Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Anexa nr.3/51

CUPRINS

Nr. formular

01

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

02 06

pag.2

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2010


Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col A 5000 TOTAL GENERAL ______________ 01 10 20 55 5100 01 10 20 55 5001 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ 01 10 20 55 5100 01 01 10 20 55 5101 01 10 20 55 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.723 2.723 2.255 461 7 2.723 2.723 2.255 461 7 2.723 2.723 2.255 461 7 2.723 2.723 2.255 461 7 2.723 2.723 2.255 461 7 neat Denumire indicator 2010 Program 1 / 01 Pag. 1 -mii lei-

pag.3

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anul 2010 (sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 5001 Denumire indicator 2010 Program 1 / 02 Pag. 1 -mii lei-

B CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ 01 10 01 01 03 04 06 08 12 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13 30 03 01 Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 03 04 05 06 08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 05 30 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

2.723 2.723 2.255 1.764 550 20 100 9 42

1.011 20 12 491

371 4

97

16 461 372 1 69 29 6 1

48

24

194 3 29 29

pag.4

Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 06 01 02 11 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 30 02 03 30 55 02 Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 01 Contributii si cotizatii la organisme internationale 5100 01 01 10 20 55 5101 01 10 01 01 03 04 06 08 12 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13 30 03 01 Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Denumire indicator

/ 02

Pag.

2 -mii lei-

2010 Program 1 45 2 43

6 2 4 1 2 1 7

7 2.723 2.723 2.255 461 7 2.723 2.723 2.255 1.764 550 20 100 9 42

1.011 20 12 491

371 4

97

16 461 372 1

pag.5

Anexa nr. 3 / 51 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 03 04 05 06 08 Denumire indicator

/ 02

Pag.

3 -mii lei-

2010 Program 1 69 29 6 1

B Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 05 30 06 01 02 11 Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 30 02 03 30 55 02 Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 01 Contributii si cotizatii la organisme internationale

48

24

194 3 29 29 45 2 43

6 2 4 1 2 1 7

7 2.723 2.723

5101 01 03

Autoritati executive si legislative Autoritati executive

pag.6

Consiliul Economic si Social Anexa 3 / 51 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

TOTAL din care: 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

- mii lei Fond aferent Numar maxim de posturi finantate in salariilor de baza anul 2010 pe anul 2010 1 2 30 550 30 550

pag.7