Sunteți pe pagina 1din 16

COALA GENERAL AN COLAR . SEMESTRUL . COMISIA METODIC LIMB I COMUNICARE. OM I SOCIETATE.

ARTE

PROFESOR ..

coala i cmpul colar !uca"i#


A nva presupune a te el !era "e # $n#ran% "e # n&ert tu" ne% "e # st'n$& e% "e # n&#(peten% "e # #r! re) nsea(n s a*un$ s +a& (a ! ne% s nele$ (a ! ne% s e, -t (a ! ne. Oli#i r R $oul %& 'oci "a" a "ra!i(io&al)* #aloril promo#a" ! coal) rau a'cul"ar a* !i'cipli&a* 'upu& r a +a() ! pro+ 'or. Ca!rul !i!ac"ic a# a o po,i(i pri#il -ia") .& cmpul colar* 'pr ! o' $ir ! l #* #),u" !r p" o$i c" pa'i# al proc 'ului ! .&#)()m&". Ac '" coor!o&a" ' mo!i+ic) .&') .& coala mo! r&)* car pu& acc &" p al" #alori* cum ar +i coop rar a* comp "i(ia po,i"i#) i i&i(ia"i#a propri . Ac(iu& a ! +i&i"ori a colii r)m& !uca(ia* co&'i! ra") u& proc ' ! '"i&a" /clu'i# omului i car #i, a,) !i'cipli&ar a i ci#ili,ar a ac '"uia* !i& p r'p c"i#a u&ui i! al ! p r'o&ali"a" uma&)* propu' i !ori" c0iar ! 'oci "a" . Ioa& C r-0i" ! +i& a !uca(ia !i& mai mul" u&-0iuri* ca proc '* pri& car +ii&(a uma&) '" 'upu') u& i "ra&'+orm)ri .&! lu&-a" * ca ac(iu& ! co&!uc r * omul ! # &i&! o +ii&() +orma") i au"o&om)* !ar i ca ac(iu& 'ocial) 'au ca r la(i ! '+)ura") .&"r !oi poli* !uca"orul i c l car '" !uca".1 !uca(i i 'u&" !i# r' i ' r + r) la "ra&'mi" r a #alorilor p car 2u&c(iil

'oci "a" a l po' !)* la pr -)"ir a i la +ormar a oam &ilor 'au la #alori,ar a cr a(iilor cul"ural . E!uca(ia "r $ui ') (i&) co&" ! par"iculari")(il i&!i#i!ual i ! #r'") al copiilor* +olo'i&! m "o! i '"ra" -ii op"im ! ! ,#ol"ar al ac '"ora. Ea "r $ui * ! a' m & a* ') '"imul , ima-i&a(ia i /primar a l #ilor* o+ ri&!u3l u& ca!ru +a#ora$il cr " rii* +)r) a l impu& u& ca!ru ri-i!* pr '"a$ili". Dac) al")!a") m "o!a pr !omi&a&") ! ! '+)urar a l c(i i ra /pu& r a* p &"ru c) o+ r a po'i$ili"a" a pro+ 'orului ')3i "al , $a-a4ul ! cu&o"i&( * a'"),i ' pu& acc &" p m "o! mo! r& * car ') "ra&'+orm pro+ 'orul .& ma&a- r al .&#)()rii* iar l #ului ') i

apud Constantin Cuco - .e"a$#$ e/% Polirom , 1996

' cr , ca!rul u& i ma&i+ '")ri proprii* p &"ru a3i pu" a +orma pu&c" ! # ! r p r'o&al . %&'ui proc 'ul ! .&#)()m&" ' .m$o-)( " cu o &ou) la"ur)* #aluar a* car #i& ') compl " , pr !ar a i .&#)(ar a* a'"+ l .&c" ca!rul !i!ac"ic .i 'por " a"ri$u(iil * !ar* p ! al") par" * !) po'i$ili"a" a l #ului ') ia par" la i&'"ruir a propri * pro+ 'orul coor!o&&! ac '" proc '. L c(ia* ca +orm) ! $a,) a ! '+)ur)rii i&'"ruc(i i i !uca(i i* ! #i& o 'ui") ! l #ii 'pr # &im &" car po" +i ' -m &"a" * +i car a#&! co r &() i co&!uc&! a+l) 'u$ i&ci! &(a u&or pri&cipii r ali,ar a o$i c"i# lor. Ac '" ! m r' '

