Sunteți pe pagina 1din 5

Lista de Taxe şi Comisioane pentru persoane fizice valabilă începând cu 7 decembrie 2016 până la 20 februarie 2017

Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută şi alte produse / servicii

Taxe şi comisioane aplicabile conturilor curente Cont curent în lei


Cont curent în valută
“ING Card Complet”
Administrative1
Deschidere cont 0 0/6 eur19
Administrare cont 0/5 lei/lună2
0.5/2 eur/lună18
Închidere cont 0 0
Comision plata poprire3 15 lei -
Operaţionale
Operaţiuni cu numerar (la ghiseele ING Bank România)
Depuneri numerar4 sume pana la 300 lei 0,50%
sume intre 300 - 5000 lei 0.5%, min 15 lei 0
sume peste 5000 lei 0.15%
Retrageri22 0.8%, min 15 lei 0.5%, min 5 eur
Operaţiuni fără numerar
Încasări 0 0
Comision procesare ordin de plată condiţionat 5
100 lei 100 lei
Serviciul «Portează-ţi banii» (Operaţiuni de plată prin
0 -
internet cu carduri ING sau non-ING către conturi ING)
Transferuri
Transferuri către conturi deschise la alte bănci
Prin Home’Bank 0 0.15%, min.50 lei
În Self’Bank 0 -
La ghişeele ING Bank România (se adaugă comisionul
15 lei 0.2% , min.85 lei, max.5,250 lei
Transfond/BNR6)
Prin Gold’Line7 (se adaugă comisionul Transfond/BNR6) 15 lei 10 eur + 0.2%, min.85 lei, max.5,250 lei
Comision plată în regim de urgenţă - 50 eur
Comision opţiune “OUR” 8
- 15 eur
Transferuri între conturile proprii sau către conturile altui client deschise la ING Bank Romania (exclusiv pentru transferurile
între conturi în valută deschise la ING Bank România, clienţii beneficiază de o reducere a comisioanelor de transfer)
Prin Home’Bank 0 0
În Self’Bank 0 -
La ghişeele ING Bank România 15 lei 0
Prin Gold’Line7
15 lei 10 eur
Funcţionale
Extras de cont trimis prin poştă sau tipărit de client în
0 0
Self’Bank sau prin Home’Bank
Eliberari Documente / Confirmari/ Adrese scrise 0 0
Investigaţii şi/sau corecţii tranzacţii/solicitare retur plata9 0 0
Operatiuni realizate prin intermediul Departamentului de
10 lei 10 lei/ 10eur
relatii cu clientii.10

Taxe şi comisioane aplicabile pachetelor şi serviciilor ce pot fi ataşate, in functie de tipul lor, fie contului ING Card Complet,
fie contului curent in euro
Administrative
Taxă activare Home’Bank 0
Taxă utilizare Home’Bank:  
Home’Bank cu digipass23 3/5 lei/lună
Home’Bank cu Parola si SMS 0
Taxă serviciu Alerte opţiunea SMS11 4 lei/lună
Taxă serviciu Alerte opţiunea Push11 1 leu/lună
Taxă achiziţionare Opţiune ING Gold21 0/150 lei
Taxă administrare Opţiune ING Gold 20 lei/lună
Taxă administrare Opţiune Travel 2 eur/lună

G-61/2016.12 - ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank România) 1/3
Visa Electron MasterCard Visa Electron
International Standard Visa Classic Card Copii atasat Visa Electron
Taxe şi comisioane aplicabile cardurilor Internațional RON, ING Credit Card contului de Visa Gold RON
RON,Visa Classic MasterCard Web Internațional EUR economii pentru Depunere
Internațional RON card copii
Administrative
Emitere card17 0 lei/ 28 lei12 50 lei 35 lei 0/14 eur20 0 120 lei 0
Administrare anuală card 0 lei/ 28 lei12 50 lei16 35 lei 0/14 eur20 0 120 lei 0
Administrare anuală card cu poză 28 lei 50 lei - - 28 lei - -
Transmitere card/PIN în străinătate 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 0 160 lei
Taxă servicii urgenţă pentru carduri - - - - - 500 lei -
Operaţionale
Tranzacţii naţionale – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:
Depunere numerar (lei/eur)
0 0 0 0 0 0 0
la Bancomat ING
Retragere numerar (lei)
02/1.5 lei 02/1.5 lei 0 0.20% 0.50% 02/1.5 lei -
la Bancomat ING
Retragere numerar (eur) 0.50% / 1.5%+15 0.50% / 1%+2.5 0.50% / 2%+17
0.50% / 1%+10 lei 0.50% / 1%+10 lei 0.50% /1%+10 lei -
la Bancomat ING13 lei eur lei
Depunere și retragere numerar (eur-lei; lei-eur) 0 / 0.20%;
0 / 0.20%; 0.50% 0 / 0.20%; 0.50% 0 / 0.20%; 0.50% 0.5%+0.75 eur 0 / 0.50%; 0.50%
prin fcț. “Schimb valutar” la Bancomat ING14 0.50%
Retragere numerar la ATM-urile altor bănci(lei) 5 lei 5 lei 1%+5 lei 0.5%+0.75 eur, - 5 lei -
0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5 lei 0.5%+0.75 eur, 0.5%+2.5 lei
Retragere numerar la ghişeul altei bănci(lei) 1%+5 lei - -
min 5 lei min 5 lei min 1.5 eur min 5 lei

