P. 1
Capitolul 1. Definitia Biotehnologiei Obtinerea Preparatelor Enzimatice Obtinerea Culturilor St

Capitolul 1. Definitia Biotehnologiei Obtinerea Preparatelor Enzimatice Obtinerea Culturilor St

|Views: 1,097|Likes:
Published by Sorynad Sebas

More info:

Published by: Sorynad Sebas on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

1.1.

BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE – DEFINIŢIE – OBIECTUL BIOTEHNOLOGIEI

Biotehnologia este o ştiinţă complexă, ce se caracterizează prin utilizarea integrată a biochimiei, microbiologiei, biologiei celulare şi a ingineriei genetice. (fig. 1.1).

Figura 1.1. Biotehnologia o ştiinţă complexă

Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele greceşti: „Bios” care înseamnă viaţă, „Tehnikos” care înseamnă tehnici şi „Logos” care însemnă „studiu al”. Biotehnologia este aplicată in diverse domenii, cum ar fi : agricultură, industria alimentară, producţie industrială, mediu şi medicină. Biotehnologia alimentară se referă la prelucrarea industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor agenţi biologici (microorganime, enzime) adăugaţi în scopul realizării unor produse sau a ameliorării unor procese tehnologice. Rolul biotehnologiei este covârşitor în industria alimentară. În fapt industria alimentară este o biotehnologie deoarece materiile prime agroalimentare sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor până la consum, în stare proaspătă (cazul fructelor şi legumelor) sau până la

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi 2 starter de microorganisme. industrializare (cazul tuturor produselor agroalimentare) implică controlul activităţii enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a celor elaborate de microflora de contaminare. Enzimele proprii ţesuturilor vegetale şi animale sunt esenţiale în transformările pe care le oferă produsele agroalimentare: maturarea fructelor şi legumelor, cerealelor şi făinurilor sau diferitelor produse alimentare pe bază de cereale germinate, maturarea brânzeturilor, maturarea cărnii. Enzimele pot avea însă şi rol deteriorativ cu implicaţii în modificarea caracteristicilor senzoriale şi a valorii nutritive a materiilor prime agroalimentare până la prelucrarea termică a acestora. De asemenea rolul microorganismelor este hotărâtor, unele dintre ele având acţiune dăunătoare, altele având rol esenţial în obţinerea unor produse alimentare datorită acţiunii lor fermentative: produse lactate acide, brânzeturi, bere, vin, spirt, pâine, salamuri crude, alimente fermentate din cereale şi leguminoase. Microorganismele intervin şi în fermentarea unor produse vegetale: varza, murături, măsline, castraveţi, cacao, etc. Biotehnologiile în industria alimentară s-au dezvoltat impresionant prin folosirea enzimelor exogene (industria laptelui, berii, spirtului, amidonului, cărnii, sucurilor de fructe, zahărului, panificaţiei, etc.) şi a culturilor starter (industria berii, laptelui, cărnii, panificaţiei, etc.) La toate acestea trebuie să avem în vedere obţinerea de metaboliţi secundari (alcool etilic, acetonă, acizi organici, aminoacizi, etc.) prin folosirea de microorganisme precum şi de biomasă alimentară şi furajeră, etc. Cu ajutorul enzimelor microorganismelor se pot accelera procesele biochimice, se pot perfecţiona procesele de producţie, se poate îmbunătăţi calitatea produselor alimentare şi se poate mări gradul de diversificare a producţiei alimentare.

1.2. PREPARATE ENZIMATICE

1.2.1. Aspecte generale Biotehnologia preparatelor enzimatice este un domeniu de bază al biotehnologiei, având drept scop studierea tehnicilor de obţinere a preparatelor enzimatice folosind materii prime de origine animală, vegetală şi microbiană, sub formă liberă sau imobilizată pentru a fi folosite ca agenţi biologici în industria alimentară, industria furajelor, industria textilă, detergenţilor, farmaceutică, cosmetică, chimică, etc. Prin utilizarea preparatelor enzimatice, tehnologiile tradiţionale se transformă în biotehnologii, devenind mai eficiente şi mai puţin poluante.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme. În figura 1.2. este prezentată ponderea de utilizarea a preparatelor enzimatice în diferite ramuri.

3

Alte domenii; 6 Morarit, panificatie; 5 Sucuri, vinuri; 10 Bere; 4 Amidon; 30

Distilate; 5 Produse lactate; 5

Detergenti; 35

Fig. 1.2. Poderea utilizării preparatelor enzimatice Aşa cum se observă din datele de mai sus, cea mai mare pondere o are utilizarea în industria alimentară, urmată de industria detergenţilor. În figura 1.3. sunt prezentate principalele tipuri de preparate enzimatice produse pe plan mondial. Cea mai mare pondere o au preparatele de proteaze urmate de amilaze.

Pectinaze; 10 Proteaze fungice; 4

Alte enzime; 4

Glucozizomeraze; 14 Amilaze fungice; 18

Amilaze bcteriene; 10 Proteaze bacteriene; 35 Proteaze de coagulare; 5

Fig. 1.3. Principalele tipuri de preparate enzimatice.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

4

Preparatele enzimatice se comercializează sub diverse forme şi grade de purificare: A. Preparate enzimatice solide: 1. Preparate enzimatice brute, sub formă de pulbere, obţinute prin uscarea şi măcinarea mediului fermentat; 2. Preparate sub formă cristalizată, enzime pure utilizate preponderent în chimia analitică şi ingineria genetică; 3. Preparate liofilizate, care sunt enzime purificate în amestec cu substanţe crioprotectoare, care sunt urcate în vacum la temperaturi de -20......-50°C B. Preparate enzimatice lichide 1. preparate enzimatice brute, formă sub care se livrează enzimele extracelulare (eliberate de către microorganisme în mediul de cultură în timpul fermentaţiei) 2. preparate parţial purificate, în care se adaugă conservanţi pentru a le mări stabilitatea în timp. In tabelul de mai jos sunt prezentate principalele tipuri de preparate enzimatice, sursele din care se obţin şi aplicaţile în industria alimentară.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme.

5

pancreas.Capitol 1. Sursele animale sunt reprezentate de subprodusele din industria cărnii (ficat. rinichi. inimă. Definiţia biotehnologiei. Preparatele fabricate la scară industrială folosesc trei tipuri de surse: ţesuturi animale şi vegetale şi microorganisme. Culturi starter de microorganisme. creier.2. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. 6 1. mucoasă stomacală şi intestinală). Utilizarea acestr surse este pe scară din ce în ce . Surse de enzime.2.

Aceste dezavantaje face ca sursele de origine vegetală să fie destul de puţin utilizate. rădăcini. producţia de enzime de către microorganisme poate fi mărită prin selectarea şi utilizarea de tulpini mutante. Sursele vegetale sunt reprezentate de seminţe( germinate sau negerminate). apariţia unor boli cum ar fi encefalopatia spongiformă la bovine. mai redusă. utilizată pentru degradarea proteinelor miofibrilare. ciclul de dezvoltare al microorganismelor este foarte scurt faţă de cel al plantelor sau animalelor. O altă enzimă este α -amilaza pancreatică care are utilizări în industria farmaceutică. Principalele enzime de origine animală care se obţin sub formă de preparate sunt chimozină (renina) care se extrage din stomacul de miel sau viţei care se utilizează pentru coagularea laptelui la fabricarea brânzeturilor. fiind înlocuite de sursele microbiene. cum ar fi: prezenţa unor substanţe potenţial dăunătoare sănătăţii omului (ex. înalt performante (productive) şi prin stabilirea condiţiilor optime fizice şi chimice pentru producerea de enzime. proteaze. Definiţia biotehnologiei. Microorganismele reprezintă principala sursă pentru obţinerea de preparate enzimatice. cum ar fi: producţia limitată. latexuri. Alte enzime de origine vegetală sunt lipoxigenaza din soia şi complexul enzimatic din malţ ( amilaze. melasă. Culturi 7 starter de microorganisme. glucanaze). fiind sub formă de făină de soia sau de malţ. . - papaina. - bromelina. - ficina. Utilizarea surselor vegetale pentru obţinerea preparatelor enzimatice ridică o serie de probleme. Principalele enzime obţinute din surse vegetale sunt. şroturi de soia sau floarea soarelui. protează obţinută din latexul fructului de smochin (Ficus carica). Preparatele enzimatice ale acestor enzime nu sunt purificate. frunze. protează obţinută din latexul fructelor de Caryca Papaia. sevă. Enzima este utilizată pentru tenderiyarea cărnii sau în industria berii. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Compuşii fenolici) sau a unor compuşi toxici de comtaminare. deoarece sursele animate prezintă o serie de dezavantaje. extract de porumb. protează obţinută din sucul de ananas ( Ananas comosus ). zer). folosită pentru hidroliya proteinelor colagenice. fructe.Capitol 1. Avantajele utilizării microorganimelor constau în: - microorganismele se pot obţine în cantităţi mari (biomasă) prin cultivare în instalaţii speciale pe medii de cultură ieftine (tărâţă de grâu.

proprietăţile enzimelor şi specificitatea de acţiune diferă cu natura microorganismelor producătoare.Capitol 1.3.4. 1.2. din care rezultă ca preparatele enzimatice pot fi obţinute sub formă de: - preparatele enzimatice obţinute pot avea activităţi diferite cu predominanţa preparate enzimatice brute-uscate. unei activităţi. preparate enzimatice brute – lichide concentrate. astfel industrial se pot obţine preparate care corespund întocmai scopului dorit. 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi 8 starter de microorganisme. - . respectiv şi uscate. preparate enzimatice purificate – concentrate. Definiţia biotehnologiei. Tehnologii de obţinere a preparatelor enzimatice Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice este prezentată în figura Tehnologia de obţinere a preparatelor enzimatice implică operaţiile indicate în schema prezentată în fig.

4. Această etapă presupune operaţii de dozare. solubilizare. mărunţire. Etapa biologică care constă în obţinerea culturilor starter intermediare şi a culturii de producţie. 3. Etapa de separare. . prin prelucrarea mecanică şi fizico chimică a materiilor prime ce intră în compoziţia mediului de cultură (fermentativ). urmată de etapa fermentativă prorpiu-zisă. sterilizare etc.Capitol 1. Schema tehnologică generală de obţinere a preparatelor enzimatice 9 Procesele biotehnologice de obţinere a preparatelor microbiene sunt complexe. Pregătirea mediului de cultură. Culturi starter de microorganisme. purificare şi standardizare a enzimelor. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Fig. Definiţia biotehnologiei. realizarea lor presupune parcurgerea a trei etape: 1. 1. 2.

1. Culturi starter de microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.5. 10 Fig. Definiţia biotehnologiei.Capitol 1. Schema bloc pe operaţii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene brute .

este reprezentat de extractul obţinut din industria amidonului după ce suferă o concentrare până la 50% S. galactoză care sunt uşor asimilabile. sulfatul de amoniu. în timp ce maltoză. 2% hazăr invertit şi 1% glucide nefermentescibile. În funcţie de tipul de melasă (sfeclă sau trestie) diferă şi compoziţia în glucide. Melasele mai conţin şi alţi compuşi cu carbon (gume. Surse de ioni anorganici. carne etc. - Extractul de porumb.U.azot organic: hidrolizate proteice de cazeină. Azotul din mediul de cultură are rol anabolic. 11 Pregătirea mediului de cultură Materii prime utilizate pentru fabricarea mediilor de cultură. săruri de amoniu. Materiile prime trebuie să asigure principalii nutrienţi microorganismelor în vederea dezvoltării lor în timpul fermentaţiei. aminoacizi). soia. Principalele surse de azot sunt: . Poliglucidele pot fi utilizate doar de către microorganismele apte să sitetizeze enzimele care să le hidrolizeze extracelular în monoglucide capabili să difuzeze prin membrana celulară. participând la biosinteza proteinelor structurale. Leşiile bisulfitice au un conţinut de 10% S. Surse de azot. Definiţia biotehnologiei.Capitol 1. Culturi starter de microorganisme.U. pentozani etc). pe lîngă zaharuri simple extractul apos mai conţine şi acid lactic obţinut ca urmare a dezvoltării bacteriilor lactice. forfatul acid de diamoniu. săruri minerale şi vitamine. - Leşiile sulfitice provin din industria hârtiei ca urmate a transformării masei lemnoase în pulpă celulozică sub acţiunea bisulfitului de calciu. sub formă de glucoză.. Surse de carbon. din care 20% glucide simple. Principala sursă de carbon ( sursă de energie) pentru microorganisme o constituie glucidele.azot anorganic: amoniac. 15% zahăr invertit şi 5% glucide nefermentescibile). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. În timp ce melasa de sfeclă conţine 50% glucide totale din care 47% zaharoză. compuşi cu azot (proteine. Melasa de trestie conţine aproximativ 50% glucide totale (din care 30% zaharoză. . Ca surse de carbon în reţetele mediilor industriale se folosesc: - melasele care provin de la rafinarea zahărului. . a enzimelor şi acizilor nucleici. zaharoza şi lactoza sunt asimilate doar dacă microorganismele posedă enzime capabile să le transforme în monoglucide. fructoză.

Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Obţinerea culturilor starter de producţie Pentru producerea enzimelor. Principalele vitamine necesare ca factori de creştere sunt: biotina. pentru a se reduce durata iniţieirii fermentaţiei. sulf. Etapa biologică. Factorii de creştere includ vitaminele. fosfor. tiamina. La microorganismele care au viteză de creştere redusă. acid pantotenic. Pentru buna desfăşurare a procesului de fermentaţie este necesară cultivarea microorgnimelor pe un mediu de cultură steril pentru a preveni contaminarea. Principalii ioni anorganici care trebuie să fie prezenţi în mediul de cultură sunt: macronutrienţii ( azot. fermentaţiile industriale se desfăşoară în volume de 150 – 250 de mc de mediu. pirimidine. şi magneziu) şi micronutrienţii (sodiu. Surse de factori de creştere. Factorii de creştere sunt compuşi organici a căror prezenţă în mediul de cultură este necesară în cantităţi mici. potasiu. Cultura folosită drept inocul trebuie să fie în faza exponenţială de creştere. Definiţia biotehnologiei. Sterilizarea mediului de cultură se poate realiza direct în bioreatorul în care se realizează fermentaţia sau într-un vas sub presiune separat. cupru. motiv pentru care trebuie pregătită o cantitate suficientă de inocul.Capitol 1. adaptate la mediul industrial pentru ca fermentaţia să se declanşeze rapid. având un rol catalitic sau structural pentru microorganisme. pentru care se utilizează inocule sporifere se recomandă să se asigure prin inoculare concentraţii de 105-106 spori pe g mediu. nucleotide şi nucleozide. mangan. fier. Pentru dezvoltarea microorganimelor în timpul procesului de fermentaţie este necesară prezenţa ionilor anorganici. . Cultura starter de producţie trebuie să conţină celule active. zinc. acidul nicotinic. purine. calciu. se recomandă să se folosească o cantitate mai mare de inocul. acizi graşi. aceştia reprezintă circa 8% din substanţa urcată a a celulelor microbiene. aminoacizi. molibden. iar în cazul celor submerse cultura starter de producţie să fie de circa 10% din mediul de cultură. steroli şi poliamide. Tratementul termic al mediilor de cultură. Culturi 12 starter de microorganisme. nichel şi seleniu). clor. În cazul fermentaţiilor desfăşurate pe mediul solid. ulterior fiind transferat în bioreactor. cobalt.