!i!ac"ic * car .l ori &" a,) i car #i, a,) al - r a u&or m "o! 'p ci+ic * ' l c"ar a c lor mai u"il '"ra" -ii. A'"+ l* pri&cipiul carac" rului !uca"i# al i&'"ruirii (i& co&" &u ! cu&o"i&" l p car l #ul l #a +i a'imila" la '+ri"ul proc 'ului !uca"i#* ci ! mo!ul .& car ac '" cu&o"i&( #or +i aplica" . To" ac '" pri&cipiu i&'i'") a'upra +orm)rii u&or pri&c p ri i ! pri&! ri ! mu&c) i&!i#i!ual) i i&" l c"ual)* mu"&! acc &"ul ! p i&+orma"i# p +orma"i#. U& al" pri&cipiu '" c l al .&'uirii co&"i &" i ac"i# . %&#)()m&"ul "ra!i(io&al ' a/a p r 'p c"ar a i&" r#alului ! "imp aloca" or i* .& !au&a l #ilor* car &u a'imilau .& mo! cor c" i&+orma(iil "ra&'mi' . Ac '" pri&cipiu* .&')* i&'i'") a'upra u& i apropi ri .&"r l #i i co&(i&u"ul curricular i c r ca am$ii par" & ri ') ' implic .& proc 'ul !i!ac"ic. E+or"ul '" !u$lu. 5 ! o par" * pro+ 'orul "r $ui ') c ! , o par" !i& a"ri$u(ii* r &u&(&! la po,i(ia c &"ral) car i ' a"ri$uia .& .&#)()m&"ul "ra!i(io&al. D c alal") par" * l #ul '" '"imula" ') ai$) .&cr ! r .& po'i$ili")(il proprii i ')3i ! p) a'c) pa'i#i'mul. Cmpul colar !uca"i# mo! r& ' ! '+)oar)* aa!ar* .&"r !ou) l m &" car "r $ui ') par"icip .& -al) m)'ur). 5ro+ 'orul* ma&a- r i +orma"or al proc 'ului i&'"ruc"i#3 !uca"i#* i l #ul* o$i c" i 'u$i c" al ac '"ui proc '* !o$&!i&! au"o&omi i +orm&!u3' .& 'piri"ul r 'po&'a$ili")(ii i al cul"urii ci#ic .

%&#)()m&"ul "ra!i(io&al
Sntem copiii Epocii de Aur, Trim un ev mereu nfloritor, Ne e copilria cer cu soare i visul nostru nalt, cuteztor. 6ior l Co,ma* 7Alma&a0ul # ( patr e 8* 19:9

A/a" p

"ra&'mi" r a !

i&+orma(ii i

/clu,&! rolul

l #ului ca par" & r al

proc 'ului i&'"ruc"i# 3 !uca"i#* .&#)()m&"ul "ra!i(io&al promo#a o .&#)(ar ! m &(i& r *

aa cum o ! +i& a ;.<.=o">i&1. Ac '" "ip !

.&#)(ar * carac" ri'"ic u& i 'oci ")(i l #ilor p &"ru a +ac

"ra!i(io&al * ' $a,a p o 'impl) "ra&'mi" r ! cu&o"i&( * & c 'ar

+a() u&ui 'i'" m ! #ia() cu&o'cu"* r cur &"* !i& car i&o#a(ia lip' a cu ! ')#rir . 5ro+ 'orul a# a rolul ! a +acili"a ac '" "ra&'+ r ! i&+orma(ii* & -li4&! +u&c(ia +orma"i#) a .&#)()rii i & acc p"&! i&" r# &(ii al l #ilor. D al"+ l* ' !or a cul"i#ar a u&ui 'piri" /clu! a ima-i&a(ia i i&i(ia"i#a. o$ !i &" !i& par" a ac '"ora !i& urm)* car

