Sunteți pe pagina 1din 10

Comunicarea i climatul organizaional

PROIECT DE INTERVENTIE Organizatia: Gradinita p.p. 18 /Iai Grupul : cadre didactice Nr de membri: 17 Principala activitate a organizaiei: educatie MOTIVATIE Societatea modern se afl ntr-un permanent proces de schimbare i de !oltare. "conomia de pia# actual se caracteri ea $ n principal$ prin tendin#a de %lobali are a competi#iei$ prin schimbri ma&ore i rapide ale tehnolo%iilor i for#ei de munc. 'ceste caracteristici sunt for#e ce obli% or%ani a#iile la eforturi sporite i permanente n reali area schimbrilor necesare supra!ie#uirii i eficien#ei. (e aceea$ orice schimbare ntr-o or%ani a#ie este considerat ca o func#ie$ at)t a mediului e*tern +social$ economic si politic,$ c)t i a rela#iilor dintre membrii$ %rupurile sau sub%rupurile din cadrul or%ani atiilor. -r%ani a#iile nu se schimb de dra%ul schimbrii$ ci pentru c fac parte dintr-un proces de de !oltare mai amplu i trebuie s reac#ione e la noile schimbri din mediu$ la restric#iile$ cerin#ele i oca iile care apar n acest domeniu + .o%ath/$ 0110,. 2a r)ndul lor$ n procesul de adaptare la schimbarea or%ani a#ionala$ oamenii trebuie s se schimbe i ei: trebuie s acumule e noi cunostin#e$ s aborde e sarcini noi$ s-i mbunt#easc %radul de competen# i$ foarte adesea$ s-i schimbe obiceiurile de munc$ !alorile i atitudinile fa# de modul de lucru din or%ani a#ii. Schimbarea !alorilor i atitudinilor este esen#ial. Schimbarea are ne!oie de spri&in de la cel mai nalt ni!el ierarhic. (e!ine e!ident faptul c$ din punctul de !edere al mana%ementului resurselor umane pentru buna desfurare a unei institu#ii$ nu este ntotdeauna suficient ca posturilefunc#iile s fie bine definite$ iar sarcinile clare pentru to#i an%a&a#ii$ ca e*amenele de selec#ie profesional s fie bine facute sau procedurile de e!aluare a acti!it#ii s fie reali ate corect i cu finalitate stimulati!. Sunt necesare i inter!en#ii de alt tip din partea mana%erilor. -mul muncete nu numai pentru bani$ nu numai pentru c i place sarcina pe care o are de ndeplinit$ ci i pentru faptul c ea i acord statut social$ i prile&uiete stabilirea de nenumarate contacte sociale$ a unor rela#ii afecti!e sau de comunicare$ i satisface$ prin intermediul %rupului de munc$ anumite ne!oi. Faza pregatitoare a procesului de sc imbare presupune clarificarea urmatoarelor ntrebari: - 3ntrebri referitoare la climatul or%ani a#ional +45are este conte*tul %eneral n care este plasat or%ani a#ia64$ 45are este starea rela#iilor dintre diferite ni!eluri ierarhice64,7 - 3ntrebri referitoare la actorii implica#i n schimbare +45are sunt an%a&a#ii ce !or fi afecta#i de schimbare64$4 - 3ntrebari referitoare la continutul schimbarii +45are este situa#ia actual i de ce este

