Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 1

PARDOSELI RECI
1 GENERALITI
Se vor respecta preveder !e "e#era!e d # CSGA p$#ct$! 1. S$#t c$pr #se co#d % !e te&# ce pe#tr$ e'ec$tarea( ver ) carea * recep% o#area !$cr+r !or pe#tr$ $r,+toare!e t p$r de pardose! - pardose! d # ,o.a c t$r#at pe !oc /# c0,p co#t #$$1 - pardosea!+ d # ,o.a c ve#e% a#1 - repara% !a pardosea!a * !a trepte!e d # ,ar,$r+ !a scara pr #c pa!+1 - pardose! d # "res e cera, c+.

2 3ATERIALE SI PRODUSE
3ater a!e!e $t ! .ate vor r+sp$#de cer #%e!or e#$#%ate /# CSGA p$#ct$! 2. - p atr+ de ,o.a c co#)or, STAS 11456711 - a"re"ate d # sp+rt$r+ de ,ar,$r+ a!8+( c$ "ra#$!a% e ) #+ 469 ,, * ,ed e 76: ,,1 - co!ora#% pe 8a.+ de o' . ,eta! c ( coresp$#.+tor co#d % !or d # STAS ;57;1 - ap+( ve. STAS 7:<=741 - # s p c$ "ra#$!a% a <61 ,,1 - sap+ de ,ortar de c ,e#t( ,arca 3 1<<6T1 - past+ pe#tr$ $,p!erea rost$r !or d # c ,e#t a!8 Port!a#d( # s p ) # <61 ,,( c$ adaos de co!ora#t !a c$!oarea p!+c !or1 - c ,e#t Port!a#d STAS 4>>6;>1 - ,ar,$r+ de A!$#( co#)or, STAS ;>196>51 - ,ar,$r+ de C+pr oar+( co#)or, STAS ;9;;6>51 - ,ar,$r+ de 3o#easa( co#)or, STAS ;9416>51 - ,ar,r+ de R$sc& ta co#)or, STAS 45196>51 - p!+c se, ) # te d # ,ar,$r+ c$ co#t$r po! "o#a! #ere"$!at co#)or, NTR :;176><1 - p!+c de "res e cera, c+ co#)or, STAS 9:4:6><.

4 3OSTRE ? TESTRI
@or ) pre.e#tate ,ostre co#)or, cer #%r!or c$pr #se /# CSGA p$#ct$! 4.

5 LI@RARE( DEPOAITARE( 3ANIPULARE


Se vor respecta co#d % !e "e#era!e d # CSGA p$#ct$! 5.

9 EBECUTAREA PARDOSELILOR
Se vor respecta co#d % !e "e#era!e d # CSGA p$#ct$! 9. E'ec$tarea ) ec+r$ strat co,po#e#t a! pardose! se va )ace #$,a d$p+ e'ec$tarea strat$!$ precede#t * co#statarea c+ acesta a )ost 8 #e e'ec$tat. La trecerea de !a e'ec$% a $#$ strat !a a!t$!( se va rea! .a o !e"+t$r+ c0t ,a per)ect+ /#tre strat$r .