Prejudecata profesorului, &o" a,) Emil S"a&, de cele mai multe ori necontientizat ca atare, era aceea c elevul nu trebuie s se mite dect n cadrele fixate i c nu are nici un cuvnt de spus n ceea ce privete cadrele ca atare sau activitatea de fixare a lor. n acest context, autoritatea profesorului se ntemeia pe cteva elemente de cunotin!e."
#

statut, experien!, volum mai mare

S colul ?1 a mo!i+ica" .&') po,i(ia p car coala "r $ui ') o ai$). Soci ")(il mul"icul"ural * car pu& acc &"ul p !i# r'i"a" i p acc p"ar * ' lo# 'c ! u& 'i'" m !uca"i# ri-i!* .& car pr !omi&) o #i,iu& mo&ocul"ural) i car &u '" pr -)"i" ') ' .&&oia'c). S"ra" -iil !i!ac"ic r)m& .&# c0i" * promo#&! o cul"ur) "&oc &"ri'") i i-&or&! #alori pr cum "ol ra&(a* 'oci ")(il ! mocra"ic . %& para!i-ma "ra!i(io&ali'")* !uca"orul ra c l car "ra&'mi" a i&+orma(ii* m r u ac l ai* a#&! o po,i(i c ' $a,a p au"ori"a" . O au"ori"a" c &u pu" a +i co&" '"a") i car !omi&a l #ul. 5ro+ 'orul a# a i&i(ia"i#a i "o" l ! ci! a ca"i"a" a ! i&+orma(ii p car "r $uia ') o o+ r l #ilor* +)r) a (i& co&" ! par"iculari")(il ac '"ora. I&'"ruc(ia ra l #ul .i ac ai p &"ru "o(i i ac l ai i&+orma(ii rau 'olici"a" "u"uror l #ilor. L c(ia* ! m r'ul !uca"i# ! $a,)* &u ra al"c #a ! c" o 'ucc 'iu& mo&o"o&) ! ' c# &( * .& car +)r) a l .m$o-)(i. Doc"ri&a comu&i'") c r a u& @om &ouA* !ar ' !or a o$ !i &() "o"al) +a() ! 'i'" m* a'"+ l .&c" c i car a# au cura4ul u& i opi&ii proprii* co&"rar p)r rii impu' * "r $uiau
1

-ali"a" a* r 'p c"ul* #alori r cu&o'cu"

! 4a !

a'uma rolul pa'i# ! a r c p"a i&+orma(ii* p car "r $uia apoi ') l r pro!uc) .&"ocmai*

Apud Constantin Cuco -- E"u&a a% " (ens un &ulturale - nter&ulturale/* Polirom, 2 Stan, Emil - - Mana$e(entul &lase /, Aramis, 2 3, pa!" #

r !ui la ")c r . Ac a'") 'i"ua(i

a +o'" !omi&a&")* i cu a"" mai r -r "a$il)* .& p)'"r a,) .& .&#)()m&"ul ()rilor /3

.&#)()m&"* car a ! # &i" p &"ru par"i!ul comu&i'" u& mi4loc la .&! m&) p &"ru a co&"rola ma' l . Di& p)ca" * .&!oc"ri&ar a ' comu&i'" i mul(i pro+ 'ori l r +u,) l #ilor a&'a ! a ! # &i par" -al) a proc 'ului

!uca"i#* m &(i&&!u3i .& ac ai '"ar ! o$ !i &(). Di&colo ! la"ura i&+orma"i#) a !uca(i i* "r $ui ') ' pu&) acc &" p +orma"i#* a'"+ l .&c" l #ii ') poa") +ac +a() u&or 'i"ua(ii &oi* car & c 'i") &u &umai cu&o"i&" 'oli! * ci i ap"i"u!i&i i a$ili")(i.

%&#)()m&"ul mo! r&


5 !a-o-ia ac"i#)* carac" ri'"ic) .&#)()m&"ului mo! r&* +ac po'i$il) "r c r a ! la "ra&'mi" r a ! cu&o"i&( la +ormar a ! ! pri&! ri i ! a$ili")(i* acc &"u&! a'"+ l la"ura +orma"i#) a !uca(i i. Mo! lul ma-i'"ric &"ric* al !a'c)lului a+la" .& c &"rul !uca"i#* '" co&'i! ra" ! p)i" i '" .&locui" ! o #i,iu& l #ul 4oac) rolul c l mai impor"a&"* ! # &i&! par" ac"i#) a proc 'ului i&'"ruc"i# p !a-o-ic) &ou)* .& car i&'"ruirii 'al . Dup) 19:9* coala rom& a'c) '3a #),u" .& 'i"ua(ia i&-ra") ! a ' co&+ru&"a cu o 'oci "a" a c)r i ! ,#ol"ar a ra mul" mai rapi!). M &"ali"a" a* .&c)"ua") i .&!oc"ri&a") ! 'i'" mul comu&i'"* a +o'" i&+lu &(a") ! 'c0im$)ril co&omic i 'ocial . 5ara!o/al* coala a cu&o'cu" o 'c0im$ar mai l &")* mai al ' .& pla&ul ac"orilor !uca(io&ali* car au -)'i" u& r +u-iu .& para!i-ma "ra!i(io&ali'") a !uca(i i. Pra$ul psi%olo$ic cel mai $reu de trecut n a este acceptarea autentic a elevilor ca factori dominant reali att derularea elevilor, evenimentelor ct i a proprii cmpului lipsa de

