Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TEXTILE I PIELRIE

Domeniul: Inginerie i managemen

S!e"iali#area: Inginerie e"onomi"$ in%u& rial$

TE'ATICA PENTRU EXA'ENUL DE DIPLO' ( LICEN) SESIUNEA IULIE *+,+


,- 'anagemen ul "ali $.ii 1. 2. 3. . &. *. Calitatea perspective, interpretare, dimensiuni Cadrul istoric de dezvoltare a managementului calitii Conceptele i principiile T.Q.M. !istemul calitii seria de standard de "!# $%%% Te'nici i instrumente pentru (m)untirea calitii Metode i te'nici moderne (n managementul calitii /Manual de inginerie economic 0azele managementului calitii *- /a#ele ingineriei &i& emelor %e !ro%u".ie 1.Ciclul de 1a)ricaie 2.Capacitatea de producie /I/LIO0RAFIE: 1. 2'erg'el, !., "ndrie, 3. 0azele i ingineria sistemelor de producie, 4d. 5niversitatea din #radea, 2%%

/I/LIO0RAFIE+ 1. ,usu,C. -Coord..

1- Si& em in2orma.ional !en ru managemen 1. !istem in1ormaional i principalele componente 6e1inirea componentelor sistemului in1ormaional -date, in1ormaia, 1lu7ul i circuitul in1ormaional, procedura in1ormaional, mi8loace de tratare a in1ormaiilor. 2. ,olul i 1unciile sistemului in1ormaional 3. Metodologia de ela)orare i per1ecionare a sistemului in1ormaional . 9roiectarea sistemului in1ormaional -4tapele ela)orrii unui studiu de sistem in1ormaional pentru management: ,aionalizarea sistemului in1ormaional. &. "n1ormatizarea (ntreprinderii. 9articulariti ale procesului de in1ormatizare -!tructura sistemului in1ormatic: !tructura )azei de date. /I/LIO0RAFIE: 1.;icolescu #., <er)ancu ". 2. "ndrie, 3. 3. Militaru, 2'. . #prea, 6. , Meni, 2. Management, 4d. 4conomic 1$$&, pag.1=%/1=$ /!istem in1ormaional pentru management. Colecie de aplicaii practice, 4ditura 5niversitii din #radea, "!0; -1%. $=3/=&$/12%/>, "!0; -13. $=>/$=3/=&$/12%/3, pp.11=, 2%%*. / !isteme in1ormatice pentru management. 4ditura 0"C ?33 0ucureti, 2%% : Sisteme Informaionale pentru Manageri, 4d. 9olirom, "ai, 2%%2:

3- S ru" ura .e&$ urilor 1. Caracteristici structurale ale esturilor. 2. !c'ema de programare a esturilor 3. 3egturi 1undamentale /I/LIO0RAFIE: 1. Cioar, 3. 2. C'inciu ,6, #ana ,6. 3. #ana ,6. !tructura esturilor, "ai 1$$> !tructura esturilor /cu dungi longitudinale , 4d. 5niv. din #radea, 2%%& / 9roiectarea esturilo/cu dungi longitudinale, 4d. 5niv. din #radea, 2%%& 4- S ru" ura 2irelor 1. 9roprieti generale ale 1irelor 2. 9roprieti 1izico/mecanice i c'imice ale 1irelor de in, c@nep, ))c, l@n i mtase 3.Clasi1icarea 1irelor te7tile /I/LIO0RAFIE: 1.?vram, M., ?vram, 6., 0u'u, 3. 2.0ordeianu, 6.,#ana, 6. 3.0ordeianu 6. .0ordeianu 6. &. 2ri)incea <., 0ordeianu, 6. /!tructura 1irelor, 4d 2'. ?sac'i, "ai, 2%%2 /Te'nologii generale (n 1ilaut estorie neconvenionale, 4d 5niv. din #radea, 2%%* /Te'nologii i utila8e (n 1ilatur, vol ", 4d. ?nAarom "ai, 1$$= /Bi)re te7tile, 4d. 5niversitii din #radea, vol "", 2%%& / Bi)re te7tile proprieti generale, 4d. 9er1ormantica, "ai 2%%2 5- Te6nologii i u ila7e 8n "on2e".ii

