Sunteți pe pagina 1din 63

RICHARD AL III-LEA

Traducere de DAN DUESCU PERSOANELE:


REGELE EDWARD AL IV-LEA EDWARD, fiii regelui fraii regelui Wales; mai tr iu regele Edward al !-lea RICHARD, du"e de #$r% GE&RGE, du"e de (31arence

prin de.

RICHARD, du"e de Gl$u"ester; mai tr iu regele Ri"'ard al Ill-lea (n tn)r fiu al lui Claren$e HE*RIC, "$nte de Ri"'m$nd; mai tr iu regele Henri" al !ll-lea CARDI*AL(L+ BOURCHIER, ar'iepis"$p de Canter,urTHOMAS R&.HERHA/, ar'iepis"$p de #$r% 0&H* MORTON, epis"$p de El D(CELE DE 1(C2I*GHA/ D(CELE DE *&R3&L2 C&*.ELE DE 4(RRE#, fiul s)u C&*.ELE RIVERS, fratele reginei Eli a,et', s$ia regelui Ed5ard /ARCHI6(L DE D&R4E. 7i L&RD(L GRE#, fiii reginei Eli a,et' C&*.ELE DE &83&RD L&RD(L HASTIN!S L&RD(L 4.A*LE#, numit 7i C&*.ELE DE DER1# L&RD(L L&!EL 4IR .H&/A4 VAU!HAN 49R RICHAR" RA.CLI33 4IR #ILLIAM CA.E41# 4IR 0A/E4 .#RREL 4IR 0A/E4 1L(*. SIR #ALTER HERBERT 4IR R&1ER. 1RA2E*1(R#, l$"$tenentul .urnului 4IR WILLIA/ 1RA*D&* CHRI4.&:HER (R4WIC2, pre$t Alt pre$t L$rdul primar al L$ndrei ;eriful de #il$%&ire .RE44EL 7i 1ER2ELE#, ag'i$tani pe lng) lad- Aurie REGI*A ELI6A1E.H, s$ia regelui Ed5ard al IV-lea /ARGARE., <)du<a regelui Henri" al !l-lea D(CE4A DE #&R2, mama regelui Ed5ard al I!-lea, a lui Claren"e 7i a lui Gl$u"ester LAD# A**E, <)du<a lui Ed5ard-prin de Wales, fiul regelui Henri" al !l-lea; mai tr iu m)ritat) "u du"ele de Gl$u"ester LAD# /ARGARE. 'LANTAI GE*E., tn)ra fii") a lui Claren"e L$r i 7i ali "urteni; d$i gentil$mi, un s"utier, un grefier, "et)eni, u"iga7i, "raini"i, spe"trels "el$r u"i7i de Ri"'ard al 99l-lea, s$ldai et". A"iunea se petre"e n Anglia.

ACTUL
SCENA 1
Londra. O strad. Intr Gloucester1.

GL&(CE4.ER= A i iarna <ra>,ei n$astre s-a s"'im,at, ? :rin s$arele lui #$r% , n t$i de <ar); Iar n$rii t$i, "e "asa ne-$ stri<eau, 4nt ngr$pai n snu-adn" al m)rii. :urt)m pe fruni "ununi de ,iruin); Din "iunte arme am f)"ut tr$feu; "in aspre trm,ii, <esele taifasuri; Din mar7 r) ,$ini", pa7i sua<i de dan. 1r) datul /arte "'ipul (i-l des"nmt), ;i-a"um, n l$" s) sperie <r)>ma7ii n")le"at pe "ai mpl)t$7ai, El d)nuie-n iata"uri de d$mnie La mngi$sul "nte" al l)utei. Dar eu, "e nu-s %$ru)i$ pentru 'r>$ane ;i ni"i s) m) r)sf) n dul"i $glin i, @ Eu, "runt "iuntit, "e nu p$t s) m)-nf$i :e lng-$ nimf) leg)nat)-n 7$lduri; Eu, "el ne"ump)nit de$p$tri<), :r)dat la trup de firea ne"instit), *e-ntreg 7i s"l"iat, prea timpuriu 6<rlit n lumea "e respir), 7i-n") A7a p$"it, s")lm,, ") pn+ 7i "linii /) latr) "nd p)7es" 7$nti". p$ drum> Da, eu, n piuitul sla, al p)"ii, *u >indui s)-mi petre" r)ga ul altfel De"t pri<indu-mi um,ra lung)-n s$are ;i "ugetnd la strm,)"iunea mea. De"i, "um nu p$t s) fiu ni"i "urte an, *i"i s) m)-m,ii la gale7e taifasuri,
ABC
477

/i-am pus *n +*nd s) fiu un ti")l$s, Ur*nd 'u urul ilel$r de a i. (r eli am. nn$dat, prepusuri.grele., :rin ,ete .pr$feii, s"$rne( 7i <ise, :e re+e ,(i pe Clirence, -ra.i-/%i, La ur) s)ri asmut,Dmistuit$are. ;i da")

Ed5ard riga-i ,un 7i drept Ct eu su,ire, "utr),-nt$rt$"'eat, C'iar ast) i Claren"e intr) su, ),rea De r)ul pr$feiei "um ") EGFA Lui Ed5ard Gi)starii-i <a strpi. Intrai n suflet, gnduri= <ine Claren"e.
(Intr Clarence, ntre str !, "! #ra$en%ur&.'

6i ,un), frate;"e-i "u-a"este str)>i n >uru-alteei taleH CLARE*CE= 4u<eranul, D$rind s) m) fereas") de prime>dii, /i-a dat a"est alai s-a>ung la .urn.I GL&(CE4.ER= De "eH CLARE*CE= De-a"eea ") m) "'eam) Ge$rge. GL&(CE4.ER= Dar, <ai de mine, nu e <ina ta; :e na7i se "u<enea s)-i fi n"'is. A, eu s$e$t ") riga pl)nuie7te 4) te ,$te e-a d$ua $ar)-n .urn.C Dar "e sentmpl), Claren"eH :$t s) 7tiuH CLARE*CE= Da, 2i"'ard, "nd <$i 7ti 7i eu; ")"i nu 7tiu, .e n"redine ; dar riga, pe "t aflu, La <ise 7i pre i"eri ia aminte ;i smulge sl$<a EGF din alfa,et, 6i"nd "um ") un mag i-a spus ") EGF :e-ai s)i urma7i i <a de m$7teni; ;i "um, pe nume Ge$rge, n"ep "u EGF, El "rede-n gndul s)u ") eu a7 fi. Asemenea n) ,tii 7i alte-as$meni mpinsu-l-au pe rege s) m)-n"'id). GL&(CE4.ER= A7a-i "nd pe ,)r,at f$meia-l mn)= *u regele te fere") Jt .urn, Ci lad- Gre-, B ne<asta lui. Da, Claren"e, 4pre-att de aspre fapte ea(l ndeamn). Au nu t$t ea 7i prea"institul d$mn, Ant$n- W$$d<ille,K frate-s)u, l-au pus
478

CLARE*CE=
GL&(CE4.ER= 1RA2E*1(R#= GL&(CE4.ER= 1RA2E*1(R# GL&(CE4.ER= 1RA2E*1(R#= GL&(CE4.ER= 1RA2E*1(R#= CLARE*CE= GL&(CE4.ER=

4u, la")t pe l$rd Hastings, t$t n .urn, De unde adinea$rea fu s"$sH *i-i <iaa-n "umpeni, Caren"e, <iaa-n "umpeni. :e "erL 3erit nu-i nimeni, f)r) d$ar De rudele reginei 7i-a"ei "raini"i Ce treap)d) prin n$apte ntre rege ;i d$amna 4'$reM. *u 7tii cu/ l$rdul Hastings 4-a mil$git de ea s)-l sl$,$ eas")H Cer7ind umil a"estei eit)i, Ie7i din temnii l$rdul 7am,elan. ;i eu i spun= s$"$t ") alt "'ip nu-i, De <rem ,un)<$in) de la rege, De"t, slugi ei, s)-i m,r)")m li<reaua. Ea 7i r)s"$apta <)du<) pi ma7e, De "nd l$-a uns d$mnie-al n$stru frate, 4nt "utre mari 7i tari a"i-n regat. Iertai, altee= maiestatea-sa /i-a dat p$run"i temute "um "a ni/eni 4). nu <$r,eas") ntre patru $"'i, De $ri"e treapt)-ar fi, "u-al <$stru frate. A7aL De <rei, "instite 1ra%en,ur-, .e p$i mp)rt)7i din t$t "e spunem. .r)dare nu ur im; i"eam de "rai C)-i f)r) de pri'an) 7i-nelept; C) n$,ila-i regin) e frum$as), De <rst) "$apt), 7i gel$as) nu-i; C) are d$amna 4'$re ginga7 pi"i$r, Cirea7) gura, $"'i sprinari, grai dul"e; C) rudele reginei se-nd$mnese. Ei, "e i"i, sirH Au p$i t)g)duiH Cu-a"estea n-am de-a fa"e eu, mil$rd. De-a fa"e n-ai "u d$amna 4'$reL As"ult)L Cel "e-ar a<ea, afar+ de unul singur, E ,ine s) lu"re e pe as"uns. A"ela unul "ine e, mil$rdH 1)r,atul ei, tl'are. /) pr)7tiH Iertare "er, 7i mult <) r$g, alte), Cu-naltul du"e <$r,a s-$ "urmai. ;tim "e p$run") ai 7i ne supunem. 4ntem reginei 7er,i= de"i, ne supunem. Cu ,ine, frate; eu m) du" la rege;
479

;i $ri"e slu>,) ai d$ri s)-i fa" N 4)-i spun 7i s$r) <)du<ei lui+ Ed5ard 9O N ndepiini-<$i, numai s) te s"ap. 4urg'iunu-a"esta, pn) una-alta, G /) d$are-att "t ni"i nu ,)nui tu. CLARE*CE= ;tiu, nu-i pl)"ut ni"i unuia din n$i. GL&(CE4.ER= Ei, las), nu <ei sta n"'is prea mult; .e s"$t eu. Da") nu, <$i a"e-n l$"u-i. A"um, r),dare. CLARE*CE= .re,uie; "u ,ine. (Clarence, #ra$en%ur& "! slr !le !es.' GL&(CE4.ER= :e "ale f)r)-nt$ar"ere te du, *ai<e Claren"eL ;i de drag "e-mi e7ti, n "er mna-<$i du'ul t)u "urnd, IPe-Q <a primi din mna n$astr) "erul. Dar "ine-iH Hastings, pr$asp)t sl$,$ itL
(Intr )ast!n*s.'

HA4.I*G4= GL&(CE4.ER=

D$res" i ,un) n$,ilului l$rdL Asemeni pentru l$rdul 7am,elanL

1ine<enit e7ti )ril$r. Ce fel A ndurat d$mnia-ta p$pr"aiaH HA4.I*G4= Ca $ri"e prins, alte)= "u r),dare. Dar <$i tr)i, mil$rd+, s)-i r)spl)tes" J :e t$i a"ei "e mi-au prile>uit-$. GL&(CE4.ER= J Desigur, negre7it; la fel 7i Claren"e; , Du7manii <$7tri>snt 7i-ai lui; la fel L-au ,ntuit pe el "a 7i pe <$i. HA4.I*G4= E trist s) <e i $ pa>ur)-ntre gratii, Ct g)i 7i ulii prad)-n <$ia l$r. GL&(CE4.ER= Ce <esti prin trgH HA4.I*G4= *u-s <e7ti mai reie-n trg de"t pe-ai"i; E linga< riga, sla, 7i. a,)tut, Iar d$"t$rii-s "u inima s)rit). GL&(CE4.ER= :e sfntul :a<el, pr$ast$, pr$aste <e7ti. :rea mult) <reme s-a 'r)nit gre7it, :rea mult 7i-a ist$<it reges"ul trup. E f$arte durer$s "nd te gnd"7ti. ;i a"e-n pat. H HA4.I*G4= Da, a"e. GL&(CE4.ER= :le"ai +nainte; eu <) <$i urma.
(+ast!n*s !ese.'

*u <a tr)i, i" eu; dar ni"i s) m$ar) Ct nu-l urnes" d$ $r pe Ge$rg$ spre "er. /) du" s)-i gnd)r ura pentru Claren"$ Cu-n<rt$7ate-n ade<)r min"iuni= ;i da") nu dau gre7, "i trag n plin, *u mai tr)ie7te Claren"e n"-$ i. ;i-atun"i pe rege ia-l la snu-i, D$amne, Iar lumea las-$ tu pe mna mea. Atun"i pei-<$i pe me ina War5i"% 99, /)"ar ") s$ 7i tat) i-am u"is. *u-i drum mai drept s-$-m,un pe muieru7") De"t s)-i fiu p)rinte 7i ,)r,at= ;i am s)-i fiu N nu "'iar de dragul ei, Ct pentru alt mai adum,rit liman La "are-a>ung lundu-mi-$ de s$a). Dar pn) n-am s)rit, s) nu i" '$p= C)"i Ed5ard n")-i d$mn, Claren"e "-ntreg= Cnd du7i <$r fi, <)d eu "u "e m-aleg.
(Iese'

SCENA 2
O alt strad d!n Londra. Este adus tru,ul nensu-le.!t al re*elu! +cnr!c al /l(lcn, ,urtat ntr(un s!cr!u desc0!s "! str u!t de curten! nar1a.! eu 0ale%arde; lad& Annc ele"te n ur1a ala!ulu! -unerar. A**E=

A7ternei >$s p$<ara "ea sl)<it) NR De p$ate un si"riu "uprinde sla<a N Cit <$i >eli n)prasni"ul sfr7it Al <redni"ului $s de Lan"aster. 1iet trup de g'ea)-al unui rege sfntL 4"rum <ineiu al "asei Lan"asterL Le7 f)r) snge-n <inele-i rege7tiL Iertat s)-mi fie, du'ul t)u de-l strig 4-aud) >eluirea ,ietei Anne, Anne a lui Ed5ard, fiul t)u str)puns De mna "e-a des"'is a"este r)niL
480 481

:e <ranele prin "are-i "urse <iaa 2"<)rs din $"'i adarni"ul ,alsam. 1lestem pe mna "e te-a sfrte"at, :e sufletul "e f)r) suflet stinse, :e sngele "e snge a <)rsatL /ai grea n)prasn) "ad) pe mi7elul Ce prin $m$rul t)u ne-a mi7elit, De"t ure la 7erpi, paingi, 0r1%cani ;i t$t "e-i trt$are <enin$as)L 3e"i$r de <a s) ai,), strpitura, 3)tat) timpuriu 7i "a ne-lumea, 4)-nspaime "u-al s)u "'ip "iudat 7i slut :e muma "e n)d)>duise-n el; ;i m$7teneas") nen$r$"ul luiL 4$ie de-$ a<ea "nd<a, s-a>ung) :rin m$artea lui la fel de <itregit) :e "t snt eu, pier nd 7i s$ 7i tat)L A"um, spre C'ertse-9? "u p$<ara sfnt), De la 4nt :a<el9@ luat), s-$-ngr$p)m; !ei $di'ni, de $,$sii, "t eu i <$i >eli lui Henri"-rege le7ul.
(2urttor!! r!d!c 1ortul "! na!ntea3. Intr Olouccster.'

GL&(CE4.ER= 4tai, punei le7ul >$s <$i "ei "e-l du"ei. A**E= Ce negru <ra"i l "'eam) pe-a"est dia<$l 4) "urme mplinirea pi$7ieiH GL&(CE4.ER= /i7eil$rL 0$s le7ulL C) de nu, Le7 fa" din nesupus, pe 4fntul :a<elL C(R.EA*(L= 4tai nap$i, mil$rd, s) trea") ra"la. GL&(CE4.ER= Dul)u m$>i"L stai tu "nd p$run"es"= 4us 'ale,arda de la pieptul meu 4au, pe 4nt :a<el, te d$,$r n "$l, ;i-n pinteni te stri<es", mi7el sfruntat.
(2urttor!! las racla os.'

A**E=

CumH .remuraiH !) temeiH *u <)

mustru, C)"i murit$ri sntei; 7i $"'i de $m *u-l p$t r),da pe dia<$l. :iei satan)L Al iadului, tu, gr$a ni" slu>it$rL D$ar trupul "el <remelni" ai putut 4)-i st)pne7ti, dar nu 7i du'ul. :ieiL 4ua<) sfnt), de 'atrul milei SG.u fi a7a de rea.
GL&(CE4.ER= 145 A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A*8E=

Dra" s"rna<, pi"i, :iei, pentru Dumne eu, 7i d)-ne pa"e; C)"i i-ai f)"ut "lin lina lume iad, Iad plin de <aier greu 7i de anTtemi. De te desfat) "rn"enele-i fapte, :ri<e7te-a"east) pild) de m)"el. !edei, <$i t$i, "um r)nile lui Henri" Cel m$rt se "as") iar)7i, sngernd.9A /$rman de urenie, r$7e7te, C)"i tu sile7ti n$u snge s) musteas") Din <ine f)r) snge, g$ale, re"i= *e$meneas"a, nefireas"a-i fapt) 4trne7te-a"est mult nefires" pu'$i. .u, D$amne, i-ai dat sngele; r) ,un)-lL U)rn) "e-i s$r,i sngele, r) ,un)-lL .rimitei, "eruri, tr)snet s)-l sf7ie, 4au "as")-te, p)minte, s)-l ng'ii, Cum sugi 7i sngele a"estui rege De-un ,ra "rmit din iaduri, sfrte"atL .u nu "un$7ti, d$mni), legea milei= 4) r)spl)te7ti prin ,ine r)utatea, 1lestemele prin ,ine"u<nt)ri. Haine, .u ni"i n "er ni"i pe p)mnt n-ai legi; ;i-$ fiar), "t de rea, "un$a7te mila. Eu n-$ "un$s", drept "are fiar) nu-s. /inune "nd un dia<$l drept "u<nt). ;i mai minune-un nger mni$s. Di<in) ntrupare a femeii, De-a"este -n"'ipuite f)rdelegi /) las) pe-ndelete s) m) sp)l. Cl$eit)-mpui"iune de ,)r,at, :entru 7tiute f)rdelegi m) las) 4) ,lestem '$itul t)u "el ,lestemat. 3rum$as) peste fire, d)-mi, n ti'n), R)ga ul s) m) de <in$<)es". Hd peste-n"'ipuire, i ,)<it !ei fi d$ar da")-i pui un 7treang de gt. /-ar $sndi asemeni de n)de>de. :rin de n)de>de-ai ")p)ta iertare, .u nsui $sndire dreapt) dndu-i, C)"i pe nedrept pe alii-ai ")s)pit.
483 !LOUCESTER2 A**E= !LOUCESTER2 A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= 484

V GL&(CE4.ER=

4) i"em ") nu eu i-am $ra$rt. Atun"i s) i"em ") nu-s m$ri= dar snt, ;i-s m$ri, satan), "'iar de /*na ta. *u i-am u"is eu s$ul. De"i e <iu. &, nu, e m$rt; 7i Ed5ard l-a r)pus. Min.i, plis" spur"at= regina Mar+are$ !) ut-a spada-i a,urind de %*n+e, ;i "'iar n pieptul ei ai <rut sa-mpungi, Dar fraii t)i i a,)tur) <rful. Cu "lana-i m-a strnit, p)"atul l$r :e umeriimi ne<in$<ai punndu-l. 1a firea-i snger$as) te-a strnit, Ce alta n-a <isat de"t m)"el. *u l-ai u"is "'iar tu pe a"est regeH /) r$g. E/) r$gF, ari"i ri$sH ;i eu m) r$g 4)-i r)spl)teas") "erul "in$7ia. &L ,lnd "e-a f$st, nepri')nit 7i ,un. 1un "a s) 7ad)-n "er, unde-i a"um. ;i unde n-ai s) fii tu ni"i$dat). Eu l-am trimis n "er; s)-mi mulumeas"); /ai ,ine-i 7ade-n "er "a pe p)mnt. Dar ie d$ar n iad i sade ,ine. /ai 7tiu un l$", de-ng)dui s)-l numes". (n fund de temni). Al"$<ul t)u. 2ea ti'n) n al"$<u-n "are d$rmiL A7a <a fi, pn)-mi <ei sta al)turi. *)d)>duies". Eu 7tiu. Ci, dul"e Anne, L)snd t)ierea-a"easta n "u<inte ;i la d$m$alT >ude"at) stnd, 4)-mi spui; s$rgintea m$rii timpurii A "el$r d$i :lantagenei, au nu-i La fel de $sndit "t 7i f)pta7ulH .u e7ti s$rginte 7i f)pta7 pr$"let. 3rumseea ta a f$st s$rgintea faptei, 3rumseea ta "e-n s$mn m-a ,ntuit, n"t a7 fi strpit $ Lume-ntreaga, 4ad$rm un "eas la dul"e sinul t)u. De-ar fi s) "red, ")l)ule, i spun= Cu-a"este ung'ii faa mi-a7 slui.
GL&(CE4.ER=

A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A88E= 435

GLOUCESTER: ANNE: GLOUCESTER: Dar $"'ii-a"e7tia n-ar r),da pr)p)dul Des)<r7itei tale -ru/u%e.i3 Ct fi-<$i lng) tine, n-ai s-$ stri"i. Cum sfntul s$are ,u"ur) 45/*n$ul, La -el 7i ea-i= lumina, <iaa mea. Lumina-n ,e ne piar)-i, <iaa-n m$arteL &, nu te ,lestema, minune dul"e, C)"i ns)i e7ti lumina, <iaa mea. A7 <rea s) fiu "e spui, "a s)-mi r) ,un. E $ r)splat) mp$tri<a -irii :e "el "e te iu,e7te s)-i r) ,uni. E $ r)splat) dreapt) 7i-neleapt) :e-al s$ului meu gde s)-mi r) ,un. A"el "e te-a lipsit de s$, d$mni), .e-a a>utat s)-i iei un s$ mai ,un. /ai ,un nu <ieuie7te pe p)mnt. 1a da, 7i te-a-ndr)git mai /ul$ "a el. l "'eam) "umH :lantagenet. De"i el. De-un nume, dar de-$ fire mai de s$i. ;i unde-iH

Iat)-l. (Anne l scu!,.'


:entru "e m) s"uipiH !enin de m$arte-a7 fi <$it s)-i fieL *-a f$st <enin din mai su,lim i <$r. *i"i s-a prelins peun>nai s"r,$s ,r$s"$i. Ci piei din $"'ii meiL mi <at)mi $"'ii. D$mni), $"'ii t)i m-au <)t)mat. De m$arte s) te <at)me a7 <reaL A7a d$res"= s) p$t muri-ntr-$ "lip), C)"i ei "u m$arte <ie m) u"id. 4)rate la"rimi mi-au strnit n $"'i, Cu plnset de "$pil i-au ru7inat, :e ei "e n-au st$rs la"rimi de ")in) *i"i "nd plngeau #$r%, tat)l meu, 7i Ed5ard :e Rutland au indu-l >eluind 4u, spada g$al)-a "rn"enului Cliff$rd9I; *i"i "nd mi p$<estea "a un "$pil E) ,$ini"u-i p)rinte m$artea tatei ;i se-ne"a n '$'$t 7i suspin, n"t $,ra>ii "el$r dimpre>ur

Ca frun ele su, pl$aie 7ur$au. n >alea-a"eea, $"'ii mei "ei dr>i Dispreuit-au um,ra unei la"rimi; Ce "'imii s) le st$ar") n-a putut, 3rumseea ta a st$rs, n plns $r,indu-i. Eu n-am "urtat prieteni, ni"i du7mani; Eu n-am deprins "u<inte "e de miard); Dar "nd r)splata-i frumuseea ta, 4eme "um snt, m) ple", dnd glas iu,irii. (Anne
l ,r!6e"te cu d!s,re..'

Dispre pe ,u e nu purta, ")"i ele 4nt spre s)rut, nu spre sfid)ri, f)"ute. De nu m) p$i ierta, r) ,un)t$are$, i dau a"east) spad) "u <rf ager; De <rei mplnt-$-n pieptul meu "instit, 4-alungi din el un suflet "e te-ad$r). Ui-l dau des"$perit, s)-mpungi de m$arte, ;i m$artea, n genun"'i, smerit i-$ "er.
("! desco,er ,!e,tul7 Anne se ,re*te"te s(l str,un* cu sa%!a.'

*u 7$<)i; eu l-am r)pus pe Henri". Dar dul"ea ta frumsee m-a strnit. ("ide iute= l-am str)puns pe Ed5ard, Dar "'ipul t)u eies" m-a-n<er7unat.
(Anne las s(! cad sa%!a.'

Ridi") spada iar, sau m) ridi"). A**E= Eidi")-te, <i"lene; te-a7 fi <rut ("is, dar nu <reau eu s)-i fiu ")l)u. GL&(CE4.ER= :$run") d)-mi, 7i singur m) $m$r. A**E= Ui-am p$run"it. GL&(CE4.ER= Atun"i <$r,ea mnia. /ai spune-$ dat+; 7i-$ dat) "u p$run"a A"ela7i ,ra "e i-a r)pus am$rul De dragul t)u, un mai "urat am$r R)pune-<a d$ dragul t)u. Iar tu !ei fi p)rta7) "el$r d$u) m$ri. A**E= De i-a7 "iti n suflet. GL&(CE4.ER= /i-e sufletul pe ,u e. /) tem ")-s pref)"ute. GL&(CE4.ER= Atun"i "instit nu-i nimeni. A**E= Ei, 'ai, ridie5-.i spada. GL&(CE4.ER= 4pui, dar, ") fa"em pa"e.
GL&(CE4.ER= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E= GL&(CE4.ER= A**E=

GLOUCESTER: ANNE: GLOUCESTER: UN GENTILOM: GLOUCESTER: (Ies

/ai ap$i <ei "un$a7te-$. Ci p$t n)d)>duiH *)d)>duie $ri"ine. :rime7t"-a"est inel. Cnd iei, nu spui ") d)rui.
(.! ,une !ne0d n de*et.'

Cum degetul i-l "er"uie inelul, La fel 7i ,iata-mi inim)-i "uprins) De sinul t)u. :)strea )-le; a+ tale-s amnd$u). ;i dae)-ng)dui r$,ului smerit /nuei $ale un 'atr s)-i "ear), Atun"i l feri"e7ti pentru de-a pururi. Anume "eH 4) la7i a"este m$'$rte $re0i :e seama "ui e mai n drept a fi (n "i$"lu, 7i spre Cr$s,-9C s) gr),e7ti; Curnd a"$l$ <$i <eni 7i eu 4) te slu>es", ndat) "e-l ngr$p Cu sla<) pe a"est prean$,il rege La s"'itul C'erste-, lespedea ud*ndu-i Cu la"rima ")inei. .e r$g "a, pentru taini"e temeiuri, A"est fa<$r s)-mi fa"i. Din t$at) inima; 7i mult m) ,u"ur !) ndu-te att de p$")it. .ressel 7i 1er%ele-, <$i <enii "u mine. Drum ,un d$re7te-miW n") nu e7ti <redni"; Dar, fiind") m-ai deprins a m)guli, n"'ipuie-i ") i-am 7i spus Edrum ,unF. (Ies lad& Anne,
Tressel "! #er$ele&.'

Hai, du"ei le7ul, d$mnil$r. 4pre C'erste-,+ sirH *u, la W'ite-3riars9B, m-a7teptai a"$l$. to.!, n a-ar de Gloucester.' Au a mai f$st femeie "urtenit) Astfel, (i-n felu-a"esta d$,ndit)H A mea <a fi; dar nu pe lung s$r$". CumH Eu, "e i-a/ r)pus 7i s$ 7i s$"ru, 4-$ "u"eres" "u ura-n sn fier,ndu-i, Cu ,lestemele-n gt, "u $"'ii u i
486 487

;i "u d$<ada sngernd al)turiH 6)g) uit de t$ate-a"este st)<ili, De Dumne eu, de "ugetul din ea, *espri>init de nimenea de"t De iad 7i $"'ii mei <i"leni N 7i t$tu7i 4-$ ,iruiH (n nimi" a-n<ins $ lumeL HaL L-a 7i uitat pe <redni" prinul Ed5ard, :e s$ul ei. *u-s ni"i trei luni de "nd .ur,at, l-am >ung'iat la .e5%s,ur-L 9K Ca el <l)star mai "'ipe7, mai ,la>in, Cu "are firea a f)"ut risip)= .n)r, <itea , mint$s, dinast "urat, Nu-i larga lume-n stare-a i <$di. ;i t$tu7i ea spre mine-7i plea") $"'ii Cel "e-a "$sit >uneea lui n fl$are, 6<rlind-$-n pat de <)du<), pustiuL Eu "el "e-ntreg nu-s ni"i >umate Ed5ardL Eu, 7$nt$r$g 7i-atta de p$"itL :un r)m)7ag du"atul pe-$ les"aie C) nu m-am preuit "um se "u<ine. :e <iaa mea N eu, unul, nu N dar ea 3rum$s minune H>are m) s$"$ate. !$i "'eltui s)-mi "ump)r $ $glind) ;i s)-mi t$"mes" un st$l de "r$it$ri, n m$d) n$u) s)-mi resfee trupul; C)"i da") t$t "res"ui n $"'ii mei, !reau s) r)nim a"$l$ sus, "'iar da")

/) <a "$sta "e<a. Dar mai nti 4)-l du" pe-a"est frtat la gr$apa lui6 Ap$i m)-nt$r" s) plng lng) iu,it). &glind) pn)-mi "ump)r, la pi"i$are !reau um,ra s)-mi pri<es". 4"mteie, s$areL
(Iese.'

SCENA 3
Londra. O sal n ,alat. Intr re*!na El!3a%et0, lordul )!6ers "! lordul Grc&. G1E#= ELI6A1E.H= 1I!ER4= X ELI6A1E.H= G1E#= ELI6A1E.H= RI!ER4= ELI6A1E.H= GRE#= 1(C2I*GHA/= 4.A*LE#= ELI6A1E.H= 4.A*LE#= ELI6A1E.H= 4.A*LE#= ELI6A1E.H= 1(C2I*GHA/= ELI6A1E.H= 1(C2I*GHA/= RI!ER4=

R),dare, d$amn); maiestatea-sa 4e <a-ns)n)t$7i "urnd, snt sigur. /ai r)u i fa"ei da") ,$ala lui !) "'inuie; de"i, )u, p)strai n)de>dea ;i-n<i$rai-l 7uguind, r nd. :e mine "e m-a7teapt), de s-ar stingeH Alt r)u de"t ") pierdei s$ul, nu. Cnd pier i asemeni s$, nu-i r)u mai mare. !-a dat Cel-,un fe"i$r frum$s "a fl$area 4) <) aline, "nd s-$ stinge el. &, n")-i "rud; ne<rstni"ia sa Lui Ri"'ard Gl$u"ester este-n"redinat), &m ")ruia ni"i eu, nici <$i nu-i st)m La inim). 4-a '$t)rt s) fie el pr$te"t$rH 4-a '$t)rt N nu n") prin pe"ei N Dar fi-<a, da") regele se pierde.
(Intr #uc$!n*0a1 "! Stanle&.'

!in, iat), l$r ii 1u"%ing'am 7i 4tanle-. /)riei-<$astre N ple")"iunea mea,L 4) fii din n$u <$i$as) "um ai f$stL C$ntesei Ri"'m$nd, ,unul meu l$rd 4tanle-, Cam peste mn) i-ar <eni s) spun) EAminF dup) urarea ta. ;i t$tu7i, /)"ar ")-i s$aa dumitale, 4tanle-9M, ;i nu i-s drag), sigur fii ") eu *u te ur)s", de7i-i a7a trufa7). !) r$g din suflet, d$amn), s) nu "redei 1rfelile pr7il$r pi ma7i, 4au, da") e pe drept "u<nt prt), Iertai-i sl),i"iunea, ")"i pur"ede Din t$an) rea 7i nu din suflet r)u. L$rd 4tanle-, l-ai <) ut pe rege a iH C'iar adineauri 1u"%ing'am 7i eu Am f$st la patul maiest)ii-sale. 4nt $are semne de-ndreptare, l$r iH *)d)>duii; a i regele glume7te. D)-i, D$amne, s)n)tateL I-ai <$r,itH Da, d$amn), n) uie7te s)-i mpa"e :e fraii t)i "u du"ele de Gl$u"ester ;i ap$i 7i "u l$rdul 7am,elan; A 7i trimis s)-i "'eme-n faa sa.
AKK
489

ELI6A1E.H=

"e-ar fi ntr-un "eas 0un7 Dar nu <a fi. /) tem c5 -ericirea n$astr)-n"epe 4) s"apete.
(Intru Goucester, #ast!n*s "! Durset.' GL&(CE4.ER= GRE#= GL&(CE4.ER= ELI6A1E.H=

GL&(CE4.ER= ELI6A1E.H= GL&(CE4.ER=

Ei mi ")7un) r)u, 7i n-am s) ra,d. Au "ine-s "ei "e regelui se <ait) C) snt 'ain "u ei, ") nu mi-s dragiH 6)u, prea puin li-i drag de rege l$r, Cnd "u asemeni intrigi i mpuie (re"'ea. CumH Eu N pentru ") nu p$t 4) lingu7es" 7i <$r,e dul"i s)-ndrug, 4) m) 'li es", s-alint, s)-n7el, s) mint, 4) fa" salut fran"e 7i temenele De maimu$i N eu snt "re ut <r)>ma7L *u-i "'ip un $m "urat s) <ieuias"), Cu gnd "urat, far+ s)-i ntine "instea A"e7ti tl'ari mier$7i, sf$rari 7i "utreH De "ine "u<ntai, din "ei de-ai"iH De dumneata, "e n-ai $,ra , ni"i "inste. Cnd te-am >ignitH Cu "e te-am p)gu,itH :e tineH 4au pe tineH 4au pe "ine Din 7lea'ta <$astr)H Dar-ar "iuma-n <$iL /)ria-sa N p) eas")-l Cel-de-sus n "iuda-<)L N un pi" de ti'n) n-are, C)-Q s"ii "u de7)nate pri. *u, frate G$u"ester, te n7eli amar; C'iar regele, prin <$ia= sa regeas"), ;i nu strnit de pra nim)nui, Cnd a <) ut "e ur) din str)funduri N ;i-$ dai prin fapte n <ileag N ne p$ri C$piil$r 7i frail$r 7i mie, El te-a "'emat; 7i pri"ina aflnd A"estei rea<$ini, <rea s-$ strpeas"). ;tiu euH 4-a nr)it atta lumea, C) unde n-a>ung <ulturi, prad) g)i. De "nd $ri"e neam pr$st se fa"e n$,il, /uli n$,ili neamuri pr$aste s-au f)"ut. Ei, 'aide, frate G$u"ester, 7tim "e "ugeti= Ui-e "iud) ")-am r) ,it 7i eu 7i-ai mei.?O Dea "erul a>ut$r s) n-am a-i "ereL Dar "erul <rea s) am a-i "ere eu. :rin mna <$astr) frate-meu e-n"'is,
AMO

Eu, r)u <) ut, 7i t$t "e-i n$,il este Dispreuit; n timp "e i de i 4nt "$"$ai la "in nalt a"ei Ce nu pl)teau d$i ,ani pn+ mai deun) i. ELI6A1E.H= :e-A"el C"?l-n >e nalt dar plin de gri>i /-a ridi"at din ti'na "e-ndr)geam, C) ni"i$dat) n-am strnit pe rege 4)-l ,ntuie pe Claren"eL Dimp$tri<),

Ap)r)t$r stat$rni" eu i-am f$st. mi fa"i, mil$rd, >ignire ru7in$as) Cnd m) mn>e7ti "u-asemeni ,)nuieli. GL&(CE4.ER= ;i p$i t)g)dui ")-ntemniarea De ieri $rd Hastings nu i-$ dat$rea )H R9!ER4= Da, p$ate, sir, ")"i... GL&(CE4.ER= Da, Ei<ers, p$ateL Cine n-$ "un$a7teH *u numai s) t)g)dui" e-n stare= E-n stare s) te-a,ur"e-n slu>,e mari, .)g)duind ap$i ")-i fu pr$ptea, 6i"nd ") i se "ade-asemeni "inste. Dar "e nu p$ateH :$ate, )u, 7i p$ate... R9#ER4= ;i )u, "e p$ate eaH GL&(CE4.ER= Ce p$ate, )uH 4) ia de s$ un rege, (n "'ipe7 7i ne"$pt '$ltei. /ai r)u 4-a-mpere"'eat ,uni")-ta, 7tim n$i. ELI6A1E.H= /il$rd de G$u"ester, prea i-am ndurat 1rfelile si-amarele-i >igniri. Dar N mart$r "erulL N riga <a "un$a7te 1at>$"ura "e-ades am suferit. /ai ,ine rnd)7i) s) fi f$st De"t regin), da") preul este 4)-ndur dispre, $")ri 7i eflemeli. /i-e greu s) fiu regina Engliterei.
(2r!n -undul scene! !ntr re*!na 8ar*aret.' /ARGARE. (a,arte'9

4) dea Cel sfnt "a 7i mai greu s)-i fieL C)"i mi-e7ti dat$are "inste, rang 7i tr$n. GL&(CE4.ER= *u m) "rua 7i spune-i; "e-am r$stit ;i dinaintea lui m)rturisi-<$i, 4) 7tiu de ,ine ") m)-n"'ide-n .urn. E timpul s) <$r,es"; ai dat uit)rii 4tr)daniile mele.
491

CumH C) m) spui la rege m) ameniniH

MARGARET GLOUCESTER: MARGARET


GL&(CE4.ER= /ARGARE.= GL&(CE4.ER= /ARGARE.= GL&(CE4.ER= /ARGARE.= R9!ER4= GL&(CE4.ER=
AM?