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 2

9.1.1. L$cr+r care tre8$ e ter, #ate /#a #te de /#ceperea rea! .+r pardose! !or E'ec$tarea pardose! !or se va )ace #$,a d$p+ ter, #area !$cr+r !or prev+.$te s$8 pardose! Cca#a!e( )$#da% co#d$cte( #sta!a% e!ectr ce( sa# tare( de /#c+!. re( etcD * e)ect$area pro8e!or prescr se( prec$, * d$p+ ter, #area /# /#c+perea respect v+ a t$t$ror !$cr+r !or de co#str$c% ,o#taE,( a c+ror e'ec$% e $!ter oar+ ar p$tea deter ora pardosea!a1 I#c& der !e( pere% ( acoper *$!( p!a#*ee!e( vor ) #te"ra! rea! .ate1 L$cr+r !e de #sta!a% sa# tare( e!ectr ce * de /#c+!. re( vor ) ter, #ate * pro8ate1 Te#c$ e! !e( #c!$s v repara% !e d$p+ !$cr+r !e de #sta!a% ( vor ) ter, #ate * vor avea $# "rad de $, d tate ,a , c de 9F1 G # saEe!e pere% !or c$ e'cep% a p!acaEe!or vor ) ter, #ate1 9.1.2. Opera% $# pre"+t toare P!a#*ee!e s$port d # 8eto# ar,at( vor ) c$r+%ate * sp+!ate c$ ap+ de ,p$r t+% ( pra) sa$ rest$r de te#c$ a!+. D verese!e str+p$#"er pr # p!a#*e$( rost$r !e d #tre da!e( ad0#c t$r ,a ,ar ( etc se vor ast$pa c$ c& t$r sa$ d$p+ ca.( c$ ,ortar de c ,e#t. 9.2. PARDOSELI DIN 3OAAIC DE 3AR3UR TURNATE PE LOC I,8r+c+, #% !e d # ,o.a c se vor e'ec$ta d #tr6$# strat de ,ortar de c ,e#t c$ cr 8!$r+ de ,ar,$r+ a!8+( /#tr6o s #"$r+ c$!oare. I,8r+c+, #% !e d # ,o.a c t$r#at se vor e'ec$ta p!a#e( or .o#ta!e sa$ c$ pa#te spre "$r !e de sc$r"ere sa$ r "o!e( e'ec$tate c$ pa#te de <(961(< F. Ca#t tatea de c ,e#t va ) de ;<< H" !a 1 ,c de p atr+ de ,o.a c. Pe#tr$ co!orarea strat$!$ de ,ortar de c ,e#t c$ p atra c$ ,o.a c se pot ad+$"a co!ora#% , #era! sa$ c ,e#t$r a!8e sa$ co!orate( /# propor% e de ce! ,$!t 9F d # "re$tatea c ,e#t$!$ . Pe strat$! s$port r " d d # 8eto# sa$ pe p!a#*e$! de 8eto# ar,at se va /#t #de $# strat de ,ortar de c ,e#t de po.a c$ do.aE$! de 5<< H" c ,e#t !a 1 ,c # s p( c$ "ros ,e de cca.49 ,, Cast)e! /#c0t "ros ,ea ) #a!+ a pardose! s+ se potr veasc+ c$ "ros ,ea pardose! !or e' ste#te( #edes)+c$teD( c$ s$pra)a%a r$"$roas+( pe#tr$ o ,a 8$#a !e"+t$r+ c$ /,8r+c+, #tea de ,o.a c t$r#at. D$p+ /#t #derea ,ortar$!$ de c ,e#t de po.a( se va t$r#a ,ortar$! c$ p atra de ,o.a c /#tr6$# strat de 19 ,, "ros ,e /# /#c+per c$ $.$ra ,are C&o!$r ( depo. te( spa% te&# ce( etcD. D$p+ t$r#area strat$!$ de ,ortar de c ,e#t c$ p atra de ,o.a c * ter, #area pr .e ( /,8r+c+, #tea d # ,o.a c t$r#at se va proteEa /# pr ,e!e . !e de !a t$r#are pr # acoper re c$ ro"oE # ( sa$ r$,e"$* de 8rad C/# "ros ,e de 5< ,,D care se vor $da per od c c$ ap+( p0#+ !a )recarea /,8r+c+, #% . G # sarea s$pra)e%e ) # te se va )ace pr # )recare( *!e)$ re( cer$ re * !$str$ re. La /#c+per c$ s$pra)a%a pardose! ,a ,are de : ,p( ,ortar$! de c ,e#t c$ p atra de ,o.a c se va !$cra c$ pa#o$r c$ s$pra)a%a de , # , 2 ,p( desp+r% te ) e pr # rost$r de t$r#are( ) e pr # 8e#. ( care se $,p!$ apo c$ ,ortar de c ,e#t c$ p atra de ,o.a c c$ aceea* co,po. % e( !a cerere( de c$!oare d )er t+.

I# /#c+per !e /# care rea! .area !$cr+r !or de co#so! dare #$ a)ectea.+ ,aEor pardosea!a e' ste#t+( se vor rea! .a doar repara% !e #ecesare /# .o#e!e des)+c$te. Te&#o!o" a de e'ec$% e este s , !ar+ ce!e ,e#% o#ate a#ter or. Se va as "$ra potr v rea aspect$!$ s$pra)e%e!or de pardosea!+ reparate c$ aspect$! pardose! e' ste#te.

