Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA ECOLOGIC BUCURETI FACULTATEA DE ECOLOGIE I PROTECIA MEDIULUI

GESTIUNEA RESURSELOR NEREGENERABILE

NCHIDEREA MINELOR DE CRBUNI DIN ROMNIA I REINTEGRAREA FUNCIONAL A SISTEMELOR GEOMORFOLOGICE DEGRADATE N URMA EXPLOATRILOR DE CRBUNI Studiu de !"# C!$ie$! B%d%&

BONDOC 'VIAN( M!$i! MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE A)u* I


1

3.1. Resursele de apa


Apa este un element esential pentru viata si pentru procesele naturale. Existenta noastra si activitatile noastre economice sunt n totalitate dependente de aceasta pretioasa resursa. Este n egala masura factorul climatic important care sustine dezvoltarea ecosistemelor si componenta cheie n schimbul de substanta si energie n ciclul hidrologic.Mai mult dect att, la nivel global, apa reprezinta o resursa limitata. Activitatile umane exercita presiuni importante asupra resurselor de apa att cantitativ ct si calitativ, astfel ca este necesara analiza acestei componente a mediului nconjurator,impunndu-se crearea de instrumente legislative care sa se adreseze clar problemelor aparute si sa contribuie la asigurarea resurselor de apa pentru generatiile viitoare. rincipalul obiectiv strategic al !omniei n domeniul apelor este legat de integrarea europeana, ceea ce implica armonizarea si implementarea ac"uis-ului comunitar n

#,$-% l&s si 'm( n )obrogea de *ord+ #,$-( l&s si 'm( n odisul Moldovenesc+ #,%-, l&s si 'm( n )epresiunea -ransilvaniei si )epresiunea anonica+ #,%-$ l&s si 'm( n )obrogea de *ord si latforma )unareana+ $-(# l&s si 'm( n zona .arpatilor, n special n .arpatii Meridionali si n zonele de carst din bazinul /iului si .ernei.

Cu+$i),#
1. Introducere 2. Date generale 2.1. 2.2. Aezarea geografic Aspecte specifice 2.2.1. Geologia zcmntului 2.2.2. Apele su terane i de suprafa! 3. "r unii i influen!a acti#it!ilor de e$ploatare la suprafa! a cr unilor asupra mediului 3.1. "r unii. 3.1.1. Defini!ie% compozi!ie% propriet!i 3.1.2. "ondi!iile de formare a zcmintelor de cr uni 3.1.3. "lasificarea cr unilor dup puterea lor caloric
2

3.2.

Influen!a acti#it!ilor de e$ploatare la suprafa! a cr unilor asupra mediului

&. 'rogramul de reintegrare func!ional a sistemelor geomorfologice degradate &.1. 'rogramul de rea ilitare te(nic pentru )nc(iderea "arierei *odo &.1.1. +ncetarea acti#it!ii de e$ploatare &.1.2. "onsultarea comunit!ii &.1.3. Recuperarea ec(ipamentelor te(nice i a materialelor &.1.&. +nc(iderea lucrrilor de pregtire i de desc(idere ale carierei &.1.,. +nc(iderea lucrrilor miniere de legtur cu suprafa!a &.1.-. .coaterea din func!iune a instala!iilor de alimentare cu energie electric &.2. &.3. &.&. Rea ilitarea ecologic Reintegrarea func!ional 'lanul de monitorizare a lucrrilor de )nc(idere i post )nc(idere a "arierei *odo &.&.1. 'lanul de monitorizare a lucrrilor de )nc(idere a "arierei *odo &.&.2. 'lanul de monitorizare post )nc(idere a "arierei *odo

-. I)t$%du e$e Industria minier e$ercit asupra mediului influen!e deose ite% care se manifest )n toate fazele proceselor te(nologice de produc!ie% )ncepnd odat cu acti#itatea de prospectare i e$plorare a zcmintelor i intensificndu/se odat cu dez#oltarea acti#it!ilor de produc!ie. +n unele cazuri% influen!a negati# se manifest un timp foarte )ndelungat% c(iar i dup )ncetarea total a acti#it!ii producti#e din zon. Reintegrarea func!ional a sistemelor geomorfologice degradate )n urma e$ploatrilor de cr uni presupune refacerea cadrului natural i transformarea zonelor degradate )n zone plcute% func!ionale i utile din punct de #edere economic i social.

C!$ie$! B%d%& este o unitate de e$ploatare a lignitului la suprafa!% )nfiin!at )n anul 1012. 'entru acti#itatea acestei cariere )n perioada 101-/1003 nu s/au alocat fonduri pentru in#esti!ii% dez#oltarea carierei i dotarea acesteia cu utila4e specifice s/a realizat din fonduri de produc!ie. Ineficien!a economic datorit )n principal calit!ii sla e a cr unelui e$tras a determinat oprirea acti#it!ii producti#e la sfritul lunii aprilie 233&. 5olumul total al decopertei% cumulat de la demararea lucrului )n carier% se ridic la peste 1milioane m3% iar produc!ia e$tras se ridic la apro$imati# 2 milioane tone de lignit% su stan! mineral util la producerea energiei electrice )n termocentrale i la )nclzirea locuin!elor. Intrarea )n acti#itate a carierei *odo nu a determinat dez#oltarea altor acti#it!i economice. Din punct de #edere social% desc(iderea i punerea )n e$ploatare a rezer#elor de lignit )n carier au creat condi!ii men!inerii i creterii personalului anga4at% )n condi!iile )n care )n zon ocupa!ia de az este agricultura i creterea animalelor. +nc(iderea carierei *odo nu a determinat un impact socio/economic deose it% ma4oritatea personalului fiind redistri uit )n cariera Raco/sud% restul de personal fiind disponi ilizat cu oferta de lucru practicat )n zon. 'rin )nc(iderea carierei *odo s/a urmrit a se realiza6 reintegrarea func!ional a sistemelor geomorgologice degradate )n urma e$ploatrii la suprafa! a lignitului7 eliminarea zgomotului )n zon pro#ocat de utila4ele specifice )n carier i pe drumul de acces ce str ate i localitatea *odo7 eliminarea prafului din atmosfer produs )n carier% (alda i aliniamentul drumului de acces.

'entru refacerea cadrului natural s/a !inut seama de zonele )mpdurite )nainte de demararea acti#it!ilor de e$ploatare% ct i de suprafe!ele culti#ate )n ma4oritatea lor cu fn.

