Sunteți pe pagina 1din 20

Grupa mare,,Boboceii curiosi"

,,Copilul este aidoma albinei care aduna nectarul pentru a face miere.Copilul preface totul in miere." Antoine de Saint Exupery

Pagina de pornire Despre noi Informatii utile Lin exc!ange

vineri, 15 februarie 2013


Proiect tematic,,ANIMAL "

P!"I #$ $ MA$I# ,,L%M A &I '


$ MA AN%AL(" ,,Cum este#a fost $i %a fi pe P&m'nt() NI& L" II A!G%M N$" Cum a aprut viaa pe Pmnt? Cu toii ne punem aceast ntrebare! n vremuri strvechi, cu milioane i milioane de ani n urm, pe planeta noastr nu exista nici un animal. Cum s a a!uns de acolo pn la ceea ce "sim ast#i n !urul nostru este o ntrebare ce a dat natere proiectului intitulat ,,$u %ost i sunt &n !urul nostru'. (om a%la c viaa aluat natere n ap. Primele %iine vii de pe pmnt au %ost bacteriile i al"ele. Primele au ieit din ap, al"ele. )reptat, au ieit i unele animale. Pe uscat au nceput s se adapte#e i s au obinuit s respire. *e la era oprlelor "i"antice +dino#aurii, i

pn ast#i, s au schimbat multe. *espre toate acestea vom vorbi i noi n cadrul acestui proiect. $adar, vom vorbi despre misterele lumii de altdat, despre %ascinanta lume a dino#aurilor i despre vieuitoarele apelor, care continu s ne %ascine#e att pe aduli, ct i pe copii, %iind nc n !urul nostru. )%!A$(* * s&pt&m'ni+*.,-../.,0.-,/01 L"# ) ) +,(-%!A! " 2r&dini3&, natur& ! +%!+ %MAN * Pre$colarii grupei mari,,4oboceii curiosii)5 Educatoare5 P&rin3i5 4unici. ! +%!+ MA$ !IAL * Enciclopedie general& pentru copii5 Plan$e tematice, atlas5 C&r3i, re%iste, soft educa3ional, imagini PP65 Dino7auri $i alte animale din plastic $i plu$5 Pu77le.uri5 Calculator, imprimant&, CD player. BIBLI"G!A,I * -evista nvmntului Precolar, /.-#-,,85 9ilofteia 2rama $i colab., Currculum pentru nvmntul precolar, Ed. DP:, -,,85 ;. Preda, <. Pletea $i 9. 2rama, $ctivitatea inte"rat din "rdini, Ed. DP:, -,,85 .hid pentru proiecte tematice / abordarea n manier inte"rat a activitilor din "rdini, Ed. :umanitas Educa3ional, 4ucure$ti, -,,=" L. E7ec!il, <. P&i$i.L&7&rescu, 0aborator precolar, Ed. Integral, 4ucure$ti, -,,"BI #$I& #A)!% P )"M NII .P !I N/IAL

