Sunteți pe pagina 1din 6

HOTRRE nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea i sanci narea c ntraveniil r la n r!

ele de prevenire i stin"ere a incendiil r Emitent: Publicat n: Guvernul Romniei Monitorul Oficial nr. 395 din 1 iunie !!"

#n temeiul art. 1!$ din %on&titu'ia Romniei( re)ublicat( *i al art. +5 alin. ,3- din .e/ea nr. 3!"0 !!1 )rivind a)rarea m)otriva incendiilor( Guvernul Romniei ado)t )re2enta 3otrre. 4R5. 1 %on&tituie contraven'ii la normele de )revenire *i &tin/ere a incendiilor urmtoarele fa)te *i &e &anc'ionea2 du) cum urmea2: 1. cu a!end# de la $00 lei la 500 lei: a- e6)loatarea in&tala'iilor( ec3i)amentelor *i a)aratelor electrice n condi'ii n care &e /enerea2 &u)racuren'i &au &u)ra&olicitri din cau2a racordrii unor con&umatori care de)*e&c )uterea nominal a circuitelor( e6i&ten'ei contactelor im)erfecte la cone6iuni *i le/turi( &tr)un/erii ori li)&ei i2ola'iei la mbinri &au la ca)etele conductoarelor7 b- folo&irea mi8loacelor de iluminat electric( cum &unt lanternele( )roiectoarele( lm)ile de control *i altele a&emenea( defecte ori ne)rote8ate core&)un2tor( )recum *i a mi8loacelor de iluminat cu flacr( cum &unt felinarele( lm)ile( lumnrile( faclele( c3ibriturile( bric3etele *i altele a&emenea( n locuri care )re2int )ericol de incendiu &au e6)lo2ie &tabilite *i marcate ca atare7 c- ne&u)rave/3erea co)iilor de ctre )er&oanele n /ri8a crora &e afl ace*tia( dac )rin acea&ta &9a cau2at )roducerea de incendii7 d- de)o2itarea cenu*ii fierbin'i &au a 8raticului n alte locuri dect cele &)ecial amena8ate( )recum *i neluarea m&urilor )entru &tin/erea ace&tora n condi'ii de vnt7 e- )&trarea n locuin'e a carburan'ilor &au a altor lic3ide inflamabile n cantit'i mai mari dect cele admi&e )rin re/lementrile te3nice( n ambala8e neconforme ori neetan*e( n locuri neventilate &au ne)rote8ate fa' de &ur&ele de cldur ori fa' de ra2ele &olare7 f- acce&ul &alaria'ilor &au al altor )er&oane n &)a'ii cu ri&c mare de incendiu( &tabilite ca atare n &cenariile de &ecuritate la incendiu( cu alt ec3i)ament te3nic *i de lucru dect cel )rev2ut n in&truc'iunile &)ecifice( dac ace&ta )oate /enera e6)lo2ii &au incendii7 /- nea&i/urarea m&urilor core&)un2toare de a)rare m)otriva incendiilor n tim)ul n care activitatea normal e&te ntreru)t7

