Sunteți pe pagina 1din 50

PROIECT

MINISTERUL FINANELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

YBAK A
O R D I N
K3
___________________2011 or. Chiinu Nr.____
.
Cu privire la aprobarea Normelor
metodologice privind executarea de cas a
mijloacelor bugetului public na(ional prin
Trezoreria de Stat yi trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finan(elor
_____________________________________________________________________________
ntru realizarea re!e"erilor #ta$ilite %n &e'ea (inan)elor u$li*e i re#on#a$ilit)ii
$u'etar + (i#*ale i %n #*oul re'le,entrii oera)iunilor a(erente e-e*utrii "e *a#
a ,i.loa*elor $u'etului u$li* na)ional rin /rezoreria "e 0tat i trezoreriile
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3
O R D O N:
1. 0e aro$ Nor,ele ,eto"olo'i*e ri!in" e-e*utarea "e *a# a ,i.loa*elor
$u'etului u$li* na)ional rin /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor3 *u "o*u,entele3 raoartele i (or,ele "e ieire
*ore#unztoare + #e ane-eaz.
2. 4rezentul or"in intr %n !i'oare %n*e5n" *u 1 ianuarie 2016.
Veaceslav NEGRUA
MINISTRU
1
PROIECT
Ministerul Finan(elor al Republicii Moldova
Trezoreria de Stat
NORMELE METODOLOGICE
privind executarea de cas a mijloacelor
bugetului public na(ional
CHI$INU
2011
2
PROIECT
CUPRINS
Nr.cap/par. Con(inutul Pag.
Capitolul 1 Prevederi generale 4
1.1 7$ie*tul Nor,elor 8
1.2 Ca"rul le'i#lati! 9
1.6 :e(ini)ii 9
1.8 ;utoritatea3 "i#tri$uirea i #trarea Nor,elor 11
1.9 :e#*hi"erea i %n*hi"erea *onturilor trezoreriale 12
1.<
:o*u,entele3 raoartele i (or,ele "e ieire utilizate %n ro*e#ul
e-e*utrii "e *a# a ,i.loa*elor $u'etului u$li* na)ional
16
1.<.1 :o*u,ente "e lat utilizate %n ro*e#ul e-e*utrii "e *a# a ,i.loa*elor
$u'etului u$li* na)ional
16
1.<.2 :o*u,ente3 raoarte i (or,e "e ieire utilizate %n ro*e#ul e-e*utrii "e *a#
a ,i.loa*elor $u'etului u$li* na)ional
19
Capitolul 2 Prognoza yi managementul fluxului de lichidit(i 23
2.1 =e'uli 'enerale ri!in" ,ana'e,entul (lu-ului "e li*hi"it)i 26
2.2 4ro'noza lunar a (lu-ului "e li*hi"it)i 28
2.6 1ana'e,entul (lu-ului "e li*hi"it)i 28
2.8
>n!e#tirea #urlu#ului "i#oni$ilit)ilor $neti ale *ontului uni*
trezorerial
29
2.9
:o$5nzile a(erente #ol"urilor "e ,i.loa*e $neti %n *onturile $an*are
ale trezoreriilor teritoriale
2<
2.< ,ru,uturi a*or"ate i ra,$ur#ate 2<
Capitolul 3 Managementul ncasrilor la bugetul public na(ional 28
6.1 =e'uli 'enerale ri!in" %n*a#rile la $u'etul u$li* na)ional 2?
6.2 4ro*e#ul ri!in" %n*a#rile la $u'etul u$li* na)ional 60
6.6
@!i"en)a %n*a#rilor %n $u'etul "e #tat3 $u'etele lo*ale3 $u'etul
a#i'urrilor #o*iale "e #tat i (on"urilor a#i'urrii o$li'atorii "e
a#i#ten) ,e"i*al
61
6.8
=e#tituirea i tre*erea %n *ontul altor l)i a #u,elor %n lu# #au in*ore*t
a*hitate "e *tre *ontri$ua$ili la $u'etul u$li* na)ional
66
6.8.1
=e#tituirea i tre*erea %n *ontul altor l)i a #u,elor a*hitate %n lu# #au
in*ore*t "e *tre *ontri$ua$ili la $u'etul "e #tat
66
6.8.2
=e#tituirea i tre*erea %n *ontul altor l)i a #u,elor a*hitate %n lu# #au
in*ore*t "e *tre *ontri$ua$ili la $u'etele lo*ale
68
6.8.6 nto*,irea raoartelor 69
6.8.8
1o"ul "e re#tituire a !eniturilor *ole*tate i a ,i.loa*elor te,orar intrate %n
o#e#ia autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare (inan)ate "e la $u'etul "e #tat
6<
Capitolul 4 Managementul pl(ilor din bugetului public na(ional 37
8.1 =e'uli 'enerale ri!in" l)ile "in $u'etul u$li* na)ional 6B
8.2
@(e*tuarea l)ilor "e la *onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat i
trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor
6B
8.2.1
@(e*tuarea l)ilor "in ,i.loa*ele $neti a*u,ulate la $u'etul "e #tat rin
/rezoreria "e 0tat
6B
8.2.2 @(e*tuarea l)ilor "in ,i.loa*ele $neti a*u,ulate la $u'etele lo*ale 6?
8.2.6 1ana'e,entul an'a.a,entelor 6?
8.2.8 @(e*tuarea l)ilor rin !ira,ent 80
8.2.9 @(e*tuarea l)ilor %n nu,erar 81
8.2.< @-e*utarea "o*u,entelor e-e*utorii Ctitluri e-e*utorii i or"ine in*a#oD 82
8.2.B 7era)iuni trezoreriale interne 88
8.2.? @(e*tuarea oera)iunilor !alutare 89
6
PROIECT
8.6 4ro*e"uri ri!in" 'e#tionarea roie*telor (inan)ate "in #ur#e e-terne 8<
8.8 =e'uli ri!in" "e#er!irea a,$a#a"elor 8<
8.9 =e'uli ri!in" %n*hi"erea anului $u'etar 8B
Capitolul 5 Raportarea bugetar 48
8
PROIECT
;4C ;utorit)i u$li*e *entrale
;4& ;utorit)i u$li*e lo*ale
;E ;",ini#tratorii "e !enit
CF Cla#i(i*a)ia Fu'etar
CF/1 Ca"rul Fu'etar e /er,en 1e"iu
C: Centru "e :e*ontri
CN;0 Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale
CN;1 Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in
CG/ Cont Gni* /rezorerial
F;00 Fu'etul a#i'urrilor #o*iale "e #tat
F& Fu'etul lo*al
FN1 Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei
F4N Fu'etul u$li* na)ional
F0 Fu'etul "e #tat
2;7;1 2on"urile a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al
H1 Hu!ernul =eu$li*ii 1ol"o!a
>240 >n#e*toratul 2i#*al 4rin*ial "e 0tat
>4 >n#titu)ie 4u$li*
12 1ini#terul 2inan)elor
4C 4lan "e Conturi
0;4> 0i#te, ;uto,atizat "e 4l)i >nter$an*are
0>12 0i#te,ul >n(or,a)ional "e 1ana'e,ent 2inan*iar
0E 0er!i*iul Ea,al
/0 /rezoreria "e 0tat
// /rezoreria /eriotrial
G;/ Gnit)i a",ini#trati!eIteritoriale
9
PROIECT
1. Prevederi generale
1.1 Obiectul Normelor
1D Nor,ele ,eto"olo'i*e ri!in" e-e*utarea "e *a# a ,i.loa*elor $u'etului u$li* na)ional C%n
*ontinuare Nor,eD au (o#t ela$orate *u #*oul "e a re'le,enta rolurile i re#on#a$ilit)ile
an'a.a)ilor ;utorit)ilor 4u$li*e Centrale C;4CD i ;utorit)ilor 4u$li*e &o*ale C;4&D
ri!in" e-e*utarea $u'etului la ni!elJ
CentralK
=aionalK
4ri,rii i *o,une A #ate.
Nor,ele !or a!ea #tatut "e a*t nor,ati! aro$at "e *tre 1ini#terul 2inan)elor3 *are !a (i
,o"i(i*at i *o,letat %n ,o" re'ulat.
2D 4rezentele Nor,e nu re'le,enteaz a*ti!itatea Ca#ei Na)ionale "e
;#i'urri 0o*iale i a Co,aniei Na)ionale "e ;#i'urri %n 1e"i*in. ;*e#te "ou autorit)i A
in#titu)ii $u'etare (un*)ioneaz %n *on(or,itate *u re'ula,entele lor rorii. 1o"ul "e
raortare ale a*e#tora3 entru *on#oli"area $u'etului u$li* na)ional3 #e !a (a*e rin ta$ele "e
tran#unere3 ela$orate i aro$ate "e *tre 1ini#terul 2inan)elor *on(or, rin*iiilor
re!zute %n a*e#t "o*u,ent.
6D ;*e#te Nor,e au (o#t ela$orate %ntru realizarea ur,toarelor o$ie*ti!e
"e $az ale Hu!ernului =eu$li*ii 1ol"o!aJ
1en)inerea unor ro*e"uri e(i*iente i *ore#unztoare entru a",ini#trarea tuturor
,i.loa*elor u$li*eK
;#i'urarea (atului *a to)i an'a.a)ii ;4C i ;4& #unt in(or,a)i *u ri!ire la rolurile
i re#on#a$ilit)ile (inan*iare ale a*e#tora3 "u *u, re!e"e rezentele Nor,eK
7(erirea unui *a"ru entru 'e#tiunea (inan*iar i re#tarea #er!i*iilor *are !a
er,ite3 un"e !a (i o#i$il3 *on*or"an)a re#on#a$ilit)ilor ,ana'eriale *u *ele
(inan*iareK
;#i'urarea e-i#ten)ei unor *ontroale i ,#uri "e rote*)ie *ore#unztoareK
;#i'urarea *et)enilor i *ontri$ua$ililor * Hu!ernul %i a#u, an'a.a,entul entru
realizarea raortului re) A er(or,an) la re#tarea #er!i*iilor u$li*e.
8D Cu #*oul "e a er(e*)iona ,ana'e,entul (inan*iar %n #e*torul $u'etar i
"e al a"u*e la ni!elul #tan"ar"elor (inan*iare interna)ionale3 Hu!ernul a %ntrerin#
ur,toarele ini)iati!e "e $azJ
Instituirea Contului Unic Trezorerial (CUT) + *eea *e a er,i# e!i"en)a tuturor
%n*a#rilor i l)ilor la ni!elul $u'etului u$li* na)ionalK
Implementarea Sistemul Informa(ional de Management Financiar (SIMF) + !a
er,ite #orirea e(i*ien)ei tranza*)iilor (inan*iare3 %,$unt)irea *ontrolului a#ura
l)ilor3 *reterea 'ra"ului "e #e*uritate in(or,a)ional3 a**e# #orit la in(or,a)ii "e
*alitate3 tran#aren)a oera)iunilor et*.K
Clasifica(ia Bugetar yi Planul de Conturi unic + !a er,ite *on#oli"area
in(or,a)iilor $u'etelor "e toate ni!elurile la ni!el 'u!erna,ental (r al'orit,e
#uli,entare #au ta$ele "e tre*ere3 re*u, i raortarea *tre 7r'ani#,ele 2inan*iare
>nterna)ionale %ntrIo (or, uni* i #i,li(i*atK
<
PROIECT
Elaborarea unei noi Legi cu privire la finan(ele publice yi responsabilit(ii
bugetar - fiscale + *e !a *urin"e noi re'le,entri entru $u'etul 'u!ernului *entral
i $u'etele lo*ale. /oto"at a*ea#ta #e !a (o*u#a i e tran#,iterea re#on#a$ilit)ilor
ri!in" e-e*utarea i e!i"en)a $u'etului u$li* na)ional la ni!el "e (ie*are autoritate A
in#titu)ie $u'etar3 iar %n *azul unor a$ateri #au nere#e*tri ale le'ii !or (i re!zute
i unele #an*)iuni *ore#unztoareK
Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) + !a "eter,ina *on#oli"area e*hili$rului
,a*roe*ono,i* i a "i#*ilinei (inan*iare3 #orirea e(i*a*it)ii *heltuielilor $u'etare3
re*u, i #orirea ni!elului "e tran#aren) i r#un"ere %n ro*e#ul "e luare a
"e*iziilor *u ri!ire la i"enti(i*area riorit)ilor "e oliti*i i #trate'iile #e*toriale "e
*heltuieliK
Elaborarea serviciului de audit n Republica MoldovaK
1.2 Cadrul legislativ
1D &e'ea *u ri!ire la (inan)ele u$li*e i re#on#a$ilitate C%n rezent + &e'ea ri!in" #i#te,ul
$u'etar i ro*e#ul $u'etar nr.?8BI>>> "in 28 ,ai 1LL<D.
2D &e'ea ri!in" (inan)ele u$li*e lo*ale nr. 6LBIME "in 1< o*to,$rie 2006.
6D &e'ea $u'etar anual.
8D &e'ea Conta$ilit)ii nr. 116IME> "in 2B arilie 200B.
9D &e'ea nr. L<IME> "in 16 arilie 200B ri!in" a*hizi)iile u$li*e.
<D :e*retul 4ree"intelui =eu$li*ii 1ol"o!a Cu ri!ire la /rezoreria "e 0tat nr. 6L "in 10
,artie 1LL6.
BD Notr5rea Hu!ernului =eu$li*ii 1ol"o!a ri!in" *rearea #tru*turilor teritoriale "e trezorerie
nr. <?6 "in 10 "e*e,$rie 1LL<.
?D Notr5rea Hu!ernului =eu$li*ii 1ol"o!a *u ri!ire la re'le,entarea a*ti!it)ii 1ini#terului
2inan)elor nr. 12<9 "in 18 noie,$rie 200?.
LD 7r"inul ,ini#trului (inan)elor ri!in" *la#i(i*a)ia $u'etar i lanul "e *onturi inte'rat nr. 62
"in 60 ,artie 2011.
10D 7r"inul ,ini#trului (inan)elor ri!in" aro$area nor,elor ,eto"olo'i*e ri!in" e-e*utarea
"e *a# a $u'etului u$li* na)ional rin /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor nr. OOOOOOOOOO
11D =e'ula,entul ri!in" oera)iunile "e *a# %n $n*ile "in =eu$li*a 1ol"o!a aro$at rin
hotr5rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr. 8B "in 29.02.2000r.
1.3 Defini(ii
1D n %n)ele#ul rezentelor Nor,e3 ter,enii i e-re#iile "e ,ai .o# #e "e(ine#* "u *u,
ur,eazJ
Administrator de buget - autoritate A in#titu)ie $u'etar3 %,uterni*it *u "retul "e
'e#tionare a unuia "in $u'etele *o,onente ale $u'etului u$li* na)ional3 %n *on(or,itate *u
re#on#a$ilit)ile i *o,eten)ele re!zute %n &e'ea (inan)elor u$li*e i re#on#a$ilit)ii
$u'etar I (i#*ale.
Administrator de venit + autoritate A in#titu)ie $u'etar3 %,uterni*it *u "retul "e
a*u,ulare3 e!i"en) i *ontrol a#ura !eniturilor $u'etului u$li* na)ional3 urt5n"
re#on#a$ilitate entru *ore*titu"inea i re#tituirea ,i.loa*elor $neti "in !eniturile
a*u,ulate. n =eu$li*a 1ol"o!a #e "i#tin' ur,torii a",ini#tratori "e !enitJ >n#e*toratul
2inan*iar 4rin*ial "e 0tat C>240D i >n#e*toratele (i#*ale "e #tat teritoriale3 0er!i*iul Ea,al
C0ED3 Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale CCN;0D3 Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n
1e"i*in CCN;1D i alte or'ane %n!e#tite *u a*e#t "ret.
B
PROIECT
Aloca(ie bugetar + #u, a ,i.loa*elor (inan*iare3 re!zut %n $u'ete entru onorarea
an'a.a,entelor $u'etare.
Aloca(ie permanent + alo*a)ii $u'etare "e#tinate entru un #*o #e*i(i*3 re!zut "e
le'i#la)ie3 *are #e alo* %n ter,enele i *on"i)iile an'a.a,entelor a#u,ate in"i(erent "e #u,a
aro$at %n $u'et entru a*e#t #*o.
An bugetar I "ou#reze*e luni *on#e*uti!e entru *are #e ela$oreaz3 #e aro$3 #e e-e*ut
i #e raorteaz $u'etul u$li* Na)ional. n =eu$li*a 1ol"o!a a*e#ta e#te e*hi!alent anului
*alen"ari#ti* i %n*ee la 1 ianuarie i #e ter,in la 61 "e*e,$rie.
Anex la lege I arte *o,onent a le'ii $u'etare anuale3 %n *are #5nt "etaliate !eniturile i
*heltuielile $u'etului "e #tat3 re*u, i alte ele,ente ale a*e#tuia.
Angajament I o$li'a)iune "e lat3 a#u,at "e *tre a",ini#tratorul "e $u'et i A #au
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 %n *on(or,itate *u le'i#la)ia.
Audit intern + e!aluare in"een"ent a tuturor a#e*telor a*ti!it)ii entit)ii3 e(e*tuat %n
interiorul a*e#teia i orientat #re a#i'urarea *on"u*erii entit)ii * #i#te,ul *onta$il i *el
"e *ontrol intern #unt a"e*!ate i e(i*iente.
Autoritate executiv I ri,arul unit)ii a",ini#trati!Iteritoriale "e ni!elul %nt5i3 ree"intele
raionului3 Hu!ernatorul A Fa*anul i Co,itetul e-e*uti! al unit)ii teritoriale autono,e *u
#tatut .uri"i* #e*ial3 ri,arul 'eneral al ,uni*iiului Chiinu i ri,arul ,uni*iiului
Fl)i.
Autoritate reprezentativ yi deliberativ a unit(ii administrativ-teritoriale (UAT) I
*on#iliul lo*al3 *on#iliul raional3 ;"unarea 4oular a unit)ii teritoriale autono,e *u #tatut
.uri"i* #e*ial i *on#iliul ,uni*ial Chiinu i Fl)i.
Buget - totalitatea !eniturilor3 *heltuielilor i #ur#elor "e (inan)are3 "e#tinate entru realizarea
(un*)iilor autorit)ilor u$li*e *entrale i lo*ale.
Bugetul local de nivelul I + *urin"e $u'etele #atelor A *o,unilor3 oraelor A ,uni*iiilor3 *u
e-*e)ia $u'etului ,uni*iiului Chiinu.
Bugetul local de nivelul II + *urin"e $u'etele raionale3 $u'etul *entral al unit)ii teritoriale
autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial i $u'etul ,uni*iiului Chiinu.
Bugetul municipiului Bl(i I *urin"eJ
$u'etul ,uni*ial I *are rerezint totalitatea !eniturilor i *heltuielilor ne*e#are
e-er*itrii (un*)iilor *e #unt %n *o,eten)a ,uni*iiului *on(or, le'i#la)iei i a
(un*)iilor #uli,entare "ele'ate "e Hu!ernK
$u'etele lo*ale I $u'etele #atelor A *o,unelor "in *o,onen)a ,uni*iiului Fl)iK
Bugetul municipiului Chiyinu I *urin"eJ
$u'etul ,uni*ial I *are rerezint totalitatea !eniturilor i *heltuielilor ne*e#are
e-er*itrii (un*)iilor *e #unt %n *o,eten)a ,uni*iiului *on(or, le'i#la)iei i a
(un*)iilor #uli,entare "ele'ate "e Hu!ernK
$u'etele lo*ale I $u'etele #atelor A *o,unelor i ale oraelor "in *o,onen)a
,uni*iiului ChiinuK
Bugetele raioanelor + *urin"eJ
$u'etul raional I *are rerezint totalitatea !eniturilor i *heltuielilor ne*e#are
e-er*itrii (un*)iilor *e #unt %n *o,eten)a raionului *on(or, le'i#la)iei i a (un*)iilor
#uli,entare "ele'ate "e Hu!ernK
$u'etele lo*ale I $u'etele #atelor A *o,unelor i oraelor A ,uni*iiilor "in
*o,onen)a raionuluiK
?
PROIECT
Bugetele unit(ii teritoriale autonome cu statut juridic special + *urin"eJ
$u'etul *entral al unit)ii teritoriale autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial I *are
rerezint totalitatea !eniturilor i *heltuielilor ne*e#are e-er*itrii (un*)iilor *e #unt
%n *o,eten)a unit)ii teritoriale autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial *on(or, le'i#la)iei
i a (un*)iilor #uli,entare "ele'ate "e Hu!ernK
$u'etele lo*ale I $u'etele #atelor A *o,unelor i oraelor A ,uni*iiilor "in
*o,onen)a unit)ii teritoriale autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ialK
Carte mare + re'i#tru 'eneralizator al *onturilor #inteti*e %nto*,it %n #*oul *ontrolului
*ore*titu"inii %nre'i#trate %n *onturile *onta$ile i %nto*,irii raoartelor (inan*iare.
Cheltuieli bugetare + totalitatea l)ilor re!zute A e(e*tuate "e la $u'etele *o,onente ale
$u'etului u$li* na)ional3 *u e-*e)ia *elor a(erente oera)iunilor *u a*ti!ele (inan*iare i
"atoriile.
Cheltuieli capitale + *heltuieli entru a*hizi)ia a*ti!elor utilizate %n ,ai ,ulte ro*e#e "e
ro"u*)ie e o "urat ,ai ,are "e un an.
Cheltuieli recurente + *heltuieli entru $unuri i #er!i*ii *on#u,ate e ar*ur#ul anului
*urent ne*e#are entru a#i'urarea a*ti!it)ii *urente Ctotalitatea *heltuielilor u$li*e *u
e-*e)ia *heltuielilor entru in!e#ti)ii *aitaleD
Clasifica(ie bugetar + a*t nor,ati!3 *are #ta$ilete #i#te,ul uni(i*at "e *o"uri *e 'rueaz
i #i#te,atizeaz in"i*atorii $u'etari3 *on(or, anu,itor *riterii3 entru a#i'urarea
*o,ara$ilit)ii3 re*u, i nor,ele ,eto"olo'i*e "e ali*are a a*e#tuia.
Clasifica(ie economic + *on#tituie 'ruarea oera)iunilor *u *ara*ter e*ono,i* e(e*tuate "e
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare.
Cont purttor de dobnd + *ont "e "eozit 'enerator "e "o$5n" al 1ini#terului
2inan)elor "e#*hi# la Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei i A #au %ntrIo $an* *o,er*ial %n *are !or
(i "eu#e #ol"urile "i#oni$ile.
Cont trezorerial + *ont "e#*hi# la /rezoreria "e 0tat i A #au la trezoreriile teritoriale entru
e!i"en)a analiti* a e-e*utrii $u'etului u$li* na)ional.
Cont Unic Trezorerial + *ont "e "e*ontare al 1ini#terului 2inan)elor3 "e#*hi# %n #i#te,ul "e
e!i"en) *onta$il al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei3 ale *rui ,i.loa*e ot (i la#ate %ntrIun
*ont $an*ar #au %n ,ai ,ulte3 *on#i"erate *a un tot %ntre' i "e#tinate 'e#tionrii ,i.loa*elor
$u'etelor *o,onente ale $u'etului u$li* na)ional.
Contribuabil + #u$ie*t al i,unerii3 er#oan *are3 *on(or, le'i#la)iei (i#*ale3 e#te o$li'at
# *al*uleze i A #au # a*hite la $u'et ori*e i,ozite i ta-e3 enalit)ile i a,enzile
re#e*ti!eK
Crean( + ia natere atun*i *5n" au lo* !5nzri ale $unurilor #au re#tri "e #er!i*ii3 iar
%n*a#area *ontra!alorii a*e#tora are lo* ulterior !5nzrii #au #er!i*iilor re#tate. ;*ea#ta
in*lu"e + toate (a*turile entru o anu,it erioa"3 lu# toate !5nzrile nea*hitate "in
erioa"a re*e"ent.
Datorie public I "atorie "e #tat3 "atoria Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei3 "atoria unit)ilor
a",ini#trati!Iteritoriale3 a autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare (inan)ate3 inte'ral #au ar)ial3 "e
la $u'etul "e #tat #au lo*al3 "atoria *e rezult "in %,ru,uturile interne i e-terne ale
#o*iet)ilor *o,er*iale %n *are #tatul i A #au unitatea a",ini#trati!Iteritorial "e)ine ,ai ,ult
"e 90 la #ut "in *aitalul #o*ial i "atoria %ntrerin"erilor "e #tat i ,uni*iale.
Datorie de stat I o$li'a)iile *ontra*tuale e*uniare *urente i #*a"ente ale #tatului i
"o$5nzile "atorate i neonorate3 arute "in *alitatea #tatului "e "e$itor #au (i"e.u#or3 (iin"
L
PROIECT
*ontra*tate3 %n nu,ele =eu$li*ii 1ol"o!a3 "e Hu!ern3 rin inter,e"iul 1ini#terului
2inan)elor3 %n ,one" na)ional #au %n !alut #trin.
Datoria de stat extern I arte inte'rant a "atoriei "e #tat rerezent5n" totalul #u,elor
o$li'a)iilor neonorate i "o$5nzilor "atorate i neonorate3 *ontra*tate3 %n nu,ele =eu$li*ii
1ol"o!a3 "e Hu!ern3 rin inter,e"iul 1ini#terului 2inan)elor3 "e la nerezi"en)ii =eu$li*ii
1ol"o!a. Ealorile ,o$iliare "e #tat e,i#e entru a (i la#ate e ie)ele (inan*iare
interna)ionale3 *are #%nt ro*urate "e rezi"en)i ai =eu$li*ii 1ol"o!a #unt atri$uite "atoriei
"e #tat e-terne.
