Sunteți pe pagina 1din 36

Wiiliam Shakespeare

Sonete
Sonete. Culme a liricii engleze, sonetele lui William Shakespeare (1564-1616) au fost tra use in numeroase lim!i. "n romaneste, primele talmaciri ateaza e la m#i#locul sec. $"$. %e atunci s-au inregistrat zeci e &ersiuni. 'a oferim una in cele mai maiestrite &ariante in romana a integralei sonetelor shakespeariene, replama ite e poetul (heorghe )omozei. Sonete e William Shakespeare, * itura +itera, ,--., "S/0 12.3.53--.-5
Bucureti-Chiinau
Ideea coleciei: Amedeo Carrocci Colecie iniiat i coordonat de Anatol Vidracu i Marin Vidracu Concepia gra ic a coleciei i coperta: Vladimir !mee" #ditura $%itera Internaional&& '( )( **+ C)( ,*& sector -& Bucureti& .om/nia tel(0 a1 23-4 **3*536+ e-mail: in o7litera(ro 8rupul #ditorial $%itera9 str( B( )( :asdeu& mun( Chiinu& M;-6335& .epu<lica Moldo"a tel(0 a1 =2*>*64 6? 6? *6& 6? @- -3& a1 6? @3 ,-+ e-mail: litera7litera-pu<lishing(com ;i uAare: S(C( ;a"id ;(V(Comprod S.% '( )( **+ C( )( ,*& sector -& Bucureti& .om/nia tel(0 a1=23-4 *63,33? %i<rria $Scripta9 str( Bte an cel Mare C*& mun( Chiinu& M;-63-6& .epu<lica Moldo"a& tel(0 a1: =2*>*64 66-?C> )reAenta ediie a aprut Dn anul 6336 Dn "ersiune tiprit i electronic la #ditura $%itera Internaional9 i 8rupul #ditorial $%itera9( Eoate drepturile reAer"ate( #ditori: Anatol i Dan Vidracu %ectori: Tudor Palladi, Petru Ghencea Eehnoredactare: '0esea Paa Eiparul e1ecutat la Com<inatul )oligra ic din Chiinu Comandam( *3-53 C!F C6-(--l-l S56 ;escrierea CI) a Camerei Gaionale a Crii Shakespeare& William Sonete0 William Shakespeare+ col( ini( i coord( Anatol i Marin Vidracu+ conc( gr( a col(& coperta0 Vladimir !mee"0 H Ch(: %itera& B(: %itera Int(& 6336 2Com<inatul )oligra ic4( H CC IpJ( H 2col( $' carte pentru o sear94 ISBG ??>5->@-*@,-*( - ISBG ?>*-C*5C-3*-5 C6-(--l-l

Singurului inspirator Al acestor sonete ce urmeaz, Domnului W.H. toat fericirea i promisa Eternitate Din partea poetului nostru Pururi tritor I le dorete oitorul de !ine, "ult #ncercatul ce mai departe Purcede,
ISBG ?>*-C*5C-3*-5 ISBG ??>5->@-*@,-* K %IE#.A IGE#.GALI'GA%& 6336 K %IE#.A& 6336

S40*)* "
1 Frumoaselor fpturi le vrem vlstare, iar frumuseii-un spor de dinuire i-n acest chip, plpnd urma transpare purtndu-i umbra florii-n vestejire. Dar tu ce-n ochii ti i afli ru , hrnindu-l cu-a ta flacr, din reu, duci foame unde-a fost cndva belu , nsui vrjma al dulcelui tu eu. !u, care eti podoaba blnd-a firii i-al primverii crainic de ndejde i-n ropi n mu uri florile iubirii i eti clciul care risipete.

"i mil# ce-i al lumii nu prda cu ura ropii i cu ura ta...


$ De patruzeci de ierni c%nd s te&apropii i an'uri s&or spa #n fruntea&'i !l%nd seme'ul strai ce azi ne umple oc(ii )a fi o !uruian tremurnd... * +nde 'i&e (arul, dac #i )or spune, unde&i comoara zilelor de )lag,s nu rspunzi c&n oc(i. Deertciune )a fi cu)%ntul tu i&or s&n'eleag, sl)indu&'i frumuse'ea, dar #n clipa c%nd )ei rosti. * /opilul meu se cade s&adune i prisosul i risipa, urc%nd, el )a iertape&acel ce scade...Aceasta s te #nnoieti, se c(eam, cu s%nge cald, c%nd moartea&'i cere )am..

S40*)* " .
Pri)indu&te&n oglind spune&i celui ce te repet, c e timpu&acuma alt c(ip s&aduc&n lume, de nu, 0elui norocul dus i&i lai srac muma. +nde&i frumoasa stea nepri(nit ce nu s&ar )rea de plugul tu arat f i cine #n morm%nt st s se&nc(id, stagn%nd&o, a )iitorimii gloat, 1glinda mamei eti i ea, prin tine, Aprilul strlucirii&ar )rea s&ntoarc i tu al )%rstei geam )reai s&nlumine #n ciuda toamnei, tinere'ea parc... ( e nu&'i sdeti tiparul, #n tcere # mori, i icoana ta cu tine piere... 2 Acele ore care cu nesa'ii au furit pri)irea&'i neperec(e, )or fi tiranii propriei crea'ii i&o )or slu'i ca pe o masc )ec(e. / timpul mictor t%rte )ara i #n (idoasa iarn )a s&o&ndrume, se)e&nfr%neaz cu, de g(ea', g(eara i&i frumuse'ea nins, gol e&n lume. Din distilarea )erii ne rm%ne, fluid capti) #ntre pere'i de sticl, al frumuse'ii du(, a0uns fr%me i&apoi i el prelins #n marea fric. ar florile ce iernii&i #nfr%ng casna doar c(ipu&i pierd. 3mne&le mireasma. 4 De ce cu dulce risipire c(eltui doar pentru tine&a frumuse'ii raz-, 5u face daruri 6irea7 din !uc(etu&i, ea #mprumut celor ce&o urmeaz. Atunci, zg%rcit frumos, de ce&mi insult pri)irea&'i !l%nd !unele&mi strdanii, 1, cmtare pgu!os, prea mult a)ere&aduni c%nd prea pu'ini 'i&s anii8 6c%nd nego' numai cu tine #nsu'i #'i )ei trda, luntric&dulce eul iar moartea c%nd )a fi s&auz pl%nsu&'i ce )ei lsa #n urm, 9%ndul, greul, , nemuncit, frumuse'ea moare fr s&'i fi a0uns motenitoare. : A iernii m%n n&o lsa s strice, nedistilat, al )erii tale c(ip p%n; s te&a0ung% g(eara neferice, 'i&adun dulcele&aromat #n ip c&i !ucuros cel care se #ntrece s&ntoarc, platnic, tot ce&a do!%ndit, astfel din eul tu s&or nate zece.

6ii cel ce crete pururi #nzecit, mai fericit de zece ori i poate zece de&ai ti refac de zece ori fptura ta i&aa, cu moartea&n spate #n urm lai mereu motenitori. ufi ne!un s i te drui iernii l%s%ndu&i, s te moteneasc, )iermii.. < lat. c%nd soarele, iz)or de gra'ii capu&arztor i&nal', tot ce&i )ia' noua i)ire&i laud, #n spa'ii slu0indu&i tainic, linitea mrea'. +rcat peste cereti coline, pare tot t%nr #ntr&a !r!'iei cruce i&l #nso'esc #n drumul su spre zare pri)iri ce )or muri iar el strluce i&a0uns #n crug de zi, c%nd ziua z!oar caru&ostenit i&l poart, a!tut, iar oc(ii&n care s&a rsfr%nt co!oar i&l uit, rtcind pe&un drum pierdut. stfel i tu, c%nd s&a lsa t%rziul, mori nepri)it de nu&'i urmeaz fiul.

$
De ce&ascul'i muzicile cu m%(nire, =5u !at rz!oi plcerile&ntre ele>, de ce iu!eti ce 'i&i strin defere sau 'i&s mai drage, patimile grele, i armonii ce&'i par suprtoare, nuntite #ntr&adins sunt numai semnul ce !l%nd te ceart&n clipe solitare c nu #ncerci s le deprinzi desemnul. 1 strun&so' i&o strun&soa', iat cum se&n'eleg i fr grai i&s parc !r!at, copil ori mam #ngri0at i&un singur c%ntec s #nal'e&ncearc. or!e&ntreite #ncerc%nd s&anime. *Eti singur, De eti singur nu eti nime;...5

S40*)* "

%
?i&e team oc(i de )du) s lai tu, cel care&n singurtate pl%nge, 1, de&ai s mori cum)a fr urmai ca o muiere, lumea te )a pl%nge7 ea )du)it fi&)a lcrim%nd c n&ai lsat tipar #n um!ra zilei i nu poate, ca )du) de r%nd s&i afle so'u&n oc(ii, ai copilei. ezi, tot ce&n )ia' irosiri ne par, cu c(ip sc(im!at #n lume&i afl z!orul, ascuns se stinge&al frumuse'ii (ar i #l destram c(iar tinuitorul. u&i dragoste #n inima ce&ncearc sge'ile spre sine s le&ntoarc.

1&
De dragoste ruine&i s n&ascul'i o, tu ce&i eti nes!uin'ei fiu, tiu, dac )reai, po'i fi iu!it de mul'i, dar i c nimeni nu 'i&e drag, mai tiu. "uncit de ur, inima&'i #ncarci cu patim&potri)&'i i ai )rea al casei !un acoperi s&l spargi #n loc s&'i zidreti conac #n ea. 9%ndul 'i&l sc(im!, ca i eu s&l sc(im!, urii prefer&i al iu!irii (ar, fii precum eti, iluminat de nim!, !aremi de tine&ndur&te mcar... It eu s&'i faci, iu!indu&m pe mine i frumuse'i te&or locui, depline.
1& 11

S40*)* "

11
@e&nal'i cu c%t te&a cucerit declinul #ntr&unui din ai ti, de tine rupt i t%nrului s%nge&i tinui plinul spre a&l purta, de tinere'e supt. 9%nd #n'elept. lumin i sporire, fr de tine ne!unie&i tot, de to'i te&ar crede, lumea&n nruire #n ani aizeci s&ar c(eltui, socot. Dispar cei cu suflete de cea' poci'i i ri, soi sterp i fr (ar, dar tu, cu dar #m!elugat, #n)a' c&i )remea darul s rodeasc dar8 ecete&a firii, tiprete&'i semnul, tiparul nu&l zdro!i. iat&mi #ndemnul8

1'
/%nd )d cum timpul curge pe cadrane i ziua se afund&n noaptea crud, c%nd )d plirea florii diafane i )i'a al!%&n negrul pr crescut7 c%nd ar!orii sunt sterpi, cu foi !tr%ne, ei, !aldac(in al turmelor, #n )ar i )erdele&nc(ingat #n snopi rm%ne pe nslie dus pe ro'i de car7 atunci la frumuse'ea ta&mi duc g%ndul, tu, care&o por'i prin )%nt i irosire dulce'i i farmec & timpul li&i morm%ntul alte minuni )in lumile s mire. u&i pa)z c%nd timpu&i sun coasa, doar dac puii&'i lumineaz casa...

1(
De&aifi al tu, iu!ite8 @u, ce eti tot mai pu'in al )ie'ii i e timpul acest sf%rit de&acum s&l pregteti rodind din tine&alt c(ip s&'i fie sc(im!ul. Atunci, fr de margini frumuse'i, ro!ite 'ie, n&ar fi mrginite, c%nd iari su! lumini ai s&'i rsfe'i, #ntr&un trup nou, icoanele&amurgite. Dar cine i&ar lsa, prginit, conacul ce&ar putea cu !r!'ie s&l ;nal'e&n calea )%ntului st%rnit ca mor'ii #mpotri) s #i fie, isipa8 Ai a)ut printe&odat7 las&'i un fiu, la r%ndul tu fii tat8

1)
Eu nu culeg din stele&n'elepciune i totui sunt un fel de astrolog dar nu prezic nici rele i nici !une pricepere de /(ronos nu&mi arog. 5u g(icesc soarta&n clipa care trece, n&art cu degetul de&s ploi ori )%nt, nu tiu nici regilor cum le mai merge, dei cunosc al astrelor cu)%nt. Din oc(ii ti tiin'a&mi trag, #nalt, ca&n stele fiAe&n ei citesc minuni. -6rumos i Ade)r )or fi de&olalt dac&ai s ui'i doar 'ie s&'i aduni8i&'i zic, c%nd ziua mor'ii o s&'i )ie, i Ade)r n&or s mai fie...
1' 1(

S40*)* "

1*
/%nd tiu c tot ce&n 0uru&ne )iiaz este des)%rit numai o clip, c tot ce&n scena )ie'ii se aaz e&nrurit de&a stelelor risip7 c%nd oamenii, pui'i ca iar!a&n lume, #i )d slu0i'i i stini de&o stea a)ar ce&i micoreaz c%nd a0ung pe culme, z)rlindu&i din memorie afar7 )z%nd #n toate&un nestatornic tremur, )ederii mele um!ra ta&mi a0ung, mereu #ntinerind su! crug de )remuri ce&ar )rea s sc(im!e ziua&n noapte lung... fu timpul ce te fur duc rz!oi i tot ce fur eu =i&ntorc ;napoi...

1+
De ce nu por'i cu mai su!tile arme rz!oi cu timpul i de ce&'i alegi, c%nd el se pregtete s te sfarme, s%rmanu&mi sti( cu )ersuri ne#ntregi, Acum, #n miez de ore cristaline, li)ezi&fecioare fr de rsad flori ar purta ce&'i seamn mai !ine dec%t icoana cu contur sculptat. ia'a astfel picta&)a iari )ia'a7 nici timpul, nici penelul&ucenic lumina ce luntric te rsfa' n&o ar i)i mai !ine cu nimic... 6 e druieti , 3m%i, i&aa, #mi pare, @rieti pictat cu dulce&ndem%nare...

1,
/ine&mi )a crede )ersu&n care&nc(id tot (arul ce te !inecu)%nteaz, dei el e mai mult morm%nt !oltit ce nici pe 0umtate te pstrez, 1c(ii de&arfi s 'i&i descriu i&n )ers s trec #ntregul tu iz)or de gra'ii c mint mi se )a spune, n&au premers nicic%nd pe&un c(ip, culorile din spa'ii. i astfel sfoiegitele&mi (%rtii )or fi !at0ocorite i&mi )or spune c tot ce eti, eti doar ce zugr)i poetu&n )ersul cu scorneli ne!une. e&arfi un prunc de&al tu, atunci #n el i&n )ersul meu ai s trieti la fel.