Pa/ina 1 din 1

. cu a!end# de la 500 lei la $.000 lei: a- e6)loatarea in&tala'iilor *i &i&temelor de ca)tare *i &cur/ere la )mnt a de&crcrilor electrice atmo&ferice( n alte condi'ii dect cele )rev2ute n re/lementrile te3nice7 b- folo&irea &obelor *i a altor mi8loace de ncl2ire cu defec'iuni( im)rovi2a'ii &au n condi'ii care nu a&i/ur )rotec'ia la foc( )otrivit re/lementrilor te3nice( fa' de materialele *i &ub&tan'ele combu&tibile din &)a'iul n care &unt utili2ate7 c- neluarea m&urilor )entru )revenirea )roducerii &cnteilor electro&tatice ori nemen'inerea n &tare de func'ionare &au la )arametrii )rev2u'i de re/lementrile te3nice a in&tala'iilor *i &i&temelor de ca)tare *i &cur/ere la )mnt a &arcinilor electro&tatice7 d- nere&)ectarea m&urilor de a)rare m)otriva incendiilor( &tabilite )rin re/lementri &)ecifice( la colectarea( tran&)ortul( &e)ararea( reutili2area( recu)erarea &au di&tru/erea de*eurilor( re2iduurilor( &cur/erilor de lic3ide inflamabile *i a de)unerilor de )raf &au de )ulberi combu&tibile7 e- li)&a )lanificrii unor controale interne &au nee6ecutarea de controale interne )eriodice n &co)ul de)i&trii *i cunoa*terii oricror &tri de )ericol care )ot favori2a )roducerea ori de2voltarea incendiilor7 f- ne)artici)area &alaria'ilor la e6erci'ii &au la a)lica'ii tactice de a)rare m)otriva incendiilor( or/ani2ate )otrivit di&)o2i'iilor le/ale7 /- folo&irea n &)a'ii ori n locuri cu )ericol de incendiu &au de e6)lo2ie( &tabilite *i marcate ca atare( a ma*inilor( di&)o2itivelor( a)aratelor( uneltelor ori a &culelor care )ot )roduce &cntei mecanice )rin frecare( lovire &au )e tim)ul func'ionrii7 3- folo&irea autove3iculelor de tran&)ort &au a ma*inilor *i utila8elor a/ricole fr di&)o2itive ori &ite )ara&cntei( n &itua'iile n care re/lementrile te3nice )revd acea&ta7 i- nee6ecutarea verificrii( re)arrii *i cur'rii )eriodice( cel )u'in o dat )e an( a co*urilor )entru evacuarea fumului( )recum *i nereali2area elementelor de i2olare termic a ace&tora7 8- nea&i/urarea m&urilor de a)rare m)otriva incendiilor la folo&irea focului de&c3i& )e tim)ul &)ectacolelor *i concertelor( la re&taurante( baruri( cluburi( di&coteci &au altele a&emenea7 :- fumatul n locurile cu )ericol de incendiu( &tabilite )rin re/ulamente interne7 3. cu a!end# de la $.000 lei la 2.500 lei: a- neelaborarea ori netran&miterea( la cererea in&)ectoratului )entru &itua'ii de ur/en' 8ude'ean &au al munici)iului ;ucure*ti( de ctre admini&tratorul o)eratorului economic( de ctre conductorul in&titu'iei ori( du) ca2( de ctre )rimar a fi*ei obiectivului &au a localit'ii( )otrivit normelor /enerale de a)rare m)otriva incendiilor7 b- neelaborarea( nea)robarea &au nedifu2area deci2iilor )rin care &e &tabile&c r&)underi )e linia a)rrii m)otriva incendiilor( )recum *i a documentelor &)ecifice( )otrivit normelor /enerale de a)rare m)otriva incendiilor7
Pa/ina din 1

c- neefectuarea( )otrivit normelor de )revenire *i &tin/ere a incendiilor( a anali2ei ca)acit'ii de a)rare m)otriva incendiilor7 d- nereali2area de ctre admini&tratorul o)eratorului economic ori de ctre conductorul in&titu'iei( )otrivit normelor /enerale de a)rare m)otriva incendiilor( a unui &i&tem o)erativ de ob&ervare *i anun'are a incendiului &au de alertare n ca2ul )roducerii unui a&tfel de eveniment7 e- l&area n func'iune a &i&temelor( in&tala'iilor( di&)o2itivelor *i ec3i)amentelor te3nice( a)aratelor( ma*inilor *i utila8elor fr &u)rave/3ere( atunci cnd in&truc'iunile de utili2are o inter2ic7 f- nea&i/urarea &electivit'ii la &curtcircuit *i la &u)ra&arcin a elementelor de )rotec'ie a in&tala'iilor ori a con&umatorilor electrici )rin nlocuirea &i/uran'elor( releelor de )rotec'ie *i a ntreru)toarelor automate cu altele &u)radimen&ionate &au decalibrate7 /- )&trarea &au de)o2itarea )rodu&elor *i &ub&tan'elor cu )ericol de autoa)rindere fr luarea m&urilor de control *i de m)iedicare a fenomenului de autoncl2ire ori de a)rindere &)ontan7 3- de)o2itarea( am)la&area( )&trarea )rodu&elor( materialelor *i &ub&tan'elor combu&tibile &au inflamabile n a)ro)ierea &ur&elor de cldur( fr a &e a&i/ura m&urile de )rotec'ie nece&are evitrii a)rinderii ace&tora7 i- ne&tabilirea *i nemarcarea de ctre )er&oanele n dre)t a locurilor n care &unt inter2i&e utili2area focului de&c3i&( efectuarea lucrrilor de &udare( tiere( li)ire &au a altor a&emenea o)era'iuni cu )ericol de incendiu7 8- nedelimitarea( nemarcarea *i nedotarea locurilor &)ecial amena8ate )entru fumat( n condi'iile le/ii7 :- de)o2itarea )rodu&elor *i &ub&tan'elor cu )ericol de incendiu n )oduri( &ub&oluri( /ara8e &au ca&e ale &crilor din con&truc'ii civile7 l- blocarea &au nentre'inerea n bune condi'ii a drumurilor( a )latformelor *i a cilor &)eciale de acce& )entru auto&)eciale( utila8e *i alte mi8loace( )recum *i )entru )er&onalul de interven'ie n ca2 de incendiu7 m- blocarea acce&ului la in&tala'iile( ec3i)amentele( mi8loacele *i acce&oriile de &tin/ere a incendiilor7 n- nentre'inerea de ctre cei n dre)t n bun &tare de func'ionare a &i&temelor de decom)rimare &au de etan*are la fum *i /a2e fierbin'i( )recum *i a elementelor de limitare a )ro)a/rii focului ori de i2olare termic din com)unerea con&truc'iilor *i in&tala'iilor7 o- nereali2area tratrii &au )rote8rii( conform re/lementrilor te3nice( a elementelor de con&truc'ie *i a materialelor cu &ub&tan'e de termo)rotec'ie ori i/nifu/e( )recum *i e6ecutarea o)era'iunilor re&)ective de ctre )er&oane neate&tate &au utili2area n ace&t &co) de )rodu&e necertificate7 )- neefectuarea lucrrilor de ntre'inere *i de re)arare a mi8loacelor te3nice de a)rare m)otriva incendiilor( conform normelor te3nice &)ecifice7 <- neafi*area *i neactuali2area( du) ca2( conform re/lementrilor te3nice &)ecifice( a )lanurilor de interven'ie( a in&truc'iunilor de a)rare m)otriva
Pa/ina 3 din 1

