Sunteți pe pagina 1din 42

Elementele limbajului HTML

CONINUT:
Aceast subcapitol prezint n ordine alfabetic elementele de limbaj specifice HyperText Markup Language HTML !e l"ng explica#iile specifice fiecrui element HTML este prezentat $i compatibilitatea respecti%ului element cu bro&ser'elor (etscape) Microsoft) Mosaic) respecti% standardelor HTML *+HTML , Totodat sunt inserate $i o serie de imagini care s ilustreze efectele respecti%ei instruc#iuni !-Sintaxa -.'' ''/ Definiie 0lementul 1tag'ul2 -.''/ permite autorului s insereze n cadrul documentului HTML un comentariu care nu %a fi afi$at de ctre broser'ul client Asemntor cu elementul 34MM0(T Exemplu -.'' 5ocumentul6 7(508 HTM creeat la data de * 99 *::* ora 9;6,,6<; ''/

Sintax! -A/ -+A/ Definiie 0lementul -A/ este abre%ierea unei ancore ' =anc>or)= indic"nd nceputul ) respeciti% sf"r$itul unei declara#ii de >iperlegtur cu un anumit document 1 >ypertext link2 Acest tag permite astfel legtura prin prezentul document cu alte loca#ii HTML) cu un al site ?0@ sau cu un ser%er AT!) etc 0lementul este folosit n conjunc#ie cu HREF pentru a crea o legtur de tip >yperlink Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu
-A HC0AD=>ttp6++&&& automation uc% ro=/ DD%ESS

Sintax! -A55C0EE/ -+A55C0EE/ Definiie 0lementul -A55C0EE/ ofer modalitatea introducerii n cadrul fi$ierului HTML a unui text formatat sub forma unui antet de tip adres ntr'o scrisoare con%en$ional Textul cuprins ntre -A55C0EE/ $i -+A55C0EE/ este aldin 1italic2 Cate"#$ie 5efini#e structural Exemplu &e 'intax! -A55C0EE/!opescu Adrian-@C/ 99::-@C/ 3raio%a) Etr Fnirii) nr G;-+A55C0EE/

LI(N Sintax! AL7B(DHL0ATIHC7BHTIH30(T0CIHT4!IH@4TT4MIHM755L0IHT08TT4!IHJFET7AKI Definiie AL7B( este un atribut care permite formatarea prezentrii corpului de text 1folosind L0AT ' st"nga) C7BHT ' dreapta) JFET7AK aliniat complet) 30(T0C ' centru) or T08TT4! text aliniat superior2 sau grafice 1prin utilizarea T4! aliniat n zona superioar a paginii) M755L0 aliniat n zona central a paginii) sau @4TT4M aliniat n zona inferioar a paginii2 Cate"#$ie AL7B( este utilizat n cadrul tuturor categoriilor cu excep#ia 5i%izorilor $i Aundal+3ulori Exemplu -7MB EC3D=7MAB7(0 B7A= AL7B(DT4!/ LIN) Sintax! *AL7(LD=MCCBB@@=/ Definiie Atributul AL7(L define$te culoarea pe care o legtur acti% o %a a%ea Eetarea culorilor se poate realiza pentru atributul AL7(L prin specificarea satura#iei de culori prin folosirea literelor 1C2 ' ro$u) 1B2 ' %erde) 1@2 ' albastru 3ulorile pot fi specificate $i prin folosirea cu%intelor complete C05) BC00() @LF0 Cate"#$ie Legturi $i grafice Exemplu -@45K AL7(LD=MAAAAAA=/ LL Sintax! ALL Definiie ALL este o %ariabil utlizat n cadrul atributului 3L0AC) comand care formateaz textul care la st"nga) la dreapta sau sub o linie separatoare Cate"#$ie 5i%iders Exemplu -@C 3L0ACDALL/ U Sintax! -AF/ -+AF/ Definiie Aceast instruc#iune -AF/ este utilzat pentru identificarea autorului+autorilor documentului HTML Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -AF/Autori6 Adrian !opescu $i !anait Alin 3opyrig>t *::* -+AF/

+ Sintax! -@/ -+@/ Definiie Acest element permite scrierea cu litere ngro$ate a textului %izualizat n bro&ser Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -@/(u lsa pe m"ine ce po#i face astzi. -+@/ + C)(%OUND Sintax! @A3LBC4F(5D=myfile jpg= Definiie @A3LBC4F(5 este un atribut al elementului -@45K/ Atributul @A3LBC4F(5 permite autorului documentului HTML s specifice un grafic) un text sau o culoare pentru fundalul paginii afi$ate n cadrul bro&ser' ului Cate"#$ie Aundal+3ulori Exemplu -@45K @A3LBC4F(5D=images+clouds jpg=/ + NNE% Sintax! -@A((0C/ -+@A((0C/ Definiie 0lementul -@A((0C/ men#ine graficul sau textul pe care l ncadreaz atunci c"nd utilizatorul exploreaz con#inutul paginii 1numai n HTML ,2 Cate"#$ie Exemplu -@A((0C/Aceasta este pagina mea.-+@A((0C/ + SE,ONT SI-E Sintax! -@AE0A4(T E7N0D / Definiie 7nstruc#iunea -@AE0A4(T E7N0/ ofer posibilitatea utilizatorului s stabileasc) restabileasc dimensiunea implicit a textului care urmeaz n cadrul documentului Aceast instruc#iune este extrem de util pentru inserarea unui document de dimensiune apreciabile) ale crui dimensiuni pot %aria n documentul surs On func#ie de aceast dimensiune se pot realiza modificri de P9 sau 9 care s e%iden#ieze anumite pasaje din cadrul textului Cate"#$ie 5efini#ie structural Exemplu -@AE0A4(T E7N0D</ + SE H%E, Sintax! -@AE0 HC0AD / Definiie 7nstruc#iunea -@AE0 HC0A/ poate fi inclus n fiecare pagin astfel nc"t cititorul s poat re%eni la pagina ini#ial cu realati% u$urin#) direct din prezenta pagin

Cate"#$ie Legturi $i grafice Exemplu -@AE0 HC0AD=>ttp6++robotics uc% ro+index >tm=/ + SE T %(ET Sintax! -@AE0 TACB0TD= =/ Definiie (etscape permite utilizarea unor ferestre a cror nume a fost prestabilit de utilizator 7nstruc#iunea TACB0T permite alocarea unui nume unei ferestre $i desc>iderea acesteia prin apelarea respecti%ului nume Alocarea numelui respecti%ei ferestre se realizeaz n >eader'ul documentului HTML) asemntor cu declararea %ariabilelor folosite de limbajele de programare Ftilizatorul poate specifica o fereastr implicit care s fie desc>is nlocul altei ferestre cu condi#ia ca aceasta s nu poarte atributul alocat printr'o instruc#iunea de tipul TACB0T apelabil prin intermediul unei legturi Cate"#$ie Legturi $i grafice Exemplu -@AE0 TACB0TD=A@4FTQ?7(54?=/ +(COLO% Sintax! @B34L4CDM Definiie 7nstruc#iunea @B34L4C culoarea fundalului documentului HTML !ot fi utilizate fie numele culorilorC05) BC00() sau @LF0) sau pot fi specificate coresponden#ii >exazecimali ai culorilor Cate"#$ie Aundal+3ulori Exemplu -@45K @B34L4CD=C05=/ sau R-@45K @B34L4CDMff::::/ +(.%O.E%TIES Sintax! @B!C4!0CT70ED= = Definiie Ftilizarea instruc#iunii @B!C4!0CT70E ntr'un corp de instruc#iuni de tipul -@45K/ -+@45K/ conduce la apari#ia unei imagini sta#ionare pe un fundal specificat On acest mod se creeaz impresia unei pagini desenat n acuarel Exemplu -@45K @A3LBC4F(5D=Fni%ersitate B7A= @B!C4!0CT70EDA7805/-+@45K/ +(SOUND Sintax! -@BE4F(5D / Definiie 7nstruc#iunea -@BE4F(5/ ofer posibilitatea utilizatorului s introduc $i s ruleze un fi$ier de tip sunet 1?AS) AF) or M752 pentru cei ce %izualizeaz pagina HTML Aceast instruc#iune este folosit n conjunc#ie cu atributul EC3 care specific loca#ia fi$ierului sunet) respecti% cu instruc#iunea L44! care determin numrul de reluari ale fi$ierului specificat Epecificarea L44!D7(A7(7T0 indic faptul c fi$ierul sunet %a fi reluat la nesf"r$it Ob'e$/aie Mosaic nu %a putea accesa fi$iere de tip M757 prin intermediul instruc#iunii @BE4F(5

Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -@BE4F(5 EC3D=FnQsunet ?AS= L44!D7(A7(7T0/ +I( Sintax! -@7B/ -+@7B/ Definiie 7nstruc#iunea -@7B/permite autorului s mreasc dimensiunea textului pentru o mic por#iune de text Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -@7B/Aten#ie-+@7B/ E'ar putea s % intereseze. +LIN) Sintax! -@L7(L/ -+@L7(L/ Definiie 4fer textului cuprins ntre instruc#iuni atributul de a se stinge $i a se aprinde succesi% Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -@L7(L/Apasa#i un buton.-+@L7(L/ +LOC)0UOTE Sintax! -@L43LTF4T0/ -+@L43LTF4T0/ Definiie -@L43LTF4T0/ ofer utilizatorului posibilitatea s e%iden#ieze textul -@L43LTF4T0/ %a introduce o linie nou at"t naintea textului cuprins de aceste instruc#iuni) c"t $i dup acesta Fnele bro&sers transform textul n text scris cu litere aldine) acolo unde este utilizat un bloc de tip -@L43LTF4T0/ Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -@L43LTF4T0/=On %iitor fiecare %a fi faimos) cel pu#in pentru 9U minute= -+@L43LTF4T0/ +OD1 Sintax! -@45K/ -+@45K/ Definiie 7maginile) textul $i toate elementele %izibile %or fi cuprinse ntr'un corp de instruc#iuni de tip -@45K/ -+@45K/ 3omentariile) -H0A5/) $i ale elemente in%izibile bro&ser'ului %or putea fi introduse n afara corpului delimitat de instruc#iunile -@45K/ ) pentru a prent"mpina posibilitatea ca acesea s fie afi$ate de bro&ser Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -@45K/ Kour entire HTML document goes >ere -+@45K/