(a,arte'9 4atan), pieiL /i le-amintes" prea ,ine; :e s$ul meu, pe Henri", l-ai u"is n turn, pe ,ietu-mi fiu la .e5%s,ur-. Cnd nu erai regin), ni"i el rege, Eu f$st-am gl$a,a lui la tre,i de s$i, Eu am pli<it semeii lui du7mani ;i eu i-am r)spl)tit "u min) larg) :rietenii; s) fa" s)-i "urg)-n <ine Reges" 7u<$i N am sngerat. (a,arte'9 !)rsat-ai ;i snge mult mai ,un de"t al t)u. :e-atun"i, Gre-, s$ul t)u, 7i tu ur eai De partea "asei Lan"aster. .u, Ri<ers, A7i>deri. *-a pierit ,)r,atul t)u 4u, steagul /argaretei, la 4aint Al,an+sH ng)duii-mi s) <-adu" aminte Ce-ai f$st 7i "e sntei, da"-ai uitat, :re"um 7i "e-am f$st eu 7i "e snt a i. (a,arte'9 C)l)u mi7el ai f$st 7i e7ti 7i a i. 1iet Claren"e, l-a tr)dat pe s$"rul s)u,?? C)lendu-7i >ur)mntul N D$mnul ierteiL... (a,arte'9 1a urgiseas")-lL ...4pre a lupta s)-i dea lui Ed5ard s"eptrul, Iar drept r)splat), ,ietul, e n"'is. De-a7 fi, "a Ed5ard, inim) de "remeni. 4au Ed5ard mil$sti< si ,lnd "a mineL :entru asemeni lume-s prea "$pilL (a,arte'9 n numele ru7inii, fugi n iad ;i piei din lume, dia<$l ,lestematL A"$l$ $ mp)r)ia ta. L$rd Gl$u"est$r, n a"ele grele <remi Cnd <rei s) d$<ede7ti "-am f$st du7mani 4lu>eam pe legiuitul n$stru d$mn Aid$ma "um i-am slu>i 7i ie De ne-ai fi rege. Eu regeL /ai "urnd un "$r$p"ar; Departe de la min"-asemeni gndL BLIZABETH: MARGARET
YL&(CE4.ER=

GLOUCESTER MARGARET: GLOUCESTER:


ELI6A1E.Hd >,=,.;= HA4.I*G4=. Z;L ==iRI!ER4= .,.; ; ,;R= C&R4E.= (:: [ R+R 1(C2I*GIiA/= u .

AM@ @

Da") s$"$ti, mil$rd, ") <ei gusta :uine ,u"urii "nd fi-<ei rege, :$i s) m) "re i ") n") mai puine Gust eu, fiind regina astei )ri.

(a,arte'9 La n$i regina ,u"urii nu gust), C)"i eu regin)-s N f)r) ,u"urii. Dar nu mai snt n stare s) m)-nfrn. (na!ntea3.' !$i, '$i de mare, ti")l$7i, <$i "are !)-n"aierai pe prada "e mi-ai smulsL Care din <$i nu tremur) pri<ind n $"'ii meiH De nu <) umilii Eeginei, "a supu7i N s) tremurai Ca r) <r)tii "are-mi surpar)i tr$nul. .u, ti")l$s de neam, stai, nu ple"aL Ce "aui, gripur$ai")-n $"'ii meiH !reau d$ar s)-n7ir "e stri")"iuni f)"ut-ai, Atta <reau, 7i-ap$i te las s) ple"i. *-ai f$st g$nit) su, pedeapsa m$riiH Am f$st, dar mai "umplit mi e surg'iunul ?@ Ca m$artea "e m) pa7te, r)mnnd. .u mi-e7ti dat$r un s$ 7i un fe"i$r; .u un regat; supunere <$i t$i. E partea <$astr) dreapt) "'inul meu ;i-a mea e ,u"uria "e-mi furai. 1lestemele "e tata i-a <rlit Cnd pusu-i-ai pe dr ) fruntea lui C$r$an) din 'rtii N 7i ru de la"rimi Din $"'i i-ai st$rs ,)tndu-i >$" de el. Cnd "a s)-i 7tearg) tu iai dat $ "rp) De sngele lui Rutland n)"l)it), 1lestemele din $tr)<itu-i suflet, 6<rlite ie, au ") ut asupr)-i. *u n$i, "i Dumne eu te-a $sndit. Cel 4fnt r) ,un) pe ne<in$<at. 4) tai un prun" e faptul "el mai "runt, Cru imea "ea mai nemaiau it)L 1$"eau 7i ,irii "nd se p$<estea. .$i pr$feeau ") fi-<a r) ,unat. *$rt'um,erland a plns, fiind de fa).
/ARGARE.=

GL&(CE4.ER= /ARGARE.=

CumH :n) c*nd <enii, <) mriir)i, /ai-mai s) <)-n7f)"ai de ,eregat). ;i-a"um pe mine ura <-$ <)rsaiH :$t "ntari ,lestemele lui #$r% La "er "t Ed5ard 7i c*$ Henric m$riH Regatul l$r pierdut 7i-al meu surg'iun *u "ump)nes" "t m$artea unui pl$dH R) ,es" spre "er ,lestemele, prin n$riH Atun"ea, n$ri p$sa"i, l)sai s) trea") ;i-al meu ,lestemL 4) piar)-al <$stru rege De g'iftuial), da") nu-n r) ,$i, Cum l-a u"is pe-al meu s)-i ieie tr$nulL ;i Ed5ard, fiul t)u N a8i prin de #ale% :l)teas") pentru Ed5ard, fiul meu N :rin legiuit N t$t prin %-*r(i$ n)prasni"L Iar tu N regin) a8i N s)-mi isp)7e7ti 4urpatul tr$n, restri7tea mea $r5ind-17 Ani /ul.i %5n(iri, s)-i )elui fiii m$ri; 4) <e i pe alta, "um te <)d eu a i, :r$ptit)-n >ilul t)u, a7a "um tu .e-ai $pl$7it pe-al meuL Cu nmlt-nainte De m$artea ta s)-i m$ar) anii ,uni; ;i dup) mii de "easuri lungi de "a ne 4-a>ungi s) m$ri, ai"i mam), ni"i s$ie, Nici d1a/na I9n+l)$erii7 3$st-ai mart$ri, !$i Ri<ers, D$rset, 7i tu Hastings "nd /i-au >ung'iat fe"i$rulL 3a") D$mnul 4) n-apu"ai fires"u-<) s$r$", Ci s) pierii "u t$ii de n)prasn)L 4fr7e7te "u ,lestemul, "$t$r$an)L ;i tu s) s"apiH 4tai, "ine, 7i m-au i= D"-$ fi n "er $ 7i mai grea urgie, /ai grea "a t$ate "te-i p$t meni, :e tine s) te-a7tepte pn) "nd 4-$r "$a"e ale tale f)rdelegi, ;i-atun"i mnia "erul s) 7i-$ <erse :e tine, tu "e spul,eri ti'na lumiiL 4)-i r$ad)-n "uget <iermele ")ineiL :rietenii s)-i ,)nui tr)d)t$ri ;i fie-i iude "ei mai dragi prieteniL *u-n"'id) s$mnul $"'ii-i u"iga7i; Ct d$rmi s) te ") neas") :i%ul r5u
GL&..0CE4.E1= /ARGARE.= GL&(C14.ER= /ARGARE.= GL&(CE4.ER= /ARGARE.= GL&(CE4.ER= ELI6A1E.H= /ARGARE.= HA4.I*G4= /ARGARE.= RI!ER4= /ARGARE.= D&R4E.= /ARGARE.= GL&(CE4.ER= D&R4E.= GL&(CE4.ER= AMI CH iaduri "e f$ies" de

dia<$li li iL .u p$r"?A, p$"it de-al ielel$r de$"'iL .u "el "e din n)seare-ai -1%$ ursit Gun$i al -irii, -iu al lui Sa$an7 &, tu ru7inea <intrei mumei taleL .u, pl$d ,)l$s din $sul lui t)tn-t)u, &treap) "instei, sern)<ie, tuL /argaretL Rie'ardL HaL Eu nu te strig. M5 iart) dar; mi-a n585ri$ ") mie &")rile a"estea mi-ai strigat. 1a ie "'iar; t! nu "a s)-mi r)spun i. D)-mi 4a% s)-mi du" ,lestemul pn+ la "ap.

Eu l-am 7i dus, sfr7ind "u ;Mar+are$<3 1lestemul "e-ai suflat s-a-nt$rs a%u4r5-.i3 Tu >alni") regin) din <$pseleL De7ert p$spai al n$r$"irii rnele L Cum ningi a')r 4e-aee%$ umflat 4ain+ Ce te-mpres$ar)-n pn a-i u"iga7)H As"ui, n)u"$, >ung'iul s)-i fa"i seam)L !ei <rea "nd<a s) te a>ut %5-l ,lestemi :e-a"est n<eninat ,r$s"$i g'e,$s. .a"i, "$,e, "u smintitul t)u ,lestem, 4) nu ne s"$i N ia seamaL N din r),d)ri. !$i s"$su-m-ai pe mine; 'ul) <$u)L Ui-ar prinde ,ine s) te d)s")lim Ce dat$rie ai. /i-ar prinde ,ine 4) 7tii "e-mi dat$rai; s) m)-n<)ai Regin) s) <) fiu, iar <$i supu7i 4lu>ii-rn) N a7a %5 <)-n<)ai. I-ii <) "ertai "u ea= e-n$r-1 ure"'e. .u ta"i, >upn mar"'i eL E7ti $,ra ni". A,ia-i lua7i ,la $nul la purtat?I. De-ar 7ti neprguita-<) n$,lee C*$ de neferi"it a>ungi pier nd-$L 4tis-pu7i-s "l)tinai de multe <nturi ;i-atun"i "nd "ad de sus, se fa" pu derii. 3rum$s p$<); mar"'i e, s)-l n<ei. !i-i de f$l$s, mil$rd, "t mi-e 7i mie. 1a 7i mai mult; eu m-am n)s"ut pe "ulmi
AMA

MARGARET: BUCKINGHAM: MARGARET: BUCKINGHAM: MARGARET:


BUC=IN!HAM2

/ARGARE.= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= /ARGARE.= >?@

Iar "ui,ul meu durat n <rf d$ "edri Cu <uiturile tari se 'r>$n"7te ;i-nfrunt) sfntul s$are. !ai, "ernindu-lL E mart$r fiul meu din u/0ra m$rii A ")rui str)lu"ire-a f$st as"uns) De n$rii t)i n <e7ni"ele ,e ne, n "ui,ul n$stru "ui,ul i-ai durat. &, D$amne, nu-l r),da, ")"i ai <) utL 4) dea din snge "e-a luat prin sngeL .a"i N da") nu de mil), de ru7ine. *i"i mil), ni"i ru7ine s) nu-mi "eri, C)"i nemil$s "u mine <-ai purtat. 3)r+ de ru7ine <$i mi-ai sfrte"at *)de>dile. &")rile-mi snt mila. Ru7inea-i <iaa mea. ntru ru7ini Amara mea mnie <ieuieas")L Destul, destul. &, 1u"%ingliam, eu mna i-$ s)rut n semn de nfr)ire 7i de pa"e= 4) pr$p)7ii 7i tu 7i "asa taL *u i-i str$pit "ual n$stru snge straiul, :e tine nu se-a,ate-al meu ,lestem. ;i ni"i pe "ei de-ai"i. C)"i un ,lestem C'iar de pe pragul ,u ei piere-n <nt. Eu nu "red astfel= el la "er se-nal), .re ind din linul s$mn ti'nit pe D$mnul. &, 1u"%ing'am, la "inele a"esta Ia seamaL Cnd se gudur), te mu7"), ;i "nd te mu7"), <enin$su-i "$l ("ide. *u-l atinge, d)-i $"$l; :)"atul, m$artea, iadul pusu-i-au :e"etea l$r N 7i slu>i i-s dra"ii t$i. Ce-i t$t ndrug), l$rd de 1u"%ing'amH *imi", mil$rd, demn de luat aminte. CumL i ,ai >$" de sfatul meu "el ,un, ;i lingu7e7ti un dra" "e i-l dest)inuiH i <ei adu"e-aminte, $, "nd<a, Cnd i <a irmple pieptul de amar, ;i ai s) spui ") ,iata /argaret 3u pr$r$"it), 4tai su, ura lui, El su, a <$astr), t$i a D$mnuluiL
(Iese' HA4.I*G4= 1I!ER4= GL&(CE4.ER= EL=ABETH2 GL&(CE4.ER= RI!ER4= GL&(CE4.ER= CA.E41#= ELI6A1E.H= RI!ER4= GL&(CE4.ER=

Cnd ,lestema, /i s-a ,rlit t$t p)rul. ;i mie; "um de-i sl$,$d), m)-ntre,. :e 'reci%$a7 Eu n-1 p$t 1%*ndi6 :rea multe rele-a tras; 7i pentru r)ul Ce eu i l-am f)"ut m) mustru-n "uget. Eu nu m) 7tiu s)-i fi f)"ut <reun r)u. Dar ai "ules "7tig din r)ul ei. :rea m-am n"ins luptnd pentru f$l$sul

Cui nu-i prea arde s)-7i mai aminteas"). Lui Claren"e N dra"eL N i-au pl)tit din plin= L-au pus n "$"in) la ngr)7at. :e "ei "e p$art) <ina ierte-+i 4fntulL 3rum$as), "re7tineas") n"'eiere E s) te r$gi pentru gre7iii t)i. A7a fa" eu mereu, (a,arte' 7i ,ine fa"= C)"i ,lestemnd, m) ,lestemam pe mine. ,
(Intr Cales%&.'

!) "ere, d$amn), nmiestatea-sa; ;i pe altea-ta; 7i pe <$i, l$r i. Da, Cates,-, <in. L$r i, <rei s) m)-ns$iiH *$i, d$amn), <) urm)m.
(Ies to.!, n a-ar de Oloucester.'

Eu <at)m 7i eu ip *n$*i3 ndes n "r"a alt$r in7i nede <elite .i")l$7ii pe "are eu le-ns)il. :e Claren"e, pus d$ mine la r)"$are, l plng n $"'ii un$r g$g$mani N :e nume 4tanle-, Hastings, 1u"%ing'am N-6i"nd "um ") regina 7i "u-ai s)i L-au aat pe rege mp$tri<a Lui frate-meu. ;i ei m) "red; drept "are /)-ndeamn) s)-mi r) ,un pe Ri<ers, !aug'an ;i Gre-. Ci eu suspin 7i spun din "arte C) D$mnul "ere s) pl)tim t$t r)ul :rin ,ine. Astfel eu p)"atul g$l Lm,ra" n <e"'i <ersete 7terpelite De prin 4"ripturi, net le par un sfnt, Cnd eu >$" tare r$lul lui 4atan.
(Intr do! uc!*a"!.' >?A
@? N Henri" al !l-lea 7i Ri"'ard al III-lea

Q*.QI(L (CIGA;= GL&(CE4.ER= Q*.lI(L (CIGA;= GL&(CE4.ER= Q*.QI(L (CIGA;=

SCENA 4
Tot Londra. In Turn. Intr Clarence "! #ra$en0ur&.

.)"ereL Iat) <in ")l)ii mei. *$r$", <$ini"ii, dr>ii mei -*r$a.i7 Ei, :re.i s) dai ispra<a "eea gataH !rem, d$amne, 7i <enim s) lu)m ns"risul 4pre a putea intra la el a"$l$. 3rum$s gndit; p$ftim, l a/ la mine.
(Le n10!ca3 nscr!sul.'

Cnd ispr)<ii, <enii la Cr$s,- :la"e. Dar dai-i $r "u trea,a, d$mnii mei. 3ii aspri 7i fii sur i la rug)mini, C)"i ,un de gur)-i Caren"e, 7i-ar putea, De-l as"ultai, s) <) ndui$7e e. Ei, a7L *-ai team), d$amne, nu st)m la ta"laleL *u-s ,uni de trea,) gure7ii; fii sigur C) <rem sa um,le minile, nu lim,a. Cu pietre plngei N pr$7tii 4l*n+ "u la"rimi?C. 3l)")i, mi pl)"ei= mergei drept la trea,). Hai, 'ai, $rii. 4tapne, ne-am p$rnit. (Ies.'
1RA2E*1(R#= CLARE*CE= 1RA2E*1(R#= CLARE*CE=

De "e att de-mp$<)rat, mil$rdH &, "runt) n$apte am tre"ut; attea !edenii 'de, <ise-nsp)imntate, n"t, pe legea mea de ,un "re7tin, *-a7 <rea s) tre" $ alt) n$apte-asemeni De-ar fi un <ea" de aur s)-mi pl)tes", Att de greu de gr$a )-a f$st r)stimpul. Dar "e-ai <isatH !) r$g s)-mi p$<estii. :)rea ")-s mntuit, fugit din .urn, ;i spre 1urgundia pluteam pe-$ na<)?B= De s$ l-a<eam pe Gl$u"ester, al meu frate, Ce m-a-m,iat s) ne plim,)m pe puni= De-a"$l$ ne uitam spre Englitera,
498

1RA2E*1(R#= CLARE*CE= 1RA2E*1(R#= CLARE*CE= AMM

!$r,ind de-nfri"$7at$ *n$B/4l5ri Din luptele-ntr$ Lan"aster 7i #$r%, :rin "te am tre"ut. ;i "um p)7eam :e ameita ")l")tur)-a punii, 4e-mpleti"e7te Gl$u"ester; 7i-n ")dere /) <rle, se f)"ea, "nd dau s)-l in n "l$"$tul tala uril$r apei. &, D$amne, D$amne, -am is, "e "'in e-ne"ulL Ce g$m$t spart al apei n ure"'iL Ce 'de ar)t)ri de m$arte-n $"'iL :)rea ") <)d pu derii de epa<e ;i $ameni mii, amu7inai d$ pe7ti; I"uri de aur, an"$re, m$rmane De perle, nestemate, giu<aeruri 3)r) de pre )"eau pe fundul m)rii. n tig<e un"le-$di'neau; intrase n g$lul unde $"'i au l$"uit, De $"'i r ndu-7i, nestemate-aprinse Ce se "'i$rau la mlul din adn"uri, 1)tndu-7i >$" de $asele din >ur. Ai mai a<ut r)ga , la "eas de m$arte, 4)

is"$dii adn"ul 7i-a lui taineH :)rea ") da; 7i mult m-am $ti"nit 4)-mi d)rui du'ul; dar pi ma7a und) /i-l st)<ilea, ne-ng)duind s) ,$are 4pre g$lul, adiatul larg <) du', Ci-l n),u7ea n pieptu-mi gfind, Ce par") se sp)rgea, s)-l <erse m)rii. *u <-ai tre it de-a"est "umplit "an$nH !ai, nu, s-a-ntins 7i peste <ia) <isul; Atun"i mi se p$rni furtuna-n suflet, ;i tristul ru tre"utu-l-am "u-a"el 3unest <sla7 ?K de "are s"riu p$eii, 4pre-mp)r)ia <e7ni"el$r ,e ne. Dinti m-a-ntmpinat sting'erul du', /)ritu-mi s$"ru, War5i"% "el <estit. 4trignd= ECe "'in a"est t)rm al n$pii I-a preg)tit lui Claren"e "el 'ainHF ;i a pierit; ap$i tre"u prin prea>m) & um,r) de 'eru< "u p)r ,)lai n snge n)"l)it, ipnd= E!enit-a 4per>urul, se'im,)"i$sul, iuda Claren"e
BRA=ENBURC2 CLARENCE2 BRA=ENBURC2 (CIGA;(L I2 1RA2E*1(R#= (CIGA;(L I= 1RA2E*1(R#= (CIGA;(L II= 1RA2E*1(R#= IOO

Ce m-a str)puns *n c*/4 la .e5%s,ur-?M= Luai-l, 3urii, "a nel$r l daiLF@O ;i se f)"ea ")-$ '$ard) de strig$i /a-mpresurat, urlndu-mi n ure"'i Cu-asemeni ,ierat nfi$r)t$r, C) m-am tre it n tremur, 7i-im r)stimp *u m)ndemnam s) "red ") nu-s n iad, A(a-/4l*n$a$ mi-era n "uget <isul. /inune nu-i ") <-a sp)imat, mil$rd. ;, spun, mi-e gr$a ) numai ")-l.aud. &, 1ra%en,ur-, -am f)ptuit p)"ate Ce mart$ri mp$tri<)-mi stau, de dragul Lui Ed5ard; 7i pri<e7te-a mea r)splat)L De nu p$t s) te-m,un "u rugi, $, D$amne, Ci <rei pe-a mele fapte s)-i r) ,uni, /nia d$ar asupr)-mi s)-i re<er7i= 4$ia-mi, prun"ii f)r) <in), "ru)-iL 4tai, ,lnde temni"er, te r$g, "u mine; /i-e sufletul de plum, 7i-a7 <rea s) d$rm. R5ni$a, mil$rd. Dea D$mnul s$mn u7$rL (Clarence adoar1e.' /'nirea <remea s$mnului $-n"ur"), Ea fa"e n$aptea i, n)mia a n$apte. *-au prinii alte gl$rii de"t 'er,ul. :e dinafar) sla<) N "a n"-n piept. :entru pl)"eri pe "are nu le gust), :e ei i r$d adesea lumi de gri>i= ntre ,la $n 7i numele de rnd *u-i alt '$tar de"t p$spaiul faimei. (Intr ce! do! uc!*a"!.' Hei, "are-mi e7tiH Ce <rei, $muleH ;i "um ai p)truns ai"iH !reau s) <$r,es" "u Claren"e, 7i am p)truns ai"i pe-aste d$u) gi$nate. Ei, dar s"urt mai e7ti la, <$r,)L 4ir, mai ,ine-i s) -ii s"urt de"t pli"ti"$s. Arat)-i ns"risul 7i gata "u <$r,a.
(#ra$en%ur& c!te"te docu1entul.'

:rimes" p$run") s) n"redine n miia <$astr) pe altea sa. *u "er"ete "e <rea s)-nsemne-a"easta=

UCIGAUL UCIGAUL UIGAUL UCIGAUL UCIGAUL UCIGAUL UCIGAUL UCIGAUL

I: II: UCIGAUL I: II: UCIGAUL I; UCIGAUL II: I: UCIGAUL II: I: UCIGAUL II: UCIGAUL I: II: I: UCIGAUL II: I:

(CIGA;(L II= (CIGA;(L I= (CIGA;(L II=

/) sp)l pe mini de "e-$ fi nsemnnd. A"$l$ este du"ele-ad$rmit, A"$l$-s "'eile. /) du" la rege 4)-i spun ") slu>,a mea <-am dat-$-n seam). A7a s) fa"ei; e un lu"ru nelept; "u ,ine
(#ra$en%ur& !ese.'

Cum fa"emH l n>ung'iem prin s$mnH *u, ")"i are s) spun) ") am lu"rat "a ni7te, la7i "nd s-$ tre iL Cnd s-$ tre iL :)i nu se mai tre e7te, de7teptule, de"t la >ude"ata de ap$i. .$"mai= 7i-atun"i are s) spun) ") l-am n>ung'iat prin s$mn. C td ai r$stit "u<ntul E>ude"at)F, ai f)"ut s)-n"$leas") n mine un fel de remu7"are. Ce, nu "um<a i-$ fi fri")LH Ca s)-l u"id nu, ")"i am de legare; dar ") <$i suferi $snd) <e7ni") pentru u"iderea lui daN-7i de asta nu m) p$ate s"uti ni"i mama de leg)rii. .e "redeam ,)r,at '$t)rt. ;i snt= snt '$t)rt s)-i las <iaa. Eu m)-nt$r" la du"ele de !l1uce+$er %5-i spun. /ai a7teapt), r$gu-te, $ "lip); n)d)>duies" s)-mi trea") t$ana asta de pi$7enie; de $,i"ei nu m) ine ni"i "t num)r+ pn) la d$u) e"i. Ei, "um te mai simi a"umaH 6)u ") par") m) mai mustr) $ dr$>die de "$n7tiin), Gnde7te-te la "e r)splat) <$m primi dup) "e ispr)<im trea,a. La nai,aL 4) m$ar)= uitasem de r)splat). Ei, a"uma pe und$-i mai este "$n7tiinaH n punga du"elui d$ Gl$u"ester.
DE1

(CIGA;(L I=

De"i "nd el $ 4)-7 desfa") punga s) ne

pl)teas"), ,$ar) din pung) 7i "$n7tiina. (CIGA;(L II= DueT-se; puini $r s-$ ieie n ga d). (CIGA;(L I= ;i da") i se-nt$ar"e iarH (CIGA;(L II= *u m) mai n'ait "u ea; te fa"e la7; nu mai p$i fura "e<a, a"$l$, ") te 7i n<inuie7te; nu mai p$i n>ura, ") t$ 7i mustr); nu te mai p$i "ul"a "u s$aa <e"inului, ") te 7i d) n <ileag= e un dr)"u7$r mir$n$sit "are una-d$u) r$7e7te 7i "are se r) <r)te7te n sufletul $mului; i pune numai ,ee-n r$ate; "nd<a "'iar m-a silit s) dau nap$i $ pung) "u aur pe "are $ g)sisem; "ali" a>unge "ine 7i-$ p)strea ); $ prig$nes" t$i din t$ate trgurile 7i "et)ile "a pe-$ prime>die; iar $mul "are n) uie7te s) ai,) trai ,un "at) s) se ,i uie numai pe sine 7i s) se des"$t$r$seas") de ea. (CIGA;(L I= Ei, dr)"ia dra"uluiL & 7i simt "um m) trage de mne"), p$<)uindu-rn) s) nu-l u"id pe du"e. (CIGA;(L II= :rime7te-l pe 4atan n gnd 7i n-$ mai as"ulta; da") se furi7ea )-n tine, $ s) te fa") s) $fte i mereu. (CIGA;(L I= Ei, snt ,ine "l)dit, "u mine n-$ s)-i mearg). (CIGA;(L II= !$r,i7i "a un fl)")u de ispra<) "are ine la ,unu-i renume. Hai, ne-n')m)m la trea,)H (CIGA;(L I= :$"ne7te-l n m$alele "apului "u minerul spadei 7i s)-l <rm n ,utea "u <in de mal<asia din $daia de-al)turi. (CIGA;(L II= :e "inste planL 4)-l fa"em d)ra,. (CIGA;(L I= .a"iL /i7"). (CIGA;(L II= L$<e7teL (CIGA;(L I= *u, mai nti s) st)m de <$r,) "u el. CLARE*C1= .emni"ere, unde e7tiH D)-rai un p$"al "u <in.
(CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= AMFN"OI (CIGA;II CLARE*CE= A/Q*D&I (CIGA;II CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L II= CLARE*CE= (CIGA;(L I= (CIGA;(L II= CLARE*CE=

Curnd a<ea-<ei <in destul, mil$rd. &, D$amne, "ine e7tiH (n $m, "a tine. Dar nu "a mine, $s de rege. *i"i tu "a mine, tem)t$r de lege. !$r,e7ti r)stit, dar "'ipul i-i umil. E glasul rig)i, "'ipu+ este-al meu. Ce sum,ru gl)suie7ti 7i "$,it$rL Cu $"'ii m-amenmi= de "e e7ti palH De "e-ai <enitH ;i "ine <-a trimisH Ca s)... "a s)... 4) m) u"ideiH Da, da. Cu greu <-ai ndemnat s)-mi spunei asta. ;i n-$ s) <)-ndemnai u7$r la fapt). Cu "e <-am sup)rat, prieteni, euHX :e n$i ni"i"um N l-ai sup)rat pe rege. Cu regele am s) m)-mpa" din n$u. *iei"nd, mil$rd; fii gata, de"i, s) m$ri. !$i, dar, ai f$st ale7i din $menie 4) $m$ri un $m ne<in$<atH Cu "e-am gre7itH Au "e d$<e i m-apas)H Ce ,iri ai legii m) <)dir) "ulpes n faa n"runtatului >udeH Cine-a r$stit amarni"a $snd) 4) fie ,ietul Claren"e m$rii datH Ct nu snt $sndit dup) dreptate, *u-i drept s) fiu ameninat "u m$arte. !) p$run"es", pe i ,)<irea <$astr) ;i pe >ertfitul snge-al lui Hrist$s, :le"ai de-ai"ea f)r) s) m-atingei; Asemeni fapt)-i lu"ru ,lestemat.

Ce <rem s) fa"em, fa"em din p$run"). ;i "el "e-a p$run"it e riga "'iar. 4"la< $r,L Cel "e d$mne7te peste regi A p$run"it n ta,la lui de legi 4) nu u"i i= 7i <rei s)-i "al"i p$run"a@9 :entru p$run"a unui murit$rH Ia seama= ,raul s)u r) ,un)t$r .r)sne7te easta "ui i "al") legea.
DEG
503

UCIGAUL II: UCIGAUL I: UCIGAUL II: UCIGAUL I: CLARENCE:


(CIGA;( I= L CLARE*C E (CIGA;( I= L CLARE*C E

(CIGA;( II= L CLARE*C E A/Q*D&I (CIGA;II= CLARE*C E

A"eea7i r) ,unare te tr)sne7te :entru $m$r 7i leg)nint <i"lean= C)"i ai luat anafura >urnd 4) lupi su, steagul "asei Lan"aster. ;i mai ap$i, tr)dnd pe Dumne eu, C)l"at-ai >ur)mntul; >ung'iul t)u :e fiul su<eranului l-ampuns n pnte". 3iu pe "are te >urase7i 4)-l aperi 7i s)-l ndr)ge7ti. :$i s) ne-nfruni "u legea Celui sfnt Cnd tu att de "runt ai siluit-$H De dragul "ui p)")tuiiH De dragul Lui Ed5ard, frate-meu; 7i pentru asta *u <-a putut mna s) m) u"idei. :)"atul lui e "t 7i-al meu de greu, Iar de <$ie7te D$mnul s) r) ,une A"est $m$r, <a fa"e-$-n <) ul lumii; Din pumnul s)u nu smulgei <$i $snda; El nu pe ")i pie i7e 7i <i"lene L$<e7te ntr-a"el "e i-a gre7it. Cin+ te-a f)"ut ar'ang'el snger$s Cnd fragedul <l)star :lantag"net @? /uri de mna ta n pragul <ieiiH 4atan, tur,area, drag$stea de frate... Iu,irea pentru-a"ela7i frate, slu>,a ;i-al t)u p)"at ne-mping s) te u"idem... &, de <i-i drag de el, nu m) uri, C)"i ftrate-i snt 7i-l ndr)ges" adn". De sntei ar<unii, ple"ai nap$i ;i <) ndrum la fratele meu Gl$u"ester; El pentru <iaa mea mai mult pl)ti-<a Ca Ed5ard pentru <estea ") snt m$rt. Gre7e7ti= fratele-i Gl$u"ester te ur7te. &, nu, el m) iu,e7te, i snt drag= /ergei la el din parte-mi. Cum nu, mergem. ;i-i spunei "um ") tat)l n$stru #$r%, 1lag$sl$<ind pe "ei trei fei ai lui,
504

(CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L I= (CIGA;(L II= CLARE*CE= (CIGA;(L II= CLARE*CE= (CIGA;(L I= CLARE*CE= (CIGA;(L II= IOI

Cu ,raul s)u <itea ne-a p$run"it 4) ne iu,im. *u ,)nuia di'$nia-ntre frai. 4)-i aminte7ti lui Gl$u"ester, 7i <a plnge. Cu pietre, "um spunea 7i n$i s) plngem... *u-l "le<etii, ")"i are suflet ,un. Ade<)rat= Ca grindina pe lan. .e am)ge7ti. El ne-a mnat ai"i s)-i fa"em seama.

:este putin); ")"i la desp)rire /-a-m,r)i7at >urnd printre suspine C) <a lupta "a s) m) <)d iar sl$,$d. 6is 7i f)"ut; a"um te sl$,$ e7te Din "'in lumes" spre ,u"urii "ere7ti. mpa")-te "u Dumne eu, mil$rd, C)"i tre,uie s) m$ri. :)stre i n "uget A"east) ging)7ie d$ simire De-a m)-ndemna "u D$mnul s) m)-mpa", ;i t$tu7i $r, i-i "ugetuntr-att n"t s)-nfruni pe D$mnul, u"igndH A', $ameni ,uni, luai aminte, $mul Ce <-a-ndemnat la fapta asta mine (r-<a pe f)pta7i. ;i-atun"i, "e fa"emH 4) <)-m,ln ii, spre a <) i ,)<i. 4) ne-m,ln imH :rea la7i am fi 7i fameni. *em,ln intui dia<$l 7i e fiar). Au "are dintre <$i, de-ar fi fe"i$r De prin, "a mine a i ntemniat, !) nd "um <in spre el d$i g i "a <$i *u i-ar ruga s)-l "rueH :rietene, <)d mila "um mi>e7te n $"'ii t)i. &, de nu mint, 'ai, <in$-mi Al)turi, pentru mine s) te r$gi, A7a "um te-ai ruga de-ai fi n l$"u-mi. *u-i "er7et$r s) nu se-ndui$7e e De mila unui prin "are "er7e7teL . /il$rd, pri<este-n"$l$.
(CIGA;(L I (! n un*0!e'9

*aL ;i mai naL ;i da") nu-i a>unge, Am s) te-ne" n ,utea "ea "u :in3 (Iese duc!nd tru,ul.' (CIGA;(L II= 3apt "rn"en, s)<r7it n pripa spaimeiL &, "um m-a7 mai sp)la 7i eu pe miiii, :re"um :ilat, de-a"est $m$r "umplitL@@ (Intr !ar !nt!ul uc!*a".' (CIGA;(L I= Hei, "e te-a apu"at de nu /-a)u.iH i spun eu du"elui e-ai f$st m$lu. (CIGA;(L II= /ai ,ine-afla ") i-am "ruat un frateL Ia-i tu sim,ria 7i %5-i spui ") eu C)ies"u-m) de m$artea du"elui. (Iese.' (CIGA;(L I= Eu, unul, nu; 'ai, plea"), la7 "e e7tiL Cat trupul s)-i d$ses" n <reun ung'er :n+ d) p$run") prinul s)-l ngr$ape. ;i "um iau plata, eu am 7i ple"at, C)"i da") merge <estea, nu-i de stat. (lese.'
IOC

ACTUL II
SCENA 1
Londra. O sal n <,alat. Intr re*ele Ed=ard %olna6, re*!na El!3a0et0, Dorset, )!6ers, +ast!n*s, #uc$!n*0a1, Ore& "! al.!!. REGELE EDWARD= RI!ER4= IIA4.I*G4= REGELE EDWARD= HA4.I*G4= RI!ER4= REGELE EDWARD= ELI6A1E.H=

Da, s)<r7it-am ,un) trea,) a i. !$i, l$r i, r)mnei strns nm)nun"'eaiL Eu i de i de la /ntuit$r A7tept s$lie ") snt mntuit; ;i du'u-mi mp)"at Ia "er ,ura-<a C) t$i ai mei pe lume-s mp)"ai. Ri<ers 7i Hastings, strngei-<) mna; *u mai m$"nii; >urai-<) iu,ire. Am lep)dat din suflet ura, >urL Iu,irii, mna mea pe"ete fie-i. Asemeni >ur 7i eu, pe-al meu n$r$"L Luai seamaL *u 7uguii n faa rig)i <$astre Ca nu "um<a El, rege peste regi, :edeaps) dnd f))rni"iei <$astre, Din fie"are dintre <$i s) fa") :r)p)dul "eluilalt. De-atta feri"ire s) m)-nfrupt Ct drag$stea "e-$ >ur e-ade<)rat)L ;i eu, att "t l iu,es" pe HastingsL *i"i <$i nu sntei, d$amna mea, s"utit),

;i ni"i tu, D$rset; 1u"%ing'am, ni"i tu; !-ai de ,inat luptndu-<)-ntre <$i. D)-i mna s-$ s)rute, ndr)ge7te-l :e Hastings, 7i arat)-i gnd "urat. :rime7te-$, Hastings; uit ne"a ul <e"'i, :e pr$p)7irea mea 7i al$r meiL
507

REGELE EDWARD= D&R4E.= HASTIN!S= RECELE EDWARD= BUC=IN!HAM REGELE EDWADR= 1(C2I*GHA/= !LOUCESTER2 RE!ELE E"#AR"2 !LOUCESTER2

4)rut)-l D$rset; Hastings, fii-i prieten. /) 0eg ai"i ") leg)mnt<il n$stru De drag$ste "u nu-l <$i silui. ;i eu la fel m) >ur. (Se 1%r.!"ea3.' :rin 1u"%ing'am, pe"etluie7te pa"ea m,r)i7ndu-mi rudele s$iei ;i ,u"ur)-m) prin unirea <$astr). (ctre re*!n'9 De prig$ni-<a 1u"%ing'am "nd<a :e-ai <$7tri sau pe <$i, de n-am s-ar)t ;i <$u) 7i-al$r <$7tri d$ar iu,ire ndat$rat), s) m) "erte "erul :rin ura "ui m-a7tept s)-mi dea iu,ireL Cnd fi-<a s) m) ,i ui pe-un prieten N Deplin n"redinat ") mi-e prieten N !)deas")-mi-se dnsul tr)d)t$r, , Calp, g)un$s 7i plin de <i"le7ug, B De-mi <a slei "redina "e <) p$rt. (Se 1%r.!"ea3.' Lea" prea pl)"ut pe inima-mi ,$lna<) E >ur)mntul t)u, $, 1u"%ing'am. D$ar fratele meu Gl$u"ester mai lipse7te 4pre a des)<r7i a"east) pa"e. :ri<ii= la timp 7i du"ele se-arat). (Intr Gloucester.' 1inee dau 7i regelui 7i d$amnei, Iar <$u) iu) ,un), n$,ili l$r i. E ,un), da, ")"i ,ine-am f$l$sit-$. Am ispr)<it lu"r)ri pi$ase, Gl$u"ester; Din <ra>,), pa"e N drag$ste din ura A"est$r l$r i de <r)>m)7ii preaplini. 1lag$sl$<it) trud), nalt st)pne; ntr-a"est n$,il sn$p de e <reunul Ce din ,rfeli sau strm,e ,)nuieli /) ine drept du7man; ;i da"), mni$s $ri f)r) <$ie, :ri"inuii "ui<a ai"i de fa) !reun nea>uns mai greu, d$res" s) leg Cu dnsul pa"e ,un) 7i fr)ie= 4) am du7mani e m$arte pentru mine; *u p$t s)-ndur; 7i n) uies" s) fiu Iu,it de $ameni. /ai nti la <$i
ELIIABETH2 GL&(CE4.ER= RIVERS= ELI6A1E.H= 1(C2I*GHA/= D&R4E.= REGELE EDWARD= GL&(CE4.ER= 4.A*LE#= REGELE EDWARD= 4.A*LE#=

Cer, d$amn), s)-n"'eiem a"um $ pa"e :e "are eu pl)ti-$-<$i slu>indu-i. ;i ie, <redni" <ere 1u"%ing'am, De-a f$st "nd<a <re$ <ra>,) ntre n$i; ;i <$u), Gre- 7i Ri<ers, "are, f)r) 4)-mi 7tiu <re$ <in), m-ai pri<it pie i7; ;i <$i asemeni, W$$d<ille, 4"ales@A 7i ie ;i <$u) l$r i, "urteni 7i du"i, la t$i; Eu nu "un$s" engle pe lume ")rui 4)-i p$rt n piept m)"ar un pi" de pi"), *i"i "'iar "t unui prun" n)s"ut a i-n$apte. *alt mulumiri la "er ") snt umil. De-a"um <a fi i sfnt)-a"east) i. D), D$amne, s) se sting) $ri"e .sfad) ;i r$g din suflet pe m)ria-ta 4)-i dai lui Clarenee, fratele, iertare. Cum, d$amn), eu m,ii "u-a mea iu,ire 4pre-a fi luat n rs n faa rig)iH Au nu 7tiu t$i ") ,unul du"e-i m$rtH
(To.! ce! de -a. tresar.'

l png)rii, eflemisindu-i le7ul. Au nu 7tiu t$i ")-i m$rtL Dar "ine-$ 7tieH &, "erule at$ate<) )t$r, Ce lume-i astaH L$rd D$rset, am p)lit 7i eu "a "eilaliH &, da, mil$rd; "um nim)nui de-ai"i

*u i-a r)mas r$7ea) n $,ra>i. Claren"e e m$rtH Am dat p$run"i altminteri. Dar ,ietul a murit de "ea dinii, :urtat) de-un /er"ur@I ntraripat; Cu-a d$ua <reun s"'il$d ")l"nd ),a<ni" 4$si tr iu, s)-l <ad) ngr$pat. Dea D$mnul "a t$i "ei "e nu-s ni"i n$,ili ;i ni"i "t Claren"e de "instii, ni"i in7i De <i), dar n <iii n)r)<ii 4) n-ai,) "a ,iet Claren"e de-ndurat, /)"ar ") stau su, um,ra ,)nuieliiL
(Intr Stanle&.'