educativ colar. &e pare c indiferen!a este caracteristica profesorului entuziasm a primilor, dar i neputin!a corpului profesoral de a declana o reac!ie controlat i eficient n raport cu factorii care i erodeaz statutul sunt semnul crizei profunde din sistemul nostru de nv!mnt."'
1

Emil Stan % Mana$e(entul &lase /% Aramis, 2

3, pa!"#

To"al !i+ ri") ! p !a-o-ia "ra!i(io&al)* p !a-o-ia mo! r&) mo!i+ic) rolul 4uca" ! polii !uca(io&ali* mu"&! acc &"ul p !i'cur' &ou* mo$ili,ar a l #. A$a&!o&ar a lim$ii ! l m&* +olo'ir a u&ui !uca"i# 'u&" &umai c" #a !i&"r a ') +ac) +a() l #ului. Nu l #ilor .& proc 'ul

carac" ri'"icil ac '" i p !a-o-ii. %&"r $ar a !omi&a&") a .&#)()m&"ului mo! r& '" c rol al - coala ') 4oac .& 'oci "a" a ac"ual) i c" ! pr -a"i") '" 'c0im$)rilor pro#oca" ! -lo$ali,ar . I! alul !uca(io&al '" l -a" ! #aloril cul"ural c "r $ui a'imila" * ! "ipul ! p r'o&ali"a" impu' ! 'oci "a" * !ar i ! & #oil &oil r ali")(i i capa$il ') r ,i'" la 'c0im$)ri. Dac) .&#)()m&"ul "ra!i(io&al ra pri#i" ca u& proc ' ! "ra&'mi" r ! i&+orma(ii* .& ca!rul c)ruia pro+ 'orii r pr , &"au po,i(ia !omi&a&")* .&#)()m&"ul mo! r& prim " al" "r)')"uri. Ca!rul !i!ac"ic &u mai '" "ra&'mi()"or* ci +acili"a"or ! cu&o"i&( * +olo'i&! !ialo-ul i coop rar a .& r la(ia cu l #ii. Ac '" pro+ 'or #a "i ') coor!o& , proc 'ul !uca"i#* a'"+ l .&c" "o(i l #ii ') a"i&-) o$i c"i# l '"a$ili" i #a +i capa$il* ! a' m & a* ')3l a4u" p c a c a !o$&!i". Di& p r'p c"i#a p !a-o-i i mo! r& * a pr !a ! #i& u& ! m r' !uca"i# .& ca!rul c)ruia 'u&" mo$ili,a" r 'ur' l cla' i ! l #i* ac a'"a +ii&! mo"i#a") p rma& &" ') #aluar a* mo!ali"a" pri& parcur-) proc 'ul i&'"ruc"i#. A al") compo& &") a .&#)()rii '" l # ')3i +orm , capaci")(i ! mu&c) i&!i#i!ual) i ') +olo' a'c) mai '" #or$a ! u& mo! l !uca(io&al '"a&!ar!* ci ! u&ul !i&amic* .& co&cor!a&() cu

