Sunteți pe pagina 1din 10

Contestaie la executare. Amenda stabilit conform art.234 alin 1 din Legea 227/2007. eniuni eronate din cu!

rinsul titlul executoriu in !ri"ina sumei de !lat. #ulitatea executrii.


Amenzi Contestaie la executare
Prin sentina civil nr. 260/01.02,.2010 a Judectoriei Pacani s-a respins contestaia la executare formulat de contestatorul . !"., #n contradictoriu cu $%enia &aional de $dministrare 'iscal - $dministraia 'inanelor Pu(lice P.. Pentru a se pronuna astfel, instana de fond a reinut urmtoarele) Prin cererea #nre%istrat su( nr. **+1/+66/200, pe rolul Judectoriei Pacani, contestatorul . !". a formulat #n contradictoriu cu intimata $-./&/0 1$ /$ '/&$& 2341 P563/72 P. contestaie #mpotriva executrii silite #mpotriva titlului executoriu nr. 22*02000,+**1++/ *1.0+.200, i a somaiei nr. 22*020018,8*29:/*1.0+.200, emise de $%enia &aional de $dministrare 'iscal, -.!.'.P. ;udeul /ai, $dministraia 'inanelor Pu(lice Pacani respectiv amend #n cuantum de 12.**0 lei aplicat prin 4rdinul Prim < =ice%uvernatorului 6.&.1. nr. *1/16.06.2006 repre>ent?nd valoarea a 6 salarii medii (rute aferente lunii fe(ruarie 2006, sanciune aplicat conf. art.1+, alin 2 lit. c din 45! ,8/2000. 0olicit contestatorul anularea tuturor formelor de executare i suspendarea executrii silite. 7ererea a fost le%al taxat. .otiv?nd-o #n fapt contestatorul arat c titlul executoriu nr. 22*02000,+**1++/ *1.0+.200, i somaia nr. 22*020018,8*29:/*1.0+.200, emise de $%enia &aional de $dministrare 'iscal, -.!.'.P. ;udeul /ai, $dministraia 'inanelor Pu(lice Pacani nu au temei le%al, conin vicii de form i de redactare . 7ontestatorul a invocat excepia prescrierii aplicrii sanciunii amen>ii #n sum de 12.**0 lei potrivit art. 2*: alin 1 din 3e%ea nr. 228/2008 pentru apro(area i modificarea 45! nr. ,,/26.12.2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, care a intrat #n vi%oare la data de 1.01.2008 i prin prevederile art. :22 lit. ( s-au a(ro%at dispo>iiile 45! ,8/2000 privind or%ani>aiile cooperatiste de credit. @n susinerea excepiei contestatorul invoc dispo>iiile art. 1,* alin 1 din 45! ,8/2000 modificat prin 3e%ea 200/2002 cu modificrile i completrile ulterioare care atest #n mod expres Aaplicarea sanciunilor prev de art. 1+, i art. 1,0 se prescrie #n termen de doi ani de la data sv?ririi fapteiB. $rat contestatorul c potrivit 4rdinului Prim =ice%uvernatorului 6&1 sanciunea i-a fost aplicat pentru o serie de deficiene) nerespectarea art. *6 din &ormele privind acordarea de credite mem(rilor cooperatori, nerespectarea art. :+, 9,, 26, :, din &ormele 1