/. D!te 0e)e$!*e

/.-.

A&e"!$e! 0e%0$!1i 2

'erimetrul minier de e$ploatare *odo cuprins )n perimetrul azinului car onifer "peni/*araolt este situat )n partea sud/estic a azinului. .e )ntinde pe o suprafa! de 132 (a% )n care sunt incluse zona de e$ploatare% (aldele de steril i alte acti#it!i au$iliare. *azinul car onifer "peni/*araolt este localizat )n partea sud/#estic a 4ude!ului "o#asna. 8cmntul este situat )n zona localit!ilor *araolt% "peni% *i or!eni% *odo% Aita .eac% 9ioara% Do reni% 5rag(i i Raco. L% !*i"!$e! +e$i3et$u*ui 'erimetrul minier de e$ploatare al carierei *odo se afl )n imediata apropiere a localit!ii *odo% la apro$imati# 1 :m.% localitate su ordonat oraului *araolt. 'erimetrul minier de e$ploatare al carierei *odo apar!ine% din punct de #edere administrati#% de 4ude!ul "o#asna% i este fi$at pe coordonatele de referin! ;"peni ,-<. M%$1%*%0i! ,u+$!1e4ei Din punct de #edere morfologic% regiunea prezint un caracter colinar specific zonelor su carpatice. .uprafa!a perimetrului de e$ploatare a carierei *odo s/a prezentat )nainte de lucrrile de decopertare su form colinar% cu pante medii ale #ersantului de deal. L% !*i"!$e! !d3i)i,t$!ti56te$it%$i!*2 Din punct de #edere teritorial% perimetrul minier de e$ploatare al carierei *odo apar!ine oraului *araolt% 4ude!ul "o#asna. A e,u* 7) "%)2 Accesul )n zon se realizeaz pe calea ferat pn )n incinta carierei. +n cazul circula!iei pe drumurile pu lice% accesul este asigurat )n totalitate )n carier% de aici putndu/se realiza deplasarea spre *rao#% .fntul G(eorg(e% =iercurea "iuc% .ig(ioara% aceste fiind cele mai importante localit!i din zon. "ile de acces la perimetrul minier *odo sunt6 pe cala ferat normal% ruta *ucureti/*rao#/ .ig(ioara% gara cea mai apropiat de perimetrul minier este Augustin% la apro$imati# 1, :m.7 pe calea rutier% drumul na!ional *rao#/*araolt/>dor(ei/=iercurea "iuc i re!eaua de drum local spre localitatea *odo% apoi drumul de acces )n carier. /./. A,+e te ,+e i1i e

/./.-. Ge%*%0i! "2 238)tu*ui St$u tu$! 0e%*%0i 2 ! "2 238)tu*ui Din punct de #edere geologic% perimetrul carierei *odo este alctuit dintr/un fundament de depozite cretacice peste care sunt depuse forma!iuni de melas pliocen i o cu#ertur cuaternar.
5

>rizontul producti# de #rst pontian/dacian inferior ?pliocen@ este alctuit din stratele I A 5II lignit cuprinse )ntre marne% argile i nisipuri. Dintre aceste strate% importan!a economic pentru e$ploatarea prin carier a prezentat/o stratul III care are grosimi i e$tinderi aprecia ile cuprinse )ntre 2m i 1%-m i este situat la adncimi de 1 A 133m. Su9,t!)4! 3i)e$!*2 uti*2 .u stan!a mineral util este lignitul cuprins )n stratul III% singurul strat e$ploata il )n perimetrul carierei. R% i*e di) u* u&u* &i ! %+e$i&u* ,t$!tu*ui III de 2$9u)e sunt6 acoperi B nisipuri i argile cenuii% culcu B argile i nisipuri. /././. A+e*e ,u9te$!)e &i de ,u+$!1!42 !. C%)di4ii*e :id$%0e%*%0i e Depozitele care iau parte la alctuirea geologic sunt6 1. Clisul cretacic )ntins cutat% alctuit din straturi de .inaia% comple$ul marno/grezos rescios% gresia de *ogata i comple$ul conglomeratic. 2. 'liocenul separat de dou orizonturi6 orizontul producti# inferior ?alctuit din argile% nisipuri% pietriuri% marne )n care se gsesc concentrate stratele I% II i III% o iectul e$ploatrii constituindu/l stratul III lignit@ i orizontul superior ?alctuit din marne% marne cr unoase% con!innd stratele de lignit I5 i 5% sporadic dez#oltate i )n care nu se afl )n perimetrul minier de e$ploatare al carierei *odo% aceste strate nefiind dez#oltate@. 'e forma!iunile de mai sus este cantonat cuaternarul cu forma!iunile pliocene i (olocene. .cufundarea depozitelor cretacice s/a fcut de/a lungul unor falii #erticale ma4ore% de origine gra#ita!ional% orientate nord/sud% ce mrginesc mun!ii *araolt. 'e lng gradul mare de tectonizare% stratul de lignit III prezint numeroase #aria!ii de grosime i calitate% cu multiple )ngrori i efilri )n paralel cu #aria!iile de grosime a intercala!iilor sterile. .tratul se afund spre sud/est% )nclinarea acestuia #ariind de la - la 23 grade. Disipurile i aglomeratele #ulcanice )n alctuirea forma!iunilor policene i cuaternare fac ca acestea s constituie un un colector al apelor su terane i s formeze orizonturi ac#ifere% att deasupra ct i la ni#elul de eroziune local. 'rin fora4e a fost pus )n e#iden! comple$ul ac#ifer superior din acoperiul stratului III. 9. Su$,e*e de !+2; !*it!te! &i de9itu* *%$ .ursele de ap sunt constituite din6 Apele freatice din cuaternar )nmagazinate )n depozitele alu#ionare ale prurilor *odo i *araolt7
6

Apele plu#iale infiltrate )n zonele de ram i unde afloreaz nisipurile7 Apele su terane din forma!iunile pliocene% care sunt cantonate )n stratele de nisipuri din cadrul comple$ului ac#ifer nisipos% ape care au caracter capti#% su presiune% genernd orizonturi ac#ifere cu ni#el ascensional% cu alimentare din precipita!ii sau din re!eaua (idrografic din zonele de afloriment ale nisipurilor% ori prin infiltra!ii la capetele de strat7 Apele su terane din forma!iunile cretacice% cantonate )n zona de fisura!ie cu ni#el li er )n zonele de afloriment i su presiune )n zonele )n care sunt acoperite de forma!iuni pliocene impermea ile.