+O%DE% Sintax! @4C50CD Definiie 5eseneaz un c>enar n jurul unei imagini sau tabel Autorul poate specifica culoarea sau grosimea c>enarului n pixeli Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -!/-A HC0AD=MKQFCL=/-img srcD=images+netscape gif= altD=H(etscape 7conI= borderDU -+!/ +0 Sintax! -@T/ -+@T/ Definiie -@T/ are aceea$i func#ie ca $i -@L43LTF4T0/ Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -@T/=in t>e future) e%erybody &ill be famous = Andy ?ar>ol -+@T/ +% Sintax! -@C/ Definiie -@C/ permite introducerea unei linii despr#itoare n cadrul unui document HTML 5ac -@C/ este utilizat cu instruc#iunea -7MB/ atunci textul ce urmeaz dup imagine %a fi aliniat la st"nga sau dreapta imaginii 5ac este utilizat atributul 3L0AC n conjunc#ie cu o imagine pentru centrarea textului direct sub imaginea utilizat Aolosirea singular a instruc#iunii -@C/ are efectul unui nou aliniat n cadrul paginii curente Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu My (ame-@C/ My Etreet Address-@C/ My 3ity) My Etate) My Nip-@C/ C .TION Sintax! -3A!T74(/ -+3A!T74(/ Definiie 7nstruc#iunea -3A!T74(/ plaseaz textul ntr'un format special direct sub r"ndurile sau coloanele unui tabel -3A!T74(/ $i atributele sale trebuie incluse n corpul unei instruc#iuni -TA@L0/ Fn astfel de text poate fi aliniat n zona superioar T4! a tabelului ) ceea ce se nt"mpl implicit) sau n zona inferioar @4TT4M !rin -3A!T74(/ textul este aliniat central fa#a de linia curent Cate"#$ie Tabele Exemplu -TA@L0/-3A!T74(/3aptions are centered by default-+3A!T74(/-+TA@L0/

CELL. DDIN( Sintax! 30LL!A557(BD Definiie Epecific grosimea liniilor unei celule Cate"#$ie Arames Exemplu 30LL!A557(BD, CELLS. CIN( Sintax! 30LLE!A37(BD Definiie 30LLE!A37(Bis an attribute used in creating tables T>e 30LLE!A37(B specific numrul de spa#ii dintre c>enarul celulei $i con#inutul acesteia Cate"#$ie Arames Exemplu 30LLE!A37(BD, CENTE% Sintax! -30(T0C/ -+30(T0C/ Definiie -30(T0C/ utilizat singur permite cenztrarea unuitext sau a unei imagini n cadrul unui document HTML Acest cu%"nt poate fi utilizat n conjunc#ie cu alte instruc#iuni -@L43LTF4T0/ ) -@T/) etc specific"nd deasemenea un mod de aliniere a elementelor din cadrul corpului de instruc#iuni specifice Cate"#$ie Etructural 5efinition Definiie 37C3L0 este unul din cele , atribute folosite n cadruil instruc#iunii AC0A EHA!0 Acest atribut specific forma circular a unei pr#i dintr'o imagine) parte ce de%ine acti% la ac#iunea mouse'ului Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -AC0A EHA!0D37C3L0+MA!/ CITE Sintax! -37T0/ -+37T0/ Definiie Textul dintre -37T0/ este scris cu litere aldine Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -37T0/T>is text &ill be italicized -+37T0/ CODE Sintax! -3450/ -+3450/ Definiie

Textul cuprins ntre instruc#iune de tipul -3450/apare a fi un text de tip ma$in de scris ) autorul put"nd formata dimensiunea) tipul de font) etc Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -3450/T>is text is displayed using 3ourier (e& -+3450/ COMMENT Sintax! -34MM0(T/ -+34MM0(T/ Definiie Textul cuprins ntre instruc#iuni de tip -34MM0(T/ nu %a fi afi$at) el permi#"nd autorului s insereze comentarii accesibile numai n modul edit Asemntor instruc#iunii .'' Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -34MM0(T/Last edited by @ob Mullen) ;+9U+VG -+34MM0(T/ COM. CT Sintax! 34M!A3T Definiie Ftilizat cel mai des n conjunc#ie cu -M0(F/ ) atributul 34M!A3T ofer posibilitatea bro&ser'ului s minimizeze paragrafele indi%iduale din cadrul unei liste de tip menu Cate"#$ie Lists Exemplu -M0(F 34M!A3T/ CONTENT Sintax! -M0TA 34(T0(TD= =/ Definiie 34(T0(T este un atribut al instruc#iunii -M0TA/ Acest atribut utilizat n conjunc#ie cu instruc#iunile HTT!' 0TF7S $i C0AC0EH determin timpul n care o imagine sau HFCLI este reafi$at pe ecranul bro&ser'ului Saloare de refres> este dat n secunde Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -M0TA HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= 34(T0(TD* FCLDHTT!6++&&& bob nuts >tm/ CONT%OLS Sintax! 34(TC4LE Definiie 34(TC4LE este un atribut al instruc#iunii -7MB/ Acest tip de atribute permit introducerea unor butoane care s permit rularea unor fi$iere de tip AS7 sau %ideo clip Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -7MB 5K(EC3D=MKQ3L7! AS7= 34(TC4LE/

COO%DS Sintax! 344C5ED Definiie Atributul indic coordinatele zonei acti%e datorit mouse'ului) din cadrul unei imagini Cespecti%a zon poate oferi accesul printr'o >yperlegtur cu un alt site Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -AC0A EHA!0D=C03T= 344C5ED=9U:) *U) *U:) 9*U=/ C%EDIT Sintax! -3C057T/ -+3C057T/ Definiie 4fer posibilitatea indicrii sursei de unde a fost preluat un text sau o imagine Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -3C057T/!>oto used by permission of T>e @ettman Arc>i%es -+3C057T/ DD Sintax! -55/ -+55/ Definiie 7nstruc#iunea -55/ permite formatarea unei liste de termeni Acest tip de instruc#iune permite afi$area unei n$iruiri de termeni format#i n mod special pentru alctuirea) spre exemplu) a unui glosar sau dic#ionar de termeni Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -55/-7MB EC3D=7MAB0E+@FLL0T* B7A= ALTD=H@FLL0TI= TH0 @FTT4( TAL0E K4F @A3L H4M0 T4 TH0 AC4(T 34S0C -+55/ DEL Sintax! -50L/ -+50L/ Definiie -50L/ permite specificarea unei zone care a fost $ters din zona %izibil a documentului HTML Aceast instruc#iune este util atunci c"nd sunt creeate documente HTML la care au acces sau lucreaz mai mul#i autori Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -50L/T>e upcoming celebration &ill be >eld in (e%ada 3ity.-+50L/ D,N Sintax! -5A(/ -+5A(/ Definiie 5A( reprezint abre%ierea de la definirea unei instan#e Aceasta permite creearea unei subdefini#ii n cadrul unei defini#ii) prin unirea mai multor termeni ntr'unul singur

Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -5A(/T>is text &ill be displayed as a uniWue =definition= -+5A(/ DI% Sintax! -57C/ -+57C/ Definiie -57C/ permite creearea unei liste compacte) grupate pe o coloan 7ndexi$ii alfanumerici ai unui cuprins pot fi realiza#i utiliz"nd o instruc#iune de tip -57C/ Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -57C/ -L7/(K 3ities -L7/Man>attan -L7/Konnkers -L7/?>ite !lains -L7/Tueens -L7/Coc>ester-+57C/ DISC Sintax! 57E3 Definiie 57E3 este un atribut al enumerrii bazate pe utilizarea elementelor de tip -L7/ Acest atribut permite apari#ia) n cadrul listei de elemente) a unui element grafic de tip disc Alte atribute ce se pot uztiliza sunt 57E3) 37C3L0 $i ETFAC0 Autorul poate folosi numai un tip de elemente grafice) n cadrul enumerrii sau le opoate alterna dup dorin# Cate"#$ie Lists Exemplu TK!0D57E3 DI2 Sintax! -57S/ -+57S/ Definiie Acest identificator permite organizarea textului n capitole) iar atributele acestui identificator pot fi L0AT) C7BHT $i 30(T0C Cate"#$ie Etructural Exemplu -57S AL7B(D30(T0C/T>is paragrap> of text &ill be centered -+57S/ DL Sintax! -5L/ -+5L/ Definiie -5L/permite bro&ser'ului client s afi$eze con#inutul cuprins ntre aceste elemente ca o list de termeni $i defini#ii

sub forma unui glosar de termeni 1Definition List2 Termenii sunt alinia#i la st"nga) n timp ce defini#iile sunt aliniate cu un Tab mai deprtate de pozi#ia termenilor Ftilizarea atributului 34M!A3T face ca aceste elemente s fie afi$ate n cea mai restr"ns arie cu putin# Cate"#$ie Lists Exemplu -5L/ -5T/Ais>-55/A reptile t>at d&ells in &ater -5T/@ird-55/A reptile t>at d&ells out of &ater -+5L/ DOCT1.E Sintax! -.543TK!0 / Definiie -543TK!0/ indic ser%erului tipul de document care %a fi afi$at Acesta este format implicit HTML $i este plasat ntodeauna naintea sec#iunii -@45K/ a unui document HTML Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -.543TK!0 HTML/ DT Sintax! -5T/ -+5T/ Definiie 5T este folosit n conjunc#ie cu 55) pentru a identifica defini#iile termenilor dintr'o lista de defini#ii Aceste defini#ii urmeaz declara#iilor de termeni 1Declaration Terms2 Cate"#$ie Lists Exemplu -5L/ -5T/Ais>-55/A reptile t>at d&ells in &ater -5T/@ird-55/A reptile t>at d&ells out of &ater -+5L/ D1NS%C Sintax! 5K(EC3D Definiie 5K(EC3 este prescurtarea de la ) = D1Namic Suppo%t Command= Aceasta este un atribut al instruc#iunilor ce permit afi$area unui fi$ier AS7 sau fi$ier %ideo apelat prin -7MB/ -5K(EC3/ specific loca#ia fi$ierului AS7 1sau SCML 2 pentru a putea fi rulat ntr'o fereastr separat Ai$ierul este rulat atunci c"nd utilizatorul ncarc pagina curent) plimb mouse'ul deasupra imaginii care reprezint fi$ierul %ideo sau atunci c"nd utilizatorul acti%eaz printr'un clic al mouse'ului respecti%ul fi$ier Ai$erele AS7 $i SCML pot fi rulate implicit n cadrul unei pagini HTML) n timp ce celelalte tipuri de fi$iere au ne%oie de un suport soft adec%at Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -7MB EC3D=MKQA7L0 B7A= 5K(EC3D=MKQM4S70 AS7=/