privind acordarea de credite mem(rilor cooperatori, nerespectarea art. 16, alin 2 din 45! nr. ,8/2000 apro(at i modificat prin 3e%ea nr. 200/2002 cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 16 alin 2 din 1e%ulamentul 6&1 nr. 9/2002, ale punctului :.1. din &ormele 6&1 8/1,,+, ale circularei 7reditcoop 7asa 7entral nr. 221/2+.0,.2009, art. 1+ alin : i art. 1+0 alin 1 din 45! ,8/2000. $rat creditorul c la data aplicrii sanciunii era #n vi%oare 45! ,8/2000 #n care se prevedea #n art. 1,* alin 1 c sanciunile aplicate potrivit art. 1+, i art. 1,0 se prescriu #n termen de doi ani de la data sv?ririi faptei, iar perioada #n care se pretinde c a fost sv?rit fapta de creditor este 1.12.200*- *1.01.2006. @n susinerea excepiei, contestatorul arat actele la care s-au constatat deficiene i data prescrierii. $ceste contracte la care s-ar fi constatat deficiene nu au adus nici un fel de pre;udiciu 7ooperativei de credit 0.. $rat contestatorul c potrivit art. 2*: alin 1 din 3e%ea 228/2008 aplicarea sanciunilor se prescrie #ntr-un an de la data constatrii faptei, dar nu mai t?r>iu de trei ani de la data sv?ririi faptei. $rat contestatorul c emiterea somaiei de -!'P /$dministraia 'inanelor pu(lice Pacani i a titlului executoriu s-a fcut fr a fi primit oficial de la 6&1 4rdinul Prim =ice%uvernatorului. -e asemenea susine contestatorul c nu a primit nici o #ntiinare de plat a amen>ii p?n la emiterea titlului executoriu. $rat contestatorul c s-a efectuat controlul prin care s-au constatat deficienele #n perioada 9-16-0*.2006, iar cu adresa nr. /= /1/88,+/22.06.2006 6&1 a transmis 4rdinul Prim =ice%uvernatorului din *1/16.06.2006 privind sanciunile aplicate. -e asemenea contestatorul a invocat i excepia perimrii de drept a executrii #n (a>a art. *+, 7. pr. civ av?nd #n vedere perioada verificat, data controlului, data aplicrii sanciunii. @n drept au fost invocate prevederile art. *,,, :01 alin 1 lit. c, art. :0* alin 1, art. :0: alin 1, *+, 7. pr. civ, art. 1,* alin 1 din 45! ,8/2002, art. 2*: alin 1 din 3e%ea 228/2008, pentru apro(area i modificarea 45! ,,/26.12.2006, art. 182, 18* din 4! ,2/200* 7od Procedur fiscal. -in pro(ele administrate in cau>a si din susinerile partilor instana retine urmtoarele) 7ontestatorul . !". a c"emat in ;udecata intimata $dministraia 'inanelor Pu(lice Pacani, pentru ca in contradictoriu cu aceasta, instana sa dispun anularea tuturor formelor de executare #ncepute de intimata in temeiul titlului executoriu nr.

22*02000,+**1++/ *1.0+.200, si a somatiei nr. 22*020018,8*29: din aceeai data emise de ctre $%enia &aionala de $dministraie 'iscala, -.!.'.P., ;ud./asi. /n motivarea contestaie la executare, contestatorul a inteles sa invoce excepia prescrierii aplicrii sanciunii privind amenda conform art. 2*: al.1 din 3%. 228/2008 pentru modificarea si completarea 45! ,,/26.12.2006, si a art. 1,* al.1 din 45! ,8/2000 cu modificrile si completrile ulterioare. $ invocat contestatorul si nere%uli de redactare at?t ale titlului executoriu cat si ale somaiei, precum si excepia perimrii de drept a executrii. /nstana considera excepiile invocate ca fiind de fapt aprri de fond ale cau>ei, si astfel le va motiva odat cu fondul aciunii. 'ata de prescrierea aplicrii sanciunii privind amenda, instana o(serva ca in drept aceasta este fundamentata de ctre contestator pe doua temeiuri de drept alternative, instana urmea> a le anali>a pe r?nd, in ordinea cronolo%ica a actelor normative invocate. $stfel, instana retine ca in cadrul 1aportului de 0uprave%"ere nr. +09 din data de 18.0*.2006, 6anca &aionala a 1om?niei a anali>at activitatea 7ooperativei de 7redit 0iretul Pacani pentru perioada 1.12.200* < *1.01.2006, control cu oca>ia cruia a o(servat nerespectarea de ctre 7ooperativa a unor serii de prevederi din &ormele pentru acordarea de credite mem(rilor cooperatori, ale &ormelor 6ncii &aionale a 1om?niei, precum si #nclcarea unor texte de le%e, respectiv < art. 1+ al.:, art.16, al.2 si art. 1+0 al.1 din 45! ,8/2000. 'ata de constatrile artate in 1aportul de suprave%"ere, Prim =ice%uvernatorul 6ncii &aionale a 1om?niei a emis 4rdinul nr. *1 / 16.06.2006, prin care a sancionat pe conductorul 7ooperativei de credit 0. Pacani cu amenda de 12.**0 1on pentru nerespectarea normelor si textelor de le%e artate mai sus, conform art. 1+, al.2 lit.cC din 45!.,8/2000. 'ata de temeiul de drept artat de ctre 6anca &aionala a 1om?niei, si fata de datele actelor ce au stat la (a>a dispunerii sanciunii contestate, instana constatata ca in spea nu poate fi primita excepia prescrierii aplicrii sanciunii amen>ii. $stfel, din 1aportul de 0uprave%"ere nr. +09/18.0*.2006 Dfilele 2: - :0 dosarC, reiese ca toate documentele fata de care s-au constatat incalcari ale normelor sau le%ii si fata de care s-a dispus sancionarea sunt ulterioare datei de 16.06.200:. Pentru a putea fi reinuta prescrierea aplicrii sanciunii privind amenda, ar fi fost necesar ca actele pentru care s-a dispus aceasta sanciune sa fi fost datate anterior datei de 16.06.200:, astfel #nc?t la data emiterii ordinului nr. *1 / 16.06.2006 sa se fi scurs termenul de prescripie de 2 ani prev>ut de art. 1,* al.1 din 45!. ,8/2000.

