Sunteți pe pagina 1din 27

SPANIA - CHARTER BARCELONA

Simtiti pe viu incandescenta iberica! Castanete, Picasso, plaje minunate, viaa de noapte fantastica... toate sinonime cu atmosfera exuberanta a insoritei Spanii va asteapta pe cele mai spectaculoase plaje: Costa Brava, Costa del Maresme, Costa Dorada. In excursiile optionale veti putea descoperi splendorile Barcelonei: Parcul uell si biserica Sa!rada "amilia, capodopere ale marelui ar#itect audi, Portul $limpic cu cele doua turnuri !emene de peste %&'m, Mu(eul Picasso, Cartierul otic, Catedrala si )a *ambla + plina de pitoresc, cu dansatori de samba, picturi la minut, oameni statui si mii de turisti. Se poate urca spre Monjuic pentru a cunoaste obiectivele (onei: Palatul ,ational, Piata Spaniei, Mu(eul de -rta Catalana din cadrul Palatului ,ational si Poble .spanol care reda un sat tipic spaniol din sec. /I0. ,u ratati Piata Spaniei, ce va va fascina cu un imens joc de ape, lumini si mu(ica, unic in .uropa. COSTA BRAVA COSTA !ARES!E Daca nu ati mai fost niciodata in re!iunea irona, trebuie sa va spunem ca 1diversitatea2 este cuvantul definitoriu pentru aceasta (ona. ,u va asteptati sa !asiti un sin!ur tip de peisaje, un sin!ur tip de ve!etatie, aceeasi lumina peste tot3 caci ceea ce veti !asi este o multitudine de peisaje, un cailedoscop al simturilor cu o avalansa de sen(atii, forme si culori. Si nu numai oc#ii, ci si urec#ile, nasul, pielea si !ustul vor resimti impactul ce4l veti avea, cele mai placute emotii si cele mai diverse experiente. CALELLA C-).))-, capitala turistica a (onei Costa del Maresme, este un oras statiune cu cea mai intinsa plaja de nisip 4 cu o lun!ime de 5 6m, cu o infrastructura de(voltata de #oteluri si de petrecere a timpului liber. -cestea si multe altele au determinat renumele orasului, ca fiind una dintre principalele destinatii de vacanta din .uropa. Peisajul plin de stanci ascutite modelate de mare ne duce cu !andul la Costa Brava. .xcursiile su!erate in (ona: Biserica Santa Maria -rc#pries 7un edificiu neo4clasic cu portic baroc8, casele iol, Bartrina, alceran si Sevilla, capelele Sant 9uir(e si Santa :ulita, Museum4-rc#ives, allart Pinacot#e;ue, Dalmau Par6 7o (ona verde cu per!ole si un colt de padure binevenite dupa o (i la plaja8. P"ecare )<,I SI M-*=I 4 B<C<*.S=I B-,.-S-, sosire B-*C.)$,- .) P*-= Retur )<,I SI M-*=I 4 B-*C.)$,- .) P*-=, sosire B<C<*.S=I B-,.-SPrima p"ecare# $% iunie &$$' ("tima p"ecare# &) septembrie &$$' Po!ram de operare: B<C<*.S=I B-,.-S- ora %&:5' 4 B-*C.)$,- .) P*-=, ora %>:&' B-*C.)$,- .) P*-= ora %?:@' 4 B<C<*.S=I B-,-.S-, ora @5:5' $rice modificare a orarului de (bor va fi anuntata. Preturi"e pre*entate nu inc"ud# - =axa de aeroport A> .uroBpersoana - -sistenta turistica - -si!urarea medicala C%' .<*$ B persoana

HOTEL TOP A!AI+A ,- CALELLA .emipensiune DDD.#top#otels.es L/cai*are: in (ona re(identiala a orasului, aproape de (ona comerciala, la &' m de una dintre cele mai frumoase plaje din .uropa, combina confortul si avantajele unui #otel de oras cu o exceptionala oferta de vacanta. Camere: @@? camere dotate cu balcon, aer conditionat, dusBEC, uscator par, =0 satelit, telefon, minibar, room4service. 0aci"itati: restaurant, bar, parcare, sala conferinta, piscine, jacu((i, solar, terasa, pro!ram entertainment, miniclub copii.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl F?% FA@ &@% &&? G'G G>@ G>@ G?? >%' >%' >'@ G?' &>> a III a pers in dbl F'@ F'A F5' F&G FA' &5& &5& &FG &G@ &G@ &&> &F% FGA s!l G@A GF' >'% >5A ?F% A'> A'> A5@ AG> AG> A&F A'G >G> I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 5FA 5&F 5G? 5?? F%@ FFF FFF F&@ FG5 FG5 FG' FFA 5A> Supliment pensiune completa: @' H B pax B > nopti Supliment -ll inclusive: &' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% &G& FG% >FA @%G 5A%

893$% 873$% &5G FF' >'F @%G 5>>

&&3$% &)3$% &%> F@> G?& @%G 5G>

HOTEL LES PAL!ERES ,- CALELLA .emipensiune DDD.#lespalmeres.com Desc#is in @''@, cu o locali(are privile!iata la numai %'' m de plaja, ofera o atmosfera prietenoasa, un restaurant excelent cu bufet si 1s#oD coo6in!2. L/ca"i*are: situat in statiunea Calella, la %'' m de plaja. Camere: aer conditionat, minibar, uscator de par, telefon, =0. 0aci"itati: bar, terasa, !radina, parcare, sauna, piscina.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are 5 demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$73 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl F&G FG> &'? &FF &&5 &>> &?A G5G G>? G>? G5G &%? F?G a III a persoana in dbl F5@ FF@ F>A &%% &@' &F% &&@ &AF G5@ G5@ &AF F?? FG' s!l GF% G&@ >@G >G@ >?' ?'F ?%G ?G5 A'& A'& ?G5 >F& G>% I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 55G 5F@ 5G@ 5?' 5?& 5A> F'5 F@G FF? FF? F@G 5G> 5&@ Supliment pensiune completa: ?' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% F?' F&F G&5 @%G 5F?

893$% 873$% FG5 F5? G5G @%G 5F'

&&3$% &)3$% F&@ F@? G@& @%G 555.G

HOTEL :ARBI )- CALELLA .emipensiune DDD.#otel4!arbi.com L/ca"i*are: situat in statiunea Calella, pe plaja, #otelul ofera o atentie personala intr4o atmosfera familiala, restaurant bufet cu o varietate !astronomica deosebita. Camere: doatea cu !rup sanitar, uscator de par, telefon, balcon, =0. 0aci"itati: parcare, !radina, piscina, jacu((i, sala de conferinta.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er .ATE .E PLECARE $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl 5>? 5?A F@% FF5 FA> FA> &'5 &@& &5A &%> F&? F5F 5>G a III a persoana in dbl 5&@ 5G@ 5A% F%' F&? F&? FG5 F?@ FAF F>& F@F F'5 5&@ s!l F?' FA5 &@F &FG &AA &AA G'& G@G GF' G%? &G' &5? F?% I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G Supliment pensiune completa: F' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% 5>G 5&@ F?% @%G

893$% 873$% 5>F 5&' F>A @%G

&&3$% &)3$% 5G5 5F% FG? @%G

HOTEL HARO!AR )- CALELLA .emipensiune DDD.#aromar.com L/ca"i*are: situat in statiunea Calella, pe plaja. Camere: dotate cu aer conditionat, =0, telefon, minibar. 0aci"itati: bar, piscina, jacu((i, parcare, restaurant.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu" 6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5&5 5&A F%G F%A F5A FA' FA' FA> &%F &'@ FF& 5>A 5GA 5F@ 5F@ 5F@ a III a persoana in dbl 55A 5FG 5AG F'' F%> FG@ FG@ F>' F?& F>F F@5 5G5 5&F 55' 55' 55' s!l F5> FF5 FA? &'@ &@% &>' &>' &>> &AF &?@ &@> FG@ F&@ F@G F@G F@G I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani @?% @?5 5%% 5%5 5@5 5F> 5F> 5&' 5&A 5&5 5@& @A5 @?? @>& @>& @>& Supliment pensiune completa: &' H B pax B > nopti

HOTEL SANT ;OR.I )- CALELLA .emipensiune DDD.#otelsantjordi.com L/ca"i*are: situat in C-).))-, #otelul este la %'' m de plaja si de centrul statiunii cu baruri, restaurante, ma!a(ine si viata de noapte. Camere: dotate cu aer conditionat, minibar, =0, telefon. 0aci"itati: bar, restaurant, terasa, !radina, piscina, sauna 3

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F5> FGF F?> &F> &F> &F> &F> &G& G%% G%% &AF &&@ a III a persoana in dbl F%& F5A FG' &%F &%F &%F &%F &5' &>% &>% &&> &%? s!l &GA &AG G%A G>A G>A G>A G>A GA> >F5 >F5 >@G G?F I copil @4%5 ani 5@G 5F% 5&@ 5?@ 5?@ 5?@ 5?@ 5A% F%F F%F F'G 5?F al II lea copil @4%5 ani @>% @>? @?F @AA @AA @AA @AA 5'F 5%F 5%F 5%% 5'' Supliment pensiune completa: >' H B pax B > nopti

$83$% $&3$% &55 &'@ GG& 5>F @A&

$'3$% $%3$% F?& F&? G%> 5&' @?5

893$% 873$% F?& F&? G%> 5&' @?5

&&3$% &)3$% FG5 F5? &A& 5F' @>?