1. 9rocedee de tiere 2. Coaserea materialelor te7tile, clasi1icarea custurilor, custura -pag.1%1,1%3. 3. 5tila8e pentru coaserea materialelor te7tile. Maini pentru custuri de suveic, particulariti
constructive. /I/LIO0RAFIE: 1.3og'in ,C. 2. 3og'in, C. 3. 3og'in, C. . #ana, ".9., #ana, 6. &. #ana, ".9. *.#ana, ".9., #ana, 6. / Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 9er1ormantica "ai 2%%3, pag.* /==, / Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 9er1ormantica "ai 2%%3, pag.11&/121 / Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 9er1ormantica "ai 2%%3, pag.1&&/1= , / Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 5niversitii,2%%> / Controlul i auditul calitii, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> / Contri)uii practice la studiul asam)lrilor realizate cu structuri te7tile, ed. 5niversitii din #radea,2%%> 9- S ru" ura 8m:r$"$min ei

1. "n1ormaii 1iziologice necesare (n proiectarea structurilor vestimentare 2. Metode geometrice de construcie a tiparelor de )az. 3. Construcia a)loanelor pentru reperele produselor vestimentare. . /I/LIO0RAFIE:
1. Bilipescu, 4. 2. Bilipescu, 4. !tructura i proiectarea con1eciilor, 4d. 9er1ormantica "ai 2%%3, pag. 13=/1 9roiectarea constructiv a modelelor, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pg.1% / 1%>,1 3/1 =,1&1/1& .

3. Bilipescu, 4. . Co)lea, D. &. #ana, ".9., #ana, 6. *. #ana , ".9., =. #ana, ".9., #ana, 6.

9roiectarea constructiv a modelelor, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pag.333/3 =,3&2/3&3. / !tructura (m)rcmintei /Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 5niversitii,2%%> /Controlul i auditul calitii, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> / Contri)uii practice la studiul asam)lrilor realizate cu structuri te7tile, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> ;- S ru" ura ri"o urilor

1. 9arametrii de structur ai tricoturilor. 2. !tructura tricoturilor cu legturi de )az, cu legturi derivate, cu desene de culoare, cu desene de legtur cu oc'iuri du)le, cu oc'iuri reinute, cu oc'iuri trans1erate i cu desene Eacard. 3. !tructura tricoturilor din urzeal cu legturi de )az i derivate. /I/LIO0RAFIE: 1. "onescu, 6. 2. Comandar, C. 3. Comandar, C. . Tripa, !., "ndrie 3. 9roiectarea tricoturilor simple, 4d. "mprimeriei de <est, #radea, 1$$> !tructura i proiectarea tricoturilor, 4d. C4,M", "ai, 1$$> !tructura i proiectarea tricoturilor din urzeal, 4d. 9er1ormantica, "ai, 2%%3 /!tructura tricoturilor din )ttur i reprezentarea acestora (n Corel 6raF, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> <- Te6nologii i u ila7e 8n ri"o a7e 1. !electarea (n grup direct, la unul i dou nivele. 2. !electarea (n grup invers, la unul i dou nivele. /I/LIO0RAFIE: 1. 0udulan, ,. 2.Ciortea, 2. 3.Mateescu, M. 0azele te'nologiei tricota8elor, 4d. 0.".T. , 1$$* 5tila8ul i te'nologia meseriei, 4.6.9. 0ucureti, 1$$3 Te'nologia tricota8elor, 4d. 6idactic i 9edagogic, 0ucureti, 1$=% ,+- 'ar=e ing >/a#ele mar=e ingului? 1. 2. 3. . &. *. 9iaa. !egmentarea pieei Crearea i dezvoltarea produselor i serviciilor 9olitica contractual 6istri)uia varia)il esenial a mi7ului de marAeting Comunicaiile cu piaa i instrumentele promoionale !istem in1ormaional de marAeting MarAeting, 4d. 5niversitii din #radea, 2%%1 !istemul in1ormaional de marAeting, 4d. 47pert, 0ucureti, 2%%& ,,- 'ar=e ing in%u& rial 1- #rganizaia i mediul su de marAeting 2. MarAetingul ac'iziiilor. Comportamentul de ac'iziie -cumprare. al organizaiilor 3. 9lani1icarea activitii de marAeting. /I/LIO0RAFIE: 1. ?nton, <. 2. ?nton, <. 3. < ?nton, <. MarAeting, 4d.5niversitii din #radea, 2%%1,pg.2=/ , &/= , =&/$>, 11%/1%>, 12=/12>, 13$/1** !isteme in1ormaionale (n marAeting, 4d.47pert, 0ucureti,2%%&, pag.$1/$>, 1%=/11= MarAeting interorganizaional, 4d. 47pert, 0ucureti, 2%%*, p.31/