G-61/2016.12 - ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank România)
Retragere numerar (valuta) la ATM-ul sau ghişeul altei bănci 1%+10 lei 1%+10 lei 1.5%+15 lei 1%+2.5 eur - 1%+10 lei -
Interogare sold la ATM-urile altor bănci 2.5 lei 2.5 lei 2.5 lei 0.75 eur - 2.5 lei -
Tranzacţii la comercianţi 0 0 0 0 - 0 -
Tranzacţii internaţionale – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de: 
Retragere numerar la ATM sau ghişeu bancar 1%+10 lei 1%+10 lei 1.5%+15 lei 1%+2.5 eur - 1%+10 lei -
Interogare sold la ATM-urile altor bănci 2.5 lei 2.5 lei 2.5 lei 0.75 eur - 2.5 lei -
Tranzacţii la comercianţi 0 0 0 0 - 0 -
Comision de conversie valutara 15 2%/0 2%/0 2%/0 2%/0 - 2%/0 -

2/3
Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută şi alte produse / servicii
Lista de Taxe şi Comisioane pentru persoane fizice valabilă începând cu 7 decembrie 2016 până la 20 februarie 2017
Lista de Taxe şi Comisioane pentru persoane fizice valabilă începând cu 7 decembrie 2016 până la 20 februarie 2017
Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută şi alte produse / servicii