"alitatea acestor ape a fost determinat )n principal de ciclismul rocilor )n care au fost cantonate. Analizele c(imice efectuate asupra acestor ape de/a lungul timpului de mai multe la oratoare din *ucureti i 'loieti nu au pus )n e#iden! depiri la principalii indicatori fizico/c(imici. 'rincipalul poluant de ap a fost prezentat de suspensiile de natur nisipos/argiloas. De itele de ap de carier e#acuate zilnic au prezentat #aria!ii )ntre &33 i ,33 m3. . D$e)!<u*; %*e t!$e! &i +%3+!$e! !+e*%$ di) !$ie$! B%d%& =odul de drenare i colectare a apelor rezultate din infiltra!ii i ploi s/a realizat astfel6 "olectarea apelor )n azine colectoare spate la coletele cele mai 4oase a #etrei carierei7 E#acuarea apelor din azine colectoare cu a4utorul electropompelor )n prul *odo i de#ersarea lor )n prul *araolt.

d. C!*it!te! &i de9itu* 7) !3%)te de 52$,!$e 7) e3i,!$ ! !+e*%$ di) !$ie$2 Emisarul apelor rezultate din cariera *odo este prul *araolt. De itele de ap rezultate din carier sunt de &,3 m3Fzi% respecti# 1-&2,3m3Fan% de ite )nregistrate pe perioada acti#it!ii de produc!ie. Dup )ncetarea acti#it!ii% )n aprilie 233&% nu au mai fost e#acuate ape% acestea acumulndu/se su form de lacuri pe #atra carierei. 'entru )nc(iderea carierei% apele au fost e#acuate )n totalitate% acest lucru fiind necesar i )n timpul lucrrilor de reconstruc!ie a suprafe!elor ocupate de carier. e. St!4ii de e+u$!$e ! !+e*%$ de 0%,+%d2$i$e! !+e*%$ de !$ie$2 !$ie$2; de !)t%!$e ,!u !*te 1! i*it24i +e)t$u

'e perioada acti#% cariera nu a a#ut sta!ie de epurare i decantoare. *azinele colectoare i )nmagazinarea apelor au !inut loc i de decantoare pentru suspensiile solide din ap. 1. Su$,e de +%*u!$e ! !+e*%$ ,u9te$!)e &i de ,u+$!1!42 .ursele de poluare ale apelor su terane i de suprafa! sunt constituite din particulele fine de nisip )n con!inutul apelor ma4oritare din ape plu#iale care spal #ersan!ii carierei.
7

0. P%,i9i*it24i de di3i)u!$e ! ,u9,t!)4e*%$ +%*u!)te di) !+e*e e5! u!te di) !$ie$2 Corma!iunile (idrogeografice din zon au condi!ii une pentru autoepurare a#nd )n #edere6 Decantarea suspensiilor )n azinele de colectare i )nmagazinare 'anta% natura frontului alu#ionar i cderile e$istente pe traseu asigur un un aera4% deci o o$igenare natural a apei i o reducere permanent a )ncrcrii apei )n su stan!e poluante i organice. 2$9u)i*%$ !,u+$!

=. C2$9u)ii &i i)1*ue)4! ! ti5it24i*%$ de e>+*%!t!$e *! ,u+$!1!42 ! 3ediu*ui =.-. C2$9u)ii =.-.-. De1i)i4ie; %3+%"i4ie; +$%+$iet24i

"r unii sunt roci organogene causto iolitice% compacte i stratificate% formate din material #egetal acumulat )n condi!ii speciale i supus% )n decursul timpului geologic% unui comple$ proces de transformri fizico/c(imice% )n lipsa o$igenului% denumit car onificare. 9ransformarea materialului #egetal ?tur @ )n cr une presupune o )m og!ire )n car on i o reducere simultan a con!inutului )n o$igen% (idrogen i azot )n procesul de (umificare i car onizare. "ele mai mari zcminte de cr uni s/au format )n perioadele "ar onifer i 'ermian% )n =ezozoicul mediu ?Gurasic.Hiasic@ i )n =io/'liocen. 'entru era 'aleozoic% mlatinile erau constituite din "riptograme #asculare% pentru =ezozoic din Gimnosperme% iar pentru 9er!iar din Angiosperme. "r unii sunt constitui!i din componen!i organogeni i minerali. "omponen!ii organogeni formeaz masa com usti il% care este constituit din6 " ?,0/0-I@% J ?1/12I@% > ?2/12I@ i D ?K3I@% precum i din cantit!i mici de . i '. Ele pro#in din !esuturile #egetale ale plantelor% care% prin metamorfism% au generat cr unii. "omponen!ii minerali formeaz frac!iunea incom usti il i sunt reprezenta!i prin di#erse minerale anorganice ?cuar!% o$izi i (idro$izi% silica!i% car ona!i i sulfa!i de Al% Ce% "a% =g% L i Da@ pe lng care mai apar cantit!i recupera ile. 9o!i aceti componen!i minerali reprezint su stan!e anorganice depuse concomitent cu masa #egetal )n fostele tur rii sau prin diagenez ulterioar. "omponen!ii cei mai importan!i ai cr unilor sunt " i J% surse poten!iale ale energiei termice de care sunt capa ili% raportul "FJ e$primnd gradul de car onizare al cr unilor. 'oten!ialul energetic este e$primat prin puterea caloric ?L4FLg% LcalFLg@ care difer pentru fiecare de #arietate de cr une )n parte% )n func!ie de con!inutul de "% elemente #olatile ?5 B J 2% >2% D2@% cenu% umiditatea total% i sulf total .t. Crac!iunea incom usti il formeaz cenua cr unilor. "on!inutul de cenu ?care scade propor!ional puterea caloric@ genereaz )n procesul de com ustie o serie de dificult!i te(nologice i ecologice. 'rincipalele aspecte negati#e te(nologice sunt6 scderea #itezei de aprindere% o turarea grtarelor )n cazul cenuilor solide uor fuzi ile i arderea incomplet cu diminuarea corespunztoare a randamentelor% coroziunea !e#ilor sc(im torilor de cldur% scderea randamentelor cazanelor i costuri mai ridicate cu apro$imati# 13I dect la instala!iile care func!ioneaz cu com usti ili lic(izi. Efectele ecologice negati#e constau )n poluarea
8

