Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect: Structura scopurilor si valorilor personale Coordonator Lect.dr.

Romeo Zeno Cretu Subiect de examen pentru cei ce vizeaza grupul restrans de cercetare (maxim 8 persoane) Ipoteza lexicala in baza careia s-au construit modelele Big Five (OCEAN) cu privire la sistemul generalizat de trasaturi umane, sau mai nou modelele factoriale ale valorilor umane, asuma n cazul trasaturilor: diferentele stabile de personalitate care apar intre indivizii unui grup sociacultural sunt observate si encodate in termenii de care dispune lexiconul/dictionarul (adjective, substantive, verbe) respectivei societi. In cazul valorilor: toate conceptele valoare se regasesc in lexiconul unei limbi deoarece in viata de zi cu zi oamenii comunica asupra a ceea ce cred ei ca este important in viata, asupra a cee ce le g ideaza comportamentele si deciziile. !utem diferentia clar la nivelul le"iconului# $E%-ului conceptul de &A'OA(E, de cel de )CO! si cel de *(A)A*+(A, in sensul identificarii unor categorii de etic,ete lingvistice strict specifice fiecarui concept)au trebuie sa acceptam ca, frecvent, una si aceeasi etic,eta reflecta concomitent o valoare, un scop, c,iar o trasatura+n e"emplu concret. &aloare. pacea )cop. a deveni pasnic *rasatura. pacifismul (/cutare e un tip pacifist#impaciuitor/)0 $aca rezultatele unei cercetari cu privire la structura factoriala a scopurilor si valorilor intr-o anumita populatie sunt constranse sa fie comunicate in forma etic,etelor oferite de le"icon apare pericolul denumirii a 1 constructe diferite (scop, valoare, trasatura) prin e"act aceeasi etic,eta (sau o etic,eta in esenta identica)0 Ca atare, daca argumentarea celor 1 constructe (scop, valoare, trasatura) s-ar face doar din perspectiva ipotezei le"icale s-ar a2unge la pericolul de a nu putea proba realitatea e"istentei a 1 constructe distincte0 Ce se cere. 30 delimitati foarte clar la nivel conceptual cele 1 constructe (scop, valoare, trasatura) si relatiile dintre ele0 40 incercati sa elaborati o metodologie (empirica) prin care sa pute i identifica, la acelasi grup de persoane, structura factoriala a )CO!+( 'O( si cea a &A'O( 'O(, astfel incat sa ma"imizati zona de demarcare si sa minimizati zona de suprapunere a celor doua constructe0 lemente bibliogra!ice a"utatoare (#$): $e (aad 5i &an Ouden,oven (4667) defineau valorile. /caracteristici relativ durabile ale indivizilor ce reflect8 ceea ce este important pentru ei, direc9ion:ndu-le astfel comportamentele 5i deciziile/0 )c,;artz 5i Bils<= (3>7?@3>>6), au identificat cinci caracteristici esen9iale ale valorilor. (3) acestea sunt concepte sau credin9e ale indivizilor@ (4) se refer8 la comportamente sau Ast8ri finale (end states)/ dezirabile@ (1) transcend situa9iile specifice (Bn sensul c8 apar prevaziv, se generalizeaza in mai multe conte"te) (C) g,ideaz8 alegerea sau evaluarea comportamentelor 5i a evenimentelor@ (D) sunt ordonate Bn func9ie de importan9a lor relativ80 'e;in (3>D4) introduce o diferentiere. &alorile influenteaza comportamentul dar nu formeaza scopurile. ele (valorile) g,ideaza comportamentele prin faptul ca arata care activitatea are asociata o valenta pozitiva vs0 negativa intr-o situatie particulara0 $e (aad, &an Ouden,oven (4667). *rasaturile de personalitate sunt dispozitii# caracteristici relativ stabile care determina modul in care oamenii gandesc, simt si se comporta0 $ar personalitatea influenteaza de asemenea alegerea situatiilor0 *rasaturile sunt

caracteristici care dispun persoana la anumite comportamente@ valorile sunt caracteristici care evidentiaza ceea ce o persoana gaseste a fi important si o g,ideaza in comportamentele si deciziile ei0 Eisc,el (3>?1). scopurile regleaz8 comportamentul din interior, Bn absen9a sau c,iar Bn ciuda constr:ngerilor e"terne0 !rin scopuri sunt selectate comportamentele adecvate diferitelor situa9ii 5i sunt stabilite standardele de performan98 la care acestea trebuie Bndeplinite0 )copurile sunt entit89i stabile, supra-ordonate, care func9ioneaz8 ca structuri abstracte, organizate, relativ stabile Bn timp (Austin F &ancouver, 3>>G@ Higgins F )orrentino, 3>>6)0 In calitate de variabile persoan8, scopurile g,ideaz8 5i conduc proiectele de via98 pe termen lung, atrag rezultatele 5i situa9iile pe care le caut8 indivizii ('inville F Carlston, 3>>C@ Eartin F *esser, 3>7>@ Eidgle=, Japlan F Eiddleton, 4663)0 Ele organizeaz8 5i motiveaz8 eforturile personale, d:nd structura ac9iunilor (Krant F $;ec<, 3>>>)0 *ot ele sunt responsabile de deciziile individului 5i contribuie la starea sa de bine (Austin F &ancouver, 3>>G) sau pot e"plica patologia individului (!alfai F Leafer, 466G)0 !entru Ford 5i Nic,ols (3>>3) scopurile sunt cogni9ii directive cu a2utorul c8rora individul diri2eaz8 procesul de autoreglare0

!entru rezolvarea problemei sunteti constransi sa comprimati solutia propusa la ma"im o pagina AC, *imes (oman, marime font 36, la un rand distanta, marginile documentului minim 3,D cm0 n rest succes si inspiratieM