Sunteți pe pagina 1din 88

LUCRARE DE DIPLOM

ngrijirea bolnavilor cu probleme de mobilitate i!ic"

Motto :
Aparatul locomotor servete micarea, iar micarea este forma primordial de manifestare a vieii.

CUPRI#$

CAP I CAP II 2.1 2.2 2.3 CAP III 3.1 3.2 3.3

Istoricul bolii6 Anatomia aparatului locomotor7 Oase..7 Muchi..8 Articula ii1!

"emiolo#ia aparatului locomotor12 "imptome12 "imptome obiecti$e1% Inspec ia.1% 3.3.1 &'emul.17 3.3.2 (istula..18 3.3.3 )ipotro*ia.1+ 3., Palparea..22 3.,.1 -emperatura local...23 3.,.2 )emihi'artro/a23 3.,.3 (luctuen a2, 3.,., 0urerea pro$ocat....2, 3.,.% Crepita ia.2, 3.% Ausculta ia.2% 3.6 1e*le2ele....2% 3.7 M.sur.tori.2% 3.8 &lectro'ia#nosticul 'e stimulare...26 3.+ &lectromio#ra*ia26 3.1! Artroscopia26 3.11 Pre$enirea escarelor..27 (racturi i lu2a ii.2+ (racturile #4tului.2+ (racturile rotulei.2+ (racturile 'e menisc2+ (racturile #ambei2+ (racturile oaselor antebra ului3! (racturile ba/inului.31 5u2a ia con#enital. 'e ol'32 6oala lui Par7inson.3,
3

CAP I3 ,.1 ,.2 ,.3 ,., ,.% ,.6 ,.7 CAP 3

%.1 %.2 %.3 CAP 3I CAP 3II 7.1 7.2 7.3 7., 7.% 7.6 7.7 CAP 3III 8.1 8.2 8.3 CAP I: CAP :

(orme clinice..3% -ratament36 8n#ri9irea pacien ilor cu boala Par7inson37 1olul asistentei me'icale,1 -ulbur.ri 'e mers,3 Anomalii rota ionale...,3 0i*ormit. ile piciorului...,3 -orsiunea tibial..,3 -orsiunea *emural..,, Plat*us.,, Piciorul ca$us.,% 0i*ormit. i an#ulare,% Ca/ I..,7 Ca/ II.6! Ca/ III7! A;&:&..7+ 6I65IO<1A(I&+!

CAPI%OLUL I

I$%ORICUL &OLII

Aparatul speciali/at care e*ectuea/. mic.rile corpului uman este 'enumit aparat locomotor=> iar *unc ia comple2. a acestui aparat se numete 'e ?locomo ie=.

Or#anismul @n micare trebuie pri$it ca un tot unitar> ca un @ntre#> nu ca o mani*estare i/olat. a unor mecanisme ale unor aparate i sisteme care ar ac iona complet in'epen'ent . 5a ba/a mic.rilor stau *actori mor*o*unc ionali re/ulta i 'in micarea @ns.i i care nu sunt altce$a 'ecat or#anele aparatului locomotor Aoase> articula ii> muchiB i or#anele sistemului ner$os Areceptori> ner$i sen/iti$i> m.'u$a spin.rii> ence*al> ner$i motori> pl.ci motorii> sisteme #amaB. Or#anismul @n micare trebuie pri$it ca un tot unitar> ca un @ntre#> micarea *iin' re/ultatul intr.rii @n ac iune a tuturor *actorilor mor*o*unc ionali aminti i. Intrarea @n ac iune a acestor *actori i mecanismul lor sunt stereotipe i pot *i consi'erate ca nite principii . 0in istoricul anatomiei se 'esprin' c4te$a nume celebre> cum ar *i #recul <alien A131C2!1B sau An're 3esal A1%2,C1%6,B> cel mai mare anatomist al secolului :3IClea> care a tr.it la 6ru2elles> *iin' unul 'intre primii care sCau ocupat 'e sistemati/area tehnicii 'isec iei corpului omenesc. Anatomia omului> ca i celelalte ramuri ale tiin elor naturii> a cunoscut @n secolele urm.toare 'up. @n*r4n#erea pre9u'ec. ilor reli#ioase> un remarcabil pro#res i a a9uns s. stea la ba/a stu'iului a numeroase acti$it. i tiin i*ice i artistice. Dcoala rom4neasc. 'e anatomie a a'us o important. contribu ie la 'e/$oltarea acestei ramuri a biolo#iei. ;umele lui (r.1ainer> <r. -.Popa> 3. Papilian> E. Ia#no$> &. 1epciuc> 0. 1i#a> -. 1usu i al multor altora $or r.m4ne str4ns le#ate 'e e$olu ia anatomiei> @n #eneral> i a anatomiei *unc ionale> @n special. 0e*ini ia lui (r. 1ainer C ?Anatomia este tiin a *ormei $ii=C concreti/ea/. concep ia colii rom4neti 'e anatomie.

CAPI%OLUL II

A#A%OMIA APARA%ULUI LOCOMO%OR

Aparatul locomotor> aparat speciali/at care @n'eplinete *unc ia locomotorie a or#anismului> este alc.tuit 'intrCun comple2 'e or#ane cu structuri i *unc ii 'i*erite. 5a cele 2!6 segmente osoase> peste ,3! muchi

striai i peste 31! articulaii trebuie a'.u#ate re eaua ner$oas. Acu c.ile a*erente i e*erenteB i re eaua $ascular. care iri#. toate aceste or#ane. '() OA$E Ma9oritatea oaselor corpului omenesc au *orme i 'imensiuni 'i*erite> ceea ce 'emonstrea/. rela ia 'intre aspectul lor e2terior i *unc iile care le re$in. 0in punct 'e $e'ere al aspectului e2terior> oasele se @mpart @n trei tipuri F oase lun#i oase scurte oase plate Oa*ele lungi sunt *ormate 'intrCun tub 'e substan . osoas. compact.> a$4n' @n centru un canal me'ular i la cele 'ou. e2tremit. i> mai mari ca $olum> c4te un bloc 'e substan . spon#ioas.> @ncon9urat. 'e un strat 'e substan . compact.. &le ac ionea/. ca p4r#hii i prin interme'iul lor se $or reali/a mic.ri rapi'e i 'e mare amplitu'ine> moti$ pentru care alc.tuiesc scheletul membrelor. Oa*ele *curte sunt blocuri 'e substan . spon#ioas. acoperite 'e un strat 'e substan . compact.. 1olul lor este 'e a suporta elastic #reutatea corpului Aoasele tarsieneB> 'e a contribui la men inerea echilibrului intrinsec al coloanei $ertebrale A$ertebreleB> sau 'e a permite e2ecutarea mic.rilor comple2e i 'elicate ale m4inii Aoasele carpieneB. Oa*ele plate sunt late i sub iri i particip. la alc.tuirea unor ca$it. i care prote9a/. or#anele importante Acutia cranian.B sau la reali/area unor suporturi stabile Aoasele ba/inuluiB> sau o*er. muchilor supra*e e @ntinse i mobile 'e inser ie AomoplatulB. In'i*erent 'e tipul lor> supra*a a oaselor nu este per*ect nete'. 'ec4t @n anumite por iuni. 8n rest> pre/int. numeroase nere#ularit. i> linii> supra*e e ru#oase> apo*i/e> tubero/it. i> spine etc.> care ser$esc 'rept /one pentru inser iile musculare. (orma i 'imensiunile acestora sunt 'epen'ente 'e *or ele cu care tra# #rupele musculare i 'irec ia acestor *or e. OsulCor#an are rol at4t @n sus inerea corpului> c4t i @n locomo ie. "tatica i locomo ia> sub toate *ormele lor> 'etermin. i @n os> prin #reutatea

corpului i prin 9ocul *or elor musculare Atonusul i contrac iaB> o stare 'e tensiune A'e e*orturi unitareB> tran*orm4n' osul @ntrCo mecanostructur. 'e tipul ?construc iilor minime absolute=. Or#ani/area osului> @n care intr. o cantitate minim. 'e material> sCa 'o$e'it construc ia cea mai economic. i @n acelai timp cea mai a'aptat. ca re/isten . i ca elasticitate. Pentru a se ob ine s*.r4marea unui os normal trebuie s. se apese asupra lui cu o *or . *oarte mare. Clasicele calcule ale lui 6oi#eG arat. c. pentru s*.r4marea unei $ertebre lombare sunt necesare 1!!! 7#> pentru un *emur 2!!! 7# i pentru o tibie ,1!! 7#. '(' MU+C,I Corpul omenesc 'ispune 'e un num.r 'e peste ,3! muchi stria i care repre/int. @n totalitatea lor ,!C,%H 'in #reutatea @ntre#ului corp. In muchi striat este alc.tuit 'in mai multe elementeFcorpul muscular> ten'onul> 9onc iunea ten'inomuscular.> inser ia muchiului> tecile sino$iale> bursele seroase ane2ate> $asele i ner$ii muchiului. Marea ma9oritate a muchilor au *orme i 'imensiuni 'i*erite> ceea ce repre/int.> 'e la @nceput un in'iciu al rela iilor 'intre *ormele or#anelor contrac iiile i *unc iile lor 'i$erse. 8n ansamblu> to i muchii se pot #rupa 'up. *orma lor @nF muchi scur i muchi lun#i muchi la i muchi inelari Mu-c.ii *cur/i reali/ea/. @mpreun. ansambluri musculare. Prototipul muchilor scur i este repre/entat 'e muchii an urilor $ertebrale> care contribuie la men inerea coloanei @n e2tensie . 0atorit. num.rului i in'epen'en ei elementelor> ei men in coloana> asi#uran'uCi @n acelai timp suple e prin 9ocul contrac iilor lor. Mu-c.ii lungi sunt> 'up. *orma lor 'e trei tipuriF muchi *u/i*ormi> muchi cilin'rici i muchi mi2t.

Mu-c.ii lungi u!i ormi > 'e *orma unor *use> au ca prototip muchii #4tului i ai membrelor. Pro'uc mic.ri 'e *or . relati$ mare i 'e amplitu'ine mare . Mu-c.ii lungi cilindrici au apro2imati$ aceeai l. ime pe toat. @ntin'erea lor i se @nt4lnesc tot la membre. Pro'uc mic.ri 'e amplitu'ine mare> 'ar 'e *or . mic. i contribuie mai mult la men inerea 'irec iei 'e micare. Mu-c.ii la/i sunt> 'up. #rosimea lor> 'e 'ou. tipuriF muchi la i i sub iri muchi la i i 'e 'imensiuni mai mari. Mu-c.ii la/i -i *ub/iri alc.tuiesc centurile care @nchi' marile ca$it. i ale corpului. Prototipul lor este repre/entat 'e muchii ab'ominali> care sus in #reutatea $iscerelor. "unt 'ispui @n planuri suprapuse i *asciculele lor sunt orientate @n sensuri 'i*erite . Mu-c.ii la/i -i de gro*imi mai mari au ca prototip muchii care acoper. ca$itatea toracic. i mobili/ea/. membrele superioare. "unt> @n #eneral> 'e *orm. triun#hiular.> ba/a inser4n'uCse lar# pe coloana $ertebral. torace i ba/in> iar $4r*ul> repre/entat 'e un ten'on puternic> se inser. pe un punct al membrului superior . Mu-c.ii inelari au *orma circular. i permit prin contrac ia lor> 'eschi'erea sau @nchi'erea anumitor ori*icii. &2empluF orbicularul ochilor> orbicularul bu/elor etc. -ot un muchi inelar> 'ar cu totul 'eosebit ca 'imensiune i importan .> poate *i consi'erat i muchiul 'ia*ra#m> care alc.tuiete pla*onul ca$it. ii ab'ominale i planeul ca$it. ii toracice. '(0 AR%ICULA1II C.tre e2tremit. ile lor se#mentele osoase sunt le#ate @ntre ele prin p.r i moi>particip4n' ast*el la *ormarea articula iilor. Articula/iile @n *unc ie 'e #ra'ul lor 'e mobilitate se clasi*ic. @nF 1. prima #rup. o *ormea/. sinartrozele Aarticulaiile fixeB> @n care mic.rile sunt minime sau ine2istente. Aceste articula ii sunt lipsite 'e o
+

ca$itate articular.> iar *unc ia lor 'e mobilitate 'iminu. p4n. la 'ispari ie>nemai r.m4n4n' 'ec4t nite /one interosoase> cu un esut interme'iar> care poate *i trans*ormat chiar @n esut osos> ceea ce *ace ca 'elimitarea 'intre oase s. 'ispar.. 8n *unc ie 'e sta'iul 'e e$olu ie al me/enchimului care se interpune @ntre oase> 'eosebimF sin*ibro/ele Ae2tremit. ile oaselor sunt unite prin esut *ibrosB sincon'ro/ele Ale#.tura se *ace prin esut cartila#inosB sim*i/ele A esut interpus este *ibrocartila#inosB sinosto/elor Ame/enchimul se osi*ic.B 2. a 'oua #rup. 'e articula ii o *ormea/. articulaiile semimobile> cu mic.ri ce$a mai ample> 'enumite am*iartro/e Ahemiartro/ele>schi/artro/eleB @n care /ona interme'iar. pre/int. o *ant. incomplet.> aparut. sub in*luen a unor mic.ri 'e amplitu'ine re'us.. 3. a treia #rupa> cea a a'e$.ratelor articula ii> este repre/entat. 'e diatroze (articulaiile mobile)> caracteri/ate prin pre/en a unei ca$it. i articulare> care apare @ntre e2tremit. ile oaselor. Ast*el> @ntrCo prim. cate#orie ar intra articula iile cu un sin#ur #ra' 'e libertateF aB articula iile plane Aartro'iileB au supra*e elele articulare con#ruenteJ micarea lor este numai 'e alunecare> cum se @nt4mpl. @ntre apo*i/ele articulare cer$icale sau @ntre oasele carpiene. bB articula iile cilin'roi'e sunt asem.n.toare balamalelor. In cap.t articular are *orma unui cilin'ru plin sau a unui mosor AtrohleeB> iar cel.lalt este scobit i con*i#urat corespun/.tor. "e 'eosebesc 'ou. $arianteF articulatia trohlean.> ca o balama> cum este articula ia cotului i articula ia trohoi'.> sub *orm. 'e pi$ot> @n 9urul c.reia se *ace micarea> cum este articula ia ra'iocubital. superioar.. A 'oua cate#orie o *ormea/. articula iile cu 'ou. #ra'e 'e libertateF aB articula ia elipsoi'al. are una 'in e2tremit. ile osoase @n *orm. 'e con'il> cu sec iunea anteroposterioar. elipsoi'al. A#enunchiB sau un con'il i o ca$itate scobit. corespun/.toare Aarticula ia ra'iocarpian.B. bB articula ia elar. A@n *orm. 'e aB cu o supra*a . con$e2. i alta conca$. @n sens in$ers> ca cea trape/ometacarpian. a policelui.

1!

A treia cate#orie este repre/entat. 'e articula iile cu cea mai mare libertate 'e micare> a'ic. articula iile cu trei #ra'e 'e libertateF Articula iile s*eroi'ale Aenartro/eleB sunt alc.tuite 'intrCun cap articular aproape #lobulos> mai mic sau sau mai mare 'ec4t o 9um.tate 'e s*er.> i 'intrCo ca$itate mai @ntins. sau mai scobit..

CAPI%OLUL III $EMIOLO2IA APARA%ULUI LOCOMO%OR


"istemul locomotor are trei componente ma9oreF C oase C articula ii
11

C muchi cu ner$ii lor. Cea mai bun. e2aminare trebuie s. aib. @n $e'ere re#iunile anatomice> iar e2aminarea propriuC/is. s. *ie *.cut. @ntrCo anumit. or'ine> potri$it le#ilor mecanicii articulare i musculare. Scheletul ndeplinete n organism mai multe funcii: C '. *orm. i suport corpului C repre/int. 'epo/itul 'e calciu uor mobili/abil A+7HB C unele elemente ale scheletului prote9ea/. corpul *a . 'e *or e e2terne i interne. Oasele o*er. supra*e e 'e inspec ie pentru muchi i repre/int. p4r#hii 'e micare. A#entul 'inamic al locomo iei este repre/entat 'e muchiul scheletic. 0() $imptomele "imptomele ma9ore ale su*erin ei sistemului locomotor suntF 'urerea impoten a *unc ional. 6olna$ul cu o a*ec iune a aparatului locomotor poate s. acu/e unul sau mai multe simptome ca F 'urerea> impoten a *unc ional.> atitu'inea $icioas. i 'i*ormitatea> tulbur.rile 'e sensibilitate. Durerea este simptomul subiecti$ cel mai *rec$ent> care @mbrac. aspectele cele mai *elurite ca loc 'e apari ie> intensitate caractere i e$olu ie. Mecanismul *i/iopatolo#ic al 'urerii @n a*ec iunile aparatului locomotor este comple2 i @n mare parte necunoscut. Mai *rec$ent @nt4lnim aaCnumitele 'ureri somatice> con'i ionate 'e e2cita ia e2teroC i proprioceptorilor> iar 'urerile aaCnumite $iscerale> care se re*er. la se#mentul interocepti$> se @nt4lnesc mult mai rar. 0urerea pe care o acu/. bolna$ul are urm.toarele caracteristiciF @n ep.toare> ustur.toare> ar/.toare> lancinant.> s*@ietoare sau pulsatil.. &a poate *i continu. sau intermitent.> pro#resi$. sau alternant. ca e$olu ie> bine locali/at. sau 'i*u/.> $ie sau sur'.> super*icial. sau pro*un'..

