Sunteți pe pagina 1din 4

TEM PSIHOLOGIA DEZVOLTRII

Muresan Radu Catalin an 2, sem , IDD

!n ma"im # $a%ini anali&ai r'lul (')ului *n de&+'ltarea s')i',em' i'nal- i )'%niti+- a )'$iil'r )u +.rste )u$rinse *ntre 2 i / ani0 0 O1eri2i ).te un e"em$lu $entru 1ie)are dintre ti$urile de (') ale )'$iil'r din a)east- $eri'ad- de de&+'ltare0 P'rnind de la e"em$le, identi1i)ai $entru 1ie)are ti$ de (') in1luena $e )are ' $'ate a+ea asu$ra unei arii de de&+'ltare $e )are ' )'nsiderai rele+ant-0 20 Cum )'ntri3uie (')ul sim3'li) la de&+'ltarea em'ti'nala s')iala si )'%niti+a a )'$iil'r si )um ' re1le)ta4

In )'$ilarie, (')ul are un r'l e"trem de im$'rtant in de&+'ltarea s')i',em'ti'nala, )'%niti+a si 1i&i)a a )'$ilului0Pres)'laru mi), la in)e$ut se ('a)a mane+rand '3ie)te, mai a$'i isi +a de&+'lta ima%inatia imitand in ('a)a r'lurile iar in (urul +arstei de 5,6 ani )'$ilul +a des)'$eri (')ul )u re%uli in+atand ast1el sa )ree&e le%aturi arm'ni'ase )u )eilalti )'$ii si sa se su$una re%ulil'r0 T'ate a)estea +'r a(uta )'$ilul sa se inte%re&e in s')ietate si sa isi de&+'lte $ers'nalitatea0 70 Pia%et im$arte (')urile in trei )ate%'rii8 (')uri e"er)itii, (')uri sim3'li)e si (')uri )u re%uli0 7')urile e"er)itii sunt ' 1'rma rudimentara de (') )are a$ar inaintea (')ului sim3'li)0 Ele )'nstau in re$etarea sim$la a un'r a)tiuni 9se taraste, se tra%e se mane+rea&a '3ie)te: )'$iii

