Sunteți pe pagina 1din 19

NREGISTRAREA I AUTORIZAREA FUNCIONRII.

Prin Legea nr.359/20041 a fost instituit procedura de nmatriculare n registrul comerului i de nregistrare fiscal a persoanelor fizice asocia!ii fa"iliale i persoanelor #uridice precu" i de autorizare a funcionrii pe $aza declara!iei%tip pe propria rspundere ale persoanelor #uridice care au o$liga!ia s cear n"atricularea n registrul co"er!ului. Prin nregistrarea n registrul comerului se n!elege nmatricularea % persoanelor fizice asocia!iilor fa"iliale societ!ile co"erciale societ!ile i co"paniile na!ionale grupurile de interes econo"ic regiile autono"e i organiza!iile cooperatiste sucursalele nfiin!ate de acestea precu" i alte persoane #uridice & nscrierea de meniuni precu" i nregistrarea altor operaiuni care se "en!ioneaz n registrul co"er!ului. 'n"atricularea persoanelor #uridice "en!ionate "ai sus precu" i a sucursalelor acestora se face confor" Legii nr.2(/19902. Prin autorizarea funcionrii se n!elege asu"area de ctre solicitant a responsa$ilit!ii pri)itoare la legalitatea desfurrii acti)it!ilor declarate prin declara!iile%tip pe propria rspundere. Activitile cu impact semnificativ asupra "ediului )or fi autorizate din punct de )edere al protec!iei "ediului de ctre autorit!ile co"petente de protec!ia "ediului la sediile acestora. Procedura de autorizare i lista acti)it!ilor cu i"pact se"nificati) asupra "ediului )or fi sta$ilite prin ordin al "inistrului "ediului i gospodriri apelor i gospodriri apelor.
Legea nr.359/2004 pri)ind si"plificarea for"alit!ilor la nregistrarea n registrul co"er!ului a persoanelor fizice asocia!iilor fa"iliale i persoanelor #uridice nregistrarea fiscal a acestora precu" i la autorizarea func!ionrii persoanelor #uridice pu$licat n *.+f.nr.,39/13.09.2004 "odificat prin +.-...nr./5/2004 pu$licat n *.+f.nr.932/12.10.2004. 2 Legea nr.2(/1990 pri)ind registrul co"er!ului repu$licat n *.+f. nr.49/04.02.199, i "odificat prin Legea nr.34,/2001 pu$licat n *.+f. nr.3,1/12.0/.2001 "odificat prin +.-... nr.129/2002 pu$licat n *.+f. nr./4(/11.10.2002 "odificat prin +.-... nr.15(/2002 pu$licat n *.+f. nr.,50/25.11.2002 "odificat prin +... nr.15/2002 pu$licat n *.+f. nr.(1/01.02.2003 apro$at prin Legea nr.1,3/2004 pu$licat n *.+f.nr.4(1/24.05.2004 "odificat prin Legea nr.1(1/2003 pu$licat n *.+f. nr.2/9/21.04.2003 "odificat prin +...nr./2/2004 pu$licat n *.+f.nr./91/2/.0,.2004 apro$at prin Legea nr.519/2004 pu$licat n *.+f.nr.1109/2(.11.2004. .
1

Autorizrii funcionrii 0onfor" pre)ederilor art.15 din legea nr.359/2004 pentru eli$erarea de ctre $iroului unic din cadrul oficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal a certificatului de nregistrare con!in1nd codul unic de nregistrare sau dup caz certificatul de nscriere de meniuni solicitantul are o$liga!ia s depun o dat cu cererea de nregistrare i actele do)editoare declara!ie%tip pe propria rspundere se"nat de asocia!i sau de ad"inistratori din care s rezulte dup caz c2 a3 persoana #uridic nu desfoar la sediul social sau la sediile secundare acti)it!ile declarate pe o perioad de "a4i"u" 3 ani5 $3 persoana #uridic ndeplinete condi!iile de func!ionare pre)zute de legisla!ia specific n do"eniul stingeri incendiilor6P.7.8.3 sanitar sanitar%)eterinar protec!iei "ediului i protec!iei "uncii pentru acti)it!ile precizate n declara!ia%tip. +rice "odificare cu pri)ire la cele declarate atrage o$liga!ia solicitantului de a depune la $iroului unic din cadrul oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal o nou declara!ie%tip pe propria rspundere corespunztoare "odificrilor inter)enite. +ficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal nregistreaz n registrul co"er!ului datate din declara!iile%tip pe propria rspundere. Procedura de autorizare a funcionrii pe baza declaraiei-tip pe propria rspundere se desfoar prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerului de pe lng tribunal, la care solicitantul are obligaia nregistrrii sediului social sau secundar. Oficiile registrului comerului de pe l1ng tri$unale prin $irourile unice efectueaz ur"toarelor acti)it!i2 a3 pri"esc )erific i nregistreaz cererii de nregistrare i actele depuse n sus!inerea acestora precu" i declara!iile%tip pe propria rspundere5 7e )or depune actele pri)ind2 do)ada efecturii )rs"intelor confor" actului constituti)5 % docu"ente de $anc sau 090 care s ateste )rsarea capitalului social su$scris5 acte ce pro$eaz dreptul de proprietate asupra aportului n natur la

