Sunteți pe pagina 1din 0

ANALIZESECTORIALE

ROMNIA
CEREALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Aceastpublicaiesebazeazpedateiinformaiipreluatedinsursepublicede
informare,dupcumaufostdisponibilelamomentuleditriiiconinutulvafi
revizuitperiodicpentruarealizaversiuniactualizateanual.
Denumirileiinformaiilecuprinsenaceastpublicaienuexprimnniciun
fel opinia Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine(CRPCIS).
Cu toate eforturile de a asigura acurateea informaiilor coninute n aceast
publicaie, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine (CRPCIS) nui asum rspunderea pentru nici o modificare a datelor
care ar putea aprea ulterior editriiacestui material sau pentru rezultatele ce
decurgdinutilizareainformaiilorprezentatenaceastpublicaie.
Nici o informaie cuprins n aceast publicaie nu implic o garanie sau
recomandare din partea Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i
InvestiiilorStrine(CRPCIS).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine
DireciaAnalizePiaPublicaii
Coordonator:
AlinaBeldescu
Autori:
CarmeliaMotofelea
AlinaBeldescu

DatestatisticecomerinternaionalINS/ANV:
Mihaela Simion

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

RomniaCereale

LoculRomnieipepiaaeuropeanacerealelor
Conform datelor statistice furnizate de Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i
Agricultur(FAO),comparativcuriledinEuropa,dinpunctdevederealsuprafeelorcultivatecu
cereale,nanul2009,Romniasesituapelocul:

ase la gru (cu o pondere de 3,5% n totalul european), dup Federaia Rus, Ucraina, Frana,
GermaniaiPolonia;

unsprezece la orz (cu o pondere de 1,9% n totalul european), dup Federaia Rus, Ucraina,
Spania,Germania,Frana,MareaBritanie,Polonia,Belarus,DanemarcaiFinlanda;

ase la ovz (cu o pondere de 3,0% n totalul european), dup Federaia Rus, Spania, Polonia,
UcrainaiFinlanda;

unulaporumb(cuoponderede16,9%ntotaluleuropean).

Dinpunctdevederealproducieidecereale,Romniaocupalocul:

noulagru(cuoponderede2,3%ntotaluleuropean),dupFederaiaRus,Frana,Germania,
Ucraina,MareaBritanie,Polonia,ItaliaiDanemarca;

treisprezece la orz (cu o pondere de 1,2% n totalul european), dup Federaia Rus, Frana,
Germania, Ucraina, Spania, Marea Britanie, Polonia, Danemarca, Finlanda, Belarus, Cehia i
Suedia;

doisprezece la ovz (cu o pondere de 1,9% n totalul european), dup Federaia Rus, Polonia,
Finlanda,Spania,Germania,MareaBritanie,Suedia,Ucraina,Frana,BelarusiItalia;

treilaporumb(cuoponderede9,5%ntotaluleuropean),dupFranaiUcraina.

Caracteristicialeresurselornaturale
Comparativcualterieuropene,Romniaareostructuravantajoasasuprafeeitotaleafondului
funciar dup modul de folosin, n anul 2009, suprafaa agricol reprezentnd 61,6%. Suprafaa
arabilanregistratoevoluieoscilant,delaoponderede64,0%dinsuprafaaagricolnanii2006
i2008,ajungndla64,2%nanul2009.

Suprafeelecultivatecucerealepentruboabeauavutoevoluiecresctoarepnn2009,pentrucan
anulurmtorssenregistrezeceamaimicvaloaredinntreagaperioadanalizat.Astfel,nanul
2010mrimeasuprafeelorafostmaimiccu1,6%fadeanuldebazalanalizeiicu4,7%fade
anulanterior.

Suprafeele cultivate cu porumb, cu toate c au urmat un trend descresctor, totui au deinut


ponderile cele mai mari n totalul suprafeelor cultivate cu cereale pentru boabe, pe tot parcursul
perioadei analizate. n anul 2010 culturile de porumb au nregistrat o scdere, att fa de anul
anterior,ctifadeanuldebazalanalizei,cu4,1%irespectiv11,0%.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomniaCereale

Situaia la gru a fost asemntoare, n sensul c dup o evoluie oscilant, suprafeele cultivate n
anul2010aufostmaimicicu7,2%fadeceledinanulanterioricu0,9%dectceledinanul2006.

Suprafaacultivatcucereale
20062010
miihectare

2006

2007

2008

2009

9.434,6

9.423,3

9.415,1

9.422,5

...