Cer mil), sire, pentru "t slu>it-amL &, las)-m); mi-e pieptul plin de "'in. De nu m-as"ui, nu m) ridi", m)rite.
DEJ DE? REGELE EDWARD= 4.A*LE#= REGELE EDWARD=

Atun"ea spune repede "e-mi "eri. Cruarea <ieii unui ser< al meu Care-a r)pus un ur,a< gentil$m 3$st n alaiul du"elui de *$rf$l%. A $sndit un frate lim,a mea ;i-a"eea7i lim,) <rei un r$, s) ierteH El n-a u"is; "u gndul a gre7it, ;i t$tu7i isp)7i prin "rud sfr7it. ;i "ine m-a rugat s)-l "ruH Au "ine A-ngenun"'eat "erndu-mi s) mai "lii, uiH De drag$ste fr)eas"), de iu,ire Au "ine mi-a <$r,itH /i-ai p$menit Cum ,ietul $m s-a lep)dat de War5i"% :uterni"ul, spre a lupta de partea-miH /i-ai spus "um "i pe "mp la .e5%s,ur-, Cnd &\f$rd m) r) ,ise, m-a. s")pat 6i"nd= E.r)ie7te, frate, 7i fii regeFH 4au "um, "nd amnd$i )"eam pe "mp Apr$ape m$ri de frig, m-a-n<)luit n "'iar <e7mntul s)u, dndu-se, prad), :l)pnd 7i g$l, n<if$ratei n$piH A"estea t$ate-n furia-mi de fiar) Ca un nemerni" le-am uitat, 7i nimeni Din <$i nu s-a-ndurat s)-mi aminteas"). Dar "nd un surugiu, un trep)du7 De-al <$stru, ,eat, u"ide png)rind *epreuitul "'ip al lui Hrist$s, Dai n genun"'i, "er7ind, "er7ind iertare= .ar eu, nedrept, snt gata s) <-$ dau. Dar nimeni pentru frate-meu nu spune, *i"i nsumi eu, nere"un$s")t$rul, *u mi-am <$r,it de el. n <ia) lui !$i t$i dat$ri i-ai f$st, "'iar "ei mai trufa7i Dar unul ,aremi pentru <iaa lui *-a gl)suit. &, D$amne, mult m) tem C) dreapta ta pedeaps) <a ")dea :e mine 7i pe-ai mei, pe <$i 7i-ai <$7tri. !in, Hastings, du-m) n iata"... 1iet Claren"eL
()e*ele Ed=ard, re*!na, +ast!n*s, )!6ers, Dor se> "! Ore& !es.' GL&(GE4.ER= 1(C2I*GHA/=

A"esta-i r$dul pripei. *-ai <) ut

Cum "ulpe7ele rud"-ale reginei :)lir) au ind de m$artea luiH :e rege ei l-au t$t mpins la fapt)= Dar <ede D$mnulL 4) intr)m la Ed5ard ;i, stnd pe lng) el, s)-l mngiem. Alte), te urm)m. (Ies.' SCENA 2
To! Londra. O sal n ,alat. Intr ducesa de ;or$1, cu -!ul "! -!!ca lu! Clarence. 1]IA.(L= D(CE4A= 3IICA= 1]IA.(L= D(CE4A= 1]IA.(L= 3IICA= D(CE4A= 1]IA.(L=

1uni"$, spune, tat)l n$stru-i m$rtH &, nu "$pile. De "e-i frngi minie, te ,ai n piept, ;i strigi= E&', Claren"e, ,ietul meu fe"i$rFH De "e te uii la n$i 7i dai din "apH Da") tr)ie7te, pentru "e ne spui E&rfani s)rmani 7i prun"i ai nim)nuiFH Dr)guii mei, m-ai neles gre7it; Eu >elui ,$ala regelui= m) tem C)-l pierdem= nu pe tat)l <$stru-L tngui. E pins pierdut pe "el pierdut s)-l plngi. 4pui, prin urmare, ") e m$rt, ,uni"$. El, un"'iul regele e <in$<at. Dar ne r) ,un) D$mnul= am s)-l s"i Cu rug)"iuni anume pentru asta. ;i eu la fel. .)"ei, "$pii, t)"eiL !$i regelui i sntei tare dragi. *e7tiut$ri 7i "ru i, <$i nu putei 4)-l ,)nuii pe "el "e-i dete m$artea. 1a da, ,uni"$, fiind") un"'iul Gl$u"ester /i-a spus ") riga, de regin) pus, 4"$rni n<inuiri "a s)-l n"'id); A7a mi spuse un"'iul meu, plngnd,
510

I99

;i m-a "uprins, mi-a s)rutat $,ra ul, Cermdu-mi s) m)-n"red n el "a-n tata, Iar el "a pe un fiu m) <a iu,i. D(CE4A= Ce strai frum$s m,ra") <i"lenia ;i-as"unde <i"iu-adn" su, sfinte m)7tiL E fiul meu, da, 7i ru7inea mea; Dar nu la snu-mi supt-a <i"lenia. 1]IA.(L= Cre i ") ne-n7al) un"'iul meu, ,uni"$H D(CE4A= Da, fiule. 1]IA.(L= SG.u p$t s) "red. EiL Dar "e larm)-i astaH (Intr re*!na El!sa%el0, de3nd du!t7 )!6ers "! Dor set o ur1ea3.' ELI6A1E.H; A', "ine m-ar $pri s) plng, s) gem, (rsita s) mi-$ ,lestem, s) m) frngH Am s) m-al)tur negrei de n)de>di ;i ns)mi eu du7man"a mea s) fiu. D(CE4A= Ce-i patima a"easta de7)nat)H ELI6A11.ffi Din gr$a ni") n)pasn) i <$r)7te= Al n$stru rege, s$ul meu, fe"i$ru-i, Ed5ard e m$rt. Cum "re7tei, "rengi, "nd smuls)-i r)d)"inaH Cnd se<a sea"), frun ), "um nu "a iH :lngi da") <ieui; da") m$ri, m$ri gra,ni" Ca du'urile n$astre iui de aripi 4-a>ung) du'ul regelui= supu7i, 4T-i fim alai spre ara ti'nei lungi. D(CE4A= Adn" p)rta7) snt durerii tale :e "t mi-a f$st dat$r al t)u s$ n$,ilL Eu m$artea unui <redni" s$ am plns. .r)iam pri<ind a lui ntru"'ip)ri@B; Dar d$u) din reg"7ti0e-i $glin i Le-a )nd)rit r)ut)"i$asa m$arte ;i mi-a r)mas d$ar una, s"l"iat),

4) m) mingii, 7i tare mi-i amar 4) <)d n ea $"ara <ieii mele. E7ti <)du<), dar mam), 7i-i r)mn &draslele drept alinare; mie mi smulse /da s$ul de la piept ;i d$u) "r>i din sla,e su,i$ri, Ed5ard 7i Claren"eL &, "t drept am eu, Cnd nd$it aleanul t)u l-ndur, n ,$"ete 7i-n <aier s) te-ntre"L
I9? 1]IA.(L= 3IICA= ELI6A1E.H= C&:III= D(CE4A= ELI6A1E.H= C&:III= D(CE4A= ELI6A1E.H= C&:III= D(CE4A= D&R4E.= RI!ER4=

.u n-ai >elit, m)tu7), m$artea tatii; De "e s) l)"rim)m 7i n$i "u tineH .u nu ne-ai plns durerea de $rfani, *eplns r)mn)-i "'inul <)du<ieiL Eu nu "er a>ut$r "a s) m) tngui; *u mi-a se"at al plnsului i <$r= I <$are, n)<)lii n $"'ii mei 4) p$t N de unda lunii "rmuit) NR !)rsa p$t$p de la"rimi peste lumeL &', Ed5ard, tu iu,it st)pn 7i s$L &', tat)l n$stru Claren"e mult iu,itL &, Ed5ard 7i Claren"e, feii meiL Ce rea em am a<ut de"t pe Ed5ardH ;i-a"um s-a dus. Ce rea em am a<ut de"t pe Claren"eH ;i-a"um s-a dus. Ce rea eme-am a<ut de"t pe eiH ;i-a"um s-au dus. *u-i <)du<) mai greu n)p)stuit)L *-au f$st $rfani mai greu n)p)stuiiL *i"i mum) nu-i mai greu n)p)stuit)= 4nt mum), <ai, a"est$r sf7ieriL Ei >alea 7i-$ mpart; a mea e-ntreag). :e Ed5ard ea l plnge N "a 7i mine. Eu plng pe Claren"e N ns) nu 7i "a; C$piii-l plng pe Claren"e N "a 7i mine; Eu plng pe Ed5ard N ns) ei nu-l plng; !ai, "ad) plnsul <$stru-al "te7itrei :e ntreitu-mi "'inL C)"i d$i") snt Durerii <$astre, 7i-am s-$ al)pte Cu ,$"ete. .e-alin), mam)= "erului nu-i pla"i Cnd nu-i prime7ti lu"rarea mulumindu-i; Ai"i pe lume n$i numim 'ain Dat$rni"ul "e-nt$ar"e ane<$ie (n mprumut din mini m)rinim$ase; E 7i mai r)u "u "erul s) te-nfruni Cnd el reges"ul mprumut i-l "ere. 3ii, d$amn), "a $ mam) gri>ulie

Cu fiul t)u "el >une, prinul; "'eam)-l ;i-n"$r$nea )-l; ei i-e mngierea; Durerea de n)d)>duit)-ngr$ap-$ Al)turea de Ed5ard r)p$satul,
I9@

Iar ,u"uria s-$ s)de7ti pe $r1nul Lui Ed5ard "el n <ia).


(Intr Gloucester, #uc$!n*0an!, Stanle&, +ast!n*s, )atd!-- "! al.!!.'

GL&(CE4.ER= .e-alin), d$amn); t$i a:e/ "u<nt 4) plngem asfinitul stelei n$astre; Dar nu ,$eindu-l r)ul i-l t)m)dui, i "er iertare d$amnei, mama mea. *a te <) usem= n genun"'i, smerit, .e r$g, ,ine"u<nt)-m). D(CE4A= 1lag$sl$<eas")-te Cel-,unL 7i deie-i 1lndee-n "uget, mil) 7i iu,ire, 4merire 7i "redin)-ade<)rat). GL&(CE4.ER= Amin. ?<A,arte.' ;i s) tr)ies" ani muli 7i ,uni. Cu-a"easta 7i n"'eie-$ mam) ruga. /) mir "um de-a uitat m)ria-sa. 1(C2I*GH0tf== &, prini ndurerai, m'nii "urteni, mp$<)rai de-a"e$a7i grea durere, !) mngiai iu,indu-<)-ntre <$iL :ier nd n$i r$ad) regelui a"esta, :rin fiul s)u putem "ulege r$d. 4p)rseser) de ur)-a, <$astre inimi= A"um lipite iar)7i ntr-$lalt), Cu<ine-se "u drag s) le p) im. :e tn)rul <l)star s$"$t ")-i ,ine Cu-alai puin, din Ludl$5 @K s)-l purt)m Ai"i la L$ndra s) ni-l ungem rege. RI!ER4= De "e "u-alai puin, l$rd 1u"%ing'amH 1(C2I*GHA/= De-ar fi, mil$rd, mai /ul$, a,ia n"'isul 1u,$i al pi mei p$ate sparge iar; 3apt "e mai de prime>die ar fi Cu "t i-i n") n$u 7i fraged s"eptrul. Cnd arm)sarii snt st)pni pe /u ;i p$t s-alerge n"$tr$ <$r ei, 4e "ade, "uget eu, din timp s-a,atem :rime>dia, "'iar de-i p)rere d$ar. GL&(CE4.ER= /$nar'ul ne-a-mpT"at pe t$i, n)d)>dui; Din parte-mi, leg)mntu-i sfnt 7i traini". RI!ER4= La fel din partea mea 7i-a tutur$r. Dar "um e n") fraged, s) nu-i d)m *i"i um,r) de prile> de drun"inare NR
HA4.I*G4= GL&(CE4.ER=

Ka4$ "are un alai prea numer$s L-ar "am putea strni. De"i spun 7i eu "a 1u"%ing'am ") prinul 4e "ade-adus d$ar "u puin alai. La fel 7i eu. A7a s) fa"em; 'ai s) '$t)rm :e "ine <$m $ri la drum spre Ludl$5. !rei, d$amn), 7i tu, mam), s) <enii 4fat s) ne dai la trea,a asta greaH (Ies to.!, n a-ar de #!tc8n*0a1 "! Gloucester.' 1(C2I*GHA/= /il$rd, $ri"ine-ar merge ")tre prin, *$i d$i ai"i s) nu r)mnem, )u, C)"i drumeind, al"ge-<$i prile> 4)-n"ep a fa"e "um ne-am f$st <$r,it, :e rege r) leindu-l de-al reginei .rufa7e neamuri. GL&(CE4.ER= mi e7ti un alt eu nsumi, un $ra"$l, (n sfnt sin$d, un pr$$r$"L !)r drag, Ca prun"ul ndrumat m) las de tine. 4pre Ludl$5, dar, s) nu r)mnem "$ada. (Ies.' SCENA 3
Tot Londra. O strad. Intr do! cet.en! care se Intlnese. CETEANUL I: CETEANUL II: CETEANUL I: CETEANUL II: CETEANUL III: CETEANUL I: CETEANUL III: CETEANUL II: CETEANUL III:

Ceas ,un, <e"ine; unde-alergi a7aH 6i" )u ") ni"i eu nsumi nu prea 7tiu; Aflat-ai <esteaH Da= ") <$d)-i m$rt. :e :re"ista, rea <este; rar urmea ) Ce<a mai ,un.@M /) tem ") <in <remi tul,uri. (Intr al tre!lea cet.ean.' 4p$r deie-<) Cel sfntL Ceas ,un, >upne. E-ade<)rat ") Ed5ard a muritH C'iar prea ade<)rat; ai,i mil), D$amneL Atun"i, >upni, <remi grele s-a7teptai.
514

I9I CETEANUL CETEANUL CETEANUL CETEANUL CETEANUL CETEANUL CETEANUL I: CETEANUL III: CETEANUL II: I: CETEANUL III: I: CETEANUL III: I: CETEANUL III: II: III: II: CETEANUL III:

516

*u; sla<), D$amne, fiul s)u d$mni-<a. !ai )rii "rmuite de-un "$pilL *)d)>duim ") fi-<a ,un "rma"i= :rin sfatul )rii, "t <a fi ne<rstni", ;i-n anii lui "ei maturi, prin el nsu7i; 1un d$mn <a fi 7i-atun"i 7i pn-atun"i. La fel a f$st 7i-n 3ran"ia, "nd Henri" Al 7aselea primi, la n$u) luni, C$r$ana, la :aris. A f$st la felH Ei a7L /i-e mart$r D$mnul; :e-atun"i era ,$gat) ara asta n sfetni"i de p$liti") 7i <$d) Era $,l)duit de un"'i "instii. ;i-a"esta are un"'i N 7i dup) tat), ;i dup) mam). 1ine-ar mai fi f$st D$ar dup) tat) un"'ii t$i sT-i ai,), 4au ni"ide"um s) n-ai,) dup) tat), C)"i t$i s-$r m,ul i s) fie-n frunte Dnd g'i$nti n n$i, de nu ne s"ap) 4fntul. :rime>di$s de t$t e du"a Gl$u"esterL Iar ai reginei fii 7i frai prea trufa7i; De-ar fi su, ') N nu ei "u ')u-n mini N 1$lna<a ar) iar s-ar <inde"a. Las+, <a fi ,ine; prea ne fa"em spaim). Cnd <ede n$ri, de7teptu-7i pune manta; Cnd frun a pi"), iarna-i la un pas; Cnd amurge7te, na7tepi $are n$apteaH 3urtuni prea timpurii snt semn de lipsuri. ;i ,ine p$ate-$ fi, de-$ <rea Cel sfnt; Dar e mai mult de"t ni se "u<ine ;i de"t trag n)de>di. Ce-i drept, "u fri"a-n sn e t$at) lumea, ;i mai ") n-ai "u "ine sta la sfat De-ngndurai 7i tem)t$ri "e-i <e i. A7a-i n prea>ma $ri")rei s"'im,)ri; :rin sim dumne eies" presimte $mul Ce rele <in; <edem "um, ,un)$ar), 4e umfl) marea-n pragul <i>eliei. Dar ,un e D$mnulL n"$tr$ mergeaiH :)i ne-au "'emat la ei >ude")t$rii. :e mine-asemeni= <)-ns$es" la drum. (Ies' SCENA 4
Tot Londra. O sal n ,alat. Intr ar0!e,!sco,ul de ;or$, tnrul duce de ;or$, re*!na El!1%et0 s! ducesa de ;or$. ARHIE:I4C&:(L= D(CE4A= ELI6A1E.H= #&R2= D(CE4A= #&R2= D(CE4A= ARHIE:I4C&:(L= D(CE4A= #&R2= D(CE4A= #&R2= D(CE4A= I9B

A i-n$apte-au mas, aud, la *$rt'ampt$n, n n$aptea asta trag la 4t$n--4tratf$rd; 4au mine sau p$imine snt ai"i. /i-e tare d$r s)-L <)d pe prin; n)d)>dui C) s-a-n)Lat de "nd nu l-am <) ut. Aud ") nu; 7i i"e-se ") #$r%, 3e"i$rul meu, mai s)-l ntrea")-n stat. Da, mam), dar nu-mi pla"e ")-i a7a. De "e, "$pileH 1ine e s) "re7ti. 1uni"$, ntr-$ sear), un"'iul Ri<ers 6i"ea la "in) ") l-am ntre"ut :e frate-meu. EDa, spuse un"'iul Gl$u"ester. Ce ginga7)-i n"eat) fl$ri"i"), Dar ,uruiana iute se ridi").FAO De"i nu <reau s) "res" iute, fiind") fl$area 4e-nal)-n"et, iar ,uruiana $rni". E drept, e drept, dar "el "e-a "u<Tntat *u s-a inut el nsu7i de i"al). C$pil, era a7a de pirpiriu, Cre7tea n"et 7i greu N de"i>ia") legea A"easta-i dreapt)DUiirHD"e-ar rpai fi. ; "'iar 7i este, d$amn), ne-nd$i$s. *)d)>duies"; dar este dreptul mamei

4) se-nd$ias"). :e legea mea, de mi-adu"eam aminte, i stre"uram eu lui. $ eflemea Ct "e pri<e7te "re7terea, s-$ simt) /ai stra7ni" de"t $u p"-a sa. ;i-anume "eH .e r$g s)-mi spui 7i mie. 4-a spus ") el "re7tea a7a de iute, n"t ni"i d$u) "easuri nu-mpLinise C) 7i r$dea "u dinii din "$ltu". t Eu la d$i ani a,ia un dinte-a<eam. (r i")t$are glum), nu, ,uni"$H

Dr)gue #$r%, au "in+ i-a spus, m) r$gH


#&R2= D(CE4A= #&R2= ELIIABETH2 ARHIE:I4C&:(L ELI6A1E.H= ARHIE:I4C&:(L 4&L(L= ELI6A1E.H= 4&L(L= D(CE4A= 4&L(L= D(CE4A= 4&L(L= ARHIE:I4C&:(L 4&L(L= ELI6A1E.H= D(CE4A= ELI6A1E.H= D(CE4A= ELI6A1E.H=

D)da"a lui, ,uni"$. D)da"a luiH Cnd te-ai n)s"ut, murise. De n-a f$st ea, ni"i nu 7tiu "in+ mi-a spus. ;reangare, fugi de-ai"i ") prea te-ntre"i. *u fii prea aspr) "u ,)iatul, d$amn). :ereii au ure"'i. (Intr un sol.' :ri<ii, s$se7te-un s$l. Ce <e7tiH !e7ti m'ni"i$ase de r$stit, mil$rd. Ce fa"e prinulH 1ine, s)n)t$s. Ce <e7ti adu"iH L$rd Ri<ers 7i l$rd Gre- "u .'$mas !aug'an La :$mfret la-n"'is$are-au f$st trimi7i. Din pra "uiH A du"il$r puterni"i, Gl$u"ester 7i 1u"%ing'am. Cu "e-au gre7itH Eu t$t "e am 7tiut s) spun am spus= De "e sau pentru "e au f$st n"'i7i A"e7ti "urteni, "u"erni"e, nu 7tiu. !ai mie, <)d surparea "asei n$astreL A i tigrul a-n')at ,la>ina "iut); Rt$asa tiranie-a prins s) ur"e 4pre tr$nul "el ,la>in 7i f)r) <in)L 1ine-ai <enit, pr)p)d, $m$r, m)"elL !)d, "a-ntr-$ "arte, "um sfr7i-<$m t$i. &', ile-afurisite de neti'n) ;i <ra>,), prea adesea <-am <) utL 1)r,atul meu pl)ti "u <iaa tr$nul; Cnd sus, "nd >$s mi-au f$st <rii fe"i$rii; /) ,u"uram "nd "7tigau N plngeam Cnd p)gu,eau; iar "nd se stmp)ra ;i se-alina di'$nia din ar), 4e-n")ierau ,iruit$rii N frate Cu frate, e$nsngean "u "$nsngean. &, furie smintit) 7i tur,at), !eninul ,lestemat i-l "urm), sau &m$ar)-m) s) nu mai <)d $m$r. Hai, fiule; n$i mergem n san"tuar A9. Cu ,ine, d$amn). /) al)tur <$u). < *e<$ie n-ai.
ARHIE:I4C&:(L

(ctre re*!n'9 :le"ai, nalt) d$amn); Luai "u <$i a<ere 7i $d$are. Iar eu n"redine m)riei <$astre 4igiliul A?; 7i deie-mi Cerul ,ine Ct dragi mi sntei, <$i 7i-ai <$7tri t$i. !enii= <) du" eu nsumi la san"tuar. (Ies.'
D1J I9M

ACTUL III
SCENA 1
O strad d!n Londra. Tr1%!!e. Intr ,r!n.ul de @ales, Gloucesier, #uc$!n*0a1, Ca.es%&, card!nalul #ourc0!er!s "! al.!!.
BUC=IN!HAM2 'RINLUL2 HASTIN!S2 BUC=IN! BUC=IN!HA3M2 !LOUCESTER2 'RINLUL2 !LOUCESTER2 'RINLUL2 !LOUCESTER2 'RIMARUL2 'RINLUL2

DGE

1ine-ai <enit la L$ndra-n "asa taAA, :rin ginga7. 1un <enit, <)rAI s"ump 7i d$mn Al ginduril$r mele. Drumul greu .e-a m$'$rtH *u; ns) "ele trase :e drum mi l-au f)"ut gre$i 7i trudni". D$ream s)-mi ias)-n "ale un"'i mai muli. :rin ginga7, nepri'ana <rstei tale n <i"lenia lumii n-a p)truns, ;i ntr-un $m tu nu p$i deslu7i De"t "e pare-a fi; 7i )u ") rar 4au ni"i$dat+ nu-i una "u simirea-i. D$riii un"'i i-erau prime>di$7i; .u, ferme"at de dul"e <$r,a l$r, *u le <edeai <eninuas"uns din piept; De ei 7i de a7a f)arni"i prieteni :) eas")-te Cel sfntL De "ei f)arni"i, daL Ei nu erau. :rimarul L$ndrei <ine s) s$-n"'ine.
(Intr lordul ,r!1ar cu su!ta.'

Ani ,uni, m)ria-ta, 7i s)n)tateL /il$rd, i mulumes" N 7i tutur$ra. Gndeam ") fr)i$rul #$r% 7i mama 4-au 7i gr),it demult s)-mi ias)-n drum;
CARDI*AL(L= 1(C2I*GHA/= CARDI*AL(L= HA4.I*G4= :RI*U(L= DG1

Ce l)s)t$r 7i Hastings, ") nu <ine 4)-mi deie 7tire de s$ses" sau nu.
(Intr lordul +ast!n*s.'

La timp 7i n)du7it se-arat), iat)-l. 1ine-ai <enit, /il1rd6 ei, <ine mamaH Din "e pri"ini eu nu 7tiu, "erul ($ie, Re+ina marn) 7i al <$stru frate 4tau n san"tuar n"'i7i; ginga7ul prin !$i$s d$rea "u mine-n drum s)-i ias), Dar l-a $prit "u sila dumneaei. E-$ fapt) nelal$"ul ei, 'apsn) Din parte-i. :'eaL 4finia-ta, e7ti ,un 4)-nduple"i pe regin) a-l trimite ndat+ pe #$r% la fratele-i reges"H Iar da") ine piept, l$rd Hastings, ia-i-l Din ,raele-i pi ma7e "u de-a sila. Cu sla,a-mi el$"in) de-$i putea, L$rd 1u"%ing'am, s)-l smulg pe du"e mamei. Curnd a7teapt)-l; dar de fi-<a surd) La ruga-mi ,lnd), ne $pre7te D$mnul 4) siluim "eres"ul pri<ilegiu Al simului l)"a7L Regatul t$t De-mi dai, asemeni greu p)"at "u nu fa". E7ti nd)r)tni" f)r) r$st, preasfinte, :rea tipi"ar 7i prea r$,it de datini= Cum "er a"este aspre <remi s) >ude"i, :e prin de-l iei, nu siluie7ti l)"a7ul. A"est fa<$r se d)ruie d$ar "ui 4-a-n<redni"it prin fapte a-l primi. 4au are-atta minte-n "ap s)-l "ear). Dar prinul n-a "erut, ni"i <redni" nu-i. De"i eu s$"$t ") ni"i nu i se "ade. De-l smulgi de unde n-are "e ")ta, *u silui pri<ilegii, ni"i 'ris$a<e. Am au it ades de $ameni mari :) ii n sfnt l)"a7, dar nu de prun"i. /il$rd, mi-ai primenit a"um p)rerea. L$rd Hastings, &aide/, <rei s) m)-ns$e7tiH Da, <in, sfinia-ta. /il$r i, $rii pe "t <) st)-n putere. (Card!nalul #ourc0!er "! +ast!n*s !es.' 6i, un"'iule, da") s$se7te #$r%, *$i pn+ la-n"$r$nare unde st)mH GL&(CE4.ER= A"$l$ unde-alegi m)ria-ta. ;i de-mi ng)dui sfatul, $di'ni-<ei n .urn $ i sau d$u), maiestate; :e urm), unde-i pla"e 7i s$"$ti /ai s)n)t$s 7i mai pl)"ut ")-i este. :RI*U(L= (rt mi-e .urnul "a nimi" pe lume. Au Iuliu Ce ar9C l-a durat, mil$rdH GL&(CE4.ER= El d$ar l-a n"eput, nalt st)pne, ;i <ea"urile-ap$i -au re"l)dit. :RI*U(L= 4t) s"ris n ")ri ") el l-ar fi idit, 4au d)inuie din <ea" n <ea" legendaH GL&(CE4.ER= 4t) s"ris, m)ria-ta. :RI*U(L= /il$rd, au nu-i a7a ") ade<)rul R) ,ate, "'iar "nd nu st) s"ris n ")ri, Din <ea" n <ea" spre t$i urma7ii, n$7tri, H)t, pn)-n iua "ea mai de ap$iH GL&(CE4.ER (a,arte'9 C$piii prea mint$7i n-au ile, "i"). :RI*U(L= Ce spui tu, un"'iuleH GL&(CE4.ER= C) faima, 7i nes"ris), d)inuie7te. (A,arte.' Ca 4trm,)tatea N du'ul r)u din piese,AB ;i eu pun d$u) tl"uri n "u<nt.

:RI*U(L= !estit ,)r,at 7i Ce arL !ite>ia m,$g)indu-i du'ul N du'ul s)u A seris, dTnd astfel <ite>iei <ia). 4)^l ,iruie ni"i m$artea n-a putut :e-a"est ,iruit$r; ")"i <ieuie7te :rin faima lui 7i-a"um "nd nu e <iu. &, <ere 1ue%ing'am, a7 <rea s)-i spun... 1(C2I*GHA/= Anume "e, alte)H :RI*U(L= C) de-$i tr)i s-a>ung ,)r,at, plini-<$i 4tr)<e"'iul n$stru drept asupra 3ranei 4au <$i muri s$ldat, a7a pre"um .r)it-am rege. GL&(CE4.ER (a"arte'9 6$rit) prim)<ar) N <ar) s"urt).
(Intr /!narul ;or$, +ast!n*s "! card!nalul #ourc0!er.'

1(C2I*GIL!/= :RI*U(L=
DGG

La timp s$se7te du"ele de #$r%. Ri"'ard de #$r%L Drag frate, "e mai fa"iH

#&R2= .emut st)pneAK, ,ine; ")"i se "ade De-a"um a7a s) te numes". :RI*U(L= Da, da, ;i r)u ne pare, frate, "a 7i ie; :rea de "urnd s-a stins ndrept)itul A"estui titlu "e, prin m$artea lui, :ierdu att de mult din m)reie. GL&(CE4.ER= Ce fa"e-al meu nep$t, ginga7ul #$r%H #&R2= i mulumes", un"'i drag; i"eai, mil$rd, C) ,uruiana mai degra,) "re7te, ;i prinul, <e i, m-a ntre"ut "u mult. GL&(CE4.ER= A7a-i, mil$rd. #&R2= De"i el e ,uruian)H GL&(CE4.ER= Cum p$t s) spun, nep$ate, a7a "e<aH #&R2= Atun"ea el i-i mai dat$r "a mine. GL&(CE4.ER= El p$ate p$run"i "a su<eran, Dar tu "a rud) ai puteri asupra-mi. #&R2= D)-mi, un"'iule, te r$g, a"est pumnal. GL&(CE4.ER= :umnalul meu, nep$ateH 1u"ur s. :RI*U(L= Cum, frate, i-l "er7e7tiH #&R2= E un"'iul meu, 7i 7tiu ") mi-l <a da. De-asemeni flea" nu-i pare r)u ")-l dai. GL&(CE4.ER= i fa" un dar, nep$ate, 7i mai mar". #&R2= (n dar mai mareL 4pada d)-mi atun"i. GL&(CE4.ER= Ui-a7 da-$ da"-ar fi mai u7uri"). #&R2= Dai, "um <)d eu, d$ar daruri u7urele. Cnd i se "ere-un dar mai greu, spui EnuF. GL&(CE4.ER= :rea greu, alte), i-ar <eni s-$ du"i. #&R2= A7 du"e-$ lesne, 7i mai grea de-ar fi. GL&(CE4.ER= La spada mea r<ne7ti, prin mi" 7i fira<H #+&R2= Da, "a s)-i mulumes" pre"um mi spui. GL&(CE4.ER= CumH #&R2= .$t fira<. :RI*U(L= /ereu t)i$s la <$r,T-i l$rdul #$r%. Dar ,lnd 7tii s) te p$ri "u el, alte). #&R2= Cum Es) m) p$riF7i nu "um Es) nu te p$riF. !e i, frate-meu 7i rde de-amnd$i, C)"i fiind") snt mi"u, "a $ maimu), n "r") "i") tre,ui+ s) m) p$ri. AM 1(C2I*GHA/= Cu "e du' ager sare la r)spuns= 4pre a-ndul"i ,at>$"ura intit) n un"'iul s)u, se ia n rs el nsu7i I?@ Cu me7te7ug su,ire. De minune-i Ce tn)r 7i di,a"iL GL&(CE4.ER= :$rnim, mil$rdH *$i mergem, <)rul 1u"%ing'am 7i eu, La mama <$astr), s-$ rug)m s) <in) La .urn spre a <) spune ,un s$sit. #&R2= Cum asta, <rei s) mergi la .urn, mil$rdH :RI*U(L= A7a m)-ndeamn) l$rdul meu pr$te"t$r. #&R2= Eu n-a/ s) p$t d$rmi ti'nit la .urn. GL&(CE4.ER= Dar "e-ar putea s) te-nsp)imnt"H #&R2= 4trig$iul "runt al un"'iului meu Claren"e= A"$l$-a f$st u"is N mi-a spus ,uni"a. :RI*U(L= Eu nu m) tem de un"'ii m$ri. GL&(CE4.ER= ;i ni"i de "ei n <ia), trag n)de>de.

:RI*U(L= Ei, da"-ar fi n <ia), trag n)de>de C) n-a7 a<ea temei. Ci 'ai, mil$rd; "u grea durere-n piept, Gndindu-m) la ei, m)-ndr$pt spre .urn. (Tr1%!.e. Ies to!! n a-ar de Glouces!er, #uc$!n*0a1 "! Cates%&.' 1(C2I*GHA/= /il$rd, nu "re i ") mi"ul #$r%, fle"arul, 4trnit a f$st de mum)-sa, 7ireata, 4) te eflemiseas")-a7a urtH GL&(CE4.ER= Cum nu, "um nuL E'ei, e f$" ,)iatul= Vi1i, spirt, ndr) ne, di,a"i, iste= E mum)-sa leit, din t)lpi n "re7tet. 1(C2I*GHA/= Dar s)-i l)s)m. Apr$pie-te, Cates,-. 0uratu-te-ai s) spri>ini gndul n$stru ;i-adn" s) t)inui ce-.i mp)rt)7im. Cun$7ti "e-am "'i, uit= i-am spus pe drum. Au "um "re iH *-ar fi $are lu"ru lesne 4-ademenim pe l$rdul William Hastings 4pre a-l ns")una pealtea-sa n tr$nu-a"estei insule <estiteH CA.E41#= De dragul tatei, drag i e de prin, ;i ni"i"um mp$tri<)-i n-ar lu"ra. 1(C2I*GHA/= Dar "e "re i despre 4tanle-H Ce <a fa"eH CA.E41#= !a fa"e-nt$"mai "um <a fa"e Hastings. 1(C2I*GHA/= Atun"i a$*$a d$ar= mergi, drag) Cates,-, La Hastings 7i ntr-$ d$ar) ise$de7te-l Cam "um pri<e7te el "e-am pl)nuit.
524

GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= CA.E41#= GL&(CE4.ER= CA.E41#= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER=

;i pentru mine s)-l p$fte7ti la Turn 4) sf)tuim asupra-n"$r$n)rii. De <ei <edea ")-n"lin) ")tre n$i, 4)-i dai "ura> 7i gndul n$stru spune-i; Da")-i de plum,, de g'ea), nd)r)tni", La fel s) fii 7i tu N 7i "urm) <$r,a. ;i arat)-ne-n "e ape se "am s"ald). !$m ine-aparte mine d$u) sfaturi n "are l$" de frunte-i este dat. n"'in)-te din parte-mi lui l$rd #illia/6 4)-i spui ") 'aita sa de aprigi du7mani La :$mfret, mine, snge <$r l)sa. ;i r$ag)-l "a de dragul )st$r <e7ti :e d$amna 4'$reIO s-$ pupe mai "u f$". /ergi, Cates,-, mergi 7i f) temeini" trea,a. Cu r<na "ea mai mare, l$r ii mei. *e dai <re$ <este pn) la "ul"areH !) dau, mil$rd. La Cr$s,- :la"eI9 ne afli pe-amnd$i. (Cates%& !ese.' Ce-i de f)"ut, mil$rd, de <$m <edea C) l$rdul Hastings nu se d) "u n$iH l des")p)n)m; n$i 7tim "e <rem= ;i rege "nd <$i fi, s)-mi "eri s)-i dau Du"atul Heref$rd "u-a<eri "u t$t De frate-meu m$nar'ul st)pnit$. Ui-$i aminti, m)ria-ta, f)ga"la. Am s) mi-$ in, s) 7tii, prea,u"ur$s. Hai s) "in)m degra,), "a ap$i, (r eala mig)lind$, c&i4 s)-i d)m. (Ies.' SCENA 2
Tot Londra. n -ala case! lordulu! +as!!n*s. latr un 6est!tor. !E4.I.&R(L HA4.I*G4 !E4.I.&R(L= I?I

(c!ocn!nd'9 /il$rdL mii$rdL

(d!n casa'9
Hei, "ine ,ate-n p$riH (n <estit$r trimis de l$rdul 4tanle-HA4.I*G4 (d!n casa'9 Ct e "easulH !E4.I.&R(L= 1ate-ndat) patra.
(Intr +asl!n! s.'

