Sunteți pe pagina 1din 1

SPECFCATE

SEF PROECT
PROECTAT
DESENAT
NUME SEMNATURA CERNTA
SCARA
DATA
NUME SEMNATURA
REFERAT / EXPERTZA NR./ DATA
Proiect nr.:
939/2011
Faza:
D.T.A.C.
Plan nr.:
E3E TWTWCTT1
TCE3WTCW
A7
VERFCATOR EXPERT
BENEFCAR:
TTLU PROECT:
AMPLASAMENT:
Epnache Marcian-lbert
,Construire 1ocuin] T+M fos
fntn branament electric i mprejmuire"
TTLU PLANSA:
sat Wediu com. Wediu jud. Tai
oro. Nlcoloo uooooc
lo. loo |oocol
S.C. ARHITECT HANGANU S.R.L. VASLUI
Str. Gh. Racovita, Bl. F8, Nr. 202, Sc A, Ap. 7 Vaslui
Tel./Fax. 0335/411566 e-mail:arhitecthanganuyahoo.com
Mobil 0744/951068 web: arhitecthanganu.weebly.com
Cod Iiscal : 8087372
Registrul comertului: J37/31/1996
Cont RO55 BRDE 380SV 01980963800
ing. C. Sarbu
1:100
05.10.2011
-ZONA SElSMlCA: ag =0.20g, Tc =0.7s (cf. P100-1/2006)
-CATEGORlA DE lMPORTANTA D-(HG 766/97 si
Metodologia de determinare, publicata in BC 4/96)
- CLASA DE lMPORTANTA lV (cf. P100-1/2006)
-GRAD DE REZlSTENTA LA FOC lll
LEGENDA:
INFRASTRUCUTURA:
-RETEA DE GRNZ DE BETON ARMAT SUB PERET STRUCTURAL;
-SUPRASTRUCTURA
-CADRE BETON ARMAT
-PERET STRUCTURAL ZDARE G.V.P. CONFNATA CU STALPSOR
BETON ARMAT LA COLTUR S NTERSECT ;
-CENTUR BETON ARMAT
-PLANSEU BETON ARMAT PESTE PARTER;
-SARPANTA LEMN CU NVELTOARE TGLA METALCA;
-NCHDER EXTEROARE DN ZDARE CARAMDA GVP 25cm
plus TERMOSSTEM 10 cm grosime;
-COMPARTMENTAR NTEROARE DN CARAMDA GVP 15, 25 cm;
FINISAJE EXTERIOARE:
-SOCLU TENCUEL TP CEREST;
-TENCUEL EXTEROARE PLASTCE TP CEREST;
-NVELTOARE TGLA METALCA;
FINISAJE INTERIOARE:
-PARDOSEL PARCHET LAMNAT, GRESE ;
-FNSAJE NTEROARE, TENCUEL -ZUGRAVEL VAR LAVABL ;
-PLACAJ FAANTA LA GRUPUR SANTARE;
-TAMPLARA NTEROARA - PVC.
-0.45
0.00
+0.90
+2.10
+2.80
+3.70
+4.55
+4.90
+5.40
+5.60
+5.80
+6.10
+6.70
-0.45
0.00
+2.80
+3.50
+5.80
+6.10
+6.70
FATADA PRINCIPALA
FATADA POSTERIOARA
InveIitoare tigIa metaIica-
RAL 3009
TampIarie PVC -RAL 9002
PIacaj Piatra aparenta
AIpin coIor
TencuieIi exterioare decorative
tip Ceresit-RAL 1001
TencuieIi exterioare decorative
tip Ceresit-RAL 3022
InveIitoare tigIa metaIica-
RAL 3009
TampIarie PVC -RAL 9002
PIacaj Piatra aparenta
AIpin coIor
TencuieIi exterioare decorative
tip Ceresit-RAL 1001
TencuieIi exterioare decorative
tip Ceresit-RAL 3022
Perspectiva