Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr.3 la OMEN ..

CALENDARUL ADMITERII N NVMNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI pentru anul !lar "#$%&"#$' DATA LIMIT(PERIOADA

EVENIMENTUL

Pre)*t+rea a,-+ter++
Transmiterea, de c tre unit !ile de "n# ! m$nt care au %fert educa!i%nal &entru "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, s&re a&r%bare, la ins&ect%ratul 'c%lar (ude!ean)al munici&iului *ucure'ti, a &r%&unerii &ri#ind c%m&%nen!a comisiei de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a#i+at de Consiliul de administraie al unit !ii de "n# ! m$nt. Transmiterea de c tre ins&ect%ratul 'c%lar (ude!ean)al munici&iului *ucure'ti c tre unit !ile de "n# ! m$nt care c%lari+ea+ "n "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a a&r%b rii comisiei de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani /nit !ile de "n# ! m$nt care %r0ani+ea+ "n# ! m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani stabilesc, "m&reun cu %&erat%rii ec%n%mici) institu!iile &ublice &artenere, dac #%r %r0ani+a &r%b de &reselec!ie a candida!il%r Elab%rarea, de c tre unit !ile de "n# m$nt care au %fert &entru "n# m$nt &r%fesi%nal de 3 ani, "m&reun cu %&erat%rii ec%n%mici)institu!iile &ublice &artenere, a Pr! e,ur++ ,e pre.ele /+e i a Pr! e,ur++ ,e a,-+tere. /nit !ile de "n# ! m$nt transmit s&re a#i+are 1r%cedura de &reselec!ie si 1r%cedura de admitere la ins&ect%ratul 'c%lar (ude!ean)al munici&iului *ucure'ti. 3ns&ect%ratul 'c%lar (ude!ean)al munici&iului *ucure'ti transmite unit !il%r de "n# m$nt care au %fert &entru "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani a#i+ul &entru 1r%cedura de &reselec!ie si 1r%cedura de admitere. Afi'area, la sediul unit !il%r de "n# m$nt care %r0ani+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a 1r%cedurii de &reselec!ie si a 1r%cedurii de admitere, a listei cu d%meniile, calific rile, num rul de l%curi dis&%nibile &entru "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani 'i &eri%adele de "nscriere &entru anul 'c%lar 2014 4 2015. Transmiterea, de c tre Comisia Naional de Admitere in nvmntul Profesional, a m%delului fi'ei de "nscriere "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Afi'area %fertei de 'c%lari+are)%fertei de f%rmare &r%fesi%nal apr!0at*, c%ncreti+at "n d%menii 'i calific ri &r%fesi%nale, &entru "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt 0imna+ial 'i la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt cu %fert educa!i%nal &entru "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. 5rearea ba+ei de date la ni#elul fiec rei unit !i de "n# ! m$nt 0imna+ial 'i la ni#el (ude!ean, cu&rin+$nd datele &ers%nale ale
1

5 februarie 2014

, februarie 2014

-.21 februarie 2014

24.22 februarie 2014

1 martie 2014

1 mai 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

- mai 2014 1, mai 2014

ele#il%r de clasa a 7333.a. Ti& rirea inf%rma!iil%r des&re admiterea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, "n br%'ura admiterii "n "n# m$ntul liceal de stat &entru anul 'c%lar 2014.2015, "ntr.% seciune distinct . Transmiterea "n unit !ile de "n# ! m$nt 0imna+ial a br%'uril%r cu&rin+$nd inf%rma!iile le0ate de admiterea "n "n# ! m$ntul liceal 'i "n "n# m$ntul &r%fesi%nal de stat, &entru anul 'c%lar 2014.2015 Transmiterea la Ministerul Educaiei Nai%nale a br%'uril%r de admitere ale fiec rui (ude!, "n #ersiune electr%nic 'i ti& rit .