car pro+ 'orul '"a$il " m)'ura .& car o$i c"i# l au +o'" a"i&' i pri& car #a pu& la pu&c" o '"ra" -i !i!ac"ic) mai +ici &") p &"ru urm)"orul proc ' i&'"ruc"i#. Ac"i#i"a" a i&! p &! &") ! '+)ura") ! l #i ! #i& * a'"+ l* co&clu! &") i & c 'ar)* a !&! !o#a!a u"ili")(ii m "o! lor a$or!a" . 5ro+ 'orul #a or-a&i,a i #a coor!o&a ac '" ! m r' i&'"ruc"i#* / rci"&! +u&c(ii !i# r' * ! or-a&i,ar a ac"i#i")(ii* ! impu& r a u&or m "o! * ! ! ,#ol"ar a u&or capaci")(i i ! p r'o&ali,ar a ac"i#i")(ii !i!ac"ic . %&#)()m&"ul mo! r& &u cau") ') 'coa") .& #i! &() rolul pro+ 'orului* ci #i& .& .&"mpi&ar a c ri&( lor 'oci ")(ii* propu&&! '"ra" -ii !i!ac"ic po"ri#i" p &"ru +ormar a l #ilor. E/p ri &(a "ra!i(i i i capaci"a" a ! i&o#ar i ! cr a"i#i"a" 'u&" &oil r p r al colii* car propu& !uca(ii &oi* .& acor! cu 'oci "a" a -lo$al)B !uca(ia p &"ru pac * !uca(ia colo-ic) ori !uca(ia p &"ru o 'oci "a" mul"icul"ural). D a' m & a* m "o!a pr !omi&a&") ! ! '+)urar a i&'"ruc(i i '" m "o!a uri'"ic)* ! oar c .&#)(ar a pri& ! 'cop rir a'i-ur) l #ilor o !o$&!ir co&"i &") a co&(i&u"ului curricular* ac '"a +ii&! #

uor !

r ac"uali,a"* o !a") "r cu" pri& +il"rul propriu. coala "r $ui

') .&cura4 ,

+ormar a u&ui 'piri" cri"ic* a u&or a"i"u!i&i po,i"i# i a '"u!iului i&!i#i!ual* a&"r &&! l #ii .& ac"i#i")(i !i# r' i !i# r'i+ica" * p &"ru a3i +ac ') r &u&( la rolul pa'i#.

5ro+ 'orul !ic"a"or 'au par" & rC


Este pre+era! l s le "( #a(en l#r p#s ! l tatea s a "e& 0 n &eea &e1 pr ve-te% "e&'t s1 ne( su! &#ntr#l. Este # at tu" ne (a respe&tu#as - n a&#r" &u val#r le "e !a0 pe &are &e

&

(a (ul " ntre n# pret n"e( & le a&&ept(. .e l'n$ "epr n"er le &are le v#r + ut le n v t#r% elev tre!u e s a ! p#s ! l tatea "e a "e& "e n pre0ent. / Al+ e 2#3n 5ro+ 'orul* ca or-a&i,a"or al proc 'ului i&'"ruc"i#3 !uca"i#* "r $ui ') ! a !o#a!a u&or capaci")(i p'i0op !a-o-ic * al -&! ma" rialul !i!ac"ic p car .l #a pr , &"a copiilor .&"r3o +orm) c" mai acc 'i$il). D a' m & a* l "r $ui ') a!op" o cal comu&icar * / rci"&! i&+lu &( co&'"ruc"i# au"ori"a" a i pu" r a. S"ilul ma&a- rial p car pro+ 'orul .l a!op") '" ! m r'ul r ali,a" ! ac '"a* co&'"&! .& i! &"i+icar a i #alori,ar a r 'ur' lor uma& i " 0&ic al cla' i ! l #i. D && "0 Moor m &(io& ,) "r i '"iluri ma&a- rial * +i car a#&! carac" ri'"ici proprii. 1 S"ilul au"ocra"ic #i, a,) u& ca!ru !i!ac"ic al c)rui ac(iu&i ' carac" ri, a,) pri& !omi&a(i * pr 'iu& i pu" r . El #ii &u au po'i$ili"a" a ! a3i 'pu& pu&c"ul ! # ! r * ! '+)ur&!u3i ac"i#i"a" a .&"r3o a"mo'+ r) '"r 'a&")* a c)r i !omi&a&") '" +rica. S"ilul ! mocra"ic pr 'upu& o .mp)r(ir a 'arci&ilor i a r 'po&'a$ili")(ilor !i& ca!rul cla' i* l #ii +orm&!u3i ! pri&! ri i a$ili")(i. Ei 'u&" a'"+ l .&cura4a(i ') ia ! ci,ii* ')3i a'um r 'po&'a$ili")(i. S"ilul lai'' ,3+air c&! S '" '" carac" ri'"ic u&ui pro+ 'or car &u ' implic) .& or-a&i,ar a aici* o a"mo'+ r) ! ! ,or!i& i ! 0ao'* impropri +ici &") ! mo! ra" a'upra copiilor i ') u"ili, ,

cla' i* "ra&'+ r&! r 'po&'a$ili"a" a &umai a'upra l #ilor i i&" r# &i&! &umai 'olici"a". D ! '+)ur)rii u&ui proc ' !uca"i# +ici &". poa" '"a$ili por"r "ul pro+ 'orului i! alC M. Sau&! r' ? cr io& a,) c" #a l #i i "r)')"uri al ac '"uia* i&'i'"&! a'upra i&+lu &( i p car ac '"a o ar .& cla'a !