5.114,4

5.129,2

5.210,7

5.282,4

5.032,0

2.012,6

1.975,0

2.110,3

2.148,8

1.994,0

Orziorzoaic

331,6

363,8

394,0

517,5

521,0

Ovz

196,8

208,7

200,4

202,7

192,0

2.520,1

2.524,7

2.441,5

2.338,8

2.244,0

Sorg

0,7

1,1

8,0

6,1

...

Orez

5,6

8,4

9,9

13,3

...

Totalsuprafaarabil,dincare:
Cerealepentruboabe,dincare:
Gru

Porumb

2010

Sursa:INS:AnuarulstatisticalRomniei,2010;
Comunicatdepres64/2011Produciavegetallaprincipaleleculturi,nanul2010dateprovizorii
Not:...lipsdate

Caracteristicialebazeitehnicomateriale
ConformultimelordatealeInstitutuluiNaionaldeStatistic,parculdemainiagricolenanul2009
eraformatprintrealteledin176,8miitractoare,142,5miipluguripentrutractor,68,9miisemntori
mecanice i 24,9 mii combine pentru cereale. Trebuie menionat c n anul 2009, suprafaa arabil
aferentunuitractorafostdecirca54ha,fade72,6hacteran1989.

Ofertaromneascdecerealeiprodusedinacestea
DeiRomniadispunedeunimportantpotenialagricol,nperioada20062010,produciaagricola
avut o evoluie difereniat datorit condiiilor climaterice (secete, inundaii) i a modului de
realizarealucrriloragricole.

nanul2010saobinutoproduciedecerealepentruboabemaimare,attfadeanulanterior,ct
ifadeanuldebaz,cu11,4%irespectiv5,1%.

La principalele componente ale acestei grupe de produse agricole sau nregistrat urmtoarele
producii:gru5.588,0miitone,orziorzoaic1.321,0miitone,porumb9101,0miitone.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomniaCereale

Produciadecereale
20062010
miitone

2006

Cerealepentruboabe,dincare:

2007

2008

2009

2010

1.5759,3

7.814,8

16.826,4

14.873,9

16.570,0

5.526,2

3.044,5

7.181,0

5.202,5

5.588,0

Orziorzoaic

772,9

531,4

1.209,4

1.182,1

1321,0

Ovz

346,9

251,6

382,0

295,8

328,0

8.984,7

3.853,9

7.849,1

7.973,3

9.101,0

Sorg

1,3

1,2

20,9

14,4

...

Orez

18,4

27,5

48,9

72,4

...

Gru

Porumb

Sursa:INS:AnuarulstatisticalRomniei,2010;
Comunicatdepres64/2011Produciavegetallaprincipaleleculturi,nanul2010dateprovizorii
Not:...lipsdate

Conform datelor Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, n anul 2009 existau circa 4.512 de
unitispecializatenfabricareaproduselordemorritipanificaie,caredispuneaudeocapacitate
deprocesaredeaproximativ9.751,5miitoneanual.

Conform bazei de date EUROSTAT, produciile realizate i vndute nregistrate n anul 2009 n
industriademorritipanificaieaunsumatcirca2.472,3miitone

Produciarealizatvndutnindustriademorritipanificaie
nanul2009,conformclasificriiactivitilordineconomianaional

Clasa

CAENRev.2

UM

Producie

1061

Fabricareaproduselordemorrit

kg

1.458.345.853

1071

Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i a


produselorproaspetedepatiserie

kg

882.843.817

1072

Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea


prjiturilor i a produselor conservate de
patiserie

kg

102.744.686

1073

Fabricarea macaroanelor, tieilor, cuscusului


iaaltorprodusefinoasesimilare

kg

28.319.241

Sursa:EUROSTAT,bazadedatePRODCOM(ianuarie2011)

ComerulexterioralRomnieicucereale
nperioada20062010,exportulvaloricdeCereale(capitolul10conformSistemuluiArmonizat)a
deinutponderintotalulexporturilorromneticuprinsentre0,51%i2,39%.Importurilerealizate
audeinutpondericuprinsentre0,11%i0,64%ntotalulimporturilor.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomniaCereale

Exporturiledecerealeauavutoevoluiecresctoarenperioadaanalizat(excepiefcndanul
2009cndsanregistratoreducereminorfadeanulanterior),ajungndla891,8mil.euron
anul2010,ceeaceareprezentatomajorarecu515,0%fadeanul2006icu41,4%fadeanul
2009. n anul 2010, n cadrul capitolului, cele mai mari exporturi au fost nregistrate la grupele
Porumbcu391,2mil.euro(43,9%),Gruimeslincu382,1mil.euro(42,8%)iOrzcu95,6
mil.euro(10,7%).

