Sunteți pe pagina 1din 30

EXPERIENTA ROMANEASCA IN TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 91/676/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CAUZATE DE NITRATI DIN SURSE

AGRICOLE; CADRU LEGISLATIV


Valeriu Rosioara consilier superior Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

OBIECTIVELE DIRECTIVEI:
reducerea poluarii produsa sau indusa de nitrati din surse agricole; prevenirea poluarii apelor cu nitrati; Documentul legal roman care include toate cerintele Directivei 91/676/EEC este Hotararea Guvenului Romaniei 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apei impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.

PRINCIPALELE CERINTE ALE PLANULUI DE ACTIUNE


Identificarea apelor afectate de poluarea cu nitrati sau susceptibile de a fi expuse unei astfel de poluari si stabilirea unor programe corespunzatoare de monitorizare si control. Intocmirea cadastrului acestor ape. Identificarea si desemnarea zonelor vulnerabile si potential vulnerabile. Infiintarea si organizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii, format din doua subsisteme interactive pentru apa si pentru sol, care va colecta, stoca, prelucra, evalua si raporta datele privind calitatea apelor si a solului. Elaborarea unui cod al bunelor practici agricole si a unor programe privind instruirea si informarea fermierilor in scopul promovarii codului. Elaborarea, implementarea si punerea in practica a programelor de actiune.

TRANSPUNEREA SI CADRUL LEGISLATIV (1)


Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole a fost transpusa in totalitate, prin adoptarea urmatoarelor acte normative nationale: Hotararea Guvernului Romaniei nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si a infiintarii Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole; Ordinul comun nr. 452/2001 si 105.951/2001 al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, atributiilor si componentei Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole; Ordinul nr.740/2001 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

TRANSPUNEREA SI CADRUL LEGISLATIV (2)


Ordinul nr.918/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru uzul fermierilor. Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata prin Ordinul 1072/2003 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului. Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in sol si a Sistemului de management al reziduurilor organice provenite din agricultura prin Ordinul comun nr. 242/197/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Elaborarea si aprobarea prin Ordinul comun nr. 296/216/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale a Programului de actiune tehnic pentru elaborarea Programelor de actiune in zonele vulnerabile. Aprobarea listei localitilor pe judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole i a listei localitilor din bazinele/spaiile hidrografice unde exist surse de nitrai din activiti agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile) prin Ordinul comun nr. 241/196/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

FACTORII ABILITATI SI RESPONSABILITATILE ACESTORA (1)


1. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului (ICPA) Bucuresti si 37 de Oficii Judetene de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA), aflate in coordonarea tehnica a ICPA cu urmatoarele responsabilitati: organizarea si gestionarea Sistemului national de monitoring integrat al solului pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole; identificarea si delimitarea cat mai exacta a zonelor vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole si revizuirea acestora; 2. Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) aflat in subordinea ANAR au urmatoarele responsabilitati: Organizarea si gestionarea Monitoringului national integrat pentru reducerea aportuluii de poluanti din surse agricole, supravegherea si monitorizarea concentratiei azotatilor si a altor compusi ai azotului din apele subterane si de suprafata; identificarea apelor afectate de poluare din surse agricole, intocmirea cadastrului si a hartilor cu aceste ape ;

FACTORII ABILITATI SI RESPONSABILITATILE ACESTORA (2)


3.

Agentiile de Protectie a Mediului (APM) au urmatoarea responsabilitate: Participa la elaborarea si urmarirea implementarii Programelor de actiune, a masurilor de limitare si combatere a poluarii solului, plantelor, apelor de suprafata si freatice, a planurilor si programelor de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati.