a'upra rolului ')u +orma"i#. A'"+ l* u& pro+ 'or mo! r& .i coor!o& a,) cu a" &(i pr !ar a* i&'i'"&! a'upra +u&c(i i #alua"i# i a'i-ur&!u3' c) l #ii i3au .&'ui" .& mo! cor c" i co&"i &" cu&o"i&( l pr , &"a" . El #a lua c l mai $u& m)'uri p &"ru op"imi,ar a proc 'ului i&'"ruc"i# i #a a!op"a u& compor"am &" a! c#a" cu r ac(iil

Emil Stan - Mana$e(entul &lase /, Aramis, 2 Emil Stan, op" cit", pa!" 41

3, pa!" 33

copiilor. L #a .&( l - i acc p"a pu&c"ul ! # ! r * pr ocup&!u3' ! "o(i .& ac ai m)'ur). (a unui personalitate proces eficient sau de optimal, calitate spirit de profesorul este exponentul unor calit!i esen!iale care contribuie la realizarea instructiv)educativ afectiv+, n(ele$ere flexibilitate, ec%ip a i de sociabilitate, stabilitate afectiv, capacitate empatic *de tip co$nitiv, prietenie, peda$o$ice Cri'" a.E Ac '" "ip ! pro+ 'or co&"ra,ic .&#)()m&"ul "ra!i(io&al* car promo#a u& ca!ru !i!ac"ic i&+l /i$il* !i'"a&(a" ! l #ii ')i i ! & #oil ac '"ora. El #i& ') r)'pu&!) #alua"or al proc 'ului ! u& mo! l ! &oilor pro#oc)ri al 'oci ")(ii* propu&&! u& mo! l uma& al pro+ 'orului* 'urpri&' .& mul"ipl) ipo'"a,)B or-a&i,a"or* i&i(ia"or* +orma"or i .&#)()m&". A'"+ l* pri& ac"orii ')i compor"am &" i ! i&i(ia"i#)* a/&!u3' p !uca(io&ali* coala propu& motiva!ional, capacitate aflate n de superioar realit!ilor &o" a,) Ga$ri la

permanent

transformare.",

#alori* cum ar +i r 'p c"ul* mu&ca

i&!i#i!ual)* "ra!i(ia* ima-i&a(ia cr a"oar .

El #ii o$i c(i 'au 'u$i c(iC


@Scopul !uca(i i '" a"i&' a"u&ci c&! i&!i#i!ul a4u&- la ac a au"o&omi car .l +ac ') +i '")p& p propriul ! '"i& i p propria p r'o&ali"a" .A Co&'"a&"i& Cuco %& proc 'ul ! .&#)()m&"* l #ii "r $ui ') p)r)' a'c) po,i(ia ! r c p"ori pa'i#i i ') ! #i&) par" cr a"i#)* ac"i#) i coop ra&") a ac '"ui proc '. Ei "r $ui a4u"a(i ')3i a'um &u &umai !r p"uri* ci i r 'po&'a$ili")(i* .&"ruc" ac '" a !i& urm) .i #or a4u"a ')3i +orm , u& 'piri" ci#ic. %& .&#)()m&"ul mo! r&* ' promo# a,) u& rol &ou al l #ilor*
3