/I/LIO0RAFIE: 1. ?nton, <. 2. ?nton, <.

. <irgil 0alaure &. 9'ilip Gotler,

& ,*3/> , 2*=/2>$ MarAeting, 4d. 5ranus, 0ucureti, 2%% 9rincipiile MarAetingului, 4d. Teora, 1$$> ,*- Pro"e&e %e 2a:ri"a.ie 8n !iel$rie

1. 9rocese de 1inisare a (nclmintei. 2. 9rocese de 1a)ricaie a unui produs de (nclminte precizat. 3. !isteme de organizare a produciei. /I/LIO0RAFIE: 1. <olocariu ,.!., / 9rocese de 1a)ricaie (n industria produselor din piele i (nlocuitori, 4d.H2'. ?sac'iH "ai, 1$$$ ,1- S ru" uri i e6nologii 8n "on2e".ii !iele 1. 9rocese de 1a)ricaie a unui produs de (nclminte precizat. 2. Bactori te'nologici ce in1lueneaz rezistena (m)inrilor prin coasere. 3. Bactori te'nologici ce in1luena rezistena (m)inrilor prin lipire . Bactori te'nologici ce in1lueneaz rezistena (m)inrilor prin prindere /I/LIO0RAFIE: 1.Mlureanu 2., Cociu <., 2. Cociu <., Mlureanu 2., / 0azele te'nologiei con1eciilor din piele i (nlocuitori, partea ""/a, tipar ,otaprint, ".9. "ai 1$$2 / 0azele te'nologiei con1eciilor din piele i (nlocuitori, partea ""/a, tipar ,otaprint, ".9. "ai 1$$3

6ecan, 9ro1.univ.dr.ec. 8r. <asile ?;T#;

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TEXTILE I PIELRIE Domeniul: Inginerie in%u& rial$ S!e"iali#area: Te6nologia ri"o a7elor i "on2e".iilor Te6nologia i %e&ignul !ro%u&elor e@ ile

