Sunteți pe pagina 1din 7

SISTEME CONTABILE COMPARATE

CURS 7
SISTEMUL CONTABIL DIN

SUA

Sistemul contabil din SUA

Nevoile utilizatorilor si mediul economic general formeaza obiectivele raportarii financiar-contabile americane Comisia de valori mobiliare (US SEC- Securities and Exchange Commission) are un rol primordial asupra societatilor de capitaluri Sursa standardelor de contabilitate este FASB (Financial Accounting Standards Board). Impozitarea veniturilor se face pe baza unei legi separate - Internal Revenue Code Profesia contabila are la baza apartenenta la AICPA American Institute of Certified Public Accountants

Sistemul contabil din SUA


-

Organisme de normalizarea a contabilitatii: FASB, organism privat ce se ocupa cu stabilirea conceptelor de contabilitate financiara (SFAC) si a standardelor de contabilitate/raportare financiara (SFAS/US GAAP) AICPA, reglementeaza activitatea contabililor si auditorilor IMA (Institute of Management Accountants) SEC (Comisia valorilor mobiliare) IRS (Serviciul fiscal)

Sistemul contabil din SUA

Standardele de contabilitate se impart in concepte de contabilitate financiara Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) si

standarde de contabilitate/raportare financiara (SFAS/US GAAP)

Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel, fairly value, pozitia financiara a companiei si rezultatele acesteia. Situatiile financiare nu sunt standardizate, chiar denumirea lor poate diferi de la o companie la alta.

Sistemul contabil din SUA


Situatiile financiare

1. Bilantul
-se poate prezenta sub forma de lista sau cont. - cuprinde activele, urmate de capitaluri proprii si datorii - gruparea activelor in bilant are la baza criteriul lichiditatii imediate - gruparea pasivelor in bilant are la baza criteriul exigibilitatii imediate - bilantul se intocmeste dupa repartizarea rezultatului

Sistemul contabil din SUA


Situatiile financiare

2. Contul de profit si pierdere


-urmareste calcularea unui rezultat net global care sa contina toate veniturile, cheltuielile, castigurile sau pierderile -se prezinta sub forma verticala de lista -apar ca parte integranta in CPP si rezultatul activitatilor intrerupte ale intreprinderii, elementele extraordinare si incidenta modificarilor intervenite in principiile si metodele contabile aplicate.

Sistemul contabil din SUA


Situatiile financiare

3. Situatia fluxurilor de numerar


4. Situatia variatiei capitalurilor proprii (Situatia rezultatului global)

5. Note la situatiile financiare