Note:
Taxele si comisioanele administrative şi cele aplicate tranzacţiilor se aplică în moneda contului.
1
Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009, taxele administrative se vor percepe la Data
Facturării (data convenită de client împreună cu ING Bank pentru plata comisioanelor aferente produselor/serviciilor achizitionate).
Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca înainte de 12 octombrie 2009, comisionul de deschidere cont se va percepe la sfârsitul
lunii următoare deschiderii, iar restul taxelor administrative se vor percepe la aniversare, dacă nu s-a convenit altfel cu clientul. Prin
aniversare se înţelege sfârşitul ultimei zile a perioadei (an sau lună) pentru care s-a perceput taxa respectivă. Taxa de administrare a
unui cont curent este 0 lei/eur dacă clientul este titularul unui credit contractat la ING Bank în calitate de aplicant principal,
cu excepţia Credit Card.
2
Comisionul de administrare/retragere numerar (lei) la Bancomat ING este 0 daca in cont sunt incasate venituri recurente. Venit recurent
inseamna venitul (ex. salariu, pensie, chirie, etc.) incasat lunar in cont, in mod recurent (cel putin 3 luni consecutive), in valoare de
minim 700 lei/lună. Nu se considera venit recurent incasarile provenite din jocuri de noroc. Comisionul este de 5 lei/luna pentru
administrare cont, respectiv 1.5 lei/operatiune de retragere numerar (lei) la Bancomat ING in urmatoarele cazuri: (a) nu se (mai)
incaseaza (dupa 2 luni consecutive de neincasare) venit recurent in cont sau (b) desi sumele incasate lunar in cont sunt in valoare de
minim 700 lei, totusi acestea nu reprezinta venit recurent (ex. sume transferate din alt cont al Clientului deschis la ING Bank, sume
retrase si depuse in mod succesiv in cont etc.).
3
Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri, la care se adauga comisionul Transfond/BNR conform
nota 6.
4
Comisionul aferent depunerii de numerar se debitează din contul beneficiarului depunerii. Aceste comisione se modifica incepand cu
20 februarie 2017, dupa cum urmeaza: (1) depuneri in lei: (i)sume mai mici de 300 lei – 0.5%; (ii) sume intre 300 – 19.999 lei - 1%,
minim 15 lei; (iii) sume mai mari sau egale cu 20.000 lei - 0.15%; (2) depuneri in valuta: (i) sume mai mici de 10.000 eur - 0.5%,
minim 5 euro; (ii) sume mai mari sau egale cu 10.000 euro - 0.
5
Se percepe pentru procesarea ordinelor de plată condiţionate primite de la alte bănci.
6
La transferurile în lei către conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul Transfond–Sent/BNR–Regis. În prezent, comisionul
Transfond–Sent are valoarea de 0.51 lei şi se aplică plăţilor în lei, în valoare de până la 50.000 lei, iar comisionul BNR–Regis are
valoarea de 6 lei şi se aplică plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei.
7
Linie telefonică disponibilă de luni până duminică între orele 7 şi 23 în cadrul Opţiunii Gold. Comisionul pentru primele 2 transferuri
executate într-o lună calendaristică este 5 lei/operaţiune pentru transferurile în lei, 0.2%, min.85 lei, max.5,250 lei/operaţiune, pentru
transferurile în valută cãtre conturi deschise la alte bãnci, respectiv 0 lei/operaţiune pentru transferurile în valută cãtre conturi deschise
la ING Bank.
8
Pentru transferurile in valuta, in cazul selectarii modalitatii de comisionare „OUR” (comisioane suportate de ordonator), aditional se
percepe un comision de 15 EUR. Comisionul nu se aplica tranzactiilor in USD ordonate catre banci beneficiare din SUA.
9
Băncile implicate în aceste operatiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 eur/bancă.
10
Taxa in lei se percepe pentru realizarea de operatiuni de schimb valutar si transferuri in lei. Taxa in valuta se percepe in cazul
transferurilor in valuta. Prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii se pot efectua transferuri in lei si valuta, in mod
exceptional si numai dupa aprobarea prealabila a Bancii. In cazul transferurilor catre conturile altui client deschise la ING Bank sau
catre conturi deschise la alte banci se adauga si comisionul aplicat pentru platile efectuate la ghiseele ING Bank.
11
Taxa este unică şi se percepe indiferent de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte.
12
Pentru primul card atasat contului, taxa de emitere si cea de administrare este 0. Incepand cu al doilea card atasat aceluiasi cont se vor
plati taxele de emitere si de administrare card mentionate in prezenta Lista.
13
Până în data de 31.12.2017 (inclusiv) comisionul de retragere numerar (eur) la Bancomat ING va fi de 0.5%, indiferent de tipul
cardului cu care se efectuează retragerea. Ulterior acestei date, comisionul va avea valoarea din tabel mentionată în dreptul fiecarui
tip de card dupa semnul “/”.
14
Până în data de 31.12.2017 (inclusiv), comisionul pentru operațiunea “Depunere și retragere numerar (eur-lei; lei-eur) prin fcț. “Schimb
valutar” la Bancomat ING” va fi 0, indiferent de tipul cardului cu care se efectuează operatiunea. Ulterior acestei date comisionul va
fi de 0.20% pentru operațiunea de depunere euro și retragere lei și 0.5% pentru operațiunea de depunere lei și retragere eur, indiferent
de tipul cardului cu care se efectueaza operațiunea.
15