Datoria de stat intern I arte inte'rant a "atoriei "e #tat rerezent5n" totalul #u,elor
o$li'a)iilor neonorate i "o$5nzilor "atorate i neonorate3 *ontra*tate3 %n nu,ele =eu$li*ii
1ol"o!a3 "e Hu!ern3 rin inter,e"iul 1ini#terului 2inan)elor3 "e la rezi"en)ii =eu$li*ii
1ol"o!a. Ealorile ,o$iliare "e #tat e,i#e entru a (i la#ate e ia)a intern a =eu$li*ii
1ol"o!a3 *are #%nt ro*urate "e *tre nerezi"en)i #unt atri$uite "atoriei "e #tat interne.
Decalaj temporar de cas - in#u(i*ien) te,orar "e ,i.loa*e $neti3 ro'nozat entru
unele erioa"e ale anului $u'etar3 entru e(e*tuarea l)ilor "e la $u'etele *o,onente ale
$u'etului u$li* na)ional.
Deficit bugetar + #u,a *u *are *heltuielile $u'etului "ee#* !eniturile a*e#tuia.
Deservire a datoriei + lata #u,ei rin*iale3 a "o$5nzii i a altor #u,e a(erente3 re!zute
%n *ontra*tele "in *are rezult "atoria.
Direc(ia Finan(e + #u$"i!iziune #tru*tural "in #u$or"inea *on#iliului raional #au o
#u$"i!iziune #tru*tural a ri,riei ,uni*iiului Chiinu i Fl)i3 *are a*ti!eaz #u$
*on"u*erea ree"intelui raionului i3 re#e*ti!3 a ri,arului ,uni*iiului Chiinu i Fl)i.
Dona(ie + re#ur#e $neti #au $unuri ,ateriale ri,ite "e o autoritate A in#titu)ie $u'etar "e
la o er#oan .uri"i* #au (izi* *u titlu nera,$ur#a$il i (r *ontrare#ta)ie.
Finan(e publice - totalitatea re#ur#elor (inan*iare i "atoriilor #tatului3 re*u, i rela)iile
#o*ialIe*ono,i*e a(erente (or,rii i a",ini#trrii a*e#tora.
Echilibru bugetar I e'alitatea "intre !eniturile $u'etului i *heltuielile $u'etului.
Evaluare I ro*e"eu "e "eter,inare a ,ri,ii !alori*e a ele,entelor *onta$ile la "ata
re*unoaterii ini)iale a a*e#tora i %nto*,irii raoartelor (inan*iare.
Excedent bugetar + #u,a *u *are !eniturile $u'etului "ee#* *heltuielile a*e#tuia.
Garan(ie de stat I an'a.a,ent a#u,at3 %n *ontul i %n nu,ele #tatului3 "e *tre Hu!ern3 %n
*alitate "e 'arant3 "e a lti la #*a"en) o$li'a)iile neonorate.
Garan(ie de stat extern I 'aran)ie "e #tat e,i# %n (a!oarea unui *re"itor *are e#te
nerezi"ent.
Garan(ie de stat intern I 'aran)ie "e #tat e,i# %n (a!oarea unui *re"itor *are e#te rezi"ent.
mprumut I ,i.loa*e (inan*iare ra,$ur#a$ile3 a*or"ate e un anu,it ter,en C#*a"en)D3 *u
*al*ularea3 "e re'ul3 a unei "o$5nzi3 *u re#e*tarea re!e"erilor le'ale.
mprumut de stat I rela)ie *ontra*tual rin *are *re"itorul tran#,ite %n rorietatea #tatului
,i.loa*e3 *u *on"i)ia ra,$ur#rii a*e#tora "e *tre #tat la e-irarea ter,enului entru *are au
(o#t a*or"ate. ,ru,utul "e #tat oate (i *u #au (r "o$5n".
10
PROIECT
ncasri bugetare + #unt intrri "e (lu-uri "e li*hi"it)i.
Lichiditate + *aa*itatea a*ti!elor aar)inute unei unit)i e*ono,i*e C,i.loa*e ,ateriale i A
#au *rean)eD "e a (i tran#(erate i,e"iat #au intrIun anu,it inter!al "e ti,3 (r ier"eri3 %n
,i.loa*e li*hi"e "e lat3 %n $ani "e *ont i %n $ai nu,erar.
Linie bugetar I alo*a)ie *are #e re(le*t %n ozi)ie #earat la (or,area $u'etului. Cel ,ai
.o# ni!el #au *el ,ai "etaliat ni!el la *are #e lani(i* i #e e-e*ut $u'etul3 a*e#ta (iin"
"ire*t #tiulat %n le'ile $u'etare anuale.
Lege/decizie bugetar anual - a*t le'i#lati! #au "e*izie a *on#iliilor lo*ale3 rin *are #e
aro$ $u'etele *o,onente ale $u'etului u$li* na)ional3 *ore#unztor *o,eten)elor
#ta$ilite "e rezenta le'e3 i *are #ta$ilete re'le,entri #e*i(i*e a*e#tora entru anul
$u'etar re#e*ti!.
Managementul fluxului de lichidit(i (Cash management) + ra*ti*i i tehni*i *on*eute
entru a a**elera i *ontrola *ole*trile3 a a#i'ura "eunerea ro,t a %n*a#rilor3 entru a
%,$unt)i *ontrolul a#ura ,eto"elor "e lat i a eli,ina #ol"urile ina*ti!e "e nu,erar.
Memorandum + "o*u,ent "ilo,ati* *urinz5n" e-unerea (atelor #au ar'u,entelor
.uri"i*e *are ri!e#* rela)iile "intre #tate i (or,eaz #au !or (or,a o$ie*tul unor tratati!e.
Ministerul Finan(elor I or'anul *entral "e #e*ialitate al a",ini#tra)iei u$li*e *are
ela$oreaz i ro,o!eaz oliti*a uni* a #tatului %n "o,eniul $u'etarI(i#*al. 1ini#terul
2inan)elor e#te er#oan .uri"i*3 "i#une "e *onturi $an*are i trezoreriale3 "e ta,il *u
i,a'inea 0te,ei "e 0tat i "enu,irea #a3 "e alte ta,ile i anteturi3 *on(or, ,o"elelor
#ta$ilite.
Ordin incaso I "o*u,ent e,i# "e *tre er#oana a$ilitat rin le'e *u a*e#t "ret entru
er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il a ,i.loa*elor $neti "in *onturile $an*are ale
*ontri$ua$ilului A "e$itorului "e *tre $an*3 *u e-*e)ia er*eerii %n ,o" in*onte#ta$il a
,i.loa*elor $neti "in *onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat.
Ordin de plat I "o*u,ent "e lat %n $aza *ruia #e e(e*tueaz tran#(erul "e *re"it or"inar
i A #au $u'etar %n lei.
Pl(i bugetare + #unt ieiri "e (lu-uri "e li*hi"it)i.
Pl(i urgente I
Plan de conturi - a*t nor,ati!3 *are #ta$ilete no,en*latorul #i#te,atizat al *onturilor
*onta$ile %n #i#te,ul $u'etar i nor,ele ,eto"olo'i*e "e utilizare a a*e#tora.
Proces bugetar - *on#e*uti!itatea a*ti!it)ilor "e ela$orare3 e-a,inare3 a"otare3 e-e*utare3
,onitorizare i raortare a $u'etului.
Proiecte finan(ate din surse externe I roie*tele (inan)ate "in *ontul 'ranturilor i *re"itelor
a*or"ate *u "e#tina)ie #e*ial "e *tre artenerii "e "ez!oltare i al)i "onatori e-terni.
Rapoarte bugetare + #unt raoartele ri!in" e-e*utarea "e *a# a $u'etului3 *are !or a!ea
"ou (or,ateJ
1. *on(or, ane-elor la le'ea $u'etuluiK
2. *on(or, #tan"ar"elor H20 2001.
11
PROIECT
Rapoarte financiare + rerezint raoartele %nto*,ite "u ,eto"a "e *al*ul3 "e *tre
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are #e !or rezenta tri,e#trial i anual3 rin ;4C i ;4&.
/oto"at ele #unt o rerezentare #tru*turat a ozi)iei (inan*iare C$ilan)ul *onta$ilD3 a
er(or,an)ei (inan*iare Craortul "e !enituri i *heltuieliD i a (lu-urilor "e trezorerie ale unei
autorit)i A in#titu)ii $u'etare C*a#h (loPul3 oliti*ile *onta$ile i note la raoartele (inan*iareD
entru luarea "e*iziilor.
Registre contabile I re'i#tre "e#tinate 'rurii3 #i#te,atizrii3 %nre'i#trrii i 'eneralizrii
in(or,a)iei ri!in" e-i#ten)a i ,i*area ele,entelor *onta$ile re(le*tate %n "o*u,entele
ri,are i *entralizatoare.
Registrul unic al conturilor trezoreriale de ncasri I li#ta tuturor *onturilor trezoreriale "e
%n*a#ri3 ela$orate %n $aza *la#i(i*a)iei $u'etare i Cla#i(i*atorului unit)ilor a",ini#trati!I
teritoriale al =eu$li*ii 1ol"o!a.
Responsabilitate bugetar-fiscal - (or, "e e-er*itare a (un*)iilor i *o,eten)elor3
#ta$ilite "e le'e3 %n ro*e#ul "e 'e#tionare a (inan)elor u$li*e3 *are re#uune * oliti*a
$u'etarI(i#*al i $u'etele #e ela$oreaz3 #e aro$ i #e a",ini#treaz *u re#e*tarea
rin*iiilor i re'ulilor $u'etare3 re*u, i %n *on(or,itate *u alte nor,e re!zute "e
le'i#la)ie.
Resurse bugetare - totalitatea !eniturilor i a #ur#elor "e (inan)are ale $u'etelor *o,onente
ale $u'etului u$li* na)ional.
Semntur digital + ,o"alitate rin *are #e autenti(i* i"entitatea e-e"itorului unui ,e#a.
#au #e,natar al unui "o*u,ent3 *u a!anta.ul * o(er o#i$ilitatea "e a in#era un *o" #e*ial
%n ,o,entul #e,nrii3 *e oate a#i'ura * *on)inutul ori'inal al ,e#a.ului #au "o*u,entului
*are a (o#t tri,i# !a r,5ne ne#*hi,$at.
Sistemul Automatizat de Pla(i Interbancare (SAPI) + rerezint #i#te,ul rin inter,e"iul
*ruia #unt e(e*tuate l)ile inter$an*are %n lei ,ol"o!eneti e teritoriul =eu$li*ii
1ol"o!a3 *are e#te *o,u# "in #i#te,ul "e "e*ontare e $az $rut %n ti, real C#i#te,ul
:F/=D i #i#te,ul "e *o,en#are *u "e*ontare e $az net C#i#te,ul C:ND.
Sistem bugetar - totalitatea $u'etelor *o,onente ale $u'etului u$li* na)ional i a
$u'etelor autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare.
Sistem trezorerial I #i#te, unitar "e or'anizare3 rin *are #e a#i'ur e-e*utarea "e *a#3
e!i"en)a *onta$il3 ,onitorizarea i raortarea $u'etului "e #tat i $u'etelor lo*ale.
Standarde de contabilitate I 0tan"ar"e >nterna)ionale "e =aortare 2inan*iar C0.>.=.2.D3
0tan"ar"e Na)ionale "e Conta$ilitate C0.N.C.D i 0tan"ar"e Na)ionale "e Conta$ilitate entru
0e*torul 4u$li* C0.N.C.0.4.D.
Standarde Na(ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public I #tan"ar"e i interretri3
ela$orate i aro$ate "e 1ini#terul 2inan)elor al =eu$li*ii 1ol"o!a3 $azate e 0tan"ar"ele
>nterna)ionale "e Conta$ilitate entru 0e*torul 4u$li* C0.>.C.0.4.D3 ela$orate "e 2e"era)ia
>nterna)ional a Conta$ililor i *are #ta$ile#* re'uli 'enerale o$li'atorii ri!in" )inerea
*onta$ilit)ii i raortarea (inan*iar %n #e*torul u$li*.
Subven(ii + a.utor $ne#* nera,$ur#a$il a*or"at "e *tre #tat autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare3 %n #*oul atenurii e(e*telor #o*iale ale ,o"i(i*rilor e*ono,i*e "e #tru*tur.
12
PROIECT
Subsidiu I l)i nera,$ur#a$ile a*hitate %ntrerin"erilor ro"u*toare #au re#tatoare "e
#er!i*ii3 *u #*oul "e a in(luen)a ro*e#ul "e ro"u*ere #au re)urile "e li!rare.
Sum principal I #u, a*or"at %n *a"rul unui %,ru,ut.
Surse de finan(are - totalitatea a*ti!elor (inan*iare i "atoriilor a(erente %,ru,uturilor
interne i e-terne.
Termen lung I erioa" "e ti, *u "urat *e "eete 6 ani.
Termen mediu I erioa" "e ti, *u "urat "e la 1 an la 6 ani.
Termen scurt I erioa" "e ti, *u "urat "e 5n la un an.
Transferuri I ,i.loa*e (inan*iare alo*ate3 *on(or, re!e"erilor le'ale3 *u titlu "e(initi! i %n
#u, a$#olut3 "e la $u'etul "e #tat la $u'etele lo*ale entru ni!elarea o#i$ilit)ilor
(inan*iare ale a*e#tora3 %n #*oul a#i'urrii e-er*itrii unor anu,ite (un*)ii u$li*e3 (inan)rii
"o,eniilor "e a*ti!itate3 *e #unt %n *o,eten)a autorit)ilor u$li*e lo*ale3 #au %n alte #*ouri
#e*iale.
Transfer bugetar I e#te utilizat %n #*oul e(e*turii l)ilor *are #e re(er nu,ai la $u'etul
u$li* na)ional i oate (i ini)iat at5t "e *tre *lientul $n*ii Ctitular "e *ont $an*arD3 *%t i
ne,i.lo*it "e $an* %n nu,e i e *ont roriu3 re*u, i la tran#(erarea #u,elor %n*a#ate %n
nu,erar "e la er#oanele (izi*e.
Trezoreria de Stat yi trezoreriile teritoriale I unit)i #tru*turale ale 1ini#terului 2inan)elor
rin *are #e e-er*it e-e*utarea "e *a# a $u'etului "e #tat i a $u'etelor lo*ale.
=e'ula,entul /rezoreriei "e 0tat i al trezoreriilor teritoriale #e aro$ "e Hu!ern.
Valoarea just I e#te #u,a entru *are un a*ti! ar utea (i #*hi,$at "e $un !oie %ntre "ou
r)i a(late %n *unotin) "e *auza3 %n *a"rul unei tranza*)ii3 *u re)ul "eter,inat o$ie*ti!.
Funurile o$)inute *u titlu 'ratuit "e autorit)ile A in#titu)iile $u'etare Ctran#(er "e la alte
autorit)i A in#titu)ii $u'etare3 "ona)ii3 #urlu# la in!entariere et*.D #e !or e!alua la !aloarea
.u#t.
Venituri bugetare - ,i.loa*ele (inan*iare3 re!zute i A #au %n*a#ate la $u'et3 *u e-*e)ia
*elor a(erente oera)iunilor *u a*ti!ele (inan*iare i "atoriile.
Venituri generale + !enituri o$)inute "in i,ozite3 ta-e3 *ontri$u)ii3 'ranturi entru
#u#)inerea $u'etului i alte %n*a#ri3 *u e-*e)ia %,ru,uturilor "e #tat i a %n*a#rilor "in
oera)iunile *u *aitalul Crorietatea u$li*D.
Venituri colectate + !eniturile autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare o$)inute "e la e(e*tuarea
lu*rrilor i re#tarea #er!i*iilor *ontra lat3 re*u, i "in "ona)ii3 #on#orizri i "in alte
re#ur#e $neti3 intrate le'al %n o#e#ia autorit)ii A in#titu)iei $u'etare %n *on"i)iile #ta$ilite "e
le'i#la)ia %n !i'oare.
Viramentele + ot (i "oar %n *a"rul unui ti "e $u'etJ %ntre ;4C C"a* #unt er,i#e rin
le'eDK %ntre in#titu)ii %n *a"rul unui ;4C3 %ntre arti*ole3 %ntre a*ti!it)i i #e %nre'i#treaz e
orizontal + rin ,i*orare "e re#ur#e i *heltuieli a in#titu)iei *are tran#,ite i ,a.orare a
re#ur#elor i *heltuielilor in#titu)iilor *are ri,e#* !ira,entele. Eira,entul oate (i a**etat
"e #i#te,ul in(or,a)ional "oar %n *azul %nre'i#trrii #in*ronizate a a*e#tuia3 a"i* ,inu#ul
i lu#ul.
16
PROIECT
1.4 Autoritatea, distribuirea yi pstrarea Normelor
1D /rezoreria "e 0tat3 rin :ire*torul /rezoreriei "e 0tat3 e#te %n "ret # e,it i # #treze
a*e#te Nor,e3 toto"at a*e#ta e#te re#on#a$il "e aro$area *aitolelor a*tualizate A noi.
2D Nor,ele ,eto"olo'i*e ri!in" e-e*utarea "e *a# a $u'etului u$li* na)ional !a (i "i#oni$il
e #uort ele*troni* i e #uort "e h5rtie.
Coia ele*troni* oate (i "e#*r*at "e e a'ina "e >nternet a 1ini#terului 2inan)elor +
PPP.,in(in.,".
Coiile e #uort "e h5rtie ale rezentelor Nor,e !or (i "i#tri$uite "e *tre /rezoreria "e
0tat tuturor utilizatorilor "in (ie*are autoritate A in#titu)ie $u'etar3 %n #e*ial a*olo un"e nu
e-i#t a**e# la >nternet.
6D Con"u*torii autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare au "retul i "atoria "e a roune ,o"i(i*ri
la Nor,e3 %n# (r a le e-er*ita 5n *5n" a*e#tea nu #unt aro$ate %n ,o" o(i*ial "e *tre
1ini#terul 2inan)elor.
7ri*e ,o"i(i*ri #au *o,letri ale a*e#tor Nor,e !or (i la#ate e a'ina "e >nternet "e
*tre /rezoreria "e 0tat.
1.5 Deschiderea yi nchiderea conturilor trezoreriale
1D 2or,area i "e#*hi"erea *onturilor trezoreriale %n /rezoreria "e 0tat i %n trezoreriile
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #e e(e*tueaz %n $aza Cererii de deservire C/a$elul BD
a autorit)ii A in#titu)iei $u'etare i $ene(i*iarilor *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri, la *are #e
ane-eaz ur,toarele "o*u,enteJ
"o*u,entul *are *on(ir, (on"area i #tatutul autorit)ii A in#titu)iei $u'etareK
decizia de numire n func(ie a *on"u*torului autorit)ii A in#titu)iei $u'etare3
*onta$iluluiIe(3 #au a er#oanelor autorizate # e-er*ite (un*)iile re#e*ti!eK
fiya cu specimene de semnturi yi amprenta ytampilei rotunde3 *are le'alizeaz
#e,nturile er#oanelor3 %n!e#tite *u "retul "e #e,nare a "o*u,entelor "e lat3
autenti(i*at "e *tre or'anul ierarhi* #uerior #au "e *tre notar C/a$elul BD.
copia certificatului de nregistrare3 *are *on(ir, nu,rul "e i"enti(i*are "e #tat i
*o"ul (i#*alK
procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale C/a$elul I BDK
certificatul despre nchiderea conturilor bancareK
registrul unic al conturilor trezoreriale de ncasriK
2D :o*u,entele #u#I,en)ionate #%nt %nto*,ite i aro$ate %n or"inea #ta$ilit i %n *on(or,itate
*uJ
&e'ea $u'etului "e #tat e anul re#e*ti! aro$at3 *u *o,letrile i ,o"i(i*rile
ulterioareK
$u'etele lo*ale anuale aro$ate3 *u *o,letrile i ,o"i(i*rile ulterioareK
Cla#i(i*a)ia $u'etar aro$at rin 7r"inul 1ini#trului 2inan)elor nr. 62 "in 60 ,artie
20113 *u *o,letrile i ,o"i(i*rile ulterioareK
Cla#i(i*atorul unit)ilor a",ini#trati!Iteritoriale al =eu$li*ii 1ol"o!a CCG;/1D3
ela$orat "e Firoul Na)ional "e 0tati#ti* al =eu$li*ii 1ol"o!a3 aro$at i u# %n
ali*are la 6 #ete,$rie 2006 rin hotr%rea 0er!i*iului 0tan"ar"izare i 1etrolo'ie
nr.16L?I0/ "in 06 #ete,$rie 20063 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioareK
6D :e#*hi"erea *onturilor trezoreriale entru ,i.loa*e intrate te,orar %n o#e#ia autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare #e e(e*tueaz "e *tre ntrerin"erea "e 0tat Q2intehin(or, *on(or,
er,i#iunii /rezoreriei "e 0tat. /rezoreria "e 0tat a#i'ur e!i"en)a *onturilor trezoreriale
entru ,i.loa*e intrate te,orar %n o#e#ia autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare *on(or,
18
PROIECT
Registrului eviden(ei permisiunilor pentru deschiderea conturilor trezoreriale C/a$elul
<D.
8D :e#*hi"erea *onturilor $an*are entru autorit)ile A in#titu)iile $u'etare #e e(e*tueaz %n $aza
un*tului L.2 al =e'ula,entului ri!in" "e#*hi"erea3 ,o"i(i*area i %n*hi"erea *onturilor %n
$n*ile autorizate "in =eu$li*a 1ol"o!a3 aro$at rin hotr%rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie
al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.2LB "in 29 noie,$rie 20083 la rezentarea Autoriza(iei
Ministerulu Finan(elor al Republicii Moldova Cane-a nr.>I18A1D3 eli$erat *on(or,
re!e"erilor a*telor le'i#lati!e i nor,ati!e %n !i'oare.
9D n*hi"erea *onturilor trezoreriale #e e(e*tueaz %n $aza "o*u,entelor "e li*hi"are #au
reor'anizare a autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3 #au *a ur,are a ,o"i(i*rii a*telor
nor,ati!e3 %n $aza *rora au (o#t "e#*hi#e *onturile trezoreriale.
<D 0ol"urile !eniturilor *ole*tate i a altor ,i.loa*e ale autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e
tran#(erJ
%n *azul reor'anizrii autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare + la *ontul trezorerial al
#u**e#orului3 "a* le'i#la)ia nu re!e"e alt(elK
%n *azul li*hi"rii autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare + la *onturile trezoreriale "e
%n*a#ri ale $u'etelor re#e*ti!eK
%n *azul ,o"i(i*rii $azei nor,ati!e "e "e#*hi"ere a *onturilor trezoreriale + la *ontul
trezorerial nou (or,at al a*eleiai autorit)i A in#titu)ii $u'etare.
BD n*hi"erea *onturilor trezoreriale entru ,i.loa*ele intrate te,orar %n o#e#ia autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare i a *onturilor $an*are ale a*e#tora #e e(e*tueaz %n $aza nytiin(rii de
revocare a autoriza(iei Ministerului Finan(elor al Republicii Moldova C/a$elul <D.
1.6 Documentele, rapoartele yi formele de ieyire utilizate n procesul executrii
de cas a mijloacelor bugetului public na(ional
1.6.1 Documente de plat utilizate n procesul executrii de cas a
mijloacelor bugetului public na(ional
1D 4entru e(e*tuarea oera)iunilor rin inter,e"iul /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor #e utilizeaz "o*u,entele "e lat *on(or, /a$elului 1.
2D 4er(e*tarea "o*u,entelor "e lat #e e(e*tueaz *on(or, *erin)elor i re!e"erilor a*telor
nor,ati!e3 "u *u, ur,eazJ
Regulamentul cu privire la transferul de credit3 aro$at rin hotr5rea Con#iliului
"e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.6B6 "in 19 "e*e,$rie 2009K
Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova3
aro$at rin hotr5rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei3
ro*e#I!er$al nr.2 "in 16 ianuarie 1LL83 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioareK
Regulamentului cu privire la opera(iunile cu numerar %n $n*ile "in =eu$li*a
1ol"o!a3 aro$at rin hotr5rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a
1ol"o!ei nr.200 "in 2B.0B.200<3 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioareK
Regulamentului cu privire la debitarea direct3 aro$at rin hotr5rea Con#iliului
"e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.6B8 "in 19.12.2009K
Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de pl(i interbancare, aro$at
rin hotr5rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.96 "in
02.06.200<3 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioare.
6D nto*,irea "o*u,entelor "e lat i e!i"en)a *heltuielilor *u *ara*ter #e*ret #e e(e*tueaz
*on(or, re!e"erilor a*telor le'i#lati!e i nor,ati!e %n !i'oare3 *are re'le,enteaz
*ara*terul "eo#e$it "e a*ti!itate al or'anelor *u re'i, #e*ret.
19
PROIECT
8D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor au re#on#a$ilitatea #
autorizeze i "a* e#te ne*e#ar # e(e*tueze *ontrolul *a,eral al "o*u,entelor "e lat
rezentate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare.
Eali"rile ,a.ore #unt e(e*tuate "e *tre 0>12 i in*lu"e a#i'urarea *J
l)ile # (ie e(e*tuate %n li,ita $u'etelor aro$ateK
l)ile # (ie e(e*tuate %n li,ita lanului "e li*hi"it)i aro$at entru o lun "at.