Capitol 1. Culturi starter de microorganisme. Definiţia biotehnologiei. 13 Fig. Etape pentru obţinere culturilor starter de producţie Tehnici de fermentaţie . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. 1.6.

fermentaţia de submersă. Bacillus licheniformis. Tipul III : există o fază de latenţă între producţia de enzime şi creşterea microorganismelor în mediul de cultură.Capitol 1. Bacillus amylolichefaciens. Tipul II : producţia de enzime continuă chiar după faza de creştere . Se pot întâlni trei tipuri de situaţii : • • • Tipul I : creşterea şi producţia de enzime sunt asociate . Penicillium emersonii. Aspecte biologice ale fermentaţiei principale. Această tehnică are avantajul că mediul de cultură va deveni un mediu bogat în activitate enzimatică . Această ultimă tehnică este superioară primei metode din punct de vedere tehnologic şi biochimic.fermentaţia de suprafaţă în care se utilizează un mediu solid pe care se cultivă microorganismul (de regulă un mucegai filamentos). în care mediul este lichid ce se află într-un reactor unde toţi parametrii fermentaţiei sunt perfect controlaţi. În cursul fermentaţiei microorganismul utilizat se va dezvolta şi va produce enzimă. Klebsiella planicola. Kluyveromyces lactis. Endothia parasitica. La sfârşitul fermentaţiei microorganismul trebuie distrus cu condiţia păstrării intacte a activităţii enzimatice. . . Pentru producţia de preparate enzimatice de origine microbiană se poate aplica două tehnici de bază : . Bacillus stearothermophilus. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Printre speciile de microorganisme ce se folosesc menţionăm următoarele : Aspergillus niger. Actinoplanes missouriens. Aspergillus oryzae. cele două procese putând fi simultane sau câteodată complet separate. Saccharomyces cerevisiae. Mucor miehei. Culturi 14 starter de microorganisme.

Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Diferite evolutii ale concentraţiei de celule şi enzime Aspectele biochimice ale fermentaţiei principale. -nivelul de proteine. care arată : -creşterea microorganismelor (biomasă. fermentaţia principală începe finalizarea prelevarea de probe. în funcţie de caz. După urmăreşte prin introducerea inoculum. . Celulele microbiene utilizează foarte mult oxigen pentru producţia 3 de biomasă/ enzime şi anume 3 .7. -concentraţia în enzimă (activitatea enzimatică a mediului) .106 – 6.1 – 40 g/l. ne putem situa în unul din următoarele cazuri: Procedeul nealimentat. Rezultatul este producţia de biomasă. În ceea ce priveşte tipurile de culturi submerse. 15 Figura 1.Capitol 1. Culturi starter de microorganisme. În funcţie de tipul acestora variază şi procedeul de extracţie.5.10 tone oxigen pentru un fermentator de 100 m . în mod steril. precum şi substanţe nutritive în mediu de fermentaţie pentru dezvoltare (creştere de la 1 la 10 8 în 5 – 10 zile de dezvoltare). în care caz toate ingredientele mediului de fermentare sunt pregătite în fermentator la pH-ul şi temperatura dorită înainte şi de a introduce ei se inoculum. Microorganismele din cultivate pot produce enzime extracelular sau intracelular. de CO2 şi căldură (2. vâscozitatea mediului) . -consumul de glucide .106 KJ/h) iar secreţia de metaboliţi şi enzime extracelulare este de 0. La procedeul nealimentat se pot monta diferiţi senzori care arată : -pH-ul – care se poate regla prin adaus de baze sau acid .

după care fermentatorul se alimentează cu restul de mediu. în care se începe cu un volum de 10 – 30% de substrat în care se introduce inoculum. Culturi 16 starter de microorganisme. pornind de la analiza efluenţilor. -temperatura – care se poate regla prin debitul de circulaţie al apei reci în mantaua fermentatorului sau în serpentina din interiorul fermentatorului . care serveşte în acest caz drept cultură de producţie. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. -coeficientul respirator QR – care se măsoară prin cantitatea de CO2 produsă faţă de cantitatea de oxigen consumată . -presiunea – care se reglează prin supape care se deschid la presiuni de 1 până la 3 bar . -nivelul de spumă – care se poate combate cu un antispumant aflat într-un rezervor ataşat fermentatorului . Procedeul alimentat. Definiţia biotehnologiei. . în funcţie de concentraţia în unul din componenţii mediului. după care oprirea fermentaţiei se face după un anumit timp fixat experimental. dar întotdeauna trebuie lăsat în fermentator un volum de ≤ 30%. Alimentarea fermentatorului poate fi repetată de mai multe ori efectuându-se sutiraje (evacuări) programate. -nivelul de oxigen consumat.Capitol 1. ar provoca creşterea vâscozităţii. care trebuie să fie reglată în timp. Acest procedeu se aplică în cazul în care sinteza enzimelor ar fi reprimată de concentraţiile ridicate într-unul din nutrienţii mediului de cultură sau în cazul când creşterea microorganismelor.

Cultivarea submersă a microorganismelor. bioreactorul (fermentatorul) de dezvoltare a celulelor este cuplat cu o unitate de micro sau ultrafiltrare.9. 17 Fig. Definiţia biotehnologiei. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. În acest caz. În figura 1.Capitol 1. se arată . Procedeul continuu necesită alimentarea continuă a fermentatorului cu mediu şi folosirea unei culturi concentrate de microorganisme. 1. Culturi starter de microorganisme.8.

Procedeul continuu Avantajele unui astfel de procedeu sunt următoarele : -se poate detoxifica mediul de cultură prin eliminarea produsului de inhibare . -celulele au posibilitatea de a se dezvolta până la concentraţii relativ mari (∼ 300 g substanţă uscată/l. 1. în cazul drojdiilor) . fiind constituit din biomasă care conţine enzime intracelulare. -retenatul poate fi evacuat şi el periodic.9. schiţa unei astfel de instalaţii formată dintr-un bioreactor cuplat cu o unitate de ultrafiltrare la care există şi posibilitatea de a recicla biomasa.Capitol 1. -aceste concentraţii mari de celule se constituie ca o barieră eficace faţă de contaminarea exterioară . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. . Culturi 18 starter de microorganisme. -cantitatea de mediu de cultură care se introduce în bioreactor este controlată de cantitatea de permeat care traversează membrana de ultrafiltrare . -celulele reciclate devin perfuzate . după care este trecut la prelucrare ulterioară (extracţie) . Fig. Definiţia biotehnologiei.

Culturi 19 starter de microorganisme. separată de partea lichidă. -permeatul de la ultrafiltrare.6–glucanază. câteodată în combinaţie cu adaosul de metabisulfit. ultrafiltratul se stabilizează cu polioli (sorbitol. La procedeul discontinuu (nealimentat) şi cel alimentat. respectiv se adaugă bacteriostatici alimentari (benzoat. Pentru a obţine şi enzimele intracelulare. Liza poate fi realizată chiar de enzimele proprii microorganismelor ce alcătuiesc biomasa. -chiar la densităţi mari de celule. MgSO 4). α -1. este supusă lizei. fapt care conduce la micşorarea vârstei medii a celulelor care rămân în sistem. Etapa de separare a enzimelor Extracţia. dextrine). ceea ce face necesară o purjare a bioreactorului prin unitatea de ultrafiltrare. glicerol) şi/sau săruri (NaCl. În cazul în care enzimele sunt destinate a intra în compoziţia unui preparat comercial lichid. Definiţia biotehnologiei. după terminarea fermentaţiei se separă partea solidă insolubilă (celule şi produse insolubile) de partea lichidă care conţine enzimele. ascorbat). deci. filtrare frontală sau microfiltrare. care conţine enzime nu mai are celule microbiene şi poate fi. preparate enzimatice exogene complexe de natură bacteriană care conţin chitinază. sorbat. ultrafiltratul se suplimentează cu un suport şi se usucă prin atomizare (suplimentarea se face cu amidon.Capitol 1. cum ar fi lizozimul din albuşul de ou. la sfârşitul ciclului de dezvoltare este posibilă o oarecare liză a celulelor. proteaze. Înainte de atomizare mai poate fi realizată o filtrare sterilă. stocat sau dirijat direct la o operaţie în aval de purificare sau concentrare. -mediul de cultură poate fi colmatant pentru membrana de ultrafiltrare. fie prin folosirea de preparate exogene. mananază. Soluţia sterilă obţinută este apoi ultrafiltrată pentru a concentra enzimele. O variantă a procedeului continuu de obţinere a biomasei/ enzimelor constă în folosirea bioreactorului cu membrană. Neajunsurile acestui procedeu de obţinere a biomasei şi enzimelor sunt următoarele : -membranele trebuie să fie rezistente la sterilizarea cu vapori de apă şi la igienizare cu substanţe chimice . biomasa din fermentator. -costurile energetice sunt destul de ridicate. În cazul în care enzima (enzimele) intră în compoziţia unui preparat comercial pulbere. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. . separare care se poate face prin centrifugare.

În cazul în care enzima este periplasmică. Enzime imobilizate Imobilizarea unei enzime (sau a unui sistem multifuncţional) înseamnă legarea sau fixarea acesteia de un suport care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : -să fie insolubil în apă . urmată de detenta brutală) Se pot folosi şi ultrasunetele cu frecvenţe mai mari de 20 MHz pentru liza celulelor şi deci pentru eliberarea enzimelor intracelulare. în comparaţie cu nivelul de enzimă conţinut În ceea ce priveşte preparatele comerciale microgranulate. Preparatele comerciale lichide sunt formulate în general cu polioli (gliceroli.2. umiditatea (∼ 6%). Odată eliberate. 1. de microgranule. Picăturile pulverizate sunt uscate într-un turn de uscare.4. La aceste preparate se controlează granulometria. zahărul. precum şi sub formă lichidă. un şoc osmotic este suficient pentru a elibera enzimele. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Preparatele enzimatice se comercializează de regulă sub formă de pulbere. La aceste formulări se adaogă o substanţă bacteriostatică (de exemplu benzoat de sodiu în proporţie de 0. maltodextrinele. cu aer la 70 90°C.2%).1% până la 0. Suportul trebuie să nu fie higroscopic pentru a se evita formarea de cocoloaşe. conţinutul de enzimă este redus raportat la suport şi de aceea cantitatea de preparat comercial este mult mai mare.). Cantitatea de substrat este astfel calculată încât să se obţină titrul enzimatic dorit în microgranule. sorbitol) care se utilizează în proporţie de 20 – 50% faţă de preparatul lichid. Preparatele enzimatice sub formă de pulbere sunt formulate cu un suport cum ar fi amidonul. Definiţia biotehnologiei. . Se poate realiza şi o liză mecanică (folosire de presiuni mari de 600 – 1000 bar. Culturi 20 starter de microorganisme. sarea. enzimele intracelulare sunt supuse operaţiilor aplicate şi enzimelor extracelulare. Amestecul respectiv este pulverizat împreună cu un agent liant care reprezintă 0.Capitol 1. acestea se obţin dintr-un ultrafiltrat care se amestecă cu un suport (sare. În preparatele comerciale pulbere sau lichide.5% faţă de masa suportului.1 – 0. amidon solubil. maltodextrine etc.

• refolosirea treptată a enzimei. se poate modula micromediul în care acţionează enzima imobilizată (concentraţie substrat. grupările hidrofile). • se pot folosi şi enzime care nu sunt trecute în liste GRAS (Generally Reconized as Safe). • are loc o creştere a vitezei de lucru. încărcarea suportului cu enzimă. respectiv specificitatea de acţiune . Culturi 21 starter de microorganisme. -să asigure acţiunea enzimei la un pH şi temperatură optime. apropiate de cele ale enzimelor libere (neimobilizate). deci cu aceeaşi cantitate de enzimă se poate transforma o cantitate mai mare de substrat. prin controlul riguros al vitezei fluxului de substrat şi al concentraţiei acestuia. dar şi din punct de vedere al reglării automate a parametrilor de lucru. ceea ce are consecinţă asupra variaţiilor de conformaţie a enzimei (se diminuează aceste variaţii). putându-se automatiza procesul. Această stabilitate este în legătură cu diminuarea gradului de libertate al macromoleculei. • • enzima nu pătrunde în substratul ce se tratează în cursul catalizei enzimatice. Definiţia biotehnologiei. ceea ce asigură un control riguros al parametrilor de lucru. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Avantajele imobilizării enzimelor sunt următoarele : • creşterea stabilităţii enzimei. Imobilizarea conduce şi la creştere a concentraţiei locale a protein-enzimei care are un efect stabilizant. • costurile globale de producţie sunt mai mici în comparaţie cu procedeele în care se folosesc enzime libere. ca proteină şi ca activitate catalitică.Capitol 1. • se poate lucra în flux continuu din punct de vedere al catalizei enzimatice. • se poate lucra în sistem semicontinuu sau continuu. -să asigure păstrarea proprietăţilor catalitice ale enzimelor. Există şi dezavantaje. cum ar fi: . • se poate stopa reacţia enzimatică la momentul dorit şi se evită trecerea enzimei în produsul transformat.

Un alt aspect este influenţa mediului. solubile.Capitol 1. Acest lucru se datorează schimbărilor conformaţionale ale enzimei după imobilizare. un proces mai complex din punct de vedere tehnic şi o supraveghere mai atentă. în cazul enzimelor imobilizate acesta este diferit de cel apos. În cazul enzimelor imobilizate se observă un comportament cinetic diferit faţă de cel al enzimelor libere. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. grupările funcţionale acide La imobilizare. o investiţie iniţială în utilaje mai mare. Astfel. • • • • pierderi ale activităţii enzimatice. O astfel de modificare apare în primul rând în cazul legării covalente a enzimelor de suport. utilizarea numai a unor substraturi solubile. Definiţia biotehnologiei. Activitatea enzimatică scade ca urmare a imobilizării. 22 Aspecte teoretice privind enzimele imobilizate. în funcţie de enzimă şi catalizator se poate vorbi de : randament de fixare care reprezintă cantitatea efectivă de enzimă imobilizată în raport cu cantitatea de enzimă introdusă în procesul de imobilizare : enzimă fixată pe suport η =  100 · enzimă utilizată - randament de activitate care reprezintă activitatea reziduală a enzimei imobilizate: Activitatea (E0) după fixare · 100 Activitatea (E’0) înainte de fixare . Culturi starter de microorganisme. • costuri privind imobilizarea.

caracteristicile materialului suport. contaminarea microbiologică a sistemului enzimă/suport în timpul utilizării reactorului respectiv. stabilitatea enzimei care trebuie menţinută activă un timp cât mai îndelungat . costul suportului. activitatea enzimei imobilizate care este influenţată de : tehnica de imobilizare. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. costul tehnicii de imobilizare . 23 Factorii critici care trebuie luaţi în consideraţie la folosirea enzimelor imobilizate Aceşti factori se referă la : eficienţa economică a imobilizării determinate de : costul enzimei. viteza de difuzie a substratului la enzimă şi a produsului (lor) de transformare . Definiţia biotehnologiei. Metode de imobilizare a enzimelor . caracteristicile substratului ce trebuie transformat .Capitol 1. Culturi starter de microorganisme.

