Sunteți pe pagina 1din 14

Confédération Paysanne

Fédération Associative pour le Développement


de l'Emploi Agricole et Rural

Carta a agriculturii taranesti

Repartizare

Autonomie

Calitate a
produselor

1
Transmisabilit Activitati agricole
ate

Dezvoltare
locala

Pentru o alta agricultura

A produce – A intrebuinta – A proteja

2
Preambul
♦EN 1957, LE TRATATUL DE LA ROMA instaureaza politica agricola comuna, a carui
prim obiectiv a fost cresterea productivitaii in agricultura, pentru ca UE,
pana atunci deficitara, sa atinga autosuficienta alimentara.

♦IN EPOCA CELOT 30 ANI GLORIOSI", agricultura franceza se angajeaza intr-o cursa
de productivitate si de randament ridicat, dezvoltarea agricola bazandu-se
pe investitii legate de instrumente de productie, utilizarea crescuta a
inputurilor si progresele genetice. Agricultura beneficieaza de o sustinere
financiara, deoarece PAC instaureaza preturi garantate oricare ar fi
cantitatile produse.

♦LA MIJLOCUL ANILOR 70, Franta devine exportatoare. Agricultura va fi considerata


ca "petrolul verde", al economiei nationale. Pentru consumatori, cresterea
productivitatii in agricultura a condus la diminuare preturilor de consum.

♦TOTUSI, imperativul economic pe termen scurt dauneaza dezvoltarii de profesii


si rolului fermierilor in societate. Exodul rural a privat teritoriul de un mare
numar de tarani. Intre 1980 si 1989, Europa a pierdut aproape trei milioaned
de active agricole. Disparitatile intre agricultori si intre regiuni este mare : in
Franta, 80 % din productie este asigurata de 20 % de agricultori. Bilantul
ecologic este apasator. Dupa anii 80, actualitatea ne aminteste faptul ca apa
si solurile sunt resurse pretioase a caror calitate este pusa in pericol de
tehnicile de cultura intensive si prin utilizarea excesiva de inputuri chimice si
de efluenti de crestere.

♦IN FINAL, PE PLAN MONDIAL,


excedentele agricole deversate pe pietele mondiale
prin politici de dumping destabilizeaza culturile si economia numeroaselor
regiuni agricole. 850 de milioane sufera de sub-nutritie.

♦Mai mult ca niciodata, este nevoie de a regandi functile si


locul agriculturii in societate. Activitatilor agricole le trebuie
conferit rolul lor social, economic si ecologic, pentru a
evalua productia agricola in globalitatea sa.
Agricultura taraneasca are ambitia de a raspunde la
aceste intrebari.

3
Ce este carta agriculturii taranesti ?

Trei dimensiuni :
social economic ecologic

Un document destinat Definitie : o agricultura producatoare de


factorilor de decizie si bunuri de piata si fara destinatie economica
animatorilor dezvoltarii in interesul societatii.
agricole pentru a :

•analiza sistemele de productie,


Doua principii : reperele fundamentale
•pune in evidenta elementele care trebuie sa orienteze decizile politice
cadrului politic care precum si practicile de pe teren.
influenteaza asupra
modurilor de productie si a
face propuneri pentru a
O grila de analize sociale, economice si
aplica agricultura taraneasca
ecologice a exploatatilor agricole, care
(eco sau socio
permit vizualizarea :
conditionalitate).

•definirea pistelor de
evolutie si de demers - ceea ce depinde de cadrul politic, care sunt
pentru agricultori. lucrurile care trebuiesc schimbate pentru a
face ca sistemul sa functioneze
-ceea ce depinde de demersul
agricultorilor, ce pot acestia sa schimbe
in practicile lor

Pentru a inscrie agricultura in dezvoltarea durabila


4
Cele 10 principii ale agriculturii taranesti

Principiu n° 1 : repartizarea volumurilor de productie pentru


a permite la cat mai multi accesul la o profesie
Principiu n° 2 : a fi solidar cu alti tarani din regiunile
Europei si din lume

Principiu n° 3 : respectul fata de natura.


Principiu n° 4 : valorificarea resurselor abundente si
economisirea resurselor rare.

Principiu n° 5 : cutarea transparentei in actele de


cumparare, de productie, de transformare si de vanzare a
produselor agricole.
Principiu n° 6 : asigurarea unei bune calitati gustative si
sanitare a produselor.
Principiu n° 7 : vizarea maximului de autonomie in
functionarea exploatatilor.
Principiu n° 8 : cautarea de parteneriate cu alti animatori ai
lumii rurale.