12

Aceiai a#en i pro$ocatori A ciupirea> @n eparea> c.l'ura> curentul electric etc.B aplica i pe o /on. limitat. i pentru scurt timp pro$oac. 'ureri ?@n ep.toare=> 'ar aplica i pe o /on. mai lar#. i pentru o perioa'. 'e timp mai lun#. 'au 'ureri =ar/.toare=. 0urerile ?pulsatile= re/ult. 'in coli/iunea un'ei pulsatile cu or#anele sensibile la 'urere. Proiec ia sen/a iei 'ureroase i locali/area 'urerii la te#ument se pot reali/a cu unele mici erori> 'eoarece claritatea i @ntin'erea proiec iei pot s. $arie/e. Durerea profund este a'esea 'escris. ca *iin' 'i*u/. i $a# locali/at.. 8n ca/urile care impulsurile ini iale care mer# 'eCa lun#ul c.ii pentru 'urere> @n orice punct 'e la ner$ la corte2> 'au natere unei sen/a ii proiectate @n re#iunea peri*eric.> iner$at. 'e or#anele terminale ale acestei c.i> apare o 'urere patolo#ic. proiectat.. 8n ca/urile @n care 'urerea este proiectat. @ntrCo /on. @n'ep.ratat. *a . 'e punctul 'e e2citare al or#anului terminal i @n #eneral super*icial *a . 'e acest punct> apare o durere referit. 0urerea pro*un'. cu ori#ine @n or#anele aparatului locomotor poate *i @n.buit.> chinuitoare sau s*re'elitoare> iar locali/area ei este #reu 'e reali/at> 'eoarece tin'e s. ira'ie/e. &a este 'eosebit 'e nepl.cut. i chiar pro$oac. #rea .. Caracterul 'urerilor pe care le acu/. bolna$ul ne poate su#era 'e la @nceput 'ia#nosticul. Ast*el> 'ac. bolna$ul acu/. o 'urere lombar. mai $eche> care la un moment 'at> @n urma unui e*ort 'e ri'icare> ira'ia/. @ntrC unul 'in membrele in*erioare> ne $om #4n'i la posibilitatea unei hernii 'e 'isc. 0ac. 'urerea este *u#ace i cuprin'e alternati$ 'i*erite articula ii> ne $om #4n'i la un reumatism poliarticular. 0ac. apare> c4n' la un #enunchi> c4n' la cel.lalt i se @nso ete 'e hi'artro/.> bolna$ul pre/int. o hi'rartro/. intermitent.. A'esea nu trebuie uitat *aptul c. 'urerea> *iin' ira'iat.> poate s. @n'repte aten ia e2aminatorului asupra unei alte re#iuni 'ec4t cea bolna$.. &2emple tipice le constituie @n centur.> la bolna$ii cu a*ec iuni ale coloanei $ertebrale. Impoten/a unc/ional" repre/int. un al 'oilea sin'rom subiecti$ important. Poate s. *ie par ial. sau total. i poate s. interese/e un se#ment 'e membru @n totalitate sau mai multe membre. Cau/ele impoten ei *unctionale sunt multipleF @ntreruperea continuit. ii osoase sau a *orma iilor musculoten'inoase care e2ecut. micarea> bloca9ele> re'orile sau anchilo/ele articulare> reac ia antal#ic. @n

13

urma unui traumatism sau a unei a*ec iuni 'ureroase> le/iunile ner$ilor rahi'ieni sau le/iunile sistemului ner$os central etc. O *orm. 'eosebit. a impoten ei *unc ionale este aceea care poate s. apar. @n ca'rul cri/elor pitiatice. 0up. cum se tie> @n isterie nu e2ist. le/iuni or#anice> punctul 'e plecare *iin' o i'ee *i2.> obse'ant.> care pro$oac. inhibi ia par ial. a centrilor 'e elaborare psihic. contient. i 'e/l.n uirea 'e acte incontiente. 0in punct 'e $e'ere al e$olu iei> impoten a *unc ional. poate *i trec.toare sau 'e*initi$.> re#resi$. sta ionar. sau pro#resi$.. 8n urma unui traumatism osteoarticular *.r. le/iuni ner$oase> ea este 'e obicei trec.toare> 'ar atunci c4n' sunt interesa i i ner$ii> poate *i 'e*init.. 8n *orma parali/ant. a poliomielitei> impoten a *unc ional. este pro#resi$. @n *a/a acut.> re#resi$. @n *a/a 'e re#resiune a parali/iilor i sta ionar. @n *a/a 'e scheletJ @n miopatii> paraple#ie &16 etc. este pro#resi$.. titudinile !icioase i diformitile pot s. 'etermine pe bolna$ s. se pre/inte la me'ic> chiar 'ac. nu sunt @nso ite 'e 'urere sau 'e impoten . *unc ional.. &le pot s. @mbrace cele mai 'i$erse *orme le#ate 'e re#iunea interesat. i 'e boala care le 'etermin. . "ulburrile de sensibilitate. 6olna$ul poate s. acu/e uneori e2isten a unor tulbur.ri subiecti$e ale sensibilit. ii> sub *orma unor 'i$erse sen/a ii pe piele> @n muchi> mucoase> @n trunchiurile ner$oase etc. A'iseste/ii> sen/a ii anormale> amor eli> *urnic.turi> @n ep.turi etc.B. Aceste tulbur.ri> *rec$ente @n poline$rite> sclero/a @n pl.ci> tabes etc. pot s. apar. i @n cer$icartro/e> hernii 'e 'isc sau alte a*ec iuni ale aparatului locomotor. #embrul fantom este o *orm. particular. a tulbur.rilor 'e sensibilitate la amputa i i const. @n *alsa percep ie a se#mentelor corporale care lipsesc. 8n aceste impresii complementare ale amputa iilor> *antoma se mani*est. ca o prelun#ire a bontului> *ie la membrul amputat> *ie c. su*er. unele 'eplas.ri. Oricum> *antoma urmea/. mic.rile bontului> ca i cum se#mentul lips. ar continua s. e2iste. Ineori> in$ali/ii a*irm. chiar c. pot s. e2ecute mic.ri $oluntare cu ea. Alteori> la locul se#mentelor lips. acu/. 'ureri importante i rebele la orice tratament. 0(' $imptome obiective

1,

&2amenul clinic obiecti$ ale aparatului locomotor 'ecur#e con*orm normelor 'e e2aminare a oric.rui alt aparat sau sistem. Aceasta const. 'in inspec ie> palpare i ausculta ie> la care se $or a'.u#a unele mane$re speci*ice semiolo#iei acestui aparat> precum i 'eterminarea mobilit. ii pasi$e> e*ectuarea unor m.sur.tori i mula9e> e2amenul re elei $asculare i e2amenul neurolo#ic. 0(0 In*pec/ia Poate rele$a 'e*orm.ri> 'eplas.ri> mo'i*ic.ri ale 'imensiunilor. 5a inspec ia articula iilor se pot obser$aF tume*ieri> mo'i*ic.ri 'e culoare Ae2F 'e$ia ia 'e#etelor> scolio/a coloanei $ertebrale> *le2ia #enunchilor> retrac ia 'e#etelor picioruluiB trebuie re inute le/iunile no'ulare> tume*ac iile tecilor ten'inoase> re'ucerea musculaturii periarticulare Acare poate creea *alsa impresie a m.ririi articula ieiB. O aten ie 'eosebit. se $a acor'a 'istribu iei re#ionale a mo'i*ic.rilor articulare> element important pentru 'ia#nosticul artritelor. #odificrile reelei !enoasesubcutanate$ @nt4lnite @n special la membrul in*erior> sub *orma cunoscut. a $aricelor> constau @n relie*area pre#nant. a trunchiurilor $enoase> @n special pe *a a intern. a #ambei> a #enunchiului i la partea in*eriointern. a coapsei> 'eci @n 'omeniul sa*anei interne. Apar *ie ca nite traiecte albastrui> *ie ca nite cor'oane *luctuoase> boselate i nere#ulate> sub te#ument> care pare mai sub ire i uneori mai ne#ricios. Ini ial> se constat. o simpl. 'ilatare> @nso it. 'e o @n#roare a peretelui $enos> apoi trunchiul 'e$ine sinuos i nere#ulat pentru ca @n *inal s. se constituie ampulele $aricoase. Aspectul cel mai caracteristic @l constituie 'e#enerscen a unui se#ment 'in sa*ena i a colateralelor 'in acea re#iune> cu *ormarea unui pachet $aricos. Cu timpul> $aricele se @ntin' pe tot traiectul sa*enei interne> la @nceput pe trunchiul principal> apoi i pe a*luen i> 'e un'e se pot propa#a i la sa*ena e2tern.. Ambele re ele $enoase a9un# ast*el s. *ie interesate> 'ar @n mo' ine#al> le/iunile mai #ra$e obser$4n'uCse aproape 'e #amb.> pe *a a ei anterointern.. Inspec ia trebuie completat. cu mane$re> care pot s. pun. mai bine @n e$i'en . insu*icien a circula iei 'e @ntoarcere. #ane!ra %ell& const. @n comprimarea $enelor 'e sub #enunchi cu o m4na i a celor 'e 'easupra #enunchiului cu cealalt.. "4n#ele @mpins @n lun#ul sa*enei a9un#e s. pro'uc. o tume*ac ie ime'iat sub plica in#hinal. .

1%

#ane!ra Sch'artz const. @n lo$irea p.r ii superioare a sa*enelor interne. 8n ca/ul @n care $enele i @n special $ena sa*en. intern. pre/int. insu*icien e $al$ulare> ocul se transmite prin un'a lichi'ian. i oscila iile se $.' p4n. la $enele #ambei> put4n' *i percepute i cu 'e#etele celeilalte m4ini. Asem.n.toare este i mane!ra Sicard$@n care se cere bolna$ului s. tueasc.> obser$4n'uCse> 'e asemenea> apari ia unei un'e 'escen'ente pe traiectul $aselor. At4t semnul "chKart/> c4t i semnul "icar'> apar @n insu*icien a $al$ular. a sa*enei> @nso it. 'e insu*icien . sau absen a $al$ulelor> pe *emurala comun. i pe iliac.. Cea mai 'emonstrati$. este @nsa mane!ra "rendelenburg("roiano!: 6olna$ul r.m4ne tot culcat i @i ri'ic. un membru in*erior> r.m4n4n' ast*el p4n. ce se #olesc toate $enele 'ilatate. 8n acest moment se aplic. policele sau un #arou pe trunchiul sa*enei> aproape 'e $.rsarea ei> obliter4n'uCse ast*el $enaJ se cere bolna$ului s. se ri'ice @n picioare. -runchiurile $enoase r.m4n i @n ortostatism #oale i aplati/ate> p4n. ce @ncetea/. compresiunea> c4n' $aricele @ncep s. se umple brusc> 'e sus @n 9os> ceea ce arat. pre/en a unei circula ii retro#ra'e super*iciale> prin insu*icien a $al$ular.> a 9onc iunii sa*eno*emurale Asemn -ren'elenbur# po/iti$B. 0ac. $enele nu se umplu cu s4n#e 'up. ri'icarea #aroului se consi'er. c. aparatul $al$ular *unc ionea/. satis*ac.tor Asemn -ren'elenbur# ne#ati$B. #ane!ra 'escris. 'e Delbert i #os)uot const. @n aplicarea unui #arou la r.'.cina coapsei> bolna$ul *iin' @n ortostatism. 6olna$ului i se cere apoi s. mear#. i s. obser$e cum $aricele 'iminuea/. sau 'ispar> ceea ce 'o$e'ete in*luen a *a$orabil. pe care o au contrac iile musculare asupra circula iei 'e @ntoarcere. Perthes a @mbun.t. it mane$ra> pun4n' bolna$ul s. mear#. repe'e i s. *ac. #enu*le2ii. 0ac. 'up. #enu*le2ii $aricele r.m4n con#estionate sau 'e$in i mai pronun ate> sistemul $enos pro*un' este 'e*icitar. Pompa muscular. nu a *ost e*icace i s4n#ele este e2pul/at 'in $enele pro*un'e> prin $enele per*orante> @n sistemul $enos super*icial. #ane!ra *he!rier este util. @n e2plorarea *unc ional. a sistemului comunican elor. 6olna$ul *iin' @n 'ecubit 'orsal> 'up. ce ri'ic. membrul in*erior i i se aplic. #aroul> este ri'icat @n ortostatism. 8n ca/ul @n care $aricele se umplu cu s4n#e @n c4te$a secun'e> $enele comunicante sunt insu*iciente. 0ac. $aricele se umplu cu s4n#e @n mai mult 'e 3! 'e secun'e> se consi'er. c. $enele comunicante sunt su*iciente i c. nu e2ist. re*lu2 'in pro*un/ime.

16

"ilburrile !asomotorii se @nt4lnesc @ntrCun mare num.r 'e a*ec iuni ale aparatului locomotor caF $arice> boala 1aGnau'> tulbur.rile *i/iopatice etc. 0intre tulbur.rile $asomotorii cel mai 'es @nt4lnite suntF hiperhi'ro/a> ciano/a sau> 'in contr.> roea a te#umentului. 0(0() Edemul3 simptom *rec$ent @nt4lnit @n marea ma9oritate a a*ec iunilor aparatului locomotor> se pre/int. sub cele mai $ariate *orme. 0eosebirile se re*er. la se'iu> @ntin'ere> mobilitate> 'uritate i nuan a te#umentului. "in'roamele e'ematoase ale aparatului locomotor se pot @mp.r i @n mai multe cate#orii> bine 'istincte 'in punct 'e $e'ere etiopato#enic. 1. Edemul congenital este un lim*e'em caracteri/at prin @n#roarea e2cesi$. a esutului subcutanat i @nlocuirea aproape complet. a esutului a'ipos cu $ase lim*atice l.r#ite. &ste 'ur> ne'ureros i @nso it 'e o stare #eneral. bun.. 8nt4lnim asemenea e'eme @n ele*antia/isul con#enital i @n e'emul cronic *amilial Mai#e Apseu'oele*antia/isul neuroartritic sau e'emul se#mentar 0ebo$eB. 2. Edemul po*ttraumatic apare ca urmare a reac iilor circulatorii re*le2e 'atorite traumatismului> cu at4t mai e$i'ent> cu c4t re#iunea traumati/at. este mai pu in @n$elit. @n esuturi moi. 8n treimea in*erioar. a #ambei i a antebra ului> e'emul este uneori at4t 'e intens> @nc4t atra#e i apari ia *lictenelor. &'emul posttraumatic apare ca o consecin . a $aso'ilata iei acti$e sau pasi$e> a creterii permeabilit. ii capilarelor> precum i inter$en iei a numeroi al i *actori> cum ar *iF $ite/a @ncetinit. a curentului san#uin> aci'itatea i temperatura local.> con'i iile speci*ice chimice ale me'iului i concentra ia ionilor 'e calciu. 3. Edemul in lamator apare sub ac iunea procesului in*lamatorJ se 'atorete hiperpermeabilit. ii capilare> aci'o/ei tisulare i insu*icien ei 'inamice lim*atice i se caracteri/ea/. prin roea .> c.l'ur. i tume*ac ie. ,. Edemul necrotic apare @n tabes> sirin#omielie etc.> @n urma parali/iei $asomotorilorJ tro*icitatea esuturilor su*er. prin perturb.rile iner$a iilor pere ilor $asculari.

17

%. Edemul de *ta!" este un e'em lim*atic> 'atorat sta/ei lim*atice i insu*icien ei $al$ulare lim*atice. Presiunea ri'icat. i sta/a lim*atic. 'eschi' con'ucte lim*atice noi> 'otate cu $al$ule insu*iciente i care nu pot s. *ac. *a . ne$oilor circulatorii. &'emul 'e *ereastr.> care apare la ni$elul *erestrelor aparatelor #hipsate> constituie un e2emplu tipic 'e e'em 'e sta/.. "ulburrile trofice repre/int. o *a/. mai a$ansat. a tulbur.rilor $asomotorii> care 'etermin. nu numai o apari ie a tulbur.rilor *unc ionale> ci i unele le/iuni caracteristice> cum ar *iF 'e*orma iile un#heale> ec/emele i complica ia lor ma9or.> ulcerul tro*ic. 0intre ulcerele tro*ice amintim> @n primul r4n'> ulcerul $aricos> situat 'e pre*erin . pe *a a intern. a #ambei> care se pre/int. sub *orma unui ulcere liptic> limitat 'e mar#ini nete'e sau 'antelate> proeminente> cu *un'ul tapisat cu mu#uri roii i s4n#eroi sau> 'in contr.> cenuii i a$asculari i 'in care se scur#e un lichi' putri'> mai mult sau mai pu in san#uinolent. -e#umentul 'in 9urul ulcerului $aricos este @n#roat> #labru i pre/int. urme brune> pi#mentate sau roietice. Cu un aspect clinic asem.n.tor se pre/int. i ulcerul si*ilitic. 0(0(' 4i*tula In alt semn obser$at prin inspec ie poate *i repre/entat 'e e2isten a uneia sau mai multor *istule. (istula se pre/int. ca un ori*iciu cutanat cu mar#inile @n#roate> $iolacee> @ncon9urat 'e te#ument normal> rou sau ec/emati/at. &a este re/ultatul unei in*lama ii cronice abce'ate> 'e natur. 'i$ers. i cu se'iu uneori 'i*erit i constituie mi9locul 'e e$acuare a colec iilor purulente trenante. 8n 'escrierea unei *istule se $a nota se'iul i aspectul ei> precum i caracterul secre iilor care se scur# prin ori*iciu. +istula osteomielitic are mar#inile nete> t.iate 'rept> este rotun'. sau uor o$oi'. i prin ea se e$acuea/. puroi i sechestre> 'e obicei 'ure> uneori 'estul 'e mari> 'e *orma unor ace> cu mar#inile *estonate. +istula tuberculoas are mar#ini sub iri> $iolacee> 'ecolorate i ia uneori un aspect *un#os. Prin ea se scur#e un puroi ca/eos> #run9os i *oarte rar se e$acuea/. sechestre> care sunt parcelare i pul$erulente.

18

+istula din osteita sifilitic este 'eterminat. net i a'esea policiclic.. Prin ea se scur#e un lichi' $4scos> *ilant i e2cep ional se e$acuea/. sechestre. Prin fistula micotic se scur#e un lichi' care con ine *rec$ent #raun e #albene> caracteristice. 0(0(0 ,ipotro ia *i atro ia mu*culara. "imptome capitale> hipotro*ia i atro*ia musculara @nso esc 'e re#ul. a*ec iunile aparatului locomotor. Musculatura C i mai ales >#rupele musculare> mari> cum sunt c$a'ricepsul i 'eltoi'ul C se atro*ia/. rapi' @n orice a*ec iune care limitea/. posibilit. ile 'e micare. "impla imobili/are spontan. sau terapeutic. a unui se#ment> obli#4n' muchii la inacti$itate> se mani*est. @n mo' obli#atoriu prin apari ia atro*iei musculare. 0e obicei>atro*ia muscular. poate *i cu uurin . pus. @n le#.tur. cu o a*ec iune bine preci/at. a aparatului locomotor. Ineori @ns.> mai ales @n ca'rul atro*iilor musculare @ntinse> 'ia#nosticul 'i*eren ial se complic.. 0e aceea este necesar s. tim s. ne orient.m i @n atro*iile musculare 'e ori#ine neuromuscular.. Aceste atro*ii pot s. aib. o ori#ine *ie mielopatic.> *ie ne$ritic.> *ie 'istro*ic.. 0intre atro*iile musculare 'e ori#ine mielopatic. men ione/F atrofia muscular progresi! Aboala AranC0uchennne i poliomielita cronic. anterioar.B> care interesea/. @n special membrele superioare> e$oluea/. 'e la m4n. spre um.r sau in$ers> nu repre/int. re'ori sau 'ureri musculare spontane sau la palpare i apare 'e obicei la a'ul i. siringomielia anterioar acut> care pot s. pre/inte> 'e asemenea atro*ii 'e tip AranC0uchenne> 'ar celelalte simtome caracteristice *acilitea/. 'ia#nosticul 'i*eren ial. poliomielita anterioar acut> care apare 'up. un an 'e $ia .> 'e obicei printrCun 'ebut brutal> nu se @nso ete 'e re'ori i nu pre/int. @n *a/a 'e sechele 'ureri musculare.