EM Sintax! -0M/ -+0M/ Definiie -0M/ este presurtarea de la =EMp>asis= care transform direct textul n text editat cu litere aldine Fnele bro&ser' e pot transforma respecti%ul text nu numai n caractere aldine) dar $i n caractere ngro$ate Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -0M/T>is text is displayed in italics.-+0M/ EM+ED Sintax! -0M@05 / Definiie 7nstruc#iunea -0M@05/ permite autorului s afi$eze un fi$ier $i s l editeze On clipa n care un utilizator acti%eaz printr'un clic al mouse'ului respecti%a legtur) aplica#ia necesar editrii ) aflat n prealabil pe ma$ina client) este apelat $i fi$ierul respecti% poate fi editat Atributele ?75TH $i H07BHT determin dimensiunea n pixeli a obiectului care %a fi editat Ai$ierul original aflat pe ser%er %a fi nemodificat ns) editarea a%"nd efect numai asupra fi$ierului ncrxcat pe ma$ina client Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -0M@05 EC3D=MKQ7MAB0E+MKQ7MAB0 B7A= ?75THD,U: H07BHTD9U:/ ENCT1.E Sintax! 0(3TK!0 Definiie 0(3TK!0 este un atribut al instruc#iunii -A4CM/ Acesta permite descrcarea unui fi$ier pe ser%er pe baza unei forme utilizator On clipa n care este acti%at butonul de trimitere a formei fi$ierul este trimis ctre destina#ia specificat Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -A4CM 0(3TK!0D=A7L0(AM0= A3T74(D=MKQFCL= M0TH45D!4ET/ ,I(U%E Sintax! -A7BFC0/ -+A7BFC0/ Definiie 7nstruc#iunea -A7BFC0/ indic bro&ser'ului client s afi$eze un fi$ier imagine sau o loca#ie FCL specificat prin intermediul cu%"ntului -A7BFC0/ Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -A7BFC0 EC3D=+7MAB0E+MKQ7MAB0 B7A=/-+figure/ ,ILEO.EN Sintax! ETACTDA7L04!0( Definiie

A7L04!0( este un atribut al instruc#iunii -7MB/ ) care indica ca fi$ierul %ideo s fie rulat imediat ce pagina este ncrcat de ctre utilizator Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=MKQ7MAB0 B7A= 5K(EC3D=MKQ@AC@0TF0 AS7= ETACTDA7L04!0(/ ,ONT Sintax! -A4(T/ -+A4(T/ Definiie 7nstruc#iunea -A4(T/ permite utilizatorului s specifice tipul de font utilizat la afi$area paginii HTML create Atributul auxiliar AA30 folosit de bro&ser'ul 7nternet nu este ns recunoscut de celelalte bro&ser'e Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -A4(T AA30D=Arial)Lucida Eans)Times Coman= 34L4CDC05 A4(T E7N0D'9/ ,ONT COLO% Sintax! -A4(T 34L4CD / Definiie Atributul 34L4C al instruc#iunii -A4(T/ permite setarea de ctre autor a culorii utilizate pentru afi$area textului 0lemente specificate de acest atribut sunt numele culorilor 1 C05) @LF0) etc 2 sau ec>i%alentul >exazecimal care codific culorile sau procentele de culoare On 0xemplu este indicat n cod >exazecimat culoarea ro$ie Fnele bro&sere nu recunosc atributele >exazecimale Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -A4(T 34L4CDMff::::/T>is text is C05.-+A4(T/ ,ONT , CE Sintax! -A4(T AA30D / Definiie Atributul AA30 este utilizat pentru instruc#iunea -A4(T/ Autorul poate defini tipul de font pe care l utilizeaz n cadrul documentului HTML Autorul poate specifica p"n la , tipuri de fonturi care %or fi utilizate n cazul n care fontul cerut anterior de el nu este gsit pe ser%erul client Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -A4(T AA30D=3B 4M0BA)Lucida Eans)Arial=/-+A4(T/ ,ONT SI-E Sintax! -A4(T E7N0D / Definiie Atributul E7N0 specific dimensiunea fontului utilizat) font declarat prin intermediul instruc#iunii -A4(T/ Acest atribut poate specifica dimensiunea fontului relati% la dimensiunea de baz aleas prin instruc#iunea @AE0A4(T Astfel dimensiunea aleas ca dimensiune de baz poate fi incrementat sau decrementat prin instruc#iuni de genul -A4(T E7N0DP9/ sau -A4(T E7N0D'9/ Aontul de baz implicit este ,) iar %alorile acceptate de instruc#iunea E7N0 sunt 9) *) ,) <) U) G) $i X n format poziti% sau negati% Cate"#$ie

Etructural 5efinition Exemplu -A4(T E7N0DP9/-+A4(T/ ,O%M Sintax! -A4CM/ -+A4CM/ Definiie 7nstruc#iunea -A4CM/ ofer o posibilitatea de a accepta comunicarea cu utilizatorul 7nforma#iile colectate printro form pot fi afi$ate de bro&ser'ul client sau trimise ctre ser%er Aceast instruc#iune are o serie de atribute) ea fiind de fapt o colec#ie de cmpuri de intrare Y butoane) butoane radio) liste) casete de acceptare sau rejectare op#iune sau casete de tip text care sunt procesate de ctre respecti%a form Atributele acestei instruc#iuni fiind numeroase acestea sunt prezentate n cadrul tabelului cu elementele de legatur) tabel ce urmeaz mai jos Cate"#$ie Aorms Exemplu -!/-A4CM A3T74(D=A005@A3L HTM= M0TH45D=!4ET=/-7(!FT TK!0D=H7550(= -+!/-+A4CM/ ,% ME Sintax! -ACAM0 / Definiie (etscape a fost primul bro&ser care a permis formatarea documentului curent afi$at sub forma unor zone) %erticale sau orizontale ce au purtat numele de ACAM0 Aceast instruc#iune identific o fereastr din fereastra curent) ca fiind parte component a unui grup de ferestre ce poart numele de set de ferestre ' Arameset Aceast instruc#iune dispune de G atribute6 ACAM0 (AM0) ACAM0 MACB7(?75TH) ACAM0 MACB7(H07BHT) ACAM0 (4C0E7N0) ACAM0 E3C4LL7(B) $i ACAM0 EC3 Cate"#$ie Arames ,% ME M %(INHEI(HT C#mpatibil 3u: Sintax! -ACAM0 MACB7(H07BHTD = =/ Definiie Atributul MACB7(H07BHT determin dimensiunea %ertical 1n pixeli2 dintre obiectele ce %or fi n interiorul acestei ferestre $i zona superioar si inferioar a ferestrei 1de fapt subfereastr2 On cazul n care acest atribut nu este specificat) bro&ser'ul %a determina acest spa#iu pentru o %izualizare c"t mai bun Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0 MACB7(H07BHTD*/ ,% ME M %(IN4IDTH Sintax! -ACAM0 MACB7(?75THD= =/ Definiie Atributul MACB7(?75TH determin dimensiunea orizontal 1n pixeli2 dintre obiectele ce %or fi n interiorul acestei ferestre $i zona din st"nga) respecti% dreapta a ferestrei 1de fapt subfereastr2 On cazul n care acest atribut nu este specificat) bro&ser'ul %a determina acest spa#iu pentru o %izualizare c"t mai bun Cate"#$ie Arames

Exemplu -ACAM0 MACB7(?75THD*/ ,% ME N ME Sintax! -ACAM0 (AM0D= =/ Definiie (AM0 ofer autorului documentului HTML posibilitatea s aloce un nume pentru sub'fereastra curent) nume ce %a fi recunoscut de ctre >iperlegturile din cadrul altor ferestre Acest atribut este op#ional fiind format din caractere alp>anumerice Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0 (AM0D=MKQACAM0=/ ,% ME NO%ESI-E Sintax! -ACAM0 (4C0E7N0/ Definiie (4C0E7N0 specific bro&ser'ului client ca sub'fereastra respecti% nu %a putea fi redimensionat la o e%entul modificare de afi$are 7mplicit toate sub'ferestrele sunt redimensionabile Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0 (4C0E7N0/ ,% ME SC%OLLIN( Sintax! ACAM0 E3C4LL7(BD= = Definiie Ftilizarea acestui atribut permite inserarea unei bare de defilare 1scroll bar2 care s ofere posibilitatea clientului s %izualizeze toat informa#ia din interiorul sub'ferestrei Salorile acestui atribut sunt6 ACAM0 E3C4LL7(BDK0E ACAM0 E3C4LL7(BD(4 ACAM0 E3C4LL7(BDAFT4 Eetarea AFT4 este %aloarea implicit n cadrul bro&ser'elor curente Cate"#$ie Arames Exemplu ACAM0 E3C4LL7(BDAFT4 ,% ME S%C Sintax! -ACAM0 EC3D= =/ Definiie Autorul paginii HTML poate specifica ca n interiorul unei sub'ferestre s fie afi$at o pagin HTML realizat anterior de ctre acesta Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0 EC3D=HTT!6++??? MKQHTMLQ543FM0(T HTM/