Se aplică pentru retragerile de numerar in valuta, alta decat euro, la ATM-ul/ghişeul altei bănci din Romania si tranzactiile internaționale
efectuate cu cardul atunci când moneda tranzacției este diferită de EUR, la cursul valutar la care Organizaţia de Carduri efectuează
schimbul valutar între moneda tranzacţiei originale şi moneda de decontare (EUR). Incepand cu 20 februarie 2017 aceast comision
va fi 0.
16
Pentru cardul MasterCard Web card taxa este 0.
17
Cardurile: MasterCard Web, Foto Card VISA Electron Internațional RON și Foto Card MasterCard Standard Internațional RON, nu
se mai emit începând cu 01.10.2015.
18
Taxa de administrare este: (i) 0.5 EUR/luna, pentru fiecare cont in euro deschis inainte de 3 Octombrie 2016 si (ii) 2 EUR/luna, pentru
toate conturile in euro deschise incepand cu 3 Octombrie 2016, indiferent de numarul acestora. Incepand cu 20 februarie 2017, taxa de
administrare va fi de 2 EUR/luna, unica pentru toate conturile in euro indiferent de data deschiderii acestora. Pentru conturile deschise
in alta valuta decat EUR, taxa de administrare este de 0.5 EUR/luna, fiind perceputa in moneda contului.
19
Taxa de deschidere este: (i) 0, pentru conturile in EUR si (ii) 6 EUR, pentru conturile in alta valuta decat euro, fiind perceputa in
moneda contului.
20
Pentru cardurile in EUR atasate conturilor in EUR deschise dupa data de 3 Octombrie 2016, taxa de administrare anuala si taxa
de emitere aplicata va si 0 EUR. Incepand cu 20 februarie 2017, taxa de emitere si taxa de administrare anuala va fi 0 pentru toate
cardurile in euro atasate conturilor in euro indiferent de data deschiderii acestora, cu exceptia cardurilor in EUR solicitate, respectiv
detinute de clientii care au in derulare un credit in euro pentru care taxa este de 14 eur.
21
In perioada 3 octombrie 2016 – 30 iunie 2017 taxa de achizitionare a optiunii Gold va fi 0.
22
Incepand cu 20 februarie 2017 aceste comisoane se modifica dupa cum urmeaza: (1) retrageri in lei: (i) sume mai mici de 20.000 lei
- 1%, minim 15 lei; (ii) sume mai mari sau egale cu 20.000 lei - 0.8%; (2) retrageri in valuta: (i) sume mai mici de 10.000 euro - 1%,
minim 5 euro; (ii) sume mai mari sau egale cu 10.000 euro - 0.5%.
23
Incepand cu 20 februarie 2017 acest comision va fi in cuantum de 5 lei/luna.
G-61/2016.12 - ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank România) 3/3
Produse de economisire pentru persoane fizice Lista de taxe şi comisioane, valabilă începând cu data de 7 decembrie 2016
Depozit la Cont de Cont de economii
Mentiuni
termen economii pentru copii
Administrative
Deschidere cont 0 0 0
Administrare cont 0 0 0
Inchidere cont 0 0 0
Taxa lunara serviciu SMS - - 1 leu
Operationale
Operatiuni cu numerar (la ghiseele ING Bank Romania)
Depuneri - - 01
Retrageri - - 0.8%, min 15 lei2
Operatiuni fara numerar
Incasari - 0 0
Transferuri catre conturile proprii (deschise la ING Bank Romania)
Prin Home’Bank - 0 2 lei
In Self’Bank - 0 2 lei
Transferuri catre alt client ING Bank Romania
Prin Home’Bank - 0 2 lei Din Contul de Economii sunt permise exclusiv transferuri intr-un cont curent in lei al Persoanei
In Self’Bank - 0 2 lei Imputernicite deschis la ING.
Transferuri către conturi deschise la alte bănci - La aceste plăţi se adaugă comisionul Transfond/BNR3
Prin Home’Bank - - 5 lei
In Self’Bank - - 5 lei
Functionale
Extras de cont trimis prin poştă sau tipărit de
0 0 0
client în Self’Bank sau prin Home Bank
Investigaţii şi/sau corecţii tranzacţii/ retur plaţi - 0 0
Eliberari Documente / Confirmari/ Adrese scrise 0 0 0
Taxa se percepe pentru realizarea de operatiuni, la cererea clientului, prin intermediul Departamentului
de relatii cu clientii, cum ar fi transferurile in lei. Daca caracterisiticile contului permit, prin intermediul
Operatiuni realizate prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii se pot efectua transferuri in lei, in mod exceptional si numai
- 10 lei 10 lei
Departamentului de relatii cu clientii dupa aprobarea prealabila a Bancii. In cazul transferurilor catre conturile altui client deschise la ING
Bank sau catre conturi deschise la alte banci se adauga si comisionul aplicat pentru platile efectuate la
ghiseele ING Bank.
Asigurare de viata de grup pentru parinte Prima lunara. Beneficiu optional
Suma asigurata 10.000 lei - - 4 lei Prima este perceputa de catre NN Asigurari de Viata S.A.
Suma asigurata 30.000 lei - - 10 lei Prima este perceputa de catre NN Asigurari de Viata S.A.
1
Incepand cu 20 februarie 2017, comisionul pentru depuneri se modifica astfel: (i) sume mai mici de 300 lei: 0.5%; (ii) sume intre 300 – 19.999 lei: 1%, minim 15 lei; (iii) sume mai mari sau egale cu
20.000 lei: 0.15%.
2
Incepand cu 20 februarie 2017, comisionul pentru retrageri se modifica astfel: (i) sume mai mici de 20.000 lei: 1%, minim 15 lei; (ii) sume mai mari sau egale cu 20.000 lei: 0.8%.
3
La transferurile în lei către conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul Transfond - Sent/BNR-Regis. În prezent, comisionul Transfond–Sent are valoarea de 0.51 lei şi se aplică plăţilor în lei în
valoare de până la 50.000 lei inclusiv, iar Comisionul BNR–Regis are valoarea de 6 lei şi se aplică plăţilor în lei cu valori egale sau peste 50.000 lei.