+A+T(S PLA<A )- CALELLA .emipensiune DDD.!rupflorida.com *ecunoscut pentru renovare continua, #otelul si personalul in special va va trata cu o atentie deosebita. L/ca"i*are: situat in statiunea Calella, la %'' m de plaja. Camere: dotate cu aer conditionat, !rup sanitar, uscator de par, telefon, =0, minibar. 0aci"itati: piscina, sauna, jacu((i, !radina, terasa, teren de tenis.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$73 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl F5% FF? FA' &'F &FG &&F &?% GFF GFF GFF G%? &5& FA? a III a persoana in dbl F'A F@& FG@ F>& &%F &@% &F& G'% G'% G'% &>? &'F F>' s!l &G5 &?' G@@ G5G G>? G?G >%5 >>G >>G >>G >&' GG> G5' I copil @4%5 ani 5@F 55@ 5&5 5G' 5?@ 5?& 5A? F5% F5% F5% F%? 5>G 5&? al II lea copil @4%5 ani 5%F 5%F 5%F 5>@ 5>@ 5?@ F'G F'G F'G F'G 5A' 5>' 55F Supliment pensiune completa: A' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% F?@ F&G G%F 5FA 55'

893$% 873$% FF5 F@' &>& 55' 55'

&&3$% &)3$% F@? F%A &G' 5@5 55'

HOTEL !ARITI! )- CALELLA .emipensiune DDD.!#t#otels.com L/ca"i*are: situat la &' m de plaja, aproape de centrul statiunii Calella. Camere: %G@ spatii de ca(are 7%F@ camere duble, > sin!le si %5 apartamente8 dotate cu: balcon, telefon, =0 satelit, aer conditionat. 0aci"itati: sala de conferinte, restaurant, sauna, sala de !imnastica, jacu(i, piscina acoperita, piscina exterioara, piscina pentru copii, biliard, jocuri video.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl ,8& ,8& ,8& 9&4 9&4 9,7 9%, 9%, 9%, 9%, 97, 9&& a III a persoana in dbl 5>@ 5>@ 5>@ FGF FGF F?' &%? &%? &%? &%? FAF FG% s!l &FF &FF &FF G&A G&A G>? >@G >@G >@G >@G GAG G&F I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G 5?@ F'G F'G F'G F'G 5A' @%G al II lea copil @4%5 ani 5%F 5%F 5%F 5>@ 5>@ 5?@ F'G F'G F'G F'G 5A' 5>' Supliment pensiune completa: F' H B pax B > nopti

$83$% $&3$% ,98 F'F &?5 @%G 55F

$'3$% $%3$% ,,) 5A> &>& @%G 55'

893$% 873$% ,,) 5A> &>& @%G 55'

&&3$% &)3$% ,,) 5A>.@ &>& @%G 55'

HOTEL VOL:A )- CALELLA .emipensiune DDD.!rupflorida.com L/ca"i*are: considerat unul dintre cele mai bune #oteluri de 5 stele din Calella, fiind recent renovat, #otelul este situat in prima linie de #oteluri, la %'' m de plaja. Centrul orasului si (ona comerciala a statiunii se afla la &' m de #otel, iar !ara din Calella cu le!aturi directe spre Barcelona si irona este la foarte mica distanta. Camere: %>5 camere dotate cu baie proprie complet ec#ipata, balcon, safe cu supliment, =0 satelit, aer conditionat. 0aci"itati: aer conditionat in (onele publice, piscina pentru adulti si copii, terasa lan!a piscina, salon, sala =0, @ lifturi, parcare privata 7contra cost8, bar si restaurant, birou cu internet contra cost, ma!a(in de suveniruri. 0aci"itati pentru c/pii: piscina pentru copii si pro!rame de animatie in timpul (ilei.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F5% FF? FA' &'@ &5& &FF &GF G%G G%G G%G &AF &@@ a III a persoana in dbl F'A F@& FG@ F>5 &'5 &%% &@A &>G &>G &>G &&> FA@ s!l &G5 &?' G@@ G5F G>% G>G GAG >F? >F? >F? >@G G&F I copil @4%5 ani 5@F 55@ 5&5 5&A 5>G 5?' 5A' F%G F%G F%G F'G 5>' Supliment pensiune completa: A' H B pax B > nopti

$83$% $'3$% 893$% &&3$% $&3$% $%3$% 873$% &)3$% F>G FG> FF5 F@? F&' FF@ F@' F'> G'? &AA &>& &G' 5F> 5F@ 55' 5@5

HOTEL CONTINENTAL &- CALELLA .emipensiune L/catie: Iotelul este plasat in centrul statiunii Calella, la @''m de plaja, in apropierea (onei comerciale. ./tari : restaurant, bar, aer contionat in (onele publice, safe. Camere"e : dispune de %F> camere ec#ipate cu baie, telefon, seif 7extra8, incal(ire, terasa.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu" 6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5G' 5>@ F'@ F'@ F%A F&> F&> FGF F?@ F?@ FG' F'@ 5A' 5G' 5&5 55& a III a persoana in dbl 55% 5F% 5G& 5G& 5>? F'A F'A F%& F5' F5' F%' 5G& 5&& 55% 5@& 5%'.? s!l FF' F&@ F?@ F?@ FAA &5? &5? &F& &G5 &G5 &F' F?@ F>' FF' F55 F%& I copil @4%5 ani @?? @AF 5%' 5%' 5%? 55> 55> 5F% 5FA 5FA 55? 5%' 5'F @?? @?F @>G Supliment pensiune completa: @' H B pax B > nopti

HOTEL !ARISOL &- CALELLA .emipensiune L/ca"i*are: #otel linistit, situat in centrul statiunii Calella , la @'' m de plaja. Camere: curate si confortabile cu balcon si baie cu dusBEC,safe,balcon. 0aci"itati: bar, masa biliard, =0 satelit, piscina,piscina pentru copii,restaurant,sala de jocuri.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl 5G' 5>@ F'@ F'@ F%A F&> F&> FGF F?@ F?@ FG' F'@ a III a persoana in dbl 55% 5F% 5G& 5G& 5>? F'A F'A F%& F5' F5' F%' 5G& s!l FF' F&@ F?@ F?@ FAA &5? &5? &F& &G5 &G5 &F' F?@ I copil @4%5 ani @?? @AF 5%' 5%' 5%? 55> 55> 5F% 5FA 5FA 55? 5%' Supliment pensiune completa: @' H B pax B > nopti

$83$% $&3$% 5A' 5&& F>' 5'F

$'3$% $%3$% 5G' 55% FF' @??

893$% 873$% 5&5 5@& F55 @?F

&&3$% &)3$% 55& 5%% F%& @>G

HOTEL E=PRESS &- CALELLA !IC .E;(N DDD.express#otel.net L/ca"i*are: situat in centrul statiunii Calella, in (ona comerciala, la doar @'' m de plaja. Camere: dotate cu baie, balcon. 0aci"itati: piscine pentru adulti si copii, bar, terasa, !radina, parcare, lift.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu mic de>un 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' loc in camera dbl 5&A 5&A 5&A 5&A F@G F@G F@G F@G F@G F@G F@G a III a persoana in dbl 5FF 5FF 5FF 5FF F'G F'G F'G F'G F'G F'G F'G s!l F5A F5A F5A F5A &'G &'G &'G &'G &'G &'G &'G I copil @4%5 ani @?? @?? @?? @?? 5@@ 5@@ 5@@ 5@@ 5@@ 5@@ 5@@

&93$' &73$' 5&A 5FF F5A @??