,% MESET Sintax! -ACAM0E0T = =/ Definiie ACAM0E0T indic zona din cadrul unei pagini HTML n care sunt creeate sub'ferestrele ce %or fi afi$ate pe ecranul curent Aceast zona %a trebui inclus n corpul paginii HTML Cate"#$ie Arames Exemplu -HTML/ -H0A5/ -+H0A5/ -ACAM0E0T/ -+ACAM0E0T/ -+HTML/ ,% MESET %O4S C#mpatibil 3u: Sintax! -ACAM0E0T C4?ED= =/ Definiie Atributul C4?E al instruc#iunii ACAM0E0T determin l#imea n pixeli a subferestrei curente) procentul din spa#iul de afi$are sau las la discre#ia bro&ser'ului aceast setare Sariabilele 1setrile2 acestui atribut %or fi separate prin %irgul Eetarea =R= las bro&ser'ului posibilitatea determinrii l#imii optime a liniei Epecificarea dimensiunii numrului de linii se poate realiza utiliz"nd $i toate modalit#ile combinate) cu condi#ia ca acestea s fie separate prin %irgul Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0E0T C4?ED*U/ -ACAM0E0T C4?ED=U:Z=/ -ACAM0E0T C4?ED=R=/ -ACAM0E0T C4?ED=*U)*R)U:Z=/ ,% MESET COLS C#mpatibil 3u: Sintax! -ACAM0E0T 34LED= =/ Definiie Atributul 34LE al instruc#iunii ACAM0E0T determin nl#imea n pixeli a subferestrei curente) procentul din spa#iul de afi$are sau las la discre#ia bro&ser'ului aceast setare Sariabilele 1setrile2 acestui atribut %or fi separate prin %irgul Eetarea =R= las bro&ser'ului posibilitatea determinrii nl#imii optime a liniei Epecificarea dimensiunii numrului de coloane se poate realiza utiliz"nd $i toate modalit#ile combinate) cu condi#ia ca acestea s fie separate prin %irgul Cate"#$ie Arames Exemplu -ACAM0E0T 34LED=*U=/ -ACAM0E0T 34LE D=U:Z=/ -ACAM0E0T 34LE D=R=/ -ACAM0E0T C4?ED=*U)*R)U:Z=/

H5 Sintax! -H9/ -+H9/ Definiie H9 este prescurtarea de la =Heading 9)= ceea ce reprezint o formatare de tip titlu principal !entru o formatare bazat pe titluri principale $i subtitluri exist p"n la G tipuri de formate ) la care utilizatorul poate face ape Acestea sunt codificate n ordine descresctoare ca importan# prin litera H de la Heading) urmat de o cifr ntre 9 $i G care codific subtitlurile n ordine ierar>ic descresctoare Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H9/Ho& about a little -@/-7/3ool@lue.-+7/-+@/ feedback[ H6 Sintax! -H*/ -+H*/ Definiie H* semnific =Heading *)= titlu de ordinul al doilea Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H*/-7MB EC3D=@FTT:X@ B7A= H07BHTD;: ?75THD99* AL7B(DL0AT/ 4L) -@/-7/3ool@lue.-+7/-+@/ ?>at\s (e&[ -+H*/ H7 Sintax! -H,/ -+H,/ Definiie H, semnific =Heading ,)= titlu de ordinul al treilea Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H*/Kour >eading text goes >ere -+H*/ H8 Sintax! -H</ -+H</ Definiie H< semnific =Heading <)= titlu de ordinul al patrulea Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H</Kour >eading text goes >ere -+H</ Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H</Kour >eading text goes >ere -+H</ H9 Sintax! -HU/ -+HU/ Definiie

HU semnific =Heading U)= titlu de ordinul al cincilea Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -HU/Kour >eading text goes >ere -+HU/ H: Sintax! -HG/ -+HG/ Definiie HG semnific =Heading G)= titlu de ordinul al $aselea Tipul de font utilizat este predefinit de utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -HG/Kour >eading text goes >ere -+HG/ HE D Sintax! -H0A5/ -+H0A5/ Definiie -H0A5/ indic nceputul unei zone specifice a unui document HTML ce face parte din contextul general al documentului -T7TL0/ este n mod normal inclus ntr'o sec#iune de tip -H0A5/ ) ca $i -M0TA/ de altfel Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -H0A5/ -T7TL0/3ool@lue. Kour ?atc>dog 3omputer Magazine-+T7TL0/ -M0TA (AM0D=B0(0CAT4C= contentD=Mozilla+* :9Bold 1?in,*2=/ -+H0A5/ H% Sintax! -HC/ Definiie -HC/traseaz o linie orizontal cu format ,'5 AL7B( specific modul de amplasare al liniei n cadrul liniei text curente Acesta poate fi L0AT) 30(T0C) sau C7BHT (4EHA50 elimin formatarea anterioar a liniei Atributul H07BHT determin nl#imea liniei) n timp ce atributul ?75TH determin lungimea acesteia Aceste atribute pot fi specificate n pixeli sau n procente din spa#iul de %izualizare disponibil 1o linie de editare text2 Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -HC/ H%E, Sintax! -HC0A / Definiie -HC0A/ precede o >iperlegtur Aceast instruc#iune poate referi 6 94 ] alt destina#ie de pe un ser%er 1alt FCL sau???2 Eintax6 -A HC0AD=HTT!6++ =/ *]Fn grup de $tiri 1??? ne&sgroup2 Eintax6 -A HC0AD(0?E6(0?EBC4F!/ -+a/ ,4 ] destina#ie de tip AT! 1 ,ile Transfer .rotocol ser%er de distribu#ie a fi$ierelor2 Eintax6

-A HC0AD=AT!6++ =/ < ]Fn program pentru gestiunea e'mail'urilor Eintax6 -A HC0AD=MA7LT46A(KQMA7LQA55C0EE= T7TL0D=A(KQEF@J03T=/ U Fn ser%er de $tiri Eintax6 -A HC0AD=(0?EC36 =/ GF ] n ser%er de tip telnet Eintax6 -A HC0AD=T0L(0T6++ =/ Cate"#$ie Links and Brap>ics HS. CE Sintax! HE!A30D= = Definiie HE!A30 este utilizat ca atribut pentru mai multe instruc#iuni Atunci c"nd este folosit cu instruc#iunea -7MB/) HE!A30 seteaz numrul de spa#ii ce nconjoar orizontal imaginea On mod similar acest atribut ac#ioneaz $i asupra instruc#iunii MACTF00 Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=HTT!6++MKQ7MAB0= HE!A30D,/ HTML Sintax! -HTML/ -+HTML/ Definiie -HTML/ indic nceputul absolut) resopecti% sf"r$itul unui fi$ier HTML Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -HTML/ -@45K/ -H9/T>is is an HTML document &it> only on line of text in it.-+H9/ -+@45K/ -+HTML/ HTT.-E0UI2 Sintax! -M0TA HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= 34(T0(TD*/ Definiie HTT!'0TF7S este un atribut al instruc#iunii M0TA Acesta indic bro&ser'ului s reactualizeze periodic documentul HTML Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -M0TA HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= 34(T0(TDU/ I Sintax! -7/ -+7/ Definiie Textul dintre instruc#iunile -7/ %a fi scris cu litere aldine 1italice2 Cate"#$ie !resentation Aormatting

Exemplu -H,/-7/!lease address your return en%elope !ostage is prepaid by 3ool@lue. Magazine -+7/-+H,/ ID Sintax! 75D= = Definiie 75 este un atribut pentru instruc#iunile -A/ $i -TA@ET4!/ Ftilizat cu instruc#iunea -A/ ) 75 indic un nume scurt pentru un fi$ier sau un alt FCL Ftilizat cu -TA@ET4!/) seteaz loca#ia curent n cadrul documentului HTML Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -A 75D=MKQLA@0L=/ IM( Sintax! -7MBD / Definiie 7nstruc#iunea -7MB/ indic bro&ser'ului client s afi$eze o imagine localizat pe ser%er Aceast instruc#iune are o serie de atribute Fn fi$ier grafic poate fi dimensional rearanjat prin indicarea corespunztoare a atributelor de nl#ime H07BHT) respecti% l#ime ?75TH Fn c>enar poate fi specificat n pixeli $i aplicat resopecti%ei imagini prin folosirea atributului @4C50C 7maginea poate fi aliniat) n cadrul paginii curente ) prin atributele AL7B(DT4!) AL7B(DM755L0) AL7B(D@4TT4M) AL7B(DL0AT) $i AL7B(DC7BHT Ftilizarea atributului ALTD= = apermite ata$area unui text alternati% imaginii curente) text ce %a putea fi %izualizat) numai dac utilizatorul baleiaz cu ajutorul mouse'lui imaginea respecti% Sizualizarea textului %a dispare dup c"te%a secunde 34(TC4LE permite %izualizarea butoanelor de control destinate rulrii fi$ierelor %ideo) n timp ce 5K(EC3D= = indic sursa fi$ietrului %ideo @ro&ser'ele de tip text nu pot mane%ra acest tip de instruc#iune Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=7MAB0E+H4M0L4B4 B7A= @4C50CD: H07BHTD9U, ?75THDUXU/ IN,INITE Sintax! D7(A7(7T0 Definiie 7(A7(7T0 este o setare utilizat ca argument pentru atributul L44! Acesta indica faptul c fi$ierul sunet sau imagine %a fi rulat permanent Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=MKQ7MAB0 B7A= 5K(EC3D=MKQM4S70 AS7= L44!D7(A7(7T0/ IN.UT Sintax! -7(!FT = =/ Definiie Aceast instruc#iune -7(!FT/ permite bro&ser'ului client s trimit informa#ii ctre ser%er) prin intermediul unei instruc#iuni de tip A4CM Cate"#$ie Aorms

Exemplu -7(!FT (AM0D=3ontrol= TK!0D7MAB0 EC3D=MKQ7MAB0 B7A=/ IN.UT SI-E Sintax! 7(!FT E7N0D= =/ Definiie Atributul T>e E7N0autilizat n conjunc#ie cu instruc#iunea -7(!FT/ ofer autorului documentului HTML posibilitatea s stabileasc dimensiunea n caractere a c"mpului ce poate fi introdus n cadrul unui c"mp de tip intrare Cate"#$ie Aorms Exemplu -7(!FT E7N0D=,U=/ ISINDE; Sintax! -7E7(508 = = / Definiie Aceast instruc#iune %a afi$a urmtorul text6 Kou can searc> t>is index Type t>e key&ord1s2 you &ant to searc> for6 urmat de o caset de tip introducere text 8Mosaic $i alte bro&ser'e pot afi$a aceste informa#ii n mod diferit Textul cerut n cadrul acestei forme este trimis napoi ca un rspuns sau un script 3B7 Cate"#$ie Aorms Exemplu -7E7(508/ ISINDE; .%OM.T Sintax! -7E7(508 !C4M!TD = =/ Definiie !C4M!T este un atribut al instruc#iunii -7E7(508/ care permite introducerea) de ctre client) a unui text propriu) n cadrul unui mesaj Cate"#$ie Aorms Exemplu -7E7(508 !C4M!TD=?>y not use your o&n text prompt instead[=/ ISINDE; CTION Sintax! -7E7(508 A3T74(D = =/ Definiie Atributul A3T74( al instruc#iunii -7E7(508/ trimite un text introdus ctre un program de comunicare Cate"#$ie Aorms Exemplu -7E7(508 A3T74(D=E0AC3HQM0=/ ISM . Sintax! 7EMA!