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 3

9.2.1. P! #te d # ,ortar de c ,e#t I# toate /#c+per !e este prev+.$t+ rea! .area de p! #te( e'ec$tate t$r#ate pe !oc. E!e #$ se vor a*e.a d rect pe perete( pr # #ter,ed $! $#$ strat d # ,ortar de c ,e#t. P! #te!e se vor e'ec$ta c$ do.aEe!e * /# co#d % !e te&# ce #d cate !a /,8r+c+, #% !e d # ,o.a c t$r#at. I#+!% ,ea p! #te!or va ) de 1<< ,,( ar "ros ,ea !or va ) ast)e! sta8 ! t+ /#c0t s+ dep+*easc+ )a%a te#c$ e! c$ 96> ,,. 9.4. PARDOSELI DIN 3OAAIC @ENEIAN Te't$ra( c$!oarea( )or,a * d ,e#s $# !e 8$c+% !or de ,ar,$r+( prec$, * ,od$! de p$#ere /# oper+ a acestora va ) ase,+#+toare ce!e e' ste#te /# pre.e#t. - Pardose! !e d # ,o.a c ve#e% a# se vor e'ec$ta c$ 8$c+% de ,ar,$r+ re.$!tate ca sp+rt$r de !a pre!$crarea p!+c !or de ,ar,$r+( c$ !at$ra de 2J1< c,( a*e.ate #ere"$!at sa$ d$p+ $# dese# sta8 ! t pr # pro ect * /#"!o8ate /#tr6$# pat de ,ortar de c ,e#t de 4< ,, "ros ,e Cast)e! /#c0t "ros ,ea ) #a!+ a pardose! s+ se potr veasc+ c$ "ros ,ea pardose! !or e' ste#te( #edes)+c$teD( preparat c$ $# do.aE de 5<< H" c ,e#t !a 1 ,c # s p <61 ,,. - Pardose! !e c$ /,8r+c+, #% d # ,o.a c ve#e% a# se vor e'ec$ta pe $# strat s$port d # 8eto# pe $# p!a#*e$ de 8eto# ar,at. - Pe strat$! s$port d # 8eto# sa$ pe p!a#*e$ de 8eto# ar,at se va /#t #de pat$! de ,ortar de co#s ste#%+ v0rtoas+ pe por% $# de !+% ,e co#ve#a8 !+ Ccca.;< c,D( ast)e! /#c0t aceast+ !+% ,e s+ ) e c$pr #s+ /# ra.a de ac% $#e a ,0 # ,$#c tor$!$ . 3ortar$! se va /#desa * se va # ve!a c$ dreptar$! * 8o!o8oc$! /# raport c$ repere!e ) 'ate. - K$c+% !e de ,ar,$r+ se vor ap+sa c$ ,0#a $#a !0#"+ a!ta( /#s+ #e! p te * se vor /#desa /# ,ortar pr # 8atere c$ dos$! , str e ( ar # ve!