$83$% $&3$% 5&A 5FF F5A @??

$'3$% $%3$% 5&A 5FF F5A @??

893$% 873$% 5&A 5FF F5A @??

PINE.A .E !AR Pineda, o destinatie de vacanta linistita, situata c#iar in centrul (onei Costa del Maresme, la numai G' 6m de Barcelona si F& 6m de erona. Statiunea ofera vi(itatorilor nu numai o plaja intinsa, dar si o varietate de oferte de ca(are, terase, cafenele si (one comerciale. Datorita atmosferei placute, a numeroaselor (one ver(i, (onei de promenade si noptilor linistite, Pineda de Mar este ideala ca destinatie pentru familii.

HOTEL PINE.A PALACE ,- PINE.A .E !AR .E!IPENSI(NE L/ca"i*are: desc#is in @''5, #otelul este situat la numai @'' m de plaja si ofera o superba vedere spre mare. Camere: dotate cu aer conditionat, telefon, =0, minibar, !rup sanitar, uscator de par. 0aci"itati# piscina, sauna, jacu((i, sala de !imnastica.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 loc in camera dbl FGA F?F &'5 &&' a III a persoana in dbl 5AF F'5 F%G F&' s!l G%@ G@G G>A >@G I copil '4& ani @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%@ ani 5F5 5&& 5G' 5?5

si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu" 6 trans1er $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% &?' G&F G&F G>% GAF GAF G?& G5& &G' &&% &@? &'A F>' &@5 &@5 &5F &&% &&% &F& &'A F&> F&' F5F F@% ?'G ??% ??% A%? AF@ AF@ A5@ ?GG >F@ >5@ GA@ G>@ @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G 5A? F5G F5G FFF F&& F&& F&% F@G 5?A 5?F 5>@ 5G@

HOTEL !ONTE!AR )- PINE.A .E !AR A"" inc"usive DDD.#otelser#smontemar.com L/ca"i*are: situat la 5'' m de malul marii, in Pineda de Mar, la o distanta de 5'' m de centru. Camere: %A' camere, din care >G camere duble si %@ camere triple. =oate camerele dispun de baie proprie telefon, aer conditionat, =0, fri!ider, camere cu facilitati pt. persoane cu #andicap. 0aci"itati: bar, safe, @ lifturi, spalatorie, locuri de joaca special amenajate, !radina, animatie pt. copii, a;ua disco, teatru pt. copii. Sp/rturi: piscina cu sectiune pt. copii, biliard, mini!olf, masa de tenis, teren de tenis.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu ALL INCL(SIVE 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl F5F F5F F?& G%% G%G G@G G@G G5@ GF? GF? G%@ &@@ &@@ a III a persoana in dbl 5A% 5A% F5% &5@ &5& &F& &F& &&' &G@ &G@ &55 FG% FG% s!l &>F &>F G@F >FA >GG ?'? ?'G ?%@ ?@? ?@? >?' GG' GG' I copil @4%5 ani 5@& 5@& 5&' F%F F%& F@% F@% F@& F5@ F5@ F%F 5G? 5G?

$'3$% $%3$% &'A F&' GF> 5G@

893$% 873$% F>? F@& G%G 5F>

&&3$% &)3$% F&G F'? &AF 55G

HOTEL A?(A PRO!ENA.E )- PINE.A .E !AR .emipensiune DDD.a;ua#otel.com L/ca"i*are: #otel deosebit, cu servicii excelente, situat c#iar pe plaja, in centrul statiunii Pineda de Mar. Camere: %FA camere ec#ipate cu aer conditionat, !rup sanitar, =0 satelit, telefon si safe 7contra cost8, balcon. 0aci"itati: doua ascensoare, restaurant climati(at, baruri, terasa, piscina pentru adulti si copii, !radina, sala de !imnastica, sauna, jacu((i, tenis de masa, club si teren de joaca pentru copii, pro!ram de divertisment si animatie.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F'% F%5 FF& FGG &%? &F' &AF &AF &AF &AF &>% FAF FF& F5@ F'% 5A' a III a persoana in dbl 5FG 5&F 5>> 5A% F@> FF5 F?' F?' F?' F?' FGF F%' 5>> 5G> 5FG 55> s!l F>G &'G &?5 G'F G&G G>? >5@ >5@ >5@ >5@ >'A G5@ &?5 &&@ F>G FGG I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @>? @A@ @A? 5%% 5%% 5%% 5%% 5'& @?G @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 5FG 5&F 5>> 5A% F@> FF5 F?' F?' F?' F?' FGF F%' 5>> 5G> 5FG 55> Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti

HOTEL SORRABONA )- PINE.A .E !AR .emipensiune

DDD.#otelsorrabona.com L/ca"i*are: ase(at pe fale(a. Centrul se !aseste la cativa pasi si este intesat de ma!a(ine si parcuri de distractie si dispune si de o statie de transport in comun. Camere: ec#ipate cu baie, balcon, telefon cu linie directa, =0 prin satelit sau cablu, aer conditionat. Camerele de cate!orie superioara sunt mai spatioase si dispun si de un minibar, uscator de par, seif si radio, ca si de vedere la mare. 0aci"itati: cafenea, baruri, sala =0, restaurante, punct de sc#imb valutar, parcare, facilitati pentru persoanele cu #andicap, acces internet, aer conditionat in restaurant, lifturi, cutie de valori, sala de mese, !araj, lobbJ, piscina de exterior, piscina de apa dulce, piscina pentru copii, sala de jocuri, se(lon!uri, umbrelute.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl 5A5 F@% F>G FAF &5A &&5 &?5 &A@ G%G G'% &F5 F?F a III a persoana in dbl 5F@ 5G% 5AA F%@ FF5 F&5 F>& F?% FA? F?> FF> F'& s!l &5F &G@ GF% GG' >G& >>? ?'A ?%> ?F@ ?@> >GA >%' I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G 5>A 5A& 5A? F%' F'5 5>F @%G al II lea copil @4%5 ani 55G 5&& 5A@ F'G F5G FF& FG> F>5 FA' F>A F5A 5A?

$83$% $&3$% FG& 5A@ GA% @%G 5?&

$'3$% $%3$% F%G 5&> GF@ @%G 5&@

893$% 873$% F%G 5&> GF@ @%G 5&@

HOTEL STELLA )- PINE.A .E !AR .emipensiune DDD.#otelstellapineda.com L/ca"i*are: situat la numai %&' m de plaja si %'' m centrul comercial, care pune la dispo(itia clientilor sai o varietate de servicii. Camere: @%G camere duble, care pot fi utili(are in re!im de sin!le sau triple, dotate cu baie completa, aer conditionat, telefon, =0 satelit, terasa si safe 7optional8. 0aci"itati: aer conditionat, incal(ire centrala, bar4cafenea cu terasa si !radina, restaurant 75@& de locuri8, piscine pentru adulti si copii, parc pentru copii, @ ascensoare, spa 7piscina climati(ata, jacu((i, baie de aburi, sauna8, sala de fitness, sala de conferinte.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F'F F5F FFA F?& FA? &5@ &&@ G'@ G'@ G'@ &?% &'& F&% F5> F'% 5A' a III a persoana in dbl 5>> F'@ F%F FFF F&G F?& &'@ &F& &F& &F& &@G FG@ F%G F'5 5>5 5GF s!l &'@ &5@ &&? G@5 G5G G>' GA' >F' >F' >F' >%A G5% &F> &55 FA> F?G I copil @4%5 ani @%G @%G 55@ 5&' 5&G 5>5 5?F F'A F'A F'A 5A? 5G' 55F 5@G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 5%' 5@& 55@ 5&' 5&G 5>5 5?F F'A F'A F'A 5A? 5G' 55F 5@G 5'? 5'@ Supliment pensiune completa: &' H B pax B > nopti