ea nesatisfctoare64$ 45are este situa#ia dorit$ n percep#ia an%a&a#ilor i a conducerii64$ 45are sunt resursele disponibile pentru schimbare64, Faza de diagnostic a procesului de sc imbare 8entru etapa de dia%nostic se pot utili a instrumente standardi ate de cule%ere a opiniilor +chestionare de atitudini care pot !i a definirea sarcinilor$ or%ani area acti!it#ii$ rela#iile interpersonale$ sistemul de moti!are,$ c)t i utili area unor probe nestandardi ate +chestionare cu ntrebari deschise$ inter!iuri semistructurate$ chestionare cu ntrebri care permit ale%erea unei !ariante de rspuns dintr-o ofert multipl$ e!aluari sau compar#tii pe scale,. Important pentru reusita procesului de schimbare este faptul c e necesar reali area unei 4radio%rafii4 a situa#iei reale i o in!entariere a factorilor fa!orabili i a factorilor defa!orabili schimbarii nainte de demararea efecti! a procesului de inter!en#ie. Instrumente utilizate: 'ncheta pe ba a de chestionar7 inter!iul Descrierea instrumentelor Inter!iul con#ine 9 teme ce se refer la : e*perien#a lucrului n echip pentru proiectele institu#iei$ procesele de %rup$ rela#iile interpersonale i comunicarea$ aspectele ne%ati!e$ aspectele po iti!e i ac#iunile care ar trebui luate pentru a mbunt#i lucrul n echip .Anexa 1. 5hestionarul pentru anali a climatului or%ani a#ional este structurat pe ntrebri i rspunsuri care definesc ncrederea$ satisfac#ia n munc$ coe iunea %rupului. Anexa 2. :or oferi date pentru: o identificarea problemelor e*istente la ni!elul %rupului o definirea ni!elului de performan# dorit o construirea unui pro%ram de formare care s apropie performan#a %rupului la ni!elul dorit. Analiza ser!ete ca ba pentru dia%nosticarea ne!oilor de formare$ de autore%lare a %rupului. Interpretarea rezultatelor Se !a reali a prin ierarhi area itemilor din chestionar +a!)nd criteriu frec!en#a raspunsurilor,. ;aportarea impresiilor %lobale asupra reac#iilor la ntrebrile adresate n ca ul inter!iurilor. Identi!icarea problemelor ;e ultatele ob#inute ne permit s opinm c la ni!elul %rupului de cadre didactice$ dei climatul psihosocial este func#ional$ caracteri at prin ncredere ridicat n mana%er i n sine$ opinie colecti! puternic$ o bun capacitate de adaptare$ normati!itate i pre%atire profesional ridicat$ e"ist# probleme de comunicare $i de rela%ionare &ntre membrii colectivului care'l a!ecteaz# de multe ori( <u lipsesc tensiunile i chiar conflictele i de multe ori nu se e*prim deschis ideile$ ini#iati!ele.

"*ist o serie de probleme de ordin or%ani ational care necesita atentie 7 acestea pot sa nu fie e*trem de %ra!e n aceast etap. dar trebuie adoptate msuri pre!enti!e$ nainte ca problemele s de%enere e n probleme dificil de remediat 'nali )nd re ultatele ob#inute de subiec#i$ am identificat probleme specifice$ precum: 1.O comunicare defectuoas cau at de o insuficient intercunoatere a tuturor membrilor$ de tendin#a de a transforma dialo%ul n monolo%$ stereotipii n modalit#ile de transmitere i pre entare a informa#iilor7 utili area tonului ridicat$ lipsa de aten#ie sau de abilitate n diri&area i controlul dialo%ului. 2.Dificulti de relaionare ntre membrii colectivului cau ate de deprinderi i obinuin#e$ diferen# deopinii$ preferin#e$ aspira#ii diferen#a ntre

