Sunteți pe pagina 1din 38

CUPRINS

Pagina
Structura unui document Set de caractere Culoare fond si text page.html - linii Legaturi Ferestre Linii de delimitare

Font
Antet Dimensiune font Marcare fizica Marcare logica Culoare font Ti uri de fonte !ntitati

Text
Paragraf Centrare in agina "ru are text Liste Liste marcate Texte reformatate
1

S atiere Afisare multicoloane Alte elemente

Imagini
Declarare imagine Imagini si text Pozitionare imagini Titlu imagine Linia de contur Imagini senziti#e

Formulare
Structura unui formular Text si arola C$ec%&ox si radio Coordonate imagine !lemente ascunse Meniu selecta&il Su rafata text

Ta&el
!lemente de ta&el Dimensionare ta&ele Afisare text in ta&el Asezare ta&el in agina Titlu de ta&el

Ta&ele s eciale
Culoare ta&el "ru uri de ta&ele
2

Afisare frame Reguli de afisare

Frame
Structura frame Dimensiune frame Tinte intr'un frame Atri&ute frame

Mar(uee
Structura de &aza ' Mar(uee Atri&ute de scroll Sc$ita ' Mar(uee

!lemente alternati#e inline


Incarcare Fundal sonor Incarcare #ideo cli

PA"INA
Structura unui document
)$tml*+++),$tml* )$ead*+++),$ead* )&od-*+++),&od-*
<HTML> <HEAD> <title>, <base>, <link>, <isindex>, <meta> </HEAD> <BODY> Corp l n i do! ment </BODY> </HTML>

Set de caractere
)meta $tt 'e(ui#./Content'T- e/ content./text,$tml0c$arset.1/* 1. us'ascii2 iso'3345'62 x'mac'roman2 iso'3345'72 x'mac'ce2 iso'7877'9 2 x's9is2 x'euc'9 2 euc'%r2 iso'7877'%r2 g&7:672 g&;7:67'382 x'euc't<2 x'cns66=>:'62 x'cns66=>:'72 &ig4
Se poate specifica codul setului de caractere pentru fiecare document HTML. Se utilizeaza pentru cei care vor sa scrie cu alt set de caractere decat cel implicit. Daca codificatorul se specifica in documentul HTML !ro"serul poate schim!a automat in setul de caractere precizat. #n special cand se folosesc alte entitati este !ine sa se specifice setul de caractere $de e%& iso-''()-1*. +ntitatile vor aparea modificate la accesarea documentului de catre alte !ro"sere.

Culoare de fond si text


)&od- &gcolor.1 text.1 lin%.1 alin%.1 #lin%.1*
!gcolor --- culoarea de fond te%t --- culoarea te%tului lin, --- culoarea legaturii alin, --- culoarea legaturii la activare vlin, --- culoarea legaturii dupa activare

1.rrgg&& numar $exazecimal sau numele culorii?

-lac, Teal -lue 5av6 Lime 8hite 9urple ;ello"

. /0111111/ . /011'1'1/ . /0111144/ . /01111'1/ . /0114411/ . /0444444/ . /0'111'1/ . /0444411/

2live 3ed Maroon 7ra6 4uchsia 7reen Silver <=ua


>

. /0'1'111/ . /0441111/ . /0'11111/ . /0'1'1'1/ . /0441144/ . /011'111/ . /0:1:1:1/ . /0114444/

Imaginea de fond )&od- &ac%ground./imagine'URL/*


5u se poate face scroll pe imaginea de fond astfel& ?!od6 !ac,ground./@3L/ !gproperties.4#A+DB

Margini
Marginea stanga )&od- leftmargin.1* Marginea su erioara )&od- to margin.1* 1.dimensiunea marginii

Legaturi
Legaturi de &aza )a $ref./URL/* +++ ),a*
A!esta este n <a "re#$%&&/exempl /le'at ra&"tml%>test pentr <cesta este un test pentru legaturi. le'at ri</a>&

Legatura la o agina din document )a $ref./1nume/* +++ ),a* )a name./nume/* +++ ),a*
<a "re#$%(salt%>)alt la rmatoarea %le'at ra%</a><*> <a name$%salt%>Le'at ra</a>

Salt la urmatoarea /legatura/ Legatura

Salt la un alt document )a $ref./URL1nume/* +++ ),a* )a name./nume/* +++ ),a*


)alt la <a "re#$%&&/exempl /le'at ra&"tml(salt%> %le'at ra%</a> din alt do! ment& rmatoarea

Salt la o /legatura/ din alt document.