Definiie 7EMA! trimite bro&ser'ul client ctre un script care face apel la un document de tip >art) localizat pe ser%er 3"nd utilizatorul acti%eaz printr'un clic al mouse'ului respecti%a legtur) bro&ser'ul client este direc#ionat direct ctre fi$ierul de tip >art 1 MA!2 Cate"#$ie Aorms Exemplu -A HC0AD=MKQMA! MA!=/ -7MB EC3D=MKQ7MAB0 B7A= 7EMA!/-+A/ )+D Sintax! -L@5/ -+L5@/ Definiie -L@5/ indic bro&ser'ului client s afi$eze textul cu litere ngro$ate) a%"nd o dimensiune prestabilit Acest tip de instruc#iune este folosit mai ales pentru textul introdus de la tastatur de ctre utilizator Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -L@5/Type your o&n message >ere.-+L@5/ L N( Sintax! -LA(B/ -+LA(B/ Definiie -LA(B/ indic ce limb este utilizat n cadrul documentului HTML) alta dec"t limba implicit a documentului curent Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -LA(B/ Aor our Japanese friends) >ere is t>e same joke in t>eir nati%e tongue -+LA(B/ LH Sintax! -LH/ -+LH/ Definiie -LH/ formateaz textul ncadrat ca fiind un text de tip titlu pentru o list de termeni Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -FL/-LH/T>is sentence appears as a >eader before t>is bulleted list6-+LH/ -L7/T>is is list item M9 -L7/T>is is list item M* -L7/T>is is list item M, -+FL/ LI Sintax! -L7/ Definiie -L7/ este utilizat pentru a afi$a o textul ce urmeaz sub forma unei liste de elemente Lista poate fi orfdonat 14L Order List2) neordonat FL 1Unorder List2 sau o lista cu elemente grafice de n$iruire Acest ultim tip este tipul implicit Atributul TK!0 modific o serie de elemente ale listei6 TK!0DA 1se %or folosi majuscule 2) TK!0Da 1se

%or utiliza litere mici2) TK!0D7 1se %or folosi cifre romane majuscule2) TK!0Di 1se %or folosi cifre romane reprezentate prin litere mici2) $i TK!0D9 1se %or folosi cifre arabe2 Atributul SALF0 al instruc#iunii -L7/ indic bro&ser'ului s nceap ordonarea de la un anumit numr 7nstruc#iunea -L7/ nu are ne%oie de element de nc>idere Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -!/Here are t>e latest press releases Kou may &ant to -A HC0AD=searc> >tm=/searc>-+A/ for topics by key&ord -+!/ -FL/ -L7/U+9+VG '' -@/-A HC0AD=pr:9 >tm=/-7/3ool@lue. -+7/Magazine 0stablis>es 7nternet !resence-+A/-+@/ -+L7/ -+FL/ LIN) Sintax! -L7(L / Definiie -L7(L/ ofer autorului de pagini HTML posibilitatea de a specifica un anumit FCL sau un anumit fi$ier sau text n alt sau acela$i fi$ier prin intermediul unei >iperlegturi Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -L7(L HC0AD=+MKQA7L0E+MKQA7L0 HTM/ LISTIN( Sintax! -L7ET7(B/ -+L7ET7(B/ Definiie -L7ET7(B/ afi$eaz textul utiliz"nd un format de text prestabilit Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -L7ET7(B/T>is text is displayed in fixed &idt> -+L7ET7(B/ LOO. Sintax! - L44!D / Definiie L44! este un atribut al instruc#iunii @BE4F(5 Acest atribut indic bro&ser'ului de c"te ori s ruleze un fi$ier de tip sunet at"t timp c"t pagina este acti% sau un anumit numr de secunde Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -@BE4F(5 EC3D=MKQAF574QA7L0 ?AS= L44!D7(A7(7T0/ LO4S%C C#mpatibil 3u: Sintax! - L4?EC3D= =/ Definiie

L4?EC3 este un atribut al instruc#iunii -7MB/ Acest atribut permite afi$area unei imagini cu o rezolu#ie slab pentru a permite ncrcarea paginii curente mult mai rapid 5e obicei acest atribut se folose$te n conjunc#ie cu o >iperlegtur care permite %izualizarea imaginii respecti%e $i n formatul cu rezolu#ie maxim Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=MKQFCL= L4?EC3D=MKQ7MAB0 B7A=/ M . Sintax! -MA! = =/-+MA!/ Definiie -MA!/ indic o colec#ie de elemente care fac apel la o imagine client de tip >art 1MA!2 Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -MA! (AM0D=MKQMA!=/-+MA!/ M . %E Sintax! -MA! AC0AD= =/-+MA!/ Definiie: AC0A define$te o zon dintr'o pagin >tml sau imagine n care utilizatorul poate selecta anumite >iperlegturi Nonele respecti%e nu se deosebesc de restul desenului dec"t prin sensibilitatea la clic'ul mouse'ului ce conduce utilizatorul spre alte pagini) spre exemplu Atributele lui MA! AC0A EHA!0 definesc forma zonei sensibile la ac#iunea mouse'ului Acestea pot fi un dreptung>i 1MA! AC0A EHA!0DC03T2) un poligon 1MA! AC0A EHA!0D!4LK2 sau un cerc 1MA! AC0A EHA!0D37C3L02 MA! AC0A EHA!0D= = define$te o por#iune senziti% rotund dintr'o imagine 0xemplu6 MA! AC0A EHA!0D=:)*U= ' : este centrul cercului ) iar *U este numrul de pixeli ce alctuiesc raza suprafe#ei MA! AC0A 344C5ED= = permite definirea unei arii senziti%e de form rectangular sau circular dintr'o imagine fundal Epre exemplu dac se utilizeaz jumtatea superioar a unei imagini 1U: Z din zona superioar) atunci un %ector format din < componente %a delimita aceast structur astfel MA! AC0A 344C5ED=:):)9::)U:= sau MA! AC0A 344C5EDL0AT !ot fi folosite $i alte atribute cum ar fi T4!) C7BHT sau @4TT4M 344C5E %or fi specificate n pixeli Atributul (4HC0A al instruc#iuniii MA! AC0A este utilizat cu instruc#iunea MA! AC0A)pentru a dezacti%a legturile unei zone anterior definite cu un nume dat de autorul paginii HTML Atributul HC0A utilizat cu MA! AC0A) specific legtura cu un alt FCL Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -MA! AC0A EHA!0DC03T/ M . N ME Sintax! -MA! (AM0D= =/ Definiie (AM0 este un atribut al instruc#iniii -MA!/ Acesta permite utilizatorului s denumeasc imaginea >art cu un nume generic Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -MA! (AM0D=MKQ(AM0=/ M %0UEE

Sintax! -MACTF00/ -+MACTF00/ Definiie 7nstruc#iunea -MACTF00/ ofer posibilitatea autorului documentului HTML s creeze un text care se deplaseaz de la stnga la dreapta paginii curente Atributele acestei instruc#iuni sunt 6 9 @B34L4CD= = specific fundalul zonei de defilare prin culorile codificate n format >exazecimal * M]57C03T74(D= = specific sensul de defilare =L0AT= st"nga la dreapta sau =C7BHT= dreapta la st"nga , AL7B(D= = specific dac textul este aliniat sus) n mijloc sau jos ' T4!) M755L0) or @4TT4M < ]@0HAS74CD= = specific dac textul defileaz pe pagin $i apoi se opre$te) dac defileaz dintr'o extrem n alta a paginii folosirea atributului ALT0C(AT0) sau dac textul defileaz n continuu pe pagin U H07BHT specific nl#imea textului ce defileaz n pixeli sau n procente relati% la pagin G ]?75TH specific l#imea textului ce defileaz ) n pixeli sau procente relati% la pagin X ]L44! specific numrul de defilri complete ale textului Acestea pot fi n numr limitat 1L44!DU2 sau nelimitat L44!D7(A7(7T0 sau L44!D'9 ;S ] E!A30 $i HE!A30 specific spa#iul din jurul textului n pixeli V ]E3C4LL50LAK specific nt"rzierea dintre * defilri succesi%e Timpul se exprim n milisecunde 9: E3C4LLAM4F(T specific spa#iul dintre textul ce defileaz succesi% Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -MACTF00 57C03T74(DL0AT/T>is text &ill scroll to t>e left -+MACTF00/ M ;LEN(TH Sintax! -7(!FT MA8L0(BTHD= =/ Definiie: MA8L0(BTH este un atribut al instruc#iunii -7(!FT/ ) specific"nd numrul maxim al caracterelor permise a fi introduse n cadrul unui c"mp de comunicare Cate"#$ie Aorms Exemplu -7(!FT MA8L0(BTHD=U:=/ MENU Sintax! -M0(F/ -+M0(F/ Definiie: -M0(F/ este utilizat pentru a indica bro&ser'ului client c paragraful care urmeaz %a fi o lista de termeni -L7/ %a indica nceputul fiecrui paragraf al listei menu Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -M0(F/ -L7/ T>is is item one -L7/ T>is is item t&o -L7/ T>is is item t>ree -+M0(F/ MET Sintax! -M0TA = =/ Definiie