Principiu n° 9 : mentinerea diversitatii populatilor animale


si a varietatilor vegetale cultivate.
Principiu n° 10 : gandirea pe termen lung si de maniera
globala.

5
Un demers global al sistemelor agricole

Repartizare

Calitate a produselor | | Transmisabilitate

Autonomie Activitati
agricole

Dezvoltare locala

6 teme, care permit analiza globala a dimensiunilor sociale,


economice si ecologice.

Pentru fiecare tema, criterii de analiza.

Pentru fiecare criteriu, indicatori calitativi sau cantitativi care


permit diagnosticul.

Pentru fiecare indicator o scara de evaluare, tradusa in puncte care


permite :

- fixarea pragurilor de definire a cadrului politic (nivel de prime, eco-


conditionalitate, socio-conditionalitate),
- ghidarea evaluarii demersului

6
6 teme pentru un demers global

Repartizarea volumurilor de productie

Este vorba de a
Un cadru politic care favorizeaza repartitia
repartiza volumurile de
productie pentru a Sisteme "preturi-prime" care garanteaza venitul
permite unui numar cat revenu pentru un volum de productie dat, si
mai mare accesul la franeaza concentrarea.
piata. O politica in serviciul angajarii mai degraba
decat sustinerea capitalizarii permanente care
Repartizarea necesita da nastere la o crestere a dimensiunii atelierelor
repartizarea voluntarista si o restructurare permanenta, prezentate ca o
necesitate pentru posibilitatea de a remunera
a drepturilor de
capitalul
productie si drepturile la
prime care se elibereaza O limitate a dimensiunii atelierelor.
spre taranii a caror
drepturi de productie nu
Un demers de intreprins de catre agricultor
sunt suficiente pentru a
se degaja un venit Cautarea de sisteme de productie mai
suficient. autonome, care privilegieaza remunerarea
activitatii. Este vorba de a creste venitul degajat
Repartizarea volumurilor la unitatea produsa, prin diminuarea sarcinilor,
printr-o gestiune economica a inputurilor si
de productie trebuie sa cautarea de parteneriate pentru economizarea
fie cuplata cu sarcinilor structurii.
gestionarea cantitatilor
produse, pentru a
garanta preturi.

7
Pentru a inscrie agricultura intr-o logica de dezvoltare durabila

8
Calitatea produselor

Functia primara a Un cadru politic si local care favorizeaza


agriculturii este productia calitatea
de produse alimentare in
cantitate si calitate O politica de labeluri si de certficari, care
defineste nivelurile de exigengte in termeni
suficienta. Aceasta de trasbilitate, de transparenta, si de
calitate este gustativa, metode de productie. Atentie, trasabilitatea
sanitara si bacteriologica. nu semnifica calitatea metodelor de
productie : aceasta nu o face decat
Calitatea produselor transparenta
depinde de metodele de Aplicarea unei eco-conditionalitati
productie si de mijloacele pentru fonduri de compensare.
de productie aplicate cu
privire la exploatarea si pe
Un demers de intreprins de catre agricultor
ansamblul filierelor de
procesare. Alegerea sistemelor de productie autonome,
respectuoase fata de mediu, si putin intensive.
Calitatea produselor
trebuie sa fie identificabila Alegere in directia valorificarii, cand este posibil,
a produselor via semne de calitate recunoscute
si recunoscuta. Aceasta oficial.
asigura respectul
consumatorului si Alegerea aplicarii transparentei fata de
cetatean, adica deschiderea locurilor de
recunoasterea productie fata de publicul larg.
producatorului.
Alegerea de a respecta bunastarea
animala si ciclurile naturale.

9
Autonomia

Autonomia este in acelasi Un cadru politic care permite autonomia


timp:
O buna gestionare a productilor pentru a
Capacitatea de a fi
garanta preturile agricole, deci venitul
stapan pe algerile sale fermierilor.
tehnice, economice,
financiare, posibilitatea Un sistem de prime care garanteaza
veniturile producatorilor, evolutia
de a exersa aceasta
structurilor agricole, si orienteaza sistemele
capacitate. de productie spre agricultura taraneasca.

Autonomia se sprijina pe
parteneriat, adica Un demers de intreprins de catre fermier
complementaritatea intre
animatorii locali. Autonomia deciziei : capacitatea de a face
alegeri pentru a nu fi dependent de un model
tehnic, si de tot ceea ce acest lucru
Este vorba de a valorifica antreneaza ca si constrangeri.
resursele umane si
tehnice prezente local. Autonomia economica :
capacitatea de a degaja un
venit gestionand sarcinile.

Autonomia tehnica : capacitatea de a


gestiona dependenta sa fata de amontul si
avalul filierelor.

10
Dezvoltarea locala

Agricultura nu este un sector diferit pe langa alte activitati umane.