1$
/u&o zi a )erii poate s te semui , @u eti mai plin de farmec i mai !l%nd8 +n )%nt do!oar creanga i !lestemu&i c frunza )erii moare prea cur%nd. Ades e oc(iul cerului fier!inte i aur #l precede&ntunecat, precum frumosul din frumos desc(ide su! cerul simplei firi, netul!urat. Dar )ara ta etern nu plete i n&ai s pierzi ce astzi stp%neti #n um!ra mor'ii n&ai s plim!i clete c%nd #ntr&un )ers etern 'i&e dat s creti, t oamenii pri)esc i c%t respir trieti i tu #n c%ntu&nc(is #n lir.
1) 1*

S40*)* "

1%
@ocete g(eara Beului, o, timpe, pm%ntul las&l puii s&i #ng(it i smulge&i @igrului tiosul g(impe i P(oeniA ard&n s%nge t)lit8 6aci ore dulci i triste pe c%nd luneci, faci, timpule, tot ce pofteti7 suprim ori )ete0ete lumea, po'i s&o&ntuneci, dar te opresc s&ncerci cumplita crim. cu multe ore nu&i cresta spr%nceana fiin'ei dragi, n&o scrie cu peni'a i las&i linitea i nepri(ana, tipar de frumuse'e las&i )ia'a8 au f&i ce )reai, !tr%ne str%m!, #n )ers ea )a #ntineri cu c(ip neters...

20
/(ip de femeie firea 'i&a sculptat, stp%n&stp%n%7 s%ngele&n smerenii ca de femeie&i #ns ne&n)'at cu nestatornicii i iretenii.

Ai oc(ii ei, dar nu&s )icleni i&i las pe ce contempl strluciri din )remi, !r!atul eti, ce sco'i femei din cas i oc(ii, ai !r!a'ilor, #i c(emi. +rsit femeie, firea cea ad%nc te&a 'inut drag dndu&'i tipare fine, m&a pgu!it de tine dndu&'i #nc un nu&tiu&ce netre!nic pentru mine... e te&a ales femeii s&i dai trupul, a mea s fie mierea i&al ei stupul.

'1
/a muzei, mie nu mi se #nt%mpl, st%rnit de nu tiu ce )opsit portret i )du)ind a cerurilor t%mpl frumosul frumuse'ii s%&l repet i s&l asemui prea seme', cu luna, cu soarele ori perlele din mri, cu&Aprilul nins de flori #ntotdeauna, su!, necuprins, rotundul unei zri. Doar ade)rul scriu, precum a mamei iu!indu&i fiul, dragostea mi&o simt, c(iar dac n&are scliptul aramei din sfenicele cerului, de&argint... &i scrie al'ii )or!ele #n )%nt, eu n&am s laud ce nu )reau s )%nd8

22
1glinda nu m&arat c& !tr%n, c%nd tinere'ea, tu, sunte'i de&olalt, dar c%nd te )d mucat de timp, rm%n fr de zile su! a mor'ii dalt. Port (aina&'i de frumos i eu acum, )em%nt care fiin'a 'i&o cunoate. /um am putut s m desprind din fum i s m nasc ;nainte de&a m nate, 1, dragule, pzete&te a)ar, eu sufletul, cu )eg(ea mea a0ungu&l i inima&'i feresc asemeni doar !tr%nei doici care&i )eg(eaz pruncul. nima&mi dai c%nd inima&mi se sparge;. De mult a mea e, darul nu&l #ntoarce8
1+ 1,

S40*)* "

23
Asemeni c&un actor c%rpaci, ce&n scen pe l%ng rol, #mpins de fric trece, sau precum fiara&i scade #n aren !elugul ei de furii, se&n'elege c sunt i eu, cel fr de speran' &ceremonia dragostei, celesta, o uit, #n)ins de trista&mi cutezan', plin de iu!ire&i0oc iu!irii festa. 1, ai!%&atuncea )ersu&mi elocin'a de&ai pune pre)estirile #n rim, sl)indu&i dragostei nes!iun'a mai mult dec%t cu)intele eAprim... n)a' dar, de fil s te&apropii i&ndrgostit s po'i citi cu oc(ii8

24
1c(iul, pe placa inimii mi&a scris, pictor timid, #ntreaga&'i frumuse'e i&o ran&i trupu&ncon0ur%nd ca&n )is mira0ul perspecti)ei cu dulci fe'e c numai pictoru&ar putea afla ade)ratul c(ip pictat, cel care #n inima&atelier )a sta al crui geam pri)irea ta #mi pare. ezi, oc(ii mei li&s oc(ilor ro!i'i, picteaz&ai mei i&ai ti, )itrai de temple 'in loc ferestrei mele, str0ui'i de soarele ce )ine s&i contemple. i totui, oc(ii spun numai ce )d, i ei nu citesc al inimii prpd.

'*
S #i lsm pe cei iu!i'i de stele cu fal pu!lic i seme'ii, eu am norocul nelegat de ele al altei, nesperate !ucurii. /ei rsf'a'i de prin'i irosesc frunze

ca aurul din floare, scuturat, #i tinuie trufiile ascunse, dar lesne ei din glorie decad. 3z!oinicul cu&o mie de trofee, odat&nfr%nt, din cartea cinstei ras, ruinii&i sorocit i&ntr&o sc%nteie de clip, #n uitare este tras. erice sunt. m tiu iu!it, iu!esc, nimic nu m&n)r0!ete, nu&n)r0!esc.

26
Domn al iu!irii mele, iart&mi scrisa slu0indu&te respectuos, )asal, aceste )or!e nu&s trufae7 li s&a menit s te a0ung fr fal. Poate c&mi este prea srac prinosul i despuiat de oarecari cu)inte, aluncea !l%nd ai s&i acoperi osul cu g%ndurile tale ca&n )eminte. P%n c%nd steaua ce&mi slu0i&n micare cu sf%nt&nf'iare m 'intete i&i pune pe iu!irea&n dez!inare o (ain demn celui ce&'i slu0ete. ot spune&a!ia c%t mi&i fptura&'i scump, dar pn&atunci eu capu&mi 'in #n um!r..
1$ 1%

S40*)* "

27
/%nd ostenit #n pat mi&e dat s lunec, muncit de lungile&mi cltorii, pornesc din nou la drum i nu&mi #ntunec sim'irile, c%nd trupul osteni. Din um!ra&n care zac #mi #ndrept g%ndul spre tine, ca un )a0nic pelerin cu pleoape&nc(ise fumul str!%tndu&l cum or!ul taie !eznele, deplin. i totui )zul fr )z te c(eam, um!ra&i trimite ca pe&un giu)aier !tut #n noaptea, d%ndu&i spaimei )am i&ntinerindu&i stelele din cer... ezi, !ra'ul ziua, gndu&n noaptea grea am%ndurora lunitea ne&o ia.

'$
6ericea stare cum )oi do!%ndi&o, norocul somnului c%nd mi&e furat, c%nd noaptea nu&m!l%nzete cruda ziu, c%nd noapte&zi, le tiu cu loc sc(im!at-, Dei, r%)nind domnia&i sunt ri)ale, lupt%nd cu mine, iat, se&n'eleg prin trud una, cealalt cu 0ale, c nu&s #n prea0ma ta. Ins m leg zilei s%&i spui c tu o faci frumoas, n&o calc norii, dac&n prea0m eti, iar nop'ii, cea cu oac(e mtas, #i dau #ncredin'area c&o slu0eti. ar ziua&mi trece distil%nd )eninul i&aduce noaptea, dup c(inuri, c(inul..

'%
Dizgra'iatul sunt, (ulit de soart, sunt singuraticul ce tul!ur, crunt, cu lacrimile, cerul i m poart #n mine g%ndul pierderii, afund. /u cei !oga'i #n )ise )reau s semn,

i le&a deprinde !unul meteug cu care&acum cel mai pu'in m%&ngemn, eu orice am, departe&s de !elug8 Acestea le g%ndesc i&mi port dispe'ul dar c%nd fr de )este te e)oc sunt ca pri)ig(etoarea, c%ntre'ul suind sine por'i de cer un imn de foc. ogat sunt, dragoste reamintit i nu sc(im! cu a regilor ursit...

30
/%nd la taifasul g%ndurilor !une le c(em la mine, glasuri din trecut depl%ng speran'e ce&n deertciune s&au stins i timpu&mi 0elui, cel pierdut. De lacrim strin, oc(iul #i pl%nge pe !unii prieteni ce #n moarte&s dui, C iu!iri cu c(ipuri terse C i&i rsfr%nge #n lacrim, pe cei de dup ui... " mai frm%nt pierderile c%te le&am #ncercat c%nd)a i seam dau, pltesc din nou imagini mo(or%te ce, )ii, odat m #ncon0urau. e m g%ndesc la tine, prieten drag, tot ce&a furat, mi&ntoarce timpu&n prag.
20 21

S40*)* "

(1
Ai inimile toate&ntr&al tu suflet, pe care eu pierdute le&am crezut, domnesc #n el iu!iri cu dulce sunet i prietenii ce #i tiam #n lut. 1, c%te sfinte lacrime supuse iu!irea prea&cucernic% mi&a smuls, dau )am pentru&at%tea )ie'i rpuse ce #nluntrul tu poate au curs8 Eti cripta&n care dragostea mea zace, trofee strlucite&n ea )zum7 m&ai smuls din multele&i iu!iri i&n pace, ce&a fost al altora i&al tu acum. n tine&i )d pe to'i ce i&am iu!it i tu, prin ei, #ntreg m&ai do!%ndit..

32
ei supra)ie'ui acelei zile c%nd moartea, lutu&n lut mi&o risipi i )ersurile )ei citi, umile ale aceluia ce te&ndrgi. De le compari #'i )or prea&n)ec(ite, um!rite de&alte pene, dar iu!ind nu rimele ce nu&s meteugite, ciforma&n care&am )rut s te cuprind, g%ndi&)ei. *"uza prietenului poate cu )remile cresc%nd ar fi suit i&n locul, al iu!irii lui curate, alte minuni l&ar fi #mpodo!it.D oe'ii, azi, #i au )irtutea&n stil, #n dragoste, poetul cel umil...

33
zut&am diminea'a ce, monarc, mun'i lumina i #n)erzite mlatini i sruta cu du( alc(imic parc c(ipul de aur al #ntinsei pa0iti. Dar mai )zui cum nourii, #n gloat,

pocindu&o, o&ntunecau de sus i&o mai )zui trg%ndu&se, uitat, din )ile ruinii spre apus. i mie soarele&ntr&o diminea' mirtul splendorii pe&a mea frunte&a prins, o or doar mi l&a lsat pe fa' i mi l&a smuls al norilor cuprins... ar tot mi&e drag, dizgra'ia nu&l )ede lumetii sori #i seamn, au pete8

34.
@u mi&ai fgduit o zi ferice i fr manta&mi am pornit la drum su! norii #ncep%nd s #i ridice ca s te&ascund, putredul lor fum. 5u e destul, c%nd norii&i spargi cu geana, c(ipiil !tut de ploi s&l aureti, nu e de&a0uns cu ir s&mi )indeci rana ruinea dac nu mi&o lecuieti8 /in'a ta nu&mi este leacul, mie, celui ce port a umilin'ei cruce, cu prea pu'in m%(nirea i&o su!'ie celui care po)ara trist&i duce... l%ngi, Bacrimile tale grele sunt perlele ce te pltesc de rele...
22

(*
5u te&ntrista mai mult dec%t se cade, iz)orul are m%l i roza g(impi lun i soare C norii #i str!ate. /e&n mugur zace putred n&ai s sc(im!i. 1mu&i supus erorii i eu #nsumi, greelile iertndu&'i, m corup, ru&ndulcindu&l i rm%n cu pl%nsu&mi pcatul s&l #mpiedic s ia trup. Eroarea 'i&o cunosc i&acuzatorul de)ine astfel a)ocatul tu, lupt #mpotri)a mea i sunt iz)orul rz!oiului #ntre frumos i ru. ulcelui (o' ce prad, de neferice, m #n)oiesc acum s&ifiu complice.

36
5oi doi cu)ine&se s fim tot doi, dei iu!irile ni&s #ntr&olalt, cad asupr&mi spaime i noroi, fptura ta, rm%n neptat... Dou iu!iri legate doar c&unfir sunt !%ntuite de&o fier!inte ur7 nu tul!ur tiparele su!'iri dar desftrii ore dulci #i fur. 5&am s&'i apar mereu #n drum, n&a )rea s #'i tir!esc m%ndria, dar se cade s nu m%&n)emntezi cu mila ta rpindu&i numele ce&l por'i, carate... nu faci astfel8 @e iu!esc i&n tain i fiind al meu, e&a mea i !una&'i faim8
23

S40*)* "

37
5e)olnicului tata care&i umple cu seme'ia fiului m%ndria, i eu, cel sc(ilodit de spaime scumpe, #mi iau din tine toat !ucuria. /ci ale tale&s cinuri i a)ere,

prisos de frumuse'e i de g%nd, coroana lor #i afl&mperec(ere cu fruntea ta creia ser) #i sunt. i nu m cred sc(ilod, nu port dispre'ul c%t um!ra lor i&asupra mea sttu i&s cel ce gust cel mai !ine pre'ul7 nu-s altfel dec%t cio! din tine, nu8 u #'i menesc !eluguri i splendori i&s fericit aa de zece ori8

($
/e&ar mai putea s mai scorneasc muza, c%nd )ersul meu cu tine&l umpli i c%nd 'i&eti i oaspele i cluza, #n foi de r%nd cum te&a putea i)i , ?ie s&'i mul'umeti de&am scris )reo fil #n stare su! pri)irea ta s stea7 nu&s prostul ce lumina ta su!til di)in n%scocitoare s n&o ia8 A zecea "uz fii, tu ce&nzecire pe celelalte nou le #ntreci7 las&i pe cei pe care&o s&i inspire fptura ta, s dinuie #n )eci. uza&mi #nc%nt&aceste )remuri str%m!e-, Eu truda&mi port, tu, laurii pe t%mple...
24

(%
4, faima cum a iz!uti s&o laud c%nd eti din mine cea mai !un parte , /e rost are #n mine s te caut, tu, eu7 de&olalt, cine ne desparte, /u)ine&se cu dez!inate um!re iu!irile s le&mpr'im #n dou, doar astfel am s pot s&'i drui, scumpe, tot ce&i al tu, cu&nf'iare nou. A!sen', tu8 Durere&a despr'irii rgazul numai te mai #ndulcete, timp desftat cu flacra iu!irii c%nd dulce sim'i i )isul dulce crete... oi suntem. doar dintr&unul ne&am compus ifiecare&l c%nt pe cel dus...