Practic imobilizarea se face prin amestecul dintre soluţia de enzimă şi suport într-un reactor cu agitator sau prin . Dowex 50 etc. Adsorbţia se realizează prin contactul dintre o soluţie apoasă de enzimă cu suportul solid şi va fi influenţată de : pH. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.). puterea ionică. la care enzima se leagă de un suport prin intermediul legăturilor slabe sau relativ puternice (legături Van der Waals. montmonirolită etc. sticlă poroasă sau silice poroasă.6. carboximetilceluloză. Metode de imobilizare a enzimelor a) Metode fizice.prin adsorbţie pe suporturi organice : amidon. legături de hidrogen. 24 Figura 1. interacţiuni proteină – proteină. Amberlit. Culturi starter de microorganisme. titanit (punţi metalice cu TiCl4). . colagen. Imobilizarea în cadrul metodelor fizice poate fi : . hidroxiapatită. calitatea enzimei. DEAE Sephadex.Capitol 1.prin adsorbţie pe suporturi minerale : alumină. Sepharoză modificată. argilă (bentonită. răşini schimbătoare de ioni (DEAE celuloză. polistiren modificat. tipul de solvent utilizat pentru solubilizarea enzimei. temperatura şi durata de contact a enzimei cu suportul. Definiţia biotehnologiei. ceramică. legături ionice).) .

mărimea particulelor. Avantajele şi dezavantajele imobilizării prin adsorbţie Avantaje • • • Simplicitate în execuţie (incubarea enzimei cu suportul. Avantajele şi dezavantajele imobilizării enzimelor prin incluziune .Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. trecerea soluţiei de enzimă într-o coloană în care suportul este menţinut sub forma unui pat. Adsorbţia este influenţată de raportul dintre suprafaţa şi volumul suportului. variaţie lejeră de pH. Culturi 25 starter de microorganisme. forţa ionică. raportul dintre grupările hidrofile şi hidrofobe. includere în fibre. în care caz se pot include şi microorganisme. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. agitare câteva minute. microincapsulare. enzima care rămâne în soluţie fiind eliminată prin spălare) Absenţa reacţiilor chimice (numai dacă nu se formează punţi metalice) Posibilitatea de regenerare a complexului enzimă/suport Dezavantaje • • Stabilizare slabă Riscul de desorbţie a enzimei de către : fluxul de substrat. cum ar fi piridoxal-fosfatul sau lanţuri cu grupări hidrofile. Includerea poate fi făcută în gel. Adsorbţia enzimei de suport poate fi îmbunătăţită prin ataşarea de suport a unor cofactori. temperatură -prin includere într-un suport.

dar trebuie să se ţină seama de gruparea funcţională care poate reacţiona cu protein-enzima şi de caracteristicile fizico-chimice ale suportului. Riscul de “evadare” a enzimei este redus prin reticularea suportului după imobilizare Dezavantaje • • • • • • • • Anumite polimerizări necesită agenţi denaturanţi sau radicalici Se pun probleme de transfer de masă (inaccesibilitatea unor substraturi la enzimă) Riscul de evadare al enzimei prin micropori Proprietăţile mecanice ale gelurilor sunt nesatisfăcătoare b) Metode chimice de imobilizare. Cel mai mult utilizată pentru reticulare este glutaraldehida. Culturi starter de microorganisme. Definiţia biotehnologiei.sau polifuncţionali. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. fibre. La legarea prin legături covalente.Capitol 1. pe cale chimică. în care caz imobilizarea se face prin intermediul legăturilor covalente de suporturi insolubile. Adesea este necesar să se creeze. imobilizarea poate fi făcută : prin fixare de un suport insolubil. prin coreticulare utilizând agenţi bi. funcţii reactive pe suport. Avantaje • 26 Reacţiile de polimerizare sau gelificare sunt bine cunoscute Reacţiile chimice dintre suport şi enzimă sunt limitate (enzima este inclusă în geluri naturale) Se poate aplica la toate enzimele (chiar şi la amestec de enzime) Se pot folosi suporturi cu forme diferite : filme. care posedă grupări reactive sau care pot fi activate prin diferite reacţii chimice. Avantajele şi dezavantajele legării enzimelor de suport prin legături covalente . bile. Se poate realiza imobilizarea şi prin copolimerizarea enzimelor cu un monomer reactiv şi legarea încrucişată (Cross-linking) sau reticulară intra şi intermoleculară a enzimelor de un suport prin intermediul unui reactiv multifuncţional.

Aflatoxina B1. toxina T – 2 (zearalenona) în cazul preparatelor de origine microbiană – absente .2. ochratoxină A. Coliformi. CONDIŢIILE DE INOCUITATE PE CARE TEBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PREPARATELE ENZIMATICE • • • • • • • Număr total de germeni (NTG). .poliacrilamide utilizate sub formă de bile . Culturi starter de microorganisme.silicea şi sticla poroasă.104/g . ceramică. celuloză şi derivaţi. carageenani. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. . adesea complexe Etapa de activare a suportului este lungă Randamentul de fixare este < 100% Există riscul modificării chimice a enzimei (pierdere de activitate) Este necesar ca enzima să fie purificată în prealabil Investiţia (costul) este importantă • • • Suporturi de imobilizare comerciale Suporturile comerciale cele mai des utilizate pentru imobilizarea enzimelor sunt : . Salmonella – absent/ 25 g . . Avantaje • • • 27 Stabilitate mărită datorită faptului că legăturile covalente sunt cele mai puternice dintre toate legăturile menţionate anterior Varietatea mare a suporturilor : sticlă. -alte metale grele < 40 mg/Kg (exprimată la Pb). silice.polistiren (bile şi tuburi) . . alginaţi. Definiţia biotehnologiei. Posibilitatea de a efectua imobilizarea în prezenţa unui substrat pentru a se evita inactivarea (protecţia situsului activ). Escherichia coli – absent/ 25 g . dextrani .polizaharide : agaroză.Capitol 1. sterigmatocistină.5. maximum 5. Dezavantaje • • • Trebuie realizate reacţii chimice. Activitate antibiotică de origine microbiană – absentă . 1. celuloză. maximum 30/g . polimeri sintetici etc. -plumb < 10 mg/Kg . Metale grele : -arseniu < 3 mg/Kg .

A doua situaţie se întâlneşte la producţia de culturi lactice a căror dezvoltare este însoţită de acumularea de acid lactic ( bacterii lactice homofermentative) sau acid lactic şi acetic (bacterii lactice heterofermentative). - În ceea ce priveşte metodele de cultivare ale microorganismelor se folosesc metode periodice (discontinui) şi metode continui. celulele fiind apoi reciclate.3. grefate prin covalenţă). Definiţia biotehnologiei.Capitol 1. La metoda periodică trebuie să avem în vedere două situaţii şi anume: când substratul este inhibitor pentru producţia de biomasă şi metaboliţi. În acest fel. folosirea de celule imobilizate. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Dacă dezvoltarea culturii are loc fără acumularea de metaboliţi. sistem eterogen sau nu. În acest produsele se consumă fie împreună cu celulele respective fie după îndepărtarea celulelor cum este cazul băuturilor de tipul berii. Culturi starter de microorganisme. adsorbite. porcine. iar cea a celulelor şi metaboliţilor creşte. . CULTURI STARTER DE MICROORGANISME Microorganismele sunt utilizate în industria alimentară pentru: - 28 Obţinerea de celule (culturi starter = culturi pure) care la rândul lor sunt folosite pentru fermentarea produselor lactate acide sau brânzeturi. 1. alimentarea cu substrat se poate face la un debit constant. se creează condiţii optime de acumulare a cantităţii necesare de biomasă sau a metaboliţilor. Această metodă poate fi realizată prin cultivarea de suprafaţă sau de adâncime a microorganismelor. respectiv la o concentraţie constantă a substratului dar la un debit programat exponenţial. în care caz are loc alimentarea constantă a aparatului de cultivare a microorganismelor cu substanţe nutritive şi eliminarea neîntreruptă a biomasei sau metaboliţilor. când produsul este inhibitor. dar la o concentraţie crescătoare a acestuia. reciclarea celulelor. La cultivarea periodică concentraţia substanţelor nutritive scade. în ambele cazuri fiind necesară optimizarea. • Metoda continuă. • Metoda periodică de cultivare a microorganismelor prevede alimentarea continuă a aparatului de cultivare cu substanţe nutritive şi înlăturarea culturii de microorganisme. represiunea catabolică de către glucide antrenează şi o producţie de alcool etilic. la fabricarea produselor de carne (salamuri crude uscate). producţie ce trebuie evitată prin două soluţii şi anume: evitarea excesului de substrat şi lucru cu cultura “în pat” şi respectiv plasarea unui detector de alcool în efluentul de gaz (CO2) care permite să se cunoască ce aport de substrat trebuie furnizat. Creşterea concentraţiei de celule se poate realiza prin: folosirea tehnicilor de membrană sau centrifugarea. Prima situaţie se întâlneşte la obţinerea biomasei de drojdie de panificaţie. peşte. produse tradiţionale vegetale. gradul de reciclare al celulelor microbiene. gradul de amestecare a fluidelor în reactorul cu funcţionare continuă. La fermentarea continuă se are în vedere natura catalizatorului (imobilizat sau nu. respectiv ca furaje proteice pentru păsări. Soluţia care se impune în acest caz este o dializă a culturii sau centrifugarea substratului cu celule. celule incluse. fapt care conduce la modificarea cineticii creşterii microorganismelor. Obţinerea de biomasă care poate fi utilizată ca ingredient de fermentare (drojdia de panificaţie ) sau de îmbogăţire a unor produse alimentare cu proteine. produse lactate acide. pâine etc. vinului.

Sunt Gram pozitive. lactis).7. GRUPE DE MICROORGANISME UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Bacteriile utilizate în industria alimentară aparţin următoarelor genuri: 29 • Genul Streptococcus Acest gen cuprinde specii de bacterii sub formă de coci sferici sau ovali cu φ < 2µ . unele specii fiind capsulate. În continuare. Figura 1. 1.1. cremoris (Lactococcus lactis subsp.). glucoza este apoi fermentată pe calea hexozo – difosfatului în acid lactic. Aceşti streptococi lactici sunt homofermentativi. facultativ anaerobe. Definiţia biotehnologiei. produc acid lactic L(+) şi prezintă următoarele activităţi: - activitate fermentativă: fermentează lactoza şi glucoza. Fermentarea lactozei de către streptococii lactici se face prin transformarea iniţială a acesteia în glucoză şi galactoză – 6P prin intermediul fosfo-β -galactozidazei. 1.Capitol 1. Importanţi pentru industria alimentară sunt: . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. diacetilactis).7. nesporulate. thermophilus. . grupate în diplo sau formă de lanţuri. diacetilactis). Str. Str. diacetilactis (Lactococcus lactis subsp. cremoris). iar galactoza – 6P este utilizată pe calea tagatozei în vederea producerii unei cantităţi suplimentare de acid lactic (fig. neciliate.Streptococii mezofili : Streptococcus lactis (Lactococcus lactis subsp. activitate proteolitică. produc diacetil şi acetoină din acid citric ( în principal Str. Culturi starter de microorganisme. Calea tagatozei de degradare a lactozei de către streptococii lactici .3.Streptococii termofili: Str.

Fermentarea glucozei de către streptococii lactici poate fi făcută pe cale homofermentativă cu producerea în principal de acid lactic şi pe cale heterofermentativă. Calea homo şi heterofermentativă de degradare a glucozei de către bacteriile lactice . Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. calea heterofermentativă fiind calea ribulozei – 5P cu formare de acid acetic.).8.Capitol 1. Definiţia biotehnologiei.8. Figura 1. în condiţile în care glucoza este limitată. 1. Culturi 30 starter de microorganisme. etanol şi acid lactic (fig.

9. cele mai importante fiind cele cadifice: - fermentarea lactozei. diacetilactis şi Leuconostoc Streptococii conţin plasmide (aproximativ 14 plasmide). lactis subsp. Culturi 31 starter de microorganisme. - Performanţa streptococilor ( lactococilor) este influenţată de mai mulţi factori. Definiţia biotehnologiei. după cum urmează: Prezenţa inhibitorilor Ca inhibitori din lapte pot acţiona: nizina produsă de unele tulpini de Str. Acelaşi mecanism îl folosesc şi leuconostocii. antibioticele din lapte . Fermentarea acidului citric cu formare de diacetil. Figura 1. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. acetoină şi 2. producţia de nizină. lactis. utilizarea acidului citric rezistenţa la săruri anorganice.3 butilenglicol este arătată în figura 1. producerea de enzime proteolitice. aportul neadecvat de produşi de scindare ai proteinelor necesari creşterii.9. Transformarea citratului de către Str.Capitol 1.

inclusiv pierdere de plasmide. Mediul de creştere Sunt streptococi care se dezvoltă mai rapid iar alţii mai lent. ceea ce poate conduce la predominanţa uneia faţă de cealaltă la o anumită temperatură optimă. Se dezvoltă bine la 20-30°C. lactis şi Str. pH-ul Streptococii lactici produc mai mult de 10% acid lactic/min. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Avantajul folosirii unei culturi conţinând mai multe tulpini de streptococi constă în rezistenţa diferită la bacteriofagi a diferitelor tulpini din cultură. lenticulară. Formarea de capsule şi polizaharide Streptococii lactici care se dezvoltă în laptele crud pot conduce la formarea unui coagul gros datorită formării de capsule sau de polizaharide. Culturi 32 starter de microorganisme. Nu sunt proteolitici şi nu reduc azotaţii. lactis var. raportat la greutatea lor. Culturile rapide sunt mai proteolitice decât cele lente. biotină) şi zaharuri fermentescibile. La o cultivare repetată a acestor culturi cu tulpini diferite de streptococi poate să aibă loc reducerea numărului unor tulpini. grupate în perechi sau lanţuri. propilenglicol). Cei care se dezvoltă lent sunt cei care nu coagulează laptele degresat la temperatura de coagulare de 21-22°C în 18 ore. hollandicus. leuconostocii au nevoie de vitamine (acid nicotinic. ceea ce va conduce în final la creşterea proporţiei de celule lente care nu mai pot fi folosite la fermentaţia lactică a laptelui. streptococii respectivi pot suferi deteriorări. • Genul Leuconostoc Acest gen cuprinde bacterii cu formă sferică. de exemplu între Str. Factorii care determină selectarea sunt: diferenţele în ceea ce priveşte durata unei generaţii. cea mai bună păstrare se realizează într-un antigel subrăcit (glicerol. cremoris. . Incompatibilitatea dintre tulpini Poate să apară o incompatibilitate în culturi ce conţin tulpini diferite. diferenţa în ceea ce priveşte viteza de pierdere a unor plasmide. producerea de substanţe bacteriocine de către unele tulpini care sunt factori de inhibare pentru alte tulpini. Temperatura Există o diferenţă de temperatură optimă între specii. astfel încât în cultură rămâne tulpina cea mai agresivă. Aşa este cazul lui Str. Se consideră că pH-ul are influenţă mai redusă asupra diferitelor tulpini de streptococi atâta timp cât plasmidele respective nu au fost afectate. Cei care se dezvoltă rapid sunt cei care coagulează laptele atunci când sunt inoculaţi în proporţie de 1%. Depozitarea Atunci când culturile de streptococi se păstrează în prezenţa acidului lactic pe care l-au produs. Pentru o cultură cu multe specii sau tulpini de streptococi se recomandă o temperatură de incubare de 27°C pentru a se minimaliza efectele de dominare a unei specii asupra alteia. sensibilitatea la acid lactic. Cele două tipuri de culturi (rapide şi lente) pot fi diferenţiate prin creştere pe medii de cultură diferite. Specii de Leuconostoc formează polimeri (dextran). Cele congelate la -40°C sau uscate prin liofilizare pot fi distruse chiar în proporţie de 90-95%. (penicilina) care provin din antibioticele folosite la tratarea unor boli ale vacilor de lapte (de exemplu mastita). asporogene. facultativ anaerobe. tiamină.Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. Temperatura optimă pentru streptococii lactici este de aproximativ 30°C. Pentru dezvoltare. diferenţe în ceea ce priveşte temperatura optimă de dezvoltare. Culturile mature proaspete trebuie păstrate la 2-5°C. imobile. Gram negative.