$! !or se va ver ) ca c$ dreptar$!. Rost$r !e d #tre 8$c+% !e de ,ar,$r+ vor tre8$ s+ ) e c0t ,a e"a!e c$ "ros ,e * s+ #$ ,ear"+ /# co#t #$are. De ase,e#ea( #$ tre8$ e s+ se co#ce#tre.e 8$c+% de d ,e#s $# ase,+#+toare /# ace!a* !oc( pe#tr$ o8% #erea $# )or, t+% dese#$!$ . - I# !$#"$! ,ar" # 8ord$r se va a*e.a $# dreptar ar 8$c/% !e de ,ar,$r+ se vor p$#e ast)e! /#c0t s+ se ! peasc+ de acest dreptar c$ o !at$r+ a !or dreapt+( $r,+r #d$6se a se o8% #e o ! # e dreapt+ c0t ,a re"$!at+. - La !oc$! de !$cr$ se pot )ace , c aE$st+r a!e 8$c+% !or de ,ar,$r+ pe#tr$ a !e da )or,e coresp$#.+toare sa$ pe#tr$ a !e )ace s+ se potr veasc+ /# a#$, te !oc$r . @0r)$r !e prea asc$% te se vor rete.a. Pe#tr$ aceste aE$st+r se vor )o!os c oca#$! * p atra de *!e)$ t. - D$p+ e'ec$tarera opera% !or de /#desare * # ve!are a 8$c+% !or de ,ar,$r+ se va proceda !a $,p!erea rost$r !or d #tre acestea. I# acest scop se va )o!os pasta de c ,e#t c$ adaos de pra) de p atr+ /# do.aE 1-1. I# aceast+ past+ se pot a,esteca( !a preparare( d ver* co!ora#% , #era! /# propor% e de 9J19F d # "re$tatea c ,e#t$!$ . - Pasta ast)e! preparat+ se va t$r#a )!$ d pe s$pra)a%a /,8r+c+, #% d # ,o.a c ve#e% a#( ar c$ o ,+t$r+ % #$t+ o8! c se va /#t #de( )ac0#d6o s+ p+tr$#d+ /# toate rost$r !e * s+ !e $,p!e p0#+ !a s$pra)a%a. E'ces$! de past+ se va /#dep+rta c$ $# spac!$ de ca$c $c * apo ( /#a #te de a )ace pr .+ c ,e#t$!( s$pra)a%a se va *ter"e c$ c0rpe( $*or( )+r+ s+ se a#tre#e.e pasta d # rost$r . - D$p+ 467 . !e de !a e'ec$% e se va )ace o *!e)$ re "e#era!+ $,ed+( c$ aE$tor$! ,a* # de )recat prev+.$t+ c$ p atra de *!e)$ t c$ "ra#$!a% e ) #+. D$p+ ce /,8r+c+, #tea d # ,o.a c ve#e% a# este *!e)$ t+( s$pra)a%a se va c$r+%a de pasta re.$!tat+ de !a )recare Cs!a,D c$ r$,e"$* $scat( care se va ,+t$ra. I# co#t #$are se va sp+!a s$pra)a%a c$ ap+ c$rat+ * se va *ter"e c$ c0rpe $scate( d$p+ care se va cer$ c$ ceara de parc&et * se va !$str$ .