In1!r-area + !n.+l+erea ele2+l!r u pr+2+re la !p!rtun+tatea ,e !nt+nuare a .tu,++l!r 3n 3n2*/*-4ntul pr!1e.+!nal


8a ni#elul fiec rei unit !i de "n# ! m$nt care "'i &r%&une s 'c%lari+e+e "n# ! m$nt &r%fesi%nal "n anul 'c%lar 2014.2015 se desf '%ar ac!iunea 5S*pt*-4na -e.er++l!r6 "n cadrul c reia se #%r %r0ani+a urm t%arele ac!iuni9 $7 &r%m%#area "n# ! m$ntului &r%fesi%nal 'i te:nic "n 0eneral 'i a m%dului de %r0ani+are 'i func!i%nare a "n# ! m$ntului &r%fesi%nal cu durata de 3 ani "n s&ecial, inf%rmare &ri#ind c%ndi!iile "n care ele#ii &%t a#ea acces la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durta de 3 ani 'i beneficiile acestei f%rme de &re0 tire &r%fesi%nal ; "7 c%nsilierea TUTUROR ele#il%r din clasa a 7333.a, "n# ! m$nt 0imna+ial, cu &ri#ire la %&%rtunitatea c%ntinu rii studiil%r "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. <edin!e de instruire cu & rin!ii 'i ele#ii &entru &re+entarea &r%ceduril%r de &reselecie i) sau de admitere 'i a &lanului de 'c%lari+are la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. F+e are un+tate ,e 3n2*/*-4nt care, "n anul 'c%lar 2013.2014, 'c%lari+ea+ ele#i "n clasa a 7333.a "n# ! m$nt 0imna+ial, %r0ani+ea+ 'i desf '%ar acti#it !i de %rientare 'i c%nsiliere cu ele#ii, cu accent &e c%n'tienti+area cerin!el%r &ie!ei muncii 'i a %&%rtunit !il%r &entru carier 'i de c%ntinuare a &re0 tirii &rin "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Acti#it !ile de %rientare 'i c%nsiliere se derulea+ cu s&ri(inul c%nsilieril%r 'c%lari ai 5=>AE)5M*>AE 'i urm resc &re0 tirea "nscrierii ele#il%r "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. IS8(ISM9 %r0ani+ea+ t4r)ul !1ertel!r e,u a/+!nale, cu im&licarea unit !il%r de "n# ! m$nt care 'c%lari+ea+ ele#i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani "nce&$nd cu anul 'c%lar 2014.2015 'i a a0en!il%r ec%n%mici. T$r0ul %fertel%r educa!i%nale #a a#ea % sec!iune dedicat %fertei la ni#el re0i%nal.

-.11 a&rilie 2014

12 . 22 mai 2014

12 a&rilie . 21 mai

- mai 4 12 mai 2014

n. r+erea + a,-+terea ele2+l!r la 3n2*/*-4ntul pr!1e.+!nal u ,urata ,e 3 an+ Etapa I


A. nscrierea candidailor n vederea admiterii ?ecretariatele unit !il%r de "n# ! m$nt 0imna+ial c%m&letea+ , la cererea ele#il%r 'i a & rin!il%r)re&re+entanil%r le0ali &entru min%ri, fia de nscriere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani Eliberarea, de c tre unit !ile de "n# ! m$nt 0imna+ial, a fiei de nscriere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani, &entru candidaii care s%licit aceasta.
2