HOTEL :OL.EN TA(R(S PAR+ )- PINE.A .E !AR .emipensiune DDD.!olden#otels.com L/ca"i*are: situat in statiunea Pineda de Mar, la %'' m distanta de plaja. Camere: F?? camere dotate cu baie proprie, balcon, telefon, aer conditionat, =0 satelit, uscator de par, safe, fri!ider. 0aci"itati: restaurant, 5 baruri, piscina interioara, piscina exterioara, piscina si teren de joaca pentru copii, jacu((i, tenis, tenis de masa, biliard, jocuri video, mini !olf, volei, internet, parcare.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F%& FG5 FG5 &'@ &&@ &&@ &>@ G@F G@F G@F G'@ &F? a III a persoana in dbl 5&& 5?A 5?A F%& F&% F&% FGG &'@ &'@ &'@ F?G FFA s!l &'F &&@ &&@ &?A GF% GF% GG% >%5 >%5 >%5 GA% G5> I copil @4%5 ani @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 5%G 5F' 5F' 5&A 5?F 5?F 5AF F@' F@' F@' F'A 5?@

$83$% $'3$% 893$% &&3$% $&3$% $%3$% 873$% &)3$% &@F FGF FF& 5AG F5@ 5A' 5>> 5F@ G%5 &&5 &5F F?& @%G @%G @%G @%G 5>' 5F' 55' 5'G

HOTEL +OPPERS )- PINE.A .E !AR .emipensiune DDD.acostabrava.comB#otel6oppers L/ca"i*are: situat la 5&' m de plaja Pineda de Mar. Camere: %&G camere ec#ipate cu aer conditionat, =0 satelit, tefelon, balcon. 0aci"itatii: restaurant6 bar6 ca1enea6 piscina6 parcare6 "/c de >/aca pentru c/pii3

$%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5>? F%@ F'? FG> FA' FA' &'? &&5 &&5 &F& F?& F&? 5G> 5G' 5F' 5F' a III a persoana in dbl 5&F 5?5 5>A F5' FFA FFA FGF &'5 &'5 FAG FFF F@@ 5FF 55? 5@@ 5@@ s!l FF& &'A &'& &?? G>% G>% G?A >5F >5F >@G G&F &&G F@@ F%& 5A& 5A& I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani @?& 5'% @AA 5@? 55? 55? 5F> 5GA 5GA 5G& 55G 5@5 @>A @>G @G> @G> Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti .ATE .E PLECARE

SANTA S(SANA <na dintre cele mai importante statiuni din provincie, apreciata deopotriva atat de turistii straini, cat si de spanioli pentru plaja lar!a. Centrul turistic este o (ona de prima calitate cu (ona de promenada, restaurante, cafenele, posibilitati de s#oppin! si alte servicii turistice. Statiunea a primit de curand distinctia de 1destinatie pentru familii2 deoarece o mare parte dintre #oteluri dispun de facilitate pentru cei mici: minicluburi, (one de joaca, pro!rame de animatie pentru copii etc.

HOTEL CAPRICI VER. ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#otelcapriceverd.com L/ca"i*are: situat pe plaja, la &'' m de centrul orasului. Camere: @%> camere dotate cu balcon, aer conditionat, baie cu dusBEC, telefon, =0 satelit, minibar, room4service. 0aci"itati: restaurant tip bufet cu aer conditionat, bar, camera cu jocuri, @ piscine exterioare, terasa, pro!ram artistic, miniclub, (ona pentru copii, piscina pentru copii.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers/ana si inc"ud# 4 n/pti de ca*are cu .E!IPENSI(NE 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F>& F>& &@A G'5 G'5 G'5 G5% G?& G?& G?& G?& G%% &?5 &%% FAA FGG a III a persoana in dbl F%5 F%5 F&5 &'A &'A &'A &5' &?F &?F &?F &>F &%& FAF FF' F5' F'G S!l &>& &>& GFG >@% >@% >@% >@' >A& >A& >A& >A& >5' >'% G5' G%5 &G? I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani F%5 F%5 F&5 &'A &'A &'A &5' &?F &?F &?F &>F &%& FAF FF' F5' F'G Supliment pensiune completa: &@ H B pax B > nopti

HOTEL CAPRICI )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#otelcaprici.com L/ca"i*are: inau!urat in @''@, situat la @ 6m de centrul statiunii Santa Susana, la %&' m de plaja . Camere: @GG camere dotate cu baie proprie, telefon, =0, minibar, safe 7extra8, aer conditionat si balcon. 0aci"itati: restaurant, @ baruri, % bar la piscina, 5 lifturi, sala =0, parcare, sala pentru ba!aje, miniclub, piscina in aer liber cu sectiune pentru copii, piscina acoperita, sauna, !imnastica, jacu((i, tenis de masa, biliard, safe, animatie %&B'G4%&BA: @ piscine 7din care una acoperita8, restaurant, 5 baruri, sala =0, sauna, !imnastica, jacu((i, tenis de masa, biliard, animatie si parcare.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F@% F@% F?? FA? &@5 &@5 &5& &>% &?F &>G &%& &%& FF' F5% 5A? 5G5 a III a persoana in dbl 5AF 5AF FFA F&G F>? F>? F?A &%A &5' &@F F>% F>% F'? 5?' 5>% 5F5 S!l &@5 &@5 &?A &AA G@F G@F G5G G>5 G?& G>G G%& G%& &F' &5% FA? FGF I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> Supliment pensiune completa: &@ H B pax B > nopti

HOTEL SANT ;OR.I )- SANTA S(SANA .emipensiune L/ca"i*are: situat in Santa Susanna, #otelul este la numai cateva minute de plaja si de centrul statiunii cu baruri, restaurante, ma!a(ine si viata de noapte. Camere: dotate cu aer conditionat, minibar, =0, telefon. 0aci"itati: bar, restaurant, terasa, !radina, piscina, sauna

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F%> F&? FF5 FG' &'5 &@& &>G &?% G%' G%' &>% FAF FF5 F55 F55 F'% a III a persoana in dbl 5&> 5?G 5>G 5?? F%> F55 FG? F>@ FA5 FA5 FGG F%@ 5>G 5>' 5>' 5FG s!l F@? &FA &?F G'% GFF GGG >%> >@@ >&@ >&@ >%@ G@G &%G &'G &'G F>& I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @FF 5F' 5&% 5>& 5>> 5A% 5A% 5@5 5@@ @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5'' 5@' 5%5 5@% 5F' 5&% 5>& 5>> 5A% 5A% 5@5 @A? @?% @>? @>? @G> Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti

HOTEL !ONTE!AR !ARITI! ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.apart#otelmaritim.com L/ca"i*are: situat la %'' m de plaja si % 6m de centrul statiunii Santa Susana. Camere: dotate cu balcon, =0 satelit, telefon, aer conditionat, minibar, seif 7contra cost8. 0aci"itati# @ baruri, piscina exterioara, piscina pentru copii, piscina interioara, biliard, tenis de masa, parcare. C/ntra c/st: sauna, sala de !imnastica, jacu(i.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F5% FF' F?@ &@? &5@ &F> &?5 &?G &A& &A& &?? &'? F&' F5F F5F F@> a III a persoana in dbl 5?@ 5A' F@@ F&? FG@ F>5 &'@ &'F &%G &%G &'G FF5 5A> 5?& 5?& 5>A s!l &F% &&% &A@ G5> GF% G&& GA% GAF >'? >'? GAG G%> &G' &F& &F& &5? I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> 5>A.& 5?G.F 5?G.F 5?'.G& @'> @'> @'> @'> @'>

A?(A HOTEL !ONTA:(T ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.a;ua#otel.com L/ca"i*are: situat la %&' m de plaja si @'' m de centrul statiunii Santa Susana. Camere: dotate cu baie complet ec#ipata, aer conditionat, telefon, =04satelit, minicar 7optional8, terasa. 0aci"itati: restaurant, snac64bar, bar cu terasa, @ piscine pentru adulti, miniclub, pro!ram artistic.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F5@ FFA FA' &%G &?@ G'% G&' G&' G&' G&' GF% &G& FA' F>5 F5@ F%? a III a persoana in dbl 5FG 5&& 5?' 5AG F5G FF? F>G F>G F>G F>G F>' F@G 5?' 5>' 5FG 55> s!l &F' &&> G?' >'G >>% >?A ?5? ?5? ?5? ?5? ?@? >&F G?' GF' &F' &@G I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @G> F&> F&> F&% F'? 5G& 5&F 55% 5?& @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5FG 5&& 5?' 5AG F5G FF? F>G F>G F>G F>G F>' F@G 5?' 5>' 5FG 55> Supliment pensiune completa: &' H B pax B > nopti