40
Iu!ite, ia&mi iu!irile, pe toate, eti mai !ogat de le )ei do!%ndi, Iu!irea nu mi&o crezi iu!ire poate, dar ea a ta este de c%nd o tii. De dragul meu dac&mi primeti iu!irea i&o c(eltui, nu te )oi fi !lestemat i totui te !lestem, de&i iai sclipirea fr s 'i&o doreti cu&ade)rat8 Iu!it t%l(ar, tu, (o'ul de miresme, te iert c%nd srcia mea o furi, iu!irii&i ier'i frdelegea lesne, mai greu frdelegile le&nduri. , desfr%nat ce sc(im!i #n !ine r%ul nu&mi fi duman, c(iar dac&mi eti clul8
'*

S40*)* "

)1
"runtele pcate&n care cade inima ta, de&o prsesc o clip, li&s pe msura anilor ti poate, ispitele c%nd te urmeaz&n prip. Eti no!il, deci eti prada cea de seam, frumos, st%rneti asalturile numa; i ce !r!at, dac muierea&l c(eam, o )a lsa fr s&i fac suma , ai mie8 &ai fi putut s&mi ui'i conacul s&'i mustri frumuse'ea i&acel farmec ce te&a m%nat #ntr&#nsul s&'i faci )eacul i&a0unse dou 0urmin'i s darme. l ei, prin )ra0a #mplinind ispite, al tu, prin )ra0a care m ucide.,

42
/ ea i&a ta, nu&i singura&mi m%(nire, dei a fost duioasa mea iu!it c eti al ei, e marea mea 0elire,

i&i pierderea #n )eci ne ;nlocuit. 1, cruzi aman'i, tiu g%ndul ce ) iart. tu o iu!eti tiind c drag&mi este, tiind c te iu!esc ea doru&'i poart, de dragul tu eu iert toate aceste. Dac te pierd, ui!ita mea c%tig, pe ea de&o pierd, lui, soarta i&o aduce, C )oi ) gsi'i i&am s ) pierd, mi&e fric, )oi am%ndoi m rstigni'i pe cruce. ar tu eti eu i&s !ucuros7 aa sua) mira0, i ea e tot a mea8
26 27

S40*)* "

43
/lipesc i, iat, )d mai !ine oc(ii7 ziua ei str%ng imagini de prisos7 )is%nd, #ncerc de tine s&i apropii7 ei drum prin !ezne taie, luminos. @u, um!r dndu&i um!rei, strlucire, ce um!re ai mica&n singurt'i #n clar de zi cu clara&'i iz)odire, c%nd oc(ilor ce nu )d li te&ar%'i , Pri)iri !ucuroase&i dau s&ng(it icoana ta #n zori, c%nd nu&i t%rziu7 de cade noaptea forma&'i nlucit #n somn ad%nc, pe&oar!ele pleoape&o tiu... ilele&s nop'i, #n cale de nu&mi )ii, c%nd te )isez mi&i noaptea dulce zi8

44
@rista su!stan'&a crnii de&arfi g%nd pgu!itoarele (otare&a trece #n ciuda deprtrii, aduc%nd fptura ta ce&n alte zri petrece. 5&ar fi nimic piciorul meu de&ar sta departe de tr%mul ce te&ascunde, gndu&i mai sprinten i de tine&ar da, #nc(ipuindu&i cum te&ar'i i unde. 1, dar c nu&s g%nd #mi spune g%ndul, n&am cum s sar peste noian de leg(e, #mi locuiesc pm%nt i ap trupul mi&e dat s&atept, mi&e dat numai )eg(e... m%nt i ap, ce ) mai pot cere, Doar lacrima, pedeaps i durere.

)*
Aer i foc, cu tine sunt oriunde & mi&e primul g%nd, al doilea&mi este dor, prezen'i i&a!sen'i ei trec peste secunde i le urmez prin repedele z!or. /%nd z!oar, elementele rapide solie tandr ctre tine duc, din patru, trupul dou pr'i di)ide i&i e melancolia mor'ii, 0ug. " recompun la loc c%nd mesagerii cei iu'i, trimii la tine&mi )in #n prag cu )eti prielnice&n lumina serii, )or!ind de sntate celui drag... &ascult, m !ucur de ce aflu, dar la tine cu&ntristare&i pornesc iar...

uSB
46
Sunt oc(i i inim&n rz!oi, li&i prada pri)irea ta, moie de )paie & oc(iu&'i refuz c(ipul i e gata i inima )ederea s 'i&o taie. #mi spune inima c&n ea rm%ne netul!urat de )reun oc(i, o !olt, iar oc(iul neag. cu sclipiri stp%ne ei cred c te rsfr%ng i se re)olt. /a s dezlege pricina, 0ura'ii

cotro!iesc de g%nduri )ec(i iatace #nc(iriate i decid ce spa'ii au oc(i i inim i&aa fac pace. c(iu&a primit icoana ta su!'ire iar inima, luntrica iu!ire...
M/ >{MM) '$ '%

S40*)* "

47
Inim, oc(i C #n pace s&au zidit, ca !uni )ecini acum #i fac ser)icii c%nd oc(iu&i de )ederea ta li(nit i inima mi&o fulger suplicii... 1c(iul petrece dac te&o )edea i inima&i c(emat la osp'ul ce&l zugr)esc i&apoi e gazd ea, iar musafirul #ndrgit e )zul. Iu!irea sau icoana ta #mi sunt apropiate c(iar de eti departe, te miti numai c%t 'ine al meu g%nd i eti cu mine p%n ctre moarte. e&adorm i ele cu trudit raz, inim, oc(i C #n locul lor )iiaz.

)$
/u gri0 c%nd a fost s plec la drum, mi&am ferecat pu'inele nimicuri cu g%ndul s le port doar eu i&acum ferite&s de )iclenele tertipuri. 6a' de tine, plea)&i tot ce&am str%ns tu, !l%nd alint i cazn totodat, tu, dintre dragi, cel drag, eti !un de pl%ns, #i eti lepdturii (oa'e prad. Pe tine nu te&am #ncuiat #n scrin, dar unde eti, fiindc&mi pari pe&aproape, te ferec #ntr&al inimii pu'in de unde lesne um!ra&'i o s&mi scape... i&acolo te&or gsi. Priind nego'ul, c(iar cinstea s&ar putea s fie (o'ul.

)%
eni&)a )remea c%nd cusururi numai ai s&mi gseti =dar oare )a )eni,> iu!irea 'i se )a sf%ri, dar tu m&ai deprins c 0udecata&'i )ei rosti. Acele timpuri c%nd strin )ei trece a!ia )or!indu&mi. 1c(iul tu iu!it peste iu!irile se )a petrece, a!ia micndu&i focul potolit. " trag din calea clipelor acele, luntrica&mi pustietate&o ar, scot #mpotri)&mi numai )or!e grele i&ndrept'ec cu)%ntul tu amar. i&e dat&a despr'irii sf%iere, de )reme ce iu!irea n&o pot cere.

50
"i&e greu s plec la drum c%nd 'inta&mi este fr de noim i s%&n)' mi&e dat de la tcere semnele aceste. * ?i&e drumul ctre prieten msurat8/alul, su! mine&mi poart nenorocul, #nco)oiat de tot ce&n mine simt, posomor%t, pare s tie 0ocul c drumul prelungindu&#l, m mint.

Afurisitul pinten ce&i st&n coaste mi&apropie amarul lui rspuns, #i !iciui geamtul cu )or!e proaste, dar pintenul pe mine m&a a0uns. i&mi spune geamtul. *Am !ucuria #n urma mea. In fa' doar m%nia...-

- . / 0 ! 0 11
*1
lu!indu&te, o iert, cru'at&i gloa!a ce m conduce lene)ind, !uimac, dar nu&i nimica, la #ntors ni&i gra!a, cu cai de pot&atunci o s se&ntreac. 1, dar la&ntoarcere m%r'oaga&mi oare cum s&o mai cru', a!ia de&i mic pasul, /(iar clrind pe )%nt a da strigare, la drum #ntins necunosc%nd popasul. Ea pasul cu aprinsu&mi dor nu&i 'ine, doru&i fcut din dragosti #mplinite, s z!oare deci ca gloa!ei s&i aline, certate des, rnitele copite. e merge&ncet la drumul #napoia, z!ura&)oi eu, ea mearg cum i&e )oia...

*'
Eogatul sunt de c(eia ce&l conduce la tinuita, dulcea lui comoar, ce&n oc(ii lui arareori strluce spre&a nu&i toci aa plcerea rar. De&aceea&s sr!torile solemne )enind mai rar i&s anului dragi )etre, scule de pre' ne par ori diademe cu mult floase, strlucite pietre. Aa&i i timpul ce te&ncuie&n sipet, ca un dulap ce&nc(ide&n el caftane, o clip doar i&al fericirii scripet ne&nal' iar #n ore diafane. l)it&mi fii, mrea' cutezan', #n)ing, de&mi )ii, c%nd pleci #mi lai speran'.

3,
33

S40*)* ""

*(
Din ce eti plmdit c&n urm&'i um!l de um!re, milioane, un alai, /%nd fiecare are doar o um!r, tu pentru fiecare&o um!r ai. Descrie&l pe Adonis i&n tiparul ce te imit n&ai s te gseti, Elenei pe o!raz aaz%&i (arul i )ei fi tu #n straie elineti. E prim)ara dulce, +m!ra ta e, !elugul e mrinimia ta, te&aflm pe tine&n tot ce e )paie, form ferice&n toate )ei dura... u tine&i c(ipul gra'iei mai spornic, FSG dar nu&i cu tine nimeni mai statornic.

*)
1, mai frumoas este frumuse'ea, c%nd ade)rul o #mpodo!ete, frumoas%&i roza #ns nu s)etle'ea ci dulcele parfum o nemurete. /ulorile ce zugr)esc mceul i trandafirului i&aduc !elugul aceiai g(impi, rodi'i, i& acelai, )re0ul, #nal' #n suflarea )erii muguri. @ot farmecul ce&l are&i dat pri)irii, puirea lui e neluat&n seam, moare fr&a tri dar trandafirii murind, ei #n miresme se destram. i 7 i ni tineri, )ersu&mi #n cernite zile 8 credin'a )oastr&n )ers o s&o distile8

**
5ici marmuri princiare, nici morminte n&or supra)ie'ui acestor rime, dar tu )ei fi lumina ce aprinde piatra murdar&a )remii anonimei 3z!oi pustiitor )a sparge statui, )a p%r0oli a )arului lucrare, nici "arte cu&a lui spad, nici gealatu&i, rz!oiul, nu te&or trece #n uitare8 Potri)nic #ndurrilor i mor'ii, gsi&)ei sla)ei tale loc su! cer, su! oc(ii celor care )in i&ai sor'ii ce lumile le&mpinge ctre ger. H n s&'i !at&a 0udec'ii or )ersul te&arat celor ce te&ador%8

*+
DuGe iu!ire, #nnoiete&'i )laga, 'i&e dec%t pofta mai tocit tiul, A!ia (rnit azi, m%ine #ntreaga putere&o s&i )deasc ascunziul. 6ii dragoste, la fel, azi oc(ii&i saturi p%n a!ia clipesc de plintate, m%ine =primete&mi dar aceste sfaturi> s nu&i #ngreui du(ul cu !ucate. Estimpul ca oceanul s ne fie pe 'rmul cruia )in doi logodnici )is%nd #ntre a apelor sti(ie #ntoarcerea iu!irii cu pai spornici. au ca o iarn fie, )reme&amar parc&ntreindu&l, dorul dup )ar.
Oft
34

*,
Sunt scla)ul tu, slu0indu&'i, se cu)ine p%ndindu&'i toana s&'i rsar #n cale7 n&am timp trit de&a&ntregul pentru mine i nici dorin'e n&am. Doar pe&ale tale. 5u mustru ora lunec%nd din lume c%nd, domn al meu, mi&ai dat #n paz ceasul i deprtrile le uit anume c%nd scla)ul #l cinsteti cu !un&r%masul... 5&am s cutez, gelos, s&ntre! cu team pe unde mergi, ci, ro!ul tu, m nrui #n #ntristare, dar, de !un seam, ferice&s cei crora ziua&'i drui. ar dragostea ce&'i port nu )ede, tmp, nimic din ce cu tine se #nt%mpl.

*$
"i&e dat s&'i fiu doar ro!, ascuns&mi este plcerea care&'i dedulcete glasul, nu 0induiesc minutele aceste, sunt sluga doar, ce&'i 0induie rgazul. 1, las&m%8 In )oia ta rm%n cel ce&a fost li!er i acum capti) e, sunt r!dtorul, um!ra ta&i stp%n i n&am, s m #mpotri)esc, moti)e. 6ii unde )reai i )rerea ta e lege, timpul 'i&e dat s&l c(eltui, ai putere s&'i stp%neti a)utul, deci petrece i iart%&te, dac&'i aduci durere. unt cel ce&ateapt, iad am eu n suflet i !inele ori rul nu 'i&l 0udec.
(*

S40*)* ""

*%
Din tot ce este de n&ar fi nimica ci totu&afost, destinul ne&a min'it8 @rudind i nscocind, ne;ncearc frica, nsc%nd un prunc ;nainte zmislit. 1, soarelui, rotirile & cinci sute & de i&a putea #ntoarce #ndrt

#n )reun ceasclo) cu file descusute, imaginea&ntre semne&a )rea s&'i )d. "ai )ec(ii&'i pricepeau cum se cu)ine minunea calm&a trupului, secreta. l&am #ntrecut, ori ei g%ndeau mai !ine, iar soarele&i rotea la fel careta , tr%nii se muncir a&i desface culorile&n icoane mai srace.

60
/um )alurile cresc peste prundiuri, minute curg spre moarte&n z!or ne!un, locul i&l las fr ocoliuri celor din urm, care le rpun. @e nati #ntr&a oceanului splendoare, prin )%rste curgi, dar @impul 'i&a sortit eclipse, lupte lae i surpare, de)lmind tot ce 'i&a druit. @ot ce&i )igoare @impul #nco)oaie, fruntea 'i&o taie cu #ncre'ituri cu&a)eri se&ndoap, )ia'a o despoaie, iar coasa lung n&ai cum s i&o furi. oar )ersul meu prin )remi se mai aude, sl)indu&te #n ciuda m%inii crude...
36

+1
Icoana ta )reai oc(ii s&mi desc(id #n noaptea grea cu monoton o!roc i&ai )rea s&mi fr%ngi )isarea picotit, c%nd pleoapa ta de&a mea #i !ate 0oc, "i&a0unge du(ul tu, cu )iclenie casa&mi desc(ide parc fr c(ei, #mi tul!ur ruine i somnie i geloziei tale&i d temei f 5u&mi por'i o dragoste at%t de&ad%nc, eu #ns lepd somn i nluciri, sunt )eg(etorul fr )is i #nc sunt temnicerul propriei iu!iri. unt treaz, iar tu eti treaz su! alte pleoape, de mine&ndep%rtat, de al'ii&aproape...