TE'ATICA PENTRU EXA'ENUL DE DIPLO' ( LICEN) SESIUNEA IULIE *+,+


,- Fi:re e@ ile 1. 9rincipalele caracteristici 1izico/mecanice ale 1i)relor te7tile 2. Bi)rele te7tile naturale 3. Bi)rele te7tile c'imice /I/LIO0RAFIE: 1. 0ordeianu, 6.,3, 2ri)incea <. 2. 0ordeianu, 6., 3, 3. 0ordeianu, 6., 3, #ana, 6. Bi)re te7tile, vol. "/ 9roprieti generale, 4d. 9er1ormantica, "ai, 2%%2 Bi)re te7tile, vol. ""/, 4d. 5niv din #radea, #radea, 2%%& Te'nologii generale te7tile/ Bilatur estorie/;econvenionale, 4d. 5niv. din #radea, #radea, 2%%* *- /a#ele e6nologiei ri"o a7elor 1. 9rocedeul de tricotare cu )uclare preala)il, 1olosind ace cu lim) -c@rlig.. 2. 9rocedeul de tricotare cu )uclare 1inal, 1olosind ace cu c@rlig -lim). 3. 9rocedeul de tricotare com)inat. /I/LIO0RAFIE: 1. Ier)an, C. .a. 2. 0udulan, ,. 3. Mateescu, M. . 9etreanu, C. Te'nologii de tricotare pe maini circulare, 4d. J2'. ?sac'iH "ai, 2%%2 0azele te'nologiei , 4d. 0.".T. , 1$$* Te'nologia tricota8elor, 4d. 6idactic i 9edagogic, 0ucureti, 1$=% Te'nologia tricota8elor, 4d. Te'nic, 0ucureti, 1$** 1- Pro"e&e i maini 8n ri"o a7e 1. !electarea (n grup direct, la unul i dou nivele. 2. !electarea (n grup invers, la unul i dou nivele. /I/LIO0RAFIE: 1. 0udulan, ,. 2.Ciortea, 2. 3.Mateescu, M. 0azele te'nologiei , 4d. 0.".T. , 1$$* 5tila8ul i te'nologia meseriei, 4.6.9. 0ucureti, 1$$3 Te'nologia tricota8elor, 4d. 6idactic i 9edagogic, 0ucureti, 1$=% 3-S ru" ura i !roie" area ri"o urilor &. 9arametrii de structur ai tricoturilor. *. !tructura tricoturilor cu legturi de )az, cu legturi derivate, cu desene de culoare, cu desene de legtur cu oc'iuri du)le, cu oc'iuri reinute, cu oc'iuri trans1erate i cu desene Eacard. =. !tructura tricoturilor din urzeal cu legturi de )az i derivate.

/I/LIO0RAFIE: 1. "onescu, 6. 2. Comandar, C. 3. Comandar, C. >. Tripa, !.,"ndrie 3.

9roiectarea tricoturilor simple, 4d. "mprimeriei de <est, #radea, 1$$> !tructura i proiectarea tricoturilor, 4d. C4,M", "ai, 1$$> !tructura i proiectarea tricoturilor din urzeal, 4d. 9er1ormantica, "ai, 2%%3 /!tructura tricoturilor din )ttur i reprezentarea acestora (n Corel 6raF, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> 4- 'ar=e ing >/a#ele mar=e ingului?

1. 2. 3. . &. *.

9iaa. !egmentarea pieei Crearea i dezvoltarea produselor i serviciilor 9olitica contractual 6istri)uia varia)il esenial a mi7ului de marAeting Comunicaiile cu piaa i instrumentele promoionale !istem in1ormaional de marAeting MarAeting, 4d. 5niversitii din #radea, 2%%1 !istemul in1ormaional de marAeting, 4d. 47pert, 0ucureti, 2%%& 5- 'ar=e ing in%u& rial

/I/LIO0RAFIE: 1. <. ?nton 2. <. ?nton

1- #rganizaia i mediul su de marAeting 2. MarAetingul ac'iziiilor. Comportamentul de ac'iziie -cumprare. al organizaiilor 3. 9lani1icarea activitii de marAeting. /I/LIO0RAFIE: 1. ?nton, < 2. ?nton, < 3. ?nton, < . 0alaure, <. &. Gotler, 9. MarAeting, 4d.5niversitii din #radea, 2%%1,pg.2=/ , &/= , =&/$>, 11%/1%>, 12=/12>, 13$/1** !isteme in1ormaionale (n marAeting, 4d.47pert, 0ucureti,2%%&, pag.$1/$>, 1%=/11= MarAeting interorganizaional, 4d. 47pert, 0ucureti, 2%%*, p.31/ & ,*3/> , 2*=/2>$ MarAeting, 4d. 5ranus, 0ucureti, 2%% 9rincipiile MarAetingului, 4d. Teora, 1$$> 9- /a#ele ingineriei &i& emelor %e !ro%u".ie 1.Ciclul de 1a)ricaie 2.Capacitatea de producie /I/LIO0RAFIE: 1. 2'erg'el, !., "ndrie, 3., 0azele i ingineria sistemelor de producie, 4d. 5niversitatea din #radea 2%% ;- S ru" ura .e&$ urilor . Caracteristici structurale ale esturilor. &. !c'ema de programare a esturilor *. 3egturi 1undamentale /I/LIO0RAFIE: 1. Cioar, 3. 2. C'inciu ,6, #ana ,6. 3. #ana ,6. !tructura esturilor, "ai 1$$> !tructura esturilor /cu dungi longitudinale , 4d. 5niv. din #radea, 2%%& / 9roiectarea esturilo/cu dungi longitudinale, 4d. 5niv. din #radea, 2%%&