4. Agentia Nationala de Consultanta Agricola (ANCA) impreuna cu Directiile Agricole si Dezvoltare Rurala (DADR) au urmatoarea responsabilitate: Instruirea si informarea fermierilor in vederea implementarii prevederilor Codului bunelor practici agricole (CBPA) si a programelor de actiune. 5. Comitetele de bazin au urmatoarea responsabilitate: Avizeaza Programele de actiune si masuri Coordoneaza activitatea Grupurilor de lucru care elaboreaza Programele de actiune

FACTORII ABILITATI SI RESPONSABILITATILE ACESTORA (3)


6. Adminstratia publica la nivel de judet si comuna cu urmatoarele responsabilitati: Realizeaza si administreaza platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd Participa la implementarea programele de actiune 7. Fermele si exploatatiile agricole cu urmatoarele responsabilitati: Se conformeaza CBPA Implementeaza programele de actiune 8. Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta (IRCM) cu responsabilitatea urmatoare: Elaboreaza si implementeaza programe de ameliorare a starii de eutrofizare a apelor din zona costiera

PROGRAMELE DE ACTIUNE SE VOR CONCENTRA ASUPRA URMATOARELOR ACTIUNI:


realizarea capacitatilor de stocare a gunoiului de grajd, inclusiv in gospodariile populatiei si dotarea cu utilaje de manipulare si administrare; implementarea Codului bunelor practici agricole specifice fiecarei zone vulnerabile; reabilitarea/realizarea capacitatilor de epurare si/sau tratare a apelor uzate din fermele zootehnice. reabilitarea sistemelor de evacurare si manipulare a dejectiilor din fermele zootehnice existente. managementul gunoiului de grajd si perioadele de interdictie a aplicarii acestuia corelarea numarului de animale cu suprafetele de teren agricol pe care se aplica dejectiile provenite de la acestea; optimizarea si limitarea la strictul necesar a aplicarilor de azot pe terenurile agricole; dezvoltara si implementarea planurilor de fertilizare si a planurilor de management a gunoiului de grajd.

PERIOADA DE TRANZITIE:
Nu se solicita perioada de tranzitie. Pana la data aderarii in 2007 se vor stabili si adopta primele programe de actiune in zonele vulnerabile. Implementarea primelor programe de actiune se va finaliza la sfarsitul anului 2010, cu presupunerea indeplinirii masurilor tehnice care necesita: costuri de investitie ridicate si planuri de conformare si de etapizare cerute de constructia platformelor si bazinelor de depozitare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide in cadrul comunelor, precum si pentru modernizarea si reabilitarea platformelor si bazinelor de depozitare a gunoiului de grajd si a dejectiilor lichide si a sistemelor de evacuare si epurare a dejectiilor in cadrul complexelor existente; dezvoltarea bazei tehnice de mecanizare la nivel de comune a operatiilor de manipulare si administrare a gunoiului de grajd ; desfasurarea cursurilor de pregatire a unui numar mare de fermieri si mici producatori agricoli in scopul implementarii codului bunelor practici agricole si pentru atingerea rezultatelor pe care directiva le urmareste.

EVALUAREA COSTURILOR DE IMPLEMENTARE


Costurile totale de implementare a Directivei nitrati in Romania, evaluate printr-un studiu efectuat in cadrul Proiectului Controlul poluarii in agricultura, finantat de Banca Mondiala, sunt de aproximativ 2 miliarde Euro, din care jumatate vor fi alocate pentru construirea platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, comunale si in gospodariile individuale, pe intreg teritoriul tarii, in scopul prevenirii si eliminarii poluarii apelor din surse datorate cresterii animalelor. Avand in vedere atat costurile relativ ridicate pentru implementare cat si complexitatea obiectivelor cuprinse in Planul de actiune si care trebuie sa fie realizate, Romania solicita ca o parte din aceste costuri sa fie co-finantate de catre Uniunea Europeana (50%). Restul de 50 % va fi suportat din sursele proprii ale unitatilor (10%), bugetul de stat (20%), bugetele locale si imprumuturi externe (20%).

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (1)

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si a infiintarii Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole Hotararea aprob Planul de aciune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole, prevzut n anexa care face parte integrant din hotrre si nfiineaz Comisia pentru aplicarea Planului de aciune pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole, format din specialiti ai Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, ai Ministerului Agriculturii i Alimentaiei i ai Ministerului Sntii (asa cum erau organizate in anul aprobarii hotararii).