Domeniul Limb i comunicare De7%oltarea creati%it&3ii $i expresi%it&3ii limba>ului oral5 Educarea unei exprim&ri %erbale corecte din punct de %edere fonetic, lexical, sintactic. Domeniul tiine De7%oltarea capacit&3ii de recunoa$tere, denumire, construire $i utili7are a formelor geometrice5 De7%oltarea capacit&3ii de a ?n3elege $i utili7a numere, cifre, unit&3i de m&sur&, ?ntrebuin3'nd un %ocabular adec%at5 Stimularea curio7it&3ii pri%ind explicarea $i ?n3elegerea lumii ?ncon>ur&toare5 @tili7area unui limba> adec%at ?n pre7entarea unor fenomene din natur& $i din mediul ?ncon>ur&tor. Domeniul Om i societate Cunoa$terea $i respectarea normelor de comportare ?n societate, de prote>are a naturii, educarea abilit&3ii de a intra ?n rela3ie cu ceilal3i5 Ambog&3irea cuno$tin3elor despre materiale $i caracteristicile lor, precum $i despre te!nici de lucru necesare prelucr&rii acestora ?n scopul reali7&rii unor produse simple. Domeniul Estetic i creativ 9ormarea unor deprinderi de lucru pentru reali7area unor desene, picturi, modela>e5 Beali7area unor coresponden3e ?ntre diferitele elemente de limba> plastic $i forme, obiecte din mediul ?ncon>ur&tor +natur&, art&, %ia3&15 9ormarea capacit&3ilor de exprimare prin mu7ic&. Domeniul Psihomotric 9ormarea deprinderilor motrice de ba7& $i utilitar.aplicati%e5 9ormarea deprinderilor igienico.sanitare pentru men3inerea st&rii de s&n&tate5 Stimularea calit&3ilor intelectuale, de %oin3& $i afecti%e ?n %ederea aplic&rii independente a deprinderilor ?nsu$ite. "BI #$I& ) ! , !IN/( &I0A$ Domeniul Limb i comunicare S&.$i ?mbog&3easc& %ocabularul acti% $i pasi% pe ba7a experien3ei, acti%it&3ii personale $i#sau a rela3iilor cu ceilal3i $i s& utili7e7e un limba> corect din punct de %edere gramatical5 S& ?n3eleag& $i s& transmit& mesa>e simple5 s& reac3ione7e la acestea5

S& ?n3eleag& semnifica3ia cu%intelor, literelor $i cifrelor, ?n%&3'nd s& le trase7e5

S& audie7e cu aten3ie un text, s& re3in& ideile acestuia $i s& demonstre7e c& l.a ?n3eles.

Domeniul tiine S&.$i ?mbog&3easc& experien3a sen7orial&, ca ba7& a cuno$tin3elor matematice referitoare la recunoa$terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupe pe ba7a unor ?nsu$iri luate ?n considerare separat sau mai multe simultan5 S& cunoasc& elemente ale mediului social $i cultural, po7i3ion'nd elementul uman ca parte integrant& a mediului5

S& aplice norme de comportare specifice asigur&rii s&n&t&3ii $i protec3iei omului $i naturii5 S& comunice impresii#idei pe ba7a obser%&rilor efectuate5 S& reali7e7e serieri de obiecte pe ba7a unor criterii date ori g&site de el ?nsu$i5 S& efectue7e opera3ii de adunare $i sc&dre cu /.- unit&3i, ?n limitele date.

Domeniul Om i societate S& tr&iasc& ?n rela3ie cu cei din >ur st&ri afecti%e po7iti%e, s& manifeste prietenie, toleran3&, armonie concomitent cu ?n%&3area autocontrolului5 S& fie capabil s& reali7e7e lucr&ri practice inspirate din natur&, %alorific'nd deprinderile de lucru ?nsu$ite5

S& aplice norme de comportare specifice asigur&rii s&n&t&3ii $i protec3iei omului $i naturii.

Domeniul Estetic i creativ S& intone7e c'ntece pentru copii5 S& asocie7e mi$c&rile sugerate de textul c'ntecului cu ritmul acestuia5

S& redea liber, creati% teme plastice exprim'nd sentimente estetice5 S& ob3in& efecte plastice, forme spontane $i elaborate prin te!nice specifice picturii5 S& exerse7e deprinderile, te!nicile specifice modela>ului ?n redarea unor teme plastice.

Domeniul Psihomotric S& perceap& componentele spa3io.temporale +ritm, durat&, distan3&, locali7are15 S& fie apt s& utili7e7e deprinderile ?nsu$ite ?n diferite contexte5

S&.$i forme7e o 3inut& corporal& corect& + ?n po7i3ia st'nd, $e7'nd $i ?n deplasare1.

