Sunteți pe pagina 1din 20

HOTRRE nr. 1.

050 din 9 august 2006 privind cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria extractiva de foraj EMITENT: GUVERNUL PUB I!"T #N: M N!" RUL #!$!%L nr& '(' din )* august )++, -n temeiul art& .+/ din $onstituia Rom0niei1 repu2licat1 i al art& 3. alin& 4.5 lit& 25 din Legea securitii i sntii 6n munca nr& (.*7)++,1 Guvernul Rom0niei adopta pre8enta 9otr0re& $%:& ! ;ispo8iii generale %R"& . 4.5 :re8enta 9otr0re sta2ilete cerinele minime de protecie 6n domeniul securitii i sntii 6n munca a lucrtorilor din industria extractiva de foraj& 4)5 :revederile Legii securitii i sntii 6n munca nr& (.*7)++, se aplica 6n 6ntregime domeniului prev8ut la alin& 4.51 fr a aduce atingere prevederilor mai restrictive i7sau specifice coninute 6n pre8enta 9otr0re& %R"& ) :entru aplicarea pre8entei 9otr0ri1 termenii i expresiile de mai jos semnifica1 dup cum urmea8< a5 industrie extractiva de foraj = toate ramurile industriei 6n care se desfoar activitile de extracie1 6n sensul strict al termenului1 de su2stane minerale utile prin forare de puuri de sonde i7sau prospeciuni pentru asemenea extractii i7sau pregtirea pentru v0n8area materiilor prime extrase> 25 loc de munca = ansam2lul locurilor destinate amplasarii de posturi de lucru 6n cadrul activitilor i instalaiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj1 inclusiv locurile de ca8are la care lucrtorii au acces 6n cadrul activitii lor& %R"& ( :revederile pre8entei 9otr0ri nu se aplica activitilor de prelucrare a materiilor prime extrase& $%:& !! 2ligaiile angajatorilor %R"& ? :entru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor1 angajatorul este o2ligat sa ia msurile necesare pentru ca< a5 locurile de munca sa fie proiectate1 construite1 ec9ipate1 date 6n folosinta1 exploatate i 6ntreinute astfel 6nc0t sa permit lucrtorilor efectuarea sarcinilor de munca fr a pune 6n pericol securitatea i7sau sntatea proprie i7sau a celorlali lucrtori> 25 exploatarea locurilor de munca 6n pre8enta lucrtorilor sa se fac su2 supraveg9erea unei persoane responsa2ile>

c5 activitile care comporta un risc special sa fie 6ncredinate numai personalului competent i sa se execute conform instruciunilor date> d5 toate instruciunile de securitate sa fie redactate astfel 6nc0t sa poat fi intelese de ctre toi lucrtorii la care se refer> e5 locurile de munca sa fie dotate cu instalaii de prim ajutor adecvate> f5 toate exerciiile de securitate necesare sa se efectue8e periodic& %R"& 3 %ngajatorul tre2uie sa se asigure ca este 6ntocmit i inut la 8i un document referitor la securitate i sntate1 denumit 6n continuare document de securitate i sntate1 care 6ndeplinete cerinele prev8ute la art& '1 .)1 ., i .' din Legea nr& (.*7)++,& %R"& , ;ocumentul de securitate i sntate face dovada 6n special ca< a5 sunt determinate i evaluate riscurile la care sunt expusi lucrtorii la locul de munca> 25 se iau msurile corespun8toare pentru a se atinge o2iectivele pre8entei 9otr0ri> c5 proiectarea1 utili8area i 6ntreinerea locului de munca i ale ec9ipamentelor pre8int securitate& %R"& ' ;ocumentul de securitate i sntate se 6ntocmete 6nainte de 6nceperea lucrrii i tre2uie revi8uit dac locul de munca sufer modificri majore1 extinderi sau transformri& %R"& / -n situaia 6n care la acelai loc de munca sunt pre8eni lucrtori din diferite 6ntreprinderi1 fiecare angajator rspunde de toate pro2lemele care in de responsa2ilitatea sa& %R"& * %ngajatorul care are responsa2ilitatea locului de munca coordonea8 punerea 6n aplicare a tuturor msurilor privitoare la securitatea i sntatea lucrtorilor i 6nscrie 6n documentul de securitate i sntate scopul1 msurile i modalitile de punere 6n aplicare a acestei coordonari& %R"& .+ ;ispo8iiile art& * nu aduc atingere rspunderii individuale a angajatorilor prev8ute de Legea nr& (.*7)++,& %R"& .. 4.5 %ngajatorul tre2uie sa raporte8e fr 6nt0r8iere autoritilor prev8ute la art& )' alin& 4.5 din Legea nr& (.*7)++, orice accident de munca grav i7sau mortal1 precum i orice pericol grav& 4)5 ;ac este necesar1 angajatorul actuali8ea8 documentul de securitate i sntate1 inregistrand msurile luate pentru evitarea evenimentelor prev8ute la alin& 4.5& %R"& .) %ngajatorul tre2uie sa ia msurile de precautie corespun8toare 6n funcie de metoda de exploatare< a5 pentru a evita1 detecta i com2ate declanarea i propagarea incendiilor i explo8iilor> i

25 pentru a evita formarea atmosferelor explo8ive i7sau nocive pentru sntate& %R"& .( %ngajatorul tre2uie sa prevad i sa 6ntrein mijloace corespun8toare de evacuare i salvare pentru a asigura1 6n ca8 de pericol1 evacuarea lucrtorilor de la locurile de munca1 rapid i 6n deplina securitate& %R"& .? %ngajatorul tre2uie sa ia msurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarma i a altor mijloace de comunicare necesare care sa permit1 6n ca8 de nevoie1 declanarea imediata a operaiilor de asistenta1 prim ajutor1 de evacuare i salvare& $%:& !!! !nformarea1 consultarea i participarea lucrtorilor %R"& .3 Lucrtorii i7sau repre8entanii lor tre2uie sa fie informati asupra tuturor msurilor luate cu privire la securitatea i sntatea la locurile de munca i1 6n special1 asupra celor privind punerea 6n aplicare a prevederilor art& ?=.?1 fr a se aduce atingere prevederilor art& ., i .' din Legea nr& (.*7)++,& %R"& ., !nformaiile tre2uie sa fie pe 6nelesul lucrtorilor vi8ati& %R"& .' $onsultarea i participarea lucrtorilor i7sau a repre8entanilor acestora tre2uie sa se fac 6n conformitate cu prevederile art& ./ din Legea nr& (.*7)++,& $%:& !V @upraveg9erea medical %R"& ./ :entru a asigura supraveg9erea medical corespun8toare a lucrtorilor1 6n funcie de riscurile privind securitatea i sntatea lor la locul de munca1 se iau msuri 6n conformitate cu reglementrile legale 6n domeniu& %R"& .* Msurile menionate la art& ./ se sta2ilesc astfel 6nc0t sa permit fiecrui lucrator sa 2eneficie8e sau sa fie supus unui examen medical 6nainte de 6nceperea activitilor prev8ute la art& ) i1 ulterior1 6n mod periodic& %R"& )+ @upraveg9erea medical a lucrtorilor 6n cadrul sistemului naional de sntate se asigura prin structurile medicale de medicina a muncii care funcionea8 potrivit reglementrilor Ministerului @ntii :u2lice& $%:& V ;ispo8iii finale %R"& ).