4entru *azurile *5n" nu e-i#t li,ite "e nu,erar "i#oni$ile3 *ererea "e lat e#te
%n'he)at3 iar autoritatea A in#titu)ia $u'etar ri,ete un raort *are #ta$ilete
,oti!ele i a*)iunile "e *ore*tare *are tre$uie "e e(e*tuatK
*ore*titu"inea atri$uirii !eniturilor i *heltuielilor *on(or, lanului "e *onturi i
*la#i(i*a)iei $u'etare inte'rateK
l)ile #unt %n li,itele re!zute %n *ontra*tele "e a*hizi)ie a ,r(urilor3 lu*rrilor i
#er!i*iilor3 %nre'i#trate %n trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elorK
au (o#t re#e*tate ro*e"urile *ore*te "e e(e*tuare a l)ilor.
9D 4er#oanele re#on#a$ile "in *a"rul /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor e-er*it autorizarea "o*u,entelor "e lat *e )in "e e(e*tuarea
oera)iunilor %n *onturile "e#*hi#e %n Contul Gni* /rezorerial3 rin ali*area #e,nturii
"i'itale e "o*u,entele "e lat ele*troni*e i a #e,nturilor olo'ra(e e "o*u,entele e
#uort "e h5rtie3 *on(or, re!e"erilor le'i#la)iei %n !i'oare.
Tabelul 1. Documente de plat utilizate pentru efectuarea operaiunilor prin intermediul
Trezoreriei de Stat i trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor
Nr.
d/o
Denumirea
documentului de
plat
Tipul opera(iunii Referin(
1.
7r"in "e lat
Cti. "o*. 1D
4entru tran#(erul "e *re"it or"inar i A #au $u'etar %n
!aluta na)ional
ane-a nr.>I1
2.
7r"in "e lat
C%n !alutD
4entru tran#(erul "e *re"it or"inar i A #au $u'etar %n
!aluta na)ional
ane-a nr.>I2
6.
7r"inul in*a#o
Cti "o*. 2D
4entru er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il "in *ontul
*ontri$ua$ilului A "e$itorului "e *tre $an*3 (r
a*or"ul a*e#tuia3 %n $aza "o*u,entelor e-e*utorii
#au a altor a*te le'i#lati!e
ane-a nr. >I6
8.
Not "e tran#(er
Cti "o*. 10//D
4entru e(e*tuarea oera)iunilor interne %n *a"rul
unui *ont $an*ar %n !aluta na)ional
ane-a nr. >I8
9.
Not "e tran#(er
C%n !alutD
Cti "o*. 10//!D
4entru e(e*tuarea oera)iunilor interne %n *a"rul
unui *ont $an*ar %n !aluta #trin
ane-a nr. >I9
<.
:ele'a)ie "e retra'ere
a nu,erarului
Cti "o*. 88D
4entru ri"i*area nu,erarului "e *tre autorit)ile A
in#titu)iile $u'etare3 %n #*oul e(e*turii l)ilor "in
$u'etele "e toate ni!elurile i entru re#tituirea
l)ilor a*hitate %n lu# #au in*ore*t la $u'et
ane-a nr. >I<
B. 7r"in "e %n*a#are a
nu,erarului
0e utilizeaz entruJ
I "eunerea nu,erarului la *onturile *urente ale
titularilor "e *tre titularii a*e#tora3 i alte
er#oane .uri"i*eK
I "eunerea nu,erarului ri"i*at %n ,o" #ilit "e la o
ter) er#oan "e *tre e-e*utorii .u"e*toreti %n
$u'etul u$li* na)ionalK
I a*hitarea la $u'et a i,ozitelor i ta-elor "e *tre
er#oanele (izi*e i .uri"i*e3 %ntrerin"erile
in"i!i"uale i 'o#o"riile )rneti3 re*u, i "e
ane-a nr.>IB
1<
PROIECT
er*etorii i in#e*torii (i#*ali3 *are
re*e)ioneaz l)ile "e la er#oanele (izi*e
C.uri"i*eDK
I a*hitarea "e *tre er#oanele (izi*e a #er!i*iilor
a*or"ate "e *tre re#tatorii "e #er!i*ii3 et*
?.
7r"in "e eli$erare a
nu,erarului
:o*u,ent "e *a# *are #e utilizeaz la eli$erarea
nu,erarului "e *tre $an*
ane-a nr.>I?
L.
For"eroul
"o*u,entelor "e lat
trezoreriale rezentate
la $an*
:o*u,ent 'eneralizator er(e*tat entru (ie*are *ont
$an*ar. ;*e#ta e#te ro"u# auto,at "e *tre #i#te,.
ane-a nr.>IL
1.6.2 Documente, rapoarte yi forme de ieyire utilizate n procesul
executrii de cas a mijloacelor bugetului public na(ional
1D 4entru e!i"en)a ro*e#ului "e %n*a#are a #u,elor %n $u'etul u$li* na)ional. /rezoreria "e
0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor utilizeaz ur,toarele raoarte i
(or,e "e ieireJ
Tabelul 2. Forme de ieire utilizate n procesul de management al lichiditilor
Nr
d/o
Denumirea formelor /
rapoartelor
Destina(ia / scopul documentului Referin(
1.
4ro'noza li*hi"it)ilor entru
anul ______
=e(le*t e!olu)ia "e(i*itului A e-*e"entului i
o#i$ilit)ile lunare "e (inan)are3 (lu-ul
li*hi"it)ilor %n "e*ur#ul unui an
ane-a nr.>>I1a
2.
4ro'noza li*hi"it)ilor $u'etului
"e #tat la #itua)ia "in ______
=e(le*t "e!ierile tri,e#triale Creartizate e
luniD i *u,ulati! "e la %n*eutul anului "intre
e-e*utarea $u'etului "e #tat i ro'noza
a*e#tuia.
ane-a nr.>>I1$
6.
4ro'noza li*hi"it)ilor $u'etului
"e #tat e luna _____
=e(le*t ro'noza (lu-ului li*hi"it)ilor
$u'etului "e #tat entru luna 'e#tionar
Creartizat e #t,5niD.
ane-a nr.>>I2a
8.
4ro'noza a*tualizat a
li*hi"it)ilor $u'etului "e #tat e
luna _____
=e(le*t "e!ierile #t,5nale ale (lu-ului "e
li*hi"it)i "intre e-e*utat i ro'nozat
#t,5nal. =aortul #e a*tualizeaz zilni* %n
(un*)ie "e "atele reale.
ane-a nr.>>I2$
9.
>n(or,a)ia zilni* ri!in"
#ol"urile %n *onturile $an*are ale
1ini#terului 2inan)elor +
/rezoreria "e 0tat
=e(le*t ,i.loa*ele $neti "i#oni$ile %n
*onturile $an*are ale 1ini#terului 2inan)elor +
/rezoreria "e 0tat
ane-a nr.>>I6a
<.
>n(or,a)ie ri!in" #ol"urile
$u'etului u$li* na)ional
Cin*lu#i! %n a(ara )riiD
=aort *e o(er in(or,a)ii "e#re ,i.loa*ele
$neti Clei i !alutD "i#oni$ile %n *onturile
$an*are la ni!elul $u'etului u$li* na)ional3
in*lu#i! i *ele "e e#te hotarele )rii
ane-a nr.>>I6$
B.
:ina,i*a #ol"urilor $u'etului
u$li* na)ional
=e(le*t e!olu)ia lunar a ,i.loa*elor $neti
"i#oni$ile %n CG/
ane-a nr.>>I6*
?.
>n(or,a)ie ri!in" %n*a#ri A l)i
a ,i.loa*elor $neti %n A "in
*ontul #e*ial entru a.utorarea
er#oanelor #ini#trate
>n(or,a)ie analiti* *u ri!ire la %n*a#rile A
l)ile ,i.loa*elor $neti %n A "in *ontul
$an*ar #e*ial "e#*hi# entru a.utoare
u,anitare
ane-a nr.>>I6"
L.
>n"i*a)ie "e reartizare a #ol"ului
,i.loa*elor $u'etului "e #tat
:o*u,ent "e $az ri!in" "i#tri$uirea
%n*a#rilor zilni*e3 *on(or, ne*e#it)ilor "e
*heltuieli entru $u'etul "e #tat
ane-a nr.>>I8a
10. ;ne- la in"i*a)ia "e reartizare a >n(or,a)ie analiti* ri!in" ne*e#it)ile "e ane-a nr.>>I8$
1B
PROIECT
#ol"ului ,i.loa*elor $u'etului "e
#tat Ctoa,n + iarnD
*heltuieli %n *o,le-ul ter,oener'eti*3 a
in!e#ti)iilor i reara)iilor e ter,en #*urt i
lun' (inan)ate "e la $u'etul "e #tat
11.
>n(or,a)ia "e reartizare a
#ol"ului C%n !alut A ...D
=e(le*t ne*e#it)ile "e (inan)are %n !aluta
#trin Ca*hitarea "atoriei e-terne3 *otiza)iile
"e ,e,$ru %n "i(erite or'aniza)ii
interna)ionale3 (inan)area a,$a#a"elorD
ane-a nr.>>I8*
12.
4ro'noza l)ilor e-terne %n
!aluta #trin e anul ____
>n(or,a)ie *u ri!ire la ro'noza tri,e#trial
i lunar a ne*e#it)ilor %n !alut #trin a
l)ilor e-terne entru anul "e 'e#tiune
ane-a nr.>>I9a
16.
4ro'noza l)ilor e-terne %n
!aluta #trin e luna ____
>n(or,a)ie *u ri!ire la ro'noza zilni* a
ne*e#it)ilor %n !alut #trin a l)ilor e-terne
entru luna "e 'e#tiune
ane-a nr.>>I9$
18.
=e'i#trul e!i"en)ei *ontra*telor
"e "eozit
=e(le*t totalitatea "eozitelor "in nu,ele
1ini#terului 2inan)elor la Fan*a Na)ional a
1ol"o!ei i %n alte in#titu)ii (inan*iare3
autorizate "e *tre FN1 # a**ete a#t(el "e
"eozite
ane-a nr.>>I<
19.
>n(or,a)ie oerati! ri!in"
e-e*utarea $u'etului u$li*
na)ional
>n(or,a)ie oerati! la ni!el a're'at ri!in"
e-e*utarea !eniturilor3 *heltuielilor i a
"e(i*itului A e-*e"entului $u'etului u$li*
na)ional3 re*u, i "e!ierile (a) "e lanul
anual re*izat i (a) "e erioa"a #i,ilar a
anului re*e"ent
ane-a nr.>>IBa
1<.
:ina,i*a e-e*utrii $u'etului
u$li* na)ional entru anul ____
C"i#*retD
:ina,i*a lunar ri!in" e-e*utarea
!eniturilor3 *heltuielilor i a "e(i*itului A
e-*e"entului $u'etului u$li* na)ional
ane-a nr.>>IB$
1B.
:ina,i*a e-e*utrii $u'etului
u$li* na)ional entru anul ____
C*u,ulati!D
:ina,i*a lunar *u,ulati! ri!in"
e-e*utarea !eniturilor3 *heltuielilor i a
"e(i*itului A e-*e"entului $u'etului u$li*
na)ional
ane-a nr.>>IB*
1?
>n(or,a)ie ri!in" ne*e#it)ile
autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare
(inan)ate "e la $u'etul "e #tat
>n(or,a)ie analiti* ri!in" ne*e#it)ile "e
*heltuieli ale autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare (inan)ate "e la $u'etul "e #tat
reartizate e trezorerii teritoriale i *on(or,
*la#i(i*a)iei $u'etare
ane-a nr.>>I?
1L
Cal*ulul "o$5nzilor a(erente
#ol"urilor "i#oni$ile la toate
$u'etele
>n(or,a)ie *u ri!ire la "o$5nzile *al*ulate i
reartizate *on(or, #ol"urilor "i#oni$ile la
toate ni!elele "e $u'et
ane-a nr.>>IL
20
Cal*ulul "o$5nzilor a(erente
#ol"urilor "e ,i.loa*e la
*onturile_____ #re tran#(er
>n(or,a)ie *u ri!ire la #ol"urile zilni*e la
*onturile $an*are entru *al*ularea "o$5nzii
entru luna 'e#tionar
ane-a nr.>>I10
21
>n(or,a)ie ri!in" #ol"urile e
$u'etele lo*ale
>n(or,a)ie *u ri!ire la #itua)ia #ol"urilor la
ni!elul raional i lo*al Cri,rii A *o,une3
#ateD
ane-a nr.>>I11
22
0itua)ia rula.elor i #ol"urilor
*onturilor #inteti*e A analiti*e
$ilan)iere
0itua)ia rula.elor i a #ol"urilor *onturilor
$an*are "in CG/
ane-a nr.>>I 12
CC1BD
2D 4entru e!i"en)a ro*e#ului "e %n*a#are a #u,elor %n $u'etul u$li* na)ional. /rezoreria "e
0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor utilizeaz ur,toarele raoarte i
(or,e "e ieireJ
Tabelul 3. Forme de ieire utilizate pentru evidena procesului de ncasare a sumelor n bugetul
public naional
1?
PROIECT
Nr
d/o
Denumirea formelor /
rapoartelor
Destina(ia / scopul documentului Referin(
1.
>n(or,a)ie ri!in" #u,ele
nei"enti(i*ate %n*a#ate i
tran#(erate
4entru e!i"en)a #u,elor nei"enti(i*ate
%n*a#ate la F4N
ane-a nr.>>>I1
2.
>n(or,a)ie ri!in" "e#*i(rarea
#u,elor a*hitate %n a!an# a
"returilor "e i,ort + e-ort
4entru %nre'i#trarea %n*a#rilor 0er!i*iului
Ea,al *on(or, *la#i(i*a)iei e*ono,i*e3
"e#*i(rarea #u,elor a*hitate %n a!an# i aoi
tran#(erate la F4N
ane-a nr.>>>I2
6.
Nor,ati!ele "e(al*rilor "in
!eniturile re'ularizatoare la
$u'etel lo*ale
0e %nto*,e#* "e :ire*)iile 2inan)e3 "u
aro$area $u'etelor lo*ale %n $aza "e*iziei
*on#iliului raional3 *on#iliilor ,uni*iale
Chiinu3 Fl)i i ;"unrii 4oulare a unit)ii
teritorial autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial
ane-a nr.>>>I6
8.
=e'i#trul reartizrii !eniturilor
%ntre $u'etul raional A $u'etul
,uni*ial Chiinu A ,uni*ial
Fl)i A $u'etul *entral al unit)ii
teritorial autono,e *u #tatut
.uri"i* #e*ial i $u'etul lo*al
0e %nto*,e#* "e :ire*)iile 2inan)e3 "u
aro$area $u'etelor lo*ale %n $aza "e*iziei
*on#iliului raional3 *on#iliilor ,uni*iale
Chiinu3 Fl)i i ;"unrii 4oulare a unit)ii
teritorial autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial
ane-a nr.>>>I8
9.
=e'i#trul reartizrii !eniturilor
'enerale "e #tat
4entru e!i"en)a #u,elor !eniturilor "e(al*ate
la $u'etele lo*ale
ane-a nr.>>>I9
<.
=e'i#trul !eniturilor $u'etului "e
#tat A $u'etului a#i'urrilor
#o*iale "e #tat A (on"urilor
a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten)
,e"i*al
n #*oul *on(ir,rii tran#,iterii i ri,irii
in(or,a)iei "e *tre trezoreriile teritoriale
a",ini#tratorilor "e !enit CCN;1 i CN;0D
ane-a nr.>>>I<
B.
=e'i#trul !eniturilor $u'etelor
lo*ale
n #*oul *on(ir,rii tran#,iterii i ri,irii
in(or,a)iei "e *tre trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor a",ini#tratorilor "e
!enit
ane-a nr.>>>IB
?.
For"eroul or"inelor "e lat A
notelor "e tran#(er rezentate #re
e-e*utare
0e tran#,ite "e *tre a",ini#tratorii "e
!enituri /rezoreriei "e 0tat entru e-e*utare
in(or,a)ia ri,it "in teritoriu i "o*u,entele
"e lat trezoreriale
ane-a nr.>>>I?
L.
=e'i#trul or"inelor "e lat A
notelor "e tran#(er e-e*utate "in
*ontul ______
0e tran#,ite a",ini#tratorilor "e !enit "u
e-e*utare
ane-a nr.>>>IL
10.
=e'i#trul or"inelor "e lat A
notelor "e tran#(er re,i#e "in
*ontul ______
0e tran#,ite a",ini#tratorilor "e !enituri
entru re,iterea "o*u,entelor eronate #au
nee-e*utate
ane-a nr.>>>I10
11.
;*t "e !eri(i*are a !eniturilor
%n*a#ate la $u'etul "e #tat A
$u'etul raionului A ,uni*iiului
Chiinu A ,uni*iiului Fl)i A
$u'etul *entral al unit)ii teritorial
autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial
0e %nto*,ete %n *azul "ei#trii unor
"i!er'en)e
ane-a nr.>>>I11
12.
>n(or,a)ie oerati! lunar
ri!in" %n*a#area !eniturilor
'enerale e anul ___ la #itua)ia
"in ____
0er!ete entru rezentarea in(or,a)iei
*on"u*erii 1ini#terului 2inan)elor3 0E3 >240
"e#re e-e*utarea $u'etului la artea "e
!enituri
ane-a nr.>>>I12
16.
>n(or,a)ie oerati! zilni*
ri!in" %n*a#area !eniturilor
'enerale e anul ___
0er!ete entru rezentarea in(or,a)iei
*on"u*erii 1ini#terului 2inan)elor3 0E3 >240
"e#re e-e*utarea $u'etului la artea "e
!enituri
ane-a nr.>>>I16
18. =e'i#trul "e(al*rilor "in >n(or,a)ia *e *on)ine or"inele "e late ane-a nr.>>>I18
1L
PROIECT
!eniturile 'enerale "e #tat entru
$u'etele lo*ale
(or,ate %n ur,a "eli,itrii !eniturilor
re'ularizatoare
19.
=e'i#trul "o*u,entelor ri,ite
entru re#tituire
>n(or,a)ie *e *on)ine "i#tri$uirea #u,elor la
$u'etele re#e*ti!e
ane-a nr.>>>I19
1<.
>n(or,a)ia ri!in" a*hitarea
*o,i#ioanelor
0er!ete la reartizarea lunar a
*o,i#ioanelor a*hitate $n*ilor *o,er*iale i
0 4ota 1ol"o!ei
ane-a nr.>>>I1<
1B.
Cal*ulul *o,i#ionului $an*ar
entru "e#er!irea er#oanelor
(izi*e A er*etori (i#*ali
>n(or,a)ie *e *on)ine #u,a entru a*hitarea
*o,i#ionului #ta$ilit %n $u'etul "e #tat "in
l)ile re*e)ionate "e *tre $n*ile *are au
*ontra*t %n*heiat *u 1ini#terul 2inan)elor +
/rezoreria "e 0tat
ane-a nr.>>>I1B
1?.
>n(or,a)ie ri!in" l)ile a(erente
re#tituirii !eniturilor3 tran#(erul
!eniturilor re'ularizatoare i alte
l)i
0e %nto*,ete *a ne*e#it)i #re aro$are la
>n"i*a)ia "e reartizare a #ol"ului ,i.loa*elor
$u'etului "e #tat
ane-a nr.>>>I1?
1L.
@-tra# "in *ontul ___________
CF03 CN;13 CN;0D
>n(or,a)ie *e *on)ine "e#*i(rarea or"inelor "e
lat *u o#i$ilitatea "e #ele*tare la ni!el "e
"ate $an*are i a",ini#tratori "e !enituri CF03
CN;13 CN;0D
ane-a nr.>>>I1L
6D 4entru e!i"en)a l)ilor "in $u'etul u$li* na)ional3 /rezoreria "e 0tat i trezoreriile
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor utilizeaz ur,toarele raoarte i (or,e "e ieireJ
Tabelul 4. Forme de ieire utilizate pentru evidena plilor din bugetul public naional
Nr
d/o
Denumirea formelor /
rapoartelor
Destina(ia / scopul documentului Referin(
1. :e#*i(rare la or"inul "e lat
0e ane-eaz %n *azul %n *are a (o#t %nto*,it
or"inul "e lat 'eneralizator3 *u "e#*i(rarea
e *la#i(i*a)ia e*ono,i*
ane-a nr.>EI1
2.
:e#*i(rare la "ele'a)ia "e
retra'ere a nu,erarului
0e ane-eaz %n *azul ri"i*rii nu,erarului
entru in#titu)iile *are #e "e#er!e#* %n
*onta$ilit)ile *entralizate3 #au "e)in ,ai
,ulte *onturi trezoreriale3 i *are %nto*,e#*
:ele'a)ie "e retra'ere a nu,erarului
'eneralizatoare
ane-a nr.>EI2
6. ;utoriza)ia "e e(e*tuare a l)ilor
0e %nto*,ete "e *tre autoritatea A in#titu)ia
$u'etar entru rezer!area alo*a)iilor
$u'etare e "i(erite *onturi tezoreriale.
ane-a nr.>EI6
8. 2ia *ontra*tului ane-a nr.>EI8
9.
Not .u#ti(i*ati! ri!in" lata
#alariilor3 %n"e,niza)iilor3
*ontri$u)iilor la $u'etul
a#i'urrilor #o*iale "e #tat i a
ri,elor la (on"urile a#i'urrii
"e a#i#ten) ,e"i*al
:o*u,ent .u#ti(i*ati! er(e*tat "e *tre
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are #er!ete
la %nto*,irea :ele'a)iei "e retra'ere a
nu,erarului entru lata #alariilor
ane-a nr.>EI9
<.
Not .u#ti(i*ati! ri!in" lata
$ur#elor
:o*u,ent .u#ti(i*ati! er(e*tat "e *tre
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are #er!ete
la %nto*,irea :ele'a)iei "e retra'ere a
nu,erarului entru lata $ur#elor
ane-a nr.>EI<
B.
Not .u#ti(i*ati! ri!in" lata
"ela#rilor
:o*u,ent .u#ti(i*ati! er(e*tat "e *tre
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are #er!ete
la %nto*,irea :ele'a)iei "e retra'ere a
nu,erarului entru lata "ela#rilor
ane-a nr.>EIB
20
PROIECT
?.
Not .u#ti(i*ati! ri!in" lata
altor *heltuieli
:o*u,ent .u#ti(i*ati! er(e*tat "e *tre
autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are #er!ete
la %nto*,irea :ele'a)iei "e retra'ere a
nu,erarului entru lata altor *heltuieli
ane-a nr.>EI?
L.
Cerere "e#re ne*e#arul "e
nu,erar
:o*u,ent rin *are autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare #oli*it alo*area ,i.loa*elor %n
nu,erar3 re*u, i "o*u,ent rin *are
trezoreriile teritoriale rezer!eaz la $n*ile
*o,er*iale ,i.loa*e $neti %n nu,erar
ane-a nr.>EIL
10.
Cerere "e eli$erare a !alutei
#trine %n nu,erar
ane-a nr.>EI10
11.
Cerere "e !5nzare a !alutei
#trine *ontra lei ,ol"o!eneti
ane-a nr.>EI11
12.
Cerere "e !5nzare a !alutei
#trine *ontra alt !alut #trin
ane-a nr.>EI12
16.
Cerere "e *u,rare a !alutei
#trine *ontra lei ,ol"o!eneti
ane-a nr.>EI16
18. @-tra# "in *ontul $an*ar ane-a nr.>EI18
19.
@-tra# "in *ontul $an*ar C%n
!alut #trinD
ane-a nr.>EI18!
1<. @-tra#ul trezoreriei ane-a nr.>EI19
1B.
@-tra#ul trezoreriei C%n !alut
#trinD
ane-a nr.>EI19!
1?. @-tra# "in *ont *urent ane-a nr.>EI1<
1L.
@-tra# "in *ont *urent C%n !alut
#trinD
ane-a nr.>EI1<!
20. 2ia e-e*utrii "in *ont *urent ane-a nr.>EI1B
21.
>n(or,a)ie ri!in" tran#,iterea
e-e*utrii $u'etului autorit)ii A
in#titu)iei $u'etare %n le'tur *u
re#u$or"onarea A reor'anizarea
a*e#teia
ane-a nr.>EI1?
22.
=e'i#trul oera)iunilor interne "e
re#tituire e(e*tuate "in *ontul
!eniturilor *ole*tate i a altor
,i.loa*e
ane-a nr.>EI1L
26.
>n(or,a)ia ri!in" a*hitarea rin
inter,e"iul /rezoreriei____ a
titlurilor e-e*utorii "in *ontul
$u'etului____
4entru e!i"en)a i e-e*utarea titlurilor
e-e*utorii e,i#e "e in#tan)ele na)ionale i
C@:73 entru er#oanele (izi*e i .uri"i*e3
rin inter,e"iul /rezoreriei "e 0tat #au
trezoreriilor teritoriale "in *ontul $u'etului "e
#tat #au $u'etelor lo*ale
ane-a nr.>EI20
28.
=e'i#trul "o*u,entelor "e
#u#en"are a oera)iunilor i "e
#e*he#trare a ,i.loa*elor $neti
"in *onturile trezoreriale
4entru %nre'i#trarea "e *tre trezoreriilor
teritoriale3 a %n*heierilor3 noti(i*rilor3
hotr5rilor3 or"onan)elor ri,in" #re
e-e*utare3 ri!in" ali*area #e*he#trului e
,i.loa*e $neti i "i#ozi)ia ri!in"
#u#en"area oera)iunilor e *onturile
trezoreriale ale autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare
ane-a nr.>EI21
29. Co,uni*at in(or,ati! ri!in"
"i#oni$ilul "in *onturile *urente
4entru in(or,area e,itentului %n*heierilor3
noti(i*rilor3 hotr5rilor3 or"onan)elor ri!in"
ali*area #e*he#trului e ,i.loa*ele $neti3
rin inter,e"iul a*e#tui "o*u,ent3 "e#re
"i#oni$ilul i a*u,ularea ,i.loa*elor %n
*onturile trezoreriale in"i*ate "e or'anele %n
ane-a nr.>EI22
21
PROIECT
*auz
2<.