capitalul social a $unurilor "o$ile sau $unuri i"o$ile. :ac sunt $unuri i"o$ile & certificatul constatator al sarcinilor de care sunt gre)ate5 actele constatatoare ale opera!iunilor nc;eiate n contul co"erciantului i apro$ate de asocia!i5 cazierul fiscal35 actul constituti). <ctul constituti) se se"neaz de to!i asocia!ii i poate a)ea for"a nscrisului su$ se"ntur pri)at. =or"a autentic a actului constituti) este o$ligatorie atunci c1nd2 printre $unurile su$scrise ca aport n natur la capitalul social se afl un teren5 se constituie o societate n nu"e colecti) sau n co"andit si"pl5 societatea pe ac!iuni se constituie prin su$scrip!ie pu$lic. $3 ncaseaz ta4ele i tarifele pentru opera!iunile efectuate de oficiile registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unale precu" i cele datorate altor autorit!i i"plicate n procedura de nregistrare5 c3 !in n siste" co"puterizat e)iden!a declara!iilor%tip5 d3 trans"it autorit!ilor pu$lice co"petente declara!iile%tip n copie i pe cale electronic datele de identificare ale persoanelor #uridice nregistrate n registrul co"er!ului5 e3 co"pleteaz i e"it n ter"en a certificatele constatatoare pri)ind nregistrarea declara!iilor%tip pe propria rspundere5 f3 ur"resc ter"enele pre)zute de prezenta lege i eli$ereaz solicitan!ilor certificatele de nregistrare certificatele de nscriere de "en!iune nc;eierile #udectorului%delegat precu" i certificatele constatatoare pre)zute la lit.e3. iroul unic din cadrul oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal pe $aza declara!iilor%tip eli$ereaz solicitan!ilor certificate constatatoare care atest c2
+... nr./5/2001 pri)ind organizarea i func!ionarea cazierului fiscal pu$licat n *.+f. nr.540/01.09.2001 apro$at prin Legea nr.410/2002 pu$licat n *.+f. nr. 493/09.0/.2002 "odificat prin +.-... nr.190/2001 apro$at prin Legea nr.22,/2002 pu$licat n *.+f. nr.290/29.04.2002 "odificat prin +...nr.,(/2003 pu$licat n *.+f.nr.(24/31.0,.2003 apro$at prin Legea nr.(09/2003 pu$licat n *.+f.nr.930/23.12.2003.
3

a3 s%a nregistrat declara!ia%tip pe propria rspundere din care s rezulte c la sediul social sau secundar nu se desfoar acti)it!ile pre)zute n actul constituti) sau "odificator5 $3 s%a nregistrat declara!ia%tip pe propria rspundere din care rezult c sunt ndeplinite condi!iile de func!ionare pre)zute de legisla!ia specific n do"eniul pre)enirii i stingerii incendiilor6P.7.8.3 sanitar sanitar%)eterinar protec!iei "ediului i protec!iei "uncii pentru acti)it!ile declarate5 c3 s%a nregistrat declara!ia%tip pe propria rspundere din care rezult "odificrile inter)enite fa! de declara!ia%tip anterioar. 0ertificatele constatatoare pre)zute la lit.a3 i $3 se eli$ereaz o dat cu certificatul de nregistrare sau certificatul de nscriere de meniuni. Pentru sediul social i pentru fiecare sediu secundar se )a eli$era c1te un certificat constatator care atest c s%au nregistrat declara!iile%tip. 'n )ederea efecturii controlului de ctre autoritile publice competente pri)ind confor"itatea celor declarate n declara!iile%tip pe propria rspundere oficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal trans"ise acestora copiile declara!iilor%tip i pe cale electronic datele de identificare ale persoanelor #uridice n ter"en de ! zile de la data nregistrrii la registrul co"er!ului. Autoritile publice competente sunt2 a3 $rigzile i grupurile de po"pieri "ilitari din su$ordinea *inisterului <d"inistra!iei i 8nternelor5 $3direc!iile de sntate pu$lic teritoriale din su$ordinea *inisterului 7nt!ii sau "inisterele cu re!ea proprie de sntate pu$lic5 c3<utoritatea >a!ional sanitar ?eterinar i pentru 7iguran!a <li"entelor sau "inisterele cu re!ea sanitar proprie5 d3autorit!ile pu$lice teritoriale de protec!ie a "ediului din su$ordinea *inisterului *ediului i .ospodriri <pelor5 e3inspectoratele teritoriale de "unc din su$ordinea *inisterului *uncii 7olidarit!ii 7ociale i =a"iliei. 'n cazul n care autoritile publice competente constat c nu sunt ndeplinite condi!iile legale de func!ionare notific acest fapt solicitantului la sediul

nregistrat acord1nd un termen de remediere a neregulilor constatate. @er"enul curge de la data pri"irii notificrii i poate fi prelungit la cerea e4pres a solicitantului adresat autorit!ii pu$lice co"petente. 'n cazul n care neregularit!ile nu sunt remediate autorit!ile pu$lice co"petente notific oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal actul prin care sa interzis desfurarea activitii n ter"en de ! zile de la e"iterea acestuia pentru a fi nregistrat din oficiu n registrul co"er!ului. nregistr re !n registru" co#eru"ui. Prin nregistrarea n registrul comerului se n!elege nmatricularea % persoanelor fizice asocia!iilor fa"iliale societ!ile co"erciale societ!ile i co"paniile na!ionale grupurile de interes econo"ic regiile autono"e i organiza!iile cooperatiste sucursalele nfiin!ate de acestea precu" i alte persoane #uridice & nscrierea de meniuni precu" i nregistrarea altor operaiuni care se "en!ioneaz n registrul co"er!ului. 7olicitarea efecturii nregistrrii n registrul co"er!ului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrul co"er!ului de pe l1ng tri$unal de ctre fondator ad"inistratori sau de reprezentan!ii acestora precu" i de orice persoan interesat prin ntoc"irea cererii de nregistrare. 7olicitarea nregistrrii fiscale se face prin depunerea cererii de nregistrare la biroul unic din cadrul oficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal iar atribuirea codului unic de nregistrare de ctre *inisterul =inan!elor Pu$lice este condi!ionat de ad"iterea cererii de nregistrare n registrul co"er!ului de ctre #udectorul%delegat. 'n )ederea atribuirii codului unic de nregistrare de ctre *inisterul =inan!elor Pu$lice oficiile registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unale trans"it direct sau prin inter"ediul +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului pe cale electronic *inisterului =inan!elor Pu$lice datele referitoare la nregistrrile efectuate n registrul co"er!ului i cele con!inute n cererea de nregistrare fiscal. Pe $aza datelor trans"ise *inisterul =inan!elor Pu$lice atri$uie n ter"en de ma"imum # de ore codul unic de nregistrare. Pentru asocia!iile fa"iliale precu" i pentru persoanele #uridice structura