=nitatea unei or%ani a#ii este dat de interdependen#a i de e*isten#a func#iilor$ rolurilor i statutelor pertinente pentru atin%erea obiecti!elor propuse. -r%ani a#ia este compus din indi!i i care formea un ansamblu$ chiar dac fiecare are propriile sale obiecti!e$ menirea sa de a rspunde la constr)n%eri$ de a lucra$ capacitatea sa de a se coordona cu ceilal#i indi!i i$ de a coopera$ de a e*ersa sau de a suporta autoritatea. 5ooperarea este responsabil de bunul mers al or%ani a#iei. 'titudinile$ repre entrile pe care unii le au despre ceilal#i +n primul r)nd ale celor cu care lucrea mpreun,$ simpatiile i antipatiile &oac un rol esen#ial. 'lte rela#ii pot de asemenea tra!ersa or%ani a#ia. >oate acestea pot fi reunite sub termenul %eneric de$ 4climat psihosocial4. 'cesta este un sistem de referin# pentru fiecare indi!id n ale%erea comportamentului su$ n procesul de adaptare a conduitei i a modului su de interrela#ionare n cadrul or%ani a#iei. Starea psihic a fiecarui membru al or%ani a#iei este influen#ata mai mult sau mai putin de climatul psihosocial din or%ani a#ie . ?elul de a fi al fiecruia este dat de atitudinile adoptate$ opiniile e*primate n le%atur cu anumite fapte$ comportamentul obinuit. =nitatea de apreciere i de ac#iune ce apare la ni!elul colecti!it#ii este rodul influen#ei reciproce a membrilor si. (in interac#iunea indi!i ilor ia natere un comportament al %rupului$ comportament ce i pune amprenta asupra tuturor. =nul dintre elementele cu mare influen# asupra climatului psihosocial l constiuie comunicarea$ i cu preponderen#$ comunicarea interpersonal. (e !oltarea acestui tip de comunicare este esen#ial$ iar n or%ani atie &oac un rol aparte. - bun comunicare interpersonal !a duce la de !oltarea unui comportament adec!at$ fa!orabil e!olu#iei po iti!e a %rupului de munc. 5limatul or%ani a#ional depinde de calitatea ac#iunilor ntreprinse pentru asi%urarea condi#iilor de mediu fi ic i social fr disfunc#ii or%ani atorice i func#ionale$ respecti! de modul de constituire i de structura micro%rupurilor de munc$ de calitatea rela#iilor de munc i de ambian#a social de munc$ de sistemul de apreciere a muncii$ de ac#iunile e*istente pentru perfec#ionare i promo!are$ de sistemul de informare i de comunica#ii$ de stilul i metodele de conducere etc. Faza de plani!icare a procesului de sc imbare const n definirea cu preci ie$ pornind de la dia%nosticul situa#iei$ a ac#iunilor celor mai potri!ite pentru a a&un%e la schimbareadorit.

?a a de planificare poate fi %hidat de raspunsurile la trei cate%orii de ntrebri: - 3ntrebri referitoare la fe abilitatea proiectului +48roiectul de inter!en#ie este acceptat de to#i cei implica#i64$ - 3ntrebari referitoare la ale%erea strate%iei de schimbare +45are este strate%ia de inter!en#ie64$ 45are !or fi domeniile de inter!en#ie64$ 45e anume !a !i a procesul de schimbare64,7 - 3ntrebari referitoare la pro%ramarea inter!en#iei +48rin ce se !a ncepe64$ 45ine sunt responsabilii si care sunt resursele necesare fiecarei actiuni64$ 45are !or fi criteriile de e!aluare a re ultatelor i cum se !a reali a e!aluarea64,. Elaborarea strategiei de rezolvare a problemelor identi!icate )cop proiectului : -ptimi area climatului psihosocial prin mbunttirea rela#iilor interpersonale i a comunicrii indiferent de tipul comportamental indi!idual plec)nd de la ideea ca $ rela#iile interpersonale n cadrul %rupului de munc i comunicarea pot fi de !oltate n sens po iti! prin &ocuri i e*erci#ii de dinamic de %rup. Inter!en#ia psiholo%ic ameliorati! asupra climatului or%ani a#ional. Obiective: 1. 3mbunt#irea rela#iilor interpersonale n interiorul %rupului prin reducerea tensiunilor e*istente. 0 "ficienti area comunicrii prin mi&locirea unei intercunoateri adec!ate ntre membrii %rupului i dob)ndirea competen#ei de comunicare @. "!aluarea impactului asupra climatului psihosocial la ni!elul %rupului *ocul des!#$ur#rii: Grdini#a p.p. 18$ deoarece formarea care #ine cont de mediul social obinuit are mai multe anse s modifice comportamentul membrilor %rupului. Formatori: e*pert n dinamica %rupurilor +sau formator, +escrierea programului 8ro%ramul de instruire este adresat cadrelor didactice din or%ani a#ie i are scopul de a crea noi oportunit#i de schimbare i de !oltare a %rupului. Aetodele sunt interacti!e$ alese n func#ie de problemele identificate$ ba )ndu-se pe e*perien#ele participan#ilor i oferind un cadru lar% pentru dialo% i interac#iune. 8ro%ramul repre int o parcur%ere a unor e*erci#ii i &ocuri de dinamic de %rup cu aplica#ii pe comunicare i rela#ionare ntre membrii %rupului. Aembrii %rupului sunt implica#i direct n demersuri ac#ionale$ practice fr aprofundri teoretice. ?iecare membru al %rupului !a e*ersa i e*perimenta di!ersele roluri impuse de situa#ie$ !a participa la luarea deci iilor. Programul cuprinde , p#r%i: 1. "*ersarea i e*perimentarea rolurilor i ac#iunilor de %rup7 @ edin#e 0. "*ersarea comunicrii7 @ edin#e -ezultatele a$teptate o Generarea prin acest pro%ram a unui model de politici pentru formarea continu a personalului didactic. o ?ormarea personalului didactic 4la deci ia scolii4 +module de formare care au loc n scoal$ pentru intrea%a echip a colii$ pe ba a unor anali e concrete de ne!oi7