=e'i#trul %n*a#rilor !eniturilor
*ole*tate A a ,i.loa*elor intrate
te,orar %n o#e#ia autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare (inan)ate "e
la $u'etul_____
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a
%n*a#rilor !eniturilor *ole*tate "e
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 re*u, i a
,i.loa*elor intrate te,orar %n o#e#ia
a*e#tora
ane-a nr.>EI26
2B.
=e'i#trul #ol"urilor $u'etelor
lo*ale *on(or, e-tra#ului $an*ar
>n(or,a)ie *u ri!ire la #itua)ia #ol"urilor i a
rula.elor $u'etelor lo*ale C:ire*)ia (inan)e i
ri,riiD
ane-a nr.>EI28
2?.
=aort oerati! ri!in" e!i"en)a
*ontra*telor Clei A !alutD
4entru e!i"en)a o$li'atorie a *ontra*telor
%n*heiate C%n ,one"a na)ional i %n !aluta
#trinD "e *tre autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare3 in*lu#i! *ontra*tele %n*heiate *u
er#oane (izi*e
ane-a nr.>EI29
2L.
=e'i#trul ri!in" e-e*utarea
*ontra*telor e *ontul trezorerial
i or"inelor "e lat
4entru e!i"en)a e-e*utrii *ontra*telor la
ni!el "e *ont trezorerial i *on(or, or"inelor
"e lat
ane-a nr.>EI2<
60.
=e'i#trul ri!in" ,o"i(i*rile la
*ontra*tul ______ (inan)at 5n la
"ata ________
4entru e!i"en)a o$li'atorie a ,o"i(i*rilor la
*ontra*tele %n*heiate C%n ,one"a na)ional i
%n !aluta #trinD "e *tre autorit)ile A
in#titu)iile $u'etare3 in*lu#i! *ontra*tele
%n*heiate *u er#oane (izi*e
ane-a nr.>EI2B
61.
>n(or,a)ie ri!in" e!i"en)a
#ol"ului "e alo*a)ii *on(or,
*ontra*telor
4entru e!i"en)a #ol"urilor "e alo*a)ii i a
,o"i(i*rilor la lanul anual *on(or,
*ontra*telor la ni!el "e *la#i(i*a)ie $u'etar
ane-a nr.>EI2?
62.
>n(or,a)ie ri!in" e-e*utarea
l)ilor *on(or, *ontra*telor
%nre'i#trate %n trezorerii
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a #ol"urilor
alo*a)iilor li$ere *on(or, *ontra*telor
%nre'i#trate %n trezorerii
ane-a nr.>EI2L
66. &i#ta "e (urnizori e erioa"a
>n(or,a)ie ri!in" li#ta (urnizorilor e o
anu,it erioa"
ane-a nr.>EI60
68.
>n(or,a)ie ri!in" e-e*utarea e
*o"ul (i#*al Cltitor A (urnizorD
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a #u,elor
e-e*utate i a #ol"ului r,a# nee-e*utat
entru (ie*are ltitor A (urnizor %n arte
ane-a nr.>EI61
69.
>n(or,a)ie ri!in" a*hitarea
"atoriilor autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare (a) "e
(urnizori
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a "atoriilor
autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare (a) "e
(urnizori
ane-a nr.>EI62
6<. 0ol"urile li,itelor $u'etare
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a #ol"ului
r,a# nee-e*utat ale autorit)ii A in#titu)iei
$u'etare la ni!el "e *la#i(i*a)ie $u'etar
ane-a nr.>EI66
6B.
1i.loa*e tran#,i#e "e la
/rezoreria "e 0tat la trezoreriile
teritoriale entru l)ile $u'etului
"e #tat
4entru e!i"en)a ,i.loa*elor tran#(erate "e la
/rezoreria "e 0tat la trezoreriile teritoriale la
ni!el "e *la#i(i*a)ie e*ono,i*
ane-a nr.>EI68
6?.
=e'i#trul ,i.loa*elor $neti e
*ontul trezorerial
>n(or,a)ie analiti* entru e!i"en)a #ol"ului
,i.loa*elor $neti e (ie*are *ont trezorerial
al autorit)ii A in#titu)iei $u'etare
ane-a nr.>EI69
8D 4entru raortarea3 erio"i* i anual3 ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional3 #unt
utilizate ur,toarele raoarte $u'etareJ
Tabelul 5. Rapoartele privind eecutarea bugetului
Nr
d/o
Denumirea formelor /
rapoartelor
Destina(ia / scopul documentului Referin(
22
PROIECT
1.
=aort ri!in" e-e*utarea
$u'etului_____ la !enituri3
*heltuieli3 "e(i*it i #ur#e "e
(inan)are
ane-a nr.EI1
2.
=aort ri!in" e-e*utarea
*heltuielilor $u'etului "e #tat e
;4C C*on(or, *la#i(i*a)iei
e*ono,i*e i ro'ra,elorD
ane-a nr.EI2
6.
=aort ri!in" $u'etele
in#titu)iilor autono,e in*lu#e %n
$u'etul _____
ane-a nr.EI6
8.
=aort ri!in" tran#(erurile "in
(on"ul "e #u#)inere (inan*iar a
G;/
ane-a nr.EI8
9.
>n(or,a)ie la raortul ri!in"
#tru*tura $u'etului ____ la
!enituri3 *heltuieli3 "e(i*it i #ur#e
"e (inan)are C*on(or, *la#i(i*a)iei
e*ono,i*eD
ane-a nr.EI9
<.
>n(or,a)ie la raortul ri!in"
#tru*tura *heltuielilor i a*ti!elor
ne(ina*iare ale $u'etului ____
C*on(or, *la#i(i*a)iei (un*)ionaleD
ane-a nr.EI<
B.
>n(or,a)ie ri!in" #inteza
roie*telor (inan)ate "in #ur#e
e-terne3 in*lu#e %n $u'etul ____
ane-a nr.EIB
?.
>n(or,a)ie la raortul ri!in"
e-e*utarea in!e#ti)iilor *aitale "e
la $u'etul "e #tat e ;4C i
roie*te Co$ie*teD
ane-a nr.EI?
L.
>n(or,a)ie la raortul ri!in"
e-e*utarea in!e#ti)iilor *aitale "e
la $u'etul "e #tat e ;4& i
roie*te Co$ie*teD
ane-a nr.EIL
9D n ro*e#ul "e e-e*utare a $u'etului u$li* na)ional #unt utilizate i alte tiuri "e "o*u,ente
i (or,e "e ieire3 *on(or, ta$elului "e ,ai .o#J
Tabelul 6. !lte documente i forme de ieire necesare n procesul de eecuie a bugetului public
naional
Nr
d/o
Denumirea formelor /
rapoartelor
Destina(ia / scopul documentului Referin(
1. Cerere "e "e#er!ire ane-a nr.E>I1
2.
2ia *u #e*i,ene "e #e,nturi i
a,renta ta,ilei
ane-a nr.E>I2
6.
2ia *u #e*i,ene "e #e,nturi i
a,renta ta,ilei
ane-a nr.E>I2a
8.
4ro*ur "e ri,ire a e-tra#elor
"in *onturile trezoreriale
ane-a nr.E>I6
9.
;utoriza)ia 1ini#terului
2inan)elor al =eu$li*ii 1ol"o!a
ane-a nr.E>I8
<.
ntiin)are "e re!o*are a
autoriza)iei 1ini#terului
2inan)elor al =eu$li*ii 1ol"o!a
ane-a nr.E>I9
26
PROIECT
B.
=e'i#trul e!i"en)ei er,i#iunilor
entru "e#*hi"erea *onturilor
trezoreriale
ane-a nr.E>I<
?.
=e'i#trul e!i"en)ei autorit)ilor
entru "e#*hi"erea *onturilor
$an*are A trezoreriale eli$erate "e
*tre 1ini#terul 2inan)elor +
/rezoreria "e 0tat
ane-a nr.E>IB
L. 0tru*tura *onturilor trezoreriale ane-a nr.E>I?
28
PROIECT
2. Prognoza yi managementul fluxului de lichidit(i
2.1 Reguli generale privind managementul fluxului de lichidit(i
1D 1ana'e,entul (lu-ului "e li*hi"it)i e#te ro*e#ul "e a",ini#trare i utilizare e(i*ient a
re#ur#elor "e ,i.loa*e $neti "i#oni$ile %n *onturile $an*are ale 1ini#terului 2inan)elor.
2D 1ana'e,entul (lu-ului "e li*hi"it)i are *a #*o ur,toareleJ
executarea eficient a bugetului + *on#t %n a#i'urarea er,anent a e*hili$rului
"intre re#ur#ele a*u,ulate %n CG/ i #oli*itrile "e (inan)areK
un control strict privind pl(ile efectuate + *on#t %n (olo#irea e(i*ient a re#ur#elor
"e li*hi"it)i entru e(e*tuarea la ti, a l)ilor Can'a.a,entelorD3 "e a#e,enea e#te
ne*e#ar "e a e!ita l)ile %n a!an# i "e a ur,ri *u e-a*titate "atele la *are l)ile
a.un' # (ie #*a"enteK
utilizarea soldurilor inactive de lichidit(i. 7ri*e li*hi"it)i ne(olo#ite %n *ir*ula)ie
rerezint o oortunitate ier"ut "e *tre /rezorerie %n *eea *e ri!ete #orirea
!eniturilor #ale #au "i,inuarea *heltuielilor. =e#ur#ele "e li*hi"it)i li$ere ot (i
in!e#tite entru a 'enera un (lu- "e (on"uri %n *onturile /rezoreriei. 1ini,izarea
#ol"urilor ina*ti!e "e li*hi"it)i i (olo#irea e(i*ient a a*e#tora #unt %n #tr5n#
le'tur *u ro'nozarea (lu-urilor !iitoare "e li*hi"it)i C%n*a#rile atetate i l)ile
!iitoareDK
depozitarea soldurilor n timp rezonabil.
6D =e#on#a$il "e 'e#tionarea e(i*ient a (lu-ului "e li*hi"it)i al $u'etului "e #tat A $u'etelor
lo*ale e#te /rezoreriei "e 0tat A :ire*)iile 2inan)e3 *are are ur,toarele (un*)iiJ
ela$oreaz C*on#oli"eazD ro'noza (lu-urilor "e li*hi"it)i e o $az real i "atele
#tati#ti*e %n "ina,i*K
,onitorizeaz intrrile A ieirile "e li*hi"it)i i i"enti(i* !aria)iile #ezoniere A lunareK
'e#tioneaz i ,onitorizeaz (lu-urile zilni*e "e li*hi"it)iK
ela$oreaz i analizeaz e-e*utarea ri!in" !eniturile A *heltuielile i a*tualizeaz
ro'nozele (lu-ului "e li*hi"it)i e "ate e(e*ti!eK
%nainteaz rouneri *tre *on"u*ere ri!in" 'e#tionarea e(i*ient a li*hi"it)ilor *tre
"o,eniile *ele ,ai i,ortante ale Hu!ernului i %n li,ita #ol"urilor "i#oni$ile.
a#i'ur un *ontrol #tri*t ri!in" e-e*utarea in"i*atorilor %n li,itele #ta$ilite rin
a*or"urile A ,e,oran"u,urile Hu!ernului =eu$li*ii 1ol"o!a *u 7r'aniza)iile
2inan*iare >nterna)ionaleK
'e#tioneaz ri#*ul "e li*hi"itate3 *are i,une e(e*tuarea ur,toarelor a*)iuniJ
roune *on"u*erii atra'erea "e re#ur#e (inan*iare entru a*oerirea e ter,en
#*urt i ,e"iu a #oli*itrilor i in!e#tirea #urlu#ului "e a*ti!e (inan*iareK
rezint rouneri *on"u*erii re(eritor la e,iterea !alorilor ,o$iliare "e #tatK
an'a.eaz e $az *ontra*tual %,ru,uturi *u #*a"en) %n a*elai an $u'etar "e la
$u'etele "e alte ni!ele3 'e#tionate %n CG/3 entru a*oerirea "e*ala.ului te,orar
"e *a# a $u'etului "e #tatK
8D /rezoreria "e 0tat A :ire*)iile 2inan)e3 %n $aza li,itelor "e $u'et3 %nto*,ete 4ro'noza anual
a (lu-ului "e li*hi"it)i reartizat e luni3 %n *are #unt in*lu#e ur,toarele *o,arti,ente
C/a$elul 2DJ
Venituri + #earat e a",ini#tratorii "e !enituriK
Cheltuieli + #earat e *ate'orii "e la)i *on(or, 'ra"elor "e rioritateK
Deficit / ExcedentK
29
PROIECT
Sursele de finan(are a deficitului .
9D 4ri,a ro'noz anual a (lu-ului "e li*hi"it)i3 reartizat e luni3 *oin*i"e *u $u'etul "e #tat
A $u'etele lo*ale aro$ate3 "u *are %n (un*)ie "e #itua)iile reale i "atele #tati#ti*e %n
"ina,i* #u(er ,o"i(i*ri.
<D n $aza ro'nozei anuale a (lu-ului "e li*hi"it)i #e a*tualizeaz ro'noza lunar a (lu-ului
"e li*hi"it)i reartizat e #t,5ni A zile.
2.2 Prognoza lunar a fluxului de lichidit(i
1D 0*oul a*e#tui ro*e# *on#t %n ela$orarea A 'enerarea unei ro'noze ri!in" (lu-ul "e
li*hi"it)i3 *e !a o(eri o in(or,a)ie oerati! *urinz5n" toate %n*a#rile i l)ile entru
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare %n an#a,$lu. /oto"at3 a*ea#ta !a #ta la $aza i"enti(i*rii
unor #ur#e #uli,entare "e atra'ere a re#ur#elor #au re"u*erea !olu,ului ri!in" e(e*tuarea
la)ilor.
2D 4ro'noza (lu-ului "e li*hi"it)i #e ela$oreaz "e *tre /rezoreria "e 0tat A :ire*)iile 2inan)e
%n $aza ro'nozelor ri!in" %n*a#rile i l)ile !iitoare Can'a.a,entele lani(i*ateD.
6D 4ro'noza (lu-ului "e li*hi"it)i #e ela$oreaz lunar i #e a*tualizeaz zilni* %n (un*)ie "e
rezultatele %n"elinirii e(e*ti!e a a*e#teia.
8D Eolu,ul ne*e#ar "e in(or,a)ii entru ela$orarea ro'nozei ri!in" (lu-ul "e li*hi"it)i #e !a
a**e#a ne,i.lo*it "in 0>12. >n(or,a)iile re#e*ti!e !or (i intro"u#e %n #i#te, "e *tre
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare re#on#a$ile la un ter,en #ta$ilit "e *tre 1ini#terul
2inan)elorJ
in(or,a)ia ri!in" %n*a#rile + ;",ini#tratorii "e EenituriK
in(or,a)ia ri!in" "e#er!irea "atoriei "e #tat e-terne A interne3 in"e-area "eunerilor
$neti ale *et)enilor + :earta,entul :atorii 4u$li*eK
in(or,a)ia ri!in" l)ile *otelor "e ,e,$ru la or'aniza)iile interna)ionale i *ele "in
*a"rul C0> + :ire*)ia >nte'rare @uroean.
9D /rezoreria "e 0tat A :ire*)iile 2inan)e3 zilni*3 !a analiza e-e*utarea ro'nozei ri!in" (lu-ul
"e li*hi"it)i %n $aza "atelor e(e*ti!e *e *on#tau "in #oli*itrile i aro$rile ri!in"
e(e*tuarea l)ilor3 re*u, i a #ol"ului "i#oni$il "e ,i.loa*e $neti %n CG/. n (un*)ie "e
rezultatele a*e#tei analize #e !a "eter,ina o#i$ilitatea utilizrii e(i*iente a ,i.loa*elor
$neti "i#oni$ile %n *onturile $an*are ale 1ini#terului 2inan)elor.
<D ;ro$area l)ilor #e !a (a*e %n (un*)ie "e ur,toarele 'ra"e "e rioritateJ
Hra"ul > +riorit)ile #tiulate %n le'ea $u'etarK
Hra"ul >> +l)i aro$ate rin Notr5rile "e Hu!ernK
Hra"ul >>> + alte l)i.
BD 4ro'noza (lu-ului "e li*hi"it)i al $u'etului "e #tat ela$orat lunar #e *oor"oneaz *u
:ire*torul /rezoreriei "e 0tat i e#te aro$at "e *tre 1ini#trul 2inan)elor3 iar ro'noza
(lu-ului "e li*hi"it)i al $u'etelor lo*ale e#te aro$at "e *tre ree"intele unit)ii
a",ini#trati!Iteritoriale.
2.3 Managementul fluxului de lichidit(i al bugetului de stat
1D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *are au a**e# "ire*t la 0>123 !or intro"u*e "o*u,entele "e
lat %n #i#te, i "u autorizarea a*e#tora rin #e,ntura "i'ital "e *tre er#oanele *u
"retul la #e,ntur !or (i e-e"iate *tre trezoreriile teritoriale.
;*ele autorit)i A in#titu)ii $u'etare3 *are nu #unt *one*tate la 0>123 !or rezenta e #uort
"e h5rtie la trezoreriile teritoriale "o*u,entele "e lat %nto*,ite i #e,nate3 *are !or (i
intro"u#e %n 0>12.
2<
PROIECT
2D 0i#te,ul in(or,a)ional !a e(e*tua un *ontrol auto,at al "o*u,entelor "e lat i %n *azul
"ei#trii unor erori !or (i re#in#e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare entru *ore*tare.
6D :o*u,entele "e lat a**etate "e *tre #i#te, i "u o !eri(i*are "e *tre trezoreriile
teritoriale !or (i tran#,i#e zilni* #re (inan)are la /rezoreria "e 0tat.
8D /rezoreria "e 0tat analizeaz i lani(i* e(e*tuarea l)ilor3 %n (un*)ie "e 'ra"ele "e
rioritate i a in(or,a)iei "in ro'noza lunar a (lu-urilor "e li*hi"it)i.
9D n $aza in(or,a)iei "in un*tul 8D3 Informa(iei privind solicitrile efective ale autorit(ilor
/ institu(iilor bugetare finan(ate de la bugetul de stat C/a$elul 2D i a Indica(iilor de
transfer a mijloacelor financiare de la bugetul de stat C/a$elul 2D3 /rezoreria "e 0tat
%nto*,ete Indica(ia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat C/a$elul 2D3
*are #e rezint *on"u*erii 1ini#terului 2inan)elor.
<D 1ini#trul 2inan)elor #au er#oanele %,uterni*ite *u "retul ri,ei #e,nturi e
"o*u,entele "e lat $an*are3 %n li,ita #ol"urilor "i#oni$ile3 iau "e*izii "e (inan)are ale
#oli*itrilor3 rin aro$area Indica(iei de repartizare a soldului mijloacelor Bugetului de
Stat.
BD 0oli*itrile ri!in" e(e*tuarea l)ilor r,a#e re#tante #unt 'e#tionate "e *tre /rezoreria "e
0tat.
2.4 Investirea surplusului disponibilit(ilor bneyti ale contului unic trezorerial
1D 1i.loa*ele te,orar "i#oni$ile "in CG/ ot (i "eozitate %n Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei i
%n in#titu)ii (inan*iare3 *on(or, re!e"erilor a*telor nor,ati!e i le'i#lati!e %n !i'oare.
2D 4entru la#area la *onturile "e "eozit %n Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei i %n in#titu)ii
(inan*iare a ,i.loa*elor te,orar "i#oni$ile "in CG/3 e#te ne*e#ar a*or"ul 1ini#terului
2inan)elor #au al autorit)ilor u$li*e lo*ale3 %n *are #e in"i* #u,a rou# #re "eozitare i
ter,enul "eozitrii.
6D :o$%nzile entru #u,ele "eozitate #e tran#(er "e *tre in#titu)ia (inan*iar %n ter,enele
#ta$ilite %n *ontra*t la *onturile $an*are "in CG/3 %n *onturile trezoreriale in"i*ate %n
*ontra*t.
8D 0u,a "eozitat #e ra,$ur#eaz la *onturile re#e*ti!e *on(or, *on"i)iilor #ta$ilite %n
*ontra*t.
9D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor e-a,ineaz o(ertele
in#titu)iilor (inan*iare3 #ele*teaz *ea ,ai a!anta.oa# o(ert i %n*heie *ontra*t "e "eozit.
<D Contra*tul "e "eozit #e %n*heie %ntre 1ini#terul 2inan)elor i in#titu)ia (inan*iar.
BD /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor %nre'i#treaz
*ontra*tele "e "eozit %n Registrul eviden(ei contractelor de depozit C/a$elul 2D.
?D :o$5nzile entru #u,ele "eozitate #e tran#(er "e *tre in#titu)ia (inan*iar *on(or, "atelor
$an*are i %n ter,enele #ta$ilite %n *ontra*t.
LD 1i.loa*ele $neti "eozitate3 "u e-irarea ter,enului3 #e ra,$ur#eaz la *onturile
re#e*ti!e3 *on(or, *on"i)iilor #ta$ilite %n *ontra*t.
10D @!i"en)a a*hitrii "o$5nzii *al*ulate la *onturile trezoreriale "e "eozit *on(or, *on"i)iilor
*ontra*tului3 #e )ine "e *tre /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor %n ta$elul Eviden(a achitrii dobnzii calculate C/a$elul 2D.
11D Contul trezorerial entru "eozitarea ,i.loa*elor $neti "e *tre /rezoreria "e 0tat i
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor e#te *on#tituit "in 6 r)i3 1B #e,ne3 (ie*are
"in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie in(or,ati!3 "u *u, ur,eazJ
> >> >>>
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 8 + grupa "##$$$ DepoziteK
2B
NNNNN MMMMM MMM MMM
PROIECT
>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare ti ;*)iuni 'enerale3 *are
"eoziteaz ,i.loa*ele $netiK
>>> arte C< #e,neD + nu,rul "e or"ine ri!in" e!i"en)a "eozitelor.
2.5 Dobnzile aferente soldurilor de mijloace bneyti n conturile bancare ale
trezoreriilor teritoriale
1D Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei *al*uleaz i tran#(er lunar "o$5nzile a(erente #ol"ului zilni*
"e ,i.loa*e $neti la Contul Gni* /rezorerial al 1ini#terului 2inan)elor %n *on(or,itate *u
*on"i)iile ;*or"ului %n*heiat %ntre Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei i 1ini#terul 2inan)elor.
&unar3 $n*ile *o,er*iale "e#er!ente *al*uleaz "o$5nzile a(erente #ol"urilor "e ,i.loa*e
$neti %n *onturile $an*are ale trezoreriilor teritoriale i tran#(er a*e#te "o$5nzi la *ontul
$u'etului "e #tat.
2D /rezoreria "e 0tat *al*uleaz i e(e*tueaz tran#(erul "o$5nzii a(erente #ol"urilor zilni*e la
*onturile $an*are "e#*hi#e %n Contul Gni* /rezorerial al 1ini#terului 2inan)elor %n
*on(or,itate *u le'ea $u'etului "e #tat e anul re#e*ti!.
6D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor !eri(i* #u,ele "o$5nzilor %n*a#ate "e la
$n*ile *o,er*iale "e#er!ente i "e la /rezoreria "e 0tat. n ti, "e *el ,ult 6 zile lu*rtoare
"in "ata %n*a#rii "o$5nzilor3 trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor %nto*,e#*
*al*ulele "e "i#tri$uire a "o$5nzilor C/a$elul 2D i e(e*tueaz tran#(erul "o$5nzilor la
*onturile $u'etelor re#e*ti!e3 *on(or, ,eto"ei *oe(i*ientului "e reartizare.
8D @!i"en)a "o$5nzilor *al*ulate la #ol"urile *onturilor *urente ale autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare3 autorizate %n $aza "i#ozi)iilor le'ale # $ene(i*ieze "e ,i.loa*ele re#e*ti!e3 #e
)ine *on(or, Cal*ulului "o$5nzilor #re tran#(er a(erente #ol"urilor "e ,i.loa*e C/a$elul 2D.
9D 0tru*tura *ontului trezorerial entru %n*a#area "o$5nzilor a(erente #ol"urilor ,i.loa*elor
$neti "i#oni$ile la *onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor e#te *on#tituit "in 2 r)i3 11 #e,ne3 (ie*are "in ele urt5n" o
#e,ni(i*a)ie in(or,ati!3 "u *u, ur,eazJ
> >>
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e "oar *o"urile "in Cla#a 1 I %enituriK
>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare ti ;*)iuni 'enerale3 *are
%n*a#eaz "o$5nzile re#e*ti!e C7=H2
;H
D.
2.6 mprumuturi acordate yi rambursate
1D n ro*e#ul e-e*utrii $u'etului "e #tat i $u'etelor lo*ale3 entru (inan)area "e(i*itului
$u'etar #au a "e*ala.ului "e *a# te,orar3 autorit)ile a",ini#tra)iei u$li*e *entrale i
lo*ale ot atra'e %,ru,uturi interne i e-terne.
2D Contul trezorerial "e %,ru,uturi $u'etare e#te *on#tituit "in 8 r)i3 22 #e,ne3 (ie*are "in
ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie in(or,ati!J
> >> >>> >E
2?