re)ur% la de&mem3rarea si re)'nstituirea de '3ie)te sau 1a) )'m3inatii de '3ie)te si a)tiuni0A)este (')uri au ' im$'rtanta de'se3ita in de&+'ltarea )'%niti+a0 In a)ti+itatile de )'nstruire din )u3ulete, in asam3larea de $u&&le,uri, in (')ul )u a$a si nisi$, )'$ilul este $us in situatii )e ne)esita s'luti'narea, iar $rin a)easta ei se 1'l'ses) de %andirea )riti)a0Re&'l+area $u&&le,uril'r si )'nstru)tiile reali&ate din )u3uri il a(uta $e )'$il sa in+ete )'n)e$te matemati)e de 3a&a si sa a)umule&e e"$erienta in re&'l+area situatiil'r $r'3lemati)e0 T't'data )'$ilul isi de&+'lta si isi intareste a3ilitatile le%ate de lim3a(, de'are)e (')ul ii $une la dis$'&itie ' multime de '$'rtunitati de )'muni)are 'rala0 In (')ul sim3'li) )'$ilul 1'l'seste ima%ini )are sunt de 1a$t imitatii interi'ri&ate0 7')urile $re1erate ale )'$ilului sunt ('a)a ,,de,a mama si tata, de,a s)'ala, de,a $'litistul, de,a d')t'rul; et)0 In a)este (')uri, ei imita )'m$'rtamentele )el'r din (urul l'r, )ele +a&ute la tele+i&'r,in desenele animate sau )itite in )arti si in)ear)a sa,si ia r'lul )at mai in seri's, sa 1ie e"a)t )a $ers'na(ul $e )are il imita0 Pentru a)easta )'$ii 1'l'ses) lim3a(ul )el'r $e )are ii re$re&inta, '3ie)te si a))es'rii $e )are a)estia le 1'l'ses), 1ie )a sunt )ele reale sau sunt alte '3ie)te $e )are le 1'l'ses) < in l') de000;0 Prin a)easta inl')uire (')ul l'r de+ine sim3'li)0 7')ul sim3'li) )'ntri3uie atat la de&+'ltarea s')i',em'ti'nala )at si la )ea )'%niti+a a )'$ilului0 Prin a)este (')uri )'$ilul isi )'ntruieste $ers'nalitatea in ritmul sau $r'$riu, este un (') li3er in )are a)esta $'ate (u)a r'lul sau asa )um )rede )a este $'tri+it, isi e"$rima sentimentele si trairile 1ata de alte $ers'na(e (u)ate de alti )'$ii si isi de&+'lta lim3a(ul $urtant )'n+ersatii )u )eilalti0 7')ul )u re%uli a$are 'data )u $res)'laritatea si se de&+'lta 1'arte mult in $eri'ada s)'lara mi)a si re$re&inta unul din $un)tele de $'rnire in $r')esul de s')iali&are0=n e"em$lu $entru a)est ti$ de (') este (')ul )u min%ea 9 tarile, ratele si +anat'rii, min%ea in )er) et) :0 7')urile )u min%ea sunt im$'rtante $entru de&+'ltarea s')i',em'ti'nala a )'$ilului0 In a)este (')uri )'$iii isi $'t e"ersa a3ilitatile de aut're%lare em'ti'nala, isi %esti'nea&a em'tiile ne%ati+e starnite de $'si3ilitatea de a 1i eliminati din (')0 O data re%late )u su))es em'tiile ne%ati+e si )'ntinuarea (')ului +'r de&+'lta )'m$etenta s')iala a )'$ilului0 Aste$tarea randului de a $rimi min%ea si de a urma re%ulile im$li)a a3ilitati de intera)tiune s')iala0 7')urile )u re%uli adu) m'di1i)ari )e a$ar in $ers'nalitatea )'$ilului, in em'tii si in relatiile )u )eilalti0

70Pia%et arata )a (')ul sim3'li) este $entru inteli%enta , )eea )e este (')ul de mis)are $entru $lanul sen&'ri',m't'r0 C'$ilul in (')ul sim3'li), 1'l'seste ima%ini )are sunt de 1a$t imitatii interi'ri&ate, iar '3ie)tul sim3'l este un su3stitut al unui '3ie)t real0 In )'nse)inta un sim$lu 3at $'ate sa 1ie )al, s$ada, l'$ata et)0 O3ie)tele din (')ul sim3'li) sunt 1'l'site s$re a e+')a si a su3stitui alte '3ie)te si a)tiuni determinate de a)estea0 70 Pia%et a1irma )a (')ul sim3'l) de3utea&a la in)e$utul )elui de,al d'ilea an de +iata si de)ur%e din %andirea in1antila a )'$ilului> el ser+este asimilarii realului in sisteme sim3'li)e si are un r'l esential in de&+'ltarea e)?ili3rului dintre asimilare si a)'m'dare0 Este un sim3'lism )entrat $e Eu0 @un)tia de asimilare la Eu a (')ului sim3'li) se tradu)e $rin )'nstituirea un'r sim3'luri du$a d'rinte, $entru a e"$rima t't )eea )e in e"$erienta traita nu $'ate 1i 1'rmulat si asimilat numai $rin mi(l'a)ele lim3a(ului0 De )ele mai multe 'ri, in (')ul sim3'li) a$ar )'n1li)tele a1e)ti+e0 Da)a ' situatie '3isnuita din +iata de &i )u &i ' sa il in)ar)e a1e)ti+ $e )'$il 9 de e"em$lu da)a in tim$ul ser+irii mesei )'$ilul +'r3este in tim$ )e manan)a iar $arintii in)ear)a sa il )'n+in%a )a nu e 3ine )e 1a)e si nu e sanat's: a)easta ' sa 1ie $usa in s)ena de )atre )'$il, )e+a mai tar&iu )and a)esta se +a (u)a )u $a$usile si +a in)er)a sa %aseas)a ' s'lutie0 Du$a )e se int'ar)e de la s)'ala ' 1etita de / ani, im$reuna )u 1ratii ei mai mi)i se +a (u)a de,a in+atat'area, a)estia a+and +arsta de 5 ani si de A ani0 @etita +a (u)a r'lul in+atat'arei, un r'l de su$eri'ritate iar 1ratii a)esteia +'r (u)a r'lul ele+il'r, r'l in1eri'r0 @etita le adresea&a a)est'ra $'run)i, 'rdine, $ede$se, +a media )'n1li)tele si +a da re$li)i de %enul ,, iti mai e"$li) ' sin%ura data;0 In realitate in+atat'area 1etitei este ' 1emeie )alma, 3landa si des)?isa $e )are 1etita ' adimira si ' indra%este 1'arte mult, a)easta nea+and la randul ei $r'3leme )u in+atat'area la s)'ala0 A)easta relatie de de$endenta in )are se re%aseste 'ri)e )'$il este )ea $e )are ' in+ersea&a si ' )ari)aturi&ea&a0 In (')ul 1etitei ea ')u$a $'&itia de su$eri'ritate in tim$ )e la s)'ala se a1la intr,' $'&itie in1eri'ara, ea 1iind )ea )are $rimeste in1luente din m'ment )e este ele+a, si ii este )u atata mai %reu sa se eli3ere&e de a)estea din m'ment )e isi admira in+atat'area0 In %eneral , (')ul sim3'li) $'ate sa ser+eas)a la li)?idarea )'n1li)tel'r, dar si la )'m$ensarea tre3uintel'r nesatis1a)ute si la rasturnari de r'luri 7')ul sim3'li), inseamna 1ara ind'iala a$'%eul (')ului in1antil0 A)esta )'res$unde 1un)tiei esentiale $e )are ' inde$lineste (')ul in +iata )'$ilului0 C'$ilul 1iind '3li%at sa se