A fi taran, nu este doar a avea o functie economica (productie de bunuri si


servicii de piata sau nu), sau ecologica, ci de a fi un actor social.

Agricultura participa la dezvoltarea locala a unei regiuni. Taranii contribuie la


acest lucru prin actele lor economice, raporturile lor cu alti factori activi ai
societatii.
Un cadru politic in favoarea dezvoltarii durabile

O politica de structuri, care favorizeaza repartizarea drepturilor de productie.


Colectivitati, care incita la proiecte colective de dezvoltare.
O politica de amenajarea a teritoriului, care orienteaza dezvoltarea activitatilor
pe un teritoriu, deci conditionarea dezvoltarii lor sociala si economica.

Un demers de intreprins de catre un fermier

Implicarea in viata locala, sociala, politica. A fi cetatean, este o alta maniera de


a fi fermier.
Alegerea formelor de productie si / sau de comercializare care implica mai
multi parteneri.
Alegerea valorificarii patrimoniului local, de a cupla activitatea agricola la o
activitate de primire sau de reinsertie.

Alegerea de a crea activitati remuneratoare la ferma si de a privilegia teritoriul


local cu privire la sarcinile sale.
_

11
6 teme pentru un demers global

Activitati agricole

Pentru a permite Un cadru politic care protejeaza natura


generatilor viitoare de a
O politica de eco-conditionalitate definiyta
raspunde la proprile lor
la nivel european, care sa defineasca praguri,
nevoi, protejarea nivele de sarcini, etc.
resurselor naturale, a
Sprijin compensatoriu care trebuie sa
patrimoniului si a mediului favorizeze unele sisteme mai mult ca altele
este o prioritate pe care
sistemele agricole trebuie
sa le i-a in calcul. Un demers de intreprins de catre fermier

Este vorba de a promova Alegerea de a privilegia sistemele autonome,


sisteme de productie mai folosind complementaritatile intre productii
autonome, valorificand animale si vegetale, la nivelul fermei sau intre
ferme.
resursele locale si adaptate
contextului pedo-climatic. Alegerea diversificarii productiei pentru a
asigura o biodiversitate naturala si
Dezintensificarea mai domestica.
degraba decat
extensificarea asigura Alegerea de tehnici econome in inputuri, in
apa intrants, bazate pe observarea
protejarea resurselor si agronomica si nu pe utilizarea de tratamente
mentinerea activelor sistematice.
agricole.
Alegerea valorificarii spatilor naturale.

12
Transmisibilitate

La transmissibilité d’une Cadru politic local, care permite


ferme est sa capacité à transmisibilitatea
être reprise et à dégager
du revenu. O politica de structuri care ofera securitate
fata de mediul funciar, asigura conditile unei
dezvoltari economice a fermei.
La transmissibilité est un
facteur déterminant du Parteneriate existente la nivel local si o
maintien d’un nombre calitate a servicilor care favorizeaza
important de paysans sur un mediu prielnic in jurul fermei.
l’ensemble du territoire.
Un demers de intreprins de catre agricultor

Alegerea instrumentelor rezonabile capitalizate

Alegerea de sisteme de productie autonome,


adaptabile, care asigura o viabilitate
economica si o securitate fata de noile
inovatii.

Alegerea sistemelor de productie asigurand


conditii de munca satisfacatoare in ferma.

Pentru a inscrie agricultura in logica unei dezvoltari durabile

13
Agricultura taraneasca are trei
dimensiuni fundamentale

■=> dimensiune sociala bazata pe utilizare, solidaritatea intre


agricultori, intre regiuni, intre toti fermierii din lume
■=> o dimensiune economica eficace. Aceasta trebuie sa creeze
valoare adaugata, in raport cu mijloacele de productie puse in
aplicare si cu volumurile produse.
■=> Respect fata de consumatori si fata de natura.

Agricultura taraneasca trebuie sa permita la un maxim de


tarani repartizati pe teritoriu de a trai decent din munca lor
producand pe o exploatatie de dimensiune umana o alimentare
sanatoasa si de calitate, fara a pune in cauza resursele naturale
de maine. Ea trebuia sa participe cu cetatenii sa faca mediul
rural un cadru de viata apreciat de toti.

FADEAR Confédération Paysanne


Fédération Associative pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural 81 avenue de la République - 93 170 Bagnolet
104 rue Robespierre - 93 170 Bagnolet Tél. : 01 43 62 04 04 - Fax : 01 43 62 80 03
Tél. : 01 43 63 91 91 - Fax : 01 43 63 80 00 Email : contact@confederationpaysanne.fr
Email : fadear@globenet.org

14