Sunteți pe pagina 1din 30

ROMNIA

CONSILIUL JUDE EAN GORJ

AGENDA CULTURAL
2015
IANUARIE
* Ianuarie-decembrie 2015
- Caravana Brncu i. Periplu cultural destinat promov rii ansamblului brncu ian
n ar i n str in tate. ntlniri, evoc ri, manifest ri artistice
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
culturale din Romnia i str in tate
* 1-7 ianuarie 2015
- Datini i obiceiuri de iarn
Organizeaz : C minele culturale, la Turburea, Dr gote ti, Cru e , Jupne ti,
B rb te ti, S ule ti, Licurici
* 2-3 ianuarie 2015
- Serb rile z pezii. Manifest ri artistice i sportive ocazionate de s rb torile de
iarn
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Bumbe ti-Pi ic
* 5 ianuarie - 19 aprilie 2015
- Atelier de lucru pentru promovarea tradi iilor locale
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la B rb te ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 7 ianuarie 2015
- La Mul i Ani, Ioane! Spectacol muzical-coregrafic de Sf. Ion
Organizeaz : Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
-Jiu, la sediu
* 12 ianuarie 2015
- C r ile care conteaz , edi ia a III-a. Concurs de lectur destinat copiilor din clasele
I-IV, respectiv V-VIII
Organizeaz : Biblioteca Jude ean
* 14 ianuarie 2015
- Evocare istoric
Organizeaz : Muzeul Jude
deni, i Biblioteca Jude ean , la sediu
Partener: Serviciul Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale
* 15 ianuarie 2015
- Eminesciana. Ziua Culturii Na ionale. Complex de manifest ri culturale nchinate
s rb toririi na terii poetului na ional i omagierii culturii romne ti
Organizeaz : Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Gorj
,,Constantin Br
Scriitorilor din Romnia, la sediul CJCPCT Gorj
- Ziua Culturii Na ionale. Complex de activit i culturale

a Gorj a Uniunii

Organizeaz : Biblioteca Jude ean , institu ii de nv mnt, la sediul central i la


sediul Asocia
- Ziua Culturii Na ionale. Simpozioane, recitaluri de muzic i poezie, concursuri
tematice
Organizeaz : A ez mintele culturale din Gorj
- Vis de ianuarie. O or cu Eminescu. Concurs de cultur general . Spectacol de
muzic i poezie
Organizeaz : Consiliul local, C minul cultural i Biblioteca public
n reni
n reni i Flore ti
Parteneri:
- ntotdeauna, Eminescu. Concurs de crea ie literar . Spectacol de muzic i poezie
Organizeaz : Casa municipal de cultur , la Motru
Partener: Colegiul Na ional ,,George Co
- S rb toare Eminescu. Manifestare omagial de muzic i poezie dedicat poetului
na ional
Organizeaz
, la Cercul Militar Tg-Jiu
Parteneri: Cercul Militar, Funda ia Cultural
- Simpozion: 80 ani de la nfiin
(singura editur
din mediul rural)
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la Aninoasa
Partener: CJCPCT Gorj
* 17 ianuarie 2015
- De la Gorj n toat ara. Spectacol artistic
Organizeaz
Radio,
Bucure ti
Partener: Societatea Romn de Radiodifuziune
* 18 ianuarie 2015
- Hora satului
Organizeaz : C minul Cultural, la Pade
* 23 ianuarie 2015
- Valoare i excelen la Tg-Jiu. Gal eveniment menit s marcheze realiz rile din
anul 2014, n diverse domenii
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
- Evocare istoric : ,,24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Dun
ii de
carte
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sediu i filiale
Partener: Serviciul Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale
* 24 ianuarie 2015
- Expozi ie temporar fotodocumentar : ,,24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor
Dun
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
- Evocare istoric i expozi ii de carte: ,,24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor
Dun
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sediu i filiale
Parteneri: Muzeul Jude ean, Serviciul Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale
- Spectacole literar-muzical evocatoare ,,Pururi uni
Principatelor Romne
Organizeaz : Consiliul Jude ean i Prefectura Gorj, Prim rii i Consilii locale la TgJiu i n jude
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului , Teatrul
de Art , institu ii i a ez minte culturale

* 29 ianuarie 2015
- Retrospectiv Gheorghe Pl ve i/ Expozi ie temporar de pictur i sculptur
Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj, la sediu
- Serb rile z pezii
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
* 30ianuarie 2015
- Seminar metodic: ,,Strategii
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Muzeul Jude
Co-organizatori: Consiliul Jude ean Gorj, Biblioteca Jude ean
Particip : directorii a ez mintelor culturale i bibliotecari publici din jude
FEBRUARIE
* 1 februarie 2015
- S rb torile dealului, viilor i pomilor
Organizeaz : Prim riile i C minele Culturale, la Godine ti i Pe ti ani
Partener: CJCPCT Gorj
- Focuri peste z pezi. Manifestare cultural-religioas nchinat Sf. Trifon
Organizeaz : Funda ia D. V. F. Tgde Art , CJCPCT Gorj, la
Ciuperceni
* 1-28 februarie 2015
- Salonul de iarn al artelor populare
de Art , la sediu i n jude
Organizeaz
Parteneri: Prim rii i a ez minte culturale locale
* 2 februarie 2015
Deschiderea sesiunii 2015 de cursuri pentru seniori
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , Centrul Europe Direct Gorj, la sediul central
* 3 februarie 2015
- Bulg ra de ghea rece! Manifestare In Memoriam Liviu Dafinescu
Organizeaz
Tg-Jiu
* 6 februarie 2015
- Gorjul tradi ional. Expozi ie de es turi i costume populare
Organizeaz : C minul Cultural, la Licurici
Partener: CJCPCT Gorj
* 12 februarie 2015
- Expozi ie de etnografie: Repere ale civiliza iei populare tradi ionale locale
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 13 februarie 2015
- In memoriam Marin Ghiocel. Spectacol artistic
Organizeaz
-Jiu
* 14 februarie 2015
Manifest ri artistice dedicate Zilei ndr gosti ilor
Organizeaz : Prim ria Tgez minte culturale, la
Tg-Jiu, Turceni, Rovinari
* 15 martie 2015
- Hora str mo easc (n a treia duminic a fiec rei luni)
Organizeaz : Casa de cultur , la Turceni
- Simpozion i expozi ie de art popular
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la Ciuperceni
Partener: CJCPCT Gorj

* 15-30 februarie 2015


- Lumini i umbre. Expozi ie de art a plasticienilor din Motru
Organizeaz : Casa municipal de cultur , Colegiul Tehnic i Colegiul Na ional
,,George Co
* 15 februarie 2015
- Expozi ie de art popular
Organizeaz : C minul cultural, la Dr gote ti
* 17-19 februarie 2015
- Brncu iana. Complex de manifest ri cultural-artistice evocatoare. Concert omagial
sus inut de Orchestra de camer
-Jiu
de Art , la Tg-Jiu
Organizeaz
* 18-19 februarie 2015
- Colocviile interna ionale Brncu i. Sesiune de comunic ri, expozi ii tematice, lans ri
de carte i reviste, concerte de muzic de camer
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
-Jiu i
Hobi a
de Art , Liceul de arte ,,C-tin Br
Tg-Jiu, Muzeul Jude ean Gorj
* 19 februarie 2015
- Brncu iana. Simpozion omagial nchinat mplinirii a 139 ani de la na terea lui
Constantin Brncu i
-Jiu
Organizeaz : Prim ria i Centrul Municipal de Cultur ,,C-tin Brncu
- Constantin Brncu i-139 ani de la na tere. Ateliere de desene i crea ie artistic a
elevilor
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , institu ii colare, la sediul central, sec ia de Art ,
i filiale
- Zborul/ Spectacol coregrafic
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Partener: Asocia ia ,,M
a
- Brncu i - 139 ani de la na tere. Sesiune de comunic ri, expozi ie de carte, pelerinaj
la Casa-muzeu de la Hobi a
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
- Demararea proiectului ,,Drumul lui Brncu
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Pe ti ani
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Prim ria Pe ti ani
* 20 februarie 2015
- Colocviile de critic i istorie literar ale revistei ,,Portal M iastra'': ,,Scriitori
gorjeni''
Organizeaz : CJCPCT Gorj, Reprezentan a Gorj a U. S. R. i Colegiul Na ional
-Jiu
* 21 februarie 2015
- Ziua limbii materne. Ac iuni extracurriculare i de educa ie incluziv (romn i
rrom )
Organizeaz : C minul Cultural, Biblioteca public , institu ii colare, la Benge tiCiocadia
* 22-27 februarie 2015
- Bine ai venit prim var ! Ateliere de confec ionat m r i oare i felicit ri
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sec ia de art i filiale
* 24 februarie 2015
- S rb toarea dragostei. Dragobetele