HOTEL TOP RO<AL S(N ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#top#otels.es L/ca"i*are: situat pe plaja, la &'' m de centrul orasului. Camere: @%> camere cu balcon, aer conditionat, baie cu dusBEC, telefon, =0 satelit, minibar, room service. 0aci"itati: restaurant tip bufet cu aer conditionat, bar, camera cu jocuri, @ piscine exterioare, terasa, pro!ram artistic, miniclub, (ona pentru copii, piscina pentru copii.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F>' F?& &'F &&' &?% G&& G&& G>@ GAF GAF G?A G&' a III a persoana in dbl 5>> 5?G F'' F5% F&@ &'% &'% &%5 &@? &@? &@F FA? s!l G'& G@G G&& >@G >>' ??% ??% A'F AF@ AF@ A5& ?>F I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5@A 55G 5F& 5G> 5?@ F%> F%> F@5 F5G F5G F5F F%& Supliment pensiune completa: @' H B pax B > nopti

$83$% $&3$% &G@ F5A >F@ @'> 5>5

$'3$% $%3$% &&@ F5% >@> @'> 5G?

893$% 873$% &@? F%G GA@ @'> 5&>

&&3$% &)3$% &'A F'F 5F@ @'> 5F>

TOP SANTA S(SANA )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#top#otels.es L/ca"i*are: situat foarte aproape de centrul commercial si de plaja din statiunea Santa Susa na3 Camere: dotate cu 1ri@ider6 TV6 te"e1/n6 baie privata3 0aci"itati: spa"at/rie6 piscina3

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F@' F5F F&5 &'' &5% G'? G'? G@5 GG% GG% G5> &&G &%@ &'' F>@ F&% a III a persoana in dbl 5G' 5>' 5?5 F%G F5? FA@ FA@ &'5 &@? &@? &%% F&& F@& F%G 5A> 5?@ s!l &@A &&' &GG G&' GA% ?'? ?'? ?55 ?A@ ?A@ ?&F >5@ GGG GF? G%' &>& I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5'% 5'? 5%> 55A 5&F 5A' 5A' 5A? F%& F%& F'F 5GG 5F& 55A 5@> 5%G Supliment pensiune completa: %& H B pax B > nopti Supliment -ll inclusive: &' H B pax B > nopti

SIRI(S ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.sirius4#otel.com L/ca"i*are: situat la @'' m de plaja si la %,& 6m de centrul statiunii Santa Susana. Camere: %G@ camere reparti(ate pe & etaje, dotate cu balcon, telefon, =0 satelit, aer conditionat, fri!ider, safe. 0aci"itati: restaurant, @ baruri, salon =0, piscina exterioara, piscina pentru copii, animatie, sala de !imnastica, sauna, jacu((i, tenis de masa, biliard, internet.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl FFG FFG F>@ &5G &G% &AF &AF G@& GG% GG% GG% &>? F>> F>5 F&> FFG a III a persoana in dbl 5?A 5?A F'A F&A F>? &'F &'F &@A &&> &&> &&> FA@ 5?? F%% 5A? 5A' s!l &>G &>G G&> >@' >F5 >>G >>G ?'G ?F@ ?F@ ?F@ >G% G'G G'5 &?> &>G I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5@% 5@% 55F 5G& 5>> 5A5 5A5 F'? F@G F@G F@G 5?& 55G 55& 5@> 5@% Supliment pensiune completa: >' H B pax B > nopti

HOTEL IN.ALO PAR+ )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.idalopar6.com L/ca"i*are: construit in anul %AA?, situat in centrul statiunii, in (ona de promenada si la %'' m de plaja, la o distanta e!ala de (ona comerciala a statiunii si !ara din Santa Susanna. Camere: dotate cu baie proprie, EC, telefon, =0 satelit, aer conditionat , minibar si seif cu supliment. 0aci"itati: @ piscine in aer liber inconjurate de !radina si terasa, o piscina acoperita, @ jacu((i in aer liber si un jacu((i lan!a piscina acoperita, 5 baruri din care unul lan!a piscina, salon =0, aer conditionat in intre! #otelul, F lifturi si o sala de conferinta. 0aci"itati pentru c/pii: piscine pentru copii, sala de jocuri si animatie pentru copii. Activitati sp/rtive si de divertisment : 5 piscine, sala fitness, sauna, pro!ram de animatie dupa4amia(a si seara, concerte si spectacole live in fiecare seara.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl 5?G F@% FF@ FA5 &'F &5@ &GG &A& &A& &A& &%A F5? F5F a III a persoana in dbl 55> 5G% 5>& F%% F%? F5? FG@ FAF FAF F?> F@A 5>@ 5>' s!l F?F &@' &&' G@G G5> GG& GAA >F& >F& >5F GF> &5> &55 I copil @4%5 ani @'> 5'@ 5%@ 55G 5F@ 5&F 5>' 5A@ 5A@ 5?? 5F? 5%% 5'? al II lea copil @4%5 ani @?& 5'@ 5%@ 55G 5F@ 5&F 5>' 5A@ 5A@ 5?? 5F? 5%% 5'? Supliment pensiune completa: >' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% F%& 5&G &%F @AA @AA

893$% 873$% 5A' 55A F?A @'> @??

&&3$% &)3$% 5&' 5%% FF? @'> @GA

HOTEL 0LORI.A PAR+ )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.!rupflorida.com L/ca"i*are: situat in statiunea Santa Susana, la numai %&' m de plaja. Camere: 5&? camere, dotate cu baie completa, uscator de par, telefon, =0 satelit, seif 7optional8, balcon, aer conditionat si incal(ire centrala, inc#idere cu cartela ma!netica. 0aci"itati: aer conditionat in tot #otelul, piscine pentru adulti si copii, !radina cu terasa, scaune si jacu((i exterior, spa 7sala de fitness, sauna, jacu((i, baie de aburi, piscina climati(ata si dusuri cu #idromasaj8, teren de tenis, mese pin!4 pon!, animatie 7concursuri, jocuri, mu(ica8, 5 ascensoare cu vedere panoramica, parcare 7cu plata separata la receptie8, serviciu de corespondenta, birou de sc#imb valutar, bar, sala de conferinte, restaurant cu servire in re!im bufet liber.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F5? F&& FA? &%@ &&& &GF &A' G5& G5& G5& G5& &&% &'G FA' F&' F@? a III a persoana in dbl F'@ F%? F&F FG> &'& &%@ &5G &A% &A% &A% &A% &'@ FG5 FF? F%5 5AF s!l &&@ &GA G%' G@F GGG G>F >'' >G@ >G@ >G@ >G@ GG@ G%? G'5 &GF &F5 I copil @4%5 ani 5%% 5%A 55? 5F& 5GG 5GA 5?@ F%5 F%5 F%5 F%5 5G5 5F5 55& 5%G @A? Supliment pensiune completa: A' H B pax B > nopti

HOTEL TAHITI PLA<A )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.ta#itiplaJa.com )ocali(are: unul dintre cele mai mari si impunatoare #oteluri de pe Costa Maresme, este situat pe plaja statiunii Santa Susana, la mica distanta de (ona de distractie dintre Santa Susana si Mal!rat de Mar. Camere: F>@ camere dotate cu baie proprie, EC, balcon, telefon, aer conditionat, safe cu supliment si =0 satelit. =oate camerele au vedere partiala spre mare. "acilitati: restaurant, salon =0 , salon de internet, bar, aer conditionat in intre! #otelul, 5 lifturi, piscina pentru adulti si copii inconjurata de o terasa foarte mare, !radina si bar la piscina. Din dreptul piscinei situate in curtea interioara a #otelului se ajun!e pe plaja. "acilitati pentru copii: piscine pentru copii si miniclub.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F&> &'5 &'5 &%? &&> &>@ G@F G&& G&& GF? G'G &GF &'G F?? FF& F5G a III a persoana in dbl 5?& F%G F%G F@> F&& FGG &'@ &@5 &@5 &%? FA' FG' F%A F'> 5?@ 5>' s!l &G5 G'? G'? G5' G?5 >'F >>@ ?'5 ?'5 >AG >&F >'? G5@ G%F &>% &&? I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @&F 5>' 5>? F'5 F%> F%> F%F 5AF 5&F @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani @'> @'> @'> @&F 5>' 5>? F'5 F%> F%> F%F 5AF 5&F @'> @'> @'> @'> Supliment pensiune completa: &' H B pax B > nopti