MMMMM MMM MMM
CC MMMMM MMMMM MMM MMM
PROIECT
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 9 + 'rua &'"$$$ (mprumuturi interne K
>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare ti ;*)iuni 'enerale3 *are
a*or" A ra,$ur#eaz %,ru,utul C7=H2
;H
DK
>>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare ti ;*)iuni 'enerale3 *are
ri,ete A a*or" %,ru,utul C7=H2
;H
D. n *azul %n *are #e ia %,ru,ut "e la
or'aniza)iile interna)ionale e#te *o"ul "onatorului C00MMM 3 un"e MMM + 0<D3 iar
atun*i *5n" #e %,ru,ut "e la $n*ile *o,er*iale *o"ul e#te 00000 CzeroDK
>E arte C2 #e,neD + nu,rul "e or"ine ri!in" e!i"en)a ozi)iilor *re"itelor A
%,ru,uturilor a*or"ate.
6D 4entru e!i"en)a %,ru,uturilor ri!in" (inan)area "e(i*itului $u'etului "e #tat3 *o"ul
$ene(i*iarului "e %,ru,ut e*hi!aleaz *u *o"ul "ire*)iei 1ini#terului 2inan)elor3 *are "e)ine
re'i#trul ,i.loa*elor %,ru,utate Cinterne i e-terneD.
8D ,ru,uturile e(e*tuate %ntre autorit)ile a",ini#tra)iei u$li*e *entrale i lo*ale #au
%,ru,uturile "e la Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei i alte in#titu)ii (inan*iare #e e(e*tueaz %n
$aza *ontra*tului "e %,ru,ut Ca*or" "e *re"itD.
9D @!i"en)a *ontra*telor "e %,ru,uturi $an*are i $u'etare Ca*or"uri "e *re"itD e#te )inut "e
*tre r)ile *ontra*tante.
<D n /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #e )ine e!i"en)a
oera)iunilor "e *a# a(erente %,ru,uturilor *ontra*tate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare rin inter,e"iul *onturilor trezoreriale .
BD 4entru "e#*hi"erea *ontului trezorerial "e %,ru,ut3 autoritatea A in#titu)ia $u'etar rezint
/rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor *ontra*tul "e
%,ru,ut i cererea de deservire C/a$elul <D3 %n *are #e in"i* nu,rul i "ata *ontra*tului.
?D :u "e#*hi"erea *ontului trezorerial "e %,ru,ut3 *ontra*tul #e re#tituie autorit)ii A
in#titu)iei $u'etare.
LD =a,$ur#area %,ru,uturilor #e e(e*tueaz "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 %n
#tri*t *on(or,itate *u *on"i)iile #ta$ilite %n *ontra*tul "e %,ru,ut i a*tele nor,ati!e %n
!i'oare.
10D Cheltuielile le'ate "e "e#er!irea %,ru,uturilor #e e(e*tueaz "in *ontul $u'etelor
re#e*ti!e.
2L
PROIECT
3. Managementul ncasrilor la bugetului public na(ional
3.1 Reguli generale privind ncasrile la bugetul public na(ional
1D n*a#rile la $u'etul u$li* na)ional #unt *on#tituite "in totalitatea i,ozitelor3 ta-elor3
*ontri$u)iilor i ri,elor "e a#i'urare o$li'atorie3 re*u, i "in alte %n*a#ri #ta$ilite rin
le'e.
2D /oate %n*a#rile #ta$ilite rin le'e #e a*u,uleaz la *onturile trezoreriale "e %n*a#ri %n
or"inea *ole*trii.
6D /oate %n*a#rile ar!enite %n $u'etul u$li* na)ional 5n %n ulti,a zi oera)ional #e %n#*riu
%n anul $u'etar re#e*ti!3 iar #u,ele r,a#e ne%n*a#ate #e !or %n#*rie %n *ontul $u'etului
entru anul !iitor.
8D n*a#rile ar!enite %n $u'etul u$li* na)ional #e #i#te,atizeaz %n *on(or,itate *u
*la#i(i*a)ia $u'etar.
9D 4entru uni(i*area i a#i'urarea e!i"en)ei %n*a#rilor %n $u'etul u$li* na)ional3 /rezoreria "e
0tat %nto*,ete Registrul conturilor trezoreriale de ncasri C/a$elul 6D3 ela$orat entru
(ie*are an $u'etar %n $aza *la#i(i*a)iei $u'etare i Cla#i(i*atorului unit)ilor a",ini#trati!I
teritoriale al =eu$li*ii 1ol"o!a CCG;/1D3 a*telor le'i#lati!e3 nor,ati!e i alte a*te %n
!i'oare.
<D ;",ini#trator al =e'i#trului *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri e#te 1ini#terul 2inan)elor +
/rezoreria "e 0tat.
BD =e'i#trul *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri in*lu"e toate *onturile trezoreriale "e %n*a#ri3
(or,ate entru $u'etul "e #tat3 $u'etele lo*ale3 $u'etul a#i'urrilor #o*iale "e #tat i
(on"urile a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al la ni!el "e (ie*are ti "e lat3 $ene(i*iar
i lo*alitate.
?D =e'i#trul *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri #e *o,leteaz e ,#ura ,o"i(i*rilor oerate
%n a*tele le'i#lati!e i nor,ati!e.
LD Gtilizatori ai =e'i#trului *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri #untJ Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei
i $n*ile *o,er*iale3 >n#e*toratul 2i#*al 4rin*ial "e 0tat3 0er!i*iul Ea,al3 Ca#a Na)ional
"e ;#i'urri 0o*iale i Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in.
>n#e*toratul 2i#*al 4rin*ial "e 0tat3 0er!i*iul Ea,al3 Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale
i Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in #unt re#on#a$ili "e tran#,iterea
=e'i#trului *tre or'anele #u$or"onate entru *luz %n a*ti!itate i entru a (i a"u# la
*unotin)a *ontri$ua$ililor.
10D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale utilizeaz =e'i#trul 2i#*al "e 0tat a",ini#trat "e
*tre >n#e*toratul 2i#*al 4rin*ial "e 0tat.
11D 4entru onorarea o$li'a)iilor (i#*ale *ontri$ua$ilii *are au #u$"i!iziuni !or %n#*rie %n or"inul
"e lat *o"ul #u$"i!iziunii atri$uit "e or'anele (i#*ale %n ru$ri*a *o"ul (i#*al al
ltitorului3 rin $ar3 "u *o"ul (i#*al al ltitorului A *ontri$ua$ilului.
12D Contul trezorerial "e %n*a#ri al $u'etului u$li* na)ional e#te *on#tituit "in "ou r)i3 10
#e,ne3 (ie*are "in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie in(or,ati!3 "u *u, ur,eaz.
> >>
> arte C< #e,neD + *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei
e*ono,i*eD. Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 1 + %enituri3 i "in Cla#a 9 + doar codul
&')#** Drepturile de eport + import achitate n avansK
>> arte C8 #e,neD + *o"ul #tati#ti* al lo*alit)ii *ontri$ua$ilului *on(or,
*la#i(i*atorului unit)ilor a",ini#trati!Iteritoriale CCG;/1D.
60
MMMM MMM MMM
PROIECT
16D n*a#rile %n *onturile autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare o$)inute "e la e(e*tuarea lu*rrilor
i re#tarea #er!i*iilor *ontra lat3 *hiria #au "area %n aren" a atri,oniului u$li*3 "ona)ii3
#on#orizri i alte ,i.loa*e $neti3 intrate le'al %n o#e#ia autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare3 #e a*u,uleaz e *onturi trezoreriale "e %n*a#ri entru !eniturile *ole*tate "e
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare.
18D Eeniturile *ole*tate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare #e %n*a#eaz la *ontul $an*ar al
1ini#terului 2inan)elor I /rezoreria "e 0tat.
19D Contul trezorerial "e %n*a#ri entru !eniturile *ole*tate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare e#te *on#tituit "in atru r)i3 1B #e,ne3 (ie*are "in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie
in(or,ati!3 "u *u, ur,eazJ
> >> >>> >E
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "oar "in Cla#a 1 I %enituriK
>> arte C9 #e,neD + *o"ul or'aniza)iei *on(or, re'i#trului autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare C7=H2DK
>>> arte C2 #e,neD + *o"ul *are *on)ine in(or,a)ia re(eritor la *la#i(i*a)ia $u'etarJ
CC + *ont *urent R li,itele ClanulD "e alo*a)ii C013 023 7=H13 213 223 263 46
Centru roie*tele in!e#ti)ionaleDDK
>E arte C8 #e,neDI *o"ul *are *on)ine in(or,a)ia ri!in" *o,$ina)iile "intre
*la#i(i*atoareJ I 063 083 093 0<3 413 423 46 Ce-*luz5n" roie*tele in!e#ti)ionaleD3
o$ie*t. 4ri,ele LLL *o"uri C0001 I 0LLLD #unt rezer!ate entru !eniturile *ole*tate "e
*tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare.
1<D Contul trezorerial "e tran#(eruri ri,ite "in (on"ul "e #u#)inere (inan*iar a teritoriilor entru
ni!elarea o#i$ilit)ilor (inan*iare ale a*e#tora i *ontul trezorerial "e tran#(eruri ri,ite *u
"e#tina)ie #e*ial entru e-er*itarea (un*)iilor "ele'ate "e *tre Hu!ern #au %n alte #*ouri
#e*iale3 e#te *on#tituit "in *in*i r)i3 22 #e,ne3 (ie*are "in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie
in(or,ati!.
C>D C>>D C>>>D C>ED CED
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 1 + grupa ',$$$$ Transferuri primite n cadrul
bugetului public naional- i Cla#a 2 I grupa .,$$$$ Transferuri acordate n cadrul
bugetului public naionalK
>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare *are tran#(er ,i.loa*ele
$neti C7=H2
4
DK
>>> arte C9 #e,neD + *o"ul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare *are e#te $ene(i*iarul
,i.loa*elor $neti C7=H2
F
DK
>E arte C2 #e,neD + *o"ul *are *on)ine in(or,a)ia re(eritor la *la#i(i*a)ia $u'etarJ
CC + *ont *urent R li,itele ClanulD "e alo*a)ii C013 023 7=H13 213 223 263 46
Centru roie*tele in!e#ti)ionaleDDK
E arte C8 #e,neD + *o"ul *are *on)ine in(or,a)ia ri!in" *o,$ina)iile "intre
*la#i(i*atoareJ I 063 083 093 0<3 413 423 46 Ce-*luz5n" roie*tele in!e#ti)ionaleD3
o$ie*t.
61
MMM MMM MMMMM CC
;;;;
MMM MMM MMMMM ;;;; CC MMMMM
PROIECT
1BD n*a#area ,i.loa*elor te,orar intrate %n o#e#ia autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e
e(e*tueaz rin inter,e"iul *onturilor trezoreriale3 *are e#te *on#tituit "in 6 r)i3 1B #e,ne3
(ie*are "in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie in(or,ati!3 "u *u, ur,eazJ
> >> >>>
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 9 I grupa &')"$$ Mi/loace temporar intrate n
posesia instituiilorK
>> arte C9 #e,neD + *o"ul or'aniza)iei *on(or, re'i#trului autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare C7=H2DK
>>> arte C< #e,neD + zero.
1?D 1i.loa*ele te,orar intrate %n o#e#ia autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e !or re(le*ta %n
Cla#a 9 :atorii al lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD3 la *o"urileJ
91?810 + Haran)ia entru o(ertK
91?820 + Haran)ia "e arti*iare la ri!atizarea atri,oniului u$li*K
91?8L0 + ;lte ,i.loa*e te,orar intrate %n o#e#ia in#titu)iilorK
3.2 Procesul privind ncasrile n bugetul public na(ional
1D Contri$ua$ilii #unt o$li'a)i # !ireze i,ozitele3 ta-ele i alte l)i #ta$ilite rin le'e la
*onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale "e#*hi#e la 1ini#terul
2inan)elor + /rezoreria "e 0tat CCG/D.
2D Contri$ua$ilii %i onoreaz o$li'a)iile #ale *tre $u'etul u$li* na)ional utiliz5n"
"o*u,entele "e lat aro$ate rin a*tele nor,ati!e ale Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei
C/a$elul 1D.
6D =e#on#a$ilitatea ri!in" *ore*titu"inea i autenti*itatea "atelor in"i*ate %n "o*u,entele "e
lat i !irarea l)ilor la *onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor o oart *ontri$ua$ilii.
8D 4entru a a#i'ura *ore*titu"inea %n*a#rilor %n $u'etul u$li* na)ional3 $n*ile *o,er*iale
e(e*tueaz3 %n $aza Registrului conturilor trezoreriale de ncasri C/a$elul 6D3 !eri(i*area
"o*u,entelor "e lat la ,o,entul ri,irii a*e#tora "e la *ontri$ua$ili3 i anu,e re*hizitele
$ene(i*iarului C1ini#terul 2inan)elor I /rezoreria "e 0tat3 1ini#terul 2inan)elor I /rezoreria
teritorialD *o"ul (i#*al3 *ontul $an*ar3 *ontul trezorerial "e %n*a#ri i "e#tina)ia l)ii.
9D =e#on#a$ili "e *ore*titu"inea tran#,iterii %n (or,at ele*troni* a "o*u,entelor "e lat *tre
/rezoreria "e 0tat i trezoreriilor teritoriale #unt $n*ile *o,er*iale.
<D n *azul %n *are *ontri$ua$ilul a %nto*,it "o*u,entele "e lat in*ore*t C*o"ul (i#*al3 *ontul
$an*ar3 *ontul trezorerial "e %n*a#ri i alteleD3 $an*a *o,er*ial e#te o$li'at # re,it
a*e#tuia "o*u,entele "e lat trezoreriale (r e-e*utare3 ali*5n" ,en)iunea "e#re
,oti!ele nee-e*utrii.
BD n *azul *5n" "o*u,entul "e lat %nto*,it in*ore*t e#te e-e*utat totui "e *tre $an*a
*o,er*ial3 #u,ele re#e*ti!e #e re(le*t la S;lte !enituri nei"enti(i*ateS.
?D Nu ,ai t5rziu "e a "oua zi oera)ional /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale %nto*,e#*
or"ine "e lat entru re#tituirea ,i.loa*elor "e la *ontul trezorerial "e %n*a#ri ;lte !enituri
nei"enti(i*ate la *onturile $an*are ale ltitorilor3 *u e-*e)ia %n*a#rilor la $u'etul
a#i'urrilor #o*iale "e #tat3 un"e "o*u,entele "e lat ri!in" re#tituirile #unt %nto*,ite "e
*tre Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale.
62
MMM MMM MMMMM 000000
PROIECT
LD n #*oul a#i'urrii *ontrolului a#ura #u,elor %n*a#ate3 tran#(erate i a #ol"ului la *ontul
S;lte !enituri nei"enti(i*ateS3 #e er(e*teaz %n (or, ele*troni* Informa(ia privind
sumele neidentificate ncasate yi transferate C/a$elul 6D.
10D n ulti,a zi oera)ional a anului $u'etar3 #ol"ul ,i.loa*elor *ontului S;lte !enituri
nei"enti(i*ateS #e tran#(er la S;lte la)i a",ini#trati!eS ale $u'etelor re#e*ti!e la ni!el "e
(ie*are "o*u,ent "e lat.
11D n *azul *5n" "u %n#*rierea ,i.loa*elor S;lte !enituri nei"enti(i*ateS la *ontul trezorerial
"e %n*a#ri S;lte l)i a",ini#trati!eS #e "ei#teaz *3 a*e#te ,i.loa*e aar)in altui $u'et3
#au #e re(er la alt linie $u'etar3 #au in*ore*t au (o#t tran#(erate i %n#*ri#e la a*e#t *ont3
/rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #unt %n "ret "e a
e(e*tua a*e#te ,o"i(i*ri *on(or, ,o"ului #ta$ilit.
12D 0u#en"area oera)iunilor "e tre*ere la #*"eri "in *onturile $an*are A trezoreriale ale
*ontri$ua$ililor A "e$itorilor #e e(e*tueaz "e *tre $n*ile *o,er*iale A trezoreriile teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor %n $aza Dispozi(iei privind suspendarea opera(iunilor pe
conturile bancare / trezoreriale ale contribuabilului / debitorului Cta$. 8D3 e,i# "e *tre
or'anele %,uterni*ite rin le'e *u a*e#t "ret.
16D 4entru er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il "in *ontul *ontri$ua$ilului A "e$itorului3 (r a*or"ul
a*e#tuia3 %n $aza "o*u,entelor e-e*utorii #au a altor a*te le'i#lati!e3 *are re!" "retul
!irrii in*onte#ta$ile %n *ontul $u'etului u$li* na)ional3 #e utilizeaz Ordinul incaso
C/a$elul 1D.
18D 7r'anele a$ilitate %n $az le'al *u "retul "e "eza(e*tare in*onte#ta$il "in *onturile
*ontri$ua$ililor A "e$itorilor e *ale e-tra.u"i*iar3 %nainteaz or"ine in*a#o la trezoreria
teritorial un"e #e "e#er!ete e,itentul Cor'anele (i#*ale3 !a,ale i alte or'aneD3 *u in"i*area
la ru$ri*a SFene(i*iarS3 %n "een"en) "e ur,toareleJ
entru l)ile la $u'etul "e #tat3 $u'etul a#i'urrilor #o*iale "e #tat i %n (on"urile
a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al + 1ini#terul 2inan)elor I /rezoreria "e
0tatK
entru l)ile la $u'etele lo*ale + 1ini#terul 2inan)elor I /rezoreria teritorial3 *u
in"i*area *onturilor $an*are i *onturilor trezoreriale "e %n*a#ri re#e*ti!e.
19D 7r'anele no,inalizate la un*tul 18D %nto*,e#* or"inele in*a#o %n nu,rul "e e-e,lare
ne*e#are r)ilor3 %n *on(or,itate *u re!e"erile a*telor le'i#lati!e i nor,ati!e %n !i'oare ale
Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei3 le #e,neaz3 ali* ta,ila rotun" i le rezint #re a!izare
la trezoreria teritorial un"e #e "e#er!ete e,itentul.
1<D /rezoreria teritorial3 "u #e,narea "o*u,entelor3 tran#,ite #re e-e*utare or"inele in*a#o3
rin $an*a *o,er*ial un"e #e "e#er!ete3 la $n*ile *o,er*iale un"e #e "e#er!e#*
*ontri$ua$ilii A "e$itorii.
1BD n *azul %n *are or"inul in*a#o e#te %nto*,it in*ore*t3 C*ontul $an*ar3 *ontul trezorerial "e
%n*a#ri et*.D3 el nu #e e-e*ut "e *tre $an*a *o,er*ial3 *i #e re,ite e,itentului *u
,en)iunea "e#re ,oti!ele nee-e*utrii.
1?D nre'i#trarea %n*a#rilor 0er!i*iului Ea,al la *aitolele i ara'ra(ele re#e*ti!e ale
*la#i(i*a)iei $u'etare3 #e e(e*tueaz *on(or, Informa(iei privind sumele calculate yi
achitate a drepturilor de import-export C/a$elul 6D.
3.3 Eviden(a ncasrilor n bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor
sociale de stat yi fondurilor asigurrii obligatorii de asisten( medical
1D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor a#i'ur e!i"en)a #tri*t
a #u,elor %n*a#ate %n *onturile $an*are3 %n#*rierea lor *on*o,itent %n *onturile trezoreriale
"e %n*a#ri I *onturi "e#*hi#e a",ini#tratorilor "e !enit Cor'anelor (i#*ale3 !a,ale3 Ca#ei
Na)ionale "e ;#i'urri 0o*iale3 Co,aniei Na)ionale "e ;#i'urri %n 1e"i*in i altor
or'ane %n!e#tite *u "retul "e a*u,ulareD3 rin *are #e a#i'ur e!i"en)a i *ontrolul a#ura
%n*a#rilor.
66
PROIECT
2D :ire*)iile 2inan)e3 %n ter,en "e 19 zile "u aro$area $u'etelor lo*ale3 %n $aza "e*iziei
*on#iliului raional3 *on#iliilor ,uni*iale Chiinu3 Fl)i i ;"unrii 4oulare a unit)ii
teritorial autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial rezint #re *oor"onare :ire*)iei 'enerale
#inteza $u'etar "in *a"rul 1ini#terului 2inan)elor Normativele defalcrilor din veniturile
regularizatoare la bugetele locale i Registrul repartizrii veniturilor ntre bugetul
raional / municipal Chiyinu / municipal Bl(i / bugetul central al unit(ii teritoriale
autonome cu statut juridic special yi bugetul local C/a$elul 6D3 #e,nate "e er#oanele
%,uterni*ite3 *u ali*area ta,ilei rotun"e.
6D :u !eri(i*area "o*u,entelor ,en)ionate %n un*tul 2D "e *tre er#oanele re#on#a$ile3
:ire*)ia 'eneral #intez $u'etar le rezint /rezoreriei "e 0tat3 *are "u a**etare #unt
tran#,i#e trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 :ire*)iilor 2inan)e i >240.
8D n *azul %n *are le'ea $u'etului "e #tat e anul re#e*ti! i A #au $u'etelor lo*ale nu au (o#t
aro$ate 5n la %n*eutul anului $u'etar3 e(e*tuarea "e(al*rilor "e la !eniturile 'enerale "e
#tat i a tran#(erurilor la $u'etul re#e*ti! #e #u#en" 5n la aro$area $u'etului.
9D :u a"otarea le'ii $u'etului "e #tat e anul re#e*ti! i A #au $u'etelor lo*ale3 %n *azul
rele!ant %n un*tul 2D3 trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 %n $aza rezentrii
"e *tre :ire*)ia 'eneral #inteza $u'etar a noilor nor,ati!e3 #unt o$li'ate # e(e*tueze
re*al*ularea "e(al*rilor "e la %n*eutul anului.
<D n *azul ,o"i(i*rii le'ii $u'etului "e #tat e anul re#e*ti! i A #au $u'etelor lo*ale3 :ire*)ia
'eneral #inteza $u'etar rezint /rezoreriei "e 0tat ,o"i(i*ri la "o*u,entele ,en)ionate
%n un*tul 2D i ter,enul ali*rii a*e#tora.
BD Fn*ile *o,er*iale3 %n $aza !irrilor e(e*tuate la *onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat i
trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 tran#,it zilni* e #uort ele*troni*
in(or,a)ia la ni!el "e (ie*are "o*u,ent ini)ial "e lat.
?D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 %n $aza in(or,a)iei
ri,ite "e la $n*ile *o,er*iale i "e la a",ini#tratorii "e !enit3 %n#*riu zilni* toate
oera)iunile %n *onturile trezoreriale "e %n*a#ri i %nto*,e#* %n (or,at ele*troni* Extrasul
Trezoreriei C/a$elul 6D3 *are #e i,ri, la #oli*itare.
LD Tilni*3 /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 e(e*tueaz
"e(al*ri "in %n*a#rile la $u'etele re#e*ti!e3 %n $aza nor,ati!elor #ta$ilite la ni!el "e
(ie*are "o*u,ent "e lat.
0u,ele "e(al*rilor "e#tinate $u'etelor lo*ale #unt tran#(erate "e *tre /rezoreria "e 0tat la
*onturile $an*are ale trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
10D /rezoreria "e 0tat3 zilni* tran#,ite trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor rin
ota ele*troni* rezultatul "eli,itrii !eniturilor 'enerale "e #tat3 tran#(erate la *onturile
$an*are ale a*e#tora.
11D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor %nto*,e#* zilni*
Registrul repartizrii veniturilor generale de stat C/a$elul 6D3 la ni!el "e unitate
a",ini#trati!Iteritorial i *on(or, *la#i(i*a)iei $u'etare.
12D Tilni*3 /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor er(e*teaz i
tran#,it a",ini#tratorilor "e !enit Extrasul trezoreriei C/a$elul 8D3 Registrul veniturilor
bugetului de stat3 Registrul veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat / fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten( medical i Registrul veniturilor bugetelor locale
C/a$elul 6D3 re*u, i (iierul *u in(or,a)ia la ni!el "e "o*u,ent "e lat.
;ltor or'ane %n!e#tite *u "retul "e a*u,ulare3 e!i"en) i *ontrol a#ura %n*a#rilor la
$u'etele "e toate ni!elurile la #oli*itare3 %n $aza ro*urilor rezentate3 /rezoreria "e 0tat i
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor rezint e #uort ele*troni* "o*u,entele
,en)ionate la alineatul 1.
16D ;",ini#tratorii "e !enit #unt o$li'a)i zilni* # a#i'ure ri,irea "e la /rezoreria "e 0tat i "e
la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor a in(or,a)iei "e#re #u,a %n*a#rilor la
$u'etele re#e*ti!e.
68
PROIECT
18D ;",ini#tratorii "e !enit3 "u !eri(i*area i relu*rarea zilni* a in(or,a)iei ri,ite "e la
/rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 #unt re#on#a$ili "e
reartizarea i rezentarea in(or,a)iei "ate or'anelor (i#*ale teritoriale3 !a,ale3 a'en)iilor
teritoriale ale Co,aniei Na)ionale "e ;#i'urri %n 1e"i*in3 *a#elor teritoriale "e a#i'urri
#o*iale ale Ca#ei Na)ionale "e ;#i'urri 0o*iale entru re(le*tare %n (iele er#onale ale
*ontri$ua$ililor.
19D 0u,ele %n*a#ate zilni* e *ontul $u'etului a#i'urrilor #o*iale "e #tat C661B01D i (on"urilor
a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al C661?L1D #unt tran#(erate *tre Ca#a Na)ional "e
;#i'urri 0o*iale i Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in.