HA4.I*G4= *u-7i afl) s$mn n aste n$pi de pli"tis 4t)pnnl t)uH !E4.I.&R(L= D"-ar fi s) >ude")m Ce <e7ti <-adu", s-ar "am p)rea ") nu. Dar mai nti, <) fa"e-n"'in)"iune. HA4.I*G4= ;i ap$iH !E4.I.&R(L= Ap$i <) d) de 7tire "), n <is, A i-n$apte un mistreI? i rase "$iful. ;i, iar, ") d$u) sfaturi se <$r ine ;i-ntr-unul astfel d$ m)suri s-$r lua, n"t 7i <$i 7i el <) <ei ")i C) _iusu-<-ai la "el)lalt. De-a"eea /) mn) s)-i r)spundei da") <rei De-ndaf "u el s) <) s)ltai n 7a ;i gra,ni" s) g$nii spre mia )n$apte, 4")pnd astfel de r)ul presimit. HA4.I*G4= /ergi nd)r)t la d$mnul t)u 7i i-i 4) nu-l nspairn$ "ele d$u) sfaturi= D$mnia-sa 7i eu <$m sta ntr-unui ;i-n "el+lalt Cates,-, "redin"i$sul meu; ;i-

a"$l$ nu e "'ip s) se ur eas") *imi" "e ne-ar pri<i, iar eu s) nu 7tiu. 4e teme f)r) r$st, a7a s)-i spui. Ct despre <is, d$ar nu-i "$pil s) "read) n t$ana unui s$mn nelini7tit. 4) fugi de-un p$r" mistre "t el e pa7ni" nseamn) s)l asmui pe-a"el mistre Ce n-a<ea-n gnd s) n)<)leas")-asupr)-i. /ergi, s"$al)-l pe st)pnul t)u 7i r$ag)-l 4) <in). /ergem amnd$i la .urn. !edea-<a ") mistreul ni-i ,la>in. !E4.I.&R(L= /) du", st)pne, 7i-am s)-i spun a7a. (Iese. Intr Cates%&.' CA.E41#= /ulte 7i ,une ile, n$,il l$rdL HA4.I*G4= 6i ,un), Cates,-; te-ai urnit din $ri. Ce-i n$u n "l)tinata n$astr) ar)H
526

CA.E41#= HA4.I*G4= CA.E41#= HA4.I*G4= CA.E41#= HA4.I*G4= CA.E41#= HA4.I*G4= CA.E41#= HA4.I*G4= CA.E41#= HA4.I*G4=

4e-mpleti"e7te ara,, da, mil$rd; ;i nu <a merge drept, "red eu, "t Ei"liard *u <a purta eununa-mp)r)iei. Cununa-mp)r)ieiH !rei s) spui C$r$anaH Da, mi$rd. /ai ,ine "apul meu s) "ad) >$s, De"t "$r$ana astfel s"rn)<it). Au ,)nui ")-iitr-ae$l$ n) uie7teH :un "apulL El n)d)>duie s) fii n frunte printre "ei de partea lui. ;i-i mai trimite-a"east) <este ,un) C) ast) i ru,edeniile reginei !r)>ma7ii t)i, la :$mfret <$r muri. Ce-i drept, de >alea l$r nu snt dr$,it, C)"i mult m-au prig$nit a"e7ti du7mani. Dar s)-l pr$ptes" pe Ei"liard 7i s) stau n "alea legiuiil$r urma7i Ai rig)i mele, pn-la m$arte N nuL 4)-i nt)reas") D$mnul gndul ,unL Dar 7i de-a"uma ntr-un an <$i rde C) am tr)it s) <)d n)pasta "el$r Ce mau f)"ut urt de-al meu st)pn. ;i Cates,-, pn)-n paispre e"e ile Le fa" de petre"anie, m) >ur, /ai mult$ra "e ni"i nu ,)nuies". E Ineni-ngr$ it$r s) m$ri, mil$rd, Cnd mi te-ai preg)tit 7i nu te-a7tepi. E gr$a ni", gr$a ni", da= 7i "e se-ntmpl) Cu Ri<ers, Gre- 7i !aug'an li-i s$rtit ;i alt$ra "e "red ") snt ferii, Ca tine 7i "a mine N dragi, "um 7tii, Lui Ri"'ard prinul 7i lui 1u"%ing'am. 4tai sus n preuirea amndur$r= (a,arte' Att de sus, ")-i 7i <)d tig<a-n par :e :$dul L$ndrei. Da, 7tiu, 7i-i lu"ru ,inemeritat. (Intr Stanle&.' CumH (nde i-este suliaH .e temi De p$r"i mistrei 7i um,li nearmatH
I?B 4.A*LE#= HASTIN!S2 STANLEC= HASTIN!S2 4.A*LE#= HA4.I*G4= 4C(.IER(L= HA4.I*G4= 4C(.IER(L= HA4.I*G4= 4C(.IER(L=

/il$rd, 6i ,un) i d$res"; i ,un), Cates,-. :$i 7iigui, dar mie-a"este d$u) 4$,$are desp)rite, )u nu-mi pla". /il$rd, /i-e drag) <iaa "t 7i dumital$ ;i >ur ") ni"i$dat) nu mi-a f$st /ai s"ump) "a a"um, de "nd tr)ies". Au "re i "-a7 fi a7a triumf)t$r De nu a7 7ti ") nu ne pas" prime>diiH :le"nd din L$ndra, l$r ii de la :$mfret Erau <$i$7i 7i se "redeau ferii= *u ,)nuiau; dar <e i ") n$ri s-au strns. /)-ngndur) a"est pu'$i de ur). Dea D$mnul s) m-ar)t fri"$s n <anL Dar s-a f)"ut tr iu. :$rnim spre .urnH

Da, mergem, mergem. ;tii "e<a, mil$rdH A i l$r ii despre "are p$mene7ti Ar$r fi s"urtai de "ap. Cinstii fiind, /ai <redni"i snt s)-7i p$arte dn7ii "apul De"t pr7ii p)l)ria-n "ap. Dar s) p$rnim, mil$ri.
(Intr un scut!er.'

:$rnii nti; r)mn s) s"'im, $ <$r,) Cu-a"est ,)iat de trea,). (Stanle& "! Cates%& !es.' Ei, me7tere, "u <iaa "um $ du"iH /ai ,ine, de <i-i <$ia s)-ntre,ai. ;i eu mai ,ine "a atun"i, ami"e, Cnd t$t n l$"u-a"esta ne-am <) ut. :e-atun"i mergeam spre .urn s) fiu n"'is :e urma prei rudel$r reginei. Dar a i, i spun N dar ine-$ pentru tine N Cnd t$i a"ei <r)>ma7i <$r fi tei ii, /ai feri"it "a ni"i$dat+ <$i fiL 4i s) <) in) Dumne eu a7aL i mulumes". :$ftim, s) ,ei n s)n)tatea mea. (! arunc ,un*a de %an!.' !) ai,) "eru-n pa )L (Iese. Intr un ,reot.'
528

:RE&.(L= HA4.I*G4= 1(C2I*GHA/= HA4.I*G4= 1(C2I*GHA/= HA4.I*G4= 1(C2I*GHA/ HA4.I*G4=

ntr-un "eas ,un; m) ,u"ur ") <) <)d. Din inim), sir 0$'n, i mulumes", i snt dat$r "u slu>,a "ea din urm) I@. Dumini") s) <ii, 7i-i <$m pl)ti. (! "o,te"te ce6a la urec0e. Intr #uc$!r!*0a1.' De <$r,) "u un p$p), 7am,elaneH :rietenii pe "are-i ai la :$mfret Du" lips) de du'$<ni"= dumneata *-ai $r s) te gr),e7ti la sp$<edit. !) ndu-l pe sfinia-sa, m) >ur, /i-am amintit de "ei de "are-mi spui. La .urn mergeaiH La .urn, mil$rd; dar nu r)mn prea mult= Am s) m)-nt$r" +naintea dumitale. Da, pare-se, ")"i iau a"$l$ prn ul. (a,arte'9 ;i "ina "'iar, dar n-ai de unde 7ti. Hai, mergiH Dup) d$mnia-<$astr), sir. (Ies.' SCENA 3
n -a.a castelulu! 2o1-ret. Intr l!atcl!-- 1,reun cu 0ale%ard!er!, care ! duc ,e #!6ers, Gre! "! /au*0an Aa 1oarte. RI!ER4= GRE#= !A(GHA*= RA.CLI33= RI!ER4=
:'

Att, sir 2i"'ard Rat"liff, <reau s)-i spun= !edea-<ei a i "um m$are un supus :entru "redin), slu>,) 7i dreptate. :e prin fere7te-l, D$amne, de-a l$r 'ait). Crd ,lestemat "e sntei, de <ampiri. Amar <ei plnge pentru-a"east) fapt). Gr),ii, a"um; s$r$"ul <-a s$sitL &, :$mfret, :$mfret, temni) mn>it) Cu snge, pia ) rea a n$,ilimiiL ntr-ale tale iduri <in$<ate /uri al d$ilea 1ie'ard ")s)pit;

;i-ntru mai mare 'ul) pentru-a"est Cumplit l)"a7, i d)m s) te adapi Cu sngele ne<in$<at al n$stru.
529 @A N Henri" al !l-lea 7i Ri"'ard al I.I-lea

1lestemul /argaretei "ade a i :e-al n$stru "re7tet, c5ci a/ f$st de faa Cnd 2i"'ard l-a t)iat pe fiul ei. I-a ,lestemat atun"i la r*nd pe Ric&ani) :e 1u"%ing'am 7i Hastings. *u uita, O, D$amne, s)-i l$<e7ti "a 7i pe n$i. Ci pentru s$ra mea 7i-ai ei fe"i$ri, A>ung)-i, D$amne, sngele pi$s Ce f)r) <in) 7tii ") ni-l <)rs)m. 6$rii, ")"i "easul m$rii :-a-n$recu$3 Gre-, !aug'an, s) ne d)m a"um s)rutul Din urm), pn+ la re<ederea-n "er. (Ies.' SCENA 4
Tu1ul Londre!. #uc$!n*0a1, Stan!cBC, +ast!n*s, e,!sco,ul de Ely, )atd!--, Lo6el "! A!! a"e3a.! n urul une! 1ese7 n s,atele lor, n ,!c!oare, a,ro3! a! S-atulu!. GRE#= 2I!ER4= RA.&LI33= RI#ER4= HA4.I*G4= 1(C2I*GHA/= 4.A*LE#= \!G EL#= D 1(C2I*GHA/= HA4.I*G4=

Mil1r8i, pe s"urt= ne-am adunat ai"i 4pre-a '$t)r n"$r$narea= spunei, n numele lui Dumne eu, pe "ndH 4-a preg)tit pentru reges"ul "eas .$t, t$tH R .$t, d$ar s) '$t)rm s$r$"ul. C'iar mine "red ")-i feri"it) i. Al l$rdului pr$te"t$r gnd l 7timH Au "ine-i este $m de tain) du")iH !$i, s$"$tim, i 7tii mai ,ine g'idul. *$i t$i ne 7tim d$ar "'ipul, ns) gndul *i"i el pe-al meu, ni"i eu pe-al <$stru nu, Nici eu pe-al s)u, "um nu /i-l 7tii ni"i <$i. L$rd Hastings, tu "u el te ai mai drag. 7tiu ") i-s drag, 7i-i mulumes" alteei= Dar "e <a fi gndind de-n"$r$nare *-am is"$dit, iar "lnsul n-a r$stit :rea+nalt) <rerea sa n ni"i un fel. Ci, l$r i, putei stat$rni"i s$r$"ul Iar eu <$i i"e EdaF sau EnuF n l$"u-, C)"i m) s$"$t a fi de-un gnd "u el. (Intr Dloucester.'
530

EL#= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= EL#= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= 4.A*LE#= EL#= HA4.I*G4= 4.A*LE#=

La timpul nimerit se-arat) du"a, 6i ,un), <redni"i l$r i 7i <erii meiL D$rinii "am multi7$r, dar. trag n)de>de C), eu lipsind, n-a.i pregetat la tre,uri Ce se puteau des)<r7i "u mine. De nu intrai la repli"), mil$rd, Ar fi r$stit l$rd Hastings r$lul <$stru, Adie)-n "e pri<e7te-n"$r$narea. *u-i $m mai inim$s "a l$rdul Hastings= El m) "un$a7te ,ine, 7i i-s drag. /il$rd de El-, preasfinia-ta, La H$l,$rn "nd am f$st a"um n urm), A<eai ")p7uni frum$ase n gr)din)= R$g mult, trimite dup) "te<a. :r$a,u"ur$s, mil$rd, prea,u"ur$s. (Iese.' & <$r,), <ere 1u"%iug'am. (Lundu(l deo,arte.' :e Hastings L-a tras de lim,) Cates,-, 7i l+n$7ul E-att de-nfier,ntat ") mai "urnd 7i pune "apul pe ,utu" de"t Ca fiul d$mnului `a7a "u"erni" !$r,ea de elP s) piard) tr$nul )rii. Ie7ii, mil$rd, $ "lip); <) urme .
(Gloucester "! #uc$!n*0a1 !es.'

;i t$t n-am '$t)rt sl)<it) i. 4$"$t ") mine prea ar fi n prip); Eu nsumi ni"i nu-s ,ine preg)tit Cum a7 putea s) fiu de-am amina-$.
()e!ntr e,!sco,!a de El&.'

Dar unde este du"ele de Gl$u"esterH Am 7i trimis dup) ")p7uni... !$i$s e a i 7i ,lnd altea-sa; l ,at, se <ede, gnduri preapl)"ute De-a dat ,inee att de-nsul+leit. Ca el nu-i, "red, "re7tin mai nedest$ini" 4)-7i t)imiias") ura sau iu,irea; Lui sufletul i-l deslu7e7ti pe "'ip. C"-ai deslu7it pe "'ipul s)u ") simte, Din <$i$7ia "e ue-a ar)tatH
531

HA4.I*G4=

GL&(CE4.ER= HA4.I*G4=

GLOUCESTER: HASTINGS: GLOUCESTER:


HA4.I*G4=

C) nim)nui de-ai"i nu-i p$art) pi"); C)"i de-ar purta, i s-ar <)di pe "'ip. ()e!ntr Gloucester "!
#uc$!n*0a1.'

!) r$g s)-mi spunei "e se "ade "el$r Ce m$artea-mi "$" prin dia<$le7ti ur eli ;i negre <r)>i, ,iet trupul "$<r7indu-mi Cu ferme")t$rii d$spite-n iadH Iu,irea "e i-$ p$rt, mil$rd, dui$as), /)-ndeamn) "el dinti s)-i $sndes" Ai"i, pe <in$<ai, $ri"ine-ar fi. Eu i", mil$rd, ") m$arte li se "ade. Atun"ea $"'ii <$7tri mart$ri fie 3)r)delegii l$r. 4nt ferme"at; !edei, <l)star mTnat mi-e ,raul, <reas". !r)>it$ria s$a) a lui Ed5ard Cu de m)ata 4'$re n "rd)7ie /-au nsemnat a7a prin <r)>i dr)"e7ti. Alte), da") ele-au f)ptuit... Cum Eda")FHL .u, $"r$tit$r al trfei, mi spui tu Eda")FH E7ti un <n )t$r; .)iai-i "apul 9 0ur pe 4fntul :a<el C) nu prn es" pn) nu-l <)d s"urtat. L$<el 7i. Rat"liff, mplinii p$run"aL 4) m) urme e "ei "e m) iu,es". (Ies to.!, n a-ar de +ast!n*s, E)atcl!-- "! Lo6el.' :lng Englitera, <aiL ne"um pe mine; C)"i eu, neg'i$, "e-am f$st, puteam s")pa. !isase 4tanle- ") i-a ras mistreul C$iful din "ap, dar nu m-arn sin"'isit, ;i-am rs n l$" s) fug. De trei $ri a i 4-a p$ti"nit su, mine pinten$gul ;i-a tres)rit dnd $"'i "u .urnul, par") De gr$a ) ") m) du"e la m)"el. &L am ne<$ie-a"um de-a"el du'$<ni". ;i simt ")ina ")-i <$r,eam 7tafetei .riumf)t$r, despre du7manii mei C) snt la :$mfret "i$prii, iar eu E)mn iu,it 7i neprime>duit. &', /argareta, greul t)u ,lestem C) ut-a pe ,iet "re7tetul lui HastingsL
532

1A.CLI33= HA4.I*G4= L&!EL= HA4.I*G4=

A7teapt) du"a prn ttl; 'ai gr),e7teL ;i s"urt sp$<ada; "apul t)u l <rea. &, 'ar de-$ "lip)-al $mului, r<nit /ai "u nesa de"t di<inul 'arL Cel "e-n sursiu t)u n)de>dea-7i pune E "a /a$r1dul ,eat, sus peun "atarg= La $ri"e-ne'in)"iune st) s) "ad) n <intrele "umplitului adn". Hai, 'ai, $re7te, t$t degea,a strigi. &, "rn"en Rie'ardL 1iat) EngliteraL i pr$fees" nfri"$7ate <remi Cum n-au f$st ni"i n "el mai negru <ea". Hai la ,utu"; du-i "apul meu. R*n)i.i La mine, <$i, d$ /$arte ar<unii. (Ies.'
SCENA 5
Londra. F!dur!le Turnulu!. Intr Gloucester "! #uc$!n*0a1 n ,lato"e ru*!n!le "! cu o n-.!"are aln!c.

GL&(CE4.ER= Hei, <ere, 7tii s)-ng)l,ene7ti, s) drdi, n <$r,) s) te-mpiedi"i la mi>l$", 4)-n"epi din n$u 7i iar s) te $pre7ti Ca unul r)t)"it, ne,un de gr$a )H 1(C2I*GHA/= AL :$t s) fiu tragedian adn". 4) ,igui, nd)r)t 7i >ur n )ur 4) "at "u $"'ii, s) tresar, s) tremur Cnd s-a "lintit un pai, "a ,ntuitul De ,)nuieli; pri<iri "a de strig$i Am la-ndemn), "a 7i st$rsul m,et, ;i t$ate gata stau s) m) slu>eas") 4pre-a-mi nlesni tertipul, $ri7i"nd. Dar "e-i "u Cates,-H (nde-iH GL&(CE4.ER= 4-a dus; 7i /i-l adu"e pe primar.
(Intr lordul ,r!1arGH "! Cates%&.'

1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER=


I@@

Cinstite l$rd primar... :ri<ii la p$d,II a"$l$L Ai au itH & t$,)L .u s) <eg'e i la metere e, Cates,-.

1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= BUC=IN!HAM2 GL&(CE4.ER= L&!EL= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= :RI/AR(L= GL&(CE4.ER= :RI/AR(L= 1(C2I*GHA/=

C'ematu-te-am ai"ea, l$rd primare... :ri<e7te-n spate, snt <r)>ma7i, p) eaL Cel sfnt 7i nepri'ana ne p) eas")L
(Intr Lo6cl "! )atd!--, aducnd ca,ul lu! +ast!n*s.'

4tai; snt prieteni= Rat"liff 7i "u L$<el. E ")p)na iudei ti")l$ase, *e,)nuitul, <enin$sul Hastings. Drag mi era 7i snt dat$r s)-l plng. 3)ptura "ea mai ,lnd) l-am "re ut

;i "el mai ne<i"lean "re7tin din 'une. Carte mi-a f$st, 7i inima-mi n ea ;i-a nsemnat 7i "el mai taini" gnd; A7a frum$s sulemenea el <i"iul C), de uitai p)"atul s)u 7tiut, :$<estea, <reau s) spun, "u d$amna 4'$re, .r)ia 7i-a"um, ferit de ,)nuieli. A f$st, da, da, "ea mai as"uns) iud) Din "te-am p$menit. Ai fi <isat, sau ai putea s) "re i, De nu tr)iam s)-i spunem n$i, s")pai :rin 'ar "eres", ") iuda "ea su,ire A uneltit "'iar a i, n plin s$,$r, :ieirea mea 7i-a l$rdului d$ Gl$u"esterH Cum, "'iar a7aH Cum, "re i ") sntem tur"i, sntem p)gni, Ca, n r)sp)rul legil$r mergnd, 4)-l d)m n prip) m$rii pe nemerni", De nu ne-ar fi silit la fapta asta :rime>duita pa"e-a Engliterii ;i <iaVa n$astr) pus)-n "umpeniH 3ii mp)"aiL se "u<enea s) m$ar); ;i ,ine ai f)"ut, prea n$,ili l$r i, C) 7i pe alii, tr)d)t$ri "a el, De-asemenea ispite-i de ,)rai. 4irnie mai ,un din parte-i n-a7teptani De "nd s-a-mpreunat "u d$amna 4'$re. *$i n-am fi <rut s) m$ar) pn) "nd 4-ai fi <enit, mil$rd, s)-i <e i sfTr7itul; Ci din mult el, a"e7ti prieteni ,uni, n "iuda <rerii n$astre, s-au pripit; C)"i n$i d$risem s)-l au i, mil$rd,
:RI/AR(L= GL&(CE4.ER= BUC=IN!HAM2 GL&(CE4.ER= D3> D3D

:e tr)d)t$r m)rturisind "u spaim) ;i elul 7i ")r)rile tr)d)rii; A7a ai fi putut s) le de <)lui *$r$dului "et)ii, "are p$ate 4) ne pri"eap) strm, 7i s)-l ")ine e. Cu<ntul <$stru mi-i de-a>uns, de par") L-am au it 7i l-am <) ut pe el; ;i nu <) nd$ii, prea n$,ili prini, C) <$i <esti supu7ii "et)eni De "'ipul f)r) gre7 "um >ude"ar)i. De-a"eea te-am d$rit ai"i, mil$rd, 4pre a $pri "rtelile mulimii. Dar pentru ") s$situ-ne-ai tr iu, 3ii, dar, "'e a7 al "el$r "e i-am spus. ;i-a"um, iu,it$ l$rd primar, drum ,unL
(Lordul ,r!1ar !ese.'

Ia-i urma, <ere 1u"%ing'am, ia-i urma. :rimarul ")tre Guild'allIK fuge-ntins= A"$l$, "nd prielni" "eas <ei prinde, D) <$n "um ") $draslele lui Ed5ard 4nt prun"i ,astar i; 7i spune tutur$r Cum Ed5ard @Ba trimes la m$arte-un $m Ce-a spus ") fiu-s)u <a m$7teni EC$r$anaF N ")"i nsemnul "asei sale, IK Afar) ugr)<it, era E"$r$anaF, n"$ndeia )-i s"rna<ul de m) ;i aprigele-i p$fte s"'im,)"i$as$ Ce-au siluit slugi, fii"e 7i ne<este Cnd $e'iu-i p$fti"i$s 7i "rudu-i suflet, Cel n$inut n /u, <nau <re$ prad). De tre,ui+, ad) <$r,a 7i de mine= Arat)-le ") mama pl$d purta Din Ed5ard "el nes)i$s pe "nd #$r%, tat)l meu, se r) ,$ia n 3rana; ;i s$"$tind

el lunile "u gri>) !) u ") prun"ul nu-i din $sul s)u; 3apt 7i-n tiparul feei d$<edit, C)"i n-adu"ea "u tat)l meu ni"i"um. Dar spune astea-n trea")t, $"$li7, C)"i mai")-mea, "um 7tii, mil$rd, tr)ie7te. 1(C2I*GHA/= /il$rd, n-ai team)= <$i <$r,i de par") R)splata aurit)IM pentru "are /) ,at ar fi a mea. ;i-a"um, adi$. GL&(CE4.ER= De-i merge-n plin, la+1a-nard+s CastleCO ad)-i; /) <ei g)si a"$l$-mpresurat De p$pi pi$7i 7i-epis"$pi ir$s"$7i. 1(C2I*GHA/= /) du"; 7i pe la "easul trei sau patru A7teapt) s) prime7ti din Guild'all <e7ti. (Iese.' GL&(CE4.ER= .u, L$<el, mergi de $r la d$"t$r 4'a5; (Ctre Cates%. .' .u la m$na'al :en%erC9; 7i-i rugai 4)-mi <in) ntr-un "eas la 1a-nard+s Castle. (Lo6el "! Ctes%& !es.' 4) intru; am de dat p$run"i as"unse. :) ii de $"'i str)in s) fie pl$ ii J Lui Claren"eC?= 7i ni"i um,ra unui $m 4) nu se-apr$pie de prini, "um<a. (Iese'. SCENA 6 .... \;;
O strad d!n Londrc.,, , Intr un *re-!er. ....

!REKIERUL2

n<inuirea lui L$rd Hastings asta-i= Curat e s"ris) 7i "u sl$<e mari 4pre-a fi "itit) a i la 4fntul :a<el= :ri<ii "e ,ine lanul t$t se-n7ir). 0ertfii, s"riind-$, unspre e"e "easuri, C)"i Cat$s,- "'iar de-asear) mi-$ trimise. .imp t$t at+t "eru 7i primu-ns"ris, ;i nu-s "in"i "easuri n") de "nd Hastings .r)ia "urat, ne"er"etat 7i li,er. 3rum$ase <remuriL D$ar un t$nt nu <ede A"est tertip "usut "u a) al,). Dar "in+e-att de ndr) ne n"t 4) nu se >ure ") nimi" nu <edeH Eea lume; "nd asemeni f )rdelegi Le-as"un i n gnd, nimi" nu p$i s) dregi. (Iese.'
I@C

SCENA 7
Tot Londra. Curtea castelulu! #a&nard. Intr Glo6(ester d!ntr(o ,arte "! #uc$!n*0a1 d!n cealalt. GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/=

Ei, "e mai spune lumea prin "etateH :e 4fnta *)s")t$areL Cet)enii *u i" ni"i ps N ta" ml". Le-ai ar)tat C)-$draslele lui Ed5ard snt ,astar iH Da. ;i unirea sa "u lad- Lu"-C@ ;i pa"tul "e <$ia s)-n"'eie-n 3ranaKA :rin s$li; 7i-a sale >induri f)r) sa; Cum siluia ne<estele-n "etate; Cum pentr-un flea" se r) ,una; ") nsu7i Era din fl$ri N ")"i )mislit a f$st Cnd tat)l <$stru se afla n 3rana; C) n-adu"ea de l$" la "'ip "u du"a; Ap$i de tr)s)turi am p$menit, 4punnd ") e7ti leit "u tat)l t)u Att la "'ip "t 7i "a suflet mare; Le-am n7irat i ,n ile-i "u s"$ii= C) e7ti n lupt) dr , 7i-n <remi de pa"e E7ti nelept, ,un, <redni" 7i umil; Din "e ne-ar fi prielni" n-am l)sat *imi" nespus, sau spus a7a, fira<. ;i "nd s)-n"'ei "u<ntul g'es le-am dat 4) strige "ei "e ara 7i iu,es"= E.r)ias") Ri"'ard, d$mnul EnglitereiFL ;i au strigatH *u, D$amne iart)-mi, un "u<nt n-au s"$s; n"remenii "a ni7te statui mute, 4e t$t furau din $"'i, p)lii la "'ip. A7a <) nd, i-arn d$>enit, "ernd :rimarului s)-mi deslu7eas") tl"ul A"estei nd)r)tni"e t)"eri. R)spuns-a ") n$r$dul e deprins D$ar "raini"ul "et)ii s)-i "u<inte.CI ;i-au pus atun"i s) spun) el "e-am spus= EA7a gr)it-a du"ele, 7i-a7a A dat de nelesF, dar de la dnsul
537

*imi" n-a gl)suit. 4fr7ind, un pumn De $ameni dintr-ai mei, din fundul s)lii, 6<rlir) "u7mele n sus, <re$ e"e strignd atun"i= E.r)ias") riga Ri"liardLF Eu m-ag)ai de-a"e7ti "i<a, i"nd= E:rieteni, "et)eni, <) mulumes"L (ralele "e <-au p$rnit din inimi D$<ad)-mi dau ") sntei nelepi ;i ")-l iu,ii pe Ri"'ardF. Cu a"estea /i-am n"'eiat "u<ntul 7i-am ple"at. GL&(CE4.ER= 1u7teni negr)it$riL *imi" n-au spusH :rimarul 7i "$nfraii s)i nu <inH 1(C2L*GHA/= :rimarul e pe-ai"i. 4p)imat pref)-t$; 4) nu <$r,e7ti de"t ntr-un $*r8iu6 ntmpin)-i, inil$rd, n mini "u-$ "arte De rug)"iuni, 7i ntre d$i m$na'i. :e-a"est teniei $ predi") n>g'e,; ;i nu te da prea lesne-nduple"at. 6i EnuF, "a fata "are-a,ia a7teapt). GL&(CE4.ER= /) du"= 7i de <ei 7ti gr)i di,a"i :re"um 7i eu di,a"i <$i spune EnuF, La ,un sfr7it <$m s"$ate-$, negre7it. 1(C2I*GHA/= /ergi pe teras)= "i$"ane primarul. (Glouccster !ese. Intr lordul ,r!1ar, s-etn!c! "! cet.en!.' 1ine-ai <enit, mil$rd= 7i eu a7tept; /) tem ") du"a nu <rea s)-i <$r,im. (Intr Cates%&, 6en!nd d!n castel.' Ei, Cates,-L Ce r)spuns a dat st)pnul La ruga meaH CA.E41#= i "ere, n$,il l$rd, 4) <ii sau mini, sau p$imine la el.

4t) n "astel, "u d$i pi$7i ")lug)ri, ;i-n sfinte "uget)ri e adm "it; ;i n-ar <rea tre,i lume7ti s)-l )ti"neas") Din "u<i$asa-i ndeletni"ire. 1(C2I*GHA/= /ergi, Cates,- drag), la st)pnul t)u, ;i spune-i "um ") n$i, 4ri/ar 7i sfetni"i, !enit-am la m)ria-sa "u gnd 4) sf)tuim de mari 7i nalte tre,uri Legate d$ar de ,inele $,7tes".
I@K

CA.E41#= i du", mil$rd, "u<ntul <$stru, gra,ni". (Iese.' 1(C2.*GHA/= Hei, prinul n$stru nu-i, mil$rd "a Ed5ardL N$i a"e iua-n de m)at "ul"u7, Ci, n genun"'i, el "uget) adine; *u se r) gie ntre d$u) trfe, Ci "uget)-ntre d$i pi$7i m$na'i; *u d$arme s)-7i ngra7e trupul ln"ed, Ci ntru sp$rul du'ului se r$ag); 3eri"e Englitera da"-ar <rea A"est prea<redni" prin s)-i fie d$mn; Dar mult m) tem ") nu-i de-nduple"at. :RI/AR(L= 3ereas") 4fntul s) ne spun) nuL 1(C2I*GHA/= /) tem "-a7a <a fi. 4e-nt$ar"e Cates,-. ()e!ntr Cates%&.' Hai, Cates,-, i= "e spune-altea saH CA.E41#= 4$-ntrea,) pentru "e ai gr)m)dit Att pu'$i de $ameni s)-i <$r,eas") 3)r+ s)-l <estii din timp. 4e teme prinul C) nu <a ,ate gnd "urat "u el. 1(C2I*GHA/= /) simt m'nit ") <)rul meu pr$pune C) nu m) ,ate gnd "urat "u el; !enim la el "u drag$ste deplin), /) >ur. A7a s)-i spui alteei sal$ (Cates%& !ese.' Cnd $amenii "u"erni"i 7i pi$7i 4e r$ag), ane<$ie-i s"$i din rugi. Att de dul"e-i r<na "$ntempl)rii. (Sus 6ntr(o *aler!e, a,are Gloucester ntre do! e,!sco,!!. Cates%& re6!ne.' :RI/AR(L= :ri<ii. 4e-arat) ntre d$i prelaiL 1(C2I*GHA/= Cr>i "u<i$ase pentr-un prin "re7tin, 4pre a-l p) i s) lune"e-l9 trufie; & "arte in"-n mini, de rug)"iuni, :$d$a,) "e <)de7te $mul smerni". &, mndru prin, sl)<it :lantagen$t, (re"'ea plea")-i la rugarea n$astr), ;i iart) n$u) ") i-am tul,urat E<la<ia 7i r<na de "re7tin. GL&(CE.4ER= /il$rd, iertare n-ai de "e s)-mi "eri; Ci mai "urnd r$g eu s) fiu iertat
I@M

1(C 2 I* G HA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER= 1(C2I*GHA/= GL&(CE4.ER=

C), prea el$s slu>ind lui Dumne eu, :rietenii mi i-am primit ),a<ni". Dar, n"'eind "u-a"estea, "e <$ie7tiH Ce <rea 7i Cel de sus, n)d)>duies", ;i "e <$r $amenii de trea,) t$i, :e-aeest $str$< lipsit de "rmuire. Am f)ptuit, se <ede, <re$ gre7eal) Ce e urt) $"'il$r "et)ii ;i nedest$ini"ia <ii s)-mi "eri. A7a 7i e, mil$rd; ,ine<$ie7te 4)-ndrepi, "um te rug)m, a"est p)"atL De "e-a7 tr)i printre "re7tini, altminteriH :)")tuie7ti, s) 7tii, atun"i "nd lepe i naltul >e reges", sl)<itul tr$n, A s"eptrului p$<ar) din str)m$7i, ;i steaua ta, 7i dreptul stirpei tale, ;i gl$ria rege7tii <$astre "ase .i")l$7iei unui strm, <l)star. Ct pi"$te7ti su, dul"i tr$ieni de gnduriDin "ari te smulgem spre f$l$sul )rii N ntreg se <rea $str$<u a"esta n$,il, A"um sluit de g'eara infamiei, Cr)ies"u-i trup purtnd alt$i negar) ;i-apr$ape-mpins n nes)tulul s$r, Al $ar,ei p)r)siri 7i al uit)rii. 4pre-a-l mntui, rug)mu-ne din suflet

4) ia altea-ta pe seama lui :$<ara )rii, friele d$mniei; *u "a pr$te"t$r, l$g$f)t, prepus &ri <)t)7el n slu>,a alt"ui<a, Ci "a urma7, din neam n neam, "u drepturi :rin na7tere, putere 7i prin 'ar. Drept "are, la$lalt) "u ,)r,aii Cet)ii N "redin"i$7i ai t)i prieteni N !in, as"ultnd de dr ul l$r ndemn, 4) te nduple" rug)minii l$r. /ai <redni" $are-i pentru treapta mea ;i "instea <$astr) mut s) ple" de-ai"i 4au s) <$r,es", mustrndu-<) amarni"H De nu <-a7 da r)spuns, gndi-<ei, p$ate, C) muta-mi r<n) de m)riri prime7te 4) p$arte auritul >ug reges" ^G 4pre "are <$i, ne7tiut$ri, m)-mpingei;
IAO 1(C2I*GHA/=

0ar "te <a mustru pentru ruga <uasirF, R$d al iu,irii "alde "e-mi purtai, :rietenii-mi >ignes", pe de-alt) parte. De"i, s) <$r,es", spre-a m) feri d$ una, ;i-a nu ")dea, <$r,ind, n "ea de-a d$ua, !) dau a"est r)spuns nestr)mutat= ndat$rat <) snt ") m) iu,ii, W>.rnflA>rig-Hag lastr) rug)minte GubnD$.AffiLDalm>0b")"i <redn">i\ ;iB^mai nti, de-ar fi lipsit ele st)<ili ;i neted drumul meu ")tre "$r$an), Ca drept al meu l)sat de la p)rini, Cu du'ul sTnt att de ne<$ia7, Cusururi am att de mari 7i multe, C) mai "urnd din prea>ma sla<ei fug N Ca un "ai" prea sla, s)-nfrunte marea N De"t s) n) ui s) m-as"und n sla<) ;i-n fumul m)reiei s) m)-ne". *u-s nim)nui de lips) N sla<) D$amneL N ;i multe mi lipses" de-ar fi s-a<ei *e<$ie s) <-a>ut; reges"ul ar,$r L)satu-ne-a regeas") r$ad) "are, Adus)-n prg de timpul "el fugar, !a sta "u "inste n d$mnes"ul >e i ;i feri"ii <$m fi su, s"eptrul s)u, cLui sar"ina "e <rei s)-mi dai i-$ tre"= GE dreptul 7i n$r$"ul stelei sale; D3ereas") Dumne eu s) i le smulgL /i$rd, "u<ntul <i-i "'e a7 al "instei; Dar, "ump)nind, temeiurile-a"este 4e-arat)-a fi pl)pnde 7i de rnd. 4puneai ") Ed5ard CC <i-i nep$t de frate, Dar nu-i din s$aa fratelui pur"es; C)"i s^a unit nti "u lad- Lu"- N !iu mart$r "estui fapt e mama <$astr)N[ Ap$i, printr-un prepus, s-a l$g$dit Cu 1$na, s$ra regelui fran"e . :e-a"estea lep)dndu-le, $ ,iat) /il$ag), mam) "u un "rd de prun"i ;i-un "ar de gri>i, frumusee n amurg, & <)du<)-am)rt) 7i r)s"$apt) CB I-a prins n la pri<irea de "ur<ar ;i gndurile t$ate i-a r$,it,
541

:RI/AR(L= 1(C2I8GHA/= CA.141#= GL&(CE4.ER= n"t din Cul/i 7i pis"uri l-a surpat n luntri de p)"at 7i-n ,igamied. :rin "a n "ulpe7 pat l-a )mislit :e Ed5ard )sta ")ruia i spunem Din "urtenie prin. /ai aspru-a7 i+i, Dar din respe"t pentru-$ pers$an)-n <ia)CM, 4pre-a $ "rua, pun gurii mele /u. Ia, de"i, m)ria-ta, prin$su-a"esta /)re, "u "are n$i te m,iem, ;i da") nu spre feri"irea n$astr) Mi-a )rii N f)-$ ,aremi spre a smulge .i")l$7iei un$r "rude <remi A <$astr) stirpe n$,il), -ndrumnd-$ :e mat"a ei "ea dreapt) 7i fireas"). Da, d$amne ,un= te r$ag) "et)enii. *u lep)da, puterni"e st)pne, BGi drag$stei prin$s. &, f"riee7te-i= ndepline7te dreapt) ruga l$rL

De
"e m) tr$ienii "u-asemeni gri>iH Eu pentru tr$n 7i s"eptru nu-s "r$it= AX) r$g s) nu m) "redei nd)r)tni", Dar nu p$t, ni"i nu <$i s) m) supun.