1eferitor la actul normativ aplica(il in spea pentru identificarea termenului de prescripie a aplicrii sanciunii amen>ii, instana considera ca acesta nu poate fi dec?t 45! ,8/2000, care era in vi%oare at?t la data savarsirii faptelor sancionate, cat si la data constatrii si sancionrii acestora. &u pot fi primite susinerile contestatorului . in sensul ca ar fi aplica(ile prevederile art. 2*: al.1 din 3%. 228/2008 care a modificat 45! ,,/26.12.2006, pentru simplul considerent ca nici unul din actele normative artate nu era in vi%oare la data sta(ilirii sanciunii amen>ii, iar conform 7onstituiei 1om?niei, cu excepia le%ii penale mai favora(ile, le%ea nu retroactivea>a. 4.5.!. nr. ,,, modificata si completata prin 3%. 228/2008, prevede #ntr-adevr in art. 2*: al.1 ca Aaplicarea sanciunilor se prescrie #n termen de un an de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de * ani de la data sav?ririi fapteiB, insa acesta act normativ nu era in vi%oare la data sta(ilirii sanciunii prin 4rdinul nr. *1 / 16.06.2006, ordonana de ur%enta intr?nd in vi%oare a(ia la data de 26.12.2006. 'ata de aceste aspecte, instana conclu>ionea> in sensul ca) le%ea aplica(ila la data sta(ilirii sanciunii este 45! ,8/2000, modificata si completata, ca potrivit art. 1,* al.1 din acest act normativ aplicarea sanciunilor preva>ute la art. 1+, i 1,0 se prescrie #n termen de 2 ani de la data sav?ririi faptei, si v>?nd in cadrul raportului de suprave%"ere ca nici una din faptele sancionate nu este anterioara datei de 16.06.200:, constata ca excepia prescrierii aplicrii sanciunii amen>ii este ne#ntemeiata. $preciind asupra Aviciilor de redactare coninute at?t in titlul executoriu cat si in somaieB artate de contestator la punctul 2 din contestaia la executare, instana constata ca nici unul dintre acestea nu este de natura a atra%e nulitatea formelor de executare #ncepute in cau>a de ctre intimata. 7ontestatorul fi%urea> in evidenta fiscala cu un de(it in cuantum de 12.**0 lei, acesta fiind temeiul in (a>a cruia s-a pornit executarea silita #mpotriva sa. 'aptul ca titlul executoriu emis de intimata are ca i>vor adresa nr. /= / :2*1 / /28.0*.200, a 6ncii &aionale si adresa nr. 1,1:* / 8.08.200, a Primriei .unicipiului Pascani < 0erviciul 'inanelor Pu(lice 3ocale, nu diminuea> in nici un mod puterea de executare silita acordata de ctre le%e intimatei, conform art. 1:1 din 4! nr. ,2/ 200*. $menda la care a fost o(li%at contestatorul se face, conform art. 1+, al.2 lit.9 te>a finala din 45! ,8/2000, venit la (u%etul de stat, astfel incat, conform art. 1:1, art. 1*6 si art.1:9 din 7.pr.fiscala, or%anul fiscal din ra>a teritoriala a celui care nu si-a #ndeplinit o(li%aia de plata, la data la care creana devine scadenta, devine a(ilitat prin le%e sa efectue>e procedura executrii silite, av?nd dreptul de a emite titlul executoriu si de a efectua toate actele de executare, indiferent de modalitatea sa de sesi>are.