atmosferei i necesitatea unor suprafe!e foarte mari de (aldare. .% D 2 i '% care produc o$izi )n timpul arderii% polueaz atmosfera. =.-./. C%)di4ii*e de 1%$3!$e ! "2 23i)te*%$ de 2$9u)i Cormarea zcmintelor de cr uni s/a produs )n trei etape6 .tadiul acumulrii resturilor #egetale )n depozite sedimentare orizontale% groase% care constituie materia prim pentru #iitoarele strate de cr uni% condi!ionat de e$isten!a unor premize geografice B condi!ii fa#ora ile de relief ?zone depresionare@ i clim ?climat cald i umed% prielnic dez#oltrii unei #egeta!ii ogate su form de pduri i tufriuri@. Hocurile cele mai prielnice acestor acumulri sunt depresiunile cu l!i% lacuri% lagune% delte i esurile alu#ionare. .tadiul dureaz de la zeci la mii de ani. .tadiul transformrilor ioc(imice a materialului #egetal )n cadrul car onificrii timpurii% cnd aceasta trece )n tur . +n acest stadiu% un rol important )l 4oac acteriile anaero e i unele ciuperci% care% prin enzimele proprii% )n mediu umed anaero % descompun lignina% celuloza i ceilal!i componen!i #egetali% transformndu/i )n acizi (umici i (umo/lemnoi. Durata stadiului este de la cte#a zeci de mii de ani la cte#a milioane de ani. .tadiul transformrilor geoc(imice a tur ei )n cr une su influen!a temperaturilor% presiunilor i timpului. +n acest stadiu se produc o serie de transformri succesi#e din tur )n lignit% din lignit )n cr une run superior% a acestuia )n (uil i a (uilei )n atracit i c(iar grafit. Acizii (umici se transform acum )n (umi!i i (uma!i. Durata acestor transformri este de zeci% c(iar sute de milioane de ani.

Ciecare dintre factorii ce apar!in celor trei stadii de su siden! ?de afundare a azinelor cu materialele din stadiile descrise anterior@ au un rol e$trem de ine definit i important. Astfel% clima ac!ioneaz prin cldur% umiditate i lumin solar care fa#orizeaz dez#oltarea lu$uriant a plantelor. =.-.= C*!,i1i !$e! 2$9u)i*%$ du+2 +ute$e! !*%$i 2 "r unele ocup o pondere important )n alan!a de resurse energetice pentru producerea energiei electrice. +n acest conte$t este necesar o clasificare a cr unelui dup puterea lui caloric6 cr une superior6 antracit ?cu putere caloric de 2333/0333LcalFLg i concentra!ie de " de 03/02I@ i (uil ?putere caloric de ,333/-333LcalFLg i o concentra!ie de " de 2,/ 03I@ cr une inferior6 cr une run ?putere caloric 3,33/2333 LcalFLg i con!inut de " de ,3/2,I@% lignit ?putere caloric de 1,33/3333 LcalFLg i con!inut de " 33/,3I@ i tur ?putere caloric su 2333 LcalFLg@.

=./ I)1*ue)4! e>+*%!t2$ii *! ,u+$!1!42 ! 2$9u)i*%$ !,u+$! 3ediu*ui Resursele de cr uni% ca i de al!i com usti ili fosili% sunt rezultatul unor )ndelungate acumulri i comple$e transformri ale materiei organice generate de iosfera terestr% )n special de componen!a sa #egetal ?autotrof@% prin reglarea ciclurilor car onului i a apei. +n urma unei
9

e#olu!ii de peste patru miliarde de ani% plantele au )m unt!it compozi!ia atmosferei prin re!inerea dio$idului de car on i eli erarea o$igenului% au primenit ne)ntrerupt apa i aerul% au impus condi!iile de mediu pentru dez#oltarea armonioas a )ntregii iosfere i )n ultima faz au des#rit condi!iile pentru apari!ia% e$isten! i progresul oamenilor. E$ploatarea la suprafa! a cr unilor influen!eaz profund to!i factorii de mediu B ap% aer% sol% antrennd c(eltuieli semnificati#e pentru refacerea acestora% )n mod deose it a suprafe!elor ocupate i degradate. 'ertur area mediului am iant )ncepe cu e$tragerea acestor resurse de ctre unit!ile industriale miniere. Acest lucru presupune% printre altele% scoaterea din circuitul agricol sau despdurirea unor terenuri% desc(iderea de noi ci de acces i culmineaz cu construirea de etoniere% silozuri% locuin!e% arci i magazii% concentrarea de mi4loace de transport i amena4area unor locuri ?gara4e@ de parcare i )ntre!inere% depozitarea de com usti ili lic(izi% materiale% fier #ec(i i gunoaie% instalarea de transformatoare i re!ele electrice% montarea de enzi transportoare. Aceste procese pot continua cu descopertarea i e$ploatarea )n cariere% sparea de pu!uri% galerii de coast% plane )nclinate i alte lucrri miniere ?an!uri% pu!uri@% (aldarea de steril. Dup e$trac!ie i e#entual prepararea mecanic% cr unii sunt transporta!i ctre utilizatori cu enzi transportoare% auto asculante% garnituri de tren i na#e flu#iale sau maritime. Att pe rampele de )ncrcare i descrcare% ct i de/a lungul cilor de transport% mediul am iant este deteriorat datorit )mprtierii de praf la manipulare% pierderii unor frac!iuni de diferite dimensiuni su ac!iunea curen!ilor de aer% apei pro#enite din precipita!ii% o$idrii i uneori autoaprinderii cr unilor )n contact cu aerul% dega4rii unor gaze con!inute ini!ial ?metanul@ sau rezultate din aerare ?o$izii de car on i de sulf@. >dat dega4ate )n atmosfer% su stan!ele poluante sunt purtate de curen!ii de aer pn la mari distan!e i depuse direct prin cdere gra#ita!ional sau indirect prin condensare i precipita!ii% pe terenurile agricole% pduri% localit!i% oceane% mri. Dac printre aceste su stan!e poluante se gsesc o$izi de sulf% de azot i de car on% precipita!iile de#in acide% fiind e$trem de noci#e pentru oameni% plante terestre i ac#atice% monumente construite din calcar i gresie calcaroas. Mn efect al proiectrii% amplasrii i e$ploatrii carierelor de lignit este acela al degradrii sistemelor ac#ifere interceptate de amplasamnetul carierelor. Corma!iunile ac#ifere din acoperiul i culcuul stratelor de lignit creeaz greut!i )n e$ploatare prin pericolul de de inunda!ie a fronturilor de lucru i a lucrrilor miniere% al )mpotmolirii utila4elor din flu$urile te(nologice sau prin alunecarea i surparea treptelor i talazurilor de lucru din carier. +n acest sens este necesar asecarea forma!iunilor ac#ifere% lucru ce poate duce la fenomene de tasri accentuate. Mn alt aspect remarca il generat de e$ploatrile la suprafa! este degradarea peisa4ului% lucrrile miniere rscolesc i distrug suprafe!e mari de teren% taie pantele dealurilor i mun!ilor% duc la apari!ia (aldelor de steril i a iazurilor de decantare% toate acestea ducnd la modificarea puternic a sistemului geomorfologic local. ?. P$%0$!3u* de $ei)te0$!$e 1u) 4i%)!*2 ! ,i,te3e*%$ 0e%3%$1%*%0i e de0$!d!te 'rogramul de reintegrare func!ional a sistemelor geomorfologice degradate cuprinde% de o icei% trei etape6