codului unic de nregistrare se sta$ilete de *inisterul =inan!elor Pu$lice *inisterul *uncii 7olidarit!ii 7ociale i =a"iliei *inisterul 7nt!ii *inisterul <d"inistra!iei i 8nternelor i *inisterul Busti!iei. $odul unic de nregistrare )a fi utilizat de toate siste"ele infor"atice care prelucreaz date pri)ind persoanele fizice asocia!iile fa"iliale i persoanele #uridice precu" i de acestea n rela!iile cu ter!ii inclusi) cu autorit!ile i institu!iile pu$lice pe toat durata func!ionrii lor. 'nregistrrile n registrul co"er!ului se fac n $aza unei nc%eieri a &udectorului-delegat sau a unei ;otr1ri #udectoreti ire)oca$ile n afar de cazul n care legea pre)ede altfel. :up efectuarea nmatriculrii societilor comerciale n registrul co"er!ului un e4tras al nc;eierii #udectorului%delegat se co"unic din oficiu C*onitorului +ficialC spre pu$licare pe c;eltuiala solicitantului. 94trasul nc;eierii #udectorului delegat )a cuprinde ur"toarele ele"ente2 numrul i data nc%eierii, denumirea, sediul social i forma &uridic, numele i adresa fondatorilor, administratorilor i, cnd este cazul, a cenzorilor, domeniul i activitatea principal, capitalul social i durata de funcionare. Pe e4trasul nc;eierii #udectorului%delegat oficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unalul care a efectuat n"atricularea )a "en!iona codul unic de nregistrare atri$uit i nu"rul de ordine n registrul co"er!ului iar acest docu"ent poate fi trans"is i pe cale electronic. La cererea i pe c;eltuiala solicitantului nc;eierea #udectorului delegat se pu$lic integral n *onitorul +ficial al Ao"1niei Partea a 8?%a. 'n"atricularea persoanei fizice4 i asocia!iilor fa"iliale n registrul co"er!ului i nregistrarea fiscal a acestora se fac pe $aza autoriza!iei e"is de pri"rie prin gri#a acesteia fr a fi necesar pronun!area de ctre #udectorul delegat a nc;eierii. La n"atriculare solicitan!ilor li se eli$ereaz certificatul de nregistrare5
Legea nr. 300/2004 pri)ind autorizarea persoanelor fizice i a asocia!iilor fa"iliale care desfoar acti)it!i econo"ice n "od independent a fost pu$licat n *.+f.nr.5/(/29.0/.2004 i D...nr.1/((/2004 pentru apro$area >or"elor "etodologice de aplicare a Legii nr.300/2004 pri)ind autorizarea persoanelor fizice i a asocia!iilor fa"iliale care desfoar acti)it!i econo"ice n "od independent pu$licat n *.+f.nr.104,/12.11.2004. 5 D...nr.991/2004 pentru sta$ilirea cererii de nregistrare i a certificatului de nregistrare n registrul co"er!ului pu$licat n *.+f.nr.590/01.0/.2004.
4

con!in1nd numrul de ordine din registrul comerului i codul unic de nregistrare atri$uit de *inisterul =inan!elor Pu$lice nso!it de nc;eierea #udectorului%delegat precu" i alte acte pre)zute de prezenta lege. 'ermenul de eliberare a certificatului de nregistrare este de ! zile iar pentru certificatul de nscriere de "en!iuni ( zile calculat de la data nregistrrii cererii confor" 0odului de procedur ci)il dac #udectorul%delegat nu dispune altfel. La nregistrarea "odificrilor actului constituti) se eli$ereaz certificatul de nscriere de meniuni nso!it de nc;eierea #udectorului delegat precu" i alte acte pre)zute de prezenta lege. 7olicitan!ii do$1ndesc personalitate &uridic de la data nregistrrii n registrul co"er!ului a nc;eierii #udectorului%delegat prin care se dispune autorizarea constituirii i nmatricularea n registrul co"er!ului. $ertificatul de nregistrare, con!in1nd codul unic de nregistrare este docu"entul care atest c persoana #uridic a fost luat n e)iden!a oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal i n e)iden!a organului fiscal. :ac certificatul con!ine i atri$utul fiscal EAF acesta atest c persoana #uridic a fost luat n e)iden!a organului fiscal ca pltitor de @?<. Pe parcursul e4isten!ei persoanei #uridice do)ada pri)ind starea acesteia referitoare la func!ionare dizol)are reorganizare lic;idare insol)en! reorganizare #udiciar fali"ent sau suspendare te"porar a acti)it!ii se face cu e"trasul de registru e"is de oficiul registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal valabil !) de zile de la data e"iterii. @er"enul de eli$erare a e4trasului de registru este de cel "ult *+ de ore de la data nregistrrii solicitrii. 0onfor" pre)ederilor art.25 din Legea nr.2(/1990 orice persoan fizic sau #uridic pre#udiciat ca efect al unei n"atriculri ori printr%o "en!iune n registrul co"er!ului are dreptul s cear radierea nregistrarea pgu$itoare n tot sau nu"ai cu pri)ire la unele ele"ente ale acesteia n cazul n care prin ;otr1ri #udectoreti ire)oca$ile au fost desfiin!ate n tot sau n parte sau "odificate actele care au stat la $aza nregistrrii cu pri)ire la care se solicit radierea dac prin ;otr1re #udectoreasc nu a fost dispus "en!ionarea n registrul co"er!ului.