/n privina excepiei perimrii de drept a executrii #ntemeiata de ctre contestator pe art. *+, 7.pr.civ., instana constata ca nici aceasta nu este fondata #ntruc?t ar tre(ui sa existe o #ntrerupere mai mare de 6 luni intre doua acte de executare. /n spea, 4rdinul *1/ 16.06.2006 a fost comunicat intimatei la data de 28.0*.200,, iar actele de executare au fost emise la data de *1.0+.200,, la un interval mai mic de 6 luni, astfel incat, nici de la sesi>are si pana la emiterea somaiei nu au trecut 6 luni si nici de la emiterea somaiei si a titlului executoriu pana la #nceperea efectiva a executrii silite nu a trecut termenul artat de le%e. 'ata de considerentele de mai sus, instana urmea> a respin%e contestaia la executare formulata de ctre . !"., constat?nd ca nu poate fi reinuta prescrierea aplicrii sanciunii amen>ii si nici perimarea executrii silite, actele de executare efectuate de ctre intimata fiind le%ale si temeinice. @mpotriva acestei sentine a formulat recurs contestatorul nele%alitate i netemeinicie. @n fapt, arat recurentul #n motivarea cererii. @n mod %reit Judectoria Pacani a respins contestaia la executare, motivarea fiind una care nu-i %sete corespondent at?t #n 7odul de procedur civil, #n 45! nr. ,8/2000, #n 3e%ea nr. 228/2008 pentru apro(area i modificarea 45! nr. ,,/2006, c?t mai ales #n 7odul de procedur fiscal. /nstana a soluionat excepia prescrierii sanciunii privind amenda, excepia perimrii de drept a executrii, fr ca aceasta s anali>e>e #ntocmai incidena textelor de le%e de care s-a prevalat #n motivarea #n fapt a contestaiei la executare. Judectoria Pacani a reinut astfel, c toate documentele fa de care s-au constatat #nclcri ale normelor sau le%ii i fa de care s-a dispus sancionarea sunt ulterioare datei de 16 aprilie 200:. &u re>ult care a fost ar%umentul instanei c?nd s-a prevalat de aceast dat, respectiv 16 aprilie 200:, fiind vor(a de 4rdinul nr. *1/16.06.2006, iar perioada verificat este 01.12.200* < *1.01.2006. $stfel, conform art. 1,* alin. 1 din 45! nr. ,8/2000 privind or%ani>aiile cooperatiste de credit apro(at i modificat prin 3e%ea nr. 200/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, aplicarea sanciunilor prev>ute la art. 1+, i art. 1,0 se prescrie #n termen de 2 ani de la data sv?ririi faptei. 45! nr. ,,/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, pu(licat #n ..4. nr. 1028/28.12.2006 a intrat #n vi%oare, conform art. :1, alin.1 la data de 01.01.2008 i prin prevederile art. :22 lit. (. a(ro% 45! nr. ,8/2000. . !"., critic?nd-o pentru