-M0TA/ indic o serie de instruc#iuni speciale pentru bro&ser'ul client sau ser%er Aceast instruc#iune este o parte a corpului de instruc#iuni -H0A5/ dintr'un document HTML Frmtoarele atribute pot fi folosite pentru instruc#iunea -M0TA/6 ^]HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= indic bro&ser'ului client s ncarce documentul dup un numr de secunde specificat n cadrul atributului 34(T0(T 9 ]34(T0(TD= = specific numrul de secunde dintre * ncrcri succesi%e ale documentului * F ] CLD= = specific adresa FCL'ul documentului ce %a fi rencrcat On absen#a adresei %a fi rencrcat documentul curent Aceast instruc#iune poate fi folosit de ctre autorii de documente HTML pentru a creea prezentri bazate pe documente HTML Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -M0TA HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= 34(T0(TDU FCLDHTT!6++??? A44 34M+7(508 HTM/ METHOD Sintax! -A4CM M0TH45D / Definiie M0TH45 este un atribut al instruc#iunii -A4CM/ Acest atribut indic bro&ser'ului client cum s proceseze informa#iile colectate de o form La acti%area butonului Eubmit ) M0TH45 indic ce se %a nt"mpla cu informa#iile colecate de respecti%a form Aceste informa#ii pot fi depuse pe un ser%er ca o loca#ie nou sau trimise prin e'mail ca fi$ier HTML 3on#inutul formei poate fi aranjat sub forma unor c"mpuri prin folosirea urmtoarelor caractere6 field9Dfield9 contents_field*Dfield* contents_ _fieldnDfieldn contents_ _ delimiteaz c"mpurile) P insereaz spa#iile) iar Z:5ZA insereaz o linie despr#itoare Cate"#$ie Aorms Exemplu -!/-A4CM A3T74(D=QST7Q@7(+A005@A3L HTM= M0TH45D=!4ET=/-7(!FT (AM0D=ST7'BC4F!=/ -+!/ MOUSEO2E% Sintax! - DM4FE04S0C/ Definiie M4FE04S0C este un atribut al instruc#iunii compuse -7MB ETACT/ Acesta indic faptul c imaginea %ideo %a fi rulat numai dac mose'ul %a fi pozi#ionat deasupra imaginii statice a fi$ierului %ideo Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -7MB EC3D=MKQM4S70Q734( B7A= 5K(EC3D=MKQAS7QA7L0 AS7= ETACTDM4FE04S0C/ N ME Sintax! -A HC0A (AM0D = =/ Definiie: (AM0 este un atribut al instruc#iunii -HC0A/ Acesta indic direct) prin bro&ser) c o anumit legtur %a putea fi accesat prin numele ales de editor (AM0 poate fi un nume al unei legturi n cadrul aceluia$i document Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -!/-A HC0A (AM0D=7(508 HTM=/-7MB EC3D=@H4M0* B7A=/-+A/

NE;TID Sintax! -(08T75D = = Definiie -(08T75/ este generat numai de anumi#i editori de documente HTML Acest index este atribuit de autori ca o referin# document On general nu este utilizat Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -(08T75 (DN9<X/ NO+% Sintax! -(4@C/ -+(4@C/ Definiie -(4@C/ pre%ine ca un nume sau o legtur de mare ntindere s fie mpr#it) la o %izualizare restricti%) fapt ce ar culmina) dac respecti%ul nume este o legtur) la o eroare de >iperlegtur Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu 7 don\t &ant t>is FCL broken by a bro&ser6 -(4@C/>ttp6++&&& askamerica com-+(4@C/ NO,% MES Sintax! -(4ACAM0E/ -+(4ACAM0E/ Definiie -(4ACAM0E/ indic mesajul ce trebuie afi$at de bro&ser'ele ce nu suport mai multe ferestre Cate"#$ie: Miscellaneous Exemplu -(4ACAM0E/T>is text &ill be displayed in lieu of framed content -+(4ACAM0E/ NOH%E, Sintax! -A HC0AD = = (4HC0A/ Definiie (4HC0A exclude respecti%a zon din cadrul zonelor care pot acti%a legturi prin intermediul mouse'ului On general acest atribut este implicit pentru toate imaginile Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -AC0A EHA!0D=C03T= 344C5ED=:):)9::)U:= (4HC0A/ NOSH DE Sintax! -HC (4EHA50/ Definiie (4EHA50 este un atribut al instruc#iunii -HC/ Acest atribut nltur elementul grafic care creea iluzia de ,5 a liniei sau umbrele respecti%e Cate"#$ie Etructural 5efinition

Exemplu -HC (4EHA50/ NOTE Sintax! -(4T0/ -+(4T0/ Definiie -(4T0/ indic bro&ser'ului s afi$eze textul n una din urmtoarele , clase 6 (4T0) 3AFT74() sau ?AC(7(B 4 imagine poate fi utilizat n conjunc#ie cu un text sau o not -(4T0/ este stilul cel mai des folosit Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -(4T0 3LAEED3AFT74( EC3D=3AFT74( B7A=/T>e 7CE &ill fine you if you\re a late filer.-+(4T0/ NO4% . Sintax! - (4?CA! / Definiie (4?CA! este un atribut folosit n formatarea textului n paragrafe sau tabele Acest atribut indic bro&ser'ului s nu permit scrierea textului pe mai multe pagini sau linii Acest atribut este util acolo unde despr#irea for#at a unei fraze ar lipsi de semnifica#ie respecti%ele elemenete 1 FCL'uri ) formule matematice sau cod de program Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -! (4?CA!/T>is is t>e FCL you need6 HTT!6+??? AELAM0C73A 34M/-+!/ O,, Sintax! - ?CA!D = =/ Definiie ?CA! este un atribut al instruc#iunii -T08TAC0A/ marginile %izibile ale cutiei text Cate"#$ie Aorms Exemplu -T08TAC0A ?CA!D4AA/-+T08TAC0A/

Atributul 4AA pre%ine ascunderea textului dincolo de

OL Sintax! -4L/ -+4L/ Definiie 4L indic existen#a unei liste ordonate 7mplicit lista cuprins n cadrul acestei instruc#iuni este numerotat folosind cifrele arabe Cate"#$ie Lists Exemplu -4L/ -L7/T>is is list item one -L7/T>is is list item t&o -+4L/

O.TION Sintax! -4!T74(/ Definiie -4!T74(/ indic faptul c textul ce urmeaz este un element n cadrul unei casete de tip list Cate"#$ie Aorms Exemplu -! -E0L03T (AM0D=3ategorie=/ -4!T74( E0L03T05/3ool@lue. Magazine -4ption/ T>e AskAmerica Broup -4ption/ !roduct Ce%ie&s -4!T74(/ 0ditorial Eer%ices -+font/-+select/ -+!/ . Sintax! -!/ -+!/ Definiie -!/ identific un nou paragraf) indic"nd nceputul $i sf"r$itul unei linii Fnele atribute sunt %alabile numai pentru %ariantele de documente HTML ce folosesc cel pu#in HTML , * Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -!/?e encourage you to contact us &it> your comments and suggestions 7f you pro%ide us &it> your contact information) &e &ill be able to reac> you s>ould &e >a%e any Wuestions Cemember to >old do&n t>e 3trl key before you press t>e 0nter key to mo%e to t>e next line in your message -+!/ .E%SON Sintax! -!0CE4(/ -+!0CE4(/ Definiie -!0CE4(/ identific numele unui indi%id Textul specificat ntre instruc#iunile de tip -!0CE4(/ este afi$at n mod identic cum apare n documentul HTML 5ac acest tip de instruc#iune nu este nclus ntre instruc#iunile ce identific un paragraf -p/ atunci ceea ce este cuprins ntre instruc#iunile !0CE4( nu %a fi afi$at Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -!0CE4(/Cobert de@eers MulHolland !> 5 -+!0CE4(/ .H1SIC L Sintax! - ?CA!D!HKE73AL/ Definiie !HKE73AL este un atribut al instruc#iunii -T08TAC0A ?CA!/ Acesta indic bro&ser'ului client ca textul s poat fi continuat dincolo de limitele de %izualizare introduse) iar aceste limite s fie %izibile 1prin barele de defilare laterale2 Cate"#$ie Aorms Exemplu -T08TAC0A ?CA!D!HKE73AL/-+T08TAC0A/

.L INTE;T Sintax! -!LA7(T08T/ -+!LA7(T08T/ Definiie 7ndic bro&ser'ului s afi$eze textul fr a'l mai formata sub o structur bine definit @ro&ser'ul %a ignora) la nt"lnirea acestei instruc#iuni toate setrile anterioare comenzii -!LA7(T08T/ -+!LA7(T08T/ tags Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -!LA7(T08T/ T>is text &ill be displayed in a monospaced font.-+!LA7(T08T/ .OST Sintax! - M0TH45D=!4ET=/ Definiie La apsarea butonului Eubmit ) metoda !4ET %a fi executat 0a const n conectarea ca legtur HTT! !4ET cu o anumit loca#ie a unui ser%er Cate"#$ie Aorms Exemplu -!/-A4CM A3T74(D=QST7Q@7(+EHTML 080+A005@A3L HTM= M0TH45D=!4ET=/-+!/ .%E Sintax! -!C0/ -+!C0/ Definiie -!C0/ este prescurtarea de la =.%Eformatted= text Taceast instruc#iune re#ine spa#iile $i lniile n interiorul unui corp de text impus Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -!C0/T>is text &ill appear as you see it 3omplete &it> t>is line break -+!C0/ 0 Sintax! -T/ -+T/ Definiie -T/ plaseaz g>ilimele duble n jurul unui text specificat Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -T/Fse t>e T tag to Wuote speec> on a &eb page.-+T/ %ECT Sintax! - D=C03T= / Definiie C03T este atributul pentru instruc#iunea -AC0A EHA!0/ Acest atribut impune ca aria senziti% s aib forma unui dreptung>i Atributul 344C5E sunt utilizate pentru a stabili coordonatele actuale ale dreptung>iului de legtur Toate coordinatele sunt separate prin %irgul Cate"#$ie Link and Brap>ics