0ererea se depune i se "en!ioneaz n registrul co"er!ului la care s%a fcut n"atricularea co"erciantului. 'n ter"en de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului co"er!ului nainteaz cererea tri$unalului n a crui raz teritorial se afl sediul co"erciantului iar n cazul sucursalelor nfiin!ate n alt #ude! tri$unalul din acel #ude! @ri$unalul se pronun! asupra cererii cu citarea oficiului registrului co"er!ului i a co"erciantului. Dotr1rea #udectoreasc de solu!ionare a cererii poate fi atacat nu"ai cu recurs iar ter"enul de recurs curge de la data pronun!are pentru pr!ile prezente i de la co"unicare pentru pr!ile lips. +ficiul registrului co"er!ului )a efectua radierea i )a pu$lica ;otr1rea #udectoreasc ire)oca$il n *onitorul +ficial pe c;eltuiala pr!ilor care au introdus cererea. 'n acest scop instan!a )a co"unica oficiului registrului co"er!ului ;otr1rea #udectoreasc n copie legalizat cu "en!iunea r"1nerii ire)oca$ile. 0onfor" pre)ederilor art.30 din Legea nr.359/2004 neefectuarea presc;i"$rii certificatului de n"atriculare i a celui de nregistrare fiscal cu noul certificat de nregistrare con!in1nd codul unic de nregistrare p1n la data de 31 dece"$rie 2004 atrage dup sine dizolvarea de drept a persoanelor #uridice. 0onstatarea dizol)rii de drept se face prin nc;eierea #udectorului delegat pronun!at la cererea +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului. 'nc;eierea #udectorului delegat se nregistreaz n registrul co"er!ului i se co"unic conco"itent persoanei #uridice la sediul social *inisterului =inan!elor Pu$lice la <gen!ia >a!ional de <d"inistrare =iscal pe cale electronic i se pu$lic conco"itent pe pagina de 8nternet a +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului precu" i la sediul oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal. 'nc;eierea de constatare a dizol)rii de drept este supus nu"ai recursului la cererea oricrei persoane interesate n ter"en de 15 zile de la pu$licarea "en!ionat. :ac nu s%a declarat recurs sau recursul a fost respins persoana #uridic intr n lic%idare potri)it pre)ederilor Legii nr.31/1990 pri)ind societ!ile co"erciale repu$licat cu "odificrile i co"pletrile ulterioare.

'n ter"en de , luni de la data pronun!rii nc;eierii de dizol)are sau dup caz de la data respingerii recursului for"ulat "potri)a acesteia reprezentantul legal al persoanei #uridice are o$liga!ia nu"irii i nregistrrii n registrul co"er!ului a lic;idatorului. :ac nu e4ist reprezentant legal ori acesta nu procedeaz la nu"irea lic;idatorului n ter"enul de ( luni la cererea oricrei persoane interesate #udectorul delegat nu"ete un lic;idator de pe Lista practicienilor n reorganizare i lic;idare re"unerarea acestuia ur"1nd a fi fcut din a)erea persoanei #uridice dizol)ate sau n cazul lipsei acesteia din fondul de lic;idare constituit n te"eiul Legii nr.(4/1995 pri)ind procedura reorganizrii #udiciare i a fali"entului(. :ac n ter"enul de ( luni #udectorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de nu"ire a lic;idatorului persoana #uridic se radiaz din oficiu din registrul co"er!ului prin nc;eiere a #udectorului delegat pronun!at la cererea +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului. 'nc;eierea de radiere se nregistreaz n registrul co"er!ului se co"unic i se pu$lic pe pagina de 8nternet a +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului precu" i la sediul oficiului registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unal. Gunurile r"ase n patri"oniul persoanei #uridice dup radierea acesteia din registrul co"er!ului dac n ter"enul de ( luni #udectorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de nu"ire a lic;idatorului persoana #uridic se radiaz din oficiu din registrul co"er!ului prin nc;eiere a #udectorului delegat pronun!at la cererea +ficiului >a!ional al Aegistrului 0o"er!ului se consider $unuri a$andonate. 7er)icii de asisten! din cadrul oficiul registrului co"er!ului. 'n cadrul oficiilor registrului co"er!ului de pe l1ng tri$unale se desfoar acti)it!i de asisten! acordate solicitan!ilor la cererea i pe c;eltuiala acestora pentru efectuarea procedurilor necesare nregistrrii n registrul co"er!ului a actelor constituti)e sau "odificatoare. 7er)iciile de asisten! care se presteaz de oficiile registrului co"er!ului
Legea nr.(4/1995 pri)ind procedura reorganizrii #udiciare i a fali"entului pu$licat n *.+f. nr.130/29.0(.1995 repu$licat n *.+f.nr.(0,/13.12.1999 "odificat prin Legea nr.99/1999 pu$licat n *.+f. nr.23(/2/.05.1999 i prin Legea nr.149/2004 pu$licat n *.+f.nr.424/12 05 2004 "odificat prin +.-...nr.,4/2004 pu$licat n *.+f.nr.9,1/25.10.2004 repu$licat n *.+f.nr.10((/1/.11.2004. .
(

de pe l1ng tri$unale sunt2 a3 ndru"are preala$il pri)ind for"alit!ile legale pentru constituirea i "odificarea actelor constituti)e ale fir"elor5 $3 ndru"are pentru co"pletarea corect a cererii de nregistrare i a for"ularelor tipizate specifice acti)it!ii registrului co"er!ului5 c3 te;noredactare a cererii de nregistrare5 d3 proiectare i e4ecu!ie a siglei i a e"$le"ei pentru fir"e5 e3 o$!inerea e)alurii prin e4pertiz a $unurilor su$scrise ca aport n natur la capitalul social5 f3 asigurarea o$!inerii dup caz pentru $unurile i"o$ile a2 % do)ezii inta$ulrii5 % certificatului constatator al sarcinilor cu care e)entual este gre)at respecti)ul $un5 g3 redactarea declara!iei pe propria rspundere a fondatorilor ad"inistratorilor "puternici!ilor sucursalelor i a cenzorilor c ndeplinesc condi!iile pre)zute de lege5 ;3 redactarea actului constituti) al persoanelor #uridice supuse o$liga!iei de nregistrare n registrul co"er!ului5 i3 redactarea statutului pentru societatea cu rspundere li"itat cu asociat unic5 #3 redactarea actului adi!ional sau dup caz a ;otr1rii adunrii generale a "e"$rilor sau asocia!ilor ori ac!ionarilor a deciziei consiliului de ad"inistra!ie pri)ind "odificri ale actului constituti) referitoare la2 % sediul social5 % denu"irea fir"ei sau e"$le"a acesteia5 % durata de func!ionare5 % for"a #uridic5 % do"eniul principal de acti)itate i acti)itatea principal5 +$iectul de acti)itate sau codificarea ori recodificarea acestuia n confor"itate cu +rdinul nr.(01/2002 al preedintelui 8nstitutului >a!ional de 7tatistic pri)ind actualizarea 0lasificrii acti)it!ilor din econo"ia na!ional & 0<9>/5
+rdinul preedintelui 8nstitutului >a!ional de 7tatistic nr.(01/2002 pri)ind actualizarea 0lasificrii acti)it!ilor din econo"ia na!ional & 0<9> pu$licat n *.+f. nr.90,/13.12.2002 i D...
/