62
De dragostea de sine&i stp%nit fiin'a mea, orice cotlon din mine nu&i leac s&o m%ntuie, ea e zidit #n #n)eliul inimii prea&pline. 5u&i c(ip mai gra'ios, tipar mai m%ndru i nu&i ca mine nimenea mai teafr, eu gestu&mi pre'uiesc i&s gata #ntru aceeai sla) s m cred luceafr. Dar c%nd oglinda ade)ru&mi spune sunt t!citul de ne)oi i rele, pe dos mi&apare&amorul, o, ne!un e cel ce se crede #ndrgit de stele8 ar eu sunt tu, i dac te sl)esc, cu anii ti eu anii&mi zugr)esc.
37

S40*)* ""

63
a fi cel ce mi&i drag, ca mine&acum su! )tmarea timpului, o masc fr de s%nge i purt%nd, duium, #ncre'ituri, prinz%nd s&m!tr%neasc. /ltori&)a&n ani r%poi purt%nd din farmecul pe care&acum e rege

doar urme palide7 dispar pe r%nd comorile c%nd prim)ara trece. Pentru&acel timp m #ntresc i&a )rea cu'itul )%rstelor de fum i zloat pe cel iu!it s n&ai!&a cuteza din amintiri s&l 0ung(ie )reodat. u frumuse'ea i nestinsa fal pentru )ecie le&oi pstra&n cerneal..

64
d m%na timpului cum, crud, sfarm !ogatul pre' al )%rstelor tocite, )d turnuri cum din temelii se darm i !ronzul&scla) rugina cum l&#ng(ite7 )d oceanul cum #i m%n turma regatul 'rmurilor s&l de)ore, 'r%na scade, apa #i ia urma, pagu!a&i spor, ori spor pgu!itor e. /%nd am )zut sc(im!rile aceste, splendori ce sunt lsate s decad, ruina m&a&n)'at a ei po)este. @impul cu el ne ia iu!irea toat. oar moartea, g%ndurile&mi tot dezmiard i pl%nge numai ce )a fi s piard.

J
($ (%

S40*)* ""

+*
Aram, piatr, nesf%rit mare sunt #n puterea mor'ii ne ;n'elese, cum ar putea tiparele de floare plp%nda frumuse'e s&o pstreze, Du(ul de miere&al )erii cum s&ndure asediile )%ntului i gerul, 5ici st%ncile nu sunt at%t de dure su! g(eara timpului ce sparge fierul. I, g%nd amar, comori ce&i 0oac 0ocul cin; s le&ascund&n c(i)otul )ie'ii cine s&mpiedice, prdalnic, focul s 0efuiasc um!ra frumuse'ii, imeni cderii nu&i tir!ete mersul, doar din cerneala&ntunecat, )ersul.

66
Sc%r!it detot, iz!a)a mor'ii c(em, cel drept cerete, laul #i arog, ne)olnic, a magnificien'ii tog i g%ndul pur se stinge su! !lestem. /instirea&i #mpr'it grosolan, e p%ngrit casta feciorie, perfec'iunea&i fr%nt de urgie i&ngenunc(eat orice su!lim elan. A artei gur trnda)u&o astup, nerodul, iscusin'ii&i poruncete i ade)rul singur se smerete, ro!it mielului ce st s&l rup. cr!it detot, m&a stinge fr glas, dar dragostea, murind, cui s o las ,

67
Putreziciunea, o, de ce anume nelegiuirea !inecu)%nt%nd, )rea ca pcatul lui s #l #ndrume,

to)%ria&i stearp lud%nd, De ce !oind&o, fa'a s&i repete fur%ndu&i mor'ii, )iile culori , /e frumuse'i #n um!ra ei str)ede i do!%ndete um!re doar de flori, De ce triete c%nd e firea tears, srac azi de s%ngele&i curat, Ea&i )ede )isteria cu, #ntoars la mila lui, ctigu&mpu'inat. a se flete cu al lui a)ut, din )eac apus, #n )eacu&acesta slut8

68
1!razul & (arta unor zile moarte, farmecul, floare, se ntea, murea p%n s&a0ung semnele !astarde s&i locuiasc fruntea ca de stea. P%rul de aur cu aprins facl al celui mort s&l taie n&au )oit, l&au aezat pe&alt cap ca, scos din racl, s !ucure un cretet pleu)it. El ore sacre iari le co!oar fr gteli #n plus i fr grai, din )erdele strin nu&i face )ar, nu&i face din str)ec(e prad strai. l pune&n fa'a artei care minte tiparul frumuse'ii din morminte...
40

)1

S40*)* ""

+%
/e oc(iul tu din )ia'a ta desprinde sortit este s ai! c(ip deplin, graiuri i suflete )or s te&aline i c(iar dumanii&n laude te 'in. /u sla) forma ta se #n)em%nta i graiurile =aceleai> ce&'i )or!esc de)%lmesc cu)%ntul ce te&nc%nt cci dincolo de pleoapa ta citesc. Ele ce&i farmec #n ce eti #ncearc dup&a lor c(ip s&l 0udece i #l co!oar%&n !uruieni dospind de parc petalele 'i&acoper% cu m%l. 9# u 'i&i mireasa geamm. 5ucul tu g%nd, prea des te&a #n(itat cu )ulgul.

70
/ eti !lamat nu e al tu cusurul frumosul e )%nat de ponegrire el #i gra)eaz #n )zdu( conturul C cor! lunec%nd #n aerul su!'ire. Eti teafrJ, /le)etirea&'i 'ine partea i gestul 'i&l pe'ete i )igoarea7 floarea sua) i&o dorete moartea, iar tu #i pari, nepri(nit, floarea. 5u mai eti t%nr, (ituit, i pare&'i c nici iz!%nda n&o mai ai, fier!inte dar tot mai c(emi pri)iri de pizmtre'i in)idia&nnod%ndu&i #n cu)inte. nima rege&ar fi s te cunoasc, tJKfi :;<= 5f> Ke K;aK PLstra ne)r0mita masc.

,1
S nu m pl%ngi, dac&am s mor, pl%ngi numai c%t or s !at clopotele gra)e, )estind c&n um!ra mea stp%n (uma&i cu )iermii nscocirii ei scrna)e. Aceste )ersuri de le )ei parcurge nu&'i aminti de m%na ce&n )paie&'i le&a druit, m uite gndu&'i dulce, dac rememor%ndu&m te )aie'i... 1, )ersul ce&l citeti e&al amgirii, c%nd eu zac su! pm%nt cu&nc(is pleoap s nu&mi rosteti, !iet, numele & iu!irii l%ng morm%ntul meu, mormntu&i sap. ar #n'elep'ii, ce #n0ur 'i&i str%ngi, te )or !at0ocori, )z%nd c pl%ngi.

72
/%nd n&oi mai fii, s&or ne)oi s tie urmaii care dar mi te sorti, tu uit&m, ui!ire, pe )ecie, cci meritele nu&mi po'i do)edi. Doar dac #n )reo dulce nscocire ai s m&ar%'i i&n seam de&ai s&mi pui, acoperind pe mort, )reo strlucire cu care ade)rul darnic nu&i. "inciuna, dragostile s nu par nemeritat elogiu de&mi #nal'i, #ngroap& mi numele cu trupul, dar, s nu fim noi ruinea celorlal'i. ?)/?5C@t u sunt umilul, tu #mi eti amicul dispre'uit, de&l lauzi pe ridicul.

I
42 43

S40*)* ""

73
An mine )ezi un anotimp, t%rziul, cu !iete frunze C c%te)a,, niciuna, C din ramuri scutur%ndu&i str)eziul i&s psrile, linitii, cununa. In mine )ezi amurgu&acelei zile ce&n asfin'it ctre&ntuneric trage, noaptea&i rpune um!rele umile i&n sinea mor'ii totul doarme&n pace. #n mine #ntre)ezi luminiscen'e #n)pind, din anii tineri, scrumul pe patu&n care ultime esen'e, a!ia i)ite, le #ng(ite fumul. 9B tot ce )ezi, te&nal'i #n golul zrii, iu!ind acum ce m%ne&i al pierzrii.

74
6ii mul'umit, cel ce fiin'a&mi rupe fr de margini )a&ncerca s&mi care ciolanele, doar )ersu&o s ocupe #n g%ndul tu, uitatele tipare. In )ersu&acesta, de&ai s&l )ezi =e )ersul pe care 'i l&am #nc(inat doar 'ie> lutul #i cere lutul, ne;n'elesul, spiritul meu e&al tu, plmad )ie. Din )ia' pierzi doar resturile, coa0a, pierzi ce c%tig )iermii, #n morminte )a iz!%ndi custura, ucigaa, prea 0osnic s&o mai pstrezi #n minte. re'ul, el, stingerii luminii line acesta e i el #'i apar'ine.

,*
isului meu #i eti a )ie'ii (ran, eti ploaia repede ce ud glia7 cu tine lupt, p%ndind a ta icoan ca un zg%rcit ce&i afl !og'ia. Acum seme'ul sunt, ce&n )is se scald, acum #n calea finilor sunt paznic, acum cu tine m&a )roi de&olalt, acum norodu&l c(em la al meu praznic8 Ades m osptez cu&a ta pri)ire i alteori mi&nfiorez fiin'a, nealeg%nd )reo alt mul'umire dec%t de 'i&o atept, fgduin'a. stfel t%n0esc i m #ndop destul, sunt lacom ori sunt )enic nestul.

76
De ce mi&e sti(ul fr strluciri, lipsit de mldiere i sc(im!are, De ce nu&mi lunec sterpele pri)iri spre&a meteugului prea grea lucrare, De ce tot una spun i&mi #n)em%nt #n )ec(i sti(are sti(urile&moate7 pe nume& mi spune fiece cu)%nt i fiecare matca i&o cunoate... @u tii, iu!ire, doar de tine scriu, iu!irea este tot ce m inspir, aez cu)%ntul mort #ntr&unui )iu i risipesc ce al'ii risipir. a soarele i)it i&apoi apus, iu!irea&mi spune doar ce s&a mai spus.,
44 )*

S40*)* ""

77
1glinga&'i spune farmecul cum trece, cadranul picur minute moarte iar foile doar tu&mi )ei #n'elege, se scrie pentru tine&aceast carte. 1!razul plin de cute din oglind cu lutul spart de r%pe )a aduce i din cadran o um!r licrind spre )enicii o )ei )edea cum fuge. De&acuma tot ce&n minte nu se&aaz #ncredin'eaz&acestor file goale ca pruncii, ai memoriei, s )az un nou contur al g%ndurilor tale. ric%te r%nduri, m%na ta )or umple or s rodeasc%&n lomurile scumpe8

,$
/a muza mea te&am in)ocat, s&mi fie prielnic sfetnic dar #mi nrui mersul, c%nd al'ii uzurp%ndu&mi locul mie #n prea0ma ta a0ung s%&i sune )ersul. Pri)irea ta, fc%nd din mut un gure, i netiin'ei arip #i pune, ilustrei pene i&a adaos iure de gra'ii i sporit&n'elepciune. 6ii m%ndru doar de )ersul meu. /u gura el (ran din fptura ta mn%nc, tu, altor !arzi doar le c%rpeti msura, mie mi&adaugi frumuse'e #nc... ti toat arta mea i )ersu&mi faci din g%nd prostit, pricepere de )raci.

,%
/%nd reazim te )isam, tiam c scrisul din (arul tu #i trage&al lui noroc dar azi #n )ers port toamna i plictisul

i plictisul i muza altora le las loc. /red c&n'eleg, iu!ite, )rednic este de pene mai )estite al tu (ar, poetul ce #n )ers te po)estete ce&'i prad, #'i ofer&apoi #n dar. irtute&'i d, el ce )irtute fur, i doar a ta e frumuse'ea lui, cum 'i&a luat&o de pe fa', pur, nimic nu&'i d mai mult ce&n tine nu&il e cade s nu&i mul'umeti defel. Eti platnicul, datornicul e el8

$&
"i&e sla! m%na c%nd de tine scriu, un spirit nou c%nd te slu0ete. Simpla mea scris irosit%&i, tiu i&mi simt legat, de te c(eam, lim!a. ?i&e sla)a&ntindere de ape, grea purt%nd umile i seme'e p%nze7 neruinat de mic, luntrea mea su! galionul lui, pu'inu&i str%nse... Surpat #n )al a!ia m mai ridic, ad%ncuri fr de ad%nc el !ate7 apa ce&ng(ite luntrea&mi de nimic pe el #l duce #n singurtate. u&i caut )in, nu m%&nfr%nase firea, tot dragostea mi&a fost i pr!uirea...
46 47

S40*)* ""

$1
Am s a0ung s&'i dltui epitaful, )ei supra)ie'ui c%nd )oi fi lut i&astfel )ei fi nemuritor, c%nd praful #n tot ce&am fost m )a fi str!tut, @imp nemurit a0ung al tu nume eu mort pentru #ntreaga lume sunt, groapa comun )rea s m consume, tu&n oc(ii tuturora&'i ai morm%nt. Doar )ersul meu 'i&i cripta pe msur, nezmislite pleoape&o )or citi, noi graiuri, repet%nd a ta fptur, or s rsune, noi c%nd n&om mai fi... u )ei tri #n rimele&mi trufae pe !uzele fiin'elor urmae.

$'
5&ai fost perec(ea muzei mele, aa e, i lesne po'i s&i #n'elegi pe scri!ii ce !inecu)%nteaz #n )reo foaie pe cei iu!i'i, cu scula diatri!ii. Ba fel eti de frumos la c(ip i cuget i te #nal'i mai sus dec%t te laud i&n)enicit te&ai )rea cu altul, sunet, #n nou stamp c(ipul s 'i&l caut. S nu faci altfel8 /%nd )a fi s sune retoricile noii osanale s tii c mintea mea te recompune cu ade)rul (arurilor tale... e ocoleasc doar scorniri st%ngace ce n&au cu tinere'ea ta a face...