Locurile de munca ce se vor crea dup data intrrii 6n vigoare a pre8entei 9otr0ri tre2uie sa 6ndeplineasc cerinele minime de securitate i sntate prev8ute 6n anexele nr& .=(& %R"& )) Locurile de munca existente la data intrrii 6n vigoare a pre8entei 9otr0ri tre2uie sa 6ndeplineasc cerinele minime de securitate i sntate prev8ute 6n anexe1 pana cel t0r8iu la data aderrii Rom0niei la Uniunea European& %R"& )( ;ac1 dup data intrrii 6n vigoare a pre8entei 9otr0ri1 locurile de munca sunt supuse unor modificri1 extinderi i7sau transformri1 angajatorul ia msurile necesare pentru ca aceste modificri1 extinderi i7sau de transformri sa fie 6n conformitate cu cerinele minime corespun8toare prev8ute 6n anexe& %R"& )? :revederile anexelor nr& .=( se adaptea8a 6n funcie de evoluia acAuis=ului comunitar i a standardi8arii cu privire la industria extractiva de foraj i7sau de progresul te9nic1 evoluia reglementrilor sau specificatiilor internaionale ori a noilor descoperiri 6n domeniul industriei extractive de foraj& %R"& )3 %nexele nr& .=( fac parte integrant din pre8enta 9otr0re& %R"& ), ;ispo8iiile prevederilor din anexe se aplica ori de c0te ori acestea sunt necesare datorit caracteristicilor locului de munca1 6n funcie de activitate1 de 6mprejurri sau de un risc specific& %R"& )' :re8enta 9otr0re intra 6n vigoare la data de . octom2rie )++,& %R"& )/ ;e la data aderrii Rom0niei la Uniunea European1 Ministerul Muncii1 @olidaritii @ociale i #amiliei va raporta $omisiei Europene1 la fiecare 3 ani1 despre aplicarea prevederilor pre8entei 9otr0ri1 pre8ent0nd totodat punctele de vedere ale partenerilor sociali& B :re8enta 9otr0re transpune ;irectiva *)7*.7$EE privind cerinele minime pentru 6m2untirea securitii i proteciei sntii lucrtorilor din industria extractiva de foraj1 pu2licat 6n Curnalul ficial al $omunitilor Europene 4C $E5 nr& L (?/7.**)& :R!M=M!N!@"RU $%L!N : :E@$U="%R!$E%NU $ontrasemnea8< =============== Ministrul muncii1 solidaritii sociale i familiei1 G9eorg9e Dar2u Ministrul economiei i comerului1 $odrut !oan @eres

Ministrul sntii pu2lice1 G9eorg9e Eugen Nicolaescu p& Ministrul integrrii europene1 %drian $iocanea1 secretar de stat Ducureti1 * august )++,& Nr& .&+3+& %NEE% . $ER!NFE M!N!ME $ MUNE aplica2ile sectoarelor de foraj terestru i marin .& @ta2ilitate i soliditate Locurile de munca tre2uie proiectate1 construite1 instalate1 exploatate1 supraveg9eate i 6ntreinute pentru a putea re8ista forelor exterioare la care pot fi supuse& Ele tre2uie sa ai2 structura i soliditatea corespun8toare 6n funcie de utili8are& )& @upraveg9ere i organi8are )&.& rgani8area locurilor de munca )&.&.& Locurile de munca tre2uie sa fie astfel organi8ate 6nc0t sa asigure o protecie adecvat impotriva riscurilor& %cestea tre2uie meninute curate1 iar su2stantele sau depunerile periculoase tre2uie indepartate ori inute su2 supraveg9ere1 pentru a nu pune 6n pericol securitatea i sntatea lucrtorilor& )&.&)& :osturile de lucru tre2uie sa fie proiectate i construite dup principii ergonomice1 in0ndu=se seama de necesitatea lucrtorilor de a putea urmri derularea operaiunilor de la postul lor de lucru& )&.&(& Gonele 6n care exista riscuri specifice tre2uie delimitate i semnali8ate& )&)& :ersoana responsa2il La orice loc de munca ocupat de lucrtori tre2uie sa existe 6n permanenta o persoana responsa2il desemnat de angajator1 care sa ai2 calitile i competenta necesare acestei funcii& %ngajatorul poate sa isi asume el 6nsui responsa2ilitatea pentru locul de munca la care se face referire 6n paragraful anterior1 dac are calitile i competenta necesare& )&(& @upraveg9erea :entru asigurarea securitii i proteciei sntii lucrtorilor pe parcursul tuturor operaiilor1 tre2uie asigurata supraveg9erea de ctre persoane care au calitile i competenta cerute de aceasta funcie1 desemnate de ctre angajator sau 6n numele acestuia1 i care acionea8 6n interesul acestuia& %ngajatorul poate sa isi asume personal supraveg9erea la care se face referire 6n primul paragraf1 dac are calitile i competenta necesare& )&?& Lucrtori competeni La fiecare loc de munca ocupat de lucrtori tre2uie sa se gseasc un numr suficient de lucrtori care sa ai2 calitile1 experienta i

pregtirea necesare pentru a 6ndeplini sarcinile ce le sunt 6ncredinate& )&3& !nformare1 instruire i pregtire Lucrtorii tre2uie sa 2eneficie8e de informare1 instruire i pregtire sau perfecionare profesional1 necesare pentru asigurarea securitii i protecia sntii lor& %ngajatorul tre2uie sa se asigure ca lucrtorii primesc instruciuni pe 6nelesul lor1 astfel 6nc0t sa nu pun 6n pericol propria securitate i sntate sau pe a celorlali lucrtori& )&,& !nstruciuni scrise :entru fiecare loc de munca tre2uie ela2orate instruciuni scrise1 care sa cuprind reguli ce tre2uie respectate 6n scopul asigurrii securitii i sntii lucrtorilor i al utili8rii 6n siguranta a utilajelor& %ceste instruciuni tre2uie sa includ informaii cu privire la utili8area ec9ipamentelor de intervenie1 precum i la msurile ce tre2uie luate la locul de munca sau 6n apropierea acestuia1 6n ca8 de urgenta& )&'& Metode sigure de lucru La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate tre2uie aplicate metode sigure de lucru& )&/& :ermise de lucru -n ca8ul 6n care documentul de securitate i sntate prevede acest lucru1 tre2uie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrrilor periculoase i pentru executarea lucrrilor care nu sunt1 6n mod normal1 periculoase1 dar care1 6n interactiune cu alte activiti1 pot genera pericole grave& :ermisele de lucru tre2uie emise 6nainte de 6nceperea lucrului de persoana desemnat 6n acest scop i tre2uie sa conin condiiile ce tre2uie 6ndeplinite i msurile ce tre2uie luate 6nainte1 6n timpul lucrului i dup lucru& )&*& Revi8uirea periodic a msurilor de securitate i de sntate %ngajatorul tre2uie sa asigure revi8uirea periodic a msurilor referitoare la securitatea i sntatea lucrtorilor1 inclusiv a sistemului de gestionare a securitii i sntii1 pentru a fi 6n concordanta cu prevederile pre8entei 9otr0ri& (& Utilaje i instalaii mecanice i electrice (&.& Generalitati -n momentul alegerii1 instalrii1 punerii 6n funciune1 exploatrii i 6ntreinerii utilajelor mecanice i electrice tre2uie sa se acorde atenia cuvenit securitii i sntii lucrtorilor1 lu0ndu=se 6n considerare prevederile pre8entei 9otr0ri1 ale Hotr0rii Guvernului nr& ..*7)++? privind sta2ilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a mainilor industriale1 precum i ale legislaiei naionale care transpun ;irectiva /*7,33 $EE& ;ac utilajele sunt amplasate 6ntr=o 8ona 6n care exista sau pot sa existe riscuri de incendiu ori de explo8ie datorate aprinderii unor ga8e1 vapori sau lic9ide volatile1 atunci acestea tre2uie sa corespund utili8rii 6ntr=o astfel de 8ona& Utilajele tre2uie sa fie prev8ute1 dac este necesar1 cu dispo8itive de protecie adecvat i sisteme de securitate 6n ca8 de avarie&