1(C2L8GHA/= De nu prime7ti N din drag$ste 7i el Ce te $pres" s) dai din s"aun >$s :e-al fratelui t)u fiu N ")"i 0l*nd te ($i/, Dui$s, ,la>in, mil$s "a $ femeie Cu t$i ai t)i, 7i t$t la fel mil$s Cu $amenii de $ri7i"are treapt) N Dar "'iar 7i de te-nduple"i, "'iar de nu, *ep$tul t)u nu <a d$mni "a rege; Ci n$i n tr$n pe altul <$m ur"a, 4pre >alea 7i restri7tea "asei <$astre. Cu-a"east) li$t)rre, te l)s)m. 4) mergem, $ameni ,uni, nu-l mai rug)m. (#uc$!n*0a1 !ese 1,reun cu cet.en!!.' &A.241#= nt$ar"e-i, d$amne, 7i le-as"ult) ruga. De nu prime7ti, <a p)timi $ ar). GL&(CE4.ER= !rei s) m-apese-a7a n$ian de gri>iH Hai, "'eam)-i nd)r)t= nu snt de piatr),
542

Ci simit$r la ruga <$astr) "ald) (Cates%& !ese.' /)"ar ")-n "iuda "ugetului meu. (Intr d!n nou #uclc!n*0a1 "! ce!lal.!.' .u <ere 1u"%ing'am, 7i <$i ,)r,ai Dest$ini"i 7i-nelepi, fiind") <$ii 4)-mi ne)t)r)mai n "r") s$arta 4pre a-i purta p$<ara, <rnd-ne<rnd, Eu "at s) am r),dare s-$ ndur. Iar faptei nspre "are m) silii De-i <$r urma e*r$eli 7i negre ,rfe, .$t <$i <ei str)dui s) m) sp)lai De murd)ria 7i pri'ana l$r; /i-e mart$r "erul, 7i <edei 7i <$i Cit de departe snt de-asemeni >ind. :RI/AR(L= !) ,ine"u<nte e Cel de susL !edem 7i <$m <esti-$ tutur$r. GL&(CE4.ER= !estind+a7a, <esti-<ei ade<)rul. 1(C2I*GHA/= Atun"i m)-n"'in "a unui rege ie; .r)ias") 1i"lmrd rege, <redni" d$mn Al EnglitereiL .&UI= Amin. 1(C2I*GHA/= 1ine<$ie7ti s) pui "$r$ana rnineH GL&(CE4.ER= :re"um ,ine<$ii= e <rerea <$astr). 1(C2I*GHA/= De"i, mine "u alai te-$m ns$i; ;i-a"um, <$i$7i, ne lu)m r)masul ,un. GL&(CE4.ER= <(ctre e,!sco,!'9 *e-nt$ar"$m la pi$asa n$astr) trud). Cu ,ine, <ere; $ameni ,uni, "u ,ine. (Ies.'

543

ACTUL IV
SCENA 1
Londra. n -a.a Turnulu!. Intr, de o ,arte, re*!na El!sa%et0, ducesa de ;or$ "! 1arc0!3ul de Dor set9 de cealalt, Anne, duces de Gloncester, de 1n cu lady 8ar*aret 2lanta*enet, a lu! Clarence. D(CE4A= A**E= BRA=ENBURC2 4.A*LE#= D(CE4A= ELI6A1E.H= A**E-= ELI6A1E.H= 1RA2E*1(R#= ELI6A1E.H= 1RA2E*1(R#= ELI6A1E.H=
544

:e "ine <)dH *ep$ata,0fargare %una ei m)tu7) Anne de mn)H e <iaa mea, din drag$ste se du"e a .urn s)-i <ad) pe mi"uii prini. pil)Z ,un g)sit. 3 [ I [ !) deie D$mnii Amndur$ra n$r$"it) iL La fel, "umnat) drag)L n"$tr$H D$ar pn+ la .urn; 7i, dup) "te ,)nui, Cu-a"elea7i ,une gnduri "a 7i <$i, 4)-i ,u"ur)m pe "ei d$i ginga7i prini, i mulumes", prea,una mea "umnat). Intra-<$m mpreun). (Intr #ra$en%ur&.' La timp se-arat) 7i l$"$tenentul. L$"$tenente, r$gu-te, fii ,un= Ce fa"e #$r%, me inul meuH ;i prinulH 4nt ,ine, s"ump) d$amn). Dar iertai C) nu <) p$t ng)dui la dn7ii= :$run"i rege7ti stau aspre mp$tri<). :$run"i rege7ti; Dar "ine-i regeH !$r,eam de l$rdul pr$te"t$r. :r$te>e-l D$mnul de reges"ul titluL A tras '$tar ntre iu,irea l$r
ELI6A1E.H= A**E=

D&R4E.= ELI6A1E.H= 4.A*LE#=

;i mineH D$ar li-s mam). :une st)<ili 4)-i <)dH Le snt ,uni"); <reau s)-i <)d. /)tu7a li-s; 7i mam) prin iu,ire= /) du"i la ei, 7i iau aspr)-mi <inaL Eu, Anne, ridi" p$run"a "e-ai primit. *u, d$amn), nu; nu p$t ng)dui. Iertare N snt legat prin >ur)mnt.
(Iese. Intr Stanle&.'

4)-mi dai un "eas, d$mniel$r, r)ga , (C!re ducesa de ;or$.' ;i m)-n"'ina-<$i n)limii-<$astre Ca mam) <enera,il) "e-7i <ede Eegine d$u) preafrum$ase fii"e.
(Ctre ducesa de Oloueester.'

La Westminster <enii degra,+, d$mni), Lui Ri"'ard d$amn) s) <)-n"$r$nai. .)iai-mi, $, 7iretul de la piept 4)mi p$at) ,ate inima stri<it)= ("ig)t$are-i <estea, 7i le7in. &, "e nesuferit), trist) <esteL 3ii tare, mam)= spune, "um te simiH &, D$rset, nu-mi <$r,i, fugi, fugi de-ai"i; .e ')ituies" pr)p)dul 7i pieirea= Al mamei tale nume-i pia ) rea :entru "$pii= de <rei s) s"api de m$arte, .re"i marea 7i r)mi s) stai "u Ri"'m$nd, Departe de-a"est iad "e te pnde7te. 3ugi, fugi din a,at$ru-a"esta, fugi, ;i nu sp$ri al >ertfel$r 7irag. Eu su, ,lestemul /argaretei m$r= *i"i mam), ni"i s$ie, ni"i regin). !i-i sfatul plin de gri>) neleapt). (Ctre Dorset.' 4lu>e7te-te de-a"este "easuri, $rni"; Ui-$i da s"ris$ri ")tre fe"i$rul meuBO 4)-i ias)-n "ale ,ine<$it$r. *u sta 7i ),$<i f)r) de r$st.
IAI

DUCESA: STANLEY: ANNE: ELIZABTEH: AXNE: ELIZABETH: ANNE: ELIZABETH: ANNE: &, <if$r al n)prasnei, "$ n$ spul,eriL &, pnte" ,lestemat, "ui,ar al m$rii, :e lume ai cl1ci$ un ,a ilis"B9, ;i $"'ii lui u"id, de nu-i fere7tiL !enii, <enii, d$mni)= snt trimis Cu mare $r. ;i eu eu mare sil) te urme = Dea Dumne eu "a "er"ul "el de aur Ce <a n"inge fruntea mea s) fie &el r$7it, s) ard) pn)-n "reieri.B? !enin u"ig)t$r s)-mi fie mirul; 4) m$r "t n") nu aud strignd= E.r)ias") d$amna )riiLF 1iet suflet, du-t"; sla<a nu i-$ )indui6 4)-mi saturi ura, nu-i d$ri pr)p)d. De "eH Cnd i urmam lui Henri"B@ le7ul, El, mirele de a i, <eni la mine Cu mini a,ia sp)late de-a"el snge U7uit din primul meu ,)r,at N un nger N ;i dintr-un sfnt u"is, >elit de mine. !) spun, "nd l-am pri<it n $"'i pe 2i"'ard. Eu i-am menit a7a= E1lestem i-a <rl, C)"i m-ai f)"ut, din tTn)r) "e-am f$st, & <)du<), ,)trn)L :atul nunii Durerea s) .i-l ,ntuie. *e<asta N De-$ fi <re$ ne,un) s) g)se7tiNR /ai "runt s) sufere prin <iaa ta Ct eu prin m$artea "elui ndr)gitLF Dar n-am mai f$st n stare s)-l ,lestem, C)"i ntr-$ "lip) snul de femeie Cu <$r,a lui mier$as) mi-a r$,it, 1lestemului ") nd eu ns)mi prad), Iar $"'ii mei $di'n) n-au de-atun"i. C)"i ni"i un "eas n patu-i n-am simit :e ple$ape r$u) s$mnului, de aur, C) el da ,u na-n <is, 7i m)-nsp)ima.

;i pentru tat)l meu, 05$rBnii War5i"%, /) mai ur)7te, 7i, d$ ,un) seam), Curnd de mine se <a de ,)ra. Adi$, ,iat) inim)L .e plng. La fel plng eu, din suflet, "'imii t)u. Drum ,un, tu "e, >elind, iitmpini sla<aL Adi$, ie "e de ea te rupiL
IAC D(CE4A= ELI6A1E.H=

(ctre Dorset'9 La :d"'m$iid mergi, mnat de pia a ,un)L


(Ctre Anne.'

La It"'ard mergi, 7i ngerii "u tineL (Ctre El!sa%e-0.' .u la "apel) mergi, 7i pa"e ieL Eu merg s)-mi aflu ti'na n /1r/*n$7 &pt e"i de ani amari am "un$s"ut,B9 ;i fie"are "eas de <$ie ,un) L-am ne"at n "'in de-$ s)pt)mn). /ai stai, s) mai pri<im $ dat) Turnul3 !$i, pietre, fii mil$ase "u-ai mei prun"i Din ur)-n"'isi n idurile <$astre, Crud leag)n pentru ginga7ii mi"uiL .$<ar)7 aspru 7i. ursu de >$a") Al frage il$r prini, fii ,lnd "u eiL A7a 7i ia a"um smintita-mi >ale Adi$ de la lespe ile tale. (Ies.)
1(C2I*GHA/= REGELE RICHARD=

SCENA 2
Tot Londra. Sala tronulu! n ,alat. Tr1%!.e. )!e0ard, 1%rcat n 6e"1!nte re*e"t! "! ,urtnd coroana7 JSuc$n*0a1, Ca!es%&, un ,a "! al.!!.

REGELE RICHARD= 4tai t$i pe l)turi. !ere 1ue%ing'amL 4t)pne mil$sti<L D)-mi mna. (Se urc ,e tron.' 4us ai"i se-ns")unea ) Cu sfatul 7i-al t)u spri>in, Rie'ard rege; Dar d)inui-<a sla<a d$ar $ iH 4au ne <$m ,u"ura de ea stat$rni"H 1(C2I*GHA/= 4tat$rni") s) d)inuie n <e"iL REGELE RICHARD= A"um te pun la piatra de-n"er"are 4) <)d; e7ti aur, <ere 1ue%ing'amH Ed5ard e <iu; pri"epi "e <reau s) spun. 1(C2I*GHA/= /ai spune, d$amne ,un. REGELE RICHARD= Da, 1ue%ing'am, mai spun= <reau s) fiu rege.
547

BUC=IN!HAM2 REGELE RICHAR"6 1(C2I*GHA/= REGELE EICHAR"2 BUC=IN!HAM2 REGELE RICHARD= 1(C2I*GHA/= CA.E41# REGELE RICHARD= :A0(L= REGELE RICHARD= :A0(L= REGELE RICHARD= :A0(L= REGELE RICHARD=

Dar e7ti, de trei-$ri-pr$sl)<it st)pnL 4nt regeH Da; dar Ed5ard n")-i <iu. E drept, prin n$,il. 0alni") urmare C) Ed5ard n")-i <iuL EE drept, prin n$,ilLF *u te 7tiusem, <ere, greu de "ap. 4) spun pe 7leauH 1astar ii m$ri i <reau. ;i <reau "a fapta s) sen"lieie +ra0nic3 Ei, "e i"iH D)-mi r)spuns pe l$", -ii s"urt. /)ria-ta <a fa"e "um d$re7te. UL L E7ti sl$i; ,un)<$ina ta ng'ea). 6i, te n<$ie7ti s) m$ar)H D)-mi, d$amne ,un, r)ga "t s) r)suflu, *ainte de a spune '$t)rt= Curnd <$i da r)spuns m)riei-tale. (Iese.' (a,arte, ctre un curtean'9 E-n furii, riga; <e i, 7i mu7") ,u a. (co%ornd de ,e tron' !$i sta la sfat "u pr$7ti "u "ap de lemn ;i nentre,)t$ri; nu-i $mul meu Cel "e "u $"'i is"$dit$ri /5-/4un+e3 Cu r<na de m)rire, 1u"%ing'am A n"eput a fi pre<) )t$r. 1)ieteL :$run"), d$amneL Cun$7ti <reun $m "e ispitit de aur, 4-ar n<$i n tain) s) u"id)H Cun$s" un gentil$m nemulumit; 4e <rea mai sus de"t l ine punga, ;i aurul, "t e"e $rat$ri, L-ar ispiti, ni"i <$r,), la $ri"e. :e nume "umHD

l "'eam) .-rrel, d$amne. :ar")-l "un$s"= s) mi-l adu"i ai"i. (2a ul !ese.' :e 1u"%ing'am, adn" s"$rm$nit$rul ;i preamint$sul, nu-l mai in de sfetni". A tras atta timp ne$,$sit ;i-a"um st) s) r)sufleH 1ine, las+ ... (Intr Stanle&' L$rd 4tanle-L Ce <e7ti p$riH
543

4.A*LE#= Aud, mil$rd, Ca D$rset a fugit ")tre meleagul Lui 1i"'m$nd, "el de din"$l$ de m)ri. REGELE RICHARD= Ia <in$, Cates,-. D) prin ar) <$n C) Ann, s$ia mea, e r)u ,$lna<). !$i p$run"i s) stea-n iata", su, "'ei. 4)-mi "Ti un ,$ierna7 m)runt N "u fii"a Lui Claren"e de ndat) s)-l ns$r. 1)iatu-i pr$st)na", de el n-am team). Ce fa"iH !ise iH i spun din n$u= d) <$n C) Ann, regina mea, e-n pragul m$rii. La trea,), ")"i mi-e tare $r s) "urm N5de)di "ari, da"-ar "re7te, mi-ar stri"a.
(Cates%& !ese.'

4e "ere s) m)-ns$r "u-a mea nep$at), Alt"um "a sti"la fraged) mi-e tr$nul. ("id pe frai 7i-ap$i m)ns$r "u ea7 Greu drum spre int)L Dar a7a de-ad*nc n snge m-am <rt, n"t p)"atul ;ir de p)"ate trage dup) el. Din $"'iul meu nu st$ar"e la"rimi mila.
(S! ntoarce ,a ul, 1,reun cu T&rrel.'

.e "'eam) .-rrelH 0ames .-rrel, 7i supusul <$stru ser<. Cu-ade<)ratH n"ear")-m), sl)<ite. Cute i 7i un prieten s)-mi u"i iH /) r$g; dar mai degra,) d$i du7mani. Atun"i, pe <$ia ta= d$i "runi, du7mani Ce ti'na-mi ')ituies" 7i-mi stri") s$mnul; Cu ei a7 <rea s)-i fa"i de lu"ru tu. De-a"ei ,astar i din .urn e <$r,a, .-rrel. 4)-mi nlesne7ti s-a>ung u7$r la ei ;i te s"utes" de teama l$r "urnd. Cnt dul"e cBn.i3 As"ult), .-rrel= ine; .re"i "u-a"est semn; ridi")-te 7i-as"ult). (!
"o,te"te.' .#RREL= REGELE RICHARD= .#RREL= REGELE RICHARD= .#RREL= REGELE RICHARD= .#RREL= REGELE RICHARD= .#RREL= (Iese.

A$*$a-.i "er= s)-mi spui ") s-a f)"ut. ;i-mi fi-<ei drag, 7i te <$i $"r$ti. 4t)pne, tre" la trea,).
Intr d!n nou #uc$!n*0a1.'
IAM BUC=IN!-HAM2

REGELE RICIIARD= 1(&2I*GHA/= REGELE RICHARD= 1(C2l*GHA/= REGELE RICIIARD= 1(C2I*GIIA/= REGELE RICllARD= 1(C2Q*GHA/; REGELE RICHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE :0CHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE RICHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE RICHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE RICHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE RICHARD= 1(C2I*GHe/= REGELE RICHARD=

Am ent)rit, mii $rd, n minte lu"rul De "are nu demult m-ai is"$dit. A, las). D$rset a fugit la Ei"'m$nd. Am au it, mil$rd. E fiul s$aei tale, 4tanle-. !e iL i "er, mil$rd, f)g)duitul dar, Cel "'iar "u "instea, ta e'e )7uit= Du"atul Heref$rd 7i-a lui a:u$uri :e "are-ai spus ") eu <$i fi st)pn. #eg'ea )-i s$aa, 4tanle-; de trimite Lui 1i"lim$nd <re$ s"ris$are, tu r5%4un%7 Ce spui la ruga mea "ea dreapt), sireH A pr$feit N mi-adu" aminte N Henric Al 7aselea ") 1i"'m$nd fi-<a rege; Era pe-atun"ea 2i"lim$nd un ma"$s.

El regeL "ine 7tie... 4t)pneL Cum n-a putut s)-mi spun)-atun"i pr$fetulN 3iind de fa) eu N ")-l <$i u"ide. 3Tg)tttlitttl meu du"at, mil$rd. 2i"lmi$ndL A"um n urm), "nd am f$st :rin E\eter, "urtenit$r, primarul Castelul mi-ar)t), numindu-l E$ugem$ntBI; ;i-atun"i am tres)rit, ")"i mi spusese, Cnd<a, un ,ard de fel de prin Irlanda, C) da")-l <)d pe Ri"'m$nd, m$r "urnd. 4t)pneL Da, "t e "easulH /)-n"umet s-amintes" m)riei-tale 3)g)duiala. Da, dar "t e "easulH !a ,ate-ndat) e"e. Las+ s) ,at). 4)-l lasH De "eH 3iind")-i $pre7ti ,)taia, "a un t$nt, ntre "er7eala ta 7i-a mele gnduri; A i nu m) simt n t$ana d)rni"iei. & l)murire, ,aremi= da sau nuH /) s"i= nu snt a i n t$an) ,un).
1(C2I*GHe/=
550

()e*ele )!e0ard "! su!ta !es.'

A7aH Asemeni sil) mi-e r)splata C) l-am slu>itH De-a"eea l-am uns regeH SCENA 3
Tot Londra. Intr T&rrel. .#R2EL= : REGELE RICHARD= .#RREL= REGELE RICIIARD= .#RREL= REGELE RICHARD=
551

4)-mi amintes" de Hastings 7i s) ple" La 1ra"%n$"% BC, "t /i-e gtul n")-ntreg. (Iese.' E s)<r7it) "rn"ena lu"rare, /)"elul "el mai >alni" 7i "umplit Cu "are s-a minit <re$dat) ara. Diglit$n 7i 3$rrest, "ei t$"mii de mine :entru a"east) "runt) ")s)pire, Cini n)r)<ii la "arne "rud), ei Au plns t$pii de mil) 7i alean Ca ni7te prun"i, "nd p$<esteau $m$rul. EA7a d$rmeau mi"uiiF, i"e Dig't$n, Iar 3$rrest= EDa, a7a, m,r)i7ai Cu mini ne<in$<ate de-ala,astru; Iar ,u ele, "a patru r$7ii r$ e :"-a"ela7i rug, p)reau ") se s)rat). & "art"-a<eau, de rug)"iuni, su, "ap; Atun"i, mai s)-mi s"'im, +*ndul<, i"e 3$rrest, EDar dia<$lulLF N 7i-ai"i t)"u mi7elul; Iar Dig't$n a urmat= EAm n),u7it A firii "ea mai ginga7) lu"rare Din "te-s dintr-al lumii n"eputF. Cu grea ")in)-n "uget au ple"at= *i"i glas nu mai a<eau; a7a l)sndu-i, Du" 7tirea snger$sului m$nar'. Ci iat)-l. (Intr re*ele )!e0ard.' D$amne, mult) s)n)tate. !e7ti feri"ite-mi dai, iu,ite I!rrelH Da") te fa"e feri"it lu"rarea Ce-ai p$run"it, fii feri"it, mil$rd, C)"i s-a f)"ut. ;i i-ai <) ut tu m$riH !) ut, mil$rd. i;i-nni$rniiitai, drag .-rrelH
.#RREL= REGELE RICHAR"2 TCRREL2 REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD=

I-a-nm$rmntat "'iar pre$tul "apeleiBB Din .urn, dar nu 7tiu "um 7i-n "are l$". 4) <ii la mine-ndat) dup) "in) 4)mi spui de-a firul "um au f$st u"i7i. .u "'i, uie-ntre timp "e <rei s)-i d)rui ;i m$7teni-<ei $ri7i"e d$re7ti. Cu ,ine, pn-atun"i. 4upus) slug). (Iese.' L-am pus su, la")t pe-al lui Claren"e fiuBK= :e fat), unui $m de rnd am dat-$BM; n snul lui A<ram d$rm a i fe"i$rii Lui Ed5ard; Anne, ne<asta mea, a spus .)rmului a"esta En$apte ,un)F. ;i-a"um 7tiind eu ") ,relanul Ri"'m$ndKO La Li a,et', nep$ata mea, <isea ), Uintind astfel seme ")tre "$r$an), /) du" la ea "a <esel peit$r. (Intr Cates%&.' /il$rdL Dai ,u na. Cum e <esteaH 1un), reaH Eea <este= /$rt$nK9 a fugit la Ri"'m$nd, Iar 1u"%ing'am, "u <a>ni"i

<el7iK? al)turi, De.lupt)-i gata, 7i puterea-i "re7te. El- "u Ri"'m$nd gri>i mai grele-mi dau Ct 1u"%ing'am "u $astea-i strns)-n gra,). HaiL ;tiu eu ") sp$r$a<a-nsp)imntat) E sluga ng)lat) a ),a<ei. Iar) ),a<a trage dup) sine *e<$lni"ia "ea "u mers de mel". /er/r.. e>D7">iL7i,iier,intea prip) 4)-mi dea, "a unui s$l reges", arip)L Ridi") $7ti. /i-e "'i, uin) s"ut; Cnd e7ti tr)dat, n-ai <reme de pierdut. (Iese.' SCENA 4
Tot Londra. n -a.a ,alatulu!. Intr re*!na 8ar*aret1. /ARGARE.=

Lumes"ul ,ine, p$am) mult prea "$apt), C)dea-<a-n gura putred) a m$rii. :ri<ii as"uns) printre-a"este iduri,
II?

:ndind "um asfines" <r)>ma7ii mei. !)d n"eputul "runt, 7i-a"um ple"a-<$i n 3rana, "u n)de>dea ") sfTr7itul 4e <a <)di t$t "runt, amarni", negru. 3ugi, /argaret, s)rman)= "ine <ineH
(Se retra*e. Intr re*!na Elizabeth "! ducesa de ;or$.'

ELI6A1E.H= 1iei prini7$riL &L prun"ii mei pl)pn i, 3l$ri nedes"'ise, muguri dul"i 7i pr$aspeiL Da") ginga7e sufletele <$astre /ai ,$ar) prin <) du', nepir$nite De-$ <e7ni") $snd), $, plutii Cu aripi de eter n prea>ma mea, ;i as"ultai al maniei <$astre plns. /ARGARE.= :lutii n prea>m)-i; dreapta mea r)splat) E tinereea <$astr) n$pii dat). D(CE4A= *)paste-attea glasul mi l-au spart, net st) mut) gura-mi ist$<it); Ed5ard :antagenet, de "e-ai muritH /ARGARE.= :antagenet N :antagenet strpe7te; Greu Ed5ard pentru Ed5ard isp)7e7teKA. ELI6A1E.H= &, D$amne, fugi de mieii "ei ,la>ini ;i p$i s)-i <rli-n pnte"e de lupH Cnd ai r),dat asemeni "rud $m$rH /ARGARE.= Cnd Harr- a murit, 7i-al meu fe"i$r. D(CE4A= Le7 <iu, $"'i $r,, %5r/an strig$i "u ile, C'ip al durerii 7i $"ara lumii, .u, prad) <ieii smuls) din m$rmnt, R),$>, i <$d al un$r ile-amare, *etilma $di'ne7te-i pe+p)mTntul De lege tem)t$r al Engiiterii (a"e3!ndu(se ,e ,1!nt,' *e<redni" m,)tat "u snge sfntL ELI6A1E.H= &, de-ai putea s)-mi d)rui 7i m$rmntul :re"um m)-m,ii spre-a"est al )alei >il, R A"$l$-a7 $di'ni a+ mele $ase ;i nu ai"i. Au "ine-i mai n drept 4) plTng), de"t mineH (Se a"as altur! de duces.' /ARGARE.= Cu<iin) Da") se "ade "'inului mai <e"'i,
DD3

4)-mi dai al <rstei drept; 7i suferinei Din mine s)-i l)sai *n$*ie$a$ea, "ac5 durerea-n+5duie 45r$a(i3
(Se a"a3 Un* de.' Cu "'inul meu pe-al <$stru m)surai-l= (n Ed5nrd KI am a<ut RNu"is de-un Ric&ard) (n Harr-KC am a<ut N u"is de-un 2i"'ard; (n Ed5ard KB ai a<ut N u"is de-un Rie&ard6 Un Ri"'ardKK ai a<ut N u"is de-un Ri"'ard. D(CE4A= (n Ri"'ardKM am a<ut N7i l-ai u"is; ;i-un RutlandMO N "u-a>ut$rul t)u u"is. /ARGARE.X= ;i-un Claren"e ai a<ut N u"is de Ri"'ard. Din "u7"a <intrei tale a s")pat (n "in" "e ne ')ituie de m$arte= C$lii i-au "res"ut "it nu f)"use $"'i Ca miei s) rup), snge crud s) ,ea, Hd gde al "ere7til$r idiri, Cel mai "umplit tiran dintre tirani Ce peste $"'ii r$7ii de plns d$mne7te, Din pnte" l-ai s")pat "a s) ne-alunge :n)-n m$rmnt. &, D$amne ,un 7i drept, Cnd <)d "$tarla asta snger$as) C)-ng'ite trup din trupul mumei sale, 6<rlind-$-n rnd "u plnsul mult$ra, i mulumes"L D(CE4A= 4) nu te ,u"uri, s$a) a lui Harr-, De "'inul meu. /i-e mart$r Cel de sus C-am plns de "'inul t)u. /ARGARE.= Li'nit) snt De r) ,unare N 7i m)-n,ui, :58*nd-13 Iertai-miL Ed5ard al t)u "e mi-a u"is pe Edward?1 E m$rt; /urind, alt Ed5ardM? mi-a pl)tit pe Ed5ardM@; #$r%MA tn)rul e-ada$s, ")"i d$i Ed5ar i MI *u "ump)nes" deplin "e-am p)gu,it; Claren"e al t)u "e mi-a str)puns pe Ed5ard E m$rt; ;i mart$rii a"estei tragedii, 4tri"atul Hastings, Ri<ers, !aug'an, Gre-, 6a" t$i de timpuriu n ,e na gr$pii. E <iu d$ar Ri"'ard, s"ul) a g'eenei, ELI6A1E.H= /ARGARE.=

.rimisul ei s) ar<uneas") du'uri C) s) le mne-n iad; dar iute-iute, De nimeni >eluit sfr7i-<a >alni". Rag dra"ii, arde iadul, "rap) glia ;i nal) sfinii rugi, menindu-i m$artea. De lanurile <ieii iart)-l, D$amne, 4) p$t tr)i s) strig= Cinele-i m$rtL

/i-ai pr$feit $ i "nd <a s)-i "er 4) m) a>ui a-l ,lestema pe-a"est :aing n<eninat, ,r$s"$i g'e,$sL Ui-am spus atun"i ") e7ti re+in5-n "$p"i, ;i d$ar $ ,iat) um,r)-a sla<ei mele, *)lu"a "elei "e-am f$st "u "nd<a, :r$l$g pl)"ut al unei "runte drame= 4nit)-n sl)<i spre-a fi <rLit)-n ')u; & mam) d$ar p)relni" d)ruit) Cu d$i dul"i fii; $ spum), un suspin, (n <is a "e "redeai ") e7ti, un 'er,, (n steag ,)lat, "iu"a s)geil$r; Regin)-n 7ag) N spre a umple s"ena. Ui-i s$ul undeH (nde-s fraii t)iH Dar fiii t)iH Ce ,u"urii mai aiH Au "ine se mai r$ag) 7i-ngenun"'e ;i strig)= E4) tr)ias") d$amna n$astr)LFH /)gulit$rii t)i "urteni pe unde-sH ;i unde-i gl$ata "e-i ti"sea alaiulH Hai, "erne t$t, 7i <e i "e i-a r)mas. 3eri"e s$a) ieriNiar a i <)dan); !$i$as) mam) ieri N a i plngi de /ila-.$. Ieri miluiai N a i mil) tu "er7e7ti; Regin) ieriNa i p$ri "ununi de gri>i; A i eu i-nt$r" dispreul t)u de ieri; De t$i temut) ieri N a i "ui, al fri"ii= Ieri p$run"eaiNa i nimeni nu te-as"ult). A7a i-a-nt$rs dreptatea r$ata s$rii, ;i-a"um e7ti d$ar $ prad)-n <$ia <remii. /ai ai, din t$t "e-ai f$st, d$ar amintiri Ca 7i mai greu s)-nduri, -iind "e e7ti. .u l$"ul mi-ai pr)dat, 7i <rei s)-mi pra i ;i "u<enita parte de durereH :e-al t)u seme gruma p$ri >um)tate De >ug, din "ar"-mi s"$t $rudi$ul gt, L)sndu-i ie-ntreaga lui p$<ar).
554

III ELI6A1E.H= /ARGARE.= ELI6A1E.H= /ARGARE.= D(CE4A= ELI6A1E.H= D(CE4A=

(Intr
REGELE RICHA2D= D(CE4A= ELI6A1E.H= D(CE4A= ELI6A1E.H= D(CE4A= REGELE RICHARD= IIC

Adi$, s$a) a lui #$r%, regin) 3)r+ de n$r$"; <$i fa"e-n 3rana &a8 De-a"est "umplit al Angliei ne"a . 4tai, me7terit) la ,lesteme, stai ;i-n<a)-m) <r)>ma7ii s)-mi ,lestemL *$pi lungi <eg'ea ), ile-n 7ir p$ste7te; Al)tur) u"isa feri"ire Durerii <ii de-a"ran; n minte adu-i :e-ai t)i mi"ui mai dul"i de"t aie<ea, ;i, n") mai 'id$s, pe-al l$r ")l)u. Cu sare-n r)ni, mai <a>ni" ura "'emi= Atun"i te n<)a-<$i s) ,lestemi. /i-e graiul ,$nt; as"ute-mi-l "u-al t)uL Durerea-l as"ui-<a 7i mai r)u. (Iese.' Au "ere "'inu-att p$t$p de <$r,eH Heral i fira<i ai suferinei n$astre, /$7tenit$ri de <ane m$7teniri, 4terpi $rat$ri ai "easuril$r greleL L)sai-i s) se-a<nte; "'iar "nd nu-% De ni"i un pre, te-alin) "nd le-ai spus. De-i astfel, nu sta mut); 'ai "u mine ;i-n <if$r de ,lesteme s)-l u"idem :e fiul meu "e fiii i-a u"is. I-aud alaiul= din ,el7ug 'ule7te-l. re*ele )!c0ar! "! ala!ul su n 1ar".' Au "ine-mi taie drumulH /uma "are Din timp se "u<enea s)-i taie drumul 4pre-attea f)rdelegi "te-ai f)"ut, Din pnte" sugrumndu-te, 'aineL Lia(cun8i su, "er"ul "el de aur fruntea :e "are drept ar fi s) se-nfiere e &m$rul unui prin m$7tenit$r ;i-al ,ieil$r

mei fii 7i frai $m$rH 4)-mi spui, slut gde, unde-mi snt fe"i$riiH *)pre), unde-i fratele t)u Claren"eH Dar *ed :lantagenetMC, fe"i$rul s)uH ;i unde-s ,unul Ri<ers, !aug'an, Gre-H ;i unde e ,la>inul HastingsH 3anfare, trm,iiL .$,e, dara,aneL 4) nu aud) Cerul "um 'ules" :e unsul Celui sfnt a"este "ate...
D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A= REGELE RICHARD= D(CE4A=

4unai, <) spunL (Tr1%!.e "! to%e.' D$m$l, 7i s)-mi <$r,ii "u<iin"i$s, De nu, "u-a"east) larm) de r) ,$i n),u7i-<$i ,ieretele <$astre. E7ti fiul meuH Da, mulumit) Cerului 7i tatii ;i ie ns)i. 4)-i nstruni, atun"i, R),darea, "nd eu nu p$t s) m)-nfrn. Am, d$amn), de la tine m$7tenit) & fire "e mustrarea n-$ ndur). Arreau s) <$r,es". /) r$g; dar eu n-as"ult. !a fi ,la>in "u<ntul meu 7i ,lnd. ;i s"urt, m)i"u), fiind") snt $rit. A7a $ritH ;i eu te-am a7teptat, /i-e mart$r D$mnul, n fr)mn 7i "'inuri. ;i, iat), n-am <enit s) te /*n+*iH :e sfnta "ru"e, nuL .u 7tii prea ,ine; Iad lumea mi-ai f)"ut, <enind pe lume. Gteea "a n)-am p)timit "nd te-am n)s"ut; Ai f$st "$pil "u na uri 7i arag; n 7"$al)-ai f$st )lud, tur,at, s)l,ati"; 4ume, ,e meti", aprig n >unie, ;i "rud, <i"lean.7i iud)-n anii "$pi; Cu "t p)reai mai ,lnd, urai mai stra7ni". Au p$i m)"ar un "eas de ,u"urie .r)it "u tineal)turi s)-mi ar)iH /ei unul, )uL D$ar "easul "nd la Hump're-MB .e-ai dus s) iei $sp)ul f)r) mine. Dar de m) <e i att de ur"i$s, Atun"i s) ple", s) nu te sup)r, d$amn); 4) ,at) t$,aL Eu te r$g s-as"uli. !$r,e7ti prea-n<er7unat. D$ar un "u<nt, C)"i ni"i$dat) nu-i <$i mai <$r,i. /) r$g. 4au <ei muri, ")"i drept e Dumne eu, *ainte de-a te-nt$ar"e-n<ing)t$r; 4au <$i pieri de "'in 7i ,)trnee ;i nu te-$i mai <edea n <e"i. De"i ia
557

ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H=

A"um "u tine greul meu ,lestem, ;i-n iua luptei s) te <l)guias") /ai r)u de"t <e7mintele-i de fierL :entru <r)>ma7ii t)i n)la-<$i rugi; ;i du'urile prun"il$r lui Ed5ard !$r insufla n du7man ,)r,)ie, *$r$" f)g)duindu-i 7i i ,nd). 4et$s de snge-n snge <ei sfr7i; ;i, m$rt, ru7inea <ieii te-$-ns$i. (Iese.' n mine p$rt temeiuri mult mai grele, Dar nu atta f$" s) te ,lestem; 6i" d$ar= aminL 4tai, d$amn); am $ <$r,) s) <) spun. Eu nu mai am fe"i$ri din $s d$mnes" 4) mi-i u"i i; iar fetele, mai ,ine /)i"ue-n s"'it, de"t regine plnse. De"i nu ")ta 7i <iaa l$r s-$ frngi.