o Schimbarea unor mentalit#ii ale cadrelor didactice fa# de propria de !oltare profesional$ n sensul perceperii acesteia ca oportunitate i nu ca obli%a#ie e*terioar +crearea unor moti!atii intrinseci,. o Schimbri semnificati!e n spa#iul colar i climatul educa#ional

Agenda activit#%ii
PA-TEA .. "*ersarea i e*perimentarea rolurilor i ac#iunilor de %rup7 @ edin#e edina I "*erci#iu: - /-oluri 0ucate &ntr'un grup1 Scop: Cunoasterea reactiilor i comportamentelor membrilor n cadrul grupului. Obiective: s perceap i s e!alue e rolurile de %rup + obser!ator,7 s e*prime msura n care i aprecia participarea .+pentru participan#i, atura sarcinii: e!aluarea rolururilor de %rup: !orma sarcinii: &oc de rol Situaia: obser!atorii !or caracteri a comportamentele participan#ilor n termeni de BrolCi !or completa fiele. r. de membri:" participani i " observatori #aterial: fie n care sunt consemnate mai multe atribute corespun toare unor profesii. $rocedura i durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:@1 min. "!aluarea sarcinii: 01 min. edina 2 E"ercitiu:1Incidentul1 Scop: %mplicarea membrilor n activitatea de grup Obiective: s participe la discu#iile de %rup atura sarcinii: e*perimentare comportamental !orma sarcinii:&oc de rol Situaia: participan#ii ascult o nt)mplare pre entat de animator n care sunt implicate mai multe persona&e$ dup care ei !or intra ntr-unul din roluri. r. participani: 1D7 !or fi mpr#i#i n 0 %rupe de c)te 8 $rocedura i Durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:91 min. "!aluarea sarcinii: 11 min. #aterial: te*te edina 3 E"ercitiu:1-oluri de men%inere $i construire a grupului1 Scop: Construirea i meninerea atitudinilori comportamentelor de grup prin participarea la activitatea grupului -biecti!e:s &oace rolul primit7 s descrie profile interpretate de membrii %rupului$ atura sarcinii: obiecti!are e*presi!

!orma sarcinii: &oc de rol Situaia: membrii %rupului ale% filme sau actori$ apoi !or interpreta rolurile care le-au fost ncredin#ate la nceputul &ocului i pe care le !or discuta. r. participanti: 1D $rocedura i durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:D1 min. "!aluarea sarcinii: 01 min. Aaterial: foi$ instrumente de scris PA-TEA A II A E"ersarea comunic#rii2 3 $edin%e 4edin%a . /5on!runtare pe dileme1 Obiective:s-i e*prime po i#ia adoptat7 s-i e*plice op#iunea7 s con!in% pe ceilal#i din %rup c %reesc$ s aduc ar%umente atura sarcinii: Schimbul de opinii !orma sarcinii: luarea de deci ii Situaia: la pre entarea dilemelor fiecare participant se !a ndrepta n direc#ia care corespunde prerii proprii $rocedura i durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:01 min. "!aluarea sarcinii: 01 min. r. membri:1D #aterial: coli de h)rtie$ flipchart edina 2 E"ercitiu: /Priza de constiint#1 Scop: "*ersarea capacitatilor membrilor %rupului de a dialo%a n mod autentic Obiective: s accepte diferitul$ di!ersul7 s dialo%he e n mod autentic. atura sarcinii: construirea unui obiect !erbal !orma sarcinii: e*erci#iu7 Situaia: completarea cu cu!intele potri!ite a unei cate%orii7 obser!area i comentarea celor obser!ate7 la !ederea fiei ce e*prim o anumit cate%orie de cu!inte membrii %rupului trebuie s e*prime spontan cu!inte cese ncadrea ntr-o anumit cate%orie. r. membri: 1D #aterial: fie ce cuprind cate%orii de cu!inte. $rocedura i Durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:E1 min. "!aluarea sarcinii:@1 min. edina 3 E"ercitiu: /)tilurile de animatie1