22.23 mai 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

2,.2- mai 2014

22 mai 2014

@nscrierea candidail%r la unit !ile de "n# ! m$nt care c%lari+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, &e ba+a fiei de nscriere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani. Afiarea listei candidail%r "nscrii la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani i a 0raficului de desf urare a sesiunii de &reselecie i) sau a &r%bei su&limentare de admitere, du& ca+ B. reselecia candidailor Berularea &r%bei de &reselec!ie, in unit ile de "n# m$nt "n care s.a decis derularea acesteia Transmiterea, de c tre comisiile de admitere din unitile de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, din unit ile de "n# m$nt care au %r0ani+at &r%ba de &reselec!ie, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmntul profesional cu durata de 3 ani, a re+ultatel%r &reselec!iei 'i a listei candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani care au f%st declara!i admi'i "n urma &reselec!iei Clistele sunt actuali+ate inclusi# cu re+ultatele &r%bel%r de #erificare a cun%'tin!el%r de limb matern D. 7alidarea, de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti,pentru nvmntul profesional cu durata de 3 ani , a listei candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani "n unit !ile de "n# ! m$nt la care s.a %r0ani+at sesiune de &reselec!ie. Afi'area re+ultatel%r sesiunii de &reselec!ie la sediul unit !ii de "n# ! m$nt. A !l! un,e nu-*rul el!r reu++ la pre.ele +e e.te -a+ -are ,e 4t nu-*rul l! ur+l!r ,+.p!n+0+le: .e 2a pre +;a * ur-ea;* ! pr!0* .upl+-entar* ,e a,-+tere: 3n ur-a *re+a .e 2a ,e1+n+t+2a l+.ta an,+,a+l!r a,-++ 3n 3n2*/a-4ntul pr!1e.+!nal7 n l+.tele a1+ate .e 2a -en/+!na: 3n -!, e<pre.: anularea 3n. r+er++ 3n 3n2*/a-4ntul pr!1e.+!nal a an,+,a+l!r are nu pr!-!2ea;* la.a a VIII&a7

2A.30 mai 2014

4 iunie 2014

4 iunie 2014

>idicarea de c tre candida!ii res&in'i. a fielor de nscriere la 4 4 5 iunie 2014 nvmntul profesional cu durata de 3 ani. de la unitatea de "n# ! m$nt care a %r0ani+at sesiunea de &reselec!ie @nscrierea candidail%r res&ini la &r%ba de &reselecie, la alt unitate , iunie 2014 de "n# ! m$nt care c%lari+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, care nu a %r0ani+at &r%b de &reselecie. Afiarea listei candidail%r "nscrii la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, du& "nscrierea candidail%r res&ini la unit ile de "n# m$nt care au %r0ani+at &r%ba de &reselecie Afiarea inf%rmaiil%rCdata, l%cul de desf urare, %ra, acte necesare - iunie 2014 de identitate a candidail%r, alte detalii %r0ani+at%riceD &ri#ind %r0ani+area &r%bei su&limentare de admitere, la unit ile de "n# m$nt &r%fesi%nal &entru care num rul de candida!i "nscri'i este mai mare dec$t num rul l%curil%r %ferite de unitatea de "n# ! m$nt !. ro"a suplimentar de admitere # n ca$ul n care numrul de candidai este mai mare dect numrul locurilor oferite de unitatea de nvmnt% 10 iunie 2014, %ra A,00 Besf 'urarea &r%bei su&limentare de admitere
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015 3

Anexa nr.3 la OMEN ..

