Sunteți pe pagina 1din 9

SFNTA LITURGHIE I SEMNIFICAIA EI N VIAA BISERICII I A CREDINCIOILOR Biserica Orto o!

" se caracteri#ea#"$ %ri&tre a'te'e$ %ri& c('t(' s"( e o eose)it" *r(+(se,e -i %ro*(&#i+e teo'o.ic"/ De*i&it ca tota'itate a acte'or +e&ite s" 0' %(&" %e o+ 0& 'e."t(r" c( D(+&e#e(1$ c('t(' i2i& %()'ic orto o! %ri& )o.",ia octri&ar"$ %ri& *r(+(se,ea *or+e'or -i a acte'or e c('t$ %ri& se+&i*ica,ia si+)o'ic" eose)it"$ re(-e-te s" 0&tre,i&" 'e."t(ra i&tre cre i&cio-i -i D(+&e#e( *"c3& %osi)i'" re2"rsarea e )i&ec(23&tare -i 4ar %este cei care a'c"t(iesc Biserica M3&t(itor('(i Hristos/ & ce&tr(' c('t('(i i2i& %()'ic orto o! st" S*3&ta -i D(+&e#eiasca Lit(r.4ie$ %e care teo'o.ia orto o!" o &(+e-te$ 0&tr( tot(' 5(sti*icat e a't*e'$ ce&tr(' -i ese&,a c('t('(i orto o!/ C( toate c" e'$ c('t(' orto o! este a'c"t(it i& &(+eroase a'te s'(5)e )iserice-ti$ tre)(ie s" s%(&e+ c" &ici (&a i&tre acestea &( e.a'ea#" i+%orta&,a -i se+&i*ica,ia teo'o.ic" -i ec'e#ia'" a S*i&tei Lit(r.4ii/ Ce&tra'itatea ei este s()'i&iat"$ e a't*e'$ -i e *a%t(' c" 0& 5(r(' ei .ra2itea#" toate ce'e'a'te s'(5)e a'e c('t('(i i2i& %()'ic orto o!$ se+& c" toate acestea 0-i 0&te+eia#" %(terea -i '(crarea 'or s*i&,itoare %e 5ert*a M3&t(itor('(i Hristos$ 5ert*" care este act(a'i#at" e *iecare at" 0& S*3&ta Lit(r.4ie/ Ast*e'$ (&e'e s'(5)e *ac %arte i&te.ra&t" i& r3& (ia'a S*i&tei Lit(r.4ii$ c(+ este ca#(' S*i&tei +%"rt"-a&ii$ a' Tai&ei 6reo,iei$ S*i&,irea S*3&t('(i -i +are'(i Mir$ S*i&,irea A&ti+ise'or sa( S*i&,irea cea +are a A%ei/ A'te s'(5)e %rece r3& (ia'a S*i&tei Lit(r.4ii$ c(+ este ca#(' +arii +a5orit",ii a La( e'or )iserice-ti$ a' 4irotesii'or$ a' S'(5)ei e s*i&,ire a Bisericii$ sa( a' Tai&ei Bote#('(i -i Mir(&.erii$ c(+ se s"23r-ea( 'a 0&ce%(t(ri'e Bisericii cre-ti&e/ O a't" %arte a s'(5)e'or )iserice-ti (r+ea#" S*i&tei Lit(r.4ii7 Tai&a N(&,ii$ s'(5)e'e *(&e)re )iserice-ti etc/ Este 0& eo)-te c(&osc(t *a%t(' c" (&(' i&tre sco%(ri'e c('t('(i i2i& %()'ic orto o! este sco%(' 'atre(tic$ a ic" ace'a care se re*er" 'a a orarea '(i D(+&e#e( -i %ri& care se e!%ri+" se&ti+e&te'e &oastre e e2'a2ie$ e res%ect$ e rec(&o-ti&,"$ e a +ira,ie -i e ra.oste *a," e &s(-i D(+&e#e(/ A't*e' s%(s$ %ri& *(&c,ia 'atre(tic" a c('t('(i se are 0& 2e ere tota'itatea acte'or re'i.ioase %ri& care cre i&cios(' 0-i e!teriori#ea#" &e2oia *ireasc" e a %rea+"ri %e D(+&e#e( -i e a ci&sti %e S*i&,i$ e!teriori#are care se rea'i#ea#" %ri& i*erite *or+e e e!%ri+are$ *or+e care ,i& e r(."ci(&ea e 'a( " 8La( e'e )iserice-ti9$ r(."ci(&ea e %o+e&ire a ce'or a or+i,ii$ (&e'e La( e

/ 6r/ 6ro*/ Dr/ E&e Bra&i-te$ Liturgica General$ E / I&stit(t('(i Bi)'ic -i e Misi(&e a' Bisericii Orto o!e 8IBMBOR9$ B(c(re-ti$ 1::;$ %/ <=>

