Sunteți pe pagina 1din 1

I. 1. Analiza ... cuprinde punctele slabe, oportunitatile si amenintarile unei firme.

(nu mi-am notat variantele de raspuns, dar am incercuit varianta SWOT). 2. Locul central in cadrul mixului de marketing revine, in general: a) produsului; b) distributiei; c) pretului; d) promovarii. 3. Procesul de planificare de marketing se concretizeaza in: a) program de marketing strategic; b) program de marketing tactic; c) plan de marketing; d) plan strategic. 4. Dupa analiza situatiei existente, urmatoarea etapa a planificarii de marketing este: a) dezvoltarea strategiei; b) elaborarea programului de marketing; c) stabilirea obiectivelor; d) implementarea programului de marketing. 5. Capacitatea efectiva a pietei intreprinderii de turism poate fi exprimata printr-unul din urmatorii indicatori: a) volumul ofertei; b) volumul cererii; c) cota de piata; d) gradul de utilizare a capacitatii de cazare. II. Etapele planificarii de marketing in turism. III. De explicat relatia existenta intre destinatia turistica, forma de turism si produsul turistic. IV. La acest ultim punct a fost un tabel cu regiuni din Romania care trebuia completat cu cate un tip de turism si un exemplu de atractie turistica pentru fiecare regiune in parte.