& fii") ai, Eli a,"t' pe nume, *epri')nit), $s reges", frum$as). ;i pentru asta <rei s-$ pie iH &, "ru-$. i <$i stri"a deprinderile ,une ;i-$ <$i slui; m) "le<eti-<$i ns)mi N .r)gnd asupr)-i <)lul >$sni"iei N C) nu i-am f$st lui Ed5ard "redin"i$as); Ca s) mi-$ 7tiu ferit) de >ung'er /-$i sp$<edi ") nu-i <l)star din Ed5ard. 4) n-$ nedrept)e7ti= $ $s reges". Ca <iaa s)-i p) es", <$i spune-altminteri. D$ar stirpea ei i st) "'e a7) <ieii. Cu-a"est "'e a7 murir) fraii ei. 4u, stea p$tri<ni") s-au f$st n)s"utL 1a nu, prieteni r)i le-au f$st p$tri<ni"i *endurat)-i s"risa n$astr). Da, Cnd "ei "e-$ %criu snt nendur)t$ri. /ai ,linda m$arte ie-ar fi f$st s$rtit) De i-ar fi f$st s$rtit s) <ieui ,lnd. De par") eu mi-a7 fi u"is nep$ii, nt$"mai... un"'iul l$r i-a >efuit De mngiere, ar), rude, <ia). Iar mna "are-n inimi i-a str)puns De "apul t)u a f$st ")l)u it)= Cuitul u"iga7ului, t$"it,
REGELE RICHARD= ELI6A1E.H=

REGELE RICHARD: ELIZABETH: REGELE RICHARD: ELIZABETH:


REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= IIM B -

L-ai agerit pe ini/a-.i de piatr), 4pre-a si+rte"a n mielu7eii mei. Cu "'inul mult de n-a7 fi f$st deprins), Eu nu-i puteam <$r,i de fiii mei 3)r+ s)-i de g'i$" "u un+&iile $"'ii; ;i-n de n)d)>duitul g$lf al m$rii Sil, ,iet "ai" pr)dat de sf$ri 7i pn e, /-a7 )nd)ri de pieptul t)u de stei. Att n$r$" s) F1i n "e "ute ;i-n "runte ,)t)lii att s) ,irui Cit ,ine-i <reau N 7i ie 7i-al$r t)i N /ai mult de"t <-am am)rt "nd<a. Ce ,ine mai as"unde "erul $are, Ca eu, de <)luindu-l, s) m) ,u"urH i <$i B5l.a urma7ii, s"ump) d$amn). 4us pe ,utu", s)-7i lase-a"$l$ "apulH 1a nu, n "in nalt, pe "ulmi de gl$rii, La l$" reges" de p)mntease) sla<). Cu-asemeni ,asme am)ge7te-mi "'inul ;i spune-mi "are sla<), "in sau >e :$i tu s) dai unui <l)star d$-al ui/iH .$t, t$t "e am, 7i-ap$i pe mine nsumi (nui <l)star al t)u a7 <rea s) d)rui; Atta d$ar; mnia ta s)-ne"e n Let'eMK amintirea "el$r rele Ce ,)nuie7ti ") eu i-a7 fi f)"ut. D)-i $r "u ,asmul d5rniciei tale, C5-.i sea") d)rni"ia ntre timp. Iu,es" pe fii"a ta, s) 7tii, din suflet. ;i mama fetei t$t din suflet "rede.

Ce "re i anumeH C5 tu "lin suflet fata mi-$ iu,e7ti. ;i -r5.ii ei i-au f$st din suflet dragi, "re4$ "are eu i mulumes" din suflet. .u spusa nu-mi r)st)lm)"i pripit= n suflet ea fiindu-rni drag), <reau, Da, <reau s-$ fa" regina Engliterei. A, da N 7i "ine-ai <rea s)-i fie regeH A"el "e-$ fa"e d$amn); "ine alt+H Cum, tuH Eu, nsumi eu= "e spui de-a"estea, d$amn)H ;i "um $ <ei peiH
REGELE RICHARD= EL96A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD=

.u s) m)-n<ei, C)"i firea tu "a nimeni i-$ "un$7ti. !rei s) te-n<)H .e r$g, din suflet, d$amn). .rimite-i d$u) inimi prin a"el Ce fraii i-a u"is, 7i sap)-n ele EEd5ardF 7i E#$r%F; atun"i <a plnge, p$ate. :e urm) d)-i N "a /argaret "nd<a Lui tai")-t)u n)frama n)"l)it) De sngele lui 2utland N $ n)fram) Ce-a supt, s)-i spui, 7u<$iul pr$firiu Din trupu7$rul dul"elui s)u frate; Cu ea s-$ r$gi s)-7i 7tearg) $"'ii pln7i. De nu se-ndeamn) n")-a te-ndr)gi, D)-i 'r$ni"ul m)reel$r ispr)<i Ce-ai s)<r7it "u Claren"e, un"'iul s)u, ;i-ap$i "u Ei<ers; 7i-n 'atrul ei, Cum ai s")pat de AnneX, m)tu7a-i ,un). /) iei n rs; nu-i asta "alea, d$amn), Ca s-$ "7tig. & alt) "ale nu-i. D$ar de-ai putea s)-i primene7ti f)ptura ;i n-ai fi Rie'ard, gde-al tutur$r. ;i da")-n dragul ei f)"ut-am t$ateH /ai r)u te <a ur N <) nd ")-i "umperi Iu,irea "u atta >af de snge. Ce-a f$st f)"ut nu se mai p$ate drege; A<em p$rniri pripite une$ri ;i ne ")im "nd <ine "easul ti'nei. Eu, de-am luat tr$nul de la fiii t)i, l d)rui, "a r)s"ump)r, fii"ei tale. De i-am u"is al pnte"ului r$d, 4pre-a-i n<ia urma7ii, )misli-<$i (rma7i ai mei prin trupul fii"ei tale= *u-i numele E,uni")F mai ne<redni" De drag$ste "a numele de Emam)F. Ei fi-<$r fiii t)i, de peste-$ spi), Cu tine de-$ pl)mad) 7i de-un snge; ;i t$t dintr-$ durere, d$ar "u pre Al unei n$pi de s"r7net "um 7i tu .re"ut-ai pentru "ea "e te-a ") nit. C$piii t)i i-au am)rt >uneea, Ai mei i mngia-<$r anii muli.
ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD=
561

Att ai p)gu,it= un fiu pe tr$n, Dar "a urmare fii"a ta-i regin). *u p$t s)-i r)spl)tes" pre"um a7 <rea N /)"ar prime7te-atta ,un)tate. :e D$rset, fiul t)u, pe "are. teama L-a dus, pri,eag ursu , n )ri streine, (nirea n$astr)-i <a "'ema "urnd La l$" de <a ) 7i la mari "instiri= n"$r$natul rege, "e-i <a spune 4$ie preafrum$asei tale fii"e, Cu drag pe D$rset frate-l <a numi; !ei fi din n$u m)i"ua unui rege, ;i "e s-a n)ruit n "easuri grele De d$u) $ri mai falni" <a-nfl$ri. *e-a7teapt) multe ile ns$rite; Iar ,$a,ele de la"rimi s-$r nt$ar"e n "'ip de m)rg)rit r)s)ritean, :l)tindu-i mprumutul "u d$,nd) De feri"iri de e"e $ri mai mari. /ergi, mam), mergi a"um la fii"a ta= ;tii multe N f)-i sprinari sfi$7ii $"'i; n<a-$ s) as"ulte 7$apte dul"i; 4)de7te-n pieptu-i ginga7 aprig d$r De a d$mni; dul"eaa ")sni"iei Din "easul dul"ei taine deslu7e7te-i=

;i-atun"i "nd mna mea-l <a fi l$<it :e 1u"%ing'am e< e"ul, fle"u7teul Cel r) <r)tit, ai"i am s) m)-nt$r" n"ununat de lauri 7i-i <$i du"e n patu-n<ing)t$rului "$pila; I-$i p$<esti i /n ile-mi, iar eaNR
Ce arul lui KC,..nr1LL-D.iraL>ar-

Dar "um s)-i spunH C)-al tat)lui s)u frate !rea s$ s)-i fieH 4au s)-i spun ") un"'iulH 4au "el "e frai 7i un"'i i-a $m$rtH :eindu-i-$, "e nume <rei s)-i dau Ca D$mnul, legea, "instea-mi 7i iu'irea-i :l)"ut ure"'ii ei s)-l p$at) fa"eH 4)-i spui ") pa"ea Angliei e-n >$". Cu lung r) ,$i, s)rmana, <a pl)ti-$. C) regele, "e p$ate p$run"i-, & r$ag) mult...
560 @`K N I-Ienri" al !l-lea 7i Rie'ard ELIIABETH=

REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= RE!ELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHA1D= ELI6A1E.H= REGELE RICHAR"2 ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELIIABETH2 REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= BLIIABETH = REGELE RICIIARD= ELI6A1E.H=

...4)-ng)duie un fapt &prit de "el "e-i Rege peste regi 9O9. Regin) str)lu"it) fi-<a, spune-i. 4a-7i plng) sla<a, "um mi-$ plng 7i eu. C) $ <$i ndr)gi de-a pururi, %4une-i3 ;i-a"est Ede-a pururiF "t <a d5inuiH Ginga7, atTt et s"ump) <iaa ei. ;i s"ump +in+a(a-i <ia) "t <a ineH Ct fi-<a <$ia "erului 7i-a firii. 1a "t <$r "rede iadul 7i "u Eic&ard3 Eu, d$mnul, r$, umil i snt, s)-i spui. Iar r$a,ei, sil)-i fi-<a de d$mnie. /e7te7ugit de mine s)-i <$r,e7ti. /ai mult "7tigi "nd spui "e-i dre4$ de-a dreptul. Atun"i de-a dreptul spune-i "-$ iu,es". Ce-i ne"instit, de-a dreptul spus, ur*$ e. :e sla, temei m) >ude"i, 7i pripit. &, nu= temei adine 7i greu, adne ;i greu pre"um m$rmntul l$r, Al ,ieil$r mei prun"u7$ri u"i7i. :e-aeeea7i strun) "ni N "e-a f$st a f$st. Cnt pn) s_Xninii=.009ir.9ii plesni-<a. :e 4iintul G'e$rglie, >artier) 9I+@, tr$n... 1at>$"$rit, p)tat) 7i pr)dat. 0ur... :e nimi" s) nu te >uri= >uri strm,= :e 4fntul G'e$rg'e l-ai ,at>$"$rit; 6)l$g p)tat f)"u7i din >artier); :r)datul tr$n de sla<)-i >efuit. D$ <rei s) >uri 7i s) te "redem, >ur) :e-un lu"ru n") nespur"at de tine. :e lume >ur... Cu snge ai mn>it-$. :e m$artea tatei... E7ti $"ara lui. :e mine nsumi >ur... &"ar)-i e7ti. :e D$mnul >ur... Lui i-ai gre7it mai r)u. De te sfiai s)-i sfTr)mi >ur)mntul CQHd ai >urat pe El, n-ai fi sf)rmat (nirea de-al t)u frate-nf)ptuit)
REGELE RICHARD. ELI6A1E.H= REGELE RICHARD=
562

I
ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= D@3

;i nu-mi pierdeai ni"i fratele9O@, 7i-atun"i Reges"ul "er" "e fruntea-i n"$n>$ar) :e tmpla unui fiu de-al meu lu"ea, ;i prinii amnd$i tr)iau ai"i, Ei "are patu-aeum 7i-mpart n lut, *utre la <iermi, prin strm,u-i >ur)mnt. :e "e mai >uriH :e <remile "e <in. :e "are prin tre"ut le-ai mi7elit; Cu la"r)mi <$i sp)la a"ele <remi :e "are-al t)u tre"ut -a ntinat. C$piii "ei r)ma7i $rfani 4rin tine, :ui f)r) "ui,, p)rinii-7i <$r >eli; :)rinii-ai ")r$r prun"i tu i-ai t)iat, .ulpini us"ate, prun"ii 7i-i <$r plnge. 4) nu te >uri pe <remile "e <in C)"i f)r+ de <reme le-ai umplut de "'in. Cum "aut, prin ")in), pr$p)7irea, A7a s) ,irui $astea de <r)>ma7i n lupta greaL 4) pier prin mine nsumiL 4enin s) nu-mi dea "erul ni"i un "easL .u, i, lumina ia-mi; <$i, n$pi, $di'naL 4)-mi taie $diile t$ate "alea 4pre inta mea, de n-$ r<nes" "instit, Cu drag$ste, "redin) neum,rit) ;i sfinte gnduri pe regeas"a-i fii")L D$ar ea e feri"irea mea 7i-a ta; 0ar f)r) "a, asupra mea <eni-<$r, Asupra ta, a )rii 7i a mult$r 3iine "re7tine7ti, urgie, m$arte, :r)p)d 7i de n)de>de grea. D$ar ea A"este rele p$ate s) le-a,at); ;i fi-<$r a,)tute d$ar prin ea. De"i,

mam) N ")"i se eade-a7a s)-i spun N 3ii purt)t$area drag$stei "e-i p$rt= !$r,e7te-i despre "ei "e <reau s) fiu, *u despre "el "e-am f$st; despre-nsu7ir$a Ce-$ <$i a<ea, nu despre "ea de-aeum. Asupra <rerii <remil$r s) %$5rui, A"este planuri mari s) nu e n)rui. 4) fin de dia<$l astfel m,iat)H Da, "nd la ,ine dia<$lul $e-/0ie3 4) uit de mine spre a fi eu ns)miH
REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RI&HARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD= ELI6A1E.H= REGELE RICHARD=

Da, "nd spre r)ul t)u i-e amintirea. Dar mi-ai u"is "$piii. Am s)-i ngr$p la fii"a ta n pnte", Cui, dul"e, unde ei <$r n"$li :re"um au f$st, spre mngierea ta. 4-$-nduple" pe "$pil) <rerii taleH Da, 7i <ei fi astfel feri"e mam). /) du". 4)-mi s"rii "urind de t$t, iar eu Ui-$i fi t)lma"iul gnduril$r sale. Du-i "redin"i$sul meu s)rat; drum ,un. (O srut. )e*!na E83a%et0 !ese.' 3emeie sla,), fire s"'im,)t$areL (Intr )atcl!--, a,o! Cates%< .' Ei, "e <e7ti n$iH RA.CLI33= &, rege-a meu, spre )rmul apusean !in fl$te <a>ni"e; pe mal stau pil"uri :rieteni nd$ielni"i, ne-narmai, *eli$t)ri s-alunge pe du7man, n fruntea fl$tei, pare-se, e Rie'in$nd; ;i-a7teapt)-n larg "a 1u"%ing'am s)-i <in) ntr-a>ut$r, spre-a "$,$r pe )rm. (n iute-de-pi"i$r degra,+ la *$rf$l%L .u, Rat"liff, ple"i, sau Cates,-; unde-i elH Ai"i snt, sire. Cates,-, ,$ri la *$rf$l%. 6,$r, sire, ,$r, "u "el mai mare $r. Iar Rat"liff, tu la 4alis,ur- de srg= ;i-a>uns a"$l$... (Ctre Cates%&9' :r$st, uitu", nemerni", E7ti n")-ai"iH .$t n-ai ,urat la du"eH nti s)-mi spui, st)pne, "e p$run"i 4)-i du" din partea n)limii-tale. Da, s"umpe Cates,-= i-i s) strng)-ndat+ Ct p$ate $7ti mai multe 7i mai tari; ;i ")-l a7tept la 4alis,ur- "urnd. /) du". (Iese.' Eu "e s) fa" la 4alis,ur-, m)riteH Ce-ai <rea s) fa"i a"$l$ f)r) mineH /i-a spus m)ria-ta s-alerg a"$l$. (Inlr Stanle&.' REGELE RICHARD= /-am r) gndit. Ce <e7ti ne-adu"e 4tanle-H
REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= CA.E41#= RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CLI33= ICA 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= 4.A*LE#= REGELE RICHARD= ICI

*i"i ,une, "a s)-i ,u"ure au ul, *i"i rele-n"t s) nu se p$at) spune. CimilituriL *i"i ,une <e7ti, ni"i releL De "e s) dai $"$l attea p$sti Cnd p$i s) spui p$<estea mai de-a dreptulH Ei, 'ai, "e <esteH Ri"'m$nd e pe mare. 4)-l s$ar,) marea n adn"ul eiL Dar la7ul "el fugar "e fa"e-a"$l$H *u 7tiu, dar ,)nui, d$amne preaputerni". Ce ,)nuiH 4puneL 4trnit de D$rset, 1u"%ing'am 7i /$rt$n, 4pre Anglia p$rni s) "ear) tr$nul. E >ilul g$lH 3)r+ de st)pn e spadaH 9O9 E riga m$rtH *u-7i are ara d$mnH /ai snt urma7i din #$r% afar+ de n$iH ;i "ine p$ate-n Anglia fi rege De"t un #$r%H Ce "at), dar, pe m)riH *u p$t s) ,)nui alt"e<a, st)pne. *u p$i s) ,)nui alt"e<a de"t C) <el7ul <ine spre a-i fi st)pn. .e r) <r)te7ti 7i fugi la el, m) tem. *u, ,unul meu st)pn; s) nu m) ,)nui. Ce $7ti ai adunat "a s)-l alungiH :e unde-i snt <asalii 7i supu7iiH Cum<a la )rmul apusean 7i-a>ut) :e r) <r)tii s) sar) din "$r),iiH *u, nu, ai mei prieteni snt n n$rd. :rieteni re"i mi snt= "e fa" n n$rd Cnd n apus se "ade s)-mi slu>eas")H Ei n-au primit, m)ria-ta, p$run"i. 1ine<$ie7te a-mi ng)dui 4)-i strng p$-ai mei prieteni, 7i-i adu" La tine end 7i unde <ei <$i. Da, <rei s) ple"i s) intri-n "rd "u Ri"'m$nd; *u "red n tine. D$amne preaputerni", :ri"in) n-ai s) te-nd$ie7ti de mine. Eu n-am tr)dat 7i ni"i nu <$i tr)da. /ergi, strnge $7ti; dar <e i s)-l la7i ai"i :e fiul t)u Ge$rge 4tanle-; 7i fii tare, C)"i "apul s)u se ine ntr-un fir.
4.A*LE#= !E4.I.&R(L= !E4.I.&R(L II= !E4.I.&R(L III= REGELE RICHARD= !E4.I.&R(L III=

REGELE RICHARD= !E4.I.&R(L III= !E4.I.&R(L I!=

3ii ,un "u el pe "t i p$rt "redin).


(Iese. Intr un 6est!tor.'

4t)pne mil$sti<, n De<$ns'ire, Din "te prin prieteni am aflat, 4ir Eduard C$urtne- 7i nalt-preastmtul De E\et$r, "u "are frate e, ;i muli p)rta7i de-ai l$r s-au ntrarmat.
(Intr alt 6est!tor.'

n 2ent snt, d$amne, Guildf$r ii su, arme; ;i "eas de "eas mai muli p$tri<ni"i fug La r) <r)tii, sp$rindu-le puterea.
(Intr alt 6est!tor.'

/il$rd, $7tenii du")i 1u"%ing'am... Afar), ,u'neL mi "$,ii a m$arteH


(l lo6e"te.'

*aL naL pn)-mi adu"i mai ,une <e7ti. !$iam s)-i dau de 7tire, preanalte, C) re<)rs)ri de ape 7i furtuni I-au risipit lui 1ue%ing'am $7tenii; ;i nsu7i el s-a r) leit pri,eag :e nu se 7tie unde. 4) m) ieri= Ia-mi punga N lea" s)-i <inde"e ,)taia. A "r)ini"it <reun $m "u mintea trea ) C-am pus pe tr)d)t$r r)splat) greaH 4-a "r)ini"it a"east) <este, d$amne.
(Intr alt 6est!tor.'

/erg 7tiri ") .'$mas L$<el 7i l$rd D$rset n #$r%s'ire stau "u armele n anini2 Dar, d$amne, i adu" 7i-$ <este ,un)= 3urtuni au risipit ,ret$na fl$t). n D$rsets'ire trimis-a 2i"'m$nd luntre La mal, s)-ntre,e da") )rmurenii De partea lui se afl), da sau nu; I-au spus ") snt trimi7i de 1u"%ing'am 4)-l spri>ine; dar el, ,)nuit$r, 3ugi "u pn a-n <nt ")tre 1retania.
ICC

REGELE RICHARD= pe-ai )rii r) <r)tii.


(Intr d!n nou Catcs%&.' CA.E41#= REGELE RICHARD=

La drum, la drum, ")"i $stile stau gata; De nu ne <$m lupta "u <eneti"ii, 4)-i d$,$rm

4t)pne, du"a 1u"%ing'am e prins; E-$ <este ,un). C$ntele de Ri"'m$nd Cu armii mari a de,ar"at la /ilf$rd 9OI; E-$ <este rea, dar tre,uie s-$ spun. 4pre 4alis,ur-L Ct fle")rim se p$ate 4au "7tiga sau pierd"-$ mare lupt). La 4alis,ur- din <$i s-adu") unul :e 1u"%ing'am; iar "eilali, dup) mineL (Ies.' SCENA 5
Tot Londra. n casa lordulu! Stanle&. Intr Stanle& s! s!r C0r!sto,0er Urs=!c$. 4.A*LE#= CHRI4.&:HER= 4.A*LE#= CHRI4.&:HER= 4.A*LE#=

4ir C'rist$p'er, a7a s)-i spui lui 2i"'m$nd= C) fiul meu Ge$rge 4tanle- st) n"'is n <i uina "runtului mistre; /) r) <r)tes"H Lui Ge$rg$ i "ade "apul; Drept pentru "e mi-i team) s)-l a>ut. .e du; 7i s)-l salui pe-al t)u st)pn. /ai spune-i ") regina-i feri"it) 4)-i dea pe fii"a ei, Eli a,et'. Dar prinul Ri"'ard unde este-a"umH La :em,r$%e sau la Ha+rf$rd-5est, n Wales. ;i "e ,)r,ai de seam)-i merg al)turiH 4ir XWalter Her,ert, un $7tean "u faim), 4ir Gil,ert .al,$t 7i sir William 4tanle-, &\f$rd, temutul :em,r$%e, sir 0ames 1lunt, ;i Ri"e ap .'$mas, "u un pl" <itea , ;i ali <ite>i <estii 7i

de ispra<)= A"um 7i-ndreapt) $stile spre L$ndra, De nu <$r fi "u arma st)<ilii. 3ugi la st)pnul t)u= s)rut)-i mna Din partea mea. Ce planuri es i spune A"est r)<a7. /ergi s)n)t$s. (Ies.'
567

ACTUL V
SCENA 1
Sal!s%ur&. O ,!a.. Intr "er!-ull1 eu 0ale%ard!er!, dudndu(l ,e #uc$!n*0a1 la eMecu.!e. 1(C2I*GHA/= ;ERI3(L= 1(C2I*GHA/= ;ERI3(L= 1(C2I*GHA/=

;i nu <rea riga Ri"'ard s) m-as"ulteH *u, nu, mil$rd; prime7te "e i-e s"ris. Gre-, Ei<ers, Hastings 7i-ai lui Ed5ard fii, .u, sfinte Henri", mndrul t)u fiu Ed5ard9OB, !aug'an 7i <$i t$i "ei nedrept)ii :rin >ude")i, 7i putrede 7i strm,e, Da") a <$astre suflete-ndr>ite !)d printre n$uri "e se-ntmpl) a"um, !) r) ,unai, ,at>$"$rindu-mi m$arteaL *u-i ast) i iua m$ril$r, prieteniH 1a da, mil$rd. De"i a i d$ iua m$ril$r e iua ;i-a >ude")ii mele de ap$i. /-am ,lestemat, n <remile lui Ed5ard, 4fr7itul s)-mi g)ses" ntr-ast) i De-$ fi s)-i <nd pe "$nsngenii d$amnei 4au pe-ai lui fii. Da, a i <$iam s) pier :rin tr)d)t$ru-n "are ,i uisem; E a i, de iua m$ril$r, s$r$"ul De isp)7ire-a mr7)<iei mele. A-t$ate-<) Tt$rul din t)rii 3)arni"a mea rug) $-mpline7te :l)tind deplin "e-n 7ag) i-am "erut. El spada $ sile7te s) se-nt$ar") 4pre pieptul ti")l$sului st)pn. A>unsu-m-a ,lestemul /argaretei=
ICK

ECnd i <a umple pieptul de amar N A7a mi-a spus N s)-i aminte7ti atun"i C) /argaret a f$st pr$$r$"it)F. ;ia"uma stra>a ia ,utu" m) p$arte= R)u pentru r)u 7i m$arte pentru m$arte. (Ies.' SCENA 2
O e1,!e Un* Ta1!oort0. Intr )!c01ond, OM-ord, s!r Na1es #lun!, s!r @aller #er%er! "! al.!!, ur1a.! de oastea n 1ar", cu to%e "! -la1ur!. RICH/&*D= &83&RD= HER1ER.= 1L(*.= RICH/&*D=

:rieteni s"umpi, t$<ar)7i ,uni de arme, !$i "ei stri<ii su, >ugul tiraniei, *est)<ilii de nimeni am p)7it n inima a"estei )ri, adn"; ;i de la 4tanle-, tat)l meu, primit-am :rin "arte-m,)r,)tare 7i ndemn. /istreul "runt, mr7a< 7i 'r)p)re, Ce <-a pr)dat p$dg$ria 7i lanul, Ca pe l)turi <rea strige "ald s) s$ar,) Din <$i, 7i-n <$i s)-7i s"urme tr$a"a. :$r"ul

n mi>l$"ul $str$<ului se-aine, :$ lng) Leieester, dup) "um afl)m. E drum de-$ i din .am5$rt' pn-ae$l$. :rieteni dr>i, "u Dumne eu nainteL 4) strngem r$dul p)"ii <e7ni" <ii :rin s$rii "runi ai unei lupte numai. n $ri"e $m stau mii de $ameni gata 4)-nfrunte snger$sul u"iga7. Ai lui s-$r da "u n$i, de ,un) seam). :rieteni d$ar din fri") de mai are ;i-a"e7tia-l p)r)si-<$r la impas. .$t ni-i prielni". 4) p$rnim "u D$mnulL 4peran), "e "u 7$imul te asemeni, :e regi tu ei i fa"i, 7i regi pe $ameni. (Ies.'
569
@B N Henri" al !l-lea 7i Ri"'ard al IlI-iet

SCENA 3
C1,!a #os=orl0. Intr re*ele )!c0ard cu ost!le sale7 ducele de Nor-ol$, contele de Surre& "! al.!!. 2EGELE RICHARD= 4(RRE#= REGELE RICHARD= *&R3&L2= REGELE RICHARD= *&R3&L2= REGELE RICHARD=

Ai"i <reau "$rtul, "'iar pe 7esul 1$s5$rt'. De "e pari a,)tut, mil$rd de 4urre-H /i-e sufletul mai <esel "a pri<irea. /il$rd de *$rf$l%... Da, st)pne ,un. Ei, *$rf$l%, <$m a<ea "i$"niri; 'aL nuH !$m da 7i <$m primi, /5ria-$a3 4us "$rtulL <reau s) d$rm ai"i la n$apte.
(Osta"!! nce, s r!d!ce cortul re*elu!.' *&R3&L2= REGELE RICHARD= RICH/&*D=

;i mine undeH E'r t$tuna este. Ai s$"$tit "i du7mani num)r)mH *u snt mai muli d$ sase-sapte mii. HaL Armia n$astr)-i ntreit mai mare; Iar numele de rege e-$ "etate :e "are "$i p$tri<ni"i nu $ au. Hei, "$rtul susL !enii, "instite fee, 4) ")ut)m prielni" l$" de lupt); C'emai ai"i ,)r,aii mai di,a"i. ;i rnduial)L *u-i timp de ),a<), C)"i mine, l$r i, ne-a7teapt) grea ispra<). (Ies.. Intr, 6en!nd d!n cealalt ,arte a cO1,!e!,
)!c01ond, s!r @!ll!a1 #randon, OM-ord al.!!.. C.!6a solda.! nal. cortul lu! )!c01ond.'

.ruditul s$are asfine7te-n aur, ;i al, f)ga7ul "arului de f$" 3)g)duie7te mine i frum$as). 4ir William 1rande-n, mi <ei fi stegar. n "$rt s)-mi dai 'rtie 7i "erneal) ;i-al")tui-<$i planul de ,)taie= S5-i pun la r$stul l$r pe ")pitani ;i "'i, uit s)-mpart m)runta-mi $aste. /il$rd de &\f$rd, dumneata, sir William, ;i dumneata, sir Walter, stai "u mine.

IBO

L$rd :em,r$%e 7i p)strea ) $astea sa; 4)-i spui din parte-mi En$apte ,un)F, 1lunt, ;i ") d$res" s) <in) mine-n $ri, 4pre "easurile d$u)-n "$rt la mine. Dar pn) ple"i, $ <$r,), 1lunt= nu 7tii n "are parte-a ta,erei st) 4tanle-H 1L(*.= D$ nu m)-n7el asupra stemei lui N ;i snt n"redinat ") nu m)-n7el N 4pre mia )- i de armiile rig)i E $astea sa, la >um)tate mil). RICH/&*D= De-i "'ip, "um<a, s)-a>ungi f)r) prime>dii, Du-i, ")pitane 1lunt, ,ineea mea ;i-a"est r)<a7 de mare-nsemn)tate. 1L(*.= :e <iaa mea, mil$rd, <$i n"er"a; ;i-a"uma, deie-i D$mnul s$mn u7$rL RICH/&*D= Asemeni, s"umpe 1lunt. !enii, mil$r i, 4) cu/45ni/ "$ tre,i ne-a7teapt) mine= :$ftii n "$rt; afar)-i frig 7i <nt.
(Se retra* n cort. Su% cortul su !ntr re*ele )!c0ard, 1,reun cu Nor-ol$, )a!cl!-- "! Cates%&.' REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= CA.E41#= REGELE RICHARD= *&R3&L2= REGELE RICHARD= *&R3&L2= RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD=

Ct este "easulH !remea "inei, d$amne; 4nt n$u) "easuri. Ast) i nu "ine . 4)-mi dai 'rtie 7i s)-mi dai "erneal). Ei, mi f)"ur)i "$iful mai u7$rH 4e afl)-n "$rt armura mea ntreag)H 4e afl), d$amne; t$tu-i rnduit. Iu,it$ *$rf$l%, mergi la p$stul t)u; !eg'ea ); str)>i alege de n)de>de. /) duc, mil$rd. ;i mine-n $ri, "u "i$"Trlia, *$rf$l%. /) leg, mil$rd. (lese.' Eat"liffL /il$rdL 4) miii un "raini" narmat La ta,)ra lui 4tanle-; s)-7i adu") Ai"ea $astea pn)-n $ri; de nu, n ')ul n$pii <e7ni"e se-afund) Ge$rge, fiul s)u. 4)-mi umplei un p$"al
571 RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CL933= REGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD=

Cu <in. ;i dai-mi $ f)"lie. 4)-l n7)uai pe 4urre- "el ,)lan, ;i-mi preg)tii l)n"i tari, 7i nu prea grele. I/"liffL /il$rdL 6)rit-ai pe *$rt'um,erland, p$sa"ulH Da. .'$mas l$rd de 4urre- 7i "u el (m,lau la "easul "nd ad$rm "$"$7ii :in st$l n st$l, s)-m,)r,)te e $astea. E ,ine-a7a. !reau un p$"al de <in= A i nu mai am im du' <i$i 7i sprinten ;i nu mai snt f$"$s "a alt)dat. :une-l ai"i. Cerneal) 7i /rtie /i-ai preg)titH Le-am preg)tit, mil$rd. 4) m) <eg'e e stra>a. :lea"), 2at"liff, ;i <in-$-n "$rtul meu spre mie ul n$pii 4) m) mpl)t$7e i. Hai, mergi i spun.
()e*ele )!c0ardl se retra*e n cortul su7 +a!c+-- "! Cates%& !es. Se desc0!de cortul lu! I!!c01on, de36Olu!ndu(l ,e acesta ncon urat de o-!.er!! s! ete. Intr Stanle&.'

4.A*LE#= 4) p$ri pe "$if n$r$"ul 7i i ,nda RICH/&*D= Cinstite tat), ti'na murgei n$pi Asupra ta ntreag) s) p$g$areL Dui$asa n$astr) mam) "um se simteH 4.A*LE#= :rin mine, mama ,ine-te-"u<nt); 4e r$ag) pentru Ei"'m$nd ne"urmat= ;i-a"um de-a>uns. .re" "easurile mute ;i ,e na se destram)-n r)s)rit. :e s"urt RN ")"i <remea iui ne <rea la fapt) N 3ii gata s) te lupi n $ri de i, ;i-al t)u n$r$" a <rle-l n ,alana 1) ,$iului "u $"'ii u"iga7i. Eu, pe "t p$t N ")"i nu p$t "t a7 <rea N :ndi-<$i t$ate ,unele prile>uri Ca s) te-a>ut n "umpenele luptei= Dar nu p$t fi de partea ta f)i7, C)"i. de m) <)d, Ge$rge, frat$le-i "el

fraged9OK, !a fi u"is su, $"'ii p)rinte7ti.


IB?

Cu ,ine= "easul 7i sp)imata "lip) *$ "urm) dr)g)st$asele $raii ;i s"'im,ul ndelung de <$r,e ,una A d$i prieteni desp)rii de mult. *e dea Cel sfnt r)ga ul "u<enitL Adi$, darL 3ii dr 7i i ,nde7teL RICH/&*D= Dragi l$r i, l ns$ii la $astea sa. Cer"a-<$i, r$s de gnduri, s-aipes", Ca nu "um<a mini s$mnul "el de plum, 4) m) apese >$s "nd tre,ui-<a :earipa ,iruinii s) m-a<nt. De"i n$apte ,un), l$r i 7i gentil$mi.
(Ies to!!, n a-ar de )!c01ond.'

&, tu,-ntr-a ")rui $aste m) s$"$t, Cu $"'i $"r$tit$ri pri<e7te-mi $astea; Armea -$ "u-al mniei tale fier 4pre a-i putea dr$,i, i ,ind "umplit n "$ifuri, pe <r)>ma7ii 'r)p)reiL .u f)-ne ,raul t)u pedepsit$r, 4pre-a te sl)<i n ,iruina taL ;i sufletul meu trea i-l dau n pa ) :n-a n"'ide-a $"'il$r ferestre= D$rmind sau trea , tu pururi s)-mi fii s"utL
(Adoar1e. Du0ul ,r!n.ulu! Ed=ard, -!ul lu! +enr!a al /l(lea, se arat ntre cele dou cortur!.' D(H(L (ctre re*ele )!c0ard'9

!reau greu pe suflet mine s) te-ap)sL Uii minte= /-ai str)puns n fl$area <rstei La .e5%s,ur-= n s"r7net, de"i, s) m$riL Cutea ), Ei"'m$ndL !$r lupta de partea-i ;i du'urile prinil$r t)iai= i d) "ura> $drasla rig)i Henri".
(Se arat du0ul re*elu! +enr!c al /l(lea.' D(H(L (ctre re*ele )!c0ard' 9

Cnd murit$r eram, tu unsul trup /i-ai "iuruit "u multe r)ni de m$arte= De mine 7i de .urn9OM aminte adu-i, ;i m$ri n ser7netL .e ,lesteam) Henri" Al 7aselea= s) m$ri n s"r7iiet. (Ctre )!c01ond.'
IB@

, t W 1)r,at pi$s 7i <redni", tu s) ,iruiL Henri", "$l "e-a pre is ") <ei d$mni, i d) "ura> n s$mn= trai lung 7i sla<)L
(Se arat du%.ul lu! Clarence.'

D(H(L= [R !reau greu pe suflet mine s) t"-ap)sL Eu, Claren"e, ne"at n <in s"r,a<ni", .r)dat de <i"lenia ta. De mine +R+[ [ ,)t)lie @! ;i spada-i "ad) frnt)= m$ri n s"r7netL
(Ctre )!c01ond.'

Aminte adu-i mine-n

!l)star al "asei Lan"aster99O, pr)daii Xd De ngeri fii p) it= trai lung 7i sla<)L
(Se arat du0ur!le lu! )!6ers, Gre& "! ! D(H(L L(I RI!ER4 (ctre re*ele )!c0ard'9

f,,,,

(rma7i din #$r% se r$ag) pentru tine;


/au*0an.'

!reau greu pe suflet mine s) te-ap)s, Eu, Ri<ers, m$rt la :$mfret= m$ri n s"r7netL D(H(L L(I GRE# (ctre re*ele )!c0ard'9 Gnde7te-te la Gre-, 7i-n s"r7net m$riL
D(H(L L(I !A(GHA* (ctre re*ele )!c0ard'9

Gnde7te-te la !aug'an, 7i lan"ea ,$ant) 4)-i "ad) >$s de gr$a ) <in$<at)= n s"r7net m$riL
CELE T=EI "UHURI (ctre )!c01ond'9

4usL Amintirea "rimel$r pe Ei"liard l <a stri<iL 4us, 7i s) ,irui a iL


rf < . (Se arat du0ul lu! +ast!n*s.' "UHUL . + r X (ctre re*ele )!c0ard'9

> , -. Casap al gr$a ei, gr$a a s) te s"$ale, ;i <iaa s) i-$ "urmi n "runt r) ,$iL De Hastings aminte7t$-i= m$ri n s"r7netL
(Ctre )!c01ond.'

.u, suflet ,lnd 7i neuni,rit, sus, susL Ridi") spada, lupt) grea n"inge, <N ./. ;i pentru miidra Angli$ n<ingeL
(Se arat du0ur!le celor do! t!ner! ,r!n>>.' D(H(RILE

(ctre Richard}; :e <erii999 sugrumai n .urn <isea )-i; ;i plum, s)-i fim pe inim), $, Ei"liard, n 'ul) 7i n m$arte s) te-afun i. *ep$ii te ,lesteam)= m$ri n s"r7netL (Ctre )!e01ond.'

D$rmi lin; te s"$al) <esel, de mistre99+? 4) te p) eas") ngerii din "erL ;ir lung de r$gi din tine s) pur"ead)L *$r$" i <$r $draslele lui Ed5ard.
(Se arat du0ul sol!e! lu! )!c0ard, lad& Anne.'

D(H(L (ctre re*ele )!c0ard'9 A"eea "e i-a f$st s$ie, Ei"'ard, *eferi"ita Anne, s$ia ta, Ce n-a d$rmit un "eas ti'nit "u tine, i umple-a"uma s$mnul de fi$ri= Gnde7te-te la mine mine-n lupt) ;i spada-i "ad) frnt)= m$ri n s"r7netL
(Ctre )!e01ond.'