Ferestre tinta
)a $ref./URL/ target./Numele;Ferestrei/* +++ ),a*
5etscape 5avigator 2.1C deschide o fereastra noua.
<a "re#$%&&/exempl /#ereastra&"tml% tar'et$%n mele+#erestrei%> Des!"ide o #ereastra, </a> Deschide o fereastraD

Linii de delimitare
@air Line)$r*
<"r>

)$r size.1*
<"r si-e$./>

)$r <idt$.1*
<"r 0idt"$1/> <"r 0idt"$1/2>

)$r align.1* 1.left2 rig$t


<"r 0idt"$1/2 ali'n$le#t> <"r 0idt"$1/2 ali'n$ri'"t>

)$r nos$ade*
<"r nos"ade>

)$r color.1*
0.rrgg!! numar he%azecimal sau numele culorii&

-lac, Teal -lue 5av6

. /0111111/ . /011'1'1/ . /0111144/ . /01111'1/

2live 3ed Maroon 7ra6


E

. /0'1'111/ . /0441111/ . /0'11111/ . /0'1'1'1/

Lime 8hite 9urple ;ello"

. /0114411/ . /0444444/ . /0'111'1/ . /0444411/

<"r !olor$%red%>

4uchsia 7reen Silver <=ua

. /0441144/ . /011'111/ . /0:1:1:1/ . /0114444/

FANT
Antet
)$1* +++ ),$1* 1.62 72 :2 >2 42 =
<h1>La multi ani!</h1>La

multi aniB

<h2>La multi ani!</h2>La

multi aniB

<h3>La multi ani!</h3>La

multi aniB

<h4>La multi ani!</h4>La

multi aniB

<h5>La multi ani!</h5>La

multi aniB

<h6>La multi ani!</h6>La

multi aniB

?hnB---?FhnB intarit. ?hnB---?FhnB insereaza o linie goala fara a fi nevoie de tag-ul ?pB 5u pot afisa fonte de dimensiuni diferite in aceeasi linie.

Dimensiune font
)font size.1* +++ ),font* 1.62 72 :2 >2 42 =2 C or D12 '1 E )&asefont size.1* 1.62 72 :2 >2 42 =2 C E entru toata aginaF
<#ont si-e$3>La m lti ani,</#ont> <#ont si-e$4>La m lti ani,</#ont> <#ont si-e$1>La m lti ani,</#ont> <#ont <#ont <#ont <#ont si-e$5>La si-e$6>La si-e$7>La si-e$.>La m m m m lti lti lti lti e o ortiune de textF

La multi aniD
La multi aniD
La multi aniD

ani,</#ont> La multi aniD ani,</#ont> La multi aniD ani,</#ont> La multi aniD ani,</#ont> La multi aniD

Marcare fizica
?!BLa multi aniD?F!B La multi aniB ?iBLa multi aniD?FiB La multi ani! ?uBLa multi aniD?FuB La multi aniD ?ttBLa multi aniD?FttB La m lti ani, ?supBLa multi aniD?FsupB La multi aniD ?su!BLa multi aniD?Fsu!B La multi aniD ?sBLa multi aniD?FsB La multi aniD ?stri,eBLa multi aniD?Fstri,eB La multi aniD

Marcare logica
?emBLa multi aniD?FemB La multi ani! ?strongBLa multi aniD?FstrongB La multi aniB ?codeBLa multi aniD?FcodeB La m lti ani, ?sampBLa multi aniD?FsampB La m lti ani, ?,!dBLa multi aniD?F,!dB La multi ani! ?varBD?FvarB La multi ani! ?dfnBLa multi aniD?FdfnB La multi ani! ?citeBLa multi aniD?FciteB La multi ani! ?smallBLa multi aniD?FsmallB La multi aniD ?!igBLa multi aniD?F!igB La multi aniD

'

Dimensiuni si atri&ute
<i><#ont si-e$1> <b>La</b> m lti <#ont si-e$4> ani,</#ont> </#ont></i>

La multi ani!

Culoare font
Culoarea s ecificata )font color.1* +++ ),font*
0.rrgg!! numar he%azecimal sau numele culorii&

-lac, Teal -lue 5av6 Lime 8hite 9urple ;ello"

. /0111111/ . /011'1'1/ . /0111144/ . /01111'1/ . /0114411/ . /0444444/ . /0'111'1/ . /0444411/

<#ont !olor$######>8"ite</#ont> 9 <#ont !olor$0"ite>8"ite</#ont> 8hite H 8hite +%emple de culori& # ##.

2live 3ed Maroon 7ra6 4uchsia 7reen Silver <=ua

. /0'1'111/ . /0441111/ . /0'11111/ . /0'1'1'1/ . /0441144/ . /011'111/ . /0:1:1:1/ . /0114444/

Ti uri de fonte
)font face./1/* +++ ),font* 1.fonte dis oni&ile
<#ont #a!e$%Arial, Hel:eti!a%> ;oro!,</#ont> Noroc!

+%emplu de fonte.

!ntitati
G10 1.cu#ant c$eie sau codul ascii
Caractere in @TML7+8
9amp< 9lt< 9't< 9= ot< 9 < > %

!ntitati @TML7+8 !ntitati @TML:+7 !ntitati ISA

T!HT

Paragraf
Paragraf ) * ELinie goalaF
<p>A!esta este prim l para'ra#& <p>A!esta este al doilea para'ra#& <cesta este primul paragraf. <cesta este al doilea paragraf.