% ad"inistratori i cenzori5 % alte ele"ente ale actului constituti) 6nu"e do"iciliu participare la profit i pierderi etc.35 % pri"irea retragerea de "e"$ri sau asocia!i5 % "a#orarea sau reducerea capitalului social5 % nfiin!area sau desfiin!area de sedii sociale secundare5 % di)izare sau fuziune5 % dizol)are sau lic;idare5 H3 o$!inerea autentificrii actului constituti) sau actului adi!ional5 l3 dare de dat cert pentru actele redactate de ser)iciile de asisten!5 "3 e4tragere din $azele de date de acte nor"ati)e i listarea pentru eli$erare la cerere. 0onstituie contra)en!ie i se sanc!ioneaz cu a"end cuprins ntre 10.000.000 lei i 100.000.000 lei desfurarea oricrei acti)it!i de ctre persoanele #uridice cu nerespectarea Legi 359/2004. 0onstatarea contra)en!iei i aplicarea sanc!iunii se realizeaz de organele de control ale autorit!ilor pu$lice co"petente. 0ontra)en!iei i sunt aplica$ile pre)ederile +rdonan!ei .u)ernului nr.2/2001,. 3.3. Consecinele nclcrii cerinelor legale de constituire a societii comerciale 0onstituirea unei societ!i co"erciale are drept rezultat apari!ia n c1"pul acti)it!ii co"erciale a unui nou su$iect de drept care particip la raporturile #uridice. Pentru a garanta securitatea raporturilor #uridice legea sta$ilete condi!iile care tre$uie ndeplinite pentru constituirea societ!ii co"erciale. <a cu" a" artat la $aza constituirii societ!ii co"erciale se afl actul sau actele constituti)e dup caz care nc;eiate n condi!iile legii sta$ilesc raporturile #uridice dintre asocia!i. :ar pentru constituirea societ!ii pentru ca aceasta s de)in persoan #uridic tre$uie ndeplinite i for"alit!ile pre)zute de lege. >u"ai dac sunt
nr.(5(/199/ pri)ind apro$area clasificrii acti)it!ilor din econo"ia na!ional & 0<9> pu$licat n *.+f. nr.301 $is/5.11.199/. , +...nr.2/2001 pri)ind regi"ul #uridic al contra)en!iilor pu$licat n *.+f.nr.410/25.0/.2001 apro$at prin Legea nr.1,0/2002 pu$licat n *.+f.nr.2(,/2002.

respectate aceste cerin!e ale legii societatea co"ercial este considerat legal constituit cu toate consecin!ele pe care le i"plic statutul su de persoan #uridic. Pro$le"a care se pune este aceea de a ti care )a fi soarta unei societ!i pentru constituirea creia nu au fost respectate cerin!ele legii. -r"eaz s e4a"in" regi"ul #uridic al societ!ii constituite fr respectarea cerin!elor legale i distinct efectele nerespectrii condi!iilor de pu$licitate a constituirii societ!ii. Regi#u" $uri%ic " societii co#erci "e constituite fr res&ect re cerine"or "eg "e Conce&i 'egii nr. ()*)++,. n for"a sa ini!ial Legea nr. 31/1990 a consacrat concep!ia tradi!ional pri)ind consecin!ele nerespectrii cerin!elor legale pri)ind constituirea societ!ii co"erciale. 8n aceast concep!ie pre)aleaz interesul prote#rii ter!ilor cu e4cluderea sanc!iunii drastice a nulit!ii. ntre a sanc!iona nclcarea cerin!elor legii pri)ind constituirea societ!ii cu nulitatea societ!ii i a lsa nesanc!ionat o atare a$atere legiuitorul a adoptat o solu!ie de co"pro"is5 societatea constituit cu nerespectarea cerin!elor legale a fost calificat ca o societate nelegal constituit. <ceast entitate era recunoscut ca o societate dar infor" creia i se recunoteau nu"ai anu"ite efecte #uridice 6dreptul asocia!ilor de a cere regularizarea societ!ii i n anu"ite cazuri de a cere dizol)area societ!ii precu" i dreptul ter!ilor de a%i )alorifica drepturile lor "potri)a societ!ii nelegal constituite i "potri)a persoanelor care au ac!ionat n nu"ele acestei societ!i3.9 'n for"a actual dat prin +.-... nr. 32/199/ Legea nr. 31/1990 a a$andonat concep!ia tradi!ional n fa)oarea unei concep!ii "oderne care ur"rete s realizeze un ec;ili$ru ntre ne)oia de protec!ie a intereselor ter!ilor i i"perati)ul respectrii dispozi!iilor legale pri)ind constituirea societ!ilor co"erciale. n aceast concep!ie su$zist preocuparea de sal)are a societ!ii de regularizare a ei pentru a fi adus n para"etrii de legalitate i prin aceasta de a prote#a interesele ter!ilor. :ar n anu"ite cazuri societatea constituit cu nclcarea legii tre$uie s nceteze s "ai e4iste prin declararea nulit!ii ei. Ii n aceste cazuri ns. interesele ter!ilor sunt a)ute n )edere
9

