Sunteți pe pagina 1din 30

STUDIILE

EPIDEMIOLOGICE
Tipul de studiu Sinonime Unitatea de studiu
A. Studii observationale

Studii descriptive
Studii analitice
Ecologice Corelationale Populatii
Transversale De prevalenta Indivizi
Caz-control Indivizi
Cohorta Follow-up Indivizi
B. Studii experimentale de interventie
Studii randomizate Trialuri clinice Pacienti
Studii de interventie Interventii Populatia
comunitare sanatoasa
Trialuri comunitare Comunitatea
Studiile observaţionale
Aplicabilitate Ecologice Transversale Caz control Cohortă
Boli rare XXXX - XXXXX -
Cauze rare XX - - XXXXX
Efecte multiple X XX - XXXXX
ale unei cauze
Expuneri, XX XX XXXX XXX
determ. multipli
Măsurarea rel. XX - X XXXXX
temporale
Măsurarea - - X XXXXX
incid.
Invest. Pt. Per - - XXX -
lungi
Studiile epidemiologice descriptive

• Descriu distribuţia în populaţie a factorilor


de risc şi/sau de protecţie a bolilor şi/sau
a deceselor în funcţie de o serie de
caracteristici de persoană, spaţiale şi de
timp.
• Permit elaborarea ipotezelor
epidemiologice
Obiectivele epidemiologiei
descriptive
• Permite evaluarea tendinţelor în starea de
sănătate şi a determinanţilor ei
• Permite comparaţii în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi determinanţii ei între
ţări şi între subgrupe populaţionale
• Fundamentează deciziile în domeniul
planificării sanitare
Obiectivele epidemiologiei
descriptive (II)
• Evaluează serviciile de sănătate
• Identifică problemele care să fie studiate
prin metode analitice
• Stabileşte zonele cele mai potrivite pentru
efectuarea cercetărilor
Culegerea datelor

• Prelucrarea datelor din statistica sanitară


curentă
• Efectuarea de anchete medicale
Categorii de rate/indici
• Rate de frecvenţă sau de intensitate:
intensitatea apariţiei fenomenului într-o
populaţie delimitată în timp şi spaţiu
Nr. Cazuri efecte nedorite/nr. locuitoriX1000
• Indici de greutate specifică sau de
structură: raportul procentual al părţii faţă
de întreg
Nr.de decese de o cauză/nr. Total de
deceseX100
Măsurarea şi analiza mortalităţii

A. Abordarea transversală (an calendaristic)


• rata brută de mortalitate şi rate
diferenţiate pe sexe, vârstă, medii
• Indici de structură: pe medii, cauze, sexe
B. Abordare longitudinală (pe generaţie)
• Rate de frecvenţă
• Indici de structură
C. Tabela de mortalitate
• Tabela de mortalitate de moment
• Tabela de mortaliate pe o generaţie
• Speranţa de viaţă fără incapacitate
• Speranţa de viaţă în ipoteza eliminării
parţiale sau totale a unei cauze de deces
D. Decesul prematur: ani potenţiali de viaţă
prierduţi
E. Decesul evitabil
Măsurarea şi analiza morbidităţii
Aspectul morbidităţii Unitatea de observare
Incidenţa Cazul nou de îmbolnăvire
Prevalenţa Cazul nou şi vechi de îmbolnăvire
Morbiditatea Persoana bolnavă
individuală
Morbiditatea cu ITM Cazul de îmbolnăvire care
întrerupe temporar CM
Morbiditatea cu Cazul de îmbolnăvire care
invaliditate întrerupe definitiv CM
Morbiditatea Cazul de îmbolnăvire care
spitalicească determină spitalizarea
Caracteristici asociative

• De persoană: Vârsta, sexul, locul naşterii,


obiceiuri legate de locul de provenienţă,
religia, categoria socială, profesională,
statusul social (venitul familial, profesia,
calitatea locuinţei, nivelul de instruire),
starea civilă.
Caracteristici asociative

• De loc
• De timp: se studiază în cazul bolilor
transmisibile variaţiile ciclice şi sezoniere
Studiile epidemiologice analitice

• Verifică existenţa sau inexistenţa factorilor


de risc şi a bolii
• Au caracter observaţional
• Permit verificarea ipotezelor
epidemiologice
Studiile epidemiologice analitice

