Sunteți pe pagina 1din 4

Judet: Judetul Iasi

Primaria Municipiului Pascani

BUGETUL LOCAL LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE


SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, ARTICOLE DE CHELTUIELI
2014
Nr.

Cod
indicator

Credite plati
restante

Total

Trim. I

VENITURI (Rd. 3 +60+64)

00.01

0.00

62014.94

16005.29

16363.20

14281.22

VENITURI PROPRII (Rd. 3 -24+60)

48.02

0.00

24249.00

8217.25

5559.40

5125.50

5346.85

I. VENITURI CURENTE (Rd. 4 +40)

00.02

0.00

51999.94

15502.29

13359.20

11277.22

11861.23

A. VENITURI FISCALE (Rd. 5 +13+23+37)


A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL (Rd. 6+9)
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (Rd. 7 )

00.03

0.00

48326.94

14342.74

12563.75

10276.72

11143.73

00.04

0.00

13055.00

3707.00

2942.00

2891.00

3515.00

00.05

0.00

247.00

47.00

68.00

60.00

72.00

Impozitul pe venit (rd.8)


Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Rd. 10 )
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
(Rd.11+12)

03.02

0.00

247.00

47.00

68.00

60.00

72.00

247.00

47.00

68.00

60.00

72.00

04.02.01

12

Cote defalcate din impozitul pe venit


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Rd. 14 )

00.09

14
15

5
6
7
8
9
10
11

Denumire indicator

03.02.18

Trim. II

Trim. III

Trim. IV
15365.23

00.06

0.00

12808.00

3660.00

2874.00

2831.00

3443.00

04.02

0.00

12808.00

3660.00

2874.00

2831.00

3443.00

11870.00

3425.00

2639.00

2597.00

3209.00

938.00

235.00

235.00

234.00

234.00

0.00

5945.00

2610.00

1513.00

1002.00

820.00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Rd. 15+18+22) 07.02

0.00

5945.00

2610.00

1513.00

1002.00

820.00

Impozit si taxa pe cladiri (Rd. 16 +17)

0.00

3911.00

1672.00

1067.00

620.00

552.00

07.02.01

16

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

1480.00

891.00

177.00

211.00

201.00

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07.02.01.02

2431.00

781.00

890.00

409.00

351.00

1581.00

792.00

320.00

290.00

179.00

18

Impozit si taxa pe teren (Rd. 19+20+21)

07.02.02

0.00

19

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

738.00

410.00

106.00

125.00

97.00

20

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

587.00

220.00

182.00

137.00

48.00

Impozit pe terenul din extravilan


Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea
notariala si alte taxe de timbru
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Rd.
24+28 +30+32)

07.02.02.03

256.00

162.00

32.00

28.00

34.00

07.02.03

453.00

146.00

126.00

92.00

89.00

00.10

0.00

29319.94

8024.24

8107.25

6382.22

6806.23

11.02

0.00

27750.94

7285.04

7799.80

6151.72

6514.38

11.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Sume defalcate din TVA (Rd. 25+26+27)


Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
bugetele locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea chelt. La niv.comune,orase,municipii

11.02.02

26135.94

6882.04

7395.80

5746.72

6111.38

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor


social si ajutor pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1615.00

403.00

404.00

405.00

403.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Sume defalcate TVA progr. Dezv. Infr. Rurala


11.02.07
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (Rd.
29 )
12.02

8.00

1.00

1.20

1.20

4.60

30

Taxe hoteliere

12.02.07

8.00

1.00

1.20

1.20

4.60

31

TAXE PE SERVICII SPECIFICE (Rd. 31 )

15.02

1.00

0.20

0.25

0.30

0.25

32

Impozit pe spectacole
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE
ACTIVITATI (Rd. 33+36)

15.02.01

1.00

0.20

0.25

0.30

0.25

16.02

0.00

1560.00

738.00

306.00

229.00

287.00

16.02.02

0.00

1487.00

708.00

286.00

216.00

277.00

16.02.02.01

929.00

504.00

121.00

147.00

157.00

16.02.02.02

558.00

204.00

165.00

69.00

120.00

37

Impozit
pe mijloacele
de transport
(Rd. detinute
34+35) de persoane
Impozit
pe mijloacele
de transport
fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane
juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare

73.00

30.00

20.00

13.00

10.00

38

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (Rd. 38 )

00.11

0.00

7.00

1.50

1.50

1.50

2.50

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (Rd. 39 )

18.02

0.00

7.00

1.50

1.50

1.50

2.50

40

Alte impozite si taxe

18.02.50

7.00

1.50

1.50

1.50

2.50

41

C. VENITURI NEFISCALE (Rd. 41+45)

00.12

0.00

3673.00

1159.55

795.45

1000.50

717.50

42

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Rd. 42 )

00.13

0.00

1800.00

602.00

381.00

501.00

316.00

43

0.00

1800.00

602.00

381.00

501.00

316.00

44

VENITURI DIN PROPRIETATE (Rd. 43+44)


30.02
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si
companiilor nationale
30.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

1800.00

602.00

381.00

501.00

316.00

46

Venituri din dobinzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21
22
23
24
25

28

33
34
35
36

0.00

0.00

16.02.03

47
48
49
50
51
52
53
54

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Rd.