Importurileauavutoevoluieoscilant,cuunminimde43,0mil.euronanul2006iunmaxim
de308,2mil.euronanul2008.nanul2010importurilesauredusajungndla248,0mil.euro,pe
primelelocurisitundusegrupeleGruimeslincu115,9mil.euro(46,7%),Porumbcu92,9
mil.euro(37,5%)iOrezcu22,8mil.euro(9,2%).

Soldulbalaneicomerciale,peparcursulaniloranalizaianregistratoevoluieoscilant,ceamai
micvaloarefiindnanul2007(116,6mil.euro),iarceamaimarevaloarenanul2010(+643,8
mil. euro). n anul 2010, cele mai mari valori ale soldului pozitiv sau nregistrat la grupele
Porumbcu+298,3mil.euro,Gruimeslincu+266,2mil.euroiOrzcu+81,1mil.euro.

PrimelecinciripartenerealeRomniei,nanul2010,laexportuldePorumbaufostCoreeade
Sud14,6%,Spania10,6%,Turcia7,7%,Ungaria6,9%iRepublicaArabSirian6,7%.Importula
provenit din Ungaria 53,1%, Bulgaria 26,9%, Frana 8,5%, Slovacia 1,8% i Germania 1,6%.
Exportul de Gru i meslin a fost orientat spre Spania 21,4%, Italia 13,2%, Filipine 10,5%,
Bangladesh9,5%iCoreeadeSud7,8%,importulproveninddinUngaria47,9%,Bulgaria40,2%,
Slovacia 3,6%, Serbia 3,5% i Austria 1,8%. La exportul de Orz principalii parteneri au fost
Arabia Saudit 42,8%, Cipru 13,4%, Grecia 6,8%, Italia 6,7% i Tunisia 6,7%, iar la importuri
Ungaria55,8%,Bulgaria25,9%,Spania16,2%,Austria0,7%iGermania0,5%.

n perioada 20062010, exportul valoric de Produse ale industriei morritului; mal, amidon,
inulin,glutendegru(capitolul11conformSistemuluiArmonizat)afostnesemnificativdinpunct
de vedere al ponderii n totalul exporturilor romneti (0,01%0,05%), importul acestor produse
deinndpondericuprinsentre0,12%i0,23%ntotalulimporturilor.

Exporturileauavutoevoluieascendent,cuunminimde1,6mil.euronanul2006iunmaxim
de 19,4 mil. euro n anul 2010. Grupele Fin de gru sau meslin cu 7,7 mil. euro (39,7%),
Crupe, gri i aglomerate sub form de pelete, din cereale cu 4,8 mil. euro (24,7%) i
Amidonuri;inulincu4,3mil.euro(22,2%)sausituatpeprimelelocurincadrulexporturilor
realizatepertotalcapitolnanul2010.

Importurileauurmatoevoluieoscilant,cuunminimde47,8mil.euronanul2006iunmaxim
de 126,2 mil. euro n anul 2008. n anul 2010 importurile au fost de 73,8 mil. euro, iar cele mai
mari valori sau nregistrat la grupele Fin de gru sau meslin cu 25,0 mil. euro (33,9%),
Crupe, gri i aglomerate sub form de pelete, din cereale cu 6,4 mil. euro (8,7%) i
Amidonuri;inulincu3,7mil.euro(5,0%).

Soldulbalaneicomercialepeansamblulcapitoluluiafostputernicnegativntoianiianalizai,
cu valori cuprinse ntre 46,2 mil. euro n anul 2006 i 119,6 mil. euro n anul 2008 (deficitul
nregistratn2010fiindde54,4mil.euro).nanul2010singurelesolduripozitivealebalanelor
comercialecuproduselecapitoluluisaunregistratlagrupeleAmidonuri,inulincu+0,6mil.
euroiBoabedecerealealtfelprelucratecu+0,2mil.euro.