(&)& ;ispo8iii specifice Utilajele i instalaiile mecanice tre2uie sa pre8inte o re8istenta suficienta1 sa nu pre8inte defecte evidente i sa corespund scopului 6n care au fost reali8ate& Utilajele i instalaiile electrice tre2uie sa ai2 o capacitate i o putere corespun8toare scopului 6n care au fost destinate& ?& -ntreinere ?&.& -ntreinere general Este necesar sta2ilirea unui program adecvat privind verificarea sistematica1 6ntreinerea i1 dac este ca8ul1 testarea utilajelor i instalaiilor mecanice i electrice& -ntreinerea1 verificarea i testarea oricrei pri a instalaiei sau a utilajului tre2uie efectuate de ctre o persoana competenta& :rocesele=ver2ale de verificare i testare tre2uie 6ntocmite i pstrate 6n mod corespun8tor& ?&)& -ntreinerea ec9ipamentului de protecie Ec9ipamentul de protecie tre2uie sa fie corespun8tor1 pregtit pentru utili8are i 6n perfecta stare de funcionare 6n orice moment& -ntreinerea tre2uie facuta in0ndu=se seama de activitile exercitate& 3& $ontrolul puurilor -n timpul operaiilor de foraj tre2uie sa fie prev8ute ec9ipamente corespun8toare pentru controlul puurilor1 6n scopul prevenirii riscurilor de eruptie& La amplasarea acestor ec9ipamente tre2uie sa se in seama de caracteristicile putului forat i de condiiile de exploatare& ,& :rotecia impotriva atmosferelor nocive i riscurilor de explo8ie ,&.& "re2uie luate msuri pentru evaluarea pre8entei su2stanelor nocive i7sau potenial explo8ive 6n atmosfera i pentru msurarea concentratiei acestor su2stane& ;ac documentul de securitate i sntate prevede acest lucru1 tre2uie montate dispo8itive de supraveg9ere care sa 6nregistre8e i sa masoare concentratiile de ga81 automat i continuu1 6n punctele menionate1 dispo8itive de alarma automate1 sisteme de decuplare automat a instalaiilor electrice i sisteme de oprire automat a motoarelor cu ardere interna& ;ac sunt prev8ute msurtori automate1 valorile determinate tre2uie 6nregistrate i pstrate 6n documentul de securitate i sntate& ,&)& :rotecia impotriva atmosferelor nocive ,&)&.& ;ac se acumulea8a sau exista riscul sa se acumule8e 6n atmosfera su2stane nocive1 tre2uie luate msuri adecvate pentru a se asigura reinerea lor la sursa i 6ndeprtarea lor& @istemul tre2uie sa fie capa2il sa disperse8e aceste su2stane nocive1 astfel 6nc0t sa nu pre8inte niciun risc pentru lucrtori& ,&)&)& #r a aduce atingere prevederilor Hotr0rii Guvernului nr& .&+?/7)++, privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utili8area de ctre lucrtori a ec9ipamentelor individuale de protecie la locul de munca1 6n 8onele 6n care lucrtorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sntatea lor1 tre2uie sa existe un numr

suficient de aparate respiratorii i ec9ipamente de reanimare corespun8toare& -n asemenea ca8uri1 tre2uie sa fie pre8ent la locul de munca un numr suficient de lucrtori instruiti sa foloseasc asemenea ec9ipamente& Ec9ipamentul tre2uie sa fie depo8itat i 6ntreinut corespun8tor& ,&)&(& -n ca8ul 6n care 6n atmosfera exista sau poate exista 9idrogen sulfurat ori alte ga8e toxice1 tre2uie sa existe i sa fie pus la dispo8iia organelor de control un plan de protecie care sa preci8e8e ec9ipamentele disponi2ile i msurile preventive adoptate& ,&(& :revenirea riscurilor de explo8ie ,&(&.& "re2uie luate toate msurile necesare pentru prevenirea apariiei i formrii atmosferelor explo8ive& ,&(&)& -n interiorul 8onelor care pre8int riscuri de explo8ie1 tre2uie luate toate msurile pentru a impiedica aprinderea atmosferei explo8ive& ,&(&(& "re2uie sta2ilit un plan de prevenire a explo8iilor1 preci80ndu=se ec9ipamentele i msurile ce tre2uie luate& '& $ai i iesiri de urgenta '&.& $ile i ieirile de urgenta tre2uie sa fie li2ere i sa conduc 6n modul cel mai direct spre exterior sau 6ntr=o 8ona de securitate1 la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur& '&)& -n ca8 de pericol1 lucrtorii tre2uie sa poat evacua rapid i 6n condiii de securitate maxima toate locurile de munca& '&(& Numrul1 distri2uia i dimensiunile cilor i iesirilor de urgenta se fac 6n funcie de folosirea1 dotarea i dimensiunile locurilor de munca1 precum i de numrul maxim de persoane pre8ente& -ncperile de ca8are i de repaus tre2uie sa ai2 cel puin doua iesiri de urgenta separate1 situate cat mai departe posi2il una de cealalt i care sa conduc spre o 8ona sigura1 un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur& '&?& Uile de urgenta tre2uie sa se desc9id spre exterior sau1 dac acest lucru nu este posi2il de reali8at1 atunci tre2uie sa fie glisante& Uile de urgenta nu tre2uie sa fie incuiate sau 2locate1 astfel 6nc0t sa nu poat fi desc9ise uor i imediat de ctre persoanele care ar avea nevoie sa le utili8e8e 6n ca8 de urgenta& '&3& $ile i ieirile de urgenta speciale tre2uie semnali8ate 6n conformitate cu prevederile Hotr0rii Guvernului nr& *'.7)++, privind cerinele minime pentru semnali8area de securitate i7sau de sntate la locul de munca& '&,& Uile de urgenta nu tre2uie incuiate& $ile i ieirile de urgenta1 precum i cile de circulaie i uile de acces ctre acestea tre2uie sa fie li2ere1 astfel 6nc0t sa poat fi utili8ate 6n orice moment1 fr oprelisti& '&'& $ile i ieirile de urgenta1 care necesita iluminare1 tre2uie prev8ute i cu iluminare de siguranta de intensitate corespun8toare1 6n eventualitatea unei 6ntreruperi a alimentarii cu energie electrica& /& %erisirea locurilor de munca 6nc9ise /&.& -n locurile de munca 6nc9ise tre2uie sa se asigure suficient aer proaspt1 av0ndu=se 6n vedere metodele de lucru folosite i eforturile fi8ice impuse lucrtorilor&

