Sunteți pe pagina 1din 7

SUMAR BTR. NR. 1 1.

Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple i semirigide (metoda analitic) indic. AND 550 !! ". Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide (metoda analitic) indic. #D 1$$ "001 %. Normativ pentru e&ecu'ia tratamentelor bituminoase cu emulsie bituminoas cationic pe ba( de bitum modificat cu polimeri indic. AND 555 !!

SUMAR BTR. NR. 2 1. Normativ privind condi'iile e&ecu'ie a )mbrcmin'ilor bituminoase uoare indic. *D 1+ "000 ". ,nstruc'iuni te-nice pentru determinarea strii te-nice a drumurilor moderne indic. *D 155 "001 %. Normativ pentru determinarea capacit'ii de circula'ie a drumurilor publice indic. #D 1.! "000 /. 0ist 1eglementri te-nice pentru domeniul rutier 5. #rogramul de lucru al *omitetului 2e-nic de 3tandardi(are *2 1.$ 4Drumuri5 pentru anul "001

SUMAR BTR NR. 3 1. Normativ pentru e&ecu'ia tratamentelor bituminoase duble inverse pe )mbrcmin'i din beton de ciment indic. #D "1+ "001 ". 1egulament privind efectuarea recep'iilor lucrrilor i serviciilor de )ntre'inere i repara'ii curente la drumurile publice indic. AND 51/ "000 %. ,nstruc'iuni te-nice privind repararea i )ntre'inerea podurilor i pode'elor de osea din beton6 beton armat6 beton precomprimat i (idrie de piatr indic. *D !! "001

SUMAR BTR NR. 4 1. Normativ pentru e&ecu'ia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulo(itate discontinu indic. DD 50" "001. 2. ,nstruc'iuni privind activitatea districtului de drumuri indic. DD 505 "001. %. ,nstruc'iuni te-nice privind organi(area i efectuarea anc-etelor de circula'ie origine7 destina'ie. #regtirea datelor din anc-et )n vederea prelucrrii indic. DD 50+ "001.

SUMAR BTR. NR. 5 1. Normativ pentru prevenirea i remedierea defec'iunilor la )mbrcmin'ile rutiere moderne indic. AND 5/$ 1!!. ". 40ista standardelor cu caracter obligatoriu )n domeniul rutier5 care se va aplica tuturor activit'ilor de proiectare i e&ecu'ie a lucrrilor de drumuri i poduri de pe re'eaua de drumuri na'ionale. %. ,nstruc'iuni te-nice pentru determinarea stabilit'ii )n strat sub'ire a bitumului pentru drumuri. 8ncercarea 29:2 indic. AND 5%5 1!!$ /. ,nstruc'iuni te-nice pentru determinarea stabilit'ii )n strat sub'ire a bitumului pentru drumuri. 8ncercarea 129:2 indic. AND 5%+ 1!!$

SUMAR BTR. NR. 6 1. Normativ pentru e&ecu'ia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat indic. AND 55+ 1!!! 2. ;etodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utili(ate la lucrrile de drumuri indic. AND 551 1!!! 3. Normativ privind condi'iile te-nice de calitate ale emulsiile bituminoase cationice utili(ate la lucrrile de drumuri indic. AND 55" 1!!!

4. Normativ privind folosirea6 )ntre'inerea i repararea cldirilor din ramura drumuri indic. *D $5 "000

SUMAR BTR. NR. 7 1. Normativ privind aplicarea solu'iei antifisur din mortar asfaltic indic. AND 55! 1!!! ". Normativ privind aplicarea solu'iei antifisur din mi&turi asfaltice cu volum ridicat de goluri indic. AND 5+0 1!!! %. ,nstruc'iuni te-nice privind determinarea capacit'ii portante a drumurilor cu deflectometrul #-oni& ;0< 10 000 indic. AND 5+/ "000

SUMAR BTR. NR. 8 1. Normativ privind )mbrcmin'ile bituminoase cilindrate la cald6 reali(ate cu bitum modificat cu polimeri 7 ind. AND 5/! ". Normativ privind e&ecu'ia )mbrcmin'ilor bituminoase cilindrate la cald6 reali(ate din mi&turi asfaltice cu bitum aditivat 7 ind. AND 55% %. ,nstruc'iuni te-nice privind metodologia de determinare a planeit'ii suprafe'ei drumurilor cu a=utorul anali(atorului de profil longitudinal A#0 $" 7 ind. AND 5+% /. ,nstruc'iuni te-nice privind metodologia de determinare a planeit'ii suprafe'ei drumurilor cu a=utorul >?;# ,ntegratorului >, ind. A.N.D. 7 5+5

SUMAR BTR. NR. 9 1. 1evi(uirea reglementrii te-nice #D /+7"000 Normativ pentru calculul plcilor armate pe dou direc'ii la podurile de osea din beton armat ". Norme privind amena=area intersec'iilor la nivel din afara oraelor6 cu e&cep'ia celor giratorii ind. A.N.D. *D 1$% %. @,nstruc'iuni te-nice privind determinarea comportrii la oboseal a mi&turilor asfaltice cu ec-ipamentul A0A 7 ;A22A@ indic. AND 5/..

SUMAR BTR. NR. 10+11 1. @,nstruc'iunile privind protec'ia drumurilor publice pe timp de iarn6 combaterea lunecuului i a )n(pe(irii@ indicativ AND 5"57"000. ". ,nstruc'iunile privind planta'iile rutiere ind. AND 5+17"001.