'a(ri)la Crist)a -.s 3#l#$ a e"u&a e /* Editura C"*"+" Cor)si, pa!" 1$2

ac "ia +ii&! '"imula(i ') !o$&! a'c) a$ili")(i i capaci")(i. D a' m & a* ' pu& mar acc &" p '"u!iul i&!i#i!ual* p &"ru ca l #ii* o!a") i i(i !i& cmpul colar* ') +i capa$ili ')3i co&"i&u !uca(ia* a$or!&! la"ura i&+ormal) a ac '" ia. Soci "a" a ac"ual)* a+la") .& pli& proc ' ! -lo$ali,ar * propu& mo! l .&!oi l&ic * p car "i& rii i l a'um) & (i&&! co&" ! +ap"ul c) ac '" a &u 'u&" ! c" ima-i&i car ' #&! i car &u .&'um a,) "r)')"uri pu" r&ic ! carac" r. Coor!o&a" l #r mii* s (plu% repe"e% +a& l* i&+lu &( a,) i mo!ul ! a -&!i i ! a ' compor"a al "i& rilor* car #i' a,) cari r ! 'ucc '* mo!ali")(i c" mai rapi! ! a +ac $a&i* mu&ca pi r,&!u3i !i& impor"a&(). Di'cur'ul colii* .&# c0i" i $om$a'"ic* &u r u " ') a"ra-)* ! i l #ii .i p "r c o mar par" !i& "imp .& ac '" 'pa(iu. 6aloril # 0icula" ! coal) &u .i -)' 'c u& cor 'po&! &" #ia$il p &"ru "i& ri* ac "ia .&! p)r"&!u3' i mai mul" ! !uca(ia propu') ! coal). Car" a* al")!a") c l mai impor"a&" mi4loc ! i&+ormar i ! !i# r"i'm &"* '" a'"),i a$a&!o&a")* .& +a#oar a ima-i&ii* car &u & c 'i") u& +or" a"" ! mar . T l #i,orul* calcula"orul* ia") mo!ali")(i mul" mai pl)cu" p &"ru "i& ri ! p "r c r a "impului li$ r. To"ul .& ! "rim &"ul l c"urii* a c)r(ii cu #al &( +orma"i# B ! ,#ol"ar a ima-i&a(i i* .m$o-)(ir a #oca$ularului. Di& p)ca" * coala .&c) &u i3a r +ormula" !i'cur'ul i &u i3a !i# r'i+ica" m "o! l !i!ac"ic * p &"ru ca ac '" a ') r)'pu&!) & #oilor la a-ra#ar a lor. Di'cur'ul " ri$ili'"* a"i"u!i& a &o&co&+ormi'")* "oa" ac '" a cr io& a,) o - & ra(i a+la") 'u$ ' m&ul co&+u,i i i al & 0o")rrii. O - & ra(i car &u3i poa" -)'i i! &"i"a" a* p &"ru c) &ici 'oci "a" a &u mai "i car .i 'u&" "r)')"uril carac" ri'"ic . coala ar "r $ui ') propu&) o #aria&") .& +a(a ac '" i & 0o")rri - & rali,a" a"ra-) a" &(ia l #ilor i ') l +orm , ac '"ora a$ili")(i i ap"i"u!i&i. I&+lu &( l & -a"i# / rci"a" ! " l #i,or* .& +a(a c)ruia mul(i l #i .i p "r c "impul li$ r* ' r +l c") .& cla')* p '"ra!) ori .& m !iul +amilial. S)r)ci") pri& ima-i& * pri& '"ra" -iil !i!ac"ic plic"i'i"oar * p car ! '"ui pro+ 'ori l mai u"ili, a,)* coala &u poa" (i& pa'ul cu 'c0im$)ril 'oci ")(ii* ! ac a l #ii &u .i #or c)u"a r +u-iul .&"r3u& 'pa(iu car &u l .&( l - & #oil i car &u .i a4u") ')3i -)' a'c) i! &"i"a" a. 5 ! al") par" * c0iar coala promo# a,) mo! l cul"ural 11 & 'p ci+ic 'pa(iului propriu i .& i ') i! &"i+ic '"ra" -ii op"im .& ! '+)urar a proc 'ului i&'"ruc"i#3 !uca"i#* a'"+ l .&c" ') l #ilor. Co&+ru&"a(i cu 'i"ua(ii co&+lic"ual &oi* pro+ 'orii r)'pu&! cu 'olu(ii # c0i* c &u !uc la r ,ol#ar a co&+lic" lor* ci

co&cor!a&() cu i! &"i"a" a ac '"uia. D

/ mplu* 6al &"i& F' DaG 'au HalloI &* car '