Exemplu -AC0A EHA!0D=C03T= 344C5ED=9::)U:)U:)= HC0AD=HTT!6++??? AELAM0C73A 34M/ S Sintax! -E/ -+E/ Definiie -E/ %a trasa o linie peste un text introdus Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -E/T>is text appears &it> a line t>oug> it.-+E/ S M. Sintax! -EAM!/ -+EAM!/ Definiie -EAM!/ impune ca textul ncadrat de respecti%a instruc#iune s fie %izualizat ntr'un font prestabilit small font 5ac -A4(T AA30/ nu este utilizat) atunci fontul afi$at %a a%ea un font de nl#ime prestabilit Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -EAM!/A great &ay to display code in a body of text.-+EAM!/ SELECT Sintax! -E0L03T / Definiie -E0L03T/ conduce bro&ser'ul client n construc#ia unei liste de elemente specifice) iar 4!T74( SALF0D indic elementele listei Cate"#$ie Aorms Exemplu -E0L03T (AM0D=3ountries=/ -4!T74( SALF0D=9=/FEA -4!T74( SALF0D=*=/3anada -4!T74( SALF0D=,=/Mexico -+E0L03T/ SELECT SIN(LE Sintax! -E0L03T E7(BL0/ Definiie E7(BL0 este un atribut al instruc#iunii -E0L03T/ tag E7(BL0 indic bro&ser'ului c %a putea fi selectat o singur op#iune Cate"#$ie Aorms Exemplu -E0L03T (AM0D=3ountries= E7(BL0/ -4!T74( SALF0D=9=/FEA -4!T74( SALF0D=*=/3anada -4!T74( SALF0D=,=/Mexico -+E0L03T/

SELECT MULTI.LE Sintax! -E0L03T MFLT7!L0/ Definiie MFLT7!L0 este un atribut al instruc#iunii -E0L03T/ tag MFLT7!L0 indic bro&ser'ului c %or putea fi selectate mai multe op#iuni Cate"#$ie Aorms Exemplu -E0L03T (AM0D=3ountries= MFLT7!L0/ -4!T74( SALF0D=9=/FEA -4!T74( SALF0D=*=/3anada -4!T74( SALF0D=,=/Mexico -+E0L03T/ SELECT N ME Sintax! -E0L03T (AM0D = =/ -+E0L03T/ Definiie (AM0 este un atribut pentru instruc#iunea -E0L03T/ Acesta este o etic>eta utilizat n cadrul unei csu#e de tip list Cate"#$ie Aorms Exemplu -E0L03T (AM0D=3ountries=/ -4!T74( SALF0D=9=/FEA -4!T74( SALF0D=*=/3anada -4!T74( SALF0D=,=/Mexico -+E0L03T/ SELECT SI-E Sintax! -E0L03T E7N0D= =/ -+E0L03T Definiie Atributul E7N0 indic numrul elementelor %izibile din cadrul unei liste de op#iuni Epre exemplu o %aloare de =,= pentru E0L03T E7N0 %a afi$a , elemente din list 5ac se dore$te afi$area unui singur element atunci E0L03T E7N0 %a fi =9= Cate"#$ie Aorms Exemplu -E0L03T (AM0D=3ountries= E7N0D=9=/ -4!T74( SALF0D=9=/FEA -4!T74( SALF0D=*=/3anada -4!T74( SALF0D=,=/Mexico -+E0L03T/ SH .E Sintax! -AC0A EHA!0D=C03T= / Definiie EHA!0 este un atribut pentru specificarea formei geometrice a ariei ce %a de%eni zon sensibil) de legtur cu alte >iperlegturi Aormele posibil a fi utilizate sunt 6 C03T) C03TA(BL0) 37C3) 37C3L0) !4LK sau !4LKB4(

Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -AC0A EHA!0D=C03T= 344C5ED=U:)U:)9U:)9U:= HC0AD=HTT!6++A7EH 34M/ SI-E Sintax! - E7N0D = =/ Definiie =E7N0 este atribut pentru instruc#iunea -A4(T/ Saloarea acesteia este de la cel mai mic la cel mai mare 6 '*) '9) ':) P9) P*) P, $i P< Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -A4(T E7N0DP</T>is text is displayed in t>e largest font size -+A4(T/ SM LL Sintax! -EMALL/ -+EMALL/ Definiie -EMALL/ conduce la afi$area textului din corpul instruc#iunii ) cu litere de tipul EMALL Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -EMALL/T>is text is smaller t>an t>e specified or defualt font size -+EMALL/ SOUND Sintax! -E4F(5 EC3D= =/ Definiie -E4F(5/ permite redarea unor fi$iere sunet n cadrul unei pagini HTML 1R ?AS2 Atributele ce pot fi utilizate sunt6 9 L44!D= = indic numrul de reluari ale fi$ierului sunet at"ta timp c"t fereastra curent rm"ne acti% L44!D7(A7(7T0 reia la nesf"r$it fi$ierul sunet * ]50LAKD= = indic n secunde nt"rzierea dintre momentul reluaroii fi$ierului sau momentul nceperii redrii acestuia 50LAKD, indic c fi$ierul sunet %a fi redat dup o pauz de , secunde Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -E4F(5 EC3D=344LQE4F(5 ?AS= L44!D7(A7(7T0 50LAKD9/ S0U %E Sintax! - DETFAC0/ Definiie ETFAC0 este un atribut pentru -FL TK!0/ tag Acesta indic c elementele grafice din fa#a termenilor unei liste s aib forma unui mic ptrat Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -FL TK!0DETFAC0/

S%C Sintax! - EC3D= =/ Definiie EC3 specific sursa unde se afl imaginea folosit n cadrul instruc#iunii -7MB/ Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=MKQL4B4 B7A=/ ST%I)E Sintax! -ETC7L0/ -+ETC7L0/ Definiie -ETC7L0/ %a duce la bararea cu o linie a textului cuprins n cadrul corpului instruc#inilor -ETC7L0/ Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -ETC7L0/T>is text &ill >a%e a line bisecting it.-+ETC7L0/ ST%ON( Sintax! -ETC4(B/ -ETC4(B/ Definiie -ETC4(B/ duce la scrierea textului cuprins n corpul instruc#iunilor cu liter ngro$at Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -ETC4(B/0xpect most bro&sers to display t>is text in @4L5 type.-+ETC4(B/ SU+ Sintax! -EF@/ -+EF@/ Definiie -EF@/ conduce la afi$area n format indicial inferior a textului din interiorul corpului instruc#iunii Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -EF@/T>is text &ill be subscripted -+EF@/ SU. Sintax! -EF!/ -+EF!/ Definiie -EF!/ conduce la afi$area n format indicial superior a textului din interiorul corpului instruc#iunii Cate"#$ie Etructural 5efninition Exemplu -EF!/T>is text &ill be superscripted -+EF!/

T + Sintax! -TA@ / Definiie -TA@/ indic bro&ser'ului s aloce o anumit dimensiune alinierii unui text TA@ 75D= = atribuie un nume textului ce %a ser%i ca punct de start TA@ T4D= = indic bro&ser'ului s se opreasc direct la numitul tab Alinierea tab'urilor se poate realiza prin instruc#iunea AL7B( $i atributele6 L0AT) C7BHT $i 30(T0C Cate"#$ie Etructural 5efini#ie Exemplu -TA@ T4D=MKQ?4C5=/ T +LE Sintax! -TA@L0/ -+TA@L0/ Definiie -TA@L0/ indic nceputul) respecti% sf"r$itul unui tabel Aceast instruc#iune dispune de urmtoarele atribute6 9 AL7B( seteaz aliniamentul tabelului sau al textului utiliz"nd setrile AL7B(DL0AT $i AL7B(DC7BHT * ]@B34L4C seteaz fundalul unei celule a tabelului , ]@4C50C seteaz grosimea c>enarului tabelului n pixeli < ]@4C50C34L4C seteaz culoarea c>enarului U ]@4C50C5ACL seteaz culoarea umbrei c>enarului) pentru aspectul ,'5 G ]@4C50CL7BHT seteaz culoarea principal a c>enarului cu aspect ,5 X ]3A!T74( specific nota explicati% a tabelului ; ]30LL!A557(B seteaz spa#iul liber din interiorul celulei V ]30LLE!A37(B seteaz spa#iul dintre celulele tabelului 9: ?75TH specific nl#imea n pixeli sau procente a tabelului Cate"#$ie Tabele Exemplu -TA@L0/ -TC/ -TH/T>is &ould be table >eading text-+TH/ -T5/T>is text &ould make up t>e first ro& -+T5/ -T5/T>is text &ould make up t>e second ro& -+T5/ -T5/T>is text &ould make up t>e t>ird ro& -+T5/ -+TC/ -+TA@L0/ %elate& Element': T +LE LI(N Sintax! -TA@L0 AL7B(D= =/ Definiie AL7B( este un atribut al instruc#iunii -TA@L0/ Acest atribut are robulu de a aranja pe linie tabelul sau textul din interiorul unei celule Eetrile posibile ale acestui atribut sunt L0AT) C7BHT sau 30(T0C Cate"#$ie Arames Exemplu -TA@L0 AL7B(DC7BHT/ TD

Sintax! -T5/ -+T5/ Definiie -T5/ sau Table Data) indic bro&ser'ului s afi$eze o celul specificat a unui tabel %elate& Element' Cate"#$ie Tabele Exemplu -T5/T>is text &ould make up t>e first ro& -+T5/ TD COLS. N Sintax! -T5 34LE!A(D= =/ Definiie 34LE!A( este un atrubut al instruc#iunilor -T5/ sau -TH/ tag Acest atribut indic numrul de celule adiacente $i cele situate n partea dreapt 1coloanele2) care %or fi cuplate pentru a %izualiza 1forma2 o celul unic Cate"#$ie Tabele Exemplu -T5 34LE!A(D,/ TD NO4% . Sintax! -T5 (4?CA!/ Definiie (4?CA! atribut al instruc#iunii -T5/ Acest atribut mpiedic editarea sau %izualizarea informa#iei dincolo de dimensiunile setate ale celulei Cate"#$ie Tabele Exemplu -T5 (4?CA!/ TD %O4S. N Sintax! -T5 C4?E!A(D= =/ Definiie C4?E!A( este un atrubut al instruc#iunilor -T5/ sau -TH/ tag Acest atribut indic numrul de celule adiacente $i cele situate deasupra $i sub celula referin# 1liniile2) care %or fi cuplate pentru a %izualiza 1forma2 o celul unic Cate"#$ie Arames Exemplu -T5 C4?E!A(D*/ TD 4IDTH Sintax! -T5 ?75THD= =/ Definiie ?75TH este un atribut al instruc#iunii -T5/ Acest atribut indic la#imea tabelului n pixeli sau procente din zona afi$abil Cate"#$ie Arames Exemplu -T5 ?75THD;UZ/