1+

boala ,erding(-offman> care apare @n copil.rie i @n care atro*iile musculare nu au caracter *amilial> @ncep la r.'.cina membrului> e$oluea/. rapi'> pentru a se @ntin'e spre e2tremit. i. Atro*iile musculare 'e ori#ine ne$ritic.F poline!rita$ radiculi$ poliradiculone!rit> care pre/int. atro*ii musculare locali/ate la e2tremit. ile 'istale i tulbur.ri 'e sensibilitate obiecti$.J apar mai rar la copii 'up. un episo' *ebril. Cea mai *rec$ent. este poline$rita 'i*teric.> ce se @nso ete i 'e parali/ia $.lului palatului amitrofia *harcot(#arie> care pre/int. atro*ii musculare locali/ate la membrele in*erioare Acu picioarele $arus echin consecuti$eB i superioare i re*le2ele osteoten'inoase abolite. Aceste atro*ii au @ns. un caracter ere'itar i *amilial> @ncep @n e2tremitatea 'istal. a membrelor i se @nso esc 'e tulbur.ri 'e sensibilitate. ne!rite interstiiare De.erin(Sottas> care pre/int. atro*ii musculare ce @ncep 'e la e2tremitatea 'istal.> 'ureri *ul#urante la membrele in*erioare> ci*oscolio/a> ata2ie>@n#roarea trunchiurilor ner$oase i @n special a cubitalului> ceea ce se poate obser$a i prin palpare. -ipertrofia muscular poate s. *ie *i/iolo#ic. sau patolo#ic.J pro*esiunile manuale i acti$itatea sporti$. 'uc la hipertro*ie muscular. *i/iolo#ic.> @nso it. 'e o cretere a ran'amentului muscular. &2ist. @ns. unele a*ec iuni> mani*estate clinic prin hipertro*ie muscular.> @n care ran'amentul muscular este mult sc./ut *a . 'e cel normal. "umoarea i pseudotumoarea. Inspec ia ne poate 'escoperi i e2isten a unor *orma iuni tumorale sau pseu'otumorale> 'e *orme i 'imensiuni $ariate> la se#mentele aparatului locomotor. 0e obicei sunt unice. (orma iunile tumorale beni#ne i cele pseu'otumorale> chiar 'ac. 'estin' mult esuturile moi> nu le mo'i*ic. aspectul. 8n cate#oria acestora intr.F

2!

tenosino$itele ume'e chisturile sino$iale bursitele 'e *orm. o$oi'. -umorile beni#ne unice au aspecte asem.n.toareJ mai rar *orma iunile beni#ne multiple. titudinile !icioase i diformitile sunt 'escoperite tot 'e inpec ie i trebuie etichetate corect. 0enumirea 'i*ormit. ilor se *ace @n raport cu 'e$ierea se#mentului *a . 'e unul 'in planurile 'e sec iune. 8n plan *rontal sau ori/ontal> 'e$ierea unui se#ment se poate *ace @n a*ar. sau @n.untrul a2ului lun# al se#mentului supraa'iacent. 0ac. 'e$ierea se *ace spre planul me'ial> 'i*ormitatea ia numele 'e !arus> iar 'ac. 'e$ierea se *ace spre cel lateral 'i*ormitatea ia numele 'e !algus. (a . 'e planul sa#ital al membrului sau se#mentului> 'e$ierea se poate *ace *ie @n sensul mic.rii 'e *le2ie> *ie @n sensul mic.rii 'e e2tensie. 0e$ierea @n sensul mic.rii 'e *le2ie ia 'enumirea 'e flexus> iar cea @n sensul mic.rii 'e e2tensie *ie 'e extensus> *ie 'e recur!atum. 3om @nt4lni ast*el 'i*ormit. i caF 1. genu flexum sau genu recur!atum 2. hallux flexus sau hallus extensus Coloana $ertebral. are un re#im aparte 'in punct 'e $e'ere al 'enumirii sensurilor i al 'eri$a iilor. 0e$ierea @n *le2ie $entral. ia numele 'e cifoza> cea @n *le2ie 'orsal. 'e lordoza> iar cea lateral. 'e scolioz. -ot @n ca'rul 'i*ormit. ilor se inclu'e i e$entualele mutila ii con#enitale sau 'ob4n'ite.

0(5 Palparea -rebuie e*ectuat. cu bl4n'e e> a'esea cu e$itarea mic.rilor brute> ample> 'ureroase. 8n timpul acesta se $a urm.ri cu aten ie *a a pacientului

21

care @i $a mo'i*ica e2presia @n acest timp. 0e asemenea se $or urm.ri i mo'i*ic.rile 'e temperatur. local. Acare este semn 'e im*lama ieB. Prin palpare se @ncearc. s. se stabileasc. sensibilitatea oaselor i li#amentelor> ori#inea anatomic. i consisten a 'e*orma iilor A *lui' sino$ial > osos > cartila#inos > subcutanat B amplitu'inea i *or a misc.rilor @n *iecare articula ie> mic.rile acti$e i pasi$e> crepita iile osoase sau mic.rile anormale. Crepita iile osoase sau cracmentele apar ca mici pocnituri imit4n' sc4r 4itul /.pe/ii. Acumularea 'e lichi' @n articula ii sau @n bursele a'iacente se recunoate prin pre/en a *luctuentei. *aracterul tegumentului &lasticitatea te#umentului trebuie i ea controlat.. Ineori te#umentul pre/int. @n#ro.ri @ntinse> este *oarte pu in elastic i nu se poate mica pe esuturile pro*un'e subcutanate. #odificrile reelei !enoase subcutanate 8n ca/ 'e $arice> trunchiurile $enoase se pre/int. la palpare ca nite cor'oane moi i re'uctibile. 3enele $aricoase apar sub *orma unor cor'oane elastice> relati$ re/istente la presiune> numai acolo un'e e2ist. o hipertro*ie a peretelui. 5a locul ampulelor $aricoase> peretele $enos sub iat se las. *oarte uor 'eprimat cu 'e#etul mai ales c4n' te#umentul este mai sub ire la acest ni$el. 8n $ecin.tatea cor'oanelor sau pachetelor $aricoase> esuturile pot *i normale. -ipotonia i atonia muscular 0ac. hipotro*ia i atro*ia muscular. sunt semne care se *ac remarcate la inspec ie> hipotonia muscular. se pune @n e$i'en . prin palpare. -ipertonia muscular Muchii hipertro*ia i *unc ionali au un tonus uor crescut> spre 'eosebire 'e muchii se'entarului> care sunt mai *lasci. Orice a*ec iune a aparatului locomotor 'eclanea/.> un #ra' mai mic sau mai mare 'e contractura muscular.> cu scopul 'e a se imobili/a se#mentul @n cau/a i a *eri bolna$ul 'e 'urerile pro$ocate 'e micarea lui. 0(5() %emperatura local" -emperatura cutanat. a corpului omenesc nu este uni*orm. pe toat. supra*a a te#umentuluiJ ea se poate controla *ie manual i comparati$ *a . 'e

22

se#mentele supraC i subiacente> ca i *a . 'e se#mentul omolo# 'in partea opus.. 3alorile temperaturii cutanateF 1. temperatura cutanat. nu este r.sp4n'it. uni*orm pe toat. supra*a a corpului 2. temperatura local. este in*luen at. 'e pre/en a or#anelor sub'iacente te#umentului 3. or#anele $asculare apropiate 'e te#ument ri'ic. temperatura re#ional. ,. @n ceea ce pri$ete membrele acestea pre/int. o temperatur. care 'escrete 'e la r.'.cin. spre e2tremit. i> $ariin' @ntre 26>2C36>2 pentru membrele superioare i @ntre 27C32 pentru cele in*erioare. -emperatura local. poate s. creasc. sau s. sca'. @n 'i*erite st.ri patolo#ice. At4ta timp c4t la locul unei *racturi se *ormea/. c.lu> c.l'ur. local. se men ine mai ri'icat.> 'atorit. reac iilor $asomotorii i e2isten ei hiperemiei post *racturale. Orice proces in*lamator se @nso ete 'e creterea c.l'urii locale. Osteitele> osteomielitele> artritele acute sau cronice 'e cele mai 'i*erite etiopato#enii se @nso esc @n mo' obli#atoriu 'e creterea temperaturii locale. Pre/en a tumorilor osoase se pune @n e$i'en a i prin creterea temperaturii locale>unul 'in semnele clinice cele mai importante. -emperatura membrelor parali/ate este mai ri'icat. @n sec iunile totale ale m.'u$ei i are o topo#ra*ie in$ers. celei normale> a'ic. crete spre e2tremitatea membrelor. /demul i mpstarea 5a palpare e'emul poate s. aib. caracteristici 'i*erite> 'e la e'emul moale p4n. la e'emul 'ur. 0(5(' ,emo.idartro!a este pus @n e$i'en . prin palparea articula iilor. 8n unele a*ec iuni re$.rsarea lichi'ian. intraarticular. se 'atorea/. rupturii $aselor sino$iale i ia numele 'e hemartro/.. 0aporturile reperelor osoase

23

Palparea o*er. posibilitatea unui important control asupra raporturilor 'intre 'i$ersele repere osoase. +ormaiunile tumorale sau pseudotumorale "ub termenul 'e tumoare se @n ele#e o *orma iune anormal. care apare sub te#ument sau care se 'escoper. cu a9utorul palp.rii. ;um.rul *orma iunilor pseu'otumoraleF histuri super*iciale sau pro*un'e tumorile 'e *orm. lobulat. tumorile esutului con9uncti$ tumori osoase tumori $asculare tumori ale parenchimului #lan'ular 0(5(0 4luctuen/a "emn al pre/entei unei colec ii lichi'iene> *luctuen a apare 'e obicei la locul @n care inspec ia a 'ecelat e2isten a unei m.riri 'e $olum> @nso it. sau nu 'e roea .> 'urere sau c.l'ur. local.. 0(5(5 Durerea provocat" Palparea unei re#iuni> poate s. 'ea bolna$ului o sen/a ie 'ureroas. caracteristic. anumitor a*ec iuni. 8n rupturile 'e menisc ap.sarea este 'ureroas. la interlinia articular. anterointern. sau anteroe2tern. a #enunchiului> iar @n *racturile *.r. 'eplasare> punctul 'ureros corespun'e ni$elului traiectului 'e *ractur.. 0(5(6 Crepita/ia &ste un semn palpatoriu i auscultatoriu> le#at. 'e e2isten a *ie a unor a*ec iuni ale esuturilor moi *ie a unor a*ec iuni osoase.

0(6 Au*culta/ia

2,

&ste rar *olosit. @n e2amenul aparatului locomotorJ unele a*ec iuni se mani*est. prin semne auscultatorii> care trebuie cunoscut.. 0(7 Re le8ele O mane$r. neurolo#ic. important. @n e2amenul aparatului locomotor o repre/int. 'eterminarea re*le2elor osteoten'inoase i cutanate. Pentru aceasta se aea/. bolna$ul @ntrCo po/i ie c4t mai como'. @n 'ecubit 'orsal. 0iminuarea sau abolirea re*le2elor osteoten'inoase in'ic. e2isten a le/iunilor la ni$elul neuronului sen/iti$ centripet sau al neuronului motor centri*u#> ca @nF poliomioelita anterioar. acut. sec iuni ner$oase sec iuni totale 'e m.'u$a @n prima *a/. tabes poline$rite miopatii Re le8ele cutanate "e cercetea/. cu a9utorul unui ac> cu care se /#4r4ie anumite /one te#umentare. 0(9 M"*ur"tori M.sur.torile unui se#ment sunt necesare pentru aprecierea e2act. a atro*iei sau hipertro*iei acestuia> a scurt.rii sau alun#irii lui> pentru preci/area 'imensiunilor unei 'i*ormit. i sau pentru con*ec ionarea aparatelor ortope'ice i a prote/elor. 0(: Electrodiagno*ticul de *timulare &ste un mi9loc 'e e2plorare a sistemului neuromuscular> ba/at pe r.spunsurile motorii> sen/iti$e i sen/oriale ale ner$ilor> muchilor i ale centrilor ner$oi *a . 'e e2citantul electric. 0ispunem 'e 'ou. meto'e principale pentru a stu'ia reac ile la e2citantul electric ale sistemului neuromuscularF
2%

1. &lectro'ia#nosticul 'e stimulare calitati$ 2. &lectro'ia#nosticul 'e stimulare cantitati$> care cuprin'eF prona2ia climali/a in'icele crona2ic curbele 'e intensitateC'urat. &lectro'ia#nosticul este un e2amen rapi' i care cere un aparata9 simplu. &lecto'ia#nosticul 'e stimulare cantitati$F m.sur.torilor 'e crona2ie ale capacit. ilor 'e eliminare stabilirea curbelor 'e intensitate &lectro'ia#nosticul clasic 'e stimulare calitati$> *ace parte inte#rant. 'in e2amenul neurolo#ic al aparatului locomotor> c.ruia @i a'uce tot'eauna elemente semiolo#ice *olositoare> pentru 'ia#nostic. #odificri calitati!e 1.spunsul muchiului s.n.tos la e2cita ia prin curent #al$anic este repre/entat 'e o contrac ie $ie> rapi'. i brusc.J 'ac. contrac ia apare la pra# i este ime'iat.> oric4t timp ar trece curentul. &a apare la polul ne#ati$ la @nchi'erea curentului i la pra#ul 'e e2cita ie. 0(; Electromiogra ia Poate a9uta la stabilirea se'iului unui proces patolo#ic @n sin'roamele 'e compresiune me'ular. sau ra'icular. 'in ca'rul herniilor 'iscale> tumorilor> coastelor cer$icale supranumerare. 0()< Artro*copia -ehnica relati$ simpl. const. @n intro'ucerea unui tub en'oscopic pre$./ut cu un i/$or 'e lumin. printrCo butonier. C artrotomie *.cut. la ni$elul interliniei articulare C @n locul un'e semnele clinice au in'icat e2aminarea probabil. a le/iunilor.

26

Patolo#ia aparatului locomotor recunoate i ea o ierarhie a pre'omina iei unor anumite a*ec iuni pentru anumite perioa'e 'e $4rst.. ;ouCn.scu ii pot pre/enta ast*el numeroase mal*orma ii con#enitareF an urile i amputa iile aaC/ise amniotice 'in boala ulcerocompresi$. Ombre'anne> anomalii musculare 'e tipul ner$ilor> lu2a ii con#enitale. -raumatismele obstreticale se pot sol'a cu *racturile cele mai 'i$erse> pe prim plan r.m.n4n' @ns. *racturile 'e cla$icul.> *emur i humerus. -raumatismele la $4rsta copil.riei se sol'ea/. mai rar cu *racturi> 'eoarece> oasele sunt mai elastice> corpul mai uor i musculatura mai pu in 'e/$oltat.. -inere ea i maturitatea constituie etapa 'e $4rst. @n care traumatismele se a*l. pe primul planF traumatismele sporti$e @ntre 18 i 26 'e ani> *racturile pro'use prin acci'ente 'e munc. sau prin acci'ente 'e circula ie @ntre 3! i ,! 'e ani> lu2a iile @ntre 3! i 6% 'e ani. 0()) Prevenirea e*carelor &scarele sunt le/iuni ale te#umentelor interpuse @ntre 'ou. planuri 'ure Aos i patB. Cau!ele pot i= 1. #enerale sau 'eterminateF parali/ii ale membrelor cae2ie st.ri 'e subnutri ie obe/itate $4rsta bolna$i a'inamici cu ateroscrelo/.. 2. locale sau *a$ori/ate> @n e$itarea c.rora inter$ine asistentul me'ical men inerea @n'elun#at. @n aceeai po/i ie cute ale len9eriei 'e pat i corp *.r.mituri Abiscui i> p4ine> #ipsB i#iena 'e*ectuas.

Asistentul me'ical $a schimba po/i ia bolna$ului imobili/at la pat la 2 sau 3 ore iar la ne$oie mai 'esJ $a a9uta la sp.larea /ilnic. a bolna$ilor cu
27

ap. sau s.pun> $a un#e re#iunile e2puse ume/eliiJ $a scutura patul bolna$ului /ilnic sau ori 'e c4te ori este ne$oie. Asistentul me'ical $a a9uta la *a$ori/area $asculari/a iei @n /onele comprimate prin masa9.

28

CAPI%OLUL I> 4RAC%URI +I LU?A1II


Dintre cele mai recvente tipuri de racturi -i lu8a/ii amintim=

5() 4racturile g@tului *emural sunt cele mai *rec$ente le/iuni traumatice ale *emurului i se pro'uc *ie ca urmare a unor ocuri aplicate 'irect asupra trohanterului> *ie ca urmare a unor ocuri in'irecte pe care le su*er. #4tul *emurului. $emne A ca orice *actur.> le/iunea colului *emural se @nso ete 'e o 'urere $ie i 'e impoten a *unc ional.. -ratamentul are 'rept scop @mpie'icarea apari iei complica iilor> re'ucerea *racturii i imobili/area acesteia @ntrCo po/i ie corect.. Imobili/area se *ace @ntrCun aparat #ipsat pel$ipe'ios> care *i2ea/. membrul in*erior @n ab'uc ie i rota ie intern.. 5(' 4racturile rotulei se pro'uc cel mai a'esea consecuti$ unui oc 'irect sau unui oc in'irect creat 'e contrac ia brusc. a muchiului c$a'riceps care turtete rotula pe trohleea *emural.> *ractur4n'Co prin *lectarea ei. -ratamentul urm.rete e$acuarea hemartro/ei> re'ucerea *racturii i re*acerea inser iei muchiului c$a'riceps Achirur#icalB. 5(0 4ractura de meni*c este o le/iune traumatic. a aparatului meniscal al #enunchiului care a*ectea/. @n special meniscul intern. &ste acci'entul tip al *otbalitilor. 5(5 4racturile oa*elor gambei repre/int. apro2imati$ un s*ert 'in totalul *racturilor i se pro'uc ca urmare a unor mecanisme $ariateF oc 'irect *le2ei> compresiune sau torsiune. (ractura poate interesa unul sau ambele oase ale #ambei i poate a$ea aspecte $ariateF Ctrans$ersal
2+

Coblic Cspiroi' -ratamentul *racturilor oaselor #ambei se @ncepe chiar 'e la locul acci'entului> prin e*ectuarea mobili/.rii pro$i/orii. Orice mane$r. 'e imobili/are a membrului *racturat trebuie *.cut. cu cea mai mare bl4n'e e pentru a e$ita e$entuala 'eschi'ere a *racturii> 'eosebit 'e *rec$ent. @n *ractura 'e tibie. Imobili/area se *ace @ntrCo #utier. #ipsat.. 0up. 3! 'e /ile 'e imobili/are> aparatul #ipsat poate *i @nlocuit cu un aparat 'e mers. 5u2a ia um.rului este caracteri/at. prin pier'erea permanent. a contactului 'intre capul humerusului i ca$itatea cotiloi'. a osului omoplat. &ste cea mai *rec$ent. 'intre lu2a ii i sur$ine @n special la a'ult. -ratamentul const. @n re'ucerea lu2a iei care trebuie e*ectuat. prin aneste/ie #eneral.. 0up. ob inerea re'ucerii> bra ul este imobili/at @ntrCo ear*. timp 'e 8 L 1! /ile. 5(6 4racturile oa*elor antebra/ului (racturile separate sau concomitente ale e2tremit. ilor superioare ale ra'iusului i cubicusului sunt inte#rate @n r4n'ul *racturilor cotului. (racturile 'ia*i/are sunt le/iuni #ra$e c.ci a*ectea/. posibilitatea mic.rii 'e prosupina ie i 'e aceea este necesar. o re'ucere e2act. a lor. 5a a'ult> le/iunea se pro'uce 'e obicei ca urmare a unui oc 'irect> iar la copil printrCun oc in'irectJ c.'erea pe o m4n.> consecuti$ c.reia se *racturea/. mai @nt4i ra'iusul i apoi cubitusul. $emne Pacientul pre/int. impotenta *unc ional. complet.> sus in4n'uCi> cu m4na $ali'.> antebra ul r.nit @n prona ie. 1e#iunea le/at. este um*lat.> acoperit. 'e echimo/e i 'e*ormat..0ecala9ul *ra#mentelor *racturate este $i/ibil> prin *aptul c. partea superioar. a antebra ului este @n supina ie> iar partea in*erioar.> @n prona ie. &2amenul ra'iolo#ic este absolut in'icat> pentru a se putea aprecia corect caracterele *racturii. %ratament (racturile incomplete sau cele subperiostale ale copilului se re'uc sub aneste/ie i se imobili/ea/. timp 'e trei s.pt.m4ni @n aparat #ipsat.
3!

(racturile cu 'eplasare necesit. o re'ucere e2act.> pentru a *i e$itat. pro'ucerea 'e complica ii tar'i$e care au consecin e *unc ionale #ra$e. 1e'ucerea se e*ectuea/. cu a9utorul aparatelor 'e trac iune sau prin e2tensie continu.> iar imobili/area se *ace @n #utier. #ipsat.. &ste necesar controlul /ilnic al imobili/.rii> pentru a se putea 'epista orice semn 'e constric ie. "unt necesare> 'e asemenea controale ra'iolo#ice succesi$e> pentru a *i 'escoperite e$entuale 'eplas.ri secun'are ale *ra#mentelor osoase. 8n *racturile cu 'eplasare mare este necesar. osteosinte/a cu plac. metalic. sau cu broa centrome'ular.. 5(7 4racturile ba!inului Oasele ba/inului> alc.tuiesc o centur. osoas. soli'. care re/ist. la o presiune 'e circa 2%!7#. 5e/iunea osos. care se pro'uce @n urma unui ast*el 'e traumatism poate interesa numai unul 'in oasele componente ale ba/inului> unul sau mai multe /one ale lui sau poate interesa mai multe oase 'eo'at.. (ractura oaselor ba/inului se pro'uce @n urma acci'entelor const4n' @n apropierea sub '.r4m.turi> stri$irea @ntre 'ou. *or e contrareJ le/iunea a*ectea/. /onele 'e slab. re/isten . ale *iec.rui os component al centurii pel$iene. $emne 0atorit. #ra$it. ii acci'entelor @n care se poate pro'uce *ractura ba/inului semnele acestei le/iuni sunt @ntot'eauna marcate 'e cele ale st.rii 'e oc @n care se #.sesc acci'enta ii respecti$i. 5a e2aminare se $a obser$a atent centura pel$ian. la to i aceti acci'enta i. 5a e2aminare se poate constata o atitu'ine $icioas. a uneia sau a ambelor membre in*erioare Arota ie e2tern.> scurtate aparentB> echimo/. sau ero/iune la locul un'e sCa aplicat a#entul $ulnerant i @n special o impoten funcional total> asem.n.toare cu o paraple#ie. Prin palpare se pot e$i'en ia puncte 'ureroase caracteristice corespun/4n' ni$elului *racturii. 8n *racturile multi *ra#mentare pubiene se poate pro'uce ruptura peretelui $e/ical.

