Sunteți pe pagina 1din 10

SISTEME CONTABILE COMPARATE

CURS 6 SISTEMUL CONTABIL DIN

MAREA BRITANIE

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE

Predomina dreptul legislativ Bursa de valori (SIB- Securities and Investements Board) are un rol primordial asupra societatilor de capitaluri, investitorii fiind considerati utilizatori privilegiati ai situatiilor financiare Contabilitatea este deconectata de fiscalitate Sursa standardelor de contabilitate este ASB (Acounting Standards Board). Legea Societatilor Comerciale (Companies Act) cuprinde o serie de reglementari izvorate din Directivele Europene.

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


In 1973 MB a aderat la Comunitatea Europeana drept urmare in 1980 prin implementarea Directivei a2-a s-au creat doua tipuri de societati: SRL (private limited company) si SA (public limited company) In 1982 prin aderarea la Directiva a4-a se includ in Legea Societatilor Comerciale (Schedule 4A) modele de prezentare a situatiilor financiare, reguli de evaluare si informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare si in note la situatiile financiare In 1989 prin Directiva a7-a se inlocuieste criteriul detinerii controlului prin majoritatea drepturilor de vot cu notiunea de influenta dominanta

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE

In MB obligatia situatiilor financiare de a prezenta a true and fair value (TFV) prevaleaza asupra respectarii oricarei alte reglementari Odata cu intrarea in vigoare a reglementarilor IAS, societatile cotate la bursa vor trece la aplicarea IAS/IFRS, iar cerinta TFV este inlocuita de cerinta (prezentarii oneste/fidele) fair presentation din IAS 1 Din punctul de vedere al normalizatorilor britanici nu exista deosebiri intre cele doua cerinte, TFV si fair presentation

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


Organisme de normalizarea a contabilitatii: - ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales); este cel mai vechi, a pus bazele ASC (Accounting Standard Comitee) care a elaborat standardele de contabilitate ACCA (Asociation of Chartered Certified Accounts) CIMA (Chartered Institute of Management Accounts) ICAS (Institute of Chartered Accounts of Scotland) ICAI (Institute of Chartered Accounts of Ireland) CIPFA (Chartered Insitute of Public Finance and Accountancy)

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE

Standardele

Statements of Standard Accounting Practice (SSAP) si trebuie aprobate de consiliul executiv al

de

contabilitate

sunt

denumite

fiecarei din cele 6 organisme profesionale. In 1990 Ministerul Comertului si Industriei a creat un nou organism de reglementare contabila care sa se ocupe numai de reglementari privind iformatiile contabile din situatiile financiare si anume Financial Reporting Council (FRC) FRC este format din ASB (Accounting Standards Board) care inlocuieste ASC si emite in completare standarde contabile legate de situatiile/raportarea financiara (adica IFRS) si

FRRP (Financial Reporting Review Panel)


care urmareste aplicarea IFRS

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


Situatiile financiare

1. Bilantul
-are prioritate in raport cu CPP -se poate prezenta sub forma de lista a activelor, urmate de capitaluri proprii si datorii, sau ca lista care reliefeaza activele nete. - gruparea elementelor in bilant are la baza criteriul curent-noncurent -activele sunt prezentate la valoarea neta

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


Situatiile financiare

2. Contul de profit si pierdere


-urmeaza prevederile Directivei a4-a -se poate prezenta sub 4 modele de lista sau cont si cu veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura sau functie. -apar in CPP si elemente extraordinare si exceptionale

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


Situatiile financiare

3. Situatia castigurilor si pierderilor


-cuprinde toate elementele care afecteaza cresterea sau diminuarea capitalurilor proprii cu exceptia aporturilor din partea proprietarilor si micsorarilor de capital prin distribuiri catre asociati.

Sistemul contabil din MAREA BRITANIE


Situatiile financiare

4. Situatia variatiei capitalurilor proprii

5. Situatia fluxurilor de numerar


6. Note la situatiile financiare