Sunteți pe pagina 1din 15

CAP. 3.

APLICAIE PRACTIC PRIVIND STABILIREA MRIMII EANTIOANELOR

S.C. ALIMENTA SRL este o companie ce produce i comercializeaz mezeluri i produse din carne. Urmtoarele informa ii pro!in din situa iile financiare ale societ ii "#n mii lei$% &. Cifra de afaceri ' ()*.+&&&,)) R-N (/.0+/,)) R-N

(. .rofitul #nainte de impozitare ' +. Acti!e totale

' &().((*,)) R-N

Societatea este o filial a unei societ i familiale mari, pe care firma nu o auditeaz, i e1ist o2iecti!e anuale de performan sta2ilite pentru conducerea societ ii. Anul trecut raportul de audit a fost fr rezer!e. Societatea are un numr de aproape (0) de clien i, #n marea lor ma3oritate an4rositi i supermar5eturi. Societatea se apro!izioneaz de la un numr de apro1imati! /) de furnizori. Apro!izionarea se face #ntr6un ritm de +0 de facturi pe luna "#ntre *() i *0) de intrri pe an$. 7acturarea se face #ntr6un ritm de (0 da facturi pe zi "peste /0)) de facturi anual$. Determinarea statistic a mrimii e anti!ane"!r 8eterminarea mrimii eantioanelor se realizeaz dup urmtorul algoritm% &. (. calculul riscului de audit "RA$ calculul riscului inerent "RI$ (.a. calculul riscului inerent 4eneral (.2. calculul riscului inerent specific +. *. 0. calculul riscului de control "RC$ calculul riscului de nedetectare prin neeantionare "RNNE$ determinarea eantionului.

&. Calculul riscului de audit


Sec iunea

.
7irma de audit este pre4tit s accepte un risc de audit "RA$ nu mai mare de 09.

ABORDAREA A#DIT#L#I
Data C"ient$ ALIMENTA SRL Peri!a&a$ 3'.'(.())* Iniiale %nt!cmit &e$ AA Re+i,-it &e$ I. Ref. Sit. &. Analiza i i documenta i a2ordarea auditului "a$ Asi4ura i6! c a!e i cunotin e la zi despre acti!itatea societ ii i c sunt aduse la zi #n mod corespunztor dosarul de audit curent i cel permanent. "2$ Asi4ura i6! c a!e i o e!iden corespunztoare a sistemului conta2il i stp:ni i #ndea3uns mediul respecti! pentru a putea sta2ili o a2ordare adec!at a auditului. "c$ ;ntocmi i ta2ele cu informa iile financiare c<eie i realiza i o e1aminare analitic. "d$ Efectua i o e!aluare preliminar a respectrii principiului continuit ii acti!it ii. 7) "e$ Calcula i pra4ul de semnifica ie "a se !edea 7)$. "f$ Asi4ura i6! c a i luat #n calcul efectele unor posi2ile fraude sau erori. "4$ 8etalia i le4isla ia, re4lementrile, standardele conta2ile i de audit cu rele!an deose2it pentru misiune. 8ac este cazul, o2 ine i informa ii ref ref AA 6 AA 6 AA 6 ref Ini ial e AA &0.)&.())/ &/.)&.())/

.ro2leme aprute 6

ref

AA

7&c 7&d

AA AA

E1ist indica ii c s6a produs pe stoc E1ist du2ii cu pri!ire la respectarea acestuia

detaliate pri!ind inspec iile =rapoartele autorit ilor de supra!e4<ere i control. "<$ Asi4ura i6! c s6a luat #n considerare riscul e1isten ei unor tranzac ii semnificati!e, neprezentate, cu pr i aflate #n rela ii speciale. "i$ ;n cazul unui nou an4a3ament, asi4ura i6! c soldurile ini iale i comparati!ele sunt corecte. 8ac nu a!e i aceast certitudine, documenta i impactul acestei constatri asupra a2ordrii auditului. "3$ Identifica i estimrile conta2ile efectuate de directori = mana4ement i analiza i acti!itatea necesar pentru a le e!alua !eridicitatea. "5$ 8ac auditul tre2uie s se 2azeze pe o e1pertiz anterior efectuat, e!alua i o2iecti!itatea i competen a e1pertului, precum i dac acti!itatea acestuia corespunde o2iecti!elor auditului.

