Sunteți pe pagina 1din 7

Curs 4 23.10.

2012 CONTUL DE PROFIT i PIERDERE i PERFORMANTA INTREPRINDERI

1. DEFINITII

Performanta intreprinderii se masoara prin rezultatul obtinut (R) pe parcursul unei perioade de timp, calculate ca diferenta intre veniturile realizate (V) i cheltuielile angajate (Ch) pentru obtinerea veniturilor respective conform relatiei: Rezultat = Venituri Cheltuieli. Rezultatul poate fi pozitiv, daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, i imbraca forma de Profit, sau negativ daca veniturile sunt mai mici decat cheltuielile i imbraca forma de Pierdere. Rezulta ca elementele care descriu performanta intreprinderii sunt veniturile i cheltuielile, iar modelul utilizat pentru masurarea ei este Contul de Profit i Pierdere. Contul de profit i pierdere este a doua componenta de baza alaturi de bilantul contabil, a structurii ituatiilor financiare, care clasifica i concentreaza veniturile realizate i cheltuielile angajate pentru realizarea lor, explicand in final rezultatulsub forma profitului sau pierderii inregistrate de o intreprindere pe parcursul unei perioade contabile. Veniturile constiuie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale valorii activelor sau reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezulatate din contributii ale actionarilor. Un venit va fi recunoscut in Contul de profit i pierdere daca satisface doua conditii: a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente majorarii unui activ, sau diminuari unei datorii; acestea pot fi evaluate credibil. Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregsitrate pe parcursul unei perioade contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

O cheltuiala este recunoscuta in contul de profit i pierdere daca satisface doua conditii: a avut loc o reducere a beneficiilor viitoare aferenta diminuarii unui active, sau cresterii unei datorii; aceasta reducere poate fi evaluate credibil. Putem concluziona c atat cheltuielile cat i veniturile sunt definite prin prisma efectelor pe care tranzactiile i alte evenimente din viata intreprinderii le au asupra activelor, respectiv datoriilor.

2. MODELE DE PREZENTARE A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


a) Schema Contului de profit si pierdere avand la baza clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura lor: CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12. N SPECIFICATIE I. Venituri din exploatare SUMA

II. Cheltuieli din exploatare III. Rezultatul financiare IV. Venituri financiare

V. Cheltuieli financiare VI. Rezultat financiar

VII. Rezultat curent VIII. Venituri extraordinare IX. X. XI. Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Rezultatul brut al exercitiului

XII.

Cheltuieli cu impozitul pe profit

XIII. Rezultatul net al exercitiului

b) Schema Contului de profit si pierdere avand la baza clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa destiantia lor: CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12. N SPECIFICATIE cifra de afaceri - costul bunurilor vandute = MARJA BRUTA + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli din exploatare cheltuieli de desfacere cheltuieli administrative alte cheltuieli de exploatare =REZULTATUL EXPLOATARII REZULTAT FINANCIAR REZULTAT EXTRAORDINAR = REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SUMA

= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

c) Schema Contului de profit i pierdere adoptat in Romania conform reglementarilor contabile OMFP 3055/2009, este:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12. N

1. Cifra de afaceri net 2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizat 4. Alte venituri din exploatare 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe 6. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii si indemnizaii b) Cheltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale si imobilizrile necorporale b) Ajustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea depsesc suma ajustrilor de valoare care sunt normale n entitatea n cauz 8. Alte cheltuieli de exploatare 9. Venituri din interese de participare 10. Venituri din alte investiii si mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, 11. venituri din dobanzi 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare si investiiile deinute ca active circulante 13. Cheltuieli privind dobanzile 14. Profitul sau pierderea curent 15. Venituri extraordinare

16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar 18. Impozitul pe profit 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. Profitul sau pierderea neta a exerciiului financiar. Relaia de calcul a Contului de profit i pierdere este : REZULTAT = VENITURI CHELTUIELI

3. STRUCTURA ELEMENTELOR CARE COMPUN CONTUL DE PROFIT i PIERDERE Veniturile i cheltuielile sunt delimitate in contul de profit i pierdere in functie de natura Activitatilor generatoare pe urmatoarele structuri: a) Venituri i cheltuieli aferente activitatii de exploatare, care sunt constituite din: a1) cheltuieli i venituri ocazionate de obtinerea productiei. In procesul de productie apar cheltuieli generate de consumul celor trei factori de productie (munca, capital, natura), iar rezultatul procesului de productie este fie un stoc, fie un active imobilizat care prin utilitatea lui va adduce beneficii economice viitoare (un venit); a2) cheltuieli i venituri ocazionate de vanzarea de stocuri sau active imobilzate, fara imobilizari financiare; a3) cheltuieli i venituri din lucrari executate i servicii prestate.Lucrarile i serviciile primate de la terti sunt inregistrate in cheltuieli de exploatare, deoarece va antrena o iesire de active, iar cele executate tertilor vor fi inregistrate ca venituri, deoarece antreneaza o intrare de active; a4) alte cheltuieli i venituri din exploatare. Acestea apar sub forma despagubirilor, amenzilor i penalitatilor platite/incasate, donatiilor acordate/primte, cheltuielilor i veniturilor privind activele imobilizate, cedate etc.

b) Venituri i cheltuieli aferente activitatiii financiare. Acestea sunt constituite din dobanzi platite/incasate, din imobilizari financiare din investitii financiare pe termen scurt, din diferente de curs valutar, din sconturi acordate/obtinute. Activitatile de exploatare i financiare constituie activitatile curente ale intreprinderii. Activitatile curente reprezinta activitatile desfasurate de intreprindere ca parte integranta a afacerilor sale, precum i activitatile conexe in care aceasta se angajeaza i care sunt o continuare a activitatilor de exploatare i financiare, sau care rezulta din acestea. c) Venituri i cheltuieli extraordinare. Elementele extraordinare sunt cheltuielile sau veniturile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale intreprinderii i care prin urmare nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. De exemplu pierderile rezultate in urma unui cutremur sau al unui alt dezastru natural. De asemenea, exproprierea activelor este un element extraordinar. Subventiile pentru evenimentele extraordinare i alte ituatii imilar constituie venituri extraordinare. d) Cheltuieli i venituri rezultate din ajustari de valoare privind elemente din bilantul contabil. Activele bilantiere sunt ajustate la momentul intocmirii ituatiilor financiare fie atunci cand se constata o depreciere a valorii acestora (cheltuiala), fie o apreciere (venit) cu conditia ca aceasta sa urmeze unei deprecieri. Principali indicatori furnizati de contul de profit i pierdere utilizati in aprecierea performantei intreprinderii sunt: a) Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de porduse i furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a intreprinderii, dupa deducerea reducerilor comerciale i a TVA, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. b) Profitul sau Pierderea din exploatare c) Profitul sau Pierderea financiar/a d) Profitul sau Pierderea current/a (b+c) e) Profitul sau Pierderea din evenimente extraordinare f) Impozitul pe profit g) Profitul sau Pierderea net/a a exercitiului financiar

Exerciii; 1.Alegei varianta corect: Veniturile reprezint: a) creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau descreteri ale activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n scderi ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea ctre acionari b) diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari. c) creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor sau descreteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din aporturi noi ale acionarilor 2.Alegei varianta corect: Cheltuielile reprezint: a) diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea capitalului ctre acionari. b) diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de intrri sau creteri ale valorii activelor sau descreteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribuii ale acionarilor. c) creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea capitalului ctre acionari.