Sunteți pe pagina 1din 3

1.Arhitectura civilizatiilor preistorice. Premizele arhitecturii. Constructiile megalitice . 2. Arhitectura mesopotamiei . Ziqquratul.

Orasul Dur-Saruchin, ansam lul palatului ! sec. "#- $"" i.e.n. % .


Mesopotamienii erau un popor dintre cele mai vechi ale omenirii. Arhitectura era de ideea religioasa si de cea monarhica. Arta era, aproape in intregimea ei, in serviciul templului si al regelui. Ziguratul era o constructie uriasa compusa din prisme dreptunghiulare suprapuse, construite din caramida nearsa, al caror numar putea ajunge pana la sapte, si care erau legate intre ele prin rampe de acces. Baza unui zigurat avea forma patrata. Inaltimea ziguratului din Khorsabad era de 4 m! a celui din Assur, de " m! a celui din #r cladit la inceputul mileniului al III$lea i.e.n. avea latura bazei de %4 m & sa pastrat pina astazi deoarece a fost construit din caramida arsa '. (estinatia lor$ venerarea zeilor. (oar regele si preotii aveau dreptul sa intre )n zigurat .

*rasul resedinta (ur$ +aru,in $ palatal regal al lui +argon II. A fost un ora- .palat, construit )n timp de / ani &011$0 0 ).e.n.'. +uprafa2a era de 1.%3/ pe 1.03 ,m &453 ha'. 6ra amplasat cu colturile dup7 punctele cardinale. In interior se intra prin tobogane si sc7ri cu trepte. 8rama stradala era alc7tuita din str7zi reciproc perpendiculare. *ra-ul era amplasat pe malul r9ului 8igru. :entru a fi protejat de rev7rs7rile fluviului ora-ul afost construit pe o platform7 )nalt7 de 13 m, iar palatatul$ pe una de ;5 m. :latformele erau construite din p7m9nt b7tut, str7punse de canale de canalizare si ventilare. *ra-ul era )nconjurat de un zid )nalt de 14 m. In ora- conduceau 0 por2i . :alatul avea 51 )nc7peri si ; de cur2i interioare. Intrarea spre comple<ul palatului era monumentala, simetrica, flancat7 de 5 turnuri. In compozi2ia planimetrica domina asimetria. #-ile$ largi de ; m, cu partea superioara boltita in arc. =a decor plastic se folosesc discuri de ceramica sm7ltuit7 care contura golurile u-ilor. >erestre nu erau. :artea interioara a pere2ilor era din piatra, iar cea e<terioara din$ c7r7mid7.

&. Arhitectura mesopotamiei . Orasul 'a ilonul (ou ! anii )2*-*&+ i.e.n. Palatul orasului. Palatul ,arului . ,emenosul. Comple-ul sacru. % .
Mesopotamienii erau un popor dintre cele mai vechi ale omenirii. Arhitectura era de ideea religioasa si de cea monarhica. Arta era, aproape in intregimea ei, in serviciul templului si al regelui. *rasul Babilon$ e<presia de dominare a lumii, )n traducere? :oarta lui (umnezeu &Ba$Bel$on'.@ntre anii%15$/;" ).e.n. s$a impus dinastia babilonean7 asupra Mesopotamiei, form9ndu$se regatul Babilonean, cucapitala )n ora-ul BabAlon. Materialele de construc2ie devin mai diverse in aceasta zon7.$Butul, sub forma ceramicii arse, folosit7la pere2i -i funda2ii, la drumurile sacre, taluzurile r9ului, substruc2iile gr7dinilor suspendate. $ Bemnul la tavane, -i miezul unor coloane. Marele palat al lui CAB#=*C*(*$8AD din Babilon avea dimensiuni uriase ? ;; m lungime pe 5 m latime.@n apropierea palatului erau construite faimoasele Egradini suspendateE $ )n realitate, amenanjate pe terase sustinute de coloane si arcade masive. :alatul $ fortareata va concentra )ntreaga activitate industriala a cetatii. =inci cur2iinterioare erau )n-iruite de$a lungul a<ei longitudinale.@n prima curte se afla paza -i garnizoana palatului. @n col2ul de nord$est se aflau gr7dinile suspendate.In jurul celei de$a 5 curte se aflau locuin2ele func2ionarilor.A treia curte era

centrul palatului, partea oficial7 cu sala tronului. +ala tronului era orientat7 spre curte cutrei intr7ri, aflat7 pe latura de sud, intr7rile erau orientate -i ele spre nord. +ala tronului avea dimensiunile % <13 m@n spate se afla o )nc7pere de unde ap7rea 2arul. >a2ada era placat7 cu c7r7mid7 sm7ltuit7, din care au fostalc7tuite compozi2ii ornamentale? r9nduri de palmieri, flori de lotu-i, colonete cu capiteluri duble, deculoare galben7 -i albastr7, etc. a patra$ reprezenta apartamentul tarului.#ltima curte este haremul cu locul de munca al femeilor.

Temenosul. Complexul sacru.

..Arhitectura Persiei . Perioa/a Ahnemizilor ! sec. $"-"$ i.e.n.% Constructia orasului Persepolis, comple-ul palatelor, apa/anaua.
:ersia era amplasata pe un podis inalt, intre Mesopotamia si valea fluviului Ind, Marea =aspica si Folful :ersic. A fost un popor nomad, trecut treptat la sedentarism, dar care a pastrat un caracter agresiv de cucerire. Mterialele de constructie ? argila, material predominant folosit la ridicarea peretilor! piatra de calcar, si specific numai :ersiei, calcarul negru, imbibat cu bitum, si pentru coloane. Bemnul se folosea la coloane si tavane. Mod de constructii? ridicarea cladirilor pe platforme! placaje din caramida smaltuita, planuri riguros geometrice, rezultand o arhitectura, care are similitudini cu cea din Mesopotamia . :erioada Ahnemizilor

2+. Arhitectura 0omei Antice. Perioa/a imperiala ! anul 21 i.e.n.- sec "$ e.n.% Or/inul 0oman 2 tipurile, partile componente, /eose irile /e or/inele grecesti .
Arhitectura roman7 este caracterizata de doua trasaturi ? 1.este urbana 5.este functionala Domanii au preluat din arhitectura anticilor greci coloanele caracteristice, a-a$numitele ordine doric, ionic -i corintic, la care ei au ad7ugat )nc7 dou7? ordinul toscan &asem7n7tor cu cel doric' -i ordinul compozit &combina2ie elaborat7 )ntre ionic -i corintic'. +pre deosebire de grecii antici care foloseau un singur ordin pentru o construc2ie, romanii le combinau frecvent . e<emplu fa2ada =olosseumului din Doma. =eea ce deosebe-te )ns7 fundamental arhitectura roman7 clasic7 de cea greceasc7 sunt c9teva elemente arhitecturale, folosite frecvent de romani? arcul roman, bolta -i cupola. Acestea, )mpreun7 cu betonul pe care )l inventaser7, i$au ajutat pe romani s7 construiasc7 c9teva din cele mai grandioase cl7diri din Antichitate? =olosseumul &considerat7 cea mai comple<7 construc2ie antic7' -i :anteonul&cea mai mare cupol7 din beton nearmat din lume' . ambele din Doma.

ordinul toscan

ordinul doric

compozit

corintic

ionic

2+. Arhitectura 0omei Antice. Perioa/a imperiala . Anul 21 in. Cr. 0ealizarile arhitecturii romane in provincia Dacia . Castrele romane, po/ul lui Apolo/or , monumentul /in ,ropheum ,raiani , Sarmisegetusa 0egia /in Dacia .

S-ar putea să vă placă și