7t.:. 0rpcnaru op cit. n EAe)ista de drept co"ercialC nr. 4/1992 p. 1(%2(.

prin di"inuarea efectelor distructi)e ale nulit!ii.10 01t pri)ete solu!ia care tre$uie aplicat societ!ii constituite cu nclcarea cerin!elor legale legea distinge n func!ie de data c1nd se constat neregularitatea nainte sau dup nregistrarea societ!ii n registrul co"er!ului. n cazul neregularit!ilor constatate nainte de nregistrarea societ!ii se i"pune regularizarea societ!ii pe c1nd n cazul neregularit!ilor constatate dup nregistrarea societ!ii solu!ia este regularizarea i e4cep!ional nulitatea societ!ii. Consecine"e neregu" riti"or const t te !n inte %e !nregistr re societii <nu"ite nclcri ale cerin!elor legale de constituire a societ!ii pot fi constatate anterior nregistrrii societ!ii n registrul co"er!ului deci nainte ca societatea s de)in persoan #uridic. C zu" ne!nregistrrii societii. 9ste posi$il ca persoanele interesate s constituie o societate co"ercial s fi ntoc"it actul sau actele constituti)e dar fr ca fondatorii sau reprezentan!ii societ!ii s fi cerut nregistrarea societ!ii n ter"enul legal. ntr%un ase"enea caz societatea poate fi regularizat prin ndeplinirea for"alit!ii nregistrrii societ!ii n registrul co"er!ului 6art. 4/ din Legea nr. 31/1990311. Potri)it legii n cazul c1nd nu s%a cerut nregistrarea societ!ii n ter"enul legal oricare asociat are dreptul s pun n nt1rziere prin notificare sau scrisoare reco"andat pe fondatorii sau reprezenta!ii societ!ii a$ilita!i cu pri)ire la ndeplinirea for"alit!ii nregistrrii societ!ii. :ac acetia nu se confor"eaz n cel "ult , zile de la pri"irea so"a!iei oricare asociat poate cere oficiului registrului co"er!ului efectuarea nregistrrii. Prin nregistrare societatea de)ine persoan #uridic cu toate consecin!ele pe care le i"plic aceast calitate. 'n cazul c1nd societatea nu a fost nregistrat n ter"enul de , zile "en!ionat i au trecut 3 luni de la data autentificrii actului constituti) asocia!ii sunt eli$era!i de o$liga!iile care decurg din su$scrip!iile lor n afar de cazul c1nd actul constituti) pre)ede altfel. + atare eli$erare de o$liga!ia care decurge din su$scrip!ie nu
10

.rdinaru >. Aais :. :reptul <facerilor 9d.8ndependen!a 9cono"ic Piteti 2005.

11

.rdinaru >. Aais :. & :reptul <facerilor 9d. 8ndependen!a 9cono"ic Piteti 2005

opereaz dac un asociat a cerut oficiului registrului co"er!ului ndeplinirea for"alit!ii de nregistrare a societ!ii. C zu" neregu" riti"or const t te %e $u%ectoru" %e"eg t cu oc zi -erificrii "eg "itii !nregistrrii. <tunci c1nd )erific legalitatea cererii de nregistrare i a actelor care nso!esc cererea #udectorul delegat poate s constate c actul constituti) nu cuprinde clauzele pre)zute de art. / sau , din Legea nr. 31/1990 ori cuprinde clauze prin care se ncalc o dispozi!ie i"perati) a legii sau c nu s%a ndeplinit o cerin! legal pentru constituirea societ!ii. n ase"enea cazuri #udectorul delegat tre$uie s solicite asocia!ilor nlturarea neregularit!ilor constatate. Prin aceast opera!iune societatea )a fi regularizat. >eregularit!ile )or fi nlturate n "od diferit. n func!ie de natura lor. -nele neregularit!i pot pri)i actul constituti) ceea ce nsea"n c nlturarea neregularit!ilor i"pune "odificarea actului constituti). Pentru operati)itate legea per"ite ca "odificarea actului constituti) s se fac de ctre asocia!i n fa!a #udectorului delegat. care )a lua act n nc;eiere de regularizrile efectuate 6art. 4( din Legea nr. 3 1/19903. 7e n!elege c "odificrile actului constituti) i"pun consi"!"1ntul tuturor asocia!ilor ceea ce recla" prezen!a acestora n fa!a #udectorului delegat. <lte neregularit!i recla" pentru nlturarea lor anu"ite de"ersuri din partea asocia!ilor n acest caz #udectorul delegat tre$uie s cear ndeplinirea acestor de"ersuri 6de e4e"plu aducerea unor acte care nu au fost ane4ate la cererea de n"atriculare3. :up nlturarea neregularit!ilor se"nalate de #udectorul delegat fiind ndeplinite condi!iile legii societatea )a fi nregistrat i deci regularizat. 'n toate cazurile dac neregularit!ile constatate nu sunt nlturate #udectorul delegat din oficiu sau la cererea oricrui asociat ori a altor persoane interesate )a respinge prin nc;eiere "oti)at cererea de nregistrare. '"potri)a nc;eierii #udectorului delegat se poate e4ercita calea de atac a recursului n condi!iile art. (0 din Legea nr. 31/1990. @re$uie artat c potri)it art. 4( alin. 623 din Legea nr. 31/1990 dac au fost for"ulate cereri de inter)en!ie #udectorul delegat )a solu!iona aceste cereri cu citarea inter%)enien!ilor n condi!iile art. 49 i ur". 0. proc. ci). >u sunt aplica$ile ns