Organizeaz

ria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj,


de Art , Ansamblul Artistic
Cultur i C minele Culturale din Gorj, la Tg-Jiu i n jude
- Balul nun ii de aur
Organizeaz : Prim ria, Casa municipal de cultur , Sindicatul i C.A.R.-ul
pensionarilor, la Motru
* 26-28 februarie 2015
- Mo tenirea Brncu i, solu ii i responsabilit i. Complex de manifest ri de
promovare a Ansamblului Monumental Calea Eroilor Tg-Jiu
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 28 februarie 2015
- n reni, vatr de istorie. 194 ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu n
localitate. Evocare, pelerinaj la monumentul din Tg-Jiu al eroului, expozi ii de carte,
moment poetic
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i C
n reni i Tg-Jiu
Partener: CJCPCT Gorj
- Trg de m r i oare confec ionate de elevi
Organizeaz : C minul Cultural, la F rc e ti
Partener: CJCPCT Gorj
- De dragoste i dor, n prag de m r i or. Spectacol artistic
Organizeaz
-Jiu
MARTIE
* 1 martie 2015
- Legenda M r i orului. Expozi ie de m r i oare confec ionate de copii
Organizeaz : Casele de Cultur Rovinari i Turceni, C minele Culturale
Dr gu e ti,Urdari, Jupne ti, B rb te ti, S ule ti, Bustuchin
* 1-8 martie 2015
- Pentru dumneavoastr , Doamn ! Spectacole, seri tematice, concursuri cu premii,
Trg de cadouri
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 1-31 martie 2015
- Festivalul portului
, edi ia a
XI-a, faza pe localitate
Organizeaz : CJCPCT Gorj i Ans
jude
* 2 martie 2015
- B t lia c r ilor, edi ia a II-a. Campanie na ional de atragere la lectur pentru copii
i adolescen i
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sediul central i filiale
Partener: ANBPR
* 2-4 martie 2015
- Filocalia. Manifestare de spiritualitate cre tin
Organizeaz
de Art , la Cercul Militar Tg-Jiu
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Mitropolia Olteniei, Protopopiatele N i S,
ASCOR Filiala Tg-Jiu
* 2-6 martie 2015
Ateliere de crea ie: confec ionare de felicit ri dedicate Zilei
Femeii. Expozi ie cu lucr rile realizate
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sec ia de art i filiale

Parteneri: institu ii de nv mnt


* 6 martie 2015
- Ast zi e ziua ta! Spectacol oferit gorjencelor de 8 Martie
-Jiu, la sediu
Organizeaz
* 7 martie 2015
- Flori pentru florile lumii. Spectacol muzical-coregrafic de Ziua Femeii
Organizeaz
ular de Art , la Cercul Militar Tg-Jiu
* 8 martie 2015
- Festivalul ,,M r i
, edi ia a VII-a
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i C minul Cultural, la Stoina
de Art Tg-Jiu
Parteneri: Consiliul Jude
- Festivalul M r i orului, edi ia a V-a
Organizeaz : C minul cultural i Biblioteca public , la Cru e
Partener: CJCPCT Gorj
* 9 martie 2015
- Gorjul tradi ional: Mucenicii. L uatul fetelor.
Organizeaz : C minele Culturale, la B rb te ti i S ule ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 12 martie 2015
- Expozi ie temporar de pictur Florentina Voichi
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
ara Jiului de Sus. Concert - Spectacol de folclor oferit la 10 ani de la
nfiin area Ansamblului folcloric ,,Maria L t re
Organizeaz
de Art , la Tg-Jiu
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Liga Cultural
ti, TV
Favorit
* 13-16 martie 2015
- Confesiuni la Masa T cerii. Brncu iana copiilor. Pe urmele lui Brncu i.
Concursuri interactive de crea ie artistic i multimedia pentru copii, adolescen i i tineri
-Jiu
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
ului Gorj, filiale i reprezentan e locale ale
Uniunilor de Crea ie, S.C. Artego S.A., Muzeul Jude ean, Prim ria Pe ti ani, Societatea
Romn de Radiodifuziune
* 15 martie 2015
- Hora str mo easc (n a treia duminic a fiec rei luni)
Organizeaz : Casa de cultur , la Turceni
Partener: CJCPCT Gorj
* 16 martie 2015
- Evocare: Constantin Brncu i n memoria gorjenilor
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 18 martie 2015
toare popular : ,,B trne
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la S ule ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 19-21 martie 2015
- Prim vara ora ului. Expozi ii, concerte, concursuri, Trg de flori i amenaj ri
peisagistice
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 20 martie 2015
- Poezia azi. Expozi ii de carte i lecturi publice dedicate Zilei Mondiale a Poeziei

Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la filiale


- C.J.C.P.C.T. Gorj 47. Complex de manifest ri cultural-artistice prilejuite de
s rb torirea a 47 ani de la nfiin area Centrului Jude ean pentru Conservarea i
Promovarea Culturii Tradi ionale Gorj. Lans ri de c r i i albume. Expozi ii de art
popular i art plastic . Gala Premiilor CJCPCT Gorj pe anul 2014
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Parteneri: A ez minte, uniuni i asocia ii culturale jude ene
- Salonul de prim var al fotografiei de art
Organizeaz
de Art , la Muzeul Jude ean Gorj
- Doin , doin , cntec dulce! Spectacol muzical-coregrafic la mplinirea a 67 ani de
existen
Organizeaz
-Jiu, la sediu
* 22-29 martie 2015
- Salonul interna ional de pictur
Organizeaz : Poli ia i Casa municipal de cultur , la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
* 25 martie 2015
- S rb torile dealului. Manifestare comunitar
Organizeaz : Prim ria, Parohia i C minul Cultural, la Runcu
Partener: CJCPCT Gorj
- Expozi ie de fotografie: Culorile ortodoxiei
Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj, la sediu
Partener: Ambasada Poloniei
- Trgul de prim var (Blciul de Blagove tenie). Festivalul p str vului. Simpozion
,,Poten ialul piscicol al Tismanei
ie de produse piscicole.
Spectacole folclorice
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Centrul Cultural ,,George Co
Tismana
Partener: CJCPCT Gorj
* 26-28 martie 2015
- Festivalul de teatr
, edi ia a XVI-a
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i CJCPCT Gorj, la Novaci
APRILIE
* 1-13 aprilie 2015
- Note comune/ Conectarea tradi iilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne
Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj, la sediu
Parteneri: Liceul de arte ,,Constantin Br
-Jiu i Wahama High School din
Mason County, Virginia de Vest, SUA
* 1 aprilie 2015
- Lumea lui P cal . Concurs tematic, interpretare snoave i p c leli
Organizeaz : Casa de cultur i Liceul Tehnologic, la Turceni
Partener: CJCPCT Gorj
- Parada glumelor. Concurs de interpretare snoave i anecdote
Organizeaz : C minul Cultural, la Pe ti ani
* 2 aprilie 2015
- Ziua interna ional a c r ii pentru copii i tineret. Expozi ii i ora de lectur
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , institu ii de nv mnt, la Filiala pentru copii
* 5 aprilie 2015

- Pastorala Floriilor. Complex de manifest ri cultural-artistice nchinate s rb torilor


pascale. Expozi ie de ou pictate i ncondeiate. Expozi ie de desene cu subiect religios
Organizeaz : Consiliile locale, a ez
ne ti,
Popular de Art
Rovinari, B rb te ti, Jupne ti, Turcine ti i B lce ti
* 5-12 aprilie 2015
- S pt mna luminii. Concerte de muzic religioas
Organizeaz : Centrul Cre tin Baptist Ursoi a i C minul Cultural, la Bolbo i
* 6-10 aprilie 2015
- Biblioteca partener al programului ,,S tii mai multe, s
Lansare
concurs de cultur general Pungu a cu ... 200 de ntreb ri, edi ia a IV-a
- Pa tele - s rb toarea luminii i a nvierii. Ateliere de crea ie, expozi ii de felicit ri
de Pa ti, expozi ii de carte
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , institu ii de nv mnt, la sediul central, sec ia de
art i filiale
- Tradi ii i obiceiuri de Pa te. Concurs de ncondeiere a ou lor. Expozi ie de art
plastic . Festivalul de muzic religioas
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, C minul cultural i Biblioteca public , la
n reni
Partener: CJCPCT Gorj
- S tii mai multe, s
de Art . Complex de
manifest ri cultural-artistice
Organizeaz
de Art , la Tg-Jiu
* 8 aprilie 2015
- Tradi ii. Spectacol artistic de Ziua Interna ional a rromilor
n reni
Organizeaz : Consiliul local i C
Partener:
n reni
Partener: CJCPCT Gorj
avale! Spectacol muzical-coregrafic dedicat Zilei interna ionale a rromilor
Organizeaz : Ansamblul Ar
- L utari de ieri, l utari de azi. Concert de muzic l ut reasc
Organizeaz : Consiliul local, C minul cultural i organiza ia local a rromilor, la
S ule ti
* 9 aprilie 2015
- S rb toarea prim verii. Manifest ri artistice prilejuite de S rb torile pascale
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Blteni
* 10 aprilie 2015
- Concurs de ncondeiere de ou
Organizeaz : C minul Cultural, la Licurici
- L utarii de ieri i de azi. Spectacol de obiceiuri i tradi ii ale comunit ii rrome
Organizeaz : C minul Cultural i Organiza ia local a rromilor, la S ule ti
* 10-12 aprilie 2015
- Expozi ie de ou ncondeiate
Organizeaz : Biblioteca public
rb te ti
* 10-15 aprilie 2015
- Zilele Culturii Scrise. Lans ri de c r i, reviste, ntlniri cu scriitori gorjeni
Organizeaz : Casa municipal de cultur , la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
* 12 aprilie 2015

- Lumin din lumin . Expozi ie de icoane, ou ncondeiate i produse tradi ionale.