impu& i .& ca!rul colii* +ii&! o a"rac(i p &"ru l #i. Lim$a4ul l #ilor '" primul car "ra- u& ' m&al ! alarm). %mp '"ri(a" cu " rm &i pro# &i(i !i& lim$a &-l ,)* l r +l c") pr ocup)ril ac '"ora. C##l% tren"4% +res3% +ull. Ia") carac" ri'"icil u& i - & ra(ii car "r)i " &umai la pr , &"* & pu&&! pr ( p /p ri &(a "r cu"ului* car cau") ' &,a(io&alul* p &"ru c) ' opu& plic"i' lii* i car iu$ " #i" ,a i 'c0im$ar a. O$i&ui(i cu rolul p car coala li3l r , r#)* i a&um ac la ! o$i c(i ai !uca(i i* & 'olici"a(i ') r)'pu&!) .& cla') ori ') ! a !o#a!) ! l #ii ' #or li$ ra ! pr 4u! c)(i .&"r3u& 'pa(iu car cr a"i#i"a" * ! &u '" 'upu' ima-i&a(i *

co&'"r&- rii i .& car ' 'im" li$ ri* cum ar +i '"ra!a* u& 'pa(iu i i" ! 'u$ i&ci! &(a &orm lor i a r -ulilor. coala "r $ui ')3i a'um u& rol ac"i# i r 'po&'a$il .& +ormar a i !uca(ia copiilor* propu&&!u3l ac '"ora ') ' implic i ') par"icip la propriul proc ' ! +ormar i !ucar * a'"+ l .&c" ')3i -)' a'c) i! &"i"a" a.

12

=i$lio-ra+i
1" Al(u, 'a(ri)l -- 5n &utarea e"u&a e autent &e/% Polirom, 2 2 2

2" Co,ocaru, -)n)ra .i/a)la -- Te#r a - (et#"#l#$ a nstru r /% E"P"P", 2 3" Crist)a, 'a(ri)la -- 0.s 3#l#$ a e"u&a e /% )ditura C"*"+" Cor)si

4" Crist)a, Sorin -- Mana$e(entul #r$an 0a e -&#lare/% Editura 1idactic2 i P)da!o!ic2, 2 Polirom, 2 6" Cuco, Constantin -- .e"a$#$ e/% Polirom , 1996 #" 1)()ss), .auric) -- Etapele e"u&a e /% E1P, 3ucur)ti, 19&1 &" Opr)a, Cr)n!u4a 52cr2mioara 3ucur)ti, 2 3 -- .e"a$#$ e. 6un"a(entr te#ret &e 2 3 9" P2un, Emil % Potol)a, 1an "e(ersur apl &at ve/% Polirom, 2 -.e"a$#$ e/% Editura 6ni7)rsit24ii din 3 E"u&a a% " (ens un &ulturale nter&ulturale/ * $" Cuco, Constantin--

1 " Stan, Emil - - Mana$e(entul &lase /, Aramis, 2 12" 6lric/, C2t2lina Corint, 2 3

11" Stan, Emil - - .r#+es#rul% ntre aut#r tate - putere8, 9)ora, 1999 -- Mana$e(entul &lase 7 5nvarea pr n &##perare/%

13

CUTAT
.#rtretul pr#+es#rulu "eal ,rsta pe care ar trebui s o aib a" :ntr) 2 % 3 ani (" :ntr) 3 % 4 ani c" :ntr) 4 -$ ani d" alt2 op4iun) ;;;;;;;;;; (um s arate

-rsturi de caracter .titudinea fa! de munc


14

.titudinea fa! de elevi Profesorul ideal (alege din urmtoarele) Ar) sim4ului umorului i spun) !lum)" S) :m(rac2 m)r)u la mod2" 9rat)a<2 )l)7ii :n =unc4i) d) not)l) p) car) ac)tia l) au la mat)ria r)sp)cti72" Est) m)r)u la dispo<i4ia )l)7ilor" 1iscut2 i alt) lucruri d)c>t mat)ria p) car) tr)(ui) s2 o pr)d)a" +nspir2 =ric2 )l)7ilor" ?ti) s2 s) =ac2 r)sp)ctat" Est) p)r=)ct" *u )st) p)r=)ct" *u p)rmit) !lum) :n timpul or)i" @oac2 =ot(al cu (2i)4ii" Ai o(li!2 p) )l)7i s2 d)a tot c) )st) mai (un :n )i" ?ti) s2 )Bplic) p)ntru to4i )l)7ii" +!nor2 comportam)ntul n)politicos" /i)ai dori s ajun$i profesor0 1ustific)!i rspunsul.

(are este profesorul tu preferat din coal0 2e ce0

1$

16