astfel încât reducerea diacetilului la acetoină şi a acetoinei la 2. Definiţia biotehnologiei. pentru fiecare mol de NADH format este necesar ca acesta să fie reoxidat în NAD+ pentru ca fermentaţia să continue. rezultă un exces de piruvat peste necesarul de reoxidare a NADH. Metabolismul citratului Metabolismul citratului de către leuconostoci este acelaşi ca şi la streptococi cu menţiunea că leuconostocii produc diacetil şi acetoină la pH scăzut. producţia de acetoină este mai mare decât de diacetil. . În mediu conţinând citrat. în cazul în care în mediu există citraţi sau o altă sursă de piruvat. diacetilactis începe să formeze diacetil şi acetoină pe măsura dezvoltării (faza logaritmică) ambii produşi ajungând la un nivel maxim în momentul dispariţiei citratului. Metabolismul glucidelor Fermentarea glucidelor de către leuconostoci se face pe calea fosfocetohexozelor. Str. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.3 butilenglicol. În metabolismul glucidelor de către leuconostoci piruvatul este un produs intermediar (ca şi la streptococi). Goude. ceea ce este diferit de fermentarea glucidelor.5 →4. diacetilactis.prin decarboxilarea acetolactatului. unul din precursorii diacetilului. dar leuconostocii produc CO2 şi din lactoză. într-o reacţie care necesită NADH sau NADPH.3 butilenglicol este nesemnificativă. în consecinţă. exces care este metabolizat la diacetil şi acetoină. acetoină). Reoxidarea se face prin următoarele reacţii: Piruvat + NADH Acetaldehida + NADH Lactat + NAD+ Etanol + NAD+ Există diferenţe semnificative între Str. diacetilactis formează urme de acetoină dar nu şi diacetil. Genele care codifică etapele iniţiale ale fermentării lactozei (ca de altfel şi ale metabolizării citratului. . din cauza capacităţii limitate a acestuia de a produce acetil. dintr-un mol de hexoză regenerându-se câte un mol de ATP. raportul dintre cei doi compuşi fiind 43/1. piruvatul se produce fără formare concomitentă de NADH şi. optim fiind la 5. acetoină şi 2. Aceste specii sunt heterofermentative şi se dezvoltă greu în laptele fără adaos de stimulatori. produc ochiuri de fermentare prin formare de CO2 în unele tipuri de brânzeturi (Edam. Leuconostoc dextranicum. Ambele funcţii sunt realizate prin metabolismul citratului. În orice caz. Leuconostoc produce mai multă acetoină decât diacetil. Genul Leuconostoc cuprinde speciile: Leuconostoc cremoris (citrovorum). producerii de proteaze) sunt localizate în plasmide.3.CoA. Metabolismul citratului are loc la pH 6. În cazul culturilor de Leuconostoc. Pe măsura acumulării diacetilului şi acetoinei se reprimă sinteza diacetilreductazei şi acetoinreductazei. Totuşi.Capitol 1. În prezenţa citratului. Leuconostoc lactis. Str. în care caz. În absenţa citratului. Leuconostoc mezenteroides. Această ultimă cale este redusă sau chiar lipseşte în cazul lui Str. Leuconostocii (ca de altfel şi lactobacilii) pot produce la unele brânzeturi unele defecte şi anume: crăparea pastei la brânza Cheddar ( defect numit “Blit opennes”). În condiţii de aciditate. diacetilactis şi Leuconostoc în ceea ce priveşte producerea de diacetil. În produsele lactate. nu se mai formează diacetil şi acetoină din glucide. producerea de diacetil şi acetoină nu are loc la pH neutru.din diacetil prin intermediul diacetil reductazei. Acetoina se poate forma pe două căi: . leuconostocii au două funcţii de bază: produc compuşi de aromă (diacetil. Tilsit). Culturi 33 starter de microorganisme.4. Leuconostocii intervin deci în metabolismul glucidelor şi al citratului.

leuconostocii se utilizează şi pentru: . Culturi starter .0 P. Metabolismul acestor bacterii este predominant fermentativ. . Principalele criterii de diferenţiere între diferitele specii de pediococi sunt menţionate în tabelul 3. diacetilactis poate produce şi el defectul de “plutire” a coagulului. castraveţi. Pentru a se preveni defectul de “plutire” a coagulului. dar se întâlnesc şi specii care au activitate catalazică independentă de hem.7 38 5. la brânza Cottage). acidilacti.4 28 5. Culturi 34 starter de microorganisme.4°C în comparaţie cu P. P. bacili. adăugându-se apoi în brânza obţinută o cultură de Leuconostoc citrovorum cultivată pe lapte cu adaos de citrat sau o cultură concentrată de Leuconostoc citrovorum . homolactic. Multe specii sunt catalază-negative.fermentarea unor produse vegetale (varză.4 13 5. Având în vedere că pediococii produc acid lactic şi bacteriocine.Capitol 1. botulinum. Sorbitolul şi amidonul nu sunt fermentaţi. drojdii). pentosaceus se diferenţiază de P. Definiţia biotehnologiei. • Genul Pediococcus Acest gen aparţine familiei Streptococaceae şi cuprinde bacterii sub formă de coci perechi sau tetrade ca rezultat al diviziunii alternative pe cele două planuri perpendiculare. pentosaceus 29.acidilacti şi P. ei exercită o acţiune inhibitoare faţă de microorganismele patogene şi cele de alterare (stafilocici. ultimul fiind aromatizant şi acidifiant. fructoză. diacetilactis. Pediococi nu lichefiază gelatina şi nu reduc NaNO3 la NaNO2. P. producţia de acid lactic este mai lentă şi implicit se pot dezvolta şi microorganismele care contaminează carnea. pentosaceus 26. În afară de industria laptelui.65 P. pentosaceus 29. produsul obţinut având gust acrişor. măsline) intervenind în cadrul microflorei spontane sau sub formă de culturi concentrate. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Cl. pentosaceus produce o fermentaţie rapidă când substratul conţine un glucid fermentescibil.7°C cât şi 29. salmonele. în timp ce ultimul preferă condiţii anaerobe şi se dezvoltă la pH 5. Atunci când se utilizează la fermentarea unor produse de carne la temperatura de 16-27°C. cremoris). ore pH-ul incubare. pentosaceus este mai eficace în ceea ce priveşte producţia de acid lactic atât la 26.40 Din tabelul de mai sus rezultă că P. deoarece are o dezvoltare bună la 42-52°C. lactis şi Str.8 din care se observă că P. este utilizat pentru obţinerea de produse carnate fermentate la temperaturi mai ridicate. durata de fermentaţie fiind mai mare. în culturi starter. fermentarea malolactică a vinurilor. precum şi bacterii producătoare de aromă şi anume specii de Leuconostoc şi Str. brânza Cottage se fabrică cu o cultură care nu conţine Str. °C P. Sunt anaerobi – microaerofili şi au necesităţi nutritive complexe. Se produce acid lactic racemic (DL) din glucoză. diacetilactis. acidilacti 26.apariţia timpurie de gaze la brânza Goude (Str. În industria laptelui se folosesc culturi lactice care conţin streptococi acidifianţi (Str. enterobacterii gram negative. producţia de dextran. temperatura de fermentare fiind cuprinsă între 15-27°C. producând rapid acidul lactic şi deci scade efectiv pH-ul. cerevisiae prin faptul că primii doi sunt microaerofili şi se dezvoltă la pH 7 şi la 37°C. Valorile pH realizate cu diferite specii de pediococi Temperatura de Durata. manoză.7 20 5.00 P. acidilactici. Aceste defecte se datorează formării de CO2.

L. au fost clasificate de către unii autori în neacidorezistente şi acidorezistente. Se pot dezvolta la 2-15°C. temperatura optimă de dezvoltare fiind 26-30°C. Se utilizează în culturi starter la fermentarea salamurilor crude cu pH = 5. Lactobacilii acidorezistenţi au formă de bastonaşe scurte care formează lanţuri. L. helveticus. buchneri. plantarum.6 la 4. Nu se dezvoltă la pH < 5. Orla Jensen a împărţit genul Lactobacillus în următoarele grupe: - grupa Thermobacterium care cuprinde lactobacili homofermentativi termofili: L. dar temperatura optimă este cuprinsă între 30 şi 45°C. Activitatea metabolică a lactobacililor în produsele alimentare fermentate se referă la metabolismul lactozei. lactobacilii homofermentativi hidrolizează lactoza cu ajutorul β -galactozidazei şi/sau β -D–fosfogalactozid– galactohidrolazei. Se prezintă sub formă de bastonaşe de lungimi variabile şi rar formează lanţuri . helveticus. Glucidele cele mai bine fermentate sunt: lactoza. brevis. L.10. Definiţia biotehnologiei. grupa: Betabacterium – care cuprinde lactobacili heterofermentativi. Se pot dezvolta în limite largi de temperatură (5-53°C). imobile. L. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. L. aşa cum arată în schema din figura 1. L. aşezaţi obişnuit în lanţuri în faza de înmulţire logaritmică. viridiscens. nu reduc azotaţii. delbrueckii. acetoină). L. Acidul lactic produs contribuie la denaturarea proteinelor din carne ceea ce contribuie la realizarea unei texturi ferme a produsului finit. Metabolismul lactozei Pentru a se dezvolta în lapte. Această familie cuprinde bacterii sub formă de bastonaşe de lungimi şi grosimi variabile precum şi cocobacili scurţi. galactozei şi glucozei. brevis etc. În general sunt catalază –negative citocrom-oxidază –negative. leichmanii. apoi hexozele (glucoza. L. grupa Streptobacterium – care cuprinde lactobacilii homofermentativi mezofili: L. nu lichefiază gelatina.8 dar şi la pH ≤ 5 . În funcţie de temperatura optimă de dezvoltare lactobacilii pot fi: - termofili: L. iar gustul final fiind slab acrişor dulceag. Lactobacilii neacidorezistenţi produc compuşi aromatici (diacetil. . L.Capitol 1. Pentru dezvoltare necesită substanţe minerale şi toate vitaminele din grupul B. conform manualului lui Bergey. L. plantarum.5-5. L. Se dezvoltă bine în mediu cu pH 5. mezofili: L. • Genul Lactobacillus Acest gen aparţine familiei Lactobacillaceae. Se dezvoltă bine la pH ≤ 5. Culturi 35 starter de microorganisme. pediococii pot scade pH-ul de la 5. lactis. acidophilus. Streptobacteriile la rândul lor. anaerobe sau facultativ anaerobe. acidophilus. bulgaricus. Gram pozitive. lactis. bulgaricus. ce contaminează frecvent brânzeturile: L fermenti.5-5.0. L. Zaharoza este fermentată numai după hidroliza acesteia în glucoză şi fructoză. zaharoza (mai ales în faza de dezvoltare).2 ceea ce face ca proteinele să fie aduse aproape de punctul izoelectric fapt ce favorizează sinereza şi deci uscarea produsului. casei. casei. maltoza. Sunt asporogene. L.1.. produsele având o durată mare de maturare. L.6 – 6. galactoza). Au activitate proteolitică şi lipolitică redusă. temperatura optimă fiind 37-45°C.6. fructoza. În produsele de carne fermentate.

lactis. deşi aceştia din urmă au şi activitate β -D–fosfogalactozid–galactohidrolazică. în timp ce lactobacilii heterofermentativi nu posedă aceste enzime.6P. casei iar β -galactozidaza este utilizată de majoritatea lactobacililor (L. hexozele rezultate sunt metabolizate pe calea Embden – Meyerhof.10. 36 Figura 1. Culturi starter de microorganisme. Rezultatul net al fermentaţiei glucozei pe calea Embden – Meyerhof este formarea a 2 moli ATP/mol glucoză care asigură energia dezvoltării lactobacililor. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. care apoi suferă transformări pe calea Embden – Meyerhof (fig. În cele mai multe cazuri. L. Galactoza. helveticus etc. Lactobacilii heterofermentativi fermentează hexozele pe calea hexozomonofosfatului. adică lactobacilii homofermentativi posedă atât aldolază cât şi triozofosfatizomerază.11. Metabolismul hexozelor După hidroliza lactozei în celulele lactobacililor homofermentativi. lactobacilii folosesc mai mult glucoza ca sursă de energie în comparaţie cu lactoza şi galactoza. pentru a fi fermentată trebuie mai întâi să fie transformată într-un derivat fosforilat al glucozei (glucozo-6P). Unii lactobacili eliberează în mediu galactoză care se acumulează. însă mai redusă. 1. Definiţia biotehnologiei. rezultată din lactoză. bulgaricus. . Mn2+ şi Fe2+. aceşti lactobacili neavând aldolază şi triozofosfat izomerază care sunt enzime cheie în calea Embden – Meyerhof. L.0 şi este activată de Mg2+.Capitol 1. Aceasta este de fapt şi diferenţa dintre cele două grupe de microorganisme. bulgaricus are β -galactozidază activă la pH = 7.).). Transformarea lactozei în glucoză şi galactoză respectiv glucoza şi galactoza 6P de către lactobacilii homofermentativi β -D-galactozid–galactohidrolaza este utilizată de Lb. Fermentarea galactozei conduce numai la un mol ATP/mol galactoză şi această energie este folosită pentru transformarea galactozei în glucozo . L. Formarea de energie în cantitate mai mică din galactoză decât din glucoză explică de ce unii lactobacili acumulează galactoza liberă în mediu de cultură (lapte) în cursul dezvoltării lor.

apoi Figura 1. produse din carne fermentate etc. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Se consideră că activitatea endoproteinazică a lactobacililor este asociată cu membrana celulelor. bulgaricus sunt active faţă de în ordine descrescătoare şi faţă de K şi β cazeină.11.5.2.). Acţiunea endoproteinazelor extracelulare şi a exopetidazelor intracelulare în cazul lactobacililor . produse vegetale fermentate. necesari creşterii (figura 1. În cazul laptelui. β -cazeină. La temperaturi mai mari de 55°C activitatea proteolitică este mult redusă datorită termodenaturării enzimei iar la 70°C/1min enzimele sunt complet inactivate. Activitatea proteolitică a lactobacililor este optimă la pH 5. 37 Figura 1.8 şi temperatura de 45-50°C. lactobacilii sunt consideraţi ca având activitate proteolitică. Definiţia biotehnologiei.Capitol 1.12. din care se formează peptide suficient de mici pentru a fi transportate în interiorul celulelor unde se continuă degradarea lor până la aminoacizi. Enzimele din membrana celulelor produc hidroliza parţială a macromoleculelor proteice. Activitatea proteolitică a lactobacililor contribuie atât la textura cât şi la aroma unor produse alimentare (produse lactate.) dar şi la eliberarea unor aminoacizi care stimulează creşterea şi activitatea altor bacterii lactice folosite în culturile starter în amestec cu lactobacilii. Culturi starter de microorganisme. iar activitatea exopeptidazică este localizată intracelular. proteinazele extracelulare ale L. Transformarea galactozei în glucoză-6P de către lactobacili Activitatea proteolitică Deşi taxonomic. totuşi ei îşi pot obţine azotul necesar dezvoltării din proteine existente în mediul fermentativ.12.