OBIECTIVELE PLANULUI DE ACIUNE PENTRU PROTECIA APELOR MPOTRIVA POLURII CU NITRAI PROVENII DIN SURSE AGRICOLE, SUNT URMTOARELE:

a) reducerea polurii apelor, cauzat de nitraii provenii din surse agricole; b) prevenirea polurii cu nitrai; c) raionalizarea i optimizarea utilizrii ngrmintelor chimice i organice ce conin compui ai azotului.

PREVEDERILE PLANULUI DE ACTIUNE SUNT:


se va ntocmi un cadastru al apelor afectate de poluarea cu nitrai i al apelor care sunt susceptibile s fie expuse unei astfel de poluri. Identificarea acestor categorii de ape se va face pe baza criteriilor prevzute n anexa nr. 1 la hotarare; se vor desemna toate zonele vulnerabile care dreneaz n apele identificate mai sus i care contribuie la poluarea acestora; se va elabora: a) un cod al bunelor practici agricole pentru uzul fermierilor, pe baza coninutului-cadru prevzut n anexa nr. 3 la hotarare, ce va fi supus reactualizrii n funcie de progresele n domeniu i de apariia de noi tehnologii i practici agricole cu impact redus asupra mediului; b) un program ce va include prevederi privind instruirea i informarea fermierilor n scopul promovrii Codului bunelor practici agricole;

se stabilesc programe de aciune referitoare la zonele vulnerabile;

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (2)

Ordinul comun nr. 452/2001 si 105.951/2001 al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, atributiilor si componentei Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole Ordinul aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole. Atributiile Comisiei si ale Grupului de sprijin sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare. Presedintele Comisiei este Secretarul de Stat pentru ape din cadrul Ministerului Mediului si are 12 membrii, conform anexei nr. 2 la ordin. Pe langa Comisie functioneaza un Grup de sprijin alcatuit din 33 de membri, avand structura, componenta si modul de reprezentare stabilite in anexa nr.3 la ordin.

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (3)

Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata prin Ordinul 1072/2003 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului. Ordinul aproba organizarea, in cadrul structurilor Sistemului National de Monitoring Integrat al Apelor, gestionat de Administratia Nationala Apele Romane, a Monitoringului suport national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata, denumit in continuare Monitoring.

ACTIVITATILE SPECIFICE ALE MONITORINGULUI


supravegherea si monitorizarea concentratiei azotatilor si a altor compusi ai azotului (cu exceptia azotului molecular) din apele dulci si apele subterane (acvifere), pecum si a altor poluanti din surse agricole, n sectiuni de control reprezentative pentru sursele difuze si punctiforme din agricultur ; stabilirea sectiunilor reprezentative de prelevare si frecventa de monitorizare ; realizarea retelei de monitoring ; evaluarea, prelucrarea si interpretarea datelor obtinute; identificarea apelor afectate de poluare din surse agricole, intocmirea cadastrului si a hartilor cu aceste ape ; transmiterea datelor catre monitoringul pentru sol si schimbul permanent de date cu acesta, in cadrul sistemului national integrat; identificarea si controlul surselor poluatoare ; participarea la procesul decizional de reducere a poluarii si eliminare a surselor poluatoare ; raportarea catre ministerul si organismele de resort .

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (4)
Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in sol si a Sistemului de management al reziduurilor organice provenite din agricultura prin Ordinul comun nr. 242/197/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Ordinul aproba organizarea Sistemului naional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control i decizii pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse agricole i de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie n zone vulnerabile i potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai, gestionat de Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului (ICPA) Bucureti, denumit n continuare Monitoring sol.