ada$te&e nein)etat lumii s')iale a )el'r mari, ale )arei interese si re%uli ii raman e"teri'are, si unei lumi 1i&i)e $e )are in a)el m'ment ' intele%e $r'st> a)esta nu reuseste s$re de'se3ire de adult, sa satis1a)a tre3uintele a1e)ti+e si )?iar intele)tuale ale eului sau in )ursul a)el'r ada$tari )are , $entru )ei adulti sunt mai mult sau mai $utin )'m$lete, dar )are $entru el raman )u atat mai nedesa+arsite )u )at el este mai mi)0 Este ne)esar $entru e)?ili3rul sau a1e)ti+ si intele)tual, )a el sa $'ate dis$une de un se)t'r de a)ti+itate a )arui m'ti+atie sa 1ie asimilarea realului la eu, 1ara san)tiuni sau )'nstran%eri0 A)esta este (')ul, )are trans1'rma realul $rintr,' asimilare mai mult sau mai $utin $ura la tre3uintele eului, in tim$ )e imitatia este ' a)'m'dare mai mult sau mai $utin $ura la m'delele e"teri'are, iar inteli%enta este un e)?ili3ru intre asimilare si a)'m'dare0 T't'data, instrumentul esential al ada$tarii s')iale este lim3a(ul )are nu este in+entat de )'$il, )i este trasmis in 1'rme %ata 1a)ute, '3li%at'rii si de natura )'le)ti+a, im$r'$rii $entru a e"$rima tre3uintele sau e"$erientele traite de eul )'$ilului0 Pentru )'$il este ne)esar sa $'ate in a)elasi tim$ sa dis$una de un mi(l') de e"$resie $r'$riu, adi)a de un sistem de semni1i)anti )'nstituiti de el si )are sa se )'n1'rme&e +'intei lui0

Bi3li'%ra1ie 8 ,Pia%et, 70, In?elder, B0, 9 C6D:, Psi?'l'%ia )'$ilului, E0D0P0, Bu)uresti , S)?a11er, R0 H0 92EE5, 2EE/:0 Intr'du)ere *n $si?'l'%ia )'$ilului, Editura ASCR, Clu(,Fa$')a