Sunteți pe pagina 1din 7

2. LIMBAJUL PHP Variabila reprezinta un identificator la o locatie de memorie si se foloseste pentru stocarea, prelucrarea si stergerea datelor.

Variabilele in PHP sunt apelate folosind prefixul $. Ex: $nume=Andrei; Dupa ce am initializat o variabila atribuindu-i o valoare putem folosi acea variabila. Ex: echo $nume; Limitari si reguli ale variabilelor In multe limbaje de programare exista o limitare a numarului de caractere din numele variabilei (intre 255-1000 caractere). In PHP nu exista astfel de limitari. O regula a variabilelor este ca ele trebuie sa inceapa cu o litera sau cu un underscore (dupa prefixul $). O alta regula este ca in corpul numelui variabilei sunt acceptate litere, numere si underscore, simboluri precum +,-,* si & nefiind admise. Variabilele in PHP sunt case-sensitive, adica $student este diferit de $Student . Exemplul 2 : - asignarea unei valori variabilei si afisarea ei. <html> <body> Numele dvs. este : <?php $nume=Gigel; echo $nume; ?> </body> </html>

Tipuri de date in PHP PHP cuprinde mai multe tipuri de variabile, dintre care cele mai importante sunt cele ce contin valori de tip text si numeric. - string (text) - integer (numeric) - double (numeric) - array - object Tipurile de date nu sunt stabilite de programator; PHP decide asupra lor atunci cand interpreteaza codul. Tipul de data string tot ce este cuprins intre ghilimele la initializare se considera string (chiar si numerele). Ex : $nume=Ionescu; $nr=5; In acest caz, ambele variabile sunt de tip string. Concatenarea stringurilor se face prin operatorul . . Ex: $marca=Renault; $tip=Megane; $capacitate=1.9; $carburant=D; $masina=$marca. .$tip. .$capacitate. .$carburant; (intre este un spatiu). Astfel, o apelare de forma : echo $masina; va afisa : Renault Megane 1.9 D Date de tip numeric In PHP exista 2 tipuri de date numerice : integer si double. Integersunt numere fari virgula, in timp ce double reprezinta numere cu zecimale.
2

Ex: $int1=15; $int2=-1500; $double1=9.57; $double2=-15.9; Valorile minime si maxime cuprinse in tipurile de date de mai sus sunt : Integer = -32768 <-> 32768 Double pentru numere negative : -1.79*10^308 <-> 4.94*10^-324 Double pentru numere pozitive : 4.94*10-394 <-> 1.79*10^308 Operatori numerici: sunt cei standard (+,-,*,/,%); Ex: $v1=$v2+$v3; $v4=$v4+5; $v4+=5; $v5=$v5+1; $v5++; $v6=$v6-1; $v6--; $v7=$v7*5; $v7*=5; $v8=$v8/5; $v8/=5; $v9=$v9%2 $v9%=2; Pentru tipul de data numeric se pot folosi si functii matematice, cum ar fi : pow(x,y) - va returna rezulatul ridicarii lui x la puterea y; sqrt(x) va returna radicalul lui x.

Exemplul 3: <html> <body> Calculul TVA <?php $tva=0.19; $euro=40618; $pret_unitar_euro=50; echo Pret final :.($pret_unitar_euro*$euro*(1+$tva));
3

?> </body> </html> Constante si conversii O variabila isi poate modifica continutul de mai multe ori pe parcursul unui program. Daca dorim ca o locatie de memorie sa nu poata fi schimbata pe parcursul unui program putem folosi instructiunea define. Ex: define(ZINATIONALA,1DEC); Constantele sunt scrise prin conventie cu MAJUSCULE. Constantele se pot afisa avand grija sa nu folositi semnul $. Ex : echo Ziua nationala este:.ZINATIONALA; - va returna Ziua nationala este 1DEC Daca am fi scris : echo Ziua nationala este ZINATIONALA; - rezultatul ar fi fost : Ziua nationala este ZINATIONALA PHP are propriile sale constante, cum ar fi PHP_OS; Conversii Pentru ca in PHP variabilele nu pot fi definite ca in alte limbaje (C++), conversiile joaca un rol foarte important atunci cand doriti sa trasformati tipul de data al unei variabile sau sa determinati ce tip de data a atribuit PHP variabilei dvs. Spre deosebire de alte limbaje unde puteati efectua operatii numai intre doua sau mai multe variabile de acelasi tip, in PHP puteti face urmatoarele : $motor=1400; $rata_asigurare=0.05;
4

$plata=$motor*$rata_asigurare; Prin afisarea variabilei $plata se va face produsul 0.05*1400, adica 70. Mai mult, daca am fi avut : $motor=1400MPI; $rata_asigurare=0.05; $plata=$motor*$rata_asigurare; Prin afisarea variabilei $plata s-ar fi obtinut acelasi rezultat, adica 70. Casting Daca totusi doriti ca o variabila sa fie de anumit tip, puteti forta tipul returnat folosind un operator cast sau o functie pentru cast. Exemplu : $varsta=20; $varsta=(string)$varsta; Functia gettype() returneaza tipul de data atribuit variabilei parametru. Exemplu: $varsta=20; echo gettype($varsta); - va returna integer Castingul se poate realiza folosind o alta functie din biblioteca PHP, functie numita settype(); Exemplu: $varsta=20; settype($varsta,string); echo gettype($varsta); Prin utilizarea functiilor intval() si strval() se pot returna valori ale variabilelor, in integer, respectiv ca string. Functia isset() va permite sa vedeti daca o variabila a fost creata sau nu.

Exemplu: echo isset($varsta); - va returna 1 daca variabila a fost creata sau NIMIC (void) daca nu a fost creata. Functia unset() este folosita pentru a distruge atat continutul cat si numele variabilei, putand astfel elibera locatia de memorie. Exemplu : echo unset($varsta); Functia empty() este opusul logic al functiei isset(). Returneaza 1 daca nu exista variabila $varsta sau $varsta este 0 sau (string ul gol) sau NIMIC (void) daca aceasta variabila exista.

BLOCURI DECIZIONALE IN PHP Ca si in C/C++ , se pot folosi urmatoarele blocuri instructiuni : IF Sintaxa : if (<conditie>) { <instructiuni> } Exemplu : $numar=15; if ($numar==15) echo Numarul ales este .$numar; SWITCH In cazul in care avem o suita de instructiuni de forma : $a=15; $b=10; $op=suma; if ($op==suma) echo $a+$b; else if ($op==diferenta) echo $a-$b; else if ($op==produs) echo $a*$b; else echo $a/$b;

se pot inlocui, mai eficient prin : $a=15; $b=10; $op=suma; switch ($op) { case suma: echo $a+$b; break; case diferenta: echo $a-$b; break; case produs: echo $a*$b; break; default: echo $a/$b; }