$(
5u i&am scornit o!razului tu dresuri, n&acop%r frumuse'ea su! )opsea credeam c ai destule #n'elesuri pentru poeticeasca trud&a mea. Iar muza de mi&a a'ipit oleac, a fost ca tu mai !ine s%&n'elegi c%t poate&o pan, de acum srac, s&aduc spor sim'irii tale&ntregi. @cerea mi&o acuzi, dar e mai !ine o glorie de mut #mprumut%nd, astfel nu tul!ur farmece di)ine ca al'ii sdind )ia'a pe morm%nt. ai mult )ia' #ntr&un oc(i pstrezi dec%t #n )ersul alor ti aezi8

$)
5u tiu s spun alt ade)r dec%t !ogatul g%nd c numai tu eti tu. Egalul cum s&'i aflu , Hotr%t, tiparu&i unic, cel ce te nscu. /ondeiele&s srace, ne#ntregi, cu)%ntului sclipiri de nu i&au dat, dar cel ce&a scris c tu eti tu,

#n )eci )a fi cinstit i pururi ludat8 S scrie doar ce&n tine a citit, lucrarea de copist s&i lauzi doar i faima lui )a crete negreit stilul, )or spune, e&ncrcat cu (ar. ?i6@l ti sluga laudelor, 1, m tem 1 M c lauda pieri&)a su! !lestem.
)$ )%

S40*)* ""

$*
E potolit muza mea, srmana, numai tlmacii sla)ei tale, iat, #n litere de aur moaie pana, scriind cu toate muzele deodat. 9%ndesc de !ine, altul gndu&mi scrie, copist cam necioplit, eu strig *Amin8la fiecare imn ce #l #n)ie condeiul cel de strlucire plin. Eti ludat i strig *Aa&i8- i&n turm adaug #nc laudei groza)e cu)inte =nerostite> spuse&n urm, dar primele urc%nd #n epitafe... u!ete&n al'ii )or!ele&puzderii i&n mine numai )ocile tcerii...

$+
Seme' #ntinde )ela poeziei cel ce de pre'ul tu este legat, cum g%ndul lui #nc(is #n creier fie&i morm%nt, matricea care l&a&nl'at. /e spirite pe creste i&au dus firea #nc%t lo)it de moarte&n fa'&i sunt , 5ici el, nici fra'ii lui de nicirea n&or s&mi uimeasc )ersul care&l c%nt. 5ici el, nici no!ilele lui )edenii care&i #neal oc(ii&n asfin'it n& or s&mi #n)ing liniti i mu'enii nicic%nd de teama lor n&am suferit. nd )ersu&i umpli lui, cu inspirare, al meu rm%ne fr de suflare.

$,
Adio, dar prea scump8 5emeritat e #n fa'a srciei mele pre'ul7 (riso)ul ce&i confer li!ertate nu&i i al meu, al meu e doar dispre'ul8 S te pstrez, dar cum , Su! stea umil sunt demn de a)u'iile&'i prea multei Pierdut #mi e temeiul, fr mil cu)intele&mi de tine )or s&asculte. 5u&'i tiai pre'ul c%nd mi&aifost aproape, te&ai #nelat crez%ndu&m&n'eleptul, lumina ce mi&ai dat o s se&ngroape #n tine, cum a fost i cum e dreptul. ifost al meu, cel ce cu fum se&alege. treaz, sunt nimic, numai #n )is sunt rege..

$$
De&ai )rea s m arunci pe rug i&n oc(ii etern&zeflemitori )oi fi ridicul, lupta&)oi #mpotri)&mi s&'i apropii )irtu'ile, tu, laul i nimicul... Stiindu&mi )ulnerarea cel mai !ine, un catastif s&l umplu&a fi #n stare cu lungul ir de fapte de ruine i&aa, pierz%ndu&m%, c%tigi splendoare. @otui i eu )oi iz!%ndi, desigur, c%nd e al tu tot ce&n fiin'a&mi zace cci )ezi, 0ignirea ce&mi aduc eu singur de dou ori m&a fericit, de&'i place... mi eti at%t de drag #nc%t, la ru, eroarea o #ncerc #n locul tu.
*&

$%
" lai, #mi spui, pentru prea multe patimi i te&n'elege firea&mi gurali), #mi spui c&s c(iop i gra!nic glezna&mi clatin, nu&'i stau nici cu o )or! #mpotri). 5u po'i, msura multelor prigoane s&o dai, iu!ire, c%nd #'i ies #n cale, cum #nsumi, #mi spun )or!ele dumane, fc%ndu&m strin fiin'ei tale. oi fi strin de pasul tu i gura dulcele nume n&o s 'i&l mai sune i n&am s&a0ung, profan, s&ntrec msura, trd%nd ce&a fost c%nd)a s ne adune. CirD, oar #mpotri)&mi )or!ele&am s caut. ce tu urti, nicic%nd nu pot s laud.

%&
+rte&m de )reai, f&o acuma, c%nd unii se muncesc s m dezic, i&aa cu ur #nso'ete&'i !ruma, dar nu mi te #ntoarce iar, mi&e fric...

/%nd inima )a ispi durerea, a!ia atunci s )ii, supus dezastru, nop'ii cu )iscol nu&i spori puterea ci doar ruina pri)eg(eaz&mi, astru. reai s m lai , " prsete p%n mrunte rane, alte, #mi sunt c(inul, lo)ete&m% ca astfel, #n 'r%n s&mi gust i eu, ne#mplinit, destinul. rict amar i nenoroc m&ateapt nu&s cu plecarea ta pe&aceeai treapt8

S40*)* ""

%1
Ba unii fala, cum se nasc, adast, al'ii o au #n )lag ori parale, unii&n !ulendre =noua mod proast8> al'ii #n oimi, la al'ii #ntr&un cal e... In lume fiecare&i are toana #n care&o !ucurie&n plus gsete, dar nu&s de mine, nu&mi co!or spr%nceana, c%nd soarta mea cu toate se&ntlnete. "ai mult iu!esc fptura&'i dec%t cinul, mul'imea de a)eri, podoa!e, (aine, ori cai i oimi i desftare7 plinul a)%ndu&l, am i ale lumii taine... G,f tata doar c de&mi iai tot, atunci m neagra srcie ma arunci8

%'
+n ru mau crunt dec%t s pleci po'i face tu ce&mi eti dat pe toat )ia'a mie-, Doar c%t iu!eti )ia'a&mi se desface, lungi, zilele su! um!ra ta s fie. De rul cel mai mare nu&mi tem )ia'a, c%nd rul cel mai muc st s&o suprime, alt rost g%ndesc s&mi lumineze fa'a, de tine&at%rn i&s fr tine nime;. 5u po'i; cu manierile prea dese s&mi tul!uri ziua. spaima&mi este plata i&astfel, cu temelii a!ia&n'elese iu!irea mi&o aez, de moarte gata... ine&i mereu frumos, cinstit i )iu, @u po'i s min'i i eu pot s nu tiu..
*' *(

S40*)* ""

%(
@riesc i cred c tu #mi por'i credin', c nu&s smintitul so' i&aa&n iu!ire, pri)irea ta e&aici, fgduin' dar inima n&o afl nicire. #n oc(ii ti cum ura nu se&aaz nu pot citi de m&au )%ndut, cum poate, altora, oc(ii, g%ndul li&l trdeaz cu licrul unor pri)iri ciudate. /erul, zidindu&te, a&nscris (risoa)e. numai iu!ire fa'a ta s poarte, i oc(ii s primeasc&n ore gra)e numai dulcea'a cea fr de moarte... ire i c(ip, de nu le lai g%lce)ei )a fi splendoarea ta cu mrul E)ei8

%)
/ei ce pot face rul i nu&lfac ne;ntunecnd lucirile clipitei, mic%nd pe al'ii, ei ca piatra zac, pstr%nd #nc(ise por'ile ispitei. Din mila cerului #i fac )em%nt, din rodul firii, !ani de c(eltuial, #i sunt stp%nii, al'ii slugi de r%nd ce&i caut la ei c(i)erniseal. E dulce&al florilor )ratic trup, trindu&i ori murind, tipare&alunge,

dar floarea, 0osnicii de o corup, de r%sul !uruienilor a0unge. rezit, se)a !uruienii, acr, nu&ntrece #n du(oare roza sacr...

%*
/e dulce tii s&'i faci neruinarea8 =)ierme mic%ndu&se #n crisalizi> 'i&e m%ndrul nume cu, m%n0it, floarea, pcatele&n parfume le #nc(izi. 9lasul ce spune&a zilelor, po)estea, erorile 'i le #nir, t%mp i te defima. @u cu toate&acestea !inecu)n'i orice renume str%m!. Sla #n tine )icii or s%&i fac, de ele eti ales s le fii (an, eroarea, frumuse'ea o #m!rac, i oc(iul, tot ce )ede&i diafan. , nu te crede&n (ar fr egal. prostul tocete cel mai dur pumnal8

96
/e&n tine&i str%m!, e&al tinere'ii oare, e fruct al tinere'ii al tu 0oc, unind de&olalt (ar i desfr%nare tu&i pui greelii gra'ia #n loc. Aa precum pe degetul reginei sticla neroad&i giu)aier ceresc, eroarea care se str)ede&n tine&i luat drept un g%nd #n'elep'esc. /%'i lupi n&ar #nela pe lume mielul de&arfi #n oaie lupul prefcut, pe c%'i n&ai su!0uga precum 'i&e felul, de te&ai slu0i de&ntregul tu a)ut, m%i cum eti8 Iu!indu&te, socot c eti al meu cu faima ta cu tot... W
*)

12
mi&a fost c%nd lungile&'i a!sen'e preau c&s darul anului, tr%mul cu ger i zile fr transparen'e al asprului Decem)rie !tr%nul... A!ia trecut neaua i&a fost )ar i toamn purt%nd prim)ara&n sine, ca )du)a, po)ara ei uoar care pe cel pierdut n&o s&nlumine. Dar mie mi&e nesuferit !elugul &0ind de orfan, fruct fr de printe, c%nd )ara nu&'i #nclin&n cale crugul i tac, fiindc nu eti, psri sfinte. e )or c%nta, pot lesne s atearn pe frunza #nc tremur%nd, iarn.

13
#n prim)ara ta mi&ai fost departe, pe c%nd Aprilie&ncerca, nocturn, un du( al tinere'ii s dearte i se&nso'ea #n danturi cu Saturn. 5ici tril de pasre, nici flori su!tile, lucind i&nmiresmate felurit nu m& au fcut s laud )ara&n file, nu le&am cules potirul rsrit. 5u m&a mirat a crinului zpad i n&am sl)it al rozei staco0iu7 ele te&ntruc(ipau fr tgad tipare&asemeni c(ipului tu )iu. Et e regseam, pri)indu&le, ecou al iernii ce m%&n)luie din nou.

S40*)* """
11
#nt%ia )iorea de&o )d, o mustru. *De unde&l ai parfumul, (o' plp%nd, 5u de pe !uzele&ndrgite, Bustrul 'i&l tragi din trupul drag ca din pm%nt.5 Pe crin #l cert #n m%na ta de&a0unge, pe mag(iran, #n p%r de 'i s&a prins, stau rozele pe g(impi. roia unge cu mir amiaza7 al!a lin s&a stins i o a treia farmecul 'i&l prad adug%ndu&i #nc, (o' mrunt, rsufletul, al tu, dar dintr&odat un )ierme trupul i&l de)or, crunt. in c%te tiu, nu&i floare #n poian s nu&i fac din dulcele tu (ran..

1-+nde eti, muz, Ai uitat pesemne s&l c%n'i pe cel ce&'i druiete )laga, te&n)erunez #n c%ntece

nedemne, mruntelor c(emri le dai #ntreaga ta patim, @e re#ntoarce dar s&aduci #n )ers tr%nda)ul timp, trecutul i #n auzul celui drag co!oar i di condeiului, miastr, scutul. 1, te ridic, muz8 6runtea celui mereu iu!it o ar multe cute, De e aa, las muza cum i&e felu&i ce timpul p%ngrete, s srute... &i dragostei ce timpu&i ia, smintitul7 fr%ngndu&i&l, #nco)oiat, cu'itul8 "Nl 4F&DG (8 (a"p
*+ *,

S40*)* """

1-1
4, muz tr%nda), de ce ignori c&i pictor ade)rul i icoan e frumuse'ea =ele&i sunt surori> i&i sunt astfel i cinstei tale man. Po'i spune. frumuse'e i&ade)r ne)oie n&au de pensuli i )opsele c%nd lunec prin timp i deprtri doar cu lumina c%t%&i str%ns&n ele. Deci, muz fr grai mai po'i s taci, c#nd frumuse'ea&n tine locuiete, Bas&o s dinuie i ai s&'i faci i 'ie laud ce nu plete. ot slu0!a ta, o, muz, s&o #ndrum. mai las&i #nc um!ra de acum8

1-,
Iu!irea&mi crete c(iar de&o crezi fira), iu!esc mai mult, dar nu&mi i)esc iu!irea, nu&i drmuiesc tria pe tara! i #nc n&o a0unge cle)etirea. /%nd)a, iu!ind =ferice timpu&acela8> c%ntam #n prim)eri amgitoare Aprilul cum #l c%nt filomela p%n c%nd zorii sunt stp%ni pe zare. 5u&i altfel )ara, nu&i mai pu'in dulce dec#t atunci c%nd ea c%nta. Acuma )ec(iul ei c%ntec ramu&ar )rea s&l culce7 tot ce&nflorete des, l&#ng(ite !ruma... ot fi asemeni filomelei, tac, l%sndu&te de glasul meu srac.

1-.
ai ce srac e tot ce&mi nate muza, c%nd, dac te&ar rsfr%nge, ar strluci7 dar totu&i gol, #n )an #i mic !uza, doar c%nd o laud, strunele&i sunt )ii. S nu m mustri dac nu pot scrie, pri)ete c(ipul ce&n oglind%&l ai, el nscocirile&mi #ntrece mie, prostindu&mi )ers, pricepere i grai. 5&ar fi pcat atunci s&i dreg )opseaua icoanei tale fr de cusur, /e i&ar dori dec%t s%&i c%nte steaua truditul )ers, ce altce)a s&i fur, ec%t aceast scris suferind te&ar'i mai !ine&n propria&'i oglind...

1-4
@u mie n&ai sOmi pari !tr%n nicic%nd, )ei Fi la fel cum te&a&nt%lnit pri)irea. 5u le&ai sc(im!at. @rei ierni s&au dus lu%nd de pe trei )eri, din codrii, strlucirea. @rei prim)eri #ntoarse&n toamne trei eu le&am trit i trei April, trei lunii de c%nd le&ai aprut oc(ilor mei tu, #nc )erde, ramur a lunii. ?i&e farmecul, minut pe un cadran, furat de neguri picur%ndu&i stropii7 culoarea doar, pe c(ipul diafan la fel o cred de nu m&neal oc(ii.

e&aceea strig, timp nou, ca du(ul mierii p%n s )ii, se stinse floarea )erii.

jj\f( M^M^ 1-5

(E^fcjfjj?