;ac se utili8ea8 o instalatie de ventilaie1 ea tre2uie meninut 6n stare de funcionare& rice defectiune 6n funcionarea instalaiei tre2uie semnali8ata de un sistem de control1 dac acest lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor& /&)& ;ac sunt folosite instalaii de aer condiionat sau ventilaie mecanic1 acestea tre2uie sa funcione8e astfel 6nc0t lucrtorii sa nu fie expusi curentilor de aer care i=ar putea deranja& rice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sntatea lucrtorilor prin poluarea aerului respirat tre2uie eliminata rapid& *& "emperatura din 6ncperi *&.& "emperatura din 6ncperile de lucru tre2uie sa fie adecvat organismului uman 6n timpul lucrului1 in0ndu=se seama de metodele de lucru folosite i de eforturile fi8ice impuse lucrtorilor& *&)& "emperatura din 6ncperile de repaus1 din 6ncperile pentru personalul de serviciu permanent1 din grupurile sanitare1 din cantine i din 6ncperile de prim ajutor tre2uie sa corespund destinaiei specifice acestor 6ncperi& *&(& #erestrele1 luminatoarele i glasvandurile tre2uie sa permit evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de munca1 6n funcie de natura muncii i de locul de munca& .+& :ardoselile1 pereii1 plafoanele i acoperisurile 6ncperilor .+&.& :ardoselile locurilor de munca tre2uie sa fie lipsite de proeminente1 de guri sau de planuri 6nclinate periculoase> ele tre2uie sa fie fixe1 sta2ile i nealunecoase& Locurile de munca 6n care sunt instalate posturi de lucru tre2uie sa pre8inte o i8olatie din punct de vedere termic1 in0ndu=se seama de tipul 6ntreprinderii i de activitatea fi8ica a lucrtorilor& .+&)& @uprafeele pardoselilor1 pereilor i plafoanelor din 6ncperi tre2uie sa poat fi curatate i renovate la un nivel de igiena adecvat& .+&(& :ereii transparenti sau transluci8i1 6n special cei integral din sticla1 din 6ncperile ori din apropierea locurilor de munca i a cilor de acces tre2uie sa fie clar semnali8ati i confectionati din material securi8at sau separati de aceste locuri de munca i de cile de acces1 astfel 6nc0t lucrtorii sa nu vina 6n contact cu aceste glasvanduri ori sa fie rnii 6n ca8ul spargerii lor& .+&?& %ccesul pe acoperisurile din materiale insuficient de re8istente tre2uie permis numai 6n situaia 6n care se reali8ea8 dotarea cu ec9ipamente care sa asigure desfurarea lucrului 6n deplina securitate& ..& !luminarea naturala i artificiala ..&.& #iecare loc de munca tre2uie sa dispun de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea i sntatea lucrtorilor& ..&)& Locurile de munca tre2uie sa primeasc suficienta lumina naturala i tre2uie sa fie prev8ute1 in0ndu=se cont de condiiile de clima1 cu dispo8itive de iluminare artificiala adecvate pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor& ..&(& !nstalaiile de iluminat din 6ncperile de lucru i din cile de acces tre2uie sa fie amplasate astfel 6nc0t tipul iluminarii sa nu pre8inte un risc de accidentare pentru lucrtori&

..&?& Locurile de munca 6n care lucrtorii sunt 6n mod deose2it expusi riscurilor 6n ca8 de 6ntrerupere a alimentarii cu energie electrica tre2uie sa fie prev8ute cu iluminat de siguranta cu o intensitate adecvat& ..&3& !nstalaiile de iluminat tre2uie sa fie proiectate astfel 6nc0t sa asigure o iluminare permanenta a locurilor de control operational1 cilor de ieire1 locurilor de im2arcare1 8onelor periculoase& ;ac locurile de munca nu sunt ocupate dec0t oca8ional1 o2ligaia la care se refer primul paragraf se limitea8 la perioada 6n care lucrtorii sunt pre8eni& .)& #erestre i luminatoare .)&.& #erestrele1 luminatoarele i sistemele de ventilaie prev8ute cu dispo8itive de desc9idere1 reglare i 2locare tre2uie proiectate astfel 6nc0t funcionarea acestora sa fie sigura& %mplasarea lor tre2uie sa nu constituie un risc pentru lucrtori atunci c0nd sunt desc9ise& .)&)& #erestrele i luminatoarele tre2uie sa poat fi curatate fr riscuri& .(& Usi i pori .(&.& :o8iia1 numrul i dimensiunile uilor i portilor1 precum i materialele din care sunt confectionate sunt determinate de natura i utili8area 6ncperilor sau incintelor& .(&)& Uile transparente tre2uie marcate adecvat la nivelul privirii& .(&(& Uile i porile 2atante tre2uie sa fi transparente sau sa posede panouri transparente& .(&?& ;ac suprafeele transparente sau translucide ale uilor i portilor nu sunt din materiale securi8ate i dac exista posi2ilitatea ca lucrtorii sa se raneasca dac acestea se sparg1 suprafeele tre2uie protejate impotriva spargerii& .(&3& Uile glisante tre2uie sa fie prev8ute cu un sistem de securitate care sa 6mpiedice ieirea acestora de pe sine i cderea 6n mod neasteptat& .(&,& Uile i porile care se desc9id 6n sus tre2uie prev8ute cu un sistem de siguranta care sa 6mpiedice cderea lor& .(&'& Uile i porile situate de=a lungul cilor de salvare tre2uie marcate adecvat& Ele tre2uie sa poat fi desc9ise din interior oric0nd1 cu usurinta1 fr ajutor special& Ele tre2uie sa poat fi desc9ise c0nd locurile de munca sunt ocupate& .(&/& -n apropierea imediata a portilor destinate 6n special traficului de ve9icule1 dac acestea nu sunt sigure pentru pietoni1 tre2uie sa existe usi sau pori destinate acestora care sa fie semnali8ate vi8i2il i degajate 6n permanenta& .(&*& Uile i porile mecanice tre2uie sa funcione8e fr sa pre8inte un pericol de accidentare pentru lucrtori& Ele tre2uie sa fie prev8ute cu sistem de oprire de siguranta accesi2ile i uor de identificat i dac nu se desc9id automat 6n ca8ul 6ntreruperii alimentarii cu energie electrica1 sa poat fi desc9ise manual&