dispozi!iile art 335 0. proc. ci)12. Rs&un%ere &entru &re$u%icii"e c uz te &rin neregu" riti"e const t te nterior !nregistrrii societii. Pentru pre#udiciile cauzate prin neregu" ritii"e pri)ind constituirea societ!ii constatate anterior nregistrrii rspunderea apar!ine fondatorilor reprezentan!ilor societ!ii i pri"ilor "e"$ri ai organelor de conducere ad"inistrare i de control ale societ!ii. Aspunderea acestor persoane este neli"itat i solidar 6art. 49 din Legea nr. 31/19903. Consecine"e neregu" riti"or const t te %u& !nregistr re societii 7unt cazuri c1nd neregularit!ile constituirii societ!ii sunt constatate dup nregistrarea societ!ii n registrul co"er!ului. Ii n aceste cazuri legea per"ite regularizarea societ!ii. =iind )or$a de o societate nregistrat regularizarea societ!ii se poate o$!ine pe cale #udectoreasc prin ac!iunea n regularizare. :ar n aceste cazuri datorit consecin!elor pe care neregularit!ile le%ar a)ea asupra securit!ii raporturilor #uridice legea per"ite i declararea nulit!ii societ!ii prin ac!iunea n anulare. Aciune !n regu" riz re. :ac dup nregistrarea societ!ii n registrul co"er!ului se constat anu"ite nereguiarit!i pri)ind constituirea societ!ii legea o$lig organele societ!ii 6ad"inistratorii i cenzorii societ!ii3 s ia "surile necesare pentru nlturarea lor n ter"en de , zile de 8a constatarea neregularit!ilor 6an. 4, din Legea nr. 3 1/19903. :ac organele societ!ii nu aduc la ndeplinire aceast o$liga!ie n ter"enul legal orice persoan interesat poate cere tri$unalului s o$lige organele societ!ii s ndeplineasc "sura necesar pentru regularizarea societ!ii. Pentru a asigura ndeplinirea "surii sta$ilite tri$unalul poate o$liga pe ad"inistratorii sau cenzorii societ!ii ia plata unor daune co"inatorii.13 'ntruc1t legea nu cuprinde nici o li"itare nsea"n c ac!iunea n regularizare poate fi folosit n cazul constatrii oricrei neregularit!i pri)ind constituirea societ!ii indiferent de o$iectul ei.
<rticolul 335 0 proc. ci). pre)ede2 E:ac cererea prin nsui cuprinsul ei sau prin o$iec!iile ridicate de persoanele citate sau care inter)in prezint caracter contencios instan!a o )a respinge.C
12

13

<supra daunelor co"inatorii % 0.7ttescu 0.Grsan op.cit. p294%295

<c!iunea n regularizare poale fi intentat de orice persoan interesat2 asocia!ii salaria!ii societ!ii creditorii societ!ii etc. :reptul la ac!iune poate fi e4ercitat nu"ai dac organele societ!ii nu au luat "surile de regularizare n ter"en de , zile de la constatarea neregularit!ilor. Potri)it legii dreptul la ac!iunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui ter"en de un an de la data n"atriculrii societ!ii % art. 4, alin. 633 din Legea nr. 31/1990. 'n sf1rit pentru pre#udiciile cauzate prin neregularit!ile constatate rspund neli"itat i solidar fondatorii reprezentan!ii societ!ii precu" i pri"ii "e"$ri ai organelor de conducere de ad"inistrare i de control ale societ!ii 6art. 49 din Legea nr. 31/19903. Aciune !n nu" re societii. <nu"ite neregularit!i ale constituirii societ!ii constatate dup nregistrarea societ!ii n registrul co"er!ului pot duce la nulitatea societ!ii. Pentru a satisface i"perati)ul respectrii dispozi!iilor legale pri)ind constituirea societ!ilor co"erciale dar i prote#area ter!ilor regi"ul nulit!ii societ!ii derog de la dreptul co"un al nulit!ii actelor #uridice. 0azurile de nulitate sunt li"itati) pre)zute de Legea nr. 31/1990. Potri)it art. 5( din lege nulitatea unei societ!i n"atriculate n registrul co"er!ului poate fi declarat de tri$unal nu"ai atunci c1nd2 lipsete actul constituti) sau c1nd acesta nu a fost nc;eiat n for" autentic n situa!iile pre)zute de art. 5 alin. 653 din lege5 to!i fondatorii au fost potri)it legi incapa$ili 8a data constituirii societ!ii5 o$iectul de acti)itate al societ!ii este ilicit sau contrar ordinii pu$lice5 lipsete nc;eierea #udectorului delegat de nregistrare a societ!ii5 lipsete autorizarea legal ad"inistrati) de constituire a societ!ii5 actul constituti) nu pre)ede denu"irea sediul societ!ii o$iectul sau de acti)itate aporturile asocia!ilor i capitalul social su$scris5 s%au nclcat dispozi!iile legale pri)ind capitalul social "ini" su$scris i )rsat5 nu s%a respectat nu"rul "ini" de asocia!i pre)zut de lege. 0ererea de anulare a societ!ii poate fi fcut de orice persoan interesat. 7olu!ia se nte"eiaz pe caracterul interesului ocrotit. 'n scopul de a sal)a societatea legea pre)ede c nulitatea nu poate fi