Concerte pascale
Organizeaz : Prim riile Casele de cultur i Bibliotecile or ene ti, la Rovinari i
Turceni
- Hora satului. Expozi ie de carte religioas
Organizeaz : Prim ria, C minul cultural i Biblioteca public , la Albeni
* 14 aprilie 2015
- S rb toarea prim veri. Manifestare cultural-artistic
Organizeaz : C minul Cultural, la Bumbe ti-Pi ic
* Sfin irea viilor din deal
Organizeaz : Prim
de Art
* 17 aprilie 2015
- Logodna vinului cu ulcica. S rb toare comunitar
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural Runcu, la Bota
de Art
* 18-19 aprilie 2015
- Zilele Comunei D nciule ti. ntlnirea Fiilor satului. Festivalul folcloric ,,Mariana
Ionescu-C pit
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la D nciule ti
* 19 aprilie 2015
- La hotarul dintre sate. Nedeie popular de Duminica Tomii
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la Dr gote ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 20-26 aprilie 2015
- Comoara din ora . Concurs de promovare a patrimoniului cultural, istoric i turistic
al capitalei Gorjului
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 22 aprilie 2015
- Gorjul tradi ional. Ajunul Sfntului Gheorghe - Strigarea fetelor, mpodobitul
por ilor gospod riilor cu crengi de fag
Organizeaz : C minul Cultural, la Cru e
* 22-23 aprilie 2015
- Zilele Por ilor deschise la Bibliotec . Complex de activit i dedicate profesiei de
bibliotecar, c r ii i dreptului de autor. Bibliotecile gorjene, biblioteci europene - ntlnire
. Bibliotecar pentru o zi - familiarizarea tinerilor utilizatori cu
activitatea bibliotecarului
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , Centrul Europe Direct Gorj, Asocia ia Filolibris
,,Priete
ii de nv mnt, la sediul central, filiala pentru Copii, filiala
Victoria, sec ia de art
* 23 aprilie 2015
- Gorjul tradi ional. S rb toarea Sf. Gheorghe . Manifest ri cultural-religioase
Organizeaz : Consiliile locale i a ez mintele culturale, la Bolbo i, Bumbe ti-Jiu,
Bustuchin, Crasna, Mu ete ti, Samarine ti, S ule ti, Stoina, Urdari, Turcine
icleni
de Art Tg-Jiu
- S rb toarea Sf. Gheorghe n dealul Tele tilor. Sfiin irea viilor. Manifestare culturalreligioas .
Organizeaz
de Art , Prim ria i C minul Cultural, la Tele ti
- Dialog expozi ional Gorj-Maramure : Stlpul, element primordial al civiliza iei
lemnului

Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj i Muzeul de Etnografie i Art Popular


Maramure , la Baia Mare
- Logodna vinului cu ulcica. S rb toare comunitar
-Jiu, la
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural, Funda ia ,,D ruie vie
V ianu/ Ciuperceni
de Art
* 24 aprilie 2015
- Simpozion ,,Arthur B di a ie de
carte
Organizeaz : C minul cultural i Biblioteca public , la Polovragi
Parteneri: CJCPCT Gorj, Biblioteca Jude ean ,,Christian
* 24-26 aprilie 2015
- Festivalul portului
Organizeaz : Consiliul Jude
de Art
ia ,,Liviu
-Jiu i Novaci
Daf
* 25-26 aprilie 2015
- Festivalul interjude ean de umor ,,Al. C. CalotescuOrganizeaz : CJCPCT Gorj, Prim ria i Casa de Cultur , la Turceni
ti
Parteneri: Biblioteca Jude ean , Liga Cultural
* 30 aprilie 2015
- Ora ul n care m-am n scut. Trg al me terilor populari. ntlnire cu rapsozii locali
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
MAI
* Mai-iunie 2015
- Contemporan cu Brncu i. Concurs na ional de cultur general privind via a i
opera lui Brncu i
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
-Jiu
Parteneri: Societatea Romn de Radiodifuziune, mass media local i central
* 1 mai 2015
- De joc i de voie bun . Spectacole folclorice
Organizeaz : Prim ria i Consiliul local Tg-Jiu, n Dumbrava Dr goieni
de
Art Tg-Jiu
* 1-2 mai 2015
- Zilele Gorjului religios. Cuviosul Irodion de la Lainici, ocrotitorul Gorjului
Organizeaz : Consiliul Jude
de Art , la M n stirea
Lainici i Tg-Jiu
Parteneri: institu ii i a ez minte culturale
* 2-5 mai 2015
- Zilele comunei Br ne ti. S rb toare comunitar
Organizeaz : Consiliul local i C minul cultural, la Br ne ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 4 mai 2015
- S rb toarea Narciselor. Manifestare comunitar
Organizeaz : Prim ria Tg-Jiu, la Preajba
de Art , Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
* 5 mai 2015

- Expozi ie de produse tradi ionale, icoane i ou ncondeiate.Concert pascal.


Recitaluri de muzic religioas
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de cultur , Biblioteca public i
la Rovinari
Catedrala Ortodox ,,Sf. mp ra i Constantin
- Expozi ie temporar de pictur Florin Hutium
Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj, la sediu
* 8-10 mai 2015
- Festivalul na ional de gimnastic i dans ,,M
Organizeaz : Palatul Copiilor Tg-Jiu, la Casa de cultur a sindicatelor
Partener: CJCPCT Gorj
* 9 mai 2015
- Expozi ie temporar fotodocumentar : ,,9 mai - Ziua Independen ei de Stat a
Romniei, Ziua Victoriei, Ziua Europei. Complex de manifest ri culturale
Organizeaz : Muzeul Jude ean i Biblioteca Jude ean Gorj, la sediile centrale i
filiale
Parteneri: Serviciul Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale, Centrul Europe Direct
de Art Tg-Jiu
* 10-12 mai 2015
- Balkan Early Metallurgy Symposium
Organizeaz : Muzeul Jude ean Gorj, la sediu
Parteneri: Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, London; Institutul de
ti
* 11-17 mai 2015
- Zilele ora ului Rovinari, edi ia a XV-a. Complex de manifest ri cultural-artistice i
sportive
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
* 12 mai 2015
- Ziua comunei D nciule ti. Festival-concurs al tradi iilor populare de pe Valea
Amaradiei
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la D nciule ti
- Gorjul tradi ional. Ghermanul. S rb toare comunitar
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la Runcu
de Art , CJCPCT Gorj
- Gorjul tradi ional. Nedee popular de Duminica Tomii
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la Dr gote ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 14-17 mai 2015
- Zilele culturii nov cene.
ii, lans ri de
c r i i reviste de cultur . Festivalul interjude ean de folclor pastoral ,,Urcatul oilor
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Casa de cultur , la Novaci
Parteneri: CJCPCT Gorj
-Jiu
* 15 mai 2015
- n familie la bibliotec . Activit i creative realizate de copii mpreun cu familia
n bibliotec , prilejuite de Ziua Interna ional a Familiei
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la filiale
de Art , Asocia ia Prietenii Bibliotecii
* 15 mai-1 iunie 2015
- Festivalul copil riei. Concursuri, spectacole, expozi ii