SUMAR BTR. NR. 12 1. @Normativul privind proiectarea i folosirea aparatelor de rea(em din neopren la podurile de osea@ ind. *D +%7"000 ". Normativ privind lucrrile de )ntre'inere a )mbrcmintei bituminoase pe timp friguros ind AND 5%%7!$ %. Normativul privind reciclarea la rece a )mbrcmintei rutiere6 ind AND 5%"7!$

SUMAR BTR. NR. 13 1. @Normativul privind )ntre'inerea i repararea drumurilor publice@ ind. AND 55/7"00" ". Normativul privind proiectarea -idraulic a podurilor i pode'elor6 ind #D !57"00"

SUMAR BTR. NR. 14 1. ,nstruc'iuni privind modul de interven'ie )n ca(ul de(astrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice indic. AND 5+$ 7"00". ". Normativul pentru e&ecu'ia mi&turilor asfaltice drenante indic. AND 5++7"00" %.Normativul privind e&ecu'ia straturilor bituminoase foarte sub'iri la rece6 cu emulsie de bitum ind. AND 5"%7!5

SUMAR BTR. NR. 15 1. ,nstruc'iuni te-nice privind proiectarea6 e&ecu'ia6 revi(ia i )ntre'inerea drenurilor pentru drumuri publice indic. AND 51%7"00". ". Normativ privind e&ecu'ia la cald a )mbrcmin'ilor bituminoase pentru calea pe pod indic. AND 5/+ 7 1!!!.

SUMAR BTR. NR. 16


1. ,nstruc'iuni te-nice pentru utili(area mi&turilor asfaltice armate cu fibre tip #NA la

reali(area )mbrcmin'ilor rutiere indic. AND 5+.7"00" (1/ pag)


". Normativ privind aplicarea solu'iei antifisur din mi&turi asfaltice cu volum ridicat

de goluri @ indic. AND 5+0 !! ("0 pag. format >21)


%. Normativul pentru dimensionarea ranforsrilor cu beton de ciment ale sistemelor

rutiere rigide6 suple i semirigide5 ind. #D 1"/7"00" ("/ pag)


/. ,nstruc'iunile te-nice pentru stabilirea strii te-nice a unui pod ind. AND 5"" "00"

("" pag)

SUMAR BTR. NR. 17 1. Normativul pentru dimensionarea ranforsrilor cu strat din agregate naturale stabili(ate cu lian'i pu((olanici ale structurilor rutiere suple i semirigide ind. *D 15" 7 "001. (5. pagini) ". Normativ pentru e&ecutarea )mbrcmin'ilor rutiere din beton de ciment cu granulo(itate discontinu ind. *D 151 "001 (1+ pag.) %. Normativul privind e&ecu'ia i controlul calit'ii -idroi(ola'iei la poduri6 ind. AND 5$$ 7 "00". (1! pagini) /. Normativul privind lucrrile de )ntre'inere pentru remedierea degradrilor la )mbrcmin'ile rutiere bituminoase pe drumurile na'ionale reabilitate6 ind. AND 5$+7"00" (+ pagini)

SUMAR BTR. NR. 18 1. Normativul pentru reali(area mi&turilor asfaltice stabili(ate cu fibre de celulo( destinate e&ecutrii )mbrcmin'ilor bituminoase rutiere@ ind. AND nr. 5%!7"00" (11 pag.) ". Normativul privind reciclarea la cald a )mbrcmintei rutiere bituminoase@6 ind. AND 5$5 "00" (1$ pag.) %. Normativ pentru e&ecu'ia straturilor rutiere din agregate naturale stabili(ate cu lian'i pu((olanici ind. *D 1"$7"00" ("! pagini) 4. Normativul privind determinarea susceptibilit'ii la formarea fgaelor a mi&turilor asfaltice preparate la cald pentru )mbrcmin'i bituminoase@6 ind. AND 5$% "00" (1/ pag.) 5. Normativul privind criteriile de determinare a strii de viabilitate a podurilor de osea din beton6 beton armat i beton precomprimat@6 ind. *D 1%. 7 "00".

SUMAR BTR. NR. 19 1. ,nstruc'iuni te-nice pentru prepararea i punerea )n oper a mi&turilor asfaltice antifga5 indic. AND 5$07"00" (1$ pag.) ". ,nstruc'iuni te-nice privind confec'ionarea epruvetelor din mi&tura asfaltic utili(Bnd presa de compactare giratorie ind. AND nr. 5/171!!.. (5 pag.) %. ,nstruc'iuni te-nice privind determinarea modulului de elasticitate dinamic al mi&turilor asfaltice ind. AND 5/"7!. (. pag.) /. ,nstruc'iuni te-nice privind determinarea flua=ului static i dinamic al mi&turilor asfaltice ind. AND 5/%7!. (+ pag.) 5. Normativul privind determinarea compo(i'iei c-imice a bitumurilor prin cromatografie )n strat sub'ire cu detector de ioni(are )n flacra (*33 7 9,D). ;etoda ,A21:3*AN@6 ind. AND 5$/ "00" (. pag.) +. ,nstruc'iuni te-nice pentru utili(area mi&turilor asfaltice cu bitum modificat cu *A#3 la calea de poduri i la )mbrcmin'i rutiere indic. AND 5+!7"00" (1/ pag.)

SUMAR BTR. NR. 20 Articole re(erv 1. ,nstruc'iunile te-nice pentru e&ecutarea )mbrcmin'ilor din beton de ciment cu polimeri pentru poduri@ 7 ind. *D 1+!7"001C ("! pag.) ". Normativul pentru protec'ia anticoro(iv a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor e&puse factorilor climatici6 no&elor i ac'iunii fondan'ilor c-imici utili(a'i pe timp de iarn@6 ind.*D 1%!7"00" ("" pag.) %. ;etodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utili(at la e&ecu'ia lucrrilor de drumuri ind. AND 5%.7!. (1. pagini)