$stfel, la data aplicrii sanciunii era #n vi%oare 45! nr. ,8/2000 #n acest sens aplic?nduse disp. art. 1,* alin.1. Perioada verificat a fost 01.12.200* < *1.01.2006. Pe cale de consecin, prin prisma prevederilor reinute a fi #nclcate i menionate #n 4rdinul Prim-vice%uvernatorului 6.&.1. nr. *1/2006 era incident aceast excepie a prescrierii aplicrii sanciunii privind amenda. !reit a soluionat instana i excepia perimrii de drept a executrii, rein?nd #n ceea ce privete aceast excepie faptul c 4rdinul nr. *1/2006 a fost comunicat intimatei la data de 28 martie 200,, iar actele de executare au fost emise la data de *1 au%ust 200,, la un interval mai mic de 6 luni. 5n aspect deose(it de important pe carte instana l-a i%norat este evideniat de &orma imperativ de procedur fiscal, care preci>ea> faptul c executarea silit a creanelor fiscale se efectuea> #n temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor pre>entului 7od de ctre or%anul de executare competent #n a crui ra> teritorial #i are domiciliul fiscal de(itorul sau al unui alt #nscris care, potrivit le%ii constituie titlu executoriu < art. 1:1 alin. 1 7od procedur fiscal. $lin. 8 al aceluiai articol preci>ea> faptul c netransmiterea titlurilor executorii provenite #n urma sancionrii contravenionale, #n termen de ,0 de >ile de la emiterea de ctre or%anele competente, conduce la anularea acestora. /nstana nu a avut #n vedere care anume instituie era competent s procede>e la emiterea formelor de executare, #n ca>ul #n care titlul executoriu ar fi existat. -in #nscrisurile depuse la dosarul cau>ei re>ult faptul c acest dociment < 4rdinul prim vice%uvernatorului a fost comunicat municipiului Pacani < 0erviciul 'inane Pu(lice 3ocale, iar acesta din urm transmite actul menionat la $.'.P. Pacani, motivat de faptul c de(itul se face venit la (u%etul de stat. 4r, potrivit 3e%ii nr. 1+2/2006 pentru modificarea i completarea 4.!. nr. 2/2001 privind re%imul ;uridic al contraveniilor, la art. + s-a introdus alin.:, care preci>ea> c sumele provenite din amen>ile aplicate persoanelor fi>ice #n conformitate cu le%islaia #n vi%oare se fac venit inte%ral la (u%etele locale. $ omis astfel instana s rein faptul c activitatea de executare silit pentru sumele cu acest titlu, potrivit aceluiai act normativ, art. // alin. 1 #ncep?nd cu data de 01.01.2008 se face de ctre unitile administrativ teritoriale i nu de $.'.P. Pacani. -rept urm,are or%anul emitent al actelor de executare contestaie nici mcar nu avea competena #n emiterea acestora, c"iar dac ar fi existat titlu executoriu i nu ar fi fost unul nul.

4r, #n spea dedus ;udecii, nu exist titlu executoriu < aspect pe care instana de fond nu l-a avut #n vedere. -e altfel, #nsi intimata $.'.P. Pacani a preci>at c executarea a #nceput #n (a>a 4rdinului nr. *1/2006, comunicat or%anului de executare #n anul 200,. 4r, conform disp. art. 1:1 alin. 8 cod procedur civil, netransmiterea titlurilor executorii provenite #n urma sancionrii #n termen de ,0 de >ile de la emiterea de ctre or%anele competente conduce la anularea acestora. 3e%al citat, intimata $dministraia 'inanelor Pu(lice Pacani a formulat #nt?mpinare. @n recurs nu s-au administrat pro(e noi. =erific?nd actele i lucrrile dosarului, motivele de recurs invocate raportat la dispo>iiile le%ale #n vi%oare, tri(unalul constat urmtoarele) Prin 4rdinul nr. *1/16.06.2006 al Prim =ice%uvernatorului 6.&.1. contestatorul imofte !"eor%"e #n calitatea sa de preedinte al 7ooperativei de 7redit 0iretul Pacani a fost sancionat cu amend repre>ent?nd nivelul a 6 salarii medii (rute de #ncadrare/or%ani>aie ale conductorilor aferente lunii fe(ruarie 2006. $cest ordin a fost contestat de ctre . !". #n procedura re%lementat le%islativ de dispo>iiile art. 202 din 4.5.!. nr. ,8/2000, fiind emis la data de 10 au%ust 2006 de ctre 7.$. al 6.&.1. "otr?rea nr. 1, prin care a fost respins contestaia. 0u(linia> ri(unalul c sancionarea contestatorului . !". a avut loc #n puterea art. 1+, alin. 2 lit. c din 4.5.!. nr. ,8/2000. $cest act normativ a fost aplicat i de @.7.7.J. #n soluionarea recursului declarat #mpotriva "otr?rii nr. 1,/10.0+.2006 a 7.$. a 6.&.1. potrivit re%ulii tempus re%it actum. $rt. 1,* alin. 1 din 4.5.!. nr. ,8/2000 invocat #n liti%iu dispune ca aplicarea sanciunilor prev>ute la art. 1+, i 1,0 se prescrie #n termen de 2 ani de la data sv?ririi faptei. =alorificarea i eficienti>area acestui text de le%e #ns nu poate avea loc prin mi;locirea cii alese de ctre contestator respectiv cea a contestaiei la executare. $a cum #n mod corect a reinut ;udectorul fondului contestaia la executare este mi;locul procedural pe care le%ea #l pune la dispo>iia celui interesat ori de c?te ori prescripiile le%ale edictate #n materia executrii silite sunt trans%resate. ranspus aceast definiie a contestaiei la executare pre>entului liti%iu #nseamn practic c dincolo de normele le%ale aplica(ile raportului ;uridic execuional, instana de executare nu are cderea de a se pronuna asupra incidenei unei norme aplica(ile raportului ;uridic devenit liti%ios i dedus de;a ;udecii. -up cum s-a relevat, ordinul nr. *1/16.06.2006 #n puterea cruia contestatorul a fost sancionat, a fost supus controlului #n procedura re%lementat de art. 202 din 4.5.!. nr. ,8/2000, control finali>at cu pronunarea deci>iei nr. 26**/2* mai 2008 a @.7.7.J. 2xcepia prescripiei aplicrii amen>ii putea fi invocat, #ntruc?t privete raportul de drept material exclusiv, #n cadrul procedurii administrative parcurse #n (a>a art. 202.