46+52+54+56+58)
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI (Rd. 47+48+49+50+51)
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru
intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor
social

00.14

0.00

1873.00

557.55

414.45

499.50

401.50

33.02

0.00

547.00

224.55

94.45

99.50

128.50

33.02.08

306.00

72.00

72.00

83.00

79.00

33.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.02.12

2.00

0.25

0.25

0.25

1.25

Taxe din activitati cadastrale si agricultura


33.02.24
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
despagubiri
33.02.28

238.00

152.00

22.00

16.00

48.00

1.00

0.30

0.20

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159.00

40.00

39.00

44.00

36.00

159.00

40.00

39.00

44.00

36.00

1017.00

234.00

247.00

313.00

223.00
223.00

33.02.50

55

Alte venituri din prestari servicii


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI
PERMISE (Rd. 53)

56

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

57

35.02

58

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (Rd. 55 )


Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale

35.02.01

1017.00

234.00

247.00

313.00

59

Incasari din valorif. Bunuri

35.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

DIVERSE VENITURI (Rd. 57)

36.02

150.00

59.00

34.00

43.00

14.00

61

Varsaminte din venituri si/sau disponib. Instit.publice

36.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Taxe speciale

36.02.06

88.00

24.00

21.00

34.00

9.00

63

36.02.50

62.00

35.00

13.00

9.00

5.00

64

Alte venituri + sponsorizari


TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE (Rd. 59 )

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Donatii si sponsorizari

66

Varsaminte din SF pt.fin SD a BL ( se scad)

37.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Varsaminte din SF

37.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

69

00.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

II. VENITURI DIN CAPITAL (Rd. 61 )


VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (Rd.
+62+63)
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
statului
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
privat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

INCAS. DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDAT

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Sume exced.bug.loc.pt.SD

40.02.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

00.17

0.00

10015.00

503.00

3004.00

3004.00

3504.00

76

IV. SUBVENTII (Rd. 65 )


A. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE (Rd. 66+78+80)

00.18

0.00

10015.00

503.00

3004.00

3004.00

3504.00

77

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (Rd. 67+72)

42.02

0.00

15.00

3.00

4.00

4.00

4.00

78

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Finantarea studiilor de fezab. aferente proiec SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit


Subv. catre bugetele locale fin. Progr. de asist. The.
Programul operational regional 2007-2013
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale
preturilor la combustibili

42.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Sprijin financiar pentru constituirea familiei


Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Subventii pentru finantarea sanatatii

42.02.41

15.00

3.00

4.00

4.00

4.00

86

Subventii pt. achitarea oblig. Restante C.T.

42.02.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (Rd. 79)


Subventii de la bugetul asigurarilor pt. somaj catre bug.
Locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortelor de munca

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Fond Eur. Dez.Regionala

45.02.01

0.00

10000.00

500.00

3000.00

3000.00

3500.00

90

Sume primite plati efectuate anul curent

45.02.01.01

10000.00

500.00

3000.00

3000.00

3500.00

91

Sume primite plati efectuate anii anteriori

45.02.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fond Social European

45.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Sume primite plati efectuate anii anteriori

45.02.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0.00

65231.94

16005.29

19580.20

14281.22

15365.23

95

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

29670.60

7840.00

8295.00

6639.00

6896.60

96

II. BUNURI SI SERVICII

20

0.00

11584.34

2859.15

4371.50

2510.75

1842.94

97

III. DOBANZI

30

0.00

716.00

344.00

14.00

344.00

14.00

98

IV. SUBVENTII

40

0.00

1700.00

900.00

500.00

100.00

200.00

99

V. FONDURI DE REZERVA
VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

50

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

51

0.00

2100.00

570.00

590.00

570.00

370.00

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

VII. ALTE TRANSFERURI


VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAM.

56

0.00

10920.00

1515.64

2533.20

1985.97

4885.19

103

IX. ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

1446.00

519.00

299.00

299.00

329.00

70
71

81
82
83

100
101

34.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.02.03
39.02.07
0.00

43.02.04

0.00

104

X. ALTE CHELTUIELI

59

0.00

240.00

45.00

120.00

75.00

0.00

105

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

6015.00

965.00

2810.00

1460.00

780.00

106

XVI. RAMBURSARI CREDITE

81

0.00

790.00

447.50

47.50

247.50

47.50

107

TOTAL CHELTUIELI

49.02

0.00

65231.94

16005.29

19580.20

14281.22

15365.23

108

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.02

0.00

7513.75

1900.15

2355.00

1685.50

1573.10

109

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

51.02.10

3804.60

1000.00

1000.00

900.00

904.60

110

II. BUNURI SI SERVICII

51.02.20

1367.15

437.15

412.00

262.50

255.50

111

51.02.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

VII. ALTE TRANSFERURI


VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAM.