?@

e cerere 8Tai&e -i Ier(r.ii9 -i r(."ci(&ea e +(',(+ire 80& s%ecia' S*3&ta Lit(r.4ie %ri& Tai&a +%"rt"-irii sa( a E(4aristiei care 0&sea+&" c4iar +(',(+ire9/ &s" s(%erioritatea S*i&te Lit(r.4ii *a," e toate ce'e'a'te s'(5)e a'e c('t('(i orto o! este s()'i&iat" -i e *a%t(' c" ea$ Lit(r.4ia este s(%re+a *or+" e a orare a '(i D(+&e#e(/ Fii& i&stit(it" irect e &s(-i M3&t(itor(' Hristos 'a Ci&a cea e Tai&"$ S*3&ta Lit(r.4ie este si&.(ra s'(5)" e ori.i&e i2i&"A/ Fii& i&stit(ite e Biseric"$ La( e'e Biserice-ti care %re+er. S*3&ta Lit(r.4ie s(&t co&si erate ca *ii& $ 0&trB(& a&(+e *e'$ o i&tro (cere a acesteia/ & ca r(' 'or Biserica a (ce '(i D(+&e#e( +ai a'es r(."ci(&e$ *ie e 'a( "$ *ie e cerere$ *ie e +(',(+ire$ 0&s" %ri& s'(5)a S*i&tei Lit(r.4ii Biserica a (ce '(i D(+&e#e( c( +('t +ai +('t$ a ic" 5ert*"$ *or+a cea +ai a'eas" %ri& care se e!%ri+" c('t(' e a ora,ie care se c(2i&e &(+ai '(i D(+&e#e(/ & Lit(r.4ie$ Hristos &s(-i 5ert*e-te -i Se 5ert*e-te %e&tr( &oi -i 0& 'e."t(r" e (&ire c( &oi$ (%" c(+ &s(-i +"rt(rise-te C i pentru ei M sfinesc i pe Mine nsumi, ca i ei s fie sfinii n adevr D 8Ioa& 1?$ 1:9/ Ast*e'$ 5ert*a 'it(r.ic" care se s"23r-e-te 0& ca r(' S*i&tei Lit(r.4ii este cea +ai 0&a't" 5ert*" e 'a( "$ e +(',(+ire$ e cerere sa( +i5'ocire$ ar -i e is%"-ire -i e 0+%"care %e care cre i&cio-ii o %ot a (ce '(i D(+&e#e(/ Deta'ii& %(,i& a*ir+a,ia e +ai s(s$ %(te+ s%(&e c" S*3&ta Lit(r.4ie este s()'i+(' i+& e 'a( " -i e s'a2" %e care Biserica 0' a (ce '(i D(+&e#e( %e&tr( %(terea$ +a5estatea -i %er*ec,i(&i'e sa'e/ M3&t(itor(' Hristos care se 0&tr(%ea#" C pentru noi oamenii i pentru a noastr mntuire D$ 0-i es*"-oar" acti2itatea Sa +3&t(itoare %e&tr( '(+e -i %e&tr( o+$ s'"2i& 0& ace'a-i ti+% %e D(+&e#e( Tat"'7 C Eu Te am proslvit pe Tine pe pmnt D 8Ioa& 1?$ <9/ &s" Lit(r.4ia este &( &(+ai s(%re+a *or+" %ri& care se 0&*"%t(ie-te c('t(' e a orare a '(i D(+&e#e($ ci ea este -i s(%re+a *or+" %ri& care se e!%ri+" c('t(' e ci&stire sa( e 2e&erare$ c"ci 0& S*3&ta Lit(r.4ie ci&sti+ &( &(+ai %e D(+&e#e( ci -i %e s*i&,i/ Este a e2"rat c" 5ert*a 'it(r.ic" se a (ce &(+ai '(i D(+&e#e($ 0&s" ea se a (ce -i s%re C cinstea i pomenirea sfinilor D$ ci&ste care se a (ce e *a%t tot '(i D(+&e#e($ re%t +(',(+ire care a re2"rsat i& ar(ri'e Sa'e %este oa+e&i$ %este s*i&,i$ %riete&ii S"i/ L(cr(' acesta este ar"tat '"+(rit e %"ri&,i ai Bisericii7 C !arurile sunt ntr adevr ale lui !umne"eu, ca unele ce sunt ale Lui# ele sunt i ale credincioilor care au nevoie de a$utor, ca unele ce sunt a$uttoare# dar totodat sunt i ale %finilor, deoarece sunt aduse lui !umne"eu din pricina lor D;/

A ;

/ I e+$ Liturgica %pecial$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ 1:E@$ %/ A:<> / Nico'ae Ca)asi'a$ Tlcuirea !umne"eietii Liturg&ii i !espre viaa n 'ristos $ E / Ar4ie%isco%iei B(c(re-ti'or$ B(c(re-ti$ 1:E:$ %/ 1@@>

