Sunteți pe pagina 1din 3

{--

Casa de Cul1r;p9

Nr.&bt

Paqcani din 8 octombrie 2013

Mihail Sadoveanu

ZilIEIE

MIHAIL SADOVEANU
Octombrie-noiembrie 2013 (edilia a XLII-a)
Sfrmbdtd,29 septembrie 2013, ora 8'00 Iazul Hdrmdne;ti

iN trvrpanq.Tril|J"LoR
(edilia a II-a)
- premii) Total cheltuieli: 1000 lei (diplome, unelte de pescuit

18-20 octombrie 2013

PEURMELELUIMIHAILSADOVEANU
Excursie

literari

'Total cheltuieli: 500 lei (Sofer, coiaborator)

Vineri, 1 noiembrie 2;013 Piala Mihail Sadoveanu

LECTURI SADOVENIENE
(din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii)
Total cheltuieli:

0lei

Sfrmbdtd,2 noiembrie 2013, ota 11'00 Foaierul Casei de Cultard

SADOVEANUO HOMO RELIGIOSUS


SimPozion

Invitali: 30 scriitori de la Iaqi + l0 profesori din Paqcani


Total cheltuieli: 900 lei (protocol)

SADOVEANU CSNCURSUL NATIoNAL DE PROZA MIHAIL


(edilia a IV-a) Decernarea Premiilor Total cheltuieli: 6000 tei (diplome

Si

premii)

--

/'
*

Concurs de desene inspirate de opera sadoveniani


Total cheltuieli:
3A0

cu e.Lvomt $ cu IMAGINI
ki
*

(diptome Si cdrli premii)

ix en ionve AUMT{ cu LUMINA SI cu FR(JNZ4...


Expozi{ie - concurs de obiecte decorative din floii, legume gi frunze
Total cheltuieli: 300 lei (diplome

;i

cdr,ti

premii)

ARMONII AUTUMNALE
Interpreteazil:Ansambtul de viori Prietenia; dirijor: prof. Paul $erban
15 elevi + profesor

qofer

Total cheltuieli: 400lei (transport * premii)

Duminicd,3 noiembrie

2013,

ora

11.00

Sala de spectacole a Casei de Culturd

Festivalul DUMBRAVA MINUNATA


Participd: elevi de la qcolile gi grddinilele din Paqcani Parada costumelor KASTA MORRELY KIDS DREAM-DANCE in Paqi uqori
Total cheltuieli: 500lei (diplome
Si

premii)

Marli,

noiembrie 2013 ora 10.00

Pelerinaj la mormflntul invifitorului Mihai Busuioc Ei la mormintele pirin{ilor lui Mihail Sadoveanu
Total cheltuieli: 100 lei

(lori + fructe)

ora

19.00

CONCERT EXTRAORDINAR BY ZANTION


Contract: 4000 lei

foi,7 noiembrie 2013, ora 17.30


Sala de spectacole a Casei de Culturd

CONCERT-LECTIE

lnterprete azA: orchestra Filarmonicii din BotoEani; dirijor:

Liviu Buiuc

Contract: 4000lei

+ 2000 tei (dinvdruare bilete)


18.00

iserica

Sfinlii

Voievo zi

participare la slujba de priveghere pentru hramul bisericii


Vineri,
noiembrie 2013, ota 10'00 B isericu SJinlii Voievozi
S

Participare la liturghia slujbei de hram

.Director,