ref

AA 6

ref

AA 6

ref

AA

ref

AA

Ref. sit. "l$ Atunci c:nd sunt implica i i al i auditori, fie interni, fie e1terni, lua i #n considerare influen a pe care o !or a!ea asupra auditului. "m$8ocumenta i o e!aluare a riscului de audit i a componentelor sale, riscul inerent, de control i de nedetectare "a se !edea 7& i 7($. "n$ 8ocumenta i a2ordarea auditului, identific:nd clar domeniile esen iale pentru audit, riscurile i a2ordarea acestora, precum i metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat. 6 Eantionare 2azat pe 3udecat 6 Eantionare 2azat pe risc 6 Alte metode (. Selecta i auditorii corespunztori misiunii "lista i numele lor mai 3os$, document:nd msura #n care este necesar ca acti!itatea lor s fie condus, controlat i re!izuit. ref

Ini iale

AA

Aspecte care apar 6

7&,7 (,7+ 7&,7 (, 7+

AA

AA

AA

Asi4urat

7* +. ;ntocmi i un 2u4et de timp al misiunii. E& *. Asi4ura i6! c to i auditorii sunt pui #n tem.

AA AA >edin de informare inut pe &*.)&.())/

N-me"e a-&it!ri"!r Ion .opescu A!ram Anton 8ata &/.)&.())/

E/0erien1 partener asistent

Semnt-ra

Ini1ia"e I. AA

Sec iunea

.) PRA2#L DE SEMNI.ICAIE
Data C"ient$ ALIMENTA SRL Peri!a&a a-&itat$ 3'.'(.())* Iniiale %nt!cmit &e$ AA Re+i,-it &e$ I. &?.)&.())/ &@.)&.())/ B-4et ())5 "ei

Sit-a1ii 3inanciare E/erci1ii anteri!are e/erci1i- c-rent e/erci1i- c-rent (Nota 4) "ei "ei Acti!e totale "#nainte de scderea datoriilor$ &9 & (9 ( Cifra de afaceri ).09 + &9 * .rofit #nainte de impozitare "nota +$ 09 0 &)9 A .ra4 de semnifica ie &().((*.))) &.()(.(*) (.*)*.*?) ()*.+&&.))) &.)(&.000 (.)*+.&&) (/.0+/.))) &.+/A.?0) (./0+./)) (.)*+.&&) ?&.&//.))) ?&&.//) &.A(+.0*) ()(.0@@.))) &.)&(.@@0 (.)(0.@@) *0.*/+.))) (.(/+.A0) *.0*/.+)) (.)(0.@@)

Etapa de planificare Etapa e1primrii opiniei

(.)*+.&&)

(.)(0.@@)

N-TB EC.LICATIDB pri!ind ra ionamentul selec iei pra4ului de semnifica ie. .ra4ul de semnifica ie a fost calculat #n func ie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai constant #n ultimii ani. Cifra profitului = pierderii a !ariat considera2il i de aceea nu a fost luat #n considerare.

(. Calculul riscului inerent (.a. Riscul inerent "RI$ este dat de completarea listei de !erificare a riscului inerent 4eneral "7&$ i a riscului inerent specific "7($, pentru fiecare sec iune de audit. Riscul 4eneral, aa cum rezult din 7&, este me&i-. Riscurile specifice, pe sec iuni, se identific rspunz:nd la cele ase #ntre2ri din cadrul para4rafului EAuditF din sec iunea 7 "lista de !erificare 7($. ;ntre2rile sunt formulate de aa natur #nc:t un rspuns poziti! indic un risc.

%NTREBRI PRIVIND RISC#RILE INERENTE SPECI.ICE' ;& Sistem e1pus erorilor =sistem inadec!at =sistem manual necomputerizatG ;( Conta2il responsa2il pentru domeniul acesta sla2 pre4tit profesionalG ;+ -pera iuni comple1e "natura opera iunii efecti!e, nu modul cum este ea #nre4istrat$G ;* Risc de pierderi =deturnri de fonduri = fraudG ;0 Multe 3udec i profesionale =calculeG ;A -pera iuni neo2inuite "natura opera iunii sau natura procesului #n afara sistemului$G

&

Norme Minimale de Audit, Ed. Economic, Hucureti, pa4. &/A

Astfel, fiecare sec iune de audit tre2uie analizat prin prisma c<estionarului de mai sus, a!:ndu6se #n !edere riscul inerent 4eneral al clientului. Ta2elul de mai 3os con ine procenta3ele riscului inerent, care tre2uie ataate fiecrei sec iuni pe 2aza celor ase #ntre2ri i a riscului 4eneral de3a sta2ilit la ni!elul societ ii auditate. T' Numr de riscuri inerente specifice identificate )6 ' sa- ( risc-ri + sau * riscuri 0 sau A riscuri 7oarte sczut (+9 0)9 /)9 NIDEL IENERAL 8E RISC INERENT Sczut 0)9 /)9 &))9 Ni+e" me&i7)8 &))9 &))9 Ni!el ridicat &))9 &))9 &))9

(.2. ;n cazul societ ii comerciale ALIMENTA SRL, coloana rele!ant este coloana a treia "risc mediu$% sursa 7&. La sec iunile unde rspunsurile la #ntre2ri au fost ne4ati!e sau au e1istat ma1im dou rspunsuri poziti!e , procentul ataat RI este de /)9. 8ac am fi a!ut trei rspunsuri poziti!e, acest procent ar fi fost de &))9 "nu este cazul societ ii auditate$.