10

Rea ilitarea te(nic ?etap de factur inginereasc% cu importan! ma4or pentru arealul amena4at deoarece este suportul pentru etapele urmtoare. Aici se urmrete corectarea morfologic i morfometric a terenului afectat@. Rea ilitarea ecologic ?ac!iunea de reconstruire a capacit!ii utile a solurilor antropice B fertilizare i apoi culti#are B cu scopul #alorificrii agricole sau sil#ice@ Reintegrarea func!ional ?comple$ul msurilor i ac!iunilor realizate )n scopul transformrii suprafe!elor degradate )n spa!ii utile din punct de #edere economic% a cror eficien! s fie compara ile cu performan!ele o !inute )nainte desc(iderii lucrrilor miniere. Este o faz de factur managerial% ce asigur metodologia i implementarea solu!iilor optime pentru o !inerea succesului economic al proiectului de rea ilitare@

E$ist )ns situa!ii )n care ac!iunile specifice etapelor de rea ilitare i reintegrare func!ional a sistemelor geomorfologice degradate pot fi efectuate )ntr/o alt etap de rea ilitare. 'e perioada lucrrilor de rea ilitare se aplic un plan de ameliorare a poten!ialilor poluan!i% pentru a nu pertur a mai mult zona i comunitatea din #ecintatea ei. De asemenea% se #a ela ora un plan de monitorizare post )nc(idere )n #ederea e#alurii succesului rea ilitrii ecologice i reintegrrii func!ionale a sistemelor geomorfologice antropice. ?.-. P$%0$!3u* de $e!9i*it!$e te:)i 2 +e)t$u 7) :ide$e! C!$ie$ei B%d%& 'rogramul de rea ilitare te(nic cuprinde urmtoarele lucrri programate6 "ur!irea general a perimetrului% dezafectarea utila4elor i recuperarea fierului #ec(i a & cldiri i structuri% cu un #olum total de 133 m 3 ?)n principal eton i crmid@ care #or fi decontaminate i transferate )n (aldele de steril7 "olectarea contaminan!ilor sau a materialelor contaminate i depozitarea acestora la groapa de gunoi special construit )n acest scop. Hoca!ia i mrimea gropii de gunoi se sta ilete )n func!ie de cantitatea de material de depozitat. .e construiesc trei straturi izolatoare pe suprafa!a compactat6 stratul de entonit de 2%,cm% geomem rana de 2%,mm i geote$tilul de ,mm. .tratul final de material neacceptat #a fi sigilat cu materialul acceptat depus )n aa fel )nct s permit scurgerea apelor plu#iale. > conduct de gaze #a fi plasat )n punctul cel mai )nalt. Ram leierea i izolarea cu diguri a unei galerii% )nc(iderea suitorilor% fora4elor i a altor lucrri minore conectate cu suprafa!a7 E$ca#area i transportul a 3 milioane m3 de materiale din (alde de steril% incinte i trepte7 =odelare taluzelor la un ung(i general de taluz de 1F3. "onstruc!ia de grdule!e de coast i ga loane pentru asigurarea sta ilit!ii pe termen lung i controlul eroziunii. ?.-.-. ) et!$e! ! ti5it24ii de e>+*%!t!$e Acti#itatea de e$ploatare a carierei a )ncetat la sfritul lunii aprilie a anului 233& ca urmare a ineficien!ei economice datorate sla ei calit!i a cr unelui e$tras% fapt ce a dus la acumularea de o liga!ii financiare restante de &,.3,2.023.,&& lei.
11

?.-./. C%),u*t!$e! %3u)it24ii 'entru )ncetarea acti#it!ii )n "ariera *odo a fost consultat comunitatea pentru a sta ili factorii poten!iali afecta!i de desfurarea acti#it!ii miniere. Astfel% comunitatea locale% reprezentat de "onsiliul Hocal *araolt% a cunoscut cauzele pentru care )nc(iderea carierei a de#enit necesar% i anume epuizarea rezer#elor% costurile ridicate pri#ind protec!ia suprafe!elor limitrofe% precum i lucrrile propuse pentru refacerea zonelor afectate de e$ca#a!ii. =em rilor comunit!ilor locale% constitui!i )n mare parte de personalul disponi ilizat% li s/au prezentat oportunit!ile de a prelua sec!iuni din acti#ele E$ploatrii =iniere "peni i de a dez#olta noi acti#it!i prin constituirea de grupuri lucrati#e sau societ!i comerciale. Aceste propuneri au fost fcute a#nd )n #edere caracterul monoindustrial al zonei unde infrastrura a fost dez#oltat )n aza #alorificrii zcmntului de cr une. 'rogramul de rea ilitate ecologic a fost conturat )mpreun cu inspectori ai Agen!iei pentru 'rotec!ia =ediului .f. G(eorg(e% pe aza sesizrilor primite de la locuitorii zonei. "onducerea E.=. "peni a fost consultat )n #ederea identificrii dotrilor te(nologice necesare continurii )n condi!ii de renta ilitate a acti#it!ii )n celelalte puncte de lucru% precum i )n #ederea sta ilirii amena4rilor ;istorice< inutiliza ile% dar care figureaz ca patrimoniu. ?.-.=. Re u+e$!$e! e :i+!3e)te*%$ te:)i e &i ! 3!te$i!*e*%$ >dat cu )ncetarea acti#it!ii producti#e% toate utila4ele i instala!iile specifice lucrului )n carier au fost dislocate i redistri uite )n cariera Raco/.ud% unitate ce apar!ine aceleiai e$ploatri% E.=. "peni. +n perimetrul carierei au rmas H.E.A 23 :5.% sta!iile trafo ec(ipate i construc!iile uoare din incintele carierei. ./au retras i electropompele cu care se e#acuau apele de pe #atra carierei% fapt ce a determinat acumulri de ape plu#iale i de infiltrare de peste 1,3.333 m 3 )ntr/ un an. 9recndu/se la inc(iderea carierei% se #or retrage )n totalitate toate instala!iile electrice% H.E.A.% sta!iile trafo. ?.-.?. ) :ide$e! *u $2$i*%$ de +$e02ti$e &i de de, :ide$e !*e !$ie$ei +nc(iderea lucrrilor de pregtire i desc(idere ale carierei presupune )nc(iderea carierei )n sine% care const )n modelarea tuturor suprafe!elor afectate de acti#itatea producti#. Aceast modelare
12