5u, dragostea nu&mi e idolatrie cel ce mi&e drag nu&i idol nicidecum, la fel mi&e c%ntecul i&i dat s fie doar unuia&nc%ntat, oric%nd, oricum8 Iu!irea&i !l%nd azi i m%ine&i !l%nd mereu statornic&i lumina ei, de&aceea )ersul c%ntecul i&l c%nt i pune doar pe&un singur g%nd temei. 6rumos, !l%nde'e, ade)r & rezum, frumos, !l%nde'e, ade)r C spun tot, cu)inte, trei, ce timpul mi&l consum, cu altele s le mai sc(im! nu pot. rumos, !l%nde'e, ade)r, rzle'e. un singur loc s&l umple or s&n)e'e.

1-6
/%nd )d, din (ronic, risipite )i'e, imagini care s&au micat mai ieri, din rime )ec(i, frumoasele domni'e i doamne stinse, falnici ca)aleri7 atunci, citind #n c%mpuri de !lazoane =m%n, picior, spr%ncean, oc(i de stea> cred c )opseaua terselor icoane )isa, se )ede, frumuse'ea ta. 3idic%nd laude, au fost profe'ii acestui timp i te prefigurau nai)i, g(icindu&'i doar lumina fe'ii al crei pre' ei #nc nu&l tiau... ar noi, urm%ndu&'i carul, cu alai 5 te&om luda, dar oare&n care grai,
*%

S40*)* """

1-2
Hei teama mea i nici proorocirea )is%ndu&i lumii zile ce&or s )in nu&i stp%nesc iu!irii mele firea C )erdict a; crei cumpeni nu se&nclin. Bunii prelnice&i #ndur eclipsa, de tot ce&am pre)estit r%d augurii, prezen'a s&a #ncununat cu lipsa i pace&aduc mslinii. Ai pdurii stropi clari de timp iu!irea mi&o consacr, ea&nfrunt, pur, ale mor'ii c(ipuri pe care le #ndur, din )ersul&lacr, pe c%nd ea protii&i pedepsete, tri!uri. fK ript&'i )or fi aceste )ersuri large morminte de tirani c%nd se )or sparge8

1-3
/e g%nd l&am plsmuit ls%nd cerneala s&mi lumineze inima, secret, ce&a mai putea scorni s&'i laud fala i dragostea&mi supus s 'i&o repet, 5imic, iu!ite, doar ca liturg(ia acelai lucru&n)' s&l spun mereu, nu socotesc )ec(i ce e )ec(i, trufia de a m crede tu, c%nd tu eti eu... 5u&s altele )irtu'ile iu!irii. ignor pul!erea, nedreptul g%nd i nu se las prad risipirii i din trecut #i face pa0 de r%nd. a&i i&nt%ia dragostei i)ire #ntreag pururi peste nruire...
60

1-1
1, s nu&mi spui c am un c(ip ce minte, de tine rupt, mi&i flacra #ntreag i pot pleca din mine, m pot )inde sufletu&mi las #n pieptul tu s treac... Acolo&i are dragostea&mi conacul i dac, pri!egind m%&ntorc la tine sunt cum am fost i mi&am adus, pri!eagul, apa ce&mi spal )ia'a de ruine. S nu le crezi, dei m&ncearc&adese, nes!uin'i ce&n s%nge&mi mai adast, n&a fi putut =ruinea nu m&apese> s plec din !inele care mi&e gazd... imic n&ar a)ea&n lume strlucire afar doar de tine, trandafire.

11E drept, am fost prin lume pelerinul #mpestri'at, cu c(ip de mscrici, mi&am irosit prea&plinul i pu'inul lo)it de&al suferin'ii mele !ici. /(ior% pri)it&am ade)rul, #ns trec%nd peste al rtcirii prag m&a&mpins #n tinere'e fa'a pl%ns i&am #n'eles c numai tu&mi eti drag. E totul nesf%rire, tiu misterul, iu!irea la&ncercare nu&mi mai pun, ci las s%&ifii tu zeul, temnicerul cel dulce&n seama cruia m&adun...

i&mi !un )enit la cerul tu, iu!ite, i&n um!ra ta curat m #nc(ide8
+1

S40*)* """

111
Dac 'i& drag, #nfrunt&n locu&mi soarta, iz)orul de nemernicii i&arare tot ce mi&a dat a fost de r%nd, daarta8 lumescul trai, lumeasc&n)erunare... #mi e stigmat i cui!rit #ntr&#nsa, ea sufletu&mi primete&n stp%nire, cum #i e dat pictorului p%nza, rm%ne numai de m pl%ngi, iu!ire. Eolna) !la0in #mi )oi sor!i oAalul, zilele&mi triste mi le )oi petrece, amar mi&i gustul i amar pocalul, dar altfel suferin'a nu )a trece. ndur&te de tot ce&ndur, iu!ire, dar mila ta #mi e tmduire...

11,
Iu!irea ta i mila, de pe frunte infame, n'uirile le terge, tot una&s dragosti, cle)etiri mrunte, c%nd gri0a ta, tot ce #ncerc premerge. Eti lumea mea, #ntreag i se cade s&mi aflu )ina numai de la tine, !ine i ru, mi&s cugetele toate supuse 'ie, 'ie 'i se&ncline8 /u tine piere orice&ngri0orare i nu )reau altul )ia'a s&mi cunoasc, le&nltur, )or!ele linguitoare cu doar #n'elepciunea mea erpeasc. redin'a&n )ia'a ta ce )ie arde, ce nu&i legat de tine surp&n moarte.

11.
Plec%nd, un oc(i mi&am z)or%t #n g%nd i&acela care pasul mi&l #ndrum cu el i&mparte slu0!a lumin%nd pe 0umtate doar, a0uns de !rum i nezidind #n suflet )reun contur de pasre rotindu&se ori floare, nu le rsfr%nge z!orul prin azur i&i pierde propriile lui tipare. / tot ce )ede, ginga sau inform, c(ip !l%nd ori prea (idoas creatur, colom!, cioar, )al, talaz enorm le modeleaz, 'ie pe msur... tt cuprinde, g%ndul tu l&adun i&ntoarce ade)rul #n minciun.

114
"emoria ce mi&o&ncunun cu tine !ea fierea linguirilor, monarc, ori oc(iul meu deprins s te&nlumine cu (ar alc(imic, dragostea&'i #ncarc astfel #nc%t pe montrii cruzi #i sc(im! #n (eru)imi ce 'i&s perec(e 'ie i curm rul numai c%t #i plim! peste conture raza aurie, 1, nu, e linguirea doar. 3egete mintea o d pe g%t, de&a rostogolul, oc(iul #i tie gustul ce&i priete i !uzelor le pregtete !olul... otr)it, inile sunt oar!e. oc(iul, iu!ind, e primul care&o soar!e.
63

-./0!0 111

115
"int rimele mai #nainte scrise

rostind c n&am s te&ndrgesc mai mult, nu&ntrezream, se pare, nici #n )ise nec(eltuitul dragostei tumult, nici timpul c%nt%rindu&l, cel ce calc edicte i fgduieli de regi, cel ce destram frumuse'ea sacr #n !l%nde min'i sdind frdelegi, "&a&mpiedicat a timpului surpare s&'i spun. *"i&eti drag cum nimeni n&a iu!it8pe c%nd eram stp%n al clipei rare i&o&ncoronam ferindu&o, smerit. f#g> u!irea&i prunc. #ntreaga lui lumin -m;f cK crete #nc, nu este deplin...

116
5u&s st)ili dou firi c%nd se cunun7 iu!irea nu&i cu&ade)rat iu!ire de se presc(im! i altcum rsun, dac o&ncearc fum i amgire. 1, nu, ea e #n)enicit limanul, neaplecat de oar!a )i0elie i&i cluz p%nzei pe oceanul ce nici mcar comorile nu&i tie. 5u&i mscriciul )remii, c(iar de&i las su! raza coasei, dulcea ei fptur, ea orele&i #nfrunt, cura0oas, p%n atunci c%nd m%na mor'ii&o fur. e mint i&s prins, pot spune linitit. n&am scris )reun r%nd i nimeni n&a iubit!
64

112
Po'i s&mi acuzi zg%rcenia, uit oare s te despgu!esc de tot ce&mi dai, uit drumul ctre tine, drumul care de paii mei cu lan'uri #l legai , Eat ci de )is ce mi&s necunoscute i timpului i&am dat al tu a)ut #nl'%nd pnze&n )%nturile mute departe s m duc de trecui. Adun%&le, greeli, f'rnicie tot ce&mpotri)&mi ar putea s stea, spr%nceana 'i&o #ncrunt, dar, )ai mie8 S nu m&aezi su!, !l%nd, ura ta... i mil. la&ncercare dac&am pus iu!irea ta statornic nespus8

113
Precum mai aprig pofta ne&o&ntr%t usturoiate zemuri, din fiertur, cum stm cu m%na !olii, mo(or%t, doftoricindu&ne fr msur, tot astfel, fiind plin de dulce miere, amare sa'ii le )%nez din oal i (uzurind mi& apropii cu plcere, fr s fiu !olna), culcu de !oal. Diploma'ia dragostei #mi pare c )indec dureri tmduite, pe teferi ea #i 'ine&n ascultare cu irul, al licorilor trezite. inim, de tine de&i !olna), gsete&n leacul ateptat, otra)..
+*

S40*)* """

111
/e leac !ui din lacrim de tim, curg%nd prin filtre dia)oleti, din frig, "i&e spaima )is i )isul spaime&anim i pierd c%nd sunt aproape de c%tig8 Al inimii trecut nemernic terge tot ce iu!irea&mi !inecu)%nta, oc(ii&mi golesc or!ita ca s&alerge su! ne!uneasc fr%ngere de stea. 1, ru !enefic8 Eine i mai !ine rz!at numai c%nd rul l&au !ut, iu!irea #nl'at pe ruine crete mai limpede ca la&nceput. lu0it de ru, cel care&a risipit i&ntoarce pierderile #ntreit.

1,-

/ruzimea ta de ieri azi m%&ndulcete i&nsenineaz% c(ipul meu durut, eala m&nco)oaie, dar firete &am ner)i de&aram ori de fier !tut. De&ai fost rnit i tu fr speran', s&ar crede c ai fost o )reme&n iad, dar eu, tiranul, n&am pus #n !alan' c%t am lo)it i c%t am #ndurat. 1, noaptea )ec(ile dureri le&a!ate, ce d%re&ad%nci #n )isul tu spam8 i rnile ni le #nc(ide, toate, cu tmduitor, umil !alsam. ici )inile nu pot s ne despart. m iart )ina ta i&a mea te iart.,

1,1
6ii 0osnic, 0osnic de eti socotit

a fi sau a nu fi pot fi totuna,


c%nd !ucuria ta s&a nruit, c%nd cei din 0ur i&adaug% minciuna8 De ce se&ndeamn&at%'ia oc(i ce )%nd fier!intelui meu s%nge s se&nc(ine7 m%ra)ii, m%r)iile )%n%nd, de ce aaz r%ul pe&al meu !ine, 5u, sunt ce sunt8 i nu pe&acelai prag, nu&mpart cu nimeni )inile i treapta, eu pot fi drept, ei str%m!%tate&i fac, murdar, oc(eanu&i ce&mi citete fapta... ul de&l )d cum crete i&l #ndur, oamenii&s ri i&s regi #n '%ri de ur8

1,,
?in filele de tine scrise&n minte cu litere fier!in'i, de neuitare, ce&s mai presus de slo)a mea cuminte cu care& nfrunt eternit'i i zare. Sau le )oi 'ine&n inim i&n fapte, tiindu&le d%inuitoarea fire nicic%nd pierdute&n risipiri i noapte i pururi rm%n%nd #n amintire, "emoria&mi #n prfuita&i raz doar scrisa ta #ntreag o re'ine, i dragostea&n r!o0 nu i&o cresteaz, ea crede doar cu)%ntul de la tine. " rintr&un alt semn la mine s te&aduc , A fi ca altul nimenea, uituc...
67

S40*)* """

1,.
1, nu, s nu te lauzi c m sc(im!i, zidindu&'i piramide i opreliti ce mie&mi par, strluminate timp, )em%ntul doar, al unei )ec(i pri)eliti8 5oi d%inuim pu'in i tu ascunzi #n um!re noi conture&m!%tr%nite, le credem rod al propriilor frun'i )isate i a!ia #ntrezrite... Hrisoa)ele&'i desfid i nu m mir de ce&i prezent i care ni&i trecutul, 'i&s amintirile un cimitir #n care&'i modelezi #n gra! lutul. ceasta&'i 0ur, la tristele&'i petreceri. om al credin'ei sunt c(iar de m seceri8

1,4
Iu!irea de mi&arfi )lstar domnesc, !astard al soartei poate i&arfi starea, ur%t de timp i 'inut drag7 cum cresc spinii&#ntre spini i #ntre ier!uri floarea. Pe ea nu #nt%mplarea o zidi, sur%ztorul fast ea nu&l #ndur

nu&i trece )remea&n ludroii c(iar dac moda ctre ele&o fur. Politiceasca erezie nu #i di0muiete clipele curate, iu!irea ei ce din iu!iri crescu nu piere&n ari'i, nici su! ploi nu cade. e!uniifie&mi martorii, cumin'ii triesc nelegiuit i mor ca sfin'ii.
+$

1,5
Ba ce s m #ntind su! !aldac(in, ce sunt onoarea, fastul i risipa, c%nd temelii am aezat deplin cu mai pu'in )ia' dec%t clipa , Pe ro!ii gra'iei eu i&am )zut pltind cu cele mai de pre' odoare du(ul parfumului contrafcut, )rednici de pl%ns, ro!i'i de contemplare. Smerenia mi&o las, sf%nt alint, primeti ofranda inimii, srac dar li!erJ, Acum a ta o simt, singur )rea #n pieptul tu s treac8 ugi, mincinosule, n&ai s pstrezi ce, fr de pri(an, #ntinezi8

1,6
1, tinere, ce po'i s miti cu pripa , 5isipu&n ornic, secera lui&clipa, +rcu ade)rat #'i e declinul, cei ce&'i sunt dragi descresc i ei ca )inul. 5atura, doamn peste sparte arce #naintezi, ea #ndrt te&ntoarce, ea are meteuguri, felurime, s sting timpul, ora s&o suprime. @e place, totui teme&te. o raz o&nt%rzie #n z!or, dar n&o pstreaz. %nd #i pltete ti(na, )ia'a ta e !anul ce&l arunc pe te0g(ea...
69

S40*)* """

1,2
In )remuri de demult, femeia !run, frumoas c(iar dispre'ul #l st%rnea, azi negrul motenete o cunun pe care frumuse'ii )ec(i i&o ia. Dar de c%nd m%na do!%ndete c(ipul de&aKmpodo!i cu dresuri c(ipul slut, se trece frumuse'ea ca nisipul i&i p%ng%rit&n cui!ul netiut. De&aceea&s negri oc(ii Doamnei mele cu&nlcrimate dolii #nso'i'i, pl%ng%ndu&le, se )ede, pe acele cu oc(i de sulimanuri zugr)i'i. i&aa cum sunt, triste'i c%nd le #ncearc " ele sunt #nsi frumuse'ea parc... P

1,3
@ot mai ades m&alint muzici gra)e mic%nd #n lemnul fericit o strun, )i!rat lin, de degete sua)e ce armonii metalice adun. "ici clape dia)oleti, care #n 0ocul )oios st%rnit de&al muzicii alint s #'i srute palma au norocul, #n timp ce eu, srmanul, ars de 0ind a )rea s&mi sc(im! azi !uzele, cu lemnul acelor 'ndri peste care, !l%nd, co!oar m%na dulce, eu, nedemnul, ce gura )ie pe lemn mort o )%nd... rimeasc&'i m%inile cla)iatura, iar mie druie&mi srutul, gura.
70

,1

S40*)* """

1,1
/%nd spiritul ocara #l descrete, fapta #i e desm' neruinat, ucide, minte i&n !lestem sporete, sl!ticit i crud i #ntinat. 5e#mpcat, dospind printre prime0dii, a!stras g%ndirii, fuge, i&a!ia prins, ne!un momeala caut, ca petii, #n mre0ile #ntinse dinadins.