incendiilor( a )lanurilor de de)o2itare( )recum *i a )lanurilor de evacuare n ca2 de incendiu7 r- arderea re&turilor ve/etale( /unoaielor( de*eurilor *i a altor materiale combu&tibile( fr ob'inerea )ermi&ului de lucru cu foc *i fr luarea m&urilor )entru m)iedicarea )ro)a/rii focului la vecint'i7 &- amena8area locurilor )entru utili2area focului de&c3i& n condi'ii *i la di&tan'e care favori2ea2 )ro)a/area focului la con&truc'ii( de)o2ite( culturi a/ricole( )duri( )lanta'ii *i alte vecint'i7 t- reducerea dimen&iunilor cilor de evacuare( ncuierea ori blocarea u*ilor &au a altor ci de&tinate evacurii ori nefunc'ionarea iluminatului de &i/uran'7 u- nemontarea( deteriorarea &au nea&i/urarea vi2ibilit'ii indicatoarelor de &ecuritate la incendiu7 +. cu a!end# de la 2.500 lei la 5.000 lei: a- e6)loatarea &au utili2area &i&temelor( in&tala'iilor( di&)o2itivelor *i ec3i)amentelor te3nice( a)aratelor( ma*inilor *i utila8elor de orice cate/orie n condi'ii care creea2 ri&c de incendiu( din cau2a nere&)ectrii in&truc'iunilor de func'ionare &au de a)rare m)otriva incendiilor7 b- folo&irea mi8loacelor )rev2ute la lit. a- cu defec'iuni &au im)rovi2a'ii ori n condi'ii care nu a&i/ur )rotec'ia la foc fa' de materialele *i &ub&tan'ele combu&tibile din &)a'iul n care &unt utili2ate7 c- neor/ani2area de ctre admini&tratorul o)eratorului economic &au de ctre conductorul in&titu'iei ori )er&oana re&)on&abil a interven'iei n ca2 de incendiu7 d- neado)tarea de ctre cei n dre)t a in&truc'iunilor de a)rare m)otriva incendiilor la locul de munc7 e- nere/lementarea de ctre )er&oanele abilitate a modului de e6ecu'ie a lucrrilor cu foc de&c3i&7 f- e6ecutarea lucrrilor de &udare( tiere( li)ire &au a altor a&emenea lucrri n locuri n care ace&tea &unt inter2i&e )rin re/lementri te3nice &au )rin di&)o2i'ii interne( fr )ermi& de lucru cu foc ori fr a fi a&i/urate toate m&urile *i condi'iile men'ionate n )ermi&ul de lucru cu foc7 /- introducerea &au utili2area( n &lile a/lomerate ori n incinte amena8ate )entru activit'i cu )ublic( a )rodu&elor *i &ub&tan'elor inflamabile &au a mi8loacelor care )ot )roduce incendii ori e6)lo2ii( n alte condi'ii dect cele &tabilite )rin re/lementrile te3nice &)ecifice7 3- nere&)ectarea in&truc'iunilor care re/lementea2 am)la&area( )&trarea *i utili2area /a2elor naturale &au a /a2elor )etroliere lic3efiate7 i- nea&i/urarea )unerii n a)licare a )lanurilor de interven'ie *i de evacuare a )er&oanelor n ca2 de incendiu( )recum *i ne)artici)area la e6erci'iile tactice de interven'ie( or/ani2ate )otrivit di&)o2i'iilor le/ale7 8- efectuarea re)ara'iilor la mi8loacele te3nice de a)rare m)otriva incendiilor( la in&tala'iile de )rotec'ie la incendii ori la auto&)eciale *i utila8e de interven'ie( fr luarea m&urilor alternative de a)rare m)otriva incendiilor7
Pa/ina + din 1

