Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA din BUCURESTI Facultatatea de Sociologie si Asistenta Sociala MASTER CONSILIERE IN ASISTENTA SOCIALA

Programa analitica

Disciplina: INTRODUCERE IN PSIHOTERAPIE Anul de studiu: Anul III Anul universitar: 2012/2013 Titularul cursului: Conf.univ.doctor Dumitrascu Dinu Hanibal Obiectivul general: Acest curs de Introducere in Psihoterapie urmareste ca pe parcursul anului universitar, studentii de la Modulul de Consiliere in Asistenta Sociala sa fie initiati in problematica generala a psihoterapiei, dobandind informatii despre marile sisteme psihoterapeutice. In aceeasi masura cursul are in vedere formarea la studentii de la Modulul de Consiliere in Asistenta Sociala a unor deprinderi si abilitati pe care trebuie sa le aiba un Asistent Social in calitate de psihoterapeut. Este necesara pentru atingerea acestor obiective generale o interactiune permanenta intre profesor si student, o comunicare continua a problematicilor specifice temelor care vor fi prezentate. Obtinerea feadback-ului este in centrul atentiei activitatii didactice, pentru ca implicarea activa a studentilor la dezbaterea temelor de curs si seminar este esentiala. Obiective specifice: Prin intermediul cursului, se are in vedere dobandirea de catre student a informatiilor legate de principalele sisteme psihoterapeutice, urmarindu-se prezentarea lor intr-o forma accesibila si critica utilizandu-se mijloacele comparative si analogice.

La seminar accentul se va pune pe dobandirea unor deprinderi de utilizare a tehnicilor psihoterapeutice specifice activitatii asistentului social: tehnici psihoterapeutice individuale tehnici psihoterapeutice de grup tehnici psihoterapeutice de familie tehnici psihoterapeutice de cuplu tehnici psihoterapeutice in comunitate

Se va insista pe intelegerea fenomenului psihoterapeutic, pe tipul de relatie dintre psihoterapeut si client, pe tipul de nevoi umane care sunt realizate cu suportul tehnicilor psihoterapeutice. Tipuri de activitati si modalitati de realizare:

Curs si seminarii
Evaluare: 1. Interactiunea permanenta, la curs si la seminar, intre student si profesor. 2. La seminar, grupe de discutii pe teme concrete specifice activitatii psihoterapeutice a asistentului social studii de caz. 3. Realizarea la seminar a unor referate stiintifice. 4. Realizarea pentru examen a unui proiect de catre fiecare student. 5. Examen scris. Temele cursurilor: PSIHOTERAPII INDIVIDUALE SI DE GRUP Tematica curs: 1. Probleme generale ale psihoterapiei 2 ore 2. Psihoterapii de orientare dinamica: psihanaliza si psihoterapii dinamice post freudiene 2 ore 3. Psihoterapii de orientare comportamentala 2 ore Nr. cursuri/seminarii: 28 ore Nr. ore curs/seminar: 14 ore

4. Psihoterapii experentiale: psihoterapia centrata pe client, psihoterapia centrata pe grup 2 ore 5. Psihoterapia cognitiv comportamentala 2 ore 6. Psihoterapia rational emotiva 2ore 7. Psihoterapia scurta centrata pe obiectiv 2 ore 8. Analiza tranzactionala 2 ore 9. Psihoterapia prin joc dramatic 2 ore 10. Abordarea strategica in psihoterapia de familie 2 ore 11. Metode de psihoterapie utilizate in cazul copiilor cu probleme 2 ore 12. Psihoterapie si consiliere psihologica 2 ore Tematica seminar: 1. Prezentarea factorilor comuni in psihoterapie 2 ore 2. Relatia psihoterapeut client (pacient) 2 ore 3. Tehnicile psihanalizei 2 ore 4. Tehnici de psihoterapie comportamentala: Tehnica stingerii comportamentelor nedorite, Tehnica desensibilizarii sistematice, Psihoterapia asertiva 4 ore 5. Logopedia lui V.Frankl, Psihoterapia gestaltista a lui F. Pearls 2 ore 6. Tehnicile psihoterapiei prin joc dramatic, prihoterapiile individuale la copii, Psihoterapiile de familie 2 ore Bibliografie: 1. Artaud A, Lexclusion, Paris Gallimard 1978 2. N.B.Bastide, Sociologie des Maladies Mentales, Paris, F.Flammarion 1999 3. Beck A., Cognitive Therapy of depression, N.Y.Harper 1987 4. Bernard E., Using Rationale Emotive Therapy, Plenum Press, n.Y. London 1991 5. Caplan G., Principles of Preventive Psihiatry, London, Tavistock 1974 6. Cotraux J., Terapiile cognitive, Ed. Polirom 2003 7. Dumitrascu H.D., Ceilalti si revolutia linistita, Ed. Fundatiei Axix, Iasi 2004 8. Dumitrascu H.D., Teoria si practica consilierii antidrog, Universitatea Bucuresti 2005 9. Dumitrascu H.D., Consilierea comportamentelor umane addictive, Ed. PIM, Iasi 2005

10. Dumitrascu H.D., Teoria si practica consilierii, Universitatea Bucuresti 11. Dumitrascu H.D., Dezvoltare Umana, Ed. Fundatiei Axix, Iasi 2006 12. Dumitrascu H.D., Consilierea psiho-sociala a adolescentilor, o forma de sprijin pentru depasirea crizelor de identitate, Revista de Pedagogie si Asistenta Sociala, 2008, nr. 3 (32) 13. K.Horney, Personalitatea nevrotica a zilelor noastre, Ed. IRI Bucuresti 1998 14. Holdevici I., Psihoterapia, Ed. Ceres, Bucuresti 1993 15. Ionescu G., Psihoterapia, Ed. Stiintifica, Bucuresti 1993 16. Guiman J., Introducere in terapiile de grup, Ed. Polirom, Iasi 2006 17. Manualul Diagnostic si statistic al tulburarilor mentale, Asociatia Psihiatrilor din Romania, Bucuresti 2000 18. Madanes C., Strategie Family therapy, London, Jassey Bass Publisher 1981 19. Moureau, A., Autocunoastere si autoterapie asistata 20. Perts, F, Eu, foamea si agresivitatea, Ed. TREI, Bucuresti 21. Rogers C.R., Client centred therapy, Constable, London 1992 22. Rogers C, A deveni o persoana, Ed. TREI, Bucuresti 2008 23. Rutter R., Helping rowbled children, Penguin Book, Third Ed. 1998