Sunteți pe pagina 1din 6

Invitaţie

Simpozionul internaţional
Factori şi procese pedogenetice din zona temperată
Ediţia a XXVIII-a
Tema simpozionului:
« Pedopeisaje în teatre de război »

Iași, 21-23 Septembrie 2018


ORGANIZATORI

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de
Geografie
Academia Română - Filiala Iaşi, Colectivul de Geografie

PARTENERI

Primăria Municipiului Iași

Universitatea de Studii Agronomice și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași – Institutul
de Cercetări pentru Agricultură și Mediu

Primăriile Târgu Ocna, Pârgărești (jud. Bacău), Răcoasa (jud. Vrancea)

Muzeul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

COLABORATORI

Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR Iași

Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău

Muzeul de Istorie Târgu Ocna


Invitaţie

Avem plăcerea de a vă adresa invitaţia de a participa la lucrările ştiinţifice


ale celei de-a XXVIII-a ediţii a simpozionului “Factori şi procese pedogenetice
din zona temperată”, care va avea loc la Iaşi, pe 21-23 Septembrie 2018. Această
ediție este dedicată Centenarului Marii Uniri.
Programul simpozionului va include:
- 21 septembrie – sesiunea de comunicări (Aula Academiei Române, Filiala din
Iași, Blvd. Carol I, nr. 8);
- 22-23 septembrie – aplicaţia de teren în partea de est a României (județele Bacău
- Vrancea), cu profile de sol în foste teatre de război (Dealul Coșna și Cireșoaia),
în care vor fi abordate aspecte legate de tipologia și clasificarea solurilor din teatre
de război, de specificitatea peisajului și vor fi vizitate obiective simbolice
(mausolee, monumente comemorative, muzee etc.).
În aceeași perioadă (21-23 sept. 2018) se va desfășura și Simpozionul Anual
de Geografie, în cadrul Zilelor Academice Ieșene, dedicat Centenarului Marii
Uniri, aplicația de teren fiind comună pentru cele două manifestări științifice.
Având ca tradiţie abordarea în fiecare an a unei tematici diferite din cadrul
Știinţelor Solului, această ediţie a simpozionului se axează pe modificările aduse
solului și pe specificul pedopeisajelor marcate de activități militare din teatre de
război. Astfel, principalele aspecte urmărite vor viza proprietăţile, ecologia și
funcționalitatea solurilor din spații geografice afectate de războiul pentru
reîntregirea neamului și a teritoriului românesc. Deși este un subiect mai recent și
mai puțin abordat, aceste soluri au început să fie studiate din varii puncte de
vedere.
Programul preliminar al simpozionului

21 Septembrie 2018

Prezentări orale şi postere

Locul desfăşurării: Aula Academiei Române, Filiala din Iași, Blvd. Carol I, nr. 8
900 – 1000 – Înregistrarea participanţilor
1000 – 1030 – Deschiderea simpozioanelor
1030 – 1130 – Prezentări în plen
1130 – 1200 – Pauză de cafea
1200 – 1330 – Prezentări ştiinţifice ale simpozionului FPPZT
1330 – 1500 – Prânz (Restaurant Gaudeamus)
1500 – 1530 – Prezentare de carte (Biblioteca Filialei din Iași a Academiei Române)
1530 – 1630 – Prezentări ştiinţifice ale simpozionului FPPZT
1630 – 1700 – Pauză de cafea
1700 – 1830 – Prezentări ştiinţifice şi sesiune de postere
1830 – 1900 – Workshop (Problematica tehnosolurilor – diagnosticare și încadrare taxonomică la nivel
de subtip)
1900 – 2100 – Cină (Restaurant Gaudeamus)

22 Septembrie 2018

Deplasare în teren

830 - 1130 – Deplasare pe ruta Iași – Bacău – Onești – Târgu Ocna - Pârgărești
1130 - 1230 – Prezentare spațiu de război Oituz – Dl. Coșna și profil 1 Dl. Coșna
1230 - 1300 – Deplasare pe ruta Pârgărești – Târgu Ocna
1300 - 1500 – Pauză pentru masa de prânz (Restaurant Havana, Târgu Ocna)
1500 - 1700 – Vizită în Salina Târgu Ocna
1700 - 1730 – Vizită la Muzeul de Istorie Târgu Ocna
1730 - 1800 – Prezentare profil 2 - Cireșoaia
1800 -1830 – Deplasare pe ruta Târgu Ocna – Slănic Moldova
1830 - 1900 – Cazare Hotel Venus – Slănic Moldova
1930 - 2200 – Cina (Restaurant Hotel Venus, Slănic Moldova)