.u, suflet lin, alin s)-i fie s$mnul; !isea )-i 1iruinaL ")"i s$ia !r)>ma7ului se r$ag) pentru tine.
(Se arat du0ul lu! #uc$!n*0a1.' D(H(L (ctre re*ele )!c0ard'9

Eu "el dinti spre tr$n te-am spri>init, ;i mie ultimul mi-ai f$st tiran. De 1u"%ing'am s)-i aminte7ti n lupt) ;i m$ri n gr$a a f)rdelegii taleL !isea ) snge 7i $m$r; <isea ), ;i m$ri lipsit de a n)de>dii ra )L
(Ctre )!e01ond.'

/urit-am neputndu-te-a>uta; Dar salt)-i inima= de partea ta 4nt ngerii 7i D$mnul; se pr)<al$ !r)>ma7ul t)u din pis"ul sla<ei sale.
(Du0ur!le ,!er. Tresr!nd, re*ele )!c0ard se tre3e"te d!n 6!s.' IBA IB
RE!ELE RICHAR"2

RA.CLI33= RE!ELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD=

4)-mi dai alt "alL99@ Legai-mi r)nileL ndur)-te, IsuseL 4taiL !isam... &, "ugete fri"$s, "e r)u m) "'inuiL E mie ul n$pii= <n)t)-i f)"lia99A. 2e"i str$pi de spaim) "arnea-mi nfi$ar4. De "e m) temH De mineH *u e nimeni= 1i"'ard i-e drag lui Ri"'ard; eu snt eu. E-ai"i <reun u"iga7H *u. Da, eu snt. 4) fug atun"i de mineH Cum de nu= 4pre-a nu m) r) ,una. Cum, eu asupr)-miH Dar eu mi-s drag. De "eH De-atta ,ine Ct nsumi mie nsumi mi-am f)"utH 1a nuL De mine mai "urnd mi-e sil) De "te-am s)<r7it ,lestem)iiL 4nt ti")l$s. 1a nu, m) mint; nu snt; *e,unule, <$r,e7te-te de ,ine; *e,unule, s) nu te lingu7e7ti. n "uget mii de lim,i mi p$<estes" Cte un ,asm, 7i fie"are ,asm /)-n<inuie7te de nemerni"ie. 4per>urul, "el mai ti")l$s sper>ur, &m$rul, "el mai ti")l$s $m$r, .$t ee-i p)"at, p)"ate de t$t s$iul, /)-n<inuie r)"nind= EE7ti <in$<atLF !$i plnge-n s"r7net. Drag nu-s nim)nui; *u-i $m s)-i fie mil) da") m$r; ;i "um s)-i fie, da")-n mine nsumi De mine nsumi mil) nu g)ses"H

/i-a n) )rit ")-n "$rt intrat-au t$ate *)lu"ile a"el$r m$ri prin mine, Ameninnd ") mine r) ,unarea :e "re7tetul lui Ri"'ard <a ")deaL (Intr )atcl!--.' /il$rdL &', "ine-iH Rat"liff, mil$rd; eu snt. n sat, ai"i, De d$u) $ri a trTm,iat "$"$7ul. 4nt tre>i ai t)i, 7i-n "$p"i 7i prind annura. &, Rat"liff, <is de gr$a ) am <isat. mi snt "instii prietenii, "e i"iH *end$i$s. /T tem, m) tem, $, Rat"liff.F
DA@

RA.CLI33= *u, nu, mil$rd, s) nu te temi de um,re REGELE RICHARD= :e 4fntul :a<el, um,rele, aai-n$apte, Au mplntat mai mult) spaim)-n Ri"'ard De"t $ mie de $7teni aie<ea Armai, n frunte "u n)u"ul Ri"'m$nd. *u-i n") i. Hai, <in$; pe su, "$rturi !$i trage "u ure"'ea= snt <reunii Ce-n"ear") s) se lepede de mineH (Ies. )!c01ond se tre3e"te. Intr OM-ord "! al.!!.' L&R6II= 6i ,un), Ri"'m$ndL RICH/&*D= Iertare, l$r i 7i gri>ulii "urteni, C-ai dat ai"i peste un mare lene7. L&R6II= Cum ai d$rmit, mil$rdH RICH/&*D= :arte-am a<ut de s$mnul "el mai lin ;i <isurile "ele mai frum$ase Din "te nas" su, fruntea s$mn$r$as) De la ple"area <$astr). 4e f)"ea C) um,rele u"i7il$r lui Ri"'ard !eneau n "$rt, urndu-mi ,iruin); !)-neredine , m) umple ,u"uria Cnd mi-amintes" de-asemeni <is frum$s. Dar "t $r fi de-apr$ape $rii, l$r iH L&R6II= Curnd e patru. RICH/&*D= 4)-n"ingem spada 7i s) d)m p$run"i. &raia sa ")tre $sta7i 1)r,ai "instii din ara mea, 7i "easul ;i lipsa de r)ga se-mp$tri<es" 4)ntr ii p$<estind; dar nu uitai= :rea,unul 7i dreptatea snt "u n$i; Iar sfinii 7i >ertfiii de ")l)u :rin rugi ne-$r fa"e id ap)r)t$r. Afar+ de Ri"'ard, "ei "e piept n$ in !$r mai <rt$s nu el, "i n$i s)-n<ingem. C)"i "ui slu>es" ei t$iH *u $are, l$r i, (nui tiran 7i u"iga7 de $ameni, :rin snge 7i n snge-ns")unatH Cel "e-7i "r$i unelte s) r) ,eas"), ;i-ap$i, r) ,ind, uneltele-7i strpi; & piatr) f)r) pre pe "are tr$nul, Cu >ap"a apu"at, $ fa"e s"ump);
577

El pururi Celui sfnt <r)>ma7 i-a f$st. De"i nfruntnd <r)>ma7ul Celui sfnt, C$l sfnt "a pe $7teni ai lui <-a>ut). De <ei trudi spre a surpa tiranul, .i'nit d$rmi-<ei dup) m$artea lui; De <ei lua n piept pe-ai )rii du7mani, 1el7ugul )rii <) <a r)spl)ti; De <-ap)rai s$iile, luptnd, 4$iile <) <$r primi "u lauri; C$piii de <i-i mntuii d$ pal$7, C$piii l$r "nd<a <-$r preui. De"i pentru D$mnul sfnt 7i dreptul n$stru,

4us flamurile, tragei spada dr L Eu faptei "e-$ "ute i las r)s"ump)r :e lutul re"e, re"e trupul meu; Dar da") ,irui, t$i a<ea-<ei part$ De r$dul faptei mele, pn+ la unul. .r$mpei 7i dara,ani, sunai fier,inte 9 Cu Dumne eu 7i 4fntul G'e$rg'e99I, Cu :u"'m$nd spre i ,nd), nainteL
(Ies. Intr !ar"! re*ele )!c0ard, )a!cl!--, nso.!tor! "! solda.!.' 2EGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD= RA.CLI33= REGELE RICHARD=

;i "e-a mai spus *$rt'um,erland de Ei"lim$ndH C) nu-i deprins "u-al luptei me7te7ug. Ade<)rat a spus; 7i "e-a spus 4urre-H 6m,ind a spus= ECu-att mai ,ine n$u)F. A<ea dreptate; negre7it, a7a-i.
(Ceasorn!cul %ate orele.'

.a num)r); 7i d)-mi un "alendar. Cine-a <) ut a i s$areleHV Eu nu. I-e sil) s) s$-arate; dup) "arte De-un "eas urma s) s"apere pe "er. 6i neagr) fi-<a ast) i pentru unii. Rat"liffL /il$rdH A i s$arele <a sta as"uns. (rsu spre $astea mea se-n"runt) "erul.
IBK *&R3&L2= REGELE RICHARD= *&R3&L2= REGELE RICHARD=

A7 <rea us"at) la"rima d$ r$u) De pe p)mnt. *u-i s$are a iL Ce-mi stri") /ai mult de"t lui Ri"'m$ndH .$t p$sa" Ca 7i pe mine l pri<e7te "erul. (Intr Nor-ol$.' La armeL Ies f)l$7i pe "mp du7manii. 6$rii, $riiL mpl)t$7ai-mi "alulL99C C'emai, "u $astea lui, pe l$rdul 4tanle-; Eu <reau pe "mp s$ldaii s) mi-i du", ;i iat) rnduiala ,)t)liei= 6id lung s) fa") t$at) a<angarda, Ci ")l)rei, ati pede7tri-n ea. La mi>l$" i <ei pune pe ar"a7i= !$r "$manda 0$'n *$rf$l% 7i "u 4urre:e-a"e7ti pede7tri t$i 7i ")l)rei. A7a n7iruii, <in eu ap$i n mie ul luptei, spri>init pe aripi De gr$sul ")l)rimii. 4fntul G'e$rg'e 4) ne a>ute. *$rf$l%, ei, "e spuiH 1un plan, <ite e rege. A i, n $ri, La mine-n "$rt pri<e7te "e-am g)sit. (! d o 0rt!e.' Tu, Noclce& Nor-ol$, -!! 1a! ,otol!t Cc! D!c$, sl,lnul tu, e ar6un!t.11P E-$ trea,) ti"luit) de <r)>ma7. Hai, gentil$mi, la r$stul <$stru t$i; 4) nu ne-nspaime ,iguieli de <ise; De <$r,a E"$n7tiin)F se slu>es" D$ar "ei fri"$7i, s"$rnit) "a s)-nfrne :e "ei "$-s tari. Legi [N spadele ne fie, Iar "$n7tiini N a ,raului t)rie. :$rnii, s) se-mpleteas") fier "u fier, ;i t$i unii N spre iad, de nu spre "erL &raia sa ")tre $sta7i La t$t "e-am spus, "e-a7 mai putea s-adaugH Gndii-<) eu "ine da-<ei piept= D$ar "u pri,egi, "aiafe 7i fugari, Lep)d)turi ,ret$ne, slugi de rnd, !)rsai de ,urta )rii l$r prea pline99K 4pre fapte ,lestemate 7i pieire.
IBM

!E4.I.&R(L= REGELE RICHARD= *&R3&L2= REGELE RICHARD=

00$rmeai ti'nit N <$r ,u"ium s) <-adu"); A<ei p)mnt 7i s$ae mndre-a<$i N !$r s) r)peas"), <$r s) si0uias"). ;i "ine-i mn)H (n nepri"$psit Hr)nit pe ,anii mamei n 1retaniaH (n pap)-lapte "are n-a simit /"i"nd )pad) re"e n "arm,iH 6<rlii a"east) plea<) peste mare, G$nii a"este drene ale 3ranei= /il$gi li'nii, le')mesii de <ia), Ce da") nu <isau ispra<a asta 2) ,$ini"), ei singuri, ,iei

gu gani, De f$ame gtu-n la 7i l-ar fi pus. De-ar fi s) fim n<in7i, ,)r,ai ne-n<ing), ;i nu ,astar ii )7tia de ,ret$ni :e "are taii n$7tri i-au ,)tut, I-au frnt 7i i-au sn$pit n ara l$r, L)sndu-Ie $"ara m$7tenire. 4) ai,) parte ei de glia n$astr)H *e<estele s) ni le siluias"). ;i fii"eleH
(Se aud d!n de,rtare %t! de to%.'

I-aud "um ,at n t$,e. Luptai, <$i gentil$miL Luptai, $7teniL Uintii, ar"a7i, la "ap intii s)geataL Dai pinteni, 7i s)-n$ate n snge "aii; A, <$astre "runte l)n"i s)-nspaime "erulL (Intr un 6est!tor.' Ce spune 4tanle-H 7i adu"e $asteaH *u <rea, m)ria-ta, s) <in). Lui fiu-s)u, >$s "apulL /il$rd, <r)>ma7ul a tre"ut de mla7tini= 4) m$ar) Ge$rge 4tanle- dup) lupt). 4imt mii de inimi "um mi "res" n piept; 4us flamurileL Dai n)<al)-n du7manL Iar <e"'iul n$stru "'i$t E4finte G'e$rg'eLF 4) t$arne-n n$i d$g$are de ,alaurL 4pre eiL I ,nda st) pe-al n$stru "$ifL
(Ies.'
580

SCENA 4
O alC ,arte a dmpului ac %ta!e. Tr1%!.e de alar17 1!"cr! de os!!. Intr Nor-ol$ cu oastea7 s,re el 6!ne Cates%&.

CA.E41#= /il$rd de *$rf$l%, iute, a>ut$rL *e$mene7ti /inuni /ai fa"e riga, :rime>dia-nfruatnd-$-n "'ip 7i fel= Calul i-a f$st u"is, lupt) pe >$s, Mi-n gura m$rii-l "aut) pe Ric&/1nd3 De nu ne-a>ui, mil$rd, sntem nfrniL
(Tr1%!.e de alar1. Intr re*ele )!c0ard.' REGELE RICHARD CA.E41#= REGELE RICHARD RICH/&*D= 4.A*LE#= RICH/&*D= 4.A*LE#= RICH/&*D=

(n "alL (n "alL Eegatul meu pe-un "alL .e "ru), d$amne; <$i g)si un "al. R10 la7 i Eu <iaa d$ar peun ar mi-am pus ;i <reau s)-mi "er" n$r$"ul pn) pier. 4$"$t ") snt n lupt) 7ase Ri"'m$n i, C)"i a i u"is-am "in"i n l$"ul lui. N (n "alL (n "alL Regatul meu pe-un "alL
(Ies. Tr1%!.e de alar1. Intr, d!ntr(o ,arte "! d!n alta, re*ele E!cN1r! "! )!c01ond, "! !es lu,tnd. Tr1%!.e de retra*ere "! de 6!ctor!e. Intr d!n nou )!c01ond, cu Stanle& ucnd coroana, un!a.! de al ! lor!! "! de osta"!.'

!ite>ii m$i, sl)<it s) fie D$mnul ;i pal$7ele <$astre. Am n<insL Cel "ine snger$s e m$ri. !ite e Ri"'m$nd, <a>ni" te-ai purtatL :rime7te-i >efuitul semn reges" :e "are eu de pe-ale fiarei tmple L-am smuls, "a fruntea ta %-1-/41d10e%12 S5ri p$ri feri"e, 7i-ntru sp$r s)-l p$ri. Ceres" p)rinte, spune tu EaminFL Dar, i, !e1r+e 4tanle- tn)r$l " <iuH E <iu, mil$rd, la ad)p$st, n Lei"ester; ;i n$i, de <rei, ne-$m trage ntr-a"$l$. Ce lupt)t$ri "u nume-ales pierir) De-$ parte 7i de altaH
581

4.A*LE#= RICH/&*D=

0$'n *$rf$l% du"a, l$rdul Walter :errers, Sir E$,ert BraNen0ur 7i sir #illia/ 1rand$n. 4)-i ngr$pai "u "instea "u<enit)= !estii ") iert pe-a"ei s$ldai fugari Ce se nt$r" supu7i s) mi %e-nc&ine6 (ni<$m, ap$i, r$7ul trandafir Cu trandafirul al,, pre"um >urar)m. .u, Cer N prea des m'nit de <ra>,a l$r N 6m,e7te a i, <) ndu-i n m)nun"'iL Au "are tr)d)t$r nu spune EaminFH /ult s-a r)nit, smintit), Englitera; Ca $r,ii, frai "u frai s-au sng$rat; Da ,u na tat)l s)-7i despi"e fiul ;i l silea pe fiu s)-7i taie $a$5l2 :e n<r)>,iii #$r% 7i Lan"aster, D$ "ea mai "runt) <ra>,) n<r)>,ii, 3), D$amne, "a Eli a,et' 7i 2i"'m$nd N (rma7i de drept ai <iel$r rege7ti NR A"um, prin mila ta, s)-i nfr)eas")L Iar prun"ii l$r, prin <$ia ta, s) dea C$m$ara p)"ii <remil$r "e <in, Cu ile ,une 7i-ns$rit ,el7ugL A,ate, D$amne, al tr)d)rii pal$7. De-ar <rea s)-nt$ar") <remi de snge iar ;i-n ru de snge Anglia s) plng)L *u guste pine din a )rii spi"e A"el "e pa"ea )rii <rea s-$ stri"eL L)untri"ul pr>$l s-a stins; n<ie Iar pa"ea; ine-$, D$amne, pururi <ieL (Ies.' RICHARD AL I !LEA

C$mentarii Da") l)s)m de $ parte "ele d$u) piese ist$ri"e gi $lateX, respe"ti< )eQ *ele Ioan 7i Eenr!c al /lII(lea, restul de $pt f$rmea ) d$u) tetral$gii legate ntre ele temati" 9, n <reme "e "$mp$nentele fie")reia snt legate temati" dar 7i "r$n$l$gi"= prima tetral$gie, "ele trei p)ri din Eenr!c al /l(lea 7i )!e0ard al III(lea 7i "ea de a d$ua tetral$gie, )!c0ar al II(lea, "ele d$u) p)ri din Eenr!c al I/(lea 7i Eenr!c al /(lea. In plus fie"are tetral$gie se n"'eie "u $ pies)-m$ment "ulminant= triumful 'a$sului, al gde $rdiniiX 7i sama<$lni"iei n )!e0ard al III(lea 7i triumful g$rdiniiX, al unit)ii nai$nale n Eenr!c al /(lea. .itlul "$mplet al piesei )!e0ard al III(lea este 7i un re umat semnifi"ati< al e<enimentel$r des"rise= T0e Tra*ed& o- R<!n* )!e0ard t0e t0!rd. Conla!n!n*, E!s treac0erous 2lots a*a!nsl 0!s %rot0er Clarence9 t0e ,!tt!e-ull 1ur!0er o- 0!s !nnocent ne,0e=es9 0!s t&rann!call usur,at!on9 =!t0 t0e =0cle course o- 0!s detested l!-e, and deserued deat0. `.ragedia regelui Rie'ard al III-lea, "uprin nd "$mpl$turile mr7a<e mp$tri<a fratelui s)u Claten"e; u"iderea nendur)t$are a ne<in$<ail$r s)i nep$i; tirani"a sa u urpare; ntregul "urs al <ieii sale $di$ase pre"um 7i ,inemeritata sa m$arteP. 4"ris) n 9IM?N91M@, >u"at) n 9IM@ 7i pu,li"at) n 9IMB, piesa a a<ut "a surse Cron!c!le lui H$lins'ed 7i Hali, amnd$u) ,a ndu-se la rndul l$r pe An*l!eae E!stor!ae de :$l-d$re !ergii 7i E!stor& o- )!c0ar III de .'$mas /$re; iar e<enimentele sele"tate 7i m$difi"ate de 4'a%espeare al")tuies" un "adru "$n<ena,il pentru re $l<area a d$u) pr$,leme fundamentale= ideea pedepsei >ustiiare 7i "rearea unui pers$na> de fa"tur) renas"entist), g$ 'iper,$l) uman) negati<)X?. 3)"nd a,stra"ie de du7m)nia dintre regina <)du<) /argaret 7i -$r%i7ti RN du7m)nie "are ni"i nu are $ prea mare imp$rtan) n pies) N r)mne "$nfli"tul fundamental dintre Rie'ard 7i el nsu7i, pre"um 7i Ri9 E./.W. .ill-ard, T0e S!rst Telralo*!', n g4'a%espeare Criti"ismX, :1i3 @, &\f$rd (ni<ersit- :ress, L$nd$n, 9MG@, p. B@. - 6$e Dumitres"u-1u7uleiii"a, /alor! s! ec0!6alente u1an!st!ce, 1u"ure7ti, 9MB@, p. @BK. DJ3 "'ard 7i t$i "eilali. Cu un su,ie"t astfel "$ndii$nat, )!c0ard al Ill(lea nu este numai g"r$ni")X, "i 7i tragedie N n sensul renas"entist al termenului= g.ragedia tratea ) uni<ersul eti"; ist$ria, pe "el p$liti". n tragedie, Dumne eu pedepse7te p)"atele pers$nale; n ist$rie, Regele regil$r pedepse7te p)"atele pu,li"e, att pe "ele ale regil$r, "t 7i pe "ele ale supu7il$rX.9 g:iesa este $ mpletire "$ntinu) a indi<iduali )rii stri"te, umane 7i ist$ri"e "u generali area etern uman)X ?. Ea se des"'ide, surprin )t$r, prin amplul m$n$l$g al er$ului, n "are a"esta se aut$"ara"teri ea ) n am)nunime; spe"tat$rii g7tiu prea multe de la n"eputX `.$m Dri<erP. De7i plasat gnefires"X, m$n$l$gul 47i are r$stul lui, fiind ggermenul m)reiei 7i ne,uniei m$nstru$ase a er$ului,., din "are <a "re7te l$gi" 7i $rgani" ntreaga stru"tur) dramati"), determinat) de ne"esitatea pr$ie"t)rii lai pe s"ena lumiiX@. :e de alt) parte, n perspe"ti<a tril$giei +ern!a al /l(lea, m$n$l$gul repre int) 7i $ "ulminaie, nainte de a de<eni pun"t de ple"are pentru triumf)t$area $rgie snger$as), de"linul 7i pieirea lui Ri"'ard. :iesa surprinde 7i prin apariia "$rului, "are ndepline7te fun"ii asem)n)t$are "el$r ale "$rului din tragedia grea"). :e m)sur) "e pers$na>ele 7i dau seama de de7ert)"iunea luptei pentru m)rire, "$rul se impune "a pre en). Ap)s)t$rul "l$p$t de >ale din s"ena ? de<ine fundalul s$n$r al ,lestemel$r Lad--ei Anne; Eli a,et', ngnat) de ,)trna du"es) 7i de "$piii lui Claren"e, <$r,e7te despre sine "a despre $ fiin) "e a "un$s"ut numai nen$r$"iri `99,?P; n I!, A, Eli a,et', ,)trna du"es) 7i /ar-garet se reunes" n marea s"en) liri") a tragediei, deplngndu-7i s$arta. g1$"it$arele din )!c0ard al Ill(lea al")tuies" "$rul prin"ipal, inegalat n restul $perei s'a%espeariene; dar n a"eea7i pies) mai snt 7i alte "$ruri. Respiraia prinil$r e ntret)iat), dar adus) la unis$n. 3ant$mele "ar$ i ,ntuie pe Ri"'ard 7i Ri"'m$nd n ultimul a"t, pre"um 7i "u<nt)rile pe "are a"e7tia le r$stes" n faa $sta7il$r pe "mpia de la 1$s5$rt' snt simetri"e ntre ele 7i "reea ) efe"te pline de spe"ta"ul$s; iar ")tre sfr7it ne atrage atenia duelul Ri"'m$nd-Der,-, prin "ar$ snt pre<estite patru uniri... Refrenul l susin, "u inimile mpietrite de durere, femeile; n $ri"e parte 9 Lil- 1. Camp,ell, S0a$es,eare<s +!stor!es, /et'uen, L$nd$n, 9MBO, p. @OB. ? 6$e Dumitres"u-1u7ulenga, O,. c!t., p. @BK. @ !1., p. @K@.
584

a piesei persist) a"est id de glasuri la a ")rui temelie st). el, s)pndu-l "u lim,a sa de 7arpe.X 9 Re<enind la aut$"ara"teri area er$ului n prima s"en) a piesei, a"esta e departe de a fi gstai"+lD"ur,a e<$luiei sale des"rie un "res"end$ n primeleb trei a"te 7i >mbdes"res"end$ X"are bnhep1b$dTt)bsai. n"$r$nareab sa, "nd Ri"'ard tre"e pe un plan se"undar pentruba-ib"eda l$"ul lui 1n"%in-Eg,am. :r$"edeul este gne$,i7nuit n te'ni"a dramati"), pentru ") e nefires" "a n a"tul III n spe"ial, a"tul pun"tului "ulminant n "are "i$"nirea final) dintre er$u 7i lume se pr$du"e, er$ul s) fie n plan se"undX?. De fapt, Ri"'ard este $mnipre ent 7i ai"i, ns) "a $ eminen) "enu7ie a ")rei putere 'ipn$ti") l redu"e pe 1u"%ing'am la r$lul de mediu 7i unealt). :entru a-l indi<iduali a pe Ri"'ard, 4'a%espeare a preluat ggrand$area dement)X `6. Dumitres"u-1u7ulengaP a titanului pe "are l-a ugr)<it /ar-l$5e n Ta1%urla!ne cel 8are N n interpretarea elisa,etan) a "$n"epiil$r lui /a"'ia<elli. @ 4pre de$se,ire de nainta7ul s)u, ns), 4'a%espeare fa"e din Ri"'ard un pers$na> "$mple\ din pun"t de <edere psi'$l$gi", n estrnd $ singur) f)ptur) g"u idei m$rale <e"'i <e7ni" apli"a,ile $mului, ,a ate pe un ma\imum de e\perien) 7i pe un minimum d$ te$rieXA. Asemenea "el$rlalte pers$na>e s'a%espeariene de prim plan, Ri"'ard este $ figur) "$mple\), ale ")rei a"iuni snt determinate de nenum)rate res$rturi e\terne 7i interne. .$t$dat), a7a "um a ar)tat "$n<ing)t$r De 4an"tis, 4'a%espeare ilustrea ) prin Ri"'ard $ m$dalitate dramati")-psi'$l$gi") spe"iiX+"), a"eea de a su,linia ntr-un anumit pers$na> $ anumit) latur) a naturii general umane= gC$pil prin inteligen), uria7 prin f$r)... N a"easta este tragedia lui /a",et'. Da") ns) in<ers)m r$lurile 7i in<estim inteligena "u t$t "eea "e a f$st r)pit a"iunii, da") transpunem tragedia din a"t n gndire, ne <$m afla n faa unui "ara"ter $pus 7i a unei tragedii $puse N "ele aHe lui Hamlet. 4-ar putea spune ") a"estea snt "ele d$u) e\treme ale "i<ili aiei= a"iunea f)r) gndire 7i gndirea f)r) a"iune. Da") reunim a"este d$u) e\treme, da") la f$ra gndirii ad)ug)m pe "ea a

a"iunii, <$m $,ine un pers$na> giganti", un Lu"ifer milt$nian, de<enit $m; da") i <$m transplanta ntr-$ lume ist$ri"), n mi>l$"ul un$r $,i"eiuri "ara"teristi"e, <$m a<ea un Ri"'ard al Ill-lea, desigur spe"ta"$lul "el mai su,lim al r)ut)ii umane, n "are "$n7tiina r)ului este egal) "u <$ina 7i puterea de a-l "$mite... s-ar p)rea ") $mul nu ar putea merge mai departe, 7i t$tu7i... este dep)7it de un alt $m, nu "u minile n)"l)ite de snge, "i "u suiisu pe 9 /ar% <an D$ren, )!c0ard al Ill(lea, n ,.4'a%espeareX, lGe5 #$r%, 9MI@, p. ?@N?A. ? 6$e Dumitres"u-1u7ulenga, O,. c!l., p. @KI. @ !. Stud!ul !ntroduct!6, III, ?. A D$naid A. 4tauffer, S0a$es,eare<s @orld o- I1a*es, L$nd$n, 9MCC,+ p. D$. 58S ,u e. eare -$r, +H i;i m$duL cd mai "instit i se n-.sme7te lag$.., Ri"'ard al I0I-lea "$mite "rime, surprins O.e a<n(i 9 pasiufiii, dar lag$ le meditea )... (nii "riti"i l a"u ) pe 4'a%espear" pentru a"este "ara"tere nfri"$7)t$are; dar 4'a%espeare nu a mers din"$l$ de pers$na>ul lag$, nu a "$,$rt pn) la s"eleratul <ulgar 7i pr$ ai"X 9. Ri"'ard inspir)b"$n"$mitent re>>ulsie 7i fas"inaie. .Credin"i$s prin"ipiil$r sale, 4'a%e7peaie nf)i7ea ) 7i ai"iN C>/ulamiia,ila a,atere.,de la n$rmal, de la legile gfire7tiP+; numai ") n Ri"'ard a"east) a,atere ia pr$-X p$r' egal) m)sur) m$nstru$ase ii gtul,ur)t$areX. Criti"ii l-au "$mparat "u gun (ar4e care se n"$l)"e7te 7i se des"$l)"e7teX `/ar% <an Dg>eaPD "u gun p)ian>en <enin$7b"ar>iDiin.tinde plasaX `/ilmea G'e$rg'iuP, r"u gun "amele$n "ai--7i p$ate s"'im,a r$lul ntr-$ "lipaX `/ar"$ /in"$ffP et"; "'iar n "adrul piesei, n a"tul I, s"ena ?, Lad- Anne l asemuie7te "u gn)pr"i, p)ian>eni, ,r$a7te ri$ase... $ri"e trt$are n<eninat).X A <edea ns) n Ri"'ard d$ar un s"elerat nseamn) a-i 7tir,i din "$mple\itatea uman) "$nferit) de 4'a%espeare. Ri"'ard este un gndit$r m$nsru$s0bda> t$tu7i un gndit$r ale ")rui fapte bbaubp anume >ustifi"are= repli"ile sale a,und) n pr$p$ iii "au ale, marile sale m$n$$gur.nu de <)luie numai tr)s)turile eseniale ale pers$na>ului, "i 7i mesa>ul eti" al ntregii piese.? /$n$l$gul interi$r din a"tul !, r$stit imediat dup) "ebbRi"'ard e ,ntuit de du'urile "el$rbbu"i7i de el, st)ruie asupra ideii+ "$nstaneiH `X"$5ard "$ns"ien"eX N g"$n7tiin) la7)Da7upra dedu,l)m eului `X/-self up$n m-selfHX N geu mp$tri<a mea0nsumi+.P, asupra n"er")rii er$ului de a se "$n<inge ").pers$n)ltTfea sa este indi<i i,il) `XI am IXN,,e<r^P -7nt-eai+P A ; iar strns legat)b de "$n7tiin) este pr$,lema r) ,un)rii per- s$nate .-a-b>jedep@ei >ustiiare 7i a milei. Atrage, de asemenea, insistena asupra elementului s$mati" `"ara"teristi" piesel$r ist$ri"eP, f$l$sit 7i sim,$li", de pild) prin $p$ iia 0ead g"apX 7i ton*ueTU1%E, respe"ti< ggn-"Vir$X 7i ge\primareX, n t$tal) $p$ iie la Ri"'ard "a ip$sta ) ginteri$ar)X a di"'$t$miei esen)-aparen) n "adrul amintitului dial$g, 7i anume n "u<intele gI did ,ut dreamX N`,,amb<isat d$arXHG:n) la un pun"t, ele "$nsun) "u r$stiri ale lui Hamlet (to %e no! Io %e U!! a nu fiX "$nsun) "u r$stiri ale lui Hamlet (to %e N no! Io %e, ,UK!! N a nu fiX !o %e N to seen! ga U N-a p)reaX, to %e N to slee, ga fi N a d$rmiX, !o d!eVto slee, ga muriNa. d$rmiX, Io slee,Vto drea1 gabd$rm> N a <isaXPI; dar pe "t) <reme n +a1let s$mnul are <alene apr$piate de "ele ale m$rii, n )!c0ard al III(lea el sim,$li ea )bbsl),i">ui5ia= 9 !. Stud!ul !ntroduct!6, III, ?. ? !. I d., III, @, ,. @ IUd, III, @, a. A Cf repli"a lui lag$, gI am n$t5'at I amX N gnu EuJsut "eea "e sintX 7i <ersul gI am t'at I amX NgEu sut "eea "e sntX `4$netul 9?9P. I !. Stud!ul !ntroduct!6, III, ? "! ur1. IKC g4$mnul este pentru Ri"'ard pun"tul s)u sla,, "nd pa<) a <$inei in"i,ile mi-l mai p$ate $"r$tiX. 9 in<in"i,ile Cele @O d$ <ersuri ale m$n$l$gului din a"tul ! snt n")r"ate de sin$nimie p$si,il) "u "u<inte 7i pr$,leme-"'eie ale "reaiei s'a%espeariene n general sau ale piesei )!c0ard al III(lea. :entru ilustrare <$m aminti primele "u<inte ale m$n$l$gului, XGi<e mean$t'er '$rselLXNgAdu"ei-mi nn alt "alXL 7i "u<intele "are n"'eie ultima repli") a regelui `s"ena a A-aP= XA '$rseL A '$rseL m- %ingd$m f$r a '$rseLXNg(n "alL (n "alL Regatul meu pentru un "alLX 4u,te\tul gminimalX e limpede; "ele d$u) repli"i snt sufi"ient de apr$piate ntre ele pentru a atrage atenia prin "$ninut 7i f$rm), nt$"mai "a T!red !6!t0 all t0ese... N g4)tul de t$ate a"estea...X din primul <ers al Sonetulu! WW 7i disti'ul final al a"estuia. 4u,te\tul gl)rgitX ne p$ate aminti de pr$"edeul f$l$sit de /arl$5e pentru a""entuare n Ta1%urla!ne, unde n :r$l$gul din :artea I ni se spune g-$u s'all 'ear t'e 4"-t'ian .am,urlaine...J 4"$urging %ingd$ms 5it' 'is "$nfuering s5$rdX N gl <ei au i pe s"itul .am,urlaine...J 1i"iuind mp)r)ii "u sa,ia sa "u"erit$areX `<ersurile A 7i fiS iar ultimele "u<inte al$ tiranului snt g3$r .am,urlaine, t'e s"$urge $f G$d, must dieXN-g:entru ") .am,urlaine, ,i"iul lui Dumne eu, tre,uie s) m$ar)X `finalul :)rii a Ii-aP. 4u,te\tul gmult l)rgitX, dup) "um mi-a sugerat $ f$st) student), s-ar putea s) trimit) la aleg$ria 'ipi") a iu,irii repre entate de :lat$n prin "ei d$i "ai `"alul "el r)u sim,$li nd er$tismul, iar "el ,un, m)sura 7i ,una-"u<iin), "u <i itiul N raiuneP sau la miturile lui W$tan und$ "alul i a>ut) pe murit$ri s) trea") pe "el)lalt t)rm, gint$ t'e ,ind "a<e $f eternal nig'tX N gn pe7tera $ar,) a m$rii <e7ni"eX, !, IP. 3er$"e, inteligent, regi $rb7i a"t$r de prima>mn). Ri"'ard redu"e t$ate "elelalte pers$na>e la c1ndi.ia de 4i+/ei2 pe in"$l$rul 7i ne"$mpli"atul Claren"e, pe neputin"i$sul 7i <$lupt$sul rege Ed5ard, pe "arieristul f)r) prin"ipii 1u"%ing'am, pe stupidul 7i pli"tisit$rul Hastings et". `Ri"'-m$nd, primul m$nar' gp$ iti<++ din piesele de pn) a"um, este $ figur) "$n<eni$nal), s"'iat) fugar.P %ad>L-Anne pre int), t$tu7i, un de$se,it interes psi'$l$gi" prin felul "um este ugr)<it) n mem$ra,ila s"en) n "are este "urtat) de Ri"'ard ling) si"riul defun"tului ei s$"brubkHenri" al !l-leaP, u"is de Ri"'ard n Ilenr!c al /l(lea, 2artea a IlI(a. Anti"ipnd ntr-$ anumit) m)sur) pe Gertrude din +a1let 7i pe Cres!a din Tro!lus "! Cres!da, ea pare s) reedite e pn) la am)nunt rea"iile L$dinei, <)du<a "a<alerului *egru din r$manul "a<aleres" ;6a!n de C'retien de .r$-es, la asiduit)ile lui #<ain, imediat dup) "e a"esta l-a $m$rt pe s$ul ei. 4"ena a ?-a din a"tul I al piesei )!c0ard al III(lea merit) "u pris$sin) s) fie studiat) n paralel

Ri"'ard G. /$ult$n, S0a$es,eare as a Dra1at!c Art!st, *e5 #$r%, 9MCC, p. 9?@. DJA "u ;6a!n pentru a se des"$peri $ n$u) surs) de inspiraie a Ini 4'a%espeare, r$manul "a<aleres". Ai"i nu p$t aminti de"t "te<a fra e semnifi"ati<e din ;6a!n. gL"dina era att de nne,unit) de durere n"t era gata s)-7i ridi"e <iaa... C$rtegiul tre"use, dar n mi>l$"ul $d)ii $ mare mulime se strnsese n >urul "$s"iugului... -<ain este adus n faa <)du<ei 7i dup) "te<a "u<inte de n<in$<)ire din partea ei, "$n<ersaia "$ntinu) dup) "um urmea )= ED$amn), i"e el, puterni"ul ndemn i <$r)7te din inima mea, pe "are tu $ m,ii...F E;i "ine anume i-a ispitit $"'ii, frum$sul meu prietenHF E/area frumusee pe "are $ <)d n tine.F E;i ai "ute a tu s) p) e7ti i <$rul de dragul meuHF EDa, d$amn), mp$tri<a unei lumi ntregiF. EAtun"i afl) ") am ") ut la pa"e...FX. Cu pri<ire la sfr7itul piesei, a"esta este sim,$li"= pe "mpul de la 1$s5$rt' are l$" $ n$u) nfruntare, dar de data a"easta n ta,)ra lui 2ie'm$nd snt repre entate am,ele "ase, #$r% 7i Lan"aster, unite pentru a sal<a ara. Ca stil, E!c0ard al III(lea se de$se,e7te mult de tril$gia +enr!c al /l(lea9 gn )!e0ard al III(lea 4'a%espeare nu mai este un n"ep)t$r "are, n n"le7tarea "u lim,a>ul, l sile7te la su,linieri f$rate; e\primarea sa este n"re )t$are, apr$ape "$l$"<ial) une$ri, gata s)-7i asume $ri"e li,ert)i 7i ris"uri. .$"mai a"east) dega>are, a"east) n"redere, "$nfer) piesei $ <i$i"iune "are $ de$se,e7te d$ p)rile anteri$are ale tetral$gieiX. 9 Dintre pr$"edeele stilisti"e se remar") repetiia d$ di<erse tipuri `+in"lusi< stie'$mitia sene"an)P, ant$nimia, ir$nia, parad$\ul, "are, dup) R$ssiter, gd) unitate pieseiX@, peripeia sau in<ersarea unei intenii sau a"iuni la "are ne a7tept)m, leitm$ti<ul 7i, n general, g$r"'estraia $riginal) 7i uni")X@. /etaf$ra $"up) un l$" aparte, prin insistena "u "are este as$"iat) "u lumea <egetal), "re7tere, $filire, de r)d)"inare, n)p)direa ,uruienil$r, nfl$rire et"= g/etaf$ra generat) pr$,a,il n m$dul "el mai simplu de em,lemele "asel$r #$r% 7i Lan"aster, al)turi de nelesul numelui :lantagenet (,lant, gplant)XP... este de <$ltat) "$nsidera,il n )!e0ard a III( ea.XA 9 3. E. Hallida-, T0e 2oetr& o- S0a$es,eare<s 2l1 s, L$nd$n, 9MOA, p. IM. ? A.:. R$ssiter, O,. c!t, p. ?O. X I%!d., p. B. A Car$line 4purge$n, S0aNces,eare<s I1a*er&, Cam,ridge (ni<ersit- :ress, 9MCI, p. ?9B.
58S

C. 4purge$n, din "are am "itat, aminte7te 7i imaginile legate de lumea animalel$r, nde$se,i a "el$r trt$are, iar 3.1. Hallidaatrage atenia asupra s$arelui pr>$lit$r 7i, n su,sidiar, asupra distrugerii 7i aridit)ii de pe urma ")r$ra sufer) plantele de r)d)"inate sau <)t)mate. Dri<er adaug) 7i $ alt) imagine= Y)!c0ar a III(lea "uprinde un mare num)r de referiri la timp 7i diferite m$mente ale a"estuia. (nele pri<es" "r$n$l$gia N datarea e<enimentel$r, $rel$r, ilel$r et". Altele meni$nea ) <ite a mi7")rii sau n"etineala, sugernd n m$d indire"t impresia de "urgere a timpului. Alte indi"aii se refer) la pre ent, tre"ut, sau <iit$rX. 9 *u este lipsit de interes faptul ") Rie'ard 7i "al"ulea ) mi7")rile dup) un tipar "r$n$l$gi" "e difer) de "el al f$rel$r "are-l <$r nfrnge. El este n)s"ut gprea de timpuriuX `I, 9P 7i timpul nu se s"urge n fa<$area lui; $rele nu snt legate de numere gfatidi"eX, att de pre ente n "reaiile p$pulare engle e et". De-a lungul <ea"uril$r, piesa nu a f$st s"utit) de "riti"i, unele <i$lente. gRie'ard esteb$bmas")> nu un $mX, afirm) *i"$ll. gRi"liard est$ e\agerat, iar piesa "$nine mult prea multe "rimeX, spune ;<ed$r. Dup) Ca-rnil :etres"u, gRi"liard de<ine $ ma7in) de t)iat "arne...X,,:iesa este "ea mai ,taara0)b0uiiraie din "te e\ist) n literatura uni<ersal). *u dramati"), cpre"i )m, "i teatral)X. gRie'ard nu este sufi"ient de ,ine p$rtreti at pentru A 1-)ft pfn) la saturaieD+ `D. 4taufferP. gEste "ea mai artifi"ial) dintre piesele... 'F 4'a%espeareX `/ar"$ /in"$ffP. Ceea "e nu mpiedi") tragedia d$ a fi $ "ap$d$per), grma din <i"t$riile r)sun)t$are ale realismului rinas"imentalX `6$e Dumitres"u-1u7ulengaP.

