Sunteți pe pagina 1din 10

fin_publice_test_2 fp

TRUE/FALSE 1. Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. ANS: T 2. Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de unde produsele accizabile pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. ANS: !. Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe care se afla antrepozitul de productie. ANS: ". #mpozitul pe reprezentante este un impozit anual, in suma de ".$$$ euro care se plateste proportional cu numarul de luni de existenta a respectivei reprezentante in anul fiscal de calcul. ANS: T %. &ierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. ANS: T '. &ierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-uin stat strain se compenseaza cu veniturile, indiferent de sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. ANS: (. &entru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 11()1***, se percep taxe extra+udiciare de timbru. ANS: T ,. &entru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 11()1***, se percep taxe +udiciare de timbru. ANS: *. -rganele fiscale competente in administrarea impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetelor locale sunt administratiile finantelor publice. ANS:

1$. &entru neplata in termen a unei amenzi de orice fel, se datoreaza ma+orari de intarziere. ANS: MULTIPLE CHOICE 1. .u cat se reduce valoarea impozavila a unei cladiri detinuta de o persoana fizica, care are o vec/ime de peste %$ de AN#0 a . b . c . d . 2%1 2$1 1%1 1$1

ANS: 2 2. .are este documentul prin care se solicuta rambursarea taxei pe valoare adaugata0 a . b . c . d . decontul de T3A cererea de rambursare decizia de rambursare decontul cu suma negativa de T3A cu optiune de rambursare

ANS: 4 !. .are este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care, incepand cu $1 ianuarie 2$$( se calculeaza impozitul pe mi+locul de transport datorat0 a . b . c . d . 2$$ cmc 2%$ cmc !$$ cmc %$$ cmc

ANS: A ". Nu se datoreaza impozitul pe specacole, in urmatorul caz:

a . b . c . d .

festivaluri de muzica spectacol de teatru spectacol de opera organizat in scopuri umanitare concerte filarmonice

ANS: . %. Taxa /oteliera nu se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane: a . b . c . d . persoanele straine aflate la tratament in unitati /oteliere din 5omania persoanele in varsta de peste 1, ani persoanele cazate in unitatile /oteliere situate in municipii veteranii de razboi

ANS: 4 '. 2eneficiarii sumelor reprezentand 21 din impozitul datorat de o persoana fizica pe veniturile din salarii: a microintreprinderile . b asociatiile familiale . c entitatile non-profit . d regiile autonome .

ANS: . (. .ontribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de c/irii datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit: a . b . c . d . prin retinere la sursa de platitorul de venit trimestrial, stabilite de organul fiscal competent nu datoreaza plati anicipate de impozit lunar, stabilite de organul fiscal competent

ANS: 2 ,. 3eniturile din investitii cuprind: a . b . c . d . dividende venituri din arendare venituri din cedarea folosintei bunurilor venituri din premii

ANS: A *. .um se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor, conform legislatiei actuale0 a . b . c . d . prin aplicarea unei cote de 21 asupra veniturilor din orice sursa prin aplicarea unei cote de !1 asupra veniturilor din orice sursa prin aplicarea unei cote de 21 asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad, dupa caz, valoarea caselor de marcat ac/izitionate si aveniturilor expres mentionate de lege prin aplicarea unei cote de 21 asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad, dupa caz, valoarea c/eltuielilor cu sponsorizarile unitatilor de cult in limitele stabilite de lege

ANS: . 1$. .are este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana +uridica romana catre o alta persoana +uridica romana0 a . b . c . d . 1'1 2$1 %1 1$1

ANS: 4 11. #ncepand cu $1.$1.2$$( cota de impozit de 1'1 se aplica pentru: a venituri din salarii . b venituri din +ocuri de noroc

. c venituri din transferul proprietatilor imobiliare . d indemnizatii pentru risc maternal .

ANS: A 12. &ierderea anuala stabilita prin declaratia anuala de impozit pe profit se recupereaza: a . b . c . d . din profiturile impozabile obtinute in urmatorii ! ani consecutivi din profiturile impozabile obtinute in urmatorii " ani consecutivi din profiturile impozabile obtinute in urmatorii % ani consecutivi nu se recupereaza

ANS: . 1!. 6n antrepozit fiscal de productie de produse energetice din Austria, livreaza 1$ tone de benzina unui antrepozit fiscal din 5omania. &rodusul circula intre cele doua antrepozite fiscale in regim suspensiv de: a . b . c . d . impozit pe profit impozit pe profit si accize T3A accize si T3A

ANS: 4 1". .are din urmatoarele categorii de bi+uterii nu sunt supuse accizarii: a . b . c . d . verig/etele verig/etele si cerceii din aur cerceii din aur cerceii si inelele din platina

ANS: A

1%. 4upa obiectul impunerii, impozitele se impart in: A. impozite pe venit 2. impozite pe avere .. #mpozite pe c/eltuieli a . b . c . d . A A72 A727. .