IN& N$A! ) P!"BL M Ce tim? Ce nu tim i vrem s aflm? Animalele pot fi s&lbatice $i domestice. Cum a ap&rut %ia3a pe P&m'nt( Exist& mai multe medii de %ia3&. Du $tim prea multe despre dino7auri. Exist& foarte multe animale. De ce au disp&rut unele animale( Ele sunt foarte diferite. Cum putem prote>a animalele( Cunoa$tem alc&tuirea corpului, !rana lor, Curio7it&3i din lumea ac%atic&. foloasele pe care le aduc omului. Animalele se ?n3eleg ?ntre ele( Ctim care sunt condi3iile de %ia3& necesare. Dac& puii se ?mboln&%esc asemenea copiilor, 6o3i copiii iubesc animalele $i ar dori s& le p&rin3ii lor cum ?i a>ut&( prote>e7e. # N$! ) IN$ ! + ) +#1I+ -I MA$ !IAL P%+ LA )I+P"0I/IA #"PIIL"! BIBLI"$ #( A!$( 2"# ) !"L Caiete de lucru Carioca, acuarele, pensule <&$ti Coli de scris, creioane Plastilin&, plan$ete Animale din plastic, plu$ Albume, imagini, >etoane Coli desen Costume C&r3i , re%iste, plan$e Carton colorat 6rus& doctor Imagini PP6 9oarfece #"N+$!%#/II -$IIN/( Cuburi lemn Enciclopedie Arco Calculator Cuburi de plastic CD, D;D E imagini PP6 6abl& magnetic&, cifre, piese magnetice Atlas 7oologic # N$!% $ MA$I# Atlas, enciclopedie, animale di%erse din plastic, ilustra3ii referitoare la subtemele s&pt&m'nale stabilite, plan$& cu mediul de %ia3&.

M )IA$I0A! -I )I+ MINA! <ediati7are pe FFF.didactic.ro, parteneriate, diseminare ?n cadrul cercului pedagogic sau al comisiei metodice, fotografii. ,INALI0A! A P!"I #$%L%I Expo7i3ie cu lucr&rile copiilor.

+#!I+"A! ) IN$ N/I #($! P(!IN/I Dragi prini,


Cum a aprut viaa pe Pmnt? Cu toii ne punem aceast ntrebare! n vremuri strvechi, cu milioane i milioane de ani n urm, pe planeta noastr nu exista nici un animal. Cum s a a!uns de acolo pn la ceea ce "sim ast#i n !urul nostru este o ntrebare ce a dat natere proiectului intitulat ,,L !E" #$E%& (om a%la c viaa aluat natere n ap. Primele %iine vii de pe pmnt au %ost bacteriile i al"ele. Primele au ieit din ap, al"ele. )reptat, au ieit i unele animale. Pe uscat au nceput s se adapte#e i s au obinuit s respire. *e la era oprlelor "i"antice +dino#aurii, i pn ast#i, s au schimbat multe. *espre toate acestea vom vorbi i noi n cadrul acestui proiect. $adar, vom vorbi despre misterele lumii de altdat, despre %ascinanta lume a dino#aurilor i despre vieuitoarele apelor, care continu s ne %ascine#e att pe aduli, ct i pe copii, %iind nc n !urul nostru. Prin activitile des%urate, copiii vor nele"e natura, evoluia vieii, vor nva s anali#e#e, s i pun ntrebri, s i exprime opiniile i strile su%leteti i s anali#e#e aciuni. # invitm s fii aproape 'e noi i s ne a(utai cu materiale pe care le avei la 'ispo)iie& Pentru ca activitile s fie mai plcute i interesante, v rugm s ne onorai cu pre)ena 'umneavoastr& ( mulumim pentru a!utor i v invitm alturi de noi! Copiii "rupei i d na educatoare

SGP6G<HDA *.,-. E 8.,-. -,/0 6E<A" ICum este, a fost $i %a fi aici pe p&m'nt()
SUBTEMA: Au fost odata pe pamant