31

%ratament 8n tratamentul *racturilor ba/inului pe primul plan se situea/. re/ol$area le/iunilor urinare asociate> atunci c4n' acestea e2ist.. ;ere/ol$area lor pot 'uce la complica ii in*ec ioase 'in cele mai #ra$e. -ratamentul le/iunilor osoase propriC/ise este 'i*erit 'up. cum *ractura pre/int. sau nu 'eplasare. 8n *ractura *.r. 'eplasare bolna$ul $a sta imobili/at la pat circa 3! /ile. 0up. acest inter$al se permite po/i ia e/4n' i 'up. 6! 'e /ile mersul. 8n *racturile cu 'eplasare> se *olosete pentru re'ucere trac iunea continua.

5(9 Lu8a/ia congenital" de -old


De ini/ie Prin 'isplo/ie lu2ant. a ol'ului @n ele#em totalitatea 'ismor*iilor osteoCchon'roCcapsuloCli#amentare co2o*emurale care 'etermin. s.Ci pot 'etermina 'i/locarea capului *emural 'in acetabul cu toate consecin ele sale tar'i$e sau imme'iate. Cau!e Cau!e avori!ante ale lu8a/iei congenitale de -old= 1. @n cursul 'e/$olt.rii *.tului> *emurul i ca$itatea cotiloi'. su*er. o serie 'e trans*orm.ri care pentru anumite etape pre'ispune ol'ul la lu2a ii. 2. pre/en a pel$in. 3. @n*.area copiilor nouCn.scu i cu membrele in*erioare paralele i cu un scutec #hemuit @ntre coaste. $emnele clinice "emnele clinice apar @n primele luni 'e $ia .> iar ra'io#ra*ia este e'i*icatoare. (orme anatomice a mal*ormatiilor con#enitale ale ol'uluiF C ins*icien a acetabular. cu orientarea normal. a colului *emural C insu*icien a acetabular. cu co2a $al#. C sublu2a ie con#enital. cu acetabulul mal*ormat i cap *emural e2centrat C lu2a ia con#enital. cu acetabulul @naltJ arcul cer$icoobturator rupt.
32

Evolu/ie -i complica/ii 5a o ab'uc ie e2cesi$. cu rota ie e2tern.> capsula ol'ului este puternic trac ionat. i suple ea $ascular. a capului poate *i compromis.. O alt. complica ie este necro/a aseptic. a capului *emural care a *ost raportat. la 2!C3!H 'in bolna$ii trata i cu atele ri#i'e> @n ab'uc ie marcat. i rota ie e2tern.. Mul i bolna$i care au *ost trata i prin meto'e manipulati$e> relati$ t4r/iu @n copil.rie> au 'e/$oltat co2aCplan.> co2a ma#n. i mo'i*ic.ri artritice @n $ia a a'ult. mi9locie. 5a cei trata i precoce> @n perioa'a neonatal. se constat. absen a complica iilor sau sechelelor. 0e aceea> e2aminarea ol'ului nouCn.scu ilor pentru lu2a ie ar trebui s. *ie tot at4t 'e obinuit. ca num.rarea 'e#etelor 'e la m4ini i picioare> la natere. Diagno*tic di eren/ial 0ia#nosticul 'i*eren ial se *ace cuF co2a con#enital. la care 'imensiunea un#hiului cer$icoC'i*i/ar al *emurului este sub 11%M normal 12!M lu2a ia traumatic. 'e ol'>aici apare 'urerea> hematom> po/i ie $icioas. a membrului lu2a ii patolo#ice 'e ol' Atuberculo/a osoas.> osteomielita> poliomielitaB *ractura 'e col *emural epi*i/iolo#ia capului *emural. %ratament %ratamentul c.irurgical la copilul mare Bpe*te : aniC Principalele opera/ii care *e recomand"= C osteotomia 'e $ari/are @n co2a$al#. cu cotil normal C osteotomia pel$isului @n insu*icien a spr4ncenei acetabulare C acetabuloplastia> @n ca/urile 'e cotil *ormat> 'ar cu spr4nceana acetabular. slab 'e/$oltat..
8n lu2a ia con#enital. co2o*emural. bilateral. @nalt. 'ureroas. se recoman'. o osteotomie la ni$elul unui ol' urmat 'e osteotomie supracon'ilian. 'e *emur 'e aceeai parte i scurtarea *emurului 'e partea opus. Aa membrului mai lun#B.

33

CAPI%OLUL > &OALA LUI PARDI#$O#


Etiologie Ma9oritatea autorilor men ionea/. prepon'eren a masculin.. 8n cea mai mare parte a ca/urilor 'ebutul are loc 'up. $4rsta 'e ,! 'e ani> inci'en a ma2im. *iin' @ntre ,%C6! 'e ani. Cau/a bolii este necunoscut.. "e consi'er. @n #eneral c. este $orba 'e o boal. 'e#enerati$. a sistemului ner$os. Anatomia patologic" 5e/iunile 'e la ni$elul lui locus ni#er sunt constante i caracteristice. 0e#enerescen a este $i/ibil. a'esea macroscopic. &2amenul histolo#ic arat. 'ispari ia unui mare num.r 'e neuroni pi#menta i cu atro*ia neuronilor r.mai. Pi#mentul melanic eliberat se #.sete r.sp4n'it @n esutul @n$ecinat> *ie e2tracelular> *ie *a#ocitat 'e celulele #liale. %abloul clinic 0ebutul bolii este insi'ios. Primele semne sunt a'esea pu in e$ocatoareF 'ureri nesistemati/ate oboseal@ rapi'. re'ucerea acti$it. ii ;u rareori aceste mani*est.ri ini iale con'uc la un 'ia#nostic eronat Areumatism> stare 'epresi$.B. A'esea> apari ia tremur.turii este aceea care atra#e aten ia bolna$ului i antura9ului sau con'uc4n' la 'ia#nostic. Chiar @naintea apari iei acestui semn> care poate *i tar'i$ sau chiar s. lipseasc.> e2ist. un ansamblu 'e semne ce permit recunoaterea sin'romului par7insonian. ,ipoc.ine!ia> caracteri/at. prin s.r.cia i lentoarea mic.rilor> este un semn *un'amental i precoce al tabloului clinic. Par7insonianul este un bolna$ pu in mobil> a c.rui e2presie #estual. este remarcabil re'us.. 5a ni$elul e2tremit. ii ce*alice> raritatea clipitului
3,

*i2itatea pri$irii i s.r.cia mimicii con*er. *aciesului un aspect 'e masc. ri#i'.> ine2presi$.> impasibil.> pe care nu se re*lecta emo iile. 8n aceast. boal. e2ist. o tulburare important. a ini iati$ei motorii> bolna$ul pare c. @i economisete mic.rile care sunt rare> lente> uneori 'oar schi ate. -impul necesar @mbr.c.rii> alimenta iei 'urea/. *oarte mult. %onu*ul po*tural este notabil mo'i*icat la par7insonieni @n sensul unei etitu'ini #enerale @n *le2ie. Aceast. ten'in . la *le2ie apare precoce la ni$elul cotului. 6olna$ul este @n epenit> *i2at @n aceast. atitu'ine anormal. pe care o p.strea/. @n toate acti$it. ile> mai ales @n mers care se *ace *.r. suple e> cu pai mici> ce uneori se accelerea/. p4n. la *u#. i nu se poate opri 'ec4t atunci c4n' se lo$ete 'e o re/isten .. %remur"tura> *.r. a *i constant.> se obser$. @ntrCo bun. parte 'in ca/uri. &ste o tremur.tur. 'e repaus ce apare la un anumit #ra' 'e rela2are muscular.> 'isp.r4n' @n timpul mic.rilor $oluntare i a'eseori la men inerea unei atitu'ini. &ste e2a#erat. 'e emo ii> oboseal. i 'ispare @n somn. 6() 4orme clinice 0ac. 'i*eritele simptome ale sin'romului par7insonian C tremur.tura> hipochine/ia> ri#i'itatea C sunt reunite @n mo' obinuit> este posibil @ns. i 'isocierea lor> '4n' loc la *orme @n care pre'omin. *ie tremur.tura> *ie sin'romul hiperton C hipochineticJ acestea 'in urm. sunt cele mai #ra$e sub raport *unc ional. $indroame parEin*oniene de alt" etiologie 1. Sindroame par2insoniene post(encefalice "abloul clinic -abloul par7insonismului postence*alic pre/int. c4te$a particularit. i. Apari ia sa la o $4rsta t4nar. nu este rar.> 'ebutul situ4n'uCse @n #eneral @n 9urul $4rstei 'e ,! ani. 3. Sindroame par2insoniene !asculare &tiolo#ia $ascular. a unui sin'rom par7insonian este 'iscutabil.. 5a bolna$ii ateromatosi i hipertensi$i> simptomatolo#ia par7insonian. este

3%

*rec$ent atipic. i asimetric.> put4n'uCse asocia cu semne neobinuite> cum ar *i un semn al lui 6abis7i sau un sin'rom pseu'oCbulbar. 4. Sindroame par2insoniene tumorale &tiolo#ia tumoral. este rar.. Menin#eoamele parasa#itale> tumorile *rontale> septale i 'e $entricol III pot pro'uce un asemenea sin'rom. 5. Sindroame par2insoniene traumatice &tiolo#ia traumatic. a unui sin'rom par7insonian $a *i a'mis. cu pru'en .. 8n ma9oritatea ca/urilor> traumatismul 9oac. 'oar un rol re$elator. %. Sindroame par2insoniene toxice "in'romul par7insonian ce poate sur$eni @n urma unei into2ica ii cu o2i' 'e carbon @mbrac. un aspect hipertonicoChiper7inetic. &2amenul histopatolo#ic e$i'en ia/. le/iuni necronice bilaterale ale pali'ului. 6(' %ratamentul *indroamelor parEin*oniene "ratamentul medicamentos sCa ba/at p4na @n ultimii ani pe anti pa7insonienele 'e sinte/a> care au @nlocuit aproape total alcaloi/ii 'e solanacee Aatropina> hioscina> scopolaminaB. Cele mai utili/ate sunt rompar7inul A3C2! m#B > artanul A,C1! m#N/iB > 7ema'rinul A1!C2! m#N/iB> parsi'olul A1%C%! #N/iB. A'ministrarea se *ace pro#resi$ urm.rin'uCse e$entuala apari ie a semnelor 'e intoleran . Ausc.ciunea #urii> tulbur.ri 'e acomo'are $i/ual.> #re uri> acu*ene> st.ri con$ulsi$eB. &*icacitatea lor este limitat.> amelior4n' tremur.tura i ri#i'itatea> .r. a in*luen a hipochine/ia. "ratamentul chirurgical const. @n pro'ucerea printrCo inter$en ie stereota2ica a unei le/iuni> *ie @n partea intern. a pali'ului> *ie @n nucleul lateroC$entral al talamusului. 1e/ultatul const. @n suprimarea tremur.turii i 'iminuarea ri#i'it. ii> hipo7ine/ia> ne*iin' in*luen at. uneori chiar a#ra$at.. "ratamentul fizic are o important. consi'erabil.. "e $a c.uta ca bolna$ii s.Ci conser$e c@t mai mult timp posibil> toate acti$it. ile pro*esionale i e2trapro*esionale> i pentru aceasta o psihoterapie 'e sus inere este a'esea util.. -ulbur.torilor 'e mers> hipo7ine/iei i ten'in ei 'e'istonie @n
36

*le2ie> trebuie s. li se opun. meto'e 'e ree'ucare acti$. i #imnastic. *unc ional.. Aplicate chiar @ntrCun sta'iu *oarte a$ansat al bolii> aceste meto'e au 'at re/ultate remarcabile> permi 4n' bolna$ului o anumit. autonomie.

6(0 #2RIFIREA PACIE#1ILOR CU &OALA PARDI#$O# BPARALIGIA A2I%A%C A*ec iune neurolo#ic. care atin#e centrii cerebrali responsabili 'e controlul i coor'onarea mic.rilor. "e caracteri/ea/. printrCo bra'i7ine/ie Amic.ri lenteB> printrCun tremur 'e repaus> o hipertonie muscular. *a . cu aspect 'e masc. A@ncremenit.B i un mers @ncet cu pai mici. Cau/a bolii nu este cunoscut.. Inii cercet.tori consi'er. arterosclero/a ca pe un *actor care poate cau/a boala. 0e asemeneaF ocul emotional> traumatismele> unele into2ica ii Ao2i' 'e carbonB> in*ectiile $irale> unele me'icamente neuroleptice> anti'epresi$eB sunt a'esea men ionate ca *iin' cau/e ale apari iei par7insonismelor secun'are. Mani e*t"ri de dependen/" Asemne i simptomeB %remurul este un semn clar al boliiJ @ncepe cu un tremur @ncet i pro#resea/. aa 'e @ncet> @nc4t persoana nuCi a'uce aminte c4n' a @nceput tremur.tura par7insonian. este o tremurtur de repaus> care 'ispare @n timpul mic.rilor $oluntare tremur.tura 'e#etelor m4inii seam.n. cu micarea 'e num.rare a banilorJ la ni$elul picioarelor> tremur.tura imit. micarea 'e pe'alare ,ipertonie mu*cular" @n epenirea muchilor

37

mic.rile 'e$in mai @ncete Abra'i7ine/ieB> mai pu in @n'em4natice ri#i'itate a *e ei A*a a cap.t. aspectul unei m.tiB> $orbirea 'e$ine monoton. i apare 'i/artria ri#i'itatea muscular. cuprin'e treptat musculatura limbii> a mastica ei> apare 'i*icultatea 'e a @n#hi i cu hipertialism Asali$. @n e2cesB Po*tura -i mer*ul @n ortostatism> pacientul are trunchiul i capul aplecat @nainte Ae2a#erarea re*le2elor posturaleB mersul este caracteristic> pacientul tin'e s. mear#. pe 'e#etele picioarelor> cu pai mici> t4r4i i> trunchiul este aplecat @n *a .> membrele superioare ca' ri#i' lateral i nu se balansea/. @n timpul mersului. #ot" = -oate semnele i simptomele se accentuea/. @n pre/en a oboselii> tensiunii ner$oase> e2cit.rii. Pe m.sur. ce boala pro#resea/.> se$eritatea simptomelor se accentuea/. i> @n cele 'in urm. pacientul nu mai poate mer#e. Problemele pacientului 'iminuarea mobilit. ii *i/ice L 'in cau/a ri#i'it. ii necoor'onarea mic.rilor L le#at 'e le/iunile sistemului ner$os postur. ina'ec$at. L le#at 'e ri#i'itate 'e*icit @n auto@n#ri9ire Ahr.nit> sp.lat> @mbr.catB C 'in cau/a tremur.turilor accentuate @n micarea inten ionat. perturbarea ima#inii 'e sine alterarea comunic.rii $erbale A'i/artrieB. Probleme poten/iale risc 'e acci'ent Ac.'ereB risc 'e 'epresie
38

Obiective pentru pacient s. se str.'uiasc. s.Ci ameliore/e mobilitatea *i/ic. s.Ci controle/e par ial coor'onarea mic.rilor s. tie s. pre@nt4mpine accentuarea posturii ina'ec$ate s.Ci c4ti#e i s.Ci p.stre/e> pe c4t posibil> autonomia @n auto@n#ri9ire s. e2prime sentimente po/iti$e s.Ci p.stre/e capacitatea 'e $orbire s. nu r.neasc. s. nu pre/inte 'epresie> s.Ci e2prime interesul pentru acti$it. i /ilnice Interven/iile a*i*tentei Plani*ic. F pro#ram /ilnic 'e e2erci ii *i/ice> care cresc *or a muscular.> atenuea/. ri#itatea muscular. i men in *unc ionalitatea articula iilor mersul> @notul> #r.'in.ritul> bicicleta er#onomic. e2erci ii 'e e2tensie i *le2ie a membrelorJ 'e rota ie a trunchiului> asociate cu micarea bra elor Ae2erci ii acti$e i pasi$eB e2erci ii 'e rela2are #eneral.> asociate cu e2erci ii 'e respira ie e2erci ii posturale. Asistenta s*.tuiete pacientulF s. mear#. in4n'uCse 'rept> asi#ur4n'uCi o ba/. 'e sus inere mai mare Amersul cu picioarele @n'ep.rtate la 2% cmB s. *ac. e2erci ii 'e mers @n ritm 'e mu/ic. s. *or e/e balansarea membrelor superioare i s.Ci ri'ice picioarele @n timpul mersului s. *ac. pai mari> s. calce mai @nt4i cu c.lc4iul pe sol i apoi cu 'e#etele s.Ci in. m4inile la spate> c4n' se plimb. A@l a9ut. s.Ci men in. po/i ia $ertical. a coloanei i pre$ine c.'erea ri#i'. a bra elor lateralB.

3+

@n perioa'ele 'e o'ihn.> s. se culce pe un pat tare> *.r. pern.> sau @n po/i ie 'e 'ecubit $entral Aaceste po/i ii pot a9uta la pre@nt4mpinarea aplec.rii coloanei @n *a .B c4n' este ae/at @n *otoliu> s.Ci spri9ine bra ele pe*otoliu> put4n'uCi> ast*el> controla tremurul m4inilor i al bra elor. Pentru c4ti#area i p.strarea autonomiei @n auto@n#ri9ire F s. *oloseasc. @mbr.c.minte *.r. nasturi> @nc.l .minte *.r. ireturi> lin#ur. mai a'4nc. pentru sup.> carne t.iat. m.runt> cana cu cioc. Pentru a e$ita c.'erile @n locuin . se recoman'. parchet nelustruit> *.r. carpete> linoleum anti'erapant> O.C.Curi mai @nalte> balustra'e 'e spri9in @nainte 'e a se ri'ica 'in pat> s. stea ae/at c4te$a momente pe mar#inea patului . Pentru aCi p.stra capacitatea 'e a $orbi> s. *ac. e2erci ii 'e $orbire. Pentru pre$enirea 'epresiei i ameliorarea st.rii a*ecti$e> se plani*ic.F pro#ram 'e acti$it. i /ilnice As. lucre/e c4t mai mult posibilB obiecti$e realiste 'iscu ii cu membrii *amiliei pentru a #.si meto'ele care s.Ci asi#ure pacientului o $ia . normal. i spri9in psiholo#ic.

,!