1<D /rezoreria "e 0tat er(e*teaz or"ine "e lat i (or,eaz Borderoul ordinelor de plat
trezoreriale C/a$elul 1D3 *are3 "u autorizarea "e *tre er#oanele re#on#a$ile3 #unt
tran#,i#e #re e-e*utare %n #i#te,ul 0;4>.
3.4 Restituirea yi trecerea n contul altor pl(i a sumelor n plus sau incorect
achitate de ctre contribuabili la bugetul public na(ional
1D =e#tituirea i tre*erea %n *ontul altor l)i a #u,elor %n*a#ate in*ore*t #au %n lu# la $u'et3 #e
e(e*tueaz "e *tre /rezoreria "e 0tat %n $aza Borderoului ordinelor de plat prezentate
spre restituire C/a$elul 6D i a Borderoului notelor de transfer prezentate spre executare
C/a$elul 6D3 rezentate "e *tre a",ini#tratorii "e !enit.
/rezoreriile teritoriale e(e*tueaz oera)iunile "e#*ri#e %n alineatul 1 %n $aza or"inelor "e
lat3 notelor "e tran#(er3 For"eroului notelor "e tran#(er rezentate #re e-e*utare i a
Delega(iilor de retragere a numerarului C/a$elul 6D3 %n $aza Certificatului de confirmare
privind restituirea mijloacelor bneyti n numerar din contul bugetului local aferente
pl(ilor achitate n plus sau incorect.
2D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor e(e*tueaz re#tituirea
l)ilor "e la $u'etul la *are au (o#t %nre'i#trate a*e#te i,ozite3 ta-e i alte l)i i "in
*onturile trezoreriale "e %n*a#ri re#e*ti!e.
6D =e#tituirea "in *ontul !eniturilor 'enerale "e #tat #e e(e*tueaz %n $aza Normativelor
defalcrilor din veniturile generale de stat entru anul *urent3 #ta$ilite rin le'ea $u'etului
"e #tat e anul re#e*ti!.
8D n unele *azuri3 *5n" #u,a re#tituirii "eete #ol"ul la *ontul trezorerial "e %n*a#ri "at3
atun*i la *ontul trezorerial re#e*ti! #e er,ite #ol" "e$itor #au re#tituirea ar)ial a #u,ei %n
li,ita #ol"ului "i#oni$il.
9D 4entru re#tituirea l)ilor tran#(erate %n lu# #au in*ore*t %n *ontul a*hitrii altor l)i %n
*a"rul unui $u'et "e *tre *ontri$ua$ili i A #au tre*erea l)ilor "e la un ti "e i,ozit #au
ta-e la altul *are aar)in altor $u'ete3 *ontri$ua$ilul rezint a",ini#tratorilor "e !enit o
*erere %nto*,it %n (or, #*ri#3 *u ane-area "o*u,entelor *are .u#ti(i* ne*e#itatea
e(e*turii re#tituirii #au tre*erii l)ilor "in *ont %n *ont %n *a"rul unul i a*eluiai $u'et.
<D :o*u,entele .u#ti(i*ati!e3 *are #unt ane-ate la "o*u,entele "e lat Cor"ine "e lat i not
"e tran#(erD3 #unt ur,toareleJ
*ererea #oli*itantuluiK
%n*heierea a",ini#tratorilor "e !enit C"u *azDK
(ia 'eneralizatoare a *ontri$ua$ilului3 eli$erat "e *tre a",ini#tratorii "e !enit
C"u *azD la #itua)ia *urent3 #e,nat i *on(ir,at rin ta,il rotun"K
"o*u,entele *e *on(ir, a*hitarea l)ilor %n lu# la $u'etK
alte "o*u,ente .u#ti(i*ati!e3 "u *az.
3.4.1 Restituirea yi trecerea n contul altor pl(i a sumelor achitate n plus sau
incorect de ctre contribuabili la bugetul de stat
69
PROIECT
1D :a* #u,a #oli*itat "e *tre *ontri$ua$il #re re#tituire "in *ontul $u'etului "e #tat %n *ontul
$u'etelor lo*ale3 $u'etului a#i'urrilor #o*iale "e #tat3 (on"urilor a#i'urrii o$li'atorii "e
a#i#ten) ,e"i*al3 re*u, i la *ontul *ontri$ua$ilului e#te a**etat "e *tre or'anele
teritoriale ale a",ini#tratorilor "e !enit3 atun*i a*e#tea "in ur, %nto*,e#* or"ine "e lat %n
6 e-e,lare3 "intre *are e-e,larul 6 #e #e,neaz "e *tre er#oanele %,uterni*ite *u
"retul ri,ei i a "oua #e,nturi3 *u ali*area ta,ilei rotun"e. 7r"inele "e lat3 %n#o)ite
"e "o*u,entele .u#ti(i*ati!e #e tran#,it a",ini#tratorilor "e !enit e #uort "e h5rtie i
ele*troni*.
:u e-a,inarea ,aterialelor "in teritoriu3 a",ini#tratorii "e !enit #e,neaz e-e,larele 1
i 2 ale or"inului "e lat3 *u ali*area ta,ilei rotun"e3 i %nto*,e#* For"eroul or"inelor
"e lat rezentate #re re#tituire C2 e-e,lareD3 *are #e #e,neaz "e er#oanele
%,uterni*ite *u "retul "e #e,nturi3 *u ali*area ta,ilei rotun"e.
2D :a* #u,a #oli*itat "e *tre *ontri$ua$il #re re#tituire "in *ontul $u'etului "e #tat %n *ontul
$u'etelor lo*ale3 $u'etului a#i'urrilor #o*iale "e #tat3 %n (on"urile a#i'urrii o$li'atorii "e
a#i#ten) ,e"i*al3 re*u, i la *ontul *ontri$ua$ilului e#te a**etat "e *tre 0er!i*iul
Ea,al3 atun*i a*e#ta "in ur, %nto*,ete or"ine "e lat %n 2 e-e,lare %n#o)ite "e
For"eroul or"inelor "e lat rezentate #re re#tituire C2 e-e,lareD3 #e,nate "e *tre
er#oanele %,uterni*ite *u "retul ri,ei i a "oua #e,nturi3 *u ali*area ta,ilei
rotun"e.
6D ;",ini#tratorii "e !enit rezint or"inele "e lat i For"eroul or"inelor "e lat rezentate
#re re#tituire #re e-e*utare /rezoreriei "e 0tat *u ane-area "o*u,entelor .u#ti(i*ati!e.
Con*o,itent3 or"inele "e lat no,inalizate #e rezint i e #uort ele*troni*.
8D :u e-e*utare3 un e-e,lar al or"inului "e lat i a For"eroului or"inelor "e lat
rezentate #re re#tituire #e #treaz la /rezoreria "e 0tat3 iar *elelalte e-e,lare %,reun
*u "o*u,entele .u#ti(i*ati!e ane-ate #e re,it a",ini#tratorilor "e !enit.
9D :a* #u,a #oli*itat "e *tre *ontri$ua$il e#te a**etat "e or'anele teritoriale ale
a",ini#tratorilor "e !enit #re re#tituire %n *ontul #tin'erii re#tan)elor *ontri$ua$ilului la alte
tiuri "e l)i "in *a"rul a*eluiai $u'et3 atun*i or'anele teritoriale ale a",ini#tratorilor "e
!enit %nto*,e#* note "e tran#(er i le tran#,it rin ota ele*troni* a",ini#tratorilor "e
!enit.
:u un *ontrol #uli,entar3 a",ini#tratorii "e !enit tran#,it e #uort ele*troni*
/rezoreriei "e 0tat #re e-e*utare ,aterialele ri,ite "in teritoriu3 *u ane-area For"eroului
notelor "e tran#(er rezentate #re e-e*utare.
<D n *azul %n *are *ererea *ontri$ua$ilului e#te "eu# la 0er!i*iul Ea,al i #u,a #oli*itat "e
*tre *ontri$ua$il e#te a**etat3 atun*i 0er!i*iul Ea,al %nto*,ete notele "e tran#(er3 la *are
#e ane-eaz i For"eroul notelor "e tran#(er rezentate #re e-e*utare3 i %,reun *u toate
"o*u,entele .u#ti(i*ati!e #unt tran#,i#e ele*troni* #re e-e*utare /rezoreriei "e 0tat.
BD For"erourile ,en)ionate ,ai #u#3 e-u#e e #uort "e h5rtie C2 e-e,lareD3 #e #e,neaz "e
*tre er#oanele %,uterni*ite *u "retul "e #e,nturi ale a",ini#tratorilor "e !enit3
ali*5n"uI#e ta,ila rotun".
?D /rezoreria "e 0tat3 %n $aza notelor "e tran#(er i a For"eroului notelor "e tran#(er rezentate
#re e-e*utare3 ,i*oreaz %n*a#rile la *onturile trezoreriale "e %n*a#ri re#e*ti!e i %n#*riu
#u,ele "ate %n *ontul trezorerial "e %n*a#ri al $u'etului re#e*ti! *a noi %n*a#ri ale anului
*urent.
LD :u e-e*utare3 un e-e,lar al For"eroului notelor "e tran#(er *u ,en)iunea /rezoreriei "e
0tat3 %,reun *u "o*u,entele .u#ti(i*ati!e ane-ate #e re,it a",ini#tratorilor "e !enit.
3.4.2 Restituirea yi trecerea n contul altor pl(i a sumelor achitate n plus sau
incorect de ctre contribuabili la bugetele locale
1D n *azul re#tituirii l)ilor tran#(erate %n lu# "e *tre *ontri$ua$ili "in *ontul $u'etelor lo*ale
%n *ontul #tin'erii re#tan)elor *ontri$ua$ilului la l)ile *are aar)in altor $u'ete3 re*u, i
6<
PROIECT
#re re#tituire la *ontul *ontri$ua$ilului3 or'anele (i#*ale teritoriale %nto*,e#* or"ine "e lat
C2 e-e,lareD i For"eroul or"inelor "e lat rezentate #re re#tituire C2 e-e,lareD3
le'alizate rin ali*area e a,$ele e-e,lare a #e,nturilor er#oanelor autorizate *u a*e#t
"ret i a ta,ilei rotun"e.
:o*u,entele ,en)ionate la alineatul 13 la *are #e ,ai ane-eaz i "o*u,entele .u#ti(i*ati!e3
#unt tran#,i#e #re e-e*utare trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
2D n *azul re#tituirii l)ilor tran#(erate %n lu# "e *ontri$ua$ili "in *ontul $u'etelor lo*ale #au
tre*erii l)ilor "e la un ti "e i,ozite #au ta-e la altul %n *ontul #tin'erii re#tan)elor
*ontri$ua$ilului la l)ile (i#*ale i ne(i#*ale la a*eleai $u'ete3 or'anele (i#*ale teritoriale
%nto*,e#* note "e tran#(er %n 2 e-e,lare e #uort "e h5rtie i e #uort ele*troni*3 *are #e
le'alizeaz *u ali*area e a,$ele e-e,lare a #e,nturilor er#oanelor autorizate *u a*e#t
"ret i *u a,renta ta,ilei rotun"e a or'anelor (i#*ale teritoriale3 i #e tran#,it #re
e-e*utare trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor e #uort "e h5rtie i e #uort
ele*troni* %,reun *u For"eroul notelor "e tran#(er rezentate #re e-e*utare %n 2
e-e,lare3 *on(ir,at rin #e,nturile er#oanelor %,uterni*ite3 *u ali*area ta,ilei
rotun"e.
6D :u e-e*utare3 un e-e,lar al or"inelor "e lat i al For"eroului or"inelor "e lat
rezentate #re re#tituire3 re*u, i un e-e,lar al notelor "e tran#(er i al For"eroului
notelor "e tran#(er rezentate #re e-e*utare3 *u ,en)iunea trezoreriei teritoriale3 %n#o)ite "e
"o*u,entele .u#ti(i*ati!e3 #unt re,i#e a",ini#tratorilor "e !enit.
8D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #unt %n "ret "e a
#oli*ita in(or,a)ii #uli,entare %n *azul *5n" aar unele %ntre$ri %n ro*e#ul e-a,inrii
"o*u,entelor rezentate #re re#tituire.
9D Controlul i re#on#a$ilitatea a#ura !eri"i*it)ii e(e*turii oera)iunilor "e re#tituire a
l)ilor tran#(erate %n lu# "e *tre *ontri$ua$ili #au tre*erii l)ilor "e la un ti "e lat la
altul3 o oart a",ini#tratorii "e !enit.
<D n *azul in#u(i*ien)ei ,i.loa*elor la *onturile $u'etului "e #tat3 $u'etelor lo*ale3 $u'etului
a#i'urrilor #o*iale "e #tat3 (on"urilor a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al3 /rezoreria
"e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #unt %n "ret "e a e-e*uta
"o*u,entele rezentate "e *tre a",ini#tratorii "e !enit #re re#tituire #au tre*ere "in *ont %n
*ont rin a*hitarea lor ar)ial.
BD n a*e#t *az a",ini#tratorii "e !enit er(e*teaz "o*u,entele "e lat re#e*ti!e3 *u in"i*area
,en)iunii "e#re e-e*utarea ar)ial a a*e#tora %n "e#tina)ia l)ii i A #au e !er#o
"o*u,entului ini)ial3 iar "u e-e*utarea inte'ral ulti,ul e-e,lar al "o*u,entului "e lat
*u ,en)iunea /rezoreriei "e 0tat i trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #e
re,ite a",ini#tratorilor "e !enit re#e*ti!e.
?D =e#tituirea l)ilor a*hitate %n lu# "e *tre a'entul e*ono,i* #au er#oana (izi* #e
e(e*tueaz "e *tre trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor rin tran#(erul
,i.loa*elor $neti la *ontul $an*ar al a'entului e*ono,i* #au al er#oanei (izi*e3 "e#*hi# %n
$an*a *o,er*ial.
LD =e#tituirea ,i.loa*elor $neti er#oanelor (izi*e "in *ontul $u'etelor lo*ale oate (i
e(e*tuat "e *tre trezoreriile teritoriale i rin :ele'a)ie "e retra'ere a nu,erarului3 %n $aza
Certi(i*atului "e *on(ir,are ri!in" re#tituirea ,i.loa*elor $neti %n nu,erar "in *ontul
$u'etului lo*al a(erente l)ilor a*hitate %n lu# #au in*ore*t rezentat "e *tre a",ini#tratorii
"e !enit.
10D n $aza "o*u,entelor rezentate "e *tre a",ini#tratorii "e !enit3 /rezoreria "e 0tat i
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor e(e*tueaz re#tituirea l)ilor tran#(erate %n
lu# #au tre*erea l)ilor "e la un ti "e lat la altul *u %n#*rierea *on*o,itent %n *onturile
trezoreriale "e %n*a#ri.
3.4.3 ntocmirea rapoartelor
6B
PROIECT
1D n #*oul %nto*,irii raoartelor lunare ri!in" e-e*utarea $u'etului "e #tat3 $u'etelor lo*ale3
$u'etului a#i'urrilor #o*iale "e #tat i a (on"urilor a#i'urrilor o$li'atorii "e a#i#ten)
,e"i*al3 /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor rezint
a",ini#tratorilor "e !enit %n luna ur,toare erioa"ei "e 'e#tiune Registrul veniturilor
bugetului de stat3 Registrul veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat / fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten( medical i Registrul veniturilor bugetelor locale
C/a$elul 6D %n 2 e-e,lare3 #e,nate i autenti(i*ate rin ta,il.
=e'i#trele #e er(e*teaz *u,ulati! "e la %n*eutul anului3 e tiuri "e i,ozite i ta-e.
2D ;",ini#tratorii "e !enit3 !eri(i* lunar re'i#trele ,en)ionate la un*tul 1D i le *on(ir, rin
#e,ntur i ta,ila rotun"3 iar %n ter,en "e 9 zile rezint /rezoreriei "e 0tat i
trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor un e-e,lar "e re'i#tru.
6D n *azul "ei#trii unor "i!er'en)e3 a",ini#tratorii "e !enit3 "e *o,un a*or" *u /rezoreria "e
0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 %nto*,e#* lunar ur,toarele a*te "e
!eri(i*are C/a$elul 6DJ
Actul de verificare a veniturilor ncasate la bugetul de stat / bugetul asigurrilor
sociale de stat / fondurile asigurrii obligatorii de asisten( medicalK
Actul de verificare a veniturilor ncasate la bugetul raional / municipal
Chiyinu / municipal Bl(i / bugetul central al unit(ii teritorial autonome cu
statut juridic specialK
8D :i!er'en)ele "ei#tate #unt *ore*tate "e *tre /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale %n
ur,toarea zi oera)ional "e la "ei#tare3 iar "u %n*hi"erea anului $u'etar *u ulti,a zi
oera)ional a anului.
3.4.4 Modul de restituire a veniturilor colectate yi a mijloacelor temporar intrate
n posesia autorit(ilor / institu(iilor bugetare
1D 0u,ele a(erente !eniturilor rorii i ,i.loa*elor te,orar intrate %n o#e#ia autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare a*hitate %n lu# #au in*ore*t3 #e re#tituie %n $aza #oli*itrilor "e re#tituire
a a*e#tora.
0oli*itrile #e "eun "e *tre ltitori ne,i.lo*it la autorit)ile A in#titu)iile $u'etare
$ene(i*iare3 *u ane-area "o*u,entelor .u#ti(i*ati!e.
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare e-a,ineaz #oli*itrile i "u *az3 !or %nto*,i or"ine "e
lat entru re#tituirea #u,elor3 rezent5n"uIle trezoreriei teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor "e#er!ente.
2D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor !eri(i* *ore*titu"inea %nto*,irii or"inelor
"e lat i a "o*u,entelor .u#ti(i*ati!e ri!in" re#tituirea #u,elor a*hitate %n lu# #au
in*ore*t3 #e intro"u* %n #i#te,ul in(or,a)ional i ele*troni* #unt tran#,i#e #re aro$are i
(inan)are *tre /rezoreria "e 0tat.
6D /rezoreria "e 0tat3 "u aro$are3 tran#(er *tre trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor #u,ele #oli*itate entru e(e*tuarea re#tituirilor a*hitate %n lu# #au in*ore*t3 %n
or"inea #ta$ilit.
6?
PROIECT
4. Managementul pl(ilor din bugetului public na(ional
4.1 Reguli generale privind pl(ile din bugetul public na(ional
1D n ro*e#ul e-e*utrii $u'etului u$li* na)ional3 autorit)ile A in#titu)iile $u'etare ot (a*e
l)i entru "i!er#e ro'ra,e 'u!erna,entale3 *u *on"i)ia *a a*e#te l)i *ore#un" le'ii
$u'etare anuale i #e e(e*tueaz %n $aza autoriza)iei aro$ate %n ,o"ul *ore#unztor le'ii.
2D 4l)ile aro$ate entru utilizri #e*i(i*e nu ot (i re"i#tri$uite %ntre "e#tinatari i nu ot (i
tran#(erate entru alte utilizri (r noti(i*area i aro$area 1ini#trului 2inan)elor.
6D @(e*tuarea l)ilor "in $u'etul u$li* na)ional #e (a*e "e la *onturile $an*are ale /rezoreriei
"e 0tat3 trezoreriilor teritoriale3 CN;1 i CN;0 "e#*hi#e %n Contul Gni* /rezorerial3 rin
inter,e"iul *onturilor trezoreriale3 %n li,ita #ol"ului zilni* "e ,i.loa*e $neti i a li,itelor
"e $u'et anuale aro$ate %n le'ea $u'etului e anul 'e#tionar.
8D Contul trezorerial entru l)ile "in $u'etul u$li* na)ional e#te *on#tituit "in atru r)i3 1B
#e,ne3 (ie*are "in ele urt5n" o #e,ni(i*a)ie in(or,ati!3 "u *u, ur,eazJ
> >> >>> >E
> arte C< #e,neD I *o"ul lanului "e *onturi *onta$ile C*o"ul *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD.
Ea *urin"e *o"urile "in Cla#a 2 + 0heltuieli3 i Cla#a 6 I !ctive nefinanciareK
>> arte C9 #e,neD + *o"ul or'aniza)iei *on(or, re'i#trului autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare C7=H2DK
>>> arte C2 #e,neD + *o"ul *are *on)ine in(or,a)ia re(eritor la *la#i(i*a)ia $u'etarJ
CC + *ont *urent R li,itele ClanulD "e alo*a)ii C013 023 7=H13 213 223 263 46
Centru roie*tele in!e#ti)ionaleDDK
>E arte C8 #e,neD + *o"ul C*urin# %n inter!alul 1001ILLLLD *are *on)ine in(or,a)ia
ri!in" *o,$ina)iile "intre *la#i(i*atoareJ I 063 083 093 0<3 413 423 46 Ce-*luz5n"
roie*tele in!e#ti)ionaleD3 o$ie*t.
4.2 Efectuarea pl(ilor de la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat yi
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finan(elor
4.2.1 Efectuarea pl(ilor din mijloacele bneyti acumulate la bugetul de stat prin
Trezoreria de Stat
1D :i#tri$uirea #ur#elor (inan*iare ale $u'etului "e #tat %n*a#ate la *onturile $an*are ale
/rezoreriei "e 0tat #e e(e*tueaz zilni* *on(or, Indica(iei de repartizare a soldului
mijloacelor bugetului de stat C/a$elul 2D.
2D n $aza >n"i*a)iei "e reartizare a #ol"ului ,i.loa*elor $u'etului "e #tat3 /rezoreria "e 0tat
er(e*teaz or"ine "e lat %n lei i %n !alut C"u *azD entru e(e*tuarea oera)iunilor e
*onturile $an*are ale /rezoreriei "e 0tat *u in"i*area "e#tina)iei a*e#tor ,i.loa*e3 *on(or,
*la#i(i*a)iei e*ono,i*e3 "u *u, ur,eazJ
2.1D @(e*tuarea tran#(erurilor ,i.loa*elor $neti la *onturile $an*are ale trezoreriilor
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor %n #*oul a#i'urrii #oli*itrilor autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare (inan)ate "e la $u'etul "e #tat.
2.2D @(e*tuarea tran#(erurilor ,i.loa*elor $neti la (on"urile a#i'urrii o$li'atorii "e a#i#ten)
,e"i*al3 *on(or, le'ii $u'etului entru anul 'e#tionar.
2.6D @(e*tuarea tran#(erurilor ,i.loa*elor $neti la $u'etele lo*ale3 *on(or, le'ii $u'etului
entru anul 'e#tionar.
6L
CC ;;;; MMMMM MMM MMM
PROIECT
2.8D @(e*tuarea tran#(erurilor ,i.loa*elor $neti %n !alut #trin *tre autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare (inan)ate "e la $u'etul "e #tat3 *are #e "e#er!e#* rin /rezoreria "e 0tat
Ca,$a#a"ele3 0anatoriile 0er'hee!*a3 Ei*toria3 Centrul "e =ea$ilitare et*.D.
2.9D @(e*tuarea tran#(erurilor ,i.loa*elor $neti %n !alut #trin entru lata *otiza)iilor "e
,e,$ru ale =eu$li*ii 1ol"o!a %n or'ani#,ele interna)ionale i entru "e#er!irea
"atoriei e-terne.
6D 4er#oanele %,uterni*ite *u "retul la ri,a i a "oua #e,ntur "in *a"rul /rezoreriei "e
0tat #unt re#on#a$ile "e e(e*tuarea l)ilor3 %n #tri*t *on(or,itate *u in"i*a)ia ,en)ionat la
.1D i *u "e#tina)ia l)ilor "in "o*u,entele "e lat.
4.2.2 Efectuarea pl(ilor din mijloacele bneyti acumulate la bugetele locale
1D :i#tri$uirea #ur#elor (inan*iare ale $u'etului raional3 ,uni*ial Fl)i3 ,uni*ial Chiinu i
$u'etului *entral al unit)ii teritorial autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial3 %n*a#ate la *onturile
$an*are ale /rezoreriilor /eritoriale #e e(e*tueaz zilni* *on(or, Indica(iei de repartizare a
soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bl(i, municipal Chiyinu yi bugetului
central al unit(ii teritorial autonome cu statut juridic special C/a$elul 8D.
2D >n"i*a)ia "e reartizare a #ol"ului ,i.loa*elor $u'etului raional3 ,uni*ial Fl)i3 ,uni*ial
Chiinu i $u'etului *entral al unit)ii teritorial autono,e *u #tatut .uri"i* #e*ial e#te
ela$orat "e *tre :ire*)ia 2inan)e re#e*ti!3 %n $aza #oli*itrilor autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare (inan)ate "e la $u'etele re#e*ti!e3 i e#te aro$at "e *tre autoritatea e-e*uti!
a$ilitat *u a*e#t "ret3 "u *are #e tran#,ite #re e-e*utare Cter,en 1 ziD trezoreriilor
teritoriale %n raza *ruia #e "e#er!e#*.
6D 4er#oanele %,uterni*ite *u "retul la ri,a i a "oua #e,ntur "in *a"rul trezoreriilor
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #unt re#on#a$ile "e e(e*tuarea l)ilor3 %n #tri*t
*on(or,itate *u in"i*a)ia ,en)ionat la .1D i *u "e#tina)ia l)ilor "in "o*u,entele "e lat.
8D 0u,ele reartizate *on(or, in"i*a)iei ot r,5ne %n #ol" la *onturile $an*are re#e*ti!e3 %n
*azul *5n"J
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare nu au rezentat "o*u,entele "e lat la trezoreriile
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
:o*u,entele "e lat rezentate la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor
nu #unt er(e*tate %n or"inea #ta$ilit.
