Sunteți pe pagina 1din 3

24/10/2003 Seminar Drept

Sistemul stiintei dreptului

- Stiinte ale naturii - Stiinte despre societate stiinta dreptului - stiinte despre gandire Stiinta dreptului : Studiaza : - juridicul in toate formele sale de manifestare dimensionand existenta umana in anumite conditii social istorice determinate ; - legile existentei si dezvoltarii statului; - drepturile si institutiile politice si juridice in formele lor istorice si prezente ; - corelatia cu celelalte componente ale sistemului social ; - modul in care institutiile social-politice influenteaza raporturile interumane ; - modelele de conduita prefigurate de legile in vigoare la un moment dat . I . Componentele ale sistemului stiintei dreptului 1) Teoria generala a dreptului (T.G.D.) Contine principiile generale ,institutiile si categoriile juridice comune unui sistem de drept national si teoriile cu privire la acestea ,studiind statul de drept, dreptul ca fenomen social ,principiile care carmuiesc organizarea de stat si sistemul dreptului, modul de realizare ,de interpretare si de aplicare a dreptului, studiul normei juridice , a raportului juridic si raspandirea juridica . 2) Stiinte juridice de ramura : domeniul abordat si metodele de cercetare , drept civil ,drept penal 3) Stiinte juridice istorice se analizeaza sistemul juridic al unei tari sau sistemul juridic de ansamblu din punct de vedere istoric atat in privinta institutiilor juridice si a evolutiei acestora cat si in privinta doctrinelor marilor curente si scoli de drept ex: istoria dreptului romanesc,dar si de istoria dreptului in general . 4) Stiinte juridice auxiliare sau ajutatoare

24/10/2003 Seminar Drept

II . Notiunea de drept Dirito Drept Recht 1) Drept obiectiv reprezinta ansamblul regulilor de conduita in societate cuprinse in norme juridice de-a lungul istoriei . cutume = obiceiuri juridice 2) Drept pozitiv reprezentand ansamblul normelor juridice in vigoare la un moment dat pe un anumit teritoriu (la nivelul Romaniei) . 3) Drept subiectiv reprezentand facultatea prerogativa sau indrituirea ce apartine unei persoane fizice sau juridice in temeiul unei norme juridice ex: dreptul de proprietate ,dreptul de vot ,dreptul de mostenire, dreptul de proces echitabil. Drept pentru a desemna :o hotarare dreapta, om drept Definirea notiunii de drept Dreptul este sistemul normelor de conduita elaborate sau recunoscute de puterea de stat care orienteaza comportamentul uman in coformitate cu valorile sociale fundamentale stabilind drepturi si obligatii juridice a caror respectare obligatorie este asigurata la nevoie de forta coercitiva a statului . III .Sistem al dreptului este constituit din ansamblul normelor juridice aflate in vigoare la un moment dat avand un continut coerent si logic . Ramura de drept este un ansamblu distinct de norme juridice legate organic intre ele care reglementeaza relatii sociale din acelasi domeniu si folosesc aceeasi metoda sau aceeasi unitate de metode ex: ramura dreptului civil , dreptul financiar , dreptul penal etc. . Institutia juridica cuprinde norme juridice care reglementeaza o anumita grupa unitara de relatii sociale instaurand o categorie aparte de raporturi juridice ( testament,dreptul de proprietate, statutul persoanei) . In unele domenii o parte din normele juridice apartinand unei ramuri au fost codificate distinct in cadrul unei subramuri : - raporturile vamale sunt reglementate de codul vamal care anterior facea parte din dreptul financiar; - dreptul asigurarilor care sa format prin individualizarea normelor juridice privind raspunderea juridica pentru fapta altuia, a altei persoane din dreptul civil .

24/10/2003 Seminar Drept

IV. Diviziunile dreptului 1) drept national si international 2) drept public si drept privat 1) Drept international public cuprinde tratatele si pactele incheiate la nivel statal regional sau international prin care statele semnatare isi asuma anumite obligatii intre ele si cu privire la supusii lor.In dreptul international public cu calitatea de subiect de drept statele si organizatiile nationale (NATO, ONU, UE) Dreptul international privat cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementeaza drepturi si obligatii ale persoanelor fizice si juridice in momentul includerii persoanei intr-un raport juridic cu element de extraneitate .Au calitate de subiecti de drept persoanele fizice si juridice . Fac parte si normele de drept comercial international . Dreptul national : Dreptul public cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile intre individ pe de o parte si comunitate organizata in stat , de cealalta parte comunitatea care se afla pe pozitie de autoritate .Fac parte din domeniul dreptului public urmatoarele ramuri de drept : - dreptul constitutional - dreptul administrativ - dreptul financiar-fiscal - dreptul penal - dreptul procesual penal Dreptul privat alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile dintre persoane cu privire la drepturile si libertatile lor avand un obiect cu caracter patrimonial(proprietate) sau nepatrimonial(nume) . - dreptul civil - dreptul comercial - dreptul familiei - dreptul muncii - dreptul procesual civil