.(&.+& ;ac accesul 6ntr=un loc este oprit de lanturi sau dispo8itive similare1 acestea tre2uie sa fie vi8i2ile i semnali8ate prin panouri de interdicie ori averti8are adecvate& .?& $ai de circulaie .?&.& -n ca8 de urgenta1 tre2uie sa fie posi2ile accesul fr pericol la locul de munca i evacuarea rapida i 6n siguranta& .?&)& $ile de circulaie1 inclusiv scarile1 scarile fixe1 c9eiurile i rampele de 6ncrcare1 tre2uie sa fie calculate1 dimensionate i amplasate astfel 6nc0t pietonii sau ve9iculele sa le poat utili8a uor1 6n deplina securitate i 6n conformitate cu destinaia lor1 iar lucrtorii aflai 6n vecintatea acestor cai de circulaie sa nu fie amenintati de niciun pericol& .?&(& $ile utili8ate pentru traficul pietonal i7sau traficul de mrfuri tre2uie sa fie dimensionate 6n concordanta cu numrul de utili8atori poteniali i cu tipul de 6ntreprindere& ;ac pe cile de circulaie sunt utili8ate mijloace de transport1 tre2uie prev8ut o distanta de securitate corespun8toare pentru pietoni& .?&?& -ntre cile de circulaie destinate ve9iculelor i pori1 portaluri1 pasaje pentru pietoni1 coridoare i scri tre2uie sa existe o distanta suficienta& .?&3& "raseul cilor de circulaie i acces tre2uie sa fie semnali8at clar pentru a asigura protecia lucrtorilor& .3& Gone periculoase .3&.& ;ac locurile de munca cuprind 8one periculoase 6n care1 datorit naturii muncii1 exista riscuri1 inclusiv de cadere a lucrtorilor i a o2iectelor1 locurile de munca tre2uie prev8ute1 6n msura posi2ilitilor1 cu dispo8itive care sa 6mpiedice intrarea 6n 8ona a lucrtorilor neautori8ati& .3&)& "re2uie luate msuri adecvate de protecie a lucrtorilor autori8ai sa 6ntre 6n 8onele periculoase& .3&(& Gonele periculoase tre2uie semnali8ate 6n mod vi8i2il& .,& ;imensiunile i volumul de aer al 6ncperilor = li2ertatea de micare la posturile de lucru .,&.& -ncperile de lucru tre2uie sa ai2 o suprafata1 6nlime i un volum de aer corespun8toare1 care sa permit lucrtorilor sa isi desfoare munca fr riscuri pentru securitatea1 sntatea sau confortul lor& .,&)& ;imensiunile suprafeei neocupate de la postul de lucru tre2uie sa asigure lucrtorilor suficienta li2ertate de micare i sa le permit sa isi desfoare munca 6n deplina securitate& .'& -ncperile de repaus .'&.& ;ac securitatea i sntatea lucrtorilor necesita acest lucru1 6n funcie de tipul de activitate sau de efectivele care depesc un anumit numr de persoane1 lucrtorii tre2uie sa dispun de o camera de repaus uor accesi2ila& %ceasta dispo8iie nu este aplica2il dac lucrtorii isi desfoar activitatea 6n 2irouri sau 6n camere de lucru similare1 care ofer posi2ilitatea de relaxare 6n timpul pau8elor& .'&)& -ncperile de repaus tre2uie sa fie destul de mari i sa fie dotate cu un numr corespun8tor de mese i scaune cu spatar1 6n funcie de numrul lucrtorilor&

.'&(& -n 6ncperile de repaus tre2uie luate msuri pentru protecia nefumatorilor fata de disconfortul creat de fumul de tigara& .'&?& ;ac timpul de munca este 6ntrerupt cu regularitate i 6n mod frecvent i nu exista camera de repaus1 tre2uie puse la dispo8iia personalului alte camere 6n care lucrtorii sa poat sta 6n timpul intreruperilor1 ori de c0te ori securitatea i sntatea lucrtorilor o justifica& "re2uie luate msuri adecvate pentru protecia nefumatorilor impotriva disconfortului provocat de fumul de tigara& ./& Locuri de munca 6n aer li2er ./&.& :osturile de lucru1 cile de circulaie i alte amplasamente sau instalaii 6n aer li2er1 care sunt ocupate ori utili8ate de ctre lucrtori 6n decursul activitii lor1 tre2uie sa fie astfel organi8ate ca circulaia pietonala sau a ve9iculelor sa se fac 6n condiii de securitate& ./&)& Locurile de munca 6n aer li2er tre2uie sa fie iluminate corespun8tor cu lumina artificiala1 6n condiiile 6n care lumina 8ilei este insuficienta& ./&(& ;ac lucrtorii sunt angajai la posturi de lucru 6n aer li2er1 acestea tre2uie sa fie1 dac este posi2il1 amenajate astfel 6nc0t lucrtorii< a5 sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice i1 dac este necesar1 impotriva caderii de o2iecte> 25 sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive1 nici la influente exterioare nocive> c5 6n ca8 de pericol1 sa poat prsi rapid locul de munca i sa poat fi ajutai rapid> d5 sa nu alunece sau sa cada& .*& #emei gravide i mame care alaptea8a #emeile gravide i mamele care alaptea8a tre2uie sa ai2 posi2ilitatea de a se odi9ni 6n po8iie culcata1 6n condiii adecvate& )+& Lucrtori cu 9andicap La organi8area locurilor de munca tre2uie sa se in seama de lucrtorii cu 9andicap1 dac este necesar& %ceasta dispo8iie se refer1 mai ales1 la uile1 cile de comunicaie1 scarile1 dusurile1 c9iuvetele1 toaletele i posturile de lucru utili8ate sau ocupate direct de lucrtorii cu 9andicap& %NEE% ) $ER!NFE M!N!ME aplica2ile sectorului de foraj terestru .& ;etectarea i prevenirea incendiilor .&.& riunde se proiectea81 se construiesc1 se dotea8a1 se dau 6n folosinta1 se exploatea8 sau se 6ntrein locuri de munca1 tre2uie luate msurile adecvate pentru prevenirea declansarii i propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate 6n documentul de securitate i sntate& "re2uie sa fie sta2ilite prevederi pentru ca orice incendiu sa fie stins rapid i eficient&

.&)& Locurile de munca tre2uie sa fie prev8ute cu dispo8itive adecvate pentru com2aterea incendiului i1 6n msura 6n care este necesar1 cu detectoare de incendiu i sisteme de alarma& .&(& ;ispo8itivele neautomate de stingere a incendiilor tre2uie sa fie accesi2ile i uor de manipulat i1 dac este necesar1 protejate impotriva riscurilor de deteriorare& .&?& La locul de munca tre2uie pstrat un plan de pa8a contra incendiului care sa preci8e8e msurile de luat1 conform prevederilor art& ?=.? din 9otr0re1 pentru prevenirea1 detectarea i com2aterea declansarii i propagarii incendiilor& .&3& Ec9ipamentul pentru stingerea incendiilor tre2uie sa fie semnali8at 6n conformitate cu prevederile Hotr0rii Guvernului nr& *'.7)++, privind cerinele minime pentru semnali8area de securitate i7sau de sntate la locul de munca& %ceste semne tre2uie sa fie amplasate 6n puncte corespun8toare i tre2uie sa fie dura2ile& )& $omanda de la distanta 6n ca8 de urgenta ;ac documentul de securitate i sntate prevede acest lucru1 anumite ec9ipamente tre2uie1 6n ca8 de urgenta1 sa poat fi comandate de la distanta din locuri corect alese& %semenea ec9ipament tre2uie sa includ sisteme de i8olare i purjare a puurilor1 instalaiilor i conductelor& (& Mijloace de comunicare 6n situaii normale i critice (&.& ;ac documentul de securitate i sntate prevede acest lucru1 fiecare loc de munca ocupat de lucrtori tre2uie sa dispun de< a5 un sistem acustic i optic capa2il sa transmit1 6n ca8 de nevoie1 un semnal de alarma oricrui post de lucru> 25 un sistem acustic capa2il sa fie au8it clar 6n toate punctele instalaiei ocupate frecvent de lucrtori& (&)& ;ispo8itivele de declansare a alarmei tre2uie amplasate 6n locuri adecvate& (&(& ;ac lucrtorii sunt pre8eni 6n locuri de munca care nu sunt ocupate 6n mod o2inuit1 tre2uie amplasate sisteme de comunicare la indemana& ?& :uncte de adunare i registru de apel ;ac documentul de securitate i sntate prevede acest lucru1 tre2uie specificate punctele de adunare i tre2uie inut un registru de apel i luate msurile necesare 6n acest sens& 3& Mijloace de evacuare i salvare 3&.& Lucrtorii tre2uie instruiti 6n aciuni adecvate 6n ca8 de urgenta& 3&)& Ec9ipamentele de salvare tre2uie plasate 6n locuri adecvate i accesi2ile1 gata de utili8are& 3&(& ;ac evacuarea urmea8 un itinerar dificil sau dac trece printr=o 8ona cu atmosfera irespira2ila ori care poate deveni irespira2ila1 lucrtorii tre2uie sa dispun la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediata& ,& Exercitii de securitate La toate locurile de munca ocupate 6n mod o2inuit de lucrtori tre2uie sa se efectue8e periodic exercitii de securitate& @copul principal al acestor exercitii este de a forma i verifica aptitudinile lucrtorilor desemnai sa utili8e8e1 sa manipule8e sau sa