13 iunie 2014

1, iunie 2014

Afi'area re+ultatel%r &r%bei su&limentare de admitere la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt care au %r0ani+at &r%ba. Be&unerea c%ntesta!iil%r la &r%ba su&limentar de admitere ac%l% unde 1r%cedura de admitere &ermite acest lucru. Afi'area re+ultatel%r finale la &r%ba su&limentar de admitere, "n urma c%ntesta!iil%r. @n listele afi'ate se #a men!i%na ex&res anularea "nscrierii "n "n# !am$ntul &r%fesi%nal a candidail%r care nu &r%m%#ea+ clasa a 7333.a Transmiterea, de c tre comisia de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre c%misia de admitere (ude!ean ) a munici&iului *ucure'ti &entru "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a re+ultatel%r la &r%ba su&limentar de admitere &. Admiterea candidailor i afiarea re$ultatelor Transmiterea, de c tre fiecare unitate de "n# ! m$nt 0imna+ial, c tre comisia de admitere !udeean"a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a ba+ei de date cu&rin+$nd mediile 0enerale de abs%l#ire ale abs%l#en!il%r clasei a 7333.a, &recum 'i a listei ele#il%r c%ri0en!i, re&eten!i, cu situa!ia ne"nc:eiat sau exmatricula!i. Transmiterea, de c tre comisiile de admitere !udeene"a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani c tre Comisia Naional de Admitere n nvmntul Profesional , a ba+ei de date cu&rin+$nd mediile 0enerale de abs%l#ire ale abs%l#en!il%r clasei a 7333.a. >eali+area listel%r cu candida!ii "nscrii la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, &rin actuali+area de c tre comisia de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listel%r candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal, &rin eliminarea candida!il%r c%ri0en!i, re&eten!i, am$na!i sau exmatricula!i 'i c%rectarea e#entualel%r er%ri &ri#ind mediile 0enerale de abs%l#ire ale abs%l#en!il%r clasei a 7333.a. Transmiterea, de c tre comisia de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listel%r actuali+ate cu candida!ii "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. 7alidarea, de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listei candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Afi'area listel%r actuali+ate cu candida!ii "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de 3 ani, la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt la care s.au "nscris candidaii. Transmiterea, de c tre comisiile de admitere !udeene" a municipiului #ucureti pentru nvmntul profesional cu durata de 3 ani , c tre unit !ile de "n# ! m$nt care au %r0ani+at "nscrierea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a ba+ei de date (ude!ene cu&rin+$nd media de abs%l#ire a "n# ! m$ntului %bli0at%riu, &recum 'i media la &r%bele de la e#aluarea na!i%nal de la sf$r'itul clasei a 7333.a. >eali+area, la ni#elul unit !il%r de "n# ! m$nt care au "nscris ele#i "n
4

12 iunie 2014

20 iunie 2014

23 iunie 2014

24 iunie 2014

3 iulie 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

"n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a l+.tel!r u an,+,a/++ a,-++ la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, "n %rdinea descresc t%are a mediei de admitere la "n# m$ntul &r%fesi%nal. Transmiterea, de c tre comisia de admitere din unitatea de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani a listel%r cu an,+,a/++ a,-++ la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani 7alidarea, de c tre comisia de admitere !udeean"a municipiului #ucureti pentru nvmntul profesional cu durata de 3 ani, a l+.te+ an,+,a/+l!r ,e lara/+ a,-++ 3n 3n2*/*-4ntul pr!1e.+!nal u ,urata ,e 3 an+ + a1+area l+.te+ 3n un+tatea ,e 3n2*/*-4nt care a "nscris ele#i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Transmiterea, de c tre comisia de admitere !udeean"a municipiului #ucureti pentru nvmntul profesional cu durata de 3 ani, la unit !ile de "n# ! m$nt 0imna+ial, a listei candida!il%r declara!i admi'i si a cel%r res&ini la admiterea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Afi'area, "n fiecare unitate de "n# ! m$nt 0imna+ial, a listei candida!il%r declara!i admi'i, "n %rdinea descresc t%are a mediil%r de admitere "n "n# m$ntul &r%fesi%nal i a cel%r res&ini la admiterea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Be&unerea d%sarele de "nscriere, la unit !ile 'c%lare la care candidaii au f%st declara!i admi'i,. >idicarea fi'el%r de "nscriere la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani de c tre candida!ii declara!i res&in'i &recum 'i de c tre cei declara!i admi'i care renun la l%cul %cu&at "n "n# m$ntul &r%fesi%nal. Afi'area listei candida!il%r "nmatriculai "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani du& retra0erea cel%r care %&tea+ &entru &artici&area la admiterea "n liceu. Transmiterea de c tre comisia de admitere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani din unitatea de nvmnt, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti a listel%r finale cu an,+,a/++ 3n-atr+ ula+ la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Afiarea la sediul unit il%r de "n# m$nt care %r0ani+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal a l%curil%r r mase libere "n eta&a 3