a constat )n umplerea golului creat )n suprafa!a carierei de aa manier )nct suprafe!ele nou create s fie sta ilite cu )nclinri ma$ime de 1,o% asigurndu/se lucrul mecanizat )n #ederea punerii )n circuitul agricol. 'entru realizarea acestei modelri a fost necesar un aport de roc ?pmnt@% sursa fiind (alda e$terioar a carierei care odat cu modelarea suprafe!elor ocupate cu cariera se #a modela i suprafa!a (aldei )n #ederea sta ilit!ii i rea ilitrii ecologice a acesteia.

?.-.@. ) :ide$e! *u $2$i*%$ 3i)ie$e de *e02tu$2 u ,u+$!1!4! +nainte de )nceperea acti#it!ii carierei *odo% la aza #ersantului estic al carierei% )n imediata apropiere a al iei prului *odo s/a organizat incinta *odo II )n #ederea cercetrii stratului III/ lignit cu lucrri miniere su terane. Hucrrile miniere de cercetare se constituie din dou galerii de coast care au fost sus!inute cu armturi metalice )n cmpuri% anda4area cmpurilor fcndu/se cu lemn de rinoase. Ha momentul ini!ierii proiectului de )nc(idere% cele dou galerii de coast erau necontrola ile% profilul acestora fiind )nc(is total prin ruperea anda4elor de la acoperi i de la pere!i i ptrunderea )n profil% prin pr uirea acoperiului. +n aceste condi!ii% cele dou galerii de coast au fost )nc(ise fiecare cu cte un dig de izolare )ncastrat )n roc fa! de profilul li er% diguri situate la cel mult & mm fa! de prima armtur situat la gura fiecrei galerii de coast. Digurile au fost pre#zute cu o !ea# )n #ederea e#acurii e#entualelor ape care s/au acumulat sau care se #or acumula% i cu o !ea# pentru controlul gazelor.

13

?.-.A. S %!te$e! di) 1u) 4iu)e ! i),t!*!4ii*%$ de !*i3e)t!$e u e)e$0ie e*e t$i 2 .coaterea din func!iune a instala!iilor de alimentare cu energie electric% )n totalitatea lor% au a#ut loc )nainte de a se trece la )nc(iderea efecti# a carierei% cauzele fiind6 Aliniamentul H.E.A 23 L5 care alimenteaz sta!iile trafo cu energie electric se afl )ntr/o tranee orientat nord/sud% e$ecutat )n suprafa!a (aldei de steril% care% prin modelare% asigur materialul de umplutur a golului creat de e$ploatarea prin carier7 .ta!iile trafo cu tot ec(ipamentul de msur i control se afl )n suprafa!a ocupat cu (alda% iar suprafa!a aferent acestora tre uie modelat i ecologizat )n prima etap. +n aceste condi!ii% lucrarea de e#acuare a apelor acumulate pe #atra carierei% premergtoare )nc(iderii carierei% s/a realizat cu motopompe de mare capacitate )n #ederea scurtrii timpului pri#ind eli erarea #etrei carierei de ape )n #ederea realizrii umpluturii cu pmnt a #etrei pn la cota N,23 m% aceasta a#nd la marginea lacurilor formate cota N,,& m. Energia electric necesar organizrii de antier ct i pentru dirigen!ia de antier este energie de 4oas tensiune i care s/a o !inut prin racordarea la re!eua de alimentare cu energie electric a localit!ii *odo.

14

?./. Re!9i*it!te! e %*%0i 2 Rea ilitarea ecologic reprezint o ac!iune de reconstruire a capacit!ii utile a solurilor antropice% i anume fertilizare i apoi culti#are% cu scopul #alorificrii agricole sau sil#ice. Hucrrile programate )n #ederea rea ilitrii ecologice au constat )n succedarea a dou su etape importante% i anume ameliorarea calit!ii protisolurilor ?ferilizarea@% )nier area a ,2 (a i plantarea a ,3 (a cu specii locale de ar ori sau ar uti. 'entru efectuarea corect a refertilizrii terenurilor% s/a analizat )n la orator solul #egetal% respecti# )ngrmintele folosite% pentru a nu con!ine pesticide% metale grele sau oricare din materialele neacceptate. 'lantarea speciilor de ar ori i ar uti s/a fcut conform directi#elor sil#ice i respectnd zonele de )mpdurire e$istente )nainte de )nceperea e$ploatrii de cr une.

?.=. Rei)te0$!$e! 1u) 4i%)!*2 Reintegrarea func!ional const )ntr/un comple$ de msuri i ac!iuni care se realizeaz )n scopul transformrii suprafe!elor degradate )n spa!ii utile din punct de #edere economic% a cror eficien! tre uie s fie compara il cu performan!ele o !inute )naintea desc(iderii lucrrilor miniere. Este o faz de factur managerial% ce sigur metodologia i implementarea solu!iilor optime pentru o !inerea succesului economic al proiectului de ra ilitare.