exploate8e ec9ipamentul de salvare 6n ca8 de pericol1 in0ndu=se seama de criteriile stipulate 6n documentul de securitate i sntate artat la pct& .&.& ;ac este necesar1 lucrtorii tre2uie1 de asemenea1 sa exerse8e folosirea1 manipularea sau exploatarea corecta a acestor ec9ipamente& '& !nstalaii sanitare '&.& Vestiare i dulapuri pentru 6m2rcminte '&.&.& Lucrtorilor tre2uie sa li se pun la dispo8iie vestiare corespun8toare1 dac acetia tre2uie sa poarte ec9ipament de lucru special i dac1 din motive de sntate sau de decenta1 nu li se poate cere sa se sc9im2e 6ntr=un alt spaiu& Vestiarele tre2uie sa fie uor accesi2ile1 sa ai2 o capacitate suficienta i sa fie prev8ute cu scaune& '&.&)& Vestiarele tre2uie sa fie de dimensiuni suficient de mari i sa ai2 dotrile care sa permit fiecrui lucrator sa isi in incuiata 6m2rcmintea 6n timpul lucrului& ;ac 6mprejurrile o justifica 4de exemplu1 su2stane periculoase1 umiditate1 murdarie51 dulapurile pentru ec9ipamentul de lucru tre2uie separate de cele pentru 6m2rcmintea personal& "re2uie sa existe dotrile necesare pentru ca fiecare lucrator sa isi poat pune la uscat ec9ipamentul de lucru& '&.&(& "re2uie prev8ute vestiare separate sau o utili8are separat a vestiarelor de ctre 2r2ai i femei& '&.&?& ;ac vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor pct& '&.&.1 fiecare lucrator tre2uie sa poat dispune de un loc pentru pstrarea im2racamintei& '&)& ;uuri i c9iuvete '&)&.& "re2uie puse la dispo8iia lucrtorilor duuri suficiente i corespun8toare1 in0ndu=se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena& "re2uie prev8ute sali de duuri separate sau utili8area separat a dusurilor de ctre 2r2ai i femei& '&)&)& @lile de duuri tre2uie sa fie suficient de incapatoare 6nc0t sa permit fiecrui lucrator sa isi fac toaleta fr sa fie deranjat i 6n condiii adecvate de igiena& ;usurile tre2uie prev8ute cu apa curenta rece i calda& '&)&(& ;ac1 conform prevederilor pct& '&)&. primul paragraf1 nu sunt necesare duuri1 tre2uie sa existe c9iuvete adecvate i suficiente1 cu apa curenta rece i calda1 plasate 6n apropierea posturilor de lucru i a vestiarelor& ;ac este necesar1 din motive de decenta1 tre2uie prev8ute c9iuvete separate sau utili8area acestora tre2uie sa se fac separat de ctre 2r2ai i femei& '&)&?& ;ac 6ncperile cu duuri sau c9iuvete sunt separate de vestiare1 tre2uie sa existe o cale uoar de comunicare 6ntre ele& '&(& "oalete i c9iuvete -n apropierea posturilor de lucru tre2uie prev8ute camere de repaus1 vestiare i camere cu duuri sau c9iuvete dotate cu un numr suficient de toalete i c9iuvete& "re2uie prev8ute toalete separate pentru femei i 2r2ai sau utili8area acestora tre2uie sa se fac separat de ctre femei i 2r2ai&

/& -ncperi i ec9ipamente de prim ajutor /&.& Ec9ipamentul de prim ajutor tre2uie sa fie adecvat tipului de activitate desfasurata& "re2uie sa existe una sau doua 6ncperi de prim ajutor& -n aceste camere tre2uie afiate clar i vi8i2il instruciuni de prim ajutor 6n ca8 de accidente& /&)& -ncperile de prim ajutor tre2uie dotate cu instalaii i ec9ipamente de prim ajutor indispensa2ile i tre2uie sa fie uor accesi2ile 2rancardierilor& Ele tre2uie semnali8ate 6n conformitate cu prevederile Hotr0rii Guvernului nr& *'.7)++,& /&(& ;e asemenea1 ec9ipamentul de prim ajutor tre2uie sa fie disponi2il 6n toate locurile de munca unde condiiile de munca necesita acest lucru& %cest ec9ipament tre2uie sa fie semnali8at corespun8tor i uor accesi2il& /&?& Un numr suficient de lucrtori tre2uie sa fie instruit cu privire la utili8area ec9ipamentului de prim ajutor prev8ut& *& $ai de comunicaie ;ac ve9iculele rutiere au acces la locurile de munca1 tre2uie sta2ilite regulile de circulaie necesare& %NEE% ( $ER!NFE @:E$!%LE M!N!ME aplica2ile sectorului de foraj marin .& 2servatie preliminar .&.& #r a aduce atingere prevederilor art& 3='1 angajatorul care rspunde de locul de munca la care se face referire 6n pre8enta anexa tre2uie sa se asigure ca documentul de securitate i sntate arata ca au fost luate toate msurile necesare pentru protecia securitii i sntii lucrtorilor at0t 6n situaii normale1 cat i 6n situaii critice& -n acest sens1 documentul de securitate i sntate tre2uie< a5 sa identifice sursele de pericol specifice locului de munca1 inclusiv orice activitate concomitenta care poate cau8a accidente ce pot avea consecine grave pentru securitatea i sntatea lucrtorilor afectai> 25 sa evalue8e riscurile re8ult0nd din sursele speciale de pericol artate la lit& a5> c5 sa dovedeasc faptul ca au fost luate msurile adecvate pentru evitarea accidentelor vi8ate la lit& a51 pentru limitarea propagarii accidentelor i pentru a permite o evacuare eficienta i controlat a locului de munca 6n situaii de urgenta> d5 sa dovedeasc faptul ca sistemul de gestionare respecta prevederile Legii securitii i sntii 6n munca nr& (.*7)++, i ale pre8entei 9otr0ri 6n situaiile normale i critice& .&)& %ngajatorul tre2uie sa respecte procedurile i modalitile prev8ute 6n documentul de securitate i sntate 6n timpul