Sec1i-nea

.' LIST DE VERI.ICARE A RISC#L#I INERENT 2ENERAL


Data C"ient$ ALIMENTA SRL Peri!a&a a-&itat$ 3'.'(.())* Iniiale %nt!cmit &e$ AA Re+i,-it &e$ I. &0.)&.())/ &/.)&.())/ 8a '. Mana4ement-" "a$ Le lipsesc mana4erilor cunotin ele i e1perien a necesare pentru a conduce societateaG "2$ Au mana4erii tendin a de a an4a3a societatea #n asocieri cu 4rad de risc ridicatG Nu Nu Nu

"c$ Au a!ut loc sc<im2ri ale mana4erilor cu func ii c<eie #n cursul e1erci iului financiarG "d$ E1ist anumite cerin e pri!ind men inerea unui ni!el al renta2ilit ii sau #ndeplinirea unor o2iecti!eG "de e1. .entru #ndeplinirea unor cerin e din partea creditorilor$ "e$ Are rezultatul raportat o semnifica ie personal pentru mana4eriG "de e1. prime le4ate de profit$ "f$ Controlul administrati! i cel e1ercitat de mana4eri sunt sla2eG "4$ Lipsesc sistemele informatice mana4eriale performanteG "<$ Sunt mana4erii implica i concret #n sarcinile zilniceG "Aceast #ntre2are este rele!ant numai dac se identific un risc la punctul "d$ sau "e$ de mai sus$

Nu 8a Nu Nu Nu 8a

EVAL#ARE 2ENERAL A RISC#L#I DE MANA2EMENT 7-ARTE SCBJUT=SCBJUT=MEDI#=RI8ICAT E1plica ii


8atorit faptului c ALIMENTA SRL tre2uie s #ndeplineasc anumite cerin e de performan pentru a putea 2eneficia #n continuare de creditare din partea 2ncii Transil!ania.

8a CONTIN#ARE (. C!nta9i"itate "a$ Este func ia conta2ilit ii descentralizatG "2$ Le lipsesc personalului din conta2ilitate instruirea i capacitatea de a6i duce la #ndeplinire sarcinile care le re!inG "c$ E1ist pro2leme de atitudine sau de moral sczut #n departamentul de conta2ilitateG "d$ E1ist riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului c an4a3a ii societ ii lucreaz su2 presiuneG EVAL#ARE 2ENERAL A RISC#L#I CONTABIL 7-ARTE SCBJUT=SC:#T=ME8IU=RI8ICAT E1plica ii E1ist #n 4eneral pro2leme cu o parte a sistemului care este #n 4eneral satisfctor. Se !a alctui o list a creditorilor i a ac<izi iilor ce prezint un risc specific. 3. Acti+itatea s!ciet1ii a-&itate "a$ ;i desfoar societatea acti!itatea #ntr6un sector cu risc ridicatG "2$ E1ist !reun creditor K ter parte cu o importan indi!idual 8a semnificati!G "c$ E1ist o concentrare de ac iuni sau de drepturi de !ot mai mare de (09 #n posesia unor mem2rii ai Consiliului de administra ie fr func ie e1ecuti!G "d$ Se anticipeaz c afacerea "sau o parte din ea$ ar putea fi !:ndut #n !iitorG "e$ A fost preluat controlul societ ii de altcine!a #n ultimele &( luniG "f$ Este societatea insol!a2ilG Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

Nu

EVAL#ARE 2ENERAL A RISC#L#I DE A.ACERI 7-ARTE SCBJUT=SCBJUT=MEDI#;RI8ICAT E1plica ii

Hanca Comercial Roman de ine o pondere semnificati! #n r:ndul creditorilor.