?1

S*3&ta Lit(r.4ie este 0& ace'a-i ti+% e!%resia es"23r-it" a se&ti+e&te'or &oastre e rec(&o-ti&," -i e +(',(+ire *a," e D(+&e#e( %e&tr( ar(ri'e -i )i&e*aceri'e %ri+ite c( %risosi&," e 'a E'/ 6e&tr( aceasta$ ceea ce este e *a%t ce&tr(' Lit(r.4iei$ Tai&a +%"rt"-a&iei$ %oart" &(+e'e e E(4aristie$ a ic" +(',(+ire$ *(&c,ia e(4aristic" a Lit(r.4iei *ii& s()'i&iat" -i e &(+eroase a'c"t(iri i+&o.ra*ice a'e Lit(r.4iei7 C % mulumim !omnului D> C (e Tine Te ludm, (e Tine Te )inecuvntm, *ie i mulumim !oamne+D</ S*3&ta Lit(r.4ie este e ase+e&ea$ s'(5)a 0& care$ %ri& 5ert*a 'it(r.ic" ce se s"23r-e-te 0& ca r(' ei$ se 0&*"%t(ie-te 0+%"carea c( D(+&e#e($ 5ert*a 'it(r.ic" *ii& 5ert*" care se a (ce '(i D(+&e#e( %e&tr( iertarea %"cate'or &oastre$ *a%t s()'i&iat c4iar e *or+('a Lit(r.4ier('(i care se roste-te 'a 0+%"rt"-irea cre i&cio-i'or7 C %e mprtete ro)ul lui !umne"eu ,-. cu /institul i %fntul %nge al !omnului i !umne"eului i Mntuitorului nostru 0isus 'ristos, spre iertarea pcatelor i spre viaa de veci D=/ N( 0& ('ti+(' r3& $ S*3&ta Lit(r.4ie este cea +ai *o'ositoare r(."ci(&e e cerere sa( +i5'ocire i& c('t(' Bisericii$ %ri& care cre i&cio-ii i+%'or" %e D(+&e#e( s" 'e "r(iasc" iertare e %"cate -i +3&t(ire$ 'or -i ce'or ra.i ai 'or$ 2ii sa( a or+i,i$ %e&tr( care a (c ar(ri 'a Lit(r.4ie$ a (cerea e ar(ri *ii& -i (&a i& *or+e'e e %artici%are a acestora 'a s"23r-irea S*i&tei Lit(r.4iiF/ A-a ar$ 5ert*a 'it(r.ic" se a (ce at3t %e&tr( cei 2ii$ c3t -i %e&tr( cei a or+i,i$ Lit(r.4ia *ii& C mi$locul cel mai )un pe care l avem la ndemn, pentru a mi$loci uurarea de pcate, mngiere i odi&n rposailor notri D?/ De aceea s'(5)e'e e %o+e&ire %e&tr( cei a or+i,i se s"23r-esc e c"tre Biseric" 0& str3&s" 'e."t(r" c( S*3&ta Lit(r.4ie/ Ast*e'$ S*3&ta Lit(r.4ie 0&tre,i&e 'e."t(ra e ra.oste care (&e-te %e cei 2ii c( cei a or+i,i -i c( to,i s*i&,ii$ to,i a'c"t(i& ast*e' (& si&.(r tr(%$ tr(%(' tai&ic a' '(i Hristos$ Biserica/ Lit(r.4ia re%re#i&t" a-a ar s'(5)a cea +ai 0&se+&at" i& c('t(' Bisericii Orto o!e %ri& care se '(crea#" +3&t(irea &oastr"7 C/ci nu e1ist o alt form de rugciune care s poat att de mult i care s ne dea nde$di mai tari ca aceea adus prin aceast nfricotoare 2ertf, care a curit fr nici o plat, pcatele i frdelegile lumii DE/ D(%" c(+ 0& ce&tr(' acti2it",ii r"sc(+%"r"toare a M3&t(itor('(i Hristos sta( %ati+i'e$ 5ert*a e %e cr(ce$ +oartea -i 0&2ierea Sa i& +or,i$ tot a-a -i S*3&ta Lit(r.4ie$ care re0&&oie-te -i react(a'i#ea#" aceast" 5ert*" 0& Biseric" %3&" 'a s*3r-it(' 2eac(ri'or$ este cea care e,i&e 'oc(' ce&tra'$ este coroa&a t(t(ror ce'or'a'te s'(5)e care a'c"t(iesc c('t(' Bisericii Orto o!e$ *ii& 0& ace'a-i ti+% cea +ai 2ec4e s'(5)" a c('t('(i cre-ti&/
< =

/ GGG Liturg&ier$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ A@@@$ %%/ 1F@$ 1F;> / 0)idem$ %/ 1EA> F / 6r/ 6ro*/ Dr/ E&e Bra&i-te$ Liturgica General$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ 1::;$ %/ 11;> ? / I e+$ Liturgica %pecial$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ 1:E@$ %/ A:?> E / Nico'ae Ca)asi'a$ op3 cit3$ %/ F<>