<- /a#ele e6nologiei "on2e".iilorA Pro"e&e i maini 8n "on2e".ii 1. 9rincipiile metodei geometrice de construcie a tiparelor de )az -date iniiale, tipuri de relaii, reeaua de linii de )az pentru un spri8in pe umeri.. 2. 9articulariti privind construcia elementului guler -principii de clasi1icare, construcia gulerelor cu revere i a gulerului cu al.. 3. 9articularitile procesului construciei tiparelor de model -etapele procesului construciei modelelor, principii generale de construcie a modelelor.. .Tierea comple7 i consideraii asupra procesului de tiere. &. Custura simpl, calculul consumului de 1ir. *. ?plicaii ale (m)inrilor prin termolipire. =. Croire automat cu cuit. >. ?cionarea transportorului la maini pentru custuri de suveic. $. ?utomatizarea deplasrii reperelor la operaii de coasere. /I/LIO0RAFIE: 1. Mitu !. 2. Mitu !. 3. Mitu ! . 9apag'iu <. &. 9apag'iu <. *. 9apag'iu <. =. #ana, ".9., #ana, 6. >. #ana, ".9., #ana, 6. $. #ana, ".9., 0azele te'nologiei con1eciilor, vol." pag. 3% , 321/32> 0azele te'nologiei con1eciilor 0azele te'nologiei con1eciilor, vol."" pag. 33/ 2 9rocese i maini pentru pregtirea te'nic a 1a)ricaiei i croirea materialelor te7tile, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pag.112/121 9rocese i maini pentru pregtirea te'nic a 1a)ricaiei i croirea materialelor te7tile, 4d.2'. ?sac'i "ai 2%%%, pag. ==/=> 9rocese i maini pentru pregtirea te'nic a 1a)ricaiei i croirea materialelor te7tile, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pag. 3%%, 3% /311 / Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 5niv. din #radea, #radea, 2%%> / Contri)uii practice la studiul asam)lrilor realizate cu structuri te7tile, 4d. 5niv. din #radea, #radea, 2%%> / Controlul i auditul calitii, 4d. 5niv. din #radea, #radea, 2%%> ,+- Proie" area 8m:r$"$min ei

&. "n1ormaii 1iziologice necesare (n proiectarea structurilor vestimentare *. Metode geometrice de construcie a tiparelor de )az. =. Construcia a)loanelor pentru reperele produselor vestimentare.
/I/LIO0RAFIE: 1. Bilipescu 4. 2. Bilipescu 4. 3. Bilipescu 4. . Co)lea D. &. #ana ".9., #ana 6 *. #ana ".9., =. #ana ".9., #ana 6. !tructura i proiectarea con1eciilor, 4d. 9er1ormantica "ai 2%%3, pag. 13=/1 9roiectarea constructiv a modelelor, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pg.1% / 1%>,1 3/1 =,1&1/1& . 9roiectarea constructiv a modelelor, 4d. 2'. ?sac'i "ai 2%%%, pag.333/3 =,3&2/3&3. / !tructura (m)rcmintei Te'nologii i utila8e (n con1ecii te7tile, 4d. 5niversitii,2%%> Controlul i auditul calitii, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> Contri)uii practice la studiul asam)lrilor realizate cu structuri te7tile, 4d. 5niversitii din #radea,2%%> 6ecan, 9ro1.univ.dr.ec. 8r. <asile ?;T#;

