Sunteți pe pagina 1din 6

LECIE FINAL Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroani PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

PROFESOR : Boboc Mariana STUDENT: ................................... CLASA: a XI- a D DISCIPLINA: M2: U i!i"ar#a a$!ica%ii!or &# i$ CAD DATA: TITLUL LECTIEI: Co'#n"i &# &#(#nar# TIPUL LECTIEI: r#ca$i )!ar# *i (i( #'a i"ar# a c)no* in%#!or OBIECTI+E OPERATIONALE ,!a (-.r*i )! !#c%i#i #!#/ii /or -i ca$abi!i0: - (1 i&#n i-ic# #!#'#n #!# co'$on#n # a!# '#ni)!)i DRA2 - (1 c)noa(c1 co'#n"i!# $r#"#n a # *i 'o&)! !or &# ) i!i"ar# - (1 -o!o(#a(c1 co'#n"i!# &# &#(#nar# $r#"#n a # 3n a$!ica%ii METODE FOLOSITE ex unerea algoritmi"area demon$tratia

ro!lemati"area ex licatia con#er$atia euri$tic%

in#atarea rin de$co erire in$truirea rogramata exercitiul

MI4LOACE DE IN+ATAMANT: materiale in&ormati#'demon$trati#e materiale entru &ormarea $i exer$area de rinderilor materiale $i mi(loace de in#atamant mixte )manuale* cur$uri* culegeri* lucrari $tiinti&ice+ FORME DE ORGANI5ARE A ACTI+ITATII ' acti#itatea inde endenta ' acti#itatea ,n echi % ' acti#itatea &rontala RESURSE '-FICIALE . rograma $colara ' TE/P-0ALE . 12 min ' ALTE 0E3403E. 3o&t educa5ional*c%r5i de $ ecialitate SCENARIUL DIDACTIC ,DESFASURAREA LECTIEI0 6. Mo'#n or7ani"a oric: - #eri&icarea re"en5ei 'materialele nece$are orei ) calculatoare* $o&t educa5ional*#ideo roiector+ 2.R#ac )a!i"ar#a c)no( iin #!or: ' Cum $e de$chide6inchide6$al#ea"% un de$en in AutoCAD7 ' Cum $e ex ort% un de$en ,n 8-0D7 ' Ce $emni&ica5ie au $im!olurile !ec*$oare i lac%t7 ' Care $unt meniurile din rogramul AutoCAD7 8.En)n ar#a #'#i (i a obi#c i/#!or:

9.Con&)c#r#a in/a arii Sco$)! $r#&1rii S ra #7ia &# $r#&ar# Ti'$ S ra #7ii &# 3n/1%ar# E!#/i c) E!#/i c) &o'inan 1 &o'inan 1 /i")a!1 a)&i i/1 'a$cult% re"entarea $o&tului educa5ional animat% de inter#en5ia ro&e$orului ; ' un ,ntre!%ri ,n momentele de o rire a re"ent%rii $o&tului educa5ional; 'com letea"% $ a5iile goale din &iele de lucru* e m%$ur% ce $e derulea"% re"entarea multimedia; ' utili"ea"% comen"ile de de$enare e !a"a &iei cu a lica5ii ' r%$ und ,ntre!%rilor adre$ate de ceilal5i colegi i6$au a elea"% la ro&e$or; R#()r(# E!#/i c) &o'inan 1 $rac ic1 'de$enea"a 0e5eaua !utoanele ro rie de meniului gra&ic calculatoare; D0A8

/oment organi"atoric O-#rir#a &# in-or'a%i# !#7a 1 &# M#ni)! 7ra-ic DRA2 In$truire a$i$tat% de calculator utili"9nd $o&tul educa5ional

1 min :1min
'de$co

er% !utoanele comen"ilor de de$enare

E:$!icar#a conc#$ #!or #or# ic#.

3o&t educa5ional i &ie de lucru e $tiluri de ,n#%5are;

:2 min

'reali"ea"% a$ocierile din &iele de lucru

'com letea"% &iele de lucru

3u ort de cur$; Fie de lucru e $tiluri de ,n#%5are;

A #!i#r &# !)cr)

Pro&e$orul monitori"ea"a acti#itatea ele#ilor

:2 min

1min Fi:ar#a c)no* in%#!or Com letarea &i$ei de e#aluare a lec5iei

< min

' utili"ea"% comen"ile de de$enare e !a"a &iei cu a lica5ii un ,ntre!%ri colegilor auditi#i #i$'a' #i$ de di&icult%5ile ,nt9m inate;

' utili"ea"% comen"ile de de$enare e !a"a &iei cu a lica5ii ' $e l%mure$c a$ ectele ne,n5ele$e de ceilal5i colegi

Fie de lucru cu a lica5ii;

FI;< DE LUCRU +I5UAL 6.A(ocia%i #!#'#n #!# '#ni)!)i DRA2 c) b) oan#!# ac#( )ia

/ultiline Line Arc Pol=gon 3 line Elli $e Arc /a>e ?loc> @atch /ultiline Text

Circle Point Pol=line Elli $e In$ert ?loc> 0egion Con$truction line 0ectangle

2.A(ocia i co'an&a c) #-#c )! ac#( #ia: 0AA /LINE BLINE 'de$enea"a o $ucce$iune de linii multi le aralele 'de$enea"a o $emidrea ta 'de$enea"% o drea t% in&init%

FI;< DE LUCRU AUDITI+

6.Co'$!# a%i &#n)'ir#a co'#n"i!or &# &#(#nar# &in '#ni)! 7ra-ic DRA2

2.Co'$!# a%i ($a%ii!# !ib#r# %in=n& con &# #-#c )! $# car# 3! $ro&)c co'#n"i!# r#($#c i/#: a0 RA>???????????????????????? b0 MLINE.......................................................................................... c0 XLINE............................................................................................

FI;< DE LUCRU PRACTIC

D#(#na%i b) oan#!# '#ni)!)i DRA2 LINE MULTILINE POL>GON ARC SPLINE ELLIPSE ARC MA@E BLOC@ HATCH MULTILINE TEXT CONSTRUCTION LINE POL>LINE RECTANGLE CIRCLE ELLIPSE INSERT BLOC@ POINT REGION

FI;< DE LUCRU APLICAAIE BCo'an&a Co( r)c ion Lin# *i M)! i!in# :C3% $e de$ene"e cu comanda BLINE < dre te ori"ontale i trei dre te #erticale la di$tan5ele de D2*<2*E2 mmC DCCu comanda LINE $a $e de$ene"e un unghi iar a oi cu comanda BLINE $% $e con$truia$c% !i$ectoarea ace$tuiaC <C3% $e de$ene"e o inter$ec5ie de trei o$ele cu comanda /LINE C

S-ar putea să vă placă și