15

?.?. P*!)u* de !3e*i%$!$e ! *u $2$i*%$ de 7) :ide$e ! !$ie$ei B%d%& F!"!B%+e$!4i! M2,u$! de !3e*i%$!t Re,+%),!9i*it!te! i),titu4i%)!*2B !+$%9!$e &i i),+e 4ie %)t$! t%$ -. C0%3%t Restric!ii )n programul de demolare cu e$plozi#i 1oo/11oo% de luni pn sm t7 Informarea comunit!ii *odo cu pri#ire la programul de demolare cu e$plozi#i. /. Vi9$!4ii Restric!ia cantit!ii de e$plozi# pentru fiecare )ncrctur 3%, :g gaura e$plozi#% minimum 1
16

C%),t$u 4ii Lu $2$i de de3%*!t De3%*!$e *2di$i &i ,t$u tu$i u 3!te$i!*e e>+*%"i5e Diriginte antier

secund )ntrziere )ntre una i alta. =. P$!1 &i 1u3 =suri de suprimare a prafului ?pucare umed@. P$% e,!$e! 3!te$i!*e*%$ de3%*!te -. P$!1 're#enirea prafului ?procesare umed@ /. C0%3%t Hocul instala!iilor de procesat nu #a fi mai apropiat de 1 :m de oraul *odo7 Instalarea unui ecran de diminuare a zgomotului )n 4urul ec(ipamentelor de procesare dac este necesar. =. P%*u!)4i 7) ,!u +e 3!te$i!*e*e de de3%*!t .electarea contaminan!ilor din materialele demolate )nainte de procesare. =aterialele contaminate #or fi depozitate separat )n zona special amena4at. T$!),+%$tBde+u)e$e 3!te$i!*e di) de3%*!$e -. N%$%i =en!inerea asculantelor curate atunci cnd se lucreaz )n i )n afara zonei antierului. /. P$!1 .tropirea materialului demolat din asculante i )n zona de depunere7 Acoperirea asculantelor dac transportul se face prin zone locuite. Lu $2$i te$!,ie$e C%)t$! t%$ 3+u& !$e! $% i*%$ -. C0%3%t Diriginte antier du$e Restric!ii )n programul de demolare cu e$plozi#i 1oo/11oo% de luni pn sm t7 Informarea comunit!ii *odo cu pri#ire la programul de demolare cu e$plozi#i. /. Vi9$!4ii Restric!ia cantit!ii de e$plozi# pentru fiecare )ncrctur 1, :g gaura e$plozi#% minimum 1 secund )ntrziere )ntre una i alta7 Altele.
17

Diriginte antier

Diriginte antier

=. P$!1 &i 1u3 +e,te "%)e *% uite =suri de diminuare a prafului ?e$plozie umed@7 Restic!ia pentru e$plozie cnd #ntul duce praful i fumul peste zonele locuite. E> !5!$e! &i 7) 2$ !$e! 3!te$i!*e*%$ -. S u$0e$i de u*eiu$i &iB,!u %39u,ti9i*i Ec(ipamentul este #erificat lunar de Dirigintele de antier pentru )ncadrarea din punct de #edere te(nic )n normele de protec!ia mediului. Ec(ipamentul care nu #a fi corespunztor #a fi scos )n conformitate cu clauzele contractuale. /. Su$+!$e! 3!*u$i*%$ %$ t!*u"e*%$ 7) ti3+u* *u $2$i*%$ Ciecare lucrare terasier pentru maluri sau taluze cu e$ca#atorul se face )n concordan! cu 'rescrip!iile te(nice ?9'/"OO@% edi!ia 10027 +mpre4muiri insta ile. T$!),+%$tBde+u)e$e B73+$2&tie$eB)i5e*!$ eB+*!,!$e i ariere )n 4urul zonelor Diriginte antier

-. C0%3%t 7) ti3+u* t$!),+%$tu*ui 7) &!)tie$ Diriginte antier ,!u +e d$u3u$i*e +u9*i e Restric!ii )n programul de transport 1oo/11oo% de luni pan sm t7 Restric!ia #itezei asculantelor la 33:mF( sau mai pu!in% aa cum cere comunitatea. /. N%$%i &i +$!1 +e d$u3u$i*e +u9*i e "ur!irea ro!ilor asculantelor )nainte de prsirea punctelor de )ncrcareFdescrcare7 .uprimarea oricror pierderi de material )n timpul transportului prin acoperirea asculantelor. =. C0%3%t .uprimarea zgomotului la ieirea din !e#ile de eapament.

Lu $2$i de "id2$ie P$e02ti$e! &i +*!,!$e! 9et%)u*ui i) ,itu -. Bet%)u* 7) !1!$! "%)ei de %),t$u 4ie Colosirea numai a ec(ipamentelor mecanice de preparare a etonului7

C%)t$! t%$ Diriginte antier

18

Hocul ec(ipamentelor de preparare a mortarului #a fi apro at de Dirigintele de antier. T$!),+%$tu* 9et%)u*ui -. P%*u!$e! d$u3u$i*%$ +u9*i e d!t%$it2 Diriginte antier , u$0e$i*%$ de 3%$t!$ 7) ti3+u* t$!),+%$tu*ui Colosirea numai a ec(ipamentelor speciale pentru transportul etonului7 "ur!irea antierului i a ec(ipamentelor la sfritul fiecrei zile. Lu $2$i 0e)e$!*e Lu 2$i !di! e)te +e,te ,!u 7) u$,u$i ,!u ! u3u*2$i de !+2 'B!$!%*t( -. P%*u!$e! !+e*%$ de ,u+$!1!42 se lucreaz numai cu ec(ipamente nepoluante )n #ecintatea cursurilor de ap7 )mpre4muirea sau ridicarea apropierea cursurilor de ap /. C%)t$%*u* !+e*%$ di) +$e i+it!4ii "onstruirea canalelor de gard pentru diri4area apelor din precipita!ii i prote4area cursurilor de ap. =. P%*u!$e! !+e*%$ ,u9te$!)e Este interzis folosirea materialului de ram leu ce con!ine materiale neacceptate Cu*ti5!$e!; $e5e0et!$e! &i 7)t$e4i)e$e! 5e0et!4iei e>i,te)te -. P%*u!$e! u +e,ti ide )e! e+t!te Colosirea numai a )ngrmintelor apro ate de Dirigintele de antier7 .olul #egetal% solul sau )ngrmintele naturale #or fi testate i analizate )n la oratoarele specializate pentru a nu con!ine pesticide% metale grele sau orice alte materiale neacceptate. /. A1e t!$e! 5e0et!4iei e>i,te)te Dirigintele de antier a )nregistrat numrul copacilor i a estimat zona e$istent de pune. "onstructorul reface pe costuri proprii orice afectare a #egeta!iei. O+e$!4ii 7) "%)! 9i$%u$i*%$B!te*ie$e*% $ -. P%*u!$e! "%)e*% !di! e)te 9i$%u$i*%$; Diriginte antier !te*ie$e*%$ &i uti*it24i*%$ de de+%"it!$e "onstruirea )n antier a facilit!ilor )n zona apro at de Dirigintele de antier% a#nd toate
19