planificarii i punerii 6n practica a tuturor fa8elor relevante reglementate de pre8enta 9otr0re& .&(& ;iferiii angajatori care rspund de diferitele locuri de munca tre2uie sa coopere8e1 dac este ca8ul1 la 6ntocmirea documentelor de securitate i sntate i la luarea msurilor necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor& )& ;etectarea i stingerea incendiilor )&.& "re2uie luate msuri adecvate1 definite de documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.1 pentru prevenirea1 detectarea i stingerea incendiilor i pentru prevenirea extinderii lor& ;ac este necesar1 tre2uie prev8ute dispo8itive contra focului pentru a i8ola 8onele cu risc de incendiu& )&)& "re2uie prev8ute sisteme adecvate de detectare a focului i de protecie1 precum i sisteme de stingere a incendiilor i alarme1 la toate locurile de munca1 6n conformitate cu riscurile definite 6n documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.& %ceste sisteme pot include1 dar nu se limitea8 la< a5 sisteme de detectare a incendiilor> 25 sisteme de alarma 6n ca8 de incendiu> c5 conducte de apa pentru stingerea incendiilor> d5 9idranti i furtunuri> e5 sisteme cu jet de apa i monitoare de apa> f5 aspersoare automate> g5 sisteme pentru stingerea flacarilor de ga8> 95 sisteme pentru stingere cu spuma> i5 stingatoare porta2ile> j5 ec9ipament pentru pompieri& )&(& ;ispo8itivele neautomate de stingere a incendiilor tre2uie sa fie uor accesi2ile1 uor de manipulat i1 dac este necesar1 tre2uie sa fie protejate impotriva deteriorarii& )&?& La locul de munca tre2uie inut un plan de protecie contra incendiilor1 care sa preci8e8e msurile ce tre2uie luate pentru prevenirea1 detectarea i stingerea incendiilor& )&3& @istemele de urgenta tre2uie i8olate i protejate impotriva accidentelor1 astfel 6nc0t funciile lor sa rm0n operationale 6n ca8 de urgenta& ;ac este ca8ul1 aceste sisteme tre2uie du2late& )&,& Ec9ipamentele tre2uie semnali8ate conform prevederilor Hotr0rii Guvernului nr& *'.7)++, privind cerinele minime pentru semnali8area de securitate i7sau de sntate la locul de munca& %ceste semnali8ari tre2uie amplaste 6n puncte adecvate i tre2uie sa fie dura2ile& (& $ontrol la distanta 6n ca8 de urgenta (&.& ;ac documentul de securitate i sntate menionat la pct& .&. prevede acest lucru1 tre2uie sta2ilit un sistem de control la distanta& %cest sistem tre2uie sa dispun de staii de control situate 6n locuri adecvate i care sa poat fi utili8ate 6n ca8 de urgenta av0nd1 dac este necesar1 staii de control 6n puncte de adunare sigure i 6n staii de evacuare& (&)& Ec9ipamentele de control la distanta1 menionate la pct& (&.1 tre2uie sa includ cel puin sisteme de ventilaie1 dispo8itive de

oprire urgenta a ec9ipamentelor care pot provoca aprinderi1 un sistem de prevenire a scurgerii lic9idelor i ga8elor inflama2ile1 sisteme de protecie contra incendiilor i de control al puurilor& ?& Mijloace de comunicare 6n situaii normale i 6n situaii de urgenta ?&.& ;ac documentul de securitate i sntate menionat la pct& .&. prevede acest lucru1 fiecare loc de munca ocupat de lucrtori tre2uie sa dispun de< a5 un sistem acustic i optic capa2il sa transmit un semnal de alarma 6n ca8 de nevoie1 6n oricare post de lucru ocupat de lucrtori> 25 un sistem acustic capa2il sa fie au8it distinct 6n toate prile instalaiei unde lucrtorii sunt pre8eni frecvent> c5 un sistem capa2il sa menin comunicarea cu tarmul i cu serviciile de urgenta& ?&)& %ceste sisteme tre2uie sa rm0n operationale 6n situaie de urgenta& @istemul acustic tre2uie sa fie completat de sisteme de comunicaie care sa fie independente de o instalatie electrica ce nu pre8int siguranta& ?&(& ;ispo8itivele de declansare a alarmei tre2uie plasate 6n locuri adecvate& ;ac lucrtorii sunt pre8eni 6n locuri de munca ce nu sunt ocupate 6n mod o2inuit1 tre2uie pus la dispo8iia lor un sistem de comunicaii adecvat& 3& :uncte sigure de adunare i registru de apel 3&.& "re2uie luate msurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare i a punctelor sigure de adunare impotriva caldurii1 fumului i1 6n msura posi2ilitilor1 impotriva efectelor unei explo8ii i pentru a se asigura ca drumurile de ieire spre i dinspre punctele de evacuare i punctele sigure de adunare rm0n accesi2ile& %ceste msuri tre2uie sa ofere protecie lucrtorilor o perioada suficienta pentru a permite1 6n ca8 de nevoie1 organi8area i executarea fr risc a operaiunii de evacuare i salvare& 3&)& ;ac documentul de securitate i sntate menionat la pct& .&. prevede acest lucru1 unul dintre locurile protejate prev8ute la pct& 3&. tre2uie sa fie dotat cu instalaii adecvate pentru a permite comanda de la distanta a ec9ipamentelor prev8ute la pct& ( i pentru a comunica cu tarmul i cu serviciile de salvare& 3&(& :unctele sigure de adunare i punctele de evacuare tre2uie sa fie uor accesi2ile din locurile de ca8are i de munca& 3&?& La fiecare punct sigur de adunare este o2ligatoriu sa se in la 8i i sa se afise8e o lista cu numele lucrtorilor reparti8ai la punctul respectiv de adunare& 3&3& lista a lucrtorilor cu rspundere special 6n ca8 de alerta tre2uie 6ntocmit i afiat 6n puncte corespun8toare la locul de munca& Numele lor tre2uie sa figure8e 6n instruciunile scrise prev8ute la pct& )&, din anexa nr& .& ,& Mijloace de evacuare i salvare ,&.& Lucrtorii tre2uie instruiti cu privire la msurile adecvate ce tre2uie luate 6n ca8 de urgenta&

:e l0ng exerciiul general de salvare1 lucrtorii tre2uie sa primeasc instructia specifica locului de munca1 indicat 6n documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.& ,&)& Lucrtorii tre2uie sa urme8e un antrenament corespun8tor 6n te9nici de salvare1 in0nd seama de criteriile sta2ilite 6n documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.& ,&(& #iecare loc de munca tre2uie prev8ut cu un numr suficient de mijloace de salvare care sa permit1 6n ca8 de urgenta1 evacuarea directa pe mare& ,&?& "re2uie sta2ilit un plan de salvare pe mare i de evacuare a locurilor de munca& :lanul1 care tre2uie sa se 2a8e8e pe documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.1 tre2uie sa prevad utili8area de am2arcatiuni de salvare i elicoptere i sa conin criterii privitoare la capacitatea i vite8a de reactie a vaselor i elicopterelor de salvare& Vite8a de reactie necesar fiecrei instalaii tre2uie sa fie consemnat 6n documentul de securitate i sntate& Vasele de salvare tre2uie sa fie proiectate i ec9ipate pentru a satisface cerinele de evacuare i salvare& ,&3& $erinele minime pentru fiecare am2arcatiune 42arca51 pluta1 colac1 vesta de salvare din dotare sunt urmtoarele< a5 tre2uie sa fie adaptate i dotate pentru a asigura supravietuirea un timp suficient> 25 tre2uie sa fie 6n numr suficient pentru toi lucrtorii care pot fi pre8eni> c5 tre2uie sa fie adecvate locului de munca> d5 tre2uie sa fie din materiale fia2ile1 av0ndu=se 6n vedere funcia lor de a salva viei i circumstanele 6n care pot fi utili8ate i depo8itate gata pentru a fi folosite> e5 tre2uie sa ai2 o culoare care sa le fac vi8i2ile la folosire i sa fie dotate cu ec9ipamente care sa=i permit utili8atorului sa atrag atenia salvatorilor& ,&,& Ec9ipamentul de salvare adecvat tre2uie sa fie gata oric0nd pentru a fi folosit& '& Exercitii de securitate La locurile de munca 6n care lucrtorii sunt de o2icei pre8eni1 tre2uie organi8ate periodic exercitii de salvare 6n cadrul crora< = toi lucrtorii1 6nsrcinai cu misiuni precise 6n ca8 de pericol necesitand utili8area1 6ntreinerea i funcionarea ec9ipamentelor de salvare1 tre2uie instruiti i tre2uie verificata aptitudinea lor de a executa sarcinile1 conform criteriilor sta2ilite 6n documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.& ;ac este ca8ul1 lucrtorii tre2uie antrenati 6n folosirea i manuirea ec9ipamentelor> = toate ec9ipamentele de salvare folosite 6n timpul exerciiilor tre2uie examinate1 curatate i1 dup ca81 reincarcate sau 6nlocuite i puse la locul lor> = funcionarea am2arcatiunilor de salvare tre2uie verificata& /& Ec9ipamente sanitare /&.& Vestiare i dulapuri pentru 6m2rcminte /&.&.& ;ac lucrtorii tre2uie sa poarte 6m2rcminte de lucru special i dac din motive de sntate i decenta nu li se poate cere