Organizeaz : Consiliul local, Prim ria, a ez mintele culturale i institu iile colare,
n reni
* 16 mai 2015
- Noaptea Muzeelor: expozi ii de baz , temporare, proiec ii film i fotografie,
programe metamuzeale
Organizeaz : Muzeul de Istorie i Arheologie, la sediu, Muzeul de Art , Muzeul de
literatur
-C rbune ti
Parteneri: Centrul de Excelen Uman al Colegiului Na
a, Liceul de Arte ,,C-tin Br
Tg-Jiu, Asocia ia ,,M
Popular de Art Tg-Jiu
- Floarea salcmului. S rb toare cmpeneasc
Organizeaz : Consiliul local i C minul cultural V giule ti, la Zoica
Partener: CJCPCT Gorj
* 17 mai 2015
- Carnavalul Florilor
Organizeaz : Casa de cultur , la Turceni
* 19-25 mai 2015
- Zilele Trgu-Jiului. Complex de manifest ri cultural-artistice i tiin ifice
Organizeaz : Consiliul local i Prim ria, la Tg-Jiu
Parteneri: Institu ii culturale jude ene i municipale
- Trgul me terilor populari olteni, edi ia a VII-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
* 19 mai 2015
- Expozi ie de ceramic , es turi i covoare gorjene ti
Organizeaz : C minul Cultural, la Ciuperceni
* 20 mai 2015
- S rb toarea Fiilor Satului
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Mu ete ti
* 20-21 mai 2015
- Zilele satului Ani
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i Biblioteca public , la Aninoasa
de Art
Parteneri: CJCPCT Gorj
* 21 mai 2015
- Nedeea de Sf. Constantin i Elena. S rb toare comunitar
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i a ez mintele de cultur , la Slivile ti
Partener: CJCPCT Gorj
- Ziua Eroilor. Evocare istoric
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Parteneri: Serviciul Jude ean Gorj al Arhivelor Na ionale, Biblioteca Jude ean
- In memoriam Ion Lotreanu. Evocare, expozi ie de carte, concurs literar
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i Biblioteca public , la Alimpe ti
- Hora de Ispas
Organizeaz : C minul Cultural Pade , la Clo ani
- Hora satului
Organizeaz : C minul Cultural Runcu, la Valea Mare
- Ziua portului popular local. Expozi ie de costume populare vechi
Organizeaz : Centrul Cultural
, la Stejari
ia a VIII-a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Negomir

de Art , CJCPCT Gorj


* 21-24 mai 2015
- Festivalul interna ional de literatur
, edi ia a XXXV-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu i Tg-C rbune ti
Parteneri: Biblioteca Jude ean , Prim ria, Consiliul local i Centrul cultural ,,Tudor
-C rbune
de Art Tg-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist
a Gorj a U.S.R., Institutul Cultural Romn,
funda ii i asocia ii culturale na ionale i interna ionale
* 22 mai 2015
- Sesiune de comunic ri tiin ifice: ,,Antonie Mogo n istoria comunei B le
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i institu iile colare, la B le ti
* 22-24 mai 2015
- Zilele municipiului Motru. Simpozion. Expozi ii de art popular i art plastic .
Festival na ional de muzic popular
ean de
muzic u oar
ri de carte. Spectacole artistice
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria, Casa de Cultur i Biblioteca municipal , la
Motru
Parteneri: institu ii culturale jude ene
- Festivalul na ional de folclor i me te uguri tradi ionale pentru copii i tineret ,,Pe
fir de balad
Organizeaz : Palatul Copiilor, la Tg-Jiu
de Art , Ansamblul
Parteneri: Consiliul local Tg- Trgul na ional al me terilor populari copii, edi ia a IX-a
Organizeaz : Palatul Copiilor i CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Prim ria Tg-Jiu
* 26 mai 2013
- S rb toarea florii de salcm. Nedee comunitar
Organizeaz : Consiliile locale i C minele culturale, la Urdari i V giule ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 26-30 mai 2015
- Cum prind via juc riile? Ateliere de confec ionat juc rii dedicate Zilei
Interna ionale a Jocului i Copilului
Organizeaz : Biblioteca Jude ean
de Art , la Filialele Victoria i
Copii, Sec ia de art ,,Iosif
* 27 mai 2015
- Evocare istoric : ,,In
Organizeaz : Muzeul Jude ean i Prim ria, la Casa memorial din Vladimir
Partener: Biblioteca Jude ean
- Festivalul jude
ia a VII-a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de cultur i Biblioteca public , la
Rovinari
de Art Tg-Jiu i Clubul elevilor Rovinari
* 28-29 mai 2015
- Simpozion tiin
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 30-31 mai 2015
- Zilele comunei Turburea. ntlnirea Fiilor satului
Organizeaz : Prim ria, Liceul tehnologic, C minul Cultural i Biblioteca public , la
Turburea

- Zilele ora ului icleni


Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc
Partener: CJCPCT Gorj
* 31 mai 2015
- Hora de Rusalii
Organizeaz : C minul Cultural Pade , la C lug reni
- Festival folcloric ,,R sun mun
Organizeaz : Prim ria i Centrul Cultural ,,Fra ii Buze
Parteneri: CJCPCT Gorj
- Hora satului
Organizeaz : c minul Cultural, la B rb te ti
*31 mai-1 iunie 2015
- Trgul anual de Rusalii. Festival folcloric local
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Alimpe ti
Partener: CJCPCT Gorj

icleni

IUNIE
* 1 iunie 2015
- Ora ul copiilor. Complex de manifest ri dedicate copiilor
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
- Premierea participan ilor la concursul de cultur general Pungu a cu ... 200 de
ntreb ri, edi ia a IV-a
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , institu ii de nv mnt, Asocia ia Prietenii
Bibliotecii, la filiala pentru copii
* 4 iunie 2015
- Borangicul. Expozi ie temporar etnografic
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 6-7 iunie 2015
- Gorjul istoric i cultural, edi ia a XIX-a. S rb toarea Fiilor Gorjului
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Consiliul local i Prim ria Tg-Jiu, Liga
cultural
ti, institu ii culturale gorjene
- Imn n Cmpia Pade ului. Evocare istoric i spectacol artistic nchinat mplinirii a
194 ani de la Revolu ia lui Tudor Vladimirescu
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Consiliul local i Prim ria, la Pade
Code Art ,
-Jiu
* 7 iunie 2015
- Festivalul folcloric al copiilor ,,Filofteia L c tu
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Parteneri: Asocia ia ,,Dorule
de Art Tg-Jiu
* 10 iunie 2015
- Evocare literar : Tudor Arghezi, poetul i apicultorul
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la Tg-C rbune ti
* 12-14 iunie 2015
- Zilele comunei n reni. Simpozion, spectacole de muzic popular i u oar ,
ntreceri sportive, hora satului. Eminescu la Flore ti. Complex de manifest ri nchinate
popasului eminescian pe meleagurile Gorjului. Festivalul de roman e, cntec, joc i port
ia a VII-a. Festivalul interjude ean de crea ie i
interpretare ,,Fream
ia a V-a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i CJCPCT Gorj, la Flore ti
n reni

Parteneri: Biblioteca Jude ean


Liceul de arte ,,C-tin Br
-Jiu
* 13 iunie 2015
- Ziua cire ului. S rb toare comunitar
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i C minul cultural, la Turcine ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 14 iunie 2015
- Hora satului (Rusalii)
Organizeaz : C minul Cultural Runcu, la R chi i
* 15 iunie-15 iulie 2012
- Vino n casa i n lumea c r ilor. Clubul de vacan : lecturi publice, cursuri de
limbi str ine
Organizeaz : Prim ria i Biblioteca public
n reni
* 16 - 19 iunie 2015
Tg-Jiu
i Consiliul Jude ean Gorj, la Tg-Jiu
Organizeaz
* 17-21 iunie 2015
- Tab ra jude ean de pictur i sculptur cu subiect religios a copiilor ,,Lumin din
lumin
ia a III-a.
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Casa Artelor Baia de Fier
Parteneri: Palatul Copiilor Tg-Jiu, Funda ia ,,Gh. Mec
* 19-21 iunie 2015
- Zilele ora ului Turceni. Festivalul folcloric ,,Pe dunghi
ia a X-a
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i Casa de cultur , la Turceni
de Art i CJCPCT Gorj
* 20 iunie 2015
- Festivalul na
de Art , la Tg-Jiu
Organizeaz
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Biblioteca Jude ean
* 22-26 iunie 2015
- ,,n b t tura bunicilor. Atelier de vacan pentru copii destinat familiariz rii cu
gospod ria r neasc i activit ile tradi ionale din aceasta
Organizeaz : Muzeul Jude ean, Biblioteca Jude ean
de Art , la
Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj/ Curti oara
* 23-26 iunie 2015
ia a IV-a
- Festivalul na ional de film de scurt metraj ,,Acas la Brncu
Organizeaz : CJCPCT Gorj
Partener: Consiliul Jude ean Gorj
* 24 iunie 2015
- Ziua interna ional a iei romne ti. Expozi ie de ie gorjeneasc
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, la Viena (Austria)
Popular de Art Tg-Jiu
- Snzienele. Dr gaica - nedei populare
Organizeaz : Consiliile locale i a ez mintele culturale, la Crasna, B rb te ti,
Cru , Motru, S ule ti, Dr gote ti, Turcine ti
Parteneri: Institu ii culturale jude ene
* 24-26 iunie 2015
- Festivalul na ional de muzic u oar
Organizeaz : Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

de Art Tg-Jiu
- Zilele comunei Bustuchin. Festivalul folcloric ,,Iustina B lu
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Bustuchin