)ata 0iua
L%NI

2ocuri 3i activit45i a6ese

Activit45i pe 7omenii e8perien5ia6e


: A% ,"+$ ")A$A P PAMAN$' . acti%itate integrat& . + DC, DP< 1

2ocuri 3i activit45i recreative


/. 6raseu aplicati% . IIn padurea dino7aurilor)

Activit45i 7e 7e9vo6tare persona64


1; !%$IN *nt+lnirea 'e 'iminea IA fost odataL) IDe >ucam cu Dino) ICum au disparut dino7aurii() IDe distram cu Dino) IA%enturile lui Dino) !omentul 'e micare 2imnastica de ?n%iorare I= minute de mi$care)

BIBLI"$ #(

MI !#%!I

,,Citire de imagini cu dino7auriJ DC E lectur& dup& imagini ,,Cartea cu dino7auri) DP<.,,<ai repede ar putea fi ,,Carticica mea in culori periculos).alergare %ite7a si forme) :) +P! ,AMILIA 2"# ) !"L ,LIN+$"N ' ,,Po%estea unui dino7aur . acti%itate integrat& . ratacit) + DLC,DEC 1 ,,<ancare pentru Dino) DLC.,,Po%este cu dino7auri). ,,Safari) po%.educatoarei #"N+$!%#/II DEC",,Dino7auri,dino7auri). ,,Adapostul luio Dino) cantec ,,Culcusul lui Dino) :P!I $ NII L%I )IN"' -$IIN/( . acti%itate integrat& . + DS, DMS 1 ISpecii de dino7auri) E %i7ionare D;D Pu77le cu dino7auri ,,De ce au disparut dino7aurii() DC E ,,Prietenii lui Dino)numeratia intre /.N, ex. cu material indi%idual DMS.,,Beguli de comportament ci%ili7at). con%orbire

MA!/I

-. Koc distracti% IAnfruntarea dintre dino7auri)

0. Exercitii de alergare E I<aratonul dino7aurilor)

)ata 0iua
2"I

2ocuri 3i activit45i a6ese

Activit45i pe 7omenii e8perien5ia6e


: MI#%L )IN"' . acti%itate integrat& . + DLC, DEC 1 DLC E ,,Po%estea lui Dino). po%.educatoarei DEC",,<asti de dino7auri). pictura : ) # I%BIM )IN"0A%!II: < acti%itate integrat& . +DS,DMS 1

2ocuri 3i activit45i recreative

Activit45i 7e 7e9vo6tare persona64

&IN !I

2; $!AN0I/II *. Koc de miscare" I9ereste.te de dino7auri) I <a pregatesc pentru acti%itati)

A!$(

ICuibul cu oua al DS",,Al catelea dino7aur a dino7aurilor). modela> plecat().>oc didactic ,,Portretul lui Dino) DMS",,Bame pentru portretul ,,Colorea7a dupa cum lui Dino).lipire,snuruire indica cifrele) ,,Dino7auri uriasi). modela> +(P$(M=NA* 11>15;02;2013 +ALBA$I#I 2"# ) MA+( IPu77le cu dino7auri) +(P$(M=NA*1? > 22;02; 2013

=. Exercitii de miscare ISarim cu parasuta de pe %ulcan)

+%B$ MA* IN

+%B$ MA* IN APA +(P$(M=NA*25;02 > 1;03;2013 +%B$ MA* ANIMAL L ,P!I $ NII "M%L%I

Etic!ete"Di%erse PBMIEC6E Niciun comentariu* $rimite5i un comentariu Postare mai nou& Postare mai %ec!e Pagina de pornire Abona3i.%& la" Postare comentarii +Atom1

