Sunteți pe pagina 1din 2

Romanul in perioada interbelica

Perioada interbelica (1918-1944) Mihail Sadoveanu - Baltagul ! - "reanga de aur # $iviu Rebreanu -%ondator al romanului reali&t modern - 'on ! - Padurea Span(uratilor ! - "iuleandra ! "amil Petre&cu - Patul lui Procu&t - )ltima noapte de drago&te* intaia noapte de ra(boi !

Romanul traditional &i romanul modern


+e%initie, Romanul e&te o &pecie a genului epic -n pro(.* cu actiune comple/. &i de mare -ntindere* de&%.&urat. pe mai multe planuri* cu per&ona0e numeroa&e &i intrig. complicat.# "aracteri&ticile romanului, - are &tructur1 narativ1 comple/1 ampl. - &ubiectul ac2iunii &e de&%13oar1 -n planuri paralele - &e combin1 nuclee narative di&tincte - romanul pre(int1 de&tinul unor per&ona0e bine individuali(ate &au a unor grupuri de intre&e - cunoa&te o mare varietate de %orme 4volutia romanului in perioada interbelica 5nii interbelici &e caracteri(ea(a in literatura romana printr-o remarcabila de(voltare a romanului* care in &curt timp atinge nivelul valoric european# Romanul romane&c i&i large&te tematica* el cuprin(and medii &ociale di%erite &i problematici mai bogate &i mai comple/e# "on%orm &tructurii ternare propu&e de criticul literar 6icolae Manole&cu* romanul european &-ar putea -ncadra -ntr-unul din ace&te trei tipuri, doric (cla&ic) *ionic (modern)* corintic (romane criptice* po&tmoderne)# "la&i%icarea criticului rom7n porne3te de la tipurile de capiteluri e/i&tente -n arhitectura 8reciei 5ntice* care apar2in &tilurilor doric* ionic &au corintic#

Romanul doric (Romanul cla&ic &au reali&t),


Perioada doric1, &criitorii rom7ni de p7na -n a doua 0umatate a perioadei interbelice (&e con&idera anul 1998 : 19;<)# 4&te &tructurat pe mai multe planuri de actiune &i e -mpartit %ormal -n capitole* volume# Se &crie la per&oana a '''-a* &criitorul e&te omnipre(ent * e&te ubicuu (pre(enta lui nu e obligatorie* dar el de&crie &entimentele per&ona0elor* de&crie actiunile* pe care le preve&te&te)* pre%era i&tori&mul (comentea(a trecutul per&ona0elor)# Romanul e mult mai

veridic#
Repre(entanti ai romanului doric, Mihail Sadoveanu = Baltagul * >ratii ?deri $iviu Rebreanu - 'on* Ra&coala # 8eorge "aline&cu- 4nigma @tiliei "amil Petre&cu - Patul lui Procu&tA &i )ltima noapte de drago&te* -nt7ia noapte de ra(boi B#P# Benge&cu - "oncert din mu(ica de Bach 5lti repre(entanti, - "e(ar Petre&cu - "alea Cictoriei# Mihail Sadoveanu = Baltagul Dtaranul roman a %o&t principalul meu erouD Mihail Sadoveanu 'n literatura romana Mihail Sadoveanu a %o&t mai degraba un rap&od decat un pro(ator propriu-(i&# Romanele lui reali(ea(a o va&ta %re&ca i&torica# 6aratiunea &e ocupa in &pecial de obiceiurile oamenilor* de indeletnicirile lor &i alcatuie&te &ub ace&t raport o imen&a enciclopedie# 4roii &criitorului &unt cei mai multi tarani cu ocupatii care impun o e/i&tenta &inguratica# Principala tema care apare in romanele lui Sadoveanu e&te traditia* credinta* obiceiuri &travechi &i nu in ultimul rand iubirea# $iviu Rebreanu- 'on 5bia acum incepe cu adevarat genul pur epic D 8# 'braileanu $iviu Rebreanu e&te primul romancier al literaturii romane* atra& de marile mi&cari ale vietii multimilor anonime# 4&te un romancier al multimilor #Ciata &atului apare la el urmarita mai ale& &ub tiparele pe care colectivitatea le da e/i&tentei individuale# 8ratie lui Rebreanu romanul romane&c de&copera %ormula acelui reali&m modern* dar necrutator care a tra& invataminte capitale din

e/perientele naturali&mului# "u 'on * Rebreanu da primul roman tarane&c# 5ctiunea cartii e&te &u&tinuta de o intriga &impla aproape banala# Principala tema e&te conditia taranului# Prin ace&t roman * Rebreanu a tinut &a con&truia&ca tipul generic al taranului* pe care &i-l repre(enta ca o categorie eterna# @pera lui e&te o arhiva a unui popor repre(entat prin , drago&te* moarte* viata agrara* ra(boi#