Lactobacillus plantarum poate reduce NaNO3 dacă pH-ul mediului este mai mare de 6. Definiţia biotehnologiei. care stimulează activitatea lui L. De asemenea şi lactobacilii conţin plasmide. Poate acidifica laptele şi are temperatura optimă de dezvoltare la 30-35°C. Totuşi. Lactobacillus plantarum ca şi Lactobacillus sake pot descompune acidul gluconic cu formare de acid acetic ceea ce este dezavantajos în cazul salamurilor la care se foloseşte glucono – delta – lactona ca acidifiant chimic. În plus. enzimă care se constituie ca un sistem de protecţie faţă de toxicitatea oxigenului. Culturi 38 starter de microorganisme. glucozo – 6P – dehidrogenazică. thermophilus.Capitol 1. Anumiţi lactobacili produc H2O2 care se acumulează în mediul şi jenează dezvoltarea altora. Posedă activitate aldolazică. sunt sensibili chiar la niveluri foarte reduse de antibiotice. singuri sau în amestec la fabricarea iaurtului. thermophilus este adecvată pentru fabricarea iaurtului. acestea însă produc şi alţi metaboliţi printre care produşi volatili ca acetaldehida. thermophilus. • În industria cărnii interesează Lactobacillus sake. casei nu este însă un producător major de diacetil). De exemplu. tiamină. bulgaricus. deşi produce o cantitate suficientă şi de CO2 care stimulează dezvoltarea lui L. cum este cazul altor bacterii. diacetil şi alcool în cantitate mai mare fiind produsă acetaldehida.Str. Lactobacillus plantarum este facultativ anaerob. niacină pentru dezvoltare. thermophilus ( de aici şi necesitatea ca laptele să nu conţină urme de antibiotice). cultura mixtă formată din L. thermophilus utilizează mai rapid anumite substanţe nutritive esenţiale pentru dezvoltarea lui L. manganul din celulele lactobacililor poate funcţiona ca un captator de oxigen. thermophilus. bulgaricus şi Str. Lactobacillus helveticus este şi el implicat în unele din aceste produse. însă în număr redus (una sau două plasmide). L. deoarece Str. bulgaricus.0 şi nu există zaharuri fermentescibile în mediul de cultură. pe de altă parte. totuşi dezvoltarea acestuia este mai redusă. brânzeturilor italiene. iar în mediul de cultivare al lactobacililor trebuie să existe mangan. bulgaricus produce aminoacizi liberi. în comparaţie cu Str. chefirului.Str. mai ales atunci când laptele se suplimentează cu citrat (L. Incapacitatea lactobacililor de a distruge metabolic H2O2 explică de ce aceştia nu se dezvoltă bine în condiţii puternic aerobe. produce acid formic. nu produce NH3 din arginină. Lactobacillus casei se utilizează pentru obţinerea produsului yakult.L. Nu necesită pantotenat. În cazul produselor lactate acide. cumâsului. Producerea de compuşi de aromă şi H2O2 Principala contribuţie a lactobacililor este producţia de acid lactic. care stimulează producţia de acid lactic a lui Str. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. bulgaricus. laptelui acidofil nefermentat şi a altor produse acidofile. În plus. Riboza este fermentată la acid lactic şi acid acetic. în general. Cei doi lactobacili se întâlnesc frecvent în salamurile crude fără adaos de culturi starter (sunt componenţi ai microflorei spontane a compoziţiei de carne). . . Lactobacillus acidophilus este folosit la fabricarea laptelui acidofil. Utilizarea culturilor de lactobacili • În industria laptelui se utilizează Lactobacillus lactis şi Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus sake şi Lactobacillus curvatus produc H2O2 în prezenţa O2 atmosferic. oxigenul fiind toxic pentru lactobacili care nu posedă superoxiddismutază. Acţiunea lactobacililor este îmbunătăţită prin interacţiuni cu alte bacterii lactice. casei produce diacetil din citrat. deoarece cultura mixtă produce mai rapid acid lactic. . deşi speciile de lactobacili implicate sunt homofermentative. Prin fermentaţie lactică se produce acid lactic racemic (DL). lactobacilii. Şi în cazul lactobacililor putem avea infectări cu bacteriofagi. brânzei Ementhal. Interacţiunea dintre cele două bacterii lactice este benefică din următoarele motive: . Lactobacillus curvatus şi în special Lactobacillus plantarum care se caracterizează prin faptul că nu produce CO2 la fermentarea glucozei dar produce CO2 din gluconat. în particular histidină. Rezultă că la cultivarea lactobacililor trebuie evitată agitarea laptelui în care se introduce cultura de lactobacli. Acumularea H2O2 în mediul de cultură este posibilă pentru ca lactobacilii sunt catalază – negativi.

• Genul Streptomyces Specii din genul Streptomyces pot altera alimentele. cu metabolism respirator sau fermentativ. În aceste combinaţii. celulele sunt singure. asporogene. chiar în condiţii de aciditate ridicată a substratului. pentosus produce mai rapid şi mai intens acid lactic în comparaţie cu L. perechi sau se aranjează în configuraţie V. producând mirosuri şi gusturi dezagreabile. cu diviziune în mai multe planuri. Se pot dezvolta în medii care conţin 15% NaCl. cvas). reducând azotaţii la azotiţi şi respectiv azotiţii la oxid de azot. Staphylococcus simulans. Staphylococcus carnosus acţionează mai bine decât micrococii în formarea culorii.8-8. la fermentarea unor produse fermentate din cereale (bragă. Bacteriile propionice . Aroma produselor la care este utilizată cultura starter de Staphylococcus carnosus este superioară. care a fost ulterior utilizat sub formă de cultură pură în scopul accelerării formării aromei brânzei fabricate din lapte pasteurizat datorită activităţii proteolitice şi lipolitice. De obicei. proteolitică şi lipolitică. plantarum + Staphylococcus carnosus. alungite. Gram pozitive. Poate fi asociat cu micrococii şi/sau lactobacilii. deoarece L. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. În salamurile crude se inoculează la nivel de 5·103 /g compoziţie. altele (puţine la număr) sunt patogene.30. Streptomyces griseus senso Hötter este însă inofensiv şi a fost folosit pentru capacitatea sa de a reduce azotatul la azotit. la fabricarea acidului lactic prin fermentare etc. aerobe sau facultativ anaerobe. castraveţilor. anaerobe sau tolerant aerobe. Din genul Staphylococcus interesează speciile de stafilococi coagulază-negativi. Combinaţia L. lanţuri scurte sau îngrămădiri.Capitol 1. Dintre speciile de micrococci interesează Micrococcus aurantiacus şi Micrococcus varians. Bacteriile din genul Propionibacterium sunt Gram – pozitive. Celulele din unele culturi pot fi cocoide. -activitatea de acidificare. Este catalază – pozitiv având capacitate proteolitică dar nu şi lipolitică. Staphylococcus xilosus. Culturi 39 starter de microorganisme. plantarum. • Genul Micrococcus şi Staphylococcus Microorganismele din genurile Micrococcus şi Staphylococcus aparţin familiei Micrococaceae care cuprinde bacterii sub formă de coci cu φ = 0. sub formă de bastonaşe imobile cu un capăt rotunjit şi celălalt capăt ascuţit şi ramificat şi colorat mai slab. verzii. Definiţia biotehnologiei. formând grămezi sau pachete. Combinaţiile de micrococi şi stafilococi sunt eficace pentru activitatea azotat-reductazică şi catalazică. -activitatea lor catalazică.5. micrococii formează partea principală a populaţiei nelactice din laptele crud şi respectiv brânzeturile fabricate din laptele crud. asporogene. Bacteriile propionice fermentează carbohidraţii. Pentru industria laptelui. gogonelelor. pentosus + Staphylococcus carnosus se comportă mai bine decât combinaţia L. nepatogeni cum ar fi: Staphylococcus carnosus. piruvatul/lactatul. Temperatura optimă de dezvoltare este la 30°C. în producerea spirtului şi drojdiei presate în vederea acidifierii plămezilor. ramificate. chemoorganotrofe. Tot în scopul maturării unor brânzeturi cu pastă presată s-a utilizat un preparat enzimatic şi anume Rulactina ce conţine o metal-protează cu activitate strict endoproteinazică obţinută din Micrococcus caseolyticus.5 µ . Pentru industria cărnii interesează anumite specii de micrococi şi stafilococi care sunt folosite pentru: -capacitatea lor de a reduce azotaţii la azotiţi (contribuie la formarea culorii cărnii sărate în prezenţă de azotaţi). putându-se dezvolta bine în substraturi care conţin ~ 8% NaCl şi care au pH = 5. • Genul Propionibacterium Bacterile din genul Propionibacterium fac parte din familia Propionibacteriaceae. Pot fi mobile sau imobile. • Alte utilizări Lactobacilii interesează şi în fermentarea măslinelor. Y. Din brânza Cheddar fabricată din lapte crud a fost izolat Micrococcus freundenreichii.

3 butilenglicol. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Toate speciile produc acid lactic din glucoză. hidroliza peptidelor care conţin prolină. acesta din urmă sub acţiunea ATP şi CoA trecând în succinil – CoA.5-6. formic. La rândul său. Propionatul. Cantitatea de diacetil creşte prin adaos de citrat.0. succinic. acetatul şi CO 2 se formează în proporţie de 2/1/1. La a treia cale se are în vedere biosinteza prolinei din arginină şi mai puţin din acid glutamic. Viteza formării prolinei la valorile pH şi concentraţia de NaCl atinsă în brânza şvaiţer este temporar încetinită. lactic. Culturi 40 starter de microorganisme. Producerea de propionat. Producerea de prolină Prolina este considerată ca principalul component care conferă aromă dulceagă brânzeturilor de tip şvaiţer. Se consideră că există trei căi pentru producerea de prolină: proteoliza generală. Bacteriile propionice produc şi alte substanţe care contribuie la aroma brânzeturilor: aldehidă acetică. alcool etilic. ultimul compus fiind în final scindat în propionat şi CoA. Producerea de diacetil şi acetoină Bacteriile propionice pot produce diacetil şi acetoină. acid izovalerianic. această inhibare parţială fiind benefică. aldehidă propionică. Propionibacterium theonii. lactis şi bacterii propionice. globosum şi shermani). Se consideră că ionii de cupru ar inhiba producerea de prolină pe unele căi. cantităţile formate fiind mai mari la 21°C decât la 32-37°C. deoarece permite evoluarea altor procese de aromatizare. Se dezvoltă foarte bine la 30-37°C şi la pH = 7. . Producţia de diacetil este urmată de reducerea acestuia la acetoină şi 2. cantitatea de lactat şi adaosul de carbonat şi succinat. concentraţia de prolină din interiorul celulelor este mai mică decât cea a prolinei din mediul de cultură . “tip lapte” sunt: Propionibacterium freundreichii (cu subspeciile freundreichii. acidipropionici şi jensenii. dimetilsulfură. alcool propilic.Capitol 1.0). cantităţi mari de acid propionic şi acetic şi cantităţi mici de acid izovalerianic. dar producerea de prolină în brânzeturi este sporită prin dezvoltarea anterioară sau concomitentă a bacteriilor lactice. o influenţă în acest sens având şi aciditatea substratului. Diferitele tulpini de bacterii propionice se deosebesc între ele prin raportul acid propionic /acid acetic format. În culturile mixte de Str. fumarat şi succinat. biosinteza prolinei. dar maturarea prelungită anulează efectele de inhibare ale pH-ului şi concentraţia de NaCl. Definiţia biotehnologiei. Principalii produşi de fermentaţie a bacteriilor propionice sunt CO2. acetat şi CO2 Lactatul (respectiv piruvatul) este transformat în propionat prin reacţia: 3CH3-CHOH-COOH 2CH3-CH2-COOH + CH3-COOH + CO2 + H2O Ca intermediar în această reacţie se formează piruvatul care este carboxilat la oxalacetat ce intră în ciclul Krebs fiind transformat în malat. La a doua cale se ia în considerare formarea de prolină din hidrolizatul cazeinic prin acţiunea peptidazelor (Propionibacterium shermanii posedă imidopeptidază şi proliniminopeptidază intracelulare cu optim de pH la 5. În orice caz. Bacteriile propionice singure hidrolizează încet cazeina. producţia de diacetil se intensifică ca o consecinţă a scăderii pH-ului de către streptococi. dar calea de biosinteză este nesemnificativă în raport cu cea de-a doua cale menţionată. succinil CoA este transformat sub acţiunea metilmalonil– CoA–izomerazei şi a B12–coenzimei în metil–malonil-CoA care prin decarboxilare conduce la CO2 şi propionil–CoA. prezenţa prolinei fiind asociată cu dezvoltarea bacteriilor propionice la maturarea brânzeturilor de tip şvaiţer. Eliberarea prolinei din peptide coincide cu eliberarea enzimelor celulare în mediu. La prima cale se ia în considerare producerea de prolină prin hidroliza cazeinei. piruvat sau glucoză în mediu de cultură.

produc o proteoliză slabă. Str. pâinii. drojdiile formează colonii caracteristice speciei în condiţii de cultură constante. forma drojdiilor este în funcţie de vârsta acestora şi condiţiile de cultură. Se prezintă sub formă de celule rotunde sau ovoide (Saccharomyces cerevisiae). 41 Bacteriile propionice pot contribui într-o măsură mai mică la activitatea proteolitică din brânza Şvaiţer prin enzimele proteinazice (~12 enzime) şi peptidazice (~ 7 enzime). genul Debaryomices care se utilizează în industria cărnii. genul Kluyveromices care fermentează lactoza. celulele de înmugurire rămân ataşate de celula mamă şi. ca rezultat al înmuguririi. deci oferă substrat pentru bacteriile propionice.procură unele substanţe care stimulează activitatea bacteriilor propionice sau care conduc la inhibarea unor microorganisme de infecţie (prin bacteriocinele produse). Culturi starter de microorganisme. dar această activitate lipolitică este nesemnificativă. Mai interesează drojdiile familiei Cryptococcaceae (genurile Candida.11). foarte alungite (Saccharomyces pasteurianus). genul Saccharomyces care cuprinde drojdii alcooligene folosite în industria berii. acid pantotenic sau substraturi metabolice disponibile pentru bacteriile propionice cum ar fi acidul lactic şi peptidele. helveticus. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. de forma unei sticle (Saccharomyces ludwigii) sau sub formă de cilindru (Pichia). precum şi bacteriocine. bulgaricus. de forma unei lămâi (Saccharomyces apiculans). Micrococii contribuie şi la distrugerea unor substanţe cu caracter inhibitor (H2O2). Alte activităţi metabolice Bacteriile propionice pot avea şi activitate proteolitică şi lipolitică. L. înmugurind la rândul lor. La unele specii. sunt agenţi tipici ai fermentaţiei alcoolice. care stânjeneşte dezvoltarea bacteriilor nedorite. • Bacteriile lactice au efect pozitiv asupra dezvoltării bacteriilor propionice prin următoarele: asigură substratul pentru acţiunea bacteriilor propionice (lactatul). thermophilus). Dintre drojdii interesează (în sens util) cele aparţinând familiei Saccharomycetaceae. spirtului. Bacteriile propionice pot contribui şi la lipoliza trigliceridelor. . mai rar prin sciziparitate şi care formează ascospori (sunt şi drojdii care nu formează spori. . ciuperci unicelulare care se înmulţesc prin înmugurire. acestea denumindu-se drojdii/false torule şi micoderme). . vinului. Definiţia biotehnologiei. Desigur.Capitol 1. Intercorelaţii între bacteriile propionice şi alte bacterii • Micrococii intensifică producerea de CO2 de către bacteriile propionice. fenomen nedorit în timpul păstrării la rece a brânzeturilor. Stimularea este consecinţa producerii de biotină. formează un pseudomiceliu. Drojdiile. Pe medii solide. eliberând acizi graşi cu lanţ lung. sub aspectul formei şi culorii. eliptice (Saccharomyces elipsoideus). asemănător în structură cu cea a amilopectinei – componentă a amidonului.împiedică fermentaţiile nedorite prin faptul că produc acid lactic. dar activitatea proteolitică a bacteriilor propionice este inferioară bacteriilor lactice (L. Torulopsis) care se folosesc ca agenţi de fermentare şi producători de biomasă (tabelul 3.