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 4

9.4.1. P! #te d # ,ar,$r+ P! #te!e d # p!+c de ,ar,$r+ se vor t+ a !a )a8r c sa$ ate! ere de pre!$crarea p etre . E!e vor avea /#+!% ,ea de 1<<J19< ,,( dac+ #$ s$#t a!te #d ca% pr # pro ect. P! #te!e se vor ) 'a /# ,ortar de c ,e#t c$ do.aE$! de 5<< H" c ,e#t !a ,c # s p. E!e se vor ,o#ta ast)e! /#c0t )a%a !or s+ as+ /# a)ara c$ 9J> ,, )a%+ de p!a#$! te#c$ e! perete!$ . 9.5. PARDOSELI DIN PLCI DE 3AR3UR 3ater a!e!e #ecesare !a e'ec$tat$! pardose! !or c$ /,8r+c+, #te de ,ar,$r+ s$#t ar+tate ,a s$s( !a para"ra)$! 2.4. 3o#tarea p!+c !or se )ace pr # a*e.area !or pe $# strat de ,ortar de c ,e#t de 19J 4< ,, "ros ,e Cast)e! /#c0t "ros ,ea ) #a!+ a pardose! s+ se potr veasc+ c$ "ros ,ea pardose! !or e' ste#te( #edes)+c$teD( c$ do.aE de 5<< H" de c ,e#t !a ,c de # s p <61 ,,. Rost$r !e d #tre p!+c vor ) e ,a' ,$, 2 ,,. E!e se vor e'ec$ta * ,a ,ar ( at$#c c0#d pro ect$! prevede acest !$cr$ /# ,od spec a!. I#a #te de a ) a*e.ate /# ,ortar( p!+c !e se $d+ c$ ap+. D$rata $,e. r dep #de de capac tatea de a8sor8% e a p!+c !or. I#a #te de a*e.are( p!+c !e se scot d # ap+ * se !as+ $# t ,p de 1J2 , #$te s+ se sc$r"+ apa de pe e!e( a*e.0#d$6!e pe ca#t( !0#"+ !oc$! de ,o#tare. 3o#tarea p!+c !or sa$ da!e!or se va /#cepe c$ a*e.area de p!+c sa$ da!e reper( av0#d )a%a v+.$t+ !a # ve!$! pardose! ) # te( /#tre care se vor ,o#ta o ser e de p!+c )or,0#d r0#d$r reper. A*e.area p!+c !or se va )ace c$ aE$tor$! s)or de trasare care se ,$t+ d$p+ ) ecare r0#d a*e.at. D$p+ e'ec$tarea a 1J2 r0#d$r de p!+c se va ver ) ca c$ dreptar$! * # ve!a( or .o#ta! tatea * p!a#e tatea !or )a%+ de r0#d$r !e reper. D$p+ a*e.area p!+c !or pe o s$pra)a%+ coresp$#.+toare ra.e de !$cr$ a ,$#c tor$!$ Ccca. ;< c, !+% ,eD !a p!+c !e !a care se co#stat+ de# ve!+r se ada$"+ sa$ se scoate !oca! ,ortar$! de pr .a. Apo se )ace o ver ) care a p!a#e t+% s$pra)e%e c$ $# dreptar a*e.at pe d a"o#a!e!e s$pra)e%e e'ec$tate * "& dat d$p+ # ve!$! por% $# de pardosea!a a'ec$tat+ a#ter or( /#des0#d$6se ate#t p!+c !e /# ,ortar$! de pr .+( pr # 8atere c$ c oca#$! peste dreptar( ast)e! /#c0t s+ se as "$re p!a#e tatea s$pra)e%e . Opera% a se co#t #$+ /# acest ,od pe toat+ s$pra)a%a care se e'ec$t+ /#tr6o . de !$cr$. Apo /#trea"a s$pra)a%+ se #$#d+ c$ !apte de c ,e#t )!$ d( pe#tr$ ca acesta s+ p+tr$#d+ 8 #e /# rost$r . D$p+ do$+ ore de #$#dare( e'ces$! de !apte de c ,e#t de pe s$pra)a%a pardose! se /#dep+rtea.+ pr # a!ter#erea $#$ strat de r$,e"$* de !e,# care se /#dep+rtea.+ pr # ,+t$rare d$p+ do$+ ore. D$p+ 5 9 . !e s$pra)a%a pardose! !or se va )reca $*or( c$ ,a* #a de )recat( pe#tr$ e! , #area , c !or de# ve!+r care re.$!t+ !a a*e.area p!+c !or. De# ve!area ad, s+ d$p+ )recare este de 1 ,,=,( ,+s$rate s$8 dreptar Cr "!aD ,eta! c de 2(< , !$#" ,e a*e.at pe ca#t pe s$pra)a%a pardose! . D$p+ )recare( eve#t$a!e!e pete care r+,0# pe pardosea!+ se vor *ter"e c$ o so!$% e de ac d c!or& dr c d !$at C9FD apo se va sp+!a c$ ap+. D$p+ aceea( pardosea!a se va !$str$ c$ ac d o'a! c Csare de ,acr sD * cer$ . Go!os rea de $!e /# !oc$! cer$ r este #ter. s+ deoarece patea.+ p!+c !e.

9.5.1. P! #te d # ,ar,$r+ P! #te!e d # p!+c de ,ar,$r+ se vor t+ a !a )a8r c sa$ ate! ere de pre!$crarea p etre . E!e vor avea /#+!% ,ea de 1<<J19< ,,( dac+ #$ s$#t a!te #d ca% pr # pro ect.