Romanul ionic (romanul modern)


Perioada ionic1, deceniul al patrulea al &ecolului EE* anii ;<# 6oul roman a pierdut &peran2a -n ilu(ie 3i a -nceput &1 cread1 -n autencitate# "uv7nt magic ce apare la "amil Petre&cu* la Bolban* la Seba&tian* la 4liade# 5nali(a 3i con%e&ia au alungat crea2ia# +in epo& obiectiv* romanul devine uneori 0urnal# - anularea omni&cien2ei! %ocali(are untern1! vi(iunea A-mpreun1 cuA! - nara2iunea la per&oana ' (caracteri&tic1 dar nu obligatorie)! introducerea per&ona0ului re%lector! - multiplicarea 3i relativi(area per&pectivei! - per&ona0ul, A"oncretul p&ihologic tinde &1 lichide(e caracterul* iar i&toricirea e/terioar1 &e va traduce -ntr-o temporalitate rom7nea&c1 vie 3i contradictorie# F###G 4l urm1re3te mai pu2in &1 &e integre(e -n lume* dec7t &1-3i integre(e lumea &ie3i* a%irm7nd-o va pe a &a proprieA# Romanul ionic - moderni&t &e mani%e&ta prin interiori(are# $umea e va(uta prin ochii unui per&ona0* ce e&te naratorul &i repre(entantul autorului# Se &crie la per&oana '* &e %olo&e&te ade&ea %lu/ul amintirilor Se %olo&e&te &cri&oarea* 0urnalul (redarea unor a&emenea p&eudo-creatii ale per&ona0elor)* pentru a le deduce &entimentele# Metoda poarta numele de Ado&ar de e/i&tenteA# 6u mai &unt pre(entate &entimentele altora* eventual cele care &unt dedu&e de Aper&ona0ul cheieA* nu mai e/i&ta omnipre(enta* totul re(ult7nd %ie din do&arul de e/i&tente* %ie din -nt7lnirile directe ale per&ona0elor# Romanul e mult mai veridic# Repre(entanti ai romanului ionic, "amil Petre&cu - A)ltima noapte de drago&te* -nt7ia noapte de ra(boiA* APatul lui Procu&tA # Mircea 4liade = MaHtrei 5lti repre(entanti , Marin Preda - ACiata ca o pradaA &i A"el mai iubit dintre pamanteniA #

"amil Petre&cu - A)ltima noapte de drago&te* -nt7ia noapte de ra(boi "ata luciditate atata drama "amil Petre&cu "amil Petre&cu e&te un &criitor cu gu&tul %ilo(o%iei #@ natura de arti&t lucid* inclinat &a-&i teoreti(e(e convingerile# Plecand de la ideea ca literatura &a %ie &incronica %ilo(o%iei &i &tiintei din cau(a ca literatura unei epoci e&te in corelatie cu p&ihologia acelei epoci &i p&ihologia e&te in %unctie de e/plicatia %ilo(o%ica a timpului # @pera lui "amil Petre&cu oricat de variata ar parea pre(inta o e/ceptionala unitate &ub trei a&pecte, al problematicii * al &piritului polemic in care e &ci&a &i al %acturii arti&tice# Romanul )ltima noapte de drago&te intaia noapte de ra(boi are doua parti , prima(ultima noapte de drago&te##)&ta &ub &emnul anali(ei unei po&e&iuni- gelo(ia* cea de-a doua(intaia noapte de ra(boi )relatea(a e/perienta contactului nemi0loit cu moartea pe %ront#

Romanul corintic
Perioada, po&tmodern1 (genera2ia 8< 3i 9< anul 198<-9<<<) 4&te &upranumit 3i po&tmoderni&t &au neomoderni&t poate 3i un roman liber# Se poate &crie la per&oana ' &au '''* poate %i un ame&tec -ntre tipul ionic &i doric* &e abordea(1 un &til liber* mai ad7nc# Sentimentele &unt &pu&e direct* &implu* de c1tre per&ona0ul-narator* care e&te -ntruparea uneia din ipo&ta(ele autorului#

Repre(entanti ai romanului corintic, Poe(ia (Mircea "1rt1re&cu* 5le/andru Mu3ina* >lorin 'aru) Pro(a (Mircea "1rt1re&cu* 'oan 8ro3an* Mircea 6edelciu)

+ramaturgia (Matei Ci3niec) Mircea "artare&cu - A@rbitorA* 6edelciu etc#* - neomoderni3tii -n pro(a lui B# Simione&cu* @# S# "rohmalniceanu* * dar 3i precur&orii direc2i 3i indirec2i ai ace&tora - dandi3tii 3i genera2ia 19<< - Mateiu "aragiale, A"raii de "urtea CecheA#