Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea postului: Secretar Cod COR: 411502 Departament: administrativ Relaii ierarhice: se subordoneaz directorului general Relaii de colaborare:

cu personalul de conducere tehnic comercial resurse umane clienti colaboratori si institutii publice! Scopul postului: asigurarea condi"iilor optime pentru realizarea de ctre director a unor contacte e#iciente cu persoanele din interiorul $i e%teriorul #irmei asigurarea unei bune circula"ii a documentelor $i in#orma"iilor la nivelul #irmei gestionare baze de date introducere de date #iscale contabile&registru de casa diverse documente'! Atribuiile principale i sarcinile specifice: ( e#ectueaz activit"i administrative de rutin )n scopul e#icientizrii timpului de lucru al directorului* ( primirea "inerea eviden"ei $i repartizarea coresponden"ei )n cadrul #irmei* ( e#ectuarea unor lucrri de specialitate: organizarea $i actualizarea unor situa"ii redactarea unor materiale de coresponden" pstrarea $i operarea )n diverse registre de eviden"* ( asigurarea legturilor tele#onice )n interiorul $i e%teriorul organiza"iei! ( #urnizarea de in#orma"ii clien"ilor )n legtur cu activitatea $i programul organiza"iei* ( pstrarea eviden"ei numelor adreselor $i numerelor tele#onice ale persoanelor $i institu"iilor cu care anga+a"ii au rela"ii de serviciu* ( )nregistrarea hotr,rilor $i deciziilor luate de conducere aplicarea $tampilei $i repartizarea acestora la compartimentele #irmei* ( tehnoredactarea documentelor clasarea $i "inerea eviden"ei stricte a acestora* ( identi#icarea selectarea clasi#icarea $i pstrarea unor surse $i materiale de in#ormare* ( participarea la $edin"ele generale ale #irmei $i departamentului $i asigurarea protocolului* ( la cerere e%ecut orice alt sarcin care are legtur direct cu obiectivul postului ocupat! ( ordinea si curatenia in interiorul #irmei Atribuii privind respectarea normelor de sntate i securitate n munc, de prevenire i stingere a incendiilor: ( )nsu$irea $i aplicarea corect a legisla"iei normelor generale $i speci#ice de sntate $i securitate )n munc $i a di#eritelor proceduri )n con#ormitate cu speci#icul locului de munc* ( participarea la instruirea periodic privind sntatea $i securitatea )n munc prevenirea $i stingerea incendiilor* ( des#$urarea activit"ii la locul de munc respect,nd normele de sntate $i securitate )n munc normele -!S!. regulile de sntate $i igien individual la locul de munc* ( cunoa$terea #actorilor de risc $i a bolilor pro#esionale speci#ice locului de munc* ( identi#icarea pericolelor care apar la locul de munc $i raportarea acestor pericole persoanei competente s ia msuri con#orm procedurilor speci#ice locului de munc* ( acordarea primului a+utor rapid $i corect )n con#ormitate cu tipul accidentului produs* Responsabilitile postului: /egat de activit"ile speci#ice rspunde de: ( calitatea lucrrilor e#ectuate la locul de munc de catre ea $i se preocup permanent de )mbunt"irea lor* ( pstrarea )n bun stare a materialelor de lucru utilizarea $i )ntre"inerea echipamentelor con#orm parametrilor de #unc"ionare! /egat de disciplina muncii rspunde de : ( )mbunt"irea permanent a pregtirii sale pro#esionale $i de specialitate* ( pstrarea con#iden"ialit"ii in#orma"iilor $i a documentelor legate de #irm*

( (

respect prevederile normativelor interne $i procedurile de lucru privitoare la postul su* respect normele de sntate securitate $i igien )n munc normele de prevenire $i stingere a incendiilor $i ac"iune )n caz de urgen" normele de protec"ie a mediului )ncon+urtor!

Autoritatea postului: 0tilizeaz materiale $i echipamente puse la dispozi"ie de #irm speci#ice muncii de birou &computer %ero% imprimanta #a% scanner etc' Condiiile de munc: 1unca se des#$oar )n condi"ii obi$nuite la birou cu deplasri pe distan"e scurte sau medii &ridicarea sau plasarea coresponden"ei' ! 2upa caz munca poate #i e#ectuata si acasa pe laptop sau pe -C(ul personal sau o#erit de #irma! Program de lucru: 2 ore3zi variabil intre orele 14(25 Specificaiile postului: ivel de studii: cel pu"in studii medii* Studiile de specialitate )n domeniul biroticii $i secretariatului constituie un avanta+! !"perien: /ucrul pe calculator Cunotine necesare: a' speci#ice domeniului de lucru: ( cuno$tin"e de operare pe calculator* ( cunoa$terea cel pu"in a unei limbi strine de circula"ie interna"ional! b' )n domeniul snt"ii $i securit"ii )n munc: ( legisla"ia general $i speci#ic privind: sntatea $i securitatea )n munc prevenirea $i stingerea incendiilor regulile de sntate $i igien speci#ice locului de munc* ( planul de evacuare al #irmei $i procedurile de urgen" de prim a+utor $i de evacuare! Cerine pentru e"ercitare: ( rezisten" la stres* ( rezisten" la sarcini repetitive ( bune abilit"i de comunicare $i rela"ionare Caracteristici de personalitate aptitudini i deprinderi necesare : ( -unctualitate aten"ie la detalii spirit de observa"ie dezvoltat* ( 2eprinderi de acordare $i transmitere de in#orma"ii* ( 2eprinderi de culegere $i clasi#icare a in#orma"iilor! -rezentul document se constituie )n ane%a la contractul individual de munc $i a #ost )ntocmit )n 5 &trei' e%emplare originale!

Aprobat, Director General 6hisoiu 6heorghe Titular de post 7utolo 8ntoaneta