CAPI%OLUL >I ROLUL A$I$%E#%ULUI MEDICAL # #2RIFIREA &OL#A>ILOR CU PRO&LEME DE MO&ILIGAREA


Procesul 'e @n#ri9ire repre/int. un set 'e ac iuni prin care se @n'eplinesc @n#ri9iri 'e nursin# 'e care pacientul are ne$oie. Procesul nursin# este un proces intelectual compus 'in 'i*erite etape> lo#ic coor'onate a$4n' ca scop ob inerea unei st.ri mai bune a pacientului. Acesta permite acor'area 'e @n#ri9iri in'i$i'uali/ate a'aptate *iec.rui pacient. Ace*te etape *unt= 1. Cule#erea 'e 'ate 2. Anali/a i sinte/a 'atelor 3. Plani*icarea @n#ri9irilor ,. Implementarea @n#ri9irilor %. &$aluare 1. Cule#erea 'e 'ate este etapa ini ial. a procesului 'e @n#ri9ire> aceasta reunete toate in*orma iile necesare @n#ri9irii unui pacient. "e @ncepe 'e la internarea bolna$ului i repre/int. primul contact cu bolna$ul care este *oarte important pentru ob inerea acceptului colabor.rii acestuia. Asistentul me'ical prin comportamentul s.u trebuie s.Ci cree/e bolna$ului ima#inea unei persoane competente i s. contribuie la @n#ri9irea sa. 2. Anali/a i sinte/a 'atelor presupuneFe2aminarea 'atelor> clasi*icarea 'atelor @n in'epen'ente i 'epen'ente> i'enti*icarea resurselor pacientului> stabilirea problemelor 'e @n#ri9ire i a priorit. ilor i stabilirea cau/elor sau a surselor 'e 'i*icultate. Asistentul me'ical trebuie s. cunoasc. e2act cau/a problemei ca prin ac iunile proprii s. ac ione/e asupra acestei cau/e.

,1

3. Plani*icare @n#ri9irilor se *ace prin stabilirea unui plan 'e ac iune a etapelor> mi9loacelor ce se impun @n @n#ri9ire> a'ic. or#ani/area @n#ri9irilor con*orm unei strate#ii bine 'e*inite in4n' cont @n mo' 'eosebit 'e @n#ri9irile i tratamentele prescrise 'e me'ic. ,. Implementarea sau aplicarea @n#ri9irilor constituie momentul reali/.rii inter$en iilor. "copul este a'ucerea pacientului @ntrCo stare optim. 'e in'epen'en .> 'e satis*acerea ne$oilor. %. &$aluarea constituie aprecierea muncii asistentului me'ical @n *unc ie 'e re/ultatele ob inute. "e *ace e$aluarea 'up. o anumit. perioa'.J @n #eneral un obiecti$ in'ic. @n ce ritm trebuie *.cut. e$aluarea. Scopul mobilizrii este micarea pacientului pentru a pre$enii complica iile ce pot ap.rea 'in cau/a imobili/.rii i pentru rec4ti#area in'epen'en ei. Obiecti$ele urm.riteF normali/area tonusului muscular men inerea mobilit. ii articulare asi#urarea st.rii 'e bine i in'epen'en a pacientului stimularea metabolismului *a$ori/area elimin.rii 'e urin. i *ecale Apacientul poate s. urine/e i s.Ci e$acue/e scaunul mai bine @n a*ara patului 'ec4t @n pre/en a altora sau @n po/i ia culcat. pe ba/inetB stimularea circula iei san#uine pentruF pro*ila2ia trombo/elor> pneumoniilor>escarelor>contracturilor. Mobili/area *ace parte 'in terapia prescris. 'e me'ic> @n *unc ie 'e a*ec iune sau starea pacientului> mobili/area se *ace pro#resi$ cresc4n' treptat #ama 'e mic.ri.

,2

CAPI%OLUL >II %UL&URRI DE MER$


"ulburrile de mers reprezint o patolo#ie *rec$ent @nt4lnit. @n practica me'icului ortope' pe'iatru. Cu c4t 'ia#nosticul este pus mai precoce> cu at4t tratamentul este mai uor 'e e*ectuat> iar re/ultatul este mai bun. Anomaliile membrelor in*erioare se impun a *i 'ia#nosticate la $4rsta 'e nouCn.scut. -rebuie inut cont 'e antece'entele perinatale ale copilului> precum i 'e statusul neurolo#ic @n e$aluarea #ra$it. ii anomaliilor membrelor in*erioare. Piciorul str4mb con#enital repre/int. o ur#en . perinatal.. 0ubutul tratamentului ortope'ic se *ace 'in prima /i 'e $ia .. Capacitatea copilului 'e a mer#e corect este o surs. permanent. 'e @n#ri9orare pentru p.rin i. A'esea>copiii sunt a'ui la 'octor pentru anomalii *i/iolo#ice cum ar *i hallu2 $arus> plat*us> #enu $arum sau #enu $al#um. 9() Anomalii rota/ionale 0e$ia ia me'ial. a 'e#etelor L sau =piciorul 'e porumbel= L este moti$ul cel mai *rec$ent 'e trimitere. 0e$ia ia me'ial. sau lateral. se re*er. la m.rimea un#hiului 'e pro#resie al piciorului. &ste $orba 'e un#hiul pe care @l *ace a2ul lun# al piciorului pe 'irec ia 'e mers. 8n mo' normal> acesta este 'e %P e2tern> 'ar $aria/. 'e la %P intern p4n. la 1%P e2tern . "ursa 'e$ia iei me'iale a 'e#etelor poate *i la ni$elul piciorului Ametatarsus $arusB> al treimii in*erioare a membrului Atorsiunea intern. 'e tibieB sau al coapsei Aante$ersie *emural. persistent.B. Copilul mic are un mers cu ba/. lar#. 'e sus inere> asociat. cu *le2iea i rota ia e2tern. a coapsei pe ba/in> prin contractur. muscular. i e2tensia incomplet. a #enunchiului. Pe m.sur. ce se ameliorea/. stabilitatea> contractura 'ispare> permi 4n' rota ia intern. a membrului in*erior.

,3

9(' Di ormit"/ile piciorului Po/i ia *.tului in utero in*luen ea/. *orma piciorului. 0i*ormit. ile 'e le acest ni$el apar @n asociere cu 'i$erse anomalii 'e mo'elare cum este pla#ioce*alia> torticolisul i lu2a ia con#enital. 'e ol'. Cea mai comun. 'i*ormitate este piciorul calcaneo$al# care @nt4lnete cu #ra'e 'i*erite la o treime 'intre copii i poate *i 'epistat. la natere. Metatarsul a''uctus este mai rar @nt4lnit A1HB i se 'epistea/. mai ales atunci c4n' copilul c.lc4n' spre interior. 8n ambele ca/uri este important 'e *.cut 'ia#nosticul 'i*eren ial cu lu2a ia con#enital. 'e ol'> prin eco#ra*ie C la su#ari C sau ra'iolo#ie C la copiii mai mari. Potri$it 'e 9os @n sus> piciorul metatarsus a''uctus este reni*orm> partea anterioar. a piciorului *iin' 'e$iat. me'ial. 9(0 %or*iunea tibial" -orsiunea tibial. se re*er. la r.sucirea osului @n 9urul a2ului care unete #enunchiul cu #le/na. Poate *i e$aluat. cu a9utorul un#hiului coaps.C picior> copilul *iin' @n 'ecubit $entral> cu #enunchiul *lectat la +!P. In#hiul se m.soar. la intersec ia prelun#irii a2ului lun# al piciorului cu a2ul coapsei. 8n mo' normal> $aria/. @ntre 1!P intern i ,!P e2tern. "imilar 'i*ormit. ile piciorului> torsiunea tibial. poate *i in*luen at. 'e po/i ia in utero. -orsiunea intern. este se obser$. la copiii mici> c4n' se asocia/. cu accentuarea *i/iolo#ic. a arcuirii tibiei. 0i*ormit. iile torsionale ale tibiei se re/ol$. spontan> 'e obicei p4n. la $4rsta 'e 3 ani. 5a copiii mai mari> cu torsiune e2tern.> poate ap.rea 'e$ia ia lateral. a 'e#etelor. Aceasta este a'esea asimetric.> mai accentuat. pe 'reapta i tin'. s. e$olue/e. 0ac. asimetria este marcat.> se recoman'. corec ia chirur#ical. prin osteotonie tibial.. 9(5 %or*iunea emural" -orsiunea *emural. sau ante$ersia nu pare a *i in*luen at. 'e po/i ia in utero.5a natere m.soar. ,!P i se re'uce pro#resi$ p4n. la 1%P la maturitate.
,,

5a ni$elul ol'ului> rota ia intern. este mai mare 'ec4t cea e2tern.. &ste principala cau/. 'e 'e$i ie me'ial. a 'e#etelor la copiii 'e peste 3 ani i este mai pronun at. @ntre , i 6 ani. 0e$ia ia me'ial. a 'e#etelor> cau/at. 'e ante$ersia *emural.> se re/ol$. spontan @n 8!H 'intre ca/uri> p4n. la $4rsta 'e 8 ani. 5a *ete persist. @ntrCun ca/ 'in 1%> la b.ie i propor ia *iin' i mai re'us.. ;u e2ist. 'o$e/i pri$in' asocierea cu osteoartrita @n perioa'a 'e a'ult. Ante$ersia *emural. se asocia/. a'esea cu lu2a ia con#enital. 'e ol'J 'e aceea> se $a controla amplitu'inea ab'uc iei i stabilitatea articular.. 9(6 Plat u*ul Plat*usul re'uctibil este normal la su#ari> 'eoarece arcul me'ial al bol ii plantare nu se 'e/$olt. 'ec4t o 'at. ce copilul @n$a . s. mear#.. Piciorul plat re'uctibil se @nt4lnete la peste 2!H 'intre a'ul i i nu e2ist. 'o$e/i c. se asocia/. cu complica ii. 0ia#nosticul 'i*eren ial se *ace cu ten'onul lui Ahile scurt> care poate in'ica o cau/. neuromuscular.. Piciorul plat *i2at este neobinuit la copiii mici. Apare 'e obicei 'up. $4rsta 'e 8 ani> prin artro/a 'e*ormant. a oaselor tarsului. &ste @nso it 'e 'urere> @n ca/ 'e picior plat spastic peroneal. Alte cau/e 'e plat*us *i2at sunt cele 'e natur. in*ec ioas.>tumoral. sau artrita 9u$enil. i'iopatic.. 9(7 Piciorul cavu* Piciorul scobit i'iopatic este o 'i*ormitate rar @nt4lnit..&ste ri#i'> 'ureros i a'esea> patolo#ic> ap.r4n' @n urma unei tulbur.ri neuromusculare care necesit. in$esti#a ii suplimentare. 9(9 Di ormit"/i angulare -o i su#arii au #enu $arum> 'ei acest lucru 'e$ine aparent abia c4n' @ncep s. mear#.. Arcuirea *i/iolo#ic. a tibiei este asociat. cu torsiunea intern.. 8ntre 18 luni i 2 ani membrul in*erior se @n'reapt.> apoi apare #enu $al#um> $i/ibil cel mai bine @ntre 3 i , ani> care se re'uce apoi p4n. la 7 ani c.tre alinierea osoas. a a'ultului. <ra'ul 'e $arus se poate 'etermina m.sur4n' 'istan a intercon'ilian.. 5a 6 luni aceasta poate *i 'e p4n. la 6 cm. P4n. la $4rsta 'e 2 ani trebuie s. a9un#. la /ero.
,%

Mer*ul pe v@r uri C4n' se ri'ic. @n picioare i @ncepe s. mear#.> copilul mic poate c.lca numai pe $4r*uri> 'ar> p4n. la $4rsta 'e trei ani> trebuie s.Ci *orme/e pasul corect. 0ac. acesta nu se @nt4mpl. se nate suspiciunea unei a*ec iuni neuromusculare> cu at4t mai mult 'ac. sunt pre/ente i alte semne 'e @nt4r/iere @n 'e/$oltare sau 'ac. e2ist. antece'ente semni*icati$e la natere. Mersul pe $4r*uri poate ap.rea compensator la hipotonia muscular. pro2imal.. 5a b.ie i> o i'ee bun. ar *i m.surarea creatininC*os*o7ina/ei pentru 'ia#nosticul 'i*eren ial al mio'istro*iei. 8n absen a unei a*ec iuni neuromusculare> persisten a mersului pe $4r*uri se consi'er. i'iopatic. i este 'e obicei o tr.s.tur. *amilial.. -ratamentul const. @n e2erci ii 'e @nt.rire a musculaturii i utili/area unor aparate #ipsate speciale pentru =ree'ucarea= mersului i elon#area ten'onului ahilean.

,6

CAPI%OLUL >III
$PI%ALUL CLI#IC MARIE CURIE &UCURE+%I $EC1IA OR%OPEDIE CAG CLI#IC #R() Perioada ))(<5H)7(<6('<<' Pre!entarea ca!ului Pacienta M(A( @n $4rst. 'e 22 'e ani>'omiciliat. @n 6ucureti> stu'ent.> se pre/int. la 'ata 'e 11.!,.2!!2 la Camera 'e #ar'. ortope'ie a "pitalului Marie Curie cu 'ia#nosticul 'eF Cdi*pla!ie lu8ant" de -old drept Pacienta sCa internat cuF Cdurere de -old Hmer* neec.librat prin *curtarea unui membru 0oamna M(A( este o persoan. sociabil. se poate comunica cu '4nsa 'espre problemele personale>locuiete cu p.rin ii @ntrCun apartament cu trei camere @n con'i ii bune. Chere'oCcolateraleF mam.>tat. s.n.toi Cpersonale *i/iolo#iceF a a$ut menarh. la 1, ani>ciclu re#ulat Cpatolo#iceF 'ispla/ie lu2ant. 'e ol' 'rept la $4rsta 'e 1 an. inter$en ie cu aparat 'e 'istensie )essin#. Pacienta @n $4rst. 'e 22 'e ani>a *ost 'epistat. la
,7

Motivele intern"rii Pro ilul pacientei -i percep/ia *t"rii de *"n"tate Antecedente medicale

I*toricul

bolii

simptomatolo#ia chirur#ical.. Protocol medical actual

$4rsta 'e 1 an cu 'ispla/ie lu2ant. 'e ol' 'rept.A *ost -ratat. cu atele>'up. meto'a PaciiC5oren/.5a $4rsta 'e 1! ani a suportat o inter$en ie cu aparat 'e 'istensie )essin#.Pacienta este reinternat. cu 'escris. pentru ree$aluare &2amen *i/ic #eneral <reutatea 6! 7#>talia 17! cm -e#umente i mucoase normale "tare 'e contien . este cooperant. i contient. "tare 'e nutri ie normopon'eral. Aparat respiratorF Cnormal C16 respira iiNmin Aparat car'io$ascularF Cnormal C-AF 12!N7!mm)# CA3F 76 b.tNmin Critm car'iac re#ulat "istem urinarF Cmic iuni *i/iolo#ice C1,!! mlN2,h "istem ner$osF Cr.spunsul la stimuli este pre/ent Corientarea temporoCspa ial. normal. Aparat 'i#esti$F Cab'omen mobil suplu ne'ureros la palpare>cu mic.ri respiratorii Ctran/it pre/ent

Pacienta preoperator pre!int"= C'urere la ni$elul ol'ului Cmobilitate 'e/echilibrat. Can2ietate Cinapeten . Cinsomnie E8amene de laborator e ectuate preoperator= C-Q L 1,
,8

C-) C 11% C)5< L )b 13>,#H>)t ,3H CAP 1!!H C<licemia 76m#H CIree 21m#H C-<O ,! IINl C-<P 23 IINl %ratament medicamento* preoperator= Cser *i/iolo#ic 1!!! ml C#luco/. %H %!!ml C2ilin. 1H C'e2tran 1*l. C'ormicin. 1*. C'roperi'ol 1ml C7etalar 2!ml Chi'rocorti/on 1!!m# Pacienta a *ost alimentat. i hi'ratat. parenteral cu ser *i/iolo#ic i #luco/. %H. Po*toperator Pacienta a pre/entatF C#rea . postaneste/ie C'i*icultate la eliminare 'in cau/a po/i iei Cnu a putut s. se o'ihneasc. su*icient 'atorit. po/i iei impuse i con*ortului mo'i*icat. &$olu ie postoperatorie bun.. %ratament po*toperator medicamento*= Cal#ocalmin 1* C/inace* ,*l C#entamicin. 1* Co2acilin. ,# C'ia/epam 1tb Aprecierea nur*ing a *t"rii de dependen/" preoperator=

,+

)(#evoia de a evita pericolele L alterarea st.rii 'e con*ortJnelinitea *a . 'e alterarea propriei @n*. i.ri. '(#evoia de a bea -i a *e alimenta A alimenta ie i hi'ratare 'e*icitar. 0(#evoia de a elimina L 'i*icultatea 'e a elimina 5(#evoia de a i curat -i aH-i proteja tegumenetele C posibilitatea 'e alterare a te#umentelor i mucoaselor 6(#evoia de a dormi -i a *e odi.ni L imposibilitatea 'e a 'ormi i a se odi.ni( Aprecierea nur*ing a *t"rii de independen/" po*toperator= )(#evoia de a re*pira A bolna$a pre/int. o respira ie normal. 16 respira iiNmin> empiric.> *.r. e**ort> silen ios> cu mic.ri toracice( '(#evoia de a men/ine temperatura corpului In limite normale A bolna$a are o temperatur. constant. a'aptabil. termic( 0(#evoia de a i ocupat -i de a *e reali!a A bolna$a este preocupat. 'e coal. i 'orete s. re@nceap. acti$itatea colar. c4t mai cur4n'. 5(#evoia de a *e recreea L bolna$ul @i petrece timpul liber @n mo' pl.cut> citete >$i/ionea/. 'i$erse pro#rame. 6(#evoia de a Inv"/a *"H-i p"*tre!e *"n"tatea L bolna$a are multe in*orma ii 'espre boala sa> pune @ntreb.ri i cooperea/. cu personalul me'ical. 7(#evoia de a ac/iona con orm propriilor credin/e -i valori L bolna$a este 'e reli#ie orto'o2.> este reli#ioas.> respect4n' restric iile 'e reli#ie. 7.;e$oia 'e a comunica L bolna$a este o persoan. sociabil.> se poate comunica cu ea 'espre problemele personale. :(#evoia de a *e Imbr"ca -i de a *e de!br"ca L bolna$a cu toate c. pre/int. 'ispla/ie lu2ant. 'e ol' 'rept are capacitatea 'e a se se @mbr.ca i 'e a se 'e/br.ca sin#ur. *.r. a9utorul personalului me'ical ;( #evoia de a *e mi-ca -i a avea o bun" po*tur" L bolna$a se poate 'eplasa sin#ur.>nu are ne$oie 'e a9utor me'ical. Aprecierea nur*ing a *t"rii de dependen/" po*toperator )(#evoia de a evita pericolele A alterarea st.rii 'e con*ort le#at. 'e po/i ia impus. A00B. '(#evoia de a comunica A alterarea st.rii 'e s.n.tate *i/ic. i psihic.> alterarea ima#inii 'e sine.

%!

0(#evoia de a *e mi-ca -i a avea o po!i/ie corect" L poten ial 'e a'optare a unei po/i ii $icioase necorespun/.toare $in'ec.rii. 5(#evoia de aH-i p"*tra igiena corporal" A poten ial 'e alterare al te#umentelor i al mucoaselor 6(#evoia de a dormi -i a *e odi.ni A perturbarea pro#ramului 'e somn> calitatea somnului nesatis*.c.toare. 7( #evoia de a *e Imbr"ca -i de!br"ca L poten ial 'e alterare a aparatului #ipsat. 9(#evoia de a *e alimenta -i .idrata L aport nutri ional i hi'ric sc./ut. :(#evoia de a elimina A stare 'e 'iscon*ort 'atorit. imposibilit. ii 'e a elimina normal. Aprecierea nur*ing a *t"rii de independen/" po*toperator )(#evoia de a re*pira -i a avea o bun" circula/ie H bolna$a pre/int. o respira ie normal.>*.r. e*ort>cu mic.ri toracice simetrice 16 respira iiNmin.Pre/int. re*le2ul 'e tuse>secre ii minime>mucoas. ume'.. '(#evoia de a men/ine temperatura corporal" In limite normale C pacienta are o temperatur. constant.>a'aptabil. termic. 0(#evoia de a i ocupat -i reali!at C bolna$a este preocupat. 'e coal. i 'orete s.Ci re@nceap. acti$itatea colar. c4t mai cur4n'. 5(#evoia de a *e recreea C bolna$a @i petrece timpul liber @n mo' pl.cut>citete>$i/ionea/. 'i$erse pro#rame t$. 6(#evoia de a Inv"/a *"H-i p"*tre!e *"n"tatea C pacienta are multe in*orma ii 'espre boala sa.Pune @ntreb.ri i cooperea/. cu personalul me'ical 7(#evoia de a ac/iona con orm propriilor cerin/e -i valori C bolna$a este 'e reli#ie orto'o2.>practicant.>respect. i practic. $alorile spirituale.6olna$a se roa#. respect4n' restric iile impuse 'e reli#ie.