Scop: anali a efectelor i consecintele inter!en#iilor !erbale corespun atoare stilurilor de animatie Obiective: s recunoasc stilurile de anima#ie pre entate de animatori7 s reali e e o lucrare comun7 s pre inte mpreun re ultatele7 atura sarcinii: obiecti!are e*presi! !orma sarcinii: &oc de rol Situaia: se !a lucra cu trei sub%rupe de c)te 9 membri i cu c)te 1 obser!ator pentru fiecare sub%rup care !or nota reac#iile celorlal#i. r. membri: 1D #aterial: fie pentru obser!atori $rocedura i durata: 2ansarea e*erci#iului:11 min. "*ecutarea sarcinii:@1 min. (iscu#ii:01 min. "!aluarea sarcinii:@1 min. &a finalul programului se va aplica un c'estionar de evaluare a opiniilor participanilor privind actrivitatea derulat. Anexa 3 Evaluarea Impactul pro%ramului asupra %rupului: modificri obser!abile de atitudine$ comportamente$ moti!a#ii care influen#ea benefic acti!itatea profesional.
Bibliografie suplimentar

1. 5ole G. '.- Managementul Personalului$ "ditura 5odecs$ .ucuresti$ 01117 0. 5hisu :.'.- Manualul Specialistului n Resurse Umane$ 5asa de editura Irecson$ .ucuresti$ 01107 @. 5onstantin >icu F !aluarea psi"ologica a personalului$ "ditura 8olirom$Iasi$ 01197 9. A.".5.# Managementul educaional$ .uc.$ 0111

Ane"a .

G6I+ +E INTE-VI7 TE!E E"perienta lucrului &n ec ip# ?ace#i parte din echipa pentru proiectele institu#iei6 5u cine lucra#i cel mai bine n echip6 (e ce6 : implica#i n reali area altor sarcinilor de %rup6 Srbtori#i succsele mpreun cu cole%ii6 : plac competiile6 5rede#i c sunt stimulatoare6 5um !ede#i acti!itatea n %rupul dumnea!oastr 6 '!e#i solu#ii pentru a ameliora eficien#a echipei din care face#i parte6 -ela%iile interpersonale $i comunicarea 5um sunt rela#iile dintre membrii %rupului din care face#i parte6 5are sunt rela#iile cu mana%erul6 '!e#i prieteni printre cole%i6 '#i a!ut conflicte cu cole%ii6 5are au fost moti!ele6 : a&uta#i cole%ii atunci c)nd sunt n dificultate6 : supra#i atunci c)nd sunte#i criticat6 "ste important pentru d!s. s a!e#i rela#ii po iti!e cu cole%ii6 Anga0area &n sarcini : asuma#i responsabilitatea n re ol!area sarcinilor ncredin#ate 6 2a cine apela#i c)nd a!e#i de re ol!at o sarcin dificil6 'duce#i idei noi pentru %rup 6 :i se atribuie uneori prea multe sarcini i considera#i c nu sunte#i recompensat suficient6 Sunte#i mul#umit de re ultatele muncii depuse6 Aspectele negative8 aspectele pozitive si actiunile care ar trebui luate pentru a &mbunatatii lucrul &n ec ipa 5um a#i caracteri a locul de munc6 'precia#i c sunte#i c eforturile dumnea!oastr sunt recunoscute de conducere6 5e schimbri a#i dori s aduce#i la ni!elul %rupului din care face#i parte6 5onsiderati ca profesia pe care o e*ercitati n pre ent !a stimulea a pentru de !oltarea personala6 -feriti c)te!a detalii$ pentru oricare raspuns al d!s.