Drojdiile de fermentare inferioară se folosesc la obţinerea berii. Aceşti alcooli superiori se formează prin reacţii de dezaminare şi decarboxilare ale aminoacizilor leucină. După modul de comportare în timpul fermentaţiei drojdiile pot fi: • de fermentaţie superioară care se ridică în cantităţi mari la suprafaţa lichidului de fermentare sub forma unui strat gros de spumă care se păstrează astfel până la sfârşitul fermentării. Saccharomyces vini. amilic.Capitol 1. pâinii şi unele suşe pentru bere (Saccharomyces cerevisiae). Fermentaţia alcoolică se desfăşoară lent la pH 4-4. Fermentaţia alcoolică produsă de drojdii este influenţată de: -concentraţia zahărului fermentescibil în must sau plămadă. Prin trecerea la aerobioză. alcooli superiori: izobutilic. acid lactic. Utilizări ale drojdiilor 42 Utilizarea pentru fermentarea alcoolică Pentru fermentaţia alcoolică se folosesc drojdiile adevărate care aparţin genului Saccharomyces (Meyen) Ress şi care se caracterizează prin aceea că nu formează micelii tipic. -felul drojdiei. • de fermentaţie inferioară care se dezvoltă în lichidul fermentat. iar puterea de fermentare depăşeşte puterea de respiraţie. Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob. În categoria drojdiilor de fermentare superioară se încadrează cele care produc fermentarea alcoolică în cazul obţinerii alcoolului etilic. Se mai formează glicerină ( 8% din totalul zaharurilor existente în mediu). Odată cu creşterea temperaturii de fermentare se măreşte toxicitatea alcoolului. drojdiile se înmulţesc rapid şi produc biomasă. acid citramalic. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. izoamilic. acid succinic. substanţe acetoinice (acetil metil carbinol = acetoină şi diacetil). care provin din aminoacizii rezultaţi la degradarea substanţelor pectice din musturi şi plămezi. În prezenţă de acid sulfuros sau bisulfit se produce mai multă glicerină. Fermentaţia alcoolică poate fi deviată de la cursul “normal” prin adaos de diferite substanţe. produc 1-4 spori. Au optim la temperatura de 8…12°C şi fermentează complet rafinoza. nu se ridică la suprafaţă în spumă. izoleucină şi valină. cidrului (Saccharomyces carlsbergensis. Saccharomyces oviformis). Alcoolul pe măsura acumulării în mediu devine toxic pentru drojdii. acelaşi lucru realizându-se şi la pH alcalin. Saccharomyces carlsbergensis. dar în practică se realizează la 4…28°C. vinului. Există drojdii care se dezvoltă la 16-18% alcool (Saccharomyces chevalieri Guilliermond. Concentraţia favorabilă de zahăr fermentescibil este de 10-15%. acid malic. Au optim de temperatură la 28…30°C şi fermentează 1/3 din rafinoză. Saccharomyces uvarum). Culturi starter de microorganisme.5. Viteza maximă de fermentare este la 30°C. Saccharomyces cerevisiae). acid dimetilgliceric. -temperatură . acid propionic. Definiţia biotehnologiei. dar formează flocoane şi se sedimentează repede. acid acetic. însă în cele mai multe cazuri fermentaţia se opreşte la 12-14% (Saccharomyces uvarum. Sunt adaptate la condiţii de anaerobioză şi prin urmare nu formează voaluri la suprafaţă. în mediu alcalin sensul fermentaţiei fiind schimbat. Fermentarea alcoolică nu este o fermentaţie pură. După sedimentare aceste drojdii rar dau un precipitat dens. Saccharomyces oviformis. -conţinutul în alcool din substrat. . Saccharomyces vini.

Drojdia Candida kefir şi alte drojdii din granula de chefir realizează fermentaţia alcoolică în produsul lactat acid dietetic chefir. îmbunătăţind prin aceasta consistenţa şi favorizând implantarea bacteriilor. nu reduce NaNO3 şi necesită oxigen atmosferic pentru dezvoltare. drojdiile se dezvoltă la suprafaţa brânzeturilor dar şi în interiorul brânzeturilor cu pastă moale sau cu mucegai în pastă în timpul presării. Culturi starter de microorganisme. Drojdia Candida lipolitica este uneori folosită la fabricarea brânzeturilor cu mucegai în pastă. produc o peliculă de “acoperire” la anumite tipuri de brânzeturi. Dintre drojdii. thermophilus. Această drojdie are capacitatea de a consuma oxigenul din pastă şi de a distruge peroxizii produşi de bacteriile lactice. Fermentaţia alcoolică se aplică la: 43 • obţinerea alcoolului din produse amidonoase (cartofi. în care caz se foloseşte drojdia Debaromyces hansenii care este tolerantă la NaCl. obţinerea de băuturi fermentate pe bază de zer. leşii sulfitice). • produc compuşi volatili de aromă. whisky. Utilizarea pentru obţinerea de biomasă (s-a menţionat anterior). Drojdia Torulopsis candida găsită pe brânzeturi se dezvoltă bine în medii acide şi suportă concentraţii de NaCl până la 10%. porumb. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. . zvântării şi maturării. Definiţia biotehnologiei. precum şi dezvoltarea culturilor starter în care este asociată. produse care conţin glucoză (hidrolizate celulozice. Utilizarea în industria laptelui La fabricarea brânzeturilor. produse care conţin lactoză (zer). scăderea potenţialului de oxidoreducere şi producerea de factori de creştere. • • produc factori de creştere pentru dezvoltarea bacteriilor. având următoarele acţiuni pozitive: • consumă lactatul şi în acest fel contribuie la neutralizarea pastei. melasă). Candida hansei a fost cultivată în asociaţie cu lactobacili şi Str. Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează la obţinerea de biomasă prin cultivare aerobă pe zer (procedeul Bell – Franţa). secară). produse care conţin zaharoză (sfeclă. Se dezvoltă bine în straturile periferice ale salamurilor neafumate sau puţin afumate. De regulă. datorită faptului că prin lipazele conţinute realizează o hidroliză a lipidelor din brânză. • • • • obţinerea berii şi vinului. rom. obţinerea de băuturi fermentate pe bază de cereale şi leguminoase. favorizând oxidarea lactatului. cidrului inclusiv cvas din pâine. Debaromyces hansenii se foloseşte în combinaţie cu Staphylococcus carnosus şi Lactobacillus plantarum sau Staphylococcus xilosus şi Lactobacillus sake. fapt ce favorizează utilizarea acizilor graşi de către Penicillium în reacţiile de β -oxidare. obţinerea unor tipuri de produse lactate (chefir). Utilizarea în industria cărnii. Kluyveromices fragilis şi Candida pseudotropicalis se utilizează pentru obţinerea alcoolului etilic din zer (procedeul Carbery –Irlanda). • produc proteoliză şi lipoliză şi prin urmare contribuie la consistenţa şi aroma brânzei respective. Se consideră că prin folosirea drojdiei menţionate produsele capătă o aromă cu totul deosebită.Capitol 1. Kluyveromices lactis şi Kluyveromices fragilis se utilizează la obţinerea de lactază care are multe utilizări.

Definiţia biotehnologiei. care se însămânţează cu spori de Aspergillus glaucus şi a unor tipuri de salamuri crude fabricate în România . Penicillium nalgiovensis Se utilizează spori de Penicillium nalgiovensis pentru salamurile crude cu miceliu alb la suprafaţă. Mucegaiurile din genul Aspergillus se utilizează în: -producţia de şuncă în SUA şi Spania (mai puţin). care se însămânţează cu spori de Penicillium netoxicogen. în special P. Germania (şi mai puţin în SUA. exposum. alb-mat (preferabilă în România). Specii de Mucor şi Rhizopus se folosesc pentru: -obţinerea unor produse alimentare fermentate în Orientul Îndepărtat. Prin utilizarea culturilor pure de mucegai se suprimă apariţia la suprafaţa salamurilor a mucegaiurilor toxicogene. - în producţia de spirt prin zaharificarea amidonului (procedeul Amilo care foloseşte Amylomyces rouxi – Mucor rouxianus). în special a celor producătoare de aflatoxine precum şi a mucegaiurilor de “pătare” care produc spoturi de culoare verde sau neagră. -obţinerea de enzime: amilaze. iar după 5-6 zile de la însămânţare apar corpii de fructificaţie purtători de conidii. industria cărnii cu mucegaiuri de acoperire (Penicillium nalgiovensis şi Penicillium exposus). -obţinerea de enzime amilolitice. şi P. Mucegaiurile din genul Penicillium se utilizează în: - industria brânzeturilor cu mucegai la suprafaţă şi în pastă (Penicillium camemberti şi Penicillium roqueforti). îmbunătăţirea aspectului comercial al produsului. Sporii. în suspensie. respectiv Country curred ham şi Jambon Serano. Aroma este mai evidentă la salamurile cu diametru mai mic. Culoarea miceliului rămas este dependentă de varietatea mucegaiului folosit: alb-ivorie (preferabilă în Italia). În industria cărnii. formarea aromei. Culturi starter de microorganisme. proteaze. Ungaria. au o acţiune fermentativă netă. gri (preferabilă în Ungaria). Austria. chrysogenum. Produsele pot fi livrate cu mucegaiul de acoperire intact sau după “ periere”. Israel. pectolitice. Iugoslavia. Bulgaria. mucegaiurile de acoperire contribuie la: reglarea eliminării apei din produs şi a schimbului de gaze.Capitol 1. culturile de spori de mucegai se utilizează pentru maturarea unor şunci. -în producţia de enzime. în principal amilolitice şi proteolitice • Din clasa Ascomycetes interesează ordinul Plectascales cu genurile Aspergillus şi Penicillium. -obţinerea de produse fermentate tradiţionale în Orientul Îndepărtat (ceva mai mult). sub formă de colonii pufoase. pe bază de cereale şi leguminoase. P. Mucegaiurile Pentru industria alimentară interesează clasa Phycomycetes cu următoarele genuri: 44 • Mucor şi Rhizopus aparţinând familiei Mucoraceae. proteolitice. În cazul salamurilor crude afumate/neafumate. enzime pectolitice. Italia. Elveţia. După 3-4 zile de la însămânţare se formează micelii. se pulverizează la suprafaţa produselor. Franţa. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. . Polonia). Aceste mucegaiuri care se întâlnesc pentru diferite produse vegetale şi alimentare. Belgia. Temperatura optimă de dezvoltare a mucegaiului este de 22-23°C. Spania. nalgiovensis.

dar au şi activitate exopeptidazică importantă. Penicillium expansum se dezvoltă bine la 22°C şi umiditatea relativă a aerului este de ~ 82% pentru sporulare şi ~ 88% pentru germinare. Neufchatel. Definiţia biotehnologiei. aşa cum deja s-a menţionat. Mucegaiurile din genul Penicillium au activitate endoproteinazică faţă de α . lipolitică şi de β -oxidare a acizilor graşi.şi β cazeină. Gammelost) se utilizează spori de Penicillium roquefort. la fabricarea brânzeturilor cu mucegai în pastă cât şi cu mucegai la suprafaţă (brânzeturi cu pastă moale). la concentraţii mari de 30% CO2 în aerul depozitului. Pentru intensificarea formării aromei se recomandă ca lipidele din lapte să fie în prealabil lipolizate cu esterază pregastrică. camemberti sintetizează 2 endopeptidaze (o metal proteinază şi o aspartil proteinază) precum şi două . Garré de l’Est. camemberti şi P. iar după 27 de zile pH-ul rămâne constant. procesele care intervin în formarea aromei şi consistenţei fiind proteoliza. Sporii pulverizaţi la suprafaţa batoanelor formează un miceliu pufos în circa 8 zile de la însămânţare. Penicillium caseicolum Bainer (Penicillium candidum) se utilizează la brânzeturile de tip Camembert cu pasta mai compactă. Nu are activitate celulazică şi nu produce micotoxine. - definitivarea aspectului. acizii graşi liberi să fie β -oxidaţi până la metilcetone. caseicolum. sporii formaţi având culoare verde închis care conferă brânzei un aspect marmorat. Penicillium nalgiovensis foloseşte ca substrat nutritiv glucidele dar are şi activitate proteolitică şi lipolitică. Culturi 45 starter de microorganisme. Are activitate proteolitică.5. Dezvoltarea bună este la ϕ = 92-95%. consecinţa fiind creşterea pH-ului începând cu a 12 –a zi. Pentru brânzeturile de tip Camembert se utilizează sporii de la două specii de Penicillium: P. în laptele destinat fabricării brânzei. La însămânţare prin pulverizare de spori la suprafaţă a brânzeturilor cu umiditate ~ 55-60% se formează miceliile de mucegai care consumă din aciditatea pastei. Coulommier. roqueforti cât şi P. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.Capitol 1. Gorgonzola. lipoliza şi β -oxidarea acizilor graşi. de culoare gri – alburie.5-7. o aromă mai delicată. Penicillum expansum nu produce micotoxine dacă substratul conţine proteine cu sulf (cazul pastei salamurilor crude). Tolerează concentraţii de 5-8% NaCl. roqueforti se dezvoltă în canalele şi golurile practicate în pasta brânzei. mai parfumată. fiind demonstrat faptul că atât P. Penicillium camemberti Thom (Penicillium album) se utilizează la brânzeturile tip Camembert cu pastă mai untoasă. sau pulverizare la suprafaţa brânzei formate în cazul brânzeturilor cu mucegai la suprafaţă. Mucegaiurile dezvoltate în/pe aceste brânzeturi au rol fundamental în: formarea aromei şi gustului. În industria laptelui culturile de spori de mucegai se utilizează. Mucegaiurile mai importante pentru industria laptelui sunt: Penicillium roqueforti Thom se dezvoltă bine la 20-25°C şi pH 4. Pentru brânzeturile cu mucegai în pastă (Brânza Roquefort. formarea consistenţei. Penicillium camemberti şi Penicillium caseicolum Sporii acestor mucegaiuri se utilizează în producţia brânzeturilor de tip Camembert incluzând Camembert. P. Olivet. Brie. astfel ca pe măsură ce mucegaiul sporulează. Stilton. Activitatea mucegaiului este stânjenită de prezenţa acidului propionic în brânză. mai discretă şi de culoare alb – imaculat. maturizarea deplină având loc după 30 zile de la însămânţare. Suspensiile de spori se pot adăuga/folosi: în laptele destinat brânzeturilor sau amestecarea cu coagulul obţinut în cazul brânzei cu mucegai în pastă.