%1

$PI%ALUL CLI#IC MARIE CURIE CAG CLI#IC #R()

Proce* de Ingrijire "ursa 'e 'i*icultate CnecuC noaterea e*ectelor postoperato rii Cpier'erea ima#inii 'e sine. 0i#nostic nursin# Calterarea st.rii 'e con*ort Cnelinitea *a . 'e alterarea propriei @n*. i.ri. Inter$en ii Obiecti$e CpsihoteC rapie Crecoltarea anali/elor CcombateC rea 'urerii Cpre#.tirea preoperato rie @n $e'erea con'uitei. Autonome C'iscut cu bolna$a 'espre e$entuala inter$. Cpentru calmare @i o*er un ceai 'e tei i @i a'm un al#ocalmin contra 'urerii. 0ele#ate Cal#ocalC min Cser *i/iolo#ic 1!H C#luco/. %H Ca'renaC lin. 1*. C2ilin. 1H C'e2ton 1* C'ormiciC n. 1*. C7etalar 2!ml Cser *i/iolo#ic 1!H C#luco/. %H &$aluare Cobiecti$ atins.

ngrijirea pacientei preoperator


#evoia *un'amental. Probleme 'e 'epen'en . C'urere la ni$elul ol'ului Crisc crescut 'e complica ii Asta/a pulmonar.> atro*ie muscular.B Crisc 'e acci'entare. Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cirascibilitate Can2ietate Cmers neC echilibrat Canticipare e$enimentelor ne#ati$e

1. ;e$oia 'e a e$ita pericolele

Halimentare i hi'ratare ine*icient. 2. ;e$oia 'e a bea i a se alimenta

Cinapeten . i an2ietate

Cspitali/are Calimenta ie C'urere> i hi'ratare anticiparea 'e*icitar.. e$enimente lor ne#ati$e

Cs. *ie echilibrat. hi'ric i nutri ional @n $e'erea inter$.

Cam e2plicat necesitatea unei bune hi'rat.ri i am a$ut #ri9. ca pacienta s. bea lichi'e ne@n'ulcite i care nu pro$oac. #a/e.

Cobiecti$ atins.

%2

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Cconstipa ie.

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cstres Can2ietate Clipsa acti$it. ii psihice.

"ursa 'e 'i*icultate Cspitali/are Calimentarea 'e*icitar..

0i#nostic nursin# C'i*icultatea 'e a elimina

Inter$en ii Obiecti$e Cpacienta s. poat. elimina. Autonome 0ele#ate &$aluare Cobiecti$ atins. Ca'ministre/ bolna$ei c4te$a # 'e ulei 'e ricin @n seara premer#.toare inter$en iei. C@n /iua inter$. $eri*ic 'ac. pacienta mai are probleme 'i#esti$e i m. asi#ur c. @i e$acue/. $e/ica. Cs. nu *ie C@n 'iminea a sursa 'e inter$en iei in*ec ie pre#.tesc no/o c4mpul operat. combial. Cbati9onarea Cpre#.tirea /onei 'e c4mpului inter$en ie cu operator. antiseptice colorate R1N2 'in coaps. i o prote9e/ cu pansament steril.

3. ;e$oia 'e a elimina

Cincapacitatea 'e aCi acor'a i#iena personal.. ,. ;e$oia 'e a *i curat i aCi prote9a te#umentele

C'urere la ni$elul ol'ului Cmobilitate 'e/echilibraC t..

Cnecoor'oC narea @n mic.ri C'urere

Cposibilitatea 'e alterare a te#umentelor i mucoasei.

Cobiecti$ atins.

%3

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . C'i*icultate @n a a'ormi

%. ;e$oia 'e a 'ormi i a se o'ihni

Mani*est.ri 'e 'epen'en . C'urere Ccon*ort mo'i*icat Cnelinite Canticiparea elementelor ne#ati$e.

"ursa 'e 'i*icultate C'urere Canticiparea e$enimenteC lor ne#ati$e Cspitali/are.

0i#nostic nursin# CimposibilitaC tea 'e a 'ormi i a se o'ihni.

Inter$en ii Obiecti$e Ccalmarea pacientei CcombateC rea 'urerii Ccreearea unui con*ort *i/ic i psihic. Autonome Ca'm 'ia/epam pentru ca ea s. poat. 'ormi Ca'ministre/ al#ocalmin pentru calmarea 'urerii. 0ele#ate Cal#ocalC min 1*. C'ia/eC pam 1tb. &$aluare Cobiecti$ atins.

%,

ngrijirea pacientei po*toperator #evoia Probleme 'e Mani*est.ri *un'amental. 'epen'en . 'e 'epen'en . Cpo/i ie Cirascibilitate impus. @n Ctahicar'ie 'ecubit 'orsal Ctranspira ie Cperturbarea Cimobilitate ima#inii 'e Cincapacitate sine. 'e a e*ectua acti$it. i Cmo'i*icarea 'inamicii *amiliare.

"ursa 'e 'i*icultate Cinter$en ia chirur#ical. recent. Creac ia post aneste/ie Cconstr4n#eC ri *i/ice Aaparat #ipsat> son'a urinar.> P&3B.

0i#nostic nursin# Calterarea st.rii 'e con*ort le#at. 'e po/i ia impus.A00B.

Inter$en ii Obiecti$e Csupra$eC #herea per*u/iei Cpre$eniC rea pneum oniei hipo statice Cpre$eniC rea atro*iei musculare Csupra$eC #herea *unc iilor $itale Cmen ineC rea unei po/i ii a'ec$ate. Autonome Cam a$ut #ri9. ca po/i ia 6 s. *ie @n 00 i s. aib. piciorul operat @n uoaC r. ab'uc ie Cpt e$itarea @nc.rc.rii pulmonare iCam *.cut pac tamponamente pe spate cu alcool Cam m.surat -A 12!N7!mm )# i P 8!bNmin C'up. scoaterea son'ei urinare a9ut pacienta s. *oloseasc. plosca i ba/inetul. C@i *ac masa9 la membrele s.n.toase. Cam supra$e#heat per*u/ia. 0ele#ate Cser *i/iolo#ic 1!H C#luco/. %H Cal#ocalC min 1* C/inoci* i.$. A2*>!>12B C#entamiC cin. 2* Co2aciliC n. ,# C'ia/eC pam 1* CmetocloC prami'. &$aluare Cobiecti$ reali/at.

1. ;e$oia 'e a e$ita pericolele

%%

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Calterarea ima#inii 'e sine.

2. ;e$oia 'e a comunica

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Creac ii ne#ati$e le#ate 'e alterarea inte#rit. ii *i/ice. Cre*u/ 'e aCi pri$i partea operat. i 'e a o atin#e. CincapacitaC tea 'e a se mica C'iminuarea *or ei musculare.

"ursa 'e 'i*icultate Csin'rom 'e imobili/are Cinter$en ii chirur#icale.

0i#nostic nursin# Calterarea st.rii 'e s.n.tate *i/ic. i psihic. Calterarea ima#inii 'e sine.

Inter$en ii Obiecti$e C*a$ori/aC rea comuC nic.rii C@ncura9aC rea 6 s. $orbeasc. i s.Ci atin#. /ona operat.. Autonome 0ele#ate &$aluare Cobiecti$ reali/at.

Crestric ia mic.rii impus. 'e con'uita terapeutic.. 3. ;e$oia 'e a se mobili/a

C@ncura9e/ 6 s. @i e2prime sentimentele Ccree/ o ambian . $esel. Ccon$in# pacienta s. participe la acti$it. i coti'iene. constr4n#eri Cpoten ial 'e Cmen ineC Cam #ri9. ca Cal#ocalC *i/iceAaparat a'optare a rea 6 @n pacienta s. stea min. #ipsatB unei po/i ii po/i ia @n 00 cu Cinter$en ie $icioase 00 @n piciorul 'rept chirur#ical.. necorespun/. primele ,8 @n uoar. toare. 'e ore. ab'uc ie.Pt CimobiliC aceasta pun /are 'eoparte i 'e pasi$. alta a apoi piciorului 2 acti$.. perne pt a @mpie'ica schimbarea po/i iei piciorului.

Cobiecti$ atins.

%6

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Cpo/i ia impus..

,. ;e$oia 'e aCi p.stra i#iena corporal.

Mani*est.ri 'e 'epen'en . CincapacitaC tea 'e aCi satis*ace i a acor'a sin#ur. i#iena corporal..

"ursa 'e 'i*icultate Cconstr4nC #eri *i/ice Aaparat #ipsatB.

0i#nostic nursin# Cpoten ial 'e alterare a te#umentelor i mucoaselor.

Inter$en ii Obiecti$e Cs. aib. te#umente le inte#re Cp.strarea ap #ipsat curat *.r. pete sau 'eteriorat. Autonome 0ele#ate &$aluare Cobiecti$ atins. C'iminea a a9ut 6 s.Ci acor'e i#iena bucal. la pat Cam #ri9. c4n' *olosete plosca s. nu mur'.reasc. #ipsul ae/4n' 6 pe o muama Casi#uraC Ca'ministre/ 1* Cal#ocalC rea al#ocalmin i min o'ihnei 1 tb 'ia/epam C'ia/epam necesare Ccree/ re*acerii pacientei un 'up. ca'ru intim i inter$en ie linitit pentru a se putea o'ihni.

Cinter$en ie chirur#ical. recent..

Core 'e somn insu*iciente Ccalitatea somnului 'e*icitar..

%. ;e$oia 'e a 'ormi i a se o'ihni

Cpo/i ia impus. Ccon*ort mo'i*icat Cconstr4nC #eri *i/ice.

Cperturbarea mo'ului 'e somn Ccalitatea somnului nesatis*.c.C toare.

Cobiecti$ atins.

%7

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Chi'ratare i in#estie 'e alimente nesatis*.c.C toare.

6. ;e$oia 'e a se alimenta i hi'rata

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cintoleran . la acti$it. i C#rea . post aneste/ie.

"ursa 'e 'i*icultate Ce*ect secun'ar aneste/ic Calimente 'e*icitare.

0i#nostic nursin# Caport nutri ional i hi'ric sc./ut.

Inter$en ii Obiecti$e Cpre$enirea 'eshi'rat.rii Casi#urarea unui aport nutri ional a'ec$at. Autonome 0ele#ate &$aluare Cpacienta este alimentat. i hi'ratat. Cnu pre/int. semne 'e 'eshi'rata re. Cbolna$a nu pre/int. probleme 'e mic iune sau 'e *ecale. Asi#ur pacientei Cre#im )i'ratarea cu alimentar. ceai ne@n'ulcit C@n urm.toarele , /ile postoperatorii @i asi#ur o mas. bo#at. @n $itamine i proteine. Ca9ut pacienta s. urine/e la plosc. e$it4n' u'area sau mur'.rirea pansamentului i men inerea posturii corecte Cam #ri9. ca 'up. urinare s. asi#ur bolna$ei i#iena intim..

Cpo/i ia impus. 'e 'ecubit 'orsal

C'i*icultatea 'e a elimina.

Cpo/i ie nea'ec$aC t. elimin.riC lor.

7. ;e$oia 'e a elimina

Cstare 'e 'iscon*ort 'atorit. imposibiliC t. ii 'e a elimina normal.

Cmonitori/aC rea elimin.rilor Ce'ucarea pacientei cu pri$ire la mo'ul 'e eliminare Casi#urarea i#ienei.

%8

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Crestric ia e*ectu.rii mic.rii 'e a se @mbr.ca i 'e/br.ca impusa 'e con'uita terapeutic..

Mani*est.ri 'e 'epen'en . CincapacitaC tea 'e a se @mbr.ca i 'e/br.ca.

"ursa 'e 'i*icultate Cinter$en ia chirur#ical. Aaparat #ipsatB.

0i#nostic nursin# Cpoten ial 'e alterare al ap #ipsat.

Inter$en ii Obiecti$e Cmen ineC rea 6 @n po/i ia 'ecubit 'orsal @n primele 2, 'e ore Ca9utarea pacientei .n scopul satis*acerii ne$oii. Autonome Ca9utarea pacientei @n e*ectuarea inte#ral. a tehnicii Cpre#.tirea len9eriei la @n'em4na pacientei. 0ele#ate &$aluare Cobieti$ reali/at.

8. ;e$oia 'e a se @mbr.ca i 'e/br.ca

%+

$PI%ALUL CLI#IC J2,(LUPUJ &UCURE+%I $EC1IA #EUROLO2IE CAG CLI#IC #R(' Perioada ))(<0H)7(<0H'<<' Pre!entarea ca!ului 0omnul R($( @n $4rst. 'e ,6 ani>'omiciliat @n 6ucureti>pensionat pe ca/ 'e boal.>c.s.torit>cu 'oi sopii>se internea/. la 'ata 'e 11.!3.2!!2 la sec ia ;eurolo#ie a "pitalului Clinic S<h.5upu= cu 'ia#noC sticul 'eF boala ParEin*on In evolu/ie *pondilit" anc.ilo!ant" In ob*erva/ie Pacientul se internea/. pentruF Hdureri la nivelul articula/iei co8obilaterale -i *acroH bilateral" Hretitudinea coloanei vertebrale -i limitarea mi-c"rilor matinale Htremur accentual al membrelor drepte( 0omnul R($( este o persoan. sociabil.>se poate comunica cu '4nsul 'espre problemele personale este c.s.torit>locuiete @ntrCun apartament cu 3 camere>are 2 copii. Chere'oCcolateraleCnea#. CpersonaleC*i/iolo#iceCnesemni*icati$e Cpatolo#ice -6C pulmonar 1+88 Cboala Par7inson 1++7 Chernie in#hinal. operat. 2!!1 6olna$ cunoscut cu boala Par7inson @n 1++7 @n tratament cronic intermitent Aa*irmati$B cu ;a7om 2tbN/i "ele#in. 2tbN/i i 3ire#Gt 2tbN/i."e internea/. pentu 1ee$aluarea acestei boli precum i a persisten ei 'urerilor

Motivele intern"rii

Pro ilul pacientului -i percep/ia *t"rii de *"n"tate Antecedente medicale

I*toricul bolii

61

5a ni$elul mic.rilor matinale A@n specialB. Protocol medical actual &2amen *i/ic #eneral "imptome #eneraleF C'urere la ni$elul articula iei co2obilaterale Di sacrobilaterale Cretitu'inea coloanei $ertebrale i limitarea mic.rilor matinale -e#umente i mucoaseCnormal colorate Tesut sub cutanat normal repre/entat <an#lioni super*iciali nepalpabili "istem osos C'ureri la mobili/are Aparat respirator Ctorace normal>*.r. raluri Aparat car'ioC$ascular C-A 12!N7! mm)# CA3 6% re#ulat CAMC @n limite normale>/#omote car'iace *.r. raluri car'iocer$icale Aparat 'i#esti$ Cab'omen suplu>mobil cu respira ia>*icat splin. @n limite normale Ctran/it pre/ent Aparat renal Cmic iuni spontane Csemnul <ior'ano AB bilateral "istemul ner$os centralF Corientat temporoCspa ial Ctremur 'e repaus al membrelor 'repte>*.r. tremur inten onal C1O- @n #lobal bilateral Are*le2 osteoten'inosB C1CP *le2ie bilateral. Are*le2 cutanat plantarB Cre*le2ul Marinescu 1a'o$ici A R B Cre*le2ul ;oica A R B pe 'reapta Ctrimiterea ante*le2iei coloanei $ertebrale M. Dchber

62

A#ALIGE E4EC%UA%E PE %IMPUL I#%ER#RII Anali!e de laborator= C)5<F )b 1%>+ m#H>)t ,6H>leucocite 77!! mmU C3") 6 mmNh Curee 2,m# Ccreatinin. 1>!m#H C#licemia 7%m#H C-<O , II C-<P 2 II Ccolesterol 168m#H Clipi'e 7!!m#H Ctri#liceri'e 7,m#H Cproteine totale 7>6m#H Csumar 'e urin.F leucocite *rec$ent>mucus *rec$ent Inve*tiga/ii paraclinice C&V< normal Cra'io#ra*ie pulmonar. Cmo'i*ic.ri *ibroase Cra'io#ra*ie ba/ic. articular. co2o*emural. normal>sacrolice cu in*iltrarea spa iilor articulare bilaterale

63

E?AME# #EUROLO2IC
Atitudini particularenu are. Mi-c"ri involuntaretremur de repaus al membrelor dr sup 6 inf....... $emne meningealeceaf moale #ervii cranieni...... 1. ner$ul ol*acti$ Aacuitat. ol*acti$.> halucina ii ol*acti$eB.. normal 2. ner$ul optic Aacuitate $i/ual.> c4mp $i/ual> *un'ul 'e ochiB S7*8 ( normale 3. ner$ul oculomotor Aper. III> I3> 3IB po/i ia #lobilor oculari> mobilitatea #lobilor oculari> strabism> 'iplopie> pupile> re*le2e pupilare> pto/a palpebral.... . .. oculomotricitate normal intrinsec i extrinsec ... ,. ner$ul tri#emenF aB componenta sen/iti$. Atulbur.ri subiecti$e> e2amenul sensibilit. ii te#umentelor *e ei i mucoaselor> puncte Oallei2> re*le2 corneanBnormale.. A 9 B bB componenta motorie Arelie*ul> mic.rile muchilor masticatori> re*le2ul maseterianB . %. ner$ul *acial Asimetria *acial.> *ante pantebrale> mimic. $oluntar.> e2amenul #ustului @n cele 2N3 anterioare ale limbiiBA R B. 6. ner$ul acusticoC$estibular aB componenta cohlean. Atulbur.ri subiecti$e> acuitate au'iti$.> consucerea osoas. i aerian.B egal bB componenta $estibular. A$erti9> nista#mus> 1omber#> proba bra elor @ntinse i in'ica iei> probe instrumentaleBA R BA B. 7. ner$ul #loso*arin#ian Ae2amenul #ustului @n 1N3 posterioar. a limbii> 'e#luti ia pentru soli'eB normal 8. ner$ul $a# i spinalF aB componenta comun. $a#oCspinal. Apo/i ia i mic.rile $alului palatin> re*le2ul $eloCpalatin i *arin#ian> *ona iaB08:$ 0+ 7normal.. bB componenta e2tern. spinal. Arelie*ul i mic.rile "CM L trape/> torticolisB. +. ner$ul hipo#los Apo/i ie> mic.ri i tro*icitate limb.B.. limb de aspect normal pe linia median.. I. II. III. I3.

6,

>(

MO%ILI%A%E 1. Ortosta iune i mersulposibil cu pai mici.. 2. Mic.ri acti$e se#mentare> *or a muscular. se#mentar.> probe pare/.A Bbilateral.