, edi ia a XI-a

* 26 iunie 2015
- Floarea teiului. S rb toare comunitar
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Negomir
Partener: CJCPCT Gorj
* 26 iunie 2015
- Ziua Drapelului Na ional. Ceremonii militare i religioase, spectacole artistice
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Consiliile i Prim riile locale, institu ii i
a ez minte culturale
* 26-28 iunie 2015
- Festivalul Liceelor. Concursuri, spectacole, competi ii sportive
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 28 iunie 2015
- S rb toarea R dine tilor. Complex de manifest ri cultural-artistice
Organizeaz : C minul Cultural i Societatea cultural- tiin ific R dine ti/
D nciule ti
Partener: CJCPCT Gorj
- S rb toarea Fiilor Satului
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, C minul cultural i institu ii colare, la
Turburea
* 29 iunie 2015
- Gorjul tradi ional. S rb toarea Sf. Petre. Festivalul folcloric ,,Plai de cntec i de
ed. a VII-a. Concursuri de ol rit, port tradi ional, expozi ii de art popular
Organizatori: Consiliul local i C minul Cultural, la Ciuperceni
Partener: CJCPCT Gorj
- Festivalul folcloric ,,Sofia Dr
Organizeaz : Consiliul local i C minul cultural, la C preni
Parteneri: Consiliul Jude
de Art , CJCPCT Gorj
- Gorjul tradi ional. Nedeia de Sf. Petre. S rb tori comunitare
Organizeaz : Consiliile locale i C minele Culturale, la Dr gote ti, Samarine ti,
Turcine ti i Scoar a
Partener: CJCPCT Gorj
- Gorjul tradi ional. S rb toarea florii de tei
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Lele ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 30 iunie 2015
- n poiana din Nucet. S rb toare popular
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i C minul cultural, la Pe ti ani
de Art , CJCPCT Gorj
IULIE
* 1-10 iulie 2015
- Tab ra de cercetare a tradi iilor culturale ,,Constantin Br
ia a VIII-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, n zona central a jude ului
Parteneri: Consiliile locale i a ez mintele culturale din zon , Universitatea
,,Constantin Brncu
-Jiu

- GORJFEST 2015 - Tab ra interna ional de pictur religioas : Icoana ortodox


(Romnia-Bulgaria)
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Schitul Crasna
Partener: Academia de Art din Veliko Tarnovo (Bulgaria)
* 1 iulie-31 august 2015
- Atelierele de vacan ale Bibliotecii Jude
Tab ra de jocuri.
Jocurile uitate ale copil riei
Organizeaz : Biblioteca Jude ean i Centrul Europe Direct Gorj, la filiala pentru
Copii, filiala Victoria, sec ia de Art
* 1-31 iulie 2015
i
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la Stoina
ti
Partener: Institutul Na
* 2 iulie 2015
- Expozi ie ceramica Raku
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 5 iulie 2015
- S rb toarea florii de tei
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Valea Mare/ Runcu
Partener: CJCPCT Gorj
- Expozi ie etnografic
Organizeaz : C minul Cultural Baia de Fier, la Muzeul satului
Partener: CJCPCT Gorj
* 7 -22 iulie 2015
de la Tg-Jiu. Tab r muzical interna ional
Organizeaz
de Art , la Tg-Jiu
* 10 iulie 2015
- Simpozion: ,,Valori istorice, literare
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur i Biblioteca public , la
Rovinari
Partener: CJCPCT Gorj
* 13 iulie 2015
ional
- Participarea Ansamblului folcloric ,,Maria L t re
Petrovdan de la Ostrelj/Bor, Serbia
Particip
de Art Tg-Jiu
Partener: Consiliul Jude ean Gorj
* 15 iulie 2015
- Simpozion: ,,Istorie, cultur , me te
Organizeaz : Consiliul local i C minul cultural, la Baia de Fier
Partener: CJCPCT Gorj
* 15 iulie - 30 august 2015
- Trgu Jiu Summer Live. Evenimente culturale, sportive i de responsabilizare social
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 16 iulie 2015
- Centre ceramice din Oltenia. Dialog expozi ional Gorj-Vlcea
Organizatori: Muzele Jude ene Gorj i Vlcea, la Rmnicu-Vlcea
* 19 iulie 2015
toare. ntlnire cu b trnii satului
Organizeaz : C minul cultural, la B rb te ti

* 20 iulie 2015
- Gorjul tradi ional. Nedeia de Sf. Ilie
Organizeaz : Consiliile locale i C minele culturale, la Polovragi, Pade i B lce ti
de Art , Ansamblul Artistic Profesionist
-Jiu
- S rb toarea Fiilor Satului. Blciul de Sf. Ilie. Festivalul folcloric jude ean ,,La
stejarul din r
, edi ia a VI-a
Organizeaz : Consiliul local i Centrul Cultural, la Stejari
de Art , CJCPCT Gorj
Parteneri: Consiliul Jude
- S rb toarea nucului
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural Runcu, la Suseni
Partener: CJCPCT Gorj
* 20-26 iulie 2015
- Festivalul Interna ional al Filmului de Art ,,S
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 24 iulie 2015
- Ora ul meu. Concurs de eseuri, poezie i pictur
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur i Biblioteca public , la
Rovinari
* 25 iulie 2015
toare: Via a la ar
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la Bumbe ti-Pi ic
* 27 iulie 2015
- Festivalul folcloric al Jil urilor ,,Cntecul v
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la Dr gote ti
de Art
- Festivalul folcloric jude ean ,,C
, edi ia a VII-a
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la C tunele
Parteneri: Consiliul Jude
de Art i CJCPCT Gorj
- Gorjul tradi ional. S rb toarea Sf. Pantelimon. Manifestare cultural comunitar
Organizeaz : Consiliul local i Centrul Cultural ,,Fra ii Buze
Partener: CJCPCT Gorj
* 28 iulie 2015
- Ziua Muzeului Civiliza iei Montane a Gorjului
Organizeaz : Ob
i CJCPCT Gorj, la Casa Ob
de
la Plopu/ Rnca
Partener: CJCPCT Gorj
* 29 iulie 2015
- Ziua Imnului Na ional al Romniei. Ceremonial religios, militar i civil
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Prim riile i Consiliile locale, institu ii i
a ez minte culturale, la Tg-Jiu i n jude
AUGUST
1-31 AUGUST 2015
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Agen ia Na ional de Turism, la Tg-Jiu i n
jude
Parteneri: institu ii i a ez minte culturale, Prim rii i Consilii locale
* 2 august 2015
- Festivalul folcloric pentru tineret ,,Godine

Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Prim ria i C minul cultural, la Godine ti
i CJCPCT Gorj
* 1-3 august 2015
- Zilele comunei S celu
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Casa de cultur , la Sta iunea S celu
de Art
*1-7 august 2015
- Cntecul mun ilor. S rb toare comunitar
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Casa de Cultur Bumbe ti-Jiu, la Lainici
i
de Art
* 6 august 2015
- Hora satului
Organizeaz : C minul Cultural, la Dr gu e ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 6-7 august 2015
- Zilele comunei Logre ti. Festivalul folcloric ,,Hora din str
ia V-a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i a ez mintele culturale, la Logre ti
de Art
i CJCPCT Gorj
* 7 august 2015
- Simpozion i expozi ie: ,,Valori etnografice ale comunit ii Bumbe ti-Pi
Organizeaz : Consiliul local i C minul cultural, la Muzeul satului Bumbe ti-Pi ic
7-9 august 2015
- Festivalul na ional de folk i balad ,,Poarta s rutului'', edi ia a XII-a
de Art , Consiliul local i Prim ria Tg-Jiu, Consiliul
Organizeaz
Jude ean Gorj, la Tg-Jiu
Parteneri: CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu'', Ansamblul Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului'', DJCCPCN Gorj
* 9 august 2015
- R sunet n Poiana lui Mihai. Evocare istoric a popasului n Gorj al lui Mihai
Viteazul. Spectacol de poezie i muzic folk
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj
de Art , la Schela
Consiliul local i
Prim ria Schela
* 10-24 august 2015
- Simpozion Interna ional ,,Brncu
Tab ra interna ional de sculptur . Tab ra
de arte vizuale (cu participare interna ional
ia a V-a
Organizeaz : Prim ria i Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
Jiu
Parteneri: Filiala Gorj a UAP, UAPR, Universitatea ,,C-tin Brncu
-Jiu
* 12-15 august 2015
- Zilele Culturii Populare n Gorj, edi ia IV-a. Festivalul cntecului, jocului i
portului popular gorjenesc
. Trgul me terilor populari din
Romnia (cu participare interna ional ), edi ia a XI-a. Expozi ie stradal de fotografii i
bannere: ,,Me teri i me te
Expozi ie de art popular : ,,Odinioar pe
. Lans ri de c r i i reviste de folclor.
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu i n jude

Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Consiliile locale i Prim riile Tg-Jiu i Tismana,
de Art , a ez minte
culturale din teritoriu
* 14-15 august 2015
- Zilele Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curti oara. Simpozion
tiin ific etnografic na ional
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la Curti oara
de Art Tg-Jiu
* 15 august 2015
- Hramuri i nedei de Sf. Maria
Organizeaz : Consiliile locale i a ez mintele culturale, la Albeni, Br ne ti,
B rb te ti, Bolbo i, Bustuchin, C tunele, Cru e , Ione ti, Lele ti, Plop oru, Rovinari,
icleni, Turburea, Turcine ti
Scoar a, Slivile
- Inaugurarea colec iei muzeale locale
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i Biblioteca public , la Cru e
Partener: CJCPCT Gorj
- ntlnirea Fiilor satului. Parada portului popular. Spectacole folclorice
Organizeaz : Consiliul local, Biblioteca i C minul cultural, la Muzeul satului
Albeni
- ntlnirea Fiilor satului
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Scoar a
* 15-18 august 2015
- Zilele Comunei Bolbo i. Complex de manifest ri tiin ifice i cultural-artistice
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul Cultural, la Bolbo i
* 16-17 august 2013
- Simpozion tiin ific regional: ,,Oltenia de ieri i de azi-repere istorice i
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la
Curti oara
* 16-31 august 2015
- Festivalul interna ional de arte vizuale GORJFEST - Tab ra interna ional de
sculptur
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Pe ti ani
Partener: Ob tea Pe ti ani
* 17-22 august 2015
- Festivalul interna ional de folclor ,,Tg-Jiu
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
de Art , prim rii i consilii locale, la Tg-Jiu i
n jude
* 23 august 2015
Organizeaz : Centrul Cultural, Asocia ia ,,Sfin ii mp ra i Constantin
Stejari, Parohia i Biblioteca public , la Stejari
* 25 august 2015
- Simpozion: Istorie i tradi ii
Organizeaz : C minul Cultural, la D nciule ti
* 27-30 august 2015
- Vino acas la Brncu i. Program de promovare turistic a Gorjului
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Parteneri: institu ii i a ez minte culturale gorjene, operatori turism din ar i


str in tate
- Zilele ora ului Tg-C rbune ti. Festivalul interjude ean de muzic l ut reasc
,,Gena Brsan'', edi ia a X-a
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i CJCPCT Gorj, la Tg-C rbune ti
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionis
de Art
* 28-30 august 2015
- Transalpina - Drumul regilor. Bike-Fest
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 30 august 2015
- Festivalul na ional de tarafuri i famfare
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Mi carea de rezisten Bucure
Popular de Art , Muzeul Gorjului, la Curti oara
SEPTEMBRIE
* 1 septembrie 2015
- Armonii de toamn . Expozi ie de art a plasticienilor locali
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur i Biblioteca public , la
Rovinari
* 4-6 septembrie 2015
- Ritm i aventur . Promovarea ofertelor de team building i a turismului de aventur
n Gorj
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 5-6 septembrie 2015
- Zilele comunei Berle ti. S rb toare comunitar
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Berle ti
- Zilele comunei Alimpe ti. ntlnirea Fiilor satului
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural, institu iile colare, la Alimpe ti
- Zilele comunei Bumbe ti-Pi ic
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural, institu iile colare, la Bumbe ti-Pi ic
* 6 septembrie 2015
ia a V-a
- Festivalul folcloric al copiilor ,,Maria L t re
Organizator: Muzeul Jude ean, la sediu
Partener: Asocia ia ,,Dorule
de Art Tg-Jiu
- Festivalul interjude ean de muzic , tradi ii, obiceiuri i me te uguri romanoromanes ,,De la inim la inim
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i Biblioteca public
n reni
Parteneri: Consiliul Jude ean, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
* 6-8 septembrie 2015
- Atelierul Na ional de poezie ,,Serile la Br
ia a XIX-a
Organizeaz : Biblioteca Jude ean
de Art i
Funda ia Cultural ,,Serile la Br
-Jiu i Br diceni/ Pe ti ani
Parteneri: Prim ria i Consiliul local Pe ti ani
- Zilele ora ului Novaci. ntlnire cu Fiii Novaciului. Hramul Bisericii Rnca.
Expozi ie i Trg de animale i produse tradi ionale. Festivalul de folclor pastoral
ional ), edi ia a III-a

Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de cultur i Ob


la Rnca
Parteneri: Consiliul Jude ean, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
* 6-14 septembrie 2015
- Zilele comunei B le ti
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, C minul cultural i a ez mintele colare, la
B le ti
* 7-8 septembrie 2015
- Zilele comunit ii Bumbe ti-Pi ic
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Bumbe ti-Pi ic
- Zilele comunei Stoina
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i C minul Cultural, la Stoina
* 8 septembrie 2015
- Festivalul interjude
, edi ia a VII-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, Prim ria i Consiliul local, la Runcu
Parteneri: Consiliul Jude
de Art
ia a III-a
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Licurici
Partener: CJCPCT Gorj
- Nedei i hramuri de Sf. Maria Mic
Organizeaz : Consiliile locale i C minele Culturale, la B rb te ti, Br ne ti,
C tunele, Lele ti, Licurici, Negomir, Pade , Samarine ti, Scoar a, Slivile ti, Turcine ti
- ntlnirea Fiilor satului
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural B rb te ti, la Socu
* 9 septembrie 2015
- Evocare i concurs literar In memoriam profesor Haralambie Bodescu
Organizeaz : Consiliul local, a ez mintele de cultur i institu iile colare, la
Bustuchin
* 10 septembrie 2015
- Darie Dup. Expozi ie temporar de sculptur
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
- Festivalul l utarilor gorjeni, edi ia a XXV-a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Bolbo i
Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Pro
Popular de Art
*12 septembrie
Organizeaz : ANTREC filiala Gorj
* 14 septembrie 2015
- Hramuri i nedei de Crstov. n l area Sfintei Cruci
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Negomir
Organizeaz : CJCPCT Gorj i Centrul Cultural
-C rbune ti, la
Muzeul Crucilor de la M ce u
* 15 septembrie 2015
- S rb toarea muntelui
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural i Ob tea Dobri a, la Dobri a/ Runcu
* 19 septembrie 2015

- Baia de Fier - atrac ii turistice i tradi ii p store ti


Organizeaz : C minul Cultural, la Baia de Fier
Partener: CJCPCT Gorj
- Expozi ie temporar : Zilele Europene ale Patrimoniului
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sediu
* 20 septembrie 2015
- Festivalul interjude ean de folclor pastoral ,,Cob
participare interna ional ), edi ia a XXIII-a;
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul Cultural, la Baia de Fier

(cu

Popular de Art
* 22-23 septembrie 2015
- Aventura Biblionet continu - 5 ani de poveste. Atelier metodic pentru bibliotecarii
publici
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , Asocia
Jiu i n jude
* 23 septembrie 2015
- Expozi ie temporar : Arme din patrimoniul muzeului din preistorie pn la
contemporaneitate
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 26 septembrie 2015
- Roata morii se-nvrte te.
toare popular
Organizeaz : C minul Cultural, la S ule ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 27 septembrie2015
- S rb toarea castanului. Manifestare cultural comunitar
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul Cultural, la Blti oara/ Runcu
Partener: CJCPCT Gorj
- ntlnirea Fiilor Gorjului
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Liga Cultural
ti,
de Art ,
la Bucure ti
* 28 septembrie 2015
- S rb torile Toamnei. ntlnire cu rapsozii i me terii populari din zon
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca public , la Rovinari
OCTOMBRIE
* 1 octombrie 2015
- Ai carte, ai parte! Edi ia a V-a a Concursului destinat copiilor, avnd la baz lecturile
din bibliotec
Organizeaz : Biblioteca Jude ean i Asocia ia ,,Priet
pentru Copii
- Ziua Mondial a Persoanelor Vrstnice . Complex de manifest ri omagiale
Organizeaz : Prim riile i Consiliile locale, la Tg-Jiu i n jude
Popular de
Art , a ez minte culturale locale
- Cine n-are b trni ... Complex de manifest ri nchinate persoanelor vrstnice
Organizeaz : Prim ria i Biblioteca public , la B rb te ti
* 3-4 octombrie 2015