declarat n cazul n care cauza ei in)ocat n cererea de anulare a fost nlturat nainte de a se pune concluzii n fond la tri$unal. :eci legea ad"ite regularizarea societ!ii in e"tremis, prin nlturarea neregularit!ii i i"plicit a cauzei nulit!ii. Legea nr. 31/1990 nu pre)ede un ter"en de prescrip!ie pentru anularea societ!ii aa cu" regle"enteaz pentru ac!iunea n regularizare. =iind "enit s prote#eze un interes general consider" c ac!iunea n declararea nulit!ii societ!ii este i"prescripti$il. Potri)it legii pe data la care ;otr1rea tri$unalului de declarare a nulit!ii a de)enit ire)oca$il societatea i nceteaz e4isten!a i intr n lic;idare 6art. 5, din Legea nr. 31/19903. :e re"arcat c prin derogare de la dreptul co"un al nulit!ii efectele nulit!ii societ!ii nu se produc retroacti). >ulitatea produce aceleai efecte ca i dizol)area societ!ii. 01t pri)ete lic;idarea societ!ii ca ur"are a declarrii nulit!ii ea se realizeaz n condi!iile sta$ilite de Legea nr. 31/1990 pentru lic;idarea societ!ii ca ur"are a dizol)rii care se aplic n "od corespunztor. + particularitate a lic;idrii ca o consecin! a declarrii nulit!ii societ!ii const n faptul c lic;idatorii sunt nu"i!i prin ;otr1rea tri$unalului de declarare a nulit!ii societ!ii14. @ri$unalul care a pronun!at ;otr1rea de declarare a nulit!ii societ!ii are o$liga!ia s co"unice aceast ;otr1re oficiului registrului co"er!ului pentru efectuarea "en!iunii corespunztoare n registrul co"er!ului. :up efectuarea "en!iunii oficiul registrului co"er!ului )a tri"ite ;otr1rea *onitorului +ficial pentru pu$licare. 'ntruc1t declararea nulit!ii societ!ii nu are efect retroacti) actele nc;eiate n nu"ele societ!ii i pstreaz )ala$ilitatea. n consecin! nici societatea i nici asocia!ii nu pot opune ter!ilor de $un%credin! nulitatea societ!ii. Pentru o$liga!iile societ!ii care a ncetat ca ur"are a declarrii nulit!ii asocia!ii rspund n condi!iile art. 3 din Legea nr. 31/1990. Legea nu regle"enteaz o rspundere pentru pre#udiciile cauzate de
14

.rdinaru >. Aais :. :reptul <facerilor 9d.8ndependen!a 9cono"ic Piteti 2005.

neregularit!ile care au dus la declararea nulit!ii societ!ii. :ac e4ist o rspundere pentru neregularit!ile care sunt nlturate prin ac!iunea n regularizare cu at1t "ai "ult tre$uie s recunoate" e4isten!a unei rspunderi pentru neregularit!ile gra)e care au dus la consecin!a declarrii nulit!ii societ!ii. :e aceea consider" c i n acest caz sunt incidente dispozi!iile art. 49 din Legea nr. 31/1990. E.ercit re ciunii !n regu" riz re /i ciunii !n nu" re societ!ii.

ntruc1t legea regle"enteaz n fa)oarea oricrei persoane interesate at1t dreptul de a cere regularizarea societ!ii c1t i dreptul de a cere declararea nulit!ii societ!ii este posi$il ca n ter"enul de un an de la nregistrarea societ!ii s se i)easc un conflict de interese prin declanarea celor dou ac!iuni. 8n a$sen!a unei dispozi!ii legale consider" c n cazul unui concurs ntre cele dou ac!iuni ar tre$ui s ai$ c1tig de cauz ac!iunea n regularizare. 7olu!ia este "ai confor" spiritului legii de prote#are a intereselor ter!ilor. <cest spirit e4ist aa cu" a" )zut c;iar n pri)in!a ac!iunii n anulare deoarece c;iar declanat aceast ac!iune nulitatea nu )a "ai fi declarat n cazul n care cauza ei a fost nlturat nainte de a se pune concluzii n fond la tri$unal. Efecte"e neres&ectrii cerine"or "eg "e &ri-in% &u0"icit te constituirii societii co#erci "e. Ro"u" &u0"icitii &ri-in% constituire societii co#erci "e. Potri)it art 40 din Legea nr. 31/1990 societatea co"ercial este persoan #uridic de la data nregistrrii ei n registrul co"er!ului. 0onstituirea societ!ii e4isten!a ei ca persoan #uridic tre$uie adus la cunotin!a ter!ilor. 8n acest scop un e4tras n for" si"plificat al nc;eierii #udectorului delegat se co"unic din oficiu *onitorului +ficial spre pu$licare. La cererea i pe c;eltuiala societ!ii nc;eierea #udectorului delegat se pu$lic integral. n aceleai condi!ii se pu$lic n *onitorul +ficial actul constituti) integral sau n e4tras. Pentru a prote#a pe ter!i legea pre)ede o$liga!ia societ!ii de a )erifica identitatea dintre te4tul depus la oficiul registrului co"er!ului i cel pu$licat n *onitorul +ficial sau in pres. 8n caz de neconcordan! ter!ii pot opune societ!ii oricare dintre te4te n afar de cazul c1nd societatea face do)ada c ei cunoteau te4tul depus la oficiul

registrului co"er!ului 6art. 52 din Legea nr. 31/19903. Consecine"e ne!n%e&"inirii cerine"or "eg "e %e &u0"icit te &ri-in% constituire societii. <rticolul 50 din Legea nr. 31/1990 pre)ede cu )aloare de principiu c actele sau faptele pentru care nu s%a efectuat pu$licitatea pre)zut de lege nu pot fi opuse ter!ilor n afar de cazul n care societatea face do)ada c acetia le cunoteau. Prin ur"are n cazul n care nu au fost ndeplinite cerin!ele legale de pu$licitate prin *onitorul +ficial constituirea societ!ii nu este opoza$il ter!ilor. 8n "od e4cep!ional constituirea societ!ii poate fi opus ter!ilor dac societatea face do)ada c ter!ii cunoteau nregistrarea societ!ii n registrul co"er!ului. 'ntruc1t cerin!ele de pu$licitate sunt instituite n fa)oarea lor ter!ii pot in)oca ns actele sau faptele cu pri)ire la care nu s%a ndeplinit pu$licitatea n afar de cazul n care o"isiunea pu$licit!ii le lipsete de efecte 6art. 51 din Legea nr. 31/19903. >e)oia de protec!ie a ter!ilor i"pune ca c;iar n cazul c1nd s%au ndeplinit cerin!ele de pu$licitate anu"ite acte #uridice s nu poat fi opuse ter!ilor dac acetia nu au putut lua cunotin! de ele datorit ti"pului scurt de la data efecturii pu$licit!ii. n acest sens art. 50 alin. 623 din Legea nr. 31/1990 pre)ede c opera!iunile efectuate de societate nainte de a 1(%a zi de la data pu$licrii n *onitorul +ficial a nc;eierii #udectorului delegat nu sunt opoza$ile ter!ilor care do)edesc c au fost n i"posi$ilitate de a lua cunotin! despre ele.