Sunteți pe pagina 1din 24

Procesarea Imaginilor

Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor

INTRODUCERE
Mihai Ivanovici
Universitatea Transilvania din Bra sov

Compresia imaginilor

Page 1 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Cuv ant nainte


Procesarea = o serie de transform ari suferite de c atre imagini
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I

Imaginile = semnale bidimensionale

Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 2 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Bibliograe
1. http://cern.ch/ivanovic/pi.html 2. http://alpha.imag.pub.ro/cursuri 3. C. Vertan - Prelucrarea si Analiza Imaginilor, Editura MatrixROM, Bucuret i, 1999 4. C. Vertan, M. Ciuc - Tehnici Fundamentale de Prelucrarea si Analiza Imaginilor, Editura MatrixROM, Bucure sti, 2007 5. M. Ivanovici - Procesarea Imaginilor - Indrumar de laborator, Editura Universit a tii Transilvania, Bra sov, 2006
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 3 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Aplicat iile PI
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Imagistic a medical a (radiograe, CT, MRI) Imagistic a satelitar a (meteo, cartograe, aplicat ii militare) Securitate (supraveghere, urm arire, watermarking) PI de larg consum (fotograe digital a)

Page 4 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Imagistica medical a
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 5 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Imagini satelitare
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 6 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Sistem de PI
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Procesarea poate include o serie de operat ii cum ar : Imbun at a tirea Restaurarea Segmentarea

Page 7 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Achizit ia imaginilor
E santionarea
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI

E santionarea reprezint a procesul de discretizare spat ial a a unei imagini continue, aproximarea unei funct ii continue f (x, y) cu o matrice de valori discrete de dimensiune MxN

Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 8 of 24

f (x, y)

f (0, 0) f (1, 0) . . f (N 1, 0)

f (0, 1) f (1, 1) . . f (N 1, 1)

... ... ... ... ...

f (0, M 1) f (1, M 1) . . f (N 1, M 1)


Full Screen Search Close PI 2008

Teorema e santion arii: O imagine f (x, y) av and un spectru nit, e santionat a uniform cu o ret ea dreptunghiular a, poate ref acut a f ar a eroare din e santioanele f (mx, ny) cu ajutorul formulei de interpolare:

Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

f (x, y) =

m= n=

f (mx, ny)

sin(xus m) (xus m)

sin(xvs n) (xvs n)

unde us si vs reprezint a frecvent ele spat iale de e santionare. Egalitatea dat a de teorema e santion arii este valabil a dac a si numai dac a este respectat a condit ia Nyquist: 1 1 si si v0 reprezint a x = us > 2u0 y = vs > 2v0 , unde u0 frecvent ele spat iale maxime care apar n imagine.

Page 9 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 10 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Cuantizarea
Cuantizarea reprezint a discretizarea n valoare a imaginii, reprezentarea cu un num ar dat de bit i a valorilor matricii obt inute dup a e santionare
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 11 of 24


Procesul de cuantizare este nsot it de zgomotul de cuantizare
Full Screen Search Close PI 2008

Ce este o imagine?
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I

O imagine digital a este reprezentat a ca o matrice bidimensional a de valori scalare sau vectoriale

Elementul de baz a al unei imaginii este pixelul (engl. picture + element)

Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 12 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Tipuri de imagini
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Imagini scalare Monocrome (binare) Alb-negru ( n nivele de gri) Imagini vectoriale

Page 13 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Imagini scalare
Valoarea unui pixel poate reprezenta intensitatea luminoas a ntr-un anumit punct, dar si alte m arimi zice: distant a, temperatur a etc.
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 14 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Imagini vectoriale
Valoarea unui pixel este un vector, imaginea ind o suprapunere de imagini scalare, pentru ecare dintre componentele vectorului
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 15 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Imbun at a tirea imaginilor


Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imagi . . . I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Reducerea degrad arilor perceptuale sau a celor aleatoare (m arirea contrastului, ltrare) contrast sc azut imagine supra- sau sub-expus a zgomot ce se suprapune peste semnalul util

Page 16 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

M arirea contrastului prin egalizarea de histogram a


Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imagi . . . I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 17 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Eliminarea zgomotului Gaussian prin ltrare de mediere


Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imagi . . . I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 18 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Restaurarea imaginilor
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor

Reducerea degrad arilor deterministe ale imaginii mi scare lipsa focaliz arii aberat ii geometrice (defecte optice)

Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 19 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Segmentarea imaginilor
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imagi . . . Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Descompunerea imaginii n elementele ce o compun

Page 20 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imagi . . . Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 21 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Analiza imaginilor
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Ex. detect ia unor obiecte din imagine

Page 22 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

10

Compresia imaginilor
Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I

Reprezint a procesul de reducere a volumului de date pentru reprezentarea informat iei cont inute de c atre o imagine f ar a pierderi (prin compresie imaginea nu sufer a nici o modicare) cu pierderi (imaginea ref acut a din cea comprimat a nu mai este identic a cu cea original a)

Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 23 of 24


Full Screen Search Close PI 2008

Titlul Aplicat iile PI Sistem de PI Achizit ia imaginilor Ce este o imagine? Tipuri de imagini mbunat at irea imaginilor I Restaurarea imaginilor Segmentarea imaginilor Analiza imaginilor Compresia imaginilor

Page 24 of 24


Full Screen Search Close PI 2008