3. -onus muscular Ahipotonie elastic.> plastic.> proba lui ;oicaB... hipotonie polielastic ;oica ( 9 ) pe dreapta ,. Coor'onarea mic.rilor Aata2ie cerebeloas. i spinal.B... fr ataxii.. >I( RE4LEC%I>I%A%E 1. 1e*le2e normaleF aB osteoten'inoase AstiloCra'ial> cubitoCpronator> bicipital>tricipital> patelar i achilianB.. 0<" moi inferioare pe dreapta bB cutanate Aab'ominale> plantareB. cB re*le2e 'e postur. Ar.#ambierului anteriorB 2 .1e*le2e patolo#ice A6abins7i> Oppenheim> 1ossolimo> )o**man> MarinescuC1a'o$ici> clonus rotulian plantarB.. nu se obser! 0*: = flexie bilateral #arinescu 0ado!ic ( 9 ) pe dr.. >II( $E#$I&ILI%A%EA 1. "ubiecti$a Ahipereste/ie> hiperpatie> pareste/iB 2. Obiecti$a elementar.F aB super*icial.. normal bB pro*un'.. 3. Obiecti$a sintetic. Astereo#no/ie> topo#no/ie> somato#no/ie> no/o#no/ie> 'ermole2ie 'iscriminati$.Bnormal >III( $4I#C%ERELE +I 4U#C1IA 2O#ADIC... miciuni spontane bilaterale.. I?( %RO4ICI%A%E3 >A$OMO%RICI%A%E Batro*i musculare *ascicula ii> *anere> te#umente> paloare> eritem> e'emB normal ?( LIM&AFULnormal. ?I( PRA?IA 1. "imbolic. A#esturi in'ucti$e i automateB

6%

2. 0e utili/are Ae$ocarea *ormulei chineticeBnormal ?II( P$I,IC Ai'ea ie> orientare> a*ecti$itate> $oin a> cunoatere> intelect> comportamentB. orientat temporo(spaial.

%ratament medicamento* Pacientul se a*l. sub tratamentul 'eF Crupan 3tb.N/i Chepaton 3tb.N/i Cpento2i*ilin 3tb.N/i Caspirin. 1tb.N/i Ctri*erment 3tb.N/i C'ia/epam 1tb.N/i Cna7om 1tb.N/i Csele#in. 2tb.N/i. "ub acest tratament pacientul a a$ut o e$olu ie *a$orabil.. Aprecierea nur*ing a problemelor de dependen/" )(#evoia de a evita pericolele L mo'i*icarea st.rii 'e bine le#at. 'e 'urere mani*estat. prin a#ita ie. '(#evoia de a bea -i de a m@nca A alimenta ie ina'ec$at. 'atorit. tremur.turii la ni$elul membrelor. 0(#evoia de a *e mi-ca -i a avea o bun" po*tur" A limitarea mic.rilor 'atorit. 'urerilor la mobili/are. 5(#evoia de a dormi -i a *e odi.ni A perturbarea mo'ului 'e somn le#at 'e 'urere i tremur 'e repaus al membrelor 'repte. Aprecierea nur*ing a problemelor de independen/" )( #evoia de a re*pira A bolna$ul are o respira ie normal.> 17 respira iiNmin.>*.r. raluri> cu torace normal> *rec$en a > ritmul i amplitu'inea respira iei *iin' normale ( '(#evoia de a elimina A bolna$ul elimin. normal> 'iure/a pe 2,h apro2imati$ 1,!! ml> urina este hipercrom> mic iunile sunt normale> rinichi normali. 0(#evoia de a *e Imbr"ca -i de!br"ca L bolna$ul se @mbrac. i se 'e/brac. sin#ur *.r. a9utor 'in partea personalului me'ical. 5(#evoia de a men/ine temperatura corpului In limite normale L bolna$ul are o temperatur. normal.> echilibrat. termic> te#umentele sunt cal'e> ro/.
66

6(#evoia de a men/ine tegumentele curate -i integre L pacientul pre/int. te#umente normal colorate> @n#ri9ite *.r. le/iuni pre/ente> cu o toalet. @n stare bun. Abaie> 'uB. 7(#evoia de a comunica cu *emenii L bolna$ul este o persoan. comunicati$.> sociabil.> comunic. cu personalul me'ical ar.t4n'uCi interes *a . 'e boala sa. 9(#evoia de a ac/iona con orm propriilor credin/e -i valori L bolna$ul este o persoan. cre'incioas.> 'e ori#ine orto'o2.> particip4n' la ser$iciul reli#ios. :(#evoia de a *e recreea L bolna$ul cu toate c. este pensionar pe ca/ 'e boal.> timpul liber iCl petrece @n mo' pl.cut> citin'> sciin'> ascult4n' mu/ic.. ;(#evoia de a i ocupat -i de a *e reali!a L bolna$ul este ocupat> @i asum. atribu iile 'e *amilie i *a . 'e societate. )<(#evoia de a Inv"/a *"H-i p"*tre!e *"n"tatea L bolna$ul este contient 'e starea sa 'e s.n.tate>*iin' cooperant cu personalul me'ical> preocup4n'uCse 'e starea 'e s.n.tate i @n#ri9in'Co.

67

$PI%ALUL CLI#IC 2,( LUPU Ca! clinic nr('


#evoia *un'amental. Probleme 'e 'epen'en . C'urere Ctremurul. Mani*est.ri 'e 'epen'en . Ca#ita ie Cnelinite.

Proce* de Ingrijire
"ursa 'e 'i*icultate Cboala neurolo#ic. Par7inson. 0i#nostic nursin# Cmo'i*icarea st.rii 'e bine le#at. 'e 'urere mani*estat.pr in a#ita ie. Inter$en ii Obiecti$e Cpacientul s. nu pre/inte 'ureri la ni$elul articula iei co2oC bilaterale i sacrobili tatea . Autonome Ca'ministra ia me'ica iei in'icate 'e me'ic. 0ele#ate C1upan 3 tbN/i C;a7om 2 tbN/i C"ele#Cn. 2tbN/i &$aluare Cobiecti$ @n curs 'e e$aluare.

1.;e$oia 'e a e$ita pericolele

Crisc poten ial 'e 'eshi'ratare 2. ;e$oia 'e a bea i a m4nca

CimposibiC Ca#ita ie litatea 'e a se C'urere. hr.ni sin#ur 'atorit. tremurului.

Calimenta ie ina'ec$at. 'atorit. tremurului.

Casi#uraC rea pacientuC lui unei cantit. ii mai mari 'e alimente

Cm. asi#ur c. alimenta ia pacientului este corespun/.C toare C'iminuarea #re urilor i a $.rs.turilor.

C-ri*erC ment 3tbN/i CMetroC clopra mi' 3tbN/i.

Cobiecti$ reali/at.

68

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . C'eplasare posibil. cu pai mici.

Mani*est.ri 'e 'epen'en . C'urere Ctremur.

3. ;e$oia 'e a se mica i a a$ea o bun. postur.

"ursa 'e 'i*icultate Cboal. neurolo#ic. Aretitu'ine coloanei i limitarea mic.rilor matinaleB.

0i#nostic nursin# Climitarea mic.rilor 'atorit. 'urerilor la mobili/are.

Inter$en ii Obiecti$e Ce'ucaCrea paciC entului pentru aCi p.stra o po/i ie corect.. Autonome Ca9ut pacientul s.Ci p.stre/e tonusul muscular prin mic.ri pasi$e i acti$e. 0ele#ate &$aluare C1upan 3 Cobiecti$ tbN/i. nereali/at 'atorit. tremurului care persist..

,. ;e$oia 'e a 'ormi i 'e a se o'ihni

C'ureri la mic.rile membrelor Ctre/iri *rec$ente.

Csomn 'e*icitar 'atorit. tremurului i 'urerilor.

Ca#ita ie 'in cau/a spon'ilitei anchilo/ante

Cperturbarea mo'ului 'e somn le#at 'e 'urere i tremur 'e repaus al membrelor 'repte.

Ccreearea unui con*ort psihic i *i/ic.

Casi#ur C'ia/eC con*ortul pam bolna$ului prin 1tbN/i. aerisirea camerei>linite permanent. C@i o*er bolna$ului un pahar cu lapte seara.

Cobiecti$ reali/at.

6+

$PI%ALUL CLI#IC 2,( LUPU &UCURE+%I $EC1IA OR%OPEDIE CAG CLI#IC #R(0 Perioada '(<5 A )'(<5('<<' Pre!entarea ca!ului 0oamna %($( @n $4rst. 'e 63 ani> 'omiciliat. @n 6ucureti> pensionar.> c.s.torit.> 3 copii> se internea/. 5a 'ata 'e 2.!3.2!!2 la sec ia 'e Ortope'ie a "pitalului Clinic <h 5upu cu 'ia#nosticul 'eF 4ractur" perto.anterian" Pacienta sCa internat cuF C dureri -i impoten/" unc/ional"3 -old drept 0oamna %($( este o persoan. sociabil.> se poate comunica cu '4nsa 'espre problemele personale> este c.s.torit. 'e ,! 'e ani> are o alimenta ie echilibrat.> nuCi place acti$itatea *i/ic.> locuiete @ntrCun apartament cu 3 camere> @n con'i ii bune. C he'eroCcolateraleF nea#. CpersonaleF C *i/iolo#iceF a a$ut menarh. la 1, ani> menopau/a la ,7 ani> ciclu re#ulat> 3 nateri normale. C patolo#iceF nesemni*icati$e Pacienta> pe 'ata 'e 2.!,.2!!2 a plecat la pia .> mer#4n' pe 9os> 2 sta ii 'e main.. C4n' a cobor4t 'e pe trotuar> pacienta nu a $./ut c. l4n#. bor'ur. este o i a c./ut. Pacienta nu a mai putut s. se ri'ice> i a *ost a9utat. 'e c.tre un trec.tor care a anun at ime'iat sal$area.Pacienta a sim it mai @nt4i o arsur.> 'up. care o 'urere $ie. A *ost internat. 'e ur#en . la spital un'e sCa 'ecis o inter$en ie chirur#ical.> pentru punerea unei ti9e> sub ecran cu rahianeste/ie.

Motivele intern"rii Pro ilul pacientei -i percep/ia *t"rii de *"n"tate Antecedente medicale

I*toricul bolii

Protocol medical actual

&2amen *i/ic #eneral "imptome #enerale C astenie C 'urere C starea #eneral. alterat. <reutate 6% 7#> talie 16! cm "tare 'e contien . C este cooperant.> contient. "tare 'e nutri ie C normopon'eral. -e#umente mucoase C normale Tesut celular subcutanat C normal *.r. e'eme "istem ostearticular C 'urere la ni$elul ol'ului 'rept cu imposibilitatea spri9inului pe acest picior. Aparat respiratorF C normal C 16 respira iiNmin. Aparat car'ioC$ascularF C normal C -AF 13!N7! mm)# C A3F8!Nmin C ritm car'iac L re#ulat "istem ner$osF C r.spunsul la stimuli este pre/ent C O-" pre/ent C 1O- simetrice "istemul urinar C 'iure/a pe 2, ore apro2imati$ 11!! ml C urina este hipercom. C mic iunile sunt normale C rinichii normali Aparat 'i#esti$F ab'omen mobil cu mic.rile respiratorii> suplu> ne'ureros la palpare.-ran/it pre/ent.

A#ALIGE E4EC%UA%E ,emoglobina C )b L 11>% m#H C )-C L 33>+ m#H C leucocite 6.!!!Nmm >$, C 12% mmNh

71

E8amene bioc.imice *anguine= C #licemieF 11! m#H C ureeF 1,>3 m#H C creatinin.F !>8 m#H C colesterol totalF 237 m#H C -<OF 1%, II C -<PF ,8, II C bilirubin. total.F !>6 m#H I#>E$%I2A1II PARACLI#ICE C 1a'io#ra*ie ol' st4n# C &V< %RA%AME#%UL MEDICAME#%O$ admini*trat pe perioada intern"rii 1. Al#ocalmin 2. "olu ie 1in#er> pe$. 3. Vetonal 'iluat @n 1C2 ml 'e ser *i/iolo#ic> i.$. ,. 0ulcola2 2 '#. ;umai @n perioa'a 'e constipa ie> peros %. 0ia/epam 1 tb. seara> peros. Aprecierea #ur*ing Anali/4n' 'atele anamnestice i obser$a iile personale> se apreciea/. 'in punct 'e $e'ere nursin# c. pacienta 1.I. pre/int.F Cre*pira/ie normal"= 16 respNmin C%A 13!N7! mm)# Cpul*ul este amplu> re#ulat> A3W8!Nmin Ctegumentele L cal'e> transpirate Cnutr/ia L este bun. C*omnul L este mo'i*icat> bolna$a pre/int. o stare 'e oboseal. marcat.> nelinite> nu reuete s. a'oarm. noaptea 'in cau/a 'urerilor. Celiminarea inte*tinal" L este normal. Celiminarea urinar" L este normal.> 'iure/aN2,h este 'e apro2imati$ 1%!! ml. Creac/ii cutanate L te#umentele 'atorit. transpiraC iilor abun'ente au ten'in . la 'eshi'ratare> necesit. i#ien. ri#uroas.> tampon.ri 'e mai multe ori pe /i cu solu ie 'e mue el> pu'r. 'e talc.

72

Pacienta a suportat bine spitali/area> nu au *ost inci'ente> a cooperat cu echipa 'e @n#ri9ireJ e$olu ia bolii pe perio'a spitali/.rii este satis*.c.toare> simptomatolo#ia pre/ent. la internare sCa ameliorat. 0in 'atele culese reiese c. pacienta pre/int. probleme 'e 'epen'en . la urm.toarele ne$oiF )( #E>OIA DE A E>I%A PERICOLELE prin mo'i*icarea st.rii 'e bine le#at. 'e 'urere mani*estat. prin a#ita ie. '( #E>OIA DE A ELIMI#A prin alterarea elimin.rii intestinale prin constipa ie i meteorism ab'ominal. 0( #E>OIA DE A 4I CURA% +I #2RIFI% prin riscul alter.rii inte#rit. ii te#umentelor 'atorate imposibilit. ii acor'.rii @n#ri9irilor 'e i#ien. corporal.. 5( #E>OIA DE A DORMI +I A $E ODI,#I prin perturbarea mo'ului 'e somn> le#at 'e starea 'e cri/.. 6( #E>OIA DE A COMU#ICA prin ten'in a 'e autoCi/olare.

73

$PI%ALUL CLI#IC 2,( LUPU Ca! clinic nr(0


#evoia *un'amental. Probleme 'e 'epen'en . C'urere Cinecuritate 'atorit. pre/en ei 'urerii la ni$elul memrului imobili/at. Mani*est.ri 'e 'epen'en . C'epresie C*ric. Cnelinite C*acies crispat.

Proce* de Ingrijire
"ursa 'e 'i*icultate C*i/icF *ractur. CpsihicF an2ietate. 0i#nostic nursin# Calterarea st.rii 'e bine 'atorit. *racturii> mani*estat prin 'urere. Inter$en ii Obiecti$e Cpacienta s. aib. o stare 'e bine *i/ic i psihic. Cs. nu mai pre/inte 'urere la ni$elul ol'ului> @n termen 'e trei /ile. Autonome Caplic pun#a cu #hea . Ca'ministre/ me'ica ia recoman'at. 'e me'ic> respect4n' 'o/a> orarul 'e a'ministrare i e*ectul acesteia Crecolte/ s4n#e pentru anali/ele biochimice C@ncura9e/ pacienta s.Ci e2prime ne$oile i 'orin ele. 0ele#ate Cpun#. cu #hea . al#ocalm @n 1*>i.$. CVetonal Canali/e bioC chimice. &$aluare C'urerea persist. 'ar cu o intensiC tate mai mic..

1. ;e$oia 'e a e$ita pericolele

7,

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Cconstipa ie cronic. C'ureri la 'e*eca ie Cscaune cu *recen . re'us.> 'ure i uscate Csc.'erea tran/itului intestinal 'atorit. imobili/.rii.

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cmeteorism ab'ominal C'i*icultate @n a elimina.

"ursa 'e 'i*icultate C*i/icF 'i#estie laborioas. CsocialF lipsa 'e cunotin e asupra alimentaC iei corecte.

0i#nostic nursin# Calterarea elimin.rii intestinale le#at. 'e 'iminuarea peristaltis mului> mani*estat. prin emisie 'e scau cu 'i*eren a la 3 /ile.

Inter$en ii Obiecti$e Cpacienta s. pre/inte scaun normal> s. nu mai aib. constipaC ie. Autonome C@mo#. irea alimenta iei cu *ructe>le#ume cru'e> lapte> sucuri 'ulci i alte alimente stimulatoare ale tran/itului i peristaltisC mului intestiC nal>pentru corectarea elimin.rilor. Cmasa9 ab'ominal pt. Pre$enirea crampelor Ca'ministre/ me'ica ia la2ati$. prescris. 'e me'ic> urm.resc e*ectul. 0ele#ate C'ulcoC la2 1 tb. numai pe perioa'a 'e constipaC ie. &$aluare Cabsen a escareC lor>anC chilo/eic ontracC turilor.

2. ;e$oia 'e a elimina

7%

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . C'i*icultatea 'e autoC @n#ri9ire CimposibiliC tatea acor'.rii @n#ri9irilor 'e i#ien. corporal..

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cpacienta este *oarte nelinitit.> mani*est4n' neputin . @n *or ele proprii.

3. ;e$oia 'e a *i curat i @n#ri9it

"ursa 'e 'i*icultate C*i/icF 'urere CpsihicF an2ietate CsocialF nerecunoa terea mi9loacelor 'e a se @n#ri9i sin#ur..

0i#nostic nursin# Criscul alter.rii inte#rit. ii te#umentelor 'atora te imposibilit.C ii acor'.rii @n#ri9irilor 'e i#ien. corporal. Cinsecuritate 'atorit. 'urerii la ni$elul ol'ului 'rept> mani*estat. prin stare 'e nelinite.

Inter$en ii Obiecti$e Cmen inerea inte#rit. ii te#umenteC lor prin pre$enirea escarelor i acor'area @n#ri9irilor 'e i#ien. corporal. Cameliorarea pro#resi$. a acti$it. ii musculare a ol'ului pentru pre$enirea anchilo/ei. Autonome Cpre$enirea apari iei escarelor prin masarea /onelor e2puse la escare 'up. ce sCa *.cut toaleta acestuia Cschimbarea i men inerea curat. a len9eriei 'e pat i 'e corp> colac 'e cauciuc @n /onele pre'ispuse escarelor. 0ele#ate &$aluare Cpacienta reuete s. treac. cu bine starea 'e stres i an2ietate.

76

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Csomn insu*icient i neo'ihnitor.

,. ;e$oia 'e a 'ormi i a se o'ihni

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cinsomnie Csomn a#itat cu tre/iri *rec$ente Coboseal. Ciritabilitate Cnelinite.

"ursa 'e 'i*icultate C*i/icF 'urere CpsihicF an2ietate.

0i#nostic nursin# Cperturbarea mo'ului 'e somn le#at 'e starea 'e cri/. A'urere> an2ietateB.

Inter$en ii Obiecti$e Cpacienta s. bene*icie/ e 'e somn o'ihnitor cantitati$ i calitati$. Autonome Clinitirea pacientei Caerisirea camerei i linite @n salon Ca'ministre/ me' prescrise 'e me'ic. Co*er pacientei un pahar cu lapte cal'> seara la culcare. 0ele#ate C'ia/eC pam 1tb seara la culcare. &$aluare C@n urma inter$enti ilor acor'ate pacienta a putut s. a'oar m..

Climitarea mic.rilor 'atorit. aparatului #ipsat. %. ;e$oia 'e a se mobili/a

Cimobili/aCre la pat i imposibiliC tatea schimb.rii po/i iei 'atorit. aparatului #ipsat ce a *ost aplicat.

C*i/icF aparatul #ipsat 'urere CpsihicF an2ietate CsocialF nerecu noaterea mi9loaceClor 'e mobili/are

Calterarea st.rii 'e bine le#at. 'e *ractur.> mani*estat. prin limitarea mic.rilor.

Cmen ine rea po/i iei corecte a membru lui a*ectat pentru pre$eni rea *orm.rii calusului $icios.

Ca9ut pacienta pentru a se putea mobili/a sus in4n'Co Cra'io#ra*ierea membrului a*ectat pentru urm.rirea e$olu iei consoli'.rii.

Cra'ioC #ra*ie ol' 'rept.

Cabsen a escarelor anchiloC /ei> contrac turilor.

77

#evoia *un'amental.

Probleme 'e 'epen'en . Ccomunicare re'us. cu antura9ul la ni$elul a*ecti$ Ccomunicare re'us. 'atorit. nelinitii i an2iet. ii.