?A

A-a ar$ Lit(r.4ie 8HIJKLMNOPQB '(crare %()'ic"$ e 'a HIPKLR S %()'ic -i TNOLUS '(crare$ o%er"9: este e&(+irea ce'ei +ai 0&se+&ate s'(5)e i& Biserica Orto o!"/ Ter+e&(' era 0&tre)(i&,at -i 0&ai&te e era cre-ti&" -i ese+&a orice s'(5)" sa( '(crare e i&teres %()'ic a (&(i s'(5)a-$ %rec(+ -i acti2itatea s'(5itori'or c('t('(i %otri2it re'i.ii'or %".3&e/ & a&tic4itatea cre-ti&" ter+e&(' e Lit(r.4ie a2ea (& se&s +ai 'ar. ec3t ce' e ast"#i$ ese+&3& tota'itatea acte'or -i s'(5)e'or care a'c"t(iesc c('t(' cre-ti&$ 0&s"$ +ai a%oi$ o at" c( trecerea ti+%('(i$ %ri& sec/ VBVI$ 0&,e'es(' c(23&t('(i se restr3&.e$ *ii& *o'osit %e&tr( a ese+&a ceea ce se 0&,e'e.e ast"#i %ri& S*3&ta Lit(r.4ie$ a ic" s'(5)a 5ert*ei No('(i Le."+3&t/ Teo'o.ia Orto o!" a*ir+" c" %ri+a Lit(r.4ie$ este a e2"rat 0& *or+a ei e+)rio&ar"$ a *ost s"23r-it" e &s(-i M3&t(itor(' Hristos 'a Ci&a cea e Tai&"$ c3& C lund pinea i mulumind, a frnt i a dat ucenicilor si "icnd4 Luai, mncai, acesta este trupul Meu care se frnge pentru voi + 5poi lund pa&arul i mulumind, le a dat lor, "icnd4 6ei dintru acesta toi, acesta este sngele Meu, al legii celei noi, care pentru muli se vars, spre iertarea pcatelor D 8Matei AF$ AFBAE9/ Acesta este +o+e&t(' c3& M3&t(itor(' Hristos i&stit(ie Tai&a S*i&tei E(4aristii$ s3+)(re'e ori.i&ar i& care sBa e#2o'tat 0& ti+% r3& (ia'a Lit(r.4iei a-a c(+ se s"23r-e-te ast"#i 0& Biseric" -i care a *ost e!%resia 2ie,ii e c('t 0& Biserica %ri+ar"/ Sco%(' S*i&tei Lit(r.4ii este (&(' ()'($ -i a&(+e ace'a care se re*er" 'a %re*acerea ar(ri'or e %3i&e -i 2i& 0& Tr(%(' -i S3&.e'e M3&t(itor('(i Hristos$ co&si erat ca *ii& (& sco% a%ro%iat$ ar *"r" o *i&a'itate 0& si&e 0&s(-i$ (& sco% %re'i+i&ar a+ %(tea s%(&e$ care *ace %osi)i'" 0+%'i&irea ce'(i e a' oi'ea sco% a' Lit(r.4iei$ e *a%t sco%(' a(te&tic a' acesteia$ a&(+e s*i&,irea cre i&cio-i'or %ri& 0+%"rt"-irea c( S*i&te'e Tai&e$ Tr(%(' -i S3&.e'e M3&t(itor('(i Hristos/ Lit(r.4ia e2i&e ast*e' +i5'oc(' %ri& care se rea'i#ea#" co+(&i(&ea cre i&cio-i'or c( M3&t(itor(' Hristos -i s'(5)a 0& care se re%ro (ce -i se react(a'i#ea#" 5ert*a e %e cr(ce a Do+&('(i/ A23& 0& 2e ere ce'e o(" sco%(ri a'e Lit(r.4iei$ 0& ca r(' acestei s'(5)e o)ser2"+ o(" +o+e&te *(& a+e&ta'e care sta( 0& 'e."t(r" (&(' c( ce'"'a't$ este 2or)a e as%ect(' e 5ert*" a' Lit(r.4iei care ,i&e e s*i&,irea ar(ri'or e %3i&e -i 2i&$ iar ce' e a' oi'ea$ as%ect(' e tai&" a' Lit(r.4iei$ ce are 0& 2e ere s*i&,irea cre i&cio-i'or care %ri+esc e*ecte'e 5ert*ei %ri& 0+%"rt"-irea c( S*i&te'e Tai&e/ Biserica Orto o!" +"rt(rise-te c" 5ert*a e(4aristic" %e care co+(&itatea cre i&cio-i'or o a (ce '(i D(+&e#e($ %otri2it +a& at('(i %e care M3&t(itor(' Hristos 'Ba at S*i&,i'or A%osto'i -i %ri& ei e%isco%i'or -i %reo,i'or$ C 5ceasta s facei ntru pomenirea Mea
:

/ 6r/ 6ro*/ Dr/ E&e Bra&i-te$ 6ro*/ Ecateri&a Bra&i-te$ !icionar enciclopedic de cunotine religioase$ E / Diece#a&a Cara&se)e-$ A@@1$ %/ AFA>

?;