ACTIVITATILE SPECIFICE ALE MONITORINGULUI SI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT A DESEURILOR ORGANICE (1)


organizarea i gestionarea Sistemului naional de monitoring integrat al solului i a centrului focal pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse agricole i stabilirea seciunilor de prelevare pentru monitoring i control, reprezentative pentru sursele difuze i punctiforme din agricultur; identificarea i delimitarea ct mai exact a zonelor vulnerabile i potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai din surse agricole (mpreun cu Administraia Naional Apele Romne ) i revizuirea acestora; supravegherea i monitorizarea concentraiei azotailor i a altor compui ai azotului din sol i apele subterane (acvifere), pecum i a altor poluani din surse agricole, avertizare i prognoz (mpreun cu Administraia Naional Apele Romne ) ; ntocmirea cadastrului i a hrilor cu zonele poluate, vulnerabile i potenial vulnerabile;

ACTIVITATILE SPECIFICE ALE MONITORINGULUI SI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT A DESEURILOR ORGANICE (2)


stabilirea frecvenei de prelevare a probelor, a tehnicilor i a seturilor de analiz; organizarea, realizarea i gestionarea reelei de monitoring ; organizarea, realizarea i gestionarea reelei informatice i a bazei de date naionale specifice, n care se includ i reelele i bazele de date judeene, gestionate de Oficiile Judeene de Studii Pedologice i Agrochimice; transmiterea datelor ctre centrul focal, evaluarea, prelucrarea i interpretarea datelor obinute; ntocmirea raportului de etap; transmiterea i schimbul permanent de date cu Monitoringul suport naional integrat de supraveghere, control i decizii pentru reducerea aportului de poluani provenii din surse agricole, n apele subterane i de suprafa, gestionat de Administraia Naional Apele Romne i cu Autoritatea Naional de Meteorologie i Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrirea Apelor, n cadrul sistemului naional de monitoring integrat;

ACTIVITATILE SPECIFICE ALE MONITORINGULUI SI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT A DESEURILOR ORGANICE (3)

organizarea i gestionarea Sistemului naional de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile i potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai; identificarea i controlul surselor poluatoare ; participarea la procesul decizional de reducere a polurii i eliminare a surselor poluatoare ; evaluarea riscului de poluare ; stabilirea planurilor i programelor de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie n zone vulnerabile i potenial vulnerabile la poluarea cu nitrai; stabilirea managementului terenurilor agricole n zonele vulnerabile i potenial vulnerabile ;

ACTIVITATILE SPECIFICE ALE MONITORINGULUI SI A SISTEMULUI DE MANAGEMENT A DESEURILOR ORGANICE (4)


stabilirea msurilor de limitare i combatere a polurii solului, plantelor, apelor de suprafa i freatice ; stabilirea cadrului tehnic de elaborare a planurilor de aciune i planurilor de fertilizare n zonele vulnerabile i potenial vulnerabile; organizeaz i realizeaz, mpreun cu A.N.C.A. instruirea formatorilor, a productorilor agricoli i a fermierilor pentru contientizare i implementare a programelor de aciune; organizeaz i realizeaz, mpreun cu A.N.C.A. instruirea formatorilor, a productorilor agricoli i a fermierilor pentru contientizare i adoptare a prevederilor Codului Bunelor Practici Agricole ; monitorizarea periodic, mpreun cu ANCA, a implementrii prevederilor Codului Bunelor Practici Agricole; particip la elaborarea programelor de aciune pentru zonele vulnerabile i identificare a msurilor specifice pentru fiecare din aceste zone i la coordonarea implementrii acestora; raportarea periodic ctre ministerele i organismele de resort .

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (5)

Elaborarea si aprobarea prin Ordinul comun nr. 296/216/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale a Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea Programelor de actiune in zonele vulnerabile. Ordinul aprob Programul cadru de aciune tehnic pentru elaborarea programelor de aciune n zone vulnerabile la poluarea cu nitrai din surse agricole prevzut n anexa la ordin si stabileste in continuare procedura si modul de elaborare si avizare a programelor de actiune.

ORGANIZAREA ELABORARII PROGRAMELOR DE ACTIUNE


Comitetele de bazin, infiinate conform art.47 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, stabilesc procedeul de elaborare, reexaminare sau de revizuire a programului de aciune pentru punerea n practic n zonele vulnerabile ori n fiecare parte a zonei vulnerabile i organizeaz grupuri de lucru (GL) care cuprind reprezentani ai administraiei publice locale, direciile pentru agricultur i dezvoltare rural, organizaii profesionale agricole i zootehnice, direciile de sntate public, colectiviti teritoriale, direciile de gospodrire a apelor, oficii judeene de studii pedologice i agrochimie, agenii i asociaii de protecia mediului i a consumatorilor i (n msura n care este necesar) toate persoanele sau organismele competente din domeniu (15-20 de persoane). Situaia zonelor vulnerabile va fi examinat dup stabilirea sau actualizarea unei diagnoze.