:- neor/ani2area *i nede&f*urarea de activit'i de in&truire n domeniul a)rrii m)otriva incendiilor cu )er&onalul an/a8at )ermanent ori tem)orar( )recum *i cu )er&oanele din afara o)eratorului economic &au in&titu'iei care au acce& n locuri cu ri&c de incendiu7 l- nere&)ectarea di&tan'elor de &ecuritate la incendiu ori nea&i/urarea unor m&uri alternative la am)la&area de)o2itelor de fura8e *i )lante te3nice( )entru a m)iedica )ro)a/area incendiilor la vecint'i7 m- nentocmirea re/i&trului de control al &i&temelor *i in&tala'iilor de &emnali2are( alarmare( alertare( limitare *i &tin/ere a incendiilor &au ne)re2entarea ace&tuia la &olicitarea or/anului de control7 5. cu a!end# de la 5.000 la $0.000 lei: a- &coaterea din func'iune &au de2afectarea mi8loacelor te3nice de a)rare m)otriva incendiilor n alte &itua'ii dect cele admi&e de re/lementrile te3nice &)ecifice ori nea&i/urarea func'ionrii ace&tora la )arametrii )roiecta'i7 b- tran&)ortul( mani)ularea *i de)o2itarea &ub&tan'elor *i a )rodu&elor combu&tibile( )recum *i a celor cu tendin' de autoa)rindere( fr a 'ine &eama de )ro)riet'ile lor fi2ico9c3imice( &au n ambala8e neconforme ori nein&cri)'ionate core&)un2tor )entru identificarea ri&curilor de incendiu &au e6)lo2ie *i )entru &tabilirea )rocedeelor de &tin/ere( )recum *i nea&i/urarea &ub&tan'elor &)ecifice de &tin/ere ori de neutrali2are7 c- nea&i/urarea de ctre tran&)ortatori a m&urilor de a)rare m)otriva incendiilor )entru a&i/urarea condi'iilor de &i/uran' n trafic7 d- de)*irea nivelurilor ri&cului de incendiu &au a den&it'ii &arcinii termice &tabilite )rin re/lementri ori n documenta'iile te3nice de )roiectare *i e6ecu'ie n con&truc'iile )ublice civile( de )roduc'ie &au de de)o2itare7 e- m)iedicarea n orice mod a )er&onalului &erviciilor )rofe&ioni&te( voluntare &au )rivate )entru &itua'ii de ur/en' & *i e6ercite dre)turile *i obli/a'iile le/ale n domeniul a)rrii m)otriva incendiilor. 4R5. ,1- =anc'iunile contraven'ionale &e a)lic )er&oanelor fi2ice &au 8uridice( du) ca2. , - %ontravenientul )oate ac3ita )e loc &au n termen de cel mult +$ de ore de la data nc3eierii )roce&ului9verbal ori( du) ca2( de la data comunicrii ace&tuia( 8umtate din minimul amen2ii )rev2ute la art. 1( a/entul con&tatator fcnd men'iune de&)re acea&t )o&ibilitate n )roce&ul9verbal. 4R5. 3 ,1- %on&tatarea contraven'iilor *i a)licarea &anc'iunilor &e fac de ctre )er&onalul in&)ec'iilor de )revenire a incendiilor cu atribu'ii de ndrumare( control( interven'ie *i con&tatare a nclcrilor le/ii n domeniul a)rrii m)otriva incendiilor( de&emnat conform le/ii. , - Primarii )ot con&tata contraven'iile *i a)lica &anc'iunile )entru fa)tele )rev2ute la art. 1 alin. ,1- lit. a- 9 e- *i lit. /-( alin. , - lit. a-( b-( f-( 3-( i-( alin. ,3- lit. /- 9 m-( &- *i t-( alin. ,+- lit. l- *i alin. ,5- lit. e-.
Pa/ina 5 din 1

4R5. + >i&)o2i'iile referitoare la contraven'iile )rev2ute la art. 1 &e com)letea2 cu )revederile Ordonan'ei Guvernului nr. 0 !!1 )rivind re/imul 8uridic al contraven'iilor( a)robat cu modificri *i com)letri )rin .e/ea nr. 1$!0 !! ( cu modificrile *i com)letrile ulterioare. 4R5. 5 Pre2enta 3otrre intr n vi/oare la 1! de 2ile de la data )ublicrii. 4R5. 1 Pe data intrrii n vi/oare a )re2entei 3otrri &e abro/ ?otrrea Guvernului nr. 1"$0199$ )rivind &tabilirea *i &anc'ionarea contraven'iilor la normele de )revenire *i &tin/ere a incendiilor( )ublicat n Monitorul Oficial al Romniei( Partea @( nr. 3$+ din 9 octombrie 199$( cu modificrile ulterioare.

Pa/ina 1 din 1