A?(A-HOTEL ONABRAVA ,- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.a;ua#otel.com L/ca"i*are: situat in (ona de promenada a statiunii, la @'' m de plaja din Santa Susana. Camere: dotate cu aer conditionat, =0 satelit, radio, baie privata complet ec#ipata, seif cu supliment, telefon si terasa. 0aci"itati: !radina de 5.''' mp, cu piscina pentru adulti si copii, umbrelute de soare, se(lon!uri, cafeterie, piano4bar, snac64bar pe terasa, restaurant, ma!a(in, G lifturi, salon =0, discoteca, internet contra cost, birou de sc#imb valutar, . "acilitati pentru copii: piscine, jocuri mecanice, teren de joaca pentru copii.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F?F FA? &@A &&F &A& G5& G?& G?& G?& G?& GG& G'' &@A &%G F?F FGG a III a persoana in dbl 5>? 5?> F'& F@' F&A F>5 &%% &%% &%% &%% &'F FF? F'& 5A? 5>? 5G> s!l G&@ GGG GA> >@@ >G5 >A& ?&5 ?&5 ?&5 ?&5 ?55 >G? GA> G?F G&@ G5F I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5&> 5G& 5?@ 5AG F5@ FFG F?@ F?@ F?@ F?@ F>& F@@ 5?@ 5>& 5&> 5FG Supliment pensiune completa: G' H B pax B > nopti

HOTEL !ERC(R< )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#otelmercurJ.com L/ca"i*are: construit in %AA% si recent renovat,situat la &' m de plaja, lan!a !ara statiunii Santa Susanna si la aproximativ ?'' m distanta de centrul statiunii. Camere: dotate cu baie proprie, EC, balcon, telefon, seif cu supliment, aer conditionat, =0 satelit. Camerele sin!le nu au balcon. 0aci"itati: restaurant, o piscina mare pentru adulti, !radina si terasa, @ baruri, =0 satelit, 5 lifturi. 0aci"itati pentru c/pii: piscina pentru copii, miniclub. P"a>a: situat la doar &' m de plaja din Santa Susana, intr4o (ona linistita. Debarcaderul pentru vasele de croa(iera pe Costa Brava se afla in apropiere.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F@& F&F &%% &5G &&% &>& &A& G@& G@& G@& G'& &&' a III a persoana in dbl 5&? 5>> F%G F55 FFF FG% F>& &'5 &%F &%F FAG FFF s!l &@5 G&? >%F >5? >&5 >>F >A& ?5F ?F? ?F? ?@F >5G I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5%@ 5@G 5&F 5GG 5>5 F%5 5A@ F%5 F@% F@% F'A 5>5 Supliment pensiune completa: F' H B pax B > nopti

$83$% $'3$% 893$% &&3$% $&3$% $%3$% 873$% &)3$% F?% F?% F>' FF@ 5AG 5AG 5?A 5G? &>> &>> &GG &5A @'> @'> @'> @'> 55A 55A 55F 5@'

HOTEL .ON AN:EL )- SANTA S(SANA .emipensiune DDD.#oteldonan!el.com L/ca"i*are: renovat in @''5, situat intr4o (ona verde, cu !radina la %'' m de plaja din Santa Susana. Camere: dotate cu baie proprie, =0 satelit, telefon, aer conditionat, safe. 0aci"itati: restaurant, bar, parcare, cafenea, salon =0, lift, casa de sc#imb valutar, birou internet . Activitati sp/rtive si de divertisment : jacu((i, sauna, sala fitness, animatie, salon de dans, tenis, biliard, piscina, bar la piscina.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F'G F'G F&& &%A &%A &%A &&& &A> &A> &A> &>& &'% a III a persoana in dbl 5>? 5>? F'& F>5 F>5 F>5 FA5 &F' &F' &F' &@A F&A s!l &@@ &@@ G5' GAF GAF GAF >5% >>@ >>@ >>@ >FA GGG I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani @AG @AG 5%A 5F? 5F? 5F? 5GG 5?& 5?& 5?& 5?' 5@A Supliment pensiune completa: F' H B pax B > nopti

$83$% $'3$% 893$% &&3$% $&3$% $%3$% 873$% &)3$% F@5 F5A 5A@ 5A@ 5A5 5?F 5GG 5GG &5A G%& &'G &'G @'> @'> @'> @'> 5'& 5%% @?A @?A

!AL:RAT .E !AR Situata intre Costa Brava si Costa del Maresme, la jumatatea drumului dintre Barcelona si irona, statiunea dispune de o plaja intinsa si de o retea de #oteluri bo!ata cu o atmosfera linistita, speciala pentru familii. In Palafols, la % 6m si jumatate de Mal!rat de Mar se afla parcul de distractii acvatic 1Marineland2, un parc de distractii pentru toate varstele si Marine Koo

HOTEL CARTA:O NOVA )- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.carta!o4nova.com L/ca"i*are: situat la %'' m de plaja din Mal!rat de Mar, recent remobilat. Camere: dotate cu aer conditionat, !rup snitar, balcon, telefon, =0. 0aci"itati: piscina, restaurant, miniclub, terasa.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl 5?F 5A@ F@> FGG FA5 FA5 FA? &%> &5F &5F &%A F5% a III a persoana in dbl 5&' 5&? 5?G F@' FF@ FF@ FF& FG% F>& F>& FG5 5A' s!l F?F FA@ &@G &GF &A' &A' &A& G%5 G5' G5' G%G &@G I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani @A& 5'' 5%> 55G 5FA 5FA 5&@ 5G' 5G? 5G? 5G% 5%? Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti

$83$% $'3$% 893$% &&3$% $&3$% $%3$% 873$% &)3$% 5A@ 5?> 5>& 5>& 5&? 5&F 5F5 5F5 FA@ F?> F>& F>& @'> @'> @'> @'> 5'' @A? @A@ @A@

A?(A-HOTEL BELLA PLA<A )- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.a;ua#otel.com L/ca"i*are: situat la @&' m de centru Mal!rat de Mar . Camere: dotate cu LncMl(ire centralM, baie, =0 sate"it6 sei1 Ac/ntra c/stB6 te"e1/n6 ba"c/n3 0aci"itCti: restaurant, 5 lifturi, snac6 bar, salM =0, salM de lecturM, piscinM interioarM, !rMdinM cu piscinM, loc de joacM pentru copii, parcare.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F'% F%' F55 F&% FA? &@@ &?G &?G &?G &?G &>5 FA@ F55 F@& F'% 5A' a III a persoana in dbl 5FG 5&5 5>' 5?@ F%& F5@ F>G F>G F>G F>G FG> F%' 5>' 5GF 5FG 55A s!l &F5 &55 &%' &@? &>& &AA GG@ GG@ GG@ GG@ GG' G55 &>& &G& &F5 &5% I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @A% @'> @'> @'> @'> @'> Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti

HOTEL TROPIC PAR+ ,- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.tropic4par6.com L/ca"i*are: #otel deosebit, cu servicii excelente, aflat la >' m de plaja si &'' m de centrul statiunii Mal!rat de Mar. Camere: @%F camere cu balcon, !rup sanitar, =0 satelit, telefon, minibar, safe 7 contra cost 8, aer conditionat. 0aci"itati: F piscine 7@ interioare si @ exterioare8, solariu, sauna, restaurant climati(at, 5 baruri, lifturi, sala de jocuri, biliard, tenis de masa, teren de joaca pentru copii, animatie, divertisment, internet, terasa, !radina, club pentru copii.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu" 6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' loc in camera dbl F%% F5@ F>@ &%G &%G &%G &5% &GG &A& &A& &?G F?G a III a persoana in dbl 5G> 5?5 F%& FFA FFA FFA FG% F?? &%G &%G &'F F@& s!l &@> &FG &AG G@A G@A G@A G>? >@@ >F? >F? >5@ G5F I copil @4%5 ani @'> @5A 5@> 5F> 5F> 5F> 5&F 5>' 5?? 5?? 5?' 5%> al II lea copil @4%5 ani @A? 5'> 5@> 5F> 5F> 5F> 5&F 5>' 5?? 5?? 5?' 55@ Supliment pensiune completa: F' H B pax B > nopti