PrimelecinciripartenerealeRomniei,nanul2010,laexportuldeAmidonuri;inulinaufost
Grecia45,3%,Polonia15,9%,Austria13,3%,Bulgaria12,3%iItalia5,3%.Importulsarealizatdin

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomniaCereale

Bulgaria41,4%,Cehia19,9%,Germania10,7%,Olanda8,6%iPolonia3,8%.LaBoabedecereale
altfel prelucrate exportul a fost orientat spre Bulgaria 45,8%, Ungaria 39,6%, Italia 9,4%, Grecia
3,4%iTurcia1,1%,iarimportulaprovenitdinGermania41,2%,Ungaria29,8%,Moldova11,8%,
Polonia2,7%iDanemarca2,2%

nperioada20062010,exportuldePreparatepebazdecereale,defin,deamidonsaudelapte;
produse de patiserie (capitolul 19 conform Sistemului Armonizat) a deinut ponderi situate ntre
0,11% i 0,16% n totalul exporturilor romneti. Importurile au deinut o pondere cuprins ntre
0,20%i0,42%dintotalulimporturilor.

Exporturileaucrescutaproapeandean(excepiefcndanul2009cndsanregistratoreducere
cu 1,9% fa de anul precedent), valoarea n anul 2010 ajungnd la 52,9 mil. euro, cu grupa
Produse de brutrie, de patiserie i biscuii pe primul loc cu o pondere de 84,5%, ceea ce
nsemna44,7mil.euro.

Importurilerealizatepeansamblulcapitoluluiauavutoevoluieoscilant,cuunminimde82,6
mil.euroiunmaximde185,6mil.euronanul2008.nanul2010valoareaimporturilorafostde
170,2,cucelemaimarivalori,respectiv100,5mil.euro(59,0%dinimporturilecapitolului11),tot
lagrupaProdusedebrutrie,depatiserieibiscuii.

Soldul balanei comerciale a fost negativ n perioada analizat, cu cel mai mare deficit n anul
2008 (139,3 mil. euro). n anul 2010 deficitul la nivelul capitolului a fost de 117,3 mil. euro, la
grupaProdusedebrutrie,depatiserieibiscuiinregistrndusecelmaimaresoldnegativ,
respectiv55,8mil.euro.

Primele cinci ri partenere ale Romniei, n anul 2010, la exportul de Produse de brutrie, de
patiserie i biscuii au fost Bulgaria 22,8%, Ungaria 14,7%, Grecia 8,5%, Italia 7,4% i Germania
5,3%,iarimportulaprovenitdinPolonia19,0%,Germania16,9%,Bulgaria13,5%,Italia11,5%i
Cehia7,1%.

Comerulexteriorcucereale
20062010
mil.euro

Cod
SA

CapitolSA

10

Cereale

11

Produsealeindustriei
morritului;mal,amidon,
inulin,glutendegru

19

Preparatepebazdecereale,de
fin,deamidonsaudelapte;
produsedepatiserie

Export/
Import

2006

2007

2008

2009

2010

Export

145,0

150,7

637,6

630,7

891,8

Import

43,0

267,3

308,2

249,8

248,0

Export

1,6

4,9

6,6

8,1

19,4

Import

47,8

95,4

126,2

89,9

73,8

Export

27,2

34,6

46,3

45,4

52,9

Import

82,6

135,7

185,6

163,6

170,2

Sursa:CRPCISBazadedateprivindstatisticadecomerexterior

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomniaCereale

Consumuldecerealeiprodusedincereale
Fcnd o comparaie cu celelalte ri membre ale Uniunii Europene, din punct de vedere al
consumuluiaparentumanbrutdecereale,nanul2009,conformstatisticilorEUROSTAT,nRomnia
senregistraula:

Cereale(exceptndorezul)circa4.265,1miitone,consumulmaximregsindusenItalia(9.604,0mii
tone)icelminimnLuxemburg(62,0miitone),dincare:

grucirca3.593,3miitone,consumulmaximregsindusenItalia(9.410,0miitone)i
celminimnLuxemburg(58,4miitone);

porumb circa 659,1 miitone, consumul maxim regsinduse n Germania (1.471,0mii


tone)icelminimnLuxemburg(1,3miitone);

Orezcirca72,3miitone,consumulmaximregsindusenGermania(286,4miitone)icelminim
nMalta(aproape3,0miitone).

Potrivit Anuarului Statistic al Romniei 2010, n anul 2009, consumul mediu anual pe locuitor de
cerealeiprodusedincerealeafostde200,8kgnechivalentboabe(3,4%fadeanul2006)sau151,7
kgnechivalentfin(3,6%fadeanul2006).

*
*

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011

RomaniaTradeandInvest
CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro

S-ar putea să vă placă și