8a

Nu

CONTINUARE
<. A-&it-" s!ciet1ii "a$ Este prima dat c:nd firma !a audita acest clientG "2$ S6a e1primat #n raportul de audit o opinie cu rezer!e semnificati!e #n !reunul din ultimii doi aniG "c$ A i descrie rela ia cu societatea6client ca fiind LconflictualF sau L#n deteriorareFG "d$ E1ist presiuni le4ate de onorarii sau de timpG "e$ E1ist un numr #nsemnat de opera iuni L4reu de auditatFG Nu Nu Nu Nu Nu

EVAL#ARE 2ENERAL A RISC#L#I DE A#DIT 7-ARTE SCBJUT=SC:#T=ME8IU=RI8ICAT E1plica ii

EVAL#ARE 2ENERAL A RISC#L#I INERENT .e 2aza celor de mai sus% 7-ARTE SCBJUT=SCBJUT=MEDI#=RI8ICAT

Sec iunea

LISTA DE VERI.ICARE A RISC#L#I INERENT SPECI.IC


Iniiale %nt!cmit &e$ AA Re+i,-it &e$ I.

.(
Data

C"ient$ALIMENTA SRL Peri!a&a$ 3'.'(.())*

&0.)&.())/ &/.)&.())/
Mrimea eantionului "2azat pe 3udecat$=

.ra4ul de semnifica ie ' (.)*+.&&),)) Riscul inerent 4eneral ' sczut Imo2ilizrile corporale i necorporale Conturi ale 4rupului i in!esti ii Stocuri i produc ie #n curs de e1ecu ie K cantit i Stocuri i produc ie #n curs de e1ecu ie K e!aluare 8e2itori In!esti ii pe termen scurt Conturi la 2nci i casa K pl i Conturi la 2nci i casa K #ncasri Conturi la 2nci K confruntate cu e1trasele de cont Creditori ;& 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ;( 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Riscuri inerente specifice

Ref. sit.

7actorul ini ial de risc "la 7+$ ;+ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ;* 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ;0 6 6 6 8a 6 6 6 6 6 6 ;A 6 6 6 6 8a 6 6 6 6 6 E!aluare Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9

Creditori pe termen lun4 D:nzri Cumprri C<eltuieli Salarii i indemniza ii Alte sec iuni de audit Halan a de !erificare i #nre4istrri conta2ile Situa ii financiare preliminare i #nre4istrri dup sf:ritul e1erci iului

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 8a 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 8a 6 8a 6 6

Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu

/)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9

+. Calculul riscului de control Urmtorul element #n cadrul ecua iei riscului este riscul de control "RC$. ;n cazul societ ii comerciale ALIMENTA SRL a2ordarea auditului este una de fond "adic nu ne 2azm pe sistemele de control intern$. ;n acest caz RC este & sau &))9 "se poate nota cu EN=AF #n coloana a patra din ta2elul 7+$. ;n situa ia #n care auditorul se poate 2aza pe sistemele de control ale clientului, riscul de control poate fi introdus #n ecua ia riscului. ;ntr6un astfel de caz auditorul !a testa aceste sisteme i, #n func ie de 4radul de si4uran , !a completa coloana corespunztoare din 7+ cu !alorile preluate din ta2elul de mai 3os%

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL IRA8UL 8E SIIURANMB Semnificati! Moderat Limitat Ine1istent CRITERIUL Rata eecurilor p:n la (9 Rata eecurilor p:n la 09 Rata eecurilor p:n la &)9 Rata eecurilor mai mare de &)9 T( RISCUL &+.09 (+9 0A9 &))9

*. Calculul riscului de nedetectare prin neeantionare "RNNE$ Riscul de nedetectare prin neeantionare "RNNE$ este riscul ca procedurile analitice s nu duc la depistarea de erori sau neconcordan e #n situa iile financiare. Acesta intr #n ecua ie #n momentul c:nd auditorul se 2azeaz pe procedurile analitice #n faza de planificare i #n munca de fond. ;n func ie de decizia auditorului "de a se 2aza sau nu pe procedurile analitice$, se folosesc procentele din ta2elul de mai 3os. Dalorile se !or re4si #n coloana corespunztoare din Sec iunea 7+.

.ACTORI AI RISC#L#I DE NEDETECTARE NEASOCIAT C# EANTIONAREA T3 IRA8 8E Jero &))9 SIIURANMA ;N Moderat 0A9 ECAMINAREA Ridicat +&9 ANALITICB 0. 8eterminarea eantionului Ultimul risc, care rezult din ecua ia riscului o dat ce toate celelalte riscuri au fost identificate, este riscul de nedetectare prin eantionare "RNE$. acesta este in!ers propor ional cu mrimea eantionului. ;n ta2elele T* i T0 de mai 3os, 2anda de risc este reprezentat de produsul "pe care6l notm cu N$% RIORNNEORC Ecua ia riscului de!ine% RA ' NORNE Riscul de audit "RA$ este o constant pe care auditorul o sta2ilete de la #nceput "de o2icei, nu mai mare de 09$. N se re4sete #n ta2ele de risc sta2ilite pe 2az de modele statistice i difer #n func ie de mrimea popula iei "cele dou situa ii sunt prezentate mai 3os$% TABEL C# MRIMEA EANTION#L#I LA O POP#LAIE = <)) HAN8A 8E RISC /?.*9 .PNB LA &))9 0?.09 .PNB LA /?.+9 *+.?9 .PNB LA 0?.*9 ++.)9 .PNB LA *+./9 (*.@9 .PNB LA +(.@9 &?.@9 .PNB LA (*.?9 MBRIMEA E>ANTI-NULUI 0+ *? *+ +? ++ (?