51.02.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

51.02.71

2330.00

460.00

940.00

520.00

410.00

114

XVI. RAMBURSARI CREDITE

51.02.81

115

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

116

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

117

II. BUNURI SI SERVICII

118

12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

411.00

99.00

89.00

139.00

84.00

54.02.10

285.00

80.00

70.00

70.00

65.00

54.02.20

74.00

18.50

18.50

18.50

18.50

V.FONDURI DE REZERVA

54.02.50

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

119

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

54.02.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

54.02.81

2.00

0.50

0.50

0.50

0.50

121

XVI. RAMBURSARI CREDITE


TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI

56.00

14.00

14.00

14.00

14.00

122

III. DOBANZI

55.02.30

56.00

14.00

14.00

14.00

14.00

123

XVI. RAMBURSARI CREDITE

55.02.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

866.50

228.75

213.50

220.50

203.75

125

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

61.02.10

730.00

190.00

180.00

180.00

180.00

126

II. BUNURI SI SERVICII

61.02.20

136.50

38.75

33.50

40.50

23.75

127

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

61.02.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

INVATAMANT

65.02

25390.00

6607.00

7267.00

5662.00

5854.00

129

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

65.02.10

21684.00

5770.00

6247.00

4702.00

4965.00

130

II. BUNURI SI SERVICII

65.02.20

3050.00

763.00

766.00

761.00

760.00

131

IX. ASISTENTA SOCIALA

65.02.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

X. ALTE CHELTUIELI (Burse )

65.02.59

90.00

45.00

45.00

0.00

0.00

133

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

65.02.71

530.00

20.00

200.00

190.00

120.00

134

XVI. RAMBURSARI CREDITE

65.02.81

0.00

36.00

9.00

9.00

9.00

9.00

135

SANATATE

66.02

0.00

836.50

264.75

264.75

253.50

53.50

136

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

66.02.10

222.00

61.00

61.00

50.00

50.00

137

66.02.20

14.50

3.75

3.75

3.50

3.50

138

II. BUNURI SI SERVICII


VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

66.02.51

600.00

200.00

200.00

200.00

0.00

139

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

66.02.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.02

2725.00

537.00

1062.00

721.00

405.00

141

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

67.02.10

59.00

15.00

15.00

15.00

14.00

142

67.02.20

476.00

32.00

362.00

61.00

21.00

143

II. BUNURI SI SERVICII


VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

67.02.51

1500.00

370.00

390.00

370.00

370.00

144

X. ALTE CHELTUIELI

67.02.59

150.00

0.00

75.00

75.00

0.00

145

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

67.02.71

540.00

120.00

220.00

200.00

0.00

146

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

3357.00

998.25

777.25

777.25

804.25

147

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

68.02.10

1402.00

352.00

351.00

351.00

348.00

148

II. BUNURI SI SERVICII

68.02.20

509.00

127.25

127.25

127.25

127.25

149

IX. ASISTENTA SOCIALA

68.02.57

1446.00

519.00

299.00

299.00

329.00

150

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

16190.19

3430.39

3857.70

3463.47

5438.63

151

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

70.02.10

1123.00

281.00

281.00

281.00

280.00

152

II. BUNURI SI SERVICII

70.02.20

2272.19

838.75

693.50

516.50

223.44

153

III. DOBANZI

70.02.30

660.00

330.00

0.00

330.00

0.00

154

70.02.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

VII. ALTE TRANSFERURI


VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAM. (FEN) POSTAD

70.02.56

10920.00

1515.64

2533.20

1985.97

4885.19

156

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

70.02.71

615.00

65.00

350.00

150.00

50.00

157

XVI. RAMBURSARI CREDITE

70.02.81

600.00

400.00

0.00

200.00

0.00

158

Plati efectuate din anii anter.

70.02.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

960.00

240.00

240.00

240.00

240.00

160

II. BUNURI SI SERVICII

74.02.20

960.00

240.00

240.00

240.00

240.00

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

XI. ACTIVE NEFINANCIARE


74.02.71
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE
MUNCA
80.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

II. BUNURI SI SERVICII

80.02.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

1700.00

900.00

500.00

100.00

200.00

165

IV. SUBVENTII

81.02.40

1700.00

900.00

500.00

100.00

200.00

166

VII. ALTE TRANSFERURI


AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
VANATOARE

81.02.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

120.00

40.00

0.00

167

55.02

83.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

83.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

169

II. BUNURI SI SERVICII

83.02.20

0.00

160.00

0.00

120.00

40.00

0.00

170

TRANSPORTURI

84.02

0.00

5066.00

786.00

2820.00

965.00

495.00

171

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

84.02.10

361.00

91.00

90.00

90.00

90.00

172

II. BUNURI SI SERVICII

84.02.20

2565.00

360.00

1595.00

440.00

170.00

173

XI. ACTIVE NEFINANCIARE

84.02.71

2000.00

300.00

1100.00

400.00

200.00

174

XVI. RAMBURSARI CREDITE

84.02.81

140.00

35.00

35.00

35.00

35.00

175

Plati efectuate din anii anter.

84.02.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0.00

-3217.00

0.00

-3217.00

0.00

0.00

177

EXCEDENT

98.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

DEFICIT

98.02

0.00

-3217.00

0.00

-3217.00

0.00

0.00

0.00