- Zilele comunei Crasna. ntlnire cu Fiii satului


Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Centrul Cultural ,,Fra ii Buze
Partener: CJCPCT Gorj
* 9-11 octombrie 2015
- Festivalul toamnei. Complex de manifest ri de conservare i promovare a tradi iilor,
obiceiurilor, me te ugurilor i gastronomiei specifice Gorjului
Organizeaz : Prim ria Tg-Jiu
Parteneri: institu ii culturale gorjene
* 11 octombrie 2015
ia a IV-a
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Parteneri: Asocia ia ,,Dorule
de Art Tg-Jiu
- S rb toarea roadelor. Manifestare comunitar
Organizeaz : C minul Cultural i Centrul Cre tin Baptist Bolbo i, la Ursoi a
- nfiin area Muzeului Satului Tele ti. nfiin area Cercului de art a lemnului
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural Tele ti
Partener: CJCPCT Gorj
- S rb toarea recoltei. Manifestare comunitar
Organizeaz : C minul Cultural, la Baia de Fier
* 12 octombrie 2015
- S rb toarea toamnei. Manifestare comunitar
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural Runcu, la Valea Mare
- Ziua recoltei. Serbare cmpeneasc
Organizeaz : C minul Cultural, la D nciule ti
* 14 octombrie 2015
- Evocare istoric
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Parteneri: Biblioteca Jude ean , Asocia ia ,,tradi ia militar
ti
- Ceremonial religios, militar
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj i Prim ria Tg-Jiu, la Tg-Jiu (Podul Jiului)
Partener: CJCPCT Gorj
- Nedei i hramuri de Sf. Paraschiva
Organizeaz : Consiliile locale i a ez mintele culturale, la Alimpe ti, B rb te ti,
Blteni, C tunele, Pade , S ule ti, Slivile ti, Stejari, Runcu, Tele ti, Turceni, V giule ti
- Hora satului/ Culesul viilor
Organizeaz : Prim ria, Parohia i C minul Cultural Runcu, la Blti oara
- Hramul satului Blteni. S rb toare comunitar
Organizeaz : C minul cultural i Biserica Parohial , la Blteni
* 16-17 octombrie 2015
- S rb toarea castanului. Simpozion: ,,Castanul - arborele emblem
Expozi ie cu vnzare. Spectacole folclorice
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i Centrul Cultural, la Tismana
* 17-18 octombrie 2015
- ntlnirea Fiilor satului
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i c minul cultural, la Vladimir
* 18 octombrie 2015
- Ziua recoltei. Expozi ii de produse tradi ionale i de art popular local . Spectacole
folclorice

Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur i Biblioteca public , la


Rovinari
- Complex de manifest ri cultural-artistice prilejuite de mplinirea a doi ani de la
nfiin area Centrului Cultural
Organizeaz : Prim ria, Centrul Cultural, Biblioteca public
nazial , la
Stejari
* 20 octombrie 2015
- Simpozion na ional: Istoricul literar Pompiliu Marcea, fiu al satului Scoar a
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i C minul cultural, la Scoar a
Parteneri: Consiliul Jude ean Gorj, CJCPCT i Biblioteca Jude ean
* 20 octombrie-10 noiembrie 2015
- Toamna cultural . Expozi ii de carte i de art plastic , spectacole artistice
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local i a ez mintele culturale i colare, la
n reni
* 21-27 octombrie 2015
- Confesiuni la Masa T cerii. Simpozion MultiArt dedicat zilei de 27 octombrie 1938
- inaugurarea ansamblului brncu ian. Parad costume de epoc , concerte, spectacole de
teatru i dans, dezbateri, conferin e, lecturi publice, trg de carte, ateliere de crea ie
plastic , de sculptur n lemn i piatr , arhitectur , sticl rie, tapiserie, scriere creativ i
benzi desenate, concursuri, expozi ii de fotografie, de documente etc.
Organizeaz : Prim ria i Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
Tg-Jiu
de Art , Muzeul Jude ean, Ansamblul
Parteneri:
-Jiu
* 22 octombrie 2015
- Simpozion: Tradi ii culturale locale
Organizeaz : C minul Cultural, Biblioteca public , institu iile colare, la Muzeul
satului Bumbe ti-Pi ic
Partener: CJCPCT Gorj
* 23-25 octombrie 2015
- Festivalul na ional de umor ,,Ion C n
, edi ia a XXIII-a
- Salon interna ional de caricatur , edi ia a IV-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu i Runcu
Parteneri: Biblioteca Jude ean
de Art , Consiliul local Runcu,
Asocia ia Epigrami tilor din Romnia, Asocia ia Caricaturi tilor din Romnia, Societatea
Umori tilor Gorjeni, Liga Cultural
ti
* 25 octombrie 2015
- Ziua Armatei Romne. Ceremonial militar i religios
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Prim rii i Consilii locale, la Tg-Jiu i n jude
* 27 octombrie 2015
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 30 octombrie 2015
- Trgul creatorilor populari
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
Partener: CJCPCT Gorj
NOIEMBRIE
* 1 noiembrie 2015

- Simpozion: Educa ia permanent prin Universitatea Popular . Deschiderea anului


colar 2015-2016
Organizeaz : C minul Cultural i Universitatea Popular local , la Baia de Fier
Partener: CJCPCT Gorj
- Focuri peste arini. Mo ii de toamn
Organizeaz : C minul Cultural i Biblioteca public , la Turcine ti
Partener: CJCPCT Gorj
* 2-5 noiembrie 2015
- Festivalul cntecului popular romnesc ,,Maria L t re
ia a XXII-a
Organizeaz : Consiliul Jude ean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
de Art , Prim ria municipal , Liga Cultural
,,Fi
-Jiu i B lce ti
* 5 noiembrie 2015
- Evocare: Nicolae Hasna - 140 ani de la na tere
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
* 6 noiembrie 2015
- Expozi ie de tablouri confec ionate din semin e i frunze uscate
Organizeaz : C minul Cultural, la Jupne ti
* 10 noiembrie 2015
- Expozi ie de art popular local
Organizeaz : C minul Cultural
, la Bumbe ti-Pi ic
* 12 noiembrie 2015
toare: Datini str bune
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
- Simpozion na
Decernarea distinc
unei personalit i culturale care s-a remarcat prin contribu ia sa la dezvoltarea cercet rilor
privind via a i opera lui C-tin Brncu i. Lans ri de carte, vernisaj expozi ie
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
i
Biblioteca Jude ean , la Tg-Jiu
icleni
de Art , Muzeul Jude ean, Liceul de
Arte, USR, Consiliul local i Biblioteca or eneasc
-tin Brncu
-Jiu
* 16-18 noiembrie 2015
- Filocalia. Complex de manifest ri spiritual-religioase
Organizeaz
de Art , la Tg-Jiu
Parteneri: Mitropolia Olteniei, Consiliul Jude ean Gorj, Protopopiatele N i S,
ASCOR Tg-Jiu
* 18 noiembrie 2015
- Evocare: ,,Un savant gorjean dat uit rii - Ion Popescu-Voite
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la Casa memorial Ion Popescu-Voite ti de la
B l ne ti
Parteneri: Consiliul local, C minul cultural
oala general ,,Ion PopescuVoite
* 27 noiembrie 2015
- Expozi ie fotodocumentar : ,,1 Decembrie - Ziua Na ional
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la sediu
Partener: Biblioteca Jude ean
- ntlnirea Fiilor Gorjului din Banat
Organizeaz : Liga Cultural Fiii Gorjului Banat, la Timi oara
* 30 noiembrie 2015