Mani*est.ri 'e 'epen'en . Cperturbarea ima#inii 'e sine prin neputin ..

6. ;e$oia 'e a comunica

"ursa 'e 'i*icultate C*i/icF stare 'e cri/. CpsihicF *rica 'e pro#nostic CsocialF imposibili tatea a'apt.rii la me'iul 'e spital.

0i#nostic nursin# Cten'in a 'e auto i/olare mani*estat. prin lipsa comunic.rii la ni$el a*ecti$.

Inter$en ii Obiecti$e Cpacienta s. poat. comunica cu echipa 'e @n#ri9ire i s. aib. @ncre'ere @n asistenta me'ical.. Autonome Cstabilesc rela ii 'e @ncre'ere cu pacienta Co a9ut s. e$ite 'epresia C'iscut cu pacienta 'istr.#4n'uCi aten ia 'e la membrul a*ectat. 0ele#ate &$aluare CpacienCta comunic. cu echipa 'e @n#ri9ire 'eclaCr4n' c. se simte mul umit. i @n e leas..

78

CAPI%OLUL I? A#E?E
E4EC%UAREA I#FEC1IEI I#%RAMU$CULARE Injec/ia intramu*cular" A constituie intro'ucerea unor solu ii i/otonice> uleioase sau a unei substan e coloi'ale @n stratul muscular prin interme'iul unui ac ataat la serin#.. $cop = intro'ucerea @n or#anism a unor substan e me'icamentoase. Locuri de elec/ie H re#iunea supere2tern. *esier.> 'easupra marelui trohanterJ *a a e2tern. a coapsei> @n treimea mi9locie> *a a e2tern. a bra ului @n muchiul 'eltoi'. Materiale nece*are= -.$i . renal. Casolet. cu tampoane sterile sau comprese 'e ti*on> alcool "erin#i 'e unic. *olosin . 'e m.rime corespun/.toare cantit. ii substan ei 'e a'ministrat 2 L 3 ace 'e unic. *olosin . pile 'e metal pentru 'eschi'erea *iolelor *iole cu substan e 'e a'ministrat. %e.nica= asistenta @i spal. m4inile pre#.tirea psihic. a bolna$ului se aea/. bolna$ul @n 'ecubit $entral> lateral> po/i ie se/4n'. sau @n picioare se 'e#resea/. locul in9ec iei cu un tampon 'e $at. cu eter i se 'e/in*ectea/. cu un alt tampon cu alcool se in$it. bolna$ul s.Ci rela2e/e musculatura i s. se @n eap. perpen'icular pielea cu rapi'itate i si#uran .> cu acul montat la serin#. se $eri*ic. acul> po/i ia acului prin aspirare se in9ectea/. lent solu ia se retra#e brusc acul cu serin#a i se 'e/in*ectea/. locul

se masea/. uor locul in9ec iei pentru a acti$a circula ia *a$ori/4n' re/or ia 'up. in9ec ie bolna$ul se aea/. @n po/i ie como'.> r4m4n4n' @n repaus *i/ic %C1! minute.

Incidente -i accidente 'urere $ie> prin atin#erea ner$ului sciatic sau a unor ramuri ale sale parali/ie prin le/area ner$ului sciatic hematom prin le/area unui $as F C ruperea acului > supura ia septic. embolie> prin in9ectarea acci'ental. @ntrCun $as 'e s4n#e @n suspensie

Interven/ii 1etra#erea acului> e*ectuarea in9ec iei @n alt. /on. Ase e$it. prin respectarea /onelor 'e elec ie B e2tra#erea manual. sau chirur#ical. se pre$ine prin *olosirea unor ace su*icient 'e mici pentru a p.trun'e @n masa musculatur. se $eri*ic. prin $eri*icarea po/i iei acului

DE +%IU%
in9ec ia se poate e2ecuta i cu acul 'etaat 'e serin#. respect4n'uCse m.surile 'e asep ie po/i ia acului se controlea/.> @n ca/ul solu iilor colorate> prin 'etaarea serin#ii 'e la ac> 'up. intro'ucerea acului @n masa muscular. in*iltra ia 'ureroas. a muchilor se pre$ine prin alterarea locurilor in9ec iilor.

I#FEC1IA I#%RA>E#OA$
Injec/iea intravenoa*" W intro'ucerea unei solu ii me'icamentoase @n cicula ia $enoas.. Pe aceast. cale se intro'uc solu ii i/otermice i hipertronice care nu sunt caustice pentru testul muscular sau subcutanat. ;u se intro'uc solu ii uleioase L pro'uc embolii #r.soase i consecuti$ moartea.

81

In9ec ia intra$enoas. se e*ectuea/. prin punc ia $enoas. i in9ectarea me'icamentului intra$enos. Locul de elec/ie A $enele 'e la plica cotului. Materiale nece*are 2C3 ace 'e 2% mm.'iametru> 'e 6N1!> 7N1! *iole> *lacoane cu substan e 'e a'ministrat 1C2 serin#i 'e unic. *olosin . tampon cu alcool #arou. %e.nica = asistenta @i spal. m4inile se aea/. bolna$ul @n 'ecubit 'orsal> cu bra ul @n e2tensie> pe o mic. pern. prote9at. 'e muama> ale/. sau prosop se ale#e locul punc iei se 'e/in*ectea/. locul punc iei se lea#. #aroul se lea#. punc ia $enoas. se controlea/. 'ac. acul este @n $en. se @n'ep.rtea/. sta/a $enoas. prin 'es*acerea uoar. a #aroului se in9ectea/. lent> in4n' serin#a @n m4na st4n#.> iar cu policele m4inii 'repte se apas. pe piston se $eri*ic.> perio'ic> 'ac. acul este @n $en. se retra#e brusc acul> c4n' in9ec ia sCa terminat> la locul punc iei se aplic. tamponul @mbibat in alcool> compresi$ se men ine compresiunea la locul punc iei c4te$a minute se supra$e#hea/. @n continuare starea #eneral. . Incidente -i accidente in9ectarea solu iei @n esutul peri$enos> mani*estat. prin tume*ierea esuturilor> 'urere *lebal#ia pro'us. prin in9ectarea rapi'. a solu iei sau a unor substan e iritante $aluri 'e cal'ur.> sen/a ia 'e usc.ciune @n *arin#e hematom prin str.pun#erea $enei ame eli> lipotomie> colaps.

82

Interven/ii se @ncearc. p.trun'erea acului @n cumenul $asului> continu4n'uCse in9ec ia sau se @ncearc. alt ac in9ectarea lent. se @ntrerupe in9ec ia se anun . me'icul

DE +%IU%
@n timpul in9ect.rii se $a supra$e#hea locul punc iei si starea #eneral.Arespira ia> culoarea *e eiB $ena are ne$oie pentru re*acere 'e repaus 'e cel pu in 2, 'e ore> 'e aceea nu se $or repeta in9ec iile in acea $en. @n inter$ale scurte 'ac. pacientul are o sin#ur. $en. accesibil. i in9ec iile trebuie s. se repete> punctiile se $or *ace @ntot'eauna mai central *a . 'e cele anterioare

DE E>I%A%
@ncerc.rile 'e a p.trun'e @n $en. 'up. *ormarea hematomului> pentru ca aceasta> prin $olumul s.u> 'eplasea/. traiectul obinuit al $enei

RECOL%AREA PRODU$ELOR &IOLO2ICE IONOGRAMA aprecia/. *unc ia renal. 'e men inere constant. a concentra iei 'e ioni
Metode de recoltare 6.nu m.n4nc. @nainte."e recoltea/. prin punc ie $enoas. % ml 'e s4n#e simplu. 3.;. ;a RC 13, L 1,7 m&XNeA3!!C33%m#HB VRC 3>%C%m&XNeA1%C21m#HB ClC+%C11!m&XNeA3%!C3+!m#HB

GLICEMIE
Metoda de recoltare

83

Prin punc ie $enoas. pe *lorura 'e natriu cu 2C3ml 'e s4n#e 3; 6%C11!m#H

EXPLORAREA SINDROMULUI DE HEPATOCITOLIZA


urm.rete alterarea inte#rit. ii hepatoCcelulare.8n acest scop se recoltea/. -<PAtransomina/a #utamicoCprin$icaB se recoltea/. 2C3 ml s4n#e simplu prin punc ie $enoas.. 3; ,C13 IINl -<OAtransomina/a #lutamicoCo2alatCacetic.B se recoltea/. 2C3 ml s4n#e simplu prin punc ie $enoas. 3; %C17IINl

BILURUBINA
Meto'e 'e recoltare F prin punc ie $enoas. s4n#e simplu 2ml 3;F 6I5-C!>7C1m#H 6I50C!C!>2%m#H R

CREATININA
Meto'a 'e recoltare F 'iminea a pe nem4ncate prin punc ie $enoas. 2C3 ml s4n#e 3;C!>%C1>2m#H

TESTE DE COAGULARE TIMP QUITICK


Meto'a 'e recoltare C s4n#e $enos ,>% ml !>% o2alat 'ee ;a 3; 12C16 sec.

TIMP HOWEL
Meto'a 'e recoltare L s4n#e $enos ,>% mlJ!>% o2alat 'e ;a 3; 6! L12! minute

8,

E4EC%UAREA PA#$AME#%ULUI PRO%EC%OR COMPRE$I>3 A&$OR&A#%


$cop A pansamentul prote9a/. pla#a 'e *actori noci$iAmecanici> termici> climaterici i in*ec ioi ai me'iului incon9ur.torB> asi#ur.o bun. absor ie a secre iilor> un repaus per*ect al re#iunii le/ate i *a$ori/ea/. cicatri/area.

MATERIALE NECESARE
ta$a me'ical. sau m.su a 'e instrumenteF trusa 'e instrumente sterili/ateJ 1C2 *oar*eceJ casoleta cu comprese i tampoane 'e ti*on i $at. steril.J $at. hi'ro*ic. steril. @n 'reptun#hiuriJ t.$i . renal.J muama i ale/.Ain *unc ie 'e re#iuneBJ solu ii antisepticeJ alcool 7! 'e #ra'eJ tinctur. 'e io' sau alcool io'at 2H> per#ament 'e potasiu 1N,!!!> nitrat 'e ar#int 1C2H> aci' boric ,H> bromocet 1H> ri$anol 1Hap. o2i#enat. J un#uente i pulberi cu antibiotice> sul*ami'eJ *esi 'e 'i*erite m.rimiJ #ali*i2 sau leucoplast

TEHNICA
se e2plic. bolna$ului necesitatea e*ectu.rii pansamentului se aea/. @n po/i ie c4t mai como'. > e/4n'. sau @n 'ecubit 'orsal> @n *unc ie 'e re#iunea un'e este pla#a sp.larea pe m4ini cu ap.si s.pun> 'e/in*ectare cu alcool me'icinal e2aminarea pl.#ii i a te#umentelor 'in 9ur. 0ac. pla#a a *ost pansat. se 'es*ace *aa i se ri'ic. pansamentul $echi cu mult. bl4n'e e> pentru a nu pro'uce 'ureri prin 'e/lipire brutal.J 'ac. nu se 'esprin'e se @nmoaie ccu ap. o2i#enat. si apoi se ri'ic. pansamentul se in'ep.rtea/. 'in pla#. e$entualele secreii prin tamponare cu comprese sterile uscate i se arunc. *iecare compres. utili/at. @n t.$i . renal. se *olosesc 'ou. pense anatomice 'in trusa steril. 'e instrumente pentru @n'ep.rtarea pansamentului $echi

8%

cu o pens. porttampon se ia o compres. steril. i cu a9utorul celei 'eCa 'oua se e*ectuea/. un tampon care se inhib. cu ap. cu ap. o2i#enat.> turn4n'Co 'in sticl. se toarn. @n pla#. apa o2i#enat.> a$4n' rol 'e/in*ectant hemostatic i 'e @n'ep.rtare a impurita ilor i secre iilorAprin e*er$escen a pro'us.B."e cur. . mar#inile pl.#ii peri*eric> 'e c4te$a ori> la *iecare tre#ere *olosin' un alt tamponAcel utili/at *iin' aruncat @n t.$i a renal.B se ter# mar#inile pl.#ii cu un tampon uscat se 'e/in*ectea/. te#umentele s.n.toase 'in 9urul pl.#ii cu alcool io'at 1HJ tinctur. 'e io' sau alcool 'e 7! #ra'e se cur. . pla#a prin tamponare se acoper. pla#a cu 2C3 comprese sterile care s. 'ep.easc. mar#inile pl.#ii cu cel pu in 1C2 cm> sau @mbibate cu solu ii antiseptice peste pansament se aea/. un strat 'e $at. steril. hi'ro*il.> cu rol absorbant se *i2ea/. pansamentul cu leucoplast sau prin ban'a9are cu o *as. @n *unc ie 'e re#iune sp.larea pe m4ini cu ap.curent. i s.pun i se 'e/in*ectea/. cu alcool.

OBSERVAIE
@n pl.#ile mai t.iate> bu/ele pl.#ii se prin' cu a#ra*e Michel bolna$ul se aea/. @n po/i ie c4t mai como'. re#iunea le/at. se pune @n repaus pentru a se re'uce 'urerea i a asi#ura $in'ecarea c4t mai rapi'. se acoper. bolna$ul cu o @n$elitoare 'e *lanel.

ATENIE
-oaleta pl.#ii i a te#umentelor 'in 9ur se *ace @n con'i iile unei asepsiiper*ecte "unt cate#oric inter/ise ap.sarea> stoarcerea sau masa9ul pl.#ii sau a re#iunilor @n$ecinateJ prin aceasta sCar putea pro$oca o 'iseminare a #ermenilor 'in pla#. 'etermin4n'uCse o septiumie ;u se intro'uc @n casolet. instrumentele cu care se lucrea/. @n pla#..Penrtu p.strarea asepsiei se poate @ntrebuin a o pens. numai pentru ser$irea materialului necesarAalta la *iecare pansamentB 8n ca/ul pansamentelor care pro'uc 'ureri se a'ministrea/. se'ati$e ale sistemului ner$os

86

CLI$MA E>ACUA%ORIE

Cli*ma Kintro'ucerea prin anus @n rect i @n colon a unor lichi'e pentru @n'ep.rtareamateriilor *ecale sau e*ectuarea unor tratamente. Cli*mele pot i= e$acuatoare> me'icamentoase sau alimentare $cop evacuator= pre#.tirea bolna$ului pentru anumite e2amin.riArectoscopie> iri#oscopieB sau inter$en ii chirur#icale asupra rectului sau terapeutic @n intro'ucerea 'e me'icamente sau alimente. Materiale nece*are = Iri#ator &s'march cu untub 'e cauciuc cu calibrul 'e 1! mm i 1>%C2 cm lun#ime> pre$./ut cu robinet sau pensa Mohr Canula rectal. 'in ebonit sterili/ata -.$i . renal. 6a/inet Muama i tra$ers. @n$elitoare 'e *lanel. sau cearcea* pentru acoperirea bolna$ului substan . lubri*iant.A$aselina boricat.B casolet. cu comprese sterile stati$ pentru iri#ator ap. cal'. 3%C37 #ra'e CA%!!C1!!!ml pentru a'ul i> 2%!ml pentru a'olescen i> 1%! ml pentru copii> %!C6! ml pentru su#ariB sareA o lin#uri . la un litru 'e ap.B sau uleiA, lin#uri la 1 lB sau #licerin.A,!# la %!! mlB>s.punA1 lin#uri . ras. la un litruB %e.nica= sp.larea pe m4ini cu ap. curent. i s.pun po/i ia 'e 'ecubit 'orsal i *lectea/. uor membrele in*erioare se in'ep.rtea/. *esele bolna$ului cu m4ma st4n#. i se intro'uce canula prin anus @n rectAcu m4na 'reapt.Bperpen'icularpe supra*a a subiacent. cu $4r*ul @n'reptat pu in

87

@nainte> @n 'irec ia $e/icii urinare prin mic.ri 'e rpta ie> p4n. ce se @n$in#e re/isten a s*incterului anal se ri'ic. e2tremitatea e2terna a canulei> ime'iat ce $4r*ul a trecut prin s*incter i se @n'reapt. $4r*ul @n a2a amputei rectale se intro'uce canula p4n. la o 'istan . 'e 1!C12 cm se 'eschi'e robinetul i sere#lea/. $ite/a 'e scur#ere a apei 'in iri#ator in colon prin ri'icarea iri#atorului cu m4na st4n#. la apro2imati$ %! cm 'easupra patului bolna$ului se in'ic. bolna$ului s. respire a'4nc se @nchi'e robinetul @n momentul @n care ni$elul apei 'in iri#ator se apropie 'e ni$elul tubului 'e scur#ere se @n'ep.rtea/. canula i se aea/. t.$i a renal. se solicit. bolna$ului s. re in. solu ia timp 'e 1!C1% minute bolna$ul este a'us @n un#hi 'rept i peste c4te$a minute @n 'ecubit 'orsal> se *acilitea/. p.trun'erea lichi'ului la o a'4ncime mai mare 'ac. bolna$ul se poate 'eplasa> $a mer#e la toalet.> @n ca/ contrar scaunul se captea/. la pat sp.larea pe m4ini cu ap. curent. i s.pun

Incidente -i interven/ii= canula @nt4mpin. re/isten . L @n acest ca/ seretra#ec4 i$a cm sau se $a 'a 'rumul la apa 'in iri#ator pentru ca aceasta s. permit. inaintarea canulei @n continuare> prin @ntin'erea i l.r#irea rectului precum i prin 'i/ol$area i 'islocarea materiilor *ecale 'ac. @n *a a canulei se aea/. schibate care @n#reunea/. trecerea apei se $a ri'ica iri#atorul care $a m.ri presiunea 'e scur#ere> restabil4n' curentul normal. Accidente 'ureri>crampe intestinale L @n acest ca/ se oprete curentul 'e ap. pentru c4te$a minute p4n. ce se linitete musculatura colonului. Admini*trarea medicamentelor *olide pe cale oral" De ini/ie L calea oral. este calea natural. 'e a'ministrare a me'icamentelor> acestea put4n'uCse resorbi la ni$elul mucoasei bucale i a intestinului sub ire sau #ros. $cop
88

Ob inerea e*ectelor locale sau #enerale ale me'icamentelorF C e*ecte localeF C *a$ori/ea/. cicatri/area ulcera iilor mucoasei 'i#esti$e C prote9ea/. mucoasa #astrointestinal. C @nlocuiete *ermen ii 'i#esti$i>secre ia #astic. @n ca/ul lipsei acestora C 'e/in*ectea/. tubul 'i#esti$ C e*ecte #eneraleF C me'icamentele a'ministrate pe cale oral. se resorb la ni$elul mucoasei 'i#esti$e>p.trun' @n s4n#e i apoi ac ionea/. asupra unor or#ane sisteme>aparate. Admini*trarea medicamentelor *olide C tabletele>'ra9eurile se aea/. pe limba pacientului i se @n#hit ca atare. -abletele care se resorb la ni$elul mucoasei sublin#uale se aea/. sub limb.. C #ranulele se m.soar. cu lin#uri a C pulberile 'i$i/ate @n casete amilacee> se @nmoaie @nainte caseta @n ap. i se aea/. pe limb. pentu a *i @n#hi it.. C pulberile ne'i$i/ate se 'o/ea/. cu lin#uri a sau cu $4r*ul 'e cu it.

8+

CAPI%OLUL ? &I&LIO2RA4IE

P( $IMICI E(CLMPEA#U CLEME#% C( &ACIU

C Patologia c.irurgical" -i mic" c.irurgie H #eurologie H Aparatul locomotor Banatomie unc/ional"3 biomecanic"3 *emiologie clinic"3 diagno*tic di eren/ialC H %ulbur"ri de mer* H %e.nici de evaluare -i Ingrijiri acordate de a*i*ten/ii medicali

Dr( MI,AI DUMI%RU LUCRE1IA %I%IRC

COR#ELIU GA,ARIA H Elemente de patologie ale aparatului Locomotor MARI# >OICULE$CU H Medical" general"

+!