sa se sc9im2e 6n alte camere1 acetia tre2uie sa ai2 la dispo8iie vestiare corespun8toare& Vestiarele tre2uie sa fie uor accesi2ile1 sa ai2 o capacitate suficienta i sa fie dotate cu scaune& /&.&)& Vestiarele tre2uie sa fie suficient de mari i sa posede ec9ipamente care sa permit fiecrui lucrator sa isi in incuiata 6m2rcmintea 6n timpul lucrului& -n funcie de 6mprejurri 4de exemplu1 su2stane periculoase1 umiditate1 murdarie51 dulapurile pentru ec9ipamentul de lucru tre2uie sa fie separate de cele pentru 6m2rcmintea personal& "re2uie sa existe dotrile necesare pentru ca fiecare lucrator sa isi poat pune la uscat ec9ipamentul de lucru& /&.&(& "re2uie prev8ute vestiare separate sau utili8area separat a vestiarelor de ctre 2r2ai i femei& /&.&?& ;ac nu sunt necesare vestiare 6n sensul pct& /&.&.1 fiecare lucrator tre2uie sa poat dispune de un loc pentru a=i pstra 6m2rcmintea& /&)& ;uuri i c9iuvete ;ac este necesar1 pe l0ng ec9ipamentele prev8ute 6n locurile de ca8are1 tre2uie puse la dispo8iia lucrtorilor duuri i c9iuvete adecvate1 situate 6n apropierea locurilor de munca& /&(& "oalete i c9iuvete ;ac este necesar1 pe l0ng ec9ipamentele prev8ute 6n locurile de ca8are1 tre2uie puse la dispo8iia lucrtorilor toalete i c9iuvete adecvate1 situate 6n apropierea locurilor de munca& "re2uie prev8ute toalete separate sau utili8area separat a toaletelor de ctre femei i 2r2ai& *& -ncperi i ec9ipament de prim ajutor *&.& "re2uie prev8ute una sau mai multe 6ncperi destinate acordrii primului ajutor1 6n funcie de dimensiunea instalaiei i de tipul activitii desfurate& *&)& -ncperile destinate acordrii primului ajutor tre2uie dotate cu ec9ipamente1 instalaii1 medicamente adecvate i cu un numr suficient de lucrtori instruiti1 6n funcie de 6mprejurri1 care sa acorde primul ajutor sau1 c0nd este ca8ul1 sa acorde tratament su2 6ndrumarea unui medic 4care poate sa fie sau sa nu fie de fata5& -ncperile tre2uie semnali8ate 6n conformitate cu prevederile Hotr0rii Guvernului nr& *'.7)++, privind cerinele minime pentru semnali8area de securitate i7sau de sntate la locul de munca& *&(& -n plus1 ec9ipamentul de prim ajutor tre2uie sa fie disponi2il 6n toate locurile unde condiiile de munca necesita acest lucru& %cest ec9ipament tre2uie sa fie uor accesi2il i semnali8at 6n mod corespun8tor& .+& Loc de ca8are .+&.& ;ac natura1 importanta i durata operaiilor fac necesar acest lucru1 angajatorul tre2uie sa pun la dispo8iia lucrtorilor un loc de ca8are care tre2uie sa fie< a5 protejat adecvat impotriva efectelor unei explo8ii1 precum i impotriva infiltrarii de fum i ga81 impotriva declansarii i propagarii unui incendiu1 6n conformitate cu documentul de securitate i sntate prev8ut la pct& .&.> 25 ec9ipat adecvat cu ventilaie1 6ncl8ire i iluminat>

c5 prev8ut la fiecare nivel cu cel puin doua iesiri independente ducand spre cai de urgenta> d5 protejat impotriva 8gomotului1 mirosurilor i fumului provenite din alte 8one1 care pot fi periculoase pentru sntate1 precum i impotriva intemperiilor> e5 separat de orice post de lucru i situat departe de 8onele periculoase& .+&)& %ceste locuri de ca8are tre2uie sa conin suficiente paturi sau locuri 6n paturi supraetajate pentru numrul de persoane preconi8at sa doarma& rice 6ncpere destinat dormitului tre2uie sa conin un spaiu adecvat pentru pstrarea im2racamintei ocupantilor& "re2uie asigurate dormitoare separate pentru 2r2ai i femei& .+&(& %ceste locuri de ca8are tre2uie sa includ un numr suficient de duuri i de c9iuvete cu apa curenta calda i rece& "re2uie prev8ute 6ncperi de dus separate sau folosirea separat a 6ncperilor de dus de ctre femei i 2r2ai& -ncperile de dus tre2uie sa fie suficient de spatioase pentru a permite fiecrui lucrator i isi fac toaleta nederanjat i 6n condiii igienice& .+&?& Locul de ca8are tre2uie prev8ut cu un numr suficient de toalete i c9iuvete& "re2uie prev8ute toalete separate sau utili8area separat a toaletelor de ctre 2r2ai i femei& .+&3& Locurile de ca8are i instalaiile lor tre2uie meninute la un nivel adecvat de igiena& ..& #uncionarea elicopterelor ..&.& ;imensiunile i amplasarea puntilor pentru elicoptere prev8ute la locurile de munca tre2uie sa garante8e o accesi2ilitate optima1 astfel ca cel mai mare elicopter sa poat folosi puntea 6n cele mai severe condiii& :untea pentru elicoptere tre2uie sa fie proiectata i construit 6n mod corespun8tor& ..&)& -n vecintatea imediata a 8onei de ateri8are tre2uie sa fie pregtit i depo8itat ec9ipamentul necesar de folosire 6n ca8 de accident de elicopter& ..&(& -n ca8ul instalaiilor unde locuiesc lucrtorii1 pe 9eliport1 6n timpul manevrelor elicopterelor1 tre2uie sa fie pre8ent un numr suficient de persoane instruite pentru intervenii de urgenta& .)& %mplasarea instalaiilor pe mare = @ecuritate i sta2ilitate .)&.& "re2uie luate toate msurile necesare pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor 6n industria extractiva de foraj1 6n ca8ul amplasarii instalaiilor de foraj pe mare& .)&)& %ctivitile de pregtire a amplasarii instalaiilor pe mare tre2uie executate astfel 6nc0t sa asigure securitatea i sta2ilitatea lor& .)&(& Ec9ipamentele i procedurile folosite la activitile prev8ute la pct& .)&. tre2uie sa ai2 capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrtorii din industria extractiva de foraj1 in0ndu=se seama de condiiile normale i de cele critice& ===========