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TEXTILE I PIELRIE


Domeniul: Inginerie in%u& rial$ S!e"iali#area: Te6nologia i %e&ignul "on2e".iilor %in !iele i 8nlo"ui ori Te6nologia "on2e".iilor %in !iele i 8nlo"ui ori

TE'ATICA PENTRU EXA'ENUL DE DIPLO' ( LICEN) SESIUNEA IULIE *+,+


,- 'a erii !rime 1. Caracteristicile 1izico mecanice ale pieilor. 2. !ortimente de piei 1le7i)ile pentru (nclminte. 3. !ortimente de piei rigide pentru (nclminte. /I/LIO0RAFIE: 1. <olocariu ,.!., 2. "onescu C., / 9rocese de 1a)ricaie (n industria produselor din piele i (nlocuitori, 4d.H2'. ?sac'iH "ai, 1$$$ / Controlul calitii produselor, 4d J 2'. ?sac'iH "ai 2%%1 *- /a#ele !roie" $rii 8n"$l.$min ei . &. *. =. >. Calapoade, topogra1ie criterii de clasi1icare. Bunciile (nclmintei. 9articulariti privind proiectarea (nclmintei pentru )r)ai -ansam)lul superior.. 9articulariti privind proiecatrea (nclmintei pentru 1emei -ansam)lul superior. 9articulariti privind proiecatrea (nclmintei pentru copii -ansam)lul superior. / 0azele proiectrii (nclmintei, 4d. 9er1ormantica, 2%%3 / 9roceduri C?6 destinate proiectrii (nclmintei, 4d. 2'. ?sac'iH "ai , 2%%3 1- Fi:re e@ ileA S ru" ura 2irelor . &. *. =. >. $. 9rincipalele caracteristici 1izico/mecanice ale 1i)relor te7tile Bi)rele te7tile naturale Bi)rele te7tile c'imice 9roprieti generale ale 1irelor 9roprieti 1izico/mecanice i c'imice ale 1irelor de in, c@nep, ))c, l@n i mtase Clasi1icarea 1irelor te7tile /I/LIO0RAFIE: 1.?vram, M., ?vram, 6., 0u'u, 3. 2.0ordeianu, 6.,#ana, 6. 3.0ordeianu 6. . 0ordeianu, 6.,3, 2ri)incea <. &. 0ordeianu, 6., 3, *. 0ordeianu, 6., 3, #ana, 6. /!tructura 1irelor, 4d 2'. ?sac'i, "ai, 2%%2 /Te'nologii generale (n 1ilaut estorie neconvenionale, 4d 5niv. din #radea, 2%%* /Te'nologii i utila8e (n 1ilatur, vol ", 4d. ?nAarom "ai, 1$$= Bi)re te7tile, vol. "/ 9roprieti generale, 4d. 9er1ormantica, "ai, 2%%2 Bi)re te7tile, vol. ""/, 4d. 5niv din #radea, #radea, 2%%& Te'nologii generale te7tile/ Bilatur estorie/ ;econvenionale, 4d. 5niv. din #radea, #radea, 2%%*

/I/LIO0RAFIE: 1. Mlureanu 2. Mi'ai ?., 2. Cocea M., Croitoru 6.B.

=.<. 2ri)incea 6ordeianu 6.