G-52/2016.12.07 ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank Romania) 1/1
Produse de creditare pentru persoane fizice Lista de Taxe si Comisioane, valabilă începând cu data de 1 iulie 2016
Credit ipotecar/ Credit de
Extra' Credit ING c o n s u m cu ipoteca /
Prima Casa Menţiuni
Rol Card Personal Credit de investitii
imobiliare cu ipoteca
Administrative
Comision analiza dosar 40 lei 0 200 lei 500 lei /500 lei /1500 lei* 0 Se achită doar în cazul acordării creditului.
La Extra’Rol se percepe anual, pentru celelalte tipuri de credite se
12 lei 0
Comision de administrare credit 0 0** 0 percepe o singură dată, la data acordării. Valoarea procentuală sa
/an aplică la suma creditului.
Comisionul este datorat anual Fondului National de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM): 0.49%
Comision de gestiune datorat FNGCIMM - - - - 0.245% / an calculat la valoarea garantiei, si anume 50% din soldul finantarii
garantate (a principalului).
Min 200 lei/ Min 200 lei/
Taxa de inspecţie imobil - - - Taxă percepută de evaluator. Nu se redactează raport de evaluare.
max 275 lei max 275 lei
Min 400 lei/ Min 400 lei/
Taxa de evaluare imobil - - - Taxă percepută de evaluator.
max 550 lei max 550 lei
Funcţionale
1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp
dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea
Comision de rambursare anticipată 1% / Contractului de credit este mai mare de un an, sau 0,5 % din valoarea
0 0 0 0
0.5% creditului rambursat anticipat,daca perioada de timp dintre rambursarea
anticipata si data convenita pentru incetarea Contractului de credit nu este
Comision unic pentru servicii prestate la cererea
clientului (de ex, pentru accelerare credit, Taxa de schimbare ipoteca se percepe doar creditelor carora nu li se aplica
schimbare ipotecă, prelungire termen, eliberare prevederile OUG50 privind contractele de credit pentru consumatori.
- - 200 lei 200 lei 200 lei
diverse acorduri cum ar fi de ex. acord
refinantare,acord demolare, acord alipire, etc)
Taxa înregistrare garanţie mobiliara 54 lei 54 lei 54 lei 54 lei 54 lei
Taxa de modificare/prelungire garanţie Taxe percepute de către Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare
mobiliara 38 lei 38 lei 38 lei 38 lei 38 lei (AEGRM).
Taxa de anulare garanţie mobiliara 22 lei 22 lei 22 lei 22 lei 22 lei
Asigurare de viaţă de grup (NN Asigurări de Viaţă S.A.) Prima lunară. Beneficiu opţional
Se percepe lunar în data data de 3 ale fiecărei luni/a 3-a zi lucratoare,
pentru luna anterioară, în funcţie de valoarea sumei de rambursat (conform
prevederilor contractuale suma maximă asigurată: echivalentul a 125,000
1.656% /
Cota de primă de asigurare lunară - - 12 0.35% / 12 0.35% / 12 eur /175,000 eur). Valoarea aproximativă rotunjită la 3 zecimale a cotei
lunare de primă de asigurare este de 0.138% la ING Personal si 0.029%. la
celelalte credite.
Informaţii suplimentare
Suma nu reprezintă o taxa percepută de Banca, fiind pusa la dispozitia
- 50 lei - - - clientului ulterior Zilei de Realimentare, conform Contractului pentru
Suma Minimă de Realimentare Credit Card acordarea Cardului de Credit ING.

* Comision 500 lei pentru creditele ipotecare si creditele de consum cu garantie ipotecara; comision 1500 lei pentru creditele de investitii imobiliare cu garantie ipotecara .
** Comision 0 pentru aplicatii de credit initiate incepand cu 11 Aprilie 2016
G-55/2016.07.01 ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank Romania) 1/1