Aliniere aragraf ) align.1*1.left2 center2 rig$t2 9ustif<p align=left> <p align=center> <p align=right> <p align=justify> <cesta este primul paragraf. <cesta este primul paragraf. <cesta este primul paragraf.<cesta este primul paragraf. +ste un material interesant +ste un material interesant +ste un material interesant +ste un material interesant nu-i asaI nu-i asaI nu-i asaI nu-i asaI

Linie de im artire)&r*
A!esta este<br>prim l para'ra#& <cesta este primul paragraf.

11

Linie continua )no&r*


<nobr> *rin mi!sorarea latimii #erestrei se :a obser:a e#e!t l a!est i element, </nobr> 9rin micsorarea latimii ferestrei se va o!serva efectul acestui elementD

Centrare in agina
)center*+++),center*
<!enter>)al t</!enter> Salut

"ru are text


Fragmentare Egru )di#* +++ ),di#*
are text su& forma de &locF

<di: !lass$%se!tion%> <H.>.& >ntrod !ere</H.> >n a!easta se!ti ne se are in :edere&&&& <di: !lass$%s bse!tion%> <H7>.?.& *re-entare</H7> L !rarea repre-inta o parte importanta&&&& </di:> </di:>

6+ Introducere
#n aceasta sectiune se are in vedere....

6'6+ Prezentare
Lucrarea reprezinta o parte importanta....

S an Egru

are text du a cu#antF

)s an* +++ ),s an*


T+L+425& 111-1111111

TELE@O;A <span !lass$%tele#on%> ///?/////// </)*A;>

Liste
11

Liste neordonate )ul*)li*+++),ul*


< l> <li>Bi a <li>;oaptea </ l> Jiua 5oaptea

Liste ordonate )ol*)li*+++),ol*


<ol> <li>Bi a <li>;oaptea </ol> 1. 2. Jiua 5oaptea

Liste de definitii )dl*)dt*+++)dd*+++),dl*


<dl> <dt>Bi a <dd>Bi a stral !este soarele& <dt>;oaptea <dd>;oaptea apar stelele pe !er& </dl>

Jiua Jiua straluceste soarele. 5oaptea 5oaptea apar stelele pe cer.

Lista de definitii com acta )dl com act*)dt*+++)dd*+++),dl*


Jiua Jiua straluceste soarele. 5oaptea 5oaptea apar stelele pe cer.
<dl !ompa!t> <dt>Bi a <dd>Bi a stral !este soarele& <dt>;oaptea <dd>;oaptea apar stelele pe !er& </dl>

Liste marcate

12

Ti uri de marcare )li t- e.1* 1.dis%EsferaF2 circleEcercF2 s(uareE atratF


< l> <li tCpe$dis!>D;D <li tCpe$!ir!le>DO> <li tCpe$s= are>TEE> </ l> @5@ D2# T3+#

Ma9uscule )li t- e.1* 1.A2 a2 I2 i2 6


<ol><li tCpe$A>D;D?D;D <li>D;D?DO></ol>

<. @5@-@5@ -. @5@-D2#


<ol><li tCpe$a>D;D?D;D <li>D;D?DO></ol>

a. @5@-@5@ !. @5@-D2#
<ol><li tCpe$>>D;D?D;D <li>D;D?DO></ol>

#. @5@-@5@ ##. @5@-D2#


<ol><li tCpe$i>D;D?D;D <li>D;D?DO></ol>

i. @5@-@5@ ii. @5@-D2#


<ol><li tCpe$.>D;D?D;D <li>D;D?DO></ol>

1. @5@-@5@ 2. @5@-D2#

Numerotarea listelor )ol start.1* 1.numar


<ol start$1> <li tCpe$A>D;D?D;D <li>D;D?DO> <ol start$./> <li>DO>?D;D <li tCpe$i>DO>?D;D </ol></ol> +. @5@-@5@ 13

4.

@5@-D2# 11. D2#-@5@ i. D2#-D2#

Texte reformatate
) re*+++), re*
<pre> Com ni!atiile a l at amploare& A apar t >nternet? l& <b>A-i se poate !om ni!a in mai m lte #el riA</b> < l><li>@ax <li>*osta <li>*osta ele!troni!a</ l> </pre> Com ni!atiile a l at amploare A apar t >nternet? l A i se p!ate c!munica in mai multe feluri" @ax *osta *osta ele!troni!a

)listing*+++),listing*
<listin'> Com ni!atiile a l at amploare& A apar t >nternet? l <b>A-i se poate !om ni!a in mai m lte #el riA</b> < l><li>@ax < l><li>*osta <li>*osta ele!troni!a</ l> </listin'> :omunicatiile au luat amploare. < aparut #nternet-ul Azi se oate comunica in mai multe feluri? 4a% 9osta 9osta electronica

)xm *+++),xm *
<xmp> Com ni!atiile a l at amploare& A apar t >nternet? l <b>A-i se poate !om ni!a in mai m lte #el riA</b> < l><li>@ax <li>*osta <li>*osta ele!troni!a</ l> </xmp> 1>

:omunicatiile au luat amploare. < aparut #nternet-ul Azi se oate comunica in mai multe feluri? 4a% 9osta 9osta electronica