Smintit c%nd (ituit e i c%nd prad, a!ia&n('at #'i scap i #l crezi fgduire, floare de zpad i&apoi ca&ntr&un amarnic )is stagnezi. o'i !nuim, tiindu&i putregaiul, c iadul lui ne dez)elete raiul,

1.5u&s sori, oc(ii iu!itei, nu sc%nteie roia&i gur ca m%rgeanu&n mri, de&i al! neaua, s%nul ei de ce e posomor%t, i&i noapte al ei pr-, tiu, din Damasc, al!e i roii roze cu care c(ipul nu&i e logodit, miresme tiu, st%rnind apoteoze strine de al Doamnei du( smerit, #mi place s&o ascult, dei&i mai scump auzului, o muzic,&i tiut, nu le&am )zut, zei'ele cum um!l dar ea, merg%nd, pete doar pe lut. i totui, 0ur pe cer, fptura&i rar cu nimeni i nimic nu se compar.

1.1
Asemeni frumuse'ilor trufae, despotic i tu eti, pe c%nd eu te&alint cu tandre c%ntece gingae, )iu giu)aier te cred, sclipind mereu. Si totui, unii cred c n&ai putere s #mi aduci al dragostei noroc, #nt%rzii s&i contest, dar #n tcere str%m!ul lor g%nd cu sil mi&l e)oc. Spre&a&mi do)edi c nu m mint, #ntreag, cldura )ocii, geamtul, 'i&nc(in. mi&e drag frumuse'ea ta cea neagr o spune&n locu&mi fiece suspin. IA a fapte neagr eti, fr tgad, ponegritorilor, prea dulce prad...

Mi
1.,
Iu!indu&'i oc(ii&n care se rsfr%nge pri)irea mea, de ei comptimit, #i )d, #n negru, cum #ncearc&a pl%nge cu mil tandr, inima&mi rnit. Si&ntr&ade)r, nici soarele ce suie spre cer, #n zori, nu p%lp%ie mai !l%nd, nici steaua dintr&a serii cet'uie nu aurete&amurguri i pm%nt. /um oc(ii ti rsar, #ndolia'ii, pl%ng%ndu&m, #n)luit ca&n fum, cuprins #n faldul tristei tale gra'ii, cu mila ta m #nso'esc de&acum. frumuse'ea neagr, pot s&o 0ur i&i (%d tot ce nu are&al tu contur..

1..
Sim'ire, te !lestem, tu, ce sim'irea cu prietenul de&olalt #mi rneti, n&a0unge, doar a mea, nefericirea, scla)iei i pe el #l druieti , Pe mine #nsumi c(inul crud m prinde, pe cellalt eu, luntric, #l a!soar!e, puterea ta ce& acapar%nd m )inde, c(in #ntreit m prinde&n lan'uri oar!e, #n pieptul tu )reau inima s&mi ferec, dar inima lui las&o&n li!ertate, eu ocroti&o&)oi din #ntuneric, din taini'a, a trupului meu poate. l po'i r%)ni, fiindc eu, tiu !ine, ; rm%n al tu, cu tot ce&i )iu #n mine..

1.4
Al tu e, recunosc, iar eu, se tie )oin'ei tales zlogit7 eu #nsumi cu)%ntu&mi calc c(em%nd alt c(ip s&n)ie i& ntors #n mine s&ndulceasc pl%nsu&mi. Dar tu&l opreti i nici el nu se&arat, eti lacom cu cel deprins, #n )reme, c(eza s&mi fie i cu&ndatorat, ro!it 'ie, m%na&i s m c(eme. /mtreas lacom, 'i&e spornic g%ndul ce&mi duce prietenu&n os%nd, prin 0udec'i t%r%t, #l sco'i datornic de mine&l rupi, ceri dragostei do!%nd8 l pierd, ne pierzi i tu, i !o! cu !o!ul Q&- pltete el, iar eu sunt )enic ro!ul...
73

S40*)* """

1.5
Au toate&un 0ind, tu&l ai pe&al tu, pe WIBB, i&alt WIBB, de pofte prisosit, te cere, e&un WIBB pentru oricare i ostil preadulcei liniti, el e numai )rere. Ai )rea #n 0indul tu nemrginit s&adaugi 0indul meu, cu&m!elugare, ori 0indul altora #ngduit #mi las 0indul fr #ndurareJ, /um mrile&s sporite de furtuni,

primind i ploaia&n matc, re)rsat, i tu, at%'ia WIBB #n WIBB i&aduni, )isezi s fii #n WIBB i mai !ogat. o'i c%'i sunt WIBB tu0induie&i mereu c&un singur WIBBpentru&al tu WIBB, doar eu..

1.6
Dac te mustr firea c&s pe&aproape, or!ete&i 0ur c&s al tu, c&s Will ce&ar )rea, #n tine, um!ra s i&o&ngroape, de Will fii plin, de&al lui du( su!til. El )rerea 'i&o )a #mplini, ne!unul, dorul cu dor )a logodi&n zadar. Singur de eti, mul'imii&i pari niciunul, el, singuru&i ro!it de al tu (ar. "ul'imea de m%&ng(ite, dat s&mi fie s trec, nenumrat, #ntr&al tu dor, nimicul meu, al tu nimic #l tie, cu taine dulci rnindu&te uor. &mi numele iu!it, iu!ete&mi&l i&atunci i eu 'i&s drag, cci eu sunt Will8
74 ,*

S40*)* 111

1.2
/e le faci oc(ilor, iu!ire oar!, Ei nici mcar nu )d ceea ce )d, tiu frumuse'ea ce&i, dar 'in de&olalt !ine i r%u, lumin i prpd. De i&au corupt pri)irile (aine, pri)iri ce sunt al necredin'ei rod, rsar #n golfuri de catarge pline, inima mea prinz%ndu&o&n n)od. S fie&acesta locul de&nt%lnire al lumii largi, cu&amgitor nisip, sau oc(ii mei, )zndu&l, cu iu!ire acoper cu nim! murdarul c(ip, flS c(ii&amndoi i inima&mi se las #ntr&a minciunii ran norocoas...

1.3
Ea 0ur c&i din ade)r, icoan, i eu o cred, dei minciuna&i simt, m )ede 0une fr de pri(an, ne#n)'at cu&al lumii )eted 0ind. " crede t%nr, dei !ine tie c zilele&mi mai !une&mi sunt trecut, i eu pare s&o cred i&n )iclenie, i&al ei i&al meu, ni&i ade)rul slut. Ea tace, minciunoasa. De ce oare nu&i spun c sunt !tr%n, cum de&am uitat , Eti un nai) al dragostei, uitare, a anilor c%'i ai cu&ade)rat8 i&astfel o mint, la r%ndu&i i ea minte, minciuna&i dintre )ini cea mai cuminte..

1.1
1, s nu&mi ceri s&'i spun c%t cruzime mi&aezi pe inim #n mii de c(ipuri, mai !ine oc(ii ti s m suprime dar fr%&ndem%natice tertipuri8 Spune&mi pe altul c iu!eti, dar oc(ii, c%nd eti cu mine, las&i s m&n)ie, de ce cu )icleuguri te apropii, c%nd !ra'u&mi s se apere nu tie, i totui, s te iert a )rea, iu!ire, numai )r0maii oc(i de&i )ei #ntoarce spre al'ii poate, focul lor su!'ire s se as)%rle ca sge'i din arce. i totui, nu. cum scad su! stele&nalte mcar ucide&m cu totu&ncalte...

146ii #n'eleapt, pe c%t eti de crud i pururi ne#ndurtoare. 6ie s nu capete glas m%(nirea&mi mut cu&

mprumutate )or!e de m%nie... Ar fi mai !ine, dac-te&a deprinde s&mi spui c m iu!eti, c(iar dac nu e aa cum )reau, aa precum #l )inde un doctor, pe !olna), cu )or! uie. 5&a )rea s fiu eu ro!ul deznde0dii, smintitul #n0ur%nd fr tgad7 nu&i ocolit lumea de prime0dii i pe&alt smintit, sminti'i rsar s&l cread, ostogolit, inima, #n cea', cu oc(i trufai s&o urmreti te&n)a'%8
76

141
Pe cinstea mea, nu oc(ii&mi te iu!esc, ei ce te tiu prelnic, nt%ng, doar inima, ce ei dispre'uiesc, #nne!unit& i gata s rsfr%ng. Auzul oapta&'i nu mi&a alintat, nici m%na po)%mit lin, de g(ea', nici miros i nici gust nu m&au c(emat la un osp' cu numai noi de fa'. /inci min'i, cinci sim'uri, nu m pot opri s fac un ser) din inima&mi zlud ce !r!teti elanuri prsi sprea&a se ro!i pedepsei tale, crud... %(nirea&mi doar cu&atta se alege. pedeaps&mi este i frdelege...

14,
Iu!ind, pctuiesc7 ur%nd, eti sf%nt, alungi nelegiuirea #ndrgirii dar, msurndu&ne, gsesc c&i !l%nd i&i dulce )ina mea, un fruct al firii. 5u gura ta au o ascult, copil cu !uze staco0ii ce mint i c(eam, !uze ce 0urmintele sigila i&al paturilor !un #l pun su! )am. /a s #mi fie legiuit amorul, sdete&mi c(ipu&n oc(ii ti #n care sunt al'ii&acum gata s&i sting dorul i&am s te&alint cu )i'e urctoare. e )ei ceri c%nd)a ce azi alungi, pe tine doar te )ei nega i&atunci...
77

S40*)* """

14.
/%nd gospodina, nzuind s prind penate )iet'i, #i las%&n prag pruncul din poal i apoi colind cotloanele ogrzii, '%ncul drag o 'ine&n loc i #i #ntoarce pasul, #i prinde poala, l%crim#nd uor, iar ea pare s nu&i aud glasul, 'intind acel nimic f%lf%itor. Aa i tu (imere&atep'i prin )reme, pe c%nd eu pruncul tu pri!eag rm%n, dar dac&'i pierzi speran'a, s se c(eme c m primeti ca fiu la al tu s%n... stfel m rog, cu pl%nsu&i de copil s&l re#ntorci #n )ia'a ta pe Will8

144
Am dragoti, dou, du( de&alint i fiere ce&n sufletu&mi, #nfrigurat, palpit. e&nt%iul du( !r!at cu p%r de miere cellalt e o muiere r%u )opsit. 9%ndind s m az)rle&n iad, ea )rea, femeie&dia)ol, ticloas cup, dndu&i t%rcoale, s&l #ndemne&a !ea pe #ngerul cel !lond i s&l corup. B&a prefcut #n dracJ, De&acum )a fi #ngemnat, um!ra lor s creasc, de mine&ndeprtat&ntru )ecii. 9(icesc #n raiuri, iadul cum se casc @WSKG ar sigur nu&s, nu tiu amara or, llJKBl c%nd dia)olul pe #nger #l de)or...
0**

,$

145
9ura de dragoste sculptat *+rsc8- #mi pare c optete. Primindu&o am 0alea toat, iar ea se&nduplec, firete, i graiu&mi mustr c nu&mi pare ca totdeauna dulce. El%nde #i las )or!ele s z!oare i nu&ncrcate de os%nde... Dup -+rsc8- rosti cu)inte, urm%ndu&se, ca ziua, nop'ii, rostogolind pe trepte sfinte un demon #n genunea mor'ii7 rsc8- +n fulger str!tu adaosul. *Pe tine nu...-

146
Eiet suflet, miez al lutului meu, lutul mereu ne)rednic, cine te&n)r%0!i, de ce 'i&i ars pe dinluntru scutul pe&afar nins cu dulci aurrii;, De ce sporit la pre' zideti conacul, al trupului, paraginii promis, c%nd )iermii&n el or s #i fac )eacul, Aa te )ei sf%ri, #n care )is , @riete doar din pagu!a, a slugii, !alan'a s&o #ngreui cu !elug, sc(im!i clipe sc%rna)e pe ore lucii, cu tine doar leg%nd prieteug8 rnit cu "oartea care ne desparte, nici moart, "oartea nu mai este "oarte.,
79

S40*)* """

142

Iu!irea mea nu&i fe!r pofticioas, !ea ca pe lapte tot ce e durere, r%)nete rul, poftelor se las pe care 0indul ei !olna) le cere. raciul iu!irii ce&o nutresc, g%ndirea, m%(nindu&se c uit tot ce&mi prescrie, m&a prsit, z!ur%nd spre nic%irea7 dorin'a&i moart, iruri n&o #n)ie. Sunt fr leac, eti mut, ra'iune, un z!ucium )enic m afund%&n spaim, g%ndirile, )or!irea&mi sunt ne!une i ade)ruri, inutil, #ngaim... a&i de te )isez, lumin sacr tu, dec%t iadul infinit mai neagr.