DIAGNOZA ESTE REALIZAT PE BAZA ANALIZELOR CU PRIVIRE LA:

caracteristicile mediului receptor (starea de calitate a apelor de suprafa i subterane); caracteristicile reliefului i ale solului, capacitatea de producie i condiiile pedohidrogeologice; caracteristicile sistemelor agricole (actuale i istorice), care sunt prezente n zonele vulnerabile; clim; riscurile pe care activitile agricole le produc asupra calitii apei i ecosistemelor acvatice. Diagnoza conduce la identificarea msurilor i aciunilor specifice pentru fiecare zon vulnerabil sau poriune de zon vulnerabil.

CONTINUTUL PROGRAMULUI DE ACTIUNE (1)


Obligaia de a stabili un plan de fertilizare i de a completa un caiet de evidene a aplicrilor pe cmp a fertilizanilor cu azot, organici i minerali. Obligaia de a respecta cantitatea maxim de azot coninut n dejeciile mprtiate (aplicate) anual. Obligaia de a mprtia fertilizani organici i minerali pe baza echilibrului fertilizrii cu azot pe parcel pentru toate culturile i de a respecta elementele de calcul ale normei de aplicare si modalitile de fracionare.Reducerea aporturilor de azot provenit din apele reziduale (eflueni zootehnici). chilibrarea fertilizrii cu azot a parcelei irigate.

CONTINUTUL PROGRAMULUI DE ACTIUNE (2)


1. 2. 3.

Tipurile de fertilizani i obligaia de a respecta perioadele de interdicie (restricionare) de aplicare (mprtiere). Obligaia de a respecta condiiile particulare de aplicare (mprtiere) a fertilizanilor azotai organici i minerali (cazuri specifice): n vecintatea apelor de suprafa Pe terenuri n pant Pe terenuri saturate de ap, inundate, ngheate sau acoperite de zpad. Depozitarea dejeciilor zootehnice. Obligaia de a dispune de o capacitate etan de stocare suficienta pentru perioadele de interdictie.

CONTINUTUL PROGRAMULUI DE ACTIUNE (3)


Gestionarea durabil a terenurilor agricole. Limitarea aporturilor de azotai minerali i alte msuri. Indicatorii de supraveghere i evaluare a programelor de aciune. Dispoziii pentru micile ferme de cretere a animalelor cu potenial de dezvoltare i a celor deinute de tinerii agricultori. Alte msuri de remediere ce permit limitarea restricionrilor i a efectelor socio-economice nefavorabile asupra productorilor agricoli i fermierilor. Msuri de sensibilizare, formare i consiliere a productorilor agricoli implicai n implementarea programului de aciune.

CONTINUTUL PROGRAMULUI DE ACTIUNE (4)


Anexe ale programului de aciune: 1. Lista comunelor din bazinul/spaiul hidrografic, zone vulnerabile, pentru care se aplica programul de aciune. 2. Concluziile diagnozei. 3. Modele de planuri de fertilizare i de caiete de eviden a distribuirilor de ngrminte i documente nsoitoare. 4. Modaliti de calcul al cantitii maxime de azot n dejecii. 5. Modaliti de calcul al echilibrului fertilizrii cu azot i documente nsoitoare. 6. Reguli de gestionare durabil a terenurilor agricole.

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVA 91/676/EEC NITRATI (6)

Aprobarea listei localitilor pe judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole i a listei localitilor din bazinele/spaiile hidrografice unde exist surse de nitrai din activiti agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile) prin Ordinul comun nr. 241/196/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Ordinul aprob lista localitilor pe judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole, prevzut n anexa nr.1 la ordin si aprob lista localitilor din bazinele/spaiile hidrografice unde exist surse de nitrai din activitai agricole, prevzut n anexa nr.2.

S-ar putea să vă placă și