&*.*9 .PNB LA &?.?9 &&.&9 .PNB LA &*.+9 ?.09 .PNB LA &&.)9 A.A9 .PNB LA ?.*9 ) .PNB LA A.09

(+ &? &+ ? +

TABEL C# MRIMEA EANTION#L#I LA O POP#LAIE > <)) HAN8A 8E RISC /(.&9 .PNB LA &))9 0?./9 .PNB LA /(.)9 */.?9 .PNB LA 0?.A9 +@.)9 .PNB LA */./9 +).(9 .PNB LA +?.@9 (+.*9 .PNB LA +).&9 &?.&9 .PNB LA (+.+9 &*.)9 .PNB LA &?.)9 &).@9 .PNB LA &+.@9 ?.*9 .PNB LA &).?9 A.09 .PNB LA ?.+9 .PNB LA A.*9 MBRIMEA E>ANTI-NULUI 0@ 0( *? ** *) +0 +) (0 () &0 &) 0

8imensionarea eantionului se calculeaz in:ndu6se seama de mrimea popula iei, dup urmtorul al4oritm% &. calculul 2enzii de risc% RISC ' RIORCORNNE (. selectarea mrimii eantionului corespunztor 2enzii de risc calculate.

Sec iunea

.3 RISC#RI INERENTE SPECI.ICE I MRIMEA EANTIOANELOR INIIALE


Data C"ient$ ALIMENTA SRL Peri!a&a a-&itat$ 3'.'(.())* Iniiale %nt!cmit &e$ AA Re+i,-it &e$ I. &0.)&.())/ &/.)&.())/

Risc inerent "RI$% s-rsa .( Imo2ilizrile corporale i necorporale Conturi ale 4rupului i in!esti ii Stocuri i produc ie #n curs de e1ecu ie K cantit i Stocuri i produc ie #n curs de e1ecu ie K e!aluare 8e2itori In!esti ii pe termen scurt Conturi la 2nci i casa K pl i Conturi la 2nci i casa K #ncasri Conturi la 2nci K confruntate cu e1trasele de cont Creditori Creditori pe termen lun4 D:nzri Cumprri C<eltuieli Salarii i indemniza ii Alte sec iuni de audit Halan a de !erificare i #nre4istrri conta2ile Situa ii financiare preliminare i #nre4istrri dup sf:ritul e1erci iului /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9

RNNE% sursa T+

Riscul de control%surs a T( N=A N=A N=A N=A N=A N=A N=A N=A &+,09 au fost testate i sunt fidele N=A N=A N=A N=A N=A N=A N=A N=A N=A

Ca"c-"-" 9en,ii &e risc RI / RDNE / RC

8imensionarea eantionului% sursa T*, T0 +? *? *? *? *? *? 0( 0( &+

0A9 &))9 &))9 &))9 &))9 &))9 &))9 &))9 &))9

+@.(9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 @,*09

/)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9 /)9

&))9 &))9 +&9 +&9 +&9 +&9 +&9 0A9 0A9

/)9 /)9 (&./9 (&./9 (&./9 (&./9 (&./9 +@.(9 +@.(9

0( *? +) +) +) +) +) +? +)

CLIENT$ ALIMENTA SRL

.<

E>ERCII#L .INANCIAR C# %NC?IDERE LA 3' DECEMBRIE ())* B#2ET DE A#DIT

Rea"i,at ())* !re

B-4et ())* !re

Rea"i,at ())5 !re

.lanificare Mi3loace fi1e Stocuri Crean e Hanca Creditori Salarii Halan a 7inalizare

+,) +,) /,) 0,) (,) 0,) (,) +,) 0,)

+,) (,0 A,) 0,) (,0 0,) (,) *,) 0,)

+,+ +,) A,) 0,) (,0 0,) (,) *,) A,)

Total

+0,)

+0,)

+A,?

Concluzie%8iferen a de ore nu este semnificati!a, nu necesita e1plica ii suplimentare

AA &&.)&.())/