şi aminopeptidazică. activitatea celor două grupe de enzime fiind relativ echivalentă în stratul de suprafaţă al brânzeturilor. Brânza Camembert obţinută din lapte pasteurizat cu adaos de Geotricum candidum are o aromă asemănătoare cu cea a brânzei Camembert tradiţionale. exopeptidaze cu acţiune carboxi. Unele specii de Penicillium camemberti pot produce o micotoxinâ (acidul ciclopiazonic. consumă acidul lactic şi deci contribuie la neutralizarea pastei.Capitol 1. inhibă dezvoltarea lui Penicillium. . La brânza Camembert se pot utiliza şi spori de Geotricum candidum care se introduc în lapte. dar activitatea toxicogenă a mucegaiului este aproape nulă la temperatura tehnologică de maturare a brânzei (1416°C). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. având şi acţiune protolitică şi lipolitică. Culturi 46 starter de microorganisme. Geotricum reduce pericolul formării peptidelor amare. adică fabricată din lapte crud. Definiţia biotehnologiei.

castraveţi muraţi. asigurării.3. şi a unor însuşiri nutritive. Culturi starter de microorganisme. Culturile starter pot fi formate numai dintr-un singur microorganism sau din mai multe microorganisme. trebuie să fie înregistrate la MS şi să fie depozitate în colecţii cu nomenclator. • suşele declarate a fi sigure trebuie controlate la intervale regulate de către institute specializate. DEFINIŢIE Culturile starter sunt definite ca acele culturi care se obţin plecând de la o cultură pură stoc şi care prin trecere prin culturi intermediare (pasaje) devin apte de a fi folosite pentru producţia unor alimente fermentate. care pe baza noilor cunoştinţe ştiinţifice au fost recunoscute ca având potenţial patogen sau toxicogen. să nu prezinte pericol pentru sănătatea oamenilor. Toate cele menţionate trebuie să se constituie ca o obligativitate absolută deoarece: • culturile starter se pot consuma în stare vie. vinului. realizându-se studii de toxicitate pe termen lung. acidului citric. • • asigurării unor însuşiri senzoriale. 47 1. • speciile (suşele) noi care se introduc în producţie. însă microorganismele sunt eliminate în cea mai mare parte. aşa cum este cazul berii.Capitol 1. gogonele murate. produselor de panificaţie etc. La folosirea culturilor starter în industria alimentară trebuie să se aibă în vedere următoarele: • să conţină un anumit număr de microorganisme viabile (g/ml) şi un număr cât mai redus de germeni nedoriţi. de carcinogenitate şi mutagenitate. oţetului.. în ceea ce priveşte puritatea lor. a unor sortimente de bere. să nu conţină şi să nu producă antibiotice care se utilizează în scop terapeutic la oameni. înainte de utilizare în producţie să fie testate din punct de vedere al inocuităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. brânzeturilor. primari şi secundari. • • produşii metabolici. • să aibă o anumită (anumite) activităţi specifice: de producere a acidului lactic. a unor produse vegetale: varză murată. Definiţia biotehnologiei. • microorganismele existente în cultură să fie declarate cu numele ştiinţific întreg. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. • culturile starter se pot consuma după distrugerea lor. rămânând în produsul alimentar atât ele cât şi produşii lor de metabolism. salamurilor şi cârnaţilor cruzi. . aşa cum este cazul produselor lactate acide. măsline verzi. • speciile. odată cu produsul alimentar. trebuie să fie supuse unui control riguros pentru fiecare suşă. acidului lactic etc. • produşii de metabolism ai culturilor starter se consumă odată cu produsele alimentare. CULTURI STARTER. brânzeturilor topite. în unele cazuri. aşa cum este cazul brânzei proaspete de vaci şi a iaurtului care au fost pasteurizate. de reducere a azotului etc. Culturile starter de microorganisme sunt utilizate în vederea: • dirijării unor procese biochimice prin care se asigură produsului un anumit grad de inocuitate (inclusiv capacitatea de conservare).2. alcoolului.

deci scade producţia de nitrozamine. botulinum etc. industria sucurilor de fructe şi legume fermentate etc. substanţe bacteriocine eliberate în mediul de cultură. produselor vegetale murate. Cl. În cazul nizinei. . Culturi starter de microorganisme.bacteriile producătoare de bacteriocine pot produce în acelaşi timp şi o substanţă de protecţie faţă de bacteriocina secretată. consecinţă a acumulării acizilor organici. în principal acid lactic. alcool. în continuare se fac următoarele precizări: . iar în cazul cărnurilor sărate în prezenţă de azotiţi. . 48 CULTURI STARTER DE BACTERII LACTICE Culturile starter de bacterii lactice sunt folosite în diferite domenii: industria laptelui. Datorită acidităţii se inhibă şi dezvoltarea microflorei cu activitate proteolitică şi decarboxilazică. industria vinului. sinteza începe atunci când s-a format jumătate din masa biomasei. respectiv coagularea cazeinei laptelui care este în continuare degradată de tripsina pancreatică. Folosirea culturilor starter de bacterii lactice asigură produselor alimentare în care se introduc un anumit grad de inocuitate. În legătură cu bacteriocinele. bacteriile lactice intră în competiţie cu microorganismele patogene şi cele de alterare în ceea ce priveşte consumul de substanţe nutritive.bacteriocinele pot fi sintetizate în timpul fazei de creştere. bacteriile patogene şi de alterare sunt inhibate în dezvoltarea lor. peroxizi organici (H2O2). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. spectrul de acţiune al bacteriocinelor este redus. la sfârşitul fazei de creştere sau ele sunt produse prin biosinteză letală.bacteriocinele sunt secretate de bacteriile Gram negative şi despre ele se pot spune următoarele: bacteriocinele sunt proteine şi activitatea lor dispare prin hidroliza lor de către proteaze. . iar datorită şi acidifierii mediului. industria panificaţiei. dar nizina este şi bacteriostatic. Listeria monocytogenes. cărnii. . salmonelele. .bacteriocinele au locuri specifice de legătură ceea ce explică specificitatea lor de acţiune faţă de microorganisme.Capitol 1. • aciditatea mediului intestinal blochează dezvoltarea microflorei cu activitate patogenă şi favorizează implantarea bifidobacteriilor cu consecinţe pozitive pentru organismul uman (vezi capitolul probiotice). dar şi acid acetic. Dintre bacteriile patogene sunt inhibate stafilococii. CO2. datorită acidităţii se favorizează descompunerea mai completă a azotiţilor. • • În plus. deci se formează cantităţi mai reduse de amine biogene. Multe bacteriocine sunt bacteriostatice la aplicarea lor în produsele alimentare. Definiţia biotehnologiei. Această asigurare este realizată deoarece bacteriile lactice produc: • acizi organici. mai ales la produsele care se supun coacerii şi prăjirii.bacteriocinele au acţiune bactericidă. Culturile starter de bacterii lactice folosite ca atare sau sub formă de produse lactate dietetice acide sunt benefice pentru sănătatea oamenilor deoarece: • aciditatea lactică favorizează acţiunea pepsinei ce produce hidroliza proteinelor.

ceea ce înseamnă că ingerarea de produse ce conţin bacteriocine nu modifică microbiota tractului intestinal şi nu va conduce la riscuri în ceea ce priveşte folosirea de antibiotice comune. Definiţia biotehnologiei. denumită reuterină (este un derivat al glicerolului şi anume β -hidroxipropionaldehida) care arE un spectru larg de acţiune faţă de bacterii Gram pozitive şi Gram negative. smântână. unt. . tratamentul termic aplicat laptelui. . o mică parte rămân în celulele bacteriene.bacteriocinele sunt excretate în mediu în cea mai mare parte. pH.bacteriocinele secretate de bacteriile lactice din culturile starter sau de protecţie au un spectru de acţiune relativ limitat în raport cu mai multe specii sau mai multe suşe ale aceleiaşi specii. Culturile starter mezofile. facem precizarea că prin cultură starter înţelegem culturile obţinute din cultura pură stoc (inoculum) prin diferite pasaje. Culturile starter de bacterii lactice utilizate în industria laptelui pot fi clasificate în mezofile şi termofile. Culturi 49 starter de microorganisme. Culturile starter sunt folosite la fabricarea unor produse lactate acide. modalităţile de producere şi natura lor chimică. . pot fi clasificate în: .bacteriocinele diferă de antibiotice prin natura speciilor şi suşelor producătoare. brânzeturi. mucegaiuri. protozoare. . rezistenţa lor termică se datorează structurii moleculare simple (excepţie face helveticina J care are o structură proteică mai elaborată).Capitol 1. care la rândul lor. . ceea ce înseamnă că sunt adaptate la condiţiile de mediu ale bacteriilor producătoare. drojdii. instabilitatea culturilor starter de bacterii lactice. . eventualele infectări cu bacteriofagi.bacteriocinele sunt stabile la pH neutru sau acid. De la început.bacteriocinele sunt stabile la căldură. precum şi de enzimele folosite la coagularea laptelui (cheag. . aw) CULTURI STARTER UTILIZATE ÎN INDUSTRIA LAPTELUI La obţinerea culturilor starter trebuie să avem în vedere în mod deosebit următoarele: mediul de cultură (laptele). din punct de vedere taxonomic apropiate de bacteriocine. deci rezistă în laptele pasteurizat la 63°C/30s minimum sau la 72°C/15 s. sunt însă bacterii lactice cum ar fi Lactobacillus reuteri care produc o substanţă nepeptidică cu acţiune antibacteriană.bacteriocinele având natură peptidică/proteică sunt scindate de proteinele proteolitice proprii laptelui sau altor ţesuturi (de exemplu ţesut muscular).eficacitatea bacteriocinelor în produsele fermentate este limitată de condiţiile de conducere a fermentaţiei (temperatură. Acţiunea bacteriocinelor se manifestă în general asupra bacteriilor care sunt. pepsină). Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. interacţiunile dintre speciile/tulpinile din cultura starter. .bacteriocinele sunt sensibile la acţiunea enzimelor proteolitice metabolice. condiţiile de incubare.

bacterii lactice producătoare de aromă: Str. . lactis sau Str.se creează condiţii de realizare a unei producţii standardizate de produse lactate de calitate superioară. Asemenea culturi pot fi folosite mai multe luni în şir fără a-şi pierde capacitatea de acidifiere. . cremoris. tulpinile nu se dezvoltă împreună decât cel mult timp de 10 generaţii. se folosesc cantităţi mai mici de inoculum pentru obţinerea de cultură primară şi secundară. lactis biov. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. lactis şi respectiv Str. lactis subsp.cultura poate fi controlată şi supravegheată din punct de vedere al caracteristicilor sale (sensibilitate la fagi. “ochiuri” formate în urma producerii de CO2 de către bacteriile aromatizante. . Folosirea acestor culturi starter singulare a apărut ca o necesitate de a se evita formarea “ochiurilor” de fermentare la unele brânzeturi. din două tipuri de bacterii lactice: c) - bacterii lactice acidifiante: Str.8%. Culturile starter singulare mezofile prezintă următoarele avantaje: se poate utiliza continuu aceeaşi cultură cu activitate relativ constantă şi previzibilă.Capitol 1. diacetilactis) sau specii de leuconostoci. compatibilitatea ei. ceea ce face ca nici o tulpină să nu devină dominantă. de regulă. b) Culturi starter multiple mezofile sunt acele culturi care se bazează pe folosirea a 5-6 tulpini selecţionate. . • culturi starter mixte tip LD care conţin atât specii de leuconostoci cât şi Str. Culturi 50 starter de microorganisme. După tipul bacteriilor aromatizante culturile starter mixte mezofile pot fi clasificate în următoarele grupe: • culturi starter mixte tip L care conţin numai specii din genul Leuconostoc: Leuconostoc cremoris (citrovorum). producerea de acid lactic. În aceste condiţii. Definiţia biotehnologiei. lactis subsp. eliminându-se riscul deprecierii acestora de către fagi. pot fi depreciate de fagi. diacetilactis ca singură specie producătoare de aromă. influenţele compoziţionale sezoniere ale laptelui sunt mai reduse. La folosirea culturilor starter mixte trebuie să avem în vedere că: streptococii acidifianţi mezofili homofermentativi produc acid lactic din lactoză. a) Culturi starter singulare (single strain starter) care conţin numai Str. Leuconostoc dextranicum şi/sau Leuconostoc lactis care sunt toţi heterofermentativi şi produc acid lactic D(-). deci sunt predispuse la liză fagică. nu este necesară alternarea culturilor. • culturi starter mixte de tip D care conţin Str. cremoris (Lactococcus lactis şi Lactococcus cremoris) ambii homofermentaticvi care produc acid lactic (L+) în proporţie de 0. pot suferi pierderi de plasmide şi deci pot pierde una sau mai multe din funcţiile lor. Culturi starter mezofile mixte Aceste culturi sunt formate. diacetilactis (Lactococcus lactis var. aglutinarea şi eventual lisogenia). lactis subsp. neînrudite pe plan fagic şi cultivate separat până la stadiul de cultură primară sau chiar până la stadiul de cultură starter de producţie când se amestecă între ele. diacetilactis ca producători de aromă. Culturile starter singulare mezofile prezintă însă următoarele dezavantaje: pot fi depreciate de tulpinile producătoare de bacteriocine.

Definiţia biotehnologiei. therrmophilus. . • acidophilus. Culturi starter termofile Culturile starter termofile pot fi: • acidifiante: Lactobacillus acidophilus. dar în principal aldehidă acetică. produc H2O2 (Lactobacillus bulgaricus). dar produc şi acid lactic. raportul dintre L. • acidifiante/aromatizante care la rândul lor pot fi constituite din unul sau mai multe specii de lactobacili şi dintr-o specie de streptococi. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. • metaboliţi produşi în mediu. În această direcţie amintim: - cultura starter termofilă pentru iaurt: Lactobacillus bulgaricus şi Str. Utilizarea culturilor starter termofile este benefică deoarece: • produc acid lactic deci scad pH-ul laptelui şi determină coagularea acestuia (cazul iaurtului). diacetilactis (homofermentativ) produc diacetil şi acetoină din citrat. Această cultură starter se foloseşte la fabricarea brânzeturilor cu pastă tare şi semitare. După 3 ore de incubare se ajunge la ~ 500 mil bacterii/g. eliminarea parţială a oxigenului şi realizarea unei microaerofilii propice. lactis subsp. • disponibilitatea substratului Laptele este un bun substrat dar trebuie arătat că Lactobacillus bulgaricus are preferinţă faţă de glucoză şi deci ar trebui ca lactoza să fie prehidrolizată la β galactozidaza. formarea de acid formic care favorizează dezvoltarea culturii. bulgaricus şi Str. deci la care se practică încălzirea a doua a bobului de coagul. Laptele destinat iaurtului nu trebuie să fie agitat prea mult ca să nu includă aer (oxigen) care ar strica condiţiile de microaerofilie pentru L. thermophilus. thermophilus care este mai sensibil la H2O2 decât Lactobacillus bulgaricus. cei heterofermentativi. Având în vedere cantităţile mari de iaurt ce se fabrică pe plan mondial. este necesar să cunoaştem factorii care influenţează performanţa optimă a culturilor pentru iaurt. acetonă. şi Str. bulgaricus prin: modificarea structurii proteinelor.). • produc şi substanţe cu caracter filant care influenţează vâscozitatea produsului (Str. bulgaricus şi ar . la brânzeturi acidifierea favorizează eliminarea zerului din coagul. Lactobacillus bulgaricus produce H2O2 în mediul de cultură şi deci adausul de catalază va stimula producţia de acid lactic de către Str. precum şi urme de acetoină.cultura starter termofilă pentru brânzeturi: Lactobacillus bulgaricus + Lactobacillus lactis + Lactobacillus helveticus + Str. • produc o serie de bacteriocine (Lactobacillus helveticus. • tratamentul laptelui – pasteurizarea influenţează pozitiv dezvoltarea lui L.Capitol 1. thermophilus fiind 1/1. Lactobacillus Lactobacillus casei etc. Aceşti factori se referă la: • temperatura de incubare care este de 41-42°C (apropiată de temperatura optimă de dezvoltare a lui Lactobacillus bulgaricus ). acetic prin fermentarea lactozei şi glucozei. distrugerea inhibitorilor din lapte. thermophilus în cultura pentru iaurt).leuconostocii. • au activitate proteolitică şi prin urmare contribuie la ameliorarea proprietăţilor reologice şi la aroma produselor fermentate. • produc şi compuşi de aromă. ca urmare a activităţii proteolitice rezultă şi aminoacizi din proteine care stimulează dezvoltarea celorlalte bacterii din culturile starter termofile. . Culturi 51 starter de microorganisme.