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 5

P! #te!e se vor ) 'a /# ,ortar de c ,e#t c$ do.aE$! de 5<< H" c ,e#t !a ,c # s p. E!e se vor ,o#ta ast)e! /#c0t )a%a !or s+ as+ /# a)ara c$ 9J> ,, )a%+ de p!a#$! te#c$ e! perete!$ . 9.9. PARDOSELI DIN PLCI DE GRESIE CERA3IC P!+c !e d # "res e cera, c+ se vor ,o#ta s ,p!$ /#tr6o s #"$r+ c$!oare. - P!+c !e de "res e cera, c+ se vor ,o#ta pe $# strat de s$port r " d d # 8eto# sa$ pe p!a#*e$! de 8eto# ar,at( pr # #ter,ed $! $#$ strat de ,ortar de c ,e#t de po.+ av0#d do.aE$! de 4<<J9<< H" c ,e#t !a 1 ,c # s p( /# "ros ,e de 49699 ,, Cast)e! /#c0t "ros ,ea ) #a!+ a pardose! s+ se potr veasc+ c$ "ros ,ea pardose! !or e' ste#te( #edes)+c$teD. - I#a #te de ,o#tare( p!+c !e d # "res e cera, c+ se vor % #e /# ap+ t ,p de 264 ore. - I# ca.$! /# care se ap! c+ pardosea!a pe p!a#*ee sa$ pe strat$r s$port d # 8eto# cr$de( /#tre acestea * pardosea!+ se va prevedea $# strat de /#trer$pere a adere#%e - &0rt e( )o! de po! et !e#+ etc. - P!+c !e se vor ,o#ta /# pat$! de ,ortar( /# r0#d$r re"$!ate( c$ rost$! de 2J4 ,,. - D$p+ o . de !$cr$( /#trea"a s$pra)a%+ se #$#d+ c$ !apte de c ,e#t )!$ d pe#tr$ ca aceasta s+ p+tr$#d+ 8 #e /# rost$r ( & drat0#d * ,ortar$! de po.a. - U,p!erea rost$r !or se va )ace !a 469 . !e d$p+ ,o#tarea p!+c !or de "res e cera, c+ ar /# #terva!$! de !a ,o#tare p0#+ !a rost$ re( pardosea!a #$ va ) dat+ /# c rc$!a% e * se va $,e. pr # strop re c$ ap+ ce! p$% # odat+ !a 25 ore. - C$r+%area /,8r+c+, #% d # "res e cera, c+ de e'ces$! de !apte de c ,e#t se va )ace pr # a*ter#ere de r$,e"$* de !e,# $scat( d$p+ 2 ore de !a #$#darea c$ !apte de c ,e#t * pr # ,+t$rarea r$,e"$*$!$ . - La #tersec% a pardose! c$ e!e,e#te!e vert ca!e( s$8 p! #te( se vor rea! .a #terspa% !e de 961< ,, care se vor $,p!e c$ ,ater a! e!ast c. I# ca.$! s$pra)e%e!or ,ar se reco,a#d+ rea! .area $#or rost$r de d !atare !a cca. 4< ,p sa$ ; ,!( )$#c% e de ,od$!area str$ct$r . - I# ca.$! ,o#t+r pardose! pe strat$! s$port de 8eto#( rost$! va ) !+sat * /# acest strat. 9.9.1. P! #te d # "res e cera, c+ I# toate /#c+per !e este prev+.$t+ rea! .area de p! #te de 1< c, /#+!% ,e. La /,8r+c+, #% !e d # p!+c de "res e cera, c+ se vor ,o#ta e!e,e#te de racordare Cco!%$r soc!$r ( sca)eD ) 'ate c$ ,ortar de c ,e#t( ast)e! /#c0t s+ dep+*easc+ )a%a te#c$ e! c$ 96> ,,.

; @ERIGICRI IN @EDEREA RECEPIEI LUCRRILOR


Se vor respecta co#d % !e "e#era!e d # CSGA p$#ct$! ;. Se vor e'ec$ta ver ) c+r de ca! tate( co,$#e t$t$ror t p$r !or de pardose! ( c$, s$#t aspect$! * starea "e#era!+ "e#era!+ a s$pra)e%e!or( ,od$! de racordare c$ s$pra)e%e!e vert ca!e1 e!e,e#te "eo,etr ce C"ros ,e( p!a#e tate( pa#teD1 ) 'area /,8r+c+, #% pe strat$! s$port1 rost$r !e1 racord+r !e c$ a!te e!e,e#te de co#str$c% sa$ #sta!a% 1 p!a#e tatea * or .o#ta! tatea( a8aterea ,a' ,+ ad, s+ de do$+ $#de c$ s+"eata de ,a' ,$, L 2 ,,1