• Studiile de cohortă
• Studiile de tip caz - control
Studiile de cohortă

• De tip 1 Bolnavi de M

Factor
Factor de Lot expuşi
Lot
de risc
risc expuşi
Nonbolnavi
Eşantion
Esantion de M
populaţie

LotLot Bolnavi de M
neexpuşi
neexpuşi
Nonbolnavi de M
Studiile de cohortă

• De tip 2
Bolnavi de M

Lot de studiu
expusi la risc
Non bolnavi de M

Bolnavi de M
Lot martor
neexpusi la risc

Non bolnavi de M
Studiile epidemiologice de cohortă

• Tip 1: - nu se alege lotul martor


- cele două loturi se diferenţiază
singure
• Tip 2: - cele două eşantioane se aleg din 2
populaţii diferite: expuşi la factor de risc şi
neexpuşi la factor de risc
Studiile epidemiologice de cohortă

• Se utilizează mai ales când frecvenţa bolii


în populaţie este crescută
• Sunt studii prospective
Avantajele studiilor de cohortă
• Permit urmărirea modului de acţiune a factorilor
de risc pe toată perioada studiului şi efectul lor
asupra sănătăţii
• Permit evaluarea directă a riscului relativ şi
atribuabil
• Există mai puţine riscuri de concluzii false
• Expuşii şi nonexpuşii la factorul de risc sunt
selectaţi înainte de a se cunoaşte efectul, deci
măsura riscului nu este distorsionată de
prezenţa bolii
Dezavantajele studiilor de cohortă

• Durata mare de timp


• Număr mare de subiecţi dificil de urmărit timp
îndelungat
• Pot apare modificări ale dimensiunii şi structurii
loturilor
• Modificări în timp ale criteriilor de diagnostic şi în
definiţia bolilor
• Costul ridicat
• Sunt dificil de repetat
Calcularea riscului
Efect Efect Total
prezent absent
Factor de a b a+b
risc prezent
Factor de c d c+d
risc absent
Total a+c b+d a+b+c+d
Calcularea riscului
• Riscul bolii la expuşi: p1=a/a+b
• Riscul bolii la neexpuşi: p0=c/c+d
• Riscul relativ (RR): de câte ori este mai
mare proporţia persoanelor bolnave în
rândul celor expuşi la factorul de risc faţă
de proporţia bolnavilor în rândul celor
neexpuşi la factorul de risc
RR=p1/p0
Interpretarea riscului relativ
• Se face în raport de
cifra 1
RR<1 Factor de
protectie
RR=1 Factor
indiferent
RR>1 Factor de
risc
Riscul atribuibil

• Cu cât este mai mare frecvenţa efectului


nedorit la cei expuşi faţă de neexpuşi
Ra=p1-p0
• Ra<0 Factor de protectie
• Ra=0 Factor indiferent
• Ra>0 Factor de risc
Studiile de tip caz-control

Expuşi la
factorul de risc

Bolnavi de M
Neexpuşi la
factorul de risc

Expuşi la
factorul de risc
Nonbolnavi de M
Neexpuşi la
factorul de risc
Avantajele anchetei caz-control
• Durata mica a studiului
• Numar mic de subiecti necesar in studiu
• Cost scazut
• Aplicabil la boli rare
• Facilitarea efectuarii studiului
• Permit analiza mai multor factori concomitent
sau a mai multor nivele de expunere
• Permit repetarea studiului
Dezavantajele anchetei caz-control

• Nonraspunsul care nu tine de dorinta persoanei de a


participa
• Documente medicale incomplete
• Dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil
• Ancheta se adreseaza persoanelor in viata sau tocmai
decedatilor de boala M care au avut o boala mai severa
probabil si o expunere mai intensa
• Nu permit masurarea directa a RR
• Erorile sistematice (bias) sau nesistematice (aleatorii)
pot apare mai des
Calcularea riscului relativ estimat

Efect Efect Total


prezent absent
Factor de a b a+b
risc prezent
Factor de c d c+d
risc absent
Total a+c b+d a+b+c+d
Calcularea riscului relativ estimat

• Proportia expusilor in randul persoanelor


cu efectul scontat prezent a/(a+c)
• Proportia expusilor in randul persoanelor
fara efectul scontat prezent b/(b+d)
• OR = axd/bxc
• RA-cu cat este mai mare riscul la expusi
fata de neexpusi
• RA%=[OR-1/OR]x100