- Trgul de iarn (Blciul de Sf. Andrei). Expozi ii de produse tradi ionale i art
popular
Organizeaz : Consiliul local, Prim ria i Centrul Cultural ,,George Co
Partener: CJCPCT Gorj
- Cnt
Organizeaz
- Art & Me te ug. Salon expozi ional al artelor i me te ugurilor tradi ionale, cu
Organizeaz

de Art , la Muzeul Jude ean


DECEMBRIE

* 1 decembrie 2015
- Ziua Na ional a Romniei. Ceremonial religios, militar i civil. Complex de
manifest ri tiin ifice i artistice nchinate evenimentului
Organizeaz : Consiliul Jude ean i Prefectura Gorj, Prim ria Tg-Jiu, Prim rii i
Consilii locale, institu ii i a ez minte culturale, la Tg-Jiu i n jude
* 1-6 decembrie 2015
- Trgul de Mo Nicolae, edi ia a VII-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
de Art , Palatul Copiilor Tg-Jiu
Parteneri: Prim ria Tg* 2-20 decembrie 2015
- Deschide u a, cre tine! Spectacole artistice nchinate s rb torilor de iarn
Organizeaz
* 4 decembrie 2015
- Mo Nicolae i recompenseaz pe cei merituo i. Premierea participan ilor la
Organizeaz : Biblioteca Jude ean , la Filiala pentru copii
* 5-6 decembrie 2015
- Cu colindul la fiecare cas . Festival jude ean de obiceiuri i tradi ii de iarn
i CJCPCT Gorj, la Tg-C rbune ti
Organizeaz
Partener: Palatul Copiilor Tg-Jiu
* 5-20 decembrie 2015
- Trgul de Cr ciun
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
* 7 decembrie 2015
ia a VIII-a
- FestivalOrganizeaz : Consiliul local i C minul Cultural, la Dr gote ti
de Art , CJCPCT Gorj, Funda ia ,,D ruie Vie
Tg-Jiu
* 9 decembrie 2015
- Memorial Valentin Ta cu. Pelerinaj la Tismana
Organizeaz
de Art , la Tismana
* 10 decembrie 2015
- Memorial Titu R doi. Pelerinaj la Cmpofeni
Organizeaz
de Art , la Arcani
* 12 noiembrie 2015
- Miss Cr ciuni a
Organizeaz : Prim ria, Casa de cultur i Biblioteca or eneasc , la Rovinari
* 14 decembrie 2015
- Expozi ie de m ti tradi ionale

Organizeaz : C minul Cultural, la Dr gu e ti


Partener: CJCPCT Gorj
* 14 - 18 decembrie 2015
- E vremea colindelor. Activit i creative desf urate de elevi, concerte, premierea
c tig torilor la concursul ,,C r ile care conteaz
Organizeaz : Biblioteca Jude ean i institu ii de nv mnt, la filiale
* 15-21 decembrie 2015
- Ac iuni de ,,g
n straie noi pentru ntmpinarea s rb torilor de iarn .
Manifest ri cultural-artistice
Organizeaz : Prim ria i Centrul Cultural ,,Fra ii Buze
* 15-24 decembrie 2015
- Miracolul Cr ciunului. Colind m, noi colind m ...iarna. Complex de manifest ri
artistice nchinate s rb torilor de iarn
Organizeaz : Consiliile locale, Prim riile, institu iile i a ez mintele culturale, n
toate localit ile de re edin din jude
* 16 decembrie 2015
- nfiin area Muzeului satului B le ti
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Corne ti
Parteneri: CJCPCT Gorj, Muzeul Jude ean, Asocia
* 16-22 decembrie 2015
- Zilele Recuno tin ei. Evocare i expozi ie temporar nchinate mplinirii a 26 ani de
la victoria Revolu iei romne
Organizeaz : Muzeul Jude ean, la sediu
Partener: Biblioteca Jude ean
- Zilele Recuno tin ei. Complex de manifest ri tiin ifice i artistice nchinate
revolu iei Romne
Organizeaz : Prim ria municipiului Tg-Jiu
Parteneri: Institu ii culturale
* 17 decembrie 2015
- Corala trgujian , edi ia a IX-a
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Partener: Liceul de arte ,,C-tin Br
- E vremea colindelor. Concurs i concerte de colinde ,,Ziurel de ziu
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur , Biblioteca public ,
Catedrala Ortodox ,,Sf. mp ra i Constantin
i 3, Clubul Elevilor Rovinari
* 18 decembrie 2015
- Alaiul obiceiurilor de iarn
Organizeaz : CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu
Parteneri: Consiliul Jude
de Art , Ansamblul Artistic
ez minte culturale
* 19 decembrie 2015
- Colind , Doamne, colind ... Mini-spectacole cu grupurile de colind tori
Organizeaz
de Art , la Tg-Jiu
- Gala Premiilor Brncu i. Spectacole de gal
Organizeaz : Centrul Municipal de Cultur ,,Constantin Brncu
-Jiu
de Art , Muzeul Jude ean,
Filarmonica ,,O
* 19-20 decembrie 2015
- Festival de datini i obiceiuri de iarn ,,Pi r ii cu m

Organizeaz : C minul Cultural Pade , la C lug reni


de Art Tg-Jiu
* 20 decembrie 2015
- Datini i obiceiuri de Cr ciun. Spectacol artistic ,,A ai
obiceiuri de iarn ,,Deschide u a, cre
ii de carte, art plastic i
fotografie
Organizeaz : Prim ria, Consiliul local, Casa de Cultur i Biblioteca public , la
Rovinari
- Scrisoare c tre Mo Cr ciun. Concurs de crea ie literar
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Lele ti
Parteneri: Gr dini ele i colile din localitate
* 22 decembrie 2015
- Datini i obiceiuri de iarn . Spectacol tradi ional de Cr ciun
Organizeaz : Prim riile, Casele de cultur i Bibliotecile or ene ti, la Rovinari i
icleni
toare: Vremea colindelor
Organizeaz : Prim ria, C minul Cultural, Biblioteca public , institu iile colare, la
Bumbe ti-Pi ic
* 22-23 decembrie 2015
- Alaiul obiceiurilor de iarn . Festival-concurs de colinde i cntece de Cr ciun
Organizeaz : Casa municipal de cultur , la Motru
Partener: CJCPCT Gorj
- Iat vin colind torii. Spectacole de colinde i obiceiuri specifice localit ii
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Bustuchin
- Tradi ii i obiceiuri de iarn . Spectacole artistice nchinate s rb torilor Cr ciunului i
Anului Nou
Organizeaz : Prim ria i C minul Cultural, la Baia de Fier
* 24 decembrie 2015
- Pi r ii/ Colinde ul/ Tradi ii i obiceiuri de iarn
Organizeaz : A ez mintele culturale din jude
* 27 decembrie 2015
- O, ce veste minunat ! Festival local de datini i obiceiuri de iarn
Organizeaz : Consiliul local i C minul Cultural Br ne ti, la Capu-Dealului
NOT :
* Ianuarie - Decembrie 2015:
- Derularea Programului cultural Lada de zestre (culegere de cntece, jocuri populare,
datini i obiceiuri tradi ionale) ini
Tg-Jiu;
- Continuarea Programului cultural jude ean Conservarea memoriei culturale a
Gorjului: colec ii muzeale i monografii locale, ini iat i desf urat de Centrul Jude ean
pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Gorj;
- Continuarea Programului cultural jude ean Me teri i me te uguri n Gorj
(nfiin area de cercuri de art popular pe lng a ez mintele culturale din teritoriu), ini iat
i desf urat de Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale.
* Agenda cultural a anului 2015 este completat de:
- stagiunile permanente ale institu iilor profesioniste de spectacol: Teatrul Dramatic
- stagiunile Orchestrei trgujiene de camer
i Ansamblului folcloric ,,Maria L t re

pu ari
;

- vernisajele expozi iilor i saloanelor de art plastic ale Centrului Jude ean pentru
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi
, precum i ale
expozi iilor i saloanelor de fotografie artistic ale membrilor gorjeni ai Asocia iei
Arti tilor Fotografi din Romnia;
- lans ri de c r i ale membrilor Reprezentan ei Gorj a Uniunii Scriitorilor din Romnia
i ale altor scriitori din jude i din ar ;
- lans ri de CD/DVD-uri imprimate de
de Art i Ansamblul artistic
- permanetizarea apari iei unor publica ii culturale: Revista Jiului de Sus, Portal
M iastra, Crinul satelor, Bilete de papagal i Hazul ale Centrului Jude ean pentru
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Gorj; Caietele Columna ale Societ ii
-Jiu; Serile la Br diceni a Funda iei Culturale ,,Serile la
i a CJCPCT Gorj; Litua a Muzeului Jude
Lada
Br
de zestre
colii Populare de Art Tg-Jiu; Miori a nov cean a Casei de Cultur
Novaci; R d cini a C minului Cultural Baia de Fier; Interfluvii a Societ ii Culturale
R dine ti; S celata a Casei de Cultur S celu; Ad Mutrium a Casei de Cultur a
municipiului Motru; Vestitorul a C minului Cultural St ne ti; Tradi ii tele tene a
C minului Cultural Tele ti; Fream tul a Prim riei i C minului Cultural Bustuchin;
Onoare i jertf a Filialei Gorj a Asocia iei Na ionale a Veteranilor de R zboi i a
CJCPCT Gorj;
- vernisarea unor expozi ii de art plastic i fotografic ale CJCPCT Gorj n ri ale
U.E.;
-Jiu,
- turnee n ar i str in