Potrivit art. 182 alin. * 7od procedur fiscal contestaia poate fi fcut i #mpotriva titlului executoriu #n temeiul cruia a fost pornit executarea #n ca>ul #n care acest titlu nu este o "otr?re dat de o instan ;udectoreasc sau de alt or%an ;urisdicional i dac pentru contestarea lui nu exist o alt procedur prev>ut de le%e. otodat, excepia prescrierii aplicrii sanciunii privind amenda exced?nd raporturilor ;uridice execuionale #n mod corect aceasta a fost anali>at de ;udectoria Pacani nu ca excepie ci ca o aprare pe fond. @n antite>, excepia perimrii de drept a executrii interfer?nd cu normele edictate #n materia executrii silite urmea> a fi soluionat de ri(unalul /ai, prioritar, #n aplicarea art. 1*8 7od procedur civil. 0oluia de respin%ere a acestei excepii este le%al #ns nu #ntemeiat pe cele reinute de ;udectorul fondului. 1espin%erea acesteia se impune #n puterea art. 1:2 alin. : 7od procedur fiscal. Potrivit textului de le%e executarea silit a creanelor fiscale nu se perimea>. Pe fondul contestaiei formulate, tri(unalul reine temeinicia acesteia. Potrivit art. 1:1 alin. 1 7od procedur fiscal executarea silit a creanelor fiscale se efectuea> #n temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor pre>entului cod, de ctre or%anul de executare competent #n a crui ra> teritorial #i are domiciliul fiscal de(itorul sau al unui #nscris care potrivit le%ii constituie titlu executoriu. @n aceasta din urm ipote> a textului, fundamentat pe #nscrisul ce constituie titlu executoriu, or%anul de executare competent, procedea> la comunicarea somaiei. $rt. 1:9 alin. 1 7od procedur fiscal prevede c executarea silit #ncepe prin comunicarea somaiei #nsoit de un exemplar al titlului executoriu. @n toate actele de executare silit < astfel cum dispune art. 1:: 7od procedur fiscal, tre(uie s se indice titlu executoriu i s se arate natura i cuantumul de(itului ce face o(iectul executrii. Potrivit art. 182 alin. 1 7od procedur fiscal persoanele interesate pot face contestaie #mpotriva oricrui act de executare efectuat cu #nclcarea prevederilor pre>entului cod de ctre or%anele de executare. @n spe, titlul executoriu este 4rdinul nr. *1/16.06.2006 al Prim =ice%uvernatorului 6.&.1. #n (a>a cruia s-a aplicat contestatorului amenda. $cesta este #nscrisul la care face trimitere le%iuitorul #n partea final a art. 1:1 alin. 1 7od procedur fiscal care poate fundamenta i fundamentea> executarea silit. Pre>ena acestuia face oioas emiterea de ctre or%anul de executare a unui titlu executoriu. @ns nu executarea titlului executoriu de ctre $.&.$.'. /ai, la data de *1.0+.200, av?nd nr. 1+ #nele%e ri(unalul s o sancione>e ci meniunea eronat din cuprinsul acestui titlu executoriu a documentului prin care s-a evideniat suma de plat. $cest document const #n adresa nr. 1,01*/28.0*.200,. 3a r?ndul su somaia comunicat contestatorului . !". face trimitere la titlul executoriu nr. 1+ din data de *1.0+.200, emis de $.'.P. Pacani.