Ane"a , 5 estionar cadre didactice : ru%m s citi#i afirma#iile de mai &os i s ale%e#i !arianta de rspuns potri!it$ n func#ie de modul n care crede#i c ele sunt ade!rate sau nu . 1.'m ncredere n oamenii cu care muncesc. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat ade!rat totdeauna

0. Sunt mul#imit de pro%ramul ilnic de munc i de sarcinile pe care le am de ndeplinit 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat totdeauna ade!rat @. 'm libertate de e*primare i de deci ie 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat ade!rat foarte des ade!rat totdeauna

9. Sunt mul#umitG de re ultatele muncii depuse. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat ade!rat E. 8ot !orbi de satisfac#ie profesional.. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat ade!rat foarte des ade!rat

totdeauna

totdeauna

D. Aunca mea este apreciat de conducere i de prin#i. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat ade!rat 7. 'deseori sarcinile dificile duc la conflicte n cadrul %rupului 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat ade!rat 8. (e obicei fac compromisuri 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat ade!rat H.Sunt n rela#ii bune cu to#i cole%ii 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat ade!rat foarte des ade!rat

totdeauna

totdeauna

totdeauna

foarte des ade!rat

totdeauna

11.5omunicarea n cadrul or%ani a#iei este deficitar. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat ade!rat

totdeauna

11. -ri de c)te ori a fost oca ia cole%ii au fost solidari pentru o cau comun. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat totdeauna ade!rat 10.5limatul moral din unitate este fa!orabil de !oltrii profesionale. 'de!rat rar ade!rat uneori ade!rat foarte des ade!rat totdeauna ade!rat :)rsta : :echimea n cadrul %rupului: Studii: Ane"a 3 5 estionar pentru evaluarea activit#%ii de grup 'cest chestionar se refer la diferite aspecte pri!ind lucrul n %rup. >e ro% s raspun i la toate ntrebrile$ c)t mai aproape de ade!r. 8entru ntrebrile din tabel$ marchea a cu I ceea ce corespunde prerii tale$ tiind c: E J acord total 9 J acord @ J nici acord$ nici de acord 0 J de acord 1 J de acord total 1. "*perien#ele lucrului n echip au a!ut un efect po iti! asupra mea. E 9 @ 0 1 0. 3n %eneral echipele n care am participat au lucrat bine. E 9 @ 0 1 @. <u mi-a placut s lucre n echip E 9 @ 0 1 9. 'desea mi-am asumat rolul de leader E 9 @ 0 1 E. (e cele mai multe ori eu am facut toata treaba. E 9 @ 0 1 D. 2ucr)nd n echip am muncit mai pu#in dec)t daca a fi lucrat indi!idual. E 9 @ 0 1 7. 3n %eneral sarcinile au a fost reparti ate e%al. E 9 @ 0 1 8. 3n %rup au aparut mai multe probleme E 9 @ 0 1 H. 8roblemele ce au aparut au fost re ol!ate de %rup. E 9 @ 0 1 11. 'm ob#inut re ultate mai bune lucr)nd sin%ur. E 9 @ 0 1 1@. 'm n!a#at s ne%ocie cu ceilal#i membri ai echipei. E 9 @ 0 1 19. 'm n!atat s relatione mai eficient cu ceilal#i E 9 @ 0 1 1E. 'm n!atat s re ol! eficient sarcinile date. E 9 @ 0 1 1D. 'm n!#at s mpart responsabilitatea cu al#ii E 9 @ 0 1 17. 'm n!atat s folosesc ar%umente ra#ionale pt a-i con!in%e pe al#ii. E 9 @ 0 1 18. 'm n!#at s re ol! probleme comple*e. E 9 @ 0 1 1H. 'm n!a#at s solu#ione conflicte E 9 @ 0 1 01. 'm n!#at s de !olt o !i iune comun pentru %rup. E 9 @ 0 1 01. 5are au fost aspectele care #i-au plcut lucr)nd n cadrul acestui pro%ram6 00. 5are au fost aspectele care nu #i-au plcut6