SPATI!R!
)s acer t- e./$orizontal/ size.1* 1.s atiu e orizontala )s acer t- e./#ertical/ size.1* 1.s atiu e #erticala
>EE> <spa!er tCpe$%"ori-ontal% si-e$1/> AB> <spa!er tCpe$%:erti!al% si-e$1/> MA>;E #+3# <J# M<#5+

)s acer t- e./&loc%/ <idt$.1 $eig$t.1 align.11* 1.s ace size 11.to 2 middle2 &ottom2 left2 rig$t
<spa!er tCpe$%blo!k% 0idt"$.1/ "ei'"t$1/ ali'n$le#t> >EE><br> AB><br> MA>;E #+3# <J# M<#5+

Afisare multicoloane
)multicol cols.1* +++ ),multicol* 1.numarul de coloane
<m lti!ol !ols$7> text text text&&& </m lti!ol> te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t

)multicol gutter.1* +++ ),multicol* 1.s atiu dintre coloane


<m lti!ol !ols$7 ' tter$.//> text text text&&& </m lti!ol> te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t 1(

te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t

)multicol <idt$.1* +++ ),multicol* 1.latimea coloanei


<m lti!ol !ols$7 0idt"$5//> text text text&&& </m lti!ol> te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t te%t

Alte elemente
Pozitionarea unei ortiuni de text cu un ta& fata de marginea stanga a aginii )&loc%(uote*+++),&loc%(uote*
>n:itatieA <blo!k= ote> C o!a-ia ani:ersarii a ./ ani de la terminarea #a! ltatii s nteti in:itatFaG&&&& </blo!k= ote> #nvitatie&

:u ocazia aniversarii a 11 ani de la terminarea facultatii sunteti invitat$a*....

Text cli itor )&lin%*+++),&lin%*


<BL>;H> *e ! rand, </BL>;H>

IMA"INI

Declarare imagine
)img src.1* 1.Imagine URL )img alt.1*
1.Textul afisat in cazul in care nu reuseste incarcarea imaginii+
?img src./SM#L#57.7#4/ alt./@5 J<M-+T &-*/B

1E

Imagini si text
)img align.1* 1. to 2 middle2 &ottom2 a&smiddle2 a&s&ottom2 textto 2 &aseline
<im' sr!$DEL ali'n$ top> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ middle> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ bottom> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ absmiddle> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ absbottom> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ texttop> Dn -ambet, @n zam!etD <im' sr!$DEL ali'n$ baseline> Dn -ambet, @n zam!etD 2 singura linie de te%t poate apare de o parte si de alta a unei imagini.

Pozitionare imagini
)img align.left*
<im' sr!$DEL ali'n$le#t>Dn -ambet,<br> Este mere <br> in! raIator&<br> Ha"a"a&&&&<br> @n zam!etD +ste mereu incuraKator. Hahaha....

)img align.rig$t*
@n zam!etD +ste mereu incuraKator. Hahaha....

1G

)&r clear.all*
<im' sr!$DEL ali'n$le#t>Dn -ambet,<br> Este mere <br !lear$all> in! raIator&<br> Ha"a"a&&&&<br> @n zam!etD +ste mereu incuraKator. Hahaha....

)img #s ace.1 $s ace.1* 1.#alue


<im' sr!$DEL ali'n$le#t :spa!e$./ "spa!e$7/>Dn -ambet,<br> Este mere <br> in! raIator&<br> Ha"a"a&&&&<br>

@n zam!etD +ste mereu incuraKator. Hahaha....

Titlu imagine In studiu


)ca tion*+++),ca tion*
<#i' sr!$%&&/'i#/)M>L>;J&J>@%> <!aption><small>Dn -ambet</small> </!aption> </#i'> @n zam!et

)&r align.center*
<#i' sr!$DEL ali'n$!enter> <!aption><small>Dn -ambet</small> <br ali'n$!enter></!aption> </#i'> @n zam!et

)&r align.rig$t*
@n zam!et

1'

Linia de contur
)img &order.1* 1.#alue
<a "re#$%DEL%> <im' sr!$DEL border$.1> </a> ..LgifFSM#L#57.7#4..LgifFSM#L#57.7#4

Imagini senziti#e

FARMULAR!

Structura unui formular


Structura de &aza
<f!rm acti!n=#url# meth!$=%> &&& &&& <input type=su'mit> <input type=reset> </f!rm> K$JET, *O)T

Intrari
<input type=% name=%%> K$text, pass0ordFparolaG, !"e!kbox, radio, ima'eFima'ineG, "iddenFas! nsG, s bmit, reset KK$; me simboli! pentr n s!ript CJ>

Text si arola
K$text, parola

)in ut t- e.I* )in ut t- e.I #alue.II*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> 1)

; meleA <inp t tCpe$text name$name><br> Home *a'eA <inp t tCpe$text name$"ome :al e$"ttpA//><br> *ass0ordA <inp t tCpe$pass0ord name$name><br> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm> 5umele& Home 9age& 9ass"ord&
Subm it Reset http://