D8L(ca AA$ 1:9$ re%re#i&t" &e0& oie'&ic ese&,a -i %(&ct(' c('+i&a&t a' S*i&tei Lit(r.4ii/ Vert*a e(4aristic" ce se a (ce e *iecare at" 0& Lit(r.4ie este (&a rea'" -i &( si+)o'ic"$ este o 5ert*" a e2"rat"$ 0&tre 5ert*a M3&t(itor('(i Hristos e %e cr(ce -i cea i& S*3&ta Lit(r.4ie e!ist3& o a e2"rat" i e&titate$ eoarece -i (&a -i cea'a't" este s"23r-it" e &s(-i M3&t(itor(' Hristos$ +ateria 5ert*ei este aceea-i$ Tr(%(' -i S3&.e'e L(i$ iar %ri+itor(' este D(+&e#e( a-a c(+ +"rt(risi+ e *iecare at" 0& S*3&ta Lit(r.4ie C W/ Tu eti /el ce aduci i /el ce Te aduci, /el ce primeti i /el ce Te mpari, 'ristoase !umne"eul nostru+ D1@/ Acest a e2"r este s()'i&iat -i e +are'e teo'o. )i#a&ti& Nico'ae Ca)asi'a %ri& c(2i&te'e7 C 5cum pinea nu mai este doar nc&ipuire a trupului !omnului sau numai o icoan a adevratului !ar+ci este nsui !arul cel adevrat, nsui Trupul %tpnului /el atotsfnt+Trupul i %ngele care s a "mislit de la !u&ul %fnt, s a nscut din %fnta 7ecioar, a fost ngropat, a nviat a treia "i, s a nlat la ceruri i ade de a dreapta Tatlui D11/ & ace'a-i ti+%$ i&co'o e *a%t(' c" 0&tre 5ert*a 'it(r.ic" -i cea e %e cr(ce e!ist" o a e2"rat" i e&titate$ tot(-i &( tre)(ie trec(te c( 2e erea eose)iri'e e *or+"7 B Vert*a e %e cr(ce a M3&t(itor('(i Hristos a *ost o 5ert*" s3&.eroas"$ *i#ic"$ (reroas"$ %e c3& cea i& Lit(r.4ie este o 5ert*" &es3&.eroas"$ sacra+e&ta'" s() *or+a %3i&ii -i a 2i&('(i> B Vert*a e %e cr(ce a *ost a (s" e M3&t(itor(' Hristos &s(-i ca 5ert*" %ro%rie %e&tr( +3&t(irea t(t(ror oa+e&i'or$ %e c3& 5ert*a 'it(r.ic" este a (s" &( &(+ai i& %artea M3&t(itor('(i ci -i i& %artea Bisericii$ a cre i&cio-i'or> B Vert*a e %e Go'.ota a *ost a (s" e M3&t(itor(' Hristos o si&.(r" at" %e&tr( tot ea(&a$ %e c3& cea i& Lit(r.4ie se a (ce tot ea(&a$ 0& *iecare Biseric" aco'o (& e se s"23r-e-te S*3&ta Lit(r.4ie/ Tre)(ie s" %reci#"+$ e ase+e&ea$ c" S*3&ta Lit(r.4ie &( tre)(ie 0&,e'eas" ca o re%etare a %ati+i'or M3&t(itor('(i$ ca (& &o( acte e 5ert*ire *i#ic" -i (reroas" a '(i Hristos$ C Wcci El ,Hristos. a fcut aceasta o dat pentru totdeauna, aducndu %e $ertf pe %ine nsui D 8E2rei ?$ A?9$ ci 5ert*a 'it(r.ic" se 0&t3'&e-te$ e2i&e (&a$ se co&to%e-te c( cea e %e cr(ce 0& +o+e&t(' 0& care$ 0& (r+a i&2oc"rii -i %o.or3rii S*3&t('(i D(4 %este ci&stite'e ar(ri$ acestea se %re*ac 0& Tr(%(' -i S3&.e'e M3&t(itor('(i Hristos7 C 2ertfa nu se svrete nici nainte i nici dup ce s a sfinit pinea, ci c&iar n clipa sfinirii+2ertfa nsi const nu din $ung&ierea Mielului n clipa sfinirii darurilor, ci din prefacerea pinii n Mielul cel $ung&iat# nu e vor)a de o nou $ung&iere a Mielului, ci de un act de prefacere D1A/ 6ri& %re*acerea ar(ri'or e %3i&e -i 2i& 0& Tr(%(' -i S3&.e'e M3&t(itor('(i Hristos se %re'(&.e-te
1@ 11

/ GGG Liturg&ier$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ A@@@$ %/ 1<:> / Nico'ae Ca)asi'a$ op3 cit3$ %/ F:> 1A / 0)idem$ %/ ?:>

?<

0& ti+%$ se act(a'i#ea#" -i se %er+a&e&ti#ea#" %re#e&,a '(i Hristos 0& +i5'oc(' cre i&cio-i'or$ 0& +i5'oc(' Bisericii Sa'e$ Lit(r.4ia e2e&i& ast*e' C mi$locul i prile$ul de aplicare individual a roadelor $ertfei universale i generale de pe cruce, adus de Mntuitorul+ -i totodat o form de anticipare a (arusiei %ale, de prenc&ipuire i de pregustare a )untilor de la masa cereasc pe care El o re"erv celor ce l iu)esc D1;/ 6ri& S*3&ta Lit(r.4ie M3&t(itor(' r"+3&e 2e-&ic 0+%re(&" c( &oi$ 0+%'i&i& ast*e' *"." (i&,a %e care a *"c(tBo S*i&,i'or S"i A%osto'i C 0at Eu sunt cu voi pn la sfritul veacurilor D8Matei AE$ A@9 -i 0& ace'a-i ti+%$ &e o*er" %osi)i'itatea$ %ri& si+)o'is+(' 'it(r.ic$ s" e2e&i+ co&te+%ora&i c( e2e&i+e&te'e i& istora +3&t(irii1<$ e 'a &a-terea Do+&('(i -i %3&" 'a %o.or3rea S*3&t('(i D(4 %este S*i&,ii A%osto'i$ C n ea se contempl i se recapitulea" i este trit ntreaga Tain a lui 'ristos, mntuirea lumii D1=/ &c" e 'a 0&ce%(t(ri'e ei Biserica a tr"it %ri& S*3&ta Lit(r.4ie$ 2ia,a 'it(r.ic" a Bisericii %ri+are *ii& Lit(r.4ia 0&s"-i/ Cre-ti&ii %ri+e'or 2eac(ri$ 'e.a,i *ii& e 2ia,a Bisericii$ a( 0&,e'es c" %artici%area 'a S*3&ta Lit(r.4ie este e!%resia a%arte&e&,ei 'or 'a Biserica '(i Hristos$ %artici%are *"r" e care &i+e&i &( se %oate &(+i %e si&e cre-ti& 0& a e2"rat(' se&s a' c(23&t('(i/ &s"$ aceast" %artici%are &( ,i&ea e o a&(+e o)'i.a,ie$ ci tre)(ie 0&,e'eas" ca (& *iresc a' '(cr(ri'or$ care ,i&e e 2er)(' a *i$ 0& se&s(' '(i e!iste&,ia'$ a e2"rata e!iste&," &e%(t3& *i 0&,e'eas" *"r" a *i %arte i& Biseric"$ %ri& %artici%area 'a 2ia,a Bisericii/ Toc+ai e aceea$ ci&e &( '(a %arte 'a 2ia,a Bisericii era co&si erat ca *ii& +" ('ar *"r" 2ia," a' Bisericii$ iar 2ec4i'e r3& (ie'i )iserice-ti %e e%sea( %e cei care 'i%sea( trei (+i&ici 'a r3& &e5(sti*icat$ ac" era c'eric$ c( caterisirea$ iar ac" era +irea&$ c( o%rirea e a' S*3&ta +%"rt"-a&ie1F/ Aceast" %artici%are a cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie 1? este (&a acti2" -i se +a&i*est" s() trei as%ecte ese&,ia'e7 %ri& a (cerea ar(ri'or %e&tr( 5ert*a e(4aristic"> %ri& %artici%area 'a c3&tarea 0& Biseric" 'a Lit(r.4ie> ar +ai a'es %ri& 0+%"rt"-irea c( S*i&te'e Tai&e$ act(' -i sco%(' *(& a+e&ta' a' S*i&tei Lit(r.4ii 'a care '(a( %arte to,i cei care era( 0& Biseric"/ Toate aceste +o a'it",i %ri& care cre i&cio-ii %artici%a( 'a S*3&ta Lit(r.4ie a2ea( re%t *i&a'itate rea'i#area (&it",ii Bisericii -i sta)i'irea (&ei str3&se so'i arit",i 0&tre cre i&cio-i eoarece 0& Lit(r.4ie C rugciunea, credina, nde$dea, milostenia 8 adic tot ceea ce credincioii fac n particular n afara ei 8 ncetea" s mai fie manifestrile mele i se
1; 1<