$83$% $&3$% FFA 5AG &A? @'> 5%&

$'3$% $%3$% F5> 5?G &>G @'> 5'A

893$% 873$% F'> 5GF &@5 @'> @AG

&&3$% &)3$% 5A? 5&G &%F @'> @A%

HOTEL L(NA CL(B ,- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.#otenco.com L/ca"i*are: complexul este situat intre Mal!rat de Mar si Santa Susana, la doar @'' m de centrul comercial. .ste popular datorita amplasarii sale, dar si a facilitatilor si serviciilor. Camere: dotate cu satelit =0, seif, baie, telefon, desteptator, balcon. 0aci"itati: cafenea, sala de billiard, piscine pentru adulti si copii, bar, servicii concier!e, casa de sc#imb valutar, sala de mese, servicii medicale la cerere, fax, acces internet, lift, lobbJ, restaurant, tenis de masa, terasa, sala de !imnastica.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 $%3$7 873$7 .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 loc in camera dbl FF' FAA a III a persoana in dbl F'5 F&' s!l &?' G5? I , II lea copil @4%5 ani 5%& 5F5

si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% &%F &&% G&5 G&5 GGF GA% GA% GA% GA% &@G FA5 FG5 5A' 5A' FG% FA@ &>& &>& &>& &A& &A& &A& &A& F>% FF& F@% 5G% 5G% G&5 ?'A A%% A%% A@' AFA AFA AFA AFA >?@ G5@ G'@ &@? &@? 5&' 5G? F%G F%G F@@ F5& F5& F5& F5& 5&& 5F' 5@& @A% @A%

HOTEL !ARIPINS )- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.#otelmaripins.com L/ca"i*are: situat in apropiere de plaja si de centrul orasului, la @@ 6m de aeroportul din irona si %%' 6m de aeroportul din Barcelona. Camere: mobilate modern, au balcon si sunt ec#ipate cu aer conditionat, =0 satelit si telefon. 0aci"itati D/te": restaurant, piscina.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl 5>? F%@ F%> F&G FGG FA@ FA@ &'A &&% &&% &5? F&% F'' a III a persoana in dbl 5FG 5>5 5>? F'A F%> F5> F5> F&% F?G F?G F>& F'& 5GF s!l FG' FA5 &'F &&& &G& &?A &?A G'G GG> GG> G&% &&' FAF I copil @4%5 ani @'> @'> @5A 5%A 5@5 55G 55G 5FF 5G5 5G5 5%A @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5'G 5%' 5@G 5FG 5&% 5G& 5G& 5>F 5A& 5A& 5?A 5FF 5%? Supliment pensiune completa: 5' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% 5>5 5F5 F&& @'> 5'F

893$% 873$% 5GG 55> FF? @'> 5''

&&3$% &)3$% 5F? 5@@ F@A @'> @A%

!ONTEPLA<A )- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.#otelmonteplaJa.com L/ca"i*are: pe plaja, la % 6m distanta de (ona comerciala a statiunii Mal!rat d e !ar3 Camere: %G@ camere duble si @% camere sin!le, dotate cu aer conditionat, uscator de par, telefon, =0 satelit, radio, pat matrimonial, balcon, safe 7contra cost8 . 0aci"tati: casa de sc#imb valutar, sala de conferinte, restaurant.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F@' F&' F>? &%& &@A &GG &?F G5' G5' G5' G%> &5F F>G FG' F@% F%% a III a persoana in dbl 5?F F'A F5@ FG5 F>& &'& &@@ &&A &&A &&A &F? F>A F5% F%G 5?F 5>G s!l &@> &&> &AA G>% G?F >@' >5? >?F >?F >?F >>@ G?5 &?@ &GG &@> &%? I copil @4%5 ani @F? 55' 55? 5G% 5G? 5?G 5AG F%? F%? F%? F%@ 5>% 5F@ 5'G @%G @%G al II lea copil @4%5 ani 5%F 55' 5F5 5G% 5G? 5?G 5AG F%? F%? F%? F%@ 5>% 5F@ 55& 5%G 5%% Supliment pensiune completa: G' H B pax B > nopti

HOTEL RE<!AR PLA<A )- !AL:RAT .E !AR .emipensiune DDD.#otelreJmarplaJa.com L/ca"i*are: situat la &' m de plaja si F'' m de centrul statiunii, renovat in @''5. Camere: %>& camere duble si @? camere sin!le. 0aci"itati D/te": safe in receptie, casa de sc#imb valutar, bar, cafenea, ni!#t4club, restaurant, conexiune internet, loc de joaca pentru copii, !araj.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% loc in camera dbl 5AA FGF F>> &%' &@5 &&? &&? &&? &&? &&5 &@5 &'& 5AA a III a persoana in dbl 5>@ F@> F5? FGG F>? &'G &'G &'G &'G &'5 F>? FG@ 5>@ s!l F?% &FF &&> &A' G'F G5> G5> G5> G5> G5% G'@ &?G F?% I copil @4%5 ani 5@& 5G? 5>> 5AA F'> F5' F5' F5' F5' F@> F'> 5AG 5@& al II lea copil @4%5 ani 5F' 5?F 5AF F%G F@& FFA FFA FFA FFA FF& F@& F%5 5F' Supliment pensiune completa: @' H B pax B > nopti

$'3$% $%3$% 5AA 5>@ F?% 5@& 5F'

893$% 873$% 5?@ 5&> FGF 5%F 5@?

&&3$% &)3$% 55A 5@% F@@ @?G @AA

LLORET .E !AR <n oras cosmopolitan situat la >' 6m de Barcelona si %&' 6m de !ranita cu "ranta. Statiunea repre(inta una dintre cele mai solicitate destinatii din Mediterana, principalele atractii fiind fara indoiala spectaculosul castel situal la malul marii, precum si (ona de promenade. )loretul este ales in special de tineri datorita vietii de noapte tumultoase, cu o varietate de baruri, discoteci si cluburi cu toate !enurile de mu(ica. Centrul commercial ofera numeroase posibilitati de s#oppin!, iar lan!a oras veti !asi cel mai mare parc acvatic din .uropa, Eater Eorld, cu numeroase atractii acvatice.

HOTEL .ON ;(AN )- LLORET .E !AR .emipensiune DDD.donjuan#otels.com L/ca"i*are: situat la 5'' m de plaja si 5'' m de centrul orasului si este recomandat pentru familii, cupluri tinere si !rupuri. Camere: ?>' camere dotate cu telefon, baie, balcon, =0, aer conditionat. 0aci"itati D/te": piscina interioara si exterioara, terasa, facilitati copii, 5 restaurante, F baruri, miniclub, teren tenis, parcare, sc#imb valutar etc.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5?? 5AF F@& F5@ FGA F>& &%F &@5 &>G &>G &&> FF5 F5> F'@ F'@ 5A? a III a persoana in dbl 5G% 5GG 5A@ 5A? F5% F5G FG? F>G &@% &@% &'& F'? F'5 5>5 5>5 5>' s!l &'@ &'? &5A &FG &?5 &?A G@? G5> GA' GA' G>% &&> &&% &%G &%G &%@ I copil @4%5 ani @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' @%' al II lea copil @4%5 ani @AA 5'@ 5%? 5@@ 5F' 5F5 5G@ 5G> 5AF 5AF 5?F 5@G 5@F 5'G 5'G 5'& Supliment pensiune completa: >' H B pax B > nopti