23 Septembrie 2018

Deplasare teren

900 - 1030 – Deplasare pe ruta Slănic Moldova – Onești – Adjud – Haret – Panciu - Răcoasa
1030 - 1100 – Vizită la Monumentul “Ecaterina Teodoroiu”, Răcoasa
1100 - 1130 – Deplasare pe ruta Răcoasa – Mărăști
1130 - 1230 – Vizită Mausoleu Mărăști
1230 - 1300 – Deplasare pe ruta Mărăști - Răcoasa
1300 - 1500 – Prânz (Restaurant Valea Câmpului, Răcoasa)
1500 - 1900 – Deplasare pe ruta Răcoasa – Panciu – Adjud – Bacău – Roman – Iași.
Comitetul de organizare:
Prof. dr. Constantin RUSU
Prof. dr. Ionel MUNTELE
Prof. dr. Dumitru BULGARIU
Lect. dr. Ionuţ VASILINIUC
Conf. dr. Ionuț NISTOR
Prof. dr. Corneliu IAȚU
Prof. dr. Adrian GROZAVU
Prof. dr. Doru JURAVLE
CS III. dr. Radu PÎRNĂU
Ing. Ionuț SAULEA

Locaţia desfăşurării simpozionului:

Aula Academiei Române, Filiala din Iași


Blvd. Carol I, nr. 8

Taxa de participare:

Participanţi la simpozion (21.09.2018)* 100 RON


Participanţi la simpozion şi aplicaţia de teren cu cazare în
regim single (21-23.09.2018)** 370 RON
Participanţi la simpozion şi aplicaţia de teren cu cazare în
regim double (21-23.09.2018)** 325 RON
*Taxa de participare include toate materialele simpozionului, prânzul și cina din data de
21.09.2018.
**Taxa de participare include toate materialele simpozionului, transportul, cazarea și toate
mesele din Iași și din cadrul aplicației de teren.

Cazările din Iași NU sunt incluse în taxa de participare.


Ca sugestie de cazare vă recomandăm Hotelul Gaudeamus (Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iași). Pentru cei care doresc cazare la Hotel Gaudeamus, vă recomandăm rezervarea din
timp prin intermediul nostru, deoarece se vor reţine camere doar pentru participanţii la simpozion.

Single Double
Hotel Gaudeamus
(UAIC) 130 RON 90 RON

Simpozionul va include lucrări şi prezentări orale sau poster. Persoanele interesate sunt invitate
să trimită materiale in extenso pentru volume sau rezumate pentru prezentările orale / poster pe adresa
de email vasiliniucionut@yahoo.com. Termenul limită pentru înregistrare este 15 august 2018, iar
pentru trimiterea materialelor este 15 iulie 2018. Având în vedere faptul că se doreşte publicarea
volumelor cu ISBN până la data simpozionului, vă rugăm să respectaţi aceste termene. Materialele in
extenso pot atinge 10-15 pagini, cu tabele și figuri, inclusiv bibliografie. Rezumatele vor fi redactate în
limba română şi / sau engleză, în limita a 1500-2000 caractere şi pot fi însoţite de imagini / grafice şi o
scurtă bibliografie.
Metode de plată a taxei de participare:

Taxa de participare poate fi achitată de preferat prin VIRAMENT BANCAR în contul fundaţiei
ALUMNI (caz în care vă rugăm să ne transmiteţi scanată pe e-mail dovada plăţii). În situaţii aparte, se
va putea face plata şi în momentul înregistrării participanţilor, în urma unei confirmări clare, anterioare,
a participării, prin e-mail.

FUNDAŢIA "ALUMNI- UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI"


BLD. CAROL 1 NR. 11
C.I.F. 21591880

CONT LEI

IBAN: RO90BRDE240SV76562202400
BRD Grope Societe Generale, Sucursala Iaşi

Contacte:

Simpozion FPPZT – lect. dr. Ionuţ VASILINIUC,


e-mail: vasiliniucionut@yahoo.com, Tel: +40 743029112

Simpozionul Anual de Geografie – prof. univ. dr. Ionel MUNTELE,


e-mail: imuntele@yahoo.fr, Tel: +40 728847694