)in ut t- e.I size.II* )in ut t- e.I maxlengt$.II*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <inp t tCpe$text name$a/. si-e$5/><br> <inp t tCpe$text name$a/7 maxlen't"$1><br> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>

Subm it Query

Reset

C$ec%&ox si radio
)in ut t- e.c$ec%&ox* )in ut t- e.c$ec%&ox c$ec%ed* )in ut t- e.c$ec%&ox #alue.II*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <inp t tCpe$!"e!kbox name$#/.> Banana<p> <inp t tCpe$!"e!kbox name$#/7 !"e!ked> Mar<p> <inp t tCpe$!"e!kbox name$#/6 :al e$*orto!ala> *orto!ala<p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm> -anana Mar 9ortocala
Subm it Query Reset

21

)in ut t- e.radio #alue.II* )in ut t- e.radio #alue.II c$ec%ed*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <inp t tCpe$radio name$#r !te> Banana<p> <inp t tCpe$radio name$#r !te !"e!ked> Mar<p> <inp t tCpe$radio name$#r !te :al e$*orto!ala> *orto!ala<p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm> -anana Mar 9ortocala
Subm it Query Reset

Coordonate imagine
)in ut t- e.image src.url*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <inp t tCpe$ima'e name$#ata sr!$)M>L>;J&J>@><p> <inp t tCpe$radio name$-oom :al e$7 !"e!ked>x7 <inp t tCpe$radio name$-oom :al e$5>x5 <inp t tCpe$radio name$-oom :al e$4>x4<p> <inp t tCpe$reset> </#orm>

%2

%>

%E

Reset

!lemente ascunse
)in ut t- e.$idden #alue.I*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <inp t tCpe$"idden name$add :al e$000 serL000&ro> Ai!i este n element as! ns& <p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm> 21

<ici este un element ascuns.


Subm it Query Reset

Meniu selecta&il
!lementul /select/ )select name.I* )o tion* +++ ),select* )o tion selected* )o tion #alue.II*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <sele!t name$#r !te> <option>Banana <option sele!ted>Mar <option :al e$@r !t l?pre#erat>*orto!ala </sele!t><p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>
Subm it Query Reset

)select size.II*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <sele!t name$#r !te si-e$6> <option>Banana <option sele!ted>Mar <option :al e$@r !t l?pre#erat>*orto!ala <option>*iersi!a </sele!t><p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>
Subm it Query Reset

)select size.II multi le*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <sele!t name$#r !te si-e$6 m ltiple> <option sele!ted>Banana <option sele!ted>Mar <option :al e$@r !t l?pre#erat>*orto!ala <option sele!ted>*iersi!a </sele!t><p> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>
Subm it Query Reset

22

Su rafata text
)textarea name.I ro<s.II cols.II* +++ )textarea*
<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <textarea name$!omment ro0s$1 !ols$4/> </textarea> <*> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>

Subm it Query

Reset

Incadrarea textului ENetsca

eF

)textarea <ra .off* +++ ),textarea*


La fel ca la setarea implicita.

)textarea <ra .soft* +++ ),textarea*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <textarea 0rap$so#t name$!omment ro0s$1 !ols$71> </textarea><*> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>

Subm it Query

Reset

)textarea <ra .$ard* +++ ),textarea*


<#orm a!tion$/!'i?bin/post?= erC met"od$*O)T> <textarea 0rap$"ard name$!omment ro0s$1 !ols$71> </textarea><*> <inp t tCpe$s bmit><inp t tCpe$reset> </#orm>

Subm it Query

Reset

23

TAJ!L!

!lemente ta&el
)ta&le*+++),ta&le* )tr* ' definitie linie de ta&el )t$* ' antet )td* ' date
<table border> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori Culori Parfum < : <table> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori Culori Parfum < :

Dimensionare ta&ele
Dimensionare du a coloane )t$ cols an.1*
<table border> <tr><t" !olspan$6> @lorarie</t"> <tr><t">@lori</t"> <t">C lori</t"> <t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori < Culori : Parfum

Dimensionare du a randuri )t$ ro<s an.1*


<table border> <tr><t" ro0span$6> @lorarie</t"> <t">@lori</t"> <td>A</td></tr> <tr><t">C lori</t"> <td>B</td></tr> <tr><t">*ar# m</t"> <td>C</td></tr> </table> 2>

Florarie

Flori Culori Parfum

< :

)ta&le &order.1* ' c$enarul unei ta&ele


<table border$./> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori Culori Parfum < :

)ta&le <idt$.1 $eig$t.1 * ' su rafata unei ta&ele


<table border 0idt"$.3/ "ei'"t$.//> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori Culori Parfum < :

)ta&le cells acing.1* ' s atiul dintre celule Ein ixeliF


<table border !ellspa!in'$./> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori < Culori : Parfum

)ta&le cell adding.1* ' dimensiunea unei celule Ein ixeliF


<table border !ellpaddin'$./> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori Culori Parfum < :

Afisare text in ta&el


)tr align.1* )t$ align.1* 1.left2 center2 rig$t )td align.1*
<table border 0idt"$.4/> <tr> <t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"><tr> <td ali'n$le#t>A</td> <td ali'n$!enter>B</td> 2(