HOTEL RI.O!AR ) - LLORET .E !AR .emipensiune L/ca"i*are : Distanta pana la: 4 plaja G'' m 4 centrul orasului F'' m 4 statia de autobu( @'' m 4 !ara G 6m 4 aeroportul .l Prat Barcelona A' 6m 4 aeroportul irona F' 6m Camere:=otal numar de camere: GA, majoritatea camerelor au balcon, aer conditionat numai in unele camere, incal(ire centrala, baie proprie, telefon, =0, seif, minibar. 0aci"itati:)obbJ4bar, birou de sc#imb valutar, cafenea, pub, sala de jocuri, restaurant, conexiune internet, parcare.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5?F F%G F%G F?& F?& FA? &>F &>F &>F &>F &>F FG% F&F F%G F'? 5&> a III a persoana in dbl 5G> 5AG 5AG F&? F&? FGA &5> &5> &5> &5> &5> F5G F5' 5AG 5?A 5F@ s!l F>> &'A &'A &>? &>> &A' GGG GGG GGG GGG GGG &&5 &F> &'A &'' FFA I copil '4& ani @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ @&@ al II lea copil @4%@ ani @AG 5%@ 5%@ 5F@ 5FG 5&5 5A% 5A% 5A% 5A% 5A% 55& 55% 5%@ 5'? @?@ Supliment pensiune completa: @& H B pax B > nopti

HOTEL !ERCE.ES )- LLORET .E !AR .emipensiune DDD.#otelmercedes.com L/ca"i*are: situat in statiunea )loret de Mar, la 5'' m de centru si &'' m de plaja. Camere: dotate cu balcon, baie, aer conditionat, uscator de par, telefon cu linie directa, =0 satelit si linie video, si safe 7optional8. 0aci"itati: piscina climati(ata si bar la ultimul nivel al #otelului, alte @ piscine dintre care una pentru copii, snac64bar, sala de fitness, @ saune, servicii masaj, !araj pentru %& masini, sala de reuniuni cu =0, babJ4sittin!, asistenta medicala @F ore, servicii calcatorieC @ restaurante cu aer conditionat, masa in re!im bufet suede( 7miercurea se serveste paella si san!ria, vineri + cina catalanaC in perioada iunie4septembrie se ofera masa + salate si feluri calde + la snac64barul de la piscina8.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl 5AA 5AA F5& F?5 &%? &G@ &G@ &G@ &G@ &G@ &&% F?5 5A' 5A' 5A' 5?% a III a persoana in dbl 5?5 5?5 F%@ F&F F?5 &@% &@% &@% &@% &@% &%@ F&F 5>& 5>& 5>& 5G> s!l &'' &'' &5? &?? G@G G>5 G>5 G>5 G>5 G>5 GG% &?? FA' FA' FA' F?% I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5'F 5'F 5%A 5F& 5G@ 5?& 5?& 5?& 5?& 5?& 5?' 5F& @AA @AA @AA @AF Supliment pensiune completa: G? H B pax B > nopti

HOTEL A?(A!ARINA )- LLORET .E !AR .emipensiune DDD.a;ua#otel.com L/ca"i*are: situat in (ona turistica "enals din )loret de Mar la aprox. F'' m de plaja "enals si & minute distanta de centrul statiunii. In apropierea #otelului se !asesc numeroase ma!a(ine si restaurante, iar statia de autobu( este la @'' m. Camere: dotate cu baie proprie, uscator de par, balcon, televi(iune prin cablu, telefon si aer conditionat. 0aci"itati: recent renovat, #otelul dispune de @ lifturi exterioare, bar, restaurant cu foarte mare capacitate, salon =0 , acces internet din #olul #otelului contra cost, terasa in aer liber, piscina pentru adulti si copii, piscina interioara incal(ita, sala de jocuri. 0aci"itati pentru c/pii: piscina pentru copii, mini4club, animatie si sala de jocuri. Activitati sp/rtive si de divertisment: sauna, sala de fitness, pro!ram de animatie in fiecare (i.

Tari1e"e sunt e2primate in eur/ pers3 si inc"ud# 4 n/pti ca*are cu demipensiune 5 transp/rt cu avi/nu"6 trans1er $%3$7 873$7 &)3$7 )$3$7 $43$4 8,3$4 &83$4 &'3$4 $,3$' 883$' 8'3$' &93$' $83$% $'3$% 893$% &&3$% .ATE .E PLECARE 8$3$7 843$7 &,3$7 $83$4 $'3$4 893$4 &&3$4 &%3$4 $93$' 8&3$' 8%3$' &73$' $&3$% $%3$% 873$% &)3$% loc in camera dbl F5' F5' F5' &>5 &>5 &?A G55 G55 G55 G55 G@@ &G? FGA FG% FF' FF' a III a persoana in dbl 5?& 5?& 5?& FAA FAA &%5 &F> &F> &F> &F> &5A FAG F%G F%% 5A5 5A5 s!l &&& &&& &&& GA> GA> >%F >&? >&? >&? >&? >F? GA5 &A5 &?& &GG &GG I copil @4%5 ani @'> @'> @'> @'> @'> @G? F@' F@' F@' F@' F%& 5?A @'> @'> @'> @'> al II lea copil @4%5 ani 5%A 5%A 5%A 5A' 5A' 5A? F@' F@' F@' F@' F%& 5?? 55? 55& 5@F 5@F Supliment pensiune completa: F@ H B pax B > nopti

NOTA#Tari1e"e pentru c/pii sunt va"abi"e daca acestia sunt ca*ati in camera cu & adu"ti A:ENTIA nu este responsabila pentru eventualele refu(uri din partea -utoritatiilor *omane cu oca(ia controlului vamal si de frontiera efectuat la plecarea din tara. IN0OR!ATII (TILE CLASI0ICAREA3 .ste atribuitN de Ministerul =urismului din Spania, conform standardelor proprii. CAEAREA3 Se va face la #otelul pentru care ai primit confirmarea Oi pentru care ai plNtit. <neori #otelierii vPnd locuri peste capacitatea de ca(are a #otelului. Qn aceste ca(uri, dacN excursia nu a Lnceput, a!entia de turism vN propune ca(are alternativN. DacN excursia a Lnceput, se va asi!ura ca(are compensatoare 7redirecionare8 la un #otel de aceeaOi cate!orie ca Oi cel comandat iniial. CA!ERELE3 Se reparti(ea(N de cNtre recepia #otelului respectiv Oi acest lucru nu poate fi influenat de a!entia de turism. $rice probleme le!ate de amplasarea sau aspectul camerei se re(olvN la recepia #otelului sau cu ajutorul repre(entantului local al a!eniei de turism partenere.)a majoritatea #otelurilor camera triplN LnseamnN camerN dublN cu pat suplimentar. Qn conformitate cu normele internaionale, Ln (iua sosirii ca(area se face cel mai devreme la ora %F.'', iar Ln (iua plecNrii camerele se eliberea(N pPnN la ora %@.''. Sosirea mai devreme sau plecarea mai tPr(iu nu vN LndreptNeOte sN folosii camera timp mai Lndelun!at. Qn limita disponibilitNilor, ora de ca(are respectiv eliberare camere poate fi prelun!itN contra unui supliment care va fi ac#itat de cNtre turist la recepia #otelului. Qn majoritatea #otelurilor este inter(isN introducerea alimentelor Oi a bNuturilor. !ASA3 Pro!ramele cu demipensiune Lncep de re!ulN cu cina din (iua sosirii Oi se Lnc#eie cu micul dejun din (iua plecNrii. BNuturile nu sunt incluse Ln pre. E=C(RSIILE OPFIONALE3 Sunt or!ani(ate de a!eniile de turism locale. .ventualele reclamaii cu privire la or!ani(area Oi desfNOurarea pro!ramelor opionale, trebuie sa fie re(olvae la faa locului. *eclamaia nu este valabilN dacN este fNcutN la Lntoarcerea Ln arN. 0N sfNtuim sN cumpNrai excursiile opionale de la repre(entantul a!eniei de turism.

Neptuno
Sant Josep 84, 08370 Calella (Show map)

Overview and availa ilit! "hotos

#uest reviews

$ore photos

Sc/re 1r/m 48 revieGs


7 %amil! hotel in a &uiet, ut 'entral (one) *ppro+imatel! ,00 m -rom the ea'h, .0 m) -rom the shoppin/ and pedestrian (one) 40 1m -rom 2ar'elona (motorwa!) and ,0 m -rom the us stop) 3he hotel has 400 dou les rooms, 0 5unior suites, 44 apartments) all with air 'onditionin/, se- (with supplement)) *ll the meals in u--et st!le, show 'oo1in/) 6ntertainment pro/ram -ree o- 'har/e) 7inder/arten) 8ooms9 400)