Sunteți pe pagina 1din 1

10032114250400000106124750652512201300000000050268

ANTON CASANDRA Str. Cuntan Maria 17 310250, Arad, Jude"ul Arad

Date pentru transferuri bancare Cod abonat: 1003211425 Nr. factur : 10612475065

E.ON Energie Romnia S.A. Justi!iei 12 540069 Trgu Mure" www.eon-energie-romania.ro 04

Centru Servicii Clien!i OP 1 CP 10 Trgu Mure" T 0801 00 03 66 T 0265 20 03 66 F 0265 20 03 67

FACTUR! ESTIMARE

Seria: MS EON

Nr. factur : 10612475065

Pentru perioada 12.11.2013 - 10.12.2013 vi s-a ntocmit urm toarea factur : Cota TVA: 24%
Produse facturate Perioada de facturare Cantitate 3.665,484 28 u.m. kWh zi(le) Pre" unitar f r TVA [LEI/u.m.] 0,11053 25,50 Valoare f r TVA [LEI] 405,15 0,29 405,44 97,24 502,68 Valoare TVA [LEI] 97,24
310250 Arad Str. Cuntan Maria, nr. 17 5001095228 Cod loc de consum 1003211425 Cod abonat 3010142379 Num r contract 1997.1986480 Serie contor Tip client: Persoan fizic Categorie Consum: B1 DATE FACTUR Nr. factur : Data emiterii: Data scaden!ei: Perioada de facturare: 12.11.2013 - 10.12.2013 Zona de calitate: 10612475065 25.12.2013 24.01.2014

Consum gaze naturale 12.11.13 - 10.12.13 estimat Penalit "i pentru factura 26.10.13 - 22.11.13 10611998338 Total factur curent Total factur curent cu TVA [LEI]

V rug m s achita!i suma de 502,68 LEI pn la data de 24.01.2014. Dorim s v inform m c neachitarea facturii n termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furniz rii gazelor naturale ncepnd cu data de 09.02.2014. Tariful pentru reconectare este 136 lei. Penalit "ile de ntrziere, n cuantum de 0,04%/zi se percep n cazul neachit rii facturii n termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Dep #irea acestui termen conduce la perceperea penalit "ilor ncepnd cu prima zi dup scaden" , pn la data achit rii integrale a facturii.
Date contor
Serie contor 1997.1986480 Tip factur Estimare Perioad de citire 12.11.13-10.12.13 Index vechi 9.737 Index nou 10.085 Consum [mc] 348 Pcs [kWh/mc] 10,533 Consum [kWh] 3.665,484

57,0

Facturi n sold
Facturi n sold Factur curent
Temei legal: Ordinul ANRE nr. 70 din 25.09.2013

Nr. factur 10612475065 10911704983

Data emiterii 25.12.2013 27.11.2013

Data scaden"ei 24.01.2014 27.12.2013

Valoare cu TVA [LEI] 502,68 255,37 758,05

Factur curent Sold total [LEI]

Sediul Central: Trgu Mure" CIF: RO22043010 J26/1194/2007 Capital social subscris "i v#rsat: 184.781.415,00 Lei Date identificare Regiunea Vest CUI: 22123918 J35/2703/17.07.2007 COD IBAN: E.ON Energie Romnia S.A. RO15 BRDE 270S V239 0380 2700 BRD Trgu Mure" RO16 INGB 0002 0081 7432 8911 ING Trgu Mure" RO69 TREZ 6215 069X XX00 8380 Trezoreria Timi"oara

Aceste informa"ii au menirea de a v aminti c facturile de mai sus sunt nepl tite la data de 20.12.2013. Am aprecia dac v-a"i achita datoriile n urm toarele zile. Dac a"i achitat deja facturile restante, nu lua"i n considerare aceast not . V mul"umim!

Pre"edintele Consiliului de Administra!ie: Dan Morari Directori Generali: Dan Morari, Simona Mihaela Ciocan Covaliu (Adj.)

1/1