/ 6r/ 6ro*/ Dr/ E&e Bra&i-te$ Liturgica %pecial$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ 1:E@$ %/ A:A> / 6r/ 6ro*/ Dr/ Boris Bo)ri&sXoY$ Taina 6isericii$ E / 6at+os$ C'(5BNa%oca$ A@@A$ %/ <1> 1= / Ioa&&is Zi#io('as$ /reaia ca Eu&aristie$ E / Bi#a&ti&"$ B(c(re-ti$ 1:::$ %/ 1;> 1F / A se 2e ea Ar4i / 6ro*/ Dr/ Ioa& F'oca$ /anoanele 6isericii 9rtodo1e$ Si)i($ 1::A$ %%/ 1=@$ A;?> 1? / A se 2e ea Diac/ Asist/ E&e Bra&i-te$ (articiparea la Liturg&ie i metodele pentru reali"area ei $ 0& Studii Teologice$ I 81:<:9$ &r/ ?BE$ %%/ =?@B=?F>

?=

transform n manifestrile noastre, n vreme ce ntreaga relaie a omului cu !umne"eu devine relaie a lui !umne"eu cu poporul %u, cu 6iserica %a D1E/ C( ti+%(' 0&s"$ aceast" %artici%are a cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie a 0&ce%(t s" se i+i&(e#e$ ca(#a %ri&ci%a'" a acestei i+i&("ri *ii& co&si erat" a *i is%ari,ia 0+%"rt"-irii .e&era'e care a2ea 'oc 'a *iecare Lit(r.4ie$ *a%t care a (s 0& ce'e i& (r+" 'a s'")irea se&ti+e&t('(i e (&itate care caracteri#a o)-tea cre-ti&" a %ri+e'or 2eac(ri/ La aceasta se a a(." -i a'te ca(#e c(+ ar *i7 B e#2o'tarea tre%tat" a r3& (ie'ii S*i&tei Lit(r.4ii$ %re'(&.i& ast*e' (rata e ti+% &ecesar" s"23r-irii s'(5)ei$ ca o re#o'2are a sit(a,iei Biserica o%t3& %e&tr( rostirea 0& tai&"$ e c"tre %reot 0& a'tar$ a r(."ci(&i'or> B B 0&tre)(i&,area 'i+)i'or +oarte 0& c('t ceea ce *"cea ca ei cre i&cio-ii s" &( +ai %oat" 0&,e'e.e co&,i&(t(' s'(5)ei> &e.'i5are %re icii -i 0& s%ecia' a cate4e#ei -i i&str(c,iei +ista.o.ice$ *a%t care are re%t co&seci&," i+%osi)i'itatea cre i&cio-i'or e a 0&,e'e.e co&,i&(t(' teo'o.ic -i si+)o'ic a' acte'or 'it(r.ice> B B 'i%s(ri'e -i sc" eri'e$ at3t e &at(r" i&te'ect(a'" c3t -i +ora'"$ care a( caracteri#at %e (&ii c'erici> %ro#e'itis+(' -i %ro%a.a& a es*"-(rat" e i*erite'e c('te &eoB%rotesta&te -i secte$ etc/ A-a se *ace c" ast"#i$ %artici%area cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie este (&a %ar,ia'"$ (-or re'ati2" -i *"r" *i&a'itate a(te&tic"$ ac" a2e+ 0& 2e ere *a%t(' c" s(&t +('t +ai +('te Lit(r.4ii'e 0&trB(& a& )isericesc 'a care se 0+%"rt"-esc oar s*i&,i,ii s'(5itori$ cre i&cio-ii 0+%"rt"-i& (Bse oar e c3te2a ori %e a&$ c( %ri'e5(' %ost(ri'or -i a' %ra#&ice'or +ari e %este a&/ O ast*e' e co&statare atra.e (%" si&e o)'i.a,ia$ care re2i&e c'er('(i s'(5itor$ e a re esco%eri se&s(' -i sco%(' a(te&tic a' Lit(r.4iei -i e a re2i.ora -i %ro+o2a %artici%area acti2" a cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie/ Acest '(cr( se %oate rea'i#a ac" a2e+ 0& 2e ere c3te2a +eto e -i +i5'oace %astora'e1: care se re*er" at3t 'a s*i&,i,ii s'(5itori$ c3t -i 'a cre i&cio-i/ B Ast*e'$ s'(5itorii Bisericii a( o)'i.a,ia %ri&ci%a'" e a re a S*i&tei Lit(r.4ii 'oc(' ei ce&tra' -i *(& a+e&ta' %e&tr( 2ia,a Bisericii -i a cre i&cio-i'or$ 0& .e&era'$ re&(&,3& 'a a&(+ite s'(5)e -i +a&i*est"ri +ai +('t sa( +ai %(,i& re'i.ioase$ care c('ti2ate 0& e!ces 'as" i+%resia cre i&cio-i'or c" s"23r-irea 'or este +ai i+%orta&t" ec3t %artici%area 'a S*3&ta Lit(r.4ie/ C3&
1E 1:

*ace+ aceast" a*ir+a,ie &e re*eri+ 'a s'(5itorii care *ac

i& s"23r-irea

/ Ioa&&is Zi#io('as$ op3 cit3$ %/ 1:> / 6e&tr( +i5'oace -i +eto e %astora'e +e&ite s" 0+)(&"t",easc" %artici%area cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie a se 2e ea 6r/ 6ro*/ Dr/ Nico'ae D/ Nec('a$ :olul i importana %fintei Liturg&ii n viaa credincioilor $ 0& 2o'/ Pastoraie i Misiune n Biserica Ortodox$ E / E%isco%iei D(&"rii e Vos$ Ga'a,i$ A@@1$ %%/ E=BE:>

?F

acatiste'or$ a C e#'e."ri'orD$ a %ri2e.4eri'or e &oa%te sa( a a'tor %ractici e'oc re'i.ioase 8C esc4is(' c"r,iiD$ C e#'e.area c(&(&ii'orD etc/9 ce&tr(' acti2it",ii 'or 'it(r.ice -i %astora'e/ & acest se&s$ este tota'+e&te co& a+&a)i'" i&2ita,ia %e care (&ii %reo,i$ o a resea#" cre i&cio-i'or (%" s"23r-irea S*i&tei Lit(r.4ii$ C i acum, iu)ii credincioi, poftii la (%" care %(rce 'a citirea c( Ce2'a2ieD a i*erite'or r(."ci(&i -i rugciune D$ i&2ita,ie

e#'e."ri$ (&e'e i&tre e'e e Ci&s%ira,ieD %erso&a'"$ '"s3& s" se 0&,e'ea." c" acestea s(&t +ai i+%orta&te -i +ai *o'ositoare ec3t S*3&ta Lit(r.4ie$ sa($ e ase+e&ea$ +e&,io&"+ %ractica 0&t3'&it" 0& (&e'e %aro4ii$ 0& s%ecia' 0& +e i(' r(ra'$ e a se *ace %o+e&irea .e&era'" a ce'or 2ii -i a ce'or a or+i,i 'a ecte&ii'e 0&treite s%eci*ice e (%" citirea S*i&tei E2a&.4e'ii$ %o+e&ire care (rea#" (&eori #eci e +i&(te$ ceea ce (ce i&e2ita)i' 'a a*ectarea (&it",ii S*i&tei Lit(r.4ii$ %e e o %arte$ iar %e e a't" %arte$ 0& *e'(' acesta$ se 'as" i+%resia c" acest act este ce' +ai i+%orta&t +o+e&t a' s'(5)ei/ B A%oi$ ca -i s'(5itori ai Bisericii a2e+ o)'i.a,ia e a re a se&s(' ec'esio'o.ic -i co+(&itar a' S*i&tei Lit(r.4ii$ re%t r(."ci(&e co'ecti2" t(t(ror cre i&cio-i'or$ %rec(+ -i se&s(' -i caracter(' ei e 5ert*" -i e tai&" care era( at3t e a%roa%e e i&i+a %ri+i'or cre-ti&i/ B C3t %ri2e-te %ersoa&a 'it(r.4isitor('(i$ se c(2i&e ca acesta s" *ie (& C)(& )iserica-D$ a ic" s" s'(5easc" c( e2'a2ie$ *"r" .ra)"$ c( e'e.a&," -i so)rietate$ 'a care s" se a a(.e o 2ia," +ora'" ire%ro-a)i'"/ B Se c(2i&e ca 'it(r.4isitor(' s" se 0&.ri5easc" 0& ea%roa%e e a%arat(' *e&o+e&a' e!terior$ a ic" e tot ceea ce %(te+ &(+i 0&trB(& c(23&t estetic(' 0& c('t$ c(r",e&ia 0& )iseric"$ 2e-+i&te 'it(r.ice c(rate$ 2ase e c('t %ro%rii s'(5irii 'it(r.ice$ %reoc(%are %e&tr( %re."tirea tr(%easc" -i s(*'eteasc" %erso&a'" 0& 2e erea s"23r-irii S*i&tei Lit(r.4iiA@/ B N( 0& ('ti+(' r3& $ 'it(r.4isitor(' tre)(ie s" acor e ate&,ia c(2e&it" %re."tirii %re icii care &( tre)(ie s" 'i%seasc" e 'a S*3&ta Lit(r.4ie/ B & ceea ce %ri2e-te %e cre i&cio-i$ s*i&,i,ii s'(5itori tre)(ie s" se 0&.ri5easc" 0& ea%roa%e e e (carea -i isci%'i&area cre i&cio-i'or 0& Biseric"$ ast*e' 0&c3t 0& '"ca-(' e 0&c4i&are s" se stator&iceasc" o at+os*er" e r3& (ia'" -i e r(."ci(&e/ B A23& 0& 2e ere &i2e'(' teo'o.ic est(' e sc"#(t a' cre i&cio-i'or &o-tri este &ecesar" re esco%erirea -i 2a'ori*icarea cate4e#ei 0& .e&era'$ -i a cate4e#ei +ista.o.ice 0& s%ecia'$ (& .e& %re icatoria' a%roa%e i&e!iste&t 0& Biserica &oastr"$ '(crare care ar o*eri cre i&cio-i'or &o-tri %osi)i'itatea e a 0&,e'e.e se&s(' acte'or e c('t a'e S*i&tei Lit(r.4ii -i esi.(r$ a'e t(t(ror ce'or'a'te s'(5)e$ *a%t care ar s%ori ata-a+e&t(' -i %artici%area 'or acti2" 'a 2ia,a 'it(r.ic" a Bisericii/
A@