Culturile concentrate pot fi de bacterii. • activitatea acidifiantă care se urmăreşte prin determinarea acidităţii titrabile atunci când cultura se află în fază logaritmică.7% aciditate iar Str. cu adaos de CaCl2 0.9°C şi apoi la -18°C sau -25°C . Definiţia biotehnologiei.8%. activitatea proteolitică se poate urmări pe o cultură păstrată la 4°C la care se determină tirozina sau aminoacizii liberi prin metoda formol titrimetrică. acetaldehida. În acest fel se pot pune în evidenţă culturile “rapide” şi “lente” (fast and slow). Culturile concentrate de bacterii pot fi utilizate pentru: . • interacţiunile dintre bacterii din cultura pură (inoculum) sau cultura starter.3. substanţe conservante. Culturi 52 starter de microorganisme. Rezistenţa la aciditate se urmăreşte prin determinarea supravieţuitorilor după ce în mediul de cultură se atinge o aciditate critică. thermophilus. calitatea laptelui ca substrat de fermentare. Lactobacillus bulgaricus se apără de acţiunea oxigenului prin intermediul manganului intracelular care înlocuieşte acţiunea superoxiddismutazei. dezinfectante şi să provină de la animale sănătoase cu maximum 400000 leucocite/ml.5/1. Între cele două microorganisme există un sinergism deosebit. drojdii. • • producerea de substanţe filante care constă în măsurarea vâscozităţii pe o probă inoculată de lapte cu 12% s. Pe lângă acestea se folosesc şi alte culturi de bacterii concentrate: micrococi. thermophilus care. raport care trebuie să se situeze în limitele 1/1-1.24. favorizează dezvoltarea lui L. thermophilus până la 0. Acesta nu trebuie să conţină antibiotice. • proprietăţile senzoriale se determină la culturile de 24-48 ore la 20°C (se pot determina şi substanţele de aromă respectiv diacetilul. incubată 4 ore/37°C până ce se atinge un pH de 4. • rezistenţa la răcire care este importantă pentru produsele lactate ce se congelează (iaurt. streptomicii. bulgaricus prin producerea de acid formic şi CO2. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. rezistenţa la aciditate.Capitol 1. bacterii propionice etc. acetoina). îngheţata de iaurt).012%. Controlul culturilor starter de bacterii lactice Controlul culturilor starter implică următoarele determinări: • examenul microscopic care trebuie să arate raportul dintre coci şi bacili. spori de mucegai. În ceea ce priveşte culturile starter concentrate de bacterii cele mai des utilizate sunt culturile de bacterii lactice.u. Rezistenţa la răcire se urmăreşte la – 6 ÷ . Se pot depista în acest fel culturile filante. concentrate într-un volum mic şi conservate prin congelare sau uscare în vederea depozitării şi transportului. Lactobacillus bulgaricus produce aminoacizi din cazeină care sunt necesari dezvoltării lui Str. • activitatea lipolitică se poate determina prin măsurarea indicelui de aciditate din grăsimea culturii (lapte). stafilococi. pediococi.. • • CULTURI STARTER CONCENTRATE DE MICROORGANISME Definiţie Culturile starter concentrate sunt definite ca acele culturi dezvoltate în condiţii controlate. ţinându-se seama că Lactobacillus bulgaricus rezistă până la ~ 1. deveni toxic pentru Str. la rândul său.

Capitol 1. Definiţia biotehnologiei. procedeul de cultivare continuă. .sub formă lichidă. • concentratul se poate încălzi până la temperatura de utilizare chiar în timpul manipulării fără ca celulele să-şi piardă viabilitatea şi activitatea. Conservarea prin congelare a concentratului de microorganisme se face în două moduri: . de regulă prin centrifugare şi resuspendare într-un lichid adecvat. În tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate trebuie ales un mediu de cultură care să asigure toate substanţele pentru dezvoltarea (multiplicarea) culturii. Culturi starter de microorganisme. • • conservare prin congelare şi uscare. Acest gen de conservare prezintă următoarele avantaje: • • se împiedică acţiunea dăunătoare a gheţii asupra celulelor de bacterii. cistină şi/sau dextran. lapte praf degresat. • obţinerea produselor fermentate prin utilizare directă în lapte. • concentrarea mediului împreună cu celulele sau separarea celulelor. incubare pentru multiplicare la nivel maxim. . Amestecul respectiv se introduce în pungi de plastic care se congelează în azot lichid. • obţinerea culturilor starter de producţie (maiele de producţie). Pentru eventuala neutralizare a acidităţii se utilizează hidroxid de amoniu şi/sau hidroxid de calciu. acid glutamic. 7. 53 Indiferent de domeniul de utilizare. extract de malţ. glutamat monosodic. concentratul de bacterii se suspendă într-un antigel solubil în apă (alcooli polihidrici) care se utilizează în proporţie de 40-50% faţă de concentrat. Depozitarea culturilor starter concentrate se poate face: a) la temperaturi de –20…-40°C. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Tehnologia de obţinere a culturilor starter concentrate Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii de bază: • • inocularea mediului de cultură cu microorganismul din cultura stoc.congelarea în azot lichid (-196°C) în care caz concentratul se amestecă cu un agent crioprotector: 10% glicerol. metalglicerofosfaţi alcalini. compoziţii carnate etc. manipularea concentratului este mai uşoară. realizându-se un control riguros al temperaturii şi menţinerii pH-ului la valori optime.5% lactoză în cazul bacteriilor lactice. Pentru culturile starter concentrate de pediococi s-a propus ca la concentrat să se adauge agenţi de stabilizare cum ar fi: glicerolul. Congelarea se face la -40°C (de fapt se realizează o subrăcire). în care caz. depozitare în stare congelată şi uscată. culturile starter concentrate pot fi obţinute prin două procedee: • • procedeul de cultivare periodică.

Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de bacterii lactice Avantaje Dezavantaje • Activitatea culturilor poate fi controlată şi • Necesită spaţii de depozitare la supravegheată înainte de expediere temperaturi scăzute atât la producător cât şi la cumpărător pentru păstrare până la • Se elimină operaţiile de întreţinere şi de folosire preparare a maielelor intermediare (primară. 1% extract de drojdie ca sursă de vitamine şi factori suplimentari de creştere 1% lactat de sodiu. atunci dezvoltarea bacteriilor propionice se opreşte înainte de coagularea . Culturile starter concentrate trebuie să conţină între 2. în care caz concentratul de bacterii se amestecă cu un suport adecvat (lapte praf degresat. Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii lactice în industria laptelui Culturile starter concentrate de bacterii lactice care se folosesc în industria laptelui sunt acelea destinate: • • pentru brânza Cheddar.Capitol 1. poate conduce la vederea evitării infecţiei cu bacteriofagi micşorarea drastică a numărului de celule viabile • Se obţin produse de calitate mai constantă • Culturile pot să fie influenţate negativ • Se scurtează procesele tehnologice ale fabricării produselor prin accelerarea acidifierii. Avantajele şi dezavantajele folosirii culturilor starter de bacterii lactice în industria laptelui sunt arătate în tabelul de mai jos. Mediul de cultură se ajustează la pH = 7. b) la temperatura de -196°C (în azot lichid). Dacă mediul de cultură conţinând bacterii propionice dezvoltate după incubare se utilizează ca o cultură (maia) de producţie. La liofilizare (faza de desicare secundară) temperatura produsului nu trebuie să depăşească 40-45°C. smântână. Depozitarea produselor liofilizate trebuie să se facă la temperaturi scăzute (18°C). Incubarea mediului de cultură inoculat cu bacterii propionice din cultura stoc se face la 32°C/3 zile. Culturi starter de microorganisme.0005% MnSO4. în ceea ce priveşte unele plasmide ce deoarece se suprimă faza de dezvoltare codifică anumite funcţiuni logaritmică în laptele de fabricaţie Culturi starter concentrate de bacterii propionice pentru industria laptelui Mediul de cultură pentru realizarea culturilor starter concentrate de bacterii propionice poate fi laptele degresat cu adaos de 1% tripticază. brânzeturi tip italian şi elveţian. După liofilizare se face ambalarea sub vid sau în atmosferă de gaz inert. în funcţie de timp. pentru brânza de vaci. Definiţia biotehnologiei. iaurt. secundară. zaharoză) după care se liofilizează.5·1010 celule viabile-active/ g sau ml. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice.5·1010 – 5.0 şi se sterilizează. - 54 conservarea prin reducerea conţinutului de apă se face prin liofilizare.025% KH2PO4. terţiară) • Concentrarea nu este posibilă la toate culturile starter • Se face economie la forţa de muncă • Depozitarea în stare congelată sau • Se pot stabili uşor sistemele de rotaţie în uscată. 0. lactoproteine pulbere lactoză. lapte bătut. 0.

acizi alimentari şi nici nu se păstrează în amestec cu substanţele menţionate deoarece se inactivează rapid. stafilococi (S.Capitol 1. se favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice care produc şi H2O2. acidilacti. condimente. Culturile starter concentrate de utilizare în industria cărnii pot fi livrate în stare lichidă subrăcită sau uscată. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. azotitul de reduce bine la NO. sake. carnosus + Streptomyces griseus. Utilizarea culturilor starter concentrate de bacterii în industria cărnii Culturile starter concentrate de bacterii folosite în industria cărnii pot fi singulare sau în amestec. Culturi 55 starter de microorganisme. carnosus. pentosaceus). Gustul acestor produse este puţin acrişor (pH 5. La folosirea GDL este deci recomandat să se folosească culturi starter . carnosus S. deoarece în stare de coagul. Acidifierea rapidă împiedică însă dezvoltarea micrococilor care sunt necesari dacă se lucrează cu NaNO3. P. M. S. M. Definiţia biotehnologiei. L. pentosaceus + P. pediococi (P. Celelalte operaţii de obţinere a culturii starter concentrate de bacterii propionice sunt aceleaşi ca cele descrise la celelalte tipuri de culturi starter concentrate.1). Culturile starter concentrate se adaugă direct în laptele destinat fabricării brânzeturilor (deci nu se mai folosesc obţinerea de culturi intermediare). cele liofilizate se suspend în apă pentru o distribuţie mai uniformă în compoziţie. În literatura de specialitate sunt menţionate următoarele culturi starter concentrate de bacterii singulare sau în amestec: • • • • • • • S. varians). cultura starter se repartizează greu în laptele destinat fabricării brânzeturilor. carnosus + P. pentosaceus. streptomicii (Streptomyces griseus). pentosaceus. pentosaceus. Depozitarea culturilor starter concentrate de bacterii propionice se face la 5°C în care caz celulele îşi păstrează viabilitatea şi activitatea 8 săptămâni. Culturile starter concentrate de bacterii lactice pentru industria cărnii nu se amestecă cu sare. pentosus. laptelui. plantarum. Cele congelate în antigel se utilizează ca atare. S. M. xylosus + P. acidilacti. varians + P. L. Depozitarea la 25°C poate fi făcută pentru cel mult 2 săptămâni. Ele pot fi formate din bacterii lactice (L. S. alimentarius). micrococi (M. acid ascorbic. varians + P. Culturile starter de micrococi sau stafilococi sunt recomandate la maturarea lentă a salamurilor crude unde se realizează o scădere lentă a pH-ului şi deci consistenţa produsului se realizează în timp. De asemenea trebuie să se aibă în vedere două situaţii particulare: • Folosirea culturilor starter concentrate în pasta cu adaos de GDL (glucono delta lactona). proteinele sunt aduse la pH izolelectric şi pierd apa de hidratare.6-6. xilosus). varians. În condiţiile folosirii GDL pH-ul pastei scade rapid. Culturile starter mixte (micrococi/stafilococi/lactobacili) se utilizează la maturarea rapidă a salamurilor crude în care caz realizarea consistenţei merge paralel cu acidifierea. L. Modul de folosire al culturilor starter concentrate este în funcţie de modul lor de conservare. Adaosul în compoziţie trebuie să asigure o concentraţie de cel puţin 106-107/g pastă.

.5-3%). • producerea de substanţe de aromă. de activitate a apei care scade progresiv pe măsura uscării produsului. bacteriocine. să se dezvolte bine în saramura de concentraţie 6%. pe de altă parte uleiurile eterice să fie încapsulate.Capitol 1. • Folosirea culturilor starter în pasta cu adaos de uleiuri eterice. să nu producă mirosuri şi gusturi nedorite din cauza produşilor secundari de metabolism. respectiv la creşterea concentraţiei de NaCl. Salmonella. În acest caz se recomandă să se folosească o cantitate mult mai mare de cultură starter. mai ales dacă solventul lor este şi alcoolul etilic şi. deci. concentrate de stafilococi care produc catalază. inhibă culturile starter. miros. streptomicii. Culturi 56 starter de microorganisme. . Cl. .să se dezvolte bine în prezenţă de 80-100 mg NaNO 2/kg compoziţie dar să acţioneze şi la temperatură mai scăzută (14-24°C). .să producă numai acid lactic (culturile starter concentrate de bacterii lactice să cuprindă numai specii homofermentative). stafilococi). . respectiv pH-ul scăzut favorizează transformarea NaNO2 în NO şi deci rămâne în produs o cantitate mai mică de NaNO2 care ar putea intra în combinaţie cu aminele secundare pentru a forma nitrozaminele. consistenţă). Folosirea culturilor starter concentrate de bacterii (în special lactice şi pediococi) prezintă următoarele avantaje: se micşorează durata de maturare a produselor carnate. controlul producţiei de nitrozamine (aciditate formată.reducerea mai rapidă şi mai completă a NaNO2. reduc azotatul la azotit şi se pot dezvolta la pH 4. • • controlul microflorei de alterare şi patogene prin producţia de H2O2. botulinum. Aceste uleiuri eterice au acţiune bacteriostatică. Lactobacilii din culturile starter concentrate produc în compoziţia salamurilor crude următoarele efecte: • acidifierea pastei cu următoarele consecinţe: -scăderea pH-ului şi deci aducerea proteinelor la punctul izoelectric deci şi la starea de hidratare minimă.se asigură un grad înalt de inocuitate produsului carnat (salamurile şi cârnaţi cruzi) prin controlul dezvoltării microorganismelor patogene şi de alterare şi prin limitarea folosirii unor substanţe cu caracter toxic (amine şi nitrozamine). favorizându-se în acest fel uscarea. Culturile starter concentrate folosite în industria cărnii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie tolerante la NaCl (concentraţie 2.7 fiind şi un bun producător de aromă.inhibarea microorganismelor patogene: Staphilococcus aureus. • controlul producţiei de amine biogene prin inhibarea bacteriilor cu activitate decarboxilazică (inhibare prin competiţie faţă de nutrienţi şi. se îmbunătăţesc proprietăţile senzoriale (gust. să fie nepatogene (să nu producă infecţii şi să nu producă toxine). .să se adapteze compoziţiei de carne utilizată şi condiţiilor de fermentare a produselor. Definiţia biotehnologiei. . respectiv. - să producă catalază şi nitratreductază (cele cu micrococi. la temperatura de afumare rece şi de uscare. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. să fie puţin lipolitice şi proteolitice. prin acidifiere). să fie inactivate la 57-60°C.

. • preluare spori cu 2 ml ser fiziologic 0. recoltare spori din vase Roux cu ser fiziologic 0. Cultura cu spori de mucegai concentrată poate fi livrată şi sub formă de emulsie liofilizată. Definiţia biotehnologiei.8% şi însămânţare medii de cultură Czapek cu 2% agar aflate în vase Roux. • producerea de H2O2 . 57 Pediococii din culturile starter concentrate produc în compoziţia salamurilor crude următoarele efecte: • acidifierea mai redusă a pastei la temperaturi mai ridicate fără formarea de produşi care să afecteze negativ gustul şi mirosul.Capitol 1. utilizarea lor fiind în funcţie de produsul alimentar în care se foloseşte cultura respectivă de spori de mucegai. Pentru industria cărnii.8% astfel ca să se asigure în suspensie 10810 spori/ml. la utilizare suspensia de spori de mucegai concentrată se diluează cu apă fiartă şi răcită în raport de 1/3. emulgatorul fiind polietilsorbitanul . 10 • • păstrare suspensie la 0-4°C. termostatare pentru germinare spori cu organe purtătoare de spori şi sporulare. Biotehnologia obtinerii preparatelor enzimatice. Culturi starter de microorganisme. bacteriocine cu acţiune inhibitoare faţă de microorganismele patogene. însămânţarea mediului în eprubete cu spori de mucegai ce se doreşte a se cultiva. Culturi starter concentrate de spori de mucegai Tehnologia de obţinere include următoarele operaţii: • • • prepararea mediului de cultură. Se pot realiza culturi starter concentrate de spori cu mucegaiurile utilizate în industria laptelui şi cărnii. sterilizarea acestuia şi repartizarea în eprubete (agar înclinat).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->