4 iulie 2014

5 4 , iulie 2014 5 . , iulie 2014

, iulie 2014

- iulie 2014

n. r+erea + a,-+terea ele2+l!r la 3n2*/*-4ntul pr!1e.+!nal u ,urata ,e 3 an+ Etapa a II&a


A. nscrierea candidailor n vederea admiterii 25 4 2, iulie 2014 Eliberarea de c tre unit !ile de "n# ! m$nt 0imna+ial a fielor de nscriere pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, &entru candida!ii care s%licit s &artici&e la admiterea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. eta&a a 33.a. @nscrierea ele#il%r la unit !ile de "n# ! m$nt &r%fesi%nal &e ba+a fielor de nscriere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani
5

2- .22 iulie 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

2A iulie 2014

Afiarea listei candidail%r "nscrii la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani i a 0raficului de desf urare a &reselecie i) sau a &r%bei su&limentare de admitere, du& ca+ B reselecia candidailor

Berularea &r%bei de &reselec!ie "n unit ile de "n# m$nt "n care s.a decis derularea acesteia Transmiterea de c tre comisia de admitere din unitatea de 30 4 31 iulie 2014 nvmnt carte organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a re+ultatel%r &reselec!iei 7alidarea de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani , a listei candida!il%r admii i res&ini la &reselec!ie Afi'area re+ultatel%r sesiunii de &reselec!iei la sediul unit !ii de 1 4 2 au0ust 2014 "n# ! m$nt >idicarea fielor de nscriere n nvmntul profesional cu durata de 3 ani, de la unitatea de "n# ! m$nt care a %r0ani+at sesiunea de &reselec!ie, de c tre candida!ii res&in'i. @nscrierea ele#il%r res&ini la sesiunea de &reselecie, la alt unitate de "n# ! m$nt care c%lari+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani f r &reselecie. Transmiterea, de c tre comisia de admitere din unitatea de 3 4 4 au0ust 2014 nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listei candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. 7alidarea de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani , a listei candida!il%r "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. Afi'area la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt care au %fert &entru "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani, a listel%r candida!il%r 5 au0ust 2014 "nscri'i la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani Afiarea inf%rmaiil%rCdata, l%cul de desf urare, %ra, acte necesare de identitate a candidail%r, alte detalii %r0ani+at%riceD &ri#ind %r0ani+area &r%bei su&limentare de admitere, la unit ile de "n# m$nt &r%fesi%nal &entru care num rul de candida!i "nscri'i este mai mare dec$t num rul l%curil%r %ferite de unitatea de "n# ! m$nt !. ro"a suplimentar de admitere # n ca$ul n care numrul de candidai este mai mare dect numrul locurilor oferite de unitatea de nvmnt% Besf 'urarea &r%bei su&limentare de admitere - au0ust 2014 %ra A,00 &. Admiterea candidailor i afiarea re$ultatelor Afi'area re+ultatel%r &r%bei su&limentare de admitere la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt care au %r0ani+at &r%ba su&limentar de admitere. Be&unerea 'i re+%l#area c%ntesta!iil%r la &r%ba su&limentar de admitere ac%l% unde 1r%cedura de admitere &ermite acest lucru. Afiarea re+ultatel%r finale la &r%ba su&limentar de admitere, "n urma c%ntestaiil%r
,

2 au0ust 2014 A au0ust 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

10 au0ust 2014

11 .12 au0ust 2014

>eali+area la ni#elul unit !il%r de "n# ! m$nt care au "nscris ele#i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani a l+.tel!r u an,+,a/++ a,-++ Transmiterea de c tre comisiile de admitere din unitile de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listel%r cu candida!ii admi'i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. 7alidarea, de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani , a listei candida!il%r declara!i admi'i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani Afi'area listei candidail%r declarai admii "n %rdinea descresc t%are a mediei i a cel%r res&ini la admitere la "n# m$ntul &r%fesi%nal "n unitatea de "n# ! m$nt care a "nscris ele#i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani 5andida!ii declara!i admi'i de&un, la unit !ile 'c%lare la care au f%st declara!i admi'i, d%sarele de "nscriere Transmiterea de c tre comisia de admitere din unitatea de nvmnt n nvmntul profesional cu durata de 3 ani , "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listel%r finale cu an,+,a/++ 3n-atr+ ula+ la "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani

13 au0ust 2014

n. r+erea + a,-+terea ele2+l!r la 3n2*/*-4ntul pr!1e.+!nal u ,urata ,e 3 an+ Etapa a III&a A. nscrierea candidailor n vederea admiterii
25 au0ust 2014 Afi'area la sediul unit il%r de "n# m$nt &r%fesi%nal la care au r mas l%curi dis&%nibile a 0raficului "nscrierii la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani i a 0raficului &r%bei de &reselecie i a &r%bei su&limentare de admitere Eliberarea de c tre unit !ile de "n# ! m$nt 0imna+ial a fielor de nscriere pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, &entru candida!ii care s%licit s &artici&e la admiterea "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. eta&a a 333.a. @nscrierea candida!il%r la unit ile de "n# m$nt &r%fesi%nal care %r0ani+ea+ "n# m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani Afiarea listei candidail%r "nscrii la "n# m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani i a 0raficului de desf urare a &r%bei de &reselecie i) sau a &r%bei su&limentare de admitere, du& ca+ Afiarea inf%rmaiil%rCdata, l%cul de desf urare, %ra, acte necesare de identitate a candidail%rD &ri#ind %r0ani+area &r%bei su&limentare de admitere, la unit ile de "n# m$nt &r%fesi%nal &entru care num rul de candida!i "nscri'i este mai mare dec$t num rul l%curil%r %ferite de unitatea de "n# ! m$nt Berularea &r%bei de &reselecie i)sau a &r%bei su&limentare de admitere, du& ca+.
-

1 se&tembrie 2014 1.2 se&tembrie 2014

3 se&tembrie 2014

B.

reselecia candidailor si'sau pro"a suplimentar de admitere( dup ca$

4.5 se&tembrie 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

Anexa nr.3 la OMEN ..

!. Admiterea candidailor i afiarea re$ultatelor Afi'area re+ultatel%r &r%bei de &reselecie i)sau a &r%bei su&limentare de admitere la sediul unit !il%r de "n# ! m$nt care au %r0ani+at sesiune de &reselecie i)sau &r%b su&limentar de admitere. Be&unerea 'i re+%l#area c%ntesta!iil%r la &r%ba su&limentar de admitere ac%l% unde 1r%cedura de admitere &ermite acest lucru. >eali+area la ni#elul unit !il%r de "n# ! m$nt care au "nscris ele#i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani a l+.tel!r u an,+,a/++ a,-++ Transmiterea de c tre comisiile de admitere din unitile de nvmnt care organizeaz nvmnt profesional cu durata de 3 ani, "n f%rmat electr%nic 'i "n scris, ctre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani, a listel%r cu candida!ii admi'i "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal cu durata de 3 ani. 7alidarea de c tre comisia de admitere !udeean" a municipiului #ucureti pentru nvmnt profesional cu durata de 3 ani , a listei candida!il%r declara!i admi'i 'i afi'area listei "n unitatea de "n# ! m$nt care %r0ani+ea+ "n# ! m$nt &r%fesi%nal cu durata de 3 ani 5andida!ii declara!i admi'i de&un, la unit !ile 'c%lare la care au f%st declara!i admi'i, d%sarele de "nscriere

, se&tembrie 2014

- se&tembrie 2014

- se&tembrie 2014

2 se&tembrie 2014

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 5alendarul admiterii "n "n# ! m$ntul &r%fesi%nal de stat cu durata de 3 ani &entru anul c%lar 2014.2015

S-ar putea să vă placă și