TE;T Sintax! - T08TD= =/ Definiie T08T este un atribut al instruc#iunii -@45K/ Acest atribut indic bro&ser'ului s afi$eze textul ntr'o anumit culoare indicat de setrile care sunt argumente ale acestui atribut 3ulorile %or fi specificate direct prin numele lor sau prin formatul lor binar Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -@45K T08TDC05/T>is text &ill be displayed in red.-+@45K/ TE;T %E Sintax! -T08TAC0A / Definiie -T08TAC0A/ indic bro&ser'ului s creeze un spa#iu ntr'o form care accept text inserat de utilizator Aceast instruc#iune are urmtoarele atribute6 9] T08TAC0A (AM0D= =/ aloc un nume pentru respecti%ul spa#iu *] T08TAC0A C4?ED= =/ specific n numr de caractere l#imea %izibil a zonei creeate ,] T08TAC0A 34LED= =/ specific) n numr de caractere) nl#imea %izibila a -T08TAC0A/ < ] T08TAC0A ?CA!D4AA/ indic bro&ser'ului s permit introducere cu%intelor numai n zona alocat -T08TAC0A/ U -T08TAC0A ?CA!DS7CTFAL/ for#eaz bro&ser'ul s accepte textul s fie introdus sub forma unor linii lungi) n zona %izibil permi#"nd introducerea barelor de defilare G ]-T08TAC0A ?CA!D!HKE73AL/ indic bro&ser'ului s trimit textul exact a$a cum acesta este introdus de ctre utilizator Cate"#$ie Aorme Exemplu -T08TAC0A (AM0D=MKQAC0A= 34LED*U C4?EDU ?CA!D!HKE73AL/ TH Sintax! -TH / Definiie -TH/ indic bro&ser'ului s afi$eze textul pe prima linie a tabelului ca text capt de tabel Cate"#$ie Tables Exemplu -TH/T>is &ould be table >eading text-+TH/ TH LI(N Sintax! -TH AL7B(D= =/ Definiie AL7B( este un atribut al instruc#iunii -TH/ Acesta indic modul cum este aliniat textul din cadrul capului de tabel 3ele , posibilit#i sunt L0AT) C7BHT $i 30(T0C Cate"#$ie Tabele Exemplu -TH AL7B(DL0AT/T>is text &ill be aligned to t>e left in t>e first ro& of a table.-+TH/

TH COLS. N Sintax! -TH 34LE!A(D= =/ Definiie 34LE!A( utilizat n conjunc#ie cu -TH/ ) specific c"te celule dintre coloane sunt cuprinse de capul de tabel Cate"#$ie Tabele Exemplu -TH 34LE!A(D,/ TH NO4% . Sintax! -TH (4?CA!/ Definiie Acest atribut ciplat cu -TH/) bloc>eaz afi$area peste limitele impuse a capului de tabel Cate"#$ie Tables Exemplu -TH (4?CA!/T>is text &ill not be &rapped by t>e bro&ser.-+TH/ TH %O4S. N Sintax! -TH C4?E!A(D= =/ Definiie C4?E!A( utilizat n conjunc#ie cu -TH/ ) specific c"te celule dintre linii sunt cuprinse de capul de tabel Cate"#$ie Tables Exemplu -TH C4?E!A(D,/ TH 4IDTH Sintax! -TH ?75THD= =/ Definiie ?75TH) utilizat cuplat cu -TH/ ) specific l#imea celulelor cap de tabel n pixeli sau procente relati% la l#imea total a tabelului Cate"#$ie Tables Exemplu -TH ?75THD9::Z/ TITLE Sintax! -T7TL0/ -+T7TL0/ Definiie Aceast instruc#iune indic titlul unui document HTML Acesta %a fi afi$at n bara superioar de afi$are) zona meniurilor principale Cate"#$ie Etructural 5efini#ie Exemplu -T7TL0/=?elcome To 3ool@lue. Magazine=-+T7TL0/

TO.M %(IN Sintax! - T4!MACB7(D= =/ Definiie Ftilizat n cadrul instruc#iunii -@45K/) acest atribut specific c"#i pixeli n nl#ime sunt utiliza#i de ctre bro&ser ca margine superioar a paginii afi$ate Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -@45K T4!MACB7(D=9:=/T>e top margin of t>is HTML page is 9: pixels in >eig>t.-+@45K/ T% Sintax! -TC/ -+TC/ Definiie -TC/ indic bro&ser'ului s afi$eze un text specificat n interiorul unei linii de tabel specificate Cate"#$ie Tables Exemplu -TC/T>is text &ill be in a cell all by itself.-+TC/ T% LI(N Sintax! -TC AL7B(D= =/ Definiie Atributul AL7B( utilizat n conjunc#ie cu -TC/ %a permite alinierea liniilor unui tabel n func#ie de setrile posibile L0AT) C7BHT sau 30(T0C Cate"#$ie Tabele Exemplu -TC AL7B(DL0AT/T>e text in t>is table ro& &ill align to t>e left.-+TC/ TT Sintax! -TT/ -+TT/ Definiie -TT/ sau TeleType) indic bro&ser'ului s afi$eze un text specificat utiliz"nd un font monospa#iat Cate"#$ie !resentation Aormatting Exemplu -TT/T>is text &ill be displayed using 3ourier (e& by my ME ?indo&s %ersion of (etscape (a%igator.-+TT/ %elate& Element' U Sintax! -F/ -+F/ Definiie -F/ sau Underline indic bro&ser'ului client s afi$eze textul nadrat ca fiind subliniat Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -F/T>is text &ill be underlines.-+F/

UL Sintax! -FL/ -+FL/ Definiie -FL/ indic c lista ce urmeaz nu %a fi ordonat Cate"#$ie Lists Exemplu -FL/ -L7/T>is line of text is t>e first item in t>e list -L7/T>is line of text is t>e second item in t>e list -+FL/ U%L Sintax! - FCLD= =/ Definiie FCL este un atribut al instruc#iunii -M0TA/ Acesta specific o adres complet a unui document care %a putea fi ncrcat dup trecerea timpului setat prin instruc#iunea 34(T0(T Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -M0TA HTT!'0TF7SD=C0AC0EH= 34(T0(TDU FCLDHTT!6++??? AELAM0C73A 34M+344L@LF0+7(508 HTM/ USEM . Sintax! - FE0MA!D= =/ Definiie FE0MA! este un atribut al nstruc#iunii -7MB/ Acesta indic bro&ser'ului sa utilizeze o imagine de tip >art 1map2 specificat de client Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -7MB EC3D=MKQFCL= FE0MA!D=MKQ7MAB0QMA!=/ 2 LI(N Sintax! SAL7B(D= = Definiie SAL7B( este un atribut pentru instruc#iunea -3A!T74(/ SAL7B( indic bro&ser'ului s afi$eze o not explicati% a unui tabel n una din urmtoarele pozi#ii T4! ' deasupra) M755L0 la mijloc) @4TT4M ' sub tabel Cate"#$ie Tables Exemplu SAL7B(D=T4!= 2 LUE Sintax! SALF0D= = Definiie Ftilizat cu instruc#iunile -4L/ $i -L7/ ) SALF0 indic %aloarea de start pe care o %a folosi bro&ser'ul client ntr' o list numerotat

On contextul instruc#iunii -7(!FT/) t>e SALF0 indic bro&ser'ului s foloseasc textul argument n afi$area respecti%ului control On contextul -4!T74(/) SALF0 atribuie bro&ser'ului client textul ce %a fi folosit ca element de intrare n controlul specificat Cate"#$ie Lists Exemplu -7(!FT SALF0D=True=/ 2 % Sintax! -SAC/ -+SAC/ Definiie -SAC/ indic bro&ser'ului s afi$eze textul utiliz"nd un format fix) de tip indicial 1small font2 Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -SAC/T>is text &ill be some&>at smaller and fixed'&idt>.-+SAC/ %elate& Element' 2I%TU L Sintax! ?CA!D= = Definiie S7CTFAL este un atribut al instruc#iunii T08TAC0A ?CA! Acesta indic bro&ser'ului client s afi$eze textul introdus de utilizator utiliz"nd formatul compact 1&rapping2) trimi#"nd ns la ser%er textul sub forma unei singure linii Cate"#$ie Aorms Exemplu -T08TAC0A C4?EDU 34LED,: ?CA!DS7CTFAL/ 2LIN) Sintax! -@45K SL7(LD= =/ Definiie SL7(L este un atribut al instruc#iunii -@45K/ Acest atribut indic bro&ser'ului s afi$eze >iperlegturile %izitate cu o anumit culoare Cate"#$ie Links and Brap>ics Exemplu -@45K SL7(LDM::ff::/Sisited s>ortcuts &ill be green.-+@45K/ 2S. CE Sintax! SE!A30D= = Definiie SE!A30 este un atribut al instruc#iunilor -7MB/ $i -MACTF00/ SE!A30 impune bro&ser'ului s afi$eze o zon de spa#ii deasupra $i sub imaginea sau textul deplasabil specificat de una dintre cele dou instruc#iuni Cate"#$ie Miscellaneous Exemplu -7MB EC3D=MKQFCL= HE!A30DU SE!A30DU/

4+% Sintax! -?@C/ -+?@C/ Definiie ?@C sau &ord break impune ca o anumit linie dintr'un text s fie separat automat de corpul principal al textului Cate"#$ie Etructural 5efinition Exemplu -?@C/T>is text &ill break regardless of pre%ious tags applied -+?@C/ 4% . Sintax! ?CA!D= = Definiie ?CA! este un atribut al instruc#iunii -T08TAC0A/ Atributele acestei instruc#iuni pot fi urmtoarele trei6 9 -T08TAC0A ?CA!D4AA/ @ro&ser'ul afi$eaz textul a$a cum este editat Eetare implicit * ]-T08TAC0A ?CA!DS7CTFAL/ @ro&ser'ul afi$eaz textul n cadrul unui format de tip cutie) dar sub forma unei linii lungi , -T08TAC0A ?CA!D!HKE73AL/ Afi$area testului se realizeaz n cadrul T08TAC0A definite) iar liniile sunt afi$ate indi%idaul cu spa#ii ntre linii Cate"#$ie Aorms Exemplu -T08TAC0A ?CA!D4AA/