)espre mine

Prof.in%.prescolar ;i7uali7a3i profilul meu complet

$ MA +AP$AMANII
&A#AN$A PLA#%$A@

)IN A#$I&I$A$ A N"A+$!A ) 0I #% 0I


AC6I;I6A6I +/N1 AC6I;I6A6I PBAC6ICE +N1 ADI;EBSABI +*1 AD@D6@BI +N1

CAD6ECELE +/O1 DECMB DE PBI<A;ABA +*1 DESEDE ADI<A6E +/1 DMC@<ED6E +/1 E;AL@ABE +/1 EP6BAC@BBIC@LABE +/*1 ID ;ACAD6A +/1 LI<4A ED2LEQA +-1 PLADI9ICABI +01 PMEQII +/01 PM;ES6I +01 PMQE SEB4ABI +01 PBMIEC6E +01

Post4ri popu6are

PLADI9ICABE E;AL@ABE 9IDALA 2B@PA <IKLMCIE Proiect tematic,,;ID SAB4A6MBILE" Proiect tematic,,ADI<ALE" Planificare saptamana ,,SCMALA AL69EL"

Mmul de 7apada.acti%itate integrata


,,In poiana".cantec cu miscari La padure.>oc cu text si cant

E%aluare initiala.grupa mare


Cantec,,6renul" Planificare ,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun,,

Persoane interesate B6oAro66

G!%PA MA! < B


2radinita cu program normal,nr.-,Dasaud

ArBiv4 b6oA

R -,/0 +=,1 o S octombrie +/1


o o o o o

S iunie +01 S mai +*1 S aprilie +/,1 S martie +/=1 R februarie +/01

,,9ata babei si fata mosneagului" :ead,s!oulders, nees and toes Ac%arii cu pesti Cantecul broscutelor Sarbatorita saptamanii Po%estea saptamanii Proiect tematic,,ADI<ALE" <asa buna.cantecul saptamanii La padure.>oc cu text si cant ;ulea ci7marita Dino7aurii Sarbatoritul 7ilei.Elias

<ini.expo7itia de oameni de 7apada

S ianuarie +*1

S -,/- +*81

Lista mea 7e b6oAuri

ursuletina7dra%ani 9igurinele noastre Tin%itate) la un inter%iu "1 Acum /O ore

6alente de D&7dr&%ani <u7eul Dational Cotroceni Acum o 7i

pitici dar %oinici Becen7ie film de animatie" Incredibilii Acum o 7i

2r&dinia 9luturailor 6alentai Colecia de acti%it&i distracti%e iarna Acum - 7ile

Atelier C&r&bus

@nirea Principatelor Acum o s&pt&m'n&

9ise de lucru . gradinita

I<A2IDI de colorat cu pinguini

Acum o s&pt&m'n&

C&sua Copiilor Cola>e cu !artie creponata Acum o s&pt&m'n&

DASCALI6A

CE S6I< DESPBE...( Acum o s&pt&m'n&

Piticii ;oinicii <iercurea fara cu%inte E sine, trasee Acum o s&pt&m'n&

Kocuri pentru copii mari $i mici

Complimente cu initialele numelor Acum o s&pt&m'n&

2radinita;irtuala.ro TIti dau eu cate%a ca sa ai moti% de plans) E e cine%a care n.a au7it asta cand era mic( Acum - luni

PBESCMLABII <EI

CEBC@L PEDA2M2IC AL ED@CA6MABELMB DID QMDA L@D@S E IEBD@6 +01 Acum - luni

Pe aripi de fluturi ... Important pentru p&riniU Acum * luni

2rupa 2!ioceii . 2radinita "Elena 9arago" Craio%a ;EDI6I LA QMM U Acum // luni

Atelier de creatie %irtual

Po%esti de %ara, Po%esti de seara, Po%esti in%entate de mamici Acum un an

PI6IC DE DM6A /,

AC6I;I6A6I DIS6BAC6I;E PED6B@ ;ACAD6A DE IABDA, ID CASA... Acum - ani

2rupa Albinu3elor

ADIM 2BGDIDIVG,PLEACG CEI K@CG@CIU Acum - ani

,ace5i c4ut4ri pe acest b6oA

%rmariti<ne prin emai6

Codus de

ablonul Picture WindoF. @n produs 4logger.