/ A se 2e ea 6r/ 6ro*/ Dr/ E&e Bra&i-te$ Liturgica %pecial$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ 1:E@$ %%/ A1:BAA=>

??

B Ca o +eto " %astora'" e*icie&t" -i &ecesar"$ care 0&sea+&" e *a%t o re2e&ire 'a tra i,ia 2ec4e a Bisericii$ este coo%tarea cre i&cio-i'or %e&tr( c3&tarea 0& co+(&$ %rec(+ -i res%o&sa)i'i#area 'or c( %ri2ire 'a a (cerea ar(ri'or &ecesare %e&tr( s"23r-irea Lit(r.4iei$ acestea *ii& *or+e e %artici%are a'e cre i&cio-i'or 'a S*3&ta Lit(r.4ie/ Dar +ai a'es$ este &ecesar ca 'it(r.4isitorii s" %ro+o2e#e 0+%"rt"-irea *rec2e&t" a cre i&cio-i'or care %artici%" 'a S*3&ta Lit(r.4ie$ ar"t3& (B'e acestora c" %ri+irea S*i&tei E(4aristii &( ,i&e ter+e&e sa( %erioa e$ %o2",(iri'e i& Lit(r.4ier socoti& e a&(+ite ca o)'i.atorie 0+%"rt"-irea

cre i&cio-i'or 0& ce'e %atr( %ost(ri e %este a&A1$ ar asta &( 0&sea+&" c" cei care oresc &( se %ot 0+%"rt"-i ori e c3te ori si+t &e2oia AA$ ar e *iecare at" a23& %re."tirea &ecesar"/ Si.(r c" ar *i c( &e%(ti&," s" &e 0&toarce+ 'a rea'itatea Bisericii %ri+are c( %ri2ire a' +%"rt"-ire$ c3& se 0+%"rt"-ea( to,i cre i&cio-ii care %artici%a( 'a S*3&ta Lit(r.4ie$ 0&s" i ea' ar *i ca &(+"r(' Lit(r.4ii'or i&trB(& a& )isericesc 'a care s" &( se 0+%"rt"-easc" &ici (& cre i&cios$ ci oar c'ericii$ s" *ie c3t +ai +ic/ A2e+ co&2i&.erea c" este (& ,e' care %oate *i ati&s$ 0& +"s(ra 0& care to,i$ c'erici -i cre i&cio-i$ 2or co&si era c" S*3&ta Lit(r.4ie este s'(5)a %ri& e!ce'e&," a co+(&i(&ii$ este %ri'e5(' 0& care se '(crea#" cre-terea &oastr" (4o2&iceasc"$ este 0&t3'&irea &oastr" c( Hristos e(4aristic$ *"r" e care &( e!ist" 2ia," 0& a e2"rat(' se&s a' c(23&t('(i$ este %etrecerea &oastr" c( E'$ (%" c(+ &s(-i M3&t(itor(' &e 0&cre i&,ea#"7 C /el ce mnnc trupul Meu i )ea sngele Meu are via venic i Eu l voi nvia n "iua cea de apoi+/el ce mnnc trupul Meu i )ea sngele Meu rmne ntru Mine i Eu ntru el D 8Ioa& F$ =<9/ &,e'eas" -i s"23r-it" ast*e'$ c( %reoc(%area -i res%o&sa)i'itatea &ecesar"$ S*3&ta Lit(r.4ie r"+3&e ce&tr(' -i ese&,a c('t('(i i2i& %()'ic orto o!$ s'(5)a co+(&i(&ii -i (&it",ii es"23r-ite$ %etrecerea oa+e&i'or c( Hristos D(+&e#e( -i c( 0&.erii S"i -i &( 0& ('ti+(' r3& Lit(r.4ia este C cerul pe pmnt DA;/

A1 AA

/ GGG Liturg&ier$ E / IBMBOR$ B(c(re-ti$ A@@@$ %/ <?1> $ A se 2e ea 6r/ 6etre Vi&ti'esc($ %fnta mprtire n spiritualitatea cretin3 !eas sau rar mprtire; 0& Studii Teologice$ V 81:=;9$ &r/ =BF$ %%/ ;EAB<@F> A; / Ioa& i& [ro&-ta t$ Liturg&ia 8 cerul pe pmnt$ E / Deisis$ Si)i($ A@@A>

?E