2xpunerea diacronic a acestei situaii de fapt conduce la conclu>ia c at?t titlul executoriu c?t i implicit somaia cuprind meniuni %reite relative la #nscrisul pe care se %revea> executarea silit. rec?nd dincolo de inutilitatea emiterii titlului executoriu, tri(unalul reine c #n procedura executrii silite contestate au fost nesocotite dispo>iiile art. 1:9 alin. 1 7od procedur fiscal, somaia nefiind #nsoit de titlul executoriu const?nd #n 4rdinul nr. *1/2006. .ai mult dec?t at?t, #n aceast somaie se face trimitere la un titlu executoriu altul dec?t cel care le%islativ poate constitui pilon al executrii silite. @n acest context ;uridic suntem #n pre>ena unei #nclcri a prevederilor codului de procedur fiscal ceea ce atra%e #n cau> incidena dispo>iiilor art. 180 alin. 1 7od procedur fiscal, text de le%e redat anterior. 7a atare, fc?nd aplicarea art. 18: alin. * 7od procedur fiscal tri(unalul urmea> a dispune anularea formelor de executare emise de intimat. 7riticile relative la incidena art. 1:1 alin. 8 7od procedur fiscal i necompetena $.'.P. Pacani nu pot fi primite. Potrivit dispo>iiilor art. 1:1 alin. 8 7od procedur fiscal netransmiterea titlurilor executrii provenite #n urma sancionrii contravenionale #n termen de ,0 de >ile de la emiterea de ctre or%anele competente conduce la anularea acestora. @n spe contestatorul recurent nu a fost sancionat contravenional. 0anciunea amen>ii i-a fost aplicat acestuia #n (a>a dispo>iiilor art. 1+, alin. 2 lit. c din 4.5.!. nr. ,8/2000 nu ca urmare a sv?ririi unei contravenii ci #n cadrul suprave%"erii de ctre 6.&.1. a activitii or%ani>aiilor cooperatiste de credit. 0ituaiei #n liti%iu #i sunt aplica(ile dispo>iiile art. 1:1 alin. 6 din 7od procedur fiscal potrivit crora titlurile executorii emise de alte or%ane competente, care privesc creane fiscale, se transmit #n termen de *0 de >ile de la emitere spre executare silit potrivit le%ii or%anelor prev>ute la art. 1*6. Pentru aceasta ipote>a existent #n liti%iul pendinte le%iuitorul nu a prev>ut nici o sanciune a #nclcrii termenului de *0 de >ile ca #n situaia re%lementat de alin. 8 al aceluiai articol. Pornind de la acelai punct al inexistenei unui proces ver(al de contravenie nu pot fi reinute nici dispo>iiile art. + ale 4.!. nr. 2/2001. Potrivit art. 1+, alin. 2 lit. c partea final din 4.5.!. nr. ,8/2000 amen>ile #ncasate se fac venit la (u%etul de stat. $ceeai menine conform creia amen>ile #ncasate se fac venit la (u%etul de stat, este cuprins i #n art. 20: alin. 2 din 4.5.!. nr. ,,/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului. -in coro(orarea art. 1 cu art. *2 alin. 1 7od procedur fiscal re>ult c or%anele fiscale au competena %eneral privind administrarea creanelor provenind din contri(uii, amen>i i alte sume ce constituie venituri ale (u%etului %eneral consolidat. @n considerarea celor mai sus expuse #n (a>a art. *0: pct. , i *12 7od procedur civil, tri(unalul, dispun?nd in ma;oritate, a admis recursul formulat de contestatorul . !"., #mpotriva sentinei civile nr. 260 din 01.02.2010 a Judectoriei /ai, sentin pe care o modific #n parte #n sensul c)

$ admis contestaia la executare formulat de contestatorul . !"., #n contradictoriu cu intimata $%enia &aional de $dministrare 'iscal - -irecia !eneral a 'inanelor Pu(lice a Judeului /ai - $dministraia 'inanelor Pu(lice a .unicipiului Pacani. $ anulat formele de executare emise de intimat #n dosarul de executare silit nr. 22*02000,+**1++ din *1.0+.200,. $ respins excepia perimrii executrii silite. $ meninut dispo>iiile sentinei recurate relative la restituirea cauiunii. $ dispus restituirea ctre contestatorul recurent a sumei de 2,8,* lei repre>ent?nd taxa de tim(ru i tim(ru ;udiciar ac"itate la fond i #n recurs. $ o(li%at intimata s plteasc recurentului suma de 900 lei cu titlu de c"eltuieli de ;udecat repre>ent?nd onorariul de avocat. 0ursa) portal.;ust.ro

10

S-ar putea să vă placă și