143
/e oc(i #mi puse dragostea&n or!ite, de mi&i )ederea minciunoas%, i unde mi&s cugetele risipite, str%m! cumpnind cu oc(iul oglindi, Dac&i frumos ce oc(iul meu str)ede, de ce se spune c n&ar fi aa , De nu&i astfel, iu!irea mea, s&ar crede c&i ade)rul str%m! su! pleoapa ta. 1, dragostea cum ar pri)i, prin lacrimi, cu oc(i cerni'i de 0ale i pri)eg(i, 5u&i de mirare, iar tu or! te datini, c%nd norii cresc pe !olt, soare )ec(i8 r!indu&m, )icleano, spune&mi unde #'i tinuieti pcatele imunde,
80

$1

S40*)* """

141
5u te iu!esc, /ruzimea ta m&apas, c%nd #mpotri)&mi partea ta o 'in8 9%ndindu&te, eu uit de tot, frumoas tiran, i de mine uit deplin, "i&s prieteni oare cei care te&acuz, #n fa'a celor ce&i alung apar, /%nd tu m cer'i, suspine port pe !uz i m rz!un pe mine #nsumi doar. /e dar m&ar face s nu pot, de&a pururi ro!ul s&'i fiu, urm%ndu&te&n restriti, c%nd #'i ador !elugul de cusururi numai c%nd oc(ii, poruncind, 'i&i miti, i&s dragi cei care )d, aa 'i&i )rerea, urte&m, eu mi&am pierdut )ederea.

15De unde&'i iai puterea ce se&aeaz pe inima&mi ce clatin nesa'ii i&n oc(ii ce&i #mpiedic s )az prin fum de raze, ale zilei gra'ii , Pcatele cum le #mpaci, de&mi pare c #n strfund de 0osnicii mrunte impui un rost i&n iscusin'i murdare !inele&i sf%nt, iar ce e ru e&n frunte , " faci s te iu!esc mai mult c%nd ur, pe unde treci, o semeni #n mul'ime, mi&e dat s #ndrgesc ce al'ii&n0ur, c nu&'i sunt drag, s nu mai afle nime;8 e te 'in drag, dup tot ce eti u # #g s&ar cu)eni i tu s m iu!eti8

151
Prea t%nr e amorul, dar tiu !ine c el e&acela ce ne&n'elep'ete, deci, dulce amgire se cu)ine, de&s )ino)at, s fii cel ce pltete. " )%nd, )%nz%ndu&te i !l%nde stele le sc(im! cu carne )ino)at, parc

i sufletul #i spune crnii mele c&n dragoste triumf, iar ea&ncearc trofeu r%)nit, #n toate s apar su! oc(ii mei, i cu m%ndrie um!l s&mi fie poate calul de po)ar care&i #mparte um!ra cu&a mea um!r. i&e g%ndul #mpcat, de&i zic *iu!ire-, c ea mi&e z!or i&mi e i nruire...

15,
Iu!indu&te, eu mint7 de&'i )ine r%ndul de dou ori s min'i i am%ndou minciunile #'i spurc legm%ntul din aternut iu!eti cu ur nou. Dar ce sunt dou 0urminte rupte, ;c%nd eu calc douzeci , Eu sunt sper0urul care din tine&ncearc% s se&nfrupte, sunt um!ra care&'i siluie conturul. i e pierdut g%ndul credin'ii&n tine, cci eu, 0ur%nd pe dulcea&'i !untate, pleoapa nu mi&am lsat s se&nlumine la focul tu cel cast, i&aa sunt poate e )eci, cel care minte, du( !olna), 0ur%nd numai pe tot ce e scrna)8
82

15.
Sta /upidon cu tor'a #n somnie p%n ce, iat, i&o rpi o z%n, muind cu gra! gingaa fclie #ntr&o f%nt%n&a dragostei, f%nt%n cu pururea #n)piat potirul i&nfier!%ntat de flcri dezm'ate p%n ce clocotul de)ine irul )indector al !olilor ciudate. Din oc(ii dragei tor'a&i ia )paia, iar /upidon m pune la&ncercare, paii&ndrept%ndu&mi&i, s caut !aia ca un !olna) ce n&are alinare. oar oc(ii ei #mi pare c&mi sunt leacul, c%nd /upidon #i #mplinete placul...

154
Al dragostei minuscul zeu dormea cu tor'a l%ng el, c%nd nimfe !l%nde nepri(nirii 0uruite,&a!ia de&l atingeau cu degete plp%nde, iar cea mai dulce focu&a ridicat =ce legiuni de inimi #nclzise>7 fu generalul poftei dezarmat de&un gest )irgin, i facla #n a!ise se stinse lin, #ntr&un iz)or tcut #n care focul dragostilor piere i&n)piaz% apa&n cui! de lut, #nzdr)enind pe cel fr putere. u!irea apa o&nfier!%nt, #ns 5 nu rcorete apa fa'a pl%ns.. H

C8KL"0S
J. 6rumoaselor fpturi le )rem )lstare & 4 $. De patruzeci de ierni c%nd s te&apropii & 4 R. Pri)indu&te&n oglind spune&i celui & : 2. De ce cu dulce risipire c(eltui & : 4. Acele ore care cu nesa'ii C 2 :. A iernii m%n n&o lsa s strice C < <. Iat. c%nd soarele, iz)or de gra'ii & S S. De ce&ascul'i muzicile cu m%(nire;, & S T. ?i&e team oc(i de )du) s lai & T JI. De dragoste ruine&i s n&ascul'i C T JJ. @e&nal'i cu c%t te&a cucerit declinul &lI J$. /%nd )d cum timpul curge pe cadrane &lI JR. De&aifi al tu, iu!ite8 @u, ce eti &lJ J2. Eu nu culeg din stele&n'elepciune &lJ J4. /%nd tiu c tot ce&n 0uru&ne )iiaz C J$ J:. De ce nu por'i cu mai su!tile arme CJ$ J<. /ine&mi )a crede )ersu&n care&nc(id &lR JS. /u&o zi a )erii poate s te semui, & JR JT. @ocete g(eara Beului, o, timpe & J2 $I. /(ip de femeie firea 'i&a sculptat &l2 $J. /a muzei, mie nu mi se #nt%mpl & J4 $$. 1glinda nu m&arat c& !tr%n CJ4 $R. Asemeni c&un actor c%rpaci, ce&n scen &l: $2. 1c(iul, pe placa inimii mi&a scris &l: $4. S #i lsm pe cei iu!i'i de stele &l< $:. Domn al iu!irii mele, iart&mi scrisa CJ< $<. /%nd ostenit #n pat mi&e dat s lunec &lS

$S. 6ericea stare cum )oi do!%ndi&o &lS $T. Dizgra'iatul sunt, (ulit de soart &lT 34 35

C8KL"0S
RI. /%nd la taifasul g%ndurilor !une C JT RJ. Ai inimile toate&ntr&al tu suflet & $I R$. ei supra)ie'ui acelei zile & $I RR. zul&am diminea'a ce, monarc & $J R2. @u mi&ai fgduit o zi ferice C $J R4. 5u te&ntrista mai mult dec%t se cade & $$ R:. 5oi doi cu)ine&se s fim lot doi & $$ R<. 5e)olnicului tat care&i umple & $R RS. /e&ar mai putea s mai scorneasc muza C $R RT. 1, faima cum a iz!uti s&o laud & $2 2I. Iu!ite, ia&mi iu!irile, pe toate & $2 2J. "runtele pcate&n care cade & $4 2$. / ea i&a ta, nu&i singura&mi m%(nire & $4 2R. /lipesc i, iat, )d mai !ine oc(ii C $: 22. @rista su!stan'&a crnii de&arfi g%nd & $: 24. Aer i foc, cu tine sunt oriunde &$< 2:. Sunt oc(i i inim&n rz!oi, li&i prada &$< 2<. Inim, oc(i & #n pace s&au zidit & $S 2S. /u gri0 c%nd a fost s plec la drum & $S 2T. eni&)a )remea c%nd cusururi numai C $T 4I. "i&e greu s plec la drum c%nd 'inta&mi este & $T 4J. Iu!indu&te, o iert, cru'at&i gloa!a C RJ 4$. Eogatul sunt de c(eia ce&l conduce & RJ 4R. Din ce eti plmdit c&n urm&'i um!l & R$ 42. 1, mai frumoas este frumuse'ea&R$ 44. 5ici marmuri princiare, nici morminte & RR 4:. Dulce iu!ire, #nnoiete&'i )laga & RR 4<. Sunt scla)ul tu, slu0indu&'i, se cu)ine & R2 4S. "i&e dat s&'i fiu doar ro!, ascuns&mi este & R2 4T. Din tot ce este de n&ar fi nimica - R4 :I. /um )alurile cresc peste prundiur & R4 :J. Icoana ta )reai oc(ii s&mi desc(id & R: :$. De dragostea de sine&i stp%nit & R: :R. a fi cel ce mi&i drag, ca mine&acum &R< :2. d m%na timpului cum crud sfarm &R< :4. Aram, piatr, nesf%rit mare & RS ::. Sc%r!it detot, iz!a)a mor'ii c(em & RS :<. Putreziciunea, o, de ce anume & RT :S. 1!razul & (arta unor zile moarte, & RT :T. /e oc(iul tu din )ia'a ta desprinde - 2I <I. / eti !lamat nu e al tu cusurul & 2I <J. S nu m pl%ngi, dac&am s mor, pl%ngi numai &2J <$. /%nd n&oi mai fi, s&or ne)oi s tie &2J <R. #n mine )ezi un anotimp, t%rziul & 2$ <2. 6ii mul'umit, cel ce fiin'a&mi rupe & 2$ <4. isului meu #i eti a )ie'ii (ran & 2R <:. De ce mi&e sti(ul fr strluciri & 2R <<. 1glinga&'i spune farmecul cum trece & 22 <S. /a muza mea te&am in)ocat, s&mi fie & 22 <T. /%nd reazim te )isam, tiam c scrisul & 24 SI. "i&e sla! m%na c%nd de tine scriu & 24 SJ. Am s a0ung s&'i dltui epitaful & 2: S$. 5&ai fost perec(ea muzei mele,&aa e & 2: SR. 5u i&am scornit o!razului tu dresuri &2< S2. 5u tiu s spun alt ade)r dec%t &2< S4. E potolit muza mea, srmana - 2S S:. Seme' #ntinde )ela poeziei - 2S S<. Adio, dar prea scump8 5emeritat e & 2T SS. De&ai )rea s m arunci pe rug i&n oc(ii & 2T ST. " lai, #mi spui, pentru prea multe patimi - 4I TI. +rle&m de )reai, f&o acuma & 4I TJ. Ba unii fala, cum se nasc, adast &4J

T$. +n ru mau crunt dec%t s pleci po'i face &4J TR. @riesc i cred c tu #mi por'i credin' & 4$ T2. /ei ce pot face rul i nu&lfac & 4$ T4. /e dulce tii s&'i faci neruinarea8 & 4R T:. /e&n tine&i str%m!, e&al tinere'ii oare & 4R T<. Iarn mi&a fost c%nd lungile&'i a!sen'e & 42 TS. In prim)ara ta mi&ai fost departe& 42 TT. #nt%ia )iorea de&o )d, o mustru & 44 JII. +nde eti, muz, Ai uitat pesemne & 44 JIJ. 1, muz tr%nda), de ce ignori & 4:
86 87

C8KL"0S
JI$. Iu!irea&mi crete c(iar de&o crezi fira) & 4: JIR. ai ce srac e lot ce&mi nate muza &4< JI2. @u mie n&ai s&mi pari !tr%n nicic%nd& 4< JI4. 5u, dragostea nu&mi e idolatrie & 4S JI:. /%nd )d, din (ronic, risipite )ile & 4S JI<. 5ici teama mea i nici proorocirea & 4T JIS. /e g%nd l&am plsmuit ls%nd cerneala & 4T JIT. 1, s nu&mi spui c am un c(ip ce minte & :I JJI. E drept, am fost prin lume pelerinul & :I JJJ. Dac 'i& drag, #nfrunt&n locu&mi soarta C :J JJ$. Iu!irea la i mila, de pe frunte & :J JJR. Plec%nd, un oc(i mi&am z)or%t #n g%nd & :$ JJ2. "emoria ce mi&o&ncunun cu tine C :$ JJ4. "int rimele mai #nainte scrise C :R JJ:. 5u&s st)ili dou firi c%nd se cunun & :R JJ<. Po'i s&mi acuzi zg%rcenia, uit oare & :2 JJS. Precum mai aprig pofta ne&o&ntrt C :2 JJT. /e leac !ui din lacrim de tim & :4 J$I. /ruzimea ta de ieri azi m&ndulcete C :4 J$J. 6ii 0osnic, 0osnic de eti socotit & :: J$$. ?in filele de tine scrise&n minte C :: J$R. 1, nu, s nu te lauzi c m sc(im!i & :< J$2. Iu!irea de mi&arfi )lstar domnesc C :< J$4. Ba ce s m #ntind su! !aldac(in & :S J$:. 1, tinere, ce po'i s miti cu pripa , C :S J$<. #n )remuri de demult, femeia !run & :T J$S. @ot mai ades m&alint muzici gra)e & :T J$T. /%nd spiritul ocara #l descrete C <I JRI. 5u&s sori, oc(ii iu!itei, nu sc%nteie C <I JRJ. Asemeni frumuse'ilor trufae C <J JR$. lu!indu&'i oc(ii&n care se rsfr%nge & <J JRR. Sim'ire, te !lestem, Iu, ce sim'irea & <$ JR2. Al tu e, recunosc, iar eu, se tie & <$ JR4. Au toate&un 0ind, tu&l ai pe&al tu, pe WIBB & <R JR:. Dac le mustr firea c&s pe&aproape & <R JR<. /e le faci oc(ilor, iu!ire oar!, & <2 JRS. Ea 0ur c&i din ade)r, icoan& <2 JRT. 1, s nu&mi ceri s&'i spun c%t cruzime & <4 J2I. 6ii #n'eleapt, pe ci eti de crud & <4 J2J. Pe cinstea mea, nu oc(ii&mi te iu!esc & <: J2$. Iu!ind, pctuiesc7 ur%nd, eli sf%nt & <: J2R. /%nd gospodina, nzuind s prind & << J22. Am dragoti, dou, du( de&alint i fiere & << J24. 9ura de dragoste sculptat & <S J2:. Eiet suflet, miez al lutului meu, lutul & <S J2<. Iu!irea mea nu&i fe!r pofticioas & <T J2S. /e oc(i #mi puse dragostea&n or!ite & <T J2T. 5u te iu!esc, /ruzimea ta m&apas & SI J4I. De unde&'i iai puterea ce se&aeaz & SI J4J. Prea t%nr e amorul, dar tiu !ine & SJ J4$. Iu!indu&te, eu mint7 de&'i )ine r%ndul & SJ J4R. Sta /upidon cu tor'a #n somnie & S$ J42. Al dragostei minuscul zeu dormea & S$

"n atenGia li!rarilor Ji &MnzNtorilor cu amNnuntul1

/ontra)aloarea tim!rului literar se depune #n contul +niunii KUKO Scriitorilor dm 3om%nia nr $4JJ.l&l<J JN31B, desc(is la E&Vr3, @ 6iliala sector J, Eucureti OOO H H