<td ali'n$ri'"t>C</td> </table> Flori Culori < Parfum :

)tr #align.1* )t$ #align.1* 1.to EsusF2 middleEmi9locF2 &ottomE9osF2 &aseline )td #align.1*
<table border "ei'"t$.//> <tr> <t">@lori</t"><t">C lori</t"> <t">*ar# m</t"><t">Alt!e:a</t"> <tr> <td :ali'n$top>A</td> <td :ali'n$middle>B</td> <td :ali'n$bottom>C</td> <td :ali'n$baseline>D</td> </table> Flori Culori Parfum Altce#a < : D

Asezare ta&el in agina


)ta&le align.left*
<table ali'n$%le#t% border> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> @lorile pre#erate&&&<br> tranda#irii, -ambilele, et!& Flori Culori Parfum 4lorile preferate... trandafirii zam!ilele etc. < :

)ta&le align.rig$t*
4lori preferate... trandafirii zam!ilele etc. Flori < Culori : Parfum

Titlu de ta&el
Aliniere titlu e orizontala )ca tion align.1* +++ ),ca tion* 1.leftEstangaF2 centerEcentratF2 rig$tEdrea taF
<table border> <!aption ali'n$!enter>@lorarie</!aption> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> 2E

<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> @lorarie Flori < Culori : Parfum

Aliniere titlu e #erticala )ca tion #align.1* +++ ),ca tion* 1.to EsusF2 &ottomE9osF
valign.implicit este top. <table border> <!aption :ali'n$bottom>@lorarie</!aption> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> @lorarie Flori < Culori : Parfum

TAJ!L! SP!CIAL!

Culoare ta&el
Coloare si imagine fond celula )t$ &gcolor.1* )t$ &ac%ground./URL/* EI!x

lorerF

-lac, Teal -lue 5av6 Lime 8hite 9urple ;ello"

. /0111111/ . /011'1'1/ . /0111144/ . /01111'1/ . /0114411/ . /0444444/ . /0'111'1/ . /0444411/

2live 3ed Maroon 7ra6 4uchsia 7reen Silver <=ua

. /0'1'111/ . /0441111/ . /0'11111/ . /0'1'1'1/ . /0441144/ . /011'111/ . /0:1:1:1/ . /0114444/

<table border> <tr><t" b'!olor$##aa//>@lori</t"> <t" b'!olor$Eed>C lori</t"> <t" ro0span$7 ba!k'ro nd$%ima'ine&'i#%>*ar# m</t"> 2G

<tr b'!olor$0"ite><td>A</td><td>B</td> </table>

Flori < -

Culori

Parfum

Culoare c$enar EI!x lorerF )ta&le &ordercolor.1*


<table !ellspa!in'$1 border$1 boder!olor$(##aa//> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori < Culori : lorerF Parfum

Culori c$enar luminoase si intunecate EI!x )ta&le &ordercolorlig$t.1* )ta&le &ordercolordar%.1*

<table !ellspa!in'$1 border$1 border!olorli'"t$8"ite border!olordark$Maroon> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> </table> Flori < Culori : Parfum

"ru uri de ta&ele EI!x

lorerF

"ru de randuri )t$ead* +++ ),t$ead* ' Antet ta&el )t&od-* +++ ),t&od-* ' Continut ta&el )tfoot* +++ ),tfoot* ' Su&sol ta&el
<table border> <t"ead> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> </t"ead> <tbodC> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> <tr><td>D</td><td>E</td><td>@</td> </tbodC> </table> Flori Culori Parfum 2'

< D

: 4

"ru de coloane )colgrou align.1* 1.left2 rig$t2 center


<table border 0idt"$.4/> <!ol'ro p ali'n$le#t> <!ol'ro p ali'n$!enter> <!ol'ro p ali'n$ri'"t> <t"ead> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> </t"ead> <tbodC> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> <tr><td>D</td><td>E</td><td>@</td> </tbodC> </table> Flori Culori Parfum < : D + 4

Pro rietati coloane )col s an.1* 1.numarul de coloane afectate )col align.1* 1.left2 rig$t2 center
<table border 0idt"$.4/> <!ol'ro p> <!ol ali'n$!enter span$7> <!ol'ro p ali'n$ri'"t> <t"ead> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> </t"ead> <tbodC> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> <tr><td>D</td><td>E</td><td>@</td> </tbodC> </table> Flori Culori Parfum < : D + 4

Afisare frame EI!x

lorerF

Partile unui frame )ta&le frame.&ox*


<table border #rame$box> <t"ead> <tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> </t"ead> <tbodC> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> <tr><td>D</td><td>E</td><td>@</td> </tbodC> 2)

</table> Flori < D +

Culori : 4

Parfum

Partea su erioara ' Frame )ta&le frame.a&o#e*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Partea inferioara ' Frame )ta&le frame.&elo<*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Partea su erioara si inferioara ' Frame )ta&le frame.$sides*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Partea drea ta si stanga ' Frame )ta&le frame.#sides*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Partea stanga ' Frame )ta&le frame.l$s*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Partea drea ta ' Frame )ta&le frame.r$s*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Fara frame )ta&le frame.#oid*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Afisare c$enar EI!x

lorerF

Afisare totala )ta&le rules.all*


<table border r les$all> <!ol'ro p><!ol ali'n$!enter span$7> <!ol'ro p ali'n$ri'"t> <t"ead> 31

