Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

ARGUMENT

5

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE

7

1.1.Câteva cuvinte despre publicitate

7

1.2.Delimitarea conceptelor

7

1.3.Accepţiunile conceptului de relaţii publice

13

1.4.Comunicarea de marketing şi brand-ul

15

CAPITOLUL II CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE 17

2.1.Elaborarea unui plan de campanie

2.2.Canalele mediatice 24 2.3.Suporturile 30 2.4.Mesajul 32 2.5.Evaluarea unui plan de campanie 33

18

CAPITOLUL III POSTUL DE RADIO 3.1.Structura organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune

organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune
organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune
organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune
organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune

38

41

44

46

47

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ-CAMPANIA DE LANSARE RADIO ZU 49 4.1.Obiectiv-Premise 56 4.2.Strategie-target şi caracteristici 56 4.3.Brand-identitate vizuală 57 4.4.Alegerea logo-ului 58 4.5.Alegerea limbajului 59 4.6.Campanie teasing-Who is Zu? 59 4.7.Campanie de lansare-acţiuni… ………………………………………………… 65

CONCLUZII……

………………………………………………………………………

68

BIBLIOGRAFIE…… ……………………………………………………………………….70

ARGUMENT

PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE 1.1.Câteva cuvinte despre publicitate 1.2.Delimitarea conceptelor 1.3.Accepţiunile conceptului de relaţii publice 1.4.Comunicarea de marketing şi brand-ul

CAPITOLUL II CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE 2.1.Elaborarea unui plan de campanie 2.2.Canalele mediatice

2.3.Suporturile

2.4.Mesajul

2.5.Evaluarea unui plan de campanie

CAPITOLUL III POSTUL DE RADIO 3.1.Structura organizatorică 3.2.Mijloace organizatorice 3.3.Relaţii cu publicul şi reclama 3.4.Manipulare şi diversiune

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ-CAMPANIA DE LANSARE RADIO ZU

4.1.Obiectiv-Premise

4.2.Strategie-target şi caracteristici 4.3.Brand-identitate vizuală 4.4.Alegerea logo-ului 4.5.Alegerea limbajului 4.6.Campanie teasing-Who is Zu? 4.7.Campanie de lansare-acţiuni

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Universitatea Tibiscus Timişoara Facultatea de Jurnalism,Comunicare şi Limbi Moderne Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

LUCRARE DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific Lect.drd. Daniel Liviu Ciurel

Timişoara

2009

Absolvent

Oana Olteanu

Universitatea Tibiscus Timişoara Facultatea de Jurnalism,Comunicare şi Limbi Moderne Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice

Lucrare de licenţă

Campania de relaţii publice Lansarea unui post de radio

Conducător ştiinţific Lect.drd. Daniel Liviu Ciurel

Timişoara

2009

Absolvent

Oana Olteanu