L. Le6!te0!
9

.$m 3. Dri<er, Ne1es!s s! udecata, n g4'a%espeare si $pera luiX, O,. c!t., p. CII. IKM *&.E 9 Gl$u"ester este <iit$rul rege Ri"'ard al III-0"a. :iesa )!c0ard al III(lea este ultima pies) din tetrai$giDG4 rePm+"^al .JB-ea,.+artea 9, :artea a ?-a 7i :artea a @-a 7i )!d!atd(al(l(!UtS, "are a"$per) peri$ada r) ,$aiel$r "el$r d$u) r$ e c9AIIN9AKIPb ntre Casa de #$r% 7i Casa de. .Lan"aster pentru "$r$ana Angliei. H"nri" de Lan"ast$r detr$nea ) p$ Regele Ri"liard al II-lea, n 9@MM, lumdu-i "$r$ana 7i ap$i $rn$rnd<t-l. Ri"liard des"indea din primul fiu al lui Ed5ard al III-lea iar Henri" din al patrulea fiu. Dup) Henri" al I!-lea de Lan"aster, a urmat Ia tr$n fiul s)u Henri" al !-lea 7i ap$i fiul a"estuia, n <rst) de M luni, Henri" al !l-lea. A"esta pier nd, n anii tinereii, 3rana, n$,ilimea engle ) de<ine pr$fund nemulumit) 7i Du"ele de #$r% re<endi") tr$nul, "a d"s"in nd dup) mam), din al d$ilea fiu al lui Ed5ard al III-lea, de7i dup) tat) des"indea din al "in"ilea. Anglia ns) re"un$a7te su""esiunea la tr$n 7i prin femei. In felul a"esta n"ep r) ,$aiele "el$r gd$u) r$ eX, Casa de #$r% ad$ptnd "a em,lem) un trandafir al,, iar "asa de Lan"aster unul r$7u. ? Alu ie la s$arele din arm$ria Regelui Ed5ard al I!-lea. In urma <i"t$riei de la /$rtimer+s Cr$ss `9AC9P asupra armatel$r lui Henri" al !l-lea, Ed5ard, afirmnd ") n timpul luptei ar fi <) ut, "a un semn fa<$ra,il, trei s$ri pe "er, a '$t)rt intr$du"erea s$arelui n arm$ria sa. Legenda a"easta este meni$nat) de mai muli s"riit$ri ai timpului. :e de alt) parte, "u<intele lui Gl$u"ester se pretea ) unui >$" aparte, dat$rit) faptului ") gs$areleX `sunP 7i gfiulX `s$nP se pr$nun) n m$d identi", n lim,a engle ). @ Ri"'ard Gl$u"ester "$nfirm) ai"i, el nsu7i, referirile la fi i"ul s)u resping)t$r, f)"ute de alte pers$na>e. Infirmit)ile sale fi i"e <in ns), $are"um, n "$ntradi"ie "u parti"iparea sa a"ti<) n luptele dintre

D?E "$l$ duu) ta,ere ri<ala la "$r$ana Angliei, "i pers$nal a<ingnd n lupte pe unii din "ei mai de seam) din ")peteniile lan"astrienil$r, iar n piesa de fa) purtndu-se f$arte <ite>e7te pe "mpul de lupt). A Litera EGF se "ite7te n engle e7te *!. (n pre i")t$r i spusese Regelui Ed5ard ") fiii s)i <$r fi u"i7i de "ine<a al ")rui nume n"epe "u litera EGF. Da") numele lui Claren"e era Ge$rge, $,ser<)m ") 7i al lui Gl$u"ester n"epe "u litera EGF. C .urnul L$ndrei este 7i ast) i $ "et)uie masi<), n"$n>urat) de d$u) linduri de iduri de ap)rare. C$nstru"ia .urnului a n"eput n timpul lui W+lliam Cu"erit$rul, dup) "u"erirea Angliei n 9OGC, iar .urnul a f$st f$l$sit "a re7edin) regal) temp$rar) 7i n"'is$are pentru n$,ili, n t$t de"ursdl <ea"uril$r pn) n <remea lui 4'a%es-peare. C & alu ie ir$ni") a lui 4'a%espeare, la faptul ") asasinii, trimi7i de Ri"liard s)-l u"id) pe Ge$rge Claren"e, i "ufund) "ada<rul ntr-un ,ut$i "u <in `$ paralel) sinistr) pentru "ristelnia f$l$sit) la ,$te P. I Ed5ard al I!-lea sa ")s)t$rise "u Lad- Eli a,et' Gre-, <)du<a unui mi" n$,il m$rt n una din luptele dintre ta,erele Cel$r D$u) R$ e `<e i +enr!c al /l(lea, :artea a @-a, III, ? 7i I!, 9P. Claren"e 7i Gl$u"ester nu fuseser) de a"$rd "u a"east) ")s)t$rie, de unde de"urgea du7m)nia dintre Regina Eli a,et' 7i fraii ei, pe de $ parte, 7i fraii regelui 7i $ serie de n$,ili, pe de alt) parte. Din prima sa ")s)t$rie Eli a,et' a<ea d$i fii f)"ui l$r i de Regele Ed5ard= /ar"'i ul de D$rset 7i L$rdul Gre-. K 3ratele Reginei, Ant'$n- W$$d<ille "$nte de Ri<ers, <a fi e\e"utat mai tr iu de Gl$u"ester, "nd a"esta de<ine regent, la m$artea lui Ed5ard al I!-lea, a"esta l)snd d$i fii min$ri. M 0ane 4'$re, amanta Regelui Ed5ard al I!-lea, du7m)nit) de Gl$u"ester, "are $ <a "$ndamna la un sfr7it tragi", "nd <a lua el d$mnia. 9O Adi") <)du<a "u "are s-a ")s)t$rit Ed5ard= a"um Regina Eli a,et', de<enit) "umnata lui Claren"e 7i Gl$u"ester `n engle e7te gsister-in-la5X N sor "$nf$rm legiiP. II !)du<a :rinului Ed5ard de Wales, fiul lui Henri" al !l-lea, pe "are Gl$u"ester l u"ide n piesa +enr!c al /l(lea, :artea a @-a, !, A, dup) "are, n s"ena C a a"eluia7i a"t l $m$ar) 7i pe Regele Henri", s$"rul Annei de War5i"% `n engle e7te= Y-at0er(!n(lU6-E Z tat "$nf$rm legiiP. *u re ult) de ni")ieri ") Ri"'ard Gl$u"ester l-ar fi u"is, t$t el, 7i pe War5i"%, tat)l Annei, "are m$are n lupta de la 1arnet, n :artea a @-a, !, ? din piesa +enr!c al /(lea. 9? /i") m)n)stire lng) L$ndra unde urma s) fie nm$rmntat Henri" al !l-lea, 9@ Catedrala 4f. :au:s, nu departe de .umul L$ndrei. A ars u marele in"endiu al L$ndrei diu 9GGC, "$nstruindu-se ap$i, pe l$"ul s)u,

IM9
m)reaa "atedral) 4t. :aul+s `4f. :a<elP din pre ent, n stilul "atedralei 4f. :etru din R$ma. 9A C$nf$rm "redinei <e"'il$r germani"i, "nd un u"iga7 tre"ea prin faa "ada<rului <i"timei sale, r)nile pe "are i le f)"use n"epeau s) sn-gere e. Astfel "nd "ada<rul lui Henri" sngerea ) :rinesa Anna ia pe t$i "ei de fa) mart$ri ") Henri" le de <)luie, prin asta, "ine $ u"iga7ul s)u. n gCnte"ul *i,elnngil$rX, 2rim'ilda "ere "a parti"ipanii de seam) la <n)t$area la "are a f$st u"is 4iegried s) defile e prin faa "ada<rului a"estuia 7i astfel l identifi") pe Hagen "a u"iga7 al s$ului ei, rana n"epnd s) sngere e "nd Hagen tre"e prin faa "ada<rului. 9I In +enr!c al /l(lea, :artea a @-a, L$rdul Clif$d, din partidul regelui, l u"ide pe "$pilul Edmund, "$nte de Rutland, fiul Du"elui de #$r%, "a s) r) ,une astfel pe tat)l s)u u"is de Du"ele de #$r%. 9C L$"uina s$mptu$as) a lui Ri"'ard Gl$u"ester "$nstruit) de 4ir 0$'n Cr$s,-, f$st negu)t$r de ln), ap$i nn$,ilat. Dup) m$artea a"estuia a f$st a"'i ii$nat) de Ri"'ard. 9B `gC)lug)rii Al,iXP, m)n)stire n L$ndra aparinnd $rdinului ")lug)ril$r "armelii, "$nstituit din ")lug)ri "er7et$ri. 9K 1)t)lia n "are partidul lai Henri" al !l-lea a f$st "$mplet nimi"it `9AB9P 7i Regina /argareta 7i :rinul m$7tenit$r Ed5ard au f$st f)"ui pri $nieri, a"esta din urm) fiind ap$i u"is de Ed5ard de #$r% 7i fraii s)i Ri"'ard Gl$u"ester 7i Claren"e. 8M 4$ia L$rdului 4tanle-, /argareta de 1eauf$rt fusese mai nainte s$ia "$ntelui de Ri"'in$nd, fratele <itreg al lui Henri" al !l-lea. Din a"east) ")s)t$rie se n)s"use Henri" Ri"'m$nd, n<ing)t$rul lui 1i-"'ard al III-l"a la 1$s5$rt' 3ield, n 9AKI. ?O Regina Eli a,et' era fii"a du"esei de 1ed$rd "are, dup) m$artea du"elui, se ")s)t$rise "u un gentil$m m$dest, 4ir Ri"'ard W$$d<ille. La rndul s)u Eli a,et' s-a ")s)t$rit "u 4ir 0$'n Gre-, un simplu gentil$m de pr$<in"ie, "are, luptnd pentru Henri" al !l-lea a ") ut n lupta de la 4aint Al,an+s. Ed5ard al I!-lea de<enind rege 7i "$nisend a<erea r)mas) de la 4ir 0$'n Gre-, Eli a,et' s-a retras "u "ei d$i fii ai s)i, la tat)l s)u, la Graft$n, n *$rt'ampt$n-s'ire. Regele Ed5ard, "u $"a ia unei <n)t$ri, s-a ad)p$stit la "$na"ul lui Ri"'ard W$$d<ille. 3$l$sind a"east) $"a ie Eli a,et' Gre- l-a impl$rat pe rege s) restituie familiei a<erea "$nfis"at). Ed5ard nu numai ") i-a satisf)"ut "ererea, dar, ndr)g$stindu-se de Eli a,et', s-a ")s)t$rit "u ea n tain) la Graft$n. ?9 /) >ur pe Dumne eu. ?? C$ntele de War5i"%, s$"rul lui Claren"e, a luptat la n"eput pentru partidul Casei de #$r%. Certndu-se ap$i "u Ed5ard al I!-lea a tre"ut de partea lui Henri" al !l-lea, dnd pe prima sa fii") n IM? ")s)t$rie lui Claren"e, "are, pentru s"urt timp fiind 7i el "ertat "u fratel$ s)u, Ed5ard d$ #$r% a tre"ut n ta,)ra Casei de Lan"aster. Qnainte ns) de ,ltllia de"isi<) d$ ia 1arnet, Claren"e s-a mp)"at "u fratele s)u p)r)sind pe Regele Henri". C$ntele de War5i"% a f$st u"is n a"east) ,)t)lie ?@ Dup) nrngerea partidului Casei de Lan"aster, n ,)t)lia de Ia He\am `9ACAP Regina /argaret s-a refugiat n 3rana, mpreun) "u fiul s)u :rinul de Wales. Regele Ed5ard al I!-lea i-a inter is

re<enirea n Anglia su, pedeaps) "u m$artea. n 9AB9 a re<enit n Anglia, mpreun) "u fiul s)u 7i a>ut$r militar fran"e , dar n ,)t)lia "are a a<ut l$" la .e5%s,ur- lan"astrienii au f$st n<in7i, :rinul de Wales $m$rt 7i Regina /argareta f)"ut) pri $nier) 7i n"'is) n .urnul L$ndrei. Regele Henri" al !l-lea, "are fusese inut pri $nier n .urnul L$ndrei de mai muli ani, a f$st u"is dup) ,)t)lia sus-meni$nat), iar Regina /argaret a f$st r)s"ump)rat) de tat)l s)u, C$ntele de An>$u, N "are se intitula 7i Rege al 4ieiiiei, f)r) a fi d$mnit ns) a"$l$, N n anul 9ABI, rent$r"ndu-se astfel n 3rana, unde a murit dup) mai muli ani. 4"ena de fa) n "are apare Regina /argaret nu are ni"i $ ,a ) ist$ri"). ?A Arm$ria lui Ri"'ard de Gl$u"ester in"ludea imaginea unui p$r" mistre. ?I 3iul Reginei Eli a,et' din prima sa ")s)t$rie fusese f)"ut de Regele Ed5ard /ar"'i de D$rset, n 9ABC, "i<a ani numai nainte de e<enimentele din s"ena respe"ti<). Dealtfel 4'a%espeare nu respe"t) "u e\a"titate datele e<enimentel$r ist$ri"e. ?C Alu ie la $ <e"'e i")t$are engle ) e\primnd ideea ") $amenii "u suflete tari nu>ilng 7i l$<es" tare.bb ?B C'arles, du"ele 1urgundiei, se ")s)t$rise "u /argaret, fii"a Du"elui de #$r%, "are era s$ra lui Ed5ard al I!-lea, Claren"e 7i Gl$u"ester. La m$artea Du"elui 1urgundiei n 9ABB, regele 3ranei ia $"upat d$meniile, dar Claren"e, "are r)m)sese <)du< n urma de"esului s$iei sale, s-a gndit s) se ")s)t$reas") "u fii"a du"elui de"edat, /)ria, "are era dealtfel nep$ata sa, 7i s)-i re"7tige ap$i a"esteia d$meniile. Ed5ard al I!-lea nu a f$st de a"$rd "u a"east) ")s)t$rie, <rnd s-$ ")s)t$reas") pe /)ria "u C$ntele Ri<ers, fratele Reginei Eli a,et' 7i "umnatul s)u. 3aptul e\pli") n$ua ruptur) dintre "ei d$i frai. n <isul s)u Claren"e 7i <ede reali area d$rinei sale de a ple"a n 1urgundia. ?K Alu ie la C'ar$n din mit$l$gia c"lasi"), ,ar"agiul "are tre"ea sufletele m$ril$r peste rul 4t-\, n Inlern. ?M Claren"e se refer) la tn)rul :rin de Wales, fiul lui Henri" al !l-lea, u"is la <rsta de 9K ani, de Ed5ard al I!-lea, Ri"'ard 7i Claren"e, IM @= dup) "e a f$st f)"ut pri $nier n lupta de la .e5%.+i,ur- `<. +ern!e n! !l"ha, :artea a @-a, !, IP. @O Alu ie la "ele trei Sur!!, di<init)i ale mit$l$giei "lasi"e, "are pedepseau "riminalii, "nd erau in<$"ate de <i"timele a"est$ra. @9 C$nf$rm 1i,liei, Dumne eu i-a nmnat lui /$ise, pe /untele 4inai, .a,lele Legii, C$ninnd "ele e"e p$run"i, printre "are se ns"rie 7i p$run"a gs) nu u"i iX. @? Alu ie la :rinul de Wales la a ")rui u"idere s$ refer) Claren"e "nd i p$<este7te lui 1ra%en,ur- <isul s)u, Ia n"eputul a"estei s"ene. K@ Alu ie la 3ilat din :$nt, gu<ernat$rul r$man al Iudeii, "are a "erut s) i se adu") s) se spele pe mini, "nd l-a "$ndamnat la m$arte pe Iisus C'rist$s, "a semn ") nu e <in$<at de a"east) "$ndamnare, pe "are a f$st "$nstrns s) $ fa"). @A Gu<ernat$rul .urnului L$ndrei. El fusese "'emat la rege "nd a f$st u"is Claren"e. @I In mit$l$gia "lasi") /er"ur era mesagerul eil$r, a<nd pentru a"easta aripi la pi"i$are. D @C !)du<a lui Ri"'ard, du"e de #$r%, u"is n primii ani ai R) ,$aiel$r Cel$r D$u) R$ e, n lupta de la Wa%efield, n 9ACO. Era tat)l lui Ed5ard al I!-lea 7i al frail$r a"estuia. @B Du"ele 7i Du"esa de #$r% au a<ut patru fii 7i d$u) fii"e. (nul din fii, C$ntele de Rutland, a f$st u"is, fiind "$pil, de l$rdul CHEE$rd, a"um au murit Claren"e 7i Ed5ard al I!-lea, a7a ") i mai r)mn n <ia) Ri"'ard 7i "ele d$u) fii"e. @K n "alitatea sa de prin m$7tenit$r :rin"ipele de Wales, Ed5ard, l$"uia la "astelul Ludl$5 n apr$pierea :rin"ipatului Wales pentru e\er"itarea mai ndeapr$ape a aut$rit)ii regale asupra a"elui inut. @M Alu ie la i"ala ") rare$ri unui rege i urmea ) altul mai ,un. AO 6i"al) p$pular) engle eas"a. A9 Regina Eli a,et' se refugia ) n san"tuarul Catedralei Westminster mpreun) "u fiul s)u mai mi", pentru a fi $"r$tit) mp$tri<a a"iunil$r "riminale ale lui Ri"'ard Gl$u"ester. A? n "alitatea sa de L$rd Can"elar, Ar'iepis"$pul de #$r% p)stra /arele 4igiliu Regal. El l n"redinea ) Reginei Eli a,et' pentru a-l da tn)rului rege Ed5ard al !-lea, atun"i n drum spre L$ndra. A@ Cardinalul 1$ur"'ier era 7i Ar'iepis"$p de Canter,ur-. AA Denumirea g"asa regeluiX desemna un $ra7 sau $ pr$<in"ie "are $ferea un <enit gl$,al su<eranului f)r) a mai fi ne<$ie "a imp$ itul s) fie per"eput pe "ap de l$"uit$r. AI .ermenul g<)rX se f$l$sea n ep$"a respe"ti<) 7i n <remea lui 4'a%espeare, "a un apelati< nu numai pentru <eri pr$priu- i7i dar 7i pentru nep$i 7i un"'i 7i des"endeni n general.
594

AC C$nf$rm tradiiei, pe l$"ul unde se afl) ast) i .urnul L$ndrei `<. n$ta IP, ar fi f$st un turn de ap)rare "$nstruit de r$mani, "u $"a ia e\pediiei lui Iuliu Ce ar n 1ritania. AB Alu ie la repre entaiile teatrale medie<ale denumite gm$ralit)iX n "are ap)reau pers$nifi"ate <i"iile, "a, de e\emplu, ip$"ri ia, l)"$mia, a<ariia, risipa, trufia, strm,)tatea et". AK /$nar'ii medie<ali erau denumii n te\tele latine7ti reM 1e0tend!ss!1us `rege prea-temutP. AM Alu ie la pra"ti"a de la ,%iuri unde saltim,an"ii pre entau, n repreentaii, $ maimu) n "r"a unui urs. /i"ul #$r% ilustrea ) astfel >$"ul de "u<inte $"a i$nat de gs) te p$riX 7i gs) m) p$riX, "are se ntlne7te, $are"um apr$piat, 7i n lim,a engle ). IO E <$r,a de 0ane 4'$re, s$ia unui negust$r l$nd$ne , de<enit) amanta

$fi"ial) a Regelui Ed5ard al I!-lea `<. n$ta MP, "are, imediat dup) m$artea a"estuia, de<ine amanta L$rdului Hastings. Dup) e\e"utarea lui Hastings, Ri"'ard Gl$u"ester $ "$ndamn) s) a") ntr-unui din 7anurile de s"urgere a apel$r mena>ere din L$ndra, unde nimeni nu are <$ie s)-i dea de mn"are sau de ,)ut 7i unde m$are, astfel "'inuit), n trei ile. & strad) n L$ndra se nume7te 7i a i 4'$re-dit"' `7anul lui 4'$reP. I9 Re7edina lui Ri"'ard Gl$u"ester `<. n$ta 9CP. I? Alu ie la mistreul din arm$ria lui Ri"'ard Gl$u"ester. I@ .e\tul este inteni$nat am,iguu n $riginal. :$ate fi 7i n sensul de slu>,a gre"ent)X dar 7i gultimaX n <iaa lui. El nu are de unde 7ti "e-l a7teapt), dar printr-$ ir$nie a s$artei <$r,ele lui au sensul unei pre<estiri. IA :rimarul "et)ii L$ndrei p$art) 7i ast) i titlul de L$rd :rimar, "a 7i n e<ul mediu, de7i nu a f$st ni"i$dat) 7i nu este l$rd. E <$r,a de un pri<ilegiu a"$rdat ,urg'e iei "et)ii L$ndrei. II Cet)uia masi<) patrulater) a .urnului L$ndrei este n"$n>urat) de d$u) rnduri de iduri puterni"e de ap)rare, N "el din afar) pr$te>at de un 7an adn" 7i lat, "are se umplea "u ap), <enind din rul .amisa. n faa p$rii de intrare, n idul e\teri$r de ap)rare, s$ afla un p$d m$,il "are permitea tre"erea peste 7an, pentru a se intra n "urtea spai$as), "are n"$n>$ar) "et)uia. A"est p$d se ridi"a n p$ iie <erti"al) a"$perind p$arta 7i )"nd, n a"est "a , imp$si,il) p)trunderea n in"inta .urnului. IC gCasa 1reslel$rX, l$"ul unde se ineau adun)rile repre entanil$r ,reslel$r din L$ndra, "are alegeau dintre ei pe primarul "et)ii, denumit gL$rd :rimarX. Cl)direa, de$se,it de impresi$nant) prin m)reia $i a f$st distrus) n mare parte de marele in"endiu al L$ndrei din anul 9CCC 7i ap$i din n$u f$arte gra< a<ariat) n timpul 01/0arda/en$el1r aeriene din "el de al d$ilea r) ,$i m$ndial, DA Regele defun"t, 1d5ard al I!-lea. IK n <remurile tre"ute, "asele nea<nd numere, se identifi"au "u a>ut$rul un$r arm$rii, firme, imagini et". D? Adi") "$r$ana Angliei. CO Re7edina din L$ndra a familiei #$r%, N un "astel "$nstruit pe malul .amisei mai nti de "a<alerul 1a-nard, f)"nd parte din armata lui W+lliam Cu"erit$rul, "are a "u"erit Anglia n 9OCC. n 9A?K a -1%$ re"$nstruit 7i e\tins de Du"ele de Gl$u"ester, un"'iul lui Henri" al !l-lea. Castelul a f$st mistuit de marele in"endiu al L$ndrei din 9CCC. C9 4'a5 7i :en%er erau d$i ")lug)ri augustini, pr$p$<)duit$ri f$arte p$pulari n a"ea <reme. C? Claren"e a a<ut d$i "$pii= Ed5ard, "$nte de War5i"%, inut mai nti pri $nier de Ri"'ard Gl$u"ester, de7i a<ea numai K ani 7i ap$i inut n"'is n .urnul L$ndrei N "a un p$si,il pretendent la tr$n N d$ ")tre Henri" al !H-lea .ud$r, de la <rsta de 9O la ?A ani, "nd a f$st e\e"utat fiind") ar fi n"er"at s) e<ade e. Al d$ilea "$pil a f$st $ fii"), /argareta. C@ (na din amantele lui 1d5ard al I!-lea, ")reia i pr$misese s) $ ia n ")s)t$rie, nainte de a $ "un$a7te pe Eli a,et' Gre-. n urma unei imp$rtante sume de ,ani din partea mamei regelui, LadLu"- s-a desp)rit de rege a,s$l<indu-l de pr$misiunea f)"ut), a ")rei nerespe"tare i-ar fi adus $ nfierare infamant) din partea ,iseri"ii. CA Ed5ard al I!-lea dusese tratati<e 7i pentru a se ")s)t$ri $u s$ra reginei 3ranei, prinesa 1$na. CI Craini"ul "et)ii adu"ea la "un$7tina "et)enil$r '$t)rrile 7i de ,aterile "$nsiliului ,reslel$r pri<ind tre,urile $,7te7ti. CC 3iul lui 1d5ard al I!-lea, meni$nat n ist$rie "a 1d5ard al !-lea, de7i a f$st mpiedi"at s) d$mneas") 7i a f$st u"is de Ri"'ard al III-lea Gl$u"ester. GB Cea des"ris) astfel este Regina Eli a,et', "are era de $ frumusee "u t$tul e\"epi$nal) "nd a "un$s"ut-$ Ed5ard al I!lea. CK 1)r,atul "are nu-7i respe"ta pr$misiunea f$rmal) de ")s)t$rie 7i se ")s)t$rea "u $ alt) femeie "$mitea un p)"at asimilat "u ,igamia 7i pedepsi,il "a atare, "$nf$rm "el$r '$t)rte de C$n"iiiul d$ la L-$n, "are a a<ut l$" n 9?BA. GM E <$r,a de Du"esa de #$r%, mama lui Ric&ard Gl$u"ester. BO Adi") fiul s)u <itreg, Henri" Ri"'m$nd, <iit$rul rege Henri" al !ll-lea, ".-r$ "eruse a il Du"elui 1r"taniei, dup) <i"t$ria Casei de #$r%, n 9AB9. B9 ;arpe mit$l$gi" "are u"idea numai "u pri<irea. D?@ B? Regi"i ii erau e\e"utai n"ingndu-li-se fruntea "u $ "$r$an) de fier nr$7it) n f$". B@ Henri" al !l-lea `<. I, ?P. .D-NXdsG BA CumDa"fiunea de fa) se petre"e n arrfl 9AK@,i$ul du"esei ar fi a<ut I CBJde ani, da") ar fi tr)it, iar ea, mr2rtfii$nnaS, tre,uia s) fie mai tn)rT deet el. BI :r$nunarea numel$r pr$prii Ri"'m$nd 7i R$ugem$nt este f$arte apr$piat) n lim,a engle ). BG L$"alitate unde se afla Castelul familiei 1n"ldng'am n partea de sud a inutului Wales. BB .'$mas /$rus afirm) ") "ei d$i prini au f$st ngr$pai, "$nf$rm $rdinel$r lui .-rrel, su, una din s")rile .urnului L$ndrei, de unde au f$st s"$7i de un pre$t 7i ngr$pai, n se"ret, n alt) parte, urmnd instru"iunile lui 4il .'$mas 1ra%en,ur-, l$"$tenentul "$mandantului .urnului. C$nf$rm tradiiei p)strate pn) n pre ent, $semintele l$r au f$st des"$perite a,ia n timpul Regelui C'arles al II-lea, dup) Restaurarea m$nar'iei n 9CCO, 7i depuse n Catedrala West-minster.

BK !. n$ta C?. r ![ 3ii"a lui Claren"e, /argareta, a f$st ")s)t$rit), "u un n$,il nensemnat, 4ir Ri"'ard :$le, "u "are a a<ut d$i fii= pe L$rdul /$ntague, de"apitat de Henri" al !(I-lea, "a un p$si,il pretendent la tr$n 7i pe Cardinalul :$l$, "are a fugit din Anglia pentru a e<ita $ s$art) asem)n)t$are. /argareta, ns)7i, a f$st e\e"utat) t$t de Ilenri" al !(I-lea, n 9IA9, pentru a"ela7i m$ti<, de7i nu ntreprinsese nimi" mp$tri<a regelui 7i de7i era n <rst) de CK ani. KO Ri"'m$nd e p$re"lit g,retaimlX fiind") se refugiase la "urtea du"elui 1retaniei, n 3rana `<. n$ta BOP. K9 E <$r,a de 0$'n /art$n, Epis"$pul de El-, <estit) "atedral) medie<al). K? L$"uit$rii inutului Wales. R)d)"ina "u<ntului= =al( `din Wales 7i Wels'-<el7P este a"eea7i "u r)d)"ina din "u<intele 6al(on `l$"uit$ri din sudul 1elgieiP 7i 6al(a0 `l$"uit$ri ai inuturil$r da"$r$mans 7i n$rd-,a-l"ani"eP. Cu<ntul <$"'i germani" desemna pe l$"uit$rii imperiului r$man din regiunil$ n<e"inate "u <e"'ile tri,uri germani"e. K@ *i"i a"east) re<enire T Reginei /argaret nu are $ ,a ) ist$ri"). KA Asasinarea ad$les"entului Ed5ard `ia 9@ aniP, fiul lui Ed5ard al I!-lea apare "a $ pedeaps) pentru u"iderea tin)rului Ed5ard `la 9K aniP, :rin de Wales, fiul lui Henri" al !l-lea 7i al Reginei /argaret. KI :rinul de Wales. KC Henri" al !l-lea. KB 3iul lui Ed5ard al I!-lea, "$nsiderat Ed5ard al !-lea. KK Ri"'ard, fratele mai mi" al lui Ed5ard al !-iea. D?A KM Du"ele Ri"liard de #$r%, tat)l lui Ed5ard al I!-lea. MO Ed5ard de Rutland, al d$ilea fiu al lui Ri"liard de #$r%, u"is n <rsta "$pil)riei, de Cliff$rd, din partidul Casei de Lan"aster. M9 Ed5ard al I!-lea l-a u"is pe :rinul Ed5ard de Wales `Lan"asterP. M? Ed5ard al !-lea `#$r%P. M@ :rinul Ed5ard de Wales `<. n$ta M9P. MA C$pilul Ri"'ard de #$r%. MI Ed5ard al I!-lea 7i al !-lea `#$r%P. MlZ C$pilul Ed5ard de War5i"% (Ned e un diminuti< al numelui Ed5ardP, deinut ntr-un l$" se"ret, de Ri"liard, n a"el timp. KB Alu ie, pr$,a,il, la Du"ele Hump're- f$st pr$te"t$r al Angliei n timpul min$rit)ii lui Henri" al !l-lea, pr$<er,ial pentru $spitalitatea sa. A ") ut n di graie n urma intrigil$r Reginei /argaret 7i partidului a"esteia, fiind u"is de susin)t$rii reginei. MK Ru al Infernului, n mit$l$gia "lasi"), din apa ")ruia ,eau sufletele "el$r m$ri, pentru a-7i uita <iaa de pe p)mnt. OM Regina Anne, s$ia lui Ri"'ard, m$art) n plin) tineree, m$ti< pentru "are s-a r)spndit <$nul ") a f$st $tr)<it) de Ri"'ard pentru "a a"esta s) se p$at) ")s)t$ri "u :rin"ipesa Eli a,et', fii"a lui Ed5ard al I!-lea, su""es$area de drept la tr$nul Angliei. :rin"ipesa s$ <a ")s)t$ri, ns), "u Henri" Ri"'m$nd "are <a d$mni su, numele d$ Henri" al !ll-lea, dup) nfrngerea 7i u"iderea lui Ri"'ard pe "nipul de lupt), n 9AKI. 9OO Ea <a fi n<ing)t$area lui, el fiind n<ing)t$rul du7manil$r s)i. 9O9 1i,lia inter i"e ")s)t$riile ntre rudele de snge. 9O? Ri"'ard, "a frate al regelui de"edat, fusese f)"ut "a<aler al &rdinului 0artierei, "el mai nalt $rdin "a<aleres" al Angliei, nfiinat de Ed5ard al III-lea n 9@9K, a<nd "a de<i )= +onn! so!t \u! 1al & ,ense ` m Ru7ine s)-i fie "elui "e se gnde7tela "e<a r)uP. *um)rul mem,ril$r $rdinului este limitat la ?K. Ca<alerii p$art) insigna $rdinului deasupra genun"'iului stng iar regina, singura femeie mem,r) a $rdinului, pe ,raul stng. /edalia $rdinului, fi\at) pe "$lierul respe"ti< repre int) pe 4f. G'e$rg'e $m$rnd ,alaurul. 9O@ C$ntele Ri<ers, e\e"utat la :$mfret. 9OA 4pada "a sim,$l al puterii regale, asemenea s"eptrului. 9OI C$ntele de Ri"'m$nd a de,ar"at numai "u $ $aste de d$u) mii de $ameni, la n"eputul lunii august 9AKI, la /ilf$rd, n sud-<estul prin"ipatului Wales, "$ntnd pe spri>inul <el7il$r, "$mpatri$ii s)i, ntru"t familia .ud$r, ")reia i aparineau ,uni"ul 7i tat)l s)u, era din #< .al"s. 9OC ;eriful era ns)r"inat "u e\e"utarea '$tfuril$r >ude")t$re7ti penale >i "i<ile. IMK 9OB E <$r,a de Henri" al !l-lea 7i fiul s)u :rinul de Wales. 9OK 3ratele <itreg al lui Ri"'m$nd. 9OM n +enr!c al /l(lea, :artea a @-a, !, G, Gl$u"est"r l u"ide, n .urnul L$ndrei, pe Regele Henri", inut pri $nier a"$l$ de Ed5ard al I!-lea. 99O Henri" Ri"'m$nd aparinea familiei Lan"aster `r$ a r$7ieP prin mama sa, /argareta de 1eauf$rt, "are la rndul s)u des"indea dintr-$ fii") a lui 0$'n de Gaunt, Du"e de Lan"aster. :rin ")s)t$ria sa "n Eli a,et' de #$r% `r$ a al,)P "ele d$u) "ase ri<ale se <$r uni. 999 g!eriiX n sensul $,i7nuit al "u<ntului g"$usinsX `mrude de sngeP. De fapt erau nep$ii de frate. 99? Alu ie repetat) la mistreul de pe arm$ria Regelui Ri"'ard. 99@ n lupte, "aii "el$r "e luptau ")lare erau adese$ri u"i7i, a7a rt"t ")peteniile luau primul "al la ndemn) pe "are li-l "eda "a<alerul respe"ti<. J+ 99A C$nf$rm unei superstiii p$pulare, "$nfirmat) 7i n 7Enerile din se"$lul

al 8!I-lea, f)"liile ardeau "u $ fla")r) al,astr) n pre ena stafiil$r. 99I 4trig)tul de lupt), tradii$nal, al engle il$r. 99C Caii seni$ril$r 7i "a<aleril$r se m,r)"au 7i ei n plat$7e. 99B n sensul de s$rtit pieirii. gDi"% este diminuti<ul numelui Ri"'ard. Ai"i ar putea fi 7i un diminuti< al "u<ntului gdi"%ensX, "ar$ "$respunde "u<ntului r$mTnes" gmi"'idu)X. 99K Alu ie la faptul ") 1retagne `3ranaP era suprap$pulat), m$ti< pentru "are ,ret$nii se anga>au u7$r mer"enari.

/. ]!e-Onescu(Dr*One"t!