<tr><t">@lori</t"><t">C lori</t"><t">*ar# m</t"> </t"ead> <tbodC> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td> <tr><td>D</td><td>E</td><td>@</td> </tbodC> <tbodC> <tr><td ro0span$6 ali'n$ri'"t>Total </td> </tbodC> </table> Flori Culori Parfum < : D + 4

Afisare artiala e gru uri )ta&le rules.grou s*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Afisare e randuri )ta&le rules.ro<s*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Afisare e coloane )ta&le rules.cols*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

Afisare fara c$enar )ta&le rules.none*


Flori < D + Culori : 4 Parfum

FRAM!

Structura frame
)frameset* +++ ),frameset* )frame src./url/* )noframes* +++ ),noframes*
+lementul ?noframesB se foloseste pentru !ro"ser-ele care nu suporta frame-uri. <HTML> <HEAD> </HEAD> <@EAME)ET> 31

<@EAME )EC$% rl%> <;O@EAME)> &&& </;O@EAME)> </@EAME)ET> </HTML>

Dimensiune frame
)frameset cols.1*
<#rameset !ols$6/2,7/2,1/2> <#rame sr!$%A&"tml%> <#rame sr!$%B&"tml%> <#rame sr!$%C&"tml%> </#rameset> < Exempl - :

)frameset ro<s.1*
<#rameset ro0s$712,712,1/2> <#rame sr!$%A&"tml%> <#rame sr!$%B&"tml%> <#rame sr!$%C&"tml%> </#rameset> Exempl < :

CALAAN! si RANDURI
<#rameset !ols$7/2,K> <#rame sr!$%A&"tml%> <#rameset ro0s$5/2,K> <#rame sr!$%B&"tml%> <#rame sr!$%C&"tml%> </#rameset> </#rameset> Exempl < :

32

Fara redimensionare )frame noresize*


4rame-ul implicit este redimensiona!il.

Tinte intr'un frame


Numele frame'ului )frame name.1* )a $ref.url target.1*
<#rameset !ols$1/2,1/2> <#rame sr!$%A&"tml%> <#rame sr!$%B&"tml% name$%)ALDT%> </#rameset> Exempl < -

Tinta s eciala )a $ref.url target.;&lan%* )a $ref.url target.;self* )a $ref.url target.; arent* )a $ref.url target.;to *
+%emplu

Atri&ute frame
C$enar )frame frame&order.1* 1.-es2 no
<#rameset ro0s$6/2,K> <#rame sr!$%A!ol&"tml% #rameborder$no> <#rameset !ols$6/2,K> <#rame sr!$%B!ol&"tml% #rameborder$no> <#rame sr!$%C!ol&"tml% #rameborder$no> </#rameset> </#rameset> Exempl

33

S atiu intre frame'uri EI!x lorerF )frameset frames acing.1* 1.dimensiunea s atiului
<#rameset ro0s$6/2,K #ramespa!in'$.//> <#rame sr!$%A!ol&"tml%> <#rameset !ols$6/2,K> <#rame sr!$%B!ol&"tml%> <#rame sr!$%C!ol&"tml%> </#rameset> </#rameset> Exempl

Culoare c$enar ENetsca eF )frameset &ordercolor.1*


0.rrgg!! numar he%azecimal sau numele culorii&

-lac, Teal -lue 5av6 Lime 8hite 9urple ;ello"

. /0111111/ . /011'1'1/ . /0111144/ . /01111'1/ . /0114411/ . /0444444/ . /0'111'1/ . /0444411/

2live 3ed Maroon 7ra6 4uchsia 7reen Silver <=ua

. /0'1'111/ . /0441111/ . /0'11111/ . /0'1'1'1/ . /0441144/ . /011'111/ . /0:1:1:1/ . /0114444/

<#rameset ro0s$6/2,K border!olor$red> <#rame sr!$%A!ol&"tml%> <#rameset !ols$6/2,K> <#rame sr!$%B!ol&"tml%> <#rame sr!$%C!ol&"tml%> </#rameset> </#rameset> Exempl :

Margini )frame margin<idt$.1 margin$eig$t.1*


<#rameset !ols$1/2,1/2> <#rame sr!$%A&"tml%> <#rame sr!$%A&"tml% mar'in0idt"$1/ mar'in"ei'"t$1/> </#rameset> 3>

Exempl <<<< << <<

Scroll )frame scrolling.1* 1.-es2 no2 auto


0.auto este implicit.