&i#e#* *ontra*tele "e a*hizi)ie u$li* i re#tare a #er!i*iilor.
0u,a "o*u,entelor "e lat3 rezentate "e autorit)ile A in#titu)iile $u'etare la
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 "ee#* #ol"ul ne(inan)at e
*ontra*tele "e a*hizi)ii.
9D :i#tri$uirea #ur#elor (inan*iare ale $u'etelor lo*ale C#atelor A *o,unelor3 oraelor3
,uni*iiilorD #e e(e*tueaz %n $aza "o*u,entelor "e lat3 rezentate "e *tre autorit)ile A
in#titu)iile $u'etare la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor "e#er!ente.
4.2.3 Managementul angajamentelor
1D =ezer!area alo*a)iilor ri!in" l)ile entru ,r(urile ro*urate3 lu*rrile %n"elinite i
#er!i*iile re#tate autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e e(e*tueaz %n $aza Autoriza(iei de
efectuare a pl(ilor C/a$elul 8D3 *are e#te tran#,i# trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor entru *on(ir,are.
2D ;utoriza)ia "e e(e*tuare a l)ilor #e *o,leteaz atun*i *5n" #u,a rezer!at "eeteJ
20.000 lei C(r /E;D + entru ,r(urile ro*urateK
29.000 lei C(r /E;D + entru lu*rri %n"elinite i #er!i*ii re#tate.
80
PROIECT
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare nu *o,leteaz ;utoriza)ia "e e(e*tuare a l)ilor entru
*ontra*tele "e ,i* !aloare3 entru *ontra*tele ,ultianuale3 entru *ontra*te interna)ionale
Croie*tele (inan)ate "in #ur#e e-terneD i entru *ontra*tele #e*rete.
6D ;utoriza)ia "e e(e*tuare a l)ilor #e *o,leteaz entru rezer!area alo*a)iilor $u'etare "oar
entru anul $u'etar %n *ur# i e#te !ala$il ti, "e 6 luni "e la "ata *on(ir,rii a*e#teia "e
*tre trezorerie.
:a* "e la "ata *on(ir,rii i 5n la #(5ritul anului $u'etar #unt ,ai u)in "e 6 luni3 atun*i
"ata (inal "e e-irare a !ala$ilit)ii autoriza)iei #e *on#i"er a (i "ata ulti,ei zile
oera)ionale "in anul $u'etar %n *ur#.
8D 7"at *e ;utoriza)ia "e e(e*tuare a l)ilor e#te *on(ir,at "e trezorerie3 atun*i alo*a)iile
$u'etare anuale #e rezer!eaz *u #u,a re#e*ti! "in autoriza)ie.
9D n *azul %n *are nu a (o#t %n*heiat *ontra*tul "e *tre autoritatea A in#titu)ia $u'etar atun*i
#u,a rezer!at rin autoriza)ie #e eli$ereaz.
<D n *azul %n *are *ontra*tul a (o#t %n*heiat la o #u, ,ai ,i* "e*5t #u,a rezer!at rin
autoriza)ie3 atun*i la e-irarea ter,enului "e !ala$ilitate a a*e#teia #u,a r,a# li$er #e
eli$ereaz.
:a* *ontra*tul a (o#t %n*heiat la o #u, ,ai ,are "e*5t #u,a rezer!at rin autoriza)ie3
atun*i autoritatea A in#titu)ia $u'etar er(e*teaz o nou autoriza)ie *u #u,a in"i*at %n
*ontra*t.
BD 4l)ile entru ,r(urile ro*urate3 lu*rrile %n"elinite i #er!i*iile re#tate autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare #e e(e*tueaz %n $aza *ontra*telor %n*heiate %ntre autorit)ile A in#titu)iile
$u'etare i (urnizori3 *on(or, re!e"erilor le'ii $u'etului "e #tat e anul 'e#tionar3 &e'ii
nr.L<IME> "in 16 arilie 200B ri!in" a*hizi)iile u$li*e i altor a*te nor,ati!e %n !i'oare3 %n
li,ita alo*a)iilor $u'etare aro$ate.
?D Contra*tele %n*heiate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 in*lu#i! *ontra*tele %n*heiate
*u er#oane (izi*e3 %n ,o" o$li'atoriu3 #e %nre'i#treaz %n 0>123 *u reartizarea #u,ei totale
e luni i e ani Centru *ontra*te ,ultianualeD3 *are !or (i "i#oni$ile %n trezoreriile
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *are nu au a**e# "ire*t la 0>123 #unt o$li'ate #
%nre'i#treze *ontra*tele %n*heiate la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor %n raza
*ruia #e "e#er!e#* %n *el ,ult *in*i zile "e la %n*heierea a*e#tora.
LD /oate *ontra*tele %n*heiate %ntre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare i (urnizori #unt #uu#e
ro*e"urii "e a*hizi)ii u$li*e %n $aza &e'ii nr.L<IME> "in 16 arilie 200B ri!in" a*hizi)iile
u$li*e3 *u e-*e)ia ur,toarelor *ate'orii "e *ontra*teJ
*ontra*tele "e ,i* !aloareK
*ontra*tele ,ultianualeK
*ontra*tele #e*rete.
10D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare #unt re#on#a$ile "e re#e*tarea a*telor le'i#lati!e i
nor,ati!e %n !i'oare ri!in" a*hizi)iile u$li*e3 "e %n*heierea *ontra*telor3 ,o"ul "e a*hitare
i ni!elul re)urilor la ,r(urile3 lu*rrile i #er!i*iile *ontra*tate3 re*u, i "e e(e*tuarea
a*hizi)iilor %n #tri*t *ore#un"ere *u li#ta ,r(urilor3 lu*rrilor i #er!i*iilor in"i*ate %n
*ontra*te.
11D Contra*tele ,ultianuale #unt %nre'i#trate %n trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor
la #u,a ,i.loa*elor (inan*iare aro$ate entru anul $u'etar *urent.
4entru anul $u'etar !iitor a*e#tea #e %nre'i#treaz la #u, ,i.loa*elor (inan*iare aro$ate
entru anul re#e*ti!3 la *are #e a"au' i #ol"ul neutilizat "in anul re*e"ent.
12D ;*or"urile a"i)ionale la *ontra*t nu #unt %nre'i#trate %n trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor3 "a* #u,a in"i*at #re "i,inuare a #u,ei totale a *ontra*tului ini)ial e#te ,ai
,are "e*5t #u,a #ol"ului neutilizat.
16D ;*or"urile a"i)ionale la *ontra*t ur,eaz a*eleai ro*e"uri *a i *ontra*tele ini)iale la *are
#e re(er Celi$erarea ;utoriza)iei "e e(e*tuare a l)ilor3 ro*e"ura "e a*hizi)ii u$li*e et*.D.
81
PROIECT
18D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare #unt o$li'ate *a %n *el ,ult trei zile "e la ri,irea "e la
(urnizori a "o*u,entelor .u#ti(i*ati!e C(a*turi (i#*ale3 (a*turi "e e-e"i)ie3 a*te "e a*hizi)ie a
,r(urilor3 a*te "e re"areIri,ire a lu*rrilor3 #er!i*iilor3 a*t "e !eri(i*are a "e*ontrilor
re*iro*e3 titluri e-e*utorii et*.D # (ie %nre'i#trate %n 0>123 *u re*izarea "atei li,ite "e lat
a a*e#tora.
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *are nu au a**e# "ire*t la 0>123 #unt o$li'ate #
%nre'i#treze "o*u,entele .u#ti(i*ati!e la trezoreriile teritoriale %n raza *ruia #e "e#er!e#* %n
*el ,ult trei zile "e la ri,irea a*e#tora.
19D /ran#(erurile *urente3 tran#(erurile *aitale3 tran#(erurile %n $u'etul a#i'urrilor #o*iale "e
#tat i tran#(erurile %n (on"urile "e a#i'urare o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al #e e(e*tueaz la
*onturile $an*are ale $ene(i*iarilor %n li,ita alo*a)iilor $u'etare aro$ate (r *ontra*te "e
a*hizi)ii u$li*e.
4.2.4 Efectuarea pl(ilor prin virament
1D 4entru e(e*tuarea l)ilor rin !ira,ent entru ,r(urile ro*urate3 lu*rrile %n"elinite i
#er!i*iile re#tate "in *onturile trezoreriale ale autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3 #e
utilizeaz Ordinul de plat C/a$elul 1D.
2D 4entru e(e*tuarea l)ilor "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *are #e "e#er!e#* %n
*onta$ilitatea *entralizat3 #au *are "i#un "e ,ai ,ulte *onturi trezoreriale3 #e %nto*,ete un
or"in "e lat %n #u, total3 la *are #e ane-eaz Descifrarea la ordinul de plat C/a$elul
8D.
6D n $aza an'a.a,entelor le'ale a#u,ate i a an'a.a,entelor (inan*iare ri,ite "e *tre
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare #e %nto*,e#* or"inele "e lat la *el ,ai "etaliat ni!el al
*la#i(i*a)iei $u'etare3 *are #unt autorizate rin #e,ntura "i'ital "e *tre er#oanele *u
"retul la ri,a i a "oua #e,ntur "in *a"rul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare3 "u *are #unt
tran#,i#e rin 0>12 la /rezoreria "e 0tat i la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor #re !eri(i*are i e-e*utare.
8D /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor #unt re#on#a$ile "e
e(e*tuarea unei !eri(i*ri #uli,entare a or"inelor "e lata *u #ol"ul "e alo*a)ii #u$ a#e*tul
*la#i(i*a)iei $u'etare3 re*u, i "a* a*e#tea *ore#un" *u an'a.a,entele le'ale a#u,ate i
an'a.a,entele (inan*iare ri,ite "e *tre autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 *are3 la r5n"ul #u3
"u autorizare rin #e,ntur "i'ital3 #unt tran#,i#e #re e-e*utare.
9D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *are nu au a**e# "ire*t la 0>123 #unt o$li'ate # rezinte la
/rezoreria "e 0tat i la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 e #uort "e h5rtie
i %n "ou e-e,lare3 or"inele "e lat %nto*,ite %n *on(or,itate *u a*tele nor,ati!e %n
!i'oare3 *u ali*area #e,nturilor er#oanelor autorizate i ta,ilei rotun"e ale autorit)ii A
in#titu)iei $u'etare.
<D :u !eri(i*area "o*u,entelor "e lat *u #ol"ul "e alo*a)ii #u$ a#e*tul *la#i(i*a)iei
$u'etare3 e-e*utarea *ontrolului *a,eral al "o*u,entelor .u#ti(i*ati!e Cin*lu#i! #ol"ul e
an'a.a,entele le'aleD3 er#oanele re#on#a$ile "in /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor intro"u* or"inele "e lat %n #i#te,ul in(or,a)ional i %nto*,e#*
Borderoul documentelor de plat trezoreriale C/a$elul 1D. 7r"inele "e lat #unt
autorizate "e *tre er#oanele *u "retul la ri,a i a "oua #e,ntur3 *on(or, le'i#la)iei %n
!i'oare.
=e#on#a$ilitatea *ore*titu"inii intro"u*erii "o*u,entelor "e lat %n #i#te,ul in(or,a)ional
o oart er#oana re#on#a$il "in /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor.
BD :u relu*rarea e-tra#elor "in *onturile $an*are3 er#oana re#on#a$il "in /rezoreria "e
0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor ali* tan)a i #e,ntura e a,$ele
e-e,lare ale or"inelor "e lat3 "in *are3 ri,ul e-e,lar r,5ne %n "o#arul /rezoreriei "e
82
PROIECT
0tat i trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 ane-at la e-tra#ul "in *ont $an*ar3
iar e-e,larul "oi #e re,ite autorit)ii A in#titu)iei $u'etare.
?D 4entru e(e*tuarea tran#(erului "e *re"it %n a"re#a .0. S4ota 1ol"o!eiS3 e nu,ele unor
er#oane (izi*e %n *azul a*hitrii en#iilor3 en#iilor ali,entare3 #alariilor3 *heltuielilor "e
"ela#are3 onorarii "e autor3 et*. #e utilizeaz Ordinul de plat C/a$elul 1D.
LD 7r"inul "e lat entru e(e*tuarea tran#(erului "e *re"it %n a"re#a .0. S4ota 1ol"o!eiS #e
rezint %n trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor "e *tre ltitor %n "ou
e-e,lare3 la *are3 "u *az3 #e ane-eaz "ou e-e,lare ale li#tei "e#tinatarilor ,i.loa*elor
$neti.
n *azul %n *are #a)iul "e la ru$ri*a :e#tina)ia l)ii "in or"inul "e lat nu er,ite
intro"u*erea in(or,a)iei *o,lete ri!in" nu,ele3 renu,ele3 #u,a *tre lat i a"re#a
(ie*rui "e#tinatar al ,i.loa*elor $neti3 ltitorul %nto*,ete o li#t %n *are #e in"i*
nu,ele3 renu,ele3 #u,a *tre lat3 a"re#a (ie*rui "e#tinatar al ,i.loa*elor $neti3
nu,rul i "ata or"inului "e lat la *are #e re(er.
0e,nturile er#oanelor autorizate i ta,ila rotun" a autorit)ii A in#titu)iei $u'etare #e
ali* e a,$ele e-e,lare.
4.2.5 Efectuarea pl(ilor n numerar
1D 4entru ri"i*area nu,erarului3 autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *o,leteaz Delega(ia de
retragere a numerarului C/a$elul 1D3 %n $aza ur,toarelor "o*u,ente .u#ti(i*ati!eJ
Nota justificativ privind plata salariilor, indemniza(iilor, contribu(iilor la
bugetul asigurrilor sociale de stat yi a primelor la fondurile asigurrii
obligatorii de asisten( medical C/a$elul 8D.
Nota justificativ privind plata burselor C/a$elul 8D.
Nota justificativ privind cheltuielile de deplasare C/a$elul 8D.
Nota justificativ privind alte cheltuieli C/a$elul 8D.
2D :o*u,entele .u#ti(i*ati!e3 %n#o)ite "e :ele'a)ia "e retra'ere a nu,erarului3 #e #e,neaz "e
*tre er#oanele autorizate *u ali*area ta,ilei rotun"e ale autorit)ilor A in#titu)iilor
$u'etare.
6D n notele .u#ti(i*ati!e entru ri"i*area nu,erarului3 %n ,o" o$li'atoriu #e in"i* nu,rul i
#u,a "ele'a)iei "e retra'ere a nu,erarului3 nu,rul i #u,a or"inului "e lat entru
tran#(erul i,ozitelor re)inute "in #alariu3 a *ontri$u)iilor la $u'etul a#i'urrilor #o*iale "e
#tat i a ri,elor la (on"urile a#i'urrilor o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al3 in(or,a)ii
re(eritoare la a*tul .uri"i*3 "u *az Cor"in3 "e*izie3 *ontra*t3 *ontra*t "e a*hizi)ie et*.D3 %n
$ata *ruia #e e(e*tueaz oera)iunea.
8D /oate "o*u,entele .u#ti(i*ati!e #e rezint %n "ou e-e,lare3 "intre *are e-e,larul %nt5i
r,5ne %n trezoreria teritorial a 1ini#terului 2inan)elor3 iar e-e,larul "oi3 "u e(e*tuarea
l)ilor ,en)ionate3 #e ane-eaz la Extrasul trezoreriei C/a$elul 8D i #e re#tituie autorit)ii A
in#titu)iei $u'etare *u #e,ntura i tan)a er#oanelor re#on#a$ile "in trezoreria teritorial a
1ini#terului 2inan)elor.
9D 4entru ri"i*area nu,erarului entru autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *are #e "e#er!e#* %n
*onta$ilit)ile *entralizate3 #au "e)in ,ai ,ulte *onturi trezoreriale3 a*e#tea !or %nto*,i
:ele'a)ia "e retra'ere a nu,erarului 'eneralizatoare3 la *are #e ane-eaz Descifrarea la
delega(ia de retragere a numerarului C/a$elul 8D.
<D Ne*e#it)ile entru e(e*tuarea l)ilor %n nu,erar "in *ontul ,i.loa*elor $u'etului "e #tat #e
(or,eaz %n $aza "ele'a)iilor "e retra'ere a nu,erarului rezentate trezoreriilor teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor.
BD n $aza ne*e#it)ilor ri,ite "e la trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3
/rezoreria "e 0tat (or,eaz or"ine "e lat3 *are "u autorizare "e *tre er#oanele
86
PROIECT
re#on#a$ile tran#(er ,i.loa*ele $neti "e la *ontul $an*ar al /rezoreriei "e 0tat la
*onturile $an*are ale trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
?D :u ri,irea "e la /rezoreria "e 0tat a ,i.loa*elor $neti entru e(e*tuarea l)ilor3
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 %n $aza ne*e#it)ilor "e nu,erar3 (or,eaz
or"ine "e lat i e(e*tueaz tran#(erul a*e#tora la *ontul $an*ar "e#*hi# %n $an*a *o,er*ial
"e#er!ent.
LD ;autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *u "ou zile %nainte3 %ntiin)eaz trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor "e#re ne*e#arul "e nu,erar.
10D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor (or,eaz3 %n $aza "ele'a)iilor "e retra'ere
a nu,erarului #au a in(or,a)iei rezentate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 Cererea
despre necesarul de numerar C/a$elul 8D.
11D Cererile "e#re ne*e#arul "e nu,erar #e rezint la $an*a *o,er*ial "e#er!ent3 "e *tre
trezeroreria teritorial3 *u "ou zile lu*rtoare re,er'toare zilei "e retra'ere a nu,erarului.
12D n *azul %n *are nu,erarul rezer!at "e *tre trezorerie entru autorit)ile A in#titu)iile $u'etare
nu e#te ri"i*at %n ter,enul in"i*at3 atun*i a*e#tea oart r#un"erea entru lata
enalit)ilor.
16D :ele'a)iile "e retra'ere a nu,erarului3 *on*o,itent *u For"eroul "o*u,entelor "e lat
trezoreriale3 #e tran#,it "e *tre trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor la $an*a
*o,er*ial "e#er!ent3 la *are autorit)ile A in#titu)iile $u'etare ur,eaz # ri"i*e nu,erarul.
18D /ran#(erurile la $u'etele re#e*ti!e a i,ozitelor re)inute "in #alariu3 tran#(erul *ontri$u)iilor
la $u'etul a#i'urrilor #o*iale "e #tat3 a ri,elor la (on"urile a#i'urrilor o$li'atoriii "e
a#i#ten) ,e"i*al i a altor re)ineri #e e(e*tueaz *on*o,itent *u ri"i*area ,i.loa*elor %n
nu,erar #au tran#(erul e(e*tuat la *ar"urile $an*are.
19D Nu,erarul ri,it %n *a#ieriile autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e utilizeaz %n ter,en "e 6
zile lu*rtoare3 in*luz5n" ziua "e ri,ire a $anilor "e la $an*a *o,er*ial.
1<D :u e-irarea ter,enului in"i*at %n un*tul 19D3 autorit)ile A in#titu)iile $u'etare #unt
o$li'ate # "eun #u,ele "e nu,erar neutilizate "in *a#ierii3 re*u, i #u,ele ri,ite %n
*a#ieria a*e#tora entru re#ta$ilirea l)ilor e(e*tuate3 la *onturile $an*are ale trezoreriilor
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor "e#er!ente3 er(e*t5n"uI#e Ordinul de ncasare a
numerarului C/a$elul 1D3 *u in"i*area *ontului trezorerial.
1BD 7r"inul "e %n*a#are a nu,erarului #e %nto*,ete %n *on(or,itate *u re!e"erile
=e'ula,entului ri!in" oera)iunile "e *a# %n $n*ile "in =eu$li*a 1ol"o!a aro$at rin
hotr5rea Con#iliului "e a",ini#tra)ie al Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr. 8B "in 29.02.2000
*u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioare.
1?D 0ol"ul nu,erarului "i#oni$il %n *a#ieriile autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3 %n ulti,a zi a
lunii "e 'e#tiune3 %n ,o" o$li'atoriu3 #e "eune la *onturile $an*are ale trezoreriilor
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor "e#er!ente %n or"inea #ta$ilit %n un*tul 1<D.
4.2.6 Executarea documentelor executorii (titluri executorii yi ordine incaso)
1D :o*u,entele e-e*utorii3 eli$erate %n $aza hotr5rilor r,a#e "e(initi!e ale in#tan)elor
.u"e*toreti *e )in "e "eza(e*tarea in*onte#ta$il a re#ur#elor $u'etare "in *onturile $an*are
ale /rezoreriei "e 0tat i ale trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 #e e-e*ut
*on(or, Carti*olului << "in &e'ea 2inan)elor u$li*e i re#on#a$ilit)ii $u'etar (i#*ale
nr.OOOD.
2D :o*u,entele e-e*utorii *e )in "e "eza(e*tarea in*onte#ta$il a ,i.loa*elor $neti "in *ontul
$u'etului "e #tat3 rezentate "e *tre e-e*utorii .u"e*toreti3 #e e-a,ineaz i #e intro"u* %n
#i#te,ul in(or,a)ional "e *tre :ire*)ia Uuri"i* a 1ini#terului 2inan)elor.
6D :ire*)ia Uuri"i* a 1ini#terului 2inan)elor e#te re#on#a$il "e intro"u*erea *ore*t3 %n
#i#te,ul in(or,a)ional3 a "atelor "in "o*u,entele e-e*utorii.
88
PROIECT
8D n $aza in(or,a)iei "in "o*u,entele e-e*utorii #i#te,ul auto,at 'enereaz or"inul "e lat3
*are3 "u autorizarea a*e#tuia "e *tre er#oanele re#on#a$ile "in *a"rul :ire*)iei Uuri"i*e
a 1ini#terului 2inan)elor3 e#te tran#,i# #re e-e*utare /rezoreriei "e 0tat.
9D :u !eri(i*area *ore*titu"inii "atelor "in #i#te,ul in(or,a)ional3 %n $aza Notei raort
rezentate "e *tre :ire*)ia Uuri"i* a 1ini#terului 2inan)elor3 /rezoreria "e 0tat e-e*ut
"o*u,entele e-e*utorii.
<D @-e*utarea "o*u,entelor e-e*utorii #e re(le*t %n e-e*utarea "e *a# a $u'etului "e #tat la
ni!elul *la#i(i*a)iei e*ono,i*e I *o" 2?1600 :e#'u$iri *i!ile3 *la#i(i*a)iei (un*)ionale I
*o" 166 ;lte #er!i*ii 'enerale i a *la#i(i*a)iei ro'ra,elor ni!elul >>> ;*ti!it)i + *o"
629 :e#'u$iri *i!ile.
Celelalte #e',ente ale *la#i(i*a)iei $u'etare #e atri$uie %n "een"en) "e *ara*terul
*heltuielilor re#e*ti!e.
BD /rezoreria "e 0tat3 "u e-e*utarea "o*u,entelor e-e*utorii3 er(e*teaz la ne*e#itate
Informa(ia privind achitarea prin intermediul Trezoreriei de Stat a titlurilor executorii
din contul bugetului de stat C/a$elul 8D.
?D ntru e-e*utarea re!e"erilor e-u#e %n arti*olul << "in &e'ea 2inan)elor u$li*e i
re#on#a$ilit)ii $u'etar (i#*ale nr.OOOD3 autorit)ile A in#titu)iile $u'etare intro"u* "atele
ne*e#are "in "o*u,entele e-e*utorii %n #i#te,ul in(or,a)ional3 %n $aza *rora #e 'enereaz
or"ine "e lat. ;*e#tea "in ur,3 "u autorizarea "e *tre er#oanele re#on#a$ile "in
*a"rul autorit)ii A in#titu)iei $u'etare3 #unt tran#,i#e #re e-e*utare trezoreriilor teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor.
;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare *are nu au a**e# "ire*t la #i#te,ul in(or,a)ional
er(e*teaz i rezint trezoreriilor teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor or"ine "e lat3 %n
"ou e-e,lare3 #e,nate %n or"inea #ta$ilit.
LD n *azul nere#e*trii re!e"erilor arti*olului << "in &e'ea 2inan)elor u$li*e i
re#on#a$ilit)ii $u'etarI(i#*ale nr.OOOD "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 e-e*utorii
.u"e*toreti ali* #e*he#trul e ,i.loa*ele $neti "in *onturile trezoreriale ale
autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare %n $aza %n*heierilor3 noti(i*rilor3 hotr5rilor3 or"onan)elor
i "i#ozi)iei ri!in" #u#en"area oera)iunilor e *onturile trezoreriale3 *on(or,
re!e"erilor le'i#la)iei %n !i'oare.
10D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor a#i'ur e-e*utarea %n*heierilor3
noti(i*rilor3 hotr5rilor3 or"onan)elor ri!in" ali*area #e*he#trului e ,i.loa*ele $neti i a
"i#ozi)iilor ri!in" #u#en"area oera)iunilor e *onturile trezoreriale ale autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare3 re#e*t5n" re!e"erile =e'ula,entului ri!in" #u#en"area
oera)iunilor3 #e*he#trarea i er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il a ,i.loa*elor $neti "in
*onturile $an*are3 aro$at rin Notr5rea Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.6B9 "in 19
"e*e,$rie 20093 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioare.
11D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 ri,e#* #re e-e*utare %n*heierea3
noti(i*area3 hotr5rea3 or"onan)a ri!in" ali*area #e*he#trului e ,i.loa*e $neti i
"i#ozi)ia ri!in" #u#en"area oera)iunilor e *onturile trezoreriale ale autorit)ilor A
in#titu)iilor $u'etare3 o %nre'i#treaz %n Registrul documentelor de suspendare a
opera(iunilor yi de sechestrare a mijloacelor bneyti din conturile trezoreriale C/a$elul
8D i in(or,eaz $ene(i*iarul *ontului trezorerial "e#re ali*area #e*he#trului.