C%)t$! t%$ Diriginte antier

arierelor

)n

Diriginte antier

facilit!ile necesare pentru cur!irea gunoiului mena4er i industrial7 Resturile mena4ere i industriale #or fi depozitate zilnic la groapa de gunoi. M!te$i!*e +e$i u*%!,e C%)t$! t%$ De+%"it!$e; -. A ide)te d!t%$!te e>+*%"i5i*%$ Diriginte antier 3!)i+u*!$eB1%*%,i$e! Colosirea facilit!ilor de depozitare adec#ate e>+*%"i5i*%$ ?facilit!i proprii de depozitare@7 Colosirea containerelor i a mi4loacelor de transport apro ate de Dirigintele de antier. De+%"it 1%*%,it -. S u$0e$i de u*eiu$i &iB,!u %39u,ti9i*i Diriginte antier +e)t$u di,t$i9u4i! de Colosirea #aselor colectoare a scurgerilor de %39u,ti9i*i &i ulei din depozite i utilit!i. "ur!area zilnic a u*eiu$i zonei de depozitare de materiale contaminate. /. S u$0e$i de !*i3e)t2$ii %39i,ti9i*iBu*eiu$i 7) ti3+u*

"onstruirea i operarea )n depozitele de com usti iliFuleiuri7 Colosirea numai a pompelor de umplere instalate la rezer#oare pentru alimentarea ec(ipamentelor. =. I) e)dii 7) "%)! de de+%"it!$e "onstruirea depozitului de com usti il i a facilit!ilor )n zona apro at de Dirigintele de antier prin metoda de lucru sta ilit7 Ec(ipament de stingerea incendiilor )n conformitate cu normele de pre#enire i stingere a incendiilor.

20

?.@. P*!)u* de 3%)it%$i"!$e ! *u $2$i*%$ de 7) :ide$e &i +%,t 7) :ide$e ! !$ie$ei B%d%& ?.@.-. P*!)u* de 3%)it%$i"!$e ! *u $2$i*%$ de 7) :ide$e ! !$ie$ei B%d%& P$%9*e3! L% u* 3%)it%$i"2$ii +!$!3et$u*ui 'e antier i )n zona locuit M%du* de 3%)it%$i"!$e !* +!$!3et$u*ui Ec(ipamentul de msurare a zgomotului ?deci elmetru@ F$e 5e)4! de 32,u$!$e 8ilnic Re,+%),!9i*it!te! +e)t$u 32,u$!$e Dirigintele contractului de antrepriz

1. 8gomot generat de6 E$plozii Ec(ipament greu "amioane 2. 5i ra!ii generate de6 E$plozii Ec(ipament greu "amioane 3. 'raf generat de6 E$plozii 9rafic i ec(ipament &. Gaze generate de 6 E$plozii =otoarele camioanelor i ec(ipamentului greu ,. 'oluarea solului

+n apropierea cldirilor afectate

5i rometru

'rin msurtori se sta ilete ni#elul e$ploziilor i transportului )n perimetrul zonei locuite.

Dirigintele contractului de antrepriz

'e antier i )n zona locuit

5izual

8ilnic

Dirigintele contractului de antrepriz

'e antier i )n zona locuit

5izual pentru e$plozii7 Ec(ipament special pentru motoare

Hunar i cnd este adus ec(ipament nou )n antier

Dirigintele contractului de antrepriz

Mnde sunt stoca!i

5izual

8ilnic

Dirigintele contractului de antrepriz


21

cu6 "om usti ili sau lu rifican!i ?scurgeri din rezer#oare% scurgeri din motoare% alte opera!ii de manipulare a car uran!ilor sau lu rifican!ilor@ "iment sau eton

car uran!ii i lu rifican!ii Mnde este alimentat ec(ipamentul Mnde este garat ec(ipamentul Mnde sunt utiliza!i com usti ili iFsau lu rifican!i Mnde este preparat i transportat cimentul

)n locurile unde se lucreaz "om usti ili i )n apropierea cursurilor de ap lu rifian!i puncte de pJ monitorizare pe suspensii i *araolt transportate de apele plu#iale -. 'oluarea apei

Analize de la orator

Hunar )n timpul lucrrilor

Dirigintele contractului de antrepriz

?.@./. P*!)u* de 3%)it%$i"!$e +%,t 7) :ide$e ! !$ie$ei B%d%& F! t%$u* 3ediu 1. aer 2. ap suspensii pJ
22

de L% u* 3%)it%$i"2$ii +!$!3et$u*ui +n sit *araolt

M%du* de F$e 5e)4! 3%)it%$i"!$e !* 32,u$!$e +!$!3et$u*ui #izual Analize la orator 9rimestrial

de Re,+%),!9i*it!te! +e)t$u 32,u$!$e "on#ersmin

de Hunar pn ce se "on#ersmin )ncadreaz )n limitele admise

3. sol metrale grele pJ &. #egeta!ia densitatea #egeta!iei tipul #egeta!ie ,. sta ilitatea (aldelor sta ilizare eroziune de

8onele rea ilitate

Analize la ortaor

de Anual pn ce se "on#ersmin )ncadreaz )n limitele admise

.uprafe!e 5izual culti#ate sau plantate )n incinte% (alde% etc

Anual

"on#ersmin

Arii de depunere

5izual i ridicare Anual topografic

"on#ersmin

23

*i liografie6 "onf. uni#. dr. ing. 5alentin '>'E."M% Mni#ersitatea Ecologic *ucureti B note curs Gestiunea Resurselor Deregenera ile (ttp6FFump.minind.roF / Mnitatea de =anagement al 'roiectului% entitatea implementatoare a componentei de )nc(ideri mine% su ordonat =inisterului Economiei% "omer!ului i =ediului de Afaceri 'rof. uni#. dr. ing. Dumitru C>D>R% Mni#ersitatea 'etroani B ;Influen!a industriei miniere asupra mediului< "onf. uni#. dr. ing. Dicolae JADEP% Mni#ersitatea din 'etroani B ;Reintegrarea func!ional a sistemelor geomorfologice degradate ca urmare a e$ploatrilor cr unilor. .tudiu de caz6 Jalda de la 5alea =nstirii B *azinul =inier =otru<

24