ANS: . 1'. -bligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante se refera la: A. depunerea unei declaratii anuale la autoritatea fiscala competenta pana la 2, sau 2* februarie a anului de impunere 2. depunerea unei declaratii fiscale la autoritatea competenta in termen de !$ de zile de la infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante8 a A . b 2 . c A72 .

ANS: . 1(. .are este cuantumul impozitului pe reprezentante0 a . b . c . d . ec/ivalentul in lei al sumei de %$$$ euro ec/ivalentul in lei al sumei de "$$$ euro ec/ivalentul in lei al sumei de !$$$ euro ec/ivalentul in lei al sumei de 2$$$ euro

ANS: 2 1,. 9lasticitatea c/eltuielilor publice fata de &#2 a+uta la: a analiza nivelului c/eltuielilor publice .

b analiza structurii c/eltuielilor publice . c analiza dinamicii c/eltuielilor publice . d analiza nivelului, structurii si dinamicii c/eltuielilor publice .

ANS: . 1*. .oeficientul de devansare a cresterii &#2 de catre cresterea c/eltuielilor publice a+uta la: a . b . c . d . analiza nivelului c/eltuielilor publice analiza structurii c/eltuielilor publice analiza nivelului si structurii c/eltuielilor publice analiza dinamicii c/eltuielilor publice

ANS: 4 2$. 6n antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase poate functiona numai in baza: a . b . c . d . autorizatiei valabile emise de autoritatea vamala autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala centrala autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala locala autorizatiei de mediu

ANS: 2 21. .are din urmatoarele categorii de produse sunt supuse accizelor nearmonizate: a . b . c . d . uleiurile minerale tigaretele vinurile linistite cafeaua verde

ANS: 4

22. 4reptul de deducere a T3A ia nastere: a . b . c . d . la data inregistrarii facturii in contabilitate la momentul exigibilitatii taxei la receptia bunurilor la data primirii facturii de catre beneficiar

ANS: 2 2!. 6rmatoarele operatiuni sunt scutite de T3A cu drept de deducere: a . b . c . d . transportul international de persoane meditatiile acordate in particular de cadre didactice cazarea in cadrul sectorului /otelier +ocurile de noroc organizate de persoane autorizate conform legii

ANS: A 2". :ivrarile intracomunitare, altele decat cele de mi+loacele noi de transport, efectuate de o mica intreprindere din 5omania care este inregistrata in scopuri de T3A sunt: a . b . c . d . scutite cu drept de deducere neimpozabile in 5omania scutite fara drept de deducere nu intra sub incidenta T3A

ANS: . 2%. - persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de T3A pentru intreprinderi mici, nefiind inregistrata in scopuri de T3A: a . b . c este scutita cu drept de deducere pentru orice livrare intracomunitara de bunuri nu are drept de deducere a taxei aferente ac/izitiilor, cu exceptia ac/izitiilor intracomunitare de mi+loace de trasport noi are dreptul de deducere a taxei aferente tuturor ac/izitiilor

. d nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de T3A .

ANS: 2 2'. Taxa aferenta ac/izitiei intracomunitare datorate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de T3A: a . b . c . d . se evidentiaza in decontul de T3A, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila se ac/ita la organele fiscale pana la data la care are obligatia depunerii decontului se ac/ita la organele fiscale pana cel tarziu in a 1% -a zi lucratoare a lunii urmatoare se ac/ita la organele fiscale in termen de ! zile lucratoare de la data primirii facturii de la furnizor

ANS: A 2(. 5eprezinta ac/izitie intracomunitara de bunuri impozabile in 5omania: a . b . c . d . ac/izitiile intracomunitare de produse accizabile efectuate de orice persoana ac/izitiile de produse accizabile si mi+loace de transport noi din terte state ac/izitiile intracomunitare de mi+loace de transport noi efectuate de orice persoana ac/izitiile de bunuri livrate din alt stat membru in baza unui contract de livrare cu instalare de catre furnizor in 5omania

ANS: . 2,. Transportul intracomunitar de bunuri: a . b . c . d . are locul de plecare intr-un stat membru si locul de sosire intr-un stat tert are locul de plecare in afara comunitatii si locul de sosire in 5omania este efectuat pe teritoriul uni stat tert are locul de plecare si de sosire in doua state membre diferite

ANS: 4 2*. .are este data la care intervine exigibilitatea T3A pentru livrarile intracomunitare de bunuri a data de 2% a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea

. b . c . d .

data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii in cauza, dar nu mai tarziu de a 1% - a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator data incasarii de avansuri data primirii facturii de catre client

ANS: 2 !$. .are din autoritatile publice si unitatile subordonate acestora au calitatea de organ fiscal: a . b . c . d . ;arda Nationala de <ediu .urtea de .onturi .asa Nationala de &ensii Agentia nationala de Administare iscala

ANS: 4 !1. .are este termenul de prescriptie a organului fiscal de a stabili obligatii fiscale a ! ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel . b % ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel . c ( ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel . d 1$ ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel .

ANS: 2