/ Bi)re te7tile proprieti generale, 4d. 9er1ormantica, "ai 2%%2 3- Pro"e&e %e 2a:ri"a.ie 8n !iel$rie

1.9rocese de 1inisare a (nclmintei. 2.9rocese de 1a)ricaie a unui produs de (nclminte precizat. /I/LIO0RAFIE: 1. <olocariu ,.!., / 9rocese de 1a)ricaie (n industria produselor din piele i (nlocuitori, 4d.H2'. ?sac'iH "ai, 1$$$

4- /a#ele e6nologiei "on2e".iilor %in !iele i 8nlo"ui ori 1. Calculul consumurilor speci1ice la piei. 2. Calculul consumurilor speci1ice la (nlocuitori de piele. 3. 9relucrarea marginilor reperelor 1le7i)ile i rigide prin tiere. . Km)inarea prin coasere. 9rincipalele tipuri de custuri, prezentri i variante de ansam)lri (n industria (nclmintei. &. 9arametri caracteristici care intervin (n calculul normelor de consum al aelor pe tipuri de custuri *. Bactori te'nologici ce in1lueneaz rezistena (m)inrilor prin coasere. =. Bactori te'nologici ce in1luena rezistena (m)inrilor prin lipire >. Bactori te'nologici ce in1lueneaz rezistena (m)inrilor prin prindere $. !istem de con1ecii utilizate la con1ecionarea (nclmintei. /I/LIO0RAFIE: 1.Mlureanu 2., Cociu <., 2. Cociu <., Mlureanu 2., 3. Cocea M., Croitoru 6.B. . Croitoru 6.B. &. Croitoru 6.B. Mlureanu 2. *.Croitoru 6.B. Mlureanu 2., <olocariu ,., Carnagea B., =. Croitoru 6., 6ragomir ?., / 0azele te'nologiei con1eciilor din piele i (nlocuitori, partea ""/a, tipar ,otaprint, ".9. "ai 1$$2 / 0azele te'nologiei con1eciilor din piele i (nlocuitori, partea ""/a, tipar ,otaprint, ".9. "ai 1$$3 / 9roceduri C?6 destinate proiectrii (nclmintei, 4d. 2'. ?sac'iH "ai , 2%%3 / 5tila8e i automatizri pentru industria con1eciilor din piele, ,otoprint, ".9. "ai, 1$>= / Kndrumar pentru lucrri practice la disciplina+ utila8e i automatizri (n industria con1eciilor din piele, ,otaprint ".9. "ai, 1$>= / Kndrumar de practic pentru studenii de la specializarea con1ecii din piele, ,otoprint ".9. "ai, 1$$3 / 5tila8e pentru industria con1eciilor din piele (ndrumar de la)orator, 5niv. Te'nic J2'. ?sac'iH "ai, 2%%3

5- Con rolul i au%i area "ali $.ii 8n in%u& ria "on2e".iilor %in !iele 1. Controlul la punct 1i7 a calitii produselor pe 1lu7uri de 1a)ricaie 2. Controlul calitii (nclmintei 1inite. /I/LIO0RAFIE: 1. "onescu, C., 2. "onescu, C., / Controlul calitii produselor, 4d J 2'. ?sac'iH "ai 2%%1 / ?sigurarea i controlul (nclmintei pe 1lu7ul de 1a)ricaie, 4d. 5niversitii din #radea,

9- /a#ele ingineriei &i& emelor %e !ro%u".ie 1.Ciclul de 1a)ricaie 2.Capacitatea de producie

/I/LIO0RAFIE: 1. 2'erg'el !., "ndrie 3.,

0azele i ingineria sistemelor de producie, 4d. 5niversitatea din #radea 2%% ;- 'ar=e ing >/a#ele mar=e ingului?

1. 2. 3. . &. *.

9iaa. !egmentarea pieei Crearea i dezvoltarea produselor i serviciilor 9olitica contractual 6istri)uia varia)il esenial a mi7ului de marAeting Comunicaiile cu piaa i instrumentele promoionale !istem in1ormaional de marAeting MarAeting, 4d. 5niversitii din #radea, 2%%1 !istemul in1ormaional de marAeting, 4d. 47pert, 0ucureti, 2%%&

/I/LIO0RAFIE: 1. ?nton, <. 2. ?nton, <.

6ecan, 9ro1.univ.dr.ec. 8r. <asile ?;T#;

10

S-ar putea să vă placă și