CAIET DE SARCINI ARHITECTUR

PARDOSELI RECI

PAG. 6

pa#te!e( dac+ s$#t prev+.$te /# pro ect Cc$ a8atere de ,a' , L2(9 ,,=,D /# por% $# .o!ate1 de# ve!area d #tre pa#o$r !e ad ace#te rost$r !or de d !ata% e ,a' ,$, ad, s L1(< ,,1 corespo#de#%a /#tre po. % a rost$r !or de d !ata% e a! /,8r+c+, #% * ce!e a!e astrat$!$ s$port1 adere#%a !a strat$! s$port Cpr # c oc+# re c$ c oca#$! de . darD1 corespo#de#%a c$ pro ect$!. Or ce !$crare de pardose! va ) /#cep$t+ #$,a d$p+ ver ) carea * recep% o#area s$port$!$ . Re.$!tate!e ver ) c+r !or * recep% !e pe )a.e de !$cr+r se co#se,#ea.+ /# procese ver8a!e. La recep% a pre! , #ar+ a o8 ect$!$ se va e)ect$a e'a, #area * co#tro!$! doc$,e#te!or /#c&e ate pe parc$rs$! !$cr+r !or * pe )a.e de !$cr+r ( se vor )ace co#)or, MNor,at v pe#tr$ ver ) carea ca! t+% * recep% a !$cr+r !or de co#str$c% * #sta!a% a)ere#teN ca et BII( #d cat v C 9;6>9.

7 3SURATOARE SI DECONTARE
@or ) av$te /# vedere * ce!e ,e#% o#ate /# CSGA p$#ct$! >. L$cr+r !e de pardose! de or ce )e! prec$, * strat$r !e s$port( co#s derate .o!at * !$str$ rea pardose! !or se ,+soar+ !a ,p e)ect v e'ec$ta% ( d# care se scad "o!$r !e ,a ,ar de <(29 ,p co#)or, p!a#*e!or d # pro ect Cseparat pe#tr$ ) oecare t p de pardosea!+D. - P! #te * perva.$r !e se deco#tea.+ separat( $# tatea de ,+s$r+ ) #d ,etr$! ! # ar. Ca!c$!$! d ,e#s $# !or se )ace /#s$,0#d d sta#%e!e /#tre )e%e!e !a M!a ro*$N a!e . d$r !or /#c+per !or( c$ sc+derea or c+ror /#trer$per . - Adaos$! de co!ora#t se ,+soar+ !a H !o"ra,( ca#t tatea ca!c$!0#d$6se pe 8a.a re%ete!or sta8 ! te de pro ecta#t( /# )$#c% e de c$!oarea * #at$ra co!ora#t$!$ * de #te#s tatea de co!ora% e adoptat+. I# deco#tare s$#t c$pr #se * cost$r !e t$t$ror ,ater a!e!or p$se /# oper+. -

> STANDARDE DE REGERIN


Pe !0#"+ ce!e "e#era!e spec ) cate /# CSGA p$#ct$! >( vor ) respectate $r,+toare!eMNor,at v pe#tr$ a!c+t$ rea * e'ec$tarea pardose! !orN I#d cat v C496>2 ,od ) c+r /# KC 4=1:>5 * 1=1:>>D1 - MNor,at v pe#tr$ ver ) carea ca! t+% * recep% a !$cr+r !or de co#str$c% * #sta!a% a)ere#teN I#d cat v C 9;6>9. - STAS #r.29;<=1 Co#str$c% c v !e( #d$str a!e * a"ro.oote&# ce. Pardose! d # p atr+ #at$ra!+. E!e,e#te "eo,etr ce1 - STAS #r.29;<=4 Co#str$c% c v !e( #d$str a!e * a"ro.oote&# ce. Pardose! d # p atr+ #at$ra!+ sa$ art ) c a!+. Re"$! * ,etode de ver ) care. - Nor,e spec ) ce de protec% a ,$#c pe#tr$ !$cr+r de . d+r e( ,o#taE pre)a8r cate * ) # saEe /# co#str$c% #d cat v I.3.<<; :;( apro8ate c$ Ord #$! 3.L.P.A.T. #r.74=N=19.1<.1::;