Frame mo&il EI!x

lorerF

)iframe src.1 name.11* +++ ),iframe* 1.URL 11.numele frame'ului Eca in aragraful Tinte intr'un frameF +++ . sursa $tml entru &ro<ser'e care nu su orta frame'uri
<!enter> <i#rame sr!$%A&"tml% name$%0indo0%> Ai!i este n #rame mobil </i#rame> <br><br> <a "re#$%A&"tml% tar'et$%0indo0%>>n!ar!a A</A><BE> <a "re#$%B&"tml% tar'et$%0indo0%>>n!ar!a B</A><BE> <a "re#$%C!ol&"tml% tar'et$%0indo0%>>n!ar!a C</A><BE> </!enter> Exempl <fiseaza <.html #ncarca < #ncarca #ncarca :

MARKU!!
Doar entru I!x lorer

Mar(uee ' Structura de &aza


!lementul )mar(uee* +++ ),mar(uee*
<mar= ee>Bine ati :enit,</mar= ee>

3(

Atri&ute de scroll
Directia )direction.1* 1.leftEstangaF2 rig$tEdrea taF
<mar= ee dire!tion$le#t>Bine ati :enit,</mar= ee><*> <mar= ee dire!tion$ri'"t>Bine ati :enit,</mar= ee>

Com ortament )&e$a#ior.1* 1.scroll2 slide2 alternate


<mar= ee be"a:ior$s!roll>Bine ati :enit,</mar= ee><*> <mar= ee be"a:ior$slide>Bine ati :enit,</mar= ee><*> <mar= ee be"a:ior$alternate>Bine ati :enit,</mar= ee>

Jucla )loo .1* 1.numar sau infinit


<mar= ee loop$6 0idt"$1/2 be"a:ior$s!roll>Bine ati :enit,</mar= ee><*> <mar= ee loop$6 0idt"$1/2 be"a:ior$slide>Bine ati :enit,</mar= ee><*> <mar= ee loop$6 0idt"$1/2 be"a:ior$alternate>Bine ati :enit,</mar= ee>

Laloare Scroll )scrollamount.1*


<mar= ee s!rollamo nt$1/>Bine ati :enit,</mar= ee>

Intarziere Scroll )scrolldela-.1*


<mar= ee s!rolldelaC$1// s!rollamo nt$.//>Bine ati :enit,</mar= ee>

Sc$ema Mar(uee
Aliniere )align.1* 1.to EsusF2 middleEmi9locF2 &ottomE9osF
<#ont si-e$4> <mar= ee ali'n$( 0idt"$7//>Bine ati :enit,</mar= ee> </#ont> )al tari din Eomania& Salutari din 3omania. Salutari din 3omania. Salutari din 3omania.

3E

Culoare fond )&gcolor.1* 1.rrgg&& sau nume


<mar= ee b'!olor$aaaaee>Bine ati :enit,</mar= ee>

Dimensiune )$eig$t.1 <idt$.1*


<mar= ee "ei'"t$5/ 0idt"$1/2 b'!olor$aaeeaa> Bine ati :enit, </mar= ee>

Margini )$s ace.1 #s ace.1*


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK<br> Bine <mar= ee "spa!e$7/ :spa!e$7/ 0idt"$.1/ b'!olor$##aaaa ali'n$middle> Ati Menit,</mar= ee> )al tari din Eomania&<br> KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC -ine Salutari din 3omania. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

!L!M!NT! ALT!RNATIL! INLIN!


Incarcare elemente alternati#e
Structura de &aza )em&ed src.1 autostart.1 loo .1 #olume.1 controls.1*
sr! ??? DEL a tostart ??? tr e, #alse loop ??? tr e, #alse :ol me ??? n n mar intre . ? .// !ontrols ??? !onsole <cest element se foloseste pentru incarcarea unor elemente speciale& film sunet vrml etc. 9entru a putea lucra cu ?em!edB acum tre!uie instalat pachetul soft"are corespunzator audioFvideo. <tri!utele de incarcare difera la fiecare conectare. 9agina de conectare este nefinalizata...

Fundal sonor EI!x

lorerF

)&gsound src.1* 1.URL a fisierului <a# )&gsound loo .1* 1.numarul &uclei Ede cate oriF
<b'so nd sr!$%s net&0a:% loop$6> 3G

+%emplu

Introducere Lideo Cli

EI!x lorerF

)img src./url+gif/ d-nsrc./url+a#i/*


<im' sr!$%)AM*LE?)&J>@% dCnsr!$%)AM*LE?)&AM>%>

Start )img start.1* 1.fileo en2 mouseo#er


0.implicit este fileopen. Se pot specifica amandoua astfel ?img start.fileopen mouseoverB <im' sr!$%)AM*LE?)&J>@% dCnsr!$%)AM*LE?)&AM>% start$mo seo:er>

Control )img controls*


<im' sr!$%)AM*LE?)&J>@% dCnsr!$%)AM*LE?)&AM>% !ontrols>

Jucla )img loo .1*


?loop.infiniteB va !ucla la infinit. <im' sr!$%)AM*LE?)&J>@% dCnsr!$%)AM*LE?)&AM>% loop$6>

Intarzierea )img loo dela-.1* 1.milisecunde


<im' sr!$%)AM*LE?)&J>@% dCnsr!$%)AM*LE?)&AM>% loop$6 loopdelaC$71/>

3'