12D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor in(or,eaz rin inter,e"iul
Comunicatului informativ privind disponibilul n conturile trezoreriale C/a$elul 8D
e,itentul %n*heierilor3 noti(i*rilor3 hotr5rilor3 or"onan)elor ri!in" ali*area #e*he#trului e
,i.loa*ele $neti i ale "i#ozi)iilor ri!in" #u#en"area oera)iunilor e *onturile
trezoreriale ale autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3 "e#re "i#oni$ilul i a*u,ularea
,i.loa*elor %n *onturile trezoreriale in"i*ate %n "o*u,entele e-e*utorii.
16D n *azul li#ei alo*a)iilor $u'etare re#e*ti!e3 hotr5rile .u"e*toreti3 titlurile e-e*utorii ale
or'anelor a$ilitate *u "retul "e "eza(e*tare in*onte#ta$il a ,i.loa*elor "in *ont #e e-e*ut
89
PROIECT
"e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare "in *ontul i %n li,ita ,i.loa*elor $u'etelor rorii
i "i#oni$ilului "e ,i.loa*e $neti %n *onturile trezoreriale ale $u'etelor re#e*ti!e.
18D n *azul nee-e*utrii "e *tre autoritatea A in#titu)ia $u'etar a "o*u,entului e-e*utoriu %n
ter,enul #ta$ilit "e la "ata r,5nerii ire!o*a$ile a hotr5rii .u"e*toreti %n $aza *reia a (o#t
e,i#3 e-e*utorul .u"e*tore#* oate "i#une er*eerea in*onte#ta$il a #u,elor "atorate "in
*onturile autorit)ii A in#titu)iei $u'etare. 4entru er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il "in *ontul
autorit)ii A in#titu)iei $u'etare a #u,ei a".u"e*ate3 (r a*or"ul a*e#teia3 #e utilizeaz
Ordinul incaso C/a$elul 1D3 rezentat trezoreriei teritoriale "e#er!ente.
19D @-e*utorii .u"e*toreti %nto*,e#* or"inele in*a#o %n nu,rul "e e-e,lare ne*e#are
r)ilor3 re#e*t5n" toate *on"i)iile #tiulate %n =e'ula,entul ri!in" #u#en"area
oera)iunilor3 #e*he#trarea i er*eerea %n ,o" in*onte#ta$il a ,i.loa*elor $neti "in
*onturile $an*are3 aro$at rin Notr5rea Fn*ii Na)ionale a 1ol"o!ei nr.6B9 "in 19
"e*e,$rie 20093 *u ,o"i(i*rile i *o,letrile ulterioare3 le #e,neaz3 ali* ta,ila
rotun"3 le rezint #re !eri(i*are la $an*a "e#er!ent i #re e-e*utare la trezoreria
teritorial un"e #e "e#er!ete autoritatea A in#titu)ia $u'etar.
1<D /rezoreria teritorial er(e*teaz %n #i#te,ul in(or,a)ional or"inul in*a#o i %l e-e*ut %n
ter,en "e o zi "e la "ata ri,irii a a*e#tui "e la e-e*utorul .u"e*tore#*.
1BD /rezoreria teritorial %ntiin)eaz autoritatea A in#titu)ia $u'etar "e#re or"inul in*a#o
%naintat "e *tre e-e*utorii .u"e*toreti i e-e*ut (r a*or"ul a*e#teia or"inul in*a#o.
1?D n *azul ri,irii or"inului in*a#o3 e,i# %n $aza "o*u,entului e-e*utoriu3 %n $aza *ruia e
,i.loa*e $neti a (o#t ali*at #e*he#tru3 or"inul in*a#o #e e-e*ut "in *ontul ,i.loa*elor
$neti a#ura *rora a (o#t ali*at #e*he#tru.
1LD :u e-e*utarea or"inului in*a#o %n #u, total #au ar)ial3 trezoreria ali* e !er#oul
ori'inalului "o*u,entului e-e*utoriu #u,a e-e*utat3 "ata e(e*turii l)ii3 #e,ntura
(un*)ionarului re#on#a$il3 tan)a trezoreriei i %l re,ite e,itentului rin inter,e"iul $n*ii
"e#er!ente.
20D @-e*utarea "o*u,entelor e-e*utorii #e re(le*t %n e-e*utarea "e *a# a $u'etului re#e*ti! la
ni!elul *la#i(i*a)iei e*ono,i*e I *o" 2?1600 :e#'u$iri *i!ile3 *la#i(i*a)iei (un*)ionale I
*o" 166 ;lte #er!i*ii 'enerale i a *la#i(i*a)iei ro'ra,elor ni!elul >>> ;*ti!it)i + *o"
629 :e#'u$iri *i!ile.
Celelalte #e',ente ale *la#i(i*a)iei $u'etare #e atri$uie %n "een"en) "e *ara*terul
*heltuielilor re#e*ti!e.
21D @-e*utarea "o*u,entelor e-e*utorii *e )in "e "eza(e*tarea in*onte#ta$il "in *ontul $u'etelor
lo*ale #e e(e*tueaz analo'i* un*telor "e#*ri#e ,ai #u#.
4.2.7 Opera(iuni trezoreriale interne
1D 7era)iunile trezoreriale interne %n /rezoreria "e 0tat i %n trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor rerezint oera)iuni %ntre *onturi trezoreriale (r tre*erea a*e#tora
rin *onturile $an*are.
2D 4entru e(e*tuarea oera)iunilor interne rin #i#te,ul trezorerial3 /rezoreria "e 0tat i
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor utilizeaz Nota de transfer C/a$elul 1D3
entru oera)iunile interne %n !alut #trin + Nota de transfer n valut C/a$elul 1D.
6D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare *o,leteaz notele "e tran#(er %n #i#te,ul in(or,a)ional3
*are3 "u ali*area #e,nturii "i'itale a er#oanelor *u "ret "e #e,ntur3 !or (i tran#,i#e
#re e-e*utare *tre /rezoreria "e 0tat #au trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
/oto"at3 autorit)ile A in#titu)iile $u'etare !or rezenta la /rezoreria "e 0tat #au la
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor notele "e tran#(er %n "ou e-e,lare3
#e,nate "e *tre er#oanele autorizate *u "retul la ri,a i a "oua #e,ntur3 *u ali*area
ta,ilelor rotun"e "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 /rezoreria "e 0tat #au
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor.
8<
PROIECT
4ri,ul e-e,lar al notelor "e tran#(er r,5ne %n /rezoreria "e 0tat #au %n trezoreriile
teritoriale re#e*ti!e3 iar e-e,larul "oi #e re,ite autorit)ii A in#titu)iei $u'etare re#e*ti!e.
n *azul *5n" oera)iunea trezorerial intern #e e(e*tueaz %ntre "ou autorit)i A in#titu)ii
$u'etare3 #unt er(e*tate trei e-e,lare3 *on(or, alineatului "oi "in rezentul un*t3 un"e
e-e,larele "oi i trei #e re,it autorit)ii A in#titu)iei $u'etare re#e*ti!e.
8D n *azul re#u$or"onrii A reor'anizrii autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3 a*e#tea %nto*,e#*
Informa(ia privind transmiterea executrii bugetului autorit(ii / institu(iei bugetare n
legtur cu resubordonarea / reorganizarea acesteia C/a$elul 8D3 *are #e rezint
or'anului ierarhi* #uerior. Glterior3 a*ea#ta #e rezint 1ini#terului 2inan)elor entru
aro$are i e-e*utare3 %n $aza *reia #e 'enereaz note "e tran#(er. Notele "e tran#(er #e
tran#,it autorit)ii A in#titu)iei $u'etare #uu#e re#u$or"onrii A reor'anizrii entru #e,nare
i aro$are. Glterior3 notele "e tran#(er #e re,it /rezoreriei "e 0tat #au trezoreriilor teritoriale
"e#er!ente.
n *azul *5n" autoritatea A in#titu)ia $u'etar3 %n $aza "i#ozi)iilor le'ale3 tran#,ite o arte
"in a*ti!ele i a#i!ele #ale ,ai ,ultor autorit)i A in#titu)ii $u'etare3 tran#,iterea
oera)iunilor "e e-e*utare e(e*tuate la "ata tran#,iterii "e *tre in#titu)ia #uu#
reor'anizrii #e e(e*tueaz rin %nto*,irea =aortului ri!in" e-e*utarea $u'etului autorit)ii
A in#titu)iei $u'etare C/a$elul 9D. =aortul ,en)ionat #e %nto*,ete la ni!el "e linie $u'etar
*o,let a autorit)ii A in#titu)iei $u'etare re#e*ti!e ;"i)ional3 %n (or,ularele "ate #e in"i*
*o"ul autorit)ii A in#titu)iei i *o"ul trezoreriei "e#er!ente.
>n#titu)ia #uu# reor'anizrii %nto*,ete "ou raoarteJ
I *u #e,nul ,inu# + entru in#titu)ia *are tran#,ite a*ti!ele i a#i!ele3 i
I *u #e,nul lu# + entru in#titu)ia *are ri,ete a*ti!ele i a#i!ele.
Contra*tele %n*heiate *u (urnizorii "e lu*rri i re#tri "e #er!i*ii 5n la ,o,entul
reor'anizrii #e tran#,it rintrIun @-tra# ri!in" e-e*utarea *ontra*tului3 eli$erat "e *tre
trezoreria teritorial "e#er!ent3 un"e la ni!el "e (ie*are arti*ol i alineat #e in"i* *o"ul
in#titu)iei3 un"e ur,eaz a (i tran#(erat *ontra*tul %n *auz.
4.2.8 Efectuarea opera(iunilor valutare
1D 7era)iunile *e )in "e ra,$ur#area %,ru,uturilor i 'aran)iilor e-terne3 "e#er!irea a*e#tora3
a*hitarea *otiza)iilor "e ,e,$ru ale =eu$li*ii 1ol"o!a %n or'ani#,ele interna)ionale3
(inan)area autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare a,la#ate e#te hotarele =eu$li*ii 1ol"o!a3
a*hizi)iile u$li*e i alte ,#uri re!zute "e le'i#la)ie3 #e e(e*tueaz rin Ordinul de plat
C%n !alutD C/a$elul 1D "e la *onturile $an*are C!alutare #au leiD ale /rezoreriei "e 0tat #au ale
trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 rin inter,e"iul *onturilor trezoreriale.
2D n *azul %n *are l)ile #e e(e*tueaz "e la *onturile !alutare ale /rezoreriei "e 0tat3 or"inele
"e lat C%n !alutD #e er(e*teaz %n *in*i e-e,lare. @-e,larele 63 8 i 9 #e #e,neaz "e
*tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *u ali*area ta,ilei rotun"e3 iar e ri,ele "ou
e-e,lare #e ali* ta,ila rotun" i #e #e,neaz "e *tre er#oanele autorizate "in
/rezoreria "e 0tat.
n *azul %n *are %n *onturile $an*are !alutare #unt in#u(i*iente ,i.loa*e $neti3 atun*i l)ile
#e e(e*tueaz "in *onturile $an*are %n lei i %n a*e#t *az or"inele "e lat %n !alut #e
er(e*teaz %n < e-e,lare. @-e,larele 83 9 i < #e #e,neaz "e *tre autorit)ile A
in#titu)iile $u'etare *u ali*area ta,ilei rotun"e3 iar e ri,ele e-e,lare #e ali*
ta,ila rotun" i #e #e,neaz "e *tre er#oanele autorizate "in /rezoreria "e 0tat.
6D 4entru e(e*tuarea l)ilor %n !alut #trin3 trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor
ro*ur !alut #trin "e la $n*ile *o,er*iale "e#er!ente la *ur#ul "e #*hi,$ #ta$ilit "e
*o,un a*or" %n *ontra*tele "e re#tare a #er!i*iilor $an*are.
8D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare *e #e "e#er!e#* %n trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor3 entru e(e*tuarea l)ilor !alutare3 er(e*teaz or"ine "e lat C%n !alut #trinD
%n 8 e-e,lare. @-e,larele 23 6 i 8 #e #e,neaz "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare
8B
PROIECT
*u ali*area ta,ilei rotun"e3 iar ri,ul e-e,lar #e #e,neaz "e *tre er#oanele
autorizate "in trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor *u ali*area ta,ilei
rotun"e.
9D ;*hitarea l)ilor3 *e )in "e a*hizi)iile u$li*e e(e*tuate e#te hotarele reu$li*ii3 #e
e(e*tueaz *on(or, *ontra*telor "e a*hizi)ii %nre'i#trate %n #i#te,ul in(or,a)ional3 %n li,ita
#ol"urilor "e alo*a)ii $u'etare.
<D @li$erarea %n nu,erar a !alutei #trine entru autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #e
e(e*tueaz %n $aza Cererii de eliberare a valutei strine C/a$elul 8D. Cererea "e eli$erare a
!alutei #trine #e er(e*teaz %n 8 e-e,lare. @-e,larele 23 63 8 #e #e,neaz "e *tre
autorit)ile A in#titu)iile $u'etare3 *u ali*area ta,ilei rotun"e.
4ri,ul e-e,lar #e #e,neaz "e *tre er#oanele autorizate "in trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor3 *u ali*area ta,ilei rotun"e.
BD 4l)ile e(e*tuate "in *onturile !alutare ale /rezoreriei "e 0tat #au a trezoreriilor teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor #e re(le*t %n e!i"en)a *onta$il %n lei ,ol"o!eneti *on(or, *ur#ului
"e #*hi,$ !alutar #ta$ilit la "ata e(e*turii oera)iunilor.
4.3 Proceduri privind gestionarea proiectelor finan(ate din surse externe
1D 1i.loa*ele $u'etului u$li* na)ional o$)inute "in #ur#e e-terne entru "i(erite roie*te ale
autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare #unt 'e#tionate rin #i#te,ul trezorerial3 *u e-*e)ia a*elor
roie*te *are "oar rin Notr5re "e Hu!ern #e !or 'e#tiona %n a(ara #i#te,ului trezorerial.
2D 4entru 'e#tionarea ,i.loa*elor re#e*ti!e3 /rezoreria "e 0tat #au trezoreriile teritoriale ale
1ini#terului 2inan)elor !or "e#*hi"e *onturi $an*are #earate entru (ie*are "onator %n !aluta
#trin #oli*itat3 (r a (i *on!ertite %n !aluta na)ional. :oar %n *az "e ne*e#itate !aluta
#trin !a (i *on!ertit la *ur#ul o(i*ial #ta$ilit "e Fan*a Na)ional a 1ol"o!ei %n ziua
*on!ertirii.
6D Conturile $an*are ot (i "e#*hi#e *u #au (r "o$5n". :o$5n"a oate r,5ne la *ontul
roie*tului3 "a* a*or"urile re!" a#t(el.
8D Co,i#ioanele entru #er!i*ii $an*are3 in*lu#i! *o,i#ioanele ali*ate "e *tre $an* la
*on!ertirea !alutei #trine !or (i a*hitate "e *tre /rezoreria "e 0tat #au trezoreriile teritoriale
ale 1ini#terului 2inan)elor.
9D Gtilizarea ,i.loa*elor !a (i #u$ *ontrolul an'a.a)ilor /rezoreriei "e 0tat #au trezoreriilor
teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 *are !or autoriza "o*u,entele "e lat rin #e,ntura
"i'ital.
<D /rezoreria "e 0tat #au trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor3 la ni!el "e (ie*are
*ont $an*ar3 zilni* relu*reaz e-tra#ele $an*are3 "u*e e!i"en)a analiti* i (or,eaz
e-tra#ele trezoreriale entru (ie*are *ont.
4.4 Reguli privind deservirea autorit(ilor / institu(iilor bugetare aflate n afara
sistemului bugetar
1D ;utorit)ile A in#titu)iile $u'etare Ca,$a#a"ele3 ,i#iunile interna)ionale3 roie*tele
in!e#ti)ionale et*.D *are #e "e#er!e#* %n a(ara #i#te,ului trezorerial !or ri,i (inan)are "e la
$u'etul u$li* na)ional *on(or, lanului ri!in" re#ur#ele 'enerale.
2D 2inan)area a*e#tora #e !a (a*e rin er(e*tarea or"inelor "e lat %n #i#te,ul in(or,a)ional "e
*tre autorit)ile A in#titu)iile re#on#a$ile "e "e#er!irea lor C1ini#terul ;(a*erilor @-terne i
>nte'rrii @uroene "in nu,ele a,$a#a"elor3 ,i#iunilor "ilo,ati*e #au trezoreriile
teritoriale "e#er!enteD3 *are "u e(e*tuarea *ontrolului *on(or, li,itelor la re#ur#ele
'enerale #unt tran#,i#e #re e-e*utare /rezoreriei "e 0tat #au trezoreriilor teritoriale.
6D /a-ele *on#ulare *ole*tate "e *tre a,$a#a"ele =eu$li*ii 1ol"o!a3 %n ur,a re#trii
#er!i*iilor "e *tre a*e#tea3 #unt tran#(erate %n $u'etul "e #tat 5n %n "ata "e 29 a (ie*rei
luni3 rin er(e*tarea or"inelor "e lat %n !alut #trin.
8?
PROIECT
4entru tran#(erarea a*e#tor ,i.loa*e $neti #e !or "e#*hi"e *onturi $an*are "e tranzit.
8D 1i.loa*ele $neti neutilizate "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *are #e "e#er!e#* %n
a(ara #i#te,ului trezorerial #unt tran#(erate la $u'etul "e #tat 5n la %n*hi"erea anului
$u'etar.
9D n*hi"erea anului $u'etar #e (a*e 5n %n "ata "e 29 a ri,ei luni al anului !iitor.
4.5 Reguli privind nchiderea anului bugetar
1D ntru a#i'urarea %n*hi"erii anului $u'etar 'e#tionar3 rezentrii la Hu!ern a in(or,a)iei
ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional3 *5t i a#i'urarea3 %n*e5n" *u ri,a zi
lu*rtoare a anului $u'etar !iitor3 a e(e*turii l)ilor autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare3
(inan)ate "e la toate ni!ele3 trezoreriile teritoriale !or e(e*tua ur,toareleJ
%n ulti,a zi lu*rtoare "in anul $u'etar 'e#tionar3 !or a#i'uraJ
I #ol"urile zero %n *onturile $an*are "e#*hi#e %n CG/ rin tran#(erul ,i.loa*elor
$neti la *ontul $an*ar al 1ini#terului 2inan)elor + /rezoreria "e 0tat
C66118001DK
I #ol"urile zero %n *onturile $an*are C%n ,one"a na)ionalD "e#*hi#e %n $an*a
*o,er*ial "e#er!ent entru oera)iuni *u nu,erarul.
I tran#(erarea ,i.loa*elor "in *ontul trezorerial ;lte !enituri nei"enti(i*ate ale
*onturilor $an*are Cale trezoreriilor teritorialeD "e#*hi#e %n CG/3 la *ontul $an*ar
al 1ini#terului 2inan)elor + /rezoreria "e 0tat C66118001D %n *ontul trezorerial
;lte l)i a",ini#trati!e.
%n ri,a zi lu*rtoare "in anul $u'etar !iitor3 !or a#i'uraJ
I relu*rarea e-tra#elor "in *onturile $an*are ale trezoreriilor teritoriale entru
ulti,a zi oera)ional "in anul $u'etar re*e"entK
I %nto*,irea i tran#,iterea *tre /rezoreria "e 0tat a raoartelor oerati!e ri!in"
e-e*utarea $u'etelorK
I (inan)area autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare %n *on(or,itate *u $u'etele aro$ate
A te,orare e anul re#e*ti!.
2D /rezoreriile teritoriale ale 1ini#terului 2inan)elor !or a#i'ura3 5n e 61 ,artie3 e(e*tuarea
*ore*trii oera)iunilor #uu#e *on#oli"rii i altor oera)iuni "u ne*e#itate i tran#,iterea
la /rezoreria "e 0tat a raoartelor (inale ri!in" e-e*utarea $u'etelor re#e*ti!e e anul
$u'etar re*e"ent Cetaa a >>Ia "e %n*hi"ere a anului $u'etarD.
6D n luna arilie3 la ni!elul 1ini#terului 2inan)elor3 are lo* "e(initi!area *ole*trii in(or,a)iilor
*u ri!ire la e-e*utarea $u'etului. /rezoreria "e 0tat i trezoreriile teritoriale ale 1ini#terului
2inan)elor3 %n $aza or"inului 1ini#trului 2inan)elor3 er(e*teaz nota *u ri!ire la e(e*tuarea
oera)iunilor interne "e %n*hi"ere a anului $u'etar.
n*hi"erea roriu zi# a anului $u'etar are lo* "u aro$area "e *tre 4arla,ent a
=aortului ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional. 1o"i(i*ri ulterioare nu #e er,it.
<D Core*tri3 ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional3 au lo* %n #i#te,ul in(or,a)ional "oar
la ni!el "e *onturi trezoreriale.
Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale i Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in
e(e*tueaz *ore*tri3 ri!in" e-e*utarea $u'etelor #ale3 %n #i#te,ele in(or,a)ionale rorii.
8L
PROIECT
5. Raportarea bugetar
1D =aoartele ri!in" e-e*utarea $u'etului "e #tat3 $u'etului a#i'urrilor #o*iale "e #tat i a
(on"urilor "e a#i'urri o$li'atorii "e a#i#ten) ,e"i*al #e %nto*,e#* lunar3 #e,ianual i
anual "e *tre autorit)ile A in#titu)iile $u'etare *are a",ini#treaz a*e#te $u'ete.
2D n *o,onen)a raortrii $u'etare #e in*lu" ur,toarele (or,e "e raoarteJ
aD =aort ri!in" e-e*utarea $u'etului____ la !enituri3 *heltuieli3 "e(i*it i #ur#e "e
(inan)are + Anexa nr. V-1K
$D =aort ri!in" e-e*utarea *heltuielilor $u'etului "e #tat e ;4C C*on(or,
*la#i(i*a)iei e*ono,i*e i ro'ra,elorD + Anexa nr. V-2K
*D =aort ri!in" $u'etele in#titu)iilor autono,e in*lu#e %n $u'etul___ + Anexa nr. V-3K
"D =aort ri!in" tran#(erurile "in (on"ul "e #u#)inere (inan*iar a unit)ii a",ini#trati!I
teritoriale CG;/D + Anexa nr. V-4K
eD >n(or,a)ie la raortul ri!in" #tru*tura $u'etului ____ la !enituri3 *heltuieli3 "e(i*it i
#ur#e "e (inan)are C*on(or, *la#i(i*a)iei e*ono,i*eD + Anexa nr. V-5K
(D >n(or,a)ie la raortul ri!in" #tru*tura *heltuielilor i a*ti!elor ne(inan*iare ale
$u'etului ____ C*on(or, *la#i(i*a)iei (un*)ionaleD + Anexa nr. V-6K
'D >n(or,a)ie ri!in" #inteza roie*telor (inan)ate "in #ur#e e-terne3 in*lu#e %n
$u'etul___ + Anexa nr. V-7K
hD >n(or,a)ie la raortul ri!in" e-e*utarea in!e#ti)iilor *aitale "e la $u'etul "e #tat e
;4C i roie*te Co$ie*teD + Anexa nr. V-8K
iD >n(or,a)ie la raortul ri!in" e-e*utarea in!e#ti)iilor *aitale "e la $u'etul "e #tat e
;4& i roie*te Co$ie*teD + Anexa nr. V-9K
6D =aoartele ,en)ionate %n . 2 Craoartele aD I iDD #unt ane-e la le'ea $u'etului "e #tat i #e
%nto*,e#*3 lunar3 #e,inaul i anual Ce $az *u,ulati! A "i#*retD3 "e *tre /rezoreria "e
0tat3 #e #e,neaz i #e aro$ "e *tre :ire*torul /rezoreriei "e 0tat i 1ini#trul 2inan)elor.
8D Ca#a Na)ional "e ;#i'urri 0o*iale i Co,ania Na)ional "e ;#i'urri %n 1e"i*in !or
rezenta 1ini#terului 2inan)elor raoarte ri!in" e-e*utarea $u'etelor e *are le
a",ini#treaz entru *on#oli"area raoartelor ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional.
9D n $aza raoartelor ri!in" e-e*utarea $u'etului u$li* na)ional #e %nto*,e#* in(or,a)ii
oerati!e lunare i *o,uni*ate "e re# !iz5n" ,er#ul e-e*utrii $u'etului3 *are #unt (*ute
u$li*e 5n %n "ata "e 19 a lunii ur,toare erioa"ei "e 'e#tiune.
<D 4entru %n"elinirea . 9D :ire*)ia 'eneral "atorii u$li*e !a rezenta3 5n la "ata "e 10 a
lunii ur,toare erioa"ei "e 'e#tiune3 /rezoreriei "e 0tat in(or,a)iile ri!in" "atoria "e #tat
e-tern i intern3 a",ini#trat "e Hu!ern.
BD =aortarea e-e*utrii $u'etului autorit)ilor A in#titu)iilor $u'etare *are #e "e#er!e#* %n a(ara
#i#te,ului trezorerial !a (i in*lu# %ntrIun raort #e*ial ela$orat "e *tre 1ini#terul
2inan)elor3 *are !a *urin"e toat e-e*utarea in"i(erent "e #ur#ele "e (inan)are3 *u e-*e)ia
ta-elor *on#ulare